You are on page 1of 2

FICHA DE LECTURA

Lector/a:
Título do libro: Autor/a: PRAZO DE LECTURA:

De que vai o libro
1. Resume o libro en non máis de 10 liñas.

2. Que lugares aparecen? Son reais ou imaxinarios?

3. O tempo é actual, histórico ou imaxinario? Xustifica a túa resposta.

4. Como é o personaxe protagonista? Describe en 5 liñas como viste, que apariencia física ten e, sobre todo, como é o seu carácter.

5. Que personaxe secundario che gusta máis? Que relación ten co personaxe protagonista?

Adaptación da ficha de lectura de Héctor Monteagudo - http://agujademarear.blogspot.com Román Cerqueiro Landín e Ánxela Doval Méndez Clube de Lectura do IES de Porto do Son (decembro de 2010)

Gustoume / Non me gustou porque…
a. Escribe cinco aspectos que che gustasen do libro e outros cinco que non. Gustoume… Non me gustou …

1.

2.

3.

4.

5.

a. Como me foi na lectura? Cheguei ata o final
- aínda que me resultou difícil……………………………………………………………………………..... - tiven que saltar algunhas partes…………………………………………………………………………… - paseino ben ………………………………………………….. …………………………………………….. - Recoméndoo ………………………………………………… ……………………………………………. - Volvería ler outra obra do mesmo autor……………………….. ……………………………………….. - Volvería ler outra obra da mesma temática........……………….. ………………………………………

Non o dei rematado
- porque a lectura me resultaba difícil .......……………….. ………………………………………........... - porque, aínda que non me resultaba difícil, aburríame .......……………….. ………………...............

Adaptación da ficha de lectura de Héctor Monteagudo - http://agujademarear.blogspot.com Román Cerqueiro Landín e Ánxela Doval Méndez Clube de Lectura do IES de Porto do Son (decembro de 2010)