You are on page 1of 13

Subiecte pentru testele la disciplina „DREPTUL AFACERILOR” (pregătite la Catedra Dreptul antreprenoriatului, Faculatea Drept, USM pentru examenul

din luna decembrie 2010) Subiectul 1. Noţiunea de drept al afacerilor Conţinutul subiectului Relataţi despre noţiunea de drept al afacerilor şi raporturile juridice pe care le reglementează, referindu-vă inclusive la noţiunile de drept comercial”, „dreptul antreprenoriatului”, „drept economic”, „drept civil”. Clasificaţi izvoarele dreptului afacerilor după forţa juridică, evidenţiind rolul uzanţelor, practicii judecătoreşti, doctrinei şi a actelor corporative. Unii autori afirmă că „raporturile juridice dintre autorităţile publice şi persoanele private sunt raporturi de drept public reglementate de dreptul administrativ”. Alţii afirmă că „raporturile juridice dintre stat şi persoanele fizice şi juridice ce apar în legătură cu desfăşurarea activităţii de întreprinzător sunt reglementate de dreptul afacerilor”. Dovediţi care din autorii menţionaţi au dreptate. Subiectul 2. Activitatea de întreprinzător Conţinutul subiectului Relataţi despre elementele activitatăţii de întreprinzător din definiţia acesteia. Clasificaţi genurile activităţii de întreprinzător după criteriile cunoscute. Argumentaţi dacă următoarele activităţi pot fi calificate ca fiind de întreprinzător: a) actvitatea avocatului; b) activitatea persoanei care comercializează cărţi la tarabă; c) activitatea angajatului; d) activitatea instituţiei de învăţământ; e) activitatea acţionarului; f) activitatea păstorului; g) activitatea agentului brokerului la bursa de valori, h) activitatea notarului. Subiectul 3. Licenţierea activităţii de întreprinzător. Conţinutul subiectului Relataţi despre noţiunea de licenţă referindu-vă la ea ca la autorizaţie de activitate şi ca drept al titularului de licenţă. Comparaţi procedura de licenţiere a activităţii de transport de pasageri cu activitatea farmaceutică. Camera de Licenţiere a decis retragerea licenţei SRL „Titan” pentru activitatea particulară de detectiv şi pază. Ca motiv al retragerii Camera a indicat că titularul de licenţă a desfăşurat activitatea de depozitare şi folosire a substanţelor explozive. Administratorul SRL „Titan” solicită răspuns la următoarele întrebări: a) poate să fie retrasă licenţa pentru un gen de activitate dacă societatea nu a încălcat modul de desfăşurare a acestui gen, ci a desfăşurat o altă activitate ?; b) poate SRL „Titan” să obţină o altă licenţă pentru genul de activitate ?; c) Este în drept Camera de Licenţiere să retragă licenţa de activitate? d) care sunt temeiurile de retragere a licenţei pentru acest gen de activitate; Elaboraţi o notă informativă cu răspunsuri la întrebări.

nr. 1.1 . 1.2 . 1.3 .

puncte 3 pct. 5 pct. 7 pct.

nr. 1.1 . 1.2 . 1.3 .

puncte 3 pct. 5 pct. 7 pct.

nr. 1.1 . 1.2 . 1.3 .

puncte 3 pct. 5 pct. 7 pct.

nr. 1.1

Subiectul 4. Evidenţa contabilă. Conţinutul subiectului puncte Determinaţi importanţa evidenţei contabile pentru fondatorii persoanei juridice şi 3 pct.

1. să retragă autorizaţiile de comerţ tuturor micilor întreprinzători care comercializează mărfuri în raza de 1 km de la piaţă. 5 pct.2 . Lipsa căror clauze din actul de constituire servesc drept temei de nulitate a societăţii comerciale? nr. 1. 7 pct. Comparaţi actul de constituire a societăţii comerciale cu actul de constituire a unei întreprinderi de stat arătând care sunt persoanele care au dreptul să le aprobe. nr.2 . Ce drepturi are titularul mărcii de producţie? Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 7. 1. Actul de constituire a persoanei juridice cu scop lucrativ. Prin contract Primăria s-a obligat ca după darea în exploatare a pieţei.2 .3 . Primarul a retras autorizaţiile de comerţ mai multor întreprinzători care activau în raza de 1 km de la piaţa nou formată. Comparaţi „acte de concurenţă neloială” cu actele autorităţilor publice ce pot afecta conclurenţa.3 . Subiectul 5.3 . Potrivit acestui contract a fost transmis în arendă un lot de 20 de ari pentru a organiza o piaţă comercială. pentru însăşi persoana juridică. puncte 3 pct. 1. În referinţa Primăriei a fost menţionat că motivul retragerii autorizaţiilor este necesitatea de a face ordine în oraş precum şi cel de onorare a obligaţiei contractuale faţă de SRL “VOCO”. O persoană juridică străină titular al mărcii de producţie „Adidas” s-a adresat în instanţa de judecată din Moldova cu o cerere către SRL „Piele” şi a indicat că ultima vinde pantofi cu marca de producţie ce-i aparţine fără permisiunea respectivă.3 . În instanţa de judecată a fost depusă o cerere privind nulitatea societăţii pe acţiuni invocându-se motivul că actul de constituire a acestei societăţi nu corespunde prevederilor legii. clauzele obligatorii ale acestor acte constitutive şi actele normative care le reglementează. Conţinutul subiectului Descrieţi condiţiile de valabilitate ale actului de constituire a persoanei juridice cu scop lucrativ. contabile de către: a) titularul patentei de întreprinzător. c) societatea cu răspundere limitată. Hânceşti s-au adresat în instanţa de judecată cu o 7 pct. Analizaţi ciclul contabil. 1. Mai mulţi întreprinzători din or. Cum va fi soluţionat litigiul? Subiectul 6. SRL „Piele” în referinţă a menţionat că importă încălţămintea din China şi nu poartă nici o vină pentru că încălţămintea poartă marca respectivă.2 .1 .. Concurenţa neloială. cerere pentru a anula o clauză din contractul de arendă semnat de Primăria or. b) întreprinderea individuală. 1. 5 pct. 1. 7 pct. Noţiunea de concurenţă. Conţinutul subiectului Relataţi despre noţiunea de concurenţă neloială şi evidenţiaţi actele de concurenţă neloială reglementate în legislaţia R. . puncte 3 pct. 5 pct. Întocmiţi o notă informativă cu răspunsul la aceste întrebări.1 . După ce piaţa a început să funcţioneze. Cetăţeanul Pruteanu solicită consultaţie cu privire la obligativitatea ţinerii evidenţei 7 pct. 1. nr. 5 pct. Conţinutul subiectului Descrieţi condiţiile de existenţă a concurenţei şi funcţiile concurenţei. Hânceşti şi SRL “VOCO”. 1. Moldova. 1.1 . 1. De asemenea el solicită ai explica deosebirea dintre diferite sistemuri de ţinere a evidenţei contabile. Clasificaţi actele care suprimă concurenţa după criteriile cunoscute. puncte 3 pct.

c) întreprindere. Consultaţi cetăţeanul Pruteanu. d) agent economic. al cărei cereri de înregistrare a SRL a fost respinsă de puncte 3 pct. Tigreanu s-a adresat avocatului după asistenţă juridică şi a întrebat în ce cazuri încetează patenta şi în ce cazuri se suspendă. e) întreprinzător. 1. f) servicii veterinare şi zootehnice. Cum trebuie să procedeze instanţa? Subiectul 11. f) comerţul cu produse petroliere. 7 pct.1 . tonete şi din autovehicule în pieţe şi în alte locuri autorizate. deţinătorul şi conţinutul. Inspectoratul fiscal a emis o prescripţie prin care a prevenit cet. nr. Cet. e) organizare a disco-cluburilor. 5 pct. 1. 5 pct. 7 pct. 7 pct. puncte 3 pct. b) întreprindere. Întreprinzătorii – subiecte ale dreptului afacerilor Conţinutul subiectului Identificaţi persoanele care au calitatea de întreprinzător făcându-le o scurtă caractistică.2 . 1. Comparaţi registrul de stat al persoanelor juridice cu registrul acţionarilor evidenţiind destinaţia. d) reparaţie a locuinţelor. c) comerţul cu produse alcoolice şi tutun. Conţinutul subiectului Relataţi despre formele de persoane juridice cu scop lucrativ. puncte 3 pct. nr.1 .2 . În motivaţie a fost indicat că unul din fondator este procuror.3 . c) antreprenor. 1. Subiectul 8. Noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ. Conţinutul subiectului Numiţi actele necesare pentru înregistrarea de stat a SRL cu 3 fondatori.3 puncte 3 pct. 1. 1. al doilea fondator este o persoană juridică străină şi al treilea fondator este un cetăţean al Republicii Moldova. e) jocurile cu noroc.2 . d) reparaţia tehnicii de uz casnic. Determinaţi actele necesare pentru eliberarea patentei de întreprinzător la desfăşurarea activităţii de: a) Comerţul cu amănuntul la tarabe. 1. Procurorul a înaintat o cererea de chemare în judecată şi a solicitat instanţei de a anula înregistrarea SRL “VERDICT”.3 . Conţinutul subiectului Identificaţi drepturile şi obligaţiile întreprinzătorului individual – titular al patentei de întreprinzător făcând o caracteristică a acestora.3 . 1. 1. 1. încălţăminte şi cărţi deşi nu titularul de patentă nu are acest drept. al doilea este membru al Curţii Constituţionale. tejghele. 1. Consultaţi fondatorului unic. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu scop lucrativ. d) comerciant. iar al treilea a fost ales deputat în Parlament. b) predarea limbilor străine. Subiectul 8. e) persoană juridică. Subiectul 10. 5 pct. explicându-i forma de organizare juridică care poate fi utilizată la desfăşurarea activităţii de întreprinzător în domeniul: a) schimbului valutar.1 . Tigreanu că începând cu data de 20 decembrie i se suspendă patenta deoarece el a comercializat îmbrăcăminte. deoarece fondatorii acesteia sunt în incopatibilitate şi nu au dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate decât funcţia pe care o ocupă. . încălţămintei şi cărţilor este interzisă. Comparaţi noţiunea de întreprinzător cu cea de: a) agent economic. 7 pct. c) arat şi alte lucrări de cultivare a pământului cu mijloace tehnice. b) activităţii de asigurare. care este organul competent de a suspenda patenta şi dacă cu adevărat comercializarea îmbrăcămintei. 5 pct.nr.2 . Comparaţi noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ cu noţiunile de a) societate comercială b) societate civilă. nr.1 . Întreprinzător Individual – titular al patentei de întreprinzător. unde un fondator este statul Republica Moldova. 1.

Consultaţi administratorul unei societăţi pe acţiuni care doreşte să vândă o clădire a 7 pct. Conţinutul subiectului Descrieţi obligaţiile asociatului societăţii comerciale. asociat al SRL “IKKEL” în ultimii 3 ani nu a primit dividende.2 .3 . puncte 3 pct.1 .1 . 1. Drepturile asociatului societăţii comerciale Conţinutul subiectului Descrieţi drepturile asociatului societăţii comerciale. patrimoniului persoanei juridice cu scop lucrativ.(1) lit.2 . În acţiune s-a arătat că Dl. Cetăţeanul Verega. puncte 3 pct. Subiectul I2. 1. iar activele societăţii sunt doar de 3. Obligaţiile asociatului societăţii comerciale. 1. 1.3 . 7 pct. însă a trecut mai mult de 20 de zile de la data când el trebuia să-şi îndeplinească obligaţia. 3 pct.3 . lei. nr. civ. nr.1 . Patrimoniul persoanei juridice cu scop lucrativ. Conţinutul subiectului Descrieţi noţiunea de patrimoniu al persoanei juridice evidenţiind elementele lui. Întocmiţi o notă informativă şi răspundeţi la întrebările puse precum şi explicaţii dacă are el dreptul să depună o cerere în instanţă pentru încasarea forţată a sumei dividendului? puncte 3 pct. iar aportul nu a fost vărsat. nr.1 .a) C. atunci când capitalul social al societăţii este de 4 mln. 1. b) proporţionalitatea dividendelor c) modalitatea de plată a dividendelor. Clasificaţi după criteriile cunoscute bunurile ce intră în componenţa activului 5 pct. El solicită consultaţie şi posibilă asistenţă juridică în instanţă cu privire la: a) dreptul de a pretinde la dividende din activitatea societăţii. Camera Înregistrării de Stat pe motivul că “prinsul peştelui în Marea Nordică” nu este reglementat de legislaţia R. nr. 1. 1. c) asociatului unic al societăţii cu răspundere limitată. b) acţionarilor-fondatori ai societăţii pe acţiuni. Analizaţi raportul juridic dintre administrator şi persoana juridică pe care o 5 pct. judecată către asociatul Luţcan V.5 mln. Acţiunea era întemeiată pe art. 1. Comparaţi modalitatea şi termenul de transmitere a aportului asociaţilor SRL cu cea a: 5 pct. asociat al SRL „Buleandra”. lei. gestionează. 1. a înaintat o acţiune în instanţa de 7 pct. Comparaţi dreptul de a participa la conducerea şi activitatea societăţii a asociatului comanditat cu cel a asociatului societăţii cu răspundere limitată.2 .. Negrescu. lei. prin care solicita excluderea acestuia din societate din motivul că acesta nu a vărsat întregul aport la capitalul social la care s-a obligat. Administratorul persoanei juridice cu scop lucrativ Conţinutul subiectului puncte Identificaţi persoanele care nu pot fi desemnaţi în funcţie de administrator al unei SRL. .2 . a) asociatului comanditar. 1. Subiectul 15. Subiectul 14. Cet. societăţii cu 2 mln. d) cazurile de imposibilitate a împărţirii beneficiului între asociaţi. Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 13.116 alin. Luţcan trebuia până la 10 noiembrie să verse integral aportul său. 1. şi explicaţi-i cum trebuie să procedeze. Moldova şi din această cauză nu poate fi înregistrată o societate comercială care îşi propune un astfel de obiect de activitate. 5 pct.

referindu-vă la modul de evaluare. ori potrivit Constituţiei şi Codului civil. puncte 3 pct. Subiectul 17.1 . Procurorul m. Bunurile incorporale ale persoanei juridice cu scop lucrativ. definindu-le şi explicându-le esenţa. apele şi pădurile de interes public sunt bunuri ale domeniului public.A. 1. Conţinutul subiectului Identificaţi bunurile incorporale ce se includ în activul persoanei juridice. Cum urmează a fi soluţionat litigiul ? Subiectul 16. 1. nr. 7 pct.A.1. Administratorul lombardului solicită asistenţă juridică şi afirmă că capitalul social al acestui lombard este de 100 000 lei. „Vulturenii de Jos” un iaz de 10 ha. Unitatea Administrativ Teritorială „Comuna Vultureni” a transmis în capitalul social al 7 pct. acţiunile pe care le deţine în S. 1. 7 pct. fondator unic al SRL “MIXT”. Subiectul 18.1 . Conţinutul subiectului Numiţi 9 reglementări legale prin care se stabileşte capitalul social minimal al unor societăţi comerciale şi relataţi despre funcţiile capitalului social. „ participaţiune”. “Tîmplarul” referindu-vă la la termenul de vărsare.2 . nr.1 . „pasiv al societăţii”. 1. nr. Stabiliţi interdependenţa dintre noţiunile de „aport la capitalul social”. Consultaţi un investitor străin în privinţa posibilităţii transmiterii unei mărci de producţie cu titlul de aport la majorarea capitalului social. 1. Scurtu V. nr. Comparaţi procedura de majorare a capitalului social al SRL din contul beneficiului 5 pct. puncte 3 pct. 1. Capitalul social al societăţii comerciale. pe când capitalul social minimal pentru SRL este mult mai mic. 1. S. „activ al societăţii”. Administratorul SRL „OTTT” la 1 decembrie 2008 a depus la Camera Înregistrării de 7 pct. Comparaţi noţiunea de capital social cu noţiunile de „patrimoniu”. 1. Chişinău a intentat un proces judiciar de dizolvare a SRL „Lombardul Daciei” din Chişinău. 1. Juristul Primăriei Comunei Vultureni a atacat refuzul înregistrării în instanţa de judecată. care a decis să verse cu titlu de aport în capitalul social un bun imobil. Majorarea capitalului social al SRL. Consultaţi administratorul şi elaboraţii o notă informativă în care explicaţi care norme au fost violate şi ce trebuie să întreprindă administratorul pentru a evita dizolvarea? Subiectul 19.3 . aprobare a valorii şi procedura de transmitere a acesteia. modul de evaluare şi de predare a acestora. Aportul în natură la capitalul social. Recomandaţi soluţii cet.3 . 5 pct. „capital vărsat”.2 . 1. 7 pct. Conţinutul subiectului Caracterizaţi formele de majorare a capitalului social a SRL. 1.2 . 1.3 .3 . nerepartizat cu procedura de majorare a capitalului social prin aporturile noilor asociaţi. un automobile. 5 pct. puncte 3 pct. puncte 3 pct. 5 pct. Conţinutul subiectului Descrieţi procedura de vărsare a aportului nemonetar la formarea şi majorarea capitalului social al societăţilor comerciale. Stat cererea de majorarea capitalului său social din contul aportului unui cetăţean . Comparaţi “denumirea de firmă” cu „marca de producţie” evidenţiind momentul apariţeie drepturilor respective şi prioritatea care o acordă legea una faţă de alta în cazul confruntării acestora.2 ..3 . „acţiune” “aport suplimentar”. „capital propriu”. Camera Înregistrării de Stat a refuzat să înregistreze societatea cu asemenea bunuri în capitalul social. «participaţiune» „parte socială”.1 .

să importe în Moldova şi să depună în capitalul social utilaje de conservare a legumelor.2 .A. Cum urmează să fie soluţionat litigiul? Subiectul 22.102 din 30.3 . Camera Înregistrării de Stat a refuzat înregistrarea modificării în actele de constituire.1 . Reducerea capitalului social al SRL. Societatea în comandită (SC). cererea de dizolvare a SRL în legătură cu faptul că activul societăţii s-a diminuat şi constituie doar 40 % din mărimrea capitalului social declarat. Comparaţi procedura de reducere a capitalului social al SRL şi împărţirea unor active 5 pct. Comparaţi drepturile asociaţilor societăţii în comandită cu drepturile asociaţilor societăţii în nume colectiv. care urma până la 15 ianuarie 2009. prin care a fost decisă majorarea capitalului social din contul beneficiilor nerepartizate.2 . Acţionarul Vlădescu a atacat hotărârea adunării generale a acţionarilor S. reclamantul a arătat că majorarea capitalului social s-a făcut numai pentru acţiunile ordinare emise de societate. 1. a atacat-o în judecată. între asociaţi cu procedura de reducere a capitalului social în legătură cu diminuarea activelor sub mărimea capitalui social stabilit de actul de constituire. 7 pct. Asociatul SRL „OTTT” Cătalin Sudoreanu a depus la Camera Înregistrării de Stat o 7 pct. Comparaţi procedura majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale a 5 pct. Reclamantul deţine acţiuni preferenţiale de aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare şi. Majorarea capitalului social al societăţii pe acţiuni. nr. 1. În motivarea sa. nr. nr. puncte 3 pct. în rezultatul majorării capitalului social trebuie să crească şi valoare nominală a acţiunilor preferenţiale.străin. Cum trebuie soluţionat litigiul? Subiectul 21.3 . . acţiunilor cu procedura de majorare a capitalului social prin emisiunea suplimentară de acţiuni. Moldova şi predarea lui SRL „OTTT”. Argumentaţi includerea în denumirea de firmă a societăţii în comandită a cuvântului „ciobanu” şi a numelui cetăţeanului „Jardan” care are statutul de comanditar al acestei societăţi. Conţinutul subiectului Descrieţi procedeele de majorare a capitalului social al societăţii pe acţiuni. Conţinutul subiectului Caracterizaţi formele de reducere a capitalului social al SRL. 1. deci.2 .01. Subiectul 23. indicând că înregistrarea poate fi efectuată doar după importul utilajelor în R. 1. potrivit actului său de constituire. „Rădeanu”. „Rădeanu” a menţionat că. În referinţă S. Conţinutul subiectului Numiţi atribuţiile se ţin de competenţa exclusivă şi neexclusivă a adunării generale a nr.A. Conţinutul subiectului Descrieţi noţiunea şi caracterele societăţii în comandită. puncte 3 pct. majorarea se face numai pentru acţiunile ordinare. Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 20. Adunarea generală a societăţii cu răspundere limitată (SRL). 5 pct. explicând efectele pe care le generează aceste includeri.3 .1 . 1. dar nu şi pentru cele preferenţiale. 1.1 . 1. 7 pct.2007 şi considerând ca decizia este neîntemeiată. SRL „OTTT”. 1.1 puncte 3 pct. 1. puncte 3 pct. dorind să beneficieze de facilităţile fiscale prevăzute de Codul fiscal şi Hotărârea Guvernului nr. 1.

Principalul motiv invocat de reclamant a fost încălcarea dreptului de preemţiune ce-l are asupra părţii sociale în caz de cesiune a acesteia.1 . cu referire la modul de informare a asociaţilor. Comparaţi procedura de divizare cu cea de separare.A. 7 pct. Conţinutul subiectului Numiţi actele necesare pentru înregistrarea a două personae juridice care au luat naştere în rezultatul divizării. SRL. 5 pct.2 . cu 4 asociaţi cu părţi sociale egale şi capitalul social de 400 000 lei.3 .12. anula contractul de vânzare-cumpărare a părţii sociale încheiat între asociatul SRL „VIBOR” (cedent) şi cetăţeanul Nicolăescu (cesionar). „extras din registrul de stat al persoanelor juridice”. Prin hotărârea adunării generale a SRL „PINUL” din 2. „Autotransportatorul” a atacat decizia Camerei Înregistrării de Stat în judecată.1 . Cetăţeanul Codreanu asociat al SRL „TAUR” s-a adresat în judecată cu cererea de a 7 pct.. 1. pe când adunarea generală a votat cu 2/3 din numărul acţionarilor prezenţi. 1. 5 pct. capitalul social şi despre dependenţa valorii ei de aportul depus. Cum urmează a fi soluţionat litigiul ? Subiectul 25. a pierdut legătura cu societatea.2 . Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 26. nr. „Autotransportatorul” prin separarea din ea a unei societăţi cu răspundere limitată. 5 pct.1 . 1. Fuziunea persoanelor juridice cu scop lucrativ. pe care trebuia să-l verse încă până la 1 noiembrie 2004. 1. 1. analizând distinct doar acele operaţiuni care le deosebesc . 1. modul de adoptare a hotărârilor şi întocmire a procesului verbal.2007 a fost exclus asociatul 7 pct. puncte 3 pct. Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 24. nr. . 5 pct. Conţinutul subiectului puncte Definiţi noţiunea de “parte socială” a asociatului SRL relatând despre coraportul cu 3 pct. Partea socială a asociatului societăţii cu răspundere limitată (SRL). 1. 7 pct.3 .2 . or. deliberativitatea adunării.3 . „aport la capitalul social”. Subiectul 27. Întocmiţi un proiect de contract de fuziune prin absorbţie. 1. Nichiforeanu deoarece el nu a vărsat integral aportul la capitalul social. Camera înregistrării de stat a respins înregistrarea reorganizării şi ca temei a invocat două argumente: a) Societatea care se reorganizează nu a retras din circulaţie o parte din acţiunile sale şi b) Hotărârea de reorganizare trebuie să fie adoptată cu ¾ din numărul total de voturi. Conţinutul subiectului Numiţi actele necesare de a fi prezentate pentru înregistrarea unei societăţi pe acţiuni rezultate din fuziunea a două societăţi cu răspundere limitată Comparaţi efectele produse de fuziunea prin contopire cu efectele produse de absorbţie evidenţiind operaţiunile necesare de a fi efectuate pentru înregistrarea absorbţiei unei persoane jurdice de o altă persoană juridică. potrivit căreia SRL „Vultureni”. Analizaţi procedura de convocare şi desfăşurare a adunării generale a asociaţilor SRL. Adunarea de asemenea a decis să nui restituie asociatului exclus partea din aport vărsată. S. nr. Adunarea Generală a acţionarilor a hotărât dezmembrarea S.3 . 1. Comparaţi noţiunea de „parte socială” cu noţiunile de „certificat al părţii sociale”.A. Asociatul exclus consideră hotărârea ilegală şi a atacat-o in instanţă.2 . 1. care are capitalul social de 500 000 lei şi 2 asociaţi cu părţi sociale egale absoarbe SRL „Ciocârlia”. 1. Dezmembrarea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Transformarea societăţii comerciale în altă formă de organizare puncte 3 pct. precum şi nici nu a participat la ultimele 3 adunări generale. societatea a suferit prejudiciu în legătură cu nevărsarea integrală a aporturilor.

1. Tigreanu a omis termenul de 6 luni de la data ultimei publicaţii în Monitorul Oficial şi respectiv dacă nu s-a adresat în termenul stabilit de codul civil nu mai este în drept să pretindă suma menţionată. Are dreptul procurorul să intenteze un proces în lichidarea a SRL? Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 29. nu se poate solicita lichidarea deoarece activitatea farmaceutică nu este unicul gen de activitate desfăşurat. 1. Ion Pruteanu.3 . 7 pct. 7 pct. nr. După ce împrumutul a ajuns la scadenţă. . nr.cu condiţia că ultima va plăti preţul peste un an. 1. 1.3 . 1.1 . deoarece şi-au vândut partea lor socială imediat după transformare. 5 pct. nr. Comparaţi atribuţiile lichidatorului cu cele ale administratorului persoanei juridice şi ale administratorului fiduciar insistând în special asupra acelor care-i deosebesc.3 .nr. limitată în societate pe acţiuni.2 . Pe de altă parte lichidatorul a menţionat că cet. Analizaţi operaţiunile pe care le implică transformarea unei societăţi cu răspundere 5 pct. puncte 3 pct. a înaintat o acţiune de a lichida SRL «Buzduganul« care desfăşoară activitatea farmaceutică şi după retragerea licenţei de către Camera de Licenţiere. Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ Conţinutul subiectului Numiţi actele necesare a fi prezentate de către lichidator la organul de înregistrare pentru radierea persoanei juridice. 1. Subiectul 30. 7 pct. dar cumpărătorul nu i-a răspuns.1 . Casa Naţională a Asigurărilor Sociale (CNAS) a depus o cerere în instanţa de judecată puncte 3 pct. Pruteanul s-a adresat la societatea debitoare să-i plătească preţul pentru grâu.2 . Conţinutul subiectului Descrieţi noţiunea de reorganizare prin tranformare. a vândut 5 tone grâu pentru 7 pct. care are un capital social de 5400 lei. 1. Societatea desfăşoară şi alte genuri de activitate şi respectă cerinţele legale de practicare a acestora. 1. 5 pct. Procurorul mun. Lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.2 . Clasificaţi temeiurile de dizolvare a persoanei juridice cu scop lucrative după criteriile cunoscute caracterizând fiecare din aceste temeiuri. Pruteanu s-a adresat cu o cerere în instanţa de judecată pentru a încasa forţat suma datorată de la societatea debitoare şi membrii acesteia.1 .87 Cciv.1 . puncte 3 pct. Chişinău. iar persoanele care au fost membri ai SNC nu mai sunt asociaţi ai SRL. 1. Conţinutul subiectului Descrieţi principiile ce definesc statutul societăţii aflate în lichidare. fondator al gospodăriei ţărăneşti. în baza art. Dizolvarea persoanelor juridice cu scop lucrativ. SRL „Buzdugan” în referinţa sa a motivat că. potrivit legii. 1. Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 28. 1. însămânţare societăţii în nume colectiv “Tulescu şi compania”. 1. Argumentaţi legalitatea desfăşurării procedurii de lichidare analizând separat fiecare operaţiune a procedurii de lichidare.3 puncte 3 pct. Conţinutul subiectului Definiţi noţiunea de dizolvare explicînd efectele ce le produce ea asupra persoanei juridice. Cet.2 . Lichidatorul în scrisoarea de răspuns a menţionat că reeşind din informaţia care a primit-o de la fostul administrator. datoria a fost plătită încă un an în urmă. În referinţa depusă la instanţă de către administratorul societăţii debitoare s-a arătat că SNC “Tulescu şi compania” a fost transformată în SRL “Tulescu”. Tigreanu s-a adresat către lichidatorul Cooperativei de producţie “IKKEL” să-I restituie suma de 50000 lei aceasta fiind o datorie pentru merele vândute cu doi ani în urmă. 5 pct.

1 . Cum urmează să procedeze instanţa? Subiectul 32. 1.3 . nr. 1. Conţinutul subiectului Caracterizaţi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate. 7 pct. 1. inclusiv: a) cu 30 luni până la intentarea procesului de insolvabilitate a vândut cu doar 300 mii lei o clădire al cărei preţ de piaţă era de 2 mln.2 . Cumpărătorul a restituit frigiderul vânzătorului şi a cerut să i se restituie banii. s-a stabilit că potrivit bilanţului de lichidare.1 . creditorii nu au fost înştiinţaţi în modul stabilit despre iniţierea procedurii de lichidare. 1. Termenul de garanţie a fost stabilit de 2 ani. Comparaţi procedura de vânzare a bunurilor incluse în masa debitoare. Împotriva SRL “EKKEL” a fost depusă o cerere de intentare a procedurii de 7 pct. iar vânzătorul nu dorea să restituie banii.3 . Patrimoniul debitorului în procesul de insolvabilitate. a înaintat o cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate împotriva SRL „Trianon”. Conţinutul subiectului Definiţi procedura planului persoanei juridice insolvabile şi identificaţi etapele acesteia. 5 pct.2 . . ci doar nu are mijloace băneşti pentru a se achita cu impozitele. Intentarea procesului de insolvabilitate. 7 pct.3 . nr. Consultaţi administratorul insolvabilităţii care a descoperit că administratorul persoanei juridice anterior intentării procesului de insolvabilitate a încheiat anumite acte juridice reprobabile. Andrei Bolintineanu a cumpărat un frigider de la SRL „Trianon”. specificnd pe cele în privinţa cărora cărora există drepturi preferenţiale şi cele în privinţa cărora nu sunt drepturi preferenţiale. pentru încasarea forţată de la Cooperativa Agricolă de Producţie „Fazanul” a plăţilor obligatorii în sumă de 40 000 lei pe care pârâtul le datora. 1. Numai după două luni frigiderul a ieşit din funcţiune. puncte 3 pct. De asemenea. Comparaţi procedura planului cu procedura de lichidare a patrimoniului. puncte 3 pct. 5 pct. Conţinutul subiectului Identificaţi bunurile persoanei insolvabile care se includ în masa debitoare. Procedura planului aplicată persoanei juridice insolvabile. insolvabilitate de către Inspectoratul Fiscal Chişinău. Subiectul 33. Întocmiţi o notă informativă în care să explicaţi administratorului temeiurile de intentare a procedurii insolvabilităţii şi esenţa aplicării procedurii planului şi drepturile lui de a cere aplicarea acestei proceduri. Cumpărătorul nu a dorit să primească frigiderul reparat. Comparaţi efectele dizolvării persoanei juridice ca rezultat al intentării procesului de insolvabilitate care survin pentru societatea insolvabilă cu cele care survin pentru creditorii societăţii insolvabile. 1.2 . ori avizul cu privire la lichidarea cooperativei nu a fost publicat în Monitorul Oficial. pe adresa instanţei a sosit o informaţie de la sediul pârâtului potrivit căreia CAP „Fazanul” nu are sediu pe această adresă ori aceasta a fost deja lichidată. Ulterior CNAS a stabilit că lichidarea CAP „Fazanul” s-a făcut cu încălarea legii.. 1. Vânzătorul a anunţat că defectul frigiderului este minor şi că acesta va fi reparat din cont propriu. Cumpărătorul. Administratorul SRL “EKKEL” solicită asistenţă juridică şi afirmă că societatea lui nu este în stare de insolvabilitate. nr.1 . În locul referinţei. 1. 1. bunurile care nu se include în masa debitoare şi bunurile care o suplimentează. însă dacă ar vinde marfa pe care o are ar putea să se achite. 5 pct. puncte 3 pct. după o consultaţie cu avocatul. Explicaţi cum urmează să procedeze CNAS pentru a încasa suma creanţei? Subiectul 31. CAP „Fazanul” a împărţit între membrii cooperativei bunuri în valoare de 75 000 lei.

A.1 . Cum urmează a fi soluţiant litigiul de către instanţă? Subiectul 35. nr. Clasificaţi drepturile acţionarilor în patrimoniale şi nepatrimoniale şi caracterizaţile.A. 1. puncte 3 pct. d) în ziua intentării procesului de insolvabilitate a încheiat un contract de gaj prin care a garantat executarea unei datorieâi anterioare. S.1 . 5 pct. Conţinutul subiectului Descrieţi procedura de constituire a SA în baza dispoziţiilor Codului civil. S. iar după majorarea capitalului social el a rămas să deţină numai 20 %. c) cu două zile înainte de intentarea procesului a vândut marfă unui întreprinzător. şi a invocat faptul că până la majorare deţinea 40 % din acţiunile ordinare ale societăţii. Conţinutul subiectului puncte Relataţi despre acţiune ca valoare mobiliară şi despre drepturile acordate de aceasta 3 pct. considerând-o neîntemeiată. a decis să fondeze o S. S. Obligaţiunile – valori mobiliare a societăţii pe acţiuni. Clasificaţi obligaţiunile după criteriile cunoscute şi menţionaţi deosebirea obligaţiunii de acţiune. Subiectul 36. nr. Constituirea societăţii pe acţiuni (SA).2 . societate cu acţionar unic. De asemenea a fost invocat faptul că activele societăţii la momentul majorării capitalului social depăşeau mărimea capitalului social cu 50% şi în procesul de majorare noii acţionari au plătit numai valoarea nominală. inclusiv cu privire la dreptul de vot. solicitând anularea 7 pct.2 . În motivare acţionarul a explicat că el nu a ştiut de majorarea capitalului social.2 . reglementată de Legea nr. Consultaţi cetăţeanul Verega. Clasificaţi acţiunile – valori mobiliare după criteriile cunoscute explicându-le esenţa. Comparaţi procedura de constituire a S. 10% şi 25 % din acţiunile cu drept de vot ale societăţii. .1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni explicând deosebirea şi recomandând soluţia corectă. fondator unic.1 . 1.A. acţionar al S. motivând că este interzisă de lege constituirea acesteia. 1. „Pur”. 1. 1. Registratorul a refuzat înregistrarea S. Subiectul 34. 1. din acţiunile.valori mobiliare ale societăţii pe acţiuni. puncte 3 pct. nr. 1. 1. 5 pct. Conţinutul subiectului Definiţi obligaţiunea ca valoare mobiliară emisă de societatea pe acţiuni şi descrieţi drepturile acordate de obligaţiune titularului. „PUR” a atacat decizia Camerei în judecată. „VIVAN” a respins cererea acţionarului. hotărârii de majorare a capitalului social şi încasarea prejudiciului suportat.A „Mixt” în care să fie 7 pct. Acţionarul S.3 . cu privire la dividend şi posibilitata de înstrăinare. „RVN” cu privire la drepturile ce derivă 7 pct. Drepturile acţionarilor Conţinutul subiectului Identificaţi drepturile acţionarului referindu-vă şi la drepturile celor care deţin 5%. 1. nr. 5 pct. b) cu doi ani până la intentare a donat un automobil fundaţiei „Secolul 21”.A. Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 38. 1. “VIVAN” Timizeanu a depus o cerere în judecată.3 . „Mixt”. În referinţa sa.2 .A. În acest scop s-a adresat la Camera Înregistrării de Stat cu o cerere şi a prezentat actele nesare pentru înregistrarea acesteia.A. puncte 3 pct.A.lei. reglementată de Codul civil cu cea 5 pct. 1. titularului.3 . Acţiunile .1 .

Acţionarii reclamanţi susţin că au participat la adunarea generală. puncte 3 pct.1 .1. 1.A.A. precum şi Camera Înregistrării de Stat afirmă că hotărârile adunării generale au fost adoptate cu 7 pct. nr. Vetrescu solicită asistenţă juridică şi reprezentare în instanţă. Pârâtul nu a răspuns la petiţia prealabilă. Analizaţi procedura de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor referindu-vă în special la: întocmirea ordinii de zi. Principalul argument al reclamantului este că el nu a participat la adunarea generală şi nu este de acord cu procesul de fuziune a S.1 . „Favorit”. Conţinutul subiectului Definiţi tranzacţiile societăţii pe acţiuni cu propriile valori mobiliare. Euro. deoarece ultima este în proces de insolvabilitate. 1. „Victoria” şi a o obliga să răscumpere acţiunile pe care le deţine. efectuate prin hotărârea adunării generale din 20. Subiectul 37.A. şi că garanţia a fost acordată pur formal. “Fântâna” a menţionat în referinţă că. „Victoria” cu S. 1.2 . însă societatea timp de 3 ani nu a plătit dobânda cuvenită. 1.A. Cetăţeanul Lucescu. 5 pct. nr. 1. executare şi efectele juridice.3 .1 . “Fântâna”. informarea acţionarilor. modul de adoptarea a hotărârilor şi întocmire a proceselor verbale. puncte 3 pct. În motivarea cererii reclamantul arată că suma de 2 mln de Euro inidcată în contractul de gaj reprezintă un contractul de proporţii ori el reprezintă peste o 100% din capitalul social şi 52% din mărimea activelor S. „Frigorifer” care prevăd plata dobânzii o dată pe an în mărime de 20% din valoarea nominală. 5 pct. Cetăţeanul Luţcan este deţinător al obligaţiunilor emise de S. Consultaţi acţionarul Vetrescu care vrea să cheme în judecată S.2 . 7 pct. Adunarea generală a acţionarilor în societatea pe acţiuni (SA). „Nucul”. Cetăţenii Jardan şi Corlăteanu. 1. acţionari ce deţin 38% din acţiunile ordinare ale S.A. 1. “Fântâna”. 1.A. acţionarul Lucescu nu este în drept sa înainteze o asemenea acţiune. Tranzacţiile societăţii pe acţiuni cu propriile hârtii de valoare.A.3 . Conţinutul subiectului Relataţi despre dreptul societăţii pe acţiuni de a încheia acte juridice şi despre dreptul de a încheia acte juridice (tranzacţii) de proporţii. Conţinutul subiectului Definiţi noţiunea de “adunare generală a acţionarilor” evidenţiind tipurile de adunări generale şi formele de ţinere a adunării generale. 1. au votat împotriva hotărârii de majorare a ccapitalului social şi deci hotărârea nu a fost adoptată.A. . în cazul în care peste doi ani SRL “DERN” nu va restitui băncii împrumutul de 2mln.3 . „Nucul” şi implicit majorarea capitalului social cu 100 %. puncte 3 pct. deliberativitatea.A. Comparaţi actele juridice încheiate de societatea pe acţiuni în mod obişnuit cu tranzacţiile de proporţii şi cu tranzacţiile cu conflict de interese referindu-vă la procedura de încheiere. Consultaţi obligaţionarul şi recomandaţi-i posibilele variante de a-şi apăra dreptul. Cum trebuie soluţionat litigiul? Subiectul 38.2 . acţionar a S. “Fântâna” garanta BCA “Prima” că. 7 pct. Cum urmează a fi soluţionat litigiul? Subiectul 39.08. ori SRL „DERN” este o societate solvabilă şi BCA “Prima” nu va recurge nici odată la încasarea sumei de la garant. 7 pct. ea însăşi va onora această obligaţie în locul debitorului.3 . au depus în instanţa de judecată o cerere prin care solicită anularea deciziei Camerei Înregistrării de Stat prin care a fost înregistrată modificarea actului de constituire a S. 5 pct.2007. Pârâtul S. Tranzacţiile de proporţii ale societăţii pe acţiuni. Comparaţi procedeul de achiziţionare a propriilor acţiuni cu procedeul de răscumpărare a propriilor acţiuni de societatea emitentă.A. nr. Ceilalţi acţionari. a depus o cerere de chemare în judecată de anulare a contractului de gaj prin care S.

Acţionarul S. 7 pct. c) a unei cooperative.1 .majoritatea de voturi şi nu există temei de nulitate. Vânzătorul şi cumpărătorul în referinţele depuse au solicitat instanţei să fie respinsă cererea. Pelescu I. respectiv nu are dreptul să ceară anularea lui. „I-KEL” Pereanu a depus o cerere în judecată prin care a solicitat anularea contractului de vânzare cumpărare a unui imobil în valoare de 2 mln.1 . referindu-vă la: a) riscurile pe care puncte 3 pct. lei. 1. tipuri şi specificul activităţii.2 . Consiliul societăţii pe acţiuni .3 .2 . „I-KEL” (vânzător) şi fiul administratorului S.Invest” prin care a garantat cu un imobil obligaţia Cooperativei de Producţie “Plai” de transmitere a roadei de mere din anul viitor. 1.A.3 . 7 pct. nr. puncte 3 pct. 1. puncte 3 pct. Consultaţi un cetăţean străin şi explicaţi-i diferenţa dintre o societate comercială şi cooperativă de întreprinzător şi dacă poate el fonda: a) o societate comercială. 1. Subiectul 42. 5 pct.3 . Administratorul întreprinderii de stat “Mileniul trei” a semnat un contract de ipotecă cu SRL “Moldova . „I-KEL” Popa (cumpărător). nr. 1. Notarul a refuzat să semneze contractul de ipotecă menţionând că Întreprinderea de stat nu are dreptul de proprietate asupra bunurilor deţinute şi respective nu le poate gaja.2 . Întreprinderea de stat (ÎS) Conţinutul subiectului Definiţi noţiunea şi caracterele întreprinderea de stat. încheiat de S. căci reclamantul nu este parte al contractului şi. Subiectul 40.1 . . Subiectul 43. potrivit legii. 1. Explicaţi dacă poate sau nu întreprinderea de stat să participe la constituirea: a) unei societăţi comerciale. deci.A. b) a unei întreprinderi municipale. Conţinutul subiectului Identificaţi importanţa Consiliului în structura organelor societăţii pe acţiuni şi caracterizaţi atribuţiile acestuia. 1.A. Comparaţi organele fondului de investiţii cu organelle unei societăţi pe acţiuni care practică activitatea de producţie.2 . 5 pct.1 . 1. În motivaţie reclamantul a arătat că. este anulabil. Cum urmează a fi soluţionat litigiul ? Subiectul 41. nr. 1. 5 pct. Demonstraţi cum sunt promovate şi protejate interesele acţionarilor minoritari la fomarea Consiliului societăţii evidenţiind importanţa votului cumulaiv. Moldova. acest contract este un contract cu conflict de interese şi. Cum urmează a fi soluţionat litigiul? nr. b) o cooperativă de întreprinzător. 7 pct. 1. 5 pct. puncte 3 pct.3 . Comparaţi drepturile pe care le oferă cota ordinară cu drepturile pe care le oferă cota preferenţială a membrului cooperativei de întreprinzător. 1. soluţii pentru investirea propriilor mijloace financiare în valorile mobiliare ale emitenţilor din R. Particularităţile statutului fondului de investiţii Conţinutul subiectului Descrieţi noţiunea de fond de investiţie referindu-vă la definiţie. 7 pct. Recomandaţi cet. Cooperativa de întreprinzător Conţinutul subiectului Distingeţi cooperativa de întreprinzător de alte persoane juridice cu scop lucrative şi în special de societatea comercială şi de cooperative de producţie. 1. Consultaţi administratorul şi explicaţii de ce întreprinderea de stat nu are dreptul de proprietate asupra bunurilor sale şi în ce condiţii ea ar putea să gajeze bunurile.

le are dacă investeşte în fondul de investiţie sau în societăţi pe acţiuni care desfăşoară activităţi productive. b) la restricţiile legale de investire a mijloacelor fondului de investiţie în acţiunile şi obligaţiunile altor emitenţi? b) la dreptul sau obligaţia fondului de investiţie de a repartiza dividende? .