You are on page 1of 1

1. XuKa khu SVH, 18t, 0933333921, 700/h, MacaoKing giới thiệu.

2. SaMi khu SVH, 0923809969 bạn anh Macao 800/s.
3. Maiqc, 01286000154, Macao giới thiệu, 800/s, body đẹp, vui vẻ!
4. Hồng ngựa, Q5. 500k/s Đt: 0913764075, pass MacaoKing giới thiệu.
5. Nga teen Q10, 18t 01672888829, 01229079008, 500k/s, pass ban a Trí
6. lee8x (Như Ý) 0907890907 23t, 500/s khu SVH. MacaoKing giới thiệu.
7. Bảo Ngọc 19t, sdt: 0929099910, MacaoKing giới thiệu, Giá: 500k/1s
8. Trang BC, 0938 963 899 300k/s, bạn anh PiPi
9. My Bàu cát, 0972175418, giá 300k 1shot 500k 2shot, MacaoKing giới thiệu.
10. Mi khu ĐS, cao 1.73m, 0933857325, 500k/h Macao giới thiệu.
11. em Sami q5,0923809969,
12. MAI 01286000154, q8. Giá: 800k/s. Pass: bạn anh KENDY.
13. em Chi massage quận 10: Chi: 0933888997, bạn a. Dũng, số đuôi 7660 hoặc
0933 888 997.giá 700k/s. Pass: anh Duy Phú Nhuận.