You are on page 1of 35

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „Relaţii Economice Internaţionale” CATEDRA

„Relaţii Economice Internaţionale”

PROIECTUL ÎN REI

Pe tema: „Raportul

euro – dolar în economia mondială”

Autor:, studentă la anul III, grupa EMREI-261 Conducător ştiinţific: Maia Pisaniuc, conf. univ. dr.

CHIŞINĂU, 2008

_________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială, Pagina 2 din 35

2

P L A N: INTRODUCERE ............................................................................................ 2

CAPITOLUL I Geneza şi evoluţia titanilor valutari....................................... 4 § 1.1. Dolarul – supremaţie în economia mondială ........................................... 4 § 1.2. Euro – monedă unică europeană .............................................................. 7

CAPITOLUL II Raportul euro – dolar în contextul economiei mondiale ..... 10 § 2.1. Analiza oscilaţiilor euro – dolar pe plan mondial ................................... 10 § 2.2. Influenţa monedelor euro şi dolar în dezvoltarea economiei mondiale .. 16

CAPITOLUL III Fluctuaţiile euro – dolar în cadrul economiei RM ............ 20 § 3.1. Aspectele pieţei valutare în RM .............................................................. 20 § 3.2. Implicaţiile volatilităţii euro şi a dolarului în economia RM .................. 22

ÎNCHEIERE .................................................................................................... 24 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................. 25 ANEXE ............................................................................................................. 27

_________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială, Pagina 3 din 35

3

fie că este vorba de euro. ca de altfel şi sensul de mişcare al umanităţii nu par să-l contrazică absolut de loc pe „legendarul” de acum Karl Marx şi afirmaţia sa: „Banii apar ca fiind atotputernici” – motiv pentru care se confundă şi în prezent avuţia cu banii. Fie dolar american. de-a lungul timpului dolarul american. Pagina 4 din 35 4 . şi în final obţinerea profitului – bani – şi ca urmare o putere mare de cumpărare. fie euro. cu atât mai mult cu cât cele două menţionate par să troneze întreaga lume financiară şi monetară. _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. Problematica se pune din punctul de vedere al valorii lor. răbdare. pentru că atâta vreme cât locuitorii unui spaţiu economic nu înţeleg că este nevoie de timp. Şi. fie că este vorba de dolarul american. banii îndeplinesc mai multe funcţii. pierderi chiar experienţă pentru a clădi o economie competitivă.INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea economică este implicită. în special euro şi dolarul. O monedă stabilă. este aşa cum se spune „Fiecare popor are moneda pe care o merită”. odată cu apariţia monedei unice europene. al stabilităţii. puternică confirmă şi totodată susţine o economie dezvoltată. În acest context de idei. sacrificii. puterea de cumpărare a unei monede sau alteia. moneda sau activele monetare constituie. atâta timp vor avea o monedă instabilă. „ţinta” mobilă a întregii omeniri. prin definiţie discordanţa dintre cantitatea de bani aflată la un moment dat în circulaţie în posesia diferiţilor agenţi economici şi cantitatea de bunuri şi servicii oferite pe piaţă reflectă. Evoluţia tuturor economiilor contemporane. Un dezechilibru destul de important este şi acel al raportului dintre moneda unică europeană şi dolar. Banii. aşa cum o dovedeşte poate. Sub o formă sau alta. identificarea influenţelor pe care moneda. funcţională. Moneda puternică furnizează cetăţenilor o siguranţă mai mare. în mod diferit de la o ţară la alta. se impune o stabilitate a monedei. eficientă. la ora actuală. Actualmente economia mondială se află într-un proces de corecţie a mai multor dezechilibre care s-au acumulat în cursul anilor precedenţi şi care vor presa probabil asupra activităţii economice pe parcursul unei perioade de timp. o încredere în moneda respectivă de unde şi impulsionarea unor noi investiţii. o are asupra dezvoltării economiei mondiale. poate. Scopul lucrării constă în cercetarea atât oscilaţiilor raportului euro – dolar pe plan mondial şi influenţa acestora asupra economiei globale cât şi schimbarea poziţionării dolarului pe piaţa valutară internaţională. eforturi. este de o mare importanţă în contextul creării dezechilibrului financiar. însă.

De asemenea sunt structurate schimbările produse de introducerea euro şi implicaţiile acestora în economia mondială. În capitolul II „Raportul euro – dolar în contextul economiei mondiale” sunt analizate oscilaţiile cursului euro – dolar din momentul apariţiei monedei unice şi introducerii ei ca monedă legala pe teritoriul euroland-ului până în prezent. privind puterea monedei şi importanţa stabilităţii ei în economia internaţională. bibliografie. Este efectuat un studiu privind implicaţiile volatilităţii parităţii euro – dolar în economia R. traduse prin fluctuaţiilor cursului de schimb EUR/LEU şi USD/LEU. Sunt evidenţiate principalele etape de dezvoltare a euro şi dolarului. De asemenea sunt accentuate poziţiile SUA şi UE pe piaţa mondială. accentuându-se evoluţia lor în contextul istoric.Moldova. care au determinat crearea lor în monede dominante pe piaţa valutară. anexe. trei capitole care reflectă conţinutul de bază al cercetărilor efectuate. Cât despre R. _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. În ultimul compartiment sunt generalizate principalele concluzii ale cercetării. În capitolul III „Fluctuaţiile euro – dolar în cadrul economiei RM” sunt identificate aspectele pieţei valutare ale Republicii Moldova.Structura tezei şi conţinutul: pornind de la obiectivul de bază şi sarcinile propuse spre realizare. este prezentată o recomandare privind piaţa valutară internă. concluzii şi recomandări. În capitolul I „Geneza şi evoluţia titanilor valutari” este prezentată geneza celor două monede de importanţă mondială. Moldova. teza este concepută cu următoarea structură: introducere. Pagina 5 din 35 5 .

valoarea legală în aur a dolarului fixată în 1792 s-a menţinut ceea ce constituie un record de longevitate. După aceea. Istoria dolarului american începe cu mai bine de 300 de ani in urma. Preşedintele Roosevelt a hotărât devalorizarea drastică a monedei cu 41% precum şi suprimarea convertibilităţii interne în aur. DOLARUL – SUPREMAŢIE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ. Necesităţile de finanţare generate de primul război mondial şi participarea SUA a determinat o creştere inflaţionistă a preţurilor de 12% (1913 – 1920). Timp de 141 ani. La 5 februarie 1690. deci.ro/Dolarul_american_istoria_monedei_lumii_IDN69375. masa monetară a fost supusă unei crude deflaţii. dolarul a întrecut lira sterlină care timp de două secole funcţiona. În Anglia.Capitolul I. §1. în timp ce cuvântul dolar este mai vechi de o jumătate de secol. la scurtă vreme şi alte colonii au adoptat această formă de plată.stirilocale. Talerul a avut o mare circulaţie în Europa. la propunerea lui Thomas Jefferson. 1 Dolarul american . Cuvântul dolar şi semnul arhicunoscut în întreaga lume sunt. http://www. după patru ani de criză economică. a hotărât ca unitatea monetară a confederaţiei dă fie dolarul. Pagina 6 din 35 6 . mult mai vechi decât naţiunea şi valuta americană. toate statele americane au primit dreptul de a tipări dolari pe hârtie. Bancnota americană. desemna moneda de argint. în forma ei concretă. a văzut lumina zilei pentru prima dată în urmă cu peste 200 de ani. la doi ani după încheierea războiului de independenţă a coloniilor engleze din America de Nord (1755 – 1783) şi cu doi ani înaintea adoptării Constituţiei. de pe vremea când Statele Unite ale Americii nu erau decât un grup de colonii. După al doilea război mondial. Congresul SUA. talerul a fost numit la început ˝daler˝. În 1785. venitul naţional al SUA s-a redus cu 50%. Zece ani mai târziu. În 1934.istoria monedei lumii. Denumirea de ˝dolar˝ vine de la cuvântul ˝taler˝ care la începutul sec. Colonia Massachusetts a introdus unităţi de valoare pentru a putea finanţa expediţiile militare. apoi ˝dalar˝ pentru ca în variantă finală să devină ˝dolar˝. cu 15 mil. dolarul american a pierdut 33% din puterea de cumpărare1. În 1913 s-a înfiinţat Sistemul Rezervelor Federale.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. funcţiile internaţionale ale dolarului s-au cristalizat şi dezvoltat în ciuda unor evenimente şi conjuncturi asemenea celor expuse mai sus. GENEZA ŞI EVOLUŢIA TITANILOR VALUTARI. Devenind mijlocul de rezervă şi de plată cel mai răspândit în relaţiile dintre state.1. şomeri. XVI în regiunea Germaniei. În sec al XX-lea.

Astfel în 1972 – 1973 a fost realizat un acord cu Arabia Saudită conform căruia americanii urmau să sprijine Casa Saud. Reagan pune capăt celei mai mari dezordini cunoscute vreodată de economia americană prin manipularea dobânzii pe care Sistemul Rezervelor Federale a impus-o peste 20% atunci când în statele occidentale nu depăşea 10%. În baza acestui sistem. cantitatea de dolari era limitată la cantitatea disponibilă de aur. Capitalurile externe au fost atrase pe piaţa americană astfel 2 3 Conflictul euro – dolar. prin aceasta devenind şi pe planul legii mondiale moneda dominantă în raport cu celelalte monede ale ţărilor aderente la sistem2. Dolarul era singura monedă convertibilă în aur. Dolarul american nu era in întregime convertibil in aur. monedele erau legate de dolar şi le era permisă fluctuaţia numai în limita unui procent sub sau deasupra valorii prestabilite. Ceea ce a fost posibil deoarece în timpul celui de-al doilea război mondial.ro/Dolarul_american_istoria_monedei_lumii_IDN69375. anume aici s-a născut imperiul american.istoria monedei lumii. La sfârşitul anilor `60 începutul anilor `70 devine evident faptul ca Guvernul american nu avea să-şi răscumpere dolarii în aur ca urmare a devalorizării lor. http://www. http://www.html Dolarul american . În anii `80 R. Din punct de vedere economic. iar aceasta urma să accepte doar dolari americani în schimbul petrolului. Fluctuaţiile extreme ale ratei de schimb distorsionează preţurile pe piaţă. în urma aranjamentului de la Bretton Woods.referat. aceasta fiind consecinţa a 2 factori primordiali: inflaţia creată de creşterea preţurilor importurilor (în special petrol) şi costurile războiului cu Vietnam. Statele Unite furnizaseră provizii si echipamente aliaţilor lor.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. Aceasta a promovat dolarul in postura de valută a rezervelor lumii. care devenise convertibil în petrol3. împiedică dezvoltarea comerţului internaţional şi stânjenesc investiţiile. Pornind de la acest fapt şi de la inexistenţa altei monede comparabile cu caracter internaţional SUA au reuşit să impună dolarul ca pivot al sistemului monetar internaţional creat la Bretton Woods. Un imperiu nu ar fi fost posibil dacă. ca monedă internaţională. Forţa crescândă a dolarului începând cu 1940 s-a bazat pe stabilitatea sa relativă faţă de aur şi faţă de celelalte monede sprijinite pe forţa economică. Pagina 7 din 35 7 .de fapt. provoacă anumite confuzii în rândul consumatorilor. În scurt timp restul ţărilor OPEC au urmat Arabia Saudită şi acceptau în schimbul petrolului doar dolari. cerând aur în schimb. astfel încât să fie posibilă convertirea dolarilor înapoi în aur. dar a fost deschis convertirii in aur doar pentru guvernele străine. în acest mod SUA menţine dominaţia dolarului pe piaţa mondială. militară şi financiară a SUA.ro/referate/Conflictul_euro_dolar_fcd26.stirilocale. Acordurile de la Bretton Woods au adus o eră de stabilitate generală a ratei de schimb ce a durat peste 20 de ani. şi astfel au acumulat o cantitate semnificativă din aurul lumii.

28 noiembrie 2008. scăderea cursului valutei americane cu 10% ducea la o reducere a ritmului de creştere economică a Europei cu 0.stirilocale. iar marile corporaţii ale lumii îşi listează preţurile în aceeaşi valută. Astăzi . Erau păgubite astfel toate celelalte ţări. care se efectua în dolari.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. În anii `90 influenţa dolarului creşte considerabil. în 2008 pe piaţa mondială externă a SUA circulă circa 800 miliarde USD4. inclusiv cele occidentale pentru că importul de petrol şi materii prime al acestora. În principiu.5% pe an5. Politica dobânzilor mari în SUA a avut ca efect exportul de şomaj şi inflaţie din SUA către alte ţări. https://www. Pagina 8 din 35 8 .istoria monedei lumii. iar in alte ţări. dolarul continuă să fie principala valută de rezervă in zona Pacificului şi a Asiei. iar astăzi suntem martorii celei de-a patra crize. valuta americană a trecut prin trei crize care a marcat fiecare din cele trei decenii. Potrivit unor specialişti. a devenit implicit mai scump. iar conform ultimelor date statistice realizate de către Sistemul Rezervelor Federale. cantitatea banilor aflaţi în circulaţie era de 540 miliarde. adepţi ai teoriei elasticităţii.încât cererea de dolari creşte spectaculos. toate căderile dolarului au fost legate de istoria deficitului bugetar al SUA şi au avut efecte nocive asupra economiei mondiale. două treimi din ei aflându-se în afara hotarelor SUA. dolarul american este monedă oficială. Odată cu aceasta creşte şi oferta de valute occidentale având ca efect cea mai mare scumpire a dolarului. 4 Money Stock Measures . Ecuador. consecinţele căreia se simt pe plan mondial. În cei peste 30 de ani scurşi de la renunţarea la etalonul aur – dolar. Salvador.ro/Dolarul_american_istoria_monedei_lumii_IDN69375.federalreserve. fiind valuta preferată în tranzacţiile cu petrol şi aur. Dolarul este principala monedă pe piaţa globală.6. Federal Reserve System.H. Astfel în 1995 peste 380 miliarde USD se aflau în circulaţie în întreaga lume. în anul 2000. Peste 5 ani. cum ar fi Timorul de Est.gov/releases/h6/Current/ 5 Dolarul american . http://www.

au făcut din ideea monedei Euro ca un simbol al Uniunii. EURO – MONEDĂ UNICĂ EUROPEANĂ. Moneda va deveni astfel una din modalităţile prin care se demonstrează că unitatea este mai puternică decât diversitatea în spaţiul european. care să înlocuiască monedele naţionale ca monedă de cont. Astfel. Iniţial. ECU-ul nu a constituit niciodată reprezentarea unei monede propriu-zise. Însă el a constituit.. odată cu introducerea Uniunii Vamale. un nume generic care fluctua în raport cu monedele ţărilor europene. ideea unei monede unice.referat. Realizarea Sistemului Monetar European. Tratatul validează Uniunea Monetară Europeană şi stabileşte etapele de realizare a acesteia. Consiliul European de la Madrid a decis în decembrie 1995 numele viitoarei monede . După câteva luni de discuţii. numele generic pentru moneda europeană era ECU-ul (European Currency Unit). ˝L´Europe se fera par la monnaie ou elle ne se fera pas˝ JAQUES RUEFF Încă de la faza de proiect. în 1986.2. care să deservească teritoriul statelor semnatare ale Uniunii a fost mai mult decât binevenită. simbol al apartenenţei la acelaşi sistem şi punct de reper pentru orizontul unor interese comune6. în 1979 şi semnarea. precum şi criteriile de convergenţă pe care trebuie să le îndeplinească Statele Membre care vor să participe la zona Euro. capitalului. însă numele care s-a impus atât pe piaţă. şi fizic. ci era doar o unitate de măsură monetară. diferenţele de comisioane din diferitele sisteme bancare şi nu în ultimul rând dificultatea unor proceduri care tindeau din ce în ce mai mult înspre simplificare administrativă. cît şi în conştiinţa oamenilor este cel de euro. Practic.ro/referate/Moneda_euro_08513. începând cu 1999. ideea unei monede comune a apărut încă din 1968.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.§1. Tratatul de la Maastricht (semnat la data de 7 februarie 1992 şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993) reprezintă baza legală a monedei unice. 6 Moneda Euro. http://www. povara unor calculaţii şi recalculaţii în funcţie de ţările străbătute în concediu sau în călătorii de afaceri. serviciilor şi bunurilor) au însemnat paşi importanţi în realizarea monedei unice europene. a Actului Unic European. din 2002.EURO. Diferenţele de paritate între ţările statelor membre. care a consacrat cele patru libertăţi de mişcare (a persoanelor. una din etapele hotărâtoare care au dus la apariţia monedei unice europene. cu siguranţă. Pagina 9 din 35 9 . în 1994 au demarat pregătirile în vederea realizării monedei unice.

iar în 2009 se preconizează aderarea Slovaciei9. Data limita de introducere efectiva în circulaţie a monedelor şi bancnotelor euro s-a fixat ca fiind 1 iulie 2002. Astfel. http://www.html Conflictul euro – dolar. şi perioada 1 ianuarie 2002 . S-au însemnat atunci doua perioade: perioada 1 ianuarie 1999 . aceasta având numai rol de monedă scripturală. La câteva luni după debut singura certitudine în rândul conducătorilor europeni a fost aceea că migraţia către euro a fost un succes din punct de vedere tehnic şi că eforturile trebuiau intensificate pentru a asigura succesul pe termen lung al noii monede pe care se întemeiază uniunea monetară8.uniuneaeuropeana. Diferenţa faţă de ECU este că. http://www. http://www. în care se urmarea reprezentarea monedelor naţionale ale ţărilor participante la Uniunea Monetară în exprimări nezecimale pe piaţa monedei unice euro. reprezentarea este apropiată de litera E. Prin realizarea uniunii monetare şi circulaţia unei monede unice începând cu 1 ianuarie 1999 capătă substanţă unul dintre obiectivele majore ale Uniunii. Pagina 10 din 35 10 .In mod oficial. De la 1 iulie 2002.ro/referate/Conflictul_euro_dolar_fcd26. o perioadă de timp relativ scurtă.referat. Moneda unică se adresează numai acelor state semnatare ale „Tratatului” şi care aplică o politică monetară unică privitoare la o monedă unică şi au un institut de emisiune al acesteia de tipul băncii centrale autonome care să sintetizeze şi să ducă mai departe reuşitele modelului autorităţii monetare independente de fluctuaţiile politice şi electorale şi având rol integrator într-un sistem fiduciar regional cu un loc propriu. de acum înainte.1 ianuarie 2002. la o paritate de 1:1.ro/euro. 7 8 EURO.1 iunie 2002.html 9 Map of euro area.en. având ca punct de reper leagănul civilizaţiei europene. cu două linii paralele la mijloc. apoi a urmat Slovenia în 2007. făcând referire la prima literă din cuvântul cheie .Europa. când 8 miliarde de bancnote euro şi aproximativ 38 miliarde de monede euro au înlocuit 6 miliarde bancnote şi 29 miliarde monede naţionale ale statelor participante. Iniţial la Uniunea Monetară au aderat 11 state ale Uniunii Europene. orice schimb de monede între statele care au adoptat moneda unică se face la o rată fixă. bine definit şi important în fluxurile mondializate actuale. La nivel grafic. Următoarea extindere a zonei euro a avut loc în 2001 când Grecia înlocuieşte moneda naţională cu cea unică.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. de la 1 ianuarie 1999. Euro are şi un simbol (€) inspirat din litera grecească epsilon.ecb. ECU a fost înlocuit cu EURO. euro a devenit moneda unica legală pe teritoriul Euroland7. rata de schimb pentru monedele care intra în grupul euro va rămâne aceeaşi prin definiţie. Malta şi Cipru în 2008.int/euro/intro/html/map.

1998-2008. 10 Buletin lunar a 10-a aniversare a BCE. http://www.en. între 10% şi 20 % din bancnotele euro circulă în afara zonei euro10. euro.int/pub/html/index. valoarea bancnotelor euro aflate în circulaţie a depăşit-o pe cea a dolarului SUA. este considerată cea mai importantă revoluţie monetară din istorie.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. Euro a reuşit să devină un rival serios pentru dolarul american pe piaţa mondială într-un termen destul de scurt.ecb. Pagina 11 din 35 11 . cursul de schimb la acea dată fiind de 1 EUR = 1. Astfel.4721 USD. la finele anului 2007 în circulaţie erau aproximativ 12 miliarde de bancnote în valoare de 677 miliarde EUR.Conform datelor din ˝Buletinul lunar a 10-a aniversare a Băncii Centrale Europene˝. Lansarea monedei europene unice. Se mai estimează că în ceea ce priveşte valoarea. zona euro devenind a doua economie a lumii ca mărime. situându-se la sfârşitul anului 2007 la aproximativ 540 miliarde EUR.

cu toate că peste 3/5 din totalul acestei monede se afla în afară ţării emitente11. §2. „Tânăra” monedă europeană chiar din primii ani s-a dovedit a fi extrem „de periculoasă” (în momentul emiterii sale 1 euro=0. dol. anterior utilizaţi în fostele zone ale dolarului. Cu alte cuvinte. în ţările Uniunii Monetare Europene (UME). Emiterea şi aplicarea monedei euro efectiv a însemnat divizarea (bipolarizarea) lumii din punct de 11 Cea de-a doua criză economico-financiară mondială: Repercursiunile ei posibile asupra economiei R. ANALIZA OSCILAŢIILOR EURO – DOLAR PE PLAN MONDIAL. Introducerea euro a provocat dolarul şi a fost cea mai importantă dezvoltare a Sistemului Monetar Internaţional de când dolarul a înlocuit lira ca monedă internaţională dominantă după primul război mondial.8 dol. sprijinit de conferinţa de la Bretton Woods.11. Efectiv aceasta permitea SUA să aibă un deficit enorm al balanţei comerciale (de până la 400-600 mlrd. adică. Moneda euro a reprezentat şi mai reprezintă cea mai mare încercare pentru SUA din întreaga sa istorie. Şi dolarul nu avea de suferit. La sfârşitul sec. Până la adoptarea monedei unice europene. 9/10 din rezervele monetare internaţionale. anual). ECO nr. apoi (parţial) şi din alte zone. Dolarul american deţinea şi cca. în primul rând. XXI s-a produs cea mai mare revoluţie monetară din istorie – apariţia monedei comune euro şi formarea euroland-ului. finanţat de fiecare dată cu propria monedă. RAPORTUL EURO – DOLAR ÎN CONTEXCTUL ECONOMIEI MONDIALE.1. Moldova. XX – începutul sec.Acest punct de cotitură reprezenta trecerea de la sistemul cursurilor de schimb fixe. la regimul ratelor de schimb flotante. Pagina 12 din 35 12 . care promitea marcarea unui punct de cotitură în Sistemul Monetar Internaţional.2008 _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.Capitolul II.197 din 19. Economia americană şi sistemul său financiar a fost pus în faţa faptului şi a fost nevoită să „absoarbe” într-un timp scurt câteva sute de miliarde de dolari. pe parcursul (a aproape) unui secol. prima economie a lumii „impozita” „restul lumii” în aceste proporţii. În tranzacţiile internaţionale la sfârşitul secolului trecut primei valute îi revenea până la 80-90% din total. rolul de monedă de referinţă/de bază a fost exercitat cu succes de către dolarul SUA.) şi a început să „împingă” dolarul mai întâi din Europa.

după care a continuat să cadă până ce a păşit pragul de 0. Pagina 13 din 35 13 .114.8252 USD în toamna anului 2000. Prin cursul valutar.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphusd. costurile.europene şi externe – americane. http://www. este mijlocul ce stabileşte raportul dintre toate mărimile economiei europene .ecb. acesta prezentând minimul său istoric. anul în care euro devine monedă unică legală pe teritoriul euroland-ului. Din 2002.în interiorul spaţiului euro – faţă de economia americană. conform datelor prezentate în graficul nr.17 USD. se observă o apreciere continuă a lui faţă de dolarul american. adeseori ca armă redutabilă în lupta politică dintre state.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. salariile. productivitate12. http://www.vedere valutar. euro a fost cotat la 1. este necesar să analizăm oscilaţiile raportului euro – dolar . Prin curs valutar se compară venitul naţional. Luând în consideraţie importanţa evoluţiei cursului valutar.en.html Vezi Anexa 1 14 Euro foreign exchange reference rates. BCE. statele caută să acţioneze asupra economiei interne şi balanţei plăţilor şi apare.referat. În principiu un curs valutar „X” Є/$ reflectă relaţiile dintre preţurile interne . 12 13 Conflictul euro – dolar. ocupă un loc central în organizarea relaţiilor valutar – financiare internaţionale. începând cu introducerea monedei unice şi până în prezent13. preţurile interne.ro/referate/Conflictul_euro_dolar_fcd26. Cursul valutar. Grafic 1 În 1999. la lansarea ca monedă scriptică.

Se părea că. fiind cotat la aproximativ 1. deci. ceea ce ar genera prăbuşiri la bursă. a cărui osatura o constituie un dolar puternic16.ro/referate/Conflictul_euro_dolar_fcd26. Bergsen propune crearea unor zone de control ale fluctuaţiilor în jurul nivelului de 1euro = 1. a intrigat pe şi mai mulţi şi. Pagina 14 din 35 14 . $. Oficialităţi americane nu agreează asemenea zone. exporturile din SUA mai competitive. chiar dacă în schimb trebuia să accepte slăbirea celui financiar. accentuarea măsurilor protecţioniste. Radu Gheţea. Ca o concluzie. SUA avea datorii nete de 2000 mld. În timp ce Europa va deveni un creditor mondial.25$. rivalul sau partenerul dolarului american. considera în anul 2002 că euroland-ul celor 11 se compară deja cu SUA în raport de producţie. „Creşterea puternică a euro in faţa dolarului în ultimele luni pe pieţele de schimb internaţionale a uimit pe mulţi. în revista „Revista 22”. director al „Institute of International Economics”. o scăderea bruscă a dolarului ar cauza scumpirea importului. http://www. accentuarea creşterii acestuia provocând noi creşteri ale deficitelor balanţei comerciale şi . http://www. creşterea inflaţiei şi astfel a dobânzilor. consilier al fostului preşedinte Bill Clinton şi expert în politică comercială. Dacă BCE va consolida credibilitatea euro vor avea loc transferuri ale investitorilor privaţi şi băncilor centrale din dolari în euro între 500 – 1000 mld.16 USD. o apreciere a dolarului va avea efecte negative şi anume ar duce la accentuarea importului. apreciind că experienţa de până acum arată că aceste măsuri nu pot evita speculaţiile15. considera că economia europeană nu performa la nivelul pe care îl arăta creşterea euro faţă de dolar şi 15 16 Conflictul euro – dolar. a produs mari bulversări în relaţiile comerciale şi financiare internaţionale” scria în vara anului 2003 analistul economic Ilie Şerbănescu. preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor şi prim-vicepreşedinte Alpha Bank.revista22.html Paza bună trece primejdia rea. La acel moment euro câştigase 10% în raport cu dolarul american. Astfel s-ar încheia lunga perioadă de „miracol economic american” cu efecte monetare negative. SUA au ales consolidarea celui comercial. euro va deveni. pe termen mediu. $. în orice caz.Economistul american Bergsen.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.referat. apreciată la 25-40%. Mărfurile americane au devenit mai ieftine. comerţ şi rezervă şi va fi şi mai puternic atunci când vor fi membre cele 15 state ale Uniunii. El conturează următoarele efecte ale direcţiei fluctuaţiilor euro – dolar: după o perioadă de apreciere a dolarului va apărea o corectură de curs în favoarea euro. ca urmare a deficitelor ridicate ale balanţei comerciale a SUA.ro/dolar-sau-euro-473. ajutând substanţial corectarea masivelor deficite comerciale americane. Revista 22. dintre cei doi piloni pe care se sprijineau.

35%.36 USD a dus la majorarea cursului euro în raport cu dolarul cu 7.cataloga aprecierea monedei unice ca fiind una artificială.3416 USD. Acest lucru a determinat vânzări masive de dolari în ultima perioadă” consideră Aurelian Dochia. Grafic 2 Moneda americană a pierdut în 2007 13% din valoarea faţă de euro. până la 1.1797 USD. Între timp se observă o cădere continuă a rezervelor în dolari deţinute de băncile centrale de la 66. http://www. creşterea preţului mondial al ţiţeiului şi incertitudinile legate de alegerile prezidenţiale din state. a oscilat între 1. moneda unică a cunoscut o creştere continuă şi câştiga tot mai mult teren în faţa monedei americane. maximul din martie. conturându-se o evoluţie la care nimeni nu se aştepta la momentul lansării euro. cauzată de lipsa de cooperare şi corelare dintre BCE şi Fondul de Rezerve apărută în urma conflictelor pe tema Irakului dintre Europa şi SUA17. 17 18 Dolar sau euro ?.18 USD pentru un euro şi continuă să crească. paritatea euro/dolar a avut o evoluţie liniştită. SUA se confruntă cu probleme grave legate de deficitul comercial şi de cel bugetar. "Raportul dintre dolar si euro este determinat de evoluţia economica din Statele Unite si Europa.26 USD la sfârşitul lui.31 USD/EUR. moment din care paritatea euro – dolar începe a oscila în direcţie pozitivă. Motivele cele mai des invocate ca fiind cauze a căderii libere a monedei americane erau performanţele slabe ale economiei SUA. au suferit schimbări semnificative.hotnews. ridicându-se de la 1. analist BRD-SocGen18. http://www. pe pieţele internaţionale. Revista 22.htm _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. Creşterea de la 1. încheind anul cu 1. În anul 2003 cursul euro. ajungând la sfârşitul anului nivelul de 1.revista22. Aceste două elemente determină investitorii să se uite comparativ la cele două monede şi să considere ca dolarul prezintă un risc mai ridicat.26 USD la circa 1.7% în 2002 la 64. conform datelor BCE.7%. Pe parcursul anului 2004.ro/dolar-sau-euro-473.35 EUR/USD.html Pe termen mediu dolarul-în cădere liberă. Pagina 15 din 35 15 .ro/stiri-arhiva-1252933-termen-mediu-dolarul-caderelibera-fata-euro. În primele luni ale anului.15 EUR/USD până la 1. În toamna aceluiaşi an previziunile pentru jumătatea anului viitor legate de evoluţia dolarului faţă de euro. raportul euro – dolar înregistrează o cădere continuă de la 1. Anul 2006 începe cu o rată de schimb de 1. realizate la Londra.04 USD la începutul anului şi 1.1667 USD în luna noiembrie a aceluiaşi an. La începutul anului 2005.

2747 dolari. Pagina 16 din 35 16 . BCE. În fapt. ceea ce a constituit principalul factor de influenţă asupra raportului de schimb euro – dolar. multe corporaţii şi-au luat măsuri pentru a produce mai mult la nivel local21. Preşedintele BCE. dobândă de referinţă la 3.36 USD.5 puncte procentuale. În vreme ce Rezerva Federală a scăzut dobânda de referinţă cu 1%. http://www. iar cel de rezistenţă la 1. Financial Director 12 februarie 2008. cererea din zona euro şi din pieţe emergente. Această declaraţie a putut fi interpretată de pieţele financiare drept un semnal ca BCE va majora. care era maximul atins la acel moment de moneda unică faţă de cea americană. care în luna octombrie a atins un nivel record. creşterea economică a rămas robustă. protejându-se astfel mult mai bine decât în trecut. pentru a ne asigura că riscurile privind stabilitatea preţurilor nu se vor materializa. pragul suport menţinându-se la 1. Însă o astfel de măsură a fost deja "prinsă" in preţul parităţii. fie datorită faptului ca atât Rezerva Federală americană cât şi Banca Centrală Europeană nu au modificat nivelul dobânzilor de referinţă19. precum China. http://www. pentru a doua luna consecutiv. ceea ce a făcut ca ea să nu aibă repercusiuni semnificative asupra evoluţiei euro. a precizat după întâlnirea conducerii BCE ca „vigilenţa trebuie sa rămână esenţa politicii noastre.3050 USD.ecb.4968 USD. ceea ce a şi provocat mărirea raportului de schimb la 1.ro/macroeconomie/perspective-de-evolutie-a-dolarului-in-2008. au alimentat creşterea.clubafaceri. programată la 8 martie. Banca Centrala Europeana a decis în luna februarie menţinerea dobânzii de referinţă din zona euro la 3. Această stabilitatea s-a datorat fie lipsei de informaţii economice venite din SUA sau euro-zonă. Având deja învăţată lecţia din 2004. Chiar dacă exporturile europene către SUA au scăzut. pe termen mediu". când euro atinge 1.int/stats/exchange/eurofxref Paritatea euro/dolar s-a mişcat într-un culoar îngust 12 februarie 2007.33 USD. ca urmare a unei expansiunii neaşteptate a exporturilor. ca şi excedentul balanţei comerciale germane. De-a lungul întregului an 2007.2910 – 1. http://www. Aprecierea constantă a monedei unice era considerată drept consecinţa reducerii constante a diferenţialului dintre dobânzile din cele doua zone.financialdirector. În ideea atenuării impactului unui dolar slab.fluctuaţiile rezumându-se la culoarul 1. lucru care nu s-a întâmplat.ro 21 Perspectivele evoluţiei dolarului în 2008.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. în concordanţă cu estimările analiştilor. teama şi credinţa pieţelor internaţionale a fost aceea ca un euro puternic va afecta economia zonei. firmele europene au apelat la hedging.32 dolari20. BCE a majorat-o cu 0. când euro a urcat până la un maxim de 1. graficul 2 indicând o mică excepţie la începutul anului. la viitoarea reuniune a Consiliului de politică monetară.5%. Jean-Claude Trichet. care să surprindă investitorii. 19 20 Euro foreign exchange reference rates.75%. urmare a intrării în recesiune a economiei americane în ultima parte a anului.

int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphusd. precum Airbus. trebuie observat că după scăderea euro la 1.5990 USD.5940 USD. creşterea economiei pentru întreaga regiune s-a situat peste aşteptările pieţei. La momentul actual rata de schimb comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2007 a scăzut cu circa 13. Aurul este considerat drept cel mai sigur 22 Euro foreign exchange reference rates.5462 dolari. fiind susţinută atât de creşterea randamentelor bonurilor de Tezaur ale SUA după ce preşedintele Fed din Dallas. Pagina 17 din 35 17 . atingând în aprilie nivelul de 1. coborând până la 1. nivel considerat de analişti prea mic pentru a provoca o creştere a dobânzii de către Rezerva Federală. după ce au fost publicate datele privind preţurile de consum din SUA. paritatea euro – dolar a cunoscut evoluţii vertiginoase. a urmat o revenire pe plus a monedei unice.en. BCE. iar pe data de 28 noiembrie a înregistrat cursul de 1. moneda americană. http://www. care au crescut cu doar 0. La începutul lunii iunie.5553 dolari. Pe parcursul anului 2008.Şi deşi sunt companii care au fost afectate de întărirea euro. a declarat miercuri că dobânzile ar putea creşte "mai devreme" dacă inflaţia persistă. ai cărei oficiali afirmau că această evoluţie ameninţă însăşi existenţa companiei.2%. Preţurile unciei de aur au avut o evoluţie descendentă pe parcursul săptămânii trecute.2460 USD în octombrie. Grafic 3 Cea mai însemnată creştere a monedei unice a început în primăvara acestui an. atingând la data de 15 iulie maximum său istoric de 1.ecb.37% (Grafic 3)22.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. la aceasta contribuind atât marcările de profit ale speculatorilor cât şi aprecierea dolarului şi reducerea costurilor barilului de petrol. Richard Fisher.2727 USD. paritatea închizând pe pieţele americane la 1.

INFLUENŢA MONEDELOR EURO ŞI DOLAR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI MONDIALE. el rămâne a fi unica monedă puternic supraevaluată faţă de dolar. 57. Euro a apărut ca fiind o provocare pentru dolar şi a crescut. Statutul de monedă dominantă se cucereşte în timp. să fie o importantă monedă de investiţii. însă destul de esenţial economia mondială.ro/Finante Dolarul. În pofida faptului că euro a căzut cu aproximativ 20% de la mijlocul lunii iulie."refugiu" în perioadele în care inflaţia se află pe un trend ascendent. Nicolas Sarkozy. Paritatea euro .eco. Până la apariţia monedei unice europene. chiar periculos. la un nou minim istoric faţă de euro.curierulnational. ECO. §2. moneda trebuie să îndeplinească mai multe funcţii: 23 24 să joace un rol major în tranzacţiile internaţionale. Deficitul comercial al SUA. a avut cea mai mică valoare din acest an. care devin mai puţin competitive. să joace un rol central. ca ancoră monetară. dolarul era principala monedă de pe piaţa valutar – financiară. În schimb. scrie DailyFX. să avertizeze că UE îşi va reduce capacitatea de export. comerciale şi valutare. l-a determinat pe preşedintele Franţei. Totul fiind balansat. previziunea valuării şi a ratei dobânzii ne sugerează o slăbire continuă a raportului euro – dolar25. Scăderea cu 8. care alături de moneda americană prezintă monedele dominante pe piaţa valutară internaţională.2. din luna august. transformându-se treptat într-un concurent important. Aprecierea euro a ieftinit produsele importate din SUA. Pe parcursul istoriei cele două monede au influenţat într-o manieră diferită. de la începutul anului. rezultatele unui sondaj efectuat în Germania evidenţiază îngrijorarea investitorilor privind menţinerea ritmului de creştere a exporturilor. La începutul acestei luni.dolar s-a oprit vineri la 1. ceea ce afectează exporturile unor ţări care utilizează euro. în sistemul existent al cursurilor de schimb. să fie atractivă ca monedă de rezervă pentru băncile centrale. produsele “made in USA” sunt tot mai cerute la export.5% a dolarului în raport cu euro. în special Germania şi Franţa.55 dolari. rol acordat de evenimente atât economice cât şi istorice.md/article/4497/ 25 Vezi Anexa 2 _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. http://www.6 miliarde dolari24. http://www. aşa cum era cea din vara anului curent în care asistam la scumpirea petrolului23. Pagina 18 din 35 18 .

dolarul deţine încă hegemonia absolută. Dar este în continuă descreştere. unul implicându-l pe celălalt.html 28 EURO. 1999. Nu toate monedele au potenţialul de a deveni monedă de rezervă.ro/referate/Conflictul_euro_dolar_fcd26. Capacităţile globale ale monedei euro cresc în măsură ce moneda europeană substituie funcţiile îndeplinite până nu demult în exclusivitate de dolarul american. dar euro este acceptat ca modalitatea de plată într-o zonă suficient de largă pentru a reprezenta. Conform datelor statistice actuale. 4. 2. prin eliminarea costurilor implicate de asigurarea riscurilor valutare28. pe de o parte prin eliminarea costurilor legate de utilizarea unor monede diferite. cea mai bună garanţie împotriva instabilităţii cursurilor de schimb valutar este însăşi dispariţia monedelor europene si înlocuirea acestora cu moneda unică. nu numai în virtutea faptului că toate monedele anterioare din zona euro. stimularea comerţului si a producţiei. Totodată. Astfel. http://www. Zona euro reprezintă acum a doua economie a lumii. 5. moneda unică s-a 26 27 Vezi Anexa 3 Conflictul euro – dolar.Cele patru criterii sunt strâns legate între ele. azi în lume circulă o mai mare sumă cash în euro decât în dolari. reducerea volatilităţii.ro/euro. dispariţia riscurilor cu privire la schimburile monedei inter-europeană şi reducerea în consecinţă a cheltuielilor aferente tranzacţiilor. decât cea care revine SUA27. au fost convertite în euro la 1 ian. http://www. Euro a devenit monedă internaţională de rezervă de importanţă capitală. Ea este răspunzătoare pentru o parte mai mare din comerţul mondial. Pagina 19 din 35 19 . inducerea unei mari stabilităţi pe pieţele financiare. 3. orientarea acestor pieţe către un comportament macroeconomic al limitelor strânse ale deficitului bugetar.html _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. Ridicarea euro la rangul de monedă vehiculată şi apariţia lui ca valută puternică a relansat Europa în competiţia mondială cu SUA si Japonia prin reaşezarea sferelor de influenţă valutară pe piaţa mondială. pe termen lung un rival serios pentru dolarul american. indiferent de locul unde erau ele deţinute. funcţionarea optimă a Pieţei Comune: este evident că marea piaţă europeană ar fi afectată de riscurile valutare implicate de instabilitatea cursurilor de schimb.uniuneaeuropeana. ca mărime26. de aproximativ 540 miliarde EUR. iar pe de alta parte. eliminarea ineficienţei politicilor monetare naţionale necoordonate. Introducerea monedei unice europene a prezentat anumite avantaje pentru zona euro şi anume: 1.referat.

Analizând aceste date. volumul monedei euro în bilanţurile băncilor centrale a ajuns la peste 26%. alegerea regimului valutar reprezintă o importanţă deosebită. De asemenea de la 3 martie 2003 s-a trecut la euro ca monedă de referinţă pentru calculul cursului valutar şi a altor indicatori. în timp ce cota dolarului s-a redus sub 64%30. trebuie ales un etalon potrivit caracteristicilor economiei în cauză. euro are rolul de ancoră monetară.transformat într-un lider al pieţei internaţionale de valori. de la fixitate absolută (Consiliu Monetar sau înlocuirea monedei naţionale) până la flotare liberă. Pentru autorităţile monetare din ţările în dezvoltare.25%). sau ca o componentă a coşului în celelalte. Acest etalon poate fi o monedă străină sau un coş de monede. se observă că utilizarea euro ca ancoră monetară în ţări terţe se bazează pe factori geografici şi instituţionali. cu implicaţii asupra compoziţiei rezervelor valutare. În ceea ce urmează vom analiza euro şi dolarul ca ancore monetare. Standard Financiar nr. în trimestrul trei al anului 2007. Majoritatea acestor ţări sunt însă ţări mici al căror PIB cumulat reprezintă mai puţin de 4% din PIB mondial. ştim că BNR a trecut de la flotarea controlată pe baza dolarului la un regim bazat pe coş în care euro reprezintă 75%. În 54 din aceste ţări. În condiţiile în care autorităţile monetare optează pentru un regim de curs. şi stabilirea unei marje de fluctuaţie stricte (+/-2. Există mai multe grupuri de ţări care utilizează euro ca ancoră monetară: • • Din statele membre UE doar Danemarca participă deocamdată la MRS 2 prin legarea coroanei de euro. de jure sau de facto. 29 30 Vezi Anexa 4 Tendinţe pe piaţa valutară externă şi internă: efecte şi noi provocări. Simultan se reduce cota dolarului în această structură. Suedia sau Marea Britanie precum şi noii membri pot participa de asemenea la noul mecanism al cursului de schimb.1 2008 _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. aceasta fiind o caracteristică importantă a utilizării internaţionale a celor două monede şi prezintă o funcţie a unei monede dominante. deoarece volumul de obligaţiuni şi alte titluri de valoare emise de diferite companii din întreaga lume în euro a depăşit volumul celor nominate în dolari. FMI nominalizează cam 150 de ţări care au un alt regim decât flotarea liberă. diferit de flotarea liberă. Se ştie că opţiunile de regim valutar se situează într-o gamă largă. ca singură ancoră (în 35 de ţări). Pagina 20 din 35 20 . multe din aceste ţări având relaţii strânse cu Uniunea Europeană. • • Noii membri şi statele candidate din care doar Polonia şi Turcia nu au un regim explicit faţă de euro. Conform calculelor FMI. referitor la regimul de schimb al leului. În acelaşi timp se accelerează ritmul creşterii monedei euro în structura rezervelor valutare şi aur ale băncilor centrale din diferite ţări ale lumii29.

• • • • • În zona balcanilor de vest majoritatea ţărilor au optat pentru regimuri fixe sau de flotare controlată faţă de euro. http://www. Moldova. Vatican folosesc euro pe baza unui aranjament special. • Ţări suverane precum Monaco. În primul rând unele ţări exportatoare de petrol membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului care aveau un regim de jure legat de DST. euro este utilizat ca ancoră monetară în ţările apropiate geografic sau economic de UE. 31 Cea de-a doua criză economico-financiară mondială: Repercursiunile ei posibile asupra economiei R. au trecut la dolar ca monedă ancoră. În restul lumii euro are un rol limitat din acest punct de vedere. trebuie să precizăm că la începutul anului 2003 au avut loc două schimbări majore. iar Banca Centrală Chineză este cel mai mare deţinător de rezerve ale dolarului31. ECO. San Marino. influenţează insistent economia ţărilor terţe. Circa 18% din comerţul internaţional revine exporturilor/importurilor americane. Dacă. În concluzie. atunci China şi nu numai. Atât dolarul cât şi euro. Pagina 21 din 35 21 . SUA ocupând primul loc în comerţul exterior al principalelor state (dezvoltate economic). • În Africa de nord şi Zona Francului CFA. aşa cum a procedat Rusia cu RM (celebrarea la 27 martie 2006 a Actului unirii Basarabiei cu România prin stoparea de către Rusia a importurilor de vinuri moldoveneşti). În al doilea rând Rusia a anunţat că urmăreşte o politică de curs de flotarea controlată în funcţie de rata reală calculată pe baza unui coş în care euro reprezintă 40%. neexistând corelaţii regionale. În acest context. fiind parcă într-o competiţie continuă în acapararea unor noi pieţe valutare naţionale.md/article/5998/ _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. În schimb dolarul american este utilizat într-o proporţie mai mare la nivel global. ipotetic. Menţionăm că succesele remarcabile ale Chinei din ultimul sfert de secol sunt datorate în măsură determinantă de relaţiile şi comerţul ei cu SUA. Rivalitatea lor a dus la schimbări esenţiale în economia mondială şi rămâne a fi un factor important a dezvoltării ei.eco. SUA ar proceda în relaţiile comerciale cu China. euro este utilizat ca ancoră monetară unică. ar provoca o criza economică şi comercială regională.

• sporirea cu 25. cursul oficial al leului moldovenesc faţă de alte valute străine inclusiv faţă de 32 "Situaţia pe piaţa monetară şi valutară din Republica Moldova”. granturi şi asistenţă tehnică până la 130 mil. De menţionat că. fapt ce presupune efectuarea unor intervenţii pe piaţa valutară doar pentru a atenua fluctuaţiile excesive ale cursului valutar. luând in consideraţie ponderea semnificativă a dolarului SUA pe piaţa valutară internă a Republicii Moldova. de la începutul anului Banca Naţională a procurat 320 milioane dolari SUA faţă de 184 milioane dolari SUA în perioada respectivă a anului precedent.0 la sută în primele 6 luni ale anului 2008 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007 a fluxului net de credite externe private. cursul de schimb oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se determină în baza tranzacţiilor de cumpărare / vânzare a dolarilor SUA pe piaţa inter .şi intrabancară.bnm. Actualmente. când a fost înregistrată o încetinire a ritmului de creştere a inflaţiei. • creşterea de 2.1. http://www. ASPECTELE PIEŢEI VALUTARE ÎN RM.Capitolul III. Astfel.2 miliarde dolari SUA. Astfel.7 la sută până la 1. cursul de schimb fiind determinat de cererea şi oferta de valută străină pe piaţa valutară internă. Republica Moldova menţine un regim valutar flotant.4 ori (până la 127 mil dolari SUA) în primele 6 luni ale anului 2008 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007 a fluxului net de investiţii străine şi de credite contractate de la persoanele afiliate. Pagina 22 din 35 22 . Concomitent. în primele 6 luni ale anului 2008 s-au înregistrat următoarele intrări de capital. În condiţiile unui aflux semnificativ de valută Banca Naţională a efectuat intervenţii mai masive pe piaţa valutară a Republicii Moldova. dolari SUA. are loc o apreciere a monedei naţionale32. care nu pot fi totalmente absorbite prin intervenţiile BNM pe piaţa valutară.md/md/inform_parlament _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. În condiţiile unor intrări semnificative de capital de peste hotare. FLUCTUAŢIILE EURO – DOLAR ÎN CADRUL ECONOMIEI RM §3. informaţie prezentată de Guvernatorul BNM Leonid Talmaci la şedinţa plenară a Parlamentului RM. care au avut un impact semnificativ asupra pieţei valutare a Republicii Moldova: • majorarea în primele 6 luni ale anului 2008 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007 a ofertei nete de valută străină de la persoanele fizice cu 66. în special în lunile iulie-august.

dar pentru a face o comparaţie accentuăm rata de schimb dolarului la 1 ianuarie 1999 care era de 8.3844.6 până la 13. atingând valoarea sa maximă de 14.09.2008 cursul oficial de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA s-a apreciat cu 14.2008. de la 16.7838 lei la data de 14 aprilie 2003 şi astăzi paritatea USD/LEU este de 10.euro se determină prin cross-cursul faţă de dolarul SUA cotat pe piaţa internaţională. cît şi de evoluţia cursului de schimb al altor valute faţă de dolarul SUA pe pieţele internaţionale. Astfel.7 la sută. pe fundalul persistenţei afluxurilor semnificative de valută în ţară. 33 34 Pietele valutar-financiare internationale pe parcursul lunii octombrie 2008. Aprecierea mai pronunţată a leului moldovenesc faţă de euro în lunile iulie-august a avut loc ca urmare a aprecierii în această perioadă a dolarului SUA faţă de Euro pe piaţa financiară internaţională (Grafic 4)33. în 1999.9 lei moldoveneşti pentru un euro la situaţia din 03. în urma majorării volumului lichidităţii în valută străină pe piaţa valutară internă. de la 11. Pagina 23 din 35 23 .3 până la 9.7 lei.5547 lei pe data de 6 decembrie a anului 2006. este influenţat atât de evoluţia cursului de schimb oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA. ca astăzi cursul oficial al BNM să-l coteze la 13.2837 lei.9 la sută.65 lei moldoveneşti pentru un dolar SUA. BNM Vezi Anexa 5 _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.32 lei. evoluţia cursului de schimb oficial al leului moldovenesc faţă de alte valute străine. euro a atins valoarea sa cea mai mare de 17. Grafic 4 De la apariţia monedei unice pe piaţa valutară internaţională. De la începutul anului şi până la 03. Pornind de la cursul de 9. Cursul oficial de schimb al leului moldovenesc faţă de euro s-a apreciat cu 15. Dolarul american a apărut pe piaţa RM cu mult înaintea monedei unice. atât rata de schimb EUR/LEU cât şi cea USD/LEU a înregistrat diverse evoluţii 34.09.

în special.0 120. Piaţa valutară din R. pe parcursul ultimilor trei – patru ani tot mai multe segmente ale pieţei de bunuri şi servicii folosesc moneda euro ca monedă de referinţă în stabilirea preţurilor pe piaţa internă. http://www. Tendinţa de modelare a rezervelor valutare sunt prezentate în Tabel 135 Tabel 1 Perioada (luna decembrie) Baza de rezervare (mărimea mijloacelor atrase) În USD şi în În EUR şi în alte VLC.2.0 20.4 0. IMPLICAŢIILE VOLATILITĂŢII EURO ŞI A DOLARULUI ÎN ECONOMIA RM.3 14.7 255. EUR) Rata de remunerare a rezervelor obligatorii. ca fiind o valută mai sigură şi previzibilă.7 88. % 2004 2005 2006 2007 2008 (octombrie) 202. alte VLC. electrocasnice şi alte au ca referinţă moneda unică europeană. BNM. 35 Instrumentele de politică monetară.47 0.44 0.5 469.0 25.6 250. cât şi reorientarea exporturilor spre ţările membre ale Uniunii Europene fac să crească oferta de euro pe piaţa valutară.0 10. recalculate recalculate în în USD EUR (mil.9 297.0 15.% Suma rezervelor obligatorii menţinute în USD în contul Rezervelor obligatorii în VLC al băncii la BNM (mil.39 Totodată. autovehiculele şi alte maşini şi utilaje. de la acei cetăţeni angajaţi în ţările din zona euro. Un indicator destul de elocvent sunt rezervele valutare obligatorii ale băncilor comerciale din RM.2 25. preţurile la bunurile imobile.0 70.0 10.5 29. care ne arată că rezervele deţinute în euro le depăşesc pe cele în moneda americană. Atât populaţia neimplicată în activităţi economice. USD) Suma rezervelor obligatorii mentinute în EUR în contul Rezervelor obligatorii în VLC al băncii la BNM (mil. Moldova constată aceleaşi tendinţe de consolidare a poziţiilor monedei euro în detrimentul dolarului SUA.4 139. cât şi cei implicaţi în tranzacţii economice sunt predispuşi să accepte rolul în creştere a monedei euro.bnm.6 588.33 0.md/md/money_politics_tools _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.48 0.7 70.§3.5 12.USD) (mil.4 135. Pagina 24 din 35 24 . Pe de o parte volumul remitenţelor în creştere.3 6.2 660. materiale de construcţie.3 466. Astfel.7 5. Dar şi economiile sunt tot mai mult făcute în euro.EUR) Norma rezervelor în VLC de la mijloacele atrase in VLC.

Astfel. tehnologii etc. 36 37 Tendinţe pe piaţa valutară externă şi internă: efecte şi noi provocări. având o pondere de sub 5% şi fiind tranzacţionate ocazional. aprecierea leului nu afectează semnificativ exportatorii din Republica Moldova. Pot fi conturaţi şi alţi factori pozitivi aferenţi aprecierii monedei naţionale cum ar fi reducerea preţului la importul de utilaje.09.39 lei moldoveneşti pentru un dolar SUA la 24. a fost cauzată de tentativele extrapolării consecinţelor crizei financiare internaţionale pe piaţa din Republica Moldova.0 la sută din rulajul total).65 la 03. amplificată de aşteptările apărute ca urmare a evoluţiei crizei financiare internaţionale. ponderea mărfurilor importate (materie primă. informaţie prezentată de Guvernatorul BNM Leonid Talmaci la şedinţa plenară a Parlamentului RM. însă. Începând cu 4 septembrie 2008 cursul oficial de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi-a inversat trendul. De menţionat că aprecierea monedei naţionale. Este necesar de accentuat că deprecierea leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi euro.2008.. Banca Naţională dispune de rezerve valutare suficiente pentru a atenua fluctuaţiile excesive ale cursului de schimb.bnm. în anul 2007.1 2008 "Situaţia pe piaţa monetară şi valutară din Republica Moldova”. de la 9. sporadic şi sezonier36. conform estimărilor. părţi componente etc. nu este un factor distructiv din următoarele considerente. nu există pericol pentru resimţirea consecinţelor crizei pe piaţa internă.md/md/inform_parlament _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.7 la sută. Standard Financiar nr. creşterea nivelului general de trai al populaţiei37. depreciindu-se cu 7.2008 până la 10. Pagina 25 din 35 25 . fapt care are un impact benefic asupra temperării ritmului de creştere a inflaţiei. resurse energetice. Aprecierea monedei naţionale contribuie la încetinirea ritmului de creştere a preţurilor la resursele energetice importate. În acest context începând cu 19 septembrie 2008. Această depreciere a fost condiţionată de cererea sporită de valută străină din partea unor importatori principali de resurse energetice. La moment. în opinia noastră.09. Celelalte valute nu prezintă mare interes. dat fiind că sistemul bancar din Republica Moldova dispune de resurse destule pentru a-şi onora obligaţiunile şi a extinde în continuare operaţiunile de creditare. La rândul său. care s-a înregistrat pe parcursul ultimii săptămâni nu a avut la bază factori obiectivi.) constituie circa 80 la sută din mărfurile exportate. Cursul de schimb la casele de schimb valutar al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA a fost mai volatil. care a putu fi urmărită în decursul anului curent. BNM a intervenit prompt pe piaţa valutară prin vânzarea a 37.1 milioane dolari SUA. cota dolarului s-a redus la 67% în timp ce ponderea monedei euro a crescut la peste 28%. dată fiind ponderea semnificativă a pieţei valutare în numerar în rulajul total al pieţei valutare interne (circa 25. dar.În structura rulajului valutar pe piaţa internă. În primul rând. http://www.

având mărime şi puteri similare.ÎNCHEIERE "Există acum o mulţime de potenţiali 'regi' care luptă să ne preia poziţia". lucrurile arătau altfel. dar şi precipită haosul industrial. Atunci când persistă instabilitatea monedei. iar valuta intrată în ţară ar ieşi mai uşor ca plată pentru importuri fără a fi necesară convertirea lor în lei. preşedinte emerit al Chicago Mercantile Exchange şi fondator al primei pieţe pentru contracte futures financiare din lume. este deosebit de importantă pentru că o monedă instabilă întăreşte dependenţa economiilor de comerţ. SUA şi economia lor au servit drept ancoră pentru economia mondială. _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. SUA au pieţele de valori şi pieţele de capital cele mai mari şi mai lichide. "Statele Unite sunt o forţă. Astfel. iar mulţi investitori si istorici consideră că Uniunea Europeana se afla pe o poziţie economică egală cu Statele Unite. Astăzi. înregistrând aprecieri continue faţă de moneda americană şi fiind utilizată mai intens pepiaţa valutar-financiară internaţională. spune Leo Melamed. nemulţumirile sociale şi chiar eventuale răsturnări în plan politic. care a pus bazele fondului de hedging Quantum împreună cu investitorul miliardar George Soros în anii '70. SUA au putut să menţină un deficit al contului curent în decursul mai multor decade. Începând cu 1 ian. 1999 se creează şi intervine pe piaţa alternativă monetară europeană -euro. fie dolar. Stabilitatea monedei. Pagina 26 din 35 26 . China se dezvoltă mai rapid decât Statele Unite. a declarat Jim Rogers. acest lucru nu numai că reduce consumul şi investiţiile. rivalii străini au preluat prima poziţie deţinută iniţial de SUA în cadrul mai multor clasamente economice. Totuşi. În lumea unipolară. însă nu singura şi cu siguranţă nu mai sunt o super-putere". respectiv fără a distorsiona piaţa valutară internă şi ar uşura misiunea BNM. Moneda unică europeană devine treptat principalul rival al dolarului. Cât despre Republica Moldova. de la sfarsitul Razboiului Rece. se poate realiza eliminarea presiunilor asupra leului. distrug investiţiile şi scindează mediile de afaceri. În cea mai mare parte a secolului 20. a ratei de schimb. fie euro. realitatea de azi sugerează necesitatea revizuirii cadrului legislativ în sensul liberalizării operaţiunilor cu valute străine. Statele Unite erau singura ţară care era mai puternică la sfârşitul celui de-al doilea război mondial decât la începutul lui. eliminării restricţiilor în folosirea acestora pe teritoriul RM. iar dolarul este moneda de rezervă cea mai importantă.

2003. Ed. "Situaţia pe piaţa monetară şi valutară din Republica Moldova”. Monografii. Christian Chabot . Instrumentele de politică monetară// BNM – 2008 14. Cea de-a doua criză economico-financiară mondială: Repercursiunile ei posibile asupra economiei R. Ziarul „Bursa” – 4-6 apr. informaţie prezentată de Guvernatorul BNM Leonid Talmaci la şedinţa plenară a Parlamentului RM 13. Moldova// ECO – 2008 – nr. Pagina 27 din 35 27 . Ed. Teora.„Euro: Moneda europeană” . 197 6. la un nou minim istoric faţă de euro// ECO – 2007 – nr.6// Federal Reserve System – 28 noiembrie 2008 4. 1998 2. Perspectivele evoluţiei dolarului în 2008// Financial Director România – 12 februarie 2008 11. Tendinţe pe piaţa valutară externă şi internă: efecte şi noi provocări// Standard Financiar – 2008 – nr. Ediţii periodice şi articole 3. manuale. Revista „Piaţa Financiară” – 2 apr. Brăileanu Răzvan.H. Pe termen mediu dolarul-în cădere liberă// Adevărul – 29 octombrie 2004 9. Paza bună trece primejdia rea// Revista 22 – 9 iunie 2003 8. Buletin lunar a 10-a aniversare a BCE 1998-2008// Banca Centrală Europeană – 2008 5. 1 12. 1999 II. C-tin Kiriţescu – „Moneda: Mica Enciclopedie”. 2003 _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. 3 apr. broşuri 1. Cuncea Cristina. Dolarul. Buc. Marcu Tatiana. Şerbănescu Ilie. 26 martie 2003 15. 2003 16. Money Stock Measures .BIBLIOGRAFIE I. Enciclopedică. 147 7. Ziarul „Financiar” – 19 martie 2003. Dolar sau euro ?// Revista 22 – 9 iunie 2003 10.

html 19. 34.referat.html http://www.III.html http://www.curierulnational.ro/Finante http://www.ro/dolar-sau-euro-473.ecb.ro/euro. https://www.md/article/5998/ http://www. http://www.financialdirector.uniuneaeuropeana.eco.referat. 32.md/article/5998/ http://www. Surse Internet 17.ro/stiri-arhiva-1252933-termen-mediu-dolarul-cadere-libera-fata-euro.html http://www. 21.revista22. 28.stirilocale.ro http://www.ro/macroeconomie/perspective-de-evolutie-a-dolarului-in2008.ro/referate/Conflictul_euro_dolar_fcd26.clubafaceri. 24.ecb.ro/euro.hotnews.html 30.md/md/inform_parlament _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. http://www.html 18. 27. 29.htm http://www.html http://www.html http://www.eco.html http://www.int/euro/intro/html/map.ecb.uniuneaeuropeana.federalreserve. 26.gov/ releases/h6/Current/ http://www. 22.ro/ Dolarul_american_istoria_ monedei_lumii_IDN69375. http://www.bnm. 31.ro/referate/Moneda_euro_08513.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html http://www. Pagina 28 din 35 28 . 20. 33. 23. 25.en.en.md/article/4497/ http://www.eco.int/pub/html/index.

Pagina 29 din 35 29 .ANEXA 1 Evoluţia ratelor de schimb nominale şi respectiv reale Sursa: Raport FMI „PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE MONDIALE Octobre 2008” _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.

com _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. Pagina 30 din 35 30 .ANEXA 2 Previziunea ratei dobânzii Euro/US Dollar Previziunea valuării Euro/US Dollar Sursa: DailyFX.

Pagina 31 din 35 31 .Sursa: Raportul anual BRI _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.

BNM _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.ANEXA 3 Sursa: Raport FMI „PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE MONDIALE Octobre 2008” Sursa: Pietele valutar-financiare internationale pe parcursul lunii octombrie 2008. Pagina 32 din 35 32 .

Pagina 33 din 35 33 .ANEXA 4 Sursa: Buletin lunar a 10-a aniversare a BCE 1998-2008// Banca Centrală Europeană – 2008 _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.

Pagina 34 din 35 34 .ANEXA 5 Evoluţia ratei de schimb USD/LEU 1999-2008 Evoluţia ratei de schimb EUR/LEU 1999-2008 Sursa: BNM _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială.

Evoluţia ratei de schimb USD/LEU 2008 Evoluţia ratei de schimb EUR/LEU 2008 Sursa: BNM _________________________ Ptoiect de curs pe tema: Raportul euro-dolar în economia mondială. Pagina 35 din 35 35 .