FIŞA  DE  EVALUARE   – în această fişă se înregistrează date factuale despre evenimentele  cele mai împortante observate de profesor. Se recomandă limitarea observării la doar câteva  comportamente.  Exemplu:   Disciplina ………………….  Clasa / Grupa …………….  Elevul evaluat …………………………………….  Data ………………………………………………  Evenimentul ……………………………………...  Înterpretarea evenimentului …………………….

  SCARA  DE  CLASIFICARE   ­ indică profesorului, gradul în care o anumită caracteristică  este prezentă sau frecvenţa cu care apare un comportament. Exemplu:  I. În ce măsură elevul a participat la discuţii ? • • • • • II. • • • • • Niciodată Rar Ocazional Frecvent Întotdeauna Niciodată Rar Ocazional Frecvent Întotdeauna

În ce măsură comentariile au fost la subiect ?

  LISTA  DE  CONTROL / VERIFICARE   – reprezintă o metodă de evaluare prin care  profesorul înregistrează doar prezenţa sau absenţa unei caracteristici sau acţiuni. Exemplu:

Atitudinea faţă de sarcina de lucru a elevului A urmat instrucţiunile

DA

NU

 Sarcina de lucru  poate fi individuală sau de grup.A cerut ajutor A cooperat cu ceilalţi A aşteptat să­i vină rândul pentru a utiliza materialele A împărţit materialele cu ceilalţi A încercat activităţi noi A dus activitatea până la capăt A pus echipamentele la locul lor după utilizare A făcut curat la locul de muncă • INVESTIGAŢIA Elevul primeşte o sarcină de lucru şi instrucţiuni precise de realizare a ei. El / ei trebuie să o înţeleagă şi să o realizeze demonstrând o gamă  largă de cunoştinţe şi capacităţi:    Înţelegerea şi clarificarea sarcinilor  Aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii  Colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare  Formularea şi testarea ipotezelor de lucru  Schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar  Scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei  Creativitate şi iniţiativă  Participarea în cadrul grupului  Cooperare şi prelucrarea conducerii / iniţiativei în cadrul grupului  Persistenţă  Flexibilitate şi deschidere către idei noi  Dorinţa de generalizare .