You are on page 1of 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Pag.
CAPITOLUL I. INTRODUCERE................................................................................................5
1.1. Definirea pieţei asigurărilor...................................................................................................5
1.2. Trăsăturile pieţei asigurărilor.................................................................................................5
1.3. Evoluţia pieţei asigurărilor în România...............................................................................12
1.3.1. Evoluţia pieţei asigurărilor până în 1950..................................................................12
1.3.2. Asigurările în România în perioada 1950 – 1990.....................................................15
1.3.3. Evoluţia pieţei asigurărilor din 1990 până în prezent...............................................17
1.4 Evoluţia pieţei mondiale a asigurărilor.................................................................................20
CAPITOLUL II.CADRUL JURIDIC AL ASIGURĂRILOR.................................................23
CAPITOLUL III. PRODUSE ŞI SERVICII OFERITE PE ....................................................32
PIAŢA DE ASIGURARE
3.1. Asigurările de bunuri.......................................................................................................... 32
3.2. Asigurările de persoane.......................................................................................................34
3.3. Asigurările de răspundere civilă..........................................................................................36
CAPITOLUL IV. ANALIZA ŞI PERSPECTIVELE PIEŢEI.................................................39
ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA
4.1. Analiza privind dezvoltarea pieţei româneşti a asigurărilor................................................39
4.2. Perspective ale pieţei asigurărilor........................................................................................45

Analiza pieţei asigurărilor din România
CAPITOLUL V. CONCLUZII...................................................................................................50
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................52

4

Analiza pieţei asigurărilor din România

5