You are on page 1of 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins:
Pag.

CAPITOLUL 1.
Rezultatul financiar al întreprinderii……………………………………………….
1.1. Definire şi delimitări ale noţiunii.………………………………………………..
1.2. Determinarea profitului…………………………………………………………..
1.3. Forme ale rezultatului financiar…………………………………………………..

1
1
3
3

CAPITOLUL 2
Analiza ratelor de rentabilitate…………………………………………………….. 6
2.1. Aspecte generale privind ratele de rentabilitate………………………………….. 6
2.2. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate…………………………………. 7
2.3. Analiza ratei rentabilităţii veniturilor…………………………………………….. 8
2.4. Analiza ratei rentabilităţii economice……………………………………………. 9
2.5. Analiza ratei rentabilităţii financiare…………………………………………….. 11
2.6. Analiza ratei rentabilităţii comerciale……………………………………………. 13
2.7. Descompunerea ratelor de rentabilitate………………………………………….. 14

CAPITOLUL 3
Studiu de caz la S.C. “Coca-Cola” Timiş S.A. ……………………………………..
3.1. Elemente de identificare a S.C. “Coca-Cola” S.A………………………………..
3.1.1. Scurt istoric……………………………………………………………………..
3.1.2. Starea economică generală a S.C. Coca-Cola Timiş S.A……………………….
3.2. Analiza rentabilităţii la S.C. “Coca-Cola” Timiş S.A…………………………….
3.2.1. Analiza rentabilităţii resurselor consumate……………………………………..
3.2.1.1. Analiza ratei rentabilităţii resurselor curente………………...……………….
3.2.1.2. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate în exploatare……………….
3.2.2. Analiza rentabilităţii veniturilor………………………………………………..
3.2.2.1. Analiza ratei rentabilităţii veniturilor curente………………………………..
3.2.2.2. Analiza ratei rentabilităţii veniturilor din exploatare…………………………
3.2.3. Analiza rentabilităţii comerciale……………………………………………
3.2.3.1. Analiza ratei marjei brute…………………………………………………….
3.2.3.2. Analiza ratei marjei nete……………………………………………………..
3.2.4. Analiza rentabilităţii economice……………………………………………….
3.2.4.1. Analiza rentabilităţii economice brute……………………………………….
3.2.4.2. Analiza rentabilităţii economice nete…………………………………………
3.2.5. Analiza rentabilităţii financiare…………………………………………………
3.2.5.1. Analiza rentabilităţii financiare brute…………………………………………
3.3. Concluzii şi propuneri…………………………………………………………….
3.4. Anexe……………………………………………………………………………..

20
20
20
21
24
24
25
26
28
29
30
31
34
35
36
38
38
39
41
43
46

Bibliografie…………………………………………………………………………...

53