You are on page 1of 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins
Cuprins .............................................................................1
Capitolul

1:

Reglementări juridice româneşti privind
structurile de cheltuieli,
venituri, rezultate...........................................3

Capitolul

2: Definirea cheltuielilor, veniturilor şi a
rezultatelor în standardele
internaţionale de contabilitate......................12
2.1. Noţiunea de cheltuială..................................................12
2.2. Noţiunea de venit.........................................................15
2.3. Noţiunea de rezultat.....................................................18
2.3.1. Modelul de cont de profit şi pierdere propus de Directiva a-IVa CEE
cu analiza cheltuielilor după natura lor.................................20
2.3.2. Modelul de cont de profit şi pierdere propus de Directiva a-IVa CEE
cu analiza cheltuielilor după funcţia lor.................................22
2.3.3. Trecerea de la contul de rezultate prin natură la contul de
rezultate prin
funcţii.....................................................................................24
2.3.4. Schema contului de profit şi pierdere proprie contabilităţii din
România................................................................................25

Capitolul 3: Structura organizatorică a S.C. Petroutilaj S.A.
Campina............................................................................27
3.1. Prezentarea societatii SC Petroutilaj SA.........................27
3.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil...........30
3.3. Forma de contabilitate-modalitatea de organizare a
ciclului contabil de
prelucrare a datelor......................................................30

Capitolul

4:

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi
rezultatelor........................................................................38

4.1. Elemente conceptuale privind cheltuielile şi veniturile....38
4.2. Contabilitatea cheltuielilor............................................38
4.2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare..............................39
4.2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare....................................50
4.2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare..............................54
4.2.4.
Contabilitatea
cheltuielilor
privind
amortizarea
şi
provizioanele........................................................................................56
4.3. Contabilitatea veniturilor..............................................61
4.3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare...............................61
4.3.2. Contabilitatea veniturilor financiare......................................68
4.3.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare................................72
4.3.4. Contabilitatea veniturilor din provizioane..............................72
4.4. Determinarea rezultatului exerciţiului şi repartizarea lui 74
4.4.1. Determinarea rezultatului contabil........................................74
4.4.2. Determinarea rezultatului fiscal............................................77
4.4.2.1. Natura de chetuială deductibilă..........................................78
4.4.2.2. Natura de chetuială nedeductibilă......................................79
4.4.3. Repartizarea rezultatului exerciţiului.....................................80
4.5. Monografie privind înregistrarea în contabilitatea S.C.
Petroutilaj S.A.
Câmpina a pricipalelor operaţiuni de cheltuieli, venituri şi
rezultate
financiare pe luna decembrie 2005................................81

Capitolul 5: Analiza rezultatului exerciţiului......................89
5.1. Analiza rezultatului.......................................................89
5.2. Analiza repartizării rezultatului.....................................92

Capitolul 6: Analiza economico-financiară la S.C. Petroutilaj
S.A. Câmpina...................................................................... 93
6.1. Întocmirea contului de profit şi pierdere........................94
6.2. Analiza soldurilor intermediare ale gestiunii..................96
6.3. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii....96
6.4. Analiza cheltuielilor aferente cifrei de afaceri.................98
6.5. Analiza cheltuielilor cu materialele..............................100
6.6. Analiza cheltuielilor cu amortizarea.............................101
6.7. Analiza cheltuielilor cu personalul...............................103
6.8. Analiza cheltuielilor cu dobânzile.................................104
6.9. Analiza economic-financiară a rezultatului exploatării...106
6.10. Analiza economic-financiară a ratelor de rentabilitate.107

Capitolul

7: Utilizarea
cheltuielilor veniturilor

calculatorului

în

contabilitatea

şi rezultatelor................................................111
7.1. Consideraţii generale privind utilizarea calculatorului în
prelucrarea
datelor contabile........................................................111
7.2. Aplicaţie informatică privind cheltuielile, veniturile şi
rezultatul la S.C.
Petroutilaj S.A. Campina..............................................111

Concluzii şi propuneri..................................................113
Bibliografie...................................................................117
Anexe