You are on page 1of 4

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la www.lucrari-proiecte-licenta.

ro
CUPRINS

Capitolul 1 Conceptul de management al resurselor umane (MRU) 1.1 Resursele umane ;ntr-o organizatie 1.2 Definirea managementului resurselor umane 1.3 Principalele activitati ale management al resurselor umane 1.4 Etapele de dezvoltare ale management al resurselor umane Capitolul 2 Prezentarea generala a societatii comerciale APRODEM SA 2.1 Scurt istoric 2.2 Scopul si obiectivul de activitate al SCAPRODEM SA 2.3 Organizarea societatii APRODEM SA 2.4 Compartimentul MISAP 2.5 Analiza avantajelor comparative ale SC APRODEM SA 2.6 Analiza situatiei economico-financiare a SC APRODEM SA 2.6.1 Realizarea activitatii economice

2.6.2 Analiza veniturilor din adaos comercial 2.6.3 Analiza contului de profit si pierdere 2.6.4 Analiza realizarii profitului si repartizarii lui 2.6.5 Analiza planului de investitii si a fondului de investitii

Capitolul 3 Aspecte generale ale analizei, evaluarii si proiectarii posturilor 3.1 Analiza postului 3.1.1 Analiza postului: definitie si descriere 3.1.2 Avantajele analizei postului 3.1.3 Realizarea analizei postului 3.1.4 Elaborarea analizei postului 3.2 Evaluarea postului - aspecte generale 3.2.1 Procesul de evaluare a postului 3.2.2 Scheme de evaluare a postului 3.2.3 postului 3.2.4 Categorisirea postului 3.2.5 Gradarea postului 3.2.6 Metode analitice de evaluare a postului 3.3 Proiectarea postului - aspecte generale 3.3.1 Factori care afecteaza proiectarea postului Scheme NON-ANALITICE de evaluare a

3.3.2 Abordari ale proiectarii postului 3.4 :mbogatirea si ;mputernicirea postului 3.5 Etapele reproiectarii posturilor Capitolul 4 Analiza - diagnostic a resurselor umane la firma APRODEM SA 4.1 Analiza gestiunii resurselor umane 4.1.1 Dinamica efectivului de personal la SC APRODEM SA 4.1.2 Analiza productivitatii muncii la SC APRODEM SA 4.1.3 Analiza cheltuielilor unitatii SC APRODEM SA cu forta de munca 4.2 Analiza asigurarii cu forta de munca 4.2.1 Clasificarea personalui dupa domeniul de activitate 4.2.2 Analiza evolutiei numarului de personal 4.2.3 personalului 4.2.4 Analiza gradului de echilibrare a personalului 4.2.5 personalului 4.2.6 Analiza personalului dupa sex Analiza pregatirii profesionale a Analiza gradului de stabilitate a