You are on page 1of 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS:
CAPITOLUL I:PREZENTAREA OBLIGAŢIUNILOR
1.DEFINIREA OBLIGAŢIUNII………………………………………….………………4
2.CARACTERISTICILE OBLIGAŢIUNILOR…………………………..……………….4
3.ÎMPRUMUTUL OBLIGATAR……………………………………...………………….10
4.REGLEMENTAREA OBLIGAŢIUNILOR……………………………….…………15
5.ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE…………17
6.CONTRACTUL OBLIGAŢIUNII………………………………………………………20
7.OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE ÎN ROMANIA……………………….………...…..21

CAPITOLUL II:TIPURI DE OBLIGAŢIUNI-CLASIFICARE
1. INTRODUCERE……………………………………………………………………….26
2.CLASIFICAREA OBLIGAŢIUNILOR………………………………...........................26
2.1.După modul de identificare a deţinătorului…………………………………....26
2.2.După forma în care sunt emise………………………………….…………………29
2.3.După tipul de venit pe care îl generează………………………...........................30
2.4.Prin prisma gradului de protecţie al investitorilor……………………………..31
2.5. Noi tipuri de obligaţiuni………………………………………………………….31
2.6.Valori mobiliare emise de stat……………………………………………………34
2.7.Titlurile municipale derivate……………………………………..........................37
2.8.Titlurile de credit ale Trezoreriei Statelor Unite…………….…………………..40

CAPITOLUL III: EMISIUNEA DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE
1. EMITENŢII DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE………………………………….46
2. CUMPĂRĂTORII DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE……………………………50
3. CINE LUCREAZĂ ÎN INDUSTRIA OBLIGAŢIUNILOR
MUNICIPALE………………………………………………………………………..53
4. LANSAREA EMISIUNILOR NOI DE OBLIGAŢIUNI
MUNICIPALE………………………………………………………………………...55
5. MODIFICAREA FLUXULUI DE NUMERAR………………………......................59
6. ANALIZA OBLIGAŢIUNILOR MUNICIPALE……………………………………64
7. IMPOZITUL FEDERAL PE VENIT – REPERE ISTORICE……………................65

CAPITOLUL IV: EVALUAREA OBLIGAŢIUNILOR
1.EVALUAREA OBLIGAŢIUNILOR…………………………………………………..68
2.RANDAMENTUL PLASAMENTULUI DE OBLIGAŢIUNI………………………..72
3.RELAŢIA DINTRE RATA DOBANZII ŞI RENTABILITATEA
OBLIGAŢIUNILOR…………………………………………………….......................76
4.RATINGUL OBLIGAŢIUNILOR…………………………..…………………..……..81
4.1.Introducere…………………………………………………………...……..………81
4.2.Ratingul acordat obligaţiunilor de Moody’s Investors Service…………………..84
5.NUMERELE CUSIP SI UTILIZAREA LOR………………………………………….89
CAPITOLUL V
STUDIU DE CAZ: EMISIUNEA DE OBLIGAŢIUNI A MUNICIPIULUI PLOIESTI
1. Prospectul de ofertǎ publicǎ primarǎ ………………………………………………..92
2. Înregistrarea în contabilitate…………………….…………………..……………….93
CAPITOLUL VI

CONCLUZII…………………………………………………………………………….97
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………….101