Normativ de expertizare termica si energetica a cladirilor existente si al instalatiilor de încalzire si prepararea apei calde de consum aferente acestora, indicativ

NP 048/2000; b) Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente, Metodologie de elaborare si acordare a certificatului energetic al cladirilor existent, indicativ c) NP 049/2000;

Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047/2000.

d)

Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladiri de locuit, indicativ SC 006/2001.

e) Solutii cadru pentru reabilitarea termo -higro-energetice a anvelopei cladirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002. f) Normativ privind stabilirea performantelor termo -higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente, în vederea reabilitarii si modernizarii lor termice, indicativ NP 060/2002. g) Metodologie privind atestare auditorilor energetici pentru cladiri , indicativ MP 017–02.