You are on page 1of 5

STUDIU DE CAZ-MEDIUL de mk Kandia II.

Macromediul de marketing al firmei
Macromediul de Marketing reprezintă ansamblul factorilor (variabilelor) incorporabili ce constituie climatul general în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Există patru categorii de astfel de factori care influenţează modul în care firmele îşi abordează activităţile de marketing. Ei sunt cunoscuţi sub denumirea de factorii STEP:  Factorii socio-culturali, care se referă la modelele de comportament ale consumatorilor pe o anumită piaţă  Factorii tehnologici, care vizează amplificarea potenţialului economic al societăţii  Factorii economici, care se concretizează într-un sistem de fenomene (variabile) economice şi modalităţi de alocare a resurselor în societate  Factorii politico-juridici, care se referă la mijloacele de control menite să apere interesele indivizilor şi societăţii în ansamblu

Factori socio-culturali
Mediul Demografic- este reprezentat de populaţie şi structurile sale
Examinând statisticile şi tipul oamenilor dintr-o societate, trendurile şi modificarea structurii populaţiei, se pot face anticipări asupra comportării consumatorilor de pe o anumită piaţă, desigur numai în măsura în care nevoile, dorinţele şi preferinţele acestora sunt corelate cu caracteristicile demografice ale acestora: vârsta, sexul, starea civilă, ocupaţia şi rasa. Pentru a evalua cererea potenţialã a pieţei firmei am luat în considerare urmãtoarele caracteristici demografice: -localitate/zonă: Braşov -mărime locuitori: 595,758 -vârsta: 7-peste 65 ani avem 510,557 locuitori -sex: feminin 305,724, masculin 290,034 -nivelul venitului mediu: 390 lei -ţara: România -mărime locuitori: 21,6 milioane Mediul Cultural- este constituit de ansamblul valorilor, normelor, credinţelor şi tradiţiilor la care se raportează membrii unei societăţi şi din sistemul serviciilor culturale existente într-un spaţiu social determinat: ţară, zonă, localitate. Prin analizarea gradului de cultură al unei societăţi se poate identifica acest ansamblu după care se conduce societatea, acest lucru oferind o serie de indici asupra preferinţelor populaţiei pentru produse sau servicii. Atitudinea socio-cuturală a grupurilor sociale s-a dovedit a nu avea schimbări dramatice în timp datorită efortului depus de instituţiile educaţionale (şcoală,biserică,justiţie,etc.) Mediu Consumatorului Final- o consecinţă a schimbărilor în mediul geografic şi în cel cultural este modificarea atitudinilor şi a stilului de viaţă a consumatorilor. Ei au început să pretindă o diversitate mare a produselor şi, nu în ultimul rând, mici cadouri din partea magazinelor pe care obişnuiesc să le frecventeze. Astfel Kandia-Excelent a adoptat, în luna decembrie, o strategie specifică marketingului( strategia de preţ):1+1 Gratis (cumperi o ciocolata Kandia-divers sortiment- primeşti o ciocolata Kandia de vişine gratis). 1

Factori politico-juridici Factorii economici evidenţiaţi mai înainte rezultă. 1. are 39 de distribuitori exclusivi: 2 . evoluţia preţurilor. din iniţiativele politice menite să îmbunătăţească performanţele economiei şi bunăstarea oamenilor.C. fiind ei utilizatori sau consumatori finali. de obicei. evoluţia economiilor populaţiei şi solicitărilor de credite. evoluţia şi distribuţia veniturilor pe diferite categorii sociale etc. este organizată în următoarele departamente: -departamentul financiar-contabil -departamentul producţie -departamentul de marketing -departamentul de vânzări -departamentul logistică -departamentul resurse umane 2. Pentru specialiştii în marketing noile tehnologii sunt importante din următoarele motive: -crează noi moduri de a satisface nevoile consumatorilor -poate ajuta la descoperirea de noi consumatori -modifică modelele cererii -pot identifica şi satisface nevoi latente -oferă posibilitatea de mărire a gamei de produs Factori economici În ansamblul lor.Micromediul de marketing al firmei III. mai concret în evoluţia nivelului şi structurii ofertei de mărfuri. în mişcarea preţurilor şi nivelul concurenţei.Mediul extern -distribuitoriiS.Mediul extern: a)distribuitorii.A. însă influenţa guvernului este resimţită şi prin legislaţia introdusă.Mediul intern -firma însăşiS. c)concurenţii. inflaţia. protejarea societăţii.afectează atât pe producători cât şi pe consumatori.A. gradul de ocupare a forţei de muncă. ca efect al schimbărilor tehnologice care au loc într-un ritm tot mai rapid. KANDIA-EXCELENT S. Legislaţia care supraveghează afacerile. trei obiective: protejarea consumatorilor. b)clienţii. d)organismele publice.Factori Tehnologici Mediul Tehnologic.a ţării. în evoluţia mărimii şi structurii cererii.Mediul Intern şi Extern Micromediul firmei este format din mediul intern şi mediul extern: 1.Mediul intern: a)firma însãşi 2. ratele dobânzilor.2.[1][2] III. Acesta reprezintă baza de susţinere a puterii de cumpărare a purtătorilor cererii. situaţia financiară –valutară. structura pe ramuri a economiei naţionale. urmăreşte. Pentru caracterizarea mediului economic se pot avea în vedere: nivelul PIB-ului. KANDIA-EXCELENT S. în general. protejarea concurenţei.C. Influenţa factorilor de mediu economic se oglindeşte direct sau indirect în evoluţia pieţei. nivelul de dezvoltare al fiecărei ramuri. factorii economici formează mediul economic. fiscalitatea.

3. -organismele publicePublicul firmei influenţeazã capacitatea ei de a-şi atinge obiectivele şi este alcãtuit din: -organismele financiare:acţionarii şi banca de referinţã-BCR. etc.A.A. Ziarul Financiar Post radio: EUROPA FM .A.De aceea această firmă e mereu interesată de ceea ce îşi doreşte clientul şi încearcă pe cât posibil să îi satisfacă nevoile. specialiştii în marketing trebuie să cunoască: -caracteristicile clienţilor -ce nevoi îşi satisfac clienţii cu produsul respectiv -ce criterii folosesc cumpărătorii pentru a alege între diferite produse (calitate.C. KRAFT FOODS S.SC CORA SA SC HERMES TOP SRL SC MARIOCOM SRL SC DUO SRL SC BUCEGI SA SC TRIOPA SRL SC MIRUNA INT. preţ. Pentru a realiza aceste obiective. Radio CONTACT. Sarcina compartimentului de marketing din această firmă este de a maximiza cererea pentru produsele (serviciile) pe care le oferim clienţilor. amplasarea magazinului etc. -clienţiiCel mai important punct forte al unei afaceri este relaţia continuă cu clientul.C.Segmentarea pieţei Segmentarea pieţei presupune divizarea pieţei relevante în grupuri relativ omogene de consumatori. Segmentul de piaţă este un grup de consumatori care are un comportament relativ omogen în raport cu un produs sau un grup de produse. HEIDI CHOCOLAT SUISSE S. SUPREME CHCOLAT S. -S. având nevoi şi dorinţe similare. Criterii de segmentare: Caracteristici ale individului sau ale familiei  demografice: -sex: feminin -vârsta:7-75 de ani -mărimea familiei: 3/4 membrii -venitul:390 RON  psihografice: -interese:doreşte cei mai bun -opinii:ciocolata Kandia e excelentă 3 . să ştie să menţină clienţii existenţi şi să atragă noi clienţi din rândul non-consumatorilor relativi şi al concurenţei.SRL.C. acestea pun la dispoziţia firmei resursele financiare necesare dezvoltãrii activitãţii -organizaţii media: Presa scrisã: ziare – Evenimentul. Radio HIT. [5] III.). -S. -de unde provin informaţiile care influenţează deciziile de cumpărare ale clienţilor -concurenţiiPrincipalii concurenţi ai firmei pe piaţa ciocolatei şi a produselor din ciocolată sunt: -S.

Papi. IV.Strategii de marketing IV. Politica de preţ a acestei firme vizează cat mai multe promoţii în perioada sărbătorilor.A.Strategii de preţ Strategia de preţ adoptată de S. Diversificare sortimentală. Banane. Selecţia sortimentală.C.6 milioane -localitate/zonă: Braşov -locuitori: 595. urmărind astfel câştigarea unui segment important de clienţi.C. Jucăriile Mele. Capriciile Tale.758 Caracteristici privind modul de folosire  utilizarea produsului -intensă:75% -slabă:25%  loialitatea faţă de marcă -puternică:58% -moderată:36% -slabă:6%  mod de utilizare: . Yoyo.menţinerea gamei de produse 3.localizare geografica: -ţara:România -locuitori: 21. KANDIA-EXCELENT S. Modern. Magura .combinaţii de produse folosite împreună:Nu  situaţia utilizării: -în fiecare zi:48% -ocazii speciale:37% -momente din zi:15% [5]  IV. Fagaras.1.2. Laura . reducere de preţ la ciocolata Kandia. 4 . etc. KANDIA-EXCELENT S.restrângerea gamei de produse Strategia de produs adoptată de S. Anda.A.Strategii de produs În ceea ce priveşte mărimea gamei de produse există 3 strategii: 1. oferte gen 1+1 gratis. este cea de leader. Rom . Scufiţa Roşie. este cea de diversificare sortimentală.creşterea gamei de produse 2. Stabilitate sortimentală. Astfel firma pe parcursul anilor a lansat mai multe game: Kandia .

Numerosi.Strategii de promovare Pe parcursul anilor S. conditii deosebite de desfacere. conventionali. intreprinderi cunoscute Numar mediu. Intermediari Cumparatori Numerosi. control asupra canalului. solicita unele servicii intermediarilor. unii dispusi sa se deplaseze pentru cumparaturi. IV. serviciile post-vanzare. Această societate are un număr de 39 de distribuitori exclusivi şi îşi propune să largească grupul de distribuitori. adoptă ca strategie de distribuţie pe cea intensivă.C. stabiliti pe criterii precise. cunoscatori ai marcilor. loiali marcilor. vanzari si profituri bune. asteapta anumite avantaje de la producator sau intermediar. Putini.3.Strategii de distribuţie În general. Potential de vanzare limitat Distributia selectiva Acoperire medie a pietei. dispusi sa calatoreasca pentru a cumpara produsul. Vanzari personale. Actiunile de marketing se concentreaza pe Dezavantajul principal Publicitate de masa. KANDIA-EXCELENT S. Mixul promotional. stabilitatea pretului si profituri mari. imagine solida. Numar mediu. conditiile de vanzare.A. Dificultatea de a ocupa o nisa de piata Distributia intensiva Obiective Acoperire larga a pietei. Această strategie presupune distribuirea produselor printr-un număr cât mai mare de unităţi de desfacere. KANDIA-EXCELENT S. vanzari si profituri importante ca volum. Control limitat asupra canalului Societatea S. disponibilitatea produselor. servicii de calitate. a folosit ca strategie de promovare imaginea (strategia de extindere a imaginii). relativ control asupra canalului.A. toate tipurile de intermediari. Astfel societatea a ales ca opţiune: -strategia de informare în cadrul pieţei -strategia de stimulare a cererii -strategia de stabilizare a vânzărilor -strategia de diferenţiere a ofertei [5] 5 . reputatie buna. Putini.[4] Caracteristici Distributia exclusiva Imagine de prestigiu.IV. bine stabiliti.C.4. exista trei optiuni strategice: Tabelul 2. solicita servicii speciale din partea producatorului si intermediarilor.