RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

MINGGU
1 1

TEMA

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
i) Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan watak yang mulia. ii) Membandingkan kekuatan dan kelemahan diri dan kawan-kawan.

CADANGAN
i) Membuat folio tentang diri dan cita-cita. ii) Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri dan berbincang bersama-sama rakan.

SAYANGI DIRI 1 a. Mengenali Diri i) Kekuatan dan kelemahan

2

ii) Cara mengukuhkan kekuatan diri iii) Cara Membaiki kelemahan diri

i) Berdisiplin dan mempunyai integriti i) Berbincang dengan rakan diri tentang : ii) Menunjukkan keyakinan dan kekuatan diri dan cara keupayaan mengembangkan menggunakan kekuatan keyakinan dan potensi diri untuk kejayaan masa hadapan. Kelemahan diri dan cara mengatasi

MINGGU
3 1

TEMA
SAYANGI DIRI

TAJUK
1 b) Pengurusan Diri Kesihatan i) Makanan Seimbang

HASIL PEMBELAJARAN
i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia ii) Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab iii) Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri

CADANGAN
i) Mengumpul gambar-gambar kumpulan makanan yang seimbang. ii) Menyenaraikan jenis-jenis makanan iii) Membuat buku skrep tentang makanan seimbang

1 b) i) Mengenalpasti tingkah laku yang i) Membuat simulasi / Pengurusan Diri boleh demonstrasi iii) Penampilan Diri menyumbang terhadap watak yang tentang cara penampilan diri mulia ii) Berbincang dengan rakan ii) Berdisiplin dan mempunyai integriti tentang cara menjaga diri penampilan diri iii) Mengumpul dan menampal gambar yang menunjukkan penampilan diri yang positif dan 5 MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN . sama ii) Mengurus diri dengan baik dan ii) Membuat simulasi / bertanggungjawab demonstrasi iii) Mengamalkan gaya hidup sihat tentang cara mengurus diri.4 i) Menulis perkara yang i) Mengenalpasti tingkah laku yang digemari 1 b) digemari dan tidak digemari dan tidak digemari tentang Pengurusan Diri tentang diri .Kesihatan diri serta berbincang bersama-sama serta berbincang bersamaii) Kebersihan Diri rakan.

Keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang ii) Membuat catatan harian Asas terhadap tentang kehidupan keluarga ibu bapa dan anggota keluarga asas iii) Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas a) Mengenali Keluarga Sendiri i) Mengenalpasti latar belakang i) Membincangkan anggota kepentingan keluarga asas kesejahteraan keluarga.6 2 SAYANGI KELUARGA i) Mengenalpasti latar belakang a) Mengenali anggota i) Menyediakan carta tentang Keluarga Sendiri keluarga asas salasilah keluarga asas . ii) Menunjukkan kasih sayang ii) Menghasilkan bahan terhadap kreatif seperti puisi / ibu bapa dan anggota keluarga asas kad ucapan / album iii) Menghormati dan menghargai ibu keluarga untuk bapa dan anggota keluarga asas menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga. 7 .

8 Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri Keluarga Kembangan i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu i) Menyediakan carta tentang salasilah keluarga ii) Mengadakan / membuat catatan atau temubual MINGGU 9 2 TEMA SAYANGI KELUARGA TAJUK Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri Keluarga Kembangan HASIL PEMBELAJARAN i) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu CADANGAN I) Memperkenalkan salah seorang ahli keluarga kembangan kepada rakan-rakan berdasarkan catatan / temubual ii) Menggunakan TOC (THE BRANCH) untuk menunjukkan Kebanggaan kepada keluarga iii) Membincangkan kepentingan kesejahteraan .

10 Unit 3 i) Mengenalpasti latar belakang Mengenali Keluarga anggota Sendiri keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu i) Membincangkan epentingan kesejahteraan keluarga. Unit 3 i) Mengenalpasti latar belakang Mengenali Keluarga anggota Sendiri keluarga ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii) Menghormati dan menghargai ibu . MINGGU 11 2 TEMA SAYANGI KELUARGA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN i) Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi / kad ucapan / album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga. ii) Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi / kad ucapan / album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

1 Interaksi dengan Rakan dan Guru i) Dialog main peranan ii) Perbincangan 14 3.Kakitangan sekolah dan pekerja kantin i) Mengenalpasti tingkah laku yang i) Temubual dengan kakitangan sopan sewaktu berinteraksi dengan sekolah untuk mendapatkan kakitangan sekolah maklumat tentang tugas dan ii) Berinteraksi secara sopan tanggung jawab mereka iii) Menghormati dan menghargai sumbangan kakitangan sekolah MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN .2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah .12 3 HIDUP 3.1 Interaksi dengan BERSAMA Komuniti Sekolah DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT i) Menjelaskan kepentingan hidup i) Projek Kewarganegaraan bersama secara harmoni ii) Berinteraksi secara sopan dengan kakitangan sekolah iii) Menunjukkan semangat kekitaan i) Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru sekolah ii) Berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru 13 3.

2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah .5 Saya Warga Sekolah Bertanggungjawab i) Menyatakan cara berinteraksi dengan komuniti sekolah ii) Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab iii) Menghormati komuniti sekolah i) Melakonkan cara berinteraksi dengan komuniti sekolah .15 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT 3.Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) i) Menerangkan peranan dan tanggung i) Menemubual ahli jawab PIBG ke arah pembangunan Jawatankuasa PIBG sekolah sekolah ii) Belajar hidup bersama untuk untuk kesejahteraan sekolah dan masyarakat iii) Menghargai sumbangan PIBG 17 3.2 Interaksi dengan Komuniti Sekolah .Pelawat i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia ii) pelawat Berinteraksi secara sopan dengan iii) Menghormati serta menghargai jasa mereka i) Melakonkan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah 16 3.

6 Interaksi dengan Komuniti Sekolah .18 3.Patuhi Peraturan Sekolah i) Menyenaraikan dan memahami kepentingan peraturan sekolah ii) Belajar hidup mematuhi peraturan sekolah iii) Menunjukkan perasaan bangga dan cintakan sekolah MINGGU 19 TEMA PKSR 1 TAJUK PKSR 1 HASIL PEMBELAJARAN PKSR 1 CADANGAN PKSR 1 20 4 KENALI BUDAYA Kenali Pakaian i) Mengenalpasti pelbagai warisan Masyrakat Malaysai budaya Malaysia ii) Mengekalkan warisan budaya Malaysia iii) Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia i) Mempamerkan pakaian tradisional pelbagai budaya di Malaysia ii) Mengumpul gambar pakaian pelbagai kaum di Malaysia 21 Pakaian Tradisional i) Mengenalpasti jenis-jenis pakaian i) Melukis gambar pakaian Masyarakat tradisional pelbagai kaum tradisional pelbagai kaum Malaysia ii) Melukis pakaian tradisional ii) Tayangan video tentang pelbagai pakaian kaum tradisional pelbagai kaum di iii) Berbangga dengan warisan budaya Malaysia pakaian tradisional pelbagai kaum .

22 Resepi Makanan Tradisional i) Menjelaskan asal-usul makanan tradisional ii) Menghasilkan koleksi asal-usul makanan tradisional iii) Berbangga dengan makanan tradisional yang diwarisi i) Mendemonstrasi adab makan masyarakat Malaysia ii) Mengumpul pelbagai jenis makanan pelbagai untuk dijadikan buku skrap iii) Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Contoh : Tosei Nasi Ayam Kuih Dadar MINGGU 23 4 TEMA KENALI BUDAYA MALAYSIA TAJUK Asal-usul Makanan Kita HASIL PEMBELAJARAN i) Menjelaskan asal-usul makanan tradisional ii) Menghasilkan koleksi asal-usul makanan tradisional iii) Berbangga dengan makanan tradisional yang diwarisi CADANGAN i) Mendemonstrasi adab makan masyarakat Malaysia ii) Menyenaraikan jenis-jenis makanan pelbagai kaum iii) Berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum Contoh : Kuih Lempeng Tosei .

Adab makan masyarakat i) Menceritakan adab makan pelbagai i) Mengumpul gambar dan kaum di Malaysia membuat buku skrap ii) Mengamalkan adab semasa makan ii) Menyenaraikan adab-adab iii) Menghormati adab makan pelbagai makan masyarakat kaum di Malaysia Malaysia 25 Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia .Adab makan i) Mengenalpasti adab semasa makan ii) Mengamalkan adab semasa makan iii) Berbangga dengan adab makan yang diamalkan i) Mendemonstrasikan adab makan masyrakat Malaysia ii) Menonton video / visual adabadab makan masyarakat Malaysia MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN .24 Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia .

4 KENALI BUDAYA Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia Adab Berinteraksi - Adab bertutur dengan sopan Adab Perbualan telefon i) Menyenaraikan kata pengucapan yang sopan ii) Mengamalkan kata pengucapan yang sopan iii) Menunjukkan sikap sopan dalam i) Menyenaraikan dan melafazkan kata-kata bertatasusila mengikut situasi yang sesuai ii) Melakonkan situasi Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Warisan Budaya Malaysia Pelakuan bersopan Beradab budaya kita i) Mengenalpasti adab bertutur semasa perbualan telefon ii) Mengamalkan adab semasa bertutur i) Menunjukkan cara pelakuan bersopan dalam etika pergaulan pelbagai kaum ii) Simulasi / lakonan 28 5 MALAYSIA 5a. i) Menamakan negeri dan ibu negeri Kenali Malaysia bagi negeri-negeri di Malaysia Lokasi ii) Mencari maklumat tentang negeriNegeri-negeri negeri di Malaysia yang iii) Berbangga dan cinta akan negara membentuk Malaysia ) Melabel nama negerinegeridi peta Malaysia ii) Menamakan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia iii) Mengenalpasti kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara .

i) Mengenalpasti dan budaya masyarakat Malaysia kepadatan penduduk.MINGGU 29 TEMA 5 MALAYSIA TAJUK 5a. tradisi. ii) Belajar hidup bersama untuk negeri-negeri di kesejahteraan diri dan masyarakat Malaysia iii) Menghormati kaum dan budaya lain ii) Menyatakan faktorfaktor kepadatan di setiap lokasi iii) Menyediakan brosur . Kenali Malaysia Penduduk i) Memahami pelbagai agama. Kenali Malaysia Pusat HASIL PEMBELAJARAN i) Menyatakan nama-nama pusat pentadbiran bagi negeri-negeri di Malaysia ii) Melabelkan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan iii) Bersyukur dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur CADANGAN i) Menyediakan laporan mengenai pusat pentadbiran secara berkumpulan ii) Mencari maklumat tentang pemimpinpemimpin di Malaysia iii) Membuat buku skrap tentang pemimpinpemim pin Malaysia 30 5a.

5b. Berbangga dengan Identiti Negara i) Mengenalpasti identiti negara ii) Menjalankan tenggung jawab sebagai warganegara i) Melafaz dan menghayati Prinsip Rukun Negara ii) Mencari maksud Prinsip Rukun Negara secara berkumpulan iii) Lembaran Kerja Contoh : Mengisi tempat kosong i. Berbangga dengan Identiti Negara Jalur Gemilang Lagu Negeraku HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN i) Menjelaskan kepentingan identiti i) Melukis dan mewarna negara Jalur Gemilang ii) Menunjukkan perasaan bangga dan ii) Menyatakan maksud taat setia kepada Malaysia warna dan lambang iii) Menunjukkan perasaan bangga dan pada Jalur Gemilang cinta akan negara iii) Menulis senikata lagu Negaraku . Kepercayaan kepada MINGGU 32 TEMA 5 MALAYSIA TAJUK 5b.

i) Menjelaskan kepentingan identiti i) Mewarnakan Jata Berbangga dengan negara Negara Identiti Negara ii) Menunjukkan perasaan bangga dan ii) Menerangkan maksud Jata Negara taat setia kepada Malaysia lambang dan warna Bahasa iii) Menghargai dan bersyukur hidup yang terdapat pada Kebangsaan dalam negara yang aman dan Jata Negara Bunga makmur iii) Mengenali Bunga Kebangsaan Kebangsaan secara dekat iv) Membuat poster tentang Bahasa Kebangsaan Unit 9 SEDIA Membina Budaya HADAPI Cemerlang untuk CABARAN Masa Depan a.33 5b. Tingkah laku sosial yang baik 6 i) Menghuraikan kepentingan disiplin i) Menulis karangan diri tentang kehidupan untuk mencapai kejayaan masa depan murid ii) Mengamalkan budaya cemerlang ii) Merekacipta untuk kemajuan diri kemudahan iii) Menyedari kepentingan ketahanan pembelajaran diri Contoh : Kad Imbasan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk : tingkah laku sosial yang sihat 34 MINGGU TEMA SEDIA HADAPI CABARAN 6 TAJUK HASIL PEMBELAJARAN - CADANGAN tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif Membuat peta minda .

35 Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Kreativiti MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN . Kemahiran Belajar i) Menghuraikan kepentingan disiplin i) Menulis karangan tentang kehidupan diri masa depan murid untuk mencapai kejayaan ii) Merekacipta ii) Mengamalkan budaya cemerlang kemudahan untuk kemajuan diri pembelajaran untuk iii) Menyedari kepentingan ketahanan masa depan diri iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif i) Menghuraikan kepentingan disiplin i) Menulis karangan diri tentang kehidupan untuk mencapai kejayaan masa depan murid ii) Mengamalkan budaya cemerlang ii) Merekacipta untuk kemajuan diri kemudahan iii) Menyedari kepentingan ketahanan pembelajaran untuk diri masa depan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang sihat budaya saing yang sihat 36 Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a.

Berdayasaing mewarna puisi nyanyian 37 i) Menghuraikan kepentingan disiplin i) Menulis karangan diri untuk mencapai kejayaan tentang kehidupan ii) Mengamalkan budaya cemerlang masa depan murid untuk kemajuan diri ii) Merekacipta iii) Menyedari kepentingan ketahanan kemudahan diri pembelajaran untuk dalam menghadapi cabaran masa depan iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : berdayasaing yang positif .6 SEDIA HADAPI CABARAN iv) Mengadakan pertandingan :Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a.

Kemahiran Teknologi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN i) Menghuraikan kepentingan disiplin i) Menulis karangan tentang kehidupan diri masa depan murid untuk mencapai kejayaan ii) Merekacipta ii) Mengamalkan budaya cemerlang kemudahan untuk kemajuan diri pembelajaran untuk iii) Menyedari kepentingan ketahanan masa depan diri iii) Membuat sketsa tentang tajuk-tajuk berikut : tingkah laku sosial yang sihat tabiat belajar yang baik budaya saing yang positif iv) Aplikasi .38 Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a. Kreativiti i) Menghuraikan kepentingan disiplin i) Merekacipta diri kemudahan untuk mencapai kejayaan pembelajaran untuk ii) Mengamalkan budaya cemerlang masa depan untuk kemajuan diri ii) Membuat sketsa iii) Menyedari kepentingan ketahanan tentang tajuk-tajuk diri berkaitan : .membuat persembahan berkaitan kehidupan masa depan iii) Berfikir secara kreatif MINGGU 39 TEMA SEDIA HADAPI CABARAN 6 TAJUK Unit 9 Membina Budaya Cemerlang untuk Masa Depan a.

Perkomputeran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful