Nama ± Fatimah binti Muhammad Rasulullah S.A.W Berketurunan Quraisy ± puteri bongsu Rasulullah S.A.

W

Dilahirkan di Mekah pada 20 Jamadil akhir (5 tahun sebelum Rasulullah S.A.W Menerima wahyu )

Berkahwin dengan Saidina Ali bin Abi Talib ± ketika beliau berumur 18 tahun Dikurniakan empat orang cahaya mata Al-Hassan, Al-Hussin, Zainab dan Umi Kalthom

Wafat pada 4 Jamadil Awal 11 hijrah ( enam bulan selepas kewafatan Rasulullah S.A.W ) ketika berusia 28 tahun Dimakamkan di perkuburan Baqi¶ Madinatul - Munawwarah

Beliau juga digelar Al-Batul, iaitu yang menumpukan perhatian kepada ibadah dan menjauhi keduniaan.

Sabar menghadapi musibah kematian keluarga Tidah berbangga walaupun beliau anak Rasulullah S.A.W Tekun mendidik anaknya menjadi anak soleh

Menjadi pendorong kepada Rasulullah S.A.W Memberi bantuan semasa Rasulullah S.A.W menjalankan dakwah

Membantu suaminya saidina Ali menyampaikan dakwah 

Nama beliau Aisyah binti Abu Bakar As Siddiq r.a Digelar ³Al-Humaira´ (putih kemerah-merahan) 

Dilahirkan di Mekah , kira-kira 8 tahun sebelum hijrah bersamaan 614 masihi Berkahwin dengan Rasulullah S.A.W pada bulan Syawal tahun ke 10 kenabian 

Wafat pada 17 Ramadan tahun 58 hijrah di Madinah Dimakamkan di perkuburan Baqi¶ Madinah Al-Munawwara 

Ummul Mu¶minin Beliau diberi gelaran Ummul Mu¶minin kerana : y Beliau adalah isteri Rasulullah S.A.W y Menguasai pelbagai bidang ilmu terutama al-Quran y Menjadi perawi hadis y Menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah termasuk politik dan pentadbiran y Memberi sumbangan yang banyak dalam penyebaran ilmu 

Sabar , cekal dan tabah Cerdik dan pintar Rajin menuntut ilmu 

Sebagai pakar rujuk sahabat Memperkayakan bidang tafsir al-Quran Beliau meriwayatkan kira-kira 2210 hadis 

Nama beliau Khalid bin Al-Walid bin Al ± Mughirah Berketurunan Bani Mahzun Dilahirkan di Mekah pada tahun 592 Masihi Memeluk islam pada tahun 8 Hijrah bersamaan 630 Masihi 

Wafat pada tahun 21 Hijrah/ 642 Masihi ketika berusia 51 tahun 

Dimakamkan di Hims Syria 

Digelarkan dengan Saifullah al ±Maslul (pedang Allah yang terhunus) 

Gelaran beliau ³saifullah al ± Maslul Beliau diberi gelaran saifullah al Maslul kerana y Mempunyai imam yang sangat teguh y Sentiasa menanamkan keazaman untuk mati syahid y Berani 

berwawasan bertanggungjawab berabi dan tegas 

sebagai panglima tentera islam menentang tentera Rom dalam peperangan Yarmuk sebagai panglima perang tentera islam semamsa pembukaan Mekah memimpin tentera islam memerangi golongan murtad dalam perang Yamamah di Yaman 

Nama beliau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Berketurunan Bani Adi ,Quraisy 

Dilahirkan di Mekah , 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah S.A.W bersamaan tahun 584 Masihi Dipilih sebagai kalifah yang kedua daripada Khulafa Ar- Rasyidin pada hari Selasa 22 Jamadilakhir tahun 13Hijrah bersamaan dengan 23 ogos 634 Masihi 

Memerintah selama 10 tahun Meninggal dunia pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun 

Meninggal kerana dibunuh oleh seorang hamba Majusi berbangsa Farsi yang bernama Fairuz (Abu Lu¶Lu¶) Di gelar ³Al- Faruq´ (pemisah antara hak dan batil) 

Digelar AL-Faruq kerana beliau merupakan pemisah antara hak dan batil 

Keberanian dan ketegasan terhadapkepentingan islam Berwaspada terhadap musuh Peribadi mulia saidina umar 

Pentadbiran ± mengemaskini majlis syura Dakwah ± penyebaran dakwah secara berleluasa di wilayah baru Pembangunan Negara ± mengemaskini institusi Baitul-Mal 

Nama beliau Uthman bin Affan bin Abu Al- As bin Umaiyah Berketurunan bani Umaiyah 

Lahir pada tahun 576 Masihi (6 tahun selepas tahun Gajah di Mekah) Khalifah ke 3 daripada Khulafa¶ Ar-Rasyidin. Menjawat jawatan itu pada tahun 644 masihi / 23 hijrah 

Memerintah selama 12 tahun Wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah dibunuh oleh pemberontak ketika berusia 80 tahun 

Digelar dengan ³Zu-Nurain´ (yang mempunyai dua cahaya) kerana telah memperisterikan dua puteri Rasulullah S.A.W 

Digelar Zu-Nurain kerana beliau telah memperisterikan dua orang puteri Rasulullah S.A.W 

Taat kepada Allah dan rasul Malu dan lembah lembut Bertanggungjawab 

Menjadi penulis wahyu pada zaman Rasulullah S.A.W Mengumpul dan membukukan al-Quran Menyumbangkan harta yang banyak dijalan Allah

Nama beliau Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib Berketurunan Bani Hasyim Dilahirkan pada tahun 601 masihi (10 tahun sebelum kerasulan Nabi S.A.W

Dilahirkan di dalam Kaabah di Mekah Menjadi Khalifah keempat daripada Khulafa Ar- Rasyidin pada tahun 35 Hijrah/655 Masihi

Memerintah selama 4 tahun Wafat pada 17 Ramadhan 41 hijrah/ 661 Masihi. Beliau mati dibunuh oleh Ab. Rahman bin Maljam di Kufah semasa dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat subuh

Digelar dengan Abu Al-Hassan dan Abu Turab

Gelaran beliau ³KARRAMALLAHU-WAJHAH(Allah memuliakan wajahnya) Sebab Saidina Ali terkenal dengan gelaran itu kerana: y Beliau tidak menyembah berhala sejak kecil y Tidak pernah dikotori oleh keburukan jahiliah

Berani menegakkan kebenaran Pintar dan bijaksana Taat mengerjakan suruhan Allah

Penulis perjanjian Hudaibiyah Penulis wahyu Mengembangkan ilmu islam 

Nama beliau Hamzah bin Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abi Manap Lahir di Mekah pada tahun 570 Masihi iaitu tahun yang sama dengan kelahiran Rasulullah S.A.W 

Berketurunan Bani hasyim Beliau merupakan - Bapa saudara Rasulullah S.A.W - Teman sepermainan Nabi sejak kecil - Saudara susuan Nabi Memegang jawatan - Panglima perang Rasulullah S.A.W - Pembawa Panji angkatan tentera islam Hobinya suka memanah dan memburu Meninggal dunia pada tahun ke 3 hijrah kerana gugur syahid di medan Uhud. Jenazahnya dikembumikan di Makam Syuhada¶ berdekatan bukit Uhud 

Beliau digelar µAsadullah¶ (singa Allah) oleh Rasulullah S.A.W 

Beliau mendapat dua gelaran µasadullah¶ dan µsaiyidus-syuhada¶ Sebab saidina Hamzah diberi gelaran itu kerana : - Ketua pasukan peninjau - Diamanahkan oleh Rasulullah S.A.W memegang panji-panji dalam peperangan - Memegang peranan utama dalam setiap peperangan - Keberanian/ kecekalan/ gagah 

cekal hati dan pantas bertindak gagah berani memiliki semangat jihad yang tinggi 

Melindungi Rasulullah S.A.W dari ancaman musuh Berkorban jiwa dan tenaga bersama-sama Rasulullah S.A.W untuk menegak dan mempertahankan islam Mengambil bahagian dalam peperangan sehingga gugur syahid di medan Uhud 

Nama beliau Abdul Rahman bin Sakhr Adddusi Al- Yamani. Nama sebelum islamialah Abdu Syam Dilahirkan di Dus , Yaman kira-kira 19 tahun sebelum hijrah 

Memelukislam pada tahun 7 hijrah ketika Rasulullah S.A.W berada di Khaibar Menjadi yatim sejakkecil. Salah seorang ahli suffah di Madinah Al-Munawwarah 

Wafat pada tahun 59 hijrah ketika beusia 78 tahun Digelar ³Abu Hurairah´(bapa kucing) kerana beliau sukakan kucing 

Beliau digelar Abu Hurairah kerana beliau amat sukakan kucing 

Taat kepada Allah dan Rasul Cintakan ilmu pengetahuan Menghormati Ibu bapa 

Meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis Gigih mengembangkan islam melalui hadis Seramai 800 orang murid dating mempelajari hadis daripada beliau 

Nama beliau Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Auf bin Al- Harith Berketurunan Bani Zuhrah 

Ddilahirkan di Mekah pada tahun 580 Masihi Memeluk islam melalui Saidina Abu Bakar 

Merupakan kumpulan yang mula ±mula memeluk agama islam Menjadi pengerusi Majlis Syura semasa pemilihan Khalifah yang ketiga 

Wafat pada tahun 32 hijrah bersamaan 654 masihi ketika berusia 74 tahun 

Saidina Abdul Rahman terkenal sebagai seorang jutawan yang zuhud kerana banyak menderma harta ke jalan Allah 

Bijak dan jujur Dermawan Berani 

Menjual tanah beliau dengan harga 40 ribu dinar dan membahagikan wang itu kepada Bani Zuhrah, para isteri Rasulullah S.A.W Memberikan 200 tahlil emas, 500 ekor kuda perang dan 1500 unta untuk tunggangan ketika perang tabuk Mendermakan 400 dinar emas kepada setiap orang bekas pejuan Badar yang masih hidup iaitu seramai 100 orang 

Nama beliau Abdullah bin Abi Quhafah Attamimi Dilahirkan di Mekah pada tahun 572 masihi (2 tahun selepas kelahiran Rasulullah S.A.W 

Berasal daripada keturunan bangsawan Quraisy Sebelum islam , beliau seorang ahli perniagaan yang Berjaya 

Beliau merupakan lelaki pertama yang memeluk islam Menjadi khalifah yang pertama (selepas wafat Rasulullah S.A.W) pada tahun 632 masihi bersamaan 11 hijrah 

Memerintah selama dua tahun tiga bulan 

Beliau diberi gelaran ³AS-SIDDIK´ kerana pendirinya sentiasa yakin dan membenarkan apa-apa sahaja yang dikatakan dan dilakukan Rasulullah S.A.W 

Pengasih dan penyayang Besifat lembah lembut Bercakap benar 

Sentiasa bersama Rasulullah S.A.W dalamsemua peperangan Membebaskan penganut islam yang diseksa dengan membyar tebusan seperti membebaskan Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuannya dengan kejam Sanggup melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan nyawa Rasulullah S.A.W walaupun nyawanya terancam

Nama beliau Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abd Uzza bin Qusai Beliau daripada keluarga mulia dan berharta

Seorang tokoh perniagaan yang kaya raya Berkahwin dengan Rasulullah S.A.W ketika berusia 40 tahun

Isteri pertama Rasulullah S.A.W Wanita pertama yang menganut islam

Wafat pada tahun ke 10 kerasulan Nabi S.A.W. iaitu 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah bersamaan 620 masihi

Digelar Umul Mukminin kerana dialah wanita pertama yang bertakhta di hati Rasulullah s.a.w. dan berjaya menakluk hati Rasulullah dengan cinta yang tidak pernah kunjung padam.

Taat perintah Allah Berakhlak mulia Dermawan

Sentiasa memberi perangsang kepada Rasulullah S.A.W untuk terus berdakwah. Mententeramkan perasaan Baginda ketika dalam kesusahan Banyak mengorbankan harta untuk perjuangan islam 

Nama beliau Sumaiyyah binti khabbat Hamba kepada Abi Huzaifah bin Al-Mughirah 

Berkahwin dengan Yassir bin Amir ( seorang pengembala) Dikurniakan anak bernama Ammar. 

Sumaiyyah dan keluarganya memeluk islam secara rahsia kerana takut diketahui oleh tuannya. Wanita pertama syahid dalam Islam 

Mempertahankan aqidah Tabah dalam mengahadapi ujian hidup Menegakkan islam 

Sanggup mempertaruhkan nyawa kerana mempertahankan aqidah. Memberi imej yang baik kepada umat islam dalam mempertahankan agama islam Memperteguhkan keyakinan dan keazaman penganut islam yang lain untuk meneruskan perjuangan. 

Lahir 43 tahun sebelum hijrah Hamba umaiyah bin khalaf 

Penganut islam pertama daripada kalangan hamba Memeluk islam secara rahsia 

Diseksa oleh tuannya Dilantik sebagai muazzin 

Meninggal dunia pada tahun 20 hijrah ketika berusia 65 tahun 

Memiliki iman yang teguh Berperibadi mulia dan sabar Taat dan rajin bekerja 

Muezzin yang pertama pada zaman Rasulullah S.A.W Contoh teladan terunggul dalam mempewrtahankan naqidah Banyak membantu Rasulullah S.A.W mengembangkan dakwah islam dikalangan hamba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful