Arzami bin Jusoh, Security Officer, Holiday Villa Cherating, 26080 Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Madam Jan Khan, Residence Manager, Holiday Villa Cherating, 26080 Kuantan, Pahang Darul Makmur. 1 NOVEMBER 2008 Puan, PERLETAKAN JAWATAN Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Saya Arzami bin Jusoh bertugas sebagai Security Officer ingin memaklumkan kepada pihak puan tentang perletakan jawatan saya bermula 1 November 2008. 3.. Untuk makluman pihak puan perletakan jawatan ini disebabkan saya telah mendapat tawaran pekerjaan yang baru. 4. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak hotel kerana telahbanyak memberi tunjuk ajar dan kepercayaan kepada saya ketika melaksanakan tugas.Saya juga begitu gembira selama saya berkhidmat dengan pihak hotel. 5. Sehubungan dengan itu, saya berharap pihak puan dapat memberi kerjasama dan di dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian terima kasih. Yang benar, «««««««««. (ARZAMI BIN JUSOH) Security Officer, Holiday Villa Cherating.

terima kasih. tiada post lain yang setara. Jalan Sumber Wangi Simpang Manusia Corporation Siur . ««««««««««« Ali bin Abu Maaf. panduan dan tunjuk ajar yang telah diberikan selama ini. Saya berterima kasih kepada pihak tuan/puan di atas segala sokongan. Jika terdapat keperluan untuk saya berhubungan dengan mana mana pekerja bagi melicinkan peralihan kerja dan tanggungjawab yang digalas. Perkara: Notis Perletakan Jawatan Tujuan saya menulis surat ini adalah sebagai pemberitahuan notis perletakan jawatansaya sebagai Eksekutif Pemasaran di syarikat Indah Wangi Corporation Sdn Bhd. saya mengalu alukan pihak tuan/puan untuk memberitahu saya.Contoh surat perletakan jawatan untuk panduan: Pengurus Jabatan Indah 15 Kuala Lumpur Tarikh: Tuan/Puan. Yang benar. Sekian. saya akan menunaikan tanggungjawab untuk menghabiskan tempoh notis sebulan sepertimana yang telah termaktub di dalam perjanjian surat tawarankerja kepada saya. Sehubungan dengan itu juga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful