You are on page 1of 51

Herinstalleren van Windows XP

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 1 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De volledige licentietekst kun je lezen op:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/legalcode.nl

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 2 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Voorbereiding

Aandacht voor:

• de bios instellingen
• de voorbereiding van de harde schijf

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 3 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Het BIOS instellingen
Het bios

Het BIOS is een bibliotheek met een set basisinstructies voor de communicatie tussen het
besturingssysteem en de hardware. Tijdens het opstarten van een pc is dit ook de enige software die
beschikbaar is, voordat Windows opstart
Wanneer een computer wordt gestart, wordt eerst de POST (een zelftest) in het BIOS doorlopen. Als
alles in orde lijkt (de pc piept precies 1 keer), zorgt het BIOS er voor dat Windows kan opstarten. Dit
opstarten wordt "booten" genoemd: de boot-routines in het BIOS zijn de eerste stap waarmee de
computer zichzelf start.

De toegang tot de BIOS instellingen


Om toegang te krijgen tot het BIOS moet je tijdens het opstarten een toets indrukken op het
toetsenbord, voordat het besturungssysteem (Windows) geladen wordt.
Welke toets ?

Dit is afhankelijk van het moederbord. Tijdens het opstarten meldt het BIOS zelf op welke toets je
moet drukken om toegang te krijgen. Dit kan zijn:

• de [Delete] - toets
• de [Esc] - toets
• de [F1] - toets

Als je tijdig de toets hebt ingedrukt, kom je in het BIOS terecht.


Zoek daar het scherm waar de "boot" opties staan.

Zoek het scherm waar je de boot volgorde kunt wijzigen.


___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 4 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Bij deze BIOS versie noemt dit "Boot Device Priority"
Selecteer dit en druk op [Enter] om in het nieuwe scherm te komen.

Zet als "1st Boot Device" de [CDROM].


Dit is nodig omdat bij de herinstallatie van Windows XP de computer moet opstarten vanaf de CD-
Rom. Je kunt dit wijzigen door +- te gebruiken bij deze bios (zie rechterkolom onderaan voor de
uitleg).

Als "2nd Boot Device" de [Hard Drive].


Dit is nodig omdat de pc tijdens het herinstalleren van Windows XP na het installeren van de software
moet opnieuw opstarten vanaf de harde schijf.

Wanneer deze waarden juist staan ga je terug naar het hoofdscherm door op [Esc] te drukken.

In het hoofdscherm ga je naar het scherm [Exit]

Selecteer "Exit Saving Changes" en druk op [Enter]


Dit betekent zoveel als "het BIOS verlaten nadat de wijzigingen zijn bewaard"

Wanneer je nu in het witte scherm dat verschijnt op [Ok] drukt wordt het BIOS afgesloten en herstart
de computer.
___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 5 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Voordat je het Bios afsluit door op [Ok] te drukken zorg je dat jouw Windows XP CD-Rom in de CD-
Romlezer van de pc zit.

Druk nu op [Ok]
De pc HERSTART en gaat nu opstarten vanaf de Windows CD-Rom.
Na een korte tijd verschijnt de eerste melding.

Windows onderzoekt of de hardware van jouw pc voldoet aan de minimum eisen die nodig zijn om
de software te kunnen gebruiken.

Wanneer je pc hardware voldoet, krijg je na enkele seconden het eerste keuzescherm.

Je wilt Windows opnieuw installeren.

Druk dus op [enter].

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 6 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De "gebruiksrechtovereenkomst" verschijnt.
Dit is een overeenkomst tussen jou en Microsoft waarin de voorwaarden voor het gebruik van de
software zijn vastgelegd.

Door op [F8] te drukken ga je akkoord met deze overeenkomst.


Na het drukken op [F8] verschijnt het volgende scherm, waar de huidige indeling van de harde
schijf wordt weergegeven.

De schijf die je hier ziet is 80 Gb groot.


Er is maar 1 partitie op de schijf.

Een partitie is vast gedeelte van de schijf. Je kunt een schijf indelen in meerdere partities. Elke
partitie krijgt een eigen driveletter in Windows verkenner.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 7 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Een pc die je nieuw koopt heeft standaard maar 1 partitie, die in verkenner als de C-schijf wordt
gezien.
Toch is dit af te raden.

Verdeel de harde schijf waarop Windows komt altijd in minstens 3 delen (3 "partities").

• Op de eerste partitie wordt Windows en software geïnstalleerd.


• De tweede partitie wordt gebruikt als "Mijn documenten".
• De derde partitie wordt als opslagruimte voor downloads, en voor het bewaren van oudere
bestanden gebruikt.

We gaan dus eerst de bestaande partitie op de harde schijf verwijderen voordat we Windows
opnieuw installeren.

Druk op [D] (delete) om de partitie te verwijderen.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 8 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Je krijgt nu een waarschuwing dat je een partitie gaat verwijderen waarop reeds programma's staan.
Door de partitie te verwijderen vernietig je alles wat op de schijf stond.

Druk op [Enter] om de partitie te verwijderen.

Omdat dit een keuze is die al het werk en al de programma's die reeds op die partitie staan vernietigt,
wordt er nog maar eens om een bevestiging gevraagd in het volgende scherm.

Wanneer je nu op [L] drukt wordt de partitie inderdaad verwijderd en zie je in het nieuwe scherm dat
verschijnt deze partitie niet meer.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 9 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Je hebt nu een ganse schijf waarop geen partities meer staan.
(Niet-gepartitioneerde ruimte)

3 nieuwe partities aanmaken


We gaan nu nu 3 partities op de harde schijf aanmaken.
Dit is beter dan de ganse schijf voor 1 partitie gebruiken.

De C-partitie gebruiken we (zoals altijd) om Windows XP op te installeren + alle software die we


gebruiken. Kies voor 15 à 20 Gb schijfruimte, zeker wanneer je iemand bent die veel en grote
programma's gebruikt (foto en videobewerking, CAD tekenen, Corel of Adobe software,...).
Programma's voor foto en videobewerking slokken heel wat schijfruimte op!

De D-partitie wordt ook 15 à 20 Gb groot. Deze partitie gebruiken we maar voor 1 ding: hier gaan we
de map "Mijn documenten" naar verplaatsen, zodat de documenten weg zijn op de C-schijf.

De E-partitie krijgt nu alle overige ruimte. Deze partitie gaan we gebruiken om oudere documenten
te bewaren, voor downloads, enz... maar NIET voor een backup!
Druk nu op [C] (create) om een eerste partitie aan te maken.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 10 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Maak de nieuwe partitie 20000 Mb (20Gb) groot.
(Vul deze waarde in op het scherm dat verschijnt).

Druk op [Enter] om de partitie te maken.


Je nieuwe partitie verschijnt in het volgende scherm en krijgt dadelijk driveletter C.

Je hebt nu nog ongeveer 60 Gb niet gepartitioneerde schijfruimte over.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 11 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Druk opnieuw op [C] (create) om de tweede partitie te maken.
Kies voor de grootte ook weer 15 à 20 Gb.

Druk op [Enter] om de partitie te maken.


Je nieuwe partitie verschijnt in het volgende scherm en krijgt dadelijk driveletter D.

Druk nu op [C] (create) om de derde en laatste partitie aan te maken.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 12 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Gebruik alle overige schijfruimte (hier: 44987 Mb) voor de derde partitie.

Druk op [Enter] om deze partitie aan te maken.

We zien nu ook de derde partitie die driveletter E krijgt.


Er staat nu nog 8 Mb niet - gepartitioneerde ruimte die automatisch ontstaat wanneer je een harde
schijf in meerdere partities indeelt.

We hebben nu:

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 13 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Zorg nu dat de C - partitie geselecteerd is.
(de geselecteerde partitie krijgt een witte achtergrond)
Gebruik hiervoor de ↑ en ↓ pijltjes op het toetsenbord.

Druk nu [Enter] om aan te duiden dat je Windows XP op de C - partitie wilt installeren.

Het keuzevenster met de opties voor het formatteren verschijnt.


Kies voor "Partitie formatteren als NTFS-bestandssysteem".

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 14 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Druk op [Enter] en het formatteren start.

De setup van Windows

Het Windows setup programma begint nu de bestanden naar de geformatteerde partitie te kopiëren.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 15 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Het kopiëren van deze bestanden duurt ongeveer 5 minuten.
Aan het einde verschijnt deze boodschap:

Ondertussen wordt de computer voorbereid om een eerste keer te herstarten ("rebooten").

Na enkele minuten geeft Windows setup een melding dat de computer wordt herstart.

Na het rebooten (herstarten) krijg je de keuze om vanaf de CD-Rom op te starten of vanaf de


harde schijf van de pc.

Niet doen dus!

Niet op een toets drukken want de pc moet nu opstarten vanaf de harde schijf.
De Windows setup wordt na de eerste reboot verder gezet vanaf de harde schijf en niet vanaf de
CD-Rom.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 16 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Na 8 seconden start de pc vanaf de schijf en Windows "verschijnt" voor de eerste keer.

De Windows setup gaat nu verder.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 17 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De landinstellingen juist zetten:

Klik op [Aanpassen]

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 18 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Zet de weergaven op ≡Nederlands (België)≡
en de lokatie op ≡België≡

Klik op [Toepassen] , daarna op [Ok]

Het venster "landinstellingen" verschijnt opnieuw

Klik op [Details] om de invoertalen en het toetsenbord in te stellen.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 19 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Verwijder ≡Engels (Verenigde staten)≡

Verwijder ≡Nederlands (Nederland)≡ wanneer je een toetsenbord met AZERTY indeling hebt en
laat alleen ≡België (Belgisch punt)≡ staan.

Klik nu op [Toepassen] , daarna op [Ok]

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 20 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Je krijgt een foutmelding.
Deze is niet belangrijk. De volgende keer dat Windows opnieuw reboot (herstart) komt dit wel in orde.

Klik op [Ok] en het venster "landinstellingen" verschijnt opnieuw.

Nu alle instellingen van het venster "landinstellingen" zijn aangepast, mag je verder gaan en klik
je gewoon op [Volgende].

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 21 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De andere gegevens invoeren
Na het venster "landinstellingen" krijg je een nieuw venster waar je jouw naam en de naam van de
organisatie waarvoor je werkt invult.

Let op: deze gegevens worden gebruikt door andere programma's.


Als je bijvoorbeeld een Office document gemaakt hebt, en je vraagt in verkenner de eigenschappen
van het document, dan vind je deze gegevens terug bij "auteur".

Venster "computernaam" en "administrator wachtwoord"

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 22 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De productcode invoeren in het volgende venster.

Als je deze productcode niet vindt ... is al je werk voor niets geweest.
Bij de "eerlijk" verkregen software staat de productcode op het doosje!

Klik op [Ok].

Stel in het volgende scherm de datum en tijd juist in, en de juiste tijdzone !

Druk nu op [Volgende]
___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 23 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Windows werkt nu de setup verder af.

De netwerksoftware wordt geïnstalleerd.

Kies voorlopig voor de ο Standaardinstellingen

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 24 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Voor een klein netwerkje thuis kies je voor een netwerk zonder domein.

Vul de naam in van de werkgroep waartoe de computer moet behoren.


(Hier: THUISNET)

Klik dan op [Volgende]

De setup wordt verder afgewerkt.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 25 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De onderdelen van het menu start worden geïnstalleerd.

Het Windows register wordt aangemaakt

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 26 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De instellingen worden bewaard op de harde schijf.

Dit duurt een tijdje.

Aan het eind van de installatie ruimt Windows de tijdelijke bestanden die nodig waren om de setup
uit te voeren netjes (?) op.

Na het opruimen herstart Windows de pc een tweede keer.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 27 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De eerste Windows start
Windows is nu volledig geïnstalleerd en start de eerste keer op.

Windows stelt de aanbevolen resolutie van het beeldscherm in.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 28 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Wanneer je enkel een zwart scherm ziet, heb dan 8 seconden geduld. Na 8 seconden "beseft"
Windows dat er iets fout zit en schakelt de beeldschermweergave terug naar de vorige instelling.

Is de beeldschermresolutie die door Windows wordt ingesteld WEL goed, dan kun je het volgende
bericht lezen:

Het opstarten wordt verdergezet.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 29 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Na de eerste start verschijnt in een blauw scherm de wizzard internet verbinding.

Windows onderzoekt of er een verbinding met het internet is.

Bij een Windows versie voor thuisgebruik krijg je deze wizzard te zien.

Mijn versie van Windows XP Professional is er eentje met een volumelicentie.


Dit is een versie waarmee je meerdere installaties van Windows maakt. Deze versie heeft GEEN
wizzard voor de internet verbinding.

Hiervan kan ik dus geen shermafdrukken tonen.

Ook al ben jij de enige die de pc gebruikt, het is altijd aan te bevelen om meer dan
1gebruikersaccount aan te maken.

Maak een account aan met jouw naam.


Maak een tweede account aan dat je "Internet" noemt.

Tijdens het opstarten zie je dus dit scherm:

Met het gebruikersaccount "Willy" doe ik al mijn werk op de pc.


Het account "Willy is als "beheerder" ingesteld.

Met het gebruikersaccount "Internet" ga ik op het internet.


Het account "Internet" is als "account met beperkte rechten" ingesteld.

Dit is veiliger wanneer je op internet gaat.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 30 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Accounts instellen doe je zo:

Klik op [Start] , daarna [Configuratiescherm]

Het configuratiescherm verschijnt.

Klik op [Gebruikersaccounts]
(Dit is een blauw scherm wanneer je de standaard instellingen staan hebt)

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 31 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Beperk de rechten in het volgende scherm

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 32 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Je hebt nu het account "Internet" met beperkte rechten.
Hiermee is het veiliger om op internet te surfen.

Let op!
Een account met beperkte rechten is wel niet voldoende om veilig op het internet te surfen.
Je hebt ZEKER nog nodig:

• Antivirus software
• Een goede firewall

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 33 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De afwerking van de installatie

De eerste melding bij de Windows start.

Windows meldt dat je nog geen antivirussoftware op je pc geïnstalleerd hebt.

Doe dit eerst!

Het is ABSOLUUT noodzakelijk dat je dit als eerste doet, voordat je ook maar iets
anders op je pc installeert en voordat je op internet gaat!

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 34 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Wanneer je nu naar Windows Verkenner gaat en daar [Deze computer] aanklikt, zie je de 3
aangemaakte partities staan als "Lokaal station C,D en E"

[Lokaal station (C:)] is de eerste partitie op de harde schijf. Op dit station staat dus Windows XPpro
reeds geïnstalleerd.
[Lokaal station (D:)] en [Lokaal station (E:)] zijn de tweede en derde partitie van de harde schijf.
Deze partities / stations zijn nog NIET GEFORMATTEERD !

Klik maar eens op [Lokaal station (D:)] en je krijgt dadelijk deze melding van Windows:

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 35 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Op de vraag "Wilt U de schijf formatteren?" antwoord je nu [Ja]

Het scherm [Formatteren Lokaal station (D:)] verschijnt.

Vul in het vak [Volumenaam:] de benaming ≡Documenten ≡ in, want deze schijf (de tweede partitie)
gaan we gebruiken om "Mijn documenten" op te slaan.

Klik nu op [Starten]

Windows geeft nog een waarschuwing:

Klik gerust op [Ok] want op deze schijf staan toch geen gegevens.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 36 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De schijf wordt nu geformatteerd en aan het einde van deze bewerking krijg je de melding dat het
formatteren voltooid is. Klik nogmaals op [Ok].

Ook [Lokaal station (E:)] is nog niet geformatteerd.

Klik op [Lokaal station (E:)] in Windows verkenner.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 37 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
NA HET FORMATTEREN van de stations D en E zie je in verkenner:
De lokale stations D en E hebben nu een naam gekregen:
• [Documenten (D:)]
• [Data (E:)]
Het [Lokaal station (C:)] heeft geen naam gekregen.

Om onze nieuwe Windows XP installatie nu heel netjes af te ronden, geven we ook het
[Lokaal station (C:)] een naam.

Klik met de RECHTER muisknop op [Lokaal station (C:)] en kies [Naam wijzigen]

Je kunt nu het [Lokaal station (C:)] een naam geven.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 38 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Vul als nieuwe naam "XP_Pro" in, zodat in het vervolg in verkenner wordt aangegeven dat op dit
station een Windows XP Pro werd geïnstalleerd.

Vul "XP_home" in wanneer jij een XP home Edition gebruikt hebt, of "XP_Media" wanneer je een
XP Media Center Edition gebruikt hebt.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 39 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Alle stations worden nu netjes met een naam weergegeven.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 40 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De hardware drivers aanpassen

Tijdens de installatie van Windows XP heeft het Windows setup programma de hardware van jouw
computer onderzocht, en hiervoor de nodige driver software geïnstalleerd, zodat de hardware ook
inderdaad kan werken onder Windows.

De door Windows geïnstalleerde drivers zijn "algemene drivers" die door Microsoft geleverd zijn.
Een belangrijke tip !

Zoek de CD-Roms die je bij jouw computer kreeg wanneer je hem aangekocht hebt.
Dikwijls is hier een cd-Rom bij van de fabrikant van het moederbord dat in de computer zit.

Op deze CD-Rom staan aangepaste, maar ZEKER betere drivers op dan de drivers die Windows
tijdens de setup installeert.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 41 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De laatste controle die bij de Windows setup hoort is het controleren van de drivers via Windows
apparaatbeheer.

Apparaatbeheer bereik je zo:


• Ga naar verkenner
• Klik met de RECHTERmuisknop op [Deze computer]
• Kies [Eigenschappen] in het menu dat verschijnt
• Kies daar het TABblad [Hardware]
• Klik nu op [Apparaatbeheer]

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 42 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 43 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Apparaten waar de juiste driver ontbreekt
Een apparaat waarvan de juiste drivers ontbreekt, wordt in de lijst weergegeven met een geel
vraagteken door het icoon van het apparaat.

Hier ontbreekt de driver van een netwerkkaart.


Oplossingen:

• Zoek de CD-Rom die je bij de netwerkkaart kreeg bij de aankoop


• Zoek een driver
• op de website van de fabrikant van de netwerkkaart en download de driver.

Klik met de RECHTER muisknop op het probleemapparaat en kies [Stuurprogramma bijwerken]

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 44 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De wizzard "Update voor hardware" verschijnt.
Klik op [Volgende]

Plaats nu eerst de CD-Rom met de juiste driver.


Klik daarna nog eens op [Volgende]

De drivers worden nu geïnstalleerd.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 45 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Na het installeren van de drivers zie je in apparaatbeheer het apparaat staan met de juiste
aanduiding en zonder een geel vraagteken.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 46 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De map “Mijn documenten” verplaatsen
De map [Mijn documenten]

Alle programma's die je installeert op je pc bewaren (standaard) de aangemaakte


documenten altijd in de map [Mijn documenten]. Wanneer je een document afgewerkt
hebt en je kiest voor [Opslaan] of voor [Opslaan als...], dan kom je altijd in de map
[Mijn documenten].

De map [Mijn documenten] is door Windows setup aangemaakt op de C-schijf.


Wanneer ik aangemeld ben met het account "Willy", verwijst de snelkoppeling naar mijn eigen
documenten op deze plaats:

=c:\Documents and Settings\willy\Mijn documenten=

Nadeel:

Documenten op de [C:] - schijf bewaren (de schijf waar ook Windows geïnstalleerd is) heeft
2 grote nadelen voor de gebruiker:
• jouw documenten zitten ergens in de ganse structuur van de [C:] - schijf en het vraagt
een beetje klikwerk wanneer je in verkenner bent om de map met documenten te
bereiken.
• wanneer na een half jaar of een jaar door een fout Windows plots niet meer wilt
starten en het lukt je niet om Windows opnieuw op te starten, dan heb je een moeilijke
weg af te leggen om je documenten nog te kunnen redden!
• Kies je voor opnieuw formatteren en herinstalleren van Windows, zonder een poging
te doen om je documenten te redden dan ben je al jouw documenten kwijt!

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 47 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
De map [Mijn documenten] verplaatsen naar de [D:] schijf / partitie.
Eerste waarschuwing:
Doe dit NOOIT door de map via "knippen" en "plakken" te verplaatsen !

Methode:
Ga naar verkenner.
Klik met de RECHTER muisknop op [Mijn documenten] en kies [Eigenschappen] in het menu.

Het venster "Eigenschappen voor Mijn documenten" verschijnt.

Klik bij "Doel" op [Verplaatsen]

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 48 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
In het venster "Selecteer een locatie" klik je op de [D:] - schijf.

Klik op [Nieuwe map maken].

Er wordt een nieuwe map gemaakt.


Geef de nieuwe map een naam zodat je ze steeds herkent als de map met jouw documenten.
(Ik heb de naam "Documenten_willy" gebruikt).

Klik daarna op [Ok]

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 49 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
Als nieuwe locatie staat er nu ≡D:\Documenten_Willy≡

Klik nu op [Toepassen]

Windows vraagt nu of de bestanden naar de nieuwe locatie mogen verplaatst worden.


Klik op [Ja]

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 50 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com
In verkenner zie je nu dat Windows de mappen [Mijn Afbeeldingen] en [Mijn muziek] ook verplaatst
heeft naar de nieuwe doelmap ≡D:\Documenten_Willy≡

Vanaf nu gaan alle programma's de documenten standaard op de [D:] - schijf opslaan en niet meer
op de [C:] - schijf.

Hierdoor kun je op elk moment je [C:] - schijf opnieuw formatteren en Windows opnieuw
installeren, zonder je nog te moeten bekommeren over je documenten.

Deze documenten staan nu op een aparte schijf [D:] die niet mee
geformatteerd wordt.

Succes ermee !

2007: willy vermaelen

Website: http://www.willyvermaelen.be

Weblog : http://ictblogwilly.blogspot.com

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen Herinstallatie Windows XP Pagina 51 of 51
http://ictblogwilly.blogspot.com