Herinstalleren van Windows XP

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 1 of 51

De volledige licentietekst kun je lezen op: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/legalcode.nl

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 2 of 51

Voorbereiding

Aandacht voor:
• •

de bios instellingen de voorbereiding van de harde schijf

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 3 of 51

Het BIOS instellingen
Het bios Het BIOS is een bibliotheek met een set basisinstructies voor de communicatie tussen het besturingssysteem en de hardware. Tijdens het opstarten van een pc is dit ook de enige software die beschikbaar is, voordat Windows opstart Wanneer een computer wordt gestart, wordt eerst de POST (een zelftest) in het BIOS doorlopen. Als alles in orde lijkt (de pc piept precies 1 keer), zorgt het BIOS er voor dat Windows kan opstarten. Dit opstarten wordt "booten" genoemd: de boot-routines in het BIOS zijn de eerste stap waarmee de computer zichzelf start.

De toegang tot de BIOS instellingen Om toegang te krijgen tot het BIOS moet je tijdens het opstarten een toets indrukken op het toetsenbord, voordat het besturungssysteem (Windows) geladen wordt. Welke toets ? Dit is afhankelijk van het moederbord. Tijdens het opstarten meldt het BIOS zelf op welke toets je moet drukken om toegang te krijgen. Dit kan zijn: • • • de [Delete] - toets de [Esc] - toets de [F1] - toets

Als je tijdig de toets hebt ingedrukt, kom je in het BIOS terecht. Zoek daar het scherm waar de "boot" opties staan.

Zoek het scherm waar je de boot volgorde kunt wijzigen.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 4 of 51

Bij deze BIOS versie noemt dit "Boot Device Priority" Selecteer dit en druk op [Enter] om in het nieuwe scherm te komen.

Zet als "1st Boot Device" de [CDROM]. Dit is nodig omdat bij de herinstallatie van Windows XP de computer moet opstarten vanaf de CDRom. Je kunt dit wijzigen door +- te gebruiken bij deze bios (zie rechterkolom onderaan voor de uitleg). Als "2nd Boot Device" de [Hard Drive]. Dit is nodig omdat de pc tijdens het herinstalleren van Windows XP na het installeren van de software moet opnieuw opstarten vanaf de harde schijf. Wanneer deze waarden juist staan ga je terug naar het hoofdscherm door op [Esc] te drukken. In het hoofdscherm ga je naar het scherm [Exit]

Selecteer "Exit Saving Changes" en druk op [Enter] Dit betekent zoveel als "het BIOS verlaten nadat de wijzigingen zijn bewaard" Wanneer je nu in het witte scherm dat verschijnt op [Ok] drukt wordt het BIOS afgesloten en herstart de computer.

___________________________________________________________________________
2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 5 of 51

Druk nu op [Ok] De pc HERSTART en gaat nu opstarten vanaf de Windows CD-Rom.blogspot.Voordat je het Bios afsluit door op [Ok] te drukken zorg je dat jouw Windows XP CD-Rom in de CDRomlezer van de pc zit. Windows onderzoekt of de hardware van jouw pc voldoet aan de minimum eisen die nodig zijn om de software te kunnen gebruiken.com Herinstallatie Windows XP Pagina 6 of 51 . krijg je na enkele seconden het eerste keuzescherm. Je wilt Windows opnieuw installeren. Druk dus op [enter]. Na een korte tijd verschijnt de eerste melding. Wanneer je pc hardware voldoet. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.

___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Je kunt een schijf indelen in meerdere partities. Na het drukken op [F8] verschijnt het volgende scherm.com Herinstallatie Windows XP Pagina 7 of 51 .De "gebruiksrechtovereenkomst" verschijnt.blogspot. Dit is een overeenkomst tussen jou en Microsoft waarin de voorwaarden voor het gebruik van de software zijn vastgelegd. Door op [F8] te drukken ga je akkoord met deze overeenkomst. De schijf die je hier ziet is 80 Gb groot. Elke partitie krijgt een eigen driveletter in Windows verkenner. waar de huidige indeling van de harde schijf wordt weergegeven. Er is maar 1 partitie op de schijf. Een partitie is vast gedeelte van de schijf.

___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Druk op [D] (delete) om de partitie te verwijderen. We gaan dus eerst de bestaande partitie op de harde schijf verwijderen voordat we Windows opnieuw installeren. • • • Op de eerste partitie wordt Windows en software geïnstalleerd. die in verkenner als de C-schijf wordt gezien. De tweede partitie wordt gebruikt als "Mijn documenten".com Herinstallatie Windows XP Pagina 8 of 51 . De derde partitie wordt als opslagruimte voor downloads.blogspot. en voor het bewaren van oudere bestanden gebruikt. Verdeel de harde schijf waarop Windows komt altijd in minstens 3 delen (3 "partities").Een pc die je nieuw koopt heeft standaard maar 1 partitie. Toch is dit af te raden.

___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. wordt er nog maar eens om een bevestiging gevraagd in het volgende scherm.Je krijgt nu een waarschuwing dat je een partitie gaat verwijderen waarop reeds programma's staan. Druk op [Enter] om de partitie te verwijderen.com Herinstallatie Windows XP Pagina 9 of 51 . Wanneer je nu op [L] drukt wordt de partitie inderdaad verwijderd en zie je in het nieuwe scherm dat verschijnt deze partitie niet meer. Omdat dit een keuze is die al het werk en al de programma's die reeds op die partitie staan vernietigt. Door de partitie te verwijderen vernietig je alles wat op de schijf stond.blogspot.

blogspot. (Niet-gepartitioneerde ruimte) 3 nieuwe partities aanmaken We gaan nu nu 3 partities op de harde schijf aanmaken.. voor downloads..com Herinstallatie Windows XP Pagina 10 of 51 . Deze partitie gaan we gebruiken om oudere documenten te bewaren.). zeker wanneer je iemand bent die veel en grote programma's gebruikt (foto en videobewerking. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. maar NIET voor een backup! Druk nu op [C] (create) om een eerste partitie aan te maken. Kies voor 15 à 20 Gb schijfruimte. De C-partitie gebruiken we (zoals altijd) om Windows XP op te installeren + alle software die we gebruiken. CAD tekenen. zodat de documenten weg zijn op de C-schijf. Corel of Adobe software. Dit is beter dan de ganse schijf voor 1 partitie gebruiken.. Deze partitie gebruiken we maar voor 1 ding: hier gaan we de map "Mijn documenten" naar verplaatsen.. De E-partitie krijgt nu alle overige ruimte.. enz. Programma's voor foto en videobewerking slokken heel wat schijfruimte op! De D-partitie wordt ook 15 à 20 Gb groot.Je hebt nu een ganse schijf waarop geen partities meer staan.

blogspot. (Vul deze waarde in op het scherm dat verschijnt).Maak de nieuwe partitie 20000 Mb (20Gb) groot. Druk op [Enter] om de partitie te maken. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.com Herinstallatie Windows XP Pagina 11 of 51 . Je nieuwe partitie verschijnt in het volgende scherm en krijgt dadelijk driveletter C. Je hebt nu nog ongeveer 60 Gb niet gepartitioneerde schijfruimte over.

com Herinstallatie Windows XP Pagina 12 of 51 .blogspot. Druk nu op [C] (create) om de derde en laatste partitie aan te maken. Kies voor de grootte ook weer 15 à 20 Gb. Je nieuwe partitie verschijnt in het volgende scherm en krijgt dadelijk driveletter D.Druk opnieuw op [C] (create) om de tweede partitie te maken. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Druk op [Enter] om de partitie te maken.

We zien nu ook de derde partitie die driveletter E krijgt.gepartitioneerde ruimte die automatisch ontstaat wanneer je een harde schijf in meerdere partities indeelt. Druk op [Enter] om deze partitie aan te maken. We hebben nu: ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.Gebruik alle overige schijfruimte (hier: 44987 Mb) voor de derde partitie.com Herinstallatie Windows XP Pagina 13 of 51 . Er staat nu nog 8 Mb niet .

(de geselecteerde partitie krijgt een witte achtergrond) Gebruik hiervoor de ↑ en ↓ pijltjes op het toetsenbord. Kies voor "Partitie formatteren als NTFS-bestandssysteem".Zorg nu dat de C . Druk nu [Enter] om aan te duiden dat je Windows XP op de C .partitie wilt installeren.partitie geselecteerd is.com Herinstallatie Windows XP Pagina 14 of 51 .blogspot. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Het keuzevenster met de opties voor het formatteren verschijnt.

blogspot.Druk op [Enter] en het formatteren start.com Herinstallatie Windows XP Pagina 15 of 51 . ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. De setup van Windows Het Windows setup programma begint nu de bestanden naar de geformatteerde partitie te kopiëren.

Aan het einde verschijnt deze boodschap: Ondertussen wordt de computer voorbereid om een eerste keer te herstarten ("rebooten"). Na het rebooten (herstarten) krijg je de keuze om vanaf de CD-Rom op te starten of vanaf de harde schijf van de pc.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 16 of 51 . ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Niet doen dus! Niet op een toets drukken want de pc moet nu opstarten vanaf de harde schijf. De Windows setup wordt na de eerste reboot verder gezet vanaf de harde schijf en niet vanaf de CD-Rom. Na enkele minuten geeft Windows setup een melding dat de computer wordt herstart.Het kopiëren van deze bestanden duurt ongeveer 5 minuten.

blogspot. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. De Windows setup gaat nu verder.com Herinstallatie Windows XP Pagina 17 of 51 .Na 8 seconden start de pc vanaf de schijf en Windows "verschijnt" voor de eerste keer.

blogspot.De landinstellingen juist zetten: Klik op [Aanpassen] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.com Herinstallatie Windows XP Pagina 18 of 51 .

daarna op [Ok] Het venster "landinstellingen" verschijnt opnieuw Klik op [Details] om de invoertalen en het toetsenbord in te stellen.Zet de weergaven op ≡Nederlands (België)≡ en de lokatie op ≡België≡ Klik op [Toepassen] .blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 19 of 51 . ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.

daarna op [Ok] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.com Herinstallatie Windows XP Pagina 20 of 51 . Klik nu op [Toepassen] .Verwijder ≡Engels (Verenigde staten)≡ Verwijder ≡Nederlands (Nederland)≡ wanneer je een toetsenbord met AZERTY indeling hebt en laat alleen ≡België (Belgisch punt)≡ staan.blogspot.

blogspot. Deze is niet belangrijk. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Nu alle instellingen van het venster "landinstellingen" zijn aangepast.Je krijgt een foutmelding.com Herinstallatie Windows XP Pagina 21 of 51 . De volgende keer dat Windows opnieuw reboot (herstart) komt dit wel in orde. Klik op [Ok] en het venster "landinstellingen" verschijnt opnieuw. mag je verder gaan en klik je gewoon op [Volgende].

Als je bijvoorbeeld een Office document gemaakt hebt.blogspot. Venster "computernaam" en "administrator wachtwoord" ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Let op: deze gegevens worden gebruikt door andere programma's. en je vraagt in verkenner de eigenschappen van het document.De andere gegevens invoeren Na het venster "landinstellingen" krijg je een nieuw venster waar je jouw naam en de naam van de organisatie waarvoor je werkt invult. dan vind je deze gegevens terug bij "auteur".com Herinstallatie Windows XP Pagina 22 of 51 .

blogspot. Bij de "eerlijk" verkregen software staat de productcode op het doosje! Klik op [Ok]. Als je deze productcode niet vindt . Stel in het volgende scherm de datum en tijd juist in.. en de juiste tijdzone ! Druk nu op [Volgende] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.com Herinstallatie Windows XP Pagina 23 of 51 . is al je werk voor niets geweest.De productcode invoeren in het volgende venster..

Kies voorlopig voor de ο Standaardinstellingen ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 24 of 51 . De netwerksoftware wordt geïnstalleerd.Windows werkt nu de setup verder af.

(Hier: THUISNET) Klik dan op [Volgende] De setup wordt verder afgewerkt. Vul de naam in van de werkgroep waartoe de computer moet behoren. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.Voor een klein netwerkje thuis kies je voor een netwerk zonder domein.com Herinstallatie Windows XP Pagina 25 of 51 .

blogspot.De onderdelen van het menu start worden geïnstalleerd.com Herinstallatie Windows XP Pagina 26 of 51 . Het Windows register wordt aangemaakt ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.

Dit duurt een tijdje. Na het opruimen herstart Windows de pc een tweede keer.De instellingen worden bewaard op de harde schijf.blogspot. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Aan het eind van de installatie ruimt Windows de tijdelijke bestanden die nodig waren om de setup uit te voeren netjes (?) op.com Herinstallatie Windows XP Pagina 27 of 51 .

De eerste Windows start Windows is nu volledig geïnstalleerd en start de eerste keer op. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 28 of 51 . Windows stelt de aanbevolen resolutie van het beeldscherm in.

Is de beeldschermresolutie die door Windows wordt ingesteld WEL goed.com Herinstallatie Windows XP Pagina 29 of 51 .Wanneer je enkel een zwart scherm ziet. dan kun je het volgende bericht lezen: Het opstarten wordt verdergezet. Na 8 seconden "beseft" Windows dat er iets fout zit en schakelt de beeldschermweergave terug naar de vorige instelling. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. heb dan 8 seconden geduld.blogspot.

com Herinstallatie Windows XP Pagina 30 of 51 . Windows onderzoekt of er een verbinding met het internet is. Hiervan kan ik dus geen shermafdrukken tonen. Ook al ben jij de enige die de pc gebruikt.Na de eerste start verschijnt in een blauw scherm de wizzard internet verbinding. Dit is veiliger wanneer je op internet gaat. Deze versie heeft GEEN wizzard voor de internet verbinding. Tijdens het opstarten zie je dus dit scherm: Met het gebruikersaccount "Willy" doe ik al mijn werk op de pc. Mijn versie van Windows XP Professional is er eentje met een volumelicentie. Met het gebruikersaccount "Internet" ga ik op het internet. Bij een Windows versie voor thuisgebruik krijg je deze wizzard te zien. het is altijd aan te bevelen om meer dan 1gebruikersaccount aan te maken.blogspot. Het account "Internet" is als "account met beperkte rechten" ingesteld. Maak een account aan met jouw naam. Het account "Willy is als "beheerder" ingesteld. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Dit is een versie waarmee je meerdere installaties van Windows maakt. Maak een tweede account aan dat je "Internet" noemt.

blogspot. Klik op [Gebruikersaccounts] (Dit is een blauw scherm wanneer je de standaard instellingen staan hebt) ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. daarna [Configuratiescherm] Het configuratiescherm verschijnt.com Herinstallatie Windows XP Pagina 31 of 51 .Accounts instellen doe je zo: Klik op [Start] .

Beperk de rechten in het volgende scherm ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 32 of 51 .

Je hebt ZEKER nog nodig: • • Antivirus software Een goede firewall ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.Je hebt nu het account "Internet" met beperkte rechten. Let op! Een account met beperkte rechten is wel niet voldoende om veilig op het internet te surfen.blogspot. Hiermee is het veiliger om op internet te surfen.com Herinstallatie Windows XP Pagina 33 of 51 .

com Herinstallatie Windows XP Pagina 34 of 51 . voordat je ook maar iets anders op je pc installeert en voordat je op internet gaat! ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Doe dit eerst! Het is ABSOLUUT noodzakelijk dat je dit als eerste doet.blogspot.De afwerking van de installatie De eerste melding bij de Windows start. Windows meldt dat je nog geen antivirussoftware op je pc geïnstalleerd hebt.

zie je de 3 aangemaakte partities staan als "Lokaal station C.Wanneer je nu naar Windows Verkenner gaat en daar [Deze computer] aanklikt. Op dit station staat dus Windows XPpro reeds geïnstalleerd. Deze partities / stations zijn nog NIET GEFORMATTEERD ! Klik maar eens op [Lokaal station (D:)] en je krijgt dadelijk deze melding van Windows: ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. [Lokaal station (D:)] en [Lokaal station (E:)] zijn de tweede en derde partitie van de harde schijf.D en E" [Lokaal station (C:)] is de eerste partitie op de harde schijf.blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 35 of 51 .

___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. want deze schijf (de tweede partitie) gaan we gebruiken om "Mijn documenten" op te slaan.blogspot. Klik nu op [Starten] Windows geeft nog een waarschuwing: Klik gerust op [Ok] want op deze schijf staan toch geen gegevens.Op de vraag "Wilt U de schijf formatteren?" antwoord je nu [Ja] Het scherm [Formatteren Lokaal station (D:)] verschijnt. Vul in het vak [Volumenaam:] de benaming ≡Documenten ≡ in.com Herinstallatie Windows XP Pagina 36 of 51 .

com Herinstallatie Windows XP Pagina 37 of 51 . Klik nogmaals op [Ok].blogspot. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Ook [Lokaal station (E:)] is nog niet geformatteerd.De schijf wordt nu geformatteerd en aan het einde van deze bewerking krijg je de melding dat het formatteren voltooid is. Klik op [Lokaal station (E:)] in Windows verkenner.

NA HET FORMATTEREN van de stations D en E zie je in verkenner: De lokale stations D en E hebben nu een naam gekregen: • • [Documenten (D:)] [Data (E:)] Het [Lokaal station (C:)] heeft geen naam gekregen. geven we ook het [Lokaal station (C:)] een naam.blogspot. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Om onze nieuwe Windows XP installatie nu heel netjes af te ronden. Klik met de RECHTER muisknop op [Lokaal station (C:)] en kies [Naam wijzigen] Je kunt nu het [Lokaal station (C:)] een naam geven.com Herinstallatie Windows XP Pagina 38 of 51 .

Vul "XP_home" in wanneer jij een XP home Edition gebruikt hebt.blogspot. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. of "XP_Media" wanneer je een XP Media Center Edition gebruikt hebt. zodat in het vervolg in verkenner wordt aangegeven dat op dit station een Windows XP Pro werd geïnstalleerd.Vul als nieuwe naam "XP_Pro" in.com Herinstallatie Windows XP Pagina 39 of 51 .

___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.Alle stations worden nu netjes met een naam weergegeven.com Herinstallatie Windows XP Pagina 40 of 51 .blogspot.

Op deze CD-Rom staan aangepaste. en hiervoor de nodige driver software geïnstalleerd. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. Een belangrijke tip ! Zoek de CD-Roms die je bij jouw computer kreeg wanneer je hem aangekocht hebt.blogspot.De hardware drivers aanpassen Tijdens de installatie van Windows XP heeft het Windows setup programma de hardware van jouw computer onderzocht. Dikwijls is hier een cd-Rom bij van de fabrikant van het moederbord dat in de computer zit. maar ZEKER betere drivers op dan de drivers die Windows tijdens de setup installeert. zodat de hardware ook inderdaad kan werken onder Windows.com Herinstallatie Windows XP Pagina 41 of 51 . De door Windows geïnstalleerde drivers zijn "algemene drivers" die door Microsoft geleverd zijn.

blogspot. Apparaatbeheer bereik je zo: • Ga naar verkenner • Klik met de RECHTERmuisknop op [Deze computer] • Kies [Eigenschappen] in het menu dat verschijnt • Kies daar het TABblad [Hardware] • Klik nu op [Apparaatbeheer] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.De laatste controle die bij de Windows setup hoort is het controleren van de drivers via Windows apparaatbeheer.com Herinstallatie Windows XP Pagina 42 of 51 .

com Herinstallatie Windows XP Pagina 43 of 51 .blogspot.___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.

blogspot.Apparaten waar de juiste driver ontbreekt Een apparaat waarvan de juiste drivers ontbreekt. wordt in de lijst weergegeven met een geel vraagteken door het icoon van het apparaat. Hier ontbreekt de driver van een netwerkkaart.com Herinstallatie Windows XP Pagina 44 of 51 . Oplossingen: • • • Zoek de CD-Rom die je bij de netwerkkaart kreeg bij de aankoop Zoek een driver op de website van de fabrikant van de netwerkkaart en download de driver. Klik met de RECHTER muisknop op het probleemapparaat en kies [Stuurprogramma bijwerken] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.

De wizzard "Update voor hardware" verschijnt.com Herinstallatie Windows XP Pagina 45 of 51 . Klik daarna nog eens op [Volgende] De drivers worden nu geïnstalleerd.blogspot. Klik op [Volgende] Plaats nu eerst de CD-Rom met de juiste driver. ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.

___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.com Herinstallatie Windows XP Pagina 46 of 51 .blogspot.Na het installeren van de drivers zie je in apparaatbeheer het apparaat staan met de juiste aanduiding en zonder een geel vraagteken.

De map “Mijn documenten” verplaatsen De map [Mijn documenten] Alle programma's die je installeert op je pc bewaren (standaard) de aangemaakte documenten altijd in de map [Mijn documenten].schijf en het vraagt een beetje klikwerk wanneer je in verkenner bent om de map met documenten te bereiken.]. verwijst de snelkoppeling naar mijn eigen documenten op deze plaats: =c:\Documents and Settings\willy\Mijn documenten= Nadeel: Documenten op de [C:] ..schijf bewaren (de schijf waar ook Windows geïnstalleerd is) heeft 2 grote nadelen voor de gebruiker: • jouw documenten zitten ergens in de ganse structuur van de [C:] .. dan kom je altijd in de map [Mijn documenten]. zonder een poging te doen om je documenten te redden dan ben je al jouw documenten kwijt! ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly. dan heb je een moeilijke weg af te leggen om je documenten nog te kunnen redden! • Kies je voor opnieuw formatteren en herinstalleren van Windows. Wanneer ik aangemeld ben met het account "Willy". Wanneer je een document afgewerkt hebt en je kiest voor [Opslaan] of voor [Opslaan als.blogspot. • wanneer na een half jaar of een jaar door een fout Windows plots niet meer wilt starten en het lukt je niet om Windows opnieuw op te starten. De map [Mijn documenten] is door Windows setup aangemaakt op de C-schijf.com Herinstallatie Windows XP Pagina 47 of 51 .

com Herinstallatie Windows XP Pagina 48 of 51 . Eerste waarschuwing: Doe dit NOOIT door de map via "knippen" en "plakken" te verplaatsen ! Methode: Ga naar verkenner.blogspot. Klik bij "Doel" op [Verplaatsen] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.De map [Mijn documenten] verplaatsen naar de [D:] schijf / partitie. Het venster "Eigenschappen voor Mijn documenten" verschijnt. Klik met de RECHTER muisknop op [Mijn documenten] en kies [Eigenschappen] in het menu.

(Ik heb de naam "Documenten_willy" gebruikt). Klik op [Nieuwe map maken].com Herinstallatie Windows XP Pagina 49 of 51 .blogspot.schijf. Er wordt een nieuwe map gemaakt. Geef de nieuwe map een naam zodat je ze steeds herkent als de map met jouw documenten. Klik daarna op [Ok] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.In het venster "Selecteer een locatie" klik je op de [D:] .

blogspot.com Herinstallatie Windows XP Pagina 50 of 51 . Klik op [Ja] ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.Als nieuwe locatie staat er nu ≡D:\Documenten_Willy≡ Klik nu op [Toepassen] Windows vraagt nu of de bestanden naar de nieuwe locatie mogen verplaatst worden.

schijf opslaan en niet meer op de [C:] .schijf opnieuw formatteren en Windows opnieuw installeren.blogspot.blogspot.willyvermaelen.schijf. Deze documenten staan nu op een aparte schijf [D:] die niet mee geformatteerd wordt.com Herinstallatie Windows XP Pagina 51 of 51 .In verkenner zie je nu dat Windows de mappen [Mijn Afbeeldingen] en [Mijn muziek] ook verplaatst heeft naar de nieuwe doelmap ≡D:\Documenten_Willy≡ Vanaf nu gaan alle programma's de documenten standaard op de [D:] . Succes ermee ! 2007: willy vermaelen Website: http://www. Hierdoor kun je op elk moment je [C:] .com ___________________________________________________________________________ 2007: willy vermaelen http://ictblogwilly.be Weblog : http://ictblogwilly. zonder je nog te moeten bekommeren over je documenten.