You are on page 1of 16

ακτη

εβδομαδιαια πολιτικη εφημεριδα FREE PRESS

Aπό τη
Διεύθυνση, τους εργαζόμενους
ετος 8o - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - αριθ. φύλλου 379 και τους συνεργάτες της «A.A.»...

www.anatakti.gr

τα προβλήματα του 2010...


οι ελπίδες του
2011
στην Ανατολική Αττική
σελ. 8

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
ΣΓΟΥΡΟΣ: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
“Καλλικράτης «2010 ...μια δύσκολη
...ιστορική τομή” χρονιά»
σελ. 11 σελ. 10

ΡΑΦΗΝΑ.: 3ο
Δημοτική Χορωδία ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ
& Φιλαρμονική ΡΑΦΗΝΑΣ:
Πρώτο βραβείο
σελ. 9 Πανελλαδικάσελ. 6

Λ. Καραμανλή & Αγ. Παρασκευής - Αρτέμιδα, τηλ. & fax:22940 89200 - Λ. Μαραθώνος 34 - Παλλήνη,
τηλ.: 210 6666690 & fax: 210 6030610 - Μιχαλακοπούλου 45 - Αθήνα (Hilton), τηλ. 210 7255200 & fax: 210 7255203
2//

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
Μ
ήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος άκουσε το πρωί
της Πέμπτης τα κάλαντα, από το Χαμόγελο του Παιδιού, την Προεδρική
Φρουρά, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και την Ένωση Αφρικανών Γυναικών.
"Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα βγάλουμε πέρα γιατί γνωρίζω τις ικανότητες και τις
αντιστάσεις του ελληνικού λαού.
Editorial Είναι πράγματι οι μέρες που έρχονται ημέρες χαράς και ελπίδας.
Ας κρατήσουμε το δεύτερο: την ελπίδα μας", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπούλιας.
Ας υποδεχθούμε το 2011 με αυτές τις σκέψεις!
Καλωσορίζοντας το 2011 ας αφή- Ε.Ζ.
σουμε κάποιον αξιόλογο να μιλή-
σει.
Έναν από τους μεγαλύτερους στο- ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ... 1000 λέξεις
χαστές και φιλόσοφους της αρχαι-
ότητας. Έναν άνθρωπο που αφιε-
ρώθηκε στην αναζήτηση της
ηθικής φιλοσοφίας ή στην αναζή-
τηση του ηθικού αγαθού, της αρε-
τής και της δικαιοσύνης. Πρώτοι Πανελλαδικά
Συνειδητοποίησε ότι κύριο έργο
και αποστολή της ζωής του ήταν Ευχάριστη έκπληξη για την πόλη της Ραφήνας ήταν ότι οι μαθητές-τριες του 3ου Δη-
να συμβάλλει στην ανύψωση του μοτικού Σχολείου Ραφήνας που διαγωνίσθηκαν στις Βιβλιοδρομίες επέτυχαν την
ηθικού και πνευματικού επιπέδου καλύτερη βαθμολογία, κατά μέσο όρο, από όλα τα σχολεία της Χώρας που συμμετεί-
όχι μόνο της νεότητας, την οποία χαν. Ιδιαίτερη τιμή , οπωσδήποτε, για τα δημόσια σχολεία της Ραφήνας, τους εκ-
περισσότερα πλησίασε, αλλά και παιδευτικούς, τους γονείς και κυρίως για τους πρωταγωνιστές μαθητές.
των συμπολιτών του. Να διδάξει
στους ανθρώπους την άγνοιά τους
και να τους βοηθήσει να γνωρί-
σουν τον εαυτό τους («γνώθι σαυ-
τόν»).
Η συνείδηση αυτής της αποστολής
βάθαινε μέσα του, όσο έβλεπε την
ηθική τάξη της αθηναϊκής πολι-
τείας να κλονίζεται, κάτι που πα-
ρατηρούμε και εμείς σήμερα και
αυτό τον κάνει επίκαιρο.
Όταν ρωτήθηκε ο Σωκράτης για
να δώσει τον ορισμό του μορφωμέ-
νου ανθρώπου δεν ανέφερε τίποτε
για τη συσσώρευση γνώσης.
«Η μόρφωση φαίνεται στη συμπε-
ριφορά» είπε, και πρόσθεσε «Αυ-
τούς τους ανθρώπους θεωρώ μορ-
φωμένους:
Αυτούς που ελέγχουν τις δυσάρε-
στες καταστάσεις, αντί να ελέγ-
χονται από αυτές.
Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα
τα γεγονότα με γενναιότητα και
λογική.
Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες
τις συνδιαλλαγές τους.
Αυτούς που αντιμετωπίζουν καλο-
προαίρετα γεγονότα δυσάρεστα
και ανθρώπους αντιπαθείς.
Αυτούς που δε νικήθηκαν από τις
ατυχίες και τις αποτυχίες τους. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ραφήνας μαζί με τον κ. Ελευθέριο Γείτονα και 2 από τις πρωτοστατούσες δασκάλες στο
Αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από
τις επιτυχίες και την δόξα τους.» διαγωνισμό, προς τις οποίες οι μικροί μαθητές τους οφείλουν την ευγνωμοσύνη τους για τις
άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους να τους τινάξουν μακριά από την καχεκτική συμπιε-
Αυτή είναι η ιστορία μας και η στική , προς τα κάτω, γραμμή και να τους πετάξουν ψηλά στον κόσμο του πνεύματος, της αλη-
παράδοσή μας. θινής παιδείας και στο λαμπρό φως της γνώσης.

ΑΚΤΗ KΩΔIKOΣ ENTYΠOY: 6968 ● ΙΔΡΥΤΗΣ - EΚΔΟΤΗΣ: Θανάσης Μπαλαμότης ● ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ: Eυτυχία Ζερδέ
● ΕΔΡΑ: Ραφήνα, - Eιρήνης και Φιλίας ● Tαχυδρομικός Kώδικας: 19 009 ● ΤΗΛ: 22940 32520, FΑΧ: 22940 32520 ● http://anatakti.gr ● e-mail: anatakti@otenet.gr ●
Τμήμα διαφημίσεων: 6936 111190, Ευτυχία Ζερδέ: 6980980711 ● Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες: 40 ευρώ, Σύλλογοι: 100 ευρώ, Δήμοι: 180 ευρώ, Οργανισμοί: 150 ευρώ
● Τα κείμενα ομάδων πολιτών ή ιδιωτών που υπογράφουν κείμενα με όνομα ή ψευδώνυμο, δεν εκφράζουν ποτέ την άποψη της εφημερίδας. Η εφημερίδα σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί αυτά τα σχόλια
και τα στοιχεία των συντακτών τους είναι στη διάθεση κάθε θιγόμενου προσώπου.
//3

www.HARVAT(I).com-com
Είναι λογικό για να βγεις πρώ- μωδία. Σενάριο το ίδιο βα-
τη…αφεντικίνα χρειάζεσαι ρετό και επαναλαμβανό-
πάνω από τριάντα χιλιάδες μενο, πρωταγωνιστές οι
ψηφάκια. Για να βγεις πρώ- ίδιοι ή το….σόι τους, σκη-

Scripta
τη … αφεντούλη δεν είναι νικά ξεθωριασμένα, κο-
λίγα τα περίπου έξι χιλιά- στούμια τηλεοπτικά και
δες ρε παιδιά. Γιατί τόση
τσιγγουνιά Κυρία μας; Χά-
θηκε να δώσεις καμιά ει-
ατσαλάκωτα είναι αλήθεια,
ανάλογα με το σωματότυ-
πο, τα πάντα όλα ίδια και
manent
κοσαριά χιλιάδες! Εκτός απαράλλακτα. Τα εσώρου-
και αν είχες πολλές υπο- χα επιμελούνται με επι- Του ΑΡΓΥΡΗ
σχέσεις ή εξουσία φθείρει τυχία οι….τηλεοπτικές ΚΩΣΤΑΚΗ
τόσο πολύ και τόσο γρήγο- «αρβύλες».
ρα!
Μαράθηκαν τα γιούλια κι΄ οι
Η διαδικασία; και αυτή
γνωστή και εξ΄ ίσου ανια-
«Οι ιδέες που μοιράζονται δεν πεθαίνουν ποτέ»
βιόλες μετεκλογικά που εί- ρή: «ο κύριος Ταδόπουλος γράφει στο σημείωμα της πρεμιέρας του
χαν φυτευτεί προεκλογικά στο βήμα για επτά λεπτά», διαδικτυακού ιστότοπου απόψεων aixmi.gr ο
σε πλήρη ανθοφορία κατά αναφωνεί ο πρόεδρος. Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Ο κορυφαίος έλληνας
μήκος της Λ. Μαραθώνος εκλεκτός του λαού κ. Τα- δημοσιογράφος που έχει τιμηθεί τα τελευταία
Πικέρμι – Παλλήνη. Δεν δ ό π ο υ λ ο ς χρόνια με σημαντικά βραβεία για τη
ξέρουμε αν πρόκειται για ανεβαίνει….κουμπωμένος δημιουργικότητα και τις εμπνεύσεις του. Κι έχει
φυσιολογικό φαινόμενο του καιρού ή για φαι- ακουμπάει τα χαρτιά του στο αναλόγιο, ανα- κερδίσει το σεβασμό όλων στον ερεβώδη χώρο του
νόμενο των…..καιρών. Όλοι οι αποχωρισμοί γιγνώσκει αυτολεξεί το κειμενάκι του, που ελληνικού Τύπου.
προκαλούν θλίψη, ειδικά με την εξουσία προ- στις περισσότερες των περιπτώσεων αντανα- Το τελευταίο κείμενο του χρόνου λοιπόν είναι
καλούν και μαρασμό… κλά τις απόψεις….του συντάκτη και όχι του αφιερωμένο σε αυτόν τον αδελφό ζωής, ο οποίος με
Το δημοτικό κολυμβητήριο Παλλήνης εγκαινίασε ομιλούντος, το ακούει μόνος του αφού δεν κάνει υπερήφανο που είμαι φίλος του εδώ και
προ ημερών ο δήμαρχος με μικρή συμμετοχή υπάρχει κανένας ακροατής στην αίθουσα, ευ- είκοσι χρόνια. Σε μια άδολη φιλία που δεν
και με πλήρη απόχή της δημοσιότητας. Η απο- χαριστεί που (δεν) τον άκουσαν και φεύγει για εξαργυρώθηκε και δεν θα εξαργυρωθεί στο
χή δεν απηχεί την αξία και την χρησιμότη- να μην ακούσει τους επόμενους που και διηνεκές με θέσεις και μισθούς. Όταν ο Χρήστος,
τα του έργου για τους δημότες, αλλά μάλλον εκείνοι προφανώς το ίδιο (δι)έπραξαν. Αν κά- ο άνθρωπος που έχω σε μια από τις πιο υψηλές
στην απώλεια της δημαρχίας από τον νυν. Ρε ποιος έχει και καμιά καλή ιδέα ποιοι θα την θέσεις στο εικονοστάσι της ζωής μου, ζήτησε να
πως επηρεάζουν οι κλιματολογικές αλλα- αξιολογήσουν ρε άνθρωποι του θεού και εκ- αρθρογραφώ αμισθί στο site απόψεων aixmi.gr,
πρόσωποι των πολιτών; ποιους θα προβλη- ένιωσα τόση χαρά σαν την πρώτη ημέρα που
γές, ακόμη και τους….εκδότες!
ματίσει; Τους καναπεδόφιλους που προσπα- προσλήφθηκα σε εφημερίδα τον Ιούλιο του 1985.
Τι έχει γίνει τελικά με την επιχείρηση της….αλα- θούν να κατευνάσουν την αϋπνία τους ή τους Μου φάνηκε - και είναι - μαγικό να ανήκω σε μία
ξοψηφιάς δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. νυχτοφύλακες που προσπαθούν να….αφυ- ομάδα που απαρτίζεται από την αφρόκρεμα του
Κάθε βδομάδα και κάποιος νέος….προδομένος πνίσουν την νύστα τους; πνευματικού κόσμου της χώρας μου. Εγώ ένα
εντοπίζει τον ρεπόρτερ της στήλης και του «χαμίνι» του δρόμου που μεγάλωσα στις αλάνες
διηγείται το ίδιο σενάριο με τον ίδιο κατά Κύριοι πολιτικοί υπάλληλοι - βουλευτές, η απα- του Γκύζη να γράφω ελεύθερα την άποψη μου
βάση πρωταγωνιστή και τους κομπάρσους. Σου ξίωση της πολιτικής και των πολιτικών είναι δίπλα σε εκατό μεγαθήρια. Τα οποία όταν μπείτε
τα λέγαμε φίλε προεκλογικά, δεν είναι στα μέ- αποκλειστικά δική σας υπόθεση, όπως απο- στο aixmi.gr θα απολαύσετε τα κείμενα τους και
τρα μας αυτά τα σπορ, δεν μπορείς να μπεις κλειστική ευθύνη των εργατοπατέρων είναι θα καταλάβετε ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο οι
στην παράγκα, εσύ είσαι αξιοπρεπής, θα δώ- ή ευτελισμός του εργατικού κινήματος του μπούρδες της Κορομηλά στο big brother, οι αηδίες
σεις και δεν θα πάρεις. Όπερ και εγένετο. Ξέ- άλλου πόλου της δημοκρατίας. Δεν μας αφο- της Γκαγκάκη στο X - factor και οι σαχλαμάρες
χασες το δοκιμασμένο κόλπο από τον φίλο μας ρά που οδηγείτε το σινάφι σας, δυστυχώς όμως της Μπεκατώρου στο just the two of us.
για να βγει πρώτος; Χαιρετίσματα στον πρό- η ποιότητα και η συμπεριφορά σας αντανακλά Με την ολόψυχη ευχή μου το 2011 η βαρκούλα
εδρο….. στην ποιότητα και τη ισχύ της δημοκρατίας του καθενός να ταξιδέψει σε γαλήνιες θάλασσες
και αυτή έχετε υποχρέωση να την προστα- σας αφήνω με το σημείωμα του Χρήστου
Αφιερωμένο εξαιρετικά για τον(ην) κάθε υπο- τεύσετε! Παναγιωτόπουλου:
ψιασμένο λαδιάρη: «Τόσα (σταυρουλάκια) «Πώς αντιδρά κανείς σε δίσεκτους καιρούς;
δίνω, πόσα θέεες, μες στην κάλπη δεν θα βρείς Θα τρελαθούμε εντελώς κυρία μου (κατά Λάκ.
Λαζ.). Όλοι δουλεύουν για το λαό, για όλους Πώς αντιμετωπίζει τις χαμένες προσδοκίες για το
αυτά που θέεες..» αύριο;
εμάς, για σένα και για μένα ξεχωριστά, ολό-
Κάποια συννεφάκια πληροφορηθήκαμε ότι πα- κληρη η πάσης μορφής και απόχρωσης εξου- Πώς ξορκίζει τους εσωτερικούς του δαίμονες;
ρουσιάστηκαν στις σχέσεις σε υψηλά ιστάμενο σία στο πλευρό μας. Βουλευτές, Περιφερει- Σε μέρες μίζερες οικονομικά, άγονες πολιτικά και
με υψηλά στην λίστα. Τα σύννεφα δεν είναι άρχες, Δήμαρχοι, Συνδικαλιστές, Σωματεία, άνυδρες πνευματικά, όταν όλα μοιάζουν
πάντα κακά, πολλές φορές μάλιστα είναι και Οργανισμοί και πάει λέγοντας, όλοι δίπλα δυσδιάκριτα μέσα σε ένα καταθλιπτικό ημίφως.
ευεργετικά….Φαίνεται ότι δεν μπορείς να μας, όλοι στο πλευρό τού πολίτη, όλοι αγω- Τα παρατάει;
δουλεύεις πολλούς για πολύ καιρό…. νιούν για πάρτη μας. Απεργούν στην ΔΕΗ για Παραδίδεται ή λουφάζει;
να έχουμε εμείς φτηνό ρεύμα, στον ΟΤΕ για
Διαπραγματεύεται ή δραπετεύει;
Αγαπητοί φίλοι, με αφορμή τις ερωτήσεις που μας Αντιστέκεται, κατά τη γνώμη μου. Και μοιράζεται
κάνετε για διάφορα θέματα του Καλλικρά- φτηνό τηλέφωνο, στα τρένα και στα πλοία για
τη γνώση, τις σκέψεις και τις ιδέες του με άλλους.
τειου δήμου, όπως αυτό που προέκυψε με κά- φτηνό εισιτήριο, στα νοσοκομεία για την
Όσους μπορεί περισσότερους.
ποιες ενδεχόμενες προσλήψεις, μπορείτε να υγεία μας, στην ΕΡΤ άστο να πάει, οι φαρ-
Έχοντας κατά νου ότι ιδέες που μοιράζονται, δεν
ρωτάτε και τους εκλεγμένους συμβούλους με- μακοποιοί για φτηνό φάρμακο, οι δικηγόροι πεθαίνουν ποτέ. Μπορούν να δημιουργήσουν το
γάλους και μικρούς. Αυτό κάναμε και εμείς και οι μηχανικοί για τις υποθέσεις μας, οι καινούργιο, το νεωτερικό. Αυτή είναι η μήτρα
και ουδείς έχει πάρει χαμπάρι ακόμη! Πε- ΙΚΑτζίδες για την ουρά μας και το λουρί της που γέννησε το aixmi.gr. Έναν δημόσιο χώρο
ρίοδος αναμονής (χάριτος) βεβαιότατα και πρέ- μάνας μας…..το κέρατό μας το τράγιο. Με τέ- προβληματισμού, γνώσης, ανταλλαγής απόψεων
πει να υπάρξει για δύσκολες αποφάσεις και τοιο ενδιαφέρον πως στο διάολο μας φτάσανε και ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Όσοι
σημαντικά έργα, όχι όμως για ενέργειες άμε- εδώ, πως στο διάολο μας κατάντησαν έτσι, για καταθέτουν τη γνώμη τους εδώ, το κάνουν στο
σων αποτελεσμάτων….. σκεφτείτε και να μην τα έκαναν όλα αυτά για όνομα των πεποιθήσεων τους, χωρίς
μας…….. προκαταλήψεις και εμμονές.
Θεωρητικά ένα από τα πιο σοβαρά νομοσχέδια,
αν όχι το σοβαρότερο, είναι η κατ΄ έτος κύ- Ευθύνη για τον εξευτελισμό του Κράτους και των Δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί,
ρωση του κρατικού προϋπολογισμού του επό- πολιτών συλλογικά, έστω και εξ αμελείας δεν επιχειρηματίες, επιστήμονες, άνθρωποι των
μενου χρόνου. Τουτ΄ αυτό ισχύει τουλάχιστον υπάρχει Κύριε Εισαγγελεύ; Ήταν τόσο δύ- κοινωνικών κινημάτων και του πολιτισμού
ως προς την ποιοτική αξιολόγηση και για τους σκολο Κύριε Εισαγγελεύ να καταλάβει εδώ μιλούν για ό,τι τους κινητοποιεί, τους ευχαριστεί,
και δεκαετίες ένας υπουργός, ένας βουλευτής, τους θυμώνει, τους πονάει. Άνθρωποι με κοινές
προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και των λοιπών
ένας κάποιος εξουσιαστής τέλος πάντων ότι ο ανησυχίες, αλλά διαφορετικές ματιές. Άνθρωποι
δημοσίων οργανισμών. Θα περίμενε κανείς η
λαός οδηγείται προς την οικονομική εξα- που πιστεύουν ότι η γνώση του κόσμου βοηθά να
σοβαρότητα του θέματος να τυγχάνει και της γίνει καλύτερη η ζωή μας.
ανάλογης αντιμετώπισης από τους εκπροσώ- θλίωση και το Κράτος σε ανυποληψία; Ευ-
πους των πολιτών που διαβουλεύονται το σχε- θύνες υπάρχουν; Έτσι είναι αν έτσι νομίζε- Μια ζωή που είναι διαρκής πρεμιέρα,
τικό σχέδιο νόμου στη βουλή. Η ίδια και επί ται Κύριε Εισαγγελεύ. Διαφορετικά ;…… χωρίς πρόβα και δυνατότητα
σειρά ετών επαναλαμβανόμενη….. φαρσοκω- επανάληψης...»
4//

Ευτυχισμένο

2011
Ευχές απο καρδιάς για υγεία,
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία! Να
είστε δημιουργικοί και γεμάτοι έμπνευση!
Γιώργος Χριστόπουλος

Εύχομαι
η νέα
χρονιά να
φέρει
ειρήνη,
υγεία και
ευμερία!
Τσίρκας Στέργιος
Χρόνια
πολλά &
ευτυχισμένο
το 2011
με υγεία,
αισιοδοξία &
προκοπή
Νίκος Ιωνάς
//5

Θερμές
ευχές για
το 20111
με υγεία,
χαρά και
αισιοδοξία!
Θανάσης
Μαργιέτης

Εύχομαι το
2011 να
φέρει
σε όλο τον
κόσμο
υγεία και
ειρήνη.
Τσίρκας Κων/νος

Φίλες και φίλοι,


Αισθάνομαι την ανάγκη
και την υποχρέωση, τώρα
που ο απόηχος των εκλο-
γών έχει κοπάσει, να επι-
κοινωνήσω μαζί σας, για να
σας πω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ από καρδιάς, για την με
οποιοδήποτε τρόπο στήριξη
της υποψηφιότητας μου, ως
περιφερειακού συμβούλου
Αττικής.
Αυτή η εμπιστοσύνη
αποτελεί τιμή για μένα, με
γεμίζει ευθύνη, δύναμη,
κουράγιο και με προτρέπει
να αγωνιστώ πιο δυνατά, για
την επίλυση των προβλη-
μάτων της περιοχής μας που
είναι πολλά και γνωστά σε
όλους μας. Όπως επίσης πολ-
λές είναι οι δυνατότητες του τόπου μας και οι προκλήσεις για μια ισόρ-
ροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.
Ο συνδυασμός μας, «ΜΕ ΕΡΓΟ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», και επικεφαλής
το Γιάννη Σγουρό, αγωνίστηκε με ήθος, ευπρέπεια και καθαρότητα χω-
ρίς ακρότητες και υπερβολές και με καθαρά αυτοδιοικητικό προσανατο-
λισμό. Με ψηφοδέλτιο που το στελέχωναν συμπολίτες μας με γνώση, επάρ-
κεια και κοινωνική καταξίωση.
Σε ότι με αφορά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα πορευτώ με τις ίδιες
αρχές και αντιλήψεις που με γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Σταθερά αντίθε-
τος σε κοντόθωρες αντιλήψεις και ξεπερασμένες συμπεριφορές που απα-
ξιώνουν θεσμούς και όργανα και οδηγούν σε παρακμή.
Οπαδός της συλλογικής προσπάθειας ζητώ και τη δική σας συμμετο- Το χαμόγελο κάθε παιδιού είναι η μεγαλύτερη χαρά,
χή και στήριξη. Τις δικές σας ιδέες. Τους δικούς σας προβληματισμούς. ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Εύχομαι την
Τις δικές σας υποδείξεις. καινούργια χρονιά το χαμόγελο να λάμψει σε όλα τα
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ- ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
παιδικά πρόσωπα.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
Ευτυχισμένο το 2011
Δάσκαλος Εύη Χριστοφιλοπούλου
Δ/ντής Ειδικοί Σχολείου Νταού Πεντέλης ( Π.Ν.Α) Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκεμάτων
6//

Η Αλήθεια για το ψέμα ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


της «Αλήθειας» ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΟΝ
Ό
ταν ένα ρεπορτάζ, μία έρευνα, μία συ-
νέντευξη, ένα άρθρο γίνεται αντικείμενο
συζήτησης αυτό σημαίνει ότι η δημοσιο-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
γραφική του αποστολή εστέφθη από επι-
τυχία. Συνεπώς η εφημερίδα, το περιοδικό, το τηλεοπτικό
κανάλι, το ραδιόφωνο ή το site που το πρόβαλε κέρδι-
«ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2010»
σε κοινό.
Η «ανατολική ακτή» στα εννέα χρόνια της παρου-
σίας της στον τοπικό Τύπο των Μεσογείων έχει κερδί-
ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
σει την εμπιστοσύνη των πολιτών για την ενημερωσή
τους και των επαγγελματιών για τη διαφημισή τους με
την έγκυρη πληροφόρηση και την αξιοπιστία των θε-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
μάτων της. Ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που
έχει αναγκαστεί λόγω της οικονομικής κρίσης να μει-
ώσει τις σελίδες της (όπως έχουν κάνει όλες οι τοπικές
εφημερίδες) δεν μείωσε όμως την ποιότητα των θεμάτων
της. Με νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση, καθα-
ρές συμφωνίες με τους συνεργάτες της αλλά και τους
επαγγελματίες που δίνουν διαφημίσεις επιβιώνει χωρίς
να χρειάζεται να καταφεύγει σε σκοτεινούς διαδρόμους
και να γίνεται ευκαμψίας στην εξουσία. Κάτι που δεν
έκανε ποτέ άλλωστε και δεν θα κάνει στο μέλλον.
Η «ανατολική ακτή» σχεδόν ποτέ δεν έχει απαντή-
σει σε συκοφαντικά σχόλια εις βάρος της και σε ύπου-
λα δημοσιεύματα. Εκτός από ακραίες περιπτώσεις που
ξεπερνούσαν τα ηθικά όρια. Δυστυχώς μία από τις ελά-
χιστες φορές είναι και η σημερινή, καθώς ένα ανώνυ-
μο ρυπαρό δημοσίευμα του εντύπου «Αλήθεια» βρίθει
από ψέματα και είμαστε αναγκασμένοι με λίγα λόγια να
αποκαταστήσουμε την πραγματική αλήθεια. Το έντυπο
κατηγορεί την «Α.Α.» ότι «όπου έφτυνε έγλυφε». Και
μόνο από τις εκφράσεις του συρμού που χρησιμοποιεί
αυτό το έντυπο δείχνει το επίπεδο του.
Αντιλαμβανόμαστε όμως πονάει το γεγονός πως ο
νέος δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Γιώργος Χριστό-
πουλος έδωσε την πρώτη του αποκλειστική συνέντευ-
ξη στην εφημερίδα μας. Παρ’ ότι δεν τον στηρίξαμε στην
προεκλογική του εκστρατεία και παρ’ ότι στο παρελθόν
- αυτό είναι αλήθεια - ήμασταν πολιτικά πιο κοντά στον
Ανδρέα Κεχαγιόγλου. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν «χτυ-
πήσαμε κάτω από τη ζώνη» τον κ. Χριστόπουλο. Και μέσα
από επώνυμα άρθρα έγκριτων συνεργατών μας (όπως του Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε για μια ακόμη πόν ορατή η αντικειμενική ανάδειξη των ικανο-
δημοσιογράφου Αργύρη Κωστάκη που χωρίς καν μία χρονιά ο πανελλήνιος διαγωνισμός « ΒΙΒΛΙΟ- τέρων και αξιοτέρων μαθητών από όπου και αν
συμβολική αμοιβή κοσμεί με τα άρθρα του την εφημε- ΔΡΟΜΙΕΣ» που έχουν καθιερώσει εδώ και 13 χρό- προέρχονται. Η ειλικρινής και αξιοκρατική αυτή
ρίδα μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και τον ευ- νια τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ. Συ- βαθμολόγηση αποτελεί την ωραιότερη προβολή
χαριστούμε δημοσίως) εξήραμε το κουράγιο και τη γεν- νολικά στον διαγωνισμό συμμετείχαν 2.500 μα- των Εκπαιδευτηρίων και αξίζει να το αναγνωρί-
ναιότητά του να διεκδικήσει ξανά τη δημαρχία παρά τις θητές και μαθήτριες των τάξεων Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ από σουμε.
δύο συνεχείς ήττες. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν θα διάφορα ιδιωτικά και δημόσια Δημοτικά Σχολεία Η βράβευση όλων των μαθητών έγινε στις 22
υποκύψουμε ως εφημερίδα στην εύκολη λύση του όλης της Χώρας. Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη το απόγευμα, σε
«δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται» για τον κ. Κε- Στόχοι του διαγωνισμού αυτού είναι η επαφή ειδική εκδήλωση στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα με
χαγιόγλου. Δεν θα τον χτυπήσουμε τώρα που βρίσκεται των μαθητών με σημαντικά έργα της Ελληνικής ομιλίες από διακεκριμένους διανοούμενους (συγ-
στο καναβάτσο με νοκ-άουτ. Αλλά και δεν θα ξεχάσου- και Παγκόσμιας λογοτεχνίας αλλά και η ευεργε- γραφείς,
με τα όσα καλά έκανε γι αυτή την πόλη. Γιατί έκανε και τική επίδραση από τη διαδικασία της συνεργασίας δημοσιογράφους κ.λ.π) και με επίδοση τιμη-
αρκετά καλά. Δεν αφήνει πίσω του μια πόλη - «φάντα- , της άμιλλας και της γενικότερης ενασχόλησης τικού διπλώματος και χορήγηση χρηματικών
σμα». Αφήνει απλά μια πόλη με ορισμένα προβλήματα με το βιβλίο. βραβείων προς τους διακριθέντες μαθητές.
που επισημάναμε μέσω έρευνας από μαρτυρίες πολιτών, Ευχάριστη έκπληξη για την πόλη της Ραφή- Το βραβείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρα-
αλλά και σημαντικά έργα σε εκκρεμότητα που θα έπρε- νας ήταν ότι οι μαθητές-τριες του 3ου Δημοτικού φήνας, αποτελούμενο από βιβλία κόστους 400€,
πε να έχουν γίνει. Και μακάρι να τα προχωρήσει ο νέος Σχολείου Ραφήνας που διαγωνίσθηκαν στις Βι- παρέλαβε εκ μέρους του Σχολείου, των γονέων και
δήμαρχος. βλιοδρομίες επέτυχαν την καλύτερη βαθμολογία, των μαθητών (οι οποίοι είχαν δυναμική αντι-
Ξεχνά εκ του πονηρού επίσης το έντυπο «Αλήθεια» κατά μέσο όρο, από όλα τα σχολεία της Χώρας που προσωπεία όπως διαπίστωσαν οι οργανωτές της
τα πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ της εφημερίδας μας για τα προ- συμμετείχαν. Ιδιαίτερη τιμή , οπωσδήποτε, για τα βραδιάς) εκπαιδευτικός του Σχολείου. Στα λίγα λό-
βλήματα της καθημερινότητας στη Ραφήνα και μάλιστα δημόσια σχολεία της Ραφήνας, τους εκπαιδευτι- για της τόνισε την αξία του διαγωνισμού, το όφε-
με φωτογραφίες - ντοκουμέντο. Ξεχνά τις επίμονες ερω- κούς, τους γονείς και κυρίως για τους πρωταγω- λος που αποκόμισαν όσοι μαθητές συμμετείχαν κα-
τήσεις στις συνεντεύξεις που κάναμε με τον κ. Κεχα- νιστές μαθητές. θώς και την έξοχη επιλογή των βιβλίων στα
γιόγλου για τον βιολογικό καθαρισμό, τη λεωφόρο – Αξίζουν ασφαλώς συγχαρητήρια σε όλους τους οποία διαγωνίσθηκαν. Έκλεισε, καταχειροκρο-
«καρμανιόλα» Φλέμινγκ, τα υπεραστικά λεωφορεία συντελεστές αυτής της επιτυχίας αλλά τα εύση- τούμενη, με μια αισιόδοξη πνοή για το μέλλον των
της ντροπής με εισιτήριο φωτιά τον 21ο αιώνα, σε μία
μα ανήκουν προς τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια ΓΕΙ- παιδιών μας αλλά και όλων μας με τη φράση του
πόλη μία ώρα από την Ομόνοια και τόσα άλλα προβλή-
ΤΟΝΑ και κυρίως προς τον Πρόεδρο και Διευ- Αϊνστάιν « Πάτησα στους ώμους των προγόνων
ματα. Δεν είναι λίγες οι επιθέσεις που δεχτήκαμε για
θύνοντα Σύμβουλο των Εκπαιδευτηρίων κο Ελευ- μου για να θραύσω τα τείχη των καιρών μου».
ρεπορτάζ για τα σκουπίδια, τον ελλιπή φωτισμό, την ανύ-
θέριο Γείτονα. Έναν δραστήριο και φιλομαθή δά- Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακριθέντες
παρκτη σήμανση σε ορισμένους δρόμους, την εμμονή στα
ίδια πρόσωπα σε θέσεις κλειδί του δήμου. σκαλο ο οποίος με τις πρωτοβουλίες του υπηρετεί μαθητές και μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχο-
Μια εφημερίδα λοιπόν οφείλει να προχωρά μπροστά πρωτίστως τους σκοπούς της Παιδείας. Αυτό λείου Ραφήνας μαζί με τον κ. Ελευθέριο Γείτονα
με αντικειμενικότητα και θάρρος. Και αυτό έκανε η εξάλλου επιβεβαιώνεται κατά αδιάψευστο τρόπο και 2 από τις πρωτοστατούσες δασκάλες στο δια-
«Α.Α.». Η οποία θα μείνει όρθια στη «μάχη» της ενη- από τους πίνακες των αποτελεσμάτων του διαγω- γωνισμό, προς τις οποίες οι μικροί μαθητές τους
μέρωσης και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στα προβλή- νισμού που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των οφείλουν την ευγνωμοσύνη τους για τις άοκνες και
ματα των πολιτών της ανατολικής Αττικής. Εκπαιδευτηρίων. Στις πρώτες 10 θέσεις με την επίμονες προσπάθειές τους να τους τινάξουν μα-
Αυτό να το βάλει καλά στο μυαλό του ο δειλός ανώ- υψηλότερη βαθμολογία , κατά τάξη, φιγουράρουν κριά από την καχεκτική συμπιεστική , προς τα
νυμος συντάκτης του λιβελογραφήματος της «Αλήθει- δημόσια σχολεία του Αμαρουσίου, Πατρών, Πύρ- κάτω, γραμμή και να τους πετάξουν ψηλά στον κό-
ας». γου, Μυτιλήνης, Ανδραβίδας, Ραφήνας, Αγιάσου, σμο του πνεύματος, της αληθινής παιδείας και στο
Βούλας, Βάρκιζας, Π.Φαλήρου, Αγίας Παρα- λαμπρό φως της γνώσης.
Θανάσης Μπαλαμότης
σκευής και άλλων περιοχών της Χώρας. Είναι λοι-
//7

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙ-


ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντιπλημμυρικά έργα στην εντάξεων και η χρηματοδότηση νέων μελετών σε Δήμους
και Κοινότητες με πόρους της Νομαρχίας. Καθοριστική υπήρ-
Δροσιά ξε η παρέμβαση της Νομαρχίας στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
(ΡΣΑ).
- στις υποδομές δημιουργήθηκαν νέοι οδικοί άξονες και ανα-
Υπεγράφη από τον Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λ. Κουρή η σύμβαση κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου το υπάρχον οδικό δίκτυο, μή-
με την εταιρεία "SAMOKAT ΑΤΕ", ανάδοχο μετά από δια- κους εκατοντάδων χιλιομέτρων, ώστε να γίνει ασφαλέστε-
γωνισμό, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕ- ρη η διέλευση καθ΄όλο το 24ωρο. Ταυτόχρονα προωθήθη-
ΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ- καν νέα δίκτυα ύδρευσης σε περιοχές που αντιμετώπιζαν σο-
ΠΕΥΚΩΝ- ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ», προ- βαρά προβλήματα ποιότητας νερού.
ϋπολογισμού 2.008.679,46€ Ευρώ, που χρηματοδοτείται από - στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας έχουν παραδοθεί 13 νέοι
από το Ε.Π «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013». ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τον επόμενο μήνα πα-
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή κύριου συλλε- ραδίδονται ακόμη 2 ενώ συνεχίζεται η ανέγερση 3 νέων σταθ-
κτήρα ομβρίων στη Λεωφόρο Θησέως και στις οδούς Μα- μών. Κατασκευάστηκε ακόμη ένα γηροκομείο, 3 ΚΑΠΗ και
βίλη, Πεύκων και Γρηγορίου Λαμπράκη του Δήμου Δροσιάς
Αττικής. Ο υπόψη αγωγός ομβρίων εκβάλλει σύμφωνα με
εγκεκριμένη προμελέτη στο ρέμα Διονύσου αμέσως κατάντη
ένα κτίριο κοινωνικής στήριξης. Ταυτόχρονα αναβαθμίστηκε
η λειτουργία των 3 κατασκηνώσεων που κάθε καλοκαίρι υπο-
δέχονται χιλιάδες φιλοξενούμενους (ΑΜΕΑ, παιδιά, Τρίτη
ΕΥΧΕΣ
της Λεωφόρου Θησέως. Το συνολικό μήκος του συλλεκτή-
ρα ομβρίων είναι 1500 μ. Ο συλλεκτήρας ομβρίων προ-
ηλικία) και έγιναν παρεμβάσεις διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ
σε εγκαταστάσεις της Ανατολικής Αττικής.
- στον πολιτισμό χρηματοδοτήθηκε η ανάδειξη και προστασία
ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
βλέπεται από ορθογωνική διατομή 1.50x2.00 μ. από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα χυτό επί τόπου στο κατάντη τμήμα και από
οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες στο ανάντη.
κλασικών και βυζαντινών μνημείων και προωθήθηκε η δη-
μιουργία 3 Μουσείων (Ιστορικό και Λαογραφικό Αχαρνών, ΓΙΑ ΤΟ 2011
Καθόλο το μήκος των αγωγών προβλέπεται η συλλογή της επι- Παλαιοντολογική Συλλογή Πικερμίου, Κεραμεικής Λαυρίου).
φανειακής απορροής των υδάτων από προκατασκευασμέ- Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε η στήριξη σύγχρονων πολιτιστι-
να φρεάτια υδροσυλλογής εκατέρωθεν του αγωγού ανά ζεύ- κών δρώμενων και η έκδοση βιβλίων που αναφέρονται σε
γη. ιστορικά και λαογραφικά θέματα της περιοχής.
- στο περιβάλλον υπήρξαν ουσιαστικές παρεμβάσεις για να αν- Πολλές ευχές για μια καλή
Αντιπλημμυρικά έργα στην τιμετωπισθούν τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα
(απορρίμματα, Ασωπός, λατομεία, αεροδρόμιο, επιβάρυν-
χρονιά με υγεία, ενέργεια,
Παιανία ση υδροφόρου ορίζοντα κλπ) σε συνεργασία με πανεπι- δημιουργία και αισιοδοξία.
στημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Οι έλεγχοι πε-
ριβάλλοντος αποσκοπούσαν όχι μόνο στην επιβολή προ-
Υπεγράφη από τον Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λ. Κουρή η σύμβαση
στίμων αλλά και στην αποκατάσταση της λειτουργίας τους Ας φωτιστούν στη νέα χρονιά και
με την "ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ", ανάδοχο μετά από διαγω-
νισμό, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον ας επανακαθοριστούν οι
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», προϋπολο- - στην υγεία ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση της Νομαρχίας διαχρονικές και ανέξοδες αξίες
γισμού 22.522.268,91 Ευρώ, που χρηματοδοτείται από το η μελέτη της ΕΣΔΥ για Νοσοκομείο στην περιοχή, που δυ-
Ε.Π «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» στυχώς δεν προωθείται από την Πολιτεία. Ταυτόχρονα κα- της ευτυχίας, μέσα από την
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή Κεντρικού συλ- ταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια για την δημιουργία νέων εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη, τη
λεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προ- Κέντρων Υγείας και ενίσχυση των υπαρχόντων και ξεκίνη-
σαν προγράμματα προληπτικής ιατρικής και ιατρικής και φιλία, την αγάπη, τον έρωτα.
στασίας σε συνολικό μήκος 5123,23m σε δύο τμήματα (Κεν-
τρικός Συλλεκτήρας και Κεντρικός Συλλεκτήρας), στην Πε- οδοντιατρικής φροντίδας στις σχολικές μονάδες
ριοχή του Δήμου Παιανίας. Προβλέπεται η κατασκευή του - στον αθλητισμό δημιουργήθηκαν 6 κλειστές αθλητικές εγ-
καταστάσεις και 31 παιδικές χαρές σε Δήμους και Κοινότητες Ας παίρνουμε μικρές δόσεις
Κεντρικού Συλλεκτήρα Ομβρίων (Τελικός Τεχνητός Απο-
δέκτης) σε συνολικό μήκος 3120,7m (κάτω από τις υφι- της Ανατολικής Αττικής καθημερινής χαράς από το
- στον τουρισμό καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια του-
στάμενες διανοιγμένες οδούς “Αμπελώνων” και “Αγ. Λου-
ριστικής προβολής έντυπα και ηλεκτρονικά τόσο στο εσω-
πλεόνασμα της ομορφιάς που
κά”), και του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ομβρίων σε συνολι-
κό μήκος 2003,53m (κάτω από τις υφιστάμενες διανοιγμέ- τερικό όσο και στο εξωτερικό σε στενή συνεργασία με τις απλόχερα μας δίνει κάθε μέρα η
νες οδούς “Επισκοπής”, “Όθωνος’’ ‘‘Χούντα”, “Ιωάννου Αθα- οργανώσεις και τους επαγγελματίες του τουριστικού κλά- φύση και ας της το
νασίου”, “Παιανίας – Σπάτων”, “Ανδρίτσαινας” και “Αμ- δου
πελώνων”). Οι Κεντρικοί Συλλεκτήρες οδεύουν έχουν τε- - στην παιδεία καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου με δαπάνες της Νο- ανταποδίδουμε προσέχοντάς την
λική κατάληξη (μέσω του τελικού συλλεκτήρα) στην τάφρο μαρχίας οι ανάγκες σχολικής στέγης, αφού ο ΟΣΚ δεν μπο- λίγο περισσότερο.
Τ1 της Αττικής οδού με τελικό αποδέκτη το ρέμα Ερασίνου. ρεί να ανταποκριθεί με την ανέγερση των απαιτούμενων κτι-
ριακών εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα στον τομέα επιμόρ-
Ας είμαστε αισιόδοξοι,
Απολογισμός Νομαρχίας 2007 φωσης ενηλίκων (ΝΕΛΕ) η Νομαρχία οργάνωσε 560 τμή-
ματα ανταποκρινόμενη σε όλα τα αιτήματα ΟΤΑ και συλ-
διατηρώντας την κοινωνικότητα
– 2010 λογικών φορέων .
Αντίστοιχες παρεμβάσεις με συγκεκριμένα έργα και δράσεις έγι- μας, τις παρέες μας, τις
ναν στους τομείς πολιτικής προστασίας, προβολής παρα- συναναστροφές μας, τις
Με την ολοκλήρωση της θητείας της αιρετής Νομαρχιακής Αυ- δοσιακών προϊόντων, προστασίας καταναλωτή και υπηρε-
τοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ο Νομάρχης Λ. Κουρής πα- σιών στον πολίτη εν γένει, ώστε ο κάθε πολίτης να αισθά- κοινότητες μας, διατηρώντας με
ρουσίασε τον απολογισμό της περιόδου 2007-2010. Η πα- νεται την Νομαρχία ως σύμμαχό του στην προσπάθεια για παιδική αθωότητα την Ελπίδα
ρουσίαση έγινε στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου την βελτίωση της ποιότητας ζωής και όχι ως μια διοικητι-
παρουσία εκπροσώπων της νομαρχιακής και τοπικής αυ- κή αρχή απόμακρη από τα προβλήματα της περιοχής. πως όλα θα πάνε καλύτερα, γιατί
τοδιοίκησης, των κρατικών υπηρεσιών της περιοχής και πολ- Κλείνοντας την παρουσίαση, που αναλυτικά καταγράφεται στο ξέρουμε, γιατί μπορούμε να
λών πολιτών. κατατοπιστικό απολογιστικό τεύχος, ο Νομάρχης Λ. Κου-
Στην αρχή της ομιλίας του ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρθη- ρής τόνισε ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα πραγματο- αντιστεκόμαστε και να βάζουμε
κε στις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες της περιοχής και στην ποιήθηκαν «χωρίς οποιοδήποτε δανεισμό, χωρίς να οφείλουμε τρικλοποδιές σε ότι μας
αδυναμία της Πολιτείας να ολοκληρώσει τον πολεοδομικό σε κανένα και έχοντας διασφαλίσει την χρηματοδότηση των
σχεδιασμό και την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. συνεχιζόμενων στο 2011 έργων που παραδίδουμε στην νέα περιφρονεί, σε ότι μας
Στην διαμόρφωση των όρων για ένα καλύτερο αύριο στην Περιφερειακή Αρχή στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία στο εκμηδενίζει.
Ανατολική Αττική, συνέχισε, δουλέψαμε συστηματικά και δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. Αισθάνομαι την υποχρέ-
χωρίς μεγαλόστομες εξαγγελίες. «Στόχος μας», τόνισε ωση να ευχαριστήσω όλους τους νομαρχιακούς συμβούλους,
«ήταν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα ώστε η Ανατολική τα υπηρεσιακά στελέχη της Νομαρχίας, τους Δημάρχους και
Αττική να μπει σε τροχιά ισόρροπης ανάπτυξης». τους Κοινοτάρχες και όλους τους πολίτες της Ανατολικής Ατ-
Αναφέρθηκε κατόπιν στην στενή συνεργασία με τους 44 Δήμους τικής, που μας συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια».
και Κοινότητες και τους συλλογικούς φορείς της περιοχής Στην εκδήλωση παρέστησαν η Πρόεδρος Μ. Κατσιμίχα και τα
προκειμένου να προωθηθούν τα έργα και οι δράσεις που απαι- μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οι Δήμαρχοι Βάρης Π.
τούνται. Μια συνεργασία που έγινε χωρίς διαχωριστικές Καπετανέας, Καλυβίων Π. Φιλίππου, Κορωπίου Θ. Αθα-
γραμμές, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαρτήσεις. νασόπουλος, Μαρκοπούλου Φ. Μαγουλάς, Σπάτων Αθ. Τούν-
Στη συνέχεια έγινε ειδικότερη αναφορά σε επιμέρους έργα, με- τας, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Κορωπίου Δ. Κιούσης, ο τ. Δή-
λέτες και δράσεις της περιόδου 2007-2010. Συγκεκριμένα: μαρχος Παλλήνης Θ. Γκοτσόπουλος, πολλοί δημοτικοί και
- στο πολεοδομικό σχεδιασμό επιδιώχθηκε η ολοκλήρωση νέων κοινοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.
8//

ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ
Της: Ευτυχίας Ζερδέ

Α
ναμφισβήτητα το 2010 αποτελεί ένα έτος
– σταθμό για την οικονομική κρίση στην
Ελλάδα και τα γεγονότα που επηρέασαν
την ζωή μας ήταν σημαντικά.
Τα πιο σημαντικά προσπαθήσαμε να περιγρά-
ψουμε και σχολιάσουμε προσπαθώντας με αυτόν τον
τρόπο να τα αξιολογήσουμε και να τα κρίνουμε, όσο
γίνεται πιο αντικειμενικά.
Μέσα από τις σελίδες μας πέρασαν προσωπικότη-
τες της Ανατολικής Αττικής που μοιράστηκαν μαζί μας
τα όνειρα, τα σχέδια, τα οράματα και τις προσδοκίες
τους για τον τόπο τους.
Αναλύσαμε θέματα που απασχολούν την Ελληνική
κοινωνία γενικότερα και επηρεάζουν την καθημερι-
κληρονομιάς.
Το 2011 έρχεται με την μεταρρύθμιση του σχεδί-
Γιώργος Χριστόπουλος:
νότητά μας. ου «Καλλικράτης» που εισάγει τη διοικητική ενο- «Θέτουμε σε προτεραι-
Αναδείξαμε τα έργα, τις εκδηλώσεις, και τα επι- ποίηση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και οδη- ότητα την ανάπτυξη ενός
τεύγματα πολιτών της περιοχής μας. γεί στην λειτουργική Αναδιάρθρωση των υποδομών και δικτύου υποδομών και
Στην προεκλογική περίοδο μας δόθηκε η ευκαι- αξιοποιεί το έμψυχο δυναμικό της. υπηρεσιών σε θέματα
ρία να γνωρίσουμε πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που Η «Ανατολική Ακτή» ασχολείται με τέσσερεις «Κα- υγείας και πρόνοιας. Με
εξέθεσαν μέσα από τις σελίδες μας τον εαυτό τους και λικρατικούς» Δήμους: Τον Δήμο Παλλήνης-Γέρακα- ίδρυση Δημοτικού Κέν-
τους στόχους τους για ένα καλύτερο αύριο. Ανθούσας, τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, τον Δήμο τρου Υγείας, με δημοτικό
Το 2010 φεύγει και αφήνει πίσω του επιτυχίες και Σπάτων-Αρτέμιδος και τον Δήμο Μαραθώνος-Νέας Μά- ασθενοφόρο και προγράμ-
επιτυχίες. Τα προβλήματα είναι πολλά και ποικίλα κρης-Γραμματικού-Βαρνάβα. Σε αυτούς καλούνται τέσ- ματα προληπτικής ιατρι-
και αναμφίβολα όλοι μας είμαστε ενήμεροι, μια και σερεις Δήμαρχοι να ηγηθούν του δύσκολου έργου της κής. Με ίδρυση ειδικού
τα βιώνουμε καθημερινά. Μπορούμε να τα αναφέρουμε μετάβασης στο σχέδιο «Καλλικράτης. Σας παραθέτουμε Τμήματος Πρόνοιας στο Δήμο και υλοποίηση στο-
επιγραμματικά: τα ίδια τους τα λόγια που δίνουν ελπίδα για το 2011 χευμένων δράσεων, για τη στήριξη των συμπολιτών
D Η ρύπανση του περιβάλλοντος μας που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Με ενίσχυση
D Το κυκλοφοριακό πρόβλημα Θανάσης Ζούτσος: των δημοτικών ΚΑΠΗ και δημιουργία Ανοιχτής
D Η εγκληματικότητα και η σταδιακή δημι- «Αρχικά, θα πρέπει να Γραμμής για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. Σχεδιάζουμε
ουργία «γκέτο» αξιολογήσουμε τις ανάγ- επίσης ένα πρόγραμμα συστηματικού εκσυγχρονι-
D Η έλλειψη χώρων πράσινου κες. Για να αναπτυχθεί σμού των σχολικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση
D Το παραεμπόριο και η συναφής παραοικονο- μια πόλη θα πρέπει να λύ- των δημοτικών παιδικών σταθμών και την παροχή
μία σουμε πρώτα απ’ όλα τις δωρεάν προγραμμάτων πρόσθετης διδασκαλίας, σε
D Η χαμηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν εκκρεμείς από χρόνια υπο- παιδιά ανέργων και απόρων οικογενειών. Και βε-
D Η ανεξέλεγκτη επέκταση του οικιστικού θέσεις των Σχεδίων Πό- βαίως, προγραμματίζουμε συγκεκριμένες δράσεις,
ιστού χωρίς αντίστοιχες αστικές υποδομές λεων. για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρε-
Υπάρχουν και πολλά μικρότερα προβλήματα που Το δεύτερο δύσκολο σιών μας, στους τομείς του πολιτισμού και του αθλη-
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κάθε τόπο και μπο- κομμάτι του να αναπτύξεις τισμού.»
ρεί να μοιάζει να μην έχουν τέλος. μια πόλη είναι η υλοποίηση του Σχε-
Παρόλα αυτά η Αττική έχει και πάρα πάμπολλα δίου. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε τη
θετικά πλεονεκτήματα. Τα κυριότερα είναι: μορφή μιας σύγχρονης πόλης φτιά-
χνοντας το οδικό δίκτυο και απο-
τα προβλήματα του 2010...
C Η στρατηγική γεωγραφική θέση για επιχει- κτώντας τους ελεύθερους και κοινό-
ρηματικές δραστηριότητες στην Νοτιοανατο- χρηστους χώρους.
λική Ευρώπη, την ανατολική Μεσόγειο και Θεωρώ ότι για την Παλλήνη θα
την Μέση Ανατολή πρέπει να διεκδικήσουμε στην πράξη και όχι στα λό-
C Οι σύγχρονες μεταφορικές υποδομές για το λόφο Λεβίδη και το στρατόπεδο Λάμπρου, ενώ Χρήστος Α. Μάρκου:
C Το πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό που για το Γέρακα είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης κάποι- «Είμαστε υποχρεωμένοι
διαθέτει ων διαδικασιών ώστε να αποκτήσει ο δήμος μας τη χρή- να λειτουργήσουμε πλέον
C Οι δυναμικές και καινοτόμες μικρομεσαίες ση του λόφου της Κεραίας. ως ένας Ενιαίος Δήμος
επιχειρήσεις Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να έρθουν Σπάτων – Αρτέμιδος σύμ-
C Τα σημαντικά, πανέμορφα παραλιακά της μέ- στη χρήση του Δήμου με οποιονδήποτε τρόπο και να φωνα με τις διαδικασίες
τωπα αποδοθούν στους πολίτες. Πέρα από αυτά, άλλο ένα που ορίζονται στον Καλ-
C Το πλήθος των αρχαιολογικών μνημείων και θέμα πολύ σοβαρό που θα πρέπει να επιδιώξουμε να λικράτη. Αυτή είναι μια
η συνεχής αναβάθμισή των πολιτισμικών της επιλύσουμε ως νέος Δήμος πλέον, είναι το αποχε- μεγάλη αλλαγή από μόνη
υποδομών τευτικό. της. Για να είναι όμως μια
C Η εγγύτητά της όσον αφορά την πρόσβαση σε Θέλουμε αυτό που έχουμε καταφέρει στο Γέρακα αλλαγή που θα αποβεί σε
τουριστικούς προορισμούς και νησιά της Πε- -να αποχετεύσουμε δηλαδή, το 45% της έκτασής του- όφελος του πολίτη, εμείς θα προχωρήσουμε, άμεσα
ριφέρειας να γίνει λύση για όλο το νέο Δήμο. Είναι επίσης, μια μετά την εκλογή μας, στην αναδιοργάνωση των Δη-
C Το εύκρατο κλίμα που ευνοεί δραστηριότητες μεγάλη προτεραιότητα η οποία θα πρέπει να διεκδι- μοτικών Υπηρεσιών με αξιοκρατικά κριτήρια με
σε ανοιχτούς χώρους κηθεί με κάθε τρόπο -και μέσο- από την κεντρική δι- στόχο το νοικοκύρεμα τους και την ορθολογιστική
C Ο υψηλός βαθμός κοινωνικής συνοχής οίκηση. Θεωρώ ότι είμαστε σε θέση κι έχουμε την ικα- αξιοποίηση των πόρων, χωρίς σπατάλες σε έργα και
C Η μεσογειακή ταυτότητα ως συνδυασμός της νότητα, όπως το κάναμε στο Γέρακα να το κάνουμε και δραστηριότητες βιτρίνας.
γεωγραφικής της θέσης και της ιστορικής της στο νέο Δήμο Παλλήνης.» Μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, οι πολίτες θα κα-
//9

ταλάβουν τη διαφορά εξυπηρετούμενοι γρήγορα,


αποτελεσματικά και χωρίς διακρίσεις. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή για την οποία και δε-
σμεύομαι αφορά στον τομέα της καθαριότητας. Με
την ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθα-
ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
ριότητας, την αποτελεσματική αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού, του μηχανολογικού εξοπλι-
σμού και των εγκαταστάσεων, την οργάνωση της συλ-
λογής και της διαχείρισης των απορριμμάτων και φυ-
σικά τον σωστό προγραμματισμό των διαθέσιμων πό-
ρων θα βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση και στις
δύο πόλεις.
Το αυτονόητο καθήκον κάθε Δημοτικής Αρχής
δε θα το παραπέμψουμε στις καλένδες.»
Ιορδάνης Λουίζος:
«Υιοθετούμε και βαθιά
πιστεύουμε σε μια διοί-
κηση, που έχει χρέος να
υπηρετεί και όχι να
εξουσιάζει.
Που οφείλει να σέβεται
και όχι να απαξιώνει τον
πολίτη.
Που έχει καθήκον να
ακούει, χωρίς να παρα-
πλανά. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συναυλία πραγ- σε η επίσης νεοσύστατη Παιδική Χορωδία του
Που παρέχει υπηρεσίες χωρίς ανταλλάγματα και ματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στον Συλλόγου η οποία αποτελούμενη από 25 περίπου
συναλλαγή. Δημοτικό Κινηματογράφο Ραφήνας. παιδιά τραγούδησε χριστουγεννιάτικες μελωδίες
Η Δημοτική Φιλαρμονική Ραφήνας και οι Χο- σκορπίζοντας χαρά και συγκίνηση σε όλους.
Που δεν πρέπει να υπόσχεται αλλά να προσπαθεί.
ρωδίες (Παιδική και Ενηλίκων) του νεοσύστατου Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ραφήνας «ΙΔΕΟ-
Που εργάζεται μεθοδικά χωρίς νόθες και ανούσιες
Πολιτιστικού Συλλόγου Ραφήνας «ΙΔΕΟΤΕ- ΤΕΧΝΟ» ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη του
μεθοδεύσεις, που εντάσσει το «εγώ» στο «εμείς», ΧΝΟ», παρουσίασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα από πολιτισμού και των τεχνών σε όλες τους τις εκ-
που υποτάσσει το συμφέρον τους ενός στο συμφέ- Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ενθουσιάζοντας φράσεις και ξεκίνησε δυναμικά με την ίδρυση
ρον της πόλης. τους θεατές που γέμισαν από νωρίς το χώρο του των δύο Χορωδιών που λειτουργούν υπό τη δι-
Χωρίς παραπλανητικές κραυγές, χωρίς λαϊκισμούς θεάτρου. εύθυνση της Ειρήνης Φωτεινάκη. Το «ΙΔΕΟ-
και απλουστεύσεις εργαστήκαμε και θα συνεχί- Εντυπωσιακή για άλλη μια φορά η Φιλαρ- ΤΕΧΝΟ» πρωτοπορεί και πρωτοτυπεί εισάγοντας
σουμε να εργαζόμαστε σκληρά για τους μεγάλους μονική Ραφήνας, έπαιξε γνωστές χριστουγεν- ειδική μουσική εκπαίδευση στα μέλη και των δύο
στόχους που βάζει μπροστά μας η νέα συγκυρία, οι νιάτικες μελωδίες υπό τη διεύθυνση του Αρχι- Χορωδιών.
μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες ανάγκες που προ- μουσικού της Γιώργου Καλούδη. Επίσης, από τον Οκτώβριο λειτουργεί και
κύπτουν από την Νέα και φιλόδοξη Μαραθώνια Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η Μικτή Χορω- Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας όπου η προσέ-
δία Ενηλίκων του Συλλόγου «ΙΔΕΟΤΕΧΝΟ» η λευση των λιλιπούτειων μαθητών είναι εντυ-
Πολιτεία.
οποία αν και μετρά ελάχιστους μήνες ζωής εν- πωσιακή, δημιουργώντας τη βάση για μεγαλύτερα
Με ρήξεις ουσιαστικές, ανυποχώρητοι σε κατεστη-
τυπωσίασε με την αρτιότητα και την ποιότητα της και περισσότερα μουσικά σύνολα στο μέλλον.
μένες νοοτροπίες, στάσεις, πρακτικές και μικρο- παρουσιάζοντας ένα «δεμένο» και ομοιογενές σύ- Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος
συμφέροντα, αδιάφοροι στο όποιο πολιτικό κόστος, νολο. Ραφήνας –Πικερμίου κ. Χριστόπουλος, οι Αντι-
θα υπηρετήσουμε τις ανάγκες του τόπου μας. Πολ- Η Χορωδία υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης δήμαρχοι Ραφήνας κ. Τσεβά και κ. Πιστικίδης,
λές φορές συναντήσαμε εμπόδια, συμφέροντα, δυ- Φωτεινάκη παρουσίασε μια σειρά Χριστουγεν- oi Δημ. Σύμβουλοι κ. Παπαδοπούλου και κ. Μι-
νιάτικων τραγουδιών προερχόμενα από το κλασ- σοκοίλης, άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού
σικό και σύγχρονο ρεπερτόριο τα οποία τα απέ- και της εκπαίδευσης και πλήθος κόσμου με ιδι-
δωσε με εξαιρετικό τρόπο. αίτερα αισθητή την παρουσία μικρών παιδιών.
Το μεγαλύτερο χειροκρότημα όμως απέσπα-

οι ελπίδες του 2011


σαρέσκειες, αχαριστία, εγωϊσμούς και αγκυλώσεις
σε παλιές νοοτροπίες. Θα συνεχίσουμε τη ρήξη με
όλα αυτά γιατί η συντριπτική πλειοψηφία θέλει
αυτό το δρόμο, μας δείχνει αυτό το δρόμο.

Η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση δημοτικών
παρατάξεων, φορέων, των δημοτικών υπαλλήλων και
των δημιουργικών πολιτών θα είναι κινητήρια δύ-
ναμη για την υλοποίηση των προγραμμάτων των δή-
μων που σκοπό έχουν την πρόοδο του τόπου. Χρει-
άζεται άμεση κινητοποίηση των στελεχών και του
προσωπικού του κάθε Δήμου για την ανακούφιση
του πολίτη από τα προβλήματα που τον απασχολούν
καθημερινά.
Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα
είμαστε άγρυπνοι παρατηρητές με έπαινο και κρι-
τική, όπου χρειάζεται, για την διασφάλιση της πιο
αμερόληπτης πληροφόρησης του πολίτη.
10//
την πρόσφατη ιστορία μας. Και αυτό το κατάφερε • Για την επάνοδο της ανάπτυξης στη χώρα
ο Ελληνικός λαός. Γιατί χωρίς την ωριμότητα του μας
ΒΟΥΛΗ @ Ελληνικού λαού καμία Κυβέρνηση δεν θα μπορούσε
να τα καταφέρει από μόνη της.
• Για μια κοινωνία ευνομίας, συμμετοχής,
διαφάνειας και δικαιοσύνης

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Όμως, δεν αρκεστήκαμε μόνο στο να δώσουμε


τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας. Βάλαμε μπρος


Για ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας
Για να δυναμώσουμε κι άλλο τη φωνή και
ιστορικές αλλαγές, γιατί ξέρουμε ότι η μόνη πραγ- το κύρος της χώρας μας
ματική απάντηση στο πρόβλημα είναι οι ριζικές αλ- Τίποτα, όμως, δεν χαρίζεται. Η δικαιολογημέ-
λαγές, η δημιουργία μιας διαφορετικής Ελλάδας. νη ανησυχία, απογοήτευση ή και οργή των πολιτών
Ήδη βαδίζουμε σ’ αυτό το δρόμο. Κάναμε το 2010 δεν πρέπει να οδηγήσει σε ηττοπάθεια, μοιρολατρία
μεγάλες αλλαγές, οι οποίες καθυστέρησαν για δε- ή εύκολη αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων, αλλά
καετίες, με τα θετικά αποτελέσματά τους να γί- να γίνει δύναμη αλλαγής.
νονται ολοένα και πιο ορατά. Χρειάζεται προσπάθεια και συνεχείς διορθωτι-
Θεμελιώσαμε μια νέα εποχή για την Αυτοδιοί- κές κινήσεις. Όμως, η στόχευση είναι μία. Μια Ελ-
κηση, με τον «Καλλικράτη». λάδα αξιών, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς,
Ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε το νόμο για την που γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους θα μπορεί να
υποχρεωτική ανάρτηση όλων των κυβερνητικών δημιουργήσει και μια βιώσιμη οικονομία.
αποφάσεων στο διαδίκτυο. Αυτό κάνουμε το 2011 με μεγάλες μεταρρυθ-
Αναμορφώσαμε το σύστημα προσλήψεων, με την μίσεις, που είναι δίκαιες και ωφελούν τη χώρα, το
καθολική υπαγωγή τους στο ΑΣΕΠ. κοινωνικό σύνολο και την μεγάλη πλειοψηφία των
Προχωρήσαμε στην επιλογή προϊσταμένων με πολιτών, αλλά που σε ορισμένες περιπτώσεις ξε-
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. βολεύουν, θίγουν επί χρόνια εδραιωμένα συμφέ-
Μάθαμε επιτέλους πόσους δημόσιους υπαλλή- ροντα ολίγων σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας,
λους έχουμε, με την απογραφή. όπως είναι τα κλειστά επαγγέλματα όπου η απόφασή
Φέραμε νέο φορολογικό νόμο, για την αποκα- μας είναι δεδομένη και με διαβούλευση προχωρά-
τάσταση της δικαιοσύνης, με ενιαία κλίμακα φο- με.

Ομιλία του Πρωθυπουργού,


Γιώργου Α. Παπανδρέου,
από τη συνεδρίαση του Υπουργι-
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την
οποία ωφελούνται τα χαμηλά εισοδήματα και επι-
βαρύνονται τα υψηλότερα.
Στόχος μας, το 2011 να είναι η τελευταία χρο-
νιά της ύφεσης και το 2012 η πατρίδα μας να επα-
νέλθει στην ανάπτυξη.
Καταργήσαμε το ΕΤΑΚ και πλέον φορολογείται Ώστε, το 2013 να έχουμε αφήσει πίσω μας πα-
κού Συμβουλίου, στις 29/12/2010. μόνο η μεγάλη ακίνητη περιουσία. θογένειες, συνήθειες, νοοτροπίες και πρακτικές,
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αναγκάσαμε τους ιδιοκτήτες offshore με ακί- που μας οδήγησαν στην κρίση και να είμαστε όλοι
“Είμαστε στο τέλος μιας δύσκολης και νητα να καταβάλουν υψηλότατο φόρο 15%. μαζί περήφανοι για την πατρίδα μας, σίγουροι για
φορτωμένης χρονιάς για την Κυβέρνηση Μειώσαμε τη φορολόγηση των κερδών των επι- το μέλλον μας και για το μέλλον των παιδιών μας.
και το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς εί- χειρήσεων που δεν διανέμονται, αλλά επανεπεν- Εύχομαι σε όλους σας καλή δύναμη για αυτά
ναι η 31η συνεδρίαση από την αρχή του δύονται για θέσεις εργασίας. που έχουμε μπροστά μας.
έτους και η 39η από την ανάληψη της Θέσαμε σε ισχύ δεκάδες νέα προγράμματα, με Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε στο μέλ-
Κυβέρνησής μας. στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη λον να θυμόμαστε το 2011 ως την αρχή της δημι-
Και ο μεγάλος αριθμός των θεμάτων στήριξη θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους και ουργίας της Ελλάδας, που όλοι αναζητούμε και αξί-
που έχουμε σήμερα στην Ημερήσια Διά- τις ευάλωτες ομάδες. ζουμε.
ταξη δείχνει ότι ακόμη και μέσα στις Επεκτείναμε την ιατροφαρμακευτική περί- Έχουμε πολλές πολιτικές που εφαρμόζουμε,
γιορτές, έχουμε ένα πολύ βαρύ πρό- θαλψη στους συμπολίτες μας που είναι άνεργοι. έχουμε προωθήσει πολλά νομοσχέδια, αλλά επειδή
γραμμα αλλαγών που διεκπεραιώνουμε, Φέραμε για πρώτη φορά στη χώρα μας το θεσμό όλα αυτά πρέπει να δίνουν και καθαρή εικόνα στους
ανταποκρινόμενοι και στο έκτακτο των του ολοήμερου νοσοκομείου. πολίτες για τη νέα πραγματικότητα που διαμορ-
συνθηκών που βιώνει η χώρα και την Αλλάξαμε το ασφαλιστικό σύστημα και εξα- φώνεται και να δημιουργήσουν μια δυναμική και
ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα, χω- σφαλίσαμε τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών τα- στην κοινωνία αλλά και να αξιολογηθούν, θέλω το
ρίς ταλαντεύσεις. μείων για τις μελλοντικές γενιές. κάθε Υπουργείο, να φέρει εδώ, στο Υπουργικό Συμ-
Κλείνει κυρίως όμως, μια δύσκολη Ξεκινήσαμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, βούλιο σε σχέση με τα νομοσχέδια, σε σχέση με τις
χρονιά για την Ελλάδα και τους Έλλη- με αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση της φαρμα- πολιτικές του ένα πιλοτικό ή κάποια πιλοτικά ή πει-
νες πολίτες. κευτικής δαπάνης. ραματικά προγράμματα, ας τα πούμε προγράμμα-
Γιατί η χρονιά που πέρασε αποτέλε- Προωθήσαμε την επιτάχυνση της ανάπτυξης των τα καλής πρακτικής, που θα αποτελούν την «μι-
σε για όλους τους Έλληνες μια δοκιμα- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλάζοντας το πα- κρογραφία» της εφαρμογής μιας πολιτικής και θα
σία χωρίς προηγούμενο. Ζήσαμε την ραγωγικό πρότυπο της χώρας. αναδεικνύουν τη χρησιμότητά της.
ανασφάλεια και το φόβο, τόσο για τη Δίνουμε κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας στα Παράδειγμα, η συνταγογράφηση σ’ ένα Ταμείο,
χώρα, όσο και η κάθε Ελληνική οικογέ- σπίτια, για να μειωθεί το κόστος για το νοικοκυριό. η εξοικονόμηση ενέργειας σε μια γειτονιά, σε μια
νεια για τη δική της ασφάλεια και ευη- Τελειώσαμε με το καμποτάζ και ανοίξαμε και συνοικία. Να είναι ένα πρόγραμμα απτό και συγ-
μερία, για το δικό της μέλλον. παραδώσαμε στους πολίτες Ολυμπιακά Ακίνητα που κεκριμένο. Μπορεί να είναι ένα νησί που θα το
Νομίζω ότι καμία Κυβέρνηση και κα- ήταν κλειστά επί σειρά ετών. «πρασινίσουμε», ας πούμε, με την έννοια της δια-
νένας πολιτικός δεν θα ήθελε να έχει να Ενισχύσαμε τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, με φορετικής ενεργειακής προσέγγισης, μια πιλοτική
διαχειριστεί μια παρόμοια εθνική κρίση. αυστηρούς νόμους για κάθε κρατικό αξιωματούχο. παρέμβαση σ’ ένα νοσοκομείο, μια παρέμβαση σε μια
Εμάς όμως ήταν καθήκον μας να το κά- Αλλάξαμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της συγκεκριμένη περιοχή για την ανεργία, ένα πιλο-
νουμε και το κάναμε. Δικαιοσύνης, για να υπάρξει δημοκρατική νομι- τικό πρόγραμμα στο χώρο της παιδείας ή οπουδή-
Και θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω μοποίηση και μεγαλύτερη ανεξαρτησία και διαφά- ποτε αλλού.
τον καθένα από εσάς γιατί σταθήκατε νεια. Θα ήθελα ο κάθε Υπουργός να αναθέσει σ’ έναν
όλοι στο ύψος της εθνικής ευθύνης που Στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά, πληρώ- ή και σε πολλούς Υφυπουργούς, να εισηγηθεί ο
η ιστορία και ο Ελληνικός λαός με την θηκαν τον Οκτώβριο οι επιδοτήσεις. Υφυπουργός εδώ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό
ψήφο του μας επεφύλαξαν να αναλά- Απελευθερώσαμε τις αστυνομικές δυνάμεις για το πιλοτικό πρόγραμμα. Κάθε εβδομάδα, κάθε
βουμε. να επιτελέσουν το πραγματικό τους έργο, δημι- φορά που θα έχουμε συνάντηση να υπάρχει και ένα
Καμία Κυβέρνηση και κανένας πο- ουργώντας, παραδείγματος χάρη, την ομάδα δίκυ- τέτοιο πιλοτικό πρόγραμμα.
λιτικός δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση κλης αστυνόμευσης «ΔΙΑΣ», που έφερε απτά απο- Πάντα, βεβαίως, τα πιλοτικά προγράμματα θα
να λάβει τις αποφάσεις που αναγκαστή- τελέσματα στη βελτίωση της ασφάλειας. πρέπει να αξιολογούνται και θ’ αξιολογούνται από
καμε να λάβουμε το 2010. Έπρεπε όμως Ξεκινήσαμε δυναμικά στην παιδεία, για μεγά- το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις βασικές μας
να το κάνουμε και το κάναμε. λες αλλαγές. Πέντε χιλιάδες αποσπασμένοι εκ- αρχές, της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της απλο-
Γιατί η αλήθεια είναι ότι, αν δεν το παιδευτικοί επέστρεψαν στα σχολεία, χωρίς κενά, ποίησης των διαδικασιών, της προώθησης της πρά-
κάναμε, δεν θα είχαμε αποτρέψει τη χρε- χωρίς ελλείψεις σε βιβλία. Το ψηφιακό σχολείο εί- σινης, ενεργειακής αντίληψης, της αλλαγής προ-
οκοπία της χώρας και θα φέραμε την τε- ναι πια πραγματικότητα και έπεται το Πανεπι- τύπου, της διαμόρφωσης θέσεων εργασίας, του αν
ράστια ευθύνη να μην έχουμε κάνει ό,τι στήμιο. και πόσο διαμορφώνεται ένα κλίμα επιμόρφωσης,
περνά από το χέρι μας για να μην ζή- Ποτέ στο παρελθόν μια Κυβέρνηση δεν παρή- πληροφόρησης και γνώσης, καινοτομίας στην οι-
σουμε μια εθνική τραγωδία για τη χώρα, γαγε τόσο έργο, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. κονομία μας και στους πολίτες.
αλλά και να μην ζήσει η κάθε Ελληνική Και ποτέ στο παρελθόν δεν κλήθηκε μια Κυβέρνηση Αυτές είναι οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν
οικογένεια –ειδικά οι πιο αδύναμοι και να εφαρμόσει το Πρόγραμμά της, σε τόσο δύσκολες στο μέτρο του δυνατού αυτά τα προγράμματα, διό-
η μεσαία τάξη- την απόλυτη εξαθλίωση και πολλές φορές ασφυκτικές συνθήκες. τι δεν εμπίπτουν όλα τα θέματα σε αυτές τις πιλο-
που θα έφερνε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συνεχίζουμε το 2011, με συγκεκριμένο πρό- τικές ενέργειες. Σκεφτείτε, λοιπόν, πολύ συγκε-
Το 2010, σταθήκαμε όρθιοι στην με- γραμμα: κριμένα, πώς αυτές οι γενικές πολιτικές θα έχουν
γαλύτερη κρίση του Ελληνισμού κατά • Για ένα κράτος στην υπηρεσία του πολί- και την εφαρμογή τους σε κάποιον τομέα.”
τη
ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ //11

Οι θεσμικές τομές ρυθμίζουν και ΠΑΝΤΕΛΗΣ


διαγράφουν μια νέα κατάσταση
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
Στο Μέγαρο της όλοι εμείς αναλαμβάνουμε.
Παλαιάς Βουλής Κυρίες και κύριοι, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
πραγματοποιήθηκε με κριτήριο αυτή την ευθύνη θα πορευτούμε. Η ανα-
σήμερα, στις 11 π.μ., φορά μας είναι στην κοινωνία και τους πολίτες.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
η ορκωμοσία του Η δέσμευσή μας που προκύπτει για όλους εμάς από τις ΑΤΤΙΚΗΣ
πρώτου αιρετού Πε- εκλογές της 14ης Νοεμβρίου είναι δέσμευση απέναντι στους Oμιλία στο Ελληνικό
ριφερειάρχη Αττικής πολίτες. Και μόνο απέναντι στους πολίτες. Στη φάση που
και των μελών του διανύουμε, δε νοούνται ούτε μπορούν να νοηθούν άλλες Κοινοβουλίου πραγ-
Περιφερειακού Συμ- στάσεις που προκρίνουν άλλα κριτήρια ή κρυφές ή φανε- ματοποίησε ο Βουλευ-
βουλίου. ρές εξαρτήσεις. τής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πε-
Στην τελετή πα- Έχουμε εκλεγεί, οι πολίτες μας εξέλεξαν, για τους πο- ριφέρειας Αττικής κ.
ρέστησαν ο Μακα- λίτες υπάρχουμε. Θα δώσουμε όλοι τη μάχη να ανταπο-
ριότατος Αρχιεπί- κριθούμε σε αυτή τη βαριά εντολή. Απέναντι στην κεντρική Παντελής Ασπραδά-
σκοπος Αθηνών κ. Ιε- εξουσία θα σταθούμε με την ίδια ευθύνη. κης, για τον προϋπο-
ρώνυμος Β', ο Γνωρίζουμε τη δυσκολία της στιγμής. Τα προβλήμα- λογισμό του 2011.
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής τα, όμως, είναι εδώ, μπροστά μας και δίπλα μας και οι λύ- Η ομιλία επικεντρώθηκε στις δυσκολίες
Διακυβέρνηση κ. Γιάννης Ραγκούσης που εκπροσώπησε και σεις δεν περιμένουν. Η δημιουργική συνεργασία με την Κυ-
τον Πρωθυπουργό, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της βέρνηση και τους εκφραστές της μπορεί να συντελέσει, ώστε
που προκύπτουν για τον έλληνα πολίτη από
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Χρήστος Ζώης, ο Υπουρ- οι λύσεις να προκύπτουν πιο γρήγορα και πιο ολοκληρω- τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας,
γός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. μένα. Όπου υπάρξουν εμπόδια, μικρά ή μεγάλα, εμείς θα αλλά και στην αναγκαιότητα να προσφέ-
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Σω- είμαστε εδώ για να τα πολεμήσουμε. Η εναντίωση στις δυ- ρουν επιτέλους οι έχοντες και όχι μόνο ο
κράτης Ξυνίδης, οι Υφυπουργοί Εσωτερικών κ. Γεώργιος σκολίες και η διαρκής διεκδίκηση των αποτελεσματικών απλός μέσος πολίτης.
Ντόλιος και Προστασίας του πολίτη κ. Μανώλης Όθω- λύσεων είναι για εμάς οδηγός. «Μέσα σ’ αυτό το δυσμενές κλίμα η Κυ-
νας. Παρόντες, επίσης, ήταν μεταξύ άλλων βουλευτές, Γε- Τα μεγάλα προβλήματα, όπως: Τα απορρίμματα, η αν- βέρνηση αναγκάστηκε να πάρει πολύ σκλη-
νικοί Γραμματείς του Υπουργείων, εκπρόσωποι των Δι- τιπλημμυρική προστασία, η αποχέτευση, η κοινωνική αλ- ρά μέτρα και απαιτήθηκαν επίπονες προ-
καστικών Αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ληλεγγύη, το παραλιακό μέτωπο, το ιστορικό κέντρο της σπάθειες και θυσίες από τον κάθε Έλληνα πο-
Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και Αθήνας, οι αστικές αναπλάσεις, η οδοποιία, οι επιχειρη- λίτη, έναν πολίτη πικραμένο, θυμωμένο,
άλλων αρχών. ματικές καινοτομίες, το εμπόριο, ο τουρισμός, η απασχό- οργισμένο θα έλεγα, που ναι μεν δείχνει ανο-
Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάν- ληση, η υγεία, η πρόνοια, η εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χή και ωριμότητα, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί.
νης Σγουρός είπε: πολιτών, πρέπει να βρουν τις λύσεις τους και πάνω απ' όλα Απαιτεί να αντιδράσουμε στις αγκυλώσεις και
«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάπτυξη της χώρας στο μερίδιο που αναλογεί στην Πε- ανισορροπίες του παρελθόντος. Απαιτεί να
σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας συ- ριφέρεια Αττικής. Για όλα αυτά θα αναπτύξουμε συστη-
νάντηση. ματική δράση και θα δώσουμε τη μάχη που το καθένα απαι- προχωρήσουμε σε δομικές αλλαγές και ενέρ-
Είναι για εμάς μια σημαντική μέρα. Για όλους εμάς, τεί, για να υπάρξουν λύσεις πραγματικές και βιώσιμες, που γειες που θα δικαιολογήσουν την αναγκαιό-
γυναίκες και άντρες, που δώσαμε την εκλογική μάχη για ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. τητα των μέτρων και θα του δώσουν ελπίδα
πρώτη φορά στη νέα Περιφέρεια, άμεσα εκλεγμένοι από Την 1η Ιανουαρίου ξεκινάμε τη δουλειά. Η προσπά- να οραματίζεται ένα ευοίωνο μέλλον».
το λαό. θεια μάς αφορά όλους. Γι' αυτό από σήμερα κιόλας απευ- Ο Παντελής Ασπραδάκης περιέγραψε
Το εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο και ο εκλεγ- θύνω πρόσκληση σ' όλους τους συναδέλφους, ότι από αυτό την τιτάνια προσπάθεια του Γιώργου Πα-
μένος Περιφερειάρχης αποτελεί στην ιστορική θεσμική εξέ- το εγχείρημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να λείψει κανείς. πανδρέου και της κυβέρνησης τους προ-
λιξη της Αυτοδιοίκησης της χώρας μια τομή στην κατεύ- Θέλω να κάνω ξεκάθαρο ότι θα επιδιώξω από σήμερα κιό- ηγούμενους μήνες προκειμένου η χώρα να σω-
θυνση της ουσιαστικής αποκέντρωσης. Αυτή η θεσμική τομή λας την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων του Περιφερειακού θεί από τη χρεοκοπία αλλά και να γίνουν όλες
μπορεί να αποδειχθεί και ιστορική τομή για τα δημόσια Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων. Γι' αυτό καλώ όλους εκείνες οι διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε
πράγματα της σύγχρονης Ελλάδας. Οι θεσμικές τομές ρυθ- τους Περιφερειακούς Συμβούλους ανεξάρτητα πολιτικής να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια για ένα
μίζουν και διαγράφουν μια νέα κατάσταση. Οι άνθρωποι, τοποθέτησης, να στηρίξουν την προσπάθεια της Περιφέ- κράτος δικαίου σύγχρονο και βιώσιμο.
όμως, δίνουν νόημα στους θεσμούς και δύναμη στις με- ρειας Αττικής. Μόνο έτσι θα πετύχουμε. Μόνο έτσι θα μπο- Συγκεκριμένα ανέφερε: "Εδώ και ένα
ταρρυθμίσεις. ρέσουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ όλες και όλους για την χρόνο ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει μια τι-
που σήμερα ορκιζόμαστε, αναλαμβάνουμε μια μεγά- παρουσία σας σήμερα εδώ. τάνια προσπάθεια, εντός και εκτός της χώρας,
λη ευθύνη. Σας εύχομαι καλές γιορτές και η καινούρια χρονιά να για να ανακτήσει το χαμένο της κύρος και την
Από μας εξαρτάται. Από την ευρύτητα της σκέψης μας, είναι για όλους μας, όλους τους Έλληνες, όλους τους πο- αξιοπιστία αλλά και να συμβάλλει, ώστε η Ελ-
τη διάθεση της δημιουργικής συνεργασίας, από την πίστη λίτες της Αττικής, μια νέα αισιόδοξη αρχή. λάδα, μέσα από το δικό της πρόβλημα, με συγ-
στους κοινούς στόχους, από την επιδίωξη του ουσιαστικού Στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή θα γίνει η πρώτη κεκριμένες προτάσεις και ιδέες, να υποστη-
διαλόγου, την αποφασιστικότητά μας, θα κριθεί η εξέλιξη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 10.00, θα ρίξει την Ευρωπαϊκή συνοχή".
αυτού του μεγάλου και δύσκολου εγχειρήματος. Το εγχεί- σας αποσταλεί η σχετική πρόσκληση». Στη συνέχεια ο Παντελής Ασπραδάκης
ρημα αυτό, κυρίες και κύριοι, κάνει το πρώτο του βήμα μέσα Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε- επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός του 2011
σε δραματικά δύσκολες συνθήκες. κτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γιάννης Ραγκούσης, στην ομι- προωθεί αλλαγές σε τομείς της δημόσιας δι-
Τις δραματικά δύσκολες συνθήκες που βιώνει σήμε- λία του ανέφερε: «έχουμε την πεποίθηση ότι εσείς θα κά- οίκησης προς όφελος του Έλληνα πολίτη που
ρα η χώρα μας και ο κάθε Έλληνας. Μαζί σε αυτή τη με- νετε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, εμείς θα κάνουμε ό,τι σε βάθος χρόνου θα συμβάλλουν αποφασι-
γάλη δυσκολία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εγχείρημα αυτό περισσότερο περνάει από το χέρι μας, να σταθούμε στο πλάι στικά σε λιγότερη γραφειοκρατία και καλύ-
του "Καλλικράτη", ακριβώς επειδή είναι νέο και ριζοσπα- σας, ώστε τα περισσότερα απ' αυτά τα προβλήματα να λυ-
στικό, συνοδεύεται με πολλά και σύνθετα προβλήματα στα θούν προς όφελος των πολιτών της Αττικής και κατ' επέ-
τερες υπηρεσίες σε ποικίλους τομείς.
πρώτα βήματα της εφαρμογής του. Σε εμάς πέφτει το βά- κταση όλης της χώρας και τις συνοικίες που δεν έχουν όριο Τόνισε επίσης ότι ζητούμενο είναι "η
ρος να ανταποκριθούμε. μόνο την Περιφέρεια Αττικής. φροντίδα για τα χαμηλά εισοδήματα, τους χα-
Από 1η Ιανουαρίου 2011, υπηρεσίες, έργα, ανθρώπι- Και έχουμε γι' αυτό ένα πρώτο δείγμα γραφής κι αυτό μηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιού-
νο δυναμικό, οικονομικοί πόροι, εγκαταστάσεις, θα πρέπει δεν είναι άλλο από την σημερινή μας συνάντηση γι' αυτό χους, που οφείλουμε να προσπαθήσουμε,
σε χρόνο ρεκόρ να ενοποιηθούν, να ανασυγκροτηθούν και το πολύ σημαντικό γεγονός της ορκωμοσίας των νέων Πε- όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να ανα-
να κατευθυνθούν στο υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματι- ριφερειαρχών Αρχών της Περιφέρειας Αττικής, κάτι που, κτήσουν, έστω, μέρος των απωλειών του ει-
κότητας. Υπάρχει απαίτηση για μεγαλύτερη αποτελεσμα- αν το έλεγε κανείς πριν από λίγους μήνες, δικαιολογημέ- σοδήματός τους".
τικότητα, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους να, οφείλω να ομολογήσω, θεωρούνταν ως περίπου ένας Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε για την
στόχους, στην καθημερινή διοίκηση, στη διαχείριση των πό- απραγματοποίητος τόπος, κι όμως να, χάρη σε όλους εσάς Περιφέρεια Αττικής και τα προβλήματα της
ρων, στα στρατηγικά προγράμματα, αλλά πρώτα και πάνω καταρχήν, χάρη στην δουλειά, τη βούληση αλλά και την επι- σε διάφορους τομείς, όπως την αποχέτευση
από όλα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. θυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολι- στην Ανατολική Αττική, τη διαχείριση των
Η προσπάθεια που ξεκινάμε από την 1η Ιανουαρίου εί- τών είμαστε εδώ, για να εγκαινιάσουμε έναν ειλικρινά πολύ απορριμμάτων, τον Ασωπό Ποταμό, τα περι-
ναι, κυρίες και κύριοι, προσπάθεια Εθνική. Αυτό πιστεύω σημαντικό νέο θεσμό όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση
βαλλοντικά προβλήματα στο Θριάσιο Πεδίο,
ότι ισχύει για όλους τους συναδέλφους και για όλες τις Πε- αλλά για το Κράτος στο σύνολό του, για τους πολίτες ως
ριφέρειες της χώρας. τελικούς αποδέκτες αυτής της δουλειάς κι αυτής της προ- την ανασφάλεια του Πολίτη από την εγκλη-
Ιδιαίτερα όμως, εδώ στην Αττική, ιδιαίτερα για την Ατ- σπάθειας που θα γίνει. ματικότητα και άλλα.
τική, αυτό το πιστεύω διπλά. Όχι μόνο γιατί εδώ συγκεν- Ξεκινάμε, λοιπόν, αυτό το πολύ δύσκολο αλλά πολύ Κλείνοντας την ομιλία του ο Παντελής
τρώνεται ο μισός πληθυσμός της χώρας και το 70% της οι- όμορφο ταξίδι, βέβαιοι ότι για μια ακόμη φορά οι δυνάμεις Ασπραδάκης εξέφρασε την ευχή "στο μέλλον
κονομικής δραστηριότητάς της, αλλά επειδή η Αττική βρί- της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, της ελληνικής πε- η πολιτική να μην είναι παράγοντας απαι-
σκεται εξ αντικειμένου στο επίκεντρο, παρατηρείται διπλά ριφερειακής - πια - αυτοδιοίκησης θα καταγράψουν μια ακό- σιοδοξίας και μελαγχολίας για την κοινωνία,
και μπορεί να αποτελέσει - γι' αυτό η ευθύνη μας είναι με- μη πολύ σημαντική περγαμηνή στην ιστορία της προσφο- αλλά φορέας ελπίδας που θα δώσει προοπτι-
γαλύτερη - αν όχι οδηγό, πάντως ένα κάποιο πρότυπο λει- ράς της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης όλα τα προ- κή και εφόδια στη νέα γενιά, που θα μετου-
τουργίας της νέας Περιφέρειας. ηγούμενα χρόνια για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τό- σιώσει την σημερινή αγωνία σε δημιουργι-
Δεν το λέω αυτό, για να πω ότι εμείς έχουμε κάποιο που. κότητα και πρόοδο".
ιδιαίτερο ρόλο. Το υπογραμμίζω αυτό σήμερα, την ημέρα Σας ευχαριστώ πολύ και με την ευκαιρία «Χρόνια Πολ- Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία:
της ορκωμοσίας μας, για να δείξω το βάρος της ευθύνης που λά» σε όλους σας και «Καλή δύναμη». http://pantelis.aspradakis.gr/press/35/157
12//

ΚΑΒΑΦΗ 5 - ΡΑΦΗΝΑ
Τηλ. 22940 - 79056
Κιν. 6934821363
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ //13
14//
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικόπεδο 802τμ με θέα θάλασσα 360.000€. SALES 9) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ριζάρι) 2 αγροτεμάχια 9.960τμ και 10.500τμ 320.000€ 800τμ γωνιακά, μεσαία, από 130.000€ έως 200.000€. SALES PRO- 24) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικία 110τμ +40τμ ξενώνα σε οικόπεδο 400τμ και έτε-
PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, και 500.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, PERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, ρο οικόπεδο 260τμ δίπλα όλο μαζί 370.000€ ευκαιρία. SALES PRO-
email info@salesproperties.gr 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr email info@salesproperties.gr PERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142,
2) ΒΑΡΝΑΒΑΣ αγροτεμάχιο 2.100τμ άρτιο οικοδομήσιμο θέα θάλασ- 10) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (Άνω Σχινίας) οικόπεδα 750τμ εκτός σχεδίου θέα θά- 17) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (δικαστικών υπαλλήλων) μεζονέτες 120τμ σε δύο επί- email info@salesproperties.gr
σα 110.000€ διαθέτουμε και άλλα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: λασσα από 40.000€ έως 70.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: πεδα από 180.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 25) ΜΑΤΙ μονοκατοικία 300τμ σε οικόπεδο 1.000τμ 900.000€. SALES
22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142,
3) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 3 αγροτεμάχια εντός ζώνης 4.300τμ 2.100τμ 3.600τμ 11) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ αγροτεμάχια επί της Λ.Σχινία από 85.000€ ζητούν- 18) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικόπεδο 620τμ σε ωραίο σημείο δίδεται και το μισό email info@salesproperties.gr
110.000€ 80.000€ 120.000€ αντίστοιχα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ ται ακίνητα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 300.000€ η΄ 150.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 26) ΜΑΤΙ διαμερίσματα 110τμ 30ετίας από 190.000€. SALES PRO-
τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@salesproper- 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr PERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142,
ties.gr 12) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (σχινίας) 3 αγροτεμάχια 12.500τμ 700μ από θάλασσα 19) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικόπεδο 358τμ σ.δ 0.4 τετράγωνο 185.000€. SALES email info@salesproperties.gr
4) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ αγροτεμάχιο 11.000τμ με παροχές θέα 200.000€ Δια- 500.000€ , 4.000τμ 200μ από θάλασσα 250.000€, και 4.000τμ με δύο πα- PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, 27) ΜΑΤΙ 2 οικόπεδα 1.000τμ 700.000€ έκαστο ζητούνται ακίνητα. SA-
θέτουμε και άλλα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, λαιά σπίτια 320.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, email info@salesproperties.gr LES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640
6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 20) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικία 210τμ σε οικόπεδο 250τμ με θέα bbq 370.000€. 2142, email info@salesproperties.gr
5) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΆνω σούλι 2 αγροτεμάχια 5.500τμ και 4.200τμ με γε- 13) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ οικία 100τμ σε οικόπεδο 246τμ με άδεια εκτός σχε- SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 28) ΑΡΤΕΜΙΔΑ οικόπεδα από 275τμ έως 620τμ κοντά στη θάλασσα από
ώτρηση 320.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, δίου 105.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 2142, email info@salesproperties.gr 150.000€ έως 260.000€ ζητούνται ακίνητα. SALES PROPERTIES ΣΑ-
6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 21) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικία 250τμ σε οικόπεδο 327τμ πάρκινγκ, αποθήκες ΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@sale-
6) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ αγροτεμάχιο 1.650τμ εντός ζώνης άρτιο οικοδομήσιμο 14) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (δικαστών και εισαγγελέων) οικόπεδα 1.010τμ εώς ,σοφίτα 360.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, sproperties.gr
160.000€ διαθέτουμε και άλλα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 1.080τμ με θέα και κοντά στη θάλασσα από 180.000€ εώς 600.000€ δί- 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 29) ΑΡΤΕΜΙΔΑ 3 μονοκατοικίες κοντά στη θάλασσα 80τμ σε οικόπε-
22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr πλα στο κύμα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 22) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικία παλαιά 180τμ σε οικόπεδο 1.400τμ θέα θάλασσα δο 225τμ 135.000€,63τμ σε οικόπεδο 235τμ 135.000€ και 75τμ σε οικό-
7) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ οικόπεδο εντός σχεδίου 500τμ 120.000€ διαθέτουμε 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 590.000€. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, πεδο 360τμ 260.000€ διαθέτουμε και άλλα. SALES PROPERTIES ΣΑ-
και άλλα ζητούνται ακίνητα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 15) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (δικαστών και εισαγγελέων) μεζονέτες από 95τμ έως 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr ΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@sale-
22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr 160τμ με κοινόχρηστη πισίνα από 140.000€ έως 400.000€. SALES PRO- 23) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ διαμερίσματα από 75τμ έως 105τμ όλα με θέα θάλασσα sproperties.gr
8) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ επί Λ. Σουλίου 2 αγροτεμάχια 24.500τμ και 4.110τμ PERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, από 200.000€ έως 300.000€ ζητούνται ακίνητα. SALES PROPERTIES 30) ΑΡΤΕΜΙΔΑ μεζονέτες 95τμ και 105τμ ανεξάρτητες από 185.000€
ευκαιρία. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, email info@salesproperties.gr ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827, 6970297257, 694640 2142, email info@sa- διαθέτουμε και άλλα. SALES PROPERTIES ΣΑΦΡΑΣ τηλ: 22941-11827,
694640 2142, email info@salesproperties.gr 16) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (δικαστικών υπαλλήλων) οικόπεδα από 700τμ έως lesproperties.gr 6970297257, 694640 2142, email info@salesproperties.gr

«ΠΡΩΤΕΥΣ»: Ε) ΡΑΦΗΝΑ 13. Πανόραμα Ραφήνας, γωνιακό οικόπεδο με Α) ΡΑΦΗΝΑ


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 1. ΜΑΡΙΚΕΣ, ορειχαλκουργοί, μονοκατοικία, θέα θαλάσσης σε τιμή ευκαιρίας. 1. ΠΡΩΤΕΑΣ, διαμέρισμα β’ ορόφου, 45 τ.μ.,
1. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 300 τ.μ., οικόπεδο 500 τ.μ., (Ισόγειο 100 τ.μ., 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 1 υ/δ, τζάκι, θερμοπομποί, Α/C, parking, λίγα
Α) ΠΑΛΑΙΑ ΡΑΦΗΝΑ 2 υ/δ, τζάκι και μεζονέτα, α' και β' όροφος, Α) ΠΙΚΕΡΜΙ, επί Λ. Μαραθώνος, ισόγειο κοινόχρηστα, 80.000 ευρώ
1. Διαμέρισμα, 70 τ.μ. 2 υ/δ, α’ ορόφου γω- 200 τ.μ., 3 υ/δ, 3 μπάνια, τζάκι, 630.000 διαμπερές κατάστημα 140τμ + υπόγειο 50τμ, 2. ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, νεόδμητο διαμέρισμα
νιακό, πλήρως ανακαινισμένο, καλοριφέρ, ευρώ. 480.000 ευρώ και ενοικίαση 1.750 ευρώ / γ’ ορόφου 54τ.μ. παραδοτέο σε 10 μήνες, με-
A/C, 95.000 ευρώ. 2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ νομιμοποιημένη παλαιά μήνα. γάλο μπαλκόνι, θέα θαλάσσης, αποθήκη,
2. Διαμέρισμα 5 ετών 1ου ορόφου, 1υ/δ, μονοκατοικία 75τ.μ. σε 250 μ. οικόπεδο, Β) ΡΑΦΗΝΑ parking, 160.000 ευρώ
52τ.μ. αυτόνομη θέρμανση, a/c, 125.000 ευρώ 120.000 ευρώ 1. Δυο συνεχόμενα γραφεία α' ορόφου προσό- 3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΩΤΕΑ, σε ανακαινισμένη
3. Μονοκατοικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 250 3. ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, μονοκατοικία ψεως, νοικιασμένα με 1.050 ευρώ/μήνα, πολυκατοικία εμπρός στην θάλασσα, διαμέρι-
τ.μ., χτίζει επιπλέον 120 τ.μ.. 385.000 ευρώ. 80τ.μ. 2 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, σε οικό- 250.000 ευρώ σμα ανακαινισμένο 60τ.μ. 2 υ/δ, 1ου ορόφου
4. Νεόδμητο studio β’ ορόφου 28,5τ.μ. με πεδο 420τ.μ. Σ.Δ.06, 390.000 ευρώ. 2. Ισόγειο κατάστημα 20τμ + 25τμ υπόγειο, και parking, 135.000 ευρώ.
35τ.μ.βεράντα αυτονομία, a/c, αποθήκη, 4. ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ραφήνας, (Αγ. Γεωργίου), σε εμπορικό κέντρο πλησίον κεντρικής πλα- 4. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΕΑ, διαμέρισμα 5 ετών,
75.000 ευρώ. παλαιά νομιμοποιημένη μονοκατοικία 60τ.μ., τείας Ραφήνας, ενοικιάζεται 650 ευρώ / μήνα 75τμ, α’ ορόφου, αυτονομία, τζάκι, κλειστό
5. Νεόδμητο διαμέρισμα β’ ορόφου 80 τ.μ, 2 2 υ/δ, σε γωνιακό οικόπεδο 350 τ.μ., θέα θα- και πωλείται 135.000 ευρώ. parking, αποθήκη, 170.000 ευρώ.
υπνοδωμάτια, αποθήκη, parking, θέα θά- λάσσης, 150.000 ευρώ. 5. ΜΑΡΙΚΕΣ, νέο διαμέρισμα α’ ορόφου Full
5. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Extra 92 τ.μ., 2 υ/δ, 2 WC, τζάκι, αποθήκη,
λασσα ,200.000 ευρώ 5. ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, αυτόνομη και ανεξάρ- Α) ΡΑΦΗΝΑ
6.Νεόδμητο διαμέρισμα β’ ορόφου, 2 υ/δ, τητη μεζονέτα, 100τμ, 3 υ/δ, με δικό της parking, 210.000 ευρώ. (Νοικιασμένο 600
1. ΝΗΡΕΑΣ διαμέρισμα 1ου ορόφου, 75 τ.μ. ευρώ το μήνα)
90τ.μ. 200.000 ευρώ κήπο, 200.000 ευρώ. 2 υ/δ, αυτονομία, 500 ευρώ.
Β) ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Ζ) ΖΟΥΜΠΕΡΙ 6. ΠΡΩΤΕΑΣ, παραλία υπό κατασκευήν ορο-
2. ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, μεζονέτα παρα- φοδιαμέρισμα γ’ ορόφου με θέα θαλάσσης
1. Νεόδμητο διαμέρισμα 45τμ, 4ου ορόφου, 1. 50μ. από θάλασσα, ανεξάρτητη ανακαινι- θαλάσσια, 100τ.μ. με κήπο 150τ.μ., 3υ/δ, αυ-
άπλετη θέα θαλάσσης. Νοικιασμένο 500 ευρώ σμένη μονοκατοικία, 28 τ.μ. συν 18 τ.μ. βε- 95τμ, 285.000ευρώ.
τόνομη θέρμανση, 1.050 ευρώ το μήνα, 7. ΝΗΡΕΑΣ, Πλατεία γωνιακό διαμέρισμα δ’
ανά μήνα ράντα με τζάκι, Α/C. 60.000 ευρώ. ενοικιάζεται και για σεζόν.
2. Ρετιρέ νεόδμητο 92τ.μ.,3 υ/δ, 2WC, 2 park- ορόφου 52τμ, 2 υ/δ με θέα και εγγύτητα θα-
3. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΩΤΕΑ, οροφοδιαμέρισμα β’ λάσσης,135.000 ευρώ.
ing κλειστό, αποθήκη αποκλειστική χρήση ορόφου, 150 τ.μ., 3 υ/δ, 2 WC, αυτόνομη θέρ-
ταράτσας, πανοραμική θέα θαλάσσης και Stu- Α) ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Άγιος Νικόλαος, 300τ.μ., 8. Παραλία ΠΡΩΤΕΑ, οδός ΘΑΛΕΙΑΣ, μονα-
πλησίον θαλάσσης, Σ.Δ 0,4, 140.000 ευρώ μανση, θέα θαλάσσης, 850 ευρώ. δικό διαμέρισμα εμπρός στην θάλασσα, τε-
dio ισογείου. Τιμή 320.000 ευρώ. 4. ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ισόγειο δυάρι, με αυ-
Γ) ΜΑΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ, ανακαινισμένο δια- Β) Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, οικόπεδο 1.300 τ.μ. 14 λευταίου ορόφου 87 τ.μ. 2 υ/δ, τζάκι,
μ. πρόσοψη, κτίζει 400μ. 550.000 ευρώ. τόνομη θέρμανση, τιμή 300 ευρώ και στούν- ανακαινισμένο, 320.000 ευρώ.
μέρισμα 1ου ορόφου, 60τμ. Τιμή 130.000 τιο 270 ευρώ.
ευρώ. Γ) GOLDEN COAST Παραλία γωνιακό οικό- 9. ΠΡΩΤΕΑΣ νεόδμητο ισόγειο διαμέρισμα,
πεδο πάνω στο κύμα 5,5 στρέμματα 1.550.000 5. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΩΤΕΑ διαμέρισμα ρετιρέ 75 92 τ.μ. 3 υ/δ, με κήπο, 155.000 ευρώ.
Δ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΩΤΕΑ, εμπρός στη θάλασσα τ.μ., 2 υ/δ, αυτονομία, κλειστό parking, τζάκι.
1. δυάρι τελευταίου ορόφου, 115.000 ευρώ. ευρώ. Β) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Δ) ΡΑΦΗΝΑ 800 ευρώ. 1. ΑΝΑΤΟΛΗ, διαμέρισμα β’ ορόφου, 3 ετών,
2. δυαράκι α΄ ορόφου 31τ.μ., 65.000 ευρώ 6 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ, Μεζονέτα 250
Ε) ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ διαμέρισμα, β' ορό- 1. Κέντρο, εντός σχεδίου, 250 τ.μ., Σ.Δ.1,1, 78 τ.μ., 2 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι,
270.000 ευρώ. τ.μ., 4 υ/δ, οικόπεδο 550 τ.μ. με εξαιρετική A/C, parking, αποθήκη, πισίνα, άπλετη και
φου, 7 ετών, 75 τ.μ., 2 υ/δ, αποθήκη, parking, θέα θαλάσσης. 1600 ευρώ ανά μήνα.
θέα θάλασσα, 185.000 ευρώ. 2. Βελανιδιά, γωνιακό, κληροτεμάχιο, 944 ανεμπόδιστη θέα Ευβοϊκού, 200.000 ευρώ.
τ.μ. (14Χ70 μ.), 75.000 ευρώ 7. ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΥΝΗ Νεόδμητη μονοκατοικία 2. Παραλία, οδός Ποσειδώνος, 20 μ. από την
ΣΤ) ΝΗΡΕΑΣ νεόδμητα διαμερίσματα με 80 τ.μ., 2 υ/δ, τζάκι, αυτονομία, κήπος 1
parking, χωρίς ημιυπαίθριους: 1) 61τ.μ. 2 υ/δ 3. Πευκώνας, γωνιακό, κληροτεμάχιο, αμφι- παραλία, γωνιακή νεόδμητη μεζονέτα, 140
θεατρικό με θέα και 30 ρίζες ελιές, 6,2 στρέμ- στρέμμα, 750 ευρώ. τ.μ., 4 υ/δ, 3 μπάνια, σε οικόπεδο 800 τ.μ., με
165.000 ευρώ 2) 41τ.μ. 125.000 ευρώ. 8. ΠΡΩΤΕΑΣ, δυάρι β’ ορόφου, 1 υ/δ, αυτό-
ματα, 330.000 ευρώ. υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, 690.000
2. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ νομη θέρμανση, parking, 420 ευρώ. ευρώ.
Α) ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Άγιος Νικόλαος, γωνιακή μο- 4. Στ. Πέρρη οικόπεδο 500τ.μ. (20Χ25) Σ.Δ.
1,1 550.000 ευρώ. 9. ΠΡΩΤΕΑΣ, νεόδμητο ισόγειο διαμέρισμα, 3. Σε μικρό συγκρότημα δίπλα στην θάλασσα,
νοκατοικία 300τ.μ σε οικόπεδο 600τ.μ, 92 τ.μ. 3 υ/δ, με κήπο, 500 ευρώ. μεζονέτες Α. 100 τ.μ. 210.000 ισόγειο νεόδ-
460.000 ευρώ 5. Κόκκινο Λιμανάκι, οικόπεδο προβολής με
θέα 830τ.μ. Σ.Δ. 0,6, 695.000 ευρώ 10. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, νεόδμητο ισόγειο διαμέρι- μητο διαμέρισμα 48 τ.μ., 1 υ/δ, αυτονομία,
Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ, τριώροφη μονο- σμα, 85 τ.μ., 2 υ/δ, με κήπο, σύστημα τζάκι αποθήκη, parking, 110.000 ευρώ.
κατοικία 295τ.μ, 3 υ/δ +.playroom ,3 μπάνια, 6. Νέο Σχέδιο Ραφήνας, αμφιθεατρικό οικό-
ψήξης/θέρμανσης, τζάκι, θέα θάλασσα, χωρίς Γ). ΖΟΥΜΠΕΡΙ, Μεζονέτα 8 ετών, 112 τ.μ., 4
2 κλειστά parking, εξαιρετική θέα θάλασσα πεδο, 330 τ.μ. Σ.Δ. 0,6 290.000 ευρώ
κοινόχρηστα 680 ευρώ. υ/δ, 2 μπάνια, κλιματισμός, αυτόνομη θέρ-
650.000ευρώ. 7. Μαρίκες, οικόπεδο 311τμ, ΣΔ 04, 150.000 Ενοικιάζονται παραθαλάσσια επιπλωμένα
ευρώ μανση, πλησίον θαλάσσης. 275.000 ευρώ.
Γ) ΝΤΑΟΥ, πλήρως ανακαινισμένη μονοκα- διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενός, δύο ή
τοικία 60τ.μ. με κήπο, 2 υ/δ, parking, απο- 8. Μπλε Λιμανάκι, γωνιακό οικόπεδο 300τμ, 8. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
τριών δωματίων, με την ημέρα ή την σαιζόν.
θήκη, καλοριφέρ, αυτοματισμοί 145.000 ΣΔ 06, 250.000 ευρώ. Ανταλλάσσονται οικόπεδα εντός σχεδίου με
9. Κόκκινο Λιμανάκι, γωνιακό οικόπεδο 6. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ έτοιμα διαμερίσματα συν μετρητά
ευρώ.
320τμ, με οικοδομησιμότητα, πωλείται Α) ΡΑΦΗΝΑ 9. ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ,
140.000 ευρώ. 1. ΝΗΡΕΑΣ, οικόπεδο 815 τ.μ. (15,20 Χ Ζητείται ρετιρέ, 80-100 τ.μ., με θέα και εγ-
1. Οδός Ρούμελης, μονοκατοικία διώροφη,
σοβαντισμένη, 128+70τμ σε οικόπεδο 476τμ, 10. Κολυμβητήριο, κληροτεμάχιο 5,8 στρέμ- 55,40 μ.), πωλείται ολόκληρο ή μισό και αν- γύτητα στην θάλασσα για ενοικίαση.
με θέα θαλάσσης (νεόδμητη, ανεξάρτητο ματα με άδεια οικοδομής και θέα θαλάσσης, τιπαρέχεται.
ημιυπόγειο 70 τ.μ., ισόγειο 78 τ.μ. και 1ος 650.000 ευρώ. 1. ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, γωνιακό οικόπεδο ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ/
όροφος 50 τ.μ.), 330.000 ευρώ. 11. Αγ. Νικόλαος, μοναδικό γωνιακό οικόπεδο προβολής με θέα θαλάσσης 830 τ.μ. Σ/Δ 0,6 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ/
2. παραλία, νεόδμητη μεζονέτα 180 τμ, αυτό- με άπλετη θέα ευβοϊκού 550τ.μ. Σ.Δ. 0,8, πωλείται ολόκληρο ή μισό και αντιπαρέχεται. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ
νομη με δικό της κήπο 440τμ, 3 υ/δ, 3 μπάνια. 1.080.000 ευρώ 2. ΣΤ. ΠΕΡΡΗ, οικόπεδο με θέα θαλάσσης BEST VALUE FOR MONEY
570.000 ευρώ. 12. Παραλία Πρωτέα, γωνιακό αμφιθεατρικό 500 τ.μ. (20Χ25) Σ/Δ 1,1 πωλείται και αντι- «ΠΡΩΤΕΥΣ» Ν.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ
3. παραλία νεόδμητο δυάρι, ισογείου, 48τμ, οικόπεδο με θέα θαλάσσης 1.500 τ.μ. Σ/Δ 0,9, παρέχεται. Τηλ. 697 27 028 28
αποθήκη, parking, 110.000 ευρώ. 1.600.000 ευρώ. 7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ //15

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τζάκι, καλοριφέρ, A/C, ηλιακός, αυλή,


B.B.Q, κήπος, parking, αποθήκη, Τηλ..
τηλ. 6947 83 2545
●Ραφήνα, ενοικιάζεται κατάστημα 220
μόνο 420.000 ευρώ. (όχι Μεσήτες)
Τηλ.6940407316.
6937044419 τ.μ. καινούργιο, ισόγειο, πατάρι 170τ.μ.
● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Κατάστημα 60 τ.μ. στην
Αρτέμιδα, με μεγάλη πρόσοψη, καινούρ-
● ΡΑΦΗΝΑ, παλαιά Ραφήνα. Ενοικιάζε-
ται 2άρι, 56 τ.μ., ανακαινισμένο με και-
υπόγειο 220 τ.μ., με γκαράζ, με ξεχωρι-
στή είσοδο τροφοδοσίας, 50 μ. από κεν-
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
γιο, υπερυψωμένο ισόγειο, ενοίκιο στα- νούργια κουζίνα και ντουλάπια, τριμμένα τρική πλατεία, τηλ. 6947 83 2545
θερό για 2 έτη. Τιμή 580 €. μάρμαρα και βαμμένο, σε αρίστη κατά- ●Ραφήνα, εντός σχεδίου οροφοδιαμερί- ● Γερμανικά από Γερμανίδα με μεγάλη
Τηλ.6944656813 σταση, μπαλκόνι με θέα στον Βουτζά. σμα, 135τ.μ., σαλόνι, τζάκι, κουζίνα, πείρα, για όλους. Παραδίδονται μαθή-
● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ενοικιάζεται κατάστημα, Τηλ. 22940 76626, 6974376331, 3υ/δ, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, απο- ματα για αρχαρίους, πρακτική εξάσκηση
75 τ.μ., σε καλή κατάσταση, πίσω από το 6976898942 θήκη, τηλ. 6944352944, 6942010743. συνομιλίας και Ταχύρρυθμα εντατικά μα-
γήπεδο, στην Παλιά Λούτσα. ● ΡΑΦΗΝΑ, Μπλέ Λιμανάκι,ενοικιάζον- 205670. θήματα. Τηλ. 694 4816 985
ται 2 οροφοδιαμερίσματα, 1ου και 2ου ● ΡΑΦΗΝΑ, Μπλέ Λιμανάκι,ενοικιάζον- ● Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα Αρ-
Τηλ.6978957819. χαίων, Νέων Ελληνικών, Λατινικών και
●ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ενοικιάζεται γραφείο ορόφου, 55 τ.μ. έκαστον. Τηλ. ται 2 οροφοδιαμερίσματα, 1ου και 2ου
6936010956 ορόφου, 55 τ.μ. έκαστον. Τηλ. Ιστορία. Αναλαμβάνει προετοιμασία μα-
ηλιόλουστο 50 τ.μ. σε ημιόροφο κτίριο θητών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
γραφείων-καταστημάτων, στο κέντρο ● ΡΑΦΗΝΑ, Δώμα 17 τ.μ. με μεγάλη τα- 6936010956 Τηλ.6974155417
της Αρτέμιδας, με κουζίνα και wc. τιμή ράτσα. Δαβάκη Πίνδου & Εθνικής Αντι- ● ΡΑΦΗΝΑ, Πανόραμα, ενοικιάζεται ● Φυσικός με φροντιστηριακή εμπειρία
450 ευρώ, τηλ. 6948382721 (από 17:00 στάσεως, Κέντρο Ραφήνας. Τ. 224940 διαμέρισμα 80τ.μ. πρώτου ορόφου σε δι- παραδίδει μαθήματα φυσικής Χημείας
έως 21:00). 31159, 6946272648 πλοκατοικία 20ετίας,με τζάκι με αυτό- και Μαθηματικών. Ειδική προετοιμασία
● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Βραυρώνα ενοικιάζεται ● ΡΑΦΗΝΑ, 3αρι, νεόδμητο, υπερπολυ- νομη θέρμανση και ηλιακό,φωτεινό και για εξετάσεις. Τηλ. 6977530392
κατάστημα 30 τ.μ. Λ. Βραυρώνος, τηλ. τελές,, 2 κρεβατοκάμαρες, 2 αποθήκες, με θέα, οικογενειακό περιβάλλον 400 ● Καθηγήτρια Μουσικής, Αριστούχος
22940 49997. τζάκι, κλειστή θέση στάθμευσης, θέα ευρώ. Τηλ. 2294025371, 6945336454. απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου, παραδί-
● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ενοικιάζεται στο κέντρο στην πισίνα και στον κήπο. Ελ. Βενιζε- ● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται στο κέντρο νε- δει μαθήματα πιάνου και θεωρεία μουσι-
γκαρσονιέρα στον 2ο όροφο, τηλ. λου 54. Τ. 6932492421 όδμητο κτίριο 2ος όροφος γραφείο 96τ.μ. κής . Τιμές προσιτές. Τηλ.6944742280
6932256230. (03,10/09/10)
● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ενοικιάζεται ημιυπό- ● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται 3άρι πρώτου 1ος όροφος 2 γραφεία 54 και 42 τ.μ. ισό-
ορόφου, οδός Κανέλου Δεληγιάννη 12, γειο κατάσταμα 140 τ.μ. υπαίθριο park-
γειος χώρος, με παράθυρα, καινούργιο,
100 τ.μ. τιμή 250 ευρώ, τηλ. 2294077836, 6995737387
● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται στο κέντρο επί
ing και υπόγειο γκαράζ ενοικιάζεται
ολόκληρο ή τμηματικά. Τηλ. 2294023222
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ
τηλ.6944656813.
● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ενοικιάζεται κατάστημα της πλατείας Πλαστήρα αρ. 21, διαμέρι- ή 69343211128 ή 6936457823
σμα 2ου ορόφου, 50 τ.μ. πλήρως ανακαι- ● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται κατάστημα ● Τακτοποιήσεις ημιυπαιθρίων χώρων και
400 τ.μ. στο κέντρο της Αρτέμιδας, πλη- άλλων υπερβάσεων δόμησης. Ενημέρωση
σίον SUPER MARKET “ATLANTIC” νισμένο ενοικιάζεται για επαγγελματική στην πλατεία Κτηματολογίου ,80τ.μ ισό-
χρήση. Τηλ. 2294023222 ή 69343211128 γειο, 36τ.μ υπόγειο, 35τ.μ πατάρι, τηλ και πλήρης ανάληψη εργασιών από τοπο-
μεγάλο parking & χώρο άνετο μπροστά. γράφο μηχανικό ΕΜΠ. Τηλ.6936646082
τηλ. 2106633625. ή 6936457823 22944900689, 22940 22751
●ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ενοικιάζεται κατάστημα ● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται κατάστημα ● ΣΠΑΤΑ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου
60 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη, καινούρ- στην πλατεία Κτηματολογίου ,80τ.μ ισό- ορόφου σε καλή τοποθεσία, 2υ/δ, σαλόνι, Έμπειρη κοπέλα, Πτυχιούχος Αγγλικής
γιο. Τιμή 550 €. Τηλ.6944656813 γειο, 36τ.μ υπόγειο,35τ.μ πατάρι, τηλ κουζίνα, τραπεζαρία, μπάνιο, αποθήκη και Γαλλικής Γλώσσας παραδίδει μα-
● ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ενοικιάζεται μονοκα- 22944900689, 2294022751 και μεγάλες βεράντες. Τηλ 210 6630478 θήματα και σε παιδιά με μαθησιακές δυ-
τοικία, με καλοριφέρ, σε καλό οικόπεδο. ● ΡΑΦΗΝΑ, διαμέρισμα 1ου ορόφου & 6932736974. σκολίες και δυσλεξία. Τηλ.6978588903
Τηλ 697 3273 332 & 22940 94166. 65τμ. Στο κέντρο. Τηλ.22940 24400
● ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, επί της Λ. Μαραθώ-
νος, στην κεντρική πλατεία, ενοικιάζε-
● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται οροφοδιαμέρι-
σμα 135 τ.μ. σαλόνι, κουζίνα, 3υ/δ, τζάκι,
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ● Channeling αναδρομές, συμβουλευτικός
ται κατάστημα 170τ.μ. ισόγειο και οραματισμός, συμπαντικές απαντήσεις για
αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη, τηλ. θέματα μεταφυσικά, υγείας, οικονομικά, νο-
100τ.μ. υπόγειο, τηλ. 2294066492 & ● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, πωλείται οικία 140 τ.μ.
6936155563. 6944352944, 6942010743. μικά, επαγγελματικά, ερωτικά. Ανώτερη
● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται κατάστημα με μερικές ελείψης, σε οικόπεδο 250 τ.μ.
● ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ενοικιάζεται άνω όρο- με δένδρα, 200μ. από την θάλασσα, στην πληροφόρηση μέσω των Ακασικών Αρ-
φος διπλοκατοικίας μέσα στα πεύκα , 2 120 τ.μ. γωνιακό, ανακαινισμένο σε κεν- χείων. Οι συνεδρίες γίνονται τηλεφωνικά.
τρικό δρόμο parking, κατάλληλα για ια- οδό Κανάρη & Μιαούλη, πάροδος Υπα- Τ. 6984342092
υ/δ, ενιαία σαλονο-τραπεζαρία, μεγάλες παντής, κ. Κώστας. Τηλ.6976331476.
βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, aircondi- τρεία, γραφεία, κλπ. δίδεται και το μισό, ● Έμπειρη κυρία αναλαμβάνει ράψιμο
● ΑΡΤΕΜΙΔΑ, Αλυκή, πωλείται οικό-
tion, πλήρες επιπλωμένο ή μη. Τιμή επι- πεδο 220 τ.μ. με δένδρα, 200μ. πλησίον κουρτινών, καλυμμάτων, ρούχων, κα Φω-
πλωμένου 650 ευρώ και μη 600 ευρώ. Τ. θάλασσας και συγκοινωνία. Τιμή 65.000 τεινή. Τηλ. 6945298833
22940 91186, 6983261724 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΛΑΝΤΩΝΗΣ ευρώ. Τηλ. 22940 84868, 6948183838 ● Κυρία Ελληνίδα με πολυετή πείρα, μη
● ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ενοικιάζεται ισόγειο (από 20:00-21:00) καπνίστρια, αναλαμβάνει φροντίδα παιδιών
διαμέρισμα, 55 τ.μ. πρόσφατα ανακαινι- & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ● ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, πωλείται ή ενοικιάζε- οποιασδήποτε ηλικίας. Διαθέτει αυτοκί-
σμένο, με aircondition, συρόμενα παρά- ται, μονοκατοικία 80τ.μ. σε οικόπεδο 218 νητο. Εξαιρετικές συστάσεις. (προτιμών-
Κάθετη Μονάδα Υπηρεσιών ται πρωινές ώρες.) Τηλ.6907913285
θυρα αλουμινίου, ασφαλείας με σίτες, 50 τ.μ., 2 υ/δ, σε υπό ένταξη περιοχή, σε
μ. από το λιμανάκι, τιμή 350 ευρώ. ●Πωλήσεις Ακινήτων καλή κατάσταση, με καλοριφέρ, μπόιλερ, ● Έμπειρη, Ελληνίδα, δασκάλα με γνώσεις
Τηλ.22940 98655, 6932965007 ηλιακό, μπάρμεκιου, χωριάτικο φούρνο. Αγγλικών και Γαλλικών, συνταξιούχος με
● ΡΑΦΗΝΑ, ενοικιάζεται μονοκατοικία ●Αγορές - Κατασκευές Τιμή ενοικίου 450 ευρώ, Τιμή πωλήσεως Ι.Χ. αναλαμβάνει την μελέτη και φύλαξη
ανεξάρτητη, 85 τ.μ. σε οικόπεδο 400τ.μ., 150.000 ευρώ. Τηλ. 210 8964294, παιδιών τις απογευματινές ώρες στην πε-
●Ανακαινίσεις Διαμερισμάτων 6944758426. ριοχή της Ραφήνας και των γύρω περιοχών,
άριστες συστάσεις. Τηλ. 6932229224
●Αντιπαροχές ● Ελληνίδα αναλαμβάνει με υπευθυνότη-
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΛΑΝΤΩΝΗΣ Μπλε Λιμανάκι. πωλείται διαμέρισμα τα και εμπειρία την φροντίδα παιδιών,
●Μισθώσεις Ακινήτων 71 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια δευτέρου
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πρωινές ή απογευματινές ώρες, περιοχή
●Επαγγελματικοί χώροι ορόφου σε τριώροφη πολυκατοικία πεν- Ανατολικής Αττικής. Συστάσεις διαθέσιμες.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ταετίας. Απεριόριστη θέα θάλασσα και Τηλ.6973266860.
●Αγροτεμάχια - Εκτάσεις βουνό, θέση στάθμευσης, αυτόνομη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ θέρμανση, τζάκι, Α/C και τέντες. Απο- ● Έμπειρη κυρία, προσφέρει φροντίδα σε
ΑΚΙΝΗΤΩΝ παιδιά και ηλικιωμένους, μη καπνίστρια,
●Τεχνική - Νομική Υποστήριξη κλείονται μεσίτες. Τηλ. 6944931624
καθαριότητα, μαγείρεμα, σιδέρωμα, ελεύ-
www.souladonis.gr θερο ωράριο, ημερήσια και με την ώρα.
●Συμβολαιογραφική Υποστήριξη Τηλ. 6998121703 (05,12,19,26/11,03/12)
ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ● ΡΑΦΗΝΑ, μπλε Λιμανάκι, πωλείται
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ●Εκτιμήσεις Ακινήτων διαμέρισμα 71 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια ● Κυρία Ελληνίδα με Ι.Χ. αναλαμβάνει φύ-
δευτέρου ορόφου σε τριώροφη πολυκα- λαξη-μελέτη παιδιών, μαγείρεμα, σίδερο,
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ???? ●Έκδοση Στεγαστικών Δανείων τοικία πενταετίας. Απεριόριστη θέα θά- από Δευτέρα έως Παρασκευή ωράριο απο-
λασσα και βουνό, θέση στάθμευσης, γευματινό ή πρωινό, στην Ραφήνα ή γύρω
ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!! ●Ένταξη στο Αναπτυξιακό περιοχές. τηλ. 6947358335.
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, Α/C και τέν-
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ τες. Αποκλείονται μεσίτες. Τηλ. ● Ελληνίδα προσφέρει φροντίδα σε παιδιά
ΣΑΣ Λ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ 29/ ΡΑΦΗΝΑ 6944931624 και ηλικιωμένους, άριστες συστάσεις.
● ΡΑΦΗΝΑ, πωλείται μονοκατοικία διώ- Τηλ.6945195903
Λ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ 29/ ΡΑΦΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ροφη με δύο ανεξάρτητα πολυτελή δια-
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ● Αναλαμβάνω τη φύλαξη και την περι-
«ΕΡΜΕΙΟΝ» μερίσματα 80 τ.μ. έκαστο, σε οικόπεδο ποίηση κατοικίδιων σκυλιών, είτε στον
«ΕΡΜΕΙΟΝ» 30 τ.μ. Τιμή 220.000 ευρώ. Τηλ. 22940 χώρο σας, είτε στο δικό μου χώρο. Διαθέ-
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ, 84868, 6948183838 (από 20:00-21:00) τω μεγάλη εμπειρία, αγάπη και υπομονή με
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ, μεγάλη υπευθυνότητα στο έργο μου. Τιμές
τηλ.: 2294079110 ● ΡΑΦΗΝΑ, πωλείται 2άρι, 37 τ.μ., αυ-
τηλ.: 2294079110 τόνομη θέρμανση, κήπο με οπωροφόρα φιλικές, προτιμητέοι κάτοικοι Ανατολι-
Fax: 2294079119 δένδρα, στον ακάλυπτο. Δημοσθένους κής Αττικής. Πληροφορίες κ. Θεοδοσία
Fax: 2294079119 τηλ. 6981443074.
Καλιμκέρη 21, Ραφήνα. Τιμή συζητήσιμη
Κινητό: 6932904559 Κινητό: 6932904559 60.000 €, Τηλ. 210 9431002 (μετά τις ● Αισθητικός με μεγάλη εμπειρία προ-
e-mail: souladon@otenet.gr – 18:00), 6976026624. σφέρει θεραπευτικό, μυοχαλαρωτικό μα-
e-mail: souladon@otenet.gr – ● ΣΠΑΤΑ, στους Μυκιναϊκούς τάφους σάζ καθώς επίσης περιποίηση προσώπου
www.souladonis.gr www.souladonis.gr και σώματος κατ’ οίκων. Τηλ. 6983250464
πενταόροφο, 580 τ.μ., στα σοβατίσματα,
κοντά σε Αεροδρόμιο και Προαστιακό, (απογευματινές ώρες)
Προσφορά Χριστουγέννων 2010 και Πρωτοχρονιάς 2011
Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα 50,00 € Β/Β την ημέρα.
Μονόκλινο 40,00 € Β/Β την ημέρα

Παραμονή Χριστουγέννων, 24/12/2010 Σερβιριζόμενο δείπνο (7 πιάτων) 40,00 Euros per pax
Χριστούγεννα, 25/12/2010 Lunch Buffet 30.00 Euros per pax
Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31/12/2010 Σερβιριζόμενο δείπνο (7 πιάτων) 45,00 Euros per pax
Πρωτοχρονιά, 01/01//2011 Buffet Lunch 35,00 Euros per pax
Σε κάθε γεύμα συμπεριλαμβάνεται ένα μπουκάλι κρασί ανά 2 άτομα.
Παιδιά μέχρι 12 ετών έκπτωση 50%.
Ζωντανή μουσική με ορχήστρα και D.J.

Πληροφορίες κρατήσεων τηλ: 22940 22780


Αραφηνίδων Αλών 3, Παραλία Ραφήνας
τηλ: 22940 22780, fax: 22940 23320
www.hatelavra.com - avra@otenet.gr

Πρωτοχρονιάτικο
menu 2011
Γαρίδες σε φύλλο κανταΐφι πάνω σε ταρταρ τόνου
και σαλτσούλα από αυγά αχινού.
Κονσομέ διπλό με sambuca.
Carpaccio από μοσχαρίσιο φιλέτο με pecorino και
λάδι μέντας.
Σαλάτα μεσογειακού τύπου με σύνθεση πράσινων
λαχανικών, ψητό μανούρι και σάλτσα μανταρινιού.
Σορμπέ από λεμόνι με άρωμα γαλλικής
σαμπάνιας.
Χοιρινό καρέ με δαμάσκηνα και αποξηραμένα
φρούτα. Ρύζι basmati με κρόκο, μους καρότου,
αμύγδαλα και πέρλες κρεμμυδιού.
Ή
Φιλέτο πάπιας με πορτοκάλι και άρωμα θυμαριού.
Εντιβ ψητό και μους ρεβιθιού.
Παρουσίες εκλεκτών τυριών. Cheesecake με
αγριοκέρασο και σιρόπι φράουλας.
Σπιτικά μελομακάρονα και κουραμπιέδες.