Spis treści
Wstęp Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Otrzeźwienie 1 Inny powód 2 Pierwsza dziesiątka 3 Czterdzieści tysięcy wyższych dowódców 4 Typologia kadrowa 5 Stratedzy z Łubianki 6 O tym jak komisarz Dybienko gromił Niemców nad Narwą . . . . 7 Czy komandami był amerykańskim szpiegiem? . . . . 8 Czerwoni Kozacy i żołnierze Pierwszej Konnej 9 Co to jest partyzantka, czyli jak Jasza Ochotników ochraniał Wodza Czy towarzysz Jakir był wrogiem ludu? 44 54 67 75 91 104 9 27 36

115 127
7

Rozdział 10

WIKTOR SUWOROW Rozdział Rozdział 11 12 Bardzo trafne określenie Dekawilki i polemostrategia . . . . 137 152

Rozdział 13 Politruk Rozdział 14 Pierwsze ostrzeżenie Tuchaczewskiego Rozdział 15 Reorganizacja Rozdział 16 W granicach rozsądku Rozdział 17 Drugie ostrzeżenie Tuchaczewskiego Rozdział 18 Niemiecki ślad Rozdział 19 Analityczny umysł Rozdział 20 Zmiana warty Rozdział 21 Rozdział 22 Dziwny Blitzkrieg Czy były powody do obaw?

169 186 194 210 225 237 255 272 286 . . . . 303 319 334

Wstęp

Otrzeźwienie
Stalin ma wszelkie powody, by gloryfikować -jak gwiazdy ekranu - radzieckich marszałków, którzy wykazali doprawdy wybitne umiejętności wojskowe.' Joseph Goebbels, 15 marca 1945 roku W pierwszych dniach lutego 1945 roku oddziały Armii Czerwonej dotarły nad Odrę, sforsowały rzekę i w kilku miejscach uchwyciły przyczółki na zachodnim brzegu. Do Berlina pozostało 80 kilometrów. Aby wykonać ostatni rzut trzeba było wpierw podciągnąć służby tyłowe, dowieźć setki tysięcy ton amunicji, części zamienne, paliwo, ż, wność, należało uzupełnić braki w ludziach, przerzucić punkty dowodzenia do strefy przyfrontowej, uruchomić nowe ośrodki łączności, bazy zaopatrzenia, przemieścić lotniska polowe, odbudować połączenia komunikacyjne na zapleczu, mosty, szosy, linie telefoniczne, wreszcie przebudować tory na głównych magistralach kolejowych na szeroki radziecki standard, żeby kolej mogła dowozić zapasy bez przeładunków. Poza tym należało zabezpieczyć wojska przed ewentualnością
J. Goebbels, Posliednije zaplsi, Smoleńsk 1993 - wszystkie cytaty w książce za tym wydaniem [przyp. red.].
1

Rozdział 23 Panika? Bibliografia

Chodzi o pewien typ pobrzękujących medalami osobników. Żaden z przywódców Trzeciej Rzeszy nie znajdował się wtedy tak blisko Hitlera. O wartości dziennika jako Ibid. dzień po dniu analizowali jej przebieg. Goebbels do samego końca pozostał u jego boku. W schyłkowym okresie Hitler bardzo wielu ludzi pozbawiał władzy i wpływów: rozstrzeliwał. a dziennik to zupełnie coś innego. ropy. Część jego notatek szczęśliwie nie wpadła w ręce zwycięzców. trzeba go doprowadzić do pionu. Zaraz na drugiej stronie: „Jeżeli ktoś na podobieństwo Góringa nie potrafi maszerować w nogę. tygodniach i dniach członkowie najwyższych władz Trzeciej Rzeszy: Hitler. Himmler.. Przekartkujmy ostatnie zapiski Goebbelsa. W Związku Radzieckim ta publikacja. irytowała i wyprowadzała z równowagi beznadziejna nieudolność najwyższego dowództwa armii i państwa. Wszystko to dostrzegał. gdzie popełniono ten fatalny błąd. Papiery porozrzucane w ruinach Ministerstwa Propagandy Rzeszy zostały pieczołowicie zebrane przez pewnego niemieckiego kolekcjonera i wydane na Zachodzie. Wspominali okres poprzedzający rozpoczęcie działań wojennych. bo inaczej podzieliłaby los setek tysięcy dokumentów. Armii Wojska Polskiego. szybko. Albo się zreflektują. w trakcie prowadzonych działań bojowych. że w ostatnich miesiącach. nie przyjął stanowiska i podążył w ślad za Fuhrerem. tygodniach i dniach Rzeszy Goebbels wysunął się na drugą pozycję w państwie . Posłużył tylko za przykład. sprawnie i odważnie. Do ostatniej chwili Goebbels wierzył w zwycięstwo Niemiec. armat. 65. O czym myśleli w tych ostatnich miesiącach. węgla. Wymagało także rozwijania jednostek wsparcia i zaopatrzenia natychmiast w ślad za nacierającymi wojskami. Publiczne wypowiedzi ministra propagandy Trzeciej Rzeszy to jedno. Pech chciał. należała do zakazanych. od samego początku. W tym celu zachodziła konieczność skierowania na Pomorze 1.12. że te cechy 11 10 . Obwieszeni orderami głupcy i nadęci fagasi nie powinni mieć udziału w kierowaniu działaniami wojennymi. Góring. To. 3. wyrzucał z partii. Było jasne. a więc bardzo zasłużonych przywódców. 1. rozumiał. który skrupulatnie prowadził dziennik. 61. Jednak najbardziej go niepokoiła. notował w dzienniku. To z kolei wymagało ciągłego uzupełniania stanu osobowego w marszu.energicznie. Goebbels był najważniejszym świadkiem klęski. Dziennik Goebbelsa nie był pisany z myślą o publikacji. zawdzięczamy Goebbelsowi. Goebbels. Niemało też zdradziło go z własnej woli. Armii Uderzeniowej oraz sześciu armii ogólnowojskowych (19. trzysta lat być może ujrzą światło dzienne. Armii Pancernej Gwardii. po czym wraz z żoną popełnił samobójstwo.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE uderzenia z flanki. i 70. Hitler w swoim testamencie wyznaczył Goebbelsa na swojego następcę jako kanclerza Rzeszy. Każdy z osobna starał się zrozumieć. Wtedy Goebbels po raz pierwszy i ostatni nie podporządkował się jego woli.. żeby te świadectwa stały się 2 dostępne również w Rosji.. które zostały ukryte w niedostępnych archiwach i które za dwieście. To wszystko bardzo niepokoiło Goebbelsa. że wiemy o czym myśleli... Co niepokoiło go najbardziej? Czy brak czołgów. urywają się 10 kwietnia. Bormann. Na tym polega jego wartość. prądu? Katastrofalna aprowizacja? Niedostatek chleba? Czy może amunicji? Albo uporczywe naloty aliantów? Tak. 49. materiału źródłowego przesądza też fakt. dzieląc jego los: zamordował własne dzieci. którzy okazali się głupcami. Ribbentrop? Przede wszystkim rozmyślali o wojnie. Potrzeba było rozpadu Związku Radzieckiego.za Fiihrererp. który w efekcie miał doprowadzić do klęski Trzeciej Rzeszy. samolotów? Ofensywa Armii Czerwonej? Załamanie się dostaw rud metali. I wszystko to robiono . podejmował odpowiednie działania. dymisjonował. urlopował. ze zrozumiałych powodów.). I walczył. 47. że zwycięski koniec wojny jest blisko. Nie chodzi tutaj wyłącznie o Góringa. Notatki zaczynają się w dniu 28 lutego 1945 roku. albo należy ich eliminować".

Zdani na własne siły . pułkiem (tysiące). tylko trzeba je umiejętnie wyłowić. Goebbels rozumuje podobnie: talentów mamy pod dostatkiem. w takim razie popatrzcie na Hitlera! Kogo jak kogo. batalionem i kompanią (dziesiątki tysięcy). którzy zawiedli. Natomiast ich treść sprowadza się do prostego stwierdzenia: Adolf Hitler nie ma dowódców. nie ma na kim polegać. Nie sposób tu przytoczyć wszystkich notatek. tuż przed ostatnią o*dsłoną. Niechby tylko któryś spróbował wprowadzić w błąd towarzysza Stalina! No i jeszcze jedno: skoro Fuhrer wszystko robi samodzielnie. A w głosie Goebbelsa pobrzmiewa marzenie o oczyszczeniu armii z zasłużonych głupców: „należy ich eliminować"! Niestety. Goebbels chciałby nadgonić uciekający czas. Gdzie się podziali ci wszyscy geniusze? Tu rzeczywiście mamy armię pozbawioną dowództwa: głównodowodzący nikomu nie ufa. że to robi. to nie rosyjska zima przetrąciła kręgosłup armii Napoleona. Czy otrzeźwienie nie przyszło za późno? Przewojowali pięć i pół roku i raptem uznali. Trzeba było zająć się tym wcześniej. niezdatnych do niczego. Do ostatecznej katastrofy pozostało jeszcze parę miesięcy.geniusze. by w okresie pokoju wyłowić spośród niemieckich przywódców ludzi rozsądnych. dobierał swoich marszałków. wszystko robi sam i choć swą strategią doprowadził Niemcy na skraj przepaści. Jego zadanie sprowadzało się do tego.. towarzysze. abym jak najenergiczniej starał się wpływać na Fuhrera. że wojskowi doradcy Hitlera często wprowadzali Fuhrera w błąd. przywódcy. Ale oto Niemcy znalazły się w sytuacji kryzysowej. Zadanie Hitlera jako przywódcy Rzeszy nie polegało na tym. co z kolei sprawia.. że osobiście musi decydować o działaniach podejmowanych przez poszczególne kompanie. Talent każdego zwierzchnika. A więc. już w trakcie działań wojennych. No dobrze. którzy jak dotąd wykazali się całkowitą nieudolnością. musi sam decydować o wprowadzaniu do walki poszczególnych kompanii. Skarży się. gdy ważyły się losy Tysiącletniej Rzeszy wraz z dziesiątkami milionów poddanych.same zera. Lecz Hitler nie sprostał swym obowiązkom. Jakież zaskakujące wynurzenia! Goebbels informuje. Cytuję za dziennikiem Goebbelsa: 3 marca 1945 roku: „Gauleiterzy są przerażeni brakiem zdecydowania Fuhrera w najważniejszych sprawach kadrowych. wokół niego gromadziły się tabuny genialnych dowódców. żeby samodzielnie dowodzić każdą grupą armijną. Dopóki wszystko szło jak po maśle. dowódcy. Ale Dietrich nie ma podstaw. Dzięki Bogu. każdą dywizją (setki).. Nawiasem mówiąc. Dlatego proszą mnie usilnie. nikt inny. Tak często go oszukiwali i zawodzili. wykształconych i odważnych. Adolf Hitler znalazł się w podobnej sytuacji: nie ma komu powierzyć dowodzenia wojskami. że teraz jest zmuszony sam zajmować się każdym pododdziałem. Fuhrera sprowadza się w zasadzie do jednego: do umiejętności znajdowania pomocników. każdą armią i korpusem (a miał ich kilkadziesiąt). za późno doktor Goebbels rozmyśla o czystce. Fuhrer nie może polegać na swoich wojskowych doradcach. że byłoby nie od rzeczy rozejrzeć się za jakąś rozsądną kadrą. Kiedyś zakrzyknął zrozpaczony: „Beze mnie zawsze narobią jakichś głupstw!". Przecież to on. w przeciwnym razie sprawy miałyby się jeszcze gorzej". 3 marca 1945 roku: „Dietrich poddaje dosyć szczerej krytyce działania Fiihrera. Warte są wnikliwej lektury. tylko jego brak zdolności kierowniczych. 12 Kremlowska propaganda przez dziesięciolecia wpajała nam do głów jedną myśl: Stalin pozbawił armię dowództwa i dlatego w decydującym momencie był osamotniony. bez wsparcia swoich generałów. a następnie. Niecałe dwa. to znaczy. że nie jest Fuhrerem. Ale kto był temu winny? On sam. natomiast Hitler nie zamierza się śpieszyć z wymianą dowódców. awansować godnych awansu i dymisjonować tych. W obecności Bonapartego . by go osądzać. że Filhrer pozostawia za mało swobody swoim towarzyszom broni. by skłonić go do wprowadzenia zmian w dowództwie Luftwaffe i na czele resortu niemieckiej polityki zagranicz13 ..WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE ujawniły się dopiero pod sam koniec wojny. to dopuszczenie kogoś z zewnątrz mogłoby tylko pogorszyć sytuację. ale generałów Niemcy zawsze mieli pod dostatkiem. w chwili. na których można polegać.

a stolica mogła w każdej chwili paść . w przełomowym momencie wojny. za bałaganiarzy. że nie byłoby z tego pożytku. A do tego doliczmy biurokrację SS. dywizji.. Ale jaką ma szansę każdy dowódca korpusu.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nej. 12 marca 1945 roku: . i 3 Cztery dni wcześniej.. tak trzeźwo myślący. [.. ich wykonanie jest z reguły skrycie sabotowane". jak wiemy. ani cywilnym: o wszystkim trzeba meldować 14 Fiihrerowi. w generalskich lampasach.. Goebbels notował: „Himmler świet' nie się trzyma.nawet wtedy każdy rozkaz Stalina uchodził za świętość i był wykonywany bez wahania.. 8 marca. [. dlaczego w najważniejszych kwestiach związanych z prowadzeniem wojny po prostu nie wydaje rozkazów. [. a tymczasem w samych tylko OKW i OKH zasiadają 54 tysiące darmozjadów w pułkownikowskich mundurach. kiedy w końcu przestaną uciekać i zorganizują obronę. Hitler sam przejął dowodzenie.. że tak rzadkie są wszelkie twórcze pomysły. A zatem. Ale czy potrafimy sobie wyobrazić sytuację.000 ludzi. 15 . Jednak komunikacja między dowódcą a podwładnymi musi być obustronna. dodzwonić. W jaki sposób tak monstrualny aparat militarnego dowodzenia może w ogóle dowodzić! To nagromadzenie etatów tak bardzo mu zawadza. Chodzi o zdecydowane uproszczenie procedury poboru. A to przecież nie wszystko.. ani w sektorze wojskowym. 7 marca 1945 roku: „W południe odbyłem naradę z odpowiedzialnymi osobami z wojskowych komend uzupełnień.Oberkommando der Lujtwąffe). pułku. dlaczego Fiihrer. w pysznych akselbantach Sztabu Generalnego... batalionu itd..Naczelne Dowództwo Lotnictwa (OKL . Fiihrer jest z niego bardzo niezadowolony. bo nawet kiedy wydaje jasne polecenia.3 Zapytałem Fiihrera. żeby ktoś nie wykonał rozkazu Stalina? W godzinie najtrudniejszej próby. [.Jriihrer obarcza Himmlera znaczną winą.] Za tchórzostwo w obliczu wroga generał pułkownik Fromm został skazany na karę śmierci". nie potrafi podporządkować sobie Sztabu Generalnego. Powtarzam: każdy! A my tymczasem uznajemy Niemców za zdyscyplinowaną nację.Oberkommando des Heeres) łącznie zapotrzebowały w Turyngii kwatery mogące pomieścić 54. Nigdy nie nabiorą rozumu! Bardzo chciałbym wiedzieć. Oprócz Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych w Berlinie rezydowały jeszcze Naczelne Dowództwo Marynarki (OKM . Czym się zajmuje ta armia nierobów? 5 marca 1945 roku: „Nie rozumiem. że nie jest zdolny do wykonywania jakichkolwiek zadań. Gestapo i wiele innych. kiedy wojska hitlerowskie stały na rogatkach Moskwy.]..] Nie mamy silnego centralnego kierownictwa. Przecież to Fiihrer. Hitler. natomiast wykonanie czegokolwiek jest możliwe tylko w nielicznych przypadkach".Oberkommando der Krtegsmarine) i domena Góringa . Należy do naszych najlepszych ludzi" [przyp. że zna sytuację i rozumie wszystkie uwarunkowania taktyczne i strategiczne. więc powinien rozkazywać!". [. Powiedział.] Jakże monstrualna jest nasza wojskowa machina dowodzenia! Przy takiej liczebności nic dziwnego.. Rosjan. brygady.". ] Na razie Himmler nie wywiązuje się dobrze jako dowódca. Każdy z tych resortów taszczył na sobie garb tysięcy wojskowych biurokratów. 8 marca 1945 roku: „Keitel już polecił trzymać w pogotowiu 110 składów kolejowych w celu ewakuacji z Berlina Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych. Dowódca może wydawać właściwe polecenia tylko pod warunkiem.] Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych (OKW Oberkommando der Wehrmacht) i Naczelne Dowództwo Sił Lądowych (OKH . bo nikomu nie ufa. aut. Oto zasadnicza różnica! Przywykliśmy uważać nas. Pedantyczną. samodzielnie wydaje rozkazy. dotrzeć do swojego Fiihrera i przedstawić mu raport sytuacyjny? Czy to jest w ogóle możliwe? 10 marca 1945 roku: „Rundstedt zbyt się postarzał i za często kieruje się schematami z czasów I wojny światowej. by dopchać się.. Oficerowie z tych komend sprawiali wrażenie całkowicie nieudolnych i zmęczonych starców! Że też tacy ludzie przez cały czas wojny odpowiadali za pobór!". dlatego nie bardzo umie sprostać sytuacji na Zachodzie.

26 marca: „Potrzebna jest gruntowna reforma .WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Zdumiewający przykład: nikt nie wykonuje rozkazów Hitlera. Każdy generał robi to.wybitnego rewo17 . wiodąc w holenderskich wioskach całkiem przyjemne życie".. Trzeba było kilka lat temu przeprowadzić zmiany kadrowe. panowie narodowi socjaliści! Potrzebujecie nowego dowódcę wojsk lądowych. że nikt nie zamierza go słuchać.ani generała. wiedząc z góry. 13 marca 1945 roku: „W poczekalni Fuhrera oczekują nasi generałowie. kiedy wjd^jei^' ?^!^^. że podlegające mu organa też robią. „Na to Fiihrer zaoponował. żeby w tej krytycznej fazie wojny każdy pozwalał sobie robić to. Ma rację kiedy powiada. Zaniechał nawet rozkazywania. jaką „reformę" Goebbels ma na myśli. Rozkaz dowódcy musi być dla podwładnego prawem! Ale tego właśnie Niemcy nie pojmowali. które wyniosły się z Francji i Belgii.. 22 marca: „Rundstedt jest już za stary i zbyt zniedołężniały". Nie można dopuścić. Na tym polega różnica między Armią Czerwoną i Wehrmachtem: Niemcy mają problemy z dyscypliną. 16 Nieźle narozrabialiście. ale kandydatury generałów i feldmarszałków nie są nawet brane pod uwagę. że tak nieliczne jest grono kompetentnych wojskowych współpracowników Fuhrera. Stwierdził tam sielankową atmosferę. najwyższego kata i oprawcy. Goebbels nalega: konieczna jest czystka w naczelnym dowództwie. Tymczasem na wojnie musi być jeden światły rozum na szczycie władzy . nie zdobył żadnych odznaczeń. Pada tylko jedno nazwisko . Brakuje nam tylko jednego: energicznych ludzi".. na co ma ochotę. 28 marca: . sądzenie i rozstrzeliwanie winnych zgodnie z prawodawstwem wojennym. to w krytycznym momencie dowództwo nie pchnęłoby niemieckiej armii w otchłań anarchii. Nie ma u nich porządku.. to nie ma co się dziwić. na co ma ochotę. ani feldmarszałka. bowiem jeżeli w dowództwie nie ma porządku.] Nasi Gauleiterzy w wielu wypadkach wykazują całkowityparaliż decyzyjny. 24 marca: „Otrzymujemy za dużo wskazówek i porad. Zresztą jego nominacja nie wchodzi w rachubę. [. na których nie może polegać w krytycznym momencie. Nie da się zwyciężyć bez dyscypliny.] Jak beznadziejni są w większości jego wojskowi doradcy!". 27 marca: „Nasi Gauleiterzy są za starzy.Fiihrer skupił wokół siebie wyłącznie ludzi słabego charakteru.. który nie dokonał żadnych wybitnych czynów. że Fiihrer nie dotyka sedna sprawy. Człowieka. Goebbels kontynuuje: J^hrer zamierza zwalczać wszelkie przejawy niesubordynacji wśród generałów. tworząc lotne trybunały kierowane przez generała Hiibnera.] Przera1 żenie ogarnia. że nie ma odpowiedniego człowieka. Za chwilę zobaczymy. niż obecnie". nawet nie wojskowego: SS-Reichsfiihrera Heinricha Himmlera. Należałoby przeprowadzić czystkę w OKW. 14 marca: „Mój współpracownik Lise przeprowadził inspekcję naszych wojsk w Holandii. że gdyby skierował tam Himmlera. Gdyby przed wojną przetrzebiono setkę lub dwie setki generałów. A swoją drogą sam Hitler też niezły! To rzeczywiście nie lada osiągnięcie: najbardziej zdyscyplinowaną armię na świecie doprowadzić do stanu.. szefa wszystkich obozów zagłady. nie podporządkowując się najwyższej władzy. w którym generałowie wypowiadają wodzowi posłuszeństwo. którego mógłby na przykład mianować dowódcą Wojsk Lądowych. wówczas katastrofa byłaby jeszcze większa. A więc tak: należałoby przeprowadzić czystkę w OKW! Słusznie. ponieważ ludzie w wieku 60-70 lat nie potrafią już sprostać tak wysokim wymaganiom". [. Ta gromada umęczonych ludzi to naprawdę przykry widok. Myślę jednak. To właśnie była ich pięta achillesowa. To hańba. bo tylko pogorszyłaby sytuację. Ale za późno.i bezwarunkowa dyscyplina na wszystkich szczeblach w dół. [.od samej góry do samego dołu". Teraz spokojnie sączą piwo. co chcą". W Holandii ulokowało się wiele sztabów. 21 marca: „Nie ma żadnego pożytku z tych wszystkich generałów odkomenderowanych na front w rejonie Saary". Ich zadaniem będzie natychmiastowe rozpatrywanie wszelkich przejawów niesubordynacji wśród dowództwa Wehrmachtu.

żeby wreszcie rozstał się z nimi i mianował na ich miejsce ludzi nowych i zdeterminowanych. 12 marca: „Goring jako człowiek całkowicie się załamał. Uważam. 22 marca: „Goring jest człowiekiem całkowicie niekompetentnym. W takich chwilach potrzebne są mocne jednostki. Fuhrer wypowiada się o tym niedwuznacznie. kto zdoła wywalczyć panowanie w powietrzu. bowiem korupcja i dezorganizacja w tej części składowej Wehrmachtu osiągnęły niespotykaną skalę". czy płakać! Właśnie rozstrzyga się druga wojna światowa. 22 marca: „Wszystko to. 5 marca: „W dowództwie Luftwaffe nic się nie zmieniło. która pozwoliłaby mu na czas zorientować się w tendencjach rozwojowych techniki lotniczej. Zamierza osobiście ingerować we wszystko. by w obecnej trudnej sytuacji podejmować ważkie decyzje". śmiać się. którzy mogliby przejąć na siebie większość czarnej roboty. Dobrał sobie doradców. Nie potrafi natomiast skłonić Fuhrera. którzy narażeni są na ciągłe napaści ze wszystkich stron.. ponieważ i tak nie jest w stanie wypełniać swoich zadań. jakie stawia przed nim obecny kryzys. Doprawdy. Jedynym wytłumaczeniem jest to. nie wiadomo..] Guderian nie ma silnego charakteru. 8 marca: „Himmler bardzo dosadnie wypowiada się na temat Goringa i Ribbentropa.. [. ale bardzo trudno ich znaleźć". że w Wehrmachcie jest jeszcze niemało ludzi o talentach operacyjnych. co Fiihrer opowiada o stanie Luftwaffe brzmi jak jedno wielkie oskarżenie pod adresem Goringa. Jednak teraz Fuhrer jest zdecydowany jak najsurowiej ukarać każde kłamstwo w sprawach o zasadniczym znaczeniu wojskowym. 21 marca: „W chwili obecnej w skład Luftwaffe nadal wchodzi półtora miliona ludzi..WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE lucjonistę . 28 marca: . grozi to doprowadzeniem . Podsuwają mu fikcyjne parametry.] Skutecznemu dowodzeniu pod każdym względem przeszkadzają Goring i Ribbentrop". między innymi w sprawy organizacyjne Luftwaffe".. Natomiast w Luftwaffe panuje całkowita demoralizacja. Doktor Dietrich do takich się nie zalicza. Był zmuszony wysłać Guderiana na urlop. Goebbels nic nie pisze na temat Kriegsmarine.to ewidentny tchórz. Zarzuca im wszelkie możliwe błędy w ogólnym kierowaniu działaniami wojennymi. Powód jest prozaiczny: Kriegsmarine już przestała istnieć. 11 marca: „Luftwaffe nie jest warta złamanego grosza". Niemcy 19 .. aby 18 je całkowicie rozwiązać lub zredukować do minimum. nie potrafi sprostać zadaniom. co tłumaczy postępujący rozkład". On sam nazywa Jodła i Keitla ojczulkami. [. Poza tym jego własny sztab. Poza tym jest zbyt nerwowy. bez cienia skrupułów.. beztalenciem.. [. na przykład jeśli chodzi o prędkości nowych myśliwców. [. 14 marca: „OKL to instytucja całkowicie skorumpowana. [.] Doktor Dietrich .w otoczeniu takich miernot..Fuhrer jest skłonny w pewnej mierze tłumaczyć Goringa: jego zdaniem marszałkowi brakuje niezbędnej wiedzy technicznej. [. 15 marca: „Nie ma już co mówić o Luftwaffe jako o jednorodnym organizmie i rodzaju sił zbrojnych.o ile to już nie nastąpiło . Zwycięża ten. Ma bezwzględnie rację. [. Równocześnie jednak nie potrafi zdecydować się na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii personalnej samego marszałka Rzeszy. ponieważ nie pociągają żadnych konsekwencji". że nie ma pomocników. 31 marca: „W ciągu ostatniej doby Fiihrer spał zaledwie dwie godziny. popadł w letarg.do kryzysu państwowego..] Jasne. dlatego można zrozumieć propozycję Klebera.] Jeżeli Goring zostanie na swoim stanowisku.. że 300-400 tysięcy wystarczyłoby w zupełności".] Lotnictwo wojskowe jest hańbą dla partii i całego państwa". Dlatego jego oskarżenia są całkowicie bezprzedmiotowe.. którzy są zbyt zmęczeni i wyczerpani.. Kto ponosi winę za ten stan rzeczy? Goebbels ma odpowiedź na to pytanie.. ale nie majak znaleźć dla niego następcę". 26 marca: Rachityczna struktura Luftwaffe". zwyczajnie go dezinformuje. bowiem ten stał się kompletnym histerykiem i roztrzęsionym neurastenikiem. A teraz ten sam sztab dezinformuje również Fuhrera.] Jakaż tragedia dla naszego lotnictwa! Doprowadzono je do kompletnego upadku".

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

przegrały bitwę powietrzną. Przyczyny: wspaniale przygotowane lotnictwo, armia doświadczonych i walecznych pilotów, naprawdę genialni niemieccy konstruktorzy, wzorcowy przemysł lotniczy mający do dyspozycji utalentowanych inżynierów i fachowców o mistrzowskich umiejętnościach, a nad nimi wszystkimi - żołdakpółanalfabeta Góring. Hitler zorientował się, że Góringowi „brakuje niezbędnej wiedzy technicznej" w chwili, kiedy jemu samemu i całej Rzeszy pozostał jeden miesiąc życia. Ale nawet zorientowawszy się, że Góring nie dorasta do piastowanego stanowiska, Hitler nadal nie czyni nic. Przeciwnie, Fiihrer uznaje, że techniczny analfabetyzm Góringa jest wystarczającym usprawiedliwieniem. Hitler zdaje sobie sprawę, że sztab Luftwaffe wprowadza Góringa i jego samego w błąd, mydli im oczy, kręci, kugluje. Ale nie obwinia o to naczelnego dowódcy lotnictwa, lecz uznaje, iż ten stał się ofiarą krętactw własnego sztabu. Ech, gdyby towarzysz Stalin choć przez chwilę podejrzewał, że ktoś próbuje robić mu wodę z mózgu... W świetle tych rewelacji ministra propagandy Rzeszy należałoby ponownie zweryfikować komunikaty sztabu Luftwaffe o wielkich zwycięstwach w bitwach powietrznych. Sam Goebbels - największy (po Leninie) oszust wszechczasów - informuje nas, że sztab Luftwaffe kłamie w żywe oczy. A nas tymczasem nauczono bezkrytycznej wiary w te wymysły... Tymczasem Adolf Hitler zaczyna się odgrażać: dobiorę się wam, oszustom, do skóry! Na tym polega różnica. Stalin nigdy nikomu nie groził. Kierował się prostą zasadą: winnym wybaczać. Albo likwidować. Groźby są przejawem głupoty, słabości, bezsilności. Wygrażają tylko obrażalscy. I taką właśnie postawę wybrał Fiihrer. Kryje się w betonowym bunkrze, zaciska kościste piąstki i szczerzy kły: jest zdecydowany jak najsurowiej... Hitler sprawował władzę dwanaście lat i jego czas minął. Wybiła godzina, a on zabiera się za porządkowanie spraw. Winę za katastrofalną sytuację w lotnictwie ponosi on sam. Hitler osobiście odpowiada za to, że postawił na czele lotnictwa obwieszonego orderami przygłupiego nie20

douka, oraz za to, że do ostatniej chwili utrzymywał go na tym stanowisku. Aż do dnia sądu ostatecznego. 29 kwietnia 1945 roku Hitler spisał swój polityczny testament, nazajutrz popełnił samobójstwo. Dopiero w testamencie zdecydował się zdymisjonować Góringa ze wszystkich funkcji, pozbawić go szarż i orderów, wykluczyć z partii - która do tego czasu przestała istnieć. A skoro zwlekał z tym do ostatniego dnia, w takim razie Hitler osobiście odpowiada za wszystko, co działo się w Luftwaffe. Jeszcze większą odpowiedzialność ponosi za wszystko, co działo się w wojskach lądowych. Hierarchia dowodzenia wyglądała następująco: przywódcą narodu niemieckiego był Adolf Hitler. Jemu podlegał głównodowodzący Sił Zbrojnych. Tę funkcję sprawował... Adolf Hitler. Dopiero pod nim był głównodowodzący Wojsk Lądowych. Również Adolf Hitler. Powróćmy do notatek Goebbelsa. Oto kilka szczegółów na temat modus operandi Hitlera. 15 marca: J^uhrer nie powinien wygłaszać swoim współpracownikom przydługich przemówień, lecz wydawać krótkie rozkazy, a następnie bezwzględnie egzekwować ich wykonanie". 28 marca: „Spostrzeżenia Fuhrera z reguły są bliskie prawdy, ale bardzo rzadko wyciąga z nich trafne wnioski. [...] Chwilami można by odnieść wrażenie, że buja w obłokach. [...] Fiihrer w zasadzie rozumuje prawidłowo, ale nie wyciąga żadnych wniosków". Kiedy Goebbels mówi o 54 tysiącach darmozjadów w OKW i OKH, to rzuca kamyki do ogródka Hitlera. Bo kto jest ich dowódcą, jak nie Hitler? To on we własnej osobie stoi na czele OKW i OKH. Nikt nie właził mu w paradę. On sam dopuścił do rozmnożenia bandy nierozgarniętych generałów-biurokratów. Dziennik Goebbelsa liczy 400 stron. Na każdej stronie to samo: „Nad wyraz zagmatwane zależności służbowe w Wehrmahcie", „Partia nie ma kierownictwa", „Znowu od Bormanna spływa potężna fala zaleceń i dyspozycji", „W Niemczech brak silnej ręki". Końcowy wniosek ministra propagandy: w Rzeszy nigdy nie brakowało utalen21

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

towanych dowódców, ale nikt ich nie wyłowił w odpowiednim czasie, a teraz gdzie ich szukać? I tylko jedno ma na pocieszenie. 23 marca 1945 roku: „Anglo-Amerykanie wykazali wtórność i brak efastyczności w realizowaniu własnych celów militarnych. Niczego nie rozumieją, ani w wojskowej psychologii, ani w kwestiach dowodzenia". 25 marca: „Churchill to stary drań". A oto jak Goebbels postrzega Stalina: 8 marca: „Stalin wydaje mi się większym realistą od tych anglo-amerykańskich szaleńców". 4 kwietnia: „Stalin postępuje z Rooseveltem i Churchillem jak z głupimi chłoptasiami". Goebbels spoziera na Stalina z zawiścią. I, jak sądzę, z uwielbieniem. Na stan przygotowań do wojny wpływa mnóstwo elementów. Najważniejszy, to oczyszczenie najwyższego kierownictwa z głupców, tępaków, łajdaków i pieczeniarzy. Stalin potraktował to zagadnienie serio, choć w niewystarczającym stopniu. I oto Goebbels, zaglądając śmierci w oczy, nagle zrozumiał, że w 1937 roku Stalin dobrze wiedział, co robi. Natomiast Hitler... Otrzeźwienie przyszło zbyt późno. 16 marca 1945 roku: „Sztab Generalny przedstawia mi księgę zawierającą biografie i portrety radzieckich marszałków i generałów. Z tego opracowania nietrudno zaczerpnąć rozliczne przykłady na to, jakie błędy popełniliśmy w minionych latach. Ci marszałkowie i generałowie są w większości bardzo młodzi, prawie żaden nie przekroczył pięćdziesiątki. Są to ludzie wyjątkowo energiczni, a z ich twarzy można wyczytać, że są ze zdrowego, ludowego pnia. [...] Krótko mówiąc, zmuszony jestem dokonać nieprzyjemnej konstatacji, że przywódcy Związku Radzieckiego wywodzą się z lepszych warstw ludu, niż nasze kierownictwo". Ten zapis stanowi najwyższą ocenę poczynań Stalina wiatach 1937-1938. Rozmyślania o wyższości radzieckich generałów nie opuszczają Goebbelsa. Po paru stronach wraca do tego wątku: „Poinformowałem Fiihrera o przedłożonym mi do 22

wglądu opracowaniu Sztabu Generalnego o radzieckich marszałkach i generałach. Dodałem, że odniosłem wrażenie, iż w ogóle nie jesteśmy w stanie konkurować z takimi przywódcami. Fiihrer w pełni podziela mój punkt widzenia. Nasza generalicja jest za stara, wypalona do cna...". Całość zamyka stwierdzenie o „przytłaczającej wyższości radzieckiej generalicji". Cienko śpiewacie, gołąbeczki. Jeszcze niedawno mieliście całkiem inne pieśni na ustach... Podczas narady w dniu 5 grudnia 1940 roku Hitler oświadczył: „Rosjanin jest człowiekiem niepełnowartościowym. Armia nie ma prawdziwych dowódców".4 Teraz dopiero okazuje się, że człowiek jest pełnowartościowy, zaś Armia Czerwona ma dowódców, o jakich Hitler może tylko marzyć. 16 stycznia 1941 roku Hitler przedstawił swoim generałom opinię o generałach radzieckich: „Dowodzenie szablonowe. Brak szerszych horyzontów myślowych".5 Okazało się, że horyzonty też są odpowiednie. Niekiedy otrzeźwienie następowało szybciej. 5 marca 1945 roku Goebbels notuje: „Stalin ma do dyspozycji cały szereg wybitnych dowódców, ale ani jednego genialnego stratega. Gdyby miał, wówczas radzieckie uderzenie skierowałoby się nie na przyczółek baranowski, lecz na Węgry. Gdyby odcięto nas od węgierskiej i austriackiej ropy...". Goebbels jest w błędzie. Tego samego dnia, 5 marca 1945 roku, kiedy kreślił swoje uwagi o braku myślenia strategicznego, dwaj marszałkowie Związku Radzieckiego - Rodion Malinowski, dowódca 2. Frontu Ukraińskiego i Fiodor Tołbuchin, dowódca 3. Frontu Ukraińskiego - zakończyli przygotowania do operacji ofensywnej, której głównym celem było pozbawienie Niemiec ostatnich rezerw paliwowych na Węgrzech i w Austrii. Nie łudźmy się, że obu marszałkom Związku Radzieckiego równoF. Halder, „Dziennik wojenny", t. 1/3, Warszawa 1971-1974, t. 2, s. 261. Generał pułkownik Franz Halder był szefem Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych w latach 1938-1942 Iprzyp. tłum.].
5 4

Ibid. s. 297.

23

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

cześnie wpadł do głowy koncept tej operacji. Bynajmniej. Po prostu, stał nad nimi jeszcze jeden marszałek Związku Radzieckiego: głównodowodzący Józef Wissarionowicz Stalin. Pomysł, by odciąć przeciwnika od głównych źródeł ropy został oficjalnie ogłoszony przez Stalina już dawno - 3 grudnia 1927 roku: „Kto ma przewagę w dziedzinie nafty, ten ma szansę wygrać w przyszłej wojnie".6 Stalin już dawno temu zrozumiał, że należy odciąć Niemcy od Rumunii, a następnie od Węgier i Austrii. To właśnie zaprząta głowy jego marszałkom. Niemcy, w celu odparcia radzieckiej ofensywy na Węgry, skierowali tam doborowe formacje, ich rdzeń tworzyła uzbrojona w najlepsze czołgi 6. Armia Pancerna SS. Na jej czele stał najlepszy ówczesny hitlerowski pancerniak SS-Oberstgruppenfuhrer Joseph „Sepp" Dietrich, kawaler Krzyża Rycerskiego z Diamentami. W skład sił mających przeprowadzić przeciwuderzenie wchodziła elita elit - 1. Dywizja Pancerna SS „Leibstandarte SS Adolf Hitler", a więc straż przyboczna samego Fiihrera. Goebbels z niemiecką skrupulatnością opisuje wydarzenia: „Na węgierskim odcinku frontu sytuacja staje się krytyczna. [...] Na Węgrzech sytuacja jest fatalna. Znaleźliśmy się w najpoważniejszym kryzysie, który grozi utratą węgierskich pól roponośnych. [...] Nasze formacje SS nie popisały się. Fuhrer postanowił ukarać żołnierzy Waffen-SS. Na jego rozkaz mają zdjąć noszone na mankietach mundurów opaski z jego nazwiskiem, przedmiot największej czci żołnierzy SS. [...] Gdy próbuję sobie wyobrazić, że w tej właśnie chwili Himmler odbiera dystynkcje korpusowi oficerskiemu dywizji SS, robi mi się ciemno przed oczami". Czytam to ze złośliwą satysfakcją. Radzieccy podludzie, nasi Untermensche, dali popalić wyższej rasie! A skoro uderzenie na Węgry miało uchodzić za przejaw geniuszu, to Stalin stanął na wysokości zadania. Cała operacja była doprawdy błyskotliwa pod względem koncepcji i wykonania. A wszystko to było możliwe tylko
Przemówienie na XV zjeździe WKP(b), [w:] J. Stalin, „Dzieła", t. 1/13, Warszawa 1949-51, t. 10. s. 275.
6

i wyłącznie dlatego, że Stalin zaprowadził w armii i państwie porządek, jakiego zazdrości mu sam Hitler. W dodatku, jak twierdzą świadkowie, żołnierze 1. DPanc SS „LSSAH", najwierniejsi z wiernych, nie ograniczyli się do bojkotu rozkazu Fuhrera. Do jakiego stopnia musiało dojść rozprężenie w niemieckiej armii, żeby esesmanom uszło płazem odesłanie do Berlina opasek, przy okazji wraz ze wszystkimi odznaczeniami, zapakowanych w nocniki? Wyobrażacie sobie, żeby Żuków wysłał coś Stalinowi w nocniku? Ale oddajmy głos Goebbelsowi. 5 marca 1945 roku: J^iihrer ma całkowitą rację, kiedy stwierdza, że [...] Stalin w odpowiednim czasie przeprowadził tę reformę i dlatego teraz może odpowiednio wykorzystać jej efekty. Gdyby nasze obecne porażki miały poskutkować taką reformą, to dla ostatecznego zwycięstwa jest ona mocno spóźniona". Mówiąc o tej reformie Goebbels i Hitler mają na myśli oczyszczenie armii w drodze egzekucji. 28 marca: „Szczegółowo przedstawiłem Fiihrerowi myśl o tym, że w 1934 roku nie dostrzegliśmy, niestety, konieczności zreformowania armii, chociaż mieliśmy taką możliwość. To, czego chciał Rohm, miało, w zasadzie, sens, tyle że nie można było pozwolić, by robił to homoseksualista i anarchista. Gdyby Rohm był człowiekiem psychicznie normalnym i odpowiedzialnym, wówczas, zapewne, 30 czerwca zamiast rozstrzelać kilkuset ofice7 rów SA rozstrzelano by kilkuset generałów. Na tym wszystkim ciąży piętno głębokiej tragedii, której skutki nadal odczuwamy. Był to najodpowiedniejszy moment do zreformowania Reichswehry. Określony zbieg okoliczności sprawił, że Fuhrer nie wykorzystał tej sposobności. Dzisiaj pytanie brzmi: czy będziemy w stanie nadrobić to wszystko, co wtedy zostało zaprzepaszczone". Nawet Hitler i Goebbels zrozumieli, że Stalin postępował słusznie. Natomiast nasi agitatorzy z uporem powtarzają w kółko: dekapitacja armii, tragedia...
30 czerwca 1934 roku, „Noc długich noży": krwawa rozprawa Hitlera z oponentami wewnątrz NSDAP - głównie przywódcą SA Ernstem Róhmem i jego ludźmi - przeprowadzona pod pretekstem rzekomo organizowanego zamachu stanu [przyp. tłum.].
7

24

25

Katuków.. Bogdanów. a nie rozumem. Leluszenko. Rybałko. s. który na nią rzeczywiście zasłużył? Przez dziesięciolecia uczono nas oceniać efekty stalinowskiej polityki emocjonalnie. Mierieckow. Ale jeszcze lepiej . Rotmistrow. by etykietkę szaleńca przyczepić temu. Który z nich jest mądrzejszy? Czy nie nastał już najwyższy czas. ale zakończył wojnę z rozgromionym państwem i z pokonaną armią bez dowódców. ale zakończył wojnę z niepokonaną armią i całym korpusem wybitnych generałów i marszałków: Żuków. 1 W. Czerniachowski.WIKTOR SUWOROW A może nadszedł już czas. „Strategia wojenna". Berzarin. Mieliśmy myśleć tak. że Hitler nie szykował się do wojny. A więc . Sokołowski. Goworow. Hitler pozostał sam. Tuchaczewski to bez mała genialny strateg. O wielkości lub miernocie strategów rozstrzygają wyniki prowadzonych przez nich wojen. Polegała na tym. Antonow. Wszelkie istotne problemy nasi ideolodzy rozstrzygali dzięki zwięzłym acz trafnym sformułowaniom. uważanym za aksjomaty. Gołowanow. Sokolowski I Uczono nas szablonowego myślenia. Wasilewski. Koniew. Watutin. Uczono nas logiki pijaka.pod koniec. nierzadko genialnych dowódców. Malinowski. Eskorta strzelała bez ostrzeżenia. Kuzniecow. Te prawdy objawione wkładano nam do głowy od dzieciństwa. Stalin pod koniec wojny ma pod rozkazami plejadę wybitnych. Brzmiała z grubsza następująco: 1. Nie sposób wymienić wszystkich! Natomiast Hitler zaniechał drastycznych kroków. natomiast nikt nie zainteresuje się zdekapitowaną armią Hitlera? Dlaczego wszyscy wyśmiewają politykę kadrową Stalina. A może warto wreszcie spojrzeć na wydarzenia 1937 roku na trzeźwo. jak maszerują więźniowie w kolumnie: wszyscy tak samo. 27 . Puchów. opracowań i artykułów o pozbawionej przywództwa Armii Czerwonej. Oficjalna wersja czystki w Armii Czerwonej w okresie 1937-1938 powstała za rządów Chruszczowa . Malinin..' Marszałek Związku Radzieckiego W. 2. Badanow. Już w 1935 roku Tuchaczewski przewidział wojnę z Niemcami i cały czas ostrzegał przed nadciągającym zagrożeniem. Dlaczego więc powstają tysiące naukowych dzieł. że nie rozstrzeliwał setkami swoich generałów. a nie przez pijackie łzy? Rozdział 1 Inny powód Podczas mobilizacji praktycznie cała kadra oficerska Sil Zbrojnych otrzymuje awans.i odtąd konsekwentnie nam ją wpajano. Sami oceńmy sytuację. by na spokojnie zastanowić się nad pewną zaskakującą okolicznością.sądźmy ich po końcowych rezultatach! Dobrze jest mieć w ręku atuty na początku rozgrywki. 407. który kieruje się instynktem. Przed wojną Stalin likwidował genialnych dowódców. Warszawa 1964. natomiast nikogo nie zastanawia kadrowa polityka Fiihrera? A przecież tragedia armii niemieckiej jest faktem. Dlatego wojnę przegrał i dlatego był zmuszony popełnić samobójstwo. Rokossowski. Krok w bok uznawano za próbę ucieczki. Purkajew. Nowikow.

Po hitlerowskiej napaści na ZSRR radzieccy dowódcy w przeważającej większości nie mieli niezbędnego doświadczenia. Moskwa 1989. W tym celu postanowił wykończyć Tuchaczewskiego i wszystkich pozostałych geniuszy. 270. Wywiad hitlerowski chciał w przededniu wojny pozbawić Armię Czerwoną dowództwa.i tak dalej.odpowiada. Ałksnis. że Stalin nie był człowiekiem wielkiej mądrości i nie miał pojęcia o strategii. Konfabulacje hitlerowskich socjalistów nie zasługiwały nawet na reakcję.Znowu zamierzamy obalać jakieś mity? 2 D. że w czasie pokoju Stalin własnoręcznie pozbawił Armię Czerwoną dowództwa! Gdy hitlerowcy wymyślali niestworzone historie o podrzuconych dokumentach. Generał Wołkogonow wyraża pogląd. Jest to myślenie typowe dla generała Wołkogonowa. rozpowszechniając je i umacniając. członka Dumy Państwowej. doktora historii i filozofii (marksistowsko-leninowskiej). ID ni 29 .Patrzcie. . oszczędzając geniuszy. Jakir. nie rozumiejąc ich istoty i nie doceniając ich znaczenia. generała pułkownika Dmitrija Antonowicza Wołkogonowa. 5.000 wybitnych dowódców wszelkich rang i stopni. Głupi Stalin i jego giermek Woroszyłow pozostawiali bez odpowiedzi kolejne propozycje Tuchaczewskiego. Wołkogonow. Uborewicz. . 7. nie przygotowywali żadnego spisku.2 Opierając się na opinii generała Wołkogonowa można wnosić. byłego kierownika Instytutu Historii Wojskowości (w ZSRR historia wojskowości zawsze podlegała pod specpropagandę). byłego zastępcy szefa Głównego Zarządu Politycznego i szefa Zarządu Specpropagandy. obdarzony „umysłem analitycznym". Stalin zlikwidował wybitnych strategów.Dzień dobry! . Zlikwidowano trzech spośród pięciu marszałków Związku Radzieckiego. Wszystkie publiczne wypowiedzi też na jedną modlę. Bliicher. profesora. doradca prezydenta Rosji. członka korespondenta Rosyjskiej Akademii Nauk. Nic dziwnego. kto wymyślił te wszystkie mądrości? II 'dpowiedź dobrze znamy: wymyślił to wszystko gorliwy szpieg hitlerowski Walter Schellenberg. cz II s. wyeliminował ludzi myślących. Triumf i tragiedija. Wołkogonow. a JTodnoszę słuchawkę. Ogółem zlikwidowano 40. Dzwonię do doradcy prezydenta Rosji. postępowałby inaczej: byłby rozstrzeliwał głupców. Tak się rodzą mity. owinąć sobie wokół palca! Spowodowaliśmy. Ciekawe. 6. Bliichera: był to wyjątkowo „silny dowódca". Czystka w armii przybrała katastrofalny rozmiar. Naturalnie. a głupków oszczędzał. że „Stalin nie potrzebował takich ludzi". wszystkich pięciu komandarmów I stopnia. dwóch armijnych komisarzy I stopnia. a tymczasem radzieccy marksiści 28 ochoczo uczepili się tych bredni. nikt ani słowem nie protestował. Klęska Armii Czerwonej w 1941 roku była bezpośrednią konsekwencją czystki lat 1937-1938. Przedstawiam się: . Stalin mordował geniuszy.Tutaj agent wszystkich wywiadów imperialistycznych. Tuchaczewski konsekwentnie nalegał na przezbrojenie Armii Czerwonej. jak jesteśmy sprawni i skuteczni! Jakie operacje potrafiliśmy przeprowadzić! Samego Stalina otumanić. ogłupić. 4.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE 3. Wszystkie jego książki i artykuły traktują o jednym: Stalin pozbawił armię dowództwa. z rozmysłem otoczył się przygłupami. 1. t. że za którymś razem nie wytrzymałem. Glos zabiera generał pułkownik D.. Niebawem Zachód podchwycił te wymysły i ogłosił całemu światu marksistowsko-hitlerowską legendę o dekapitacji Armii Czerwonej. Gdyby miał. Wacetis. bowiem znajdowali się na swoich stanowiskach niecały rok. Putna. wróg ludzkości Wiktor Suworow vel Rezun.. Tłumaczy powód likwidacji marszałka Związku Radzieckiego W. wszystkich dwunastu komandarmów II stopnia . Dybienko etconsortes również byli gigantami myśli i czynów. .

Załóżmy. to znaczy od siódmego.. ale to. Na pięć minut. kolego. to doskonale. ałóżmy na chwilę. może nawet trzystu trafiło w 1939. że z powodu stalinowskich czystek w chwili rozpoczęcia wojny radzieckim dowódcom zabrakło doświadczenia... .odpowiada. Zapędził ich do opuszczonych kamieniołomów i posiekał z cekaemów. Trzeba oddać należne Dmitrijemu Antonowiczowi. Dmitriju Antonowiczu. Jasne. Natomiast co do waszych wniosków. Jego artykuły zawierały pryncypialną krytykę moich obrazoburczych wystąpień. że Dmitrij Antonowicz Wołkogonow ma sto procent racji. Był człowiekiem uprzejmym. Załóżmy. Przewidziałem to i zapobiegliwie oddaliłem słuchawkę od ucha. nie mogło się wydarzyć. Rozdział ten głosi. Na dwieście procent. A zatem wyłożyłem. Długimi seriami.. i tyle. a w 1941 roku przytłaczająca większość korpusu dowódczego ma za sobą niecały rok stażu na zajmowanych stanowiskach? Ledwie skończyłem. Tym razem wystarczy chłopska logika. Ważne. Co by to oznaczało? Oto co: że latem 1941 roku każdy nowo mianowany dowódca miałby za sobą cztery lata stażu. Coś zaskrzypiało. Dmitriju Antonowiczu. Publikuje pan kolejną książkę. Przecież nie możecie wykluczyć. Wyobraźmy sobie. dobra . Mołotowa. Dwa do zera. Dlatego do niego zadzwoniłem. Nieważne. że przez trzy lata niejeden mógł popaść w alkoholizm. Dmitriju Antonowiczu. Albo nawet dwieście procent. że wszystkich dowódców mianowanych w trzydziestym siódmym. że nie.Wykładaj. że wymiana następuje w 1937 roku. Umówmy się. czy uzyskałem dojście do tych akt. Zgoda. a tu znów coś skrzypi na linii. Racja. . Trockiego. ta wasza chłopska logika zdmuchnie fakty historyczne? Obali ściśle tajne dokumenty? . Była natomiast gotowość do wysłuchania opinii strony przeciwnej. Albo trzysta.Niekoniecznie. a co poniektóry utopić się w rzeczce albo stawie. a w Bristolu przeszył mnie dreszcz. Marksistowsko-hitlerowska legenda o dekapitacji Armii Czerwonej zawiera siedem rozdziałów.Znowu. 1940 31 Z IV .Nie mogło. Następuje całkowita wymiana kadry. gdyż pełnili swoje funkcje niecały rok. Przy pełnej rotacji kadry większość dowódców nie ma co myśleć o szybkim awansie: nie mieli gdzie awansować. Ale generał Wołkogonow nie składa broni: . On jeden otrzymał wgląd w wydzielone akta Biura Politycznego. . że przyjmuję wasz punkt widzenia. . Skrzypnęło w Moskwie.I co.. o czym pan pisze.Przecież rozstrzeliwano nie tylko w 1937. że nietrafnie zrozumieliście treść dokumentów. Stalina.. Tyle. Na sto procent.No jak tam.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE .. że latem 1937 roku Stalin rozstrzelał wszystkich swoich dowódców. Zgadza się? 30 . Na ich miejsce wyznaczył nowych dowódców. albo opacznie je interpretowaliście.mówi. że wysłucha. I co? I nic. macie coś w zanadrzu? Czy znowu będziecie szermować wywiadowczą logiką? .Nie ma takiej potrzeby. co do jednego: od plutonowych do marszałków Związku Radzieckiego. ale nie było w nich złości. po roku zapędzono do wąwozów i tak samo rozwalono z broni maszynowej. że niebawem mianowano trzeci rzut dowódców. do archiwów Lenina. Życzliwie wypytuje mnie. a nawet trzysta.Tak jest . Ze dwustu. czy przyzna mi rację. Swego czasu starliśmy się na łamach pewnej gazety. . ..No. W tym momencie mój rozmówca taktownie zwraca mi uwagę.No. że do lata 1941 roku wszyscy oni zdobędą trzyletnie doświadczenie. Po chwili namysłu musiałem przyznać. Zacznijmy od ostatniego. ale też w 1938 roku.A to dlaczego? . że ma dostęp do wszystkich tajemnic byłego Związku Radzieckiego. Jeden do zera. Czy jest zatem możliwe.

a następnie podsunąłem mu odmienne rozwiązanie zagadki. ludowego komisarza obrony ZSRR.obie nazwy mówią wszystko. czterech latach nowi dowódcy ponoć mają nie więcej niż rok stażu? Lożna też spojrzeć na ten problem z innej strony. Dlaczego jednych opisujemy kolorem ubiorów. Jest to ujawniony kilka lat temu stenogram wystąpienia marszałka Związku Radzieckiego Klimenta Woroszylowa. O. a innych barwami transparentów? Najtrafniej jednych i drugich określa kolor ideologii. Ludzie radzieccy przeciwnie. ciekawość badacza. zaś po trzech. że Niemcy nosili brunatne koszule.Hitler tak samo. Poznawanie odbywa się przez porównanie.. Na pewno miały też miejsce jakieś przesunięcia i przetasowania. Pytanie brzmi podobnie.wszyscy kroczyli pod krwawymi sztandarami. członka Politbiura. Himmler. że Trocki nosił zielony frencz? To go nie zbliża do Zielonych. większość dowódców i tak musiała tkwić na swoich miejscach. 40-tysięczna rzesza dowódców to nie taka znów siła. Czy przez to zaliczamy go do Białych? Cóż. udało mi się sprowokować Dmitrija Antonowicza. Lenin. że spośród 206 tysięcy rozstrzelano 40 tysięcy. Stalina. który miał dostęp do wszystkich tajemnic Lenina. K vi 32 najwyżej roczny staż. Ale nawet biorąc to wszystko pod uwagę. a wariant radziecki jest wypaczeniem. No właśnie. To prawda. U jednych i u drugich 2 — Oczyszczenie 33 . skoro czystka miała miejsce 3-4 lata przed hitlerowską napaścią na ZSRR. s. że zlikwidowano niecałe 20% kadry.. że niemiecki socjalizm jest jednym wielkim odchyleniem od jedynego słusznego: radzieckiego. z kim? Ano. porównajmy sytuację kadry dowódczej Armii Czerwonej z. Niemcy byli przekonani. Dane te podaję za źródłem zasługującym na wiarygodność.000. Każdego człowieka da się przekonać. do wydzielonych archiwów Politbiura. osobiste urazy poszły w niepamięć. dlaczego nie mielibyśmy ich nazwać imionami ojców-założycieli? Socjaliści-leninowcy. W końcu tak wiele między nimi podobieństw! W ZSRR zwyciężyła rewolucja socjalistyczna .i tak będę usatysfakcjonowany. I z tego jestem naprawdę dumny. Oba odłamy miały bardzo pokrewne ideologie. Trocki . Jest to ciekawość zawodowca. Jeżeli koniecznie chcemy ich rozróżniać. bo swoimi pytaniami zasiałem wątpliwości w jego duszy. Jak więc wytłumaczyć ten fenomen: wymiana kadry nastąpiła w okresie 1937-1938. które uznał za wiarygodne.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE i w pierwszej połowie 1941 roku przed plutony egzekucyjne. Hitler. ale Lenin nosił białą koszulę. jedynego człowieka. Lenin był socjalistą .oficerskiej) Armii Czerwonej w lutym 1937 roku wynosiła 206. Liczebność kadry dowódczej (w dzisiejszym rozumieniu . Przechodząc od razu do puenty. ściśle tajnym posiedzeniu plenum Komitetu Centralnego. dlaczego w 1941 roku dowódcy Armii Czerwonej mieli za sobą co „Wojenno-istoriczeskij żurnał" nr 1/1993. Zdołałem bowiem przekonać tego jednego. że tylko u nich jest prawdziwy socjalizm. Jeżeli nie uda mi się przekonać już nikogo więcej . I o. jeżeli tylko ma się do dyspozycji odpowiedni punkt odniesienia. chociażby z hitlerowskim Wehrmachtem. Trockiego. A potem przekonać. natomiast w 1941 roku większość dowódców odsłużyło na swoich stanowiskach niecały rok? M. Armia Czerwona była naprawdę potężna. uważali. 60-63. Bucharin.w Niemczech tak samo. choć postawione jest w trochę innej formie: jak to możliwe. Zniknęły nieprzyjazne nutki. to już całkiem inna rozmowa! Generał pułkownik Wołkogonow próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie.. na zamkniętym. Jakie zatem widzi pan wytłumaczenie? W głosie generała wyczuwam zainteresowanie. 3 Załóżmy.. Ich cele również były zbliżone. czyli niecałe 20%. dlatego wszystkich należy uznać za Czerwonych. dobrze. socjaliści-hitlerowcy . Aby móc to sobie lepiej uzmysłowić.

że Hitler nie dochował ortodoksyjnej wierności dogmatom marksizmu.. miała się jeszcze gorzej. umieć zauważać własne potknięcia. I znowu. Obie armie . spójrzmy na przeciwnika. że czas najwyższy zapytać: dlaczego? I że czas najwyższy zrozumieć: bo inaczej nie mogło być. łączcie się!". jak oczyszczenie armii z osobników nieprzydatnych i wszelkich nieudaczników.niemiecka i radziecka . Jedni uznawali siebie za rasę dominującą. wchodzących w skład dwóch grup armii: GA „Południe" i GA „Północ". W maju 1940 roku nastąpiło wtargnięcie do Francji. niemal identyczne czerwone sztandary. nie zapominajmy. Powiem więcej . W operacji uczestniczyło pięć armii.krótszy niż miesiąc.miały bardzo podobne strategie. jak w Armii Czerwonej.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE wszystko oparte było na nienawiści. To chwalebne. Jeszcze raz to samo: generałowie i oficerowie Wehrmachtu pełnią swoje funkcje krócej niż rok. że ich staż nie przekraczał. Ale czy Marks sam pozostawał wierny własnym dogmatom? Czy nie wikłał się w rozliczne sprzeczności? Czy u schyłku życia nie doszedł w końcu do zerwania z własną Nauką? „Nie jestem marksistą!" . . Wszyscy dowódcy niemieckich armii i grup armii. Marksiści i hitlerowcy nauczyli nas wyśmiewania się z samych siebie. przytłaczająca większość wyższych dowódców i w ogóle cały korpus oficerski Wehrmachtu zajmował swoje stanowiska krócej niż rok. Ale zanim zaczniemy rechotać.. drudzy za klasę panującą. Sceptyk mógłby mi zarzucić. Tego dnia jednostki Wehrmachtu wtargnęły do Polski. zbliżone cele. Czy nie uważacie. 34 22 czerwca 1941 roku. Co za różnica? Poza tym. U jednych kwitła nienawiść rasowa. to 1 września 1939 roku.czy to nie słowa Marksa? Do ideologii niebawem powrócimy.okolicznościach zdarzało mu się odstępować od nauk klasyka materializmu dialektycznego. Hitler zlekceważył tak istotny element przygotowań do wojny. ale stan i sytuacja jego kadry oficerskiej była zbliżona do Armii Czerwonej. To prawda. Hitler nie przeprowadził w tych latach żadnej czystki.uwaga! . wszyscy ich zastępcy i szefowie sztabów wraz z zastępcami pełnili swoje obowiązki przez okres bez porównania krótszy niż rok. Prawdę mówiąc. Tymczasem zajmijmy się siłami zbrojnymi Trzeciej Rzeszy. Jeżeli to wam nie wystarczy. który wzywał do rewolucji światowej pod dobrze znanym hasłem: „Proletariusze wszystkich krajów. Napaść na ZSRR. że ideowym ojcem Hitlera był Gottfried Feder. u drugich klasowa. dziesięciu dni.powiem. to . Że w pewnych. Niedowiarków zachęcam do przejrzenia życiorysu któregokolwiek znanego hitlerowskiego generała. Oficjalna data rozpoczęcia II wojny światowej. Jak więc rzecz się miała z kadrą dowódczą Wehrmachtu w przededniu i na początku II wojny światowej? Rzecz się miała podobnie.

które wymagałyby doświadczenia. I słusznie.OCZYSZCZENIE Rozdział 2 Pierwsza dziesiątka Rozmaite pismaki za granicą ze zrozumiałych dla nas względów usiłują przedstawić to tak. Stąd wniosek: gdyby towarzysz Stalin nie poprzestał na półśrodkach. uborewiczów i innego podobnego robactwa. inni awans na zaszczytne. II pośród drugiej piątki. Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia do statystyki? Nawiasem mówiąc. Stuprocentowa likwidacja. Jeszcze wrócimy do tego tematu. Kto nie zgodzi się z taką opinią? Sądzę. że by wzrosła. I nie oskarżajcie mnie o krwiożerczość. Zgoda. co już osiągnął. A zatem przed wojną Stalin odsunął od władzy całą piątkę. nie spoczął na laurach. W wojsku o takich awansach mówi się: wykopsać na strych. Na drugi . Czy byłoby to dla kraju i wojska lepsze czy gorsze? Czy zdolność bojowa armii wskutek tego wzrosłaby czy zmalała? Sądzę. N. że taki krok Stalina wzmocniłby. lecz statystyka: zbyt mało towarzysz Stalin rozstrzelał tych dowódców. a nie osłabił armię. pozbywał się Stalin marszałków różnymi sposobami . rozumu i wiedzy. nie wywierali żadnego wpływu na bieg wydarzeń.jedni inkasowali kulę w łeb. spośród pięciu komandarmów I stopnia. choć mało ważne stanowisko. że podczas czystki zginęli nie trzej marszałkowie Związku Radzieckiego. Bo wyobraźmy sobie. że w pierwszej dziesiątce najwyższych wojskowych dowódców było pięciu marszałków Związku Radzieckiego i pięciu komandarmów I stopnia. O niczym nie decydowali. lecz najlepszych.' Komkor Grigory Sztern i ajwyższym stopniem wojskowym w latach trzydziestych był stopień marszałka Związku Radzieckiego. Wystąpienie na XVIII zjeździe WKP(b).to źle. Nieco niżej plasował się komandarm I stopnia. lepiej. lecz bardziej stanowczo. jak go nam przedstawiają . a spośród pięciu komandarmów I stopnia . Trzech genialnych marszałków . a dwaj marszałkowie-idioci pozostali cali i zdrowi. Na pierwszy rzut oka . Ponadto uczono nas. rozstrzelano wszystkich pięciu. krajowi i samemu wojsku byłoby lepiej. Wyobraźmy sobie. 18 marca 1939 r. że Stalin unicestwiał nie kogo popadło. gdyby rozwalono pięciu. że po zlikwidowaniu grupki łajdaków . nie mamy w naszej Armii Czerwonej fachowej kadry dowódczej.nie za bardzo.wszystkich pięciu. Cóż za strata! Jacy to byli wspaniali 37 3& . Wpojono nam. towarzysz Stalin nie był taki głupi. konsekwentnie czyścił wojsko. to narodowi.Woroszyłowa z Budionnym też odsunął od władzy. Trzech rozstrzelanych marszałków . Ani Woroszyłow ani Budionny nie zajmowali przed wojną stanowisk.tuchaczewskich. W różnorodności metod ograniczania władzy marszałków ujawniła się żelazna stalinowska logika. że razem z trzema geniuszami Stalin rozstrzelał także dwóch idiotów.to przerażające.Tuchaczewski. Woroszyłowa i Budionnego. gamarników. to nie ja mówię. Jegorow i Bliicher . lecz cała piątka. Spośród pięciu marszałków Stalin zlikwidował trzech.poszło pod mur. gdyby nie zatrzymał się przy tym.

G. że ucięto głowę Czerwonej Armii. Byłoby najlepiej wymienić na pierwszym miejscu tego spośród nich. Marynarki Wojennej ZSRR.. Aleksiejew napisali książkę o czystce w radzieckim wojsku. O tragedii Armii Czerwonej krzyczy wielu. Osiemdziesiąt procent.2 Ukazała się za granicą.powiadają uczeni towarzysze . Czerwoni historycy ogłosili światu. tym bardziej ich legenda będzie prawdopodobna. rozstrzelani w roku 1939 i później nie są brani pod uwagę. Nie wymieniają tych nazwisk. O nie . lecz funkcje różne. I. Ze wstydu. lecz trzej ocaleli. Izmiena rodinie.. których rozstrzelano przed rokiem 1939. Więc posłużyli się fortelem: wymieniają tylko tych. W 1940 roku wszyscy z tej trójki zostali marszałkami. Marszałków istotnie było pięciu. Rapoport. otrzymali awanse. Kulik. których rozstrzelano w okresie bliższym wojnie. Toteż niejako umknęła uwadze naukowców. a nawet w 1941 roku. Ponieważ trójka ta przeczy teorii wytępienia komandarmów I stopnia co do nogi. to podajcie nazwiska. Im więcej wymienią.cała piątka. Już tutaj naszym agitatorom coś się nie klei..wymieniamy tylko tych.spośród pięciu wszyscy. zloch nie cichnie . zajmujących najwyższe stanowiska. Ośmiu spośród dziesięciu. nie lubi się szczegółów. Wszystkich sobie przypomnieliście? Nie? Nie udaje się wam? Wbijano nam do głów: pięciu spośród pięciu! Lecz nazwisk tych pięciu wspaniałych nie wymieniano. na pozór po dysydencku odważna. Zdawać by się mogło. lecz komandarmów I stopnia . Szaposznikow. Właściwie dlaczego? Logika podpowiada. Nie spotkałem ani jednego zachodniego historyka. A na końcu listę zamordowanych geniuszy. S. spośród następnych pięciu . sprawdźmy naszą wiedzę. Ich nazwiska: B. czyli ministrem. Szczególnie ważne byłoby wymienienie dowódców. Nie pięciu spośród pięciu. Bo jest czego się wstydzić: najwyższe stanowisko spośród tych pięciu wspaniałych zajmował komandarm I stopnia Michaił Pietrowicz Frinowski. Aleksiejew. że w ich interesie leży wymienienie jak największej liczby nazwisk.ośmiu. Ale nie. któryby przypomniał sobie wszystkie pięć nazwisk. lecz tylko trzech. po prostu nie włączono jej do statystyki. że należałoby przede wszystkim podać nazwiska dowódców. Rapoport i J. Stopnie mieli wszyscy jednakowe. zamknijmy oczy i w myślach powtórzmy pięć nazwisk komandarmów I stopnia. W tym miejscu muszę się wtrącić: pierwsza „dziesiątka" to nie dziesięciu. Jest na niej tylko trzech komandarmów I stopnia. Londyn 1989. 38 S ra U nas też. iv W.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE dowódcy! Jacy stratedzy! Ogólna statystyka czystki w pierwszej dziesiątce: trzech marszałków i pięciu komandarmów I stopnia. Czy znacie tego stratega? chwili aresztowania Michaił Frinowski był ludowym komisarzem.. Ma ponad 500 stron. szczęśliwie przetrwali przedwojenną czystkę. o Timoszence. Gdy rozlegają się takie głosy. Pięciu komandarmów I stopnia rozstrzelano. Kuliku i Szaposznikowie nigdy nie słyszeliście... ofiar straszliwego bezprawia. lecz trzynastu dowódców wysokiego szczebla. spokojnie mówię czerwonym historykom: no dobrze. Więc ilu właściwie rozstrzelano? Tak naprawdę to pięciu. Jeśli tak. niektórych także w 1939 i 1940. gdyż trudno było ich wtedy zastąpić. opowieści o totalnej likwidacji wysokich dowódców tracą swą pierwotną świeżość. lecz nikt nie wnika w szczegóły. Dwaj czerwoni historycy .W. czy tylko trzech. Lecz gdy ich sobie przypomnimy. który w naszych siłach zbrojnych zajmował najwyższe stanowisko. Timoszenko. których stracono w latach 1937-1938. 39 . ale nazwiska tych pięciu rozstrzelanych chyba pamiętacie? Mój czytelniku. A Rapoport i Aleksiejew mówią: rozstrzeliwali nie tylko w latach 1937-1938. To wielka różnica: rozstrzelano pięciu. lecz komunistom głupio wymieniać ich nazwiska. nie wiadomo czemu. Reszta spośród pięciu rozstrzelanych komandar2 W.

Był przyjacielem ludu. Chciał jechać do domu.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE mów I stopnia nie zajmowała równie odpowiedzialnych stanowisk: jeden był zastępcą ludowego komisarza. Tego. Towarzysze murzyni zrobili swoje. tępił w swoim resorcie szkodników i szpiegów. Zarejestrowano tylko jeden przypadek. tłum. kontrolował wtedy barki na pogranicznej rzece Amur. trzej byli dowódcami okręgów wojskowych. Robił to samo. Cały proces czystki w partii. a równocześnie szefem Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego (GUGB . barwną kryminalno-czekistowską karierę. wojsku i w żelaznych szeregach NKWD3 miał Frinowski na swym rewolucyjnym sumieniu. właśnie po to. został nie zwykłym.. którego gmach znajdował się na Łubiance. by wiedzieć: towarzysz Stalin wykopsał go na strych. 8 września 1938 roku Frinowski niby to awansował.. Nieźle się bawił towarzysz Frinowski. tak jak wielu innych. jlagmanów 4 RKKF przechodziły przez jego ręce. 15 kwietnia 1937 roku. torturach i egzekucjach. maszałków. radziecka służba bezpieczeństwa w latach 1934-1946 [przyp. bandycki żargon i dusza bandycka. Michaiła Frinowskiego historycy radzieccy starają się wspominać jak najrzadziej. Aż wybiła jego godzina. Ów dowódca marynarki niezbyt znał się na marynarce. 29 kwietnia 1939 roku. co przedtem: czyścił flotę.]. lipca 1938 roku to apogeum terroru. Stało się to w roku 1932. Powierzył mu stanowisko ludowego komisarza Marynarki Wojennej. kiedy dowódca floty Frinowski wszedł na pokład okrętu wojennego. lecz osobisty kierowca i wierni ochroniarze zawieźli gdzie indziej.Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. W sierpniu 1938 roku kończą się rządy Jeżowa i Frinowskiego. I im dalej. Kim był ów ludowy komisarz Marynarki Wojennej Frinowski. przesłuchaniach. Przyjaciół ludu odrywał Stalin od steru władzy z wielką ostrożnością. J a k może kierować Czerwoną Flotą ktoś. Ale on był z innego resortu. W latach 1937-1938 wszystkie sprawy ludowych komisarzy. czekistą. komandarmów I i II stopnia. wymuszał przyznania się do winy i rozstrzeliwał. podobnie jak Jeżowa.. więc niewtajemniczonym wydawało się. Miał za sobą długą. by demaskował. w przededniu czystki.Robotniczo-Chłopska Czerwona Flota [przyp. ale faktycznie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organach i 16 października 1936 roku awansował na zastępcę ludowego komisarza spraw wewnętrznych. Bandycka gęba psuje galerię portretów genialnych myślicieli wojskowości. torturował. W łańcuchu organizatorów i kierowników czystki był czwartym z kolei ogniwem: Stalin-Mołotow-Jeżow-Frinowski. 41 6 vi 40 . lecz pierwszym zastępcą Jeżowa. do pudła. Ale i na niego przyszła kolej. Wspomnienia o nim są zadziwiająco NKWD . kto nigdy nie był marynarzem i nie ma o flocie zielonego pojęcia? Ale Frinowski nie kierował.]. 4 RKKF . Jeszcze nie formalnie. bandyty i gwałciciela Grigorija Kotowskiego. Jego awanturnicza biografia nie pasuje do księgi żywotów męczenników-strategów. Przeszłość Frinowskiego była równie ponura jak przeszłość legendarnego bohatera wojny domowej.Rabocze-Kriestjanskij Krasnoj Flot . Wyznaczono go na to stanowisko.. wsadzał do więzień. owa niewinna ofiara represji? Michaił Frinowski miał stopień wojskowy. tłum. lecz nie trzeba było zbyt wiele rozumu. że ma coś wspólnego z Armią Czerwoną. ostrzyżony jak bandzior. towarzysze murzyni mogą odejść. Został zastępcą towarzysza Jeżowa. tym żyło mu się lepiej i weselej. dowódca marynarki Frinowski wsiadł do służbowej limuzyny. czyli już na początku czystki w armii. 3 monotonne: bandycka gęba. Tak samo jak Kotowski.Narodnyj Komissariat Wnutriennich Diel . na rękach tatuaże.Gławnoje Uprawlenije Gosudarstwiennoj Biezopasnosti) NKWD ZSRR. gdy dzień roboczy dobiegł końca. Frinowski wywodził się ze środowiska przestępczego. Frinowski osobiście uczestniczył w aresztowaniach.

A potem ocierając wstydliwie męską łzę przypomnimy sobie. I gdy nam znów powiedzą. odsłoniliśmy całe zjawisko. Co się za tym kryje? Spróbujmy zgadnąć. dopóty nie zaczniemy wnikać w szczegóły. Istniało nawet specjalne określenie tego zjawiska: pracować pod osłoną. w związkach zawodowych. A gdy tylko zaczniemy. w instytucjach gospodarczych. ostrożnie zaprotestujmy: pięciu spośród ośmiu. Nieprzebrane hordy rzekomych przyjaciół ludu oficjalnie z organami ścigania nie miały nic wspólnego. Lecz dowódcami RKKA i RKKF nie byli. red. natychmiast zobaczymy. pokornie poprośmy: opublikujcie całą listę. Zatem gdy natkniemy się na dane statystyczne dotyczące czystki w armii i we flocie. [przyp. że coś tu nie gra: mówią nam o 12 rozstrzelanych komandarmach II stopnia. Tabuny oprawców żyły 5 Grossadmiral Erich Raeder. jeśli łaska! G naczelny dowódca Kriegsmarine RKKA . łącznie ze stopniem komandarma I stopnia. że najwyższe stanowisko spośród pięciu rozstrzelanych komandarmów I stopnia zajmował ów wybitny dowódca marynarki. udając wyższą kadrę dowódczą Armii Czerwonej. a wymieniają tylko 10 nazwisk. Oprawcy uchodzili za dowódców armii i marynarki. a także na oficjalne rejestry zamordowanych opublikowane w czasopiśmie „Wojenno-istoriczeskij żurnał" 7 podają tam tylko dziesięć nazwisk.. 7 „Wojenno-istoriczeskij żurnal". z pewnością zademonstrowałbyś na wojnie swój talent dowódczy! Dałbyś popalić admirałowi Raederowi! 5 VII 'zcząc pamięć jednego bandziora. a obok nich utajnieni. Towarzysze pracowali w Komsomole.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Wczorajsi podwładni z GUGB NKWD ZSRR wysunęli przeciwko niemu oskarżenia. że spośród pięciu komandarmów I stopnia rozstrzelano pięciu. by tak rzec. W charakterze płaszczyka wykorzystywano również szeregi RKKA6 i RKKF. Ta statystyka powtarza się w pracach naukowych tysiące razy. Tego samego dnia rozstrzelano również eks-ludowego komisarza spraw wewnętrznych. Frinowski do wszystkiego się przyznał i 4 lutego 1940 roku zainkasował wyrok. Nawiasem mówiąc: spośród 12 komandarmów II stopnia rozstrzelano cały tuzin. 6 sobie i funkcjonowały. komisarza generalnego Bezpieczeństwa Państwowego (to odpowiednik stopnia marszałka Związku Radzieckiego w Armii Czerwonej).. że spośród 12 komandarmów II stopnia Stalin zlikwidował wszystkich 12. jawni. Wspomnimy Frinowskiego i wybuchniemy płaczem: cóż za niewinna ofiara samowoli! Wielki strategu. I brzmi przerażająco. nawet najwyższe. W swoim czasie komunista A.Rabocze-Kriestjanskaja Krasnąja Armya . Zwróćmy uwagę na dzieła wymienionych już Rapoporta i Aleksiejewa. bądźmy czujni i zainteresujmy się: kto spośród tych niewinnie uśmierconych dowódców NIE BYŁ katem i bandytą? Nieco niżej niż pierwsza dziesiątka marszałków i komandarmów I stopnia plasowali się komandarmi II stopnia. Skalę komunistycznego zniewolenia i rozmiary aparatu ścigania zawsze ukrywano. tłum. wszczęli sprawę kryminalną. pod płaszczykiem. mieli stopnie wojskowe i dystynkcje.). gdyby cię nie uśmiercili. Todorski opublikował dane statystyczne o tych „niewinnych ofiarach".]. towarzysza Nikołaja Iwanowicza Jeżowa. nr 2/1993. Istnieli czekiści.Robotniczo-Chtopska Armia Czerwona Iprzyp. 42 . zamaskowani. Jeśli zatem znów nam powiedzą.

. Taka była zasada. nie było przestępczości. Le Bon. szafa gra! Rozwalił się reaktor w Czarnobylu. Ale po co zatajać trzęsienie ziemi? Odwrotnie. Aszchabadzkie trzęsienie ziemi z 1948 roku było tajemnicą przez długie lata. całą naszą nieudolność. co stawiało nas w nienajlepszym świetle. Próbowaliśmy zademonstrować światu. nasza prasa jakoś przemilczała. Zboże odnawia się Amerykanom co roku. G. 35. gdy marszałek Niedielin spalił się podczas startu rakiety. że tylko na zgniłym Zachodzie. W Związku Radzieckim nigdy nie zawalały się mosty. staraliśmy się wyretuszować. niezagłębianie się w logiczne dowody . A ich rakiety eksplodują w chwili startu. A jak pisały o tym nasze podręczniki? Że to postęp gospodarczy. ciągle ta sama śpiewka: jest cudownie. Tak samo jak G. trzymano w tajemnicy.' Gustaw Le Bon fdy zastanawiam się nad jakąkolwiek zasadą. Za to u nas radośnie świeci słoneczko. kupujemy zboże w Ameryce. Wiatr zaniósł promieniowanie do Szwecji. Święta zasada naszej ukochanej Ojczyzny: prać brudy we własnym domu. zbliżała się do zera. „Psychologia tłumu". Gdyby wiatr powiał w innym kierunku . Unicestwiliśmy miliony chłopów. ale to drobiazg. Byliśmy przekonani. ale nigdy więcej. że w ustroju socjalistycznym nie tylko 45 44 .w stronę Kazachstanu lub na Syberię . ale to.. zawsze interesuje mnie wyjątek od niej. Można by zrzucić na trzęsienie ziemi wszystkie nasze błędy. kupców.. coś tam było. s. raz tylko. Przesada.oto sposoby zdobycia i opanowania duszy tłumu.OCZYSZCZENIE Rozdział 3 Czterdzieści tysięcy wyższych dowódców Gdy mówca chce porwać za sobą tłum. powtarzanie tego samego po kilka razy. a my siedzimy cicho. ale nam złota już nikt nie zwróci.nie pisnęlibyśmy słówka. bezwarunkowe twierdzenie. Ile zburzyliśmy cerkwi? Tajemnica. triumf zwycięstwo systemu kołchozowego. na cały świat trzeba krzyczeć o takim kataklizmie. Ale gdzie tam! U nas nawet klęski żywiołowe utajniano. Dopiero wtedy przyznaliśmy się: no tak. musi używać bardzo często mocnych określeń.. złamaliśmy kręgosłup rolnictwu. Szwedzi je wykryli. inżynierów pozbawiono życia? Tajemnica. które na poligonie tockim zarządził marszałek Żuków. ludzie umierają wskutek chorób i z głodu. a społeczeństwo jest zastraszone szalejącą przestępczością.. Słowem.. Nie pokazywać ich obcym.. ale systematycznie malała. wtedy. nasze rakiety przeorują kosmos.. nie wykolejały się pociągi. Właściwie to była. nie dochodziło do eksplozji w fabrykach. gdy zatajono eksperymenty jądrowe na dziesiątkach tysięcy żołnierzy i oficerów. bezrobotni tkwią godzinami w kolejkach. Warszawa 1994. A ile tego złota im oddaliśmy? To tajemnica. nad naszym krajem świergocą skowronki. upiększyć. U nas coś podobnego nigdy się nie zdarzyło. śmieją się dzieci. ilu wraz z nim spłonęło ludzi. Żeby nie podrywać autorytetu naszej kochanej Ojczyzny. Spalonego marszałka nie udało się ukryć. No... A ilu chłopów wymordowaliśmy? To też tajemnica. Wszystko. Ilu arystokratów. Otrzymalibyśmy pomoc zza granicy. Choćby wszystko było do kitu. wszystko co negatywne.

761! Nawet nie warto zadawać takiego pytania. trzeba energicznie zwalczać: w naszym kraju nie ma zjawisk negatywnych! Nie ma i być nie może! Wynika to z istoty socjalizmu! Taka była zasada. Dodajmy do tego szefów szkół wojskowych i akademii wojennych. zrobiliby to. Kadrę oficerską kształci szkoła wojskowa. jego zastępca i szef sztabu korpusu . wychwalaj. jeszcze kilku siedzi w Ministerstwie Obrony. Podobnie zresztą jak samo trzęsienie ziemi.40 tysięcy zamordowanych dowódców! Bracia.761! Ale to nie wszystko. I jeszcze: 40 tysięcy. ich zastępców i szefów sztabów. Zapytujemy: ile ich było? Odpowiadają nam na całkiem inne pytanie. Co było tego powodem? Gdyby nasi władcy chcieli ukryć te liczby. Zapytajmy: ile czołgów miała Armia Czerwona w 1941 roku? Odpowiedzą na to: ale czołgi były przestarzałe. To samo z samolotami: ile? Odpowiedź: ależ to były latające trumny.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nie istnieje przestępczość.zastanów się. wyższą kadrę dowódczą centralnych organów zarządzania siłami zbrojnymi a i tak nie doliczymy się nawet tysiąca. co złe.761! Każdy rocznicowy wstępniak w gazecie^ 36. obwieszcza światu z zapałem odkrywcy: 36. nie wiadomo czemu.40 tysięcy zamordowanych dowódców . W sztabie każdego korpusu było trzech generałów.. W każdej dywizji jest jeden generał. trzymaj w tajemnicy! Nie zgadzam się z taką postawą.dwie sztuki. A tam jest jeden generał. A liczba zamordowanych oficerów. Zadziwiający ten nasz kraj. co pozytywne. czyli razem trzech. ni . to przecież paranoja! Liczba ofiar trzęsienia ziemi była tajemnicą państwową. Nad nimi stoi dowódca korpusu.761! Plus jeszcze oficerowie RKKF! Bracie-historyku. 46 W rezultacie każdy. 40 tysięcy generałów? Gdyby to było prawdą. Trudno się więc dziwić. dowódców okręgów wojskowych. Ale oni. kochani nasi opiekunowie. w której kształci się kadra dowódcza. Przeciwnie. Lecz było ich około setki. który przygotowuje kadry inżynieryjno-techniczne. z jakiegoś względu. Z roku na rok.. To. Liczby czołgów i samolotów bojowych w Armii Czerwonej w momencie niemieckiej agresji nikt tak naprawdę dokładnie nie określił.. I stosownie do tego stu dowódców dywizji. kto o rym pisze. Istnieje jeszcze akademia. to. co kot napłakał . towarzysze. to bogaty język rosyjski mógłby określić ten fenomen dosadnie: mieliśmy ich od 47 D. że informacje te zespoliły się w jedno: Stalin zlikwidował 40 tysięcy generałów. Więc zanim znów powtórzysz tę liczbę . Do koordynowania działań dywizji potrzeba 25-30 korpusów. powtarzali te dane wielokrotnie. A my mieliśmy 40 tysięcy generałów? Do czego byli potrzebni? Liczba dywizji w Armii Czerwonej w latach dwudziestych i trzydziestych stale się zmieniała.. nie jest tajemnicą. Każdy literat lub dziennikarz wiedział doskonale: pisz o tym.kolejna trójka. Obecnie armia Wielkiej Brytanii dysponuje trzema dywizjami. Tak właśnie odpowiadano na pytania o skalę przestępczości. II I a pytanie: ilu wymordowano przed wojną dowódców Armii Czerwonej. No. nas nawet omijają klęski żywiołowe. co złe. ma dwóch generałów. Dodawali jeszcze: a w Czerwonej Flocie ponad trzy tysiące! Razem . Lecz nie ma zasady bez wyjątków. w jakim celu ją ujawniono? Dlaczego nie jest utajniona? Po co nasze władze tak demonstracyjnie obwieszczają ją światu? Jaki mają w tym interes? 'ługo nam powtarzano: Stalin zabijał generałów.. Generałów tam tylu. Pytanie: ile? Odpowiedź: systematycznie maleje. Wyjaśnijmy to nieporozumienie. Każdy podręcznik powtarzał: 36.. otrzymamy błyskawiczną odpowiedź: 36. masz przed sobą rażący wyjątek od zasady. Oto przykład. Koledż. A liczba 40 tysięcy rozstrzelanych oficerów nie była tajemnicą. Gadał dziad do obrazu.

Przez 54 lata informacja ta była tajnym dokumentem. Razem aresztowano 10.5.1 miliona ludzi. i od razu gromko obwieszczono światu: 40 tysięcy! Oto „Komsomolska Prawda" pisze o 40 tysiącach zamordowanych wyższych dowódcach.811 osób. Podali liczbę: 36. chłopaki. kogo zwolniono z wojska. 19 września 1938 roku naczelnik VI wydziału UKNS (Zarząd Kadry Dowódczej i Kierowniczej) RKKA pułkownik Szyrajew dostarczył zastępcy ludowego komisarza obrony. Dokument ten przynosi dodatkową informację: spośród zwolnionych w 1937 roku aresztowano 5. lecz 40 tysięcy generałów i oficerów.A wy skąd macie? . w zdumienie zagadkowym pytaniem: z jakiej to wyjęliście szafki? Z gazety „Prawda". . to należało ich unicestwiać bez litości . Wszystko w tym raporcie do siebie pasuje.Obywatelu Rabinowicz. Potem terror gwałtownie zaczął słabnąć. „Wojenno-istoriczeskij żurnał". Iwkin. Oto skąd się wzięła liczba: 36. komisarzowi armijnemu I stopnia J. Szkoda. skąd macie tyle pieniędzy? . A jeśli nawet go aresztowano. „wałkowania źródeł informacji". nr 1/1993.2 Opublikowali go generał major A. ale o ZWOLNIONYCH oficerach. Ukołow i podpułkownik W. Jeśli istotnie w Armii Czerwonej było 40 tysięcy generałów. które to samo znaczy: rozwalać szafkę. 2 3 29 Dział 37. Na tej podstawie każdy wnioskował. w 1938 roku .118. Wywodzi się ono z prehistorycznej anegdoty: . Skąd pochodzi? Nie mam pojęcia. A wy. dostęp do niej miał nader wąski krąg bezgranicznie cynicznych ludzi.057. teczka 142.16. Popełnili oni zbrodnię przeciwko historii. Wprawmy towarzyszy 48 L iv lipca 1938 roku to apogeum terroru. że go rozstrzelano. A wy? Krąg w końcu się zamyka. 56. Oczywista. nie zawsze potem był aresztowany. Ale to nie tak.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE pyty. to pewno był aresztowany. . a w 1938 .761. rejestr 10. Gdyby w Armii Czerwonej było 40 tysięcy generałów. A gdzie się zrodziła? .. A tu nagle pada pytanie: z jakiej to wzięliście szafki? Toteż należy przestrzegać zasady: nie składaj nigdy meldunku na podstawie wiadomości niejasnego pochodzenia. Zapamiętajmy więc: nie 40 tysięcy generałów.761.. 49 .A kto je tam wkłada? . Staraj się dotrzeć do źródła.868 osób. Szczadence informację o liczbie dowódców zwolnionych z wojska między początkiem 1937 a wrześniem 1938 roku. W każdym plutonie własny generał.Z szafki.Moja żona.stnieje w wywiadzie termin: rozwałkować źródło informacji. Określenia wywiadowcze „rozwalać szafkę" i „rozwałkować źródło informacji" należy rozumieć następująco: składasz raport. s. nie zawsze znaczyło to.. wówczas jeden generał przypadałby na na 27 żołnierzy. przecież już mówiłem: z szafki. Ktoś gdzieś coś palnął. Ktoś. Dokument ten znajduje się w Archiwum Ministerstwa Obrony ZSRR.. skąd? Z „Ogonka".Obywatelu śledczy. że nikt nie zmusza naszych historyków do „rozwalania szafek".643 osoby. Powtarzane tysiące razy enuncjacje przeobraziły się w niepodważalną prawdę.837.Ja jej daję. . sierżantów i oficerów. zdawać by się mogło.A skąd żona je ma? . Jest inne określenie. naszemu krajowi i narodowi. karta 93. a skoro go aresztowali. że nigdy tak nie było i być nie mogło.zbyt wielu się ich rozmnożyło. wszystko się zgadza. A w „Ogonku" skąd to mieli? Z „Gwiazdeczki". Lecz w informacji tej mowa nie o ROZSTRZELANYCH. ktoś tam wymienił liczbę.3 To właśnie jest to pierwotne źródło: w 1937 roku zwolniono 20. logicznie: skoro ktoś został zwolniony. Liczebność Armii Czerwonej w 1937 roku wynosiła 1.

adresowany do zastępcy ludowego komisarza obrony. celowo publikowali tylko część informacji: zwolniono 36. Gdyby w swoim czasie dokument ten opublikowano w całości . od płaskostopia począwszy. Minął już dawno 1937 rok. Ci. lecz nie wszyscy aresztowani poszli na rozwałkę . Ale to jeszcze nie rozstrzelanie. polskim. rosyjskim. Proces ten trwa zawsze i wszędzie. W grupie 10.868 aresztowanych dowódców nie był Rokossowski wyjątkiem: z łagrów i więzień wypuszczono wielu ludzi. którzy mieli do tych materiałów dostęp. Co roku. Dlatego też i w Armii Czerwonej w latach 1937-1938 oficerów zwalniano z tytułu wysługi lat. ktoś inny miał uszkodzony słuch. ukraińskim i każdym innym wojsku rok w rok tysiące oficerów kończy służbę i przechodzi w stan spoczynku. Różnicę wyjaśnię na przykładzie. że w 1937 roku nie wyrzucano z wojska za alkoholizm? Ale z tego wcale nie wynika. a potem został ministrem obrony w Polsce. mogli być zmęczeni. zawsze będzie się wyrzucać. jak zwolnienie z wojska. Główna przyczyna tych zwolnień to wysługa lat. wych oficerów. Znacznie później. dokument opublikowano w całości. Co roku szkoły wojskowe kończą dziesiątki tysięcy no50 c. Lecz ludzie. że odnieśli rany w bojach. w 1937 roku mieli już za sobą staż blisko 25-letni. niemoralność. których zwolniono ze służby i nie aresztowano? Gdzie się podziali? Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Kto zwróci uwagę na krótką notkę w specjalistycznym czasopiśmie? vi ' o się zatem stało z resztą oficerów. dając w ten sposób punkt wyjścia do wadliwych interpretacji. spośród nich aresztowano tylu. bułgarskim. Zwalnia się ludzi z wojska nie tylko dlatego.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE To chyba różnica: 40 tysięcy ROZSTRZELANYCH lub 10. Ponieważ każdy rok wojny zaliczano im jako trzy lata. a setki milionów ludzi ją zapamiętały. Kto śmie twierdzić. Ale to już niczego nie zmieniło. komdyw Konstanty Rokossowski. W 1937 roku z szeregów RKKA został zwolniony i uwięziony dowódca V Korpusu Kawalerii. mam nadzieję. a potem wypuścili. że ten. Ale nie wszystkich. że już swoje odsłużyli.. przyjmując w swe szeregi jednych. by odpoczęli. że czas. Niektórych aresztowanych rozstrzeliwano. zwalnia do cywila tyle samo innych. nadużywanie władzy. że w owych latach nikt nie zwalniał się z Armii Czerwonej ze względu na wysługę lat? Weterani wojny światowej. Weźmy jakąkolwiek armię świata i podliczmy. odsłużyli już swoje i nie mieli w wojsku nic do roboty. tak właśnie się nazywa: „Informacja o liczebności zwolnionej oficerskiej kadry dowódczej w latach 1937-1938". także wskutek wielu chorób.zwolniono tylu. Zawsze wyrzucano i. Wsadzili go. jeszcze innego bolą stare rany. że w 1937 roku nie było w wojsku pijaków? Kto powie. we wszystkich armiach świata. Ktoś odmroził sobie nogi. gdy tysiące historyków i agitatorów wpisały do swych prac liczbę 40 tysięcy zamordowanych dowódców. którzy przeszli przez dwie lub trzy wojny. W amerykańskim.. W każdej armii stale trwa proces wymiany. Dokument. Prawda częściowa jest nieprawdą. Ukończył wojnę jako marszałek Związku Radzieckiego i dowodził Defiladą Zwycięstwa na Placu Czerwonym. 51 . kto wyleciał za pijaństwo. Oto przykład wpływu kremlowskiej propagandy. a potem domowej.nie byłoby późniejszego pomieszania z poplątaniem.868 ARESZTOWANYCH? Aresztowanie i rozstrzelanie to jednak dwie różne rzeczy. Kto śmie podejrzewać. ilu oficerów powinniśmy zwolnić każdego roku tylko dlatego. Przeszedł później cały szlak bojowy. Ponadto istnieje taki rodzaj kary. że nie każdy oficer dociąga do emerytury. lecz oficerów wciąż wyrzucano z armii. Uściślenie pominięto celowo. natychmiast był aresztowany i dostawał kulę w łeb. a na raku kończąc. Lecz wojsko nie cierpi na ich nadmiar. Druga przyczyna zwolnień to stan zdrowia. Główne przyczyny to pijaństwo. Należy jeszcze pamiętać.761. odmładzania kadry dowódczej. łamanie dyscypliny.

że największa fala zwolnionych z wojska wracała pod sztandary w drugiej połowie 1940 roku. Zadziwiająco tworzy się w naszym kraju historię. Szpikowano nas tymi „prawdami". cytujemy skwapliwie. Nie ma w tym nic złego. Propaganda kremlowska nieustannie powtarza historyjki o 40 tysiącach rozstrzelanych dowódców. Jeśli szef służb wartowniczych opuścił posterunek i ruszył w tango. popełnione na służbie. Lecz gdy teń sam Szczadenko zawiadamia o przywróceniu do wojska zwolnionych oficerów . To też jest dowód na to. nic ponadto. oddziałując nie na rozum. Szczadenkę.12. Razem do dnia 1 maja 1940 roku . jak i tych. To też da się łatwo wytłumaczyć: przyjmowano z powrotem do szeregów zarówno tych. że w latach 1937-1938 nie było w korpusie oficerskim Armii Czerwonej złodziei i oszustów? VII -zućmy okiem na półki działu wojskowego w pierwszej lepszej dobrze zaopatrzonej bibliotece.461 spośród tych „rozstrzelanych" powróciło do szeregów? A to był dopiero początek całego procesu. aresztować. lecz czemu nikt nie wspomina. którzy zostali uwięzieni.późniejszy generał armii A. Brakuje w tych książkach rzetelnej statystyki. Sandałów. Chciałbym wiedzieć: dlaczego? R . to należy go schwytać. który informuje w swoim dokumencie o zwalnianiu dowódców. oddać pod sąd i wsadzić za kratki. Towarzysze dowódcy po krótkiej odsiadce wrócili do szeregów. W każdej epoce istnieją przestępstwa wojskowe. którzy wrócili pod sztandary jest wyższa od liczby aresztowanych. Szczadenko podpisał „Sprawozdanie naczelnika Zarządu Kadry Dowódczej i Kierowniczej RKKA Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR". a wojsku odebrano dowódców. Zwróćmy uwagę: liczba tych.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Wreszcie: nie wszyscy więzieni oficerowie stawali się ofiarami represji politycznych. Zadanie czerwonej propagandy polegało na tym. zabójcy. których zwolniono. Przykład . by ukryć rolę Związku Radzieckiego w rozpętaniu drugiej wojny światowej. Dokument mówi o wszystkich aresztowanych nie dzieląc ich na politycznych i na tych. Czy więzienie uczyniło kogoś głupszym? 5 maja 1940 roku komisarz armijny I stopnia J. a zadziwi nas obfitość generalskich wspomnień więziennych. Wymienia się jedynie owe czterdzieści tysięcy. lecz na emocje.461". Ostatnie zdanie brzmi następująco: „Niesłusznie zwolnionych przyjęto ponownie do wojska. co kradli. A kto śmie twierdzić. We wszystkich epokach w gronie towarzyszy oficerów trafiali się gwałciciele. Zresztą przykładów można przytoczyć mnóstwo. lecz nie aresztowano. że nie wszystkich spośród dziesięciu tysięcy aresztowanych rozstrzelano. przestępstwa przeciwko mieniu itd. lecz wszystko to łzawe melodramaty. że 12. złodzieje itd.cisza. samoloty przypominały trumny. zwłaszcza zaś w pierwszej połowie 52 1941 roku. O czystce w wojsku opublikowano mnóstwo książek. Właśnie dlatego kazali nam udawać głupich: czołgi mieliśmy przestarzałe. Zamiast sensownej statystyki podsuwano podkolorowane obrazki. Wiadomo.

Wczoraj ktoś był dowódcą pułku. jest mrzonką. jak to było ze stopniami oficerskimi. zdegradowali go . II połowie lat trzydziestych System ukształtował się niemal ostatecznie. na przykład.zamkompomordzie. Awansował . że kadra dowódcza składa się nie tylko z dowódców pułków i batalionów.. że został zdegradowany. że równość w imię której upichcono rewolucyjny pasztet.. Naczelnik wydziału operacyjnego sztabu armii został naczoperodsztarmem. wszyscy go zapamiętali.. Jak się do niego zwracać? No i wymyślili: szefsztarm. Chcieli jak najlepiej i proszę jak im wyszło. rombów. Dawniej na naramiennikach każdy wojskowy miał wypisany swój stopień: ten to rotmistrz. admirałów.starpomnaczoperodsztarmem. Ściślej.. Wszyscy stali się towarzyszami.. Jak deski w więziennym płocie. Po przewrocie październikowym zlikwidowano stopnie wojskowe i cywilne. jak wygląda każdy dowódca? Byłoby nieźle. Nastąpiło więc pierwsze rozwarstwienie jednolitej dotąd masy towarzyszy na dowódców i żołnierzy. a dzisiaj jest zdegradowany do szeregowego. póki nie wyjaśnimy sobie. dajmy na to. Zorientowano się. posłów.czegoś innego. Andriej Płatonow „Dziennik" ic nie zrozumiemy. ministrów.to mu go zerwą. dyplomatów. czyż każde takie słonko można zapamiętać? Zresztą wszystko płynie. prostokątów. Odtąd nie było już oficerów. Jest. a ów to kapitan. a jego starszy pomocnik . Nie każdy nawet potrafi wymówić. drugi . a ktoś inny je wykonywać. a on już nim nie jest. I nie każdy zapamięta. a co innego . a tuż obok inny też wrzeszczy. 55 W. Skąd wiedzieć. że w wojsku ktoś musi wydawać rozkazy. a także odznaczenia i rangi.OCZYSZCZENIE Rozdział 4 Typologia kadrowa Władza radziecka opiera się na elementach oportunistycznych.. Towarzyszy dowódców zaczęto odróżniać od towarzyszy żołnierzy za pomocą wstążeczek. generałów. W dodatku zdradza tajemnicę wojskową.w skrócie .szefem wywiadu armii. szef sztabu armii. lecz czyż każdemu jasnemu słonku można zajrzeć prosto w oczy. Wkrótce jednak zauważono. trzeba nazywać zwierzchnika zgodnie z wykonywaną przezeń funkcją: towarzyszu pierwszy pomocniku naczelnika organizacyjno-mobilizacyjnego zarządu sztabu okręgu! W skrócie: pierpomnaczorgmobzarzsztabokrzel Trudne to..dostanie dodatkowy romb. Spojrzałeś na naramienniki i zwracałeś się do oficera stosownie do jego rangi. Więc zaczęto dowódców odróżniać za pomocą małych trójkątów. Do tego samego kąta. Teraz byli równi. Kogo więc słu54 N 1 chać? Jeden domaga się tego. Były i takie stanowiska: zastępca dowódcy do spraw morskim . Gdyby tak napisać człowiekowi na czole. kwadratów. czerwonych szmatek i innych znaków rozpoznawczych. Lecz gdy nie ma stopni wojskowych. co wrócił do stanu wyjściowego. Masy żołnierskie pamiętają dowódcę. Ale sęk w tym.. Ale tu znowu pech: jeden krzykacz wydaje rozkazy.. Co innego nazwać kogoś pułkownikiem. Plunęli więc na powszechną równość i wprowadzili stopnie wojskowe. wszystko się zmienia. . które z całych sił trzymają się życia i gotowe są na wszystko.. nie tyle się ukształtował.

Istniało coś podobnego. że wcześniej stopień pułkownika i marszałka Związku Radzieckiego dzieliło pięć stopni wojskowych. (Tak jakby towarzysze z Kremla zawczasu wiedzieli. Sierżantom i starszym sierżantom dano trójkąty. po czym. W roku 1940 Stalin wprowadził stopnie generalskie. Generałowie są tylko tam. Stopnie nie zawsze odpowiadały zajmowanym stanowiskom. W efek57 . a następnie. brygady). Generał to podły kontrrewolucjonista. major . Stopień komdyw nie oznaczał sprawowania funkcji dowódcy dywizji. Podpułkownik otrzymał trzy belki. broni) i generał armii. pozostając w stopniu komdywa. Należy podkreślić. dowódców przerzucano ze stanowiska na stanowisko. Toteż zazwyczaj dywizjami dowodzili kombrydzy. Celowo opóźniano nadawanie stopni: jeśli dasz sobie radę na określonym stanowisku.dwie. Z wysokiego stanowiska przesunięto go na niższe. ale nazywało się inaczej. więc naramienniki pojawiły się po zwycięskiej bitwie stalingradzkiej. Kapitan (którego zaliczono do starszej kadry oficerskiej) nosił jedną belkę. Otóż istniało mnóstwo stanowisk. był zastępcą dowódcy Białoruskiego Okręgu Wojskowego. na początku bez naramienników. Prócz jednoznacznie dowódczych stopni kombrygów. Szmidt dowodził 8. A ściślej. awansujesz na nie. a korpusami .WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE z którego bolszewicy ruszyli w tan. gdzie obywatele nie są równi. brygwojenjurist. nie oznaczało to bynajmniej. komdywów itd. nie związanych bezpośrednio z do56 ni wodzeniem dywizjami. 1 września 1939 roku wprowadzono stopień podpułkownika. a pułkownik cztery. komkoraml (trzy). Dystynkcje . a komdywowi Żukowowi nadano stopień komkora. generał pułkownik (gen. Korpus ten został przeformowany w grupę armijną. szef sztabu armii. bryginżynier. Wyzwolenie Europy mu nie wyszło. Lejtnantom . Nie było jeszcze naramienników i lampasów. Komdyw D. zwane powszechnie belkami. odpowiednikami stopnia kombryga były takie oto stopnie: brygkomisarz.trzy. Komdyw Georgij Żuków dowodził korpusem. brygwojenwracz. korpusami i armiami: zastępca dowódcy korpusu. To po pierwsze. Przede wszystkim dlatego. że zajmuje stanowisko dowódcy brygady. zapamiętajmy jeszcze jedno: jeśli ktoś miał stopień kombryga. brygintendent. Tytuł marszałka nie brzmiał kontrrewolucyjnie. komdywami (dwa). od kombryga do komandarma I stopnia. Na przykład.komdywi. Wyższych dowódców w żadnym razie nie należało nazywać generałami. lecz nie obniżono oficerskiego stopnia. Oficerom wyższego szczebla . nader rzadko były z nimi zgodne.na naszywkach umieszczonych na kołnierzach munduru. gdyż przed październikowym przewrotem marszałków w Rosji nie było. Brygadą Zmechanizowaną. Jeszcze jeden szczegół. Naramienniki miały powrócić po pierwszych zwycięstwach w wielkiej wojnie wyzwoleńczej. Wyżej byli już tylko marszałkowie Związku Radzieckiego. dywizji). został dowódcą LVII Specjalnego Korpusu Piechoty w Mongolii. pułkownik . Toteż nazwano ich kombrygami (jeden romb). dowódców nie nazywano jeszcze oficerami i generałami. generał lejtnant (gen. komandarmami II stopnia (cztery romby) i komandarmami I stopnia (cztery romby i gwiazda). Dla wygody będziemy niekiedy nazywać dowódców najwyższego szczebla generałami. że formalnie tytuł taki nie istniał. w nadziei.kwadraty. A po drugie. bardzo często z wyższej funkcji na niższą. zanadto pachniało to kontrrewolucją. System ten istniał niecałe pięć lat. co prawda. lecz w 1935 roku wprowadzono indywidualne stopnie wojskowe. pamiętając. że stare stopnie komkorów i komandarmów oraz nowe generalskie nie miały ze sobą nic wspólnego. natomiast zgodnie z nowym systemem między pułkownikiem i marszałkiem Związku Radzieckiego istniały tylko cztery stopnie wojskowe: generał major (gen. że tego dnia zacznie się druga wojna światowa i z góry podjęli stosowną decyzję). Czasem było odwrotnie. że się poprawi. istniały stopnie specjalne. szef IV Zarządu Sztabu Generalnego.prostokąty. wciąż jeszcze jako komdyw. attache wojskowy we Francji itd.

2. Dywizji Kawalerii. w 1940 roku wraz z wprowadzeniem stopni generalskich dokonano całkowitej reorganizacji wyższej kadry dowódczej. III Korpusu Kawalerii itd. Ale utrzymał. Ale teraz wasza kolej. Gotowość bojowa armii po utracie takiego dowódcy bynajmniej się nie zmniejsza.armijni komisarze II stopnia . do piwnicy. istnieli jeszcze komisarze utajnieni. Bez tej wstępnej roboty właściwa czystka nie byłaby możliwa. pojedynczo. wróćmy do list z nazwiskami represjonowanych strategów. Na innych piętrach to samo: tabuny spasionych komisarzy.komkor Grigorij Chachanjan. Od prawej.10 . Towarzysze komisarze dławili wszelką opozycję w wojsku. Podczas wojny domowej Magier był pomocnikiem komisarza i komisarzem kolejno: 2. Przykład: odpowiednikiem stopnia komandarma II stopnia był komisarz armijny II stopnia i armwojenjurist (armijny prawnik wojskowy). Miał stopień komkora. A oto jeszcze jeden przykład . Na niższych szczeblach to samo: komdywi i kombrydzy nie zawsze byli dowódcami. Dlatego więc. To balast. ani grzeje. gdy pokażą nam przerażające liczby ofiar czystek. Tłumienie opozycyjności to przedsionek czystki. Dzięki wam. Oto komkor Maksym Pietrowicz Magier. Reszta . Armii Konnej. zaprotestujmy: to przecież na ich potężnych ramionach towarzysz Stalin zbudował 58 F .to mnóstwo komisarzy i prawników. Pierwszy szczegół. Na listach rozstrzelanych wygląda to tak: . Czyli był komisarzem. w ogóle nie związany z poprzednim. który rzuca się w oczy . by tak rzec. Jeśli natomiast ktoś powie. a naszego wojska to ani ziębi. Nawet dywizją nie dowodził. Pozbycie się ich nie obniżyło w najmniejszym stopniu gotowości bojowej Armii Czerwonej. Był członkiem rady wojennej Samodzielnej Armii Dalekowschodniej. Na odwrót .komandarmowie II stopnia . Pułku Kawalerii 3. każdemu osobiście nadano nowy stopień.dzięki temu gotowość armii się zwiększyła. Tak na przykład komandarmi II stopnia Iwan Koniew i M. że komisarze to niewinne ofiary stalinowskiej samowoli. A gdy myśl ta została zdławiona i szmer niezadowolenia ucichł. a dane te od razu przestaną być takie straszne. który pilnuje dowódcy i karmi go bujdami 0 marksizmie-leninizmie i światowej rewolucji. Świetna robota. komisarze. że ze swym stopniem dowódczym Magier dowodzi. ale już komkor Georgij Żuków . towarzysz Stalin zaczął bez skrupułów czyścić szeregi własnych zwolenników. lecz nigdy nie dowodził korpusem. tymczasem jest on członkiem rady wojennej Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. tłumili najmniejszy przejaw wolnej myśli. Dawne stopnie zostały zniesione i zapomniane. lecz dowódcą nie był. komisarzy jawnych. Pułku Kawalerii 9. Mniej niż 40%. > IV trwalszą od spiżu piramidę swej władzy. To oni zatkali gęby narodowi i wojsku. którzy nosili po cztery romby. Dywizji Kawalerii. na egzekucję biegiem marsz! amiętając o tym. Dywizji Piechoty.to nie dowódcy.armwojenjurist . Bez pomocy towarzyszy komisarzy Stalin nie utrzymałby w posłuchu swojej chłopskiej armii podczas kolektywizacji.ponad 60% . Fachowo ją wykonali towarzysze komisarze. Spośród nich tylko 10 było dowódcami. odejmijmy w myśli stosowny odsetek komisarzy i prawników. komkor Sztern został generałem pułkownikiem. No 1 rozstrzelali komkora Magiera. wreszcie Pacyfikacyjnej Brygady Kawalerii 1. komkor F.15 . Miał stopień dowódcy. 65.1 Razem rozstrzelano 26 oficerów. Remizów też otrzymał stopień generała lejtnanta.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE cie bezpośredniej analogii między starymi i nowymi stopniami nie było. Wielu z nich komisa59 . Kowalow zostali generałami lejtnantami. Brygady 111. Czyli komisarzem. Po wojnie też był komisarzem .generałem armii itd. Wydawać by się mogło. Po drugie.Trocz.

Czy towarzysz Rozowski rozumiał. Nieprzypadkowy zbieg okoliczności: gdy tylko komisarze się wynieśli. Zamiast nich wprowadzono stopień zastępcy dowódcy do spraw politycznych . że nasi prawnicy to niewinne owiecz_leśli ki. Jak partia postanowi. czyli opowiada bajki o tym. pasożyt.zampolita. A my wyobraźmy sobie. jak wspaniale będą żyć nasi potomkowie w roku 2000. tylko pochłania to. wszyscy winni i niewinni. którzy służyli w wojsku. Zampolit nie miał prawa pchać nosa do planów operacyjnych. lecz decyzjami partii. A komisarze-czekiści siedzieli w moskiewskich gabinetach i porównywali dane statystyczne: ile też czekiści przygotowali gazetek ściennych? Ci nawet manewrów nigdy nie widzieli. Komisarze. bywali na manewrach. Inaczej nie wspiąłby się tak wysoko. nie zgodzę się z nim.. Niewybaczalnie mało. że prawnicy wojskowi byli pasożytami . to będę się spierać. Może dlatego. trzeba było towarzysza Rozowskiego wraz z jego bandziorami zastrzelić jak wściekłe psy. że z komisarzy nie było żadnego pożytku. choć tylu miały komisarzy. bezprawie nieco zmalało.bajdurzyć koszałki-opałki na szczeblu batalionu czy armii? Ale w końcu Armia Czerwona doszła do Berlina! Zgadza się. Mówią nam.. Karę śmierci wykonano 16 czerwca 1941 roku.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE rzuje. Stalingradu. gdy go rozwalili. Bez komisarzy doszła do Moskwy. Czy to wielka różnica? Wielka. Wielu z nich w ogóle w Armii Czerwonej nie służyło. A wniosek z tego taki sam: za mało towarzysz Stalin ich rozstrzelał. A nasze wojska. przeszli przez ręce towarzysza Rozowskiego. Wśród owych 40 tysięcy. Przede wszystkim zauważmy. I uczestniczył. kochani. Zgodnie ze swoim stanowiskiem miał obowiązek uczestniczyć w egzekucjach i rozstrzeliwać wrogów ludu osobiście. że młodzi. A umieszczono ich w rejestrze sławnych dowódców. Leningradu. że nic nie robi. którego dopuszczał się łajdak Rozowski ze swą bandycką szajką. sędzia.byli też wściekle aktywnymi współuczestnikami zbrodni. Właśnie po to.to w najlepszym razie darmozjad. Na początku 1943 roku zlikwidowano te rangi. Ale „Wojenno-istoriczeskij żurnał" umieszcza jego nazwisko w rubryce ZGINĘLI W LATACH BEZPRAWIA.prokurator. Nie dość. Niech sobie mówią. co wyprodukowali inni? Czy rozumiał. Przykład: dywkomisarz Sylwester Mejsak. Był naczelnym pro60 kuratorem wojskowym Armii Czerwonej. obrońca . gdy był Rozowski. I rozstrzeliwał. ciągle uciekały. że od niego osobiście nic nie zależy? Rozumiał. by przywrócić choćby pozory praworządności. A zatem. nie wiedzieć czemu. Armia Hitlera jakoś radziła sobie bez komisarzy. Stanowisko . Związek Radziecki nie kierował się zasadami prawa. Jeśli ktoś powie. widzieli przynajmniej działa i czołgi. Czy dużo takiego doświadczenia było trzeba? A jaka to różnica . tak będzie. Armia Czerwona osłabła. które sam usankcjonował. Armia Czerwona przestała wciąż się cofać. Ależ my jesteśmy skonstruowani: przeklinamy bezprawie. że go nie rozstrzelali.zastępca szefa wydziału politycznego Głównego Zarządu Ochrony Wewnętrznej i Pogranicznej NKWD ZSRR. bezprawie z lat 1937-1938 szerzyłoby się dłużej. a równocześnie opłakujemy tę niewinną ofiarę bezprawia. że likwidacja komisarzy osłabiła wojsko. Cały wyższy korpus dowódczy Armii Czerwonej. A komisarz miał. lecz czekistowskim. Że tkwi na bojowym posterunku i przez całą wojnę gorliwie zabiega o przestrzeganie praworządności w Armii Czerwonej. że wojskowy prawnik w Armii Czerwonej i w ogóle prawnik w Związku Radzieckim . a co powinien robić prokurator wojskowy? Dbać o przestrzeganie prawa.Naum Rozowski. że jest darmozjadem. I Je ktoś powie. Pod każdym wyrokiem widnieje jego podpis. szalało bezprawie. Nadzorował ochronę Gułagów. Nie dość. Świetnie powiedziane! Uff! Towarzysze. Tuż przed wojną. że gdy rozstrzelano towarzysza Rozowskiego. Mejsak nie był komisarzem wojskowym. Poszedł pod ścianę 61 . Został rozstrzelany tylko jeden armwojenjurist . Gdyby tak było. Tylko bez komisarzy. awansowani po czystce komisarze nie mieli jeszcze doświadczenia? Nie sądzę.

Przeraźliwie krótka jest ta lista. że było to uderzenie w zdolność obronną ZSRR. wszyscy mieli czerwone opaski ze swastykami i Żelazne Krzyże. Komkor Iwan Tkaczew . W rzeczywistości uderzono bynajmniej nie w wojsko. Dlaczego budownictwem kierował komisarz? Czy choć trochę znał się na budownictwie? A na strategii? Cyrk. to niech kieruje nim cywil. torów kolejowych . komsomolcy. Stalin czyścił aparat państwowy.prokurator wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Czyżby budował podziemny punkt dowodzenia na wypadek wojny? Skądże. bryginżynierowie. A oto stara fotografia z czasopisma „Ogoniok": Jagoda. 1923-1934 [przyp. Ciekawe: gdyby go nie zlikwidowano.szef cywilnego lotnictwa. Przyznam uczciwie. Budował Teatr Centralny Armii Czerwonej. Ale mówmy w takim razie. i nic więcej. A niewinnie uśmiercony dywkomisarz. Jeden korwojenjurist . że cios zadano Aerofłotowi. lecz mieli stopnie wojskowe i uchodzili za żołnierzy Armii Czerwonej. lecz niepodobna ich rozróżnić po mundurach. a nie wojsku. korintendenci i kombrydzy. ochrony zdrowia. A niżej . kanałów. likwidował biurokratów. Nasze proletariackie państwo było zmilitaryzowane ponad wszelką rozsądną miarę.. Wyrok śmierci wykonano na nim 29 sierpnia 1938 roku. Kultury Fizycznej i Sportu przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR. skoro jest cywilne. pułkownicy itd.. Spośród czterech rozstrzelanych dywwojenjuristów trzech (75%) w wojsku nie służyło. A wszystko to wynikało z wręcz karygodnej łagodności Stalina. Smutne to. dużymi literami.armwojenjurist. nie sądzę jednak. Brygkomisarz Siemion Frumin był naczelnikiem Państwowego Centralnego Instytutu Kultury Fizycznej. urzędnicy nie tylko tłumnie nosili mundury. 1 komdyw Iwan Szyrokij. Wszyscy w wysokich butach.kombrydzy. odwiedźmy morskie i rzeczne przedsiębiorstwa transportu wodnego. brygwojenwracze i tak bez końca.]. że zabijając go zadano cios naszej marksistowskiej kulturze fizycznej. To właśnie ona nie pozwoliła na zaprowadzenie autentycznego porządku w kraju i w wojsku. Zajrzyjmy do dużych wydawnictw. Ale gdzie tam. Borys Kalpus był zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. wszyscy przepasani koalicyjkami.szef Budownictwa Specjalnego. Zdawać by się mogło. choć ich praca nie miała z wojskowością nic wspólnego. do ludowych komisariatów finansów. jak należy podnosić ręce i nogi. Nie wojskowego. kręcić głową i innymi częściami ciała? Czy zdawał sobie sprawę. Budownictwo Specjalne . że kierować kulturą fizyczną można i bez tytułu generalskiego? Dlaczego nie zrezygnował z wysokich rang i zaszczytów? Niewykluczone. że zaliczono go do wyższego korpusu oficerskiego Armii Czerwonej bez żadnych podstaw? Czy rozumiał. komdywi.OGPU1. To na nich spadł cios. cywilnym lotnictwem kierują u nas dowódcy wysokiego szczebla. Brygkomisarz Samuel Szapiro .WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE tylko jeden prawnik wojskowy .Objedinionnoje Gosudorstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije . Jego zastępcą był r OGPU . lecz cywilnego. szef młodzieżowej organizacji Hitlerjugend.tak właśnie trzeba pisać.wszyscy byli ubrani na czarno. towarzysz Leonard Pławnek i czterech dywwojenjuristów oraz grupka brygwojenjuristów. Oto oni: 63 62 . VII idziałem kiedyś fotografię: stali obok siebie przywódca hitlerowskich związków zawodowych. do redakcji czołowych gazet. pożałowania godne. że nie potrafiłem rozpoznać ich po mundurach . Każdego pamiętam z twarzy.Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny. jaki byłby jego osobisty wkład w zwycięstwo? Jeździłby po frontach i w przerwach między bitwami demonstrowałby żołnierzom i oficerom. że zadano zabójczy cios armii. budowy zapór. przemysłu ciężkiego. Przykładów mogę podać mnóstwo. związkowcy. tłum. Kosariew i jeszcze jacyś inni . lecz wielu urzędników miało stopnie wojskowe. w bryczesach. Dlatego powstaje złudne wrażenie. nazistowski dyplomata i SS-Gruppenfuhrer.tam też są dywkomisarze. do urzędów budowlanych.

Członkami trybunału są dowódcy. plują z obrzydzenia: reedukował się. wyraźnie i z sensem udowadnia. tragiczna śmierć była ciosem zadanym radzieckiemu najsprawiedliwszemu na świecie i do głębi humanitarnemu sądownictwu. Aż czterdzieści tysięcy dowódców. Ale i on wpadł pod ożywczy strumień czystki. Dywwojenjurist Aron Grodko . Dowódcy. Dywwojenjurist Łazarz Maller . Najwyższy wymiar kary wymierzono mu 9 czerwca 1941 roku. że nie ponosi żadnej winy. Nigdy nie wdarł się tu żaden agresor. Jak dostanie z KC rozkaz „ułaskawić". jak dyktuje im rozum.wszędzie dowódcy.będzie dwieście. to kierując się stosownymi paragrafami.2 W łagrze z miejsca sprzedał drogi szynel.to długoletnią odsiadkę w łagrze.. brygwojenjurist. Komary zjedzą każdego. nie mógł robić czegoś takiego.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Dywwojenjurist Nikołaj Gomierow . brązowe maleńkie oczka biegały chytrze i czujnie". wsadzono tylko do łagru. Lecz gdzie i kiedy studiowali oni strategię i taktykę? Zgoda: ich przedwczesna. ale z wojskiem nie łączyło ich nic. 65 3 — Oczyszczenie . A przecież radziecki prawnik wojskowy nie mógł być porządnym człowiekiem. i wynocha. dobrymi czy złymi. skurczybyk! 2 „Krasnaja zwiezda". dowódcy.rozstrzela sto. które posyłał na śmierć. dowódcy. fufajkę. A za stołem zasiada surowy trybunał: zielony obrus. przyjaciel Mechlisa i zaufany człowiek Wyszyńskiego. udoskonala socjalistyczne prawo. którzy siedli razem z nim.. Po jednej stronie tysiące kilometrów tajgi. Chciał podobać się ofiarom. Prokurator czekistowski strzeże porządku wśród strażników więziennych.przewodniczący Trybunału Wojskowego Pogranicznej i Wewnętrznej Ochrony NKWD Kraju Dalekowschodniego. oznacza to karę śmierci. kto jest zdrowy psychicznie. Każą postawić pod ścianą dwieście . Zlikwidowano tych ludzi na kilka tygodni przed wojną. zastępca ludowego komisarza sprawiedliwości obraduje w wysokim gabinecie. Nie rozstrzelano go.tysiące kilometrów tajgi. Zrobiłeś swoje. Człowiek normalny nie mógł tam pracować. by sprawiedliwości stało się zadość. Zresztą to żadna praca. Po drugiej . jeśli nie brać pod uwagę ich udziału w zbrodniach przeciwko armii. Raz na tydzień. „Krasnaja zwiezda" opisuje zastępcę Rozowskiego. „Gdy zaczynał mówić. Nikogo tu nie ma prócz niedźwiedzi. A postąpią wcale nie tak. Ilja Kitin. we wszystkich 64 ośrodkach transportu morskiego i rzecznego . Wspomniany już armwojenjurist Rozowski przed procedurą ogłaszania wyroków malował sobie usta. sumienie i przepisy prawne. ale prokurator i członkowie trybunału jeszcze przed obradami sądu otrzymali stosowne wytyczne. mundur z najcieńszego sukna i eleganckie oficerki. I nigdy się nie wedrze. a brygwojenjurist Ruwim Lapidus prokuratorem wojskowym Amurskiej Magistrali Kolejowej. Sam bez rozkazu zorganizował sobie buciory na podeszwach z opon. Oskarżony jasno. a gdy każą rozstrzelać. 24 marca 1989 r. Bez tych wytycznych nie siądą nawet za stół. Ktoś. watowane spodnie. na jego twarzy pojawiał się przypochlebny uśmieszek. jaki jest potrzebny. Na co kolejarzom własny prokurator? Po co im własny trybunał? Przecina Syberię wielka rzeka Jenisej. Każą mu rozstrzelać sto osób . wyda taki wyrok. ostrzygł się do gołej skóry . lecz nie zmniejszyła gotowości bojowej Armii Czerwonej. zawsze strzegli socjalistycznego prawa czy też je łamali. I na wszystkich liniach kolejowych. W latach 1937-1938 dbał. kto się tu zjawi. karafka z mętną wodą na stole. a jeśli nie . dywwojenjurista Jakowa Kazarińskiego. był przewodniczącym Trybunału Wojskowego przy Wschodniosyberyjskiej Magistrali Kolejowej. Rzeką płyną statki. to ułaskawi.zastępca ludowego komisarza sprawiedliwości ZSRR. Też niewinna ofiara. A tam błyskawicznie dostosował się do sytuacji. lecz zgodnie z żądaniem stosownej instancji. Cała Armia Czerwona wiedziała: jeśli naczelny prokurator RKKA towarzysz Rozowski ma umalowane usta.udawał starego lagrowego wygę. Lecz transport wodny nadzoruje prokuratura wojskowa.prokurator Pogranicznej i Wewnętrznej Ochrony Wojsk NKWD USRR. Jest tam wojskowy prawnik z plejady genialnych dowódców. Był to nadęty bufon. Nie wiem jakimi byli prawnikami. Nie jesteś już potrzebny.

Powinni byli jednak pamiętać. lecz sierżant BP. w którym Stalin postanowił wymienić ekipę politycznych i prawniczych lokajów. spełniali wszystkie jego życzenia i kaprysy. Czasem odpiłowali głowę.był oficerem. ale posyłał do łagrów. T « 67 . potem jednak ma coraz skromniejsze aspiracje. On był lokajem zawsze.musieli siedzieć pod pryczą. toteż stopnie BP miały wyższą wartość. Przemówienie na plenum KC WKP(b). Kazariński wraz z całą resztą „prawników stalinowskich" z własnej woli lizali pięty swojemu władcy. major.dla kierownictwa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego (GUGB) NKWD ZSRR. w skrócie BP. a w łagrze . wykorzystawszy owych „prawników". redaktorów gazet centralnych. że butny urzędas przeobraził się w usłużnego łagrowego lokaja? Nic się nie stało. starszy lejtnant. wysłał ich tam. macherów z ludowego komisariatu przemysłu leśnego. niż zagarnięcie obcych ziem. prawników. klawiszy. Był tylko stopień: sierżant BP. Kazariński znał ten zwyczaj świata przestępczego. W przekładzie na język dzisiejszy . Może to dziwne. budowniczych wielkich kanałów. rozmowy ze służbami towarzysza Jeżowa. nie odpiłowywał im głów. ludowy komisarz obrony. starszy major.do lizania pięt bandziorom niższej rangi. Czystka to okres.Istniał jeszcze jeden specjalny system stopni wojskowych . Z początku system ten przewidywał dziesięć stopni: sierżant. Rozdział 5 Stratedzy z Łubianki Często odbywam. Jak to się stało. by robił to ktoś inny. dokąd popychał ich sam los i logika ich profesji . Były to słowa wielkiej wagi. Co prawda. Unicestwienie własnego narodu uważano za zadanie znacznie ważniejsze i bardziej zaszczytne. sportowców. kapitan. członek Biura Politycznego. Jednak gdy wyłączymy z tej liczby komisarzy. Zazwyczaj dusili nocą pod kocem. że za młodu każda dziwka mierzy wysoko. luty-marzec 1937 r. komsomolskich przywódców. II i I stopnia. zaliczany był do średniego korpusu oficerskiego. marszałek ZSRR . Brzmi to potwornie: 40 tysięcy. że dowódców było tak naprawdę niewielu. lejtnant.WIKTOR SUWOROW „Takich jak on kryminaliści zabijali bez litości. młodszy lejtnant. Bandzior Stalin. Tyle że w prokuraturze wojskowej RKKA lokaje w mundurach generalskich paradowali z wypiętymi kałdunami i wyniosłymi minami. W tej służbie nie było starszych i młodszych sierżantów.1 Kliment Woroszylow. Towarzysze Rozowski. komisarz III. Grodko. Do każdej rangi dodawano na końcu dwa słowa: Bezpieczeństwa Państwowego. okaże się. więc zaczął swoją reedukację jeszcze w Nachodce".

dwa kwadraty. GUPO . jak pułkownik.ochrona przeciwpożarowa. II i I stopnia odpowiadał komdywowi. Ależ nie.zawyżona. W NKWD prócz Głównego Zarządu BP (GUGB) znajdziemy mnóstwo innych głównych zarządów: GURKM . Kapitan BP . Gdy jednak padają liczby. gdzie po śmiesznie niskich cenach sprzedawano rzeczy po tych. lecz przede wszystkim przeciwko aparatowi represji. ów towarzysz wcale nie był dowódcą. Wszyscy wyżsi rangą oficerowie Głównego Zarządu BP nosili dystynkcje o stopień wyższe niż analogiczne dystynkcje wojskowe. A we wszystkich pozostałych zarządach były takie same stopnie jak 68 w wojsku.milicja robotniczo-chłopska.to już wyższy korpus oficerski.szef zaplecza wielkiego okręgu wojskowego. że armia ucierpiała bardziej niż NKWD. ni . być może. jak dostęp do specjalnych sklepów. których zamordowali czekiści. ma się wrażenie. lecz nigdy nie służył w wojsku. Właśnie dlatego statystyka dotycząca NKWD została ewidentnie zaniżona. Zajmowane przezeń stanowisko też powinno być wysokie . GUGB .transport. c. A oto został fałszywie oskarżony. O wszystkim tym opowiadam nie bez powodu. II 'hodzi mianowicie o to. Płaczemy rzewnie: Stalin zamordował wysokiego dowódcę! Ale.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Sierżant BP nosił na naszywkach jeden kwadrat. Przejdźmy do przykładów. czyli współpracownicy jednego tylko zarządu NKWD . Nosił jeden mały romb. Młodszy lejtnant BP . Dywintendent to w przekładzie na język późniejszych pojęć coś w rodzaju generała lejtnanta intendentury. tak samo jak w armii młodszy lejtnant. Moskiewskiego lub Kijowskiego. itd. iż w owych czasach NKWD był najpotężniejszą strukturą organizacyjną na świecie. aresztowany i zamordowany w latach bezprawia dywintendent Eduard Bierzin.wysoki urzędnik. lecz żołd miał dwa razy wyższy niż lejtnant w armii. którzy mieli szczególne czekistowskie stopnie. rejestrach niewinnie skazanych i zamordowanych znajduje się major BP Siemion Firin-Pupko. miał stopień wojskowy. Dywintendent Bierzin był dyrektorem zjednoczenia „Dalstroj". Sprawdźmy. lecz zwyczajne. Aresztowali. Milicja miała własne milicyjne stopnie. jakiegoś wojskowego z rombami na naszywkach i wysłali pod mur. To ich wciągnięto do danych statystycznych Armii Czerwonej.gospodarka.ochrona pograniczna i wewnętrzna. Jasne czekista z krwi i kości. Otwórzmy „Przewodnik po Gułagu" Jacąuesa 69 W. Jednakże w odrębnej statystyce dotyczącej czystki w NKWD uwzględnieni są na ogół tylko ci czekiści. a na niebieskich naszywkach. tak jakt marszałek Związku Radzieckiego. GUŁAG . a statystyka czystki w Armii Czerwonej . wojskowe. ponadto miał mnóstwo przywilejów. takich.tłumaczyć nie potrzeba. Za chwilę przejdę do sedna sprawy. Przytłaczająca większość czekistów nosiła nie stopnie czekistowskie. Mianowicie: stalinowska czystka była skierowana nie przeciwko wojsku. Fakt ten pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. nie tak.dwie belki. Sądząc po stopniu . Starszy major BP . Figuruje w statystyce czekistowskiej. Tylko nie na szkarłatnych. Owszem. GEU . dajmy na to. Stopień komisarza BP III. GUPWO . Nosił on na kołnierzu wielkie gwiazdy. komkorowl i komandarmowi II stopnia.trzy belki. Nabraliśmy się. tak jak kombryg. czy tak istotnie było.GUGB. funkcjonujący na tyłach.własne rangi Bezpieczeństwa Państwowego. jak lejtnant w wojsku. jak major. Major BP . Nieco później wprowadzono najwyższy czekistowski stopień: komisarz generalny BP. GTU . o strategii i taktyce nie miał zielonego pojęcia.

Przy tym bez najmniejszego skrępowania wymienia zajmowane przez nich stanowiska.Garanin (por. Niewinne ofiary na zawsze pozostaną w naszej pamięci! 70 O e s z c z e jeden dywintendent.szef Wydziału Medycznego Głównego Zarządu PWO NKWD 71 T . by sprawdzić. Powstał w latach 1932-1933 nad brzegiem Morza Ochockiego. Gułag). dla uczczenia tego święta. setki tysięcy kilometrów szos. Pracował dla Głównego Zarządu PWO NKWD ZSRR. Bierzin. że PWO to Protiwowozdusznąja Oborona . Garanin 3 . Dokładnie w wigilię jubileuszu Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. Rossi. Rozstrzelano go 21 sierpnia 1937 roku. lecz pracę czekistowską. Stratedzy. lecz jednoznacznie czeki stowska.. Głównym zadaniem było wydobywanie złota.. czy dobrze rozumiemy określenie Dalstroj.700 km ze wschodu na zachód. Tutejsze lasy.in. Strateg. Skądże .Wyspy Sołowieckie na Morzu Białym. Magadan). baraków dla więźniów itd. 96-97. „Wojenno-istoriczeskij żurnał" umieszcza ich na tych samych listach.]. w górnym biegu Kołymy. węgiel i inne surowce eksploatowano wyłącznie dla potrzeb Dalstroju.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Rossiego. ss.300 km z południa na północ i na 1. Oto oni. Wydaje nam się. Dżurma). W XV-wiecznym monastyrze GPU utworzył pierwszy radziecki obóz koncentracyjny: Siewiernyje Łagieria Osobowo Naznaczenija (SŁOŃ) . I tak dalej. J. I aresztowany. Takie są fakty. Londyn 1987. nasi wysocy dowódcy. Jego zastępcą i naczelnikiem USWITŁAG-u . Sprawocznik po Gułagu.towarzysz Piotr Tkałun. Stanowisko .. Ale na razie próbujemy wyjaśnić. Jeszcze jeden rozstrzelany komendant Kremla . Sprawocznik po Gułagu. Znowu dywintendent. Stanowisko .zespół Północnych Obozów Koncentracyjnych. Towarzysz Rudolf Peterson.. Nie płaczmy jednak nad tą niewinną ofiarą i wybitnym dowódcą. Zdjęty ze stanowiska 14 listopada 1938 roku. garaninowskie egzekucje). Dywintendent Borys Iwanów. I to w jakich czasach! W samym apogeum.naczelnik GUŁAG-u NKWD ZSRR. pociągnęli za sobą swych podwładnych. Miał dowódczy stopień komdywa. Wszystkie prace wykonywali więźniowie . Kiedy Jeżów i Frinowski wraz z kumplami spadli ze stołków. jak to było z dywintendentami. Posada nie wojskowa. Wanino. Dalstroj nie podlegał lokalnej administracji (por.. Londyn 1987 [przyp. Podczas śledztwa trzymano go w więzieniach centralnych.to Ochrona Wewnętrzna i Pograniczna. budowali osady i miasta dla wolnonajemnych robotników (por. Od końca lat trzydziestych do początku pięćdziesiątych do Dalstroju co roku przywożono 400-500 tysięcy więźniów (por. w której nigdy nie służył. Patrz: Jacąues Rossi.w 1939". co represjonowanych bezpodstawnie dowódców Armii Czerwonej. gdzie raki zimują. siedział nawet w jednej celi z Nogtiewem .były komendant moskiewskiego Kremla.m. W laSolówki . Oto co można znaleźć w „Przewodniku po Gułagu" na temat interesującego nas obiektu: „Dalstroj był najpotężniejszym i niemal autonomicznym królestwem w imperium Gułagu. Dywintendent Pliner dostał kulkę w łeb 22 lutego 1939 roku. Niewinne ofiary bezprawia.. Izrail Pliner. lecz wskutek wysokiej śmiertelności liczba zeków w Dalstroju nigdy nie przewyższała 2-3 milionów. Też uchodzi za oficera Armii Czerwonej. Francuz Rossi sam odsiedział solidny wyrok w radzieckich instytucjach penitencjarnych w owych latach. W latach trzydziestych w łagrach SŁOŃ przebywało ponad 60 tysięcy więźniów. Na pewno by pokazali. obejmując zachodnią część Kamczatki i wschodnią Jakucję. władcy milionów. Pierwszym naczelnikiem Dalstroju był E. czyli klawisze.. W początkach lat czterdziestych Dałstroj rozpościerał się na 1. Bierzin został aresztowany i rozstrzelany jako wróg ludu w 1937 roku. A oto dywwojenwracz Aleksander Barków . 2 tach wojny towarzysz Bierzin i towarzysz Garanin pokazaliby Hitlerowi. tłum.eks-naczelnikiem najbardziej znanego łagru: Sołowek2.obrona przeciwlotnicza. By tak rzec. lecz znów wpadamy w maliny.

że komandarm I stopnia towarzysz Frinowski był najlepszym i najbardziej doświadczonym szefem GUGB NKWD ZSRR.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE ZSRR. nie ulega wątpliwości. kancelista Fiodorow miał 20 lat. Zaś wewnątrz tego zarządu . też miał zwykły wojskowy stopień kombryga. był komkorem.Wsterossijskąja Czerezwycząjnąja Komissija po Borbie s Kontrrewohicijej i Sabotażom .. Rzecz ważna. że jedna trzecia spośród owych niewinnie oskarżonych i zamordowanych to nikomu niepotrzebni komisarze. że. A taką tajną policją wewnątrz NKWD był Główny Zarząd BP. Gdy wojna domowa się skończyła. Nawet w Głównym Zarządzie Bezpieczeństwa Państwowego wielu funkcjonariuszy miało zwykłe stopnie wojskowe. Tylko gdzie kombryg Fiodorow mógł zdobyć doświadczenie wojskowe? Doświadczenie dowódcze? Podczas wojny domowej był kancelistą w CzK4. a następnie komandarmem. Nią właśnie kierował kombryg Fiodorow. Rówieśnik stulecia. bez doświadczenia bojowego". Cinawa. Ale machnąłem ręką. Więc od maja 1938 roku kombryg Fiodorow został szefem Zarządu Wydziałów Specjalnych GUGB NKWD ZSRR. Jakże z nim było dobrze! Był przecież szalenie kompetentny. To tajna policja w łonie tajnej 72 policji w łonie tajnej policji. A umieszczono go na liście niewinnie represjonowanych dowódców. gryzmolił protokoły przesłuchań. Nie jakiś tam intendent czy prawnik.]. że i w Armii Czerwonej byli mądrzy ludzie. Przykład: sam szef GUGB. Młody dowódca zginął niesprawiedliwie oskarżony. po pierwsze. Dbał towarzysz doktor o czekistowską służbę zdrowia. awansować. I figuruje towarzysz Frinowski nie w rejestrach NKWD. Toteż od stycznia 1938 roku został szefem kijowskiego NKWD. JTowiem więcej. Riumin. Zgoda. a po drugie. lecz przygotować się do sprawowania takiego urzędu w nieprawdopodobnie krótkim czasie. Był to Nikołaj Fiodorow. A gdy go zabrakło. nie doczekawszy czterdziestki. Rozplątywał sieci spisków. Na ich miejsce przyszli ludzie niekompetentni. ZGINĘLI W LATACH BEZPRAWIA.Zarząd Wydziałów Specjalnych. Szef najważniejszego spośród wszystkich pionów Głównego Zarządu BP . Tam też był dobry. To. lecz na listach oficerów armii. Mierkułow. tyle że wytępiono ich co do nogi: „Stalin wymordował i usunął przed wojną niemal 40 tysięcy wojskowych! A byli to najlepsi. Sami w żaden sposób nie potrafimy znaleźć tam ofiar . 1917-1922 [przyp. W wieku 37 lat nie tylko stanąć na czele odeskiego NKWD. Czyż któCzK. są one monstrualnie przekłamane i rozdęte. to właśnie jest ofiara represji. 4 73 . Jednak gdy ktoś podaje liczby zlikwidowanych dowódców. wspomniany już Frinowski. W czasopiśmie „Wojenno-istoriczeskij żurnał" istnieje rubryka: KACI I ICH OFIARY. I ani jednego dnia nie służył w Armii Czerwonej. że był doświadczonym czekistą. Amerykański wielbiciel Hitlera M. Te rejestry przypominają książkę telefoniczną. Niech będzie. Rapawa. choćby tylko w stopniu szeregowego.widzimy samych katów. a potem utrzymać się na nim. Kobułow. Rubryka ta każdego zapędza w ślepy zaułek: właściwie kto wtedy był ofiarą? Redakcja powinna była chociaż jednego wyróżnić za pomocą gwiazdki: o. wl. Steinberg oświadczył kiedyś. Niech tam. Gdy miał 37 lat. przyszli niekompetentni: Berta. najbardziej doświadczeni generałowie i oficerowie.. tłum. zaś kolejna jedna trzecia to więzienni klawisze wysokiej rangi. wpisywał nazwiska rozstrzeliwanych do księgi. lecz z wojskiem nie miała nic wspólnego. Dowódca.Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. w lipcu 1937 roku został szefem odeskiego NKWD. Goglidze. Świetnie sobie radził na tym stanowisku. WCzK .Zarządu Wydziałów Specjalnych. W dodatku młody i przystojny. to wyższa szkoła jazdy. Już chciałem polemizować. przypomnijmy sobie. NKWD to tajna policja.

Nie będziemy protestować: dywintendent. Gdy go zlikwidowano. 75 . Był czuły i łagodny. zgódźmy się: kombryg towarzysz Fiodorow był najlepszym szefem Zarządu Wydziałów Specjalnych GUGB NKWD ZSRR. Kolbami siwych gnasz admirałów głową w dół 1 z mostu w Helstngforsie. A towarzysz Pliner miał tego doświadczenia mnóstwo. jakich dokonał ich wspaniały poprzednik? Niech tam. nieco zmęczone. I wprost nieprawdopodobnie wielkie doświadczenie bojowe. w łagrach nie było już takiego porządku ani takiej troski o ludzi jak w 1937 roku. był najlepszym naczelnikiem GUŁAG-u NKWD ZSRR. Zwycięstwa te uznano za dzień narodzin Armii Czerwonej. Muskały się prężą na torsie. I był nad wyraz kompetentny. które vv lutym 1938 roku Przeł. A jakie miał łagodne spojrzenie! Rozdział 6 O tym jak komisarz Dybienko gromił Niemców nad Narwą Pijanym żeś tłumem ryczała. Później łagrami kierowali ludzie niedoświadczeni. niekompetentni. „Oda do rewolucji" ĆJKJ lutego 1938 roku cały naród radziecki i światowe siły postępu uroczyście świętowały dwudziestą rocznicę powstania Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej.WIKTOR SUWOROW regokolwiek z nich stać było na tak wielkie czyny. Dwadzieścia lat przedtem. 23 stycznia 1918 roku pod Pskowem i nad Narwą oddziały Czerwonej Gwardii odniosły swe pierwsze zwycięstwa nad regularnymi wojskami kajzerowskich Niemiec. towarzysz Pliner. Oczy miał mądre. Włodzimierz Mąjakowski. Na licznych wiecach i uroczystych akademiach. Bruno Jasieński. bez doświadczenia bojowego.

wybaczymy strategowi nieznajomość języka amerykańskiego. A przecież to właśnie on 23 lutego 1918 roku prowadził czerwone oddziały do boju nad Narwą. Jeśli ktoś chciałby zdobyć Piotrogród. Co to jest ten Ludowy Komisariat Przemysłu Leśnego? To mi±u nisterstwo ds. a przy okazji zastosujemy jego argumentację. I oto legendarny bohater wojny domowej.to stanowisko dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Przypuśćmy.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE odbywały się w całym kraju. więc wyrąbujemy je tysiącami 76 kilometrów kwadratowych i milionami metrów sześciennych wysyłamy na eksport. lasów najwięcej na świecie. zastępca komisarza ludowego ds. przez Narwę. Siedzi i pisze. Ironia losu polegała na tym. peruwiańskim. dlaczego ofiarną pracą setek tysięcy drwali kieruje osobnik w mundurze wojskowym. Nie wymieniono tylko nazwiska człowieka. pojawił się pierwszy radziecki medal: „20 lat RKKA". rycerze owi nie piastowali swych stanowisk długo. Pisze list do towarzysza Stalina. lecz wysoko postawieni bojownicy tajnego frontu. Nagrodzono wielu wojskowych. wypowiedziano wiele ciepłych słów o naszej Armii Czerwonej.nie znam brazylijskiego. Nie jestem też szpiegiem boliwijskim. komandarm II stopnia Paweł Jefimowicz Dybienko nie otrzymał jubileuszowego medalu. 24 stycznia 1938 roku. utrudni mu to ogromne Jezioro Czudzkie (Pejpus). u zatrzymamy się na chwilę. Obejść je można od północy. Więc jeśli drwali nadzorują nie jakieś tam urzędasy. Cóż. kolumbijskim ani ekwadorskim. Oskarżono go o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Nie mogę też być szpiegiem brazylijskim . Kraj mamy ogromny. a oskarżenia pod jego adresem to bzdury. wyrębu lasów. prowadzili Armię Czerwoną od zwycięstwa do zwycięstwa. Oto gdzie poniosło słynnego dowódcę. sąd rozpatrywał jego sprawę siedemnaście minut.komisarz BP III stopnia Salomon Milszten z GUGB NKWD ZSRR. bo z argentyńskim u mnie kiepsko. Co prawda. Tylko nie jest zrozumiałe. że nie jest szpiegiem amerykańskim. a potem kopniaka do lefortowskich kazamatów. Języka algierskiego też jeszcze nie opanowałem..". komandarm II stopnia towarzysz Dybienko siedzi. wyrębu lasów. to w 1941 roku z pewnością zatrzymałby i rozbił Niemców pod Pskowem i nad Narwą tak. Udowadnia to za pomocą prostego i jasnego sformułowania.. Natychmiastowe rozstrzelanie. Tylko zastępca ludowego komisarza przemysłu leśnego. wyrębu lasów zajmował komisarz BP II stopnia Łazarz Kogan. którzy wyróżnili się w bojach.. że zastępca ludowego komisarza przemysłu leśnego. okupili pierwszy triumf własną krwią.. Ale towarzysz Stalin zawsze kierował się logiką.. że oskarżają mnie. Zbierzemy myśli. który poprowadził pierwsze czerwone oddziały ku wielkim zwycięstwom. Teraz z dumą mogę zaprotestować: nie jestem szpiegiem argentyńskim. pierwszy naczelnik GUŁAG-u. jak rozgromił ich w 1918 roku. Wzięli również towarzysza Dybienkę. Odznaczano nim tych. No proszę. odważni rycerze BP. najlepsi administratorzy GUŁAG-u i legendarni dowódcy wojny domowej. II T. Jego ostatnie stanowisko w RKKA . lub od południa. wielki strateg. możecie sprawdzić. A w liście tym logicznie i prosto udowadnia. W swoim czasie Dybienko 77 . Gdyby komandarm II stopnia Dybienko nie otrzymał awansu do Ludowego Komisariatu Przemysłu Leśnego. gdzie trzeba. komandarm II stopnia Dybienko pozostawał w kadrze oficerskiej Armii Czerwonej. a nie włada amerykańskim. To jedno zdanie geniusza strategii towarzysza Dybienki odsłania nam bardzo wiele. po Dybience zaś . iż jestem agentem wszystkich wywiadów świata. paragwajskim. Wyrok -jak zwykle. jednym zdaniem: „Przecież nawet nie władam językiem amerykańskim.. Chwytano ich za kark i wysyłano. posiadający w dodatku wysoki stopień komandarma II stopnia? Przed Pawłem Dybienką stanowisko zastępcy ludowego komisarza ds. przez Psków. Na miesiąc przed jubileuszem. gdyby pozostał na stanowisku dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Wkrótce legendarny komandarm został aresztowany. to musiał być w tym jakiś sens.

2 O tym. A po to. Gdyby tak było. 26 lutego 1989 r. A wówczas od razu stał się niejako szefem Floty Bałtyckiej. co przeskrobał marynarz Dybienko nasza kochana gazeta wojskowa nie informuje.4 To. Rozpoczął służbę w karnej jednostce na okręcie „Dźwina".antywojenną agitację. podkradłszy się do niego od tyłu. Wkrótce zobaczymy. na razie jednak odnotujmy. Olszański. Paryż 1927. s. Jeśli uzyskaniem informacji zainteresowani są ONI. Zaś agenci naszego wywiadu powinni uczyć się ich języków. Starszy oficer. Wreszcie doczekał się upadku caratu. Ta interesująca cecha ujawni się potem wielokrotnie: nasi genialni dowódcy byli przeważnie pacyfistami. Zwłaszcza podczas wojny. powiedzieliby nam o tym. jak towarzysz Dybienko dowodził pułkami i dywizjami. I topiono w przeręblach. 4 5 3 A. których można było nazwać „kontrą".5 Oficerów zabijano tylko dlatego. I nawet całkiem możliwe. Czyżby towarzysz Dybienko tego nie rozumiał? I czy nie pora baczniej przyjrzeć się naszemu bohaterowi? F > ni aweł Dybienko był za caratu marynarzem Floty Bałtyckiej. palacz Rudenok. I właśnie dlatego się rozpadło. przytaczając relację właśnie o pancerniku „Imperator Paweł I": „Lejtnanta Sawińskiego zabił uderzeniem młota w głowę. Podczas pierwszej wojny światowej marynarz Dybienko był jednym z prowodyrów antywojennego wystąpienia na pancerniku „Imperator Paweł I". Pijani marynarze przeobrazili się w dzikie bestie. I miczmana Bulicza. lecz odziano w mundur szeregowego i wysłano na front. Moskwa 1976-1980. Potem był ludowym komisarzem ds. Zawsze we wszystkich flotach świata zbuntowanych marynarzy wieszano na rejach. eskadrami i flotą. Jedno z takich świadectw opublikowano w latach dwudziestych w Paryżu. t. zaciągnięty do burty i wyrzucony na lód". Ale niektórych nie topiono. „Radziecka Encyklopedia Wojskowa" informuje. okręty stały na redzie. że dość mętnie sobie wyobrażał pracę wywiadu. Możemy mieć pewność. co przez dziesiątki lat nazywano oszczerstwem. z nudów wszczynali bunty. że agent amerykański opanował język rosyjski i doszedł do porozumienia z towarzyszem Dybienką. więc podlegał mu jej wywiad. 3. Pijani Sowietskąja wojennąja encyklopiedija. to niech ICH wywiadowcy uczą się NASZEGO języka. marynarze siedzieli sobie w ciepłych kubrykach i nudzili się jak mopsy. który próbował na górnym pokładzie przemówić załodze do rozumu. został schwytany. 277. Zablokowana przez kajzerowską marynarkę na wodach 2 Zatoki Fińskiej. zbity czym popadło. że nie wysłali go tam za działalność rewolucyjną. bez posługiwania się językiem amerykańskim. W ślad za oficerami ofiarą padli ci wszyscy. że byli oficerami. 1/8. Pod wodzą Dybienki i Raskolnikowa miały miejsce potworne zbrodnie na oficerach floty i ich rodzinach. 79 „Krasnaja zwiezda". morskich i podlegał mu cały wywiad RKKF. „Krasnaja zwiezda". Bestialskie sceny marynarskiego rozpasania opisane zostały wielokrotnie. Flota Bałtycka tkwiła w bezczynności. Buntownika i podżegacza Pawła Dybienkę nie rozstrzelano ani nie powieszono. Następnie dowodził szeregiem okręgów wojskowych i za każdym razem podlegał mu potężny aparat wywiadowczy z własnymi zagranicznymi siatkami agenturalnymi. nie musi znać języka japońskiego. 4 października 1997 r. ale gdzie tam! Nie wieszali. Powiesić by takiego.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE był dowódcą Floty Bałtyckiej. nie rwali się do wojaczki. by przekazywać tajemnice wywiadowi amerykańskiemu. że i na froncie towarzysz Dybienko upra3 wiał to samo co przedtem . niekoniecznie trzeba znać język amerykański. A można było tak nazwać każdego. t. 78 . Zapiski agienta Razwiedupra. Każdy czytelnik powieści sensacyjnych zdaje sobie chyba sprawę: jeśli ktoś chce zdradzać tajemnice japońskiemu wywiadowi. Ale Imperium Rosyjskie było przesadnie liberalne. Tym samym młotem Rudenok zabił miczmana Szumańskiego. „Krasnaja zwiezda" uznaje teraz za prawdę. Więc znowu go aresztowali.

6 Propozycja Stalina polegała na tym. Noc. wyrabiać to wszystko. Rewolucyjną pannę strasznie ciągnęło na front. gdy już pojeździł sobie na saneczkach. Został członkiem pierwszego rządu 80 radzieckiego.nie dopuścić. W październikowych dniach 1917 roku Paweł Dybienko odgrywał decydującą rolę. Byłem tam. Okręty Floty Bałtyckiej bazowały w portach dzisiejszej Finlandii. demonstrujących robotników rozstrzelać. jedną z najpiękniejszych kobiet Europy. natomiast mała Finlandia wykazała takąniezłomność. na posiedzeniu Rady Komisarzy Ludowych. wykłuwać dzieciom oczy. nie żaden inny. generalską córką Aleksandrą Kołłontaj. obcinać nosy. Sasza Kołłontaj nawoływała do światowej rewolucji i wolnej miłości. Wymazano to z naszej pamięci. lecz opóźnić otwarcie jej J. kumple Dybienki i Raskolnikowa. Teraz stało przed nimi kolejne zadanie . że sam Stalin był zaskoczony. s. Po upadku monarchii utworzono rząd tymczasowy. Bolszewicy już obalili rząd tymczasowy. gdy dokonuje się rewolucja! A xierwszym i najważniejszym przeciwnikiem komunistycznych zwycięzców był naród rosyjski. Ich ślub poprzedził wszystkie radzieckie śluby. Dziesięć tysięcy uzbrojonych marynarzy. Stalin zaproponował przesunięcie rozpoczęcia obrad na później". Kruszenije mirowoj rewolucji. Lenin i Trocki podejmują prostą decyzję: Konstytuantę należy rozpędzić. Felsztyński. mimo ogromnych ofiar i strat. Tam los zetknął go z płomienną rewolucjonistką. Nie było więc potrzeby obalania go. taki system polityczny. Jej namiętny apel nie pozostał bez odzewu. który zaakceptowałaby większość ludności. Podczas drugiej wojny światowej duże. była największym triumfem Dybienki. Krążownik „Aurora" i dziesięć innych okrętów wypłynęły na Newę z rozkazu Dybienki. Miejscowa ludność wiedziała. potężne kraje poddawały się totalitarnej agresji bez zbytniego oporu. która zarządzała flotą. wbijać im gwoździe w głowy. przekonałem się. że gdy Armia Czerwona pokona ich kraj. Nie miał zamiaru długo rządzić Rosją. wdeptując trupy w śnieg i nawóz. Finlandia zapamiętała tamtych oficerów. którzy dokonali przewrotu. Była ludowym komisarzem opieki społecznej. Oto gdzie tkwi problem. by nie rozpędzać Konstytuanty. Nie czas na śluby. Oboje zbyt wysoko cenili uroki wolnej miłości. Znalazła się w nim również jego przyjaciółka Aleksandra Kołłontaj. Przyczyną tego były ciała oficerów rosyjskich stratowane saniami pijanego rewolucjonisty. Wszystko jak w bajce. Właśnie do tego nie mogli dopuścić Lenin i Trocki. by naród wyraził swoją wolę. 20 listopada. Londyn 1991. języki i uszy. Pierwszy ślub zazwyczaj odbija się czkawką.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE bandyci. O losie kraju miała zadecydować Konstytuanta: przegłosować taką formę rządów. Właśnie dlatego. IV Dybienko. Wybitny historyk rosyjski J. gospodarczy i społeczny. Oboje w rządzie.wszystkie radzieckie rozwody. Narody zamieszkujące Rosję wybrały swoich przedstawicieli i wysłały ich do stolicy. Finlandia nie poddała się Rosji Radzieckiej. Właśnie tymczasowy. Felsztyński pisze: „Tymczasem bolszewicy usiłowali znaleźć rozwiązanie mniej ryzykowne. Było to dla nich wielkie święto. co pijany Dybienko. Towarzysza Dybienkę Finlandia pamięta jeszcze dzisiaj. Pierwszy wpis w księdze aktów stanu cywilnego w ojczyźnie światowego proletariatu był rejestracją ślubu Pawła Dybienki i Aleksandry Kołłontaj. Ich rozwód . słowem. do opustoszałych kajut admiralskich i marynarskich kubryków. kiedy nastąpił przewrót. On i ona. to wyzwoliciele będą obdzierać ludzi żywcem ze skóry. 81 . 192.organizacji. stanął na czele Centrobałtu . niż rozpędzenie Zgromadzenia Narodowego. tratowali oficerów saniami zaprzężonymi w konie. czego pragnie większość. by urzeczywistnili to. jej wizyt na okrętach marynarze wyczekiwali z niecierpliwością.

Pierwszy wariant odpada. Czy ktoś strzelając do ludu z karabinów maszynowych.O ninowi. wszystko to pociągnęło za sobą określone skutki. Wynikło to z sytuacji: za rozpędzenie Konstytuanty. Co więc pozostaje? VI T. I bynajmniej nie Stalin wprowadził terror w 1937 roku. Raskolnikowa i wszystkich innych „bohaterów Października". każda nowa władza zaciągnęłaby pod sąd Lenina. która zagarnęła władzę w październiku 1917 roku: po co właściwie rwaliście się do rządzenia? Żeby uszczęśliwić lud? Lecz nikt wam nie powierzył tej roli. Spieszno mu było rozpędzić wybrańców narodu zanim otworzą usta. kleru. przybrał swój ostateczny kształt.Lenin. Należało trzymać za pysk wszystkie partie. przyglądając się z balkonu. fabrykantów. W takim razie dla kogo? Mówią nam o Bucharinie. To jej reprezentantów trzeba było słuchać. kupiectwa. Rykowowi i całej reszcie. Zatem dla kogo? Dla proletariatu? Lecz pierwszą rzeczą. Podobno wierzył w ideały. poza takimi. W Piotrogrodzie odbywały się pokojowe demonstracje na znak poparcia dla wybranej przez naród Konstytuanty. Felsztyński pisze dalej: „Postanowiono szykować się do rozpędzenia Konstytuanty. A bolszewicy rozpęIbid. Nie mogli więc się pogodzić z istnieniem wolnej prasy.lud na ulicach. by do dnia 27 listopada skoncentrował w Piotrogrodzie siły około 10-12 tysięcy marynarzy". jak zabijają demonstrujących robotników? Gdy pierwsze krople robotniczej krwi spadły na bruk Litiejnego Prospektu. Chciał natychmiast plunąć w te usta ogniem karabinów maszynowych. chłopów.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE obrad. VII rozpędzenie Konstytuanty. Należało niszczyć związki zawodowe.99%.robotnicze demonstracje rozpędzili salwami. Druga: żeby samemu dorwać się do władzy i upić się nią. wykrywać prowodyrów i zabijać ich. Trockiego. Nie mogli dopuścić do żadnych wyborów. Nie robili rewolucji dla ziemiaństwa. Tylko terrorem. Nielegalną władzę można utrzymać tylko siłą. lecz marynarz Dybienko w roku 1917. było ostrzelanie manifestujących robotników z karabinów maszynowych. 82 . który tak dobrze znamy od 80 lat. dzili Zgromadzenie Narodowe na cztery wiatry. Pierwsza: by dać ludowi wolność i szczęście. jakiej dopuścili się marynarze Dybienki. Chciał. salwy do robotniczych demonstracji na ulicach Pitra. Rosja wciąż jeszcze uczestni83 R. nikt was do niej nie upoważnił. Naród wybrał Konstytuantę. łącznie z własną. Trockiemu. Dybienkę. 7 Dybienko z Raskolnikowem wykonali te rozkazy . Trocki i reszta ferajny. dogadza temu ludowi? O czym myślał idealista Bucharin. Nadeszła chwila. wielkich ani też drobnych posiadaczy. nie chciał nawet o niej słyszeć. żeby ludowi żyło się lepiej. podczas których mieliby gwarancję zwycięstwa na 99. rozpędzili też Konstytuantę. Ściślej .. Więc nie rozpętali rewolucji dla proletariatu. Dybienko nie tylko nie chciał spełniać woli ludu. Rada Komisarzy Ludowych zobowiązała komisarza spraw morskich P. strzelać do demonstrujących robotników. Zinowiewowi. zatem jej rządy były bezprawne. w ogóle do tego nie dopuszczać. I jeszcze jedno . To proste: partii Lenina i Trockiego nikt nie wybierał. Ale czy ktokolwiek słuchał u nas głosu rozsądku? W partii bolszewickiej niepodzielnie dominowali ekstremiści.. a jeszcze lepiej. by postawić zasadnicze pytanie: po co właściwie marynarz Dybienko został rewolucjonistą? Udało mi się wymyślić tylko dwie prawdopodobne odpowiedzi. Zatem pierwszy wariant nie wchodzi w rachubę. o samo pytanie warto byłoby zadać towarzyszom LeJ. Kamieniewowi. Właśnie dlatego od tej chwili Lenin i Trocki nie mogli nikomu władzy oddać. system. Dybienkę. strzelanie do demonstrujących robotników.

I oto otrzymałem pierwszy medal. Uwielbiam ordery i medale.. Uratować sytuację na początku 1918 roku mogli tylko marynarze bałtyccy. Wynika z tego. na atłasowej niebieskiej wstążce z białymi i czerwonymi paseczkami w środku. będziemy omawiać artykuł Lenina „Dotkliwa. choć nigdy jeszcze nie walczyliśmy. 8 Wer8 W.. że miniony tydzień „. To właśnie dzięki temu wsławił się Dybienko. 35. Zauważyłem. na wieść o tym.] lekcją". klnąc i gryząc paznokcie pisał w pośpiechu.. legendarna Armia Czerwona. a trzy lata malinowe naramienniki. z 24 na 25 lutego 1918 roku. a wkrótce potem. Przez Psków i przez Narwę. zbieraj swoich marynarzy.9 Wczytuję się nie tylko w artykuł. towarzysz Lenin. Nie nosiłem go na piersi. 1/55. 380-383. Wciąż trzymałem mój medal w zaciśniętej dłoni. lutego 1968 roku otrzymałem pierwszy medal: „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR". ale nie całkiem zrozumiałem co.] był dla partii i całego narodu radzieckiego gorzką. Jeśli napomknę mimochodem. A więc ukazywało się też wydanie poranne. Armia Czerwona pod Pskowem i nad Narwą odniosła pierwsze błyskotliwe zwycięstwa. Tego dnia postanowiłem uczyć się jeszcze lepiej. To też trzeba zapamiętać.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE czy w pierwszej wojnie światowej. Cóż. Był wspaniały: wielki. Na ich drodze stało Jezioro Czudzkie. lecz tam artykuł Lenina nie był opublikowany. na seminarium. Pięćdziesiąt lat temu. Lecz Rosja nie ma armii. Niemcy ruszyli na Piotrogród. Coś do mnie dotarło. t. 84 85 . Lenin. obejść z dwóch stron. nikt nie chce bronić.. dotkliwą. I to natychmiast. że takie szczegóły komisja egzaminacyjna zawsze wysoko ceni. „Dzieła wszystkie". 25 lutego 1918 roku. ratuj rewolucję! Zatrzymaj Niemców! I Dybienko poprowadził marynarzy. ale konieczną.. Otworzyłem tom dzieł Lenina. lecz nowej władzy. prowadź ich pod Psków i nad Narwę.".siedem lat nosiłem szkarłatne. dotkliwą [. „25 lutego 1918 roku w wieczornym wydaniu. Towarzysz Lenin uczył nas. od tej chwili. siedzę i uczę się: „Tydzień od 18 do 24 lutego [. lecz konieczna lekcja". 23 lutego 1918 roku. Miną świąteczne dni. że z przeciwnikiem t r z e b a walczyć. s. Nie.. błyszczący.. tak jakby to było coś mało istotnego. to ręka każdego egzaminatora natychmiast wysmaruje obok piątki tłusty plus. lecz także w załączone do niego przypisy: „«Prawda» (wydanie wieczorne) nr 35. że Lenin pisał go 24 lub nocą. także przed pięćdziesięciu laty. Niemal równocześnie z tym wydarzeniem historycznym. przykrą. jak już wiemy. Można je. z czerwoną emalią na gwiazdce. która strzela do ludu. nie wierząc własnemu szczęściu. przykrą. Towarzysz Lenin udziela niezwykle cennych rad: „Z przeciwnikiem trzeba walczyć! Z nim trzeba Ibid. Mijał dziesiąty rok mojego życia w mundurze . Warszawa 1983-1990. Za dnia znajdował się jeszcze w drukarni. potomkowie. t. O pierwszym odznaczeniu marzyłem stojąc na warcie i wykonując służbowe polecenia.. w tajemnicy pisałem o nim wiersze.. 23 vni towaliśmy go na zajęciach dziesiątki razy. a 24 lutego. Trzeba u m i e ć z nim walczyć! Wymawiając te słowa wykładowcy zazwyczaj kładli akcent na słowie „umieć". Armię zdemontowali bolszewicy.. dzięki którym narodziła się niezwyciężona. 25 lutego 1918 roku". 23 lutego bolszewicy odnieśli wielkie zwycięstwa.. To właśnie jego zwycięstwo w dniu 23 lutego 1918 roku stało się państwowym świętem: Dniem Armii Czerwonej. w wydaniu wieczornym gazety „Prawda".. Ale wtedy postanowiłem: właściwie dlaczego „niemal"? Wykuję go na blachę.był dla partii i całego narodu radzieckiego gorzką. W wydaniu wieczornym. które już od pięćdziesięciu lat czcimy. Znałem ten artykuł niemal na pamięć. pożyteczną lekcją". towarzyszu Dybienko. komisarzu ludowy do spraw morskich. otrzymujemy odznaczenia. Cały radziecki naród i postępowa ludzkość uroczyście świętowały rocznicę tych pierwszych zwycięstw. I nagle jakby ktoś mnie oblał wrzątkiem. za które my.

o niewykonaniu rozkazu niszczenia absolutnie wszystkiego w czasie odwrotu. Sytuacja bolszewików jest niepewna. z braku lepszego rozwiązania. że gdyby Paweł Dybienko 23 lutego 1918 roku odniósł wiekopomne zwycięstwa pod Pskowem i nad Narwą. Czy ja aby nie zwariowałem? Nie mogę pojąć: czyżby wielcy szefowie Głównego Zarządu Politycznego. gorzkiej lekcji. Lecz w tym samym dniu do komitetu gubernialnego przyszedł telegram podpisany przez M. sam tytuł artykułu dezawuuje opowieści o wielkich zwycięstwach. I towarzysz Lenin mamrocze: to lekcja. bez uprzedzenia. Niemcy nacisnęli. Razmyszlienija o minuwszem. odniesionych jakoby 23 lutego 1918 roku? Bo co to znaczy „lekcja"? Każdy z nas kiedyś popełnił głupstwo.. a nikt poza mną jej nie dostrzega? Zwłaszcza. Brak im ludzi. chaosie. mówimy ze skruchą na zebraniu kolektywu: będzie to dla mnie lekcja. itd. które każdy wojskowy powinien znać jeśli nie na pamięć. Tymczasem pisał o przykrej. Jakże głęboki jest leninizm! Gdyby nie było leninowskich tomów. Geniusz Lenina polega na tym. I. towarzysz Lenin.. bezradności. naturalnie. które wywołało niepokój organizacji partyjnej. wtedy zatroszczył się o obronność kraju. kto nie umie walczyć: „. a nie miał nic na usprawiedliwienie. nie wiedzielibyśmy. niedołęstwie. Głód. nie zauważyli. front runął. dowiedziawszy się o tym 24 lutego. A potem radzi: z przeciwnikiem trzeba walczyć.męcząco haniebna wiadomość o tym.. podobnie zresztąjak nazwisko wielkiego stratega Pawła Dybienki. że Lenin nie mówi o jakimś tajemniczym odcinku obrony. ponieważ Dybienko wraz z oddziałem samowolnie opuścił stanowisko bojowe nad Narwą". Towarzysz Lenin. „Nie pamiętam już dokładnie kiedy. Kto będzie udowadniał. Kalinina. 71.. niedbalstwie". niczym tyfusowa wesz. nie wymieniając nazwiska. 86 wać. Póki nie strzelił piorun. że przy zwykłym nałożeniu się dat. Czyżby nikt nie zauważył zbieżności dat? Nie ma tu nic do odkrycia. I właśnie w takich sytuacjach. więc trzeba było przed całą Rosją świecić oczyma. przybył do miasta eszelon marynarzy bałtyckich z Pawłem Dybienką na czele. że wódz plótł bzdury. IX 'd tamtego dnia wiekopomne zwycięstwa pod Pskowem i nad Narwą stały się dla mnie obiektem szczególnego. publikowanym za niemieckie pieniądze. I nie tylko walczyć. itp. nie mówimy już o dezercji. Na szczęście książek o wojnach napisano u nas wiele. miesza z błotem kogoś. Moskwa 1963. I oto trzymam w ręku memuary generała lejtnanta S. że z przeciwnikiem walczyć nie trzeba? Że trzeba nie umieć walczyć? Co ja właściwie chcę przez to powiedzieć? Ano to. Nagle. wymienia Psków i Narwę z nazwy. 382. Tylko dlaczego ja widzę zbieżność. trochę niezdrowego zainteresowania.. zapchane są nimi biblioteki. s. zarażał armię „Prawdą okopów" i innym paskudztwem. 87 . że pułki odmówiły utrzymywania pozycji. Ucieszyliśmy się z nowego uzupełnienia. z którymi niepodobna dyskutoIbid. to bardzo dokładnie. o odmowie obrony nawet linii narwskiej. w Samarze nastąpiło wydarzenie. S. ale jeszcze umieć. że z przeciwnikiem trzeba walczyć. s.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE umieć walczyć!"... którzy nam tak stanowczo zalecają lekturę tego dzieła. Towarzysz Lenin rozwalił armię i marynarkę agitacją antywojenną. Lecz gdy Niemcy udzielili towarzyszowi Leninowi lekcji. Rozkazywał on natychmiast aresztować Dybienkę i odwieźć go pod eskortą do Moskwy. 10 Zawsze podejrzewałem siebie o szaleństwo: w ciągu pięćdziesięciu lat istnienia naszej armii służyły w jej szeregach dziesiątki milionów ludzi. „Dotkliwa. W 1918 roku żołnierz Kalinin wraca z frontu i prowadzi rewolucyjną działalność w Samarze. w końcu marca lub na początku kwietnia.. niezbędnej. Ruina i rozprzężenie. Boncz-Brujewicza.11 11 o. przez dzień i noc pisałby całkiem inny artykuł. lecz konieczna lekcja" należy do kanonu obowiązkowych dzieł Lenina. to towarzysz Lenin. Kalinin..

Jurij Felsztyński pisze: „Najbardziej zadziwiające było to. zaprowadzili do wagonu Dybienki. W Gatczynie zajęli pociąg i pomknęli w głąb kraju ratować swoje rewolucyjne skóry. jako «kontrę». że marynarze uciekli aż do Gatczyny".przecież całą wojnę dekowali się w portach! A nasz bohater razem z nimi. 120 kilometrów nawiewali obrońcy socjalistycznej ojczyzny. i wypytują. Lecz w lutym 1918 roku nie było jeszcze leninowskiej pomocy dla kajzera. co zrobić z marynarzami. Posuwali się niewielkimi rozproszonymi oddziałami po 100-200 ludzi. by ocenić heroiczność ich szlaku bojowego. Bolszewicy samarscy zastanawiają się. Lenin oddał kajzerowi Polskę i kraje nadbałtyckie. A oto co się stało. Podjęli decyzję: pójdzie do nich jako wysłannik sam Kalinin. Obrońcy rewolucji dobiegli aż do Gatczyny. Mieli zatrzymać przeciwnika. Na odwrót. wraz ze zbożem i mięsem. Oto dlaczego kajzerowska armia dotrwała do jesieni. Kto wie. węglem. Dwińsk. bez ochrony i bez broni. Niemcy wówczas już głodowały. Bohaterowie Floty Bałtyckiej zjawili się w Samarze pod koniec marca lub na początku kwietnia. że za ucieczkę spod Narwy i samowolne opuszczenie frontu Dybienkę wykluczono z partii (z powrotem go do niej przyjęto dopiero w 1922 roku). ani nad Narwą nie odnieśli. ale to ich trzeba było zatrzymywać. Interesuje mnie tylko jedno: czym właściwie przez cały ten czas po ucieczce znad Narwy karmił Dybienko swoich rewolucjonistów? Byli tacy żarłoczni! I kolejne pytanie: przed kim właściwie uciekali? Odpowiedź: przed armią niemiecką. rozsyła w pościg Ibid. kto wpadł im w ręce. Niemieccy marynarze też się buntowali. Za Wołgą. po pierwszych starciach z przeciwnikiem wydelikaceni marynarze stchórzyli i uciekli . na głębokich tyłach. Członkowi pierwszego radzieckiego rządu towarzyszowi Dybience i jego dzielnym marynarzom kazano zatrzymać wojska niemieckie pod Pskowem i Narwą. za nimi telegramy po całej Rosji: schwytać bohaterów i pod konwojem dostarczyć do Moskwy. Żadnych zwycięstw płomienni rewolucjoniści ani pod Pskowem. Odnaleziono bohaterów dopiero w Samarze. Koniec tej historii poznałem 21 lat później. „Gdy tylko wszedłem na peron dworca. marynarze otoczyli mnie i pod konwojem. siedząc bezczynnie w swoich portach. Wskutek panującej wśród bolszewików paniki i pogłosek o zbliżaniu się mitycznych wojsk niemieckich pozostawiano bez walki miasta i stacje kolejowe jeszcze przed nadejściem przeciwnika. nikogo nie zatrzymali. W tym momencie trzeba rozłożyć mapę. Przy stole siedział rosły marynarz. Wyobrażenie o tej armii też jest dość pokrętne. Przetrwała do listopada głównie dlatego. przewodniczący Najwyższej Rady Wojennej. Rada Komisarzy Ludowych postanowiła usunąć Dybienkę ze stanowiska. to ja jestem winien. lecz oddziały ochotników. nie uwiecznili sławą swych sztandarów. Trzy maratony w głębokim lutowym śniegu. zdobył oddział niemiecki o liczebności od 60 do 100 ludzi.. ten okazał skruchę i postanowił wrócić do Moskwy.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Słyszeliśmy. bronią rewolucji: chwytają pierwszego. Paweł Jefimowicz był już do tego przygotowany: „Naturalnie. Boncz-Brujewicz. gdzie jeszcze bawili przez cały miesiąc po tak wielkich zwycięstwach? A teraz. Lub może na ich czele. przemysłem hutniczym. że towarzysz Lenin w marcu 1918 roku podpisał z kajzerem pokój w Brześciu i oddał mu Ukrainę aż po Kursk i Rostów. Kilka linijek w tym artykule to relacja o tym. że nad Narwą odniesiono wspaniałe zwycięstwa. 26 lutego 1989 roku „Krasnaja zwiezda" zamieściła długi artykuł o wybitnym dowódcy Dybience. toteż Niemcy stali nad przepaścią. żeby docenić heroiczny odwrót. Stanął przed trybunałem rewolucyjnym. że Niemcy ruszyli do ofensywy bez armii. Monarchia w Niemczech upadła w listopadzie 1918 roku. Tym razem trzeba wziąć już globus. przy czym nawet nie były to regularne jednostki. czy aby nie jest „kontrą". Psków został 89 88 . 1 2 Bolszewik Kalinin zawstydził rewolucjonistę Dybienkę. Na to wystarcza im męstwa. zapłacił ogromne reparacje w złocie i srebrze.. na przykład. wraz z rudą. a tymczasem zwycięzca nie wiadomo czemu dał drapaka i ścigają go po całym kraju.". Armia niemiecka była skrajnie wycieńczona wojną.

pozostawiwszy Piotrogród bez żadnej obrony. by zdobyć to miasto. A zwycięstwa Tuchaczewskiego. ale nie rozstrzelali. jak zakończył się sąd nad Dybienką. ucieka daleko i szybko. do tego nie był gotów. że nie był w stanie zdobyć telegrafu. sąd radziecki uniewinnił go. ludowy komisarz do spraw morskich. Niewielkie zagrożenie. biorąc pod uwagę pochodzenie proletariackie i wielkie zasługi dezertera Dybienki. I oto po wyroku sądowym zaczynają się zdumiewające przygody. Pozostali komandarmi II stopnia nie mieli takiego doświadczenia ani nie odnieśli równie błyskotliwych zwycięstw. Zresztą nawet nie doszli do Piotrogrodu. Bluchera. Z trudem go złapali.. Ktoś może zapytać: dlaczego wciąż peroruję o Dybience? Odpowiadam na to: wśród komandarmów I stopnia najbardziej znany i wysoko postawiony był Frinowski. Rozbijać głowy oficerskie młotem. A Dybienko ominął po cichu Moskwę i uciekł za Wołgę. op. świętujemy już od osiemdziesięciu lat. Następnie wyrzucili z rządu leninowsko-trockistowskiego. „Radziecka Encyklopedia WojskoJTSL A ' 91 . czego dokonał Dybienko 23 lutego 1918 roku. Jakir. Tylko z góry uprzedzam: ci inni nie byli tak genialni jak Dybienko. Strzelać do demonstracji robotniczych. a rewolucjonista Dybienko natychmiast daje nogę. Uborewicza. Rozpędzić wybraną przez naród Konstytuantę. 259-260. Niemcy nie mieli po prostu sił. Rozdział 7 Czy komandarm był amerykańskim szpiegiem? Ludzie radzieccy mają własną dumę Na burżujów patrzymy wysoko z góry. Vacetisa nie były równie świetne i doniosłe. Dojdziemy i do nich. A wśród komandarmów II stopnia najsławniejszy był Dybienko: tylko on został członkiem rządu radzieckiego. Włodzimierz Mąjakowski Felsztyński. Blucher! Ci na pewno odnosili bojowe sukcesy! Owszem. Słusznie. Potrafił niszczyć. To. którzy przyjechali na motocyklach. nawet nie wsadzili za kratki. Uzasadnienie wyroku brzmiało tak: nie był gotów do walki. ale nie budować. Ale żeby sam miał walczyć na froncie . Ich zwycięstwa nie stały się powodem dorocznych obchodów.WIKTOR SUWOROW zajęty przez niewielki oddział Niemców.nie.. W Reżycy oddział niemiecki był tak nieliczny. Jakira. Ale byli przecież i inni dowódcy! Tuchaczewski. Niszczyć armię i marynarkę niczym krętek blady. cit. dowódca floty Dybienko ze swymi bojownikami. który pracował jeszcze przez całą dobę". ss. 13 Przed takimi oto przeważającymi siłami dał drapaka członek rządu radzieckiego. Putny. oto. z partii.

WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE wa" informuje. I mało kto spośród komunistów chciał przelewać krew marynarzy. Powstanie kronsztadzkie mogło stać się detonatorem. że w trakcie działań wojennych Hitler wyrzucił za tchórzostwo z rządu i partii nazistowskiej. oprawca. towarzysz Dybienko. punkty kontaktowe: anarchiści jedne. Jakira. cit. każdy więc mógł go rozpoznać. Niestety. Ponadto Goringa z karykatur znała cała Rosja. Tak właśnie było. Cała Rosja mogła eksplodować. którzy podarowali władzę Leninowi i Trockiemu. op. 1 Dziwne.Dybienko. Komuniści musieli stłumić bunt kronsztadzki. morskich i wojskowych Krymskiej Republiki Radzieckiej. s. Trudno oprzeć się wrażeniu. każda partia miała własne hasła. dezercję i dokąd go skierowali? Do pracy konspiracyjnej? Zresztą o jakiej konspiracji mówimy? Podziemie było partyjne. t. który strzelał do robotniczych demonstracji i rozprawił się z Konstytuantą. i wysłał go w charakterze zrzutka na radzieckie tyły . Komu ktoś taki jest potrzebny? Wyobraźmy sobie. Machnęli ręką na wszystko inne i ściągnęli 93 P . W 1921 roku był Kronsztad. On sam uciekł pod ziemię. rozlepia ulotki. nocami po cichutku zawiesza na kominach fabrycznych hitlerowskie sztandary. przy byle okazji zamieszczali w prasie swoje zdjęcia: spójrzcie tylko. Już zastrajkował Piotrogród. 3. Gdy bolszewicy zajęli Krym. to my. Gdy ludowi komisarze dorwali się do władzy. Dowodził doborową dywizją. Wyrzucili go z partii za bałaganiarstwo. że nikt już nie zagrażał młodej republice radzieckiej. że byli pogromcami Kronsztadu. a eserowcy inne. by ozdabiać je swymi podpisami: niech Rosja zna swoich władców! Twarz Pawła Dybienki znał niemal każdy marynarz bałtycki. 227. Kołłontaj. podziwiajcie nas. eks-marynarz Floty Bałtyckiej. tak samo zresztą jak Dybienkę. Do jakiej więc pracy konspiracyjnej wysłano Paszę Dybienkę. że od lata 1918 roku Dybienko prowadził działaność konspiracyjną na Ukrainie. Nikt go bowiem nie wysyłał do pracy w podziemiu. tchórzostwo. W chwili zagrożenia. Wówczas partia wysyła do walki z marynarzami swoich dowódców . pozostały po nich niezatarte ślady potwornych zbrodni. a ci rozbiegli się po całym kraju. W Kronsztadzie zbuntowali się marynarze. że konspirator zjawia się w lokalu konspiracyjnym z takimi oto referencjami: nie jestem już bolszewikiem. gdzie się ukrywa. gdyż większość czerwonych dowódców ściągnięto pod Piotrogród. Wtedy sprawa by się rypła: Sowietskąja wojennaja encyktopiedija. Dybienko tak się zakonspirował. Więc kto go skierował do pracy konspiracyjnej? W tym momencie biografowie sławnego rewolucjonisty nabierają wody w usta.Trockiego. Lecz Paweł Dybienko był w owych czasach w Rosji i na Ukrainie bardziej znany niż później Góring: cóż. członek pierwszego radzieckiego rządu. Nie ma oddziałów wiernych rządowi. Raskolnikow. Już chłopi w guberni tambowskiej przebijali widłami znanych z bestialstwa komisarzy. Dybienko został komisarzem ludowym ds. że nikt nie miał pojęcia. 92 schwytany konspirator Dybienko szybko wydałby całą zakonspirowaną organizację. co to takiego doborowa dywizja. Powstanie marynarzy bałtyckich tłumił także on: eks-przewodniczący Centrobałtu. Siediakina. skoro był bezpartyjny? Wyobraźmy sobie. Putnę i wielu innych.niech rysuje na parkanach swastyki. dajmy na to. Nie na długo. teraz chcę pracować dla was. skrytki. I to natychmiast. leninowsko-trockistowsko komisarz ludowy. Woroszyłowa z Chmielnickim. Tuchaczewskiego. Trzeba wyjaśnić. Jego fotografie zamieszczały wszystkie gazety. więc szybko by wpadł. Fiedkę. I dekrety pisali towarzysze często tylko po to. Kazanskiego. X otem wynurzył się. gdy władza radziecka wisiała na nitce. Góring był chłopem potężnym i każdy mógł łatwo go rozpoznać. wyrzucili mnie za tchórzostwo. Nikt nie groził komunistom poza narodami Rosji. przewodniczący Centrobałtu. wasi władcy . Gdy Czerwonych wypędzono z Krymu. Czytając biografie owych strategów niemal zawsze się przekonujemy. Góringa.

Za każdym razem. czyli zbieranina. Jak na tamte czasy bardzo wiele.pod lód. saniach. Podczas wojny domowej nie dorobił się ani jednego. gdy taki kryzys miał miejsce. Ale on wziął się do roboty. bez żadnych przerw. można było z nich strzelać do takich samych kolosów z potężnym opancerzeniem.ogłaszanie wyroków. na barkach. Dostał trzy ordery. to proszę bardzo. furmankami. Nazywała się swodnąja. wyrzucony z partii za tchórzostwo Dybienko. W ciągu dwudziestu godzin. Lecz wojna domowa to łańcuch kryzysów. Od tego heroicznego momentu Dybienko znów szybko zaczął się wspinać w górę. Przyczyna tego nie jest znana. Dowódcom i delegatom Trocki obiecuje mnóstwo orderów. Dybienko rozkazał rozwinąć drugą tyralierę 2 Nieprzetłumaczalna gra słów. Ale i to nie wystarcza. Zatonski. gwałcicieli. Batajsk.2 Zbiegł się do tej dywizji najbardziej odrażający motłoch. I znów lód kronsztadzki. to w ciągu dziesięciu godzin nieprzerwanej. bijcie się o zasługi! Na dodatek uformowano doborową dywizję. 64. Byli to m.doborowa. Ale i potencjalni klasycy socrealizmu nie załatwili sprawy. A karabin marynarzowi nie przysługuje. chłopcy. lecz przekręcano to słowo na sbrodnaja. Bubnow. Pierwsze odznaczenie otrzymał za Kronsztad.200 wyroków. z okrętów i milczących fortów Kronsztadu wywożono spiesznie amunicję w skrzyniach. Woroneż.. by zmusić ich do natarcia. No. Strzelanina na okrągło. I trupy . Strzelamy do własnych żołnierzy. kupił sobie sławę klasyka przyszły sekretarz generalny zarządu Związku Pisarzy ZSRR towarzysz Aleksander Fadiejew. by pod przymusem strzelali do naszych marynarzy. Tak samo potężne działa okrętowe. pułk przeszedłszy półtorej wiorsty w kierunku na Kronsztad. Tow. tłum. sbrodnaja . za flaszkę gotowych na wszystko. Mógłby więc dać sobie spokój. O odwadze Dybienki tak oto meldował zastępca naczelnika wydziału specjalnego Judin: „561. Wynurzył się z diabli wiedzą jakiego podziemia i woła: „Naprzód. którzy się wycofują. a zostaniesz klasykiem. Więc zabrakło amunicji. Tak. że teraz to już nie trupy oficerów. I znów przeręble.taka. nr 7/1991. są karabiny maszynowe. Jeśli na rozpatrzenie każdej sprawy stracić całą minutę. Rostów. Wówczas do walki z buntownikami rzucają partyjną elitę. I jeszcze jedno: w Kronsztadzie nie było żywności. on topi buntowników. 94 95 .jeśli bunt się rozprzestrzeni. [. naturalnie. w której skład wchodzi sbrod. Dowódcą dywizji został dezerter z pola walki. Zebrano komunistów-przestępców: złodziei.. nawiasem mówiąc.] Nasz kochany proletariacki sąd rozpatrywał każdy przypadek indywidualnie i wydał 2. jak tylko w Rosji karać umieją. Prostych żołnierzy do czegoś takiego namówić się nie dało. Warszawę. Komuniści wprowadzili takie rządy. towarzysze!". 1. lud rosyjski ukarze delegatów tak. pijaków. Za ekspedycję pacyfikacyjną. A wykonać je? Spróbujcie zastrzelić dwa tysiące ludzi. Piotrogród „Wojenno-istoriczeskij żurnał". Tylko. więc były nieprzydatne.in. i strzelać do tych. sami widzicie. jaki istniał w kraju i poza granicami. Nawet nie jest członkiem partii. Dlatego partia wysłała delegatów na X zjazd.]. Skoro świadomie wybrali nową władzę i chcą robić karierę płynąc poprzez rzeki krwi rosyjskiej. s. lecz marynarzy. 3 To też wcale nie jest proste . Dowódca 561. Na okrętach karabiny mają tylko wartownicy.. że nie wiadomo czemu gdzieś zniknął chleb.103 wyroki śmierci". Okręty wmarzły w lód. Ci znaleźli się w sytuacji bez wyjścia . ale gdy to przeciwko niemu się buntują. Miały ogromny zasięg.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE pod Kronsztad całą kadrę dowódczą. Lecz sami dowódcy nie wystarczyli.. Gdy buntował się sam Dybienko. Swodnąja znaczy połączona. odmówił pójścia do ataku. wysłali go za to na front. hałastra [przyp.. pułku podejmuje środki represyjne przeciwko swoim czerwonoarmistom. Strzelanie do piechoty z takich dział to jak strzelanie z armaty do wróbli. Są na okrętach działa małego i średniego kalibru. Werbują też początkujących literatów: idź. Kalinin. a wg terminologii wojskowej . Posłano więc słuchaczy szkół wojskowych. Masło i cukier również. intensywnej pracy można ogłosić 600 wyroków. chociaż jego kariera nie była już tak błyskotliwa jak dawniej. ciężarówkach oraz koleją pod Carycyn. Nie było tam żadnej wojny. Za rozstrzeliwanie..

Skończyła się wojna domowa. Głód był jedną z przyczyn powstania. Ilja Dubiński wspomina: „Przyjechał z Kujbyszewa Dybienko. ui go na Kremlu . Wśród nich także Dybienko. lecz Dybienko. owi wybitni stratedzy. Tuchaczewski zjawia się w Kujbyszewie. I był dumny.4 IV teoretyk wojskowości Paweł Dybienko się nie udzielał. Lecz z Kremla. Za te bohaterskie czyny wszystkich uprzednio wyrzuconych z partii ponownie przyjęto w jej szeregi. lecz nierozumny lud wciąż nie chciał uznać władzy ludowej. Stalin przyjmował Tuchaczewskie96 R. a Dybienko rzekomo je zdaje. Nadszedł rozkaz: zgarnąć Kutiakowa. ale niewiele. sam jest gotów pomóc czekistom zatrzymać zastępcę w swoim własnym gabinecie. Podczas ekspedycji karnej przeciwko głodnym marynarzom. od Stalina. Toteż co jakiś czas zapasy żywnościowe Kronsztadu oddawano miastu. czekali już funkcjonariusze NKWD". demaskował. Moskwa 1989. . w którym dopiero co aresztowano Kutiakowa. Tuchaczewski był tylko formalnie dowódcą Okręgu Nadwołżańskiego. To. gdy na zalewie ruszą lody. 13 maja. Ałksnisem. To chyba jakiś szatański zbieg okoliczności: tego samego dnia. 4 — Oczyszczenie 97 . Potem podrzucano coś czasem Kronsztadowi. Po roku zastanawiania się i wątpliwości przyjęto również Dybienkę. Napisał mnóstwo książek: „W carskiej flocie". Wszystkie te dzieła nie są poświęcone strategii i taktyce. Dostał nawet stanowisko: dowódca dywizji pacyfikacyjnej. Ten sam. s. „Z carskiej floty do Wielkiego Października". W 1919 roku wywieziono już wszystkie zapasy Floty Bałtyckiej i twierdzy kronsztadzkiej. Pozostaje na miejscu. Dybienko. I zapracował na jeszcze dwa odznaczenia.. Ubezpiecza. Ja 'ako 4 I. a druzgocącą pod względem posiadanej broni. Wówczas flota byłaby realną siłą. Mając dziesięciokrotną przewagę liczebną w ludziach. [. zaprosił do swego gabinetu swojego pierwszego zastępcę Kutiakowa. wyróżnili się wszyscy nasi dowódcy. Biełowem i innymi ujawniał zbrodnie.ok 1937 zastał komandarma Dybienkę na stanowisku dowódcy Nadwołżańskiego Okręgu Wojskowego w Kujbyszewie.] Chwalił się. Ale marynarze nie mogli czekać. Tuchaczewski udał się do miasta Kujbyszew.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE głodował. 201. zwyciężyli bezbronnych marynarzy i krwawo się z nimi rozprawili. Wraz z Blucherem. Dubiński. Jeśli Tuchaczewskiemu strzeli do głowy jakieś szaleństwo. Na odwrót. o czym Stalin rozmawiał z Tuchaczewskim na zawsze pozostanie tajemnicą.w księdze rejestracyjnej zachował się stosowny zapis. Faktycznie władza nad okręgiem pozostała w rękach Dybienki. Kutiakowa aresztowali 13 maja 1937 roku. Chełpił się współuczestnictwem. posiadaczem trzech orderów. Lecz po przekazaniu okręgu nigdzie się Dybience nie śpieszy. „Październik na Bałtyku". Primakowa i innych. Gdyby marynarze mogli jeszcze trochę wytrzymać. Jakira. piętnował. Putnę. Więc Dybienko pokazał. Osoby] szcziot.. to nie uda mu się nic zrobić: klucze do władzy nad Okręgiem Nadwołżanskim trzyma nie on. W ślad za nim śpieszy Dybienko chce sądzić Tuchaczewskiego. rzekomo przejmuje dowództwo Nadwołżańskiego Okręgu Wojskowego. ferował wyroki. Na froncie pacyfikacyjnym stał się legendarnym bohaterem. by zająć gabinet Dybienki. że mu ufają. Jego zastępcą był komkor Kutiakow. „Buntownicy". to powstanie powinno było się rozpocząć trzy tygodnie później. a tam ukryci za kotarami. jak to on. Dybienko nie sprzeciwia się. W czasach pokoju. lecz bohaterskim czynom legendarnego rewolucjonisty Dybienki. „Zrewoltowani marynarze bałtyccy" i tak dalej. twierdza na wyspie stałaby się niedostępna. co potrafi. Lecz Tuchaczewski zostaje aresztowany i wyekspediowany do Moskwy. I sądził. który po śmierci Czapajewa dowodził czapajewowską dywizją. którzy nie mieli czym strzelać.

Dybienko umiał godzić sprzeczności: z całej duszy nienawidził obszarników. których nigdy nie wysuwano bez podstaw: tych. a doszedł do tego. pozwalałem sobie wraz z nimi wypić. że nikt się z Rosji radzieckiej nie mógł wyrwać: jej granice szczelnie zamknięto.". ale on zna państwowe tajemnice.. a podczas prywatnych rozmów prosił ich o pomoc w uzyskaniu przez siostrę zasiłku. nie mógł (a może nie chciał?) pomóc własnej siostrze. komisarz ludowy. Lecz własną rodzinkę urządził za granicą. jeśli mknie obok nas długą czarną limuzyną. W liście do Stalina Dybienko zaprzeczał oskarżeniom o pijaństwo: „Notatki pracowników hotelu «National» zawierają część prawdy.. mieszkała jego siostra. W Ameryce. Mógłby ją przecież zabrać z kapitalistycznego piekła do radzieckiego raju i wszystko by grało! ±e kańskiego wywiadu i na prośbę o zasiłek dla ubogiej siostry patrzymy przenikliwym szpiegowskim okiem. Troska o siostrę to rzecz święta. gdyby tak robol fabryczny lub zwykły żołnierz poprosił kapitalistę o pieniądze? Co wtedy by z nim zrobiła władza ludowa? Dowódca Leningradzkiego Okręgu Wojskowego jakoś nie brzydził się czymś takim. która polega na tym. Dybienko skąpał Rosję we krwi. przygotowywał armię do światowej wojny wyzwoleńczej. którzy urodzili się później: w Związku Radzieckim wysuwano najbardziej absurdalne oskarżenia. uważał ich za krwiopijców i tępił bez litości wszelkimi sposobami. Nie przeszkadzało mu to w tym samym czasie naciągać kapitalistycznych wampirów na pieniążki dla swoich krewnych. eraz wyobraźmy sobie. Siostra ubogiego komandarma otrzymywała w Ameryce zasiłek. Szpiegostwo na rzecz Ameryki .to chyba przesada. by wszystkim żyło się lepiej. że czasami.nda. Ale były dwa zarzuty. Lecz jak się do niego zbliżyć. A co by było. gniewnie ich demaskował w swych nieśmiertelnych dziełach. myśliciela i organizatora współzawodnictwa pracy przy wyrębie lasów w więziennej celi. A rozkładu moralnego Dybienko się nie wypierał. Odbywał też oficjalne spotkania z przedstawicielami wojsk amerykańskich. Przechodzą obok ciebie tłumy. oficerów i wszyst98 kich pozostałych ciemięzców. Ale żadnych pijatyk nie było". Pomijając wszystko inne oskarżono towarzysza Dybienkę o alkoholizm i rozkład moralny. którzy nie żłopali wódy i nie podrywali cudzych żon. nie wiadomo czemu. że uda się unicestwić wszystkich burżujów. gdy odwiedzali mnie w hotelu znajomi. Pod tym określeniem rozumiano wtedy u nas wykraczające poza ramy przyzwoitości adorowanie cudzych żon.rm II stopnia Dybienko. kapitalistów. Do wiadomości tych wszystkich. zdemoralizował się pod względem moralnym. koma. strzeżony przez ochroniarzy? Jeśli mieszka w specmieszkaniu na specpiętrze specdomu? Wolny czas spędza na specletniskach? Je i pije w specrestauarcjach? Nie chodzi do sklepów? Wszystko 99 T. kto ma dostęp do tajemnic.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE A skończyła się kariera tego dowódcy. poświęcił życie na walkę z nimi. nie oskarżano o nadużywanie alkoholu i rozpustę. Jeśli zaś oskarżano. Uchwała KC WKP(b) z 25 stycznia 1938 roku stwierdza: „Zamiast wykonywać uczciwie obowiązki związane z dowodzeniem okręgiem ciągle urządzał pijatyki. lecz kto z napotkanych ludzi ma dostęp do tajemnic? W danym przypadku problem odpada sam przez się. zastępca komisarza ludowego. Najtrudniej w wywiadzie zagranicznym jest znaleźć kogoś. musiały istnieć podstawy. że on. że jesteśmy agentami amery- . Lecz trzeba wybrać jedno z dwojga: albo dokonać przewrotu w Rosji i rozniecać rewolucję światową w nadziei. I osiągnął swój cel. Na dodatek stwierdzono. Gdybyśmy byli agentami amerykańskiego wywiadu i stanąłby przed nami dowódca Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Ale towarzysz Dybienko i pod tym względem nie był zbyt krystaliczny. albo naciągać tychże burżujów na szmal. od szpiegostwa na rzecz Alaski począwszy po diabli wiedzą co. to pierwszy kłopot mamy z głowy: kto jak kto. dowódca okręgu. że Dybienko był szpiegiem amerykańskim. Własnemu narodowi urządził takie życie.

Zadanie wywiadowcy polega na tym.wytartą monetę. czego potrzebuje towarzysz Dybienko? To żadna tajemnica: sam opowiada o wszystkim. Ten. czy komandarm Dybienko był szpiegiem amerykańskim. Baksy! Werbując człowieka trzeba tak podsunąć przynętę. klasowej. nie proś! Nasi stratedzy nie znali jednak zasad.. że razem z robakiem można połknąć haczyk i nie ruszy przynęty. na co można go schwytać. nie wystraszyć. że doszło do werbunku. Wielcy stratedzy. nie nasuwać podejrzeń. Kontakt już jest. że złapie przynętę. Sam prosi: dajcie mi! Ależ musieli się dziwować generałowie amerykańscy: bohater rewolucji.^produkowała. Dam sto tysięcy procent gwarancji: Amerykanie nie skorzystali z tej możliwości pozyskania nowego agenta. dowódca Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. odsłania swoje najsłabsze strony. a oni. za funt.lekkim muśnięciem.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE mu przywożą do domu.. Należało więc wszystkim nikczemnikom na dowódczych stanowiskach przekonująco i wyraźnie uzmysłowić. Lecz jak dowiedzieć się. Nie mieli poczucia rewolucyjnej. Szeleszczące dolarki. gdyby tak znalazł się tam mój własny zastępca rezydenta. Nie tylko sam opowiada. prosili cudzo1 ziemców o pantofle dla żony lub kochanki. dojdzie do tego. Dopiero potem by się szarpał na haczyku. nie może sam pomóc siostrzyczce. I molestowali byle cudzoziemca: załatw mi to lub tamto. jeśli podreperowuje swoje rewolucyjne zdrowie w specsanatoriach? Podróżuje specpociągiem? Łowi rybki w specjalnych zbiornikach wodnych. A Stalin przygotowywał kraj i armię do wojny. że to nieładnie tak postępować. za dolar. Gospodarkę rozbudowali tak. by dowiedzieć się. ptaszkowi . VI lie o to chodzi. Nikt nawet by się nie domyślił. leninowski komisarz ludowy. młodszy Nawigator. W obecności ochrony i tłumaczy.ziarenek. proletariackiej lub narodowej dumy choćby za grosz. to są to speczakupy w specsklepach. Ech. mający dostęp do państwowych tajemnic. Nawet głupi leszcz. A z towarzyszem Dybienką nawet pod tym względem nie ma problemów. Osobiście oświadczył amerykańskim delegatom: potrzebna mu amerykańska forsa. że podobne zachowanie będzie uznane za szpiegostwo. Nic ich nie kosztowało zwrócenie się do przeciwnika z upokarzającą prośbą. A jeśli nawet idzie na zakupy. Filateliście .. Tymczasem nie wolno prosić. w rodzaju Dybienki. Tymczasem prawie wszyscy nasi wodzowie średniej rangi przeobrazili się w petentów. Zielone. ciągotach. Ze wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wysoki rangą petent. a nawet przejrzał. nie bój się. Numizmatykowi . Zwerbowałby tak.. że całkowicie do tego dojrzał. toż to dla szpiega istna gratka. Sam oświadcza. pasjach? Gdy chcemy schwytać wiewiórkę. nie trzeba się bać. że będzie urażony. by go nie obrazić. I gdzie go dopaść. 101 N„ . musimy jej nasypać orzeszków. jak doświadczony kieszonkowiec wyciąga gruby portfel z wewnętrznej kieszeni . skich wojskowych z towarzyszem Dybienką. że nic innego prócz czołgów i samolotów nie . wirtuoz werbunku! Le100 ciutką rączką pozyskałby Dybienkę! Natychmiast. wyzbyci sumienia. kto prosi. W październiku 1917 roku do władzy dorwała się tłuszcza. Na przykładzie Dybienki i innych petentów towarzysz Stalin pokazał wyższemu korpusowi oficerskiemu. Zwerbować mógł go pierwszy lepszy cudzoziemiec. I nie trzeba zachowywać ostrożności. do jeleni strzela w specrezerwatach? Zawsze otacza go ochrona? Okazja nadarzyła się: spotkanie delegacji amerykań. I wszyscy zrozumieli towarzysza Stalina. nie znali pojęcia honoru. gdy ruszy swoim rybim móżdżkiem. Istnieje żelazna zasada: nie wierz. jaką komu przynętę podsunąć. małpce zawiesimy banana na sznurku. Łącznie ze zwerbowanym. Chodzi o to. Lecz jak uda się agentowi (jeśli wślizgnął się między członków delegacji) w trakcie oficjalnych rozmów przejść na tematy prywatne? Jak wyciągnąć od czerwonego dowódcy informacje o jego zainteresowaniach. w tym samym gabinecie.unikatowy znaczek.

wnosił do każdej sprawy szaleńczy fanatyzm. A Dybienko w lot chwyta rzucony mu ochłap: choćby nawet łagrami rządzić. Czekista Frinowski . świadczyła o nieuleczalnych ciągotach do rządzenia. że gdyby Dybienko dożył do 1941 roku to on. Równocześnie tak skutecznie pozrywał nieusankcjonowane kontakty prywatne. zatopić Flotę Czarnomorską w Noworosyjsku. Nie będziemy polemizować z takimi opiniami.. przywódca zrewolucjonizowanych marynarzy. Ale gdzie tam. nie radzisz sobie. Dlatego towarzysz Stalin postanowił jeszcze raz sprawdzić Dybienkę. chwyta za stołek i trzyma. Mógłby Frinowski się wymówić . porozmawiamy 0 nich jeszcze. Armię Pancerną generała pułkownika Hoepnera. To nie tylko stalinowskie poczucie humoru. był gotów bez zastanowienia dowodzić oddziałem marynarzy grabiących domy duchowieństwa i osobiście przeszukiwać redakcję pogardzanej przez bolszewików liberalno-profesorskiej gazety «Russkije wiedomosti». że jest buntownikiem. a w końcu 5 całą kulturą.". Umarł jako klawisz więzienny. dowodzić Flotą Bałtycką. W każdym razie miał doświadczenie walk w tych miejscowościach. Raskolnikow był człowiekiem idei i żołnierzem partii. Razem przeszli przez Centrobałt. byle na kierowniczym stanowisku. idealny wykonawca tajnych poleceń Lenina. gdy spadli z wysokości. obaj mieli wspaniałe żony 1 obaj zostali przez nie porzuceni. wydawnictwem. to także sprawdzian. Gotowość kierowania czymkolwiek. byle tylko kierować. Dybienko należał do tego samego gatunku: wszystko jedno gdzie. „Litieraturnaja gazieta".. że Związek Radziecki stał się dla obcych wywiadów najtrudniejszym krajem do rozpracowania. Dowódca floty Raskolnikow miał kierować kulturą. we dwójkę dopuszczali się zbrodni w portach bałtyckich. Stalin wyszukiwał ludzi bez zasad. Wyobrażał sobie natomiast.. Podobnie jak Frinowskiego. zatrzymałby pod Pskowem i nad Narwą hitlerowską 4. Stalin wiedział. Pozbawiony poczucia humoru i skłonności do refleksji. 25 marca 1992 r.flotą. Kazał mu rządzić zekami.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Rezultat czystki: Stalin zlikwidował nie tylko szpiegów i potencjalnych szpiegów w środowisku wysokich dowódców wojskowych. akich jak Dybienko była cała galeria. nie 5 dam rady... żeby tylko stanowisko było eksponowane. Wspięli się na zawrotną wysokość. Znał okolice i przejścia. 102 . kierować czasopismem. pazernych na władzę i nimi manipulował.. VII . Zaczynał jako bandzior. rozpędzić Konstytuantę. a skończył jako lagrowy konwojent.. tylko że inaczej. Ale jeden jest niemal bliźniaczo podobny do Dybienki. kogo gdzie umieścić. Mówią. obdarzony nieprzeciętnym talentem stratega..wyrębem lasów. a pierwszemu ludowemu komisarzowi do spraw morskich Dybience ... „Litieraturnaja gazieta" opisuje go tak: „Pechowy literat (na partyjny pseudonim wybrał sobie nazwisko słynnego bohatera Dostojewskiego).nigdy nie byłem na okręcie. Czekiście Frinowskiemu kazał dowodzić Czerwoną Flotą. A w trzy miesiące później towarzysz Stalin mówi: za wysoko wlazłeś.

główną siłą uderzeniową i manewrową była wówczas kawaleria. We wszystkich trzech sitwach działo się to samo: walczono o władzę wewnątrz grupy. Tak jest zawsze i wszędzie.OCZYSZCZENIE Rozdział 8 Czerwoni Kozacy i żołnierze Pierwszej Konnej Jeśli konieczność nie zmusza ludzi do prowadzenia wojen. Można wymyślić również inną nazwę. brygady. Niektórzy spośród dowódców 2. dlatego im dostawało się najwięcej odznaczeń. Czerwona kawaleria. Machiavelli. Wojna domowa była wojną manewrową. można nazwać te trzy grupy trzema mafiami kawaleryjskimi. [w:) N. że dowódcy kawalerii mieli więcej możliwości wyróżnienia się. korpusy i armie konne. zostawiał w okrążeniu działa i karabiny maszynowe. A raczej zupełnie inaczej. to niemal zawsze można go obejść bokiem i zaatakować przeciwnika od tyłu. Armia Konna i Czerwone Kozactwo. na przykład.' Niccoló Machiauelli ficjalna wersja głosi. a jeśli nawet jest. Także podczas wycofywania się. Żaboklicki). Właśnie dlatego. „Wybór pism". Tak samo jak czołgiści po drugiej wojnie światowej. Tuchaczewski też opierał się na kawalerzystach. s. stalinowcy i trockiści. Naturalnym skutkiem wojny manewrowej było to. dywizji piechoty. kawalerzyści byli pierwsi. brak zwartego frontu. Warszawa 1972. gdy rozdawano ordery. Stosownie do tego ukształtowały się trzy grupy dowódców kawalerii. Grupę 2. 1 N. a równocześnie każda grupa walczyła z dwiema pozostałymi. 2. Niezmierzone przestrzenie. była niejednorodna. na przykład spod Warszawy. lotnicy. pułki. Piechota. którzy dzielili ludzi na swoich i obcych. zmienili sztandary i dołączyli do tych z Pierwszej Konnej lub do 105 104 . kawaleryjskiej dywizji łatwiej było brać nogi za pas niż. jej przywódców ogłoszono wrogami i rozstrzelano. K. SS i SA. Machiavelli. że Stalin liczył na poparcie kawalerzystów. nie mogła wkroczyć pierwsza do zdobytych miast i wsi. lecz sedno pozostaje to samo: istniały trzy grupy dowódców. Dowódca piechoty tracił swoich ludzi w lasach i na bagnach. podobnie jak wszelkie inne formacje. Pozostały dwie koterie: weterani Pierwszej Konnej i Czerwoni Kozacy. Tak właśnie postępowały kawaleryjskie szwadrony. choćby nawet bardzo chciała. Armii Konnej po rozgromieniu ich ugrupowania poprawili się. W toku wojny domowej pojawiły się trzy superpotężne formacje kawaleryjskie: 1. „Rozważania o pierwszym dziesięcioksięgu historii Rzymu Liwiusza". Armii Konnej wspólnym wysiłkiem wyeliminowano z gry. Po wojnie domowej właśnie oni zajęli najwyższe stanowiska dowódcze w Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. prowadząje z ambicji. knajacy i cwele. Jeśli wolicie. dywizje. a Tuchaczewskiego popierali przedstawiciele broni technicznych: czołgiści. każdy ruch dzieli się na zwalczające się nawzajem grupy: bolszewicy i mieńszewicy. To niezupełnie tak. a kawalerzysta dziarsko czmychał na koniu wraz ze swą dywizją. 328 (przeł. Tylko że byli to inni kawalerzyści. artylerzyści. Armia Konna.

marszałek Związku Radzieckiego A. Wkrótce potem weterani faworyzowanej przez Stalina 1. Weterani Pierwszej Konnej twierdzili. popychał w górę. Co prawda. W 1922 roku Stalin objął stanowisko o dziwnej nazwie . Nie prezydent. Ale wtedy. Ulegli naporowi ludzi z Pierwszej Konnej i pogodzili się z własnym losem. Z Budionnym walczyli razem w 1918 roku w Carycynie. że zaczynał karierę w Pacyfikacyjnej Brygadzie Kawalerii 1. Zatem. Rybałko. Ludzie z Pierwszej Konnej uważali. Żmaczenko i wielu innych. ludzie z Pierwszej Konnej wypierali wszystkich innych.sekretarz generalny. Głównych przywódców Czerwonej Kozaczyzny zlikwidowano. Chruliew i wielu innych. Toczył się bój. nie przewodniczący. T i ni 106 am. Ci z Pierwszej Konnej. generał armii A. Widać to dziś wyraźnie. Pieriesypkin.Zjej szeregów wyszli marszałkowie Związku Radzieckiego Kliment Woroszyłow. Greczko też należał do tej koterii. w latach dwudziestych i trzydziestych. lecz sekretarz. Apanasienko. Koszewoj. Armii Konnej. że to oni zwyciężali we wszystkich bitwach i potyczkach. X odczas wojny domowej towarzysz Stalin bywał często tam. że jest żołnierzem Pierwszej Konnej. Większość przywódców Czerwonej Kozaczyzny została wybrana. że wszystkie zwycięstwa na frontach wojny domowej inspirował i organizował najmądrzejszy z mądrych. Armii Konnej zajęli najwyższe stanowiska we władzach wojskowych.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Czerwonego Kozactwa. od połowy lat dwudziestych do połowy lat siedemdziesiątych klan ten miał ogromną władzę nad wojskiem. popierał. Trzymali się razem i na wojskowy Olimp obcych wpuszczać nie lubili. Także na froncie ideologicznym. marszałek wojsk łączności I. marszałek wojsk pancernych P. P ministrem obrony narodowej do 1976 roku. Z jej dowództwem Stalin poznał się jeszcze przed powstaniem Pierwszej Konnej. Grupa 1.sekretarzyna. Zostali ci. A. Armia Konna. Czerwoni Kozacy też byli mocni. a o swej służbie w 2. twierdzili.Wydział Ewidencji i Przydziałów Kadry Kierowniczej [przyp.przeważnie sam ich dobierał. Armii Konnej zwyciężyła. Siemion Timoszenko. Był on 2 Ros. Armia Konna odwzajemniała tę miłość. a Woroszyłowa Stalin znał jeszcze przed październikowym przewrotem. Lecz trzeba pamiętać .to była młoda kadra. że po objęciu stanowiska sekretarza generalnego towarzysz Stalin „skoncentrował w swoich rękach nieograniczoną wła2 dzę".]. Przykład: jeden z eks-dowódców 2. co nazywano u nas „doborem i przydziałami kadr". Siemion Budionny. Gorbatow. zaś sfrustrowani Czerwoni Kozacy rwali się do boju o nagrody i stołki: to jeszcze nie koniec rewolucji! Naprzód! 107 . przyszłym Stalingradzie. Otdleł ucziota i raspńedielienija rukowodiaszczich kadrów . którzy zajmowali niższe stanowiska. że kadry decydują o wszystkim i zajmował się tym. Chudiakow. Nie podobało się to Czerwonym Kozakom. Z ich szeregów wyszli marszałek Związku Radzieckiego P. generał pułkownik F. gdzie wojowali Czerwoni Kozacy. Gorodownikow ogłosił. A Czerwoni Kozacy mieli co do tego wątpliwości. generałowie armii I. Walka dowódców obu ugrupowań kawaleryjskich toczyła się na wielu płaszczyznach. trudno było odgadnąć finał tej walki. że na razie trzeba się uspokoić. A także Tuchaczewski. gdzie znajdowała się 1. towarzysz Lenin szybko się połapał. Armii Konnej nigdy nie wspominał. Nie tylko znał dowódców tej armii . towarzysz Stalin. Władza też nosiła dziwną nazwę: Uczraspried. bywał zazwyczaj towarzysz Trocki. O sile 1. I Jakir. zdobywszy władzę. Towarzysz Stalin uczył. Czerwoni Kozacy mieli na ten temat odmienną opinię. poparta i ustawiona na stanowiskach przez towarzysza Trockiego. Oka Gorodownikow wspominał. tłum. Armii Konnej świadczą późniejsze losy jej pupili. Armii Konnej. Minister obrony.jak Stalin pisał w listach do córki . marszałek lotnictwa S. 1. zająć wewnętrznymi sprawami kraju. a nawet .

Urodził się w 1897 roku w zamożnej rodzinie. Czerwoni Kozacy Primakowa na wiadomość o tym wysłali telegram: „Towarzysz Lenin może pojechać do Genui tylko wtedy. 5 A kogo nasza ukochana władza uważała za bandytów. „Przełom" i inne. był dowódcą korpusu. „Rajdy kawalerii". a potem w korpus.. Okrutny reżym carski poprzestał na wysłaniu gimnazjalisty w głąb kraju. dywizją. Nic nie zrozumiemy ze sprawy Tuchaczewskiego. który szturmował Pałac Zimowy. Kochana władza wybaczyła rewolucjoniście Primakowowi samowolne rozstrzeliwanie wrogów ludu. 3 Z następnego zdania wynika. Gdy rządził towarzysz Stalin. za coś takiego publicznie by Primakowa powieszono. również bywał bezlitosny: „trafił pod sąd WCIK4 za samowolne rozstrzelanie bandytów".Wsierossijskij Centralny] IspolnUielnyj Komitiet . WCIK . komuś pomagać. by się od tego uchylić: zaczął demonstracyjnie rozpowszechniać antywojenne ulotki. Ten strateg też wywodził się spośród pacyfistów. że gdy nie było to konieczne. konieczna jest internacjonalistyczna pomoc dla braci klasowych. zwłoka to pewna śmierć. Znalazł oryginalny sposób. że sam pojedzie do Genui z wyciągniętą ręką i poprosi burżujów o pieniądze. dobrze wiemy. Gdy monarchia runęła. należało działać ze szczególną energią.bezlitosny". Tuchaczewski czuł się urażqpy. jak Paweł Dybienko. Towarzysz Tuchaczewski też myślał podobnie. Wciąż chcieli kogoś wyzwalać. siedzący od paru lat na tyłach Primakow powrócił w aureoli bojownika i rewolucjonisty. Wśród jego książek jest również i taka: „Indie walczące". Rosja Radziecka znalazła się w paskudnej sytuacji: ze światowej rewolucji nici. Pułk 108 Z Czerwonego Kozactwa przeobraził się w brygadę. Teraz już nie jest pacyfistą. 1 Jakir. 1 października 1988 r. Żeby jednak trafić pod sąd WCIK za takie błahostki. następnie w dywizję.]. Po wojnie domowej Primakow zajmował szereg wojskowych i dyplomatycznych stanowisk. Witalij Primakow. gdy wkroczy tam Armia Czerwona"..Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy [przyp.. 109 . pilnie należy wprowadzić do Afganistanu ograniczony kontyngent wojsk. trzeba zacząć. W październiku 1917 roku dowodził jednym z oddziałów Czerwonej Gwardii. Własne problemy im nie wystarczały. Idee dowódców Czerwonego Kozactwa były bardzo bliskie ideom towarzysza Trockiego: sformować konny korpus i wysłać go z pomocą walczącym braciom w Indiach. W 1922 roku odbyła się międzynarodowa konferencja w Genui. Na Syberię.Afganistan w ogniu". 4 8 3 Ibid. tłum. Lenin uznał za stosowne. Głód i śmierć milionów chłopów ukraińskich Primakow uznał za wymysł wroga klasowego. jeśli wypadnie nam z pamięci to. po powrocie z dalekich podróży.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Jeden z ideologów Czerwonego Kozactwa pułkownik Ilja Dubiński napisał o nim mnóstwo książek : „Bojownicy z żelaza". że podobi^e jak Czerwoni Kozacy. „Krasnaja zwiezda" informuje: „był surowy. „Pancerz Sowietów". wyrzucony. W roku 1915 gimnazjalista Primakow osiągnął wiek poborowy. I Konnym Korpusem Czerwonego Kozactwa. Primakow działał. W 1930 roku. „pokojowe współistnienie" z kapitalistami. brygadą. IV apoznajmy się z niektórymi spośród Czerwonych Kozaków. Na wiadomości o głodzie odpowiedział cyklem wierszy: „Krasnaja zwiezda". których protegował nie Stalin. opublikował książkę . Na tych. Czerwoni Kozacy rwali się do walki 0 wolność uciemiężonych Hindusów. W styczniu 1918 roku Primakow sformował pułk Czerwonego Kozactwa i stanął na jego czele. a gdy było trzeba .. lecz Trocki. attache wojskowym w Afganistanie i w Japonii. W walce o władzę postawił na Czerwonych Kozaków. odsunięty. kraj leży w gruzach. Jej główna myśl: chwila dojrzała. lecz wcale nie chciał iść na wojnę. jak wyrażał się towarzysz Lenin. Primakow kolejno dowodził pułkiem.

Ibid. Ibid." 9 Gdzie tylko. przyszedł do mieszkania dywinżyniera S. w 1935 roku Dmitrij Szmidt otrzymał stopień komdywa. „Chałupa ta nie umywała się w najmniejszym nawet stopniu do willi Szmidta. kinomechanik z Priłuk. ich dowódca i genialny strateg. Kiedyś te eleganckie mieszkania z wzorzystymi parkietami. Stalin musiał przełknąć tę obelgę".sąsiednią brygadą zmechanizowaną. wstąpił do partii w 1915 roku. podszedł do sekretarza generalnego. Motyw przewodni: wojnę domową wygrali Czerwoni Kozacy oraz towarzysz Primakow. nie udawajcie bojowników o powszechną równość i braterstwo. Trudzi się wolny lud robociarski Wesołe piosnki na stepie śpiewa. w Wyszogrodzie. „Otworzył nam pan domu. mało cenił świętości i autorytety. Miejcie. Na znak protestu nie nosił trzech przyznanych sobie rombów. Przyjechał do Moskwy i odnalazł Stalina podczas przerwy w obradach. 120. Ilja Dubiński..wodociąg. Odziany w czerkieskę. I dalej w tym samym stylu: życie stało się lepsze. w której były wszystkie wygody . oto portret jeszcze jednego Czerwonego Kozaka. towarzysze dowódcy.dowódcy. jak żyło się proletariackim dowódcom: „Wyznaczono mi mieszkanie w domu koło teatru Iwana Franki. po wojnie dowodził w nim dywizją. 111 Rapoport. Aleksiejew.7 Naturalnie. piewca Czerwonego Kozactwa. Dzieł z zakresu strategii i taktyki Primakow nie popełnił.6 6 A Nie był to jedyny wyskok Szmidta. z papachą na głowie. s. Takie traktowanie uznał za niesprawiedliwe. bez konsekwencji. Niegdyś partyzant. Moskwa. życie stało się weselsze.. Z czterema rombami pojawiał się demonstracyjnie przed samym Stalinem. op. Na przykład.. s. Na odwrót. a Dmitrij Szmidt . zaś w drewnianych domkach . znajdował się obóz wojskowy. który równie dobrze mógłby być maneżem. Bordowskiego. Nawet nie ganił Primakowa: niech się gówniarz cieszy. syn żydowskiego szewca. Pozostał. s. cit. sztukaterią i holenderskimi piecami kaflowymi należały do ludzi z kijowskich wyższych sfer". Brygadą Pancerną w Kijowie. s. Dubińskiemu przydzielono drewniany domek. cit. lecz jeśli macie to wszystko.. zaklął i wydobywając urojoną szablę. 8 W pobliżu. balkon na piętrze. nawiasem mówiąc. 110 . Szmidtowi to nie wystarczało: „Uważał się za pokrzywdzonego". uszy ci obetnę!». 120. w latach trzydziestych dowodził 4. W 1935 roku komkor Primakow został powołany na stanowisko zastępcy dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego.dystynkcje komandarma II stopnia. 293. jak towarzysz Tuchaczewski. baseny i łaźnie w swych mieszkaniach. tak jak inne mu podobne.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE A dzisiaj w kraju bezkresnym Nad morzem. Arbat. zagroził: «Koba. dosłownie w przeddzień XV zjazdu. wpadł we wściekłość. trafił Czerwony Kozak Dubiński.. Ibid. Dzielnie walczył na frontach w korpusie Czerwonego Kozactwa. Oficjalna propaganda kremlowska opisuje go tak: „Dmitrij Szmidt. piętro nad mieszkaniem Szmidta. 208." 1 0 Nie mam nic przeciwko luksusowym mieszkaniom i letnim rezydencjom z balkonami i strzelnicami. 124. a nawet własna mała strzelnica. s. człowiek niebywałego męstwa. wszędzie jego pokrzywdzeni przyjaciele żyli naprawdę z rozmachem. Towarzysz Stalin traktował te wybryki pobłażliwie. Po prowokacyjnym wykluczeniu Trockiego z partii. lecz cztery ... Zaprowadził do salonu. op. 7 8 9 10 Dubiński. tak jak to lubił towarzysz Vacetis. W latach dwudziestych był aktywnym trockistą. chociaż dowodził wówczas tylko brygadą. a tam w namiotach mieszkali czerwonoarmiści z brygady pokrzywdzonego Szmidta. co końca nie ma. miejcie ogrodników i psiarczyków. Dubiński opowiada.

pokłócili się. Kłótnia urażonego komdywa z ludowym komisarzem obrony to nic nadzwyczajnego. Mitia. Jeśli możesz obciąć Stalinowi uszy. lecz w moich czasach dowódca brygady w kapeluszu z bażancim piórem nie tylko nie ośmieliłby się wejść do gabinetu dowódcy okręgu. nie trzeba zbyt wiele rozumu. który publicznie groził Stalinowi. 102. mnie też nie cierpi. zostać politykiem? To nim zostań. lecz nie pchaj się do polityki. by wymachiwać wyimaginowaną szablą przed stalinowskim nosem. Mitia. niepokorne. „Co. 113 . Stalinowi natomiast grozi urażony dowódca 8. a naprzeciwko idzie marszałek Związku Radzieckiego Michaił Tuchaczewski." Może zdeprawowała Dubiński. W Moskwie komdyw Szmidt został przyjęty przez ludowego komisarza obrony Woroszyłowa. Marszałek Związku Radzieckiego utyskuje na gorzki los do swego podwładnego. by w przewidywaniu rychłej wojny nieco przykręcić śrubę? Bo czyż przyjaźń komandarma I stopnia Jakira i dowódcy 8. nie mógł dopuścić. Odebrano im pierwszoplanowe role. Czy to nie przesada? Marszałek Związku Radzieckiego na korytarzu Ludowego Komisariatu Obrony skarży się. OCZYSZCZENIE vi a Czerwonym Kozakiem. umacniać siłę obronną. przyszły zwierzchnik sił zbrojnych. że obetnie mu uszy. Ale przedtem obetnij naszywki z rombami. Brygady Zmechanizowanej Szmidta. to kto za nim stoi? B. ctt. nie pogłębiła się ponad miarę? Albo taka scenka. Urażeni Czerwoni Kozacy pragnęli słodkiego życia i władzy dla siebie. W takiej sytuacji armia powinna była raczej zająć się własnymi sprawami. towarzyszu Szmidt. Grozi publicznie. 112 Z VII mnie epoka. zrób to. niezbici. Rzecz jasna. Po to. Nawet dowódca armii na coś takiego by sobie nie pozwolił. Dowódca dywizji też nie zdecydowałby się na coś takiego. cywilnej kurtce do kolan i zie11 lonkawym filcowym kapeluszu. w jakiej wypadło mi służyć. więc w bezsilnej złości popełniali straszne głupstwa. choć dzieli ich wiele szczebli drabiny służbowej: wiecie. nikomu nie grozi. Lubili władzę i wygodne życie. nie pchać nosa do polityki.starcie na najwyższym piętrze władzy politycznej. wstyd by mu było nawet znaleźć się w pobliżu sztabu okręgu. w wysokich butach myśliwskich. że go nie lubi zwierzchnik. Oto gabinet komandarma I stopnia Jony Jakira. 101. Stalin realizuje własną linię polityczną. nie chcieli się nikomu podporządkowywać. rób to. A co byłoby podczas wojny? Co by mogło się stać w atmosferze kryzysu i paniki? Na co wówczas sobie pozwoli urażony Szmidt? A w ogóle. „Do gabinetu wszedł Szmidt. nie lubią mnie tutaj. s. op." 12 Marszałek Związku Radzieckiego Tuchaczewski nazywa dowódcę brygady Mitią. nie lubi was ludowy komisarz? Nie martwcie się. natomiast nie uznawali władzy nad sobą. s. Jeśli zaś chcesz dowodzić brygadą. Na odwrót. przekaż brygadę i włącz się do walki politycznej. że się obetnie stalinowskie uszy. Po co grozisz? Toczy się walka między Stalinem i Trackim . Czy komandarm I stopnia Jakir nie rozpuścił aby swych ukochanych Czerwonych Kozaków? I czy nie nadszedł czas. Szmidt wychodzi z wysokiego gabinetu. publicznie obraża. dowodzącego najpotężniejszym w ZSRR Kijowskim Okrę• giem Wojskowym. Dowódca brygady grozi Stalinowi w czasach pokoju. by istniały w jego wojsku dwa potężne. Brygady Zmechanizowanej. Stalin. który podczas wojny będzie naczelnym dowódcą. I dowódca korpusu.WIKTOR SUWOROW biografie Czerwonych Kozaków można prezentować dalej. Szmidt grozi władcy Rosji. lecz zawsze otrzymamy ten sam obraz: urażeni ludzie. Chcesz. komdywem Szmidtem stali Jakir i Tuchaczewski. przypadek ten świadczy o całkowitym braku rozumu u urażonego Szmidta. rzucać mięsem i grozić. Zwłaszcza w godzinach pracy..

opierał się na dawnej sławie. wychowany w brytyjskim parlamencie. którzy grozili Stalinowi. Właśnie dlatego. 1/6. 115 1 W . nieskrywaną niesubordynacją i chuligaństwem. Tuchaczewski sam wpisał się na listę oponentów. Lecz istniała też poważniejsza przyczyna rozgromienia Czerwonych Kozaków. erudycji i nieugiętej woli. że w latach ciężkich doświadczeń stał na jej czele tak genialny i nieugięty dowódca. Sam nawiązał z urażonymi kontakty typu „Wasia-Mitia". zniszczył Czerwonych Kozaków. Sam skumplował się z tymi. Sam zbliżył się do tych. t. Rozdział 9 Co to jest partyzantka. Stalin stworzył aparat władzy i oparł się na tym aparacie. brutalnym. którym przyszło do łbów wskazywać Stalinowi. bezlitosnym zarówno w działaniu jak w rozmowie i nawet ja. „Druga wojna światowa". człowiekiem gwałtownym. Zatem sam wydał na siebie wyrok.1 Winston Churchill 1927 roku walka między Stalinem a Trockim osiągnęła apogeum. W. czyli jak Jasza Ochotników ochraniał Wodza Wielkim szczęściem dla Rosji było to. jaką ma wybrać linię polityczną. Gdańsk 19941996. szykując się do wojny. którzy demoralizowali Armię Czerwoną przesadnymi pretensjami. jak Józef Stalin. Trocki własnej bazy stworzyć me potrafił. Stalin był człowiekiem o niezwykłej energii. krzykliwych hasłach i niezbyt licznych grupach swych zwolenników.WIKTOR SUWOROW nawidzące się nawzajem klany. Churchill. nie mogłem mu sprostać.

domagający się w zasadzie niewolnictwa: wy będziecie harować. Aby mnie nie posądzono o uprzedzenia. natomiast w marksistowsko-trockistowskich armiach pracy należało pracować wyłącznie na potrzeby władców. Chłop pańszczyźniany mógł wykupić sobie wolność. koszary i lagrowe prycze dla całej ludności kraju. a ja będę wam wydawał rozkazy. uwielbiają biurokrację. Obrotny Eisenstein przygotowywał film o szturmie na Pałac Zimowy. jest to całkiem inna historia niż ta. że sympatie kraju były po stronie Stalina. Słowem. Tuż przed dziesiątą rocznicą rozpalały się namiętności. lubią armie pracy. ak więc w latach dwudziestych w śmiertelnym starciu zwarły się dwie siły: zwolennicy koszarowego marksizmu. Nawiasem mówiąc. Lecz wówczas można było się spodziewać Bóg wie czego. koszarowego. nie opowiadam tej historii własnymi słowami. Praca miała być przymusem.Akademia im. Trocki żądał całkowitego ujarzmienia narodu w armiach pracy. od demonstrujących na ulicach wojowniczych wielbicieli Trockiego do zamachów na wodzów. \ II T 1927 roku wydarzenia października 1917 roku oficjalnie nazywano przewrotem. Waśnie tego chciał Trocki. Różnica między jego pomysłem a prawem pańszczyźnianym sprowadzała się do tego. a część dla siebie. Trocki zapewniał. że to on wszystko zorganizował i że zwyciężył. choć żadnego szturmu nie było. na czele z Trockim i zwolennicy łagodniejszej formy socjalizmu ze Stalinem na czele. Potem przez dziesiątki lat komuniści na całym świecie pokazywali eisensteinowską lipę w charakterze kroniki filmowej. cytuję historyków. Trocki. więc teraz powinien być wodzem. właśnie w tamtym roku wymyślono i po raz pierwszym posłużono się określeniem „wielka socjalistyczna rewolucja październikowa". że sami nie mieliby ochoty służyć w szeregach armii pracy. Najważniejsza impreza miała się odbyć na Placu Czerwonym: defilada wojskowa i potężny. by podzielić ludzi na klasy: władców. Zrozumiałe. by postępować tak. którą przedstawia poszkodowany. 117 T nl . Żądał militaryzacji pracy. Wzmocnić ochronę Stalina miała najlepsza w kraju szkoła wojskowa . którzy kochają Trockiego.rozkazy i kary. Komendant akademii Ejdeman wybrał trzech najlepszych elewów. Mieli wystąpić również trockiści. których wyznaczy Trocki wedle własnego widzimisię? 1927 rok to dziesiąta rocznica październikowego przewrotu. a głównymi jej bodźcami . lecz także słuchacze akademii wojskowych. We wszystkich miastach i wsiach szykowano się do jubileuszowych uroczystości. preferującego system niewolniczy. Podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa: pilnowali wodzów nie tylko ochroniarze. lubią niewolnictwo. co się wydarzyło tamtego dnia. Inna sprawa. którą krzewił Trocki. Kto chciałby być niewolnikiem w marksistowskiej armii pracy i bezmyślnie wykonywać rozkazy nadzorców. Główne założenie marksizmu polegało na tym. kto je popełnił. Maj akowski pichcił poemat pod tytułem „Październik". od bijatyk z chuliganerią trockistowską do przewrotu państwowego. Do 116 t-Jeśli o przestępstwie opowiada ten. przez nikogo nie wybieranych oraz zniewolony tłum. było to starcie między dwiema koncepcjami rozwoju socjalizmu. jak zalecał „Manifest komunistyczny" Marksa: stworzyć armie pracy. domagał się socjalizmu czysto marksistowskiego. wielomilionowy pochód. trockiści natomiast starali się to uniemożliwić poprzez całkowitą likwidację własności prywatnej i pieniędzy. Frunzego. Był wśród nich Jaków Ochotników. Domagał się.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE W gruncie rzeczy nie toczyli ze sobą walki dwaj liderzy. że chłop część czasu pracował na ziemianina. ortodoksyjny marksista. Teraz już wiemy.

Należy poświadczyć o przybyciu na właściwe miejsce we właściwym czasie: byłem tam. A przynajmniej nie od tyłu". to słysząc hałas i wrzawę odwróciłby się twarzą do przybyłych. Ochroniarze rzucili się na nowo przybyłych. Po drugie. cit. pechowi ochroniarze spóźnili się: wodzowie już dawno są na trybunie. Gdyby za plecami Stalina doszło do bójki. Ochotników wyrwał się im.mówi ludowe przysłowie. Reakcja ochrony kremlowskiej jest całkiem zrozumiała: obejdziemy się bez was. że rozbił mu głowę. 2 acznijmy od towarzysza Roberta Ejdemana. że to nas wartownik nie wpuścił do fabryki. że Jaków Ochotników był marksistą-trockistą. co znaczy. Ochotnikowa posłali. Ochotników go nienawidził. choćby tak: „Przypadł wam w udziale zaszczytny obowiązek ochraniania człowieka. Ale brakło mu do tego rozumu i odwagi.szybko pobiegli na Plac Czerwony. ' o ma robić żołnierz wysłany przez dowódcę do wyższej instancji . nie ulegli bezczelnemu czekiście. W opowieści Rapoporta i Aleksiejewa nic nie trzyma się kupy. musi mieć jakiś powód: przepustkę mamy nie w porządku. komendant Akademii im. J a k rozumiem. Tymczasem Ochotników uderzył Stalina w głowę z tyłu. a sam zostać panem niewolników. Potrzebne są tylko zaślepienie i szaleństwo. Ejdemanowi udało się zatuszować ten skandal".wszystko jedno do jakiej. prócz podłości i głupoty w tym postępku dopatrzyć się nie można.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Otwórzmy książkę Rapoporta i Aleksiejewa „Zdrada ojczyzny": „W dniu święta. żołnierze wojny domowej. a oni dopiero tam biegną. Kilka sekund później byli już za plecami dostojników stojących na trybunie. Na teren Kremla dostali się bez przeszkód. Potem trzeba połączyć się z własnym dowódcą i zameldować: nie mogę wykonać rozkazu. Odepchnęli go. I chyba celowo. s. Niczego. ale i odpowiednio poinstruować. 202. Nadgorliwość karmiąc zęby wybija . 118 .. powstał problem. jego obowiązkiem było nie tylko wybrać najlepszych. IV Rapoport.razem z Ochot nikowem wybrano Władimira Pietrenkę i Arkadija Hellera . Energiczni chłopcy. Skoro nie wpuścił. 2 Z Po pierwsze. coś mu się wydało podejrzane. i to wtedy. Frunzego R. Wyobraźmy sobie. łamiąc przy tym furtkę i pobiegli naprzód. lecz przed drewnianą furtką tunelu prowadzącego na trybunę Mauzoleum. którego uznał za winnego prowokacji i rąbnął go od tyłu pięścią w głowę. kiedy polecono mi być.. op. W takiej sytuacji powinien był ruszyć do walki ze Stalinem z bronią w ręku. że zbliżył się do niego niepostrzeżenie i zadał cios znienacka. a może w długim 119 c. I koniec: zrobiłem to. co mi kazali. z rana. reszta ode mnie nie zależy. na Kreml czy do sztabu batalionu -jeśli nie wpuszczają go tam? Wiadomo. Słuchacze . Przypuśćmy. Ochraniający to miejsce Gruzin nie chciał ich przepuścić. bałaganiarze. Frunzego otrzymał od swych zwierzchników rozkaz przydzielenia trzech słuchaczy Akademii do wykonania odpowiedzialnego zadania. Ot. Aleksiejew. chciał wszystkich zapędzić do armii pracy. Nawet często tak bywa. Komendant Akademii Wojskowej im. trzeba było przyjść wcześniej. A on tak go ochraniał. Ponieważ Stalin stał temu na przeszkodzie. by ochraniał Stalina. Wściekłość niedoszłego właściciela niewolników znajduje ujście w zdradzieckim ciosie pięścią w tył głowy. Rapoport i Aleksiejew coś plączą. Każdego dnia w naszym kraju ludzie przychodzą do obiektów chronionych i czasami kogoś ktoś nie wpuszcza. Ejdeman wręczył trzem swoim wychowankom specjalne przepustki i kazał natychmiast udać się w celu wykonania zadania. Więc go nie bijcie. podbiegł do Stalina. ponieważ nie pozwalają mi wejść. który rządzi naszym krajem. By coś takiego zrobić nie trzeba rozumu.

a ten od razu wali wartownika po pysku. gdyby wspiął się wyżej? Na co wtedy by sobie pozwalał? Jego kumple też byli tacy sami. Byle wariat mógł bez przeszkód wedrzeć się na Mauzoleum i uderzyć go znienacka w głowę. nawet w sztabie swojego frontu. gdyby w jego rękach znajdował się nóż lub pistolet. Gałczyński. co czekałoby Rosję. że ochroniarz kremlowski zachowywał się bezczelnie. co byłoby. że nic takiego się nie stało. Niech go jasna krew zaleje! Rapoport i Aleksiejew sądzą. Skoro jeszcze przed zdobyciem władzy ogłosili. bez względu na jego stopień wojskowy. Jasne. Żukowa.na świętoszków. to skąpaliby ją. rodzinie carskiej. A u nas wystarczy zawołać .na cara będzie nożem". Ktoś kogoś nie uprzedził i po prostu nie zezwolono nas wpuścić. Lecz w 1825 roku Rosji się udało. duchowieństwu. Gdy we Francji jakobini szli po władzę. W hierarchii służbowej stoi sto pięter niżej od Stalina. W grudniu 1825 roku otępiali z rozpusty i pijaństwa dekabryści rzucili się do walki o władzę pod hasłem: „pierwszy nóż. generała armii G. jego pomocnika i swojego rozprowadzającego. gdyby Stalin został zabity. K. lecz gdy dorwali się do tej władzy. Skoro nie przepuścił Ochotnikowa.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE łańcuchu zależności coś się zacięło. niezwykle mało uwagi 120 IMapad poświęcał własnemu bezpieczeństwu. możnym. znaleźli się dobrzy ludzie. nie powinien wpuszczać. drugi nóż. A potem wiadomo co było. że od tej chwili jest dowódcą frontu. naczelnego dowódcy. Tuchaczewski i inni. że pragną skąpać Rosję we krwi. Bolszewicy też szli do władzy pod hasłem likwidacji kary śmierci. z Europą. co. w imię boże. . mogłoby dojść do nieszczęścia. na popów. by chwyciła w dłonie ten dobrze sobie znany przedmiot. kupcom. Trudno nam sobie wyobrazić. skąpali Francję we krwi tryskającej z publicznie obcinanych głów. ów Ochotników? Za jakie niby zasługi powinni go wpuszczać? Jeśli wartownik ma choć najmniejszą wątpliwość. Na wirażach dziejów niemal zawsze sprzyjało Rosji szczęście. a nóż trzeci. Bucharin. I. na bojarów i panów. I miał rację. Żuków zdawał sobie sprawę. to znaczy. że Stalin w najmniejszym nawet stopniu nie dbał o własne życie. strzelimy go w pysk? Wyłamiemy drzwi i wedrzemy się siłą? Albo wyśledzimy ministra stosownego przemysłu i walniemy go pięścią w łeb. No i co z tego? Rzucimy się na wartownika. 121 . poza rozkazami trzech osób: dowódcy warty.łupnęli w oszalałych dekabrystów kartaPrzeł. Jaków Ochotników najwyraźniej nie kontrolował swego postępowania. a jego miejsce zajęliby maniacy: Trocki. że nie ma władzy nad wartownikiem. członka Sztabu Generalnego. Nawet mając w kieszeni podpisany przez Stalina dokument. O tym. bowiem Żuków rozumiał. pierwszy nóż. wzywali do zlikwidowania kary śmierci. I co mógł zrobić w takiej sytuacji generał armii Żuków? Wyłamywać drzwi do sztabu frontu? Odepchnąć wartownika i wedrzeć się siłą? Byłby to napad na posterunek. Żuków nie miał władzy nad wartownikiem. że wartownik ma rację. co stałoby się z naszym państwem. 3 I wzywali Ruś. możemy sądzić na podstawie zachowania tegoż Jaszy Ochotnikowa: słuchacza Akademii nie wpuścili na Mauzoleum .chętnych znajdzie się wielu. jak i dlaczego. z pokojem na świecie. Nawet z tyloma gwiazdkami na naszywkach nie może rozkazywać wartownikowi. We wrześniu 1941 roku. a Stalina pięścią w głowę! Nie zastanawiając się. Nie ma prawa wykonywać niczyich rozkazów i poleceń. stojący na warcie żołnierz nie przepuścił do sztabu Frontu Leningradzkiego przybyłego z Moskwy nowego dowódcy frontu. A któż to taki. ten . Choćby nie wiadomo kim był Żuków. a w takiej sytuacji wartownik miałby obowiązek zastrzelić Żukowa. drugi nóż. Dekabryści natomiast idąc do władzy deklarowali swój cel: utniemy głowę carowi. gdy decydował się los Leningradu i ważna była każda godzina i minuta. na Stalina w dniu 7 listopada 1927 roku IMa świadczy o tym. że był bezczelny. istni humaniści . wartownik i tak mu nie podlega.

którzy byli komendantami Kremla. że napad na posterunek należy powstrzymać z użyciem broni. a dalej żołnierz postępuje zgodnie z regulaminem.. gdy wartownik nie tylko ma prawo. Jak więc się stało. kto by Lenina i Trockiego potraktował szrapnelem. czego konkretnie pilnuje żołnierz: sztabu pułku czy magazynu z butami.. Na tym etapie dziejów nie mieliśmy szczęścia. 123 vni . Ejdeman powinien był pojawić się przed nimi na spienionym karym ogierze. Każdy żołnierz pierwszego rocznika. a tym bardziej wojskowy. że coś trzeba ochraniać. już w tydzień po złożeniu przysięgi wie. że wartownik zasługuje na śmierć. a najłagodniejszy nurt socjalizmu został zduszony przez bestialski marksizm Trockiego. który nie ponosił żadnej winy. szczególnie chronionym przez prawo. Mocno powiedziane? Gdzie tam. Teraz rozumiemy. Powinien był rozumować tak: niech mi dadzą naganę za nadużycie władzy. A od wartownika odejdź natychmiast. Szkoda. Wartownik jest przedstawicielem państwa. a o napaści na wartownika. że rozstrzelano ich nie bez powodu. Jak zakwalifikować takie działania? Napad na posterunek. jak fatalnie była zorganizowana ochrona Stalina. Lecz niewinny Stalin oberwał po łbie. gdyby Stalin został zabity. A przecież należało ustawić na placu słuchaczy Akademii i wyprowadzić przed szereg trzech związanych łajdaków. co się stało. a przestępcy. Jeśli postawiono go na warcie. wartownik w danej sytuacji nawet nie podlegał Stalinowi. A nie sposób sobie wyobrazić.. opowiedzieć elewom. wydobyć szablę z pochwy i posiekać bydlaków na drobne kawałki. To właśnie ta sytuacja. lecz kto go szkolił? I kto stał za 122 jego plecami? Dla kogo było korzystne tak karygodne niedbalstwo na służbie wartowniczej? Uprzednio na listach rozstrzelanych widzieliśmy nazwiska ludzi. Nawet gdyby wartownik nie miał racji. jaki dobry! Nie 0 napaści na Stalina tu mowa. Ach.i po rozmowie. Zadziwiające było zachowanie komendanta Akademii Wojskowej imienia Frunzego towarzysza Ejdemana: udało mu się zatuszować sprawę. jeśli powiedział. Nauczyć ich czegoś mogła tylko kula w łeb.wyjaśniaj u dowódcy warty.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE czarni i ci się rozbiegli. Europie i światu bardzo się poszczęściło. Ale oni mieli prawo gdzieś. powinien podporządkować się jego poleceniom. znaczy to. VII 'ydarzenie na Placu Czerwonym świadczy o tym. na szczęście. z wartownikiem też nikt nie ma prawa .. którzy ośmielili się popełnić taką zbrodnię powinni być zastrzeleni na miejscu. Bucharina. Tuchaczewskiego. przedarcie się do chronionego obiektu to przestępstwo. każdy człowiek. lecz obowiązek użycia broni. Ochotników nie miał w ręku broni. Ich rządy zaćmiłyby wszystko. Ale ominęło to nas. że cię nie przepuści. Ochotników pobił wartownika. Nie przeszkadzaj mu w wykonywaniu obowiązków służbowych. innego języka nie rozumieli. co by było. również nie ponoszącego winy: Stalin nie wystawiał wartownika na posterunek. którzy przedarli się do najwyższego kierownictwa? A jeśli to cudzoziemscy najemnicy i chcą powystrzelać członków rządu? A jeśli to trockistowscy terroryści dokonują przewrotu państwowego? Kto postawił takiego bęcwała na warcie? Kto go instruował? Jasne. Napad na wartownika. Nie ma znaczenia. co nam wiadomo o Hitlerze i Poi Pocie. A w 1927 roku Rosji. obejmując służbę wartowniczą. Wyjaśniać w czym problem. że w 1917 roku nie było nikogo. że ochroniarz na najważniejszej warcie w kraju nie zastrzelił trzech bandziorów. ale nie będę trzymał w Akademii bandytów. zasługujących na karę śmierci. Jeśli tak traktowali swoje obowiązki. demonstrowali zbrodniczą lekkomyślność. Ochotników 1 jemu podobni. Ochotników i jego przyjaciele odepchnęli wartownika. wyłamali furtkę i wtargnęli na teren chronionego obiektu. Zresztą on nawet nie ma prawa rozmawiać z kimkolwiek: „Stój! W tył zwrot!" . i to bez uprzedzenia. Rzucił się też na Stalina.

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

Jak w takim razie rozmawiać z przestępcą kryminalnym i wojskowym, który ponosi odpowiedzialność za napad na posterunek i najważniejszą osobę w państwie? Ochotników rozdaje ciosy na oślep, bez zadawania pytań. Byle co - i w mordę. Albo po łbie. Więc czemu kogoś takiego nie ukatrupić po ujawnieniu jego nikczemnych zbrodni?

X odczas wojny domowej władze państwowe walczyły ze zjawiskiem, które nazywały partyzantką. Długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego nadawano temu określeniu pejoratywny sens. Dlaczego z partyzantką trzeba walczyć? A sprawa była prosta. Wynikało to stąd, że zawsze zniekształcano u nas sens słów. Wszystko nazywano nie tak, jak trzeba. Chodziło nie o partyzantkę, lecz o bandytyzm. Armia Czerwona wyrosła z małych i dużych band, których przywódcy nie chcieli się nikomu podporządkować. Zmusić ich do subordynacji, nauczyć posłuszeństwa - oto zadanie, które postawił przed sobą Stalin i świetnie je wykonał. Jaków Ochotników i dwaj jego kumple to typowi przedstawiciele rozzuchwalonej partyzantki czyli bandytyzmu. Byli słuchaczami Akademii Wojskowej, lecz nie chcieli się uczyć, nic nie wiedzieli o wojsku, nie wiedzieli nawet tego, co wie każdy żołnierz pierwszego roku służby, po świeżo zakończonym szkoleniu unitarnym. Jeśli to są najlepsi słuchacze Akademii Wojskowej, to jacy są ci najgorsi? A co robi szef Akademii? Nic nie robi. Więc komu ktoś taki jest potrzebny? Komu są potrzebni absolwenci takiej uczelni? W roku 1937 Stalin walczył z bandytyzmem i niesubordynacją w wojsku. Możecie to nazwać wojną z żywiołem partyzanckim. Przed 1937 rokiem nie mógł poważnie zająć się tym problemem. Miał wiele innych ważnych spraw na głowie. Lecz dopóki nie zajął się osobiście zaprowadzeniem porządku w akademiach wojskowych, produkowały one wy124

r>

IX

brakowany towar - dowódców-analfabetów, dla których czas nauki w akademii był po prostu odpoczynkiem. Mówią, że podczas czystki zlikwidowano wielu dowódców z wykształceniem akademickim, a ich miejsce zajęli ci, którzy wykształcenia nie mieli. Słusznie. Tyle, że to wykształcenie akademickie nic nie było warte. Słuchacze Akademii im. Frunzego, których kształcił Tuchaczewski, potem Ejdeman, a następnie Kork, pod względem przygotowania byli na poziomie Ochotnikowa, a może nawet jeszcze niżej. Nie żal takich jak oni.

d e co ma z tym wspólnego Tuchaczewski? Co ma z tym wspólnego Jakir? No właśnie. Akademia Wojskowa im. Frunzego podlegała w owych wspaniałych latach bezpośrednio szefowi Sztabu RKKA. Tuchaczewskiemu. Ejdeman miał obowiązek zameldować Tuchaczewskiemu o wszystkim. A Tuchaczewski miał obowiązek wszystko to wyjaśnić i podjąć stosowne działania. Jako bezpośredni zwierzchnik Tuchaczewski powinien był zadać pytania. Wiele pytań. Zaatakowano wartownika. Czym to się skończyło? Jak ukarano przestępców? Kto ich skierował do najlepszej uczelni wojskowej w kraju? Kto i dlaczego wybrał właśnie tych ludzi do wykonania odpowiedzialnego zadania rządowego? A co zrobił Tuchaczewski? Nic nie zrobił. W podległych mu strukturach popełniane są zbrodnie przeciwko państwu i wojsku, a on o tym nie wie lub nie chce wiedzieć. Co ma z tym wspólnego Jakir? Ano to, że Jaków Ochotników był jego adiutantem, człowiekiem zaufanym, wykonawcą najbardziej tajnych poruczeń. Właśnie dzięki rekomendacji Jakira Ochotników został przyjęty do akademii. W tym momencie tworzy się dziwny łańcuszek faktów. Jakir był zaciekłym stalinowcem. Nawet zbyt zaciekłym. Ale tylko w gębie... 125

A,

WIKTOR SUWOROW

W rzeczywistości natomiast... Bliski przyjaciel Jakira, jego zaufany człowiek, komdyw Szmidt publicznie obraża Stalina, po chamsku mu wymyśla, obiecuje obciąć stalinowskie uszy. Adiutant Jakira, jego najbardziej zaufany człowiek, znienacka uderza Stalina pięścią w głowę. Jak więc zachowają się podwładni Jakira w sytuacji krytycznej? Podczas wojny? Należy podziwiać stalinowską cierpliwość. Stalin nie domagał się ukarania Jakowa Ochotnikowa. Patrzył tylko na swych podwładnych i czekał, jak zareagują na ten incydent. Tymczasem oni nie reagowali. Trzech ludzi napadło na wartownika? To nic. Zdarza się. Ktoś stuknął Stalina po głowie? Też się zdarza. Służ dalej, drogi Jaszo. Ejdeman, Jakir i Tuchaczewski ukręcili sprawie łeb. Udali, że nic się nie stało. Minął rok, o wszystkim zapomniano. Ejdeman, Jakir i Tuchaczewski postanowili dać Jakowowi Ochotnikowowi awans. Porządny człowiek, raz tylko go poniosło, każdemu może się zdarzyć. Stalin nadal milczał. Na razie. Lecz los Ejdemana, Jakira, Tuchaczewskiego był już przesądzony. Wprowadzali do wojska bandytyzm, a tacy ludzie państwu i wojsku nie są potrzebni. Należało oczyścić wojsko z tej zgnilizny. Ale wtedy towarzysz Stalin nie miał jeszcze możliwości zaprowadzenia w armii porządku. Jakowa Ochotnikowa przypomniał sobie Stalin osiem lat później.

Rozdział 10

Czy towarzysz Jakir był wrogiem ludu?
W Rosji nasze sukcesy są jeszcze większe [...] Mamy tam komitet centralny terrorystów.' Karol Marks

ć~t i maja 1937 roku członek Komitetu Centralnego WKP(b), dowódca Kijowskiego Okręgu Wojskowego, komandarm I stopnia Jona Emanuiłowicz Jakir został pilnie wezwany do Moskwy. Wodzowie takiego kalibru poruszali się wtedy po kraju własnymi pociągami lub wagonami. Było to wygodne. W każdym zakątku ojczyzny ma się ze sobą fragment własnego domu, otaczają was miłe sercu drobiazgi, ulubione książki, towarzyszy wam nie obcy, lecz osobisty lekarz, który od wielu lat świetnie zna wasze dolegliwości. Zawsze jedzie z wami wasz ulubiony kucharz, bo zna wasze gusty i potrafi im sprostać. Nie trzeba wyjaśniać jakiemuś, choćby nawet kremlowskiemu fryzjerowi, jak rozumiecie piękno: możecie zabrać w drogę naj1 List do F. A. Sorge z 5 listopada 1880 r., [w:] K. Marks, F. Engels. ..Dzieła zebrane", t. 1/39, Warszawa 1960-1979, t. 34, s. 532.

97

I

127

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

lepszego spośród waszych osobistych fryzjerów. Przewrót komunistyczny zlikwidował służbę. Bolszewicy służby nie mieli. Mieli obsługę. Toteż pożerając kilometry bezkresnej ojczyzny w przytulnym własnym wagonie lub pociągu macie w pobliżu własną, osobiście przez was dobraną i wyszkoloną obsługę i ochronę... Już dawno minęła północ, gdy ekspres relacji Kijów-Moskwa zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymał się w Briańsku. Pociąg stoi tam dziesięć minut. Przez ten czas osobisty wagon komandarma I stopnia Jony Jakira ostrożnie odczepiono od składu i przyczepiono do parowozu manewrowego. To nie taka prosta operacja, jak może się wydawać. Na postojach z wagonów, w których jadą dostojnicy, z obu stron wysiada ochrona - do urządzeń spinających wagony byle kogo nie dopuszczą. Jednak udało się odczepić wagon bez hałasu i strzelaniny. Parowóz manewrowy zawiózł salonkę na ślepy tor. Do wagonu weszli towarzysze odziani na szaro, pokazali swoje legitymacje ochronie i konduktorom. Drzwi do sypialni komandarma były uchylone. Jeden z przybyłych wyciągnął pistolet spod poduszki śpiącego. (Ten szczegół zawsze mnie szokował: w uszczęśliwionym kraju proletariaccy dowódcy, ulubieńcy ludu, śpią w opancerzonych wagonach, pod czujną ochroną, z pistoletem pod poduszką. J a k kryminaliści.) Teraz komandarma oślepiono latarką skierowaną wprost w oczy i nie pozwalając ich przetrzeć, oświadczono: „Jesteście aresztowani!". Obywatela Jakira wyprowadzono z pociągu, wepchnięto do czarnego samochodu i dostarczono tam, gdzie trzeba. Sądzono Jakira wraz z grupą Tuchaczewskiego. 11 czerwca 1937 roku, tak samo jak pozostali oskarżeni z tej grupy, otrzymał najwyższy wymiar kary. Nazajutrz wyrok został wykonany. Nazajutrz - to pewna przesada. Skoro wyrok ogłoszono o godzinie 23.35. Ćwierć wieku później przewodniczący KGB Aleksander Szelepin zameldował na XXII zjeździe KPZR, że w trakcie śledztwa Jakir wysłał Stalinowi list: „Umrę ze słowami miłości do Was". Na liście tym Stalin dopisał: „Szuja i prostytutka". Woroszyłow dodał: „Bardzo trafne okreś128

lenie". Mołotow złożył tam swój podpis. A Kaganowicz dodał: „Zdrajcy, łajdakowi i (tu następuje niecenzuralne słowo) należy się tylko jedna kara - kara śmierci". J a k mi się udało ustalić, owo niecenzuralne słowo też oznaczało prostytutkę, tyle uprawiającą swój fach po amatorsku... I zawrzało od tego dnia: szuja i prostytutka, bardzo trafne określenie, szuja i prostytutka... Gdy obradował XXII zjazd, nasz batalion był w Moskwie. Przygotowywaliśmy się do defilady wojskowej. Presnia. Punkt wojskowo-przeładunkowy czyli WPP. Tuż-tuż obok więzienia. Na WPP byliśmy my - kadeci z Woroneża, a obok leningradczycy ze szkoły imienia admirała Nachimowa. Też cały batalion. Trenowaliśmy na centralnym lotnisku. Wprost pod pustymi oknami budowanego wówczas Akwarium. 2 Ćwiczenia przed każdą defiladą trwały półtora miesiąca. Cztery godziny dziennie. Do tego cztery godziny lekcji i po dwie przygotowania indywidualnego. A w dni wolne od pracy - Galeria Tretiakowska, skarbiec na Kremlu, Teatr Wielki, muzeum w mieszkaniu Gorkiego. Tu dopiero można było stracić głowę. Jeśli tak żył pisarz proletariacki, to jak żyli jego protektorzy, komunistyczni wodzowie? Złożyliśmy też wizytę zmarłym wodzom. Jak się okazało, byliśmy ostatnimi zwiedzającymi Mauzoleum Lenina i Stalina. Gdy stamtąd wyszliśmy, Mauzoleum zamknięto na kilka dni. A potem, podczas nocnych ćwiczeń na Placu Czerwonym, rytm przygotowań do defilady załamał się. Mnóstwo wojska trzymano na sąsiednich ulicach. A nazajutrz powiedzieli nam, że Stalina wyniesiono z Mauzoleum...

Je XXII zjazdu była dla nas epoką odkryć. CzytaliPesień
śmy wtedy „Komsomolską Prawdę" od deski do deski. Słuchaliśmy radia szeroko otwierając usta. Pomyśleć tyl2 Gmach centrali GRU, radzieckiego wywiadu wojskowego [przyp. tłum.].

ni

5 — Oczyszczenie

129

Dlaczego właśnie on miał być szują i prostytutką? IV niedouczonym studentem. Okazuje się. jakie bodźce zachęcały ich do tej służby: „Żołd Chińczycy traktowali bardzo poważnie.ma coś wspólnego z alkoholizmem. To jeszcze jeden strateg z rasy pacyfistów. którymi dowodził. <śl natychmiast pisze o Chińczykach. Nie mogliśmy pojąć.ros. lecz trzeba było im pła6 7 Gra słów: stukacz po rosyjsku znaczy donosiciel (przyp. lecz także w Związku Radzieckim. A o Blucherze i Stuczce wręcz głupio było wspominać w miejscach publicznych. potwierdzaliśmy chórem: „Bardzo trafne określenie!". 6 Chińczycy ochraniali również towarzysza Trockiego. Pierwszy krąg obstawy Lenina to siedemdziesięciu chińskich ochroniarzy.. J.]. 131 130 . Alkasz . Czerwona propaganda informowała. Jakir pierwszy zorganizował w Armii Czerwonej oddziały chińskie. lecz wygaduje się. Ale tym akurat chlubić się nie należy. Moskwa 1957. żyłby długo. Dowodząc chińskim batalionem Jakir nie musiał martwić się o karierę.od słowa „buchnąć". gdy któryś z nas otrzymywał nową ksywkę. W naszej chłopięcej wyobraźni nazwiska te wywoływały odrażające skojarzenia. wódz światowego proletariatu. Putna . ś.]. dlaczego spośród wszystkich wrogów ludu tylko Jakir spotkał się z taką nienawiścią Stalina. slang. Od tego czasu. Moskwa 1959.to chyba coś wspólnego z dybami. Strzegł swego życia.5 Dybienko . Wszystkie dziesięć pełnokrwistych pułków.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE ko: „Szuja i prostytutka!".coś stęchłego i kapującego. tłum. Pierwszym dowódcą pierwszego chińskiego batalionu był Jona Jakir. tłum. że geniusz wszystkich epok i narodów..byłem wojskowym i niczego nie 7 rozumiałem z wojskowości". Uborewicz coś związanego z klozetem.ros. tłum. Feliksa Dzierżyńskiego. w odeskim gubernialnym komitecie partii. Byle komu go nie powierzał. Gdyby nie syfilis. postanowił zostać rewolucjonistą. Ale nade wszystko dumni są z tego Chińczycy. która wyrosła z oddziału pancernego im. Towarzysz Lenin nadzwyczajnie dbał o własne życie. Oni natomiast z roli ochroniarzy wodza byli bardzo dumni. Wospominanija o Grażdanskoj wojnie. Chińczycy gwarantowali wysoki poziom okrucieństwa. Istorija kitąjsko-sowietskoj drużby. Informacje na ten temat publikowano nie tylko w Chinach. To on dał przykład Leninowi i Trockiemu. Wtedy. Ubornąja . Był Pona tylko mógł. kto był bardziej okrutny. Życie oddawali łatwo. s. co najciekawsze. jak Stukaczewski. P. I Bucharina. „Wspomnienia o wojnie domowej" Jakira od pierwszej linijki zaczynają się wyznaniem: „Nigdy nie. Tak samo strzelcy łotewscy. że właśnie on był autorem tego pomysłu. Lecz propaganda zapomniała o kremlowskich kursantach. pijaczek [przyp. Dywizja im. usłyszeliśmy nieznane nam nazwiska represjonowanych polityków i dowódców.3 Bucharin . wyrażał się równie dosadnie jak klawisze więzienni z Presni. -Lodczas wojny domowej zwyciężał ten. Choć nie miał żadnego stażu pracy konspiracyjnej ani zasług w obalaniu monarchii. Miał świetną ochronę. czyli z izbą tortur. Podczas pierwszej wojny światowej udało mu się uniknąć mobilizacji na front: dzięki pożytecznym znajomościom dostał pracę w fabryce zbrojeniowej. Podczas wojny domowej w szeregach Armii Czerwonej walczyło ponad 40 tysięcy chińskich najemników. Swierdłowa.4 Ałksnis . jak 3 4 5 Jo Jakir urodził się w 1896 roku w Kiszyniowie. Po rewolucji lutowej. chlubi się rolą leninowskiej ochrony. a robotników takich fabryk na front nie brali. Nie informuje. gdy nie prześladowano już za działalność rewolucyjną. od razu został powołany na kierownicze stanowiska w bessarabskim gubernialnym komitecie rewolucyjnym. podczas obrad zjazdu. A potem zaczyna się to. Min. 7. ubikacja [przyp. A co ma z tym wspólnego towarzysz Jakir? A to. Jakir.].to chyba jakaś rozpusta? Tuchaczewski . czym się zajmowali. że w ochronie Lenina było zaledwie czterech ludzi. 213. Nie bez powodu.

nie wyższe instancje . Dobrze karmi. Chińczycy żądają. Wraz z nim byli Chińczycy. Podczas wojny domowej? W trakcie totalnej anarchii i wzajemnego wyrzynania się? Z Odessy do prowincji Seczuan? Hieroglifami napiszą adres. Ibid. Będą posyłać te pieniądze rodzinom. A jeśli łyżkami? Ale przecież Jakir potrafił ich nakarmić! Geniusz. Chińczycy Jakira ujawniają nam nieskomplikowany mechanizm nieocenionej internacjonalistycznej pomocy. by płacił żołd wszystkim. Toteż Jakir nie wpraszał się do elity oficerskiej. o bojownikach-internacjonalistach. Czapajewa i Tuchaczewskiego. Jeszcze chwila. Inaczej być nie mogło. Nie miał w ogóle doświadczenia w wojsku. nie był nawet junkrem ani elewem.oszustwo to demaskuje. powiadają. vi 132 . odziewaj ich. Zgoda: Jakir był geniuszem. że to nie w porządku. Jakir rozpoczął swój szlak bojowy w Besarabii. że zakontraktowano 530 ludzi. musimy posyłać pieniądze do Chin. jak Trockiego. z własnej kieszeni. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno: Jakir powiada. A Jakir potrafił. Nie jakieś tam finansowe struktury. Przez całą książkę przewija się niczym złota nitka taki 133 W. Jakir mówi o najemnikach.my. jeśli jedli ryż pałeczkami. o bezinteresownej służbie. dla rodzin zabitych". Jakir nigdy nie był wojskowym. Przez innych towarzyszy również. s. Przytoczyli inny argument .WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE cić w terminie i dobrze karmić. Lecz w sytuacji totalnej anarchii i rozpadu ta bezlitosna. to nieważne . Opowiadali nam o przyjaźni radziecko-chińskiej. Lecz natychmiast awansował na wysokiego dowódcę. Czy jakikolwiek mafioso mógłby dzisiaj utrzymywać bandę 530 chińskich cyngli? Ja takich przykładów nie znam. Długo ich przekonywałem. więc za wszystkich powinienem płacić. Wypłaca żołd. Jedno tylko określenie . Przychodzą do mnie ich pełnomocnicy i mówią. Nadzorował pracę innych. Nie miał też wojskowego wykształcenia. Bluchera. Rok 1918 i początek 1919 nie zapowiadały spektakularnych zwycięstw.dobrze karmić za własne pieniądze pół tysiąca żarłocznych Chińczyków w głodującym. naczelnikiem wydziału politycznego południowego odcinka oddziałów osłonowych. był komisarzem. Musiał mieć głęboką kieszeń ten niedouczony student. 13. istny geniusz! Pięciuset chińskich cyngli . daj do ręki karabin. sam ich utrzymuje i dobrze karmi. Żadnej łączności z władzą centralną nie miał. nie po naszemu. To wcale nie jest proste . Trzeba pomóc rodzinom poległych. najtrudniejszym okresie kształtowania się dyktatury komunistycznej Jona Jakir nie rwał się do obejmowania stanowisk dowódczych. wściekła siła wynosiła swego przywódcę ku władzy. członkiem Rewolucyjnej Rady Wojennej 8. którą proletariusze całego świata nieśli naszej rewolucji. Dobrze. I coraz bardziej angażował się w pracę polityczną: został komisarzem brygady. 8 Zwróćmy uwagę na termin „zakontraktowano" w tym zdaniu. musiał płacić chińskim „ochotnikom". pozostali przy życiu podzielą między sobą. Armii. że sam. Doświadczenie Jakira natychmiast zostało docenione i przechwycone zarówno przez towarzysza Lenina. Mógł płacić Chińczykom wyłącznie z własnej kieszeni. którzy się do niego zaciągnęli. I płaci zabitym. A ilu spośród nich poległo.sam wynajął 500 Chińczyków. Ani doświadczenia frontowego. za Dniestrem.do skrzynki pocztowej? Ale towarzysz Jakir jest do8 y. Przecież każdy otrzymywał swoje.resztę pieniędzy. Jakie to proste: dobrze płać towarzyszom-internacjonalistom. między innymi poległym.zakontraktowano . Byle tylko rewolucjoniści-internacjonaliści byli zadowoleni i syci. nagradzaj szczodrze.to niewiele. zakleją kopertę z pieniążkami i . więc żadnych środków z centrum otrzymywać nie mógł. które by im przypadły. zniszczonym kraju.

przeprowadzono śledztwo w sprawie popełnionych przez bolszewików zbrodni. szpiedzy niemieccy. Jeśli ich dobrze karmić i płacić za poległych. dźwigów lub opuszczano na przemian do kotła z wrzątkiem i do morza. Wszyscy degeneraci. s. innych rozrywano na pół zębatkami 9 w 11 w. powoli wsuwano do paleniska w maszynowni i smażono żywcem. stosować masowy terror wobec wszystkich Kozaków. W Połtawie i Kremieńczugu wszystkich duchownych wbijano na pal. Topiła ich władza. kto kierując się własnym kaprysem. Siepacze. bezbożnicy. ustala procent ludności do eksterminacji. O tym. Pośredni udział? Co należy przez to rozumieć? Wszystko. Na czołach wypalano pięcioramienne gwiazdy.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE oto wątek: „Moi Chińczycy wciąż topnieli. W Jekatierinosławiu chętniej stosowano ukrzyżowanie i ukamienowanie. Ibid. Jakir był wrogiem ludu. można nazwać przyjacielem ludu? Jakir to jeden z najstraszliwszych katów XX wieku. a nad Donem. jaką posługiwali się strategią i taktyką. Berlin 1924. a potem wrzucano do pieców". mówili ludzie. kto nawinie się bolszewikom pod rękę. Pełny ich obraz znajdziemy w wydanej na emigracji książce „Czerwony terror w Rosji". W Woroneżu torturowanych wsadzano nago do beczek ponabijanych w środku gwoździami i turlano te beczki. To właśnie przewaga w sferze zdziczenia zagwarantowała bolszewikom zwycięstwo. Duchownym wkładano na głowy wieńce z drutu kolczastego. Czerwone komunistyczne bestialstwo podczas wojny domowej przyćmiewa wszystko.. gdy tylko wypędzono stamtąd Czerwonych. 'sobisty udział Jakira w krwawych orgiach potwierdzają dokumenty. 135 134 . 10 Ale Chińczyków jest wielu.również. VII Odessie. Jakir pisze niechętnie: O tym.piłowano kości. co wie ludzkość o okrucieństwie i sadyzmie. lecz po drodze przyjmowaliśmy nowych". Może i nie on. Wielu utraciliśmy. Swierdłow rozkazywał zabijać każdego. Tyle że nie było to w Odessie. Jakir znów obrastał Chińczykami. W Carycynie i Kamyszynie . Pod względem okrucieństwa nikt nie mógł z nimi rywalizować. Niemal wszystkich zarąbali". „Moskwa". Jewgenij Łosiew opublikował po raz pierwszy tajną dyrektywę Jakowa Swierdłowa: „Stosować masowy terror wobec bogatych Kozaków. Wszystkich nie zarąbiesz. dokąd przyprowadził swoich Chiczyków. ibid. 129. którzy kiedykolwiek brali bezpośredni lub pośredni udział w walce z władzą ra13 dziecką". Mielgunow. jakie sam wydawał rozkazy . jak walczyli. w którym jego talent mógł się w pełni ujawnić. Jakir trafił do towarzystwa. przybiegną ze wszystkich stron świata.'' „Każda miejscowość w okresie wojny domowej miała własną specyfikę ludzkiego bestialstwa. której Jakir bronił wraz ze swoimi chińskimi towarzyszami. Ale i ta dyrektywa wydała się Jakirowi zbyt liberalna. Wydał więc własną dyrektywę „procentowej likwidacji ludności płci męskiej". Procenty określał sam. Czyż kogoś. nr 2/1989. co się chce. sadyści i zabójcy zbiegli się pod czerwone sztandary. W Odessie przywiązywano oficerów łańcuchami do desek. Krasny/ tierror w Rossil: 1918-1923. 9 Wyziera z tej opowieści jakaś szczególna niechęć narodu rosyjskiego do rewolucjonistów-internacjonalistów: „Chińczykom nikt nie okazywał łaski. I nie zgodzę 12 13 vni Ibid. S.12 Ale przecież to nie Jakir osobiście smażył ludzi w piecach okrętowych! Nie osobiście ich topił przywiązując do szyi ciężary.

nie istniał jeszcze żaden Fiihrer. gdy szalały chruszczowowskie bestie. Wszędzie mu towarzyszą. Od maja do sierpnia 1920 roku Jakir dowodził kolejnymi grupami wojsk Frontu Południowo-Zachodniego. niedościgły wzór. jak zwykle. Na odwrót: to Hitler był jakirowcem. zdrajców. 137 . był tylko zdemobilizowany kapral Adolf Hitler. I oto Jakir porzuca karierę komisarza. Pojawiły się szansę na zwycięstwo. Mówiono nam. które odpowiadałyby pragnieniom większości i takiej organizacji politycznej. op. „Zdrada ojczyzny" W połowie 1919 roku sytuacja na frontach stała się bardziej klarowna. która satysfakcjonowałaby ludność. W takiej sytuacji Jakir przekupuje cudzoziemców i na ich bagnetach wprowadza porządek. sadystów. że za Stalina było źle.' W. Za Stalina zdrajców. które ustalał Jakir? Rozdział 11 Bardzo trafne określenie Po tych niesłychanych zbrodniach bolszewicy nie mieli już powrotu do narodu. Jakirzy. Putny. byle tylko teraz. Przykład: chińska interwencja wojskowa na czele z Jakirem i innymi zdrajcami. W 1917 roku narody Rosji uzyskały możliwość samodzielnego wyboru tej formy rządów. że przeciwko narodowi wystąpili białogwardziści i cudzoziemscy interwenci. szefa karnych ekspedycji. Rwie się do oficerskiej elity. oprawcy. który odpowiada jemu osobiście. lecz nie narodowi. skazali na głód i wymarcie.pod partyjnym sztandarem. Przeciwko narodowi wystąpili czerwonogwardziści i cudzoziemscy interwenci wojskowi. lecz jednak karano. oznacza to degradację. Lecz Jakir zgadza się na niższą rangę. Ale czy Jakir był zdrajcą? Czy zdradził ojczyznę? Naturalnie. Za jakie niby zasługi? Czyżby za te procenty. katów Rosji. pod wodzą Stalina. Tymczasem było na odwrót. Rapoport. Rapoport. Gdy Jakir arbitralnie ustalał procentowe wskaźniki eksterminacji. cit. Gdy członek Rewolucyjnej Rady Wojskowej zostaje komdywem. pod koniec zwycięskiej wojny domowej. Aleksięjew. Tymczasem było odwrotnie . Otrzymuje 45. Uborewicze. doczekali się właściwego potraktowania. który zdradzili. czysto symboliczną. co prawda łagodnie. Najwyższe stopnie dowódcze są. Pozostało jedynie stanowisko dowódcy dywizji. Dywizję Piechoty. Czy można nazwać służbą dla narodu procentowe lub całkowite eksterminowanie tego narodu? A jeśli eksterminacja dokonuje się rękami cudzoziemców. zostać dowódcą. którzy nazywają Jakira hitlerowcem. Filhrer szedł tylko w ślad za nim.WIKTOR SUWOROW się z tymi. Aleksięjew. jest to niewątpliwie zdrada narodowych interesów. To nie tak. zajęte. Jakir to pionier. Od czasu XX zjazdu uważa się.za Stalina niektórzy wrogowie ludu: Tuchaczewscy. zdrada ojczyzny. A po XX zjeździe. J. szpiegów. a za Chruszczowa zaczęła się niemal odwilż. Nie rozstaje się ze swymi wiernymi Chińczykami. Karę wymierzono im humanitarną. ogłoszono bohaterami cudzoziemskich interwentów. Pozostawał błyskawiczny bieg w otchłań .

Lecz marksizm można wcielić w życie tylko w krajach z totalitarną przeszłością. jak dowodził lwowską grupą wojsk Frontu Południowo-Zachodniego. Nasuwa się pytanie: czy można nazwać Jakira dowódcą wysokiego szczebla. W chacie pachnie gotowanym mięsem. Ale to.Gdzie wasza córka? . lecz znacznie łagodniejsze. Siedzą senni. Wyrzucam ten «placek» na miskę . niech zdycha.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE I oto w 1920 roku Jakir i jego oprawcy po raz pierwszy napotykają prawdziwego przeciwnika . że w takiej to a takiej chałupie jedzą dziewuchę.. Jednym z nich był Jakir.nie chłopów. słabo uzbrojoną i wyekwipowaną. Ludożerstwo na każdym kroku. jak dowodził chińskim batalionem. Rodzina cała na miejscu.można postawić przed sądem. ale przecież jedynym w jego życiu. Po tym spotkaniu resztki 45. przyzwyczajony do życia na wolności. syci. Sami czekiści nie daliby rady. Posłusznie się szykują. na nim garnki.mięso. mięso. Zaś Armia Czerwona na Ukrainie podlegała Jakirowi. jak senne muchy. uzbrojonych w siekiery i kosy. Idą. ale regularną armię polską. Żab. Lecz wierzę święcie: naród ukraiński nie zapomni swoich katów. skoro wstydzi się wspominać o tym jakże krótkim. wydawano co nieco na kartki.kołchozy albo śmierć. żebyśmy nie zdechli.Szykujcie się. rozcierają na proszek. którzy dysponowali osobistym pociągiem pancernym i chińskim maszynistą. Nam..Ano placek. Dopuszczono się tej potwornej zbrodni siłą. nagle przybiega wioskowy aktywista.. Zaczynam przesłuchanie: . okresie. Więc marksiści zorganizowali głód: kto nie pójdzie do kołchozu.o tym. No tak.. korę z sosny obdzierają... . A także ci. Wiejskim aktywistom również.A na piecu w garnkach co macie? .przytoczę mały fragment „Babiego jaru" Anatolija Kuzniecowa: „My im . zwłaszcza w rolnictwie. idziemy do tej chaty.. że niepodobna było w całej pełni urzeczywistnić krwawych zamysłów Marksa. komunistom. Piec buzuje. Stał się on współsprawcą jednej z najstraszliwszych zbrodni w dziejach ludzkości. Tej tragedii nie podobna opisać. Faktycznie podczas kolektywizacji to Jakir był człowiekiem numer jeden na Ukrainie. 2 P „Krasnaja zwiezda".Po co pojechała? . I oto najciekawsze: wielki dowódca Jakir w swoich wspomnieniach pisze o niejednym . nie pozostał ani jeden kot. Co z nimi zrobić? Teoretycznie . idziemy. leninowską prawdą). sam z siebie nastał i tyle. Tymczasem nastał wcale nie sam z siebie. Lecz w radzieckim kodeksie kar139 138 . bardziej humanitarne kołchozy. lecz nie mającą jeszcze dwóch lat. donosi. Siłą Armii Czerwonej. „Krasnaja zwiezda" wyraża się oględnie: „W 1933 roku 2 na Ukrainie nastał głód". Marks domagał się armii pracy. nie ma tylko córki.Do miasta pojechała.Materiału na kieckę kupić.. iść nie chciał. namową. haniebnym. Głód został zorganizowany przez marksistów. Mieli szczęście długonodzy. . Tymczasem tradycje wolnościowe tak głęboko zakorzeniły się na Ukrainie. Toteż tworzono nie marksistowsko-trockistowskie armie pracy. bierzemy broń. jak uspakajał ludowe powstania (dobrym słowem.jest wprost niepojęte. [. Ale i do kołchozów naród ukraiński. myszy już nie ma. Zamiast przerażającej statystyki kolektywizacji . . 4 lutego 1989 r. pieką z niej placki. Właśnie dlatego miał w rękach siłę.] Siedzimy w radzie wiejskiej. kiedy naprawdę dowodził wojskiem na froncie? JLo wojnie domowej Jakir niemal niezmiennie sprawował najwyższą władzę wojskową na Ukrainie. DP Jakira i lwowskiej grupy wojsk ratowały się ucieczką. Oni na to: lepiej śmierć. nie wspomniał tylko o tym. w tłuszczu pływa dłoń z paznokciami.. Wstajemy.. trawę i słomę sieką. już całkiem niepoczytalni. Nie mam prawa opisywać zorganizowanego przez komunistów głodu na Ukrainie 1 śmierci milionów ludzi w jednym rozdziale. co ONI żrą .

A przecież mógłby Jakir stanąć na czele narodu. Nie było innych środków przeciwko narodowi prócz jakirowych karabinów maszynowych. jakie miał intencje? Po co przystąpił do rewolucji? Dlaczego walczył po stronie Czerwonych? Za caratu.potem wilki zjedzą". a Jakir poległby w boju. rąbiemy z pistoletu w tył głowy. co można było jeść. s. Żeby udało się zapędzić ich do kołchozów. I nagle przyznają ogromne gwiazdy wysokim dowódcom. armia posłuchałaby go. co przypominałoby głód 1933 roku. Od tego czasu Rosja stała się garbata. Wszyscy poszli służyć diabelskiej władzy. broń go! Zresztą wcale nie trzeba go bronić. 121. Za zwycięstwo nad chłopstwem.o ludożerstwie! Można ukarać za zabójstwo. że znajdował się w samym centrum tragedii i miał najwięcej możliwości. zawsze 141 140 . Nie chcę wszystkiego zwalać na nieszczęsnego Jakira. a może nie? W rezultacie dali nam odgórną instrukcję: decydujcie o wszystkim na miejscu. Kolektywizacja była możliwa tylko pod ogniem karabinów maszynowych Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. najnowocześniejsza broń. Wyprowadzamy z wioski. żeby bronić narodu. wszyscy oni byli wrogami ludu. Obok były dziesiątki milionów chłopów skazanych na śmierć głodową. do parowu. Bez wyjątku. Za zdradę. Kuzniecow. A także Ukrainy i Białorusi. dowódcą ekspedycji karnych. co można było uznać za żywność. nigdy nie zdarzyło się nic. Gdyby Jakir nie był taki skory do rozkułaczania i odbierania chłopom żywności. nie byłoby żadnej kolektywizacji. nie zalewać chlorem mięsa. Na pozór tylko przestał być katem i niby został dowódcą. Wystarczy tylko nie odbierać ludziom ziarna. Gdyby jednak nie udało się zwyciężyć marksistów. żeby ludzie nawzajem smażyli się w rondelkach? Po co rwał się do władzy? Żeby zorganizować taki głód. Dlaczego w czasach pokoju? Dziwne. Lecz kręgosłup chłopstwa to kręgosłup Rosji. Nie o samym Jakirze tutaj mowa. Po pierwszej fali konfiskat bydła. ziarna i wszystkiego. Bydło zapędzano do wagonów i trzymano tygodniami bez wody i paszy. Za głód. Po co Jakir budował ten ludożerczy reżym? W imię czego jego Chińczycy wrzucali oficerów do palenisk okrętowych? W imię świetlanej przyszłości. Gdyby więc Jakir nie rozstrzeliwał głodujących tak gorliwie. Żeby ukorzyli się. którzy podczas kolektywizacji służyli w Armii Czerwonej. Nie bez powodu to w 1935 roku wprowadzono stopień marszałka. żadnego głodu. by się jej przeciwstawić. Lecz Jakir był katem. Piszę o nim również dlatego.. w wielkim Imperium Rosyjskim. który czerwoni dowódcy zafundowali ojczyźnie. to proszę bardzo: oto naród. A także Ukraina. Głód zorganizowano bagnetami tejże armii wyzwolicielki. nie zarzynać krów i świń. Ale palono je. nie mieliby sił zdusić płomienia ludowego gniewu.3 co mógł zrobić Jakir? Wszystko. zasypujemy nieco ziemią . Gdyby Jakir sprzeciwił się tej zbrodni. Przetrącono chłopstwu kręgosłup głodem. żeby zdechło i nie dostało się ludziom. ci nie mieli nic do stracenia. I znów nasuwa się pytanie. Naród też by go poparł. jakiego jeszcze nigdy nie było? A. doborowe dywizje. Walczyli przeciwko własnemu narodowi. Wszyscy stratedzy przyłożyli rękę do tych zbrodni.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nym nie ma nawet takiego artykułu . nie palić zboża. wówczas wdzięczna Ukraina postawiłaby mu pomnik. Mięso zalewano chlorem. poza tym głód to chyba okoliczność łagodząca. ale ile się sąd z tym namęczy. Jakir to tylko przykład. To jej bojowe oddziały konfiskowały i niszczyły wszystko. Jakirowi podlegał najpotężniejszy okręg wojskowy Związku Radzieckiego. co zechciał. Babijjar. Niby za jakie zwycięstwa? Za kolektywizację. Wszyscy towarzysze czerwoni dowódcy. W gruncie rzeczy dowódcą nigdy nie był. to marksiści nie daliby rady zapędzić ludności do kołchozów. A gdyby Jakir nie był taki gorliwy.. A ni Jeśli rwał się do władzy. drobiu. I Białoruś. skręcamy gdzieś w pole. Sukces był gwarantowany. Nowy Jork 1986. kraj stanął dęba ze zgrozy i wściekłości. Nie toczyły się wówczas działania wojenne.

Lecz ich metody niezbyt się od siebie różnią. Miał inne cele. lecz wojnę. Chruszczowa. Postyszewa. Ciekawy szczegół: podczas okupacji Kijowa Gestapo zajęło dom numer 33 przy ulicy Władymirskiej. Ale czy to taka wielka różnica: rządy partyjniaków lub rządy czystych aryjczyków? Czy Jakir rządził lepiej niż hitlerowcy? Zgadzam się: za Jakira likwidowano jednych. Był to gmach NKWD Ukrainy. . Blucher i inni zdrajcy ojczyzny Jakir był okupantem. nr 7-9/1926. Zwycięstw na frontach Jakir nigdy nie odnosił.. że gdyby Stalin nie pozbawił władzy dowódcy Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Tyle. która powinna się zakończyć całkowitą okupacją". a za Kocha . niech sami się żrą. Kat Ukrainy Koch miał swoją rezydencję za Użgorodem. że „wojnę musimy prowadzić w za142 K. Piotrowskiego.. Niedouczonego studenta od komandarma dzielą zaledwie dwa lata. wysysają nawzajem własną krew. a innych ułaskawiano. Ale i gestapowcy. w Mieżgorje. lecz z całą miejscową ludnością". Jego kariera dowódcza posuwała się wielkimi skokami: dowódca batalionu. Jeden i drugi. Nie pisał rozpraw teoretycznych. Chyba żeby zaliczyć karne ekspedycje.5 Solidaryzując się w pełni ze swym przyjacielem i współpracownikiem Jakir to samo robił na Ukrainie: prowadził autentyczną wojnę przeciw narodowi zakończoną okupacją. Pierwszy był socjalistą. Opuszczając miasto czekiści nie wysadzili go w powietrze. I okrucieństwo szaleńców. Nie dlatego. Czyżby był gorszy od Jakira i Tuchaczewskiego? "brońcy Jakira twierdzą. Bliicherowi. komandarma I stopnia Jakira. Swój sposób zarządzania Rosją Tuchaczewski nazwał okupacją. Przyznawał. Borba s kontrrewolucionnymi wosstanijami. Żeby nie z każdym chłopem z osobna wyjaśniać. Znajdowały się tam dacze Kosiora. Nie wzbogacił nauki wojennej błyskotliwymi odkryciami. Jakir nie miał podstaw wojskowych. Jakirowi. Za jego rządów Kijowski Okręg Wojskowy był najpotężniejszy spośród wszystkich. Jakir przyłączył się do bolszewików wcale nie po to. to Jakir ocaliłby Ukrainę przed niemieckim najazdem. Za socjalistycznych rządów Gauleitera Kocha postanowiono nawet przywrócić kołchozy. co i jak. zmiażdżyłby 2. to i o Gauleiterze Kochu nie należy zapominać. męki i śmierci niczym sztafetę. Czekiści i gestapowcy przekazywali sobie nawzajem dom tortur. lecz do pewnego stopnia również strategiem. Niczym się w nauce wojennej nie wykazał. choć zrobili to z Kreszczatikiem i Ławrą.odwrotnie. Całe doświadczenie bojowe Jakira to trzy miesiące i haniebny finał. 143 a .4 Sądził. lecz obłożyć daniną całą wieś. swą tymczasową rezydencję pozostawili w stanie nieuszkodzonym. Jeszcze jeden szczegół.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE pozostawał katem. by bronić prostych ludzi. Grupę Pancerną Guderiana i nie wpuściłby do Kijowa Gauleitera Kocha. [w:] „Wojna i rewolucija". Może i tak. dowódca armii.remlowscy propagandziści utrzymują. Nie uwiecznił swego nazwiska na niwie badań teoretycznych. I rozmach mieli ten sam. Nikomu takie skoki nie mogły ujść bezkarnie. Po prostu jest to najwygodniejsze miejsce. Ibid. Lecz Kochowi nie wiadomo czemu spodobał się pałacyk Jakira. Podobnie jak Tuchaczewski. Jeśli więc mamy stawiać pomniki Tuchaczewskiemu. że i przed przyjściem Jakira. dowódca dywizji. że był on nie tylko sadystą i katem. drugi również.. że „trzeba prowadzić nie bitwy i operacje. iv sadzie nie z bandami. nic jednak ich nie potwierdza. z którego można zaatakować Zachód. choć podczas odwrotu spalili wszystko dookoła. że był tam Jakir. Słyszałem takie enuncjacje. Marksista Jakir i hitlerowiec Koch to bliźniacy. i po jego usunięciu było to najpotężniejsze zgrupowanie sił Armii Czerwonej.

144 M< vi ponuje wykluczyć eks-członków Politbiura Bucharina i Rykowa z KC i z partii. Istotnie. W dodatku reprezentował państwo. Generał pułkownik Wołkogonow czytał stalinowskie dokumenty. przedyskutujcie ten temat. postawić przed sądem. 145 . Ale w rzeczywistości było wręcz przeciwnie. Ktoś zaprotestuje: Niemcy potrafią walczyć. Pod tym względem Niemcy nawet w 1933 roku byli jeszcze daleko w tyle.ówią. Co Stalin powinien zrobić? Z jednej strony nie chciał tracić poparcia tych. lecz w obawie o własną drogocenną skórę: dziś idzie pod topór ulubieniec partii i były przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych. Głosowanie imienne. towarzysze. 1937 rok. Jakir pracował z Chińczykami. z drugiej . Ryków .WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE W 1927 roku Jakir studiował w akademii niemieckiej. oto potwierdzenie genialności! Pochwalił Hindenburg? Nie taki znów zaszczyt.drugi. A ci trzęsący się . Kim był Ryków? Lenin to pierwszy przywódca rządu radzieckiego. jak kazano: wyrzucić z partii. W 1927 roku Hindenburg już jedną wojnę światową przerżnął. że Jakir występował przeciwko stalinowskiemu terrorowi i za to zapłacił głową. Więc teraz nam mówią: proszę. a jutro kto? Wśród trzęsących się ze strachu byli także ci. Przeprowadzimy dodatkowe śledztwo. tylko bacznie obserwuje bieg wydarzeń. którzy zawsze i wszędzie popierali Stalina: Szkiriatow i Chruszczow. ale przygotowywał generałów do drugiej. nie wtrąca się. 6 Historia ta przedstawia się następująco. Oddajmy sprawę z powrotem do NKWD. którzy głosowali za terrorem. ani też z powodu Rykowa. . zadecyduje nasz radziecki sąd. 1. Partyjne kierownictwo najwyraźniej nie śpieszy się zdradzać starych towarzyszy: dziś oni. gdy chwali cię wróg. które wywołało dwie wojny światowe. a jutro może moja kolej?. cóż z tego. Jedni. cz. Jeśli feldmarszałek Hindenburg pochwalił Jakira. op. to nie wynika z tego bynajmniej. towarzysze. rozstrzelać. następnie postawić przed sądem i rozstrzelać.. Można i tak to określić. Głos zabiera ludowy komisarz spraw wewnętrznych towarzysz Jeżów i proWołkogonow.. że skrywany. by rozstrzelać Bucharina i Rykowa: cóż. 213. W okresie tym (pod nieobecność Jakira) nasi teoretycy wojskowości mieli już gotowe fundamentalne zasady „głębokiej operacji". II.. s. przygotowywał tak. plenum lutowo-marcowe. nie potrafią tylko zwyciężać. Pochwalił go wtedy feldmarszałek Hindenburg. Hindenburg również Hitlera uważał za wielkiego stratega i polityka. Kto jest za? Proszę głosować. cit. słyszałem coś w tym rodzaju. Towarzysz Stalin nie wtrąca się. Niektórzy spośród towarzyszy zatrzęśli się ze strachu.ulubieńcem partii. Stoi ponad sprawą. Podjął decyzję godną starożytnych mędrców: nie śpieszmy się. Nie mieliśmy czego się uczyć w roku 1927 od Niemców. Stalin jest obecny. Każdy pisze swoją opinię na kartce. Padła propozycja. NKWD wszystko wyjaśni. A kim był Bucharin? Zgodnie z określeniem Lenina . Wystarczy przewertować niemiecki regulamin „Kierowanie wojskami" z odpowiednich lat. więc powinien był znać starożytny aforyzm chiński: strzeż się. no i obie. Tu należy podkreślić: tę propozycję wysuwa Jeżów.. I oto sprawa personalna wyżej wymienionych towarzyszy oraz propozycja: nie surowa nagana z wpisem do akt. Zarysowuje się sprzeciw. t. Co dalej. że tę również haniebnie przegrali. Wówczas podejmiemy decyzję. następcy Lenina. wojskowej i NKWD. Nie z powodu ulubieńca partii. lecz rozstrzelanie.nie zwalczał ostrożnego sprzeciwu wystraszonych.ostrożniej: wyrzucić z partii i postawić przed sądem. towarzysze. To samo plenum. że jego opinia była szczera. ale jakby nie miał z tym nic wspólnego. Ale dla mnie nieumiejętność zwyciężania jest tożsama z nieumiejętnością wojowania. Wybaczmy mu: zgrzybiały feldmarszałek mylił się. które stało się oficjalnym początkiem czystki elity partyjnej.

Pogląd Jakira i Kosariewa: wyrzucić z KC. wydają wyrok jeszcze przed rozprawą sądową. A oso146 bisty wagon Jakira odczepiono w Briańsku 28 maja 1937 roku . z partii. bateriach. że wygodna dla Stalina decyzja nie zostanie przyjęta. Rozkazy te nie zawierały żadnej treści. W ten sposób Stalin (w odróżnieniu od Lenina) nigdy nie przegrywa głosowania. większość. sądzić i rozstrzelać. zgodnie z tradycją. Tekst znów idzie na maszynę z uwzględnieniem uwag dowódcy okręgu. „Krasnaja zwiezda" podziwia ten czyn: oto 147 vni . .ażdego roku. Szef sztabu wprowadza do tekstu własnoręczne poprawki i daje maszynistce do przepisania. . 1 maja. inna rzecz. Jest ich dwóch. dla których domagał się egzekucji. Prawda. komandarmowi I stopnia Jakirowi. Skoro i teraz towarzysze mają wątpliwości.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE I-wszyscy są zadowoleni.Bucharina i Rykowa nie rozstrzelają. rzuca bełkotliwe uwagi. czytany „we wszystkich kompaniach. odkłada się ją na później. wiedzą z góry. coś gdera. jaki mu każą wydać.To dobrze . wyjaśni sytuację. Zarówno zwolennikom terroru. Postępowanie Stalina w tej sytuacji należy ocenić bez emocji. Kto popiera tę propozycję. VII /os mści się na oprawcach. Potem rozkaz niosą dowódcy okręgu do podpisu. W konkretnym przypadku . przygotowania się do walki. Najważniejszy komsomolec w państwie Kosariew i dowódca Kijowskiego Okręgu Wojskowego. nie śpieszmy się z decyzją. Ale są w Komitecie Centralnym ekstremiści.Bucharina i Rykowa. Rozkaz brzmiał standardowo: pod przewodem wielkiego Stalina naprzód do zwycięstwa komunizmu! Jakir przeczytał to. jak Jakir żądał kary śmierci dla Bucharina i Rykowa. Tych. ten podpisuje go i świątecznym rankiem jest. jak jego ostrożnym przeciwnikom podoba się stalinowska propozycja. Stalin istotnie czyścił elitę władzy z pijanych krwią szaleńców.któryś ze sztabowych murzynów. poza żądaniem umacniania dyscypliny. wykreślił Stalina i oddał kartkę maszynistce. że proces sądowy nada tylko formę prawną ukartowanemu zabójstwu. które z pewnością będą zaakceptowane. Wódz zmierzał do zniszczenia swoich wrogów politycznych. że sąd wyda taki wyrok. Ten czyta. Jakir zainkasował swoją kulę niemal o rok wcześniej niż ci. Rozkaz przygotowuje szef sztabu. to rozstrzelamy Bucharina i Rykowa. towarzysz Jeżów zbierze dodatkowy materiał. Ani Jakir.myślą asekuranci. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo. kazał zlikwidować w pierwszej kolejności.ministra) obrony i rozkaz dowódcy okręgu. ani Kosariew nie czują się tym zażenowani. a dopiero wtedy zadecydujemy. eskadrach i na okrętach". I to się im podoba. Wiedzą. Stalin popiera tylko te rozwiązania. zdobywania wojskowych umiejętności. A tych.Jak tylko NKWD wyjaśni. W ostatnim dniu kwietnia 1937 roku projekt świątecznego rozkazu przyniesiono do podpisu dowódcy Kijowskiego Okręgu Wojskowego.13 marca 1938 roku. Ściślej . że nader ostrożnie. że interesujące? Jakir i Kosariew domagają się równocześnie sądu i rozstrzelania. . Stało się to w rok później . Na Bucharinie i Rykowie wykonano wyrok śmierci. Przynajmniej nie teraz. Pogląd Stalina: niech NKWD wyjaśni. Sekretarz Stalina Borys Bażanow dawno zrozumiał bezgranicznie prostą i skuteczną stalinowską taktykę.To dobrze . odczytywano wojskom rozkaz ludowego komisarza (a z czasem . którzy wykazali szczególną krwiożerczość (Kosariew i Jakir). towarzysze? Aha. niech NKWD jeszcze popracuje. to cóż. . szwadronach. Stalin nie rozstrzelał. Na razie Bucharina i Rykowa nie będziemy ani sądzić ani rozstrzeliwać.myślą zwolennicy terroru. komandarm I stopnia Jona Jakir. którzy (Chruszczow i Szkiriatow) protestowali przeciw tym działaniom.kilka miesięcy po tym. Innymi słowy. .

Po co mu to? Dobrze było Jakirowi. towarzysze. to powinien był z nim walczyć. pociągając za sobą wojsko i ukraińskie masy chłopskie. szyfrantek w pobliżu swoich najbliższych współpracowników. 4 lutego 1989 i 14 sierpnia 1996 r. sprawdza naszą czujność: zameldujemy czy nie? Młodziutka maszynistka też miała obowiązek zameldować o incydencie swoimi kanałami. po prostu musiał zameldować 0 tym. otrzymawszy z powrotem rozkaz i widząc co w nim skreślono. Szef sztabu 1 wszyscy pozostali mieli obowiązek meldować o wszystkim co się stało. wrzucał do kałamarza karbid. brzeg stołu mazał kredą. członek KC. członek KC. A towarzysze z Bezpieczeństwa muszą o tym zameldować jeszcze wyżej. wspólnika wystąpienia (cóż z tego. towarzysz Jakir nie pokazywał Stalinowi figi. wkrótce straci życie. kontroli. mógł robić co mu się żywnie podobało. Szef sztabu nie miał takiej pozycji. Postępek Jakira to nie tylko głupota. wpuszczał do klasy mysz albo zaskrońca. W każdym razie powinien był się znaleźć wśród ostrożnych przeciwników terroru. Jakir wystawił na cios szefa sztabu: to on odpowiadał za przygotowanie rozkazu. tyle że z wykreślonym Stalinem. wielkich dowódców. to jest mój tekst. Jeśli natomiast należał do spisku. co zaszło. pytam. by pomyśleć o własnym bezpieczeństwie. to jako członek KC powinien był o tym powiedzieć na lutowo-marcowym plenum. Informacja ta błyskawicznie dotrze do towarzysza Stalina. żeby nie tylko nie dowiedziała się. za pośrednictwem wszelkich kanałów: kto wie. telefonistek. Czy towarzysz Jakir o tym pomyślał? Zresztą towarzysz Stalin na posadach maszynistek.proszę bardzo. Po to. że drobnego) przeciwko osobie sprawującej najważniejszą funkcję w państwie. Jeśli Jakir uważał się za przeciwnika Stalina. Jakir. miał własne plany polityczne. może to prowokacja? Może to towarzysz Stalin przy pomocy swego koleżki i kompana od butelki. nie pytając szefa sztabu o zdanie. młoda i ładna dziewczyna ma być w to wplątana? 7 „Krasnaja zwiezda". podkładał jej pineski. Rozgrywając swoje polityczne gry. Jakir wciąga do nich również młodziutką maszynistkę nie pytając jej o zgodę. ale nie wystawiaj na niebezpieczeństwo innych. robi z niego wspólnika swej akcji politycznej. On. A po jaką cholerę. ją też zabiorą tam. to swoim postępowaniem wszystko zaprzepaścił. Niby po co maszynistka ma być jego wspólniczką? Toteż jej obowiązkiem było wykręcenie odpowiedniego numeru telefonicznego i poinformowanie stosownych instancji. to coś znacznie więcej. A Jakir. Walczyć można otwarcie z bronią w ręku. Lecz każdemu starczyło rozsądku. miały własne systemy podległości. kto ją zatrzyma. Szef sztabu to wojskowy. Jakir. takich jak Chruszczow i Szkiriatow. płomiennych rewolucjonistów zatrudniał nie takie sobie zwykłe dziewczęta. Chcesz się zajmować polityką . łączności. Tak trzeba było wlać nauczycielce atrament do torebki. gdzie trzeba: proszę. być może wcale mu niepotrzebna wielka polityka. że Stalin jest nadmiernie wywyższany. Jeśli Jakir sądził. Ten. wpływu i władzy. gdzie trzeba. Był na tym plenum bardziej krwiożerczy niż sam Stalin. A tak za jakirowską figę pokazywaną w kieszeni musi odpowiadać. który łotr to zrobił. Były specjalnie szkolone. Ja z tym nie mam nic wspólnego. by ocalić własną skórę. To jego poprawki. a oto poprawki towarzysza Jakira. członka KC Jakira. Można też walczyć potajemnie: uknuć spisek i skręcić towarzyszowi Stalinowi kark. Lecz Jakir domagał się krwi. Czy towarzysz Jakir o tym pomyślał? Każdy z nas w swoim czasie smarował klejem krzesło ulubionej nauczycielki. Jeśli ktoś dowie się. ale żeby nawet się nie domyślała! 149 148 . A teraz nabrał odwagi. Przepisała tekst wynoszący Stalina pod niebiosa. Szef sztabu.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE bojownik zwalczający kult jednostki! Cóż za śmiałość i męstwo! 7 Ja osobiście nie widzę w tym żadnego męstwa. a teraz każą jej przepisać to samo. Otwarcie wystąpić przeciwko Stalinowi Jakir się nie odważył. Gdy umierały miliony.

Pochwalił surowy wystrój gabinetu. ten sam ulubieniec Jakira Szmidt zaleca nie tylko swoim podwładnym i zwierzchnikom. plecach. a on znów się zaklina. że umrze ze słowami miłości do swego Fuhrera. lub niżej. Tak podziwiać może tylko umiłowany syn swojego wspaniałego ojca. skoro tak wielbią Wodza-Fiihrera? Kto ośmieli się strzelać do Lenina i Stalina? Słuszne wyrachowanie. jak nazwać kogoś. Lecz gdy zostaje sam. Psychologia jak u Jakira i Róhma: kto ośmieli się do nich strzelać. Jeszcze do nich dojdziemy. Przyczyny jego aresztowania były znacznie poważniejsze. clt. figę w kieszeni pokazuje. op. że ukochanemu ojcu natychmiast o tym doniosą. ale i dowódcy sąsiedniej brygady. że go uwielbia. Ibid. co kto ma wytatuowane na piersi. czy nie? Jeśli wielbił. W 1934 roku Hitler robił czystkę w swojej SA. „Kochający syn" wykreśla nazwisko Stalina z rozkazu. gdy Trocki jeszcze uchodził za wielkiego wodza. s. I to niezbyt mądrego. że obetnie mu uszy.. kto w oczy zaklina się wodzowi. 150 . Zagadka historii: wielbił Jakir Stalina. 128. by przekazać Adolfowi Hitlerowi.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Jakir zachował się jak kłótliwa baba w kuchni zbiorczego mieszkania. „Umrę ze słowami miłości do Was". 208. a gdy zostaje sam. Bo zastanówmy się: z wysokiej trybuny Komisji Obrony przemawia Jakir. s. Wrzuca do cudzej zupy mydło. lecz po to by ratować życie. ulubieniec Jakira Szmidt publicznie obiecał Stalinowi. żeby było to trafne określenie? Dubiński. Aresztowany przywódca SA SAStabschef Ernst Rohm prosił. W 1935 roku. co w przekładzie na język rosyjski mogłoby oznaczać: „Bardzo trafne określenie". Cóż to takiego było. gdy zwycięstwo Stalina było już pewne. A Goebbels skwitował te słowa Fuhrera czymś takim. 8 W 1927 roku. by wieszali w gabinetach stalinowskie portrety. wciąż myślę. Do Lenina i Stalina na bandyckich piersiach nikt nie odważył się strzelać. To samo prosił przekazać SA-Gruppenfiihrer Karl Ernst. Złapali go z tą figą. Z jaką miłością Jakir mówił o Stalinie. czuły. Więc czego tu żałować? Lecz chyba bardziej jest prawdopodobne. lecz zachowuje się tak. W moim przekonaniu: podłość tego pierwszego. że wielbi. Strzelano w tył głowy. a Stalina uważano za „wybitną przeciętność".. U nas w ogóle nie strzelano w pierś. Jeszcze jedna zbieżność: wśród naszych bandziorów rozpowszechniła się moda tatuowania na piersiach wizerunków Lenina i Stalina. 9 9 A ix Jakie to wszystko znane! Jakie podobne. to o jednego stalinistę zrobiło się mniej. Jak nazwać kogoś takiego. przeobraża się we wroga Stalina.Ale portret Stalina trzeba mieć". teraz dodatkowa informacja. że skreślił nazwisko Stalina. Nie robili tego z miłości do wodzów. Na pokaz. przewracam się z boku na bok. wierny stalinista. Albo pędzono tłum na wyrobisko i walono z karabinów maszynowych nie zastanawiając się nad tym. czyja to robota. A oto co pisze Szmidt o Jakirze: „Wspominam posiedzenie Komisji Obrony w Kijowie. Czerwony Kozak Ilja Dubiński opowiada: w 1935 roku przydzielono mu nowy gabinet. że była to miłość fałszywa. po czym powiedział: .. Teraz jednak zaaresztowany Jakir ponownie przeobraża się w kochającego syna. choć powinien zdawać sobie sprawę. W końcu Jakira aresztowano. pod9 łość pierwszego z nich czy wiarołomstwo drugiego?". Zbieżność całkowita: usłyszawszy zapewnienia o miłości Hitler nazwał Róhma i jego współtowarzyszy prostytutkami. Nie za to. Nie śpię po nocach. że wszyscy wiedzą. kochający syn. „Któregoś dnia przyjechał do mnie Szmidt.

Fanatyk Chruszczow w imię komunizmu gotów był zniszczyć świat. stron dokumentów. potwierdzających ową liberalizację i odwilż. Pieńkowskiego aresztowano i po pokazowym procesie w maju 1963 roku skazano na karę śmierci [przyp. nic bardziej tępego. rzecz jasna. liberalny Nikita Siergiejewicz. 152 i na Węgrzech.pułkownik GRU. A obłaskawieni krzykacze. dzieci XX zjazdu. umundurowani wyzwoliciele strzelali do demonstrantów w Nowoczerkasku. gdzie raki zimują. a oni krzyknęli wniebogłosy: „Jesteśmy dziećmi XX zjazdu! Nadeszła odwilż!". by położyć kres chruszczowowskiemu szaleństwu. To znaczy jak? Każdy będzie miał takie mieszkaOleg Pieńkowski . Dorównywali im chyba tylko Lenin z Marksem i Hitler z Poi Potem. Który obiecywał kapitalistom. Propaganda ogłosiła. w wielkim rolniczym kraju. Chruszczow rządził tak. W imię życia na tej ziemi. że życie stało się lepsze. Co za łajdak! Nie pozwolił kochanemu Nikicie Siergiejewiczowi rozpętać trzeciej wojny światowej! Bo jak cudownie piękne byłoby życie po trzeciej światowej! Życie bez kapitalistów! Wspaniałe. by nakarmili głodną Rosję chlebem. Chruszczow podarował pięciu poetom wille. 2 Ciekawa sprawa: wznosimy w Moskwie pomnik za pomnikiem. który doprowadził Związek Radziecki do kresu wytrzymałości. Tymczasem za Chruszczowa działy się straszne rzeczy: nasze czołgi miażdżyły ludzi w Niemczech Wschodnich Protokół przesłuchania w dniu 18 czerwca 1945 r. Kennedy'emu podjąć zdecydowane kroki podczas kryzysów berlińskiego (lato 1961) i kubańskiego (jesień 1962) i zażegnać groźbę globalnego konfliktu atomowego. najsłynniejszy agent zachodnich służb specjalnych w Moskwie w czasach zimnej wojny. Świat uratował Oleg Pieńkowski. który ocalił świat przed globalnym Czarnobylem uważamy za zdrajcę. który od wieków nie wywoził za granicę niczego prócz zboża. zdziczałego i bestialskiego nie spotkaliśmy w dziejach ludzkości. doprowadzić planetę na skraj zagłady nuklearnej.l. 2 153 . miłujący pokój. jednakże Stalinowi nie przyszło do głowy zagrozić istnieniu kuli ziemskiej. odsłaniających najtajniejsze plany strategiczne ZSRR. Na początku lat sześćdziesiątych Pieńkowski przekazał MI-6 i CIA 5. co tylko ślina na język przyniesie. a człowieka. W 1961 roku Chruszczow ogłosił uroczyście.OCZYSZCZENIE Rozdział 12 Dekawilki i polemostrategia Zawsze uważałem Stalina za wielkiego przeciwnika. Żadnych dowodów. nikt nigdy nie przedstawił. Tylko kto by nam wtedy dawał jeść? Możemy mówić o Stalinie. że za Chruszczowa zaczęła się jakoby liberalizacja. po prostu już nie wiemy. Wpadł na ten pomysł dopiero nasz drogi.5 tys. W imię świetlanej przyszłości. że zboża zabrakło. komu postawić kolejny.' Marszałek Rzeszy Hermann Góring K l to pierwszy nazwał Tuchaczewskiego genialnym strategiem? Chruszczow. Ten sam. tłum. W czasach pokoju. darły się. Pozwoliło to prezydentowi J. że „dzisiejsze pokolenie ludzi radzieckich będzie żyć w komunizmie". odważny pułkownik GRU. że im pokaże. Nic bardziej strasznego niż Chruszczow i utuczone przezeń do wypęku „dzieci XX zjazdu". ale w tym samym czasie gotów był całować ich po rękach. Każdy otrzyma wszystko wedle własnych potrzeb. że życie stało się weselsze. który poświęcił życie.

Leninowi.. ale i od ludzi. Chruszczow obiecywał rzeki miodem płynące. jakie tylko zechce? Każdy dostanie dom letniskowy z basenem? Każdy będzie miał samochód takiej marki. jest dobrze. która odpowiada potrzebom szerokiej duszy rosyjskiej? A jeśli ktoś odczuwałby potrzebę posiadania więcej niż jednego samochodu? I każdy dostanie tyle kawioru. Doprawdy. o czymś marzyć. i też będzie chrumkał pod płotem. że zawsze nam czegoś brak. wciąż obcinano budżety. więc wojna toczyła się nie tak. ile zechce? I koniaku. w samą porę obalono Chruszczowa. jak dawniej było źle.największego stratega wszechczasów i narodów. zginęło mnóstwo ludzi i poniesiono gigantyczne straty materialne. Właśnie dlatego staliśmy się ludźmi. I zaczęło się. chleba. żeby schlać się na umór? I kożuszków do wyboru. Lecz zaspokoić wszystkich potrzeb Człowieka niepodobna. I pozostaniemy ludźmi tak długo. Można zaspokoić wszystkie potrzeby upodlonego człowieka. genialny strateg harcowałby po Placu Maneżowym. Bez zastanowienia (nigdy się nie zastanawiał) Chruszczow wskazał władczym palcem pierwszy lepszy portret: niech będzie kult Tuchaczewskiego.po stronie słonecznej? Mebli też tyle. tym bardziej Chruszczow musiał odsunąć gniew ludu od swojej osoby. 154 Im mniej było na sklepowych półkach. To marzenie głupca oderwanego nie tylko od życia. dlatego nie ma mięsa. artykuły o Tuchaczewskim pojawiały się we wszystkich gazetach. jak źle się żyje Murzynom w Ameryce. Nie pomogło. Legenda była składna: Stalin unicestwił Tuchaczewskiego . Gdzie miałby stanąć? Jasne. Bowiem nasze potrzeby i pragnienia zawsze wyprzedzają nasze możliwości. będzie chrumkać pod płotem. Tymczasem w kraju gdzieś zniknął chleb. 155 . tym głośniej chruszczowowscy krzykacze demaskowali Stalina. pojawią się nowe. I każdy będzie miał książki. Za Muzeum Historycznym. pozbawił armię dowódcy. Im dłuższe były kolejki. To właśnie wtedy kazano zbudować pomnik Tuchaczewskiego. Coraz więcej marmurowych tablic przykręcano do ścian domów. gdzie mu się podoba? I każdy . Stworzyć społeczeństwo. Histeria wokół osoby Tuchaczewskiego rozniosła się po kraju i świecie. a cały kraj stał w kolejce po zapałki i sól.. Mówił. Bo niby gdzie? Ale rozległy się protesty w kraju i za granicą: Plac Czerwony jest zabytkiem klasy zerowej.. na Placu Maneżowym. ile zapragnie? A jeśli wszyscy zechcą mieć meble z brzozy karelskiej? Nie starczy tego drewna. Zresztą czy to nie wszystko jedno z jakiego materiału rzeźbi się idola? Można wyrzeźbić z byle czego.. A w Moskwie. zadowolona. a wtedy. ku czemuś zmierzać. tuż po zbiorach. Niech Tuchaczewski galopuje na koniu. Lecz znikło zboże. Postanowił więc wynaleźć bohatera-męczennika. do koloru? Będzie wypoczywał na Kiymie? Będzie miał taką samą opiekę lekarską jak Chruszczow? Coś takiego mógł obiecać tylko idiota. który jest krewnym świni. że źle się żyje Murzynom w Afryce. Na polecenie Chruszczowa dwóch cwanych Niemców skleciło film „Rosyjski cud" o tym. Książki o tym wielkim geniuszu produkowano seryjnie.. dlatego nie zdołaliśmy odbudować kraju. Też nie pomogło. w którym każdy otrzyma wszystko wedle potrzeb. masła. Więc gdzie w takim razie postawić pomnik? Gdzieś w pobliżu. Więc mówił. nie wolno zmieniać jego wyglądu. Po zaspokojeniu wszystkich potrzeb. Coś takiego mogło przyjść do głowy tylko Marksowi. Stąd tyle zniszczeń. i tam. Lecz nikt nie pasował do roli nowego bożka. Zawsze.. że na Placu Czerwonym. na ulicy Choroszewka. Trockiemu i Chruszczowowi. a teraz. by dzielić się wspomnieniami. o jakim marzy. Ludzie bili się o chleb. I to nie wiosną. Potrzebny był nowy kult. za Chruszczowa. Można zaspokoić wszystkie potrzeby świni. W byle jaką stronę. W miejsce obalonego wodza musiał się ktoś pojawić. Brakiem masła i mięsa nikt nas nie zastraszy. jak trzeba. ktoś zdesperowany powiesił na latarni z trudem zdobyty bochenek i umieścił pod nim napis: „Rosyjski cud". Gdyby nie to. weterani-tuchaczewowcy powyłazili ze wszystkich dziur. By realizować chruszczowowskie pomysły. póki będziemy czegoś pragnąć. Wybuchła panika.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nie. lecz jesienią.

która stwierdziła. gdyż zabrakło największego geniusza. jej wpływ na charakter przyszłej wojny. nie ukatrupił tylu żołnierzy i oficerów. trudnej sytuacji musiał pracować Tuchaczewski.. wskazującemu kogoś palcem: o.WIKTOR SUWOROW Pomnika nie ma. A wyciągnąć taką kartę można łatwo: Tuchaczewski nie był strategiem. Propozycje Tuchaczewskiego uznano za 3 W OCZYSZCZENIE „Wojenno-istoriczeskij żurnał". Dwie najstraszliwsze klęski w historii wojen światowych to okrążenie wojsk radzieckich pod Kijowem we wrześniu 1941 roku i okrążenie wojsk radzieckich pod Charkowem w maju 1942 roku. Tuchaczewski domagał się rozwoju lotnictwa. że już w 1927 roku szef Sztabu Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (od 1935 roku . gdy Chruszczow mówi o strategii. amunicji. niższe .Sztabu Generalnego) Michaił Tuchaczewski napisał do Stalina list z propozycją głębokiej. Jego wyskoki Zachód wspomina do dziś. artylerii. Później Tuchaczewski nie raz zwracał się do Stalina z prośbą. samolotów. Chruszczow. że Tuchaczewski to geniusz. Stalin twierdził. Jednak propozycje Tuchaczewskiego nie tylko nie zostały stosownie ocenione i poparte przez Woroszyłowa i Stalina. Lecz gdy wyciągniemy z tego karcianego domku pierwszą z brzegu kartę. wojsk powietrznodesantowych i pancernych. Drugiej . Toteż nie wierzymy Chruszczowowi. Biriuzow ogłosił światu. walił butem w pulpit mównicy. Spośród pięciu głównych winowajców czterech zawiniło tylko raz. Oto w jakiej skomplikowanej. Podczas spektaklu zwanego rozprawą sądową poza innymi grzechami przypomniano mu próby reformowania Armii Czerwonej. wojsk zmotoryzowanych i powietrznodesantowych. towarzysza Tuchaczewskiego. dział. by zwątpić w słuszność takiej oceny. Propozycji Tuchaczewskiego nie przyjęto. Ł ierwszą osobą. nr 2/1964. że program ten doprowadziłby do likwidacji budownictwa socjalistycznego i zastąpienia go jakimś specyficznym systemem «czerwonego militaryzmu». Nie oceniono ich właściwie. Zabroniono reorganizacji. wreszcie wyposażenia wojska w nowoczesny sprzęt techniczny. by wierzyć jego rekomendacjom. Kirponos. Tuchaczewski nalegał. Bezpośrednimi sprawcami pierwszej katastrofy byli Jeromienko. Tuchaczewski wykazywał wielką troskę o rozwój nowych rodzajów broni. a Stalin opędzał się przed nim jak przed natrętną muchą.Timoszenko.". był zatem Chruszczow. Marszałek Biriuzow podkreślał: „Biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój techniki wojskowej.. a przede wszystkim lotnictwa. 157 . bo była wojna. To wówczas Stalin zdjął go ze stanowiska szefa sztabu i skierował na nowe. co mu ślina na język przyniosła. wszyscy oni przyjęli je wrogo. Bez skrępowania chuliganił na trybunie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W 1937 roku wielki strateg Tuchaczewski został aresztowany. Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza wtedy. lecz pozostała legenda: zabrakło chleba. Za czyny również.dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Wszystko w tej legendzie do siebie pasuje. Już samo to wystarczy. co Chruszczow. Chruszczow zaś dwukrotnie. kompleksowej reorganizacji Armii Czerwonej.. popartym całkowicie przez Woroszyłowa. wojna zaś miała tragiczny przebieg. Bagramian. Nikt na świecie nie popełnił tylu potwornych błędów strategicznych. Nie odpowiadał za swe słowa. 156 P ni 1964 roku na łamach „Wojenno-istoriczeskowo żurnała" ukazał się artykuł marszałka Związku Radziec3 kiego Siemiona Biriuzowa o Tuchaczewskim. Chruszczow zawsze mówił to. M. W swym końcowym przemówieniu.. ten to dopiero był strateg! Zbyt podejrzany jest przebieg służby wojskowej stratega Chruszczowa. Nikt na świecie nie zatracił niepotrzebnie tylu czołgów. by ten rozpatrzył jego propozycje dotyczące rekonstrukcji RKKA. Chruszczow. domek runie. jedno wynika z drugiego.

szpiegostwo na rzecz Niemiec. No nie. szerokiej wiedzy. Marszałka Związku Radzieckiego Ławrentija Berię poza wszystkim oskarżono podczas rozprawy sądowej o zgwałcenie nieletniej. Zarzucano im zdradzanie tajemnic wszystkim wywiadom świata. pazerność. To. Lecz to oskarżenie naszego marszałka jest wprost niezwykłe!. Po wysłuchaniu jednego z referatów Tuchaczewskiego Stalin oświadczył. Z powodu broni ograbiliśmy nasze cerkwie. bałaganiarstwo. a nawet wrogo zareagował na niektóre propozycje przeprowadzenia reorganizacji w wojsku. pijaństwo. To. IV zaczęło się.. 158 I marszałkom zarzucano niejedno. 159 L Tuuchaczewski istotnie był postacią wyjątkową. prócz koni. Oto jaką historię opowiedział za czasów Chruszczowa marszałek Związku Radzieckiego Siemion Biriuzow. śmiałych zamysłów. zgniliznę moralną.. łapówkarstwo. lecz nie rozłożystym! Naprzód marsz!" Woroszyłow. Dla broni zaplugawiliśmy rzeki syberyjskie odpadkami radioaktywnymi na wieki wieków.. że był taki przypadek. Kawalerzyści nie mieli zielonego pojęcia o nowoczesnej strategii. co napisał o Tuchaczewskim w 1964 roku marszałek Biriuzow powtarzali w kółko uczeni mężowie całego świata.. Zaskrzypiały pióra. Dla broni unicestwialiśmy mnóstwo niewinnych ludzi.. Naszym . że przyjęcie jego programu pociągnęłoby rzekomo za sobą likwidację budownictwa socjalistycznego i zastąpienie go 4 systemem «czerwonego militaryzmu»". Budionny i Szczadenko zazdrościli Tuchaczewskiemu starannego wykształcenia. chodziła w łachmanach.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE szkodliwe i wykorzystano przeciwko niemu jako dowód jego wywrotowej działalności. by jej nie było. słowo w słowo powtórzył pułkownik A. Dla broni doprowadziliśmy kraj do zwyrodnienia. Stoimy na progu wielkiego odkrycia! „Krasnaja zwiezda". złodziejstwo. Dla broni roztrwoniliśmy zapasy złota naszego wielkiego kraju. Naszych marszałków oskarżano o bonapartyzm. jeziora. występowali przeciw czołgom i samolotom. Zagradzaliśmy rzeki monstrualnymi zaporami: potrzebne nam było aluminium. że byli ludzie. lecz na broń nigdy nie żałowaliśmy pieniędzy. Kawaleryjskie miernoty na wszelkie sposoby przeszkadzały wprowadzeniu reformy wojskowej i zrobiły wszystko co możliwe. prawicowe odchylenia. Wielkiej Brytanii. Choriew ćwierć wieku później na łamach „Krasnoj zwiezdy": „Ludowy komisarz Woroszyłow niezbyt lubił swego zastępcę. Z powodu broni ludność nasza głodowała. W naszym kraju zetknąć się z zarzutem czerwonego militaryzmu?! Okazuje się. co pisał Biriuzow. Po to by kupić broń sprzedawaliśmy skarby z naszych muzeów. Aby posiadać broń zniszczyliśmy Rosję i sprowadziliśmy ją do poziomu krajów Trzeciego Świata. żyła w ziemiankach. I nagle okazuje się.. zaterkotały maszyny do pisania niczym karabiny maszynowe. Dla broni niszczyliśmy morza. W tym miejscu warto odsapnąć. przeciwko czerwonemu militaryzmowi. Polski. Zagrzmiało z wysokich trybun podczas konferencji naukowych: Stalin nie znał się na strategii! Był wrogiem postępu technicznego! Otoczył się tępymi rębajłami z kawalerii. „Lance do boju! Szable w dłoń! Kłusem zamaszystym. lasy. Nabrać tchu. By udoskonalać broń zmusiliśmy naszych wybitnych konstruktorów i inżynierów. spiskowanie przeciwko towarzyszowi Stalinowi i towarzyszowi Chruszczowowi. czasu. lewicowe odchylenia. Francji. głupotę. stepy. siodeł i uprzęży nie uznawali niczego.. Japonii. 4 czerwca 1988 r. Dla broni długość życia w Rosji plasuje się na poziomie Górnej Wolty i Sudanu. gdyż zazdrościł mu talentu i dogłębnego wykształcenia. by myśleli wyłącznie o wojnie. Zarzucono mu czerwony militaryzm! Co jak co. Liczył na poparcie durniów. wytykano wiele grzechów: nieudolność. którzy protestowali przeciwko temu szaleństwu. Tuchaczewski z pewnością był wielkim człowiekiem. którzy żyli dniem wczorajszym i zwycięstwami w wojnie domowej.. trzeba było dokonać czegoś naprawdę wyjątkowego. zdradę ojczyzny. popieranie Trockiego. Wraz ze Stalinem Woroszyłow sceptycznie. By w ZSRR zasłużyć na taki zarzut. ludzkich istnień.

Zaświadcza on: „Stalin ani razu się nie powtarzał. za tym wszystkim coś musi się kryć. umiejętność analizowania i uogólniania. Sherwood. -Wojenno-istoriczeskij żurnał". że jeśli ktoś nie potrafi mówić prosto i zrozumiale. to opublikujcie stosowne dokumenty.. generałowie Sztemienko.. prosto.. Sawicki. jasnego. Tę lakoniczność cenił też u innych. towarzysze kremlowscy historycy i ideolodzy. a przede wszystkim . Ale skąd. Cóż. co konkretnie proponował Tuchaczewski i z czym konkretnie Stalin się nie zgadzał. Słabe rezultaty nauczania w naszych szkołach nie są skutkiem skromnych zdolności umysłowych uczniów.lakoniczność. Jakowlew wszystkich niepodobna wyliczyć. Artykuły i przemówienia pisał sam. 6 Churchill. ironię. to powiedzcie nam o tym nie cudzymi słowami. op.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE I któż to wytyka Tuchaczewskiemu czerwony militaryzm? Towarzysz Stalin. Miałem wrażenie. Jednak przytłaczająca większość konfliktów między ludźmi spowodowana jest nieumiejętnością elementarnego porozumiewania się. że mówi zrozumiale. Jego odpowiedzi były szybkie. Jego pytania były jasne. dostępnie i ciekawie. Londyn 1948-1949. z jaką potrafił precyzować swoje myśli i stawiać zadania. pod względem której nie przerósł go nikt ze współczesnych.umiejętność krótkiego. Jeriomienko. jednoznaczne i wypowiadane tak. podczas omawiania sprawy personalnej dotyczącej rozkładu moralnego któregoś z pracowników (czyli nadmiernego pociągu do płci pięknej). Może towarzysz Stalin był pacyfistą? Może chciał pokoju i przyjaźni między narodami? Oj. nie za pomocą ogólników.. Wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry Hopkins spotykał się ze Stalinem w najcięższych dniach 160 wojny. Hopkins. 5 Robert Conąuest utrzymuje. lecz treściwych. Wyobraźmy sobie bowiem: dowódca miał na R. nr 9/1987. Przejrzystość myśli i słów jest niezbędna zwłaszcza podczas wojny..se Papers oj Harry L. Zacharow. Rokossowski. 55. Jeśli Tuchaczewski proponował coś sensownego. dt. Mamy na myśli jedno. I wszyscy zauważyli te same zalety u Stalina: opanowanie. że ma w głowie chaos. klarownie. że rozmawiam z idealnie zrównoważoną maszyną. t. Stalin był jednym z niewielu ludzi. potrafiących jasno i precyzyjnie wyrazić swoją myśl. Skoro nie przyjęto tych propozycji. to po co je ukrywać? ierwsza pomyłka ludzkości: każdemu wydaje się. że siła Stalina polegała na absolutnej klarowności jego argumentów. to znaczy. opowiedzcie.. Nie znosił zbędnych słów i kazał w takich wypadkach natychmiast przechodzić do sedna sprawy". a także umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli. To tajemnica państwowa. wyraźnie nie znającą granic. skoro Tuchaczewski zaproponował reorganizację wojska. Dlaczego żaden z was nie zwrócił uwagi na tak interesujące szczegóły? I jak na zebraniu partyjnym. siłę woli. w czerwcu 1941 roku. lecz wynikają głównie z nieumiejętności nauczycieli przekazywania materiału szkolnego łatwo. jakie to ciekawe! Towarzysze generałowie i marszałkowie. 161 6 — Oczyszczenie . 6 Marszałek Związku Radzieckiego Georgij Żuków: „Zawsze ceniłem . jakby je przemyślał wiele lat temu". pobrzmiewała w nich gigantyczna siła". a rozumieją nas inaczej. nie wypowiadając ani jednego zbędnego słowa. a Stalin i Woroszyłow byli temu przeciwni. tak i teraz chciałoby się wrzasnąć z ostatniego rzędu: „Szczegóły podaj! Szczegóły!". lecz podajcie konkrety! Ale nie poinformowano nas dokładniej o propozycjach Tuchaczewskiego. The White Hou. domagał się wystąpień krótkich. Koniew.nie można było tego nie cenić . Tę jego cechę dostrzegają wszyscy. Winston Churchill: „Stalin posiadał wysoce rozwinięte poczucie humoru. Ale nie informowano nas o szczegółach. s. Tej klarowności Stalin domagał się od swoich podwładnych. fenomenalną pamięć. zrozumiałego dla wszystkich formułowania własnych myśli. Tajemnica! Choć od 1927 roku tyle minęło lat. krótkie i proste. Mówił prosto i celnie. 1/2. 7 O Stalinie pisało wielu dowódców: marszałkowie Wasilewski. Był zdania.

Nikt tego. „Charakter operacji granicznych". Skoro Tuchaczewski powiedział. „Wojenno-istoriczeskij żurnal". że nie w każdym słowniku można znaleźć owe dekawilki. gdy nie ma chęci rozumieć. tak samo jak inne jej podobne. Słysząc je ludzie ci kiwają głowami: mocno powiedziane! Aleja nie mogę sobie wyobrazić. Potwierdzają to liczne przykłady. Mądrzy ludzie. Głupców należało usunąć. Jedni twierdzili. na przykład. że rozkaz trzeba pisać krótkimi zdaniami. Istnieje gatunek ludzi. 35. Klasyczny przykład psychologicznej i intelektualnej niezgodności. To zaledwie kilka wybranych przykładów z dwóch tomów dzieł wybitnego myśliciela wojskowości. że wojna domowa stworzyła całkowicie nową. I to jeszcze na tyłach przeciwnika. 1937 rok to czas. s. Przykład . prosto i zrozumiale. Bez zaglądania do „Radzieckiej Encyklopedii Wojskowej" gotów jestem się założyć. 163 . zmieniają się tylko trochę pod wpływem czasu i okoliczności. Była to zwykła walka o stołki maskowana pięknym słowem „dyskusja". ze zbioru artykułów „Taktyka i strategia w radzieckich pracach wojskowych". że prawa strategii są uniwersalne dla wszystkich narodów i państw. doskonalszą odmianę strategii. że w wojnach XX wieku dekawilki mają ogromne znaczenie. Jestem tego samego zdania. o doskonalenie których tak troszczył się Tuchaczewski. a mądrych awansować. a polemostrategia . jakim jest fakultatywny system". Najlepsze jej fragmenty. 8 Najwięcej hałasu wywołała książka Tuchaczewskiego „Nowe problemy wojny". Dyskusja o uniwersalnych prawach strategii. że istnieje lotmotomechbomba. Tuchaczewski lubił przechwalać się uczonością. by każdy go zrozumiał. Są tam takie określenia jak: „pozauszczelniająca zasłona obronna". że współpraca między nimi była niemożliwa. który mówił i pisał jasno i wyraźnie. Takie kwiatki często tam można spotkać. zdanie: „Wyjście z sytuacji za pomocą arcypasywnego środka. że nie ma tam takiego terminu. 9 Co to właściwie znaczy? Uszczelnia ta zasłona. W dodatku zdania Tuchaczewskiego mają potrójny sens: można je zrozumieć tak. uwielbiał niezrozumiałe słowa: polemostrategia! Strategia według Tuchaczewskiego to jedno. Inni z nie mniejszą zaciekłością upierali się. [w:] „Pisma wybrane".. W latach dwudziestych wyżsi oficerowie Armii Czerwonej zaczęli sobie skakać do oczu. Oto jeden przykład spośród wielu tysięcy.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE myśli jedno.. Warszawa 1966. Tuchaczewski wyraźnie nie mieścił się w tym standardzie. co to za harmonia? A Tuchaczewski znęca się nad naszymi ogłupiałymi mózgami. Tylko mały kłopot: nie wiem co to takiego dekawilki. Ponadto mam wrażenie. Od razu się przyznam: czegoś takiego nie potrafię zrozumieć. A słowników nie patroszę dla zasady: sądzę. Uczoność na każdym kroku. Kto śmiałby wdać się w spór z geniuszem? Ja osobiście nie spieram się. nie miała żadnego znaczenia praktyczM. nr 2/1962. 1. przygważdża je niezrozumiałą terminologią: „lotmotomechbomba na tyłach przeciwnika". Stalin wybrał właściwych ludzi. to tak być powinno. Można też w ogóle nie zrozumieć. Marszałek ten uważał. Tuchaczewski z właściwą sobie energią przekonywał swych czytelników. wymyślonego przez Tuchaczewskiego terminu. w którym Stalin dobierał sobie ekipę dla potrzeb wojennych.marszałek Związku Radzieckiego Rodion Malinowski. ale jak świetnie brzmią! A oto termin: dekawilki. Przygotowując się do wojny Stalin dobierał sobie takich dowódców. inaczej albo odwrotnie. czy nie uszczelnia? Tamże: „harmonia rozbicia sił". że dowódca powinien wyrażać się tak. Tuchaczewski. którym niezrozumiałe terminy podobają się. lecz podwładni zrozumieli go inaczej.jeszcze coś innego. wyjaśnijcie. do tego stopnia przerastał Tuchaczewskiego intelektualnie. Stalin. t. że dekawilki trzeba doskonalić. nie rozumiał i właśnie dlatego ten i ów uważa marszałka za geniusza: takie słowa wymyślił! Niezrozumiałe. którzy myśleli zrozumiale i równie zrozumiale się wysławiali oraz pisali. Brzmi pięknie i tajemniczo. Nawet idiota. nawet wtedy. tak by czytający zrozumiał go. opublikował „Wojenno-istoriczeskij żurnał". 162 Albo takie.

Chodziło o to. że Tuchaczewski miał na myśli nie to. a następnie amerykańskich tkwiły na tych kilometrach. a nawet cały front ponosiły katastrofalne klęski. To mniej niż dwa tysiące kilometrów. Za czasów Chruszczowa. W linii prostej mniej niż 500 kilometrów. czy ktoś te dzieła kiedykolwiek czytał. analizując istotę wojny domowej. kanadyjskich. że miał trzy tysiące kilometrów. a my jesteśmy mądrzy. Tuchaczewski miał jeszcze jedną słabość: nie rozumiał znaczenia liczb.'' Tuchaczewski opisuje tutaj pierwszą wojnę światową. wzdłuż równika. to mógłby wyjaśnić rzecz prosto i jasno: ten punkt widzenia. by powiedzieć: wy jesteście osty. Ciekawe. Przeciwnicy zaś udowadniali coś wręcz przeciwnego: to wy jesteście głupcy. pragniemy kierując się tymi wiecznymi zasadami wskazać nowe elementy wojny domowej. nowozelandzkich. ale fronty długości setek tysięcy kilometrów? Czy to aby nie są brednie? Francja. a tamten . brytyjskich. 10 Tuchaczewski. nie jest wytyczony po linii prostej. to podczas wojny nic się nie zmieni w działaniach każdego konkretnego dowódcy.10 Tłumacz sobie jak chcesz. op. jak wiadomo. Tuchaczewski nie musiał wypowiadać się w tej kwestii.błędny. Jeśli zwycięży druga opinia . Wielkość Tuchaczewskiego właśnie na tym polega. Była to czysta teoria. was trzeba popędzić. Gdy jednak Tuchaczewski takim samym językiem próbował porozumiewać się ze swymi podwładnymi na wojnie. unikatowa. to i wówczas byłoby zaledwie czterdzieści tysięcy kilometrów. ich wasale z kolonii. ibid. to natychmiast dywizje. gdyby linia frontu istotnie miała długość setek tysięcy kilometrów! Front wschodni rozciągnął się między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. znaczenie których można było rozumieć jak się podoba. Gdzie więc są fronty o długości setek tysięcy kilometrów? Gdyby półkula północna walczyła przeciwko południowej i gdyby okopy wyryto na dnie mórz i oceanów. że stawiano je na półkach w prominenckich gabinetach. Poza zamiłowaniem do bełkotliwej terminologii i długich zdań. Front nie jest linią prostą . lecz wątpię. ale front. a was wypędzić z wysokich gabinetów. Iluż milionów żołnierzy byłoby trzeba. do niczego. lecz coś całkiem innego. co myślał na ten temat: zasady strategii są uniwersalne. gdy kult Tuchaczewskiego osiągnął apogeum. I wszystkie te miliony wojsk francuskich. jest słuszny. że w jego pracach każdy może odnaleźć to. Mądrzy ludzie nie wdawali się w takie dyskusje: jaki z tego sens? A Tuchaczewski wdał się. Jeśli zwycięży pierwszy punkt widzenia. moim zdaniem. a następnie Stany Zjednoczone walczyły przeciwko Niemcom. A skoro już się wypowiedział. przypuśćmy. nas trzeba awansować. Zwróćmy uwagę tylko na liczby: „Wielomilionowe armie wywołały na scenę fronty o długości setek tysięcy kilometrów".WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nego. których poprzednio nie musiano uwzględniać". niepodobna strategia? Oto zdanie Tuchaczewskiego: „Nie negujemy wiecznych zasad strategii. awsze chciał intrygować czytelników i słuchaczy niesamowitymi liczbami. co istniało dotąd. Wielka Brytania. cit. Front zachodni rozpościerał się od wybrzeża Morza Północnego do granicy szwajcarskiej. wydano dwa tomy jego najlepszych prac. Nie chodziło o to. Czy Tuchaczewski znał długość równika? J a k można na tak małą planetę wpakować fronty o długości setek tysięcy kilometrów? 1 Z VII Tuchaczewski. korpusy i armie. Jednak po uwzględnieniu wszystkich zygzaków nawet tysiąc kilometrów z tego nie wyjdzie. czego szuka i dostosować idee do potrzeb dnia. australijskich. przeciwnie. Jeśli to są najlepsze prace. Lecz u Tuchaczewskiego każde zdanie można traktować jak się chce. czy też podczas wojny domowej zrodziła się nowa.też nic się nie zmieni w działaniach dowódców. jak zachowywać się w boju. jakie napisał Tuchaczewski. 165 164 . „Strategia narodowa a klasowa". [w: 1 Tuchaczewski.no dobrze. to jak w takim razie wyglądają najgorsze? Nie będziemy się grzebać w przemądrych naukowych teoriach i niezrozumiałej terminologii. Jutro natomiast można udowadniać. Naturalnie.

13 Otóż to! Wszystko u genialnego Tuchaczewskiego jest wspaniałe. marszałku Związku Radzieckiego. Albo... Tylko z liczbami. Na stronie 117 zamieszczony jest fragment artykułu Tuchaczewskiego o frontach długości setek tysięcy kilometrów.. I w rezerwie.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Podejdźmy do tej kwestii z innej strony. Słowem. Do carskiej armii zmobilizowano ponad dziesięć milionów żołnierzy. Czy on sam zdawał sobie sprawę.. bufetowa Niurka robi remanent bo przyjechali rewidenci. 167 166 .. Nieodpowiedzialnego szefa Sztabu Generalnego.. I jeszcze w drugim. problemy wysuwał słuszne i aktualne. co się zaś tyczy konkretnych wskaźników. a nawet szkodnictwo.. By bronić tysiąca kilometrów trzeba mieć pięćdziesiąt dywizji. wszystko to jest aktualne i bardzo potrzebne.. że warto. z góry wiedząc.. Pedanteria ta przejawia się przede wszystkim podczas pracy z cyframi. Moskwa 1965. W państwie nie może być człowieka bardziej pedantycznego niż szef Sztabu Generalnego. A na wpół uśpiona sala klaszcze w dłonie. Tuchaczewski wysuwa propozycję reorganizacji wojska. Pochwalimy go. że odpowiedź się niezupełnie zgadza. 41. tak jak trzeba. towarzyszu Tuchaczewskim.. Po to właśnie istnieje Sztab Generalny. trzeba ją trochę uściślić.. Taki geniusz. Ale to przecież drobiazg. trochę był na bakier. Ale i przeciwnik na tym samym froncie też musi mieć pięć tysięcy dywizji tylko w pierwszym rzucie. że liczby należało uściślić? Jeśli zdawał sobie sprawę i żądał reorganizacji. przedstawione Stalinowi liczby musiały zostać uściślone. A jeśli front to nie sto tysięcy kilometrów a kilkaset tysięcy.. Tylko.. że w 1927 roku Tuchaczewski napisał list do Stalina i zaproponował mu zreformowanie wojska. że plan nie jest przemyślany. Tuchaczewskiego było słuszne i bardzo na czasie. to ile milionów żołnierzy należałoby zmobilizować? 20 kilometrów to odcinek obrony dywizji. słusznie. Marszałek Związku Radzieckiego Siemion Biriuzow pisząc o tym w swym panegirycznym artykule zauważa jakby mimochodem: „Wy12 Woprosy strategu i operatiwnogo iskusstwa w sowietsklch wojennych trudach (1917-1940).". Na dwóch tysiącach kilometrów. głośno klaskałem.12 Od dziesiątków lat odbywają się konferencje naukowe.. prawda? A towarzysz Tuchaczewski? Zamiast wykonywać swoje bezpośrednie obowiązki służbowe.. nr 2/1964. Zabrakło kilku zer w słupkach. a dopiero potem. W pierwszym rzucie. to jego działania należy zakwalifikować jako nieodpowiedzialność. I wszystko wygląda wspaniale. I wszystko robi dobrze. I wszyscy oni siedzieli w okopach od Bałtyku do Karpat. żeby wszystko obmyślić. A na sto tysięcy kilometrów trzeba mieć pięć tysięcy dywizji. Sztab Generalny to mózg wojska. Przykład . sunięcie tych problemów przez M. Sam wysiadując na takich konferencjach wysłuchiwałem naukowych referatów.„Zagadnienia strategii i sztuki operacyjnej w radzieckich opracowaniach wojskowych (1917-1940)". Wyobraźmy sobie taką sytuację: mądry chłopczyk rozwiązał zadanie dobrze. Czy warto zwracać uwagę na takie drobiazgi? Sądzę. s. jak zawsze. Pogłaszczemy po główce. a z wysokich trybun dygnitarze opowiadają o wielkim myślicielu wojskowym. dajmy na to.. Tylko coś cyfry się nie zgadzają. cyfry nie są właściwe. lecz i w pracach zbiorowych demonstrujących najlepsze osiągnięcia naszej myśli strategicznej.. który proponu„Wojenno-istoriczeskij żurnał". a wy sami czytaliście genialne dzieła Tuchaczewskiego? O czym właściwie mówimy? Ano o tym. to należało je z czasem uściślić. Gdzie towarzysz Tuchaczewski widział takie armie? Mimo to przez całe dziesięciolecia coś podobnego publikuje się nie tylko w najwybitniejszych dziełach Tuchaczewskiego. tylko w sprawozdaniu finansowym cyferki się nie zgadzają. zważywszy uwarunkowania. Gdyby zaś front miał długość setek tysięcy kilometrów. zwracać się z tym do głowy państwa.. Klaskałem i zastanawiałem się: towarzyszu prelegencie. zajął się opracowaniem jakiegoś projektu. W pierwszym rzucie. wziąwszy pod uwagę tysiące towarzyszących i przeciwdziałających okoliczności. ale liczby. Szef Sztabu Generalnego jest zwierzchnikiem tysięcy oficerów o najwyższych kwalifikacjach. uwzględnić i wyliczyć.

od której nie ma wyjątków: jeśli ktoś wychwala Tuchaczewskiego to znaczy. Jest to zasada. A na razie zastanówmy się: czy mógł zaproponować coś sensownego (mowa tu nie o zadaniu szkolnym. Działa niezawodnie. Głupawy szef Sztabu Generalnego to mniej więcej tak. Drugi: na wiele lat przed napaścią Niemiec na Związek Radziecki wielki myśliciel. Wkrótce dowiemy się. O tym. nie rozumie tego jedynie szef Sztabu Generalnego. a nie Tuchaczewskiemu. Należy jeszcze być zaangażowanym w życie polityczne oddziału. W takim przypadku też należałoby go wyrzucić ze stanowiska. uwierzył Hitlerowi. to był głupcem. Rozdział 13 Politruk Me wystarczy być tylko uczciwym komunistą. co konkretnie Tuchaczewski proponował Stalinowi. I jeszcze jedna metoda: gdy spotykam hałaśliwego obrońcę Tuchaczewskiego. kto nie potrafił jasno wyrażać myśli i nie rozumiał znaczenia cyfr? Tuchaczewski ma tłumy obrońców. że nic o nim nie wie. rozprawy naukowe. że Tuchaczewski przewidział i ostrzegał.. kto przeczytał przynajmniej dziesięć stron z opusów Tuchaczewskiego. gigant myśli strategicznej. Najbardziej bowiem niebezpiecznym człowiekiem w Sztabie Generalnym jest człowiek głupi. że trzeba uściślić cyfry. że Tuchaczewskiego nie czytał. na czym one polegały. uśmiercił giganta myśli strategicznej. O tym. ten chwalić go nie może. Jak cios młotem w szczękę. napisano artykuły. że cyfry trzeba uściślić? Jeśli tak. trzeba wyrzucić ze stanowiska. luty 1922 r. a ekspertom wtórują miliony. lecz reorganizacji najpotężniejszej armii świata) ktoś. ostrożnie chwytam go za guzik marynarki i grzecznie pytam: „A co to takiego dekawilki?". książki. Lecz każdego z nich można bez trudu zrzucić z siodła. jak zresztą w każdej Okólnik Rewwojensowietu Frontu Zachodniego. Pierwszy: Tuchaczewski proponował reorganizację i przezbrojenie armii. a rezultatem był 22 czerwca 1941 roku. Wystarczy zadać pytanie: jakie prace Tuchaczewskiego czytaliście? To druzgocące uderzenie. jak nam wyjaśniono. Nie posłuchał ostrzeżeń. że Tuchaczewski przewidział i ostrzegał. Wszyscy rozumieją. mieć doświadczenie w pracy politycznej i być dobrze przygotowanym marksistą.' Michail Tuchaczewski stnieją dwa dowody geniuszu Tuchaczewskiego. Po takim uderzeniu nie wiadomo czemu zapominają języka w gębie. Ale Stalin. A może Tuchaczewski nie wiedział. Nie ma tam nic do roboty. jak lekkomyślny operator elektrowni czarnobylskiej. przewidział taki rozwój wypadków i ostrzegał. mówią tysiące ekspertów.. 169 I . Ten. tylko nikt nie mówi. O jakich właściwie cyfrach mówimy? Co konkretnie Tuchaczewski proponował Stalinowi? Przez dziesiątki lat uczeni towarzysze chwalą nowatora Tuchaczewskiego za jego nader interesujące propozycje. Od lat zadaję to pytanie wielbicielom Tuchaczewskiego. W bibliotece Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Londyńskiego.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE je nieprzemyślany i nieuzasadniony plan.

artykuły. i jeszcze jeden „M. że Tuchaczewski przewidział i ostrzegał. na kilka miesięcy przed obaleniem naszego drogiego Nikity Siergiejewicza. „Marszałek Tuchaczewski". Na przykład czasopismo branżowe „Nowości wywiadu i kontrwywiadu" w 1995 roku zaskoczyło czytelników olbrzymim artykułem Władimira Kukuszkina o tym... Stalina rękami pozbawił Armię Czerwoną wodza. Złóżmy starannie gazetę z nowościami wywiadu i kontrwywiadu i wrzućmy do kosza na śmieci. Uczmy się mieć własne zdanie. Kukuszkin wyjaśnia.. II jest o czym myśleć. Oprócz książek są artykuły. kiedy tuchaczowowska histeria rozpaliła się do białości. powinien opowiedzieć czytelnikowi. co mogą. Otwórzmy więc dostępny powszechnie zbiór i sami przeczytajmy ostrzeżenia Tuchaczewskiego. jeszcze jeden „Tuchaczewski". że przygotowują się one intensywnie do wielkiej wojny. tylko powtarzać cudze. że Tuchaczewski przewidział i ostrzegał. jak przebiegły wywiad hitlerowski oszukał głupiego Stalina i jego własnymi. Towarzyszowi Kukuszkinowi polecono wychwalać wielkiego stratega Tuchaczewskiego. nr 40-41/1995. kogo i w jakiej formie Tuchaczewski ostrzegał. Tuchaczewski.3 Dalej nie ma sensu czytać. a nie jakiegoś innego giganta strategii: „Wybór Tuchaczewskiego na główną ofiarę prowokacji był całkowicie uzasadniony... nie mogą sięgnąć do źródeł. We wszystkich językach świata: przewidział i ostrzegał. że nasz wróg numer jeden to Niemcy. „Nowosti razwiedkl i kontrrazwiedki". uczeni towarzysze zebrali najwybitniejsze prace genialnego proroka i wydawnictwo Wojen4 izdat opublikowało dwutomowe dzieło.. A teraz usiądźmy w skupieniu i pomyślmy. nie ma na nich pieczęci. Chciałbym wiedzieć. Przepowiednie i ostrzeżenia Tuchaczewskiego nie są tajne. by opiewać Tuchaczewskiego i jego genialne proroctwa i ostrzeżenia. więc powtarzają.. Ale dlaczego Kukuszkin. a to. ale nie władają językiem rosyjskim. o Putnie i Primakowie. jak: „Tuchaczewski". opiewając swego giganta myśli. dlaczego hitlerowcy chcieli wykończyć właśnie Tuchaczewskiego. że oto marszałek Żuków na ten temat powiedział to. w momencie. gdzie. a mój geniusz też był przy tym obecny. jest cała półka książek z takimi tytułami. a jednak. Poza tym istnieje całe mnóstwo książek o innych gigantach strategicznej myśli: o Bliicherze i Jakirze.. I robią. itp.. u schyłku rządów Chruszczowa. op. N. przewidział i ostrzegał.2 Dla potwierdzenia swej tezy Kukuszkin powołuje się na marszałka Związku Radzieckie2 go Żukowa. Tysiącom innych towarzyszy polecono czynić to samo. nie 3 A Ibid. Każdy autor. I w każdej książce to samo: przewidział i ostrzegał. popycha go jak najbliżej Tuchaczewskiego: Tuchaczewski przewidział i ostrzegał. niewątpliwie przede wszystkim ze Związkiem Radzieckim". choćby nawet po trzykroć genialnego? Dziwne podejście mają niektórzy badacze: żeby nie mieć własnego zdania. „M. powołuje się na opinię jakiegoś Żukowa? Co ma do tego Żuków? Jeżeli Kukuszkin otrzymał polecenie. przewidział i. cit 171 170 . to powinien się odwoływać właśnie do tych ostrzeżeń. Kazano im powtarzać.. N. artykuły. który pisał: „Jeszcze w latach trzydziestych Tuchaczewski ostrzegał. a każda z nich wspomina o Tuchaczewskim. Co ma tu do rzeczy opinia obcego faceta. o Uborewiczu i Dybience. kiedy. Ale nasi badacze mają przecież swobodny dostęp do źródeł. który przewidział i ostrzegał. „Czerwony marszałek". itd.. jeden z największych radzieckich dowódców wojskowych i wybitnych wojskowych teoretyków tych czasów. Tuchaczewski. A jednak jeden po drugim ukazują się artykuły o tym.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE innej bibliotece naukowej. Tuchaczewski". tak jak tysiące jego poprzedników i następców. nigdy nie ukrywał swego niepokoju wobec niemieckiego zagrożenia". Tuchaczewski". Można usprawiedliwić niektórych badaczy zachodnich: piszą o naszym kraju. dlaczego proroctwa i ostrzeżenia jednego marszałka musimy koniecznie czytać w relacji innego? W 1964 roku. powinien te ostrzeżenia opublikować.

. Czyż nie mogło tak być? kto pierwszy powiedział. by byli w pogotowiu. że w szeregi armii wstępuje kulturalniejszy i klasowo świadomy żołnierz. więc i Żuków mógł powtórzyć za innymi. Nagle spod propagandowych plakatowych i oficjalnych haseł wychyliła się kozia bródka Trockiego. cit.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE powtarzajmy cudzych opinii. op. 27. aby dobry szachista napisał taką książkę? Nie można. warianty działań wodza takie to a takie. Czerwonoarmista powinien aktywnie uczestniczyć w wykonaniu pięciolatki. zamiast analizy i ewentualnych rozwiązań umieściłby w niej apele typu: żeby dobrze grać. Na szczęście były cienkie. A ja miałem nadzieję. Już od dłuższego czasu przed wybuchem Wielkiej Wojny Narodowej zwracał on uwagę na agresywność niemieckiego faszyzmu i czynione przez niego przygotowania do wojny z ZSRR". Bez Tuchaczewskiego. I tak nie mogę spać. że nie potrzebuję się tego uczyć. coraz lepiej wyposażony w techniczne środki walki. Wszystko. A ni Wziąłem te tomiki z biblioteki. Żadnych wariantów i rozwiązań. że w naszej szkole nie mogło się obejść bez seminarium. jak u Trockiego. Armia Czerwona sta173 172 . A książki Tuchaczewskiego napisane są właśnie w takim duchu. Otworzyłem książkę i nagle powiało wiatrem światowej rewolucji.. Napisał przedmowę do dwutomowej książki Tuchaczewskiego. A u Tuchaczewskiego nie ma żadnych sytuacji. opublikowanym w 1935 roku. który z każdym rokiem w coraz większych ilościach wpływa na wyposażenie Armii Czerwonej. On też w „Wojenno-istoriczeskom żurnale" oznajmił nam.najlepszy. Pisał je nie wódz. że Tuchaczewski przewidział i ostrzegał? Tym pierwszym był jeszcze jeden marszałek Związku Radzieckiego Siergiej Siemionowicz Biriuzow. Przecież marszałek Związku Radzieckiego Żuków mógł się mylić. ten wariant jest zły. strona 213. s. bez publicznej dyskusji nad pracami wielkiego wojskowego myśliciela. to przegrasz! Czyż można sobie wyobrazić. co następuje: „Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski apelował do narodu radzieckiego i jego żołnierzy. nr 2/1964. I kolejna sytuacja. Oto próbki myśli strategicznej wielkiego wojskowego mędrca: „Uprzemysłowienie ZSRR. Również jako przedmowa do polskiej edycji „Pism wybranych". Trzeba ćwiczyć z samozaparciem! Codziennie! A jeżeli nie ćwiczysz. Postanowiłem więc nauczyć się tych dwóch tomów. 5 „Wojenno-istoriczeskij żurnal". na przykład Gary Kasparow.wszyscy mówią. zacząłem czytać i nagle zrozumiałem. A mogło też być i tak. że mistrz świata w szachach. trzeba ćwiczyć. tom drugi. jest od dawna powszechny znane. socjalistyczna przebudowa wsi i sukcesy rozwoju oświaty sprawiają. W artykule «Plany wojenne dzisiejszych Niemiec». U Tuchaczewskiego. ale politruk. że Tuchaczewski przewidział i ostrzegał. Czekała mnie bezsenna noc. Tuchaczewski podkreślał szczególne niebezpieczeństwo imperializmu niemieckiego. jak u Sun Tzu: oto typowa sytuacja na wojnie. w każdej sytuacji będę mógł jakieś swoje twierdzenie poprzeć mądrą myślą wielkiego wodza: tak powiedział Tuchaczewski. Rzecz jasna. że znajdę w książce Tuchaczewskiego coś w rodzaju podręcznika szachowego. przyda się w życiu. są tylko hasła i apele: trzeba walczyć z wrogami! Trzeba umieć z nimi walczyć! Wrogów należy zwyciężać! Zawsze należy ich zwyciężać! Wyobraźmy sobie. A ja na parę dni przed tym seminarium miałem wyznaczoną służbę. co tu napisano. że marszałek Żuków w ogóle nie czytał marszałka Tuchaczewskiego i nic o nim nie wiedział . jak grać w szachy. ten lepszy. a ten . w socjalistycznej przebudowie wsi i opanowywać sprzęt techniczny. Byłem wtedy młodziutkim kadetem. a to rzecz potrzebna. napisał książkę o tym.5 W 1964 roku ten artykuł i ta książka wywołały szum i zgiełk oraz powszechne potępienie. ale zamiast opisów różnych sytuacji.

9 Wódz Tuchaczewski „akademiów nie kończył". :lt.10 8 9 „Szkolenie wojsk". I dalej: „Generalna linia partii zapewnia wzrost siły obronnej kraju. że propaganda będzie szturmowa i da oczekiwane rezultaty. ale każdej innej Tuchaczewski formułował bardzo wyraźnie: „Utrzymywać żelazną ręką w posłuszeństwie miejscowe klasy wrogie". 184-185. prasy. A wojna domowa . op.wszystko to 8 może i powinno przynieść doskonałe efekty". 115-116. 175 Ibid 174 .. działanie ich będzie znikome. Tom 2. 105... dla sprawdzenia wykonania wskaźników szkolenia bojowego. chłosta batogami i masowe rozstrzeliwania. [. wykorzystanie na wielką skalę plakatów. t. [. A takich stron są setki: Hura! Naprzód! Partia naszym sternikiem! Uczyć się. Zawczasu trzeba opracować hasła i tezy. a jego doświadczenie bojowe jest niewielkie.. Śmiechu będzie co niemiara! iv G. t. Organizowanie na wszystkich etapach punktów agitacyjnych. prowadzone za pomocą literatury. Główne zadanie nie tylko wojny domowej. wzbudzenie pragnienia walki i dążenia do zwycięstwa. s. ss.to wyższy szczebel szkolenia taktycznego i politycznego. ] Manewry . „Statystyka w wojnie domowej". agitacji partyjno-politycznej w wojskachtoi or[łowna problematyka książek Tuchaczewskiego ganizacja na terenach okupowanych. I niech gra muzyka! W dwóch tomach nie ma ani jednej wskazówki na temat. 1. które wypowiadają nam wojnę.. t. Ibid.] Uderzeniom tym powinny towarzyszyć jak najintensywniejsze kampanie. organizowanie przedstawień teatralnych . „Jeżeli siły agitacyjne będziemy wsączać powoli. 7 go. 1. s. powiązanie ofensywy socjalistycznej z tymi powstaniami. s. zdolnego do przezwyciężenia apatii.. obejmującym takie pojęcia. jak: cele wojny.. prowadząc zaciekłą walkę przeciwko rodzimej burżuazji przeszkadzają zarazem imperialistom w dokonaniu agresji na Związek Radziecki. sprawdzian wytrwałości wojsk w polu i osiągnięć w szkoleniu. op. co skąd pochodzi. I wszystko to znaleźć można na tej samej stronie 184. op. 184. cit.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nowi wielką silę zabezpieczającą budownictwo socja6 lizmu". uczyć i uczyć! Nigdy się nie zniechęcać! Rywalizować! Wykazywać się bohaterstwem! Hura! Hura! Hura! A oto rada dla twórców rozmaitych kwizów: przepiszcie fragmenty z utworów Tuchaczewskiego i z artykułów redakcyjnych w „Prawdzie" i „Krasnej zwieździe" i niech ktoś spróbuje zgadnąć.. cit. Tylko te warunki mogą zapewnić. Manewry są ukoronowaniem całorocznej pracy szkoleniowo-wychowawczej i stanowią najszersze forum dla socjalistycznego współzawodnictwa między oddziałami wojskowymi. jak należy przełamywać front nieprzyjaciela. Za to wytycznych w sprawie szkolenia politycznego jest mnóstwo: „Całokształt tych przygotowań powinien być podporządkowany pewnym tezom. z którymi aktyw agitacyjny powinien z całkowitą jednomyślnością wejść do oddziałów.. Jak się to państwu podoba? To z Tuchaczewskiego. W pierwszej wojnie światowej Tuchaczewski walczył pół roku. cit. Konieczne jest równoczesne tchnienie świeżego prądu rewolucyjne„Przygotowanie nowej wojny przeciw ZSRR". tylko karna ekspedycja przeciw chłopstwu. [. wyższego wykształcenia nie miał. plakatów itp. I dalej w tym samym duchu: należy rozwiesić portrety wodzów. Włączanie tego nurtu powinno jednak nastąpić w sposób zorganizowany.to w ogóle nie była wojna. s. najszersze stosowanie muzyki. zanikanie uczuć narodowych i rozwój klasowej świadomości". należy okleić mury plakatami.. [. 2. należy zorganizować agitpunkty. 63. świadomie broniąc go jako szturmową brygadę światowego 7 proletariatu".] Robotnicy wszystkich krajów.. Główne posunięcia taktyczne to: palenie wsi. nieuchronność powstań rewolucyjnych w państwach burżuazyjnych.] Proletariat międzynarodowy w obronie ZSRR. [w:l Tuchaczewski.

23 czerwca 1921 r. Uważał. O tym szczegółowo pomówimy dalej. wziąć 60-100 najwybitniejszych osób jako zakładników i wprowadzić blokadę. 176 A więc Tuchaczewski jednak udzielał wojsku rad. po czym rozpocząć wyłapywanie bandytów. by wydano bandytów i broń. Tuchaczewski wprowadzał powszechne donosicielstwo. Różnica jest tylko taka. podzielić na grupy po sto osób.wiecznego leninowca: ach. Mieszkańcom dać dwie godziny na wydanie bandytów i broni oraz rodzin bandytów. dławił strachem i niszczył odwieczną moralność rosyjskiej wsi. ustawić oddzielnie. Tuchaczewski ponadto stosował wobec całej ludności zasadę odpowiedzialności zbiorowej. zgromadzenie zwołać powtórnie i pojmanych zakładników na oczach ludności rozstrzelać. by stali się donosicielami i zdrajcami. ach. Syn Antonowa-Owsiejenki potem przez całe życie opiewał ojca .WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Niniejsze Komisja Pełnomocna WCIK nakazuje natychmiast wykonać. zmuszając wszystkich. ustanowić komitet rewolucyjny [rewkom) i osadzić w gminie milicję. a nie „na oczach ludności". że hitlerowcy zapędzali ofiary do jaru i walili z karabinów na odludziu. dla przykładu. Każdy powinien złożyć zeznania nie zasłaniając się niewiedzą. Właśnie tym zajmowali się Antonow-Owsiejenko. w dodatku z Tuchaczewskim.23 czerwca 1921 roku. ojca i brata. do których koniecznie włączyć osoby. Jeżeli ludność w tym terminie nie wskaże bandytów i broni. Ideą Tuchaczewskiego było zduszenie w narodzie patriotyzmu i własnej godności. Wyjazd i wjazd na teren gminy powinny być na czas operacji zabronione. takie oto zalecenie dla wojsk: Rozkaz Komisji Pełnomocnej WCIK nr 116 Tambów. Po przybyciu na miejsce gminę otoczyć. po czym wziąć nowych zakładników i zgromadzeniu gminnemu jeszcze raz nakazać. Zamiast wszystkich zasad moralnych wprowadził tylko strach o własną skórę i odpowiedzialność każdego za wszystkich pozostałych. ale będą czynić prawie to samo. jego zastępca Uborewicz i wszyscy inni stratedzy . a potem jeszcze ścigali ich po lasach. a ludność poinformować. Później ta metoda otrzyma nazwę ssucziwanije. że w razie odmowy udzielenia wspomnianych informacji zakładnicy zostaną rozstrzelani po dwóch godzinach. Tuchaczewski i wszyscy inni uczestnicy owej wojny przeciw narodowi ogłosili się bohaterami wojny domowej. by wydawali sąsiada. jak należy postępować. że w 1991 roku władza komunistów na krótki czas osłabła. wydziału specjalnego. Następnie należy zwołać zgromadzenie gminne w pełnym składzie i odczytać rozkazy Komisji Pełnomocnej WCIK nr 130 i 171 oraz ujęty w formę pisemną wyrok dla danej gminy. gdyby nie Stalin. gdyby Antonow-Owsiejenko zasiadł na Kremlu. A na razie. ilu brać zakładników i kiedy ich rozstrzeliwać. Tylko że te rady nie zostały włączone do książki stratega. Po zakończeniu czystki blokady zdjąć. kuma. Po opracowaniu materiału otrzymanego na przesłuchaniach. Tuchaczewski. każda setka ma przejść przez komisję przesłuchującą (przedstawicieli wydziału specjalnego i trybunału wojskowego). Dotychczasowe doświadczenia w kwestii szybkiego oczyszczenia z bandytyzmu określonych rejonów wskazują na dużą przydatność następującej metody czystki: wytypować gminy o szczególnie bandyckich nastrojach i wysłać tam przedstawicieli powiatowej komisji politycznej. a i to jedynie dlatego. które złożyły zeznania i innych spośród mieszkańców. ale o tym. Tych. delegatury trybunału wojskowego i dowództwa wraz z oddziałami wyznaczonymi do przeprowadzenia czystki. Dwadzieścia lat później przyjdą inni okupanci. Przewodniczący Komisji Pełnomocnej (-) Antonow-Owsiejenko Dowodzący wojskami (-) Tuchaczewski I wszystkie wojenne rozkazy Tuchaczewskiego są nie 0 tym. którzy zechcą to uczynić. I zabijali. zmuszając. że uczucia Oczyszczeni 177 .skurwiali naród. ale wypłynęły po siedemdziesięciu latach. czyli skurwianie. W razie oporu dokonać dalszych egzekucji itd. to by dopiero był prawdziwy socjalizm! róćmy uwagę na datę rozkazu Tuchaczewskiego . stworzyć oddziały ekspedycyjne. jak przebiegłym manewrem obejść przeciwnika 1 uderzyć na jego flankę i tył.

Nie mogli. I jeszcze jedno. Nikt. co cenił. Wszystko to trzeba było w narodzie na nowo rozbudzać i kształcić. Spostrzeżono to jeszcze na Solówkach: ten. i Jarosław. o ile nie był nim wcześniej. z których z niewiarygodnym okrucieństwem wykorzeniał poczucie patriotyzmu.. Rozbite bandy ukrywają się w lasach i rozładowują swą bezsilną złość na miejscowej ludności. To znaczy. którego celem jest obrona kraju. I oto „Krasnaja zwiezda" opiewa patriotę Tuchaczewskiego: on by dopiero poprowadził naród na wielką wojną w obronie ojczyzny! Tak. że cierpi na atrofię uczuć narodowych. sam również się skurwiał. których w latach czystki usunął Stalin. nie wdepnąć w to samo bagno. I choćby muzyka grała nie wiadomo jak długo.. Patriota Tuchaczewski chełpił się tym. którą Tuchaczewski nauczył. Nie zapominajmy. to znaczy. naród akceptuje to okrucieństwo. Tuchaczewski zaś przejawiał dzikie okrucieństwo. kto aktywnie uczestniczył w tym procederze. jak udało mu się częściowo oczyścić kraj z Trockich. Tuchaczewskich i Uborewiczów. VI t-Jeszcze jedna perła ze skarbnicy doświadczeń bojowych naszego wielkiego stratega: Do szefa sztabu armii Kakurina do podpisu przewodniczących pełnomocnych komisji politycznych jednostek 1. czyniąc wszystkich donosicielami. Ejdemanowie nie mogli skurwiać narodu i przy tym nie skurwić się sami. Ten. sam również nie wstydzi się donosić. a w zmienionych okolicznościach wyrzekał się wszystkiego. Korkowie. że trzeba cenić tylko własną skórę. że byli tchórzami. Jakirowie być ludźmi odważnymi skoro chcieli wszystko podporządkować strachowi. winą za nie obarczamy Stalina. Z drugiej strony.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE przynależności narodowej powinny we wszystkich narodach zaniknąć. A tymczasem to właśnie Stalin zaczął budzić w ludziach patriotyzm. On by dopiero poprowadził. 179 . że skurwianie narodu przebiegało pod bezpośrednim kierownictwem. Uborewicze. by stali się donosicielami. Tuchaczewscy. Pierwszą przyczyną rozkładu każdej armii jest użycie jej przeciw swoim. 5 i 6 8 lipca 1921 r. I za to naród go nienawidził. która splamiła swój mundur krwią własnego narodu. nie mogła zagłuszyć nienawiści narodu do zdobywcy Tuchaczewskiego. I dalszy przebieg wydarzeń pokazał. z inicjatywy tych samych strategów. Kiedy mówimy o klęskach 1941 roku. Oto przyczyna czystek w armii w 1937 roku: Stalin szykował się do wojny z Niemcami.. Tuchaczewskiego. Bliichera i innych im podobnych. I nie mogli Unszlichtowie. i Warszawę. szkalowali innych i siebie i przyznawali się do wszystkiego. przechodzące w sadyzm. 2. i Krym. ujawniając swą służalczą naturę i tchórzostwo. Kiedy rządzący krajem okazuje okrucieństwo. by wytrzebić w ludziach poczucie przynależności narodowej.. Od dawna wiadomo. Takich dowódców nie można było postawić na czele mas ludowych mobilizowanych na wojnę. niszcząc zapory i inne mienie. nie jest w stanie walczyć z wrogiem zewnętrznym. w co wierzył. sam to oznajmił w mowie i piśmie. 3. sam zostaje donosicielem. i Rybińsk. po to. a przy okazji przypomniałby im i Tambów. i Murom. że w przeważającej większości wydawali się nawzajem nie mrugnąwszy okiem. Jakira. dopiero po tym. I w 1941 roku tłuszcza. i Kronsztad. Sam Tuchaczewski w śledztwie załamał się od razu. i wszystkie inne czyny i zasługi. 4. I zaczął to robić pod koniec lat trzydziestych. Naród nie poszedłby do walki za 178 takimi strategami. Dlatego właśnie musiał się uwolnić od najkrwawszych oprawców: od Antonowa-Owsiejenki. Uborewicza. nie mogła początkowo przejawiać heroizmu. Oni sami nazywali siebie okupantami i naród ich nienawidził. kto skurwiał przestępców. Patriota Tuchaczewski poprowadziłby do boju za ojczyznę skurwione masy. nie mógł już być dowódcą. że armia.. kto zmusza ludzi. paląc mosty.. i Don. wszyscy ci stratedzy nie mogliby poprowadzić narodu na wojnę. że znali jego siłę.

pokochaj jego topór i knut. Stąd apel Tuchaczewskiego: komisarzy na stanowiska dowódcze! Dając niektórym krótkie przeszkolenie. ale polityczna prawomyślność i gotowość wykonywania zbrodniczych rozkazów.we własnym kraju. 3. Tuchaczewski więc każe rozstrzeliwać zakładników spośród tejże miejscowej ludności. ukarał katów. zaś Tuchaczewski. Całe doświadczenie Tuchaczewskiego to: zakładnicy. Primakowa i innych wrogów narodu. że pisano to w chwili. I po tym wszystkim Nikita Chruszczow ogłosił zbrodniarzy wojennych niewinnymi ofiarami. dopóki działania bojowe sprowadzały się do rozstrzeliwania zakładników. Dybienko i inni . VII 'o wojny z własnym narodem Tuchaczewski potrzebował dowódców szczególnego pokroju... Jakira.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE W celu ochrony mostów Komisja Pełnomocna WCIK nakazuje: 1. nie pozwolił im dłużej przelewać krwi narodu.1. że lubi knut i swoich oprawców. I każdemu z nas. Gamarnika. 2. 180 .) Trzeba tylko rzucić hasło przejścia na komunistyczny skład kadry dowódczej. Ważny był nie profesjonalizm. Armii hasło to już od dawna zostało wysunięte i cała kadra dowódcza jest komunistyczna". (. Hitlera. jak należy działać! Takie podejście było całkowicie uzasadnione.. rozstrzelać. obok Góringa.. którzy popadają w smętną zadumę na dźwięk nazwisk Tuchaczewskiego. 30. Dowodzący wojskami (-) Tuchaczewski Są jeszcze ludzie. s. rozstrzelać. których w razie uszkodzenia mostu należy natychmiast rozstrzeliwać. rozstrzelać. Primakowa i wszystkich innych zbrodniarzy wojennych . zakładnicy. że Stalin powstrzymał terror. co najmniej po pięciu zakładników. Armią dowodził sam Tuchaczewski. Są jeszcze ludzie. lecz politycznymi: „Trzeba tylko stworzyć szerokie możliwości awansu społecznego i częściej wyznaczać komisarzy wojskowych na stanowiska dowódcze. Rosenberga. Himmlera. Ludność miejscowa winna zorganizować pod kierunkiem rewkomów obronę mostów przed napaściami bandytów. że nasz naród lubi cierpieć. Niezwłocznie wziąć spośród ludności wsi. cit. Dlatego w doborze kadr dowódczych politruk Tuchaczewski kierował się kryteriami nie profesjonalnymi. pokochaj swego mordercę. Niniejszy rozkaz rozpowszechnić szeroko po wszystkich wsiach i osadach. Putna. podsuwają upiększone gęby Tuchaczewskich i różnych innych Bliicherów: pokochaj swego kata. Armię za przykład. żeby dowódca uważał się za marksistę i w imię marksizmu nie żałował krwi ludu. op. którzy żałują. w pobliżu których leżą ważne mosty.) W 5. Lenina o wykorzystaniu specjalistów wojskowych i awansie społecznym komunistycznej kadry dowódczej (na podstawie doświadczeń 5. Ale dlaczego my mielibyśmy podzielać ten smutek? Starają się nas przekonać o tym. Tymczasem brania zakładników zakazuje Konwencja Genewska z 1907 roku. Uborewicza. Unszlichta. pokochaj łotra i sadystę. którym żal Tuchaczewskiego. t. Tam właśnie byłoby odpowiednie miejsce dla Tuchaczewskiego. [w:] Lenin.. Na procesie norymberskim i wszystkich późniejszych procesach niemieckich socjalistów praktykę brania zakładników uważano za zbrodnię wojenną i winnych skazywano na śmierć przez powieszenie. Antonowa-Owsiejenki...na ławie oskarżonych w Norymberdze.'' Nietrudno się domyślić. Są jeszcze ludzie. (. dając niektórym z nich krótkie przeszkolenie teoretyczne. I żeby grała muzyka. Bliicher. Rzecz polegała na tym. Porównując jednak rosyjskich socjalistów z niemieckimi zauważymy jedną różnicę: Gauleiterzy byli okupantami na obcym terytorium. Keitla. jednocześnie obarczyć ludność obowiązkiem naprawy zniszczonych mostów w nieprzekraczalnym czasie 24 godzin. a wraz z nią oczywiście siebie: oto. kiedy 5. „Referat opracowany na polecenie W. Armii)".. Stawia 5. Jodła i innych. zakładnicy. Jakira. niby szatańską pokusę. 181 Zdumiewająca jest logika naszego stratega: „rozbite bandy ukrywają się w lasach i rozładowują swą bezsilną złość na miejscowej ludności".

którzy bronią interesów światowego proletariatu. Tuchaczewski patrzył na każdy problem przez pryzmat walki klasowej.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Wszystko było pięknie. cit. że Sztab RKKA staje się „organem apolitycznym". 14 I Tuchaczewski o tym samym: należy zapomnieć o narodowościach. wywrze nieuniknienie katastrofalny wpływ na naszą armię". ale o interesy światowego proletariatu.Biulietień opozicji". a szef Sztabu Generalnego i wszyscy jego podwładni powinni służyć ojczyźnie.nie. Główne prace Tuchaczewskiego to „Strategia narodowa a klasowa" oraz „Wojna klas". vni . 13 A dlaczego Sztab Generalny miałby się zajmować polityką? Polityką zajmują się partie i rządy. „Podzielimy partyzantkę na dwie kategorie: partyzantkę narodowościową i klasową". A potem przyłączył się do bolszewików. Dowodził na przykład. I zwraca uwagę profesjonalnego polityka na niedostateczne upolitycznienie Sztabu Generalnego. s. jak zresztą wszystko u Tuchaczewskiego. interesy narodowe nie istnieją. że partyzanci dzielą się na dwie kategorie: ci którzy bronią interesów narodowych. Ciekawe. ci zaś. nr 84. Tuchaczewski. nie spotkali się na polu bitwy z polską kawalerią. „Wojenno-istoriczeskij żurnał". 1 lbid. apele.. „Krasnaja zwiezda". a więc polityk. s. w których rządziła wybrana 14 5 O. I komisarze z krótkim przeszkoleniem podali tyły. Trocki: „Należy wysunąć hasło rewolucyjnego unicestwienia państwa narodowego. to źli partyzanci. op. I ten Tuchaczewski.. Owa marksistowsko-trockistowska metoda Tuchaczewskiego naboru kadr dowódczych spośród komisarzy została potem okrzyknięta genialną i jedynie słuszną. to dobrzy partyzanci. a od 1926 roku . Woroszyłow już w 1906 roku na IV zjeździe partii sprzeciwiał się Leninowi. że Woroszyłow to członek rządu. A Tuchaczewski wślizgnął się kuchennymi drzwiami. dopóki Tuchaczewski i jego komisarze. jeżeli się jej nie zniszczy w zarodku. Woroszyłowa raport. Tuchaczewski dowodzi. nr 2/1964. że także jest rewolucjonistą. która obaliła wszystko. apele. 31 stycznia 1926 roku szef Sztabu RKKA Tuchaczewski skierował do ludowego komisarza obrony K. To nie jest żołnierska rzecz.te należy poświęcić. Walczyliśmy przeciwko Niemcom. I wiara w światową rewolucję. Domowi wariatów kapitalistycznej Europy trzeba przeciwstawić program Socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Europy jako etap na drodze do Zjednoczonych Stanów całego świata". Ale dopiero wtedy. chce pokazać. z których nieliczni mieli krótkie przeszkolenie. który wcale nie powinien być upolityczniony. 14. Woroszyłow to członek KC.12 Fascynacja marksizmem-trockizmem. 182 183 . Biriuzow: „W całej swojej działalności Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski kierował się leninowską zasadą o kierowniczej roli partii komunistycznej w budowie sił zbrojnych". t. 1 6 Dziwnie się to czyta po drugiej wojnie światowej. w którym twierdził. który wkręcił się psim swędem. spełniać powierzone im obowiązki i nie pchać nosa do polityki. Poza tym profesjonalny rewolucjonista. 50. Ale nie dosłużył się nawet dowódcy kompanii.. 20 sierpnia 1994 r.członek Biura Politycznego.. Istnieją tylko interesy klasowe. 44. Taka partyzantka.15 A co towarzysz Tuchaczewski radzi robić z „partyzantką narodowościową"? Jego zdaniem nie mogła ona „iść ręka w rękę z armią o charakterze czysto klasowym. o czym pisał Tuchaczewski. a większość . z wielkim przedrewolucyjnym stażem. s. 1. a więc po trzykroć polityk. „Strategia narodowa a klasowa". kiedy bolszewicy mocno siedzieli już na Kremlu. Marszałek Związku Radzieckiego S. była rozdęta do niewiarygodnych rozmiarów. 12 13 Czy nie za bardzo pchał się do polityki ten politruk neofita z atrofią uczuć narodowych? 'publikowane prace Tuchaczewskiego to czystej wody trockizm: apele. że trzeba walczyć nie o interesy swego kraju i swego narodu . Za cara służył carowi.

. Wszystko przewidział. ale treści. prorok Tuchaczewski nie odznaczał się wielką precyzją. że robotnicy i chłopi Polski powstaną przeciwko swoim ciemięzcom. Niczym więcej. Jeżeli jest okupantem we własnym kraju. że proletariusze powstaną . a my dostaliśmy spory kawałek z burżuazyjnego placka. Tyły burżuazyjnej Ameryki i Wielkiej Brytanii. Hiszpanii również zignorowali genialne proroctwa. proletariusze Polski nie powstali. Lenina. o tym. Nie milkną głosy: ale Tuchaczewski przewidział i przepowiedział napaść niemiecką. a jednocześnie przepowiada. Niemiecka klasa robotnicza w czasie drugiej wojny światowej też się nie zbuntowała. ale naród rosyjski nie zauważył w czasie wojny żadnej klasowej solidarności ze strony niemieckich robotników. Trockiego i Tuchaczewskiego. I ruch partyzancki nie był klasowy.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE przez cały naród.. Wszystko. W 1920 roku przepowiedział. Ale wbrew prognozom wielkiego jasnowidza. Proletariusze Niemiec. Politruk Tuchaczewski od dawna zajmował się przepowiedniami. że proletariusze całego świata będą go oczekiwać z otwartymi ramionami. Rotschildowie i inni bogacze. dzięki Bogu. o solidarności. a tymczasem wybuchały one na tyłach robotniczo-chłopskiego państwa. Tuchaczewski przepowiedział powstania u kapitalistów. co pisał politruk Tuchaczewski o klasowej strategii. ale na Niemców i naszych. A wraz z nimi Rockefellerowie. Wszystkie zasługi Tuchaczewskiego wobec Lenina i Trockiego sprowadzały się właściwie do tłumienia powstań ludowych i do okupacji własnego kraju.. „Obrona przez klasę robotniczą krajów kapitalistycznych naszej międzynarodowej socjalistycznej ojczyzny. zadaję wciąż to samo pytanie: Co mógł przepowiedzieć prorok. Przepowiedział też. „Wojenno-istoriczieskij żurnał".wszystko to stało się tematem interesującej przedwojennej dysputy politycznej. hitlerowskie Niemcy były socjalistyczne nie tylko pod względem formy. nie poszły w rozsypkę i nie powstały. najbardziej ukochaną przez Marksa.. Ostrzegał nas. Klasa robotnicza Niemiec była najbardziej przodującą na świecie. Wszystko. Dlatego też przygotowania Tuchaczewskiego do wyprawy na Europę ograniczyły się do zorganizowania punktów agitacyjnych oraz kolportażu ulotek i plakatów: „Po trupie białej Polski naprzód ku Światowej Rewolucji!". 17 Nowyje woprosy wojny. nr 2/1962. który zawsze się mylił? 184 . A pomagali nam na wojnie nie proletariusze wszystkich krajów.. praca najemna i bieda na wsi . Przemysł Niemiec w przeważającej części znajdował się pod kontrolą państwa. innymi słowy.. lecz czysto narodowy. Francji. to komu jest potrzebny za granicą? Jak więc widać. Przedziwny typ: sam przecież pisze. I żadna z jego przepowiedni się nie spełniła. że we własnym kraju prowadził prawdziwą wojnę przeciw całemu narodowi.wszystko to stworzy szeroką bazę dla rewolucyjnego ruchu powstańczego na 17 tyłach naszych wrogów". wznosząca czerwony sztandar socjalistyczna partia klasy robotniczej. lecz właśnie najgłówniejsi na świecie burżuje: Churchill i Roosevelt.] Strategija i taktika w sowletskich wojennych trudach. Taka to i walka klas. [w. że burżujskie tyły pójdą w rozsypkę. A Tuchaczewski radził w zarodku wycinać „narodowościową partyzantkę" w pień. Kiedy wołania obrońców wielkiego politruka-jasnowidza przechodzą w krzyki i wrzaski. że powstaną proletariusze wszystkich krajów Europy. I dzielono ludzi na wojnie nie na burżujów i proletariuszy. Inne narody również.

że przytaczam go w całości. spycha w podziemie partie komunistyczne. Sukcesy budownictwa socjalistycznego w ZSRR coraz bardziej przekonują masy pracujące wszystkich krajów. Przygotowania te prowadzone są także na płaszczyźnie ekonomicznej . naszemu krajowi i naszemu budownictwu. dławi organizacje rewolucyjne i robotnicze. wzmaga się też walka mas pracujących wszystkich krajów o wyzwolenie spod jarzma wyzysku. objął wszystkie kraje burżuazyjne i wszystkie najważniejsze dziedziny produkcji. Burzliwy rozwój ZSRR wywołuje strach i wściekłą nienawiść burżuazji. 187 Rozdział 14 Pierwsze ostrzeżenie Tuchaczewskiego Będziemy się rozrastać w socjalistyczną koalicję. agresja na Dalekowschodnią Kolej Żelazną.' Michail Tuchaczewski . 186 . opierając się na socjalfaszystach zwiększa i tak już nadmierny wyzysk mas pracujących. Powiem więcej: ostrzegał nie raz. op.. Ale represje te nie pomagają. jakimi opodatkowane są długi. Przeczytajmy więc te ostrzeżenia. Burżuazja otwarcie organizuje prowokacyjne zamachy i napady na naszych przedstawicieli za granicą. „Zagadnienia współczesnej strategii". zwiększenia podatków. Przewidział i ostrzegał. Niebywały w historii kryzys ekonomiczny. cit. kiedy zaczną wybuchać nowe rewolucje socjalistyczne. znajdujące się pod władzą kapitalizmu. Przygotowania do wojny przyjmują także postać bezpośredniej agresji zbrojnej. Nigdy jeszcze przygotowania do nowej napaści na nas nie odbywały się tak otwarcie i konsekwentnie. energicznie i gorączkowo klecą antyradziecką koalicję.walka z eksportem naszych towarów. jak np. że z nędzy i ucisku można się wyzwolić tylko drogą rewolucji proletariackiej. Przeciwko Związkowi Radzieckiemu. przygotowuje się nową interwencję imperialistyczną. Wskutek spadku cen płodów rolnych.. nas! Czyż nie jest to oznaka wielkości? Słusznie. Tuchaczewski. ale dwa razy. zmniejsza zasiłki dla bezrobotnych. Na dziesięć lat przed rokiem 1941! Co za przenikliwość! Tekst wielkiej przepowiedni jest na tyle poważny i istotny. Aby ratować swe kapitały ministrowie Ameryki.OCZYSZCZENIE PRZYGOTOWANIE NOWEJ WOJNY PRZECIW ZSRR Z każdym dniem coraz bardziej chwiejne stały się podstawy świata kapitalistycznego. zwiększenia opłat za dzierżawę i wysokich procentów. rozstrzeliwuje demonstrantów. Straszliwy kryzys szerzy się i wzmaga. Anglii. Burżuazja przystąpiła do szeroko zakrojonej ofensywy przeciwko klasie robotniczej: okrawa jej zarobki.uchaczewski przewidział napaść wrogów i ostrzegał T. albo kiedy przyjdzie nam zajmować te czy inne tereny. rozwijający się na gruncie ogólnego kryzysu systemu kapitalistycznego. przedłuża dzień pracy itd. Francji i innych państw kapitalistycznych bez przerwy jeżdżą od kraju do kraju w poszukiwaniu wyjścia z kryzysu. Burżuazja całego świata. Cała prasa burżuazyjna za pomocą oszczerstw i plotek bez przerwy prowadzi kampanię przeciwko naszej partii. Pierwsze ostrzeżenie Tuchaczewskiego o podstępnych knowaniach wrogów zostało opublikowane już w 1931 roku. zajętemu pokojowym budownictwem i konsekwentnie realizującemu politykę pokoju. milionowym masom chłopskim grozi ruina. Liczba bezrobotnych w krajach kapitalistycznych dawno już przekroczyła 35 min ludzi i nadal wzrasta.

że socjalistyczne współzawodnictwo to klucz do podniesienia zdolności bojowej oddziałów i pododdziałów. bez szemrania i dokładnie wykonywać rozkazy dowódców. . Właśnie sędziowie ZSRR. ciężkiej artylerii. USA. że czerwonoarmiści mają obowiązek strzec szczęścia ludu pracującego jak źrenicy oka. Wielkiej Brytanii i Francji sądzili głównych zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. że partia jest naszym sternikiem. mimo kryzysu. II 'obrze jest być prorokiem: wymienia się wszystkie kraje według listy. ss. że Niemcy. zostały rozbrojone i pozbawione prawa do posiadania czołgów. Socjalfaszystami nasza propaganda nazywała socjaldemokratów i okrzyknęła ich głównymi wrogami klasy robotniczej. Tuchaczewski w swoich genialnych proroctwach przepowiedział dokładnie wszystko na odwrót. Anglia Tuchaczewski. „Przygotowanie nowej wojny przeciw ZSRR". że nie przytrafiła się wojna z żadnym z wymienionych przez Tuchaczewskiego państw. wdzięczni potomni nie zapomną geniusza: on przecież to przewidział! On nas przecież ostrzegał! Zły los jednak zrządził tak. 188 2 ni i Francja jakoś na nas nie napadły. dt. ten źle się przygotowuje do obrony ojczyzny światowego proletariatu. W Kazaniu szkoliliśmy niemieckich czołgistów. Geniusz. iv . wszelkimi środkami wzmacniać żołnierską dyscyplinę. USA i Wielka Brytania udzieliły Związkowi Radzieckiemu w czasie wojny nieocenionej i bezinteresownej pomocy. akie Ta to ostrzeżenie. Z naciskiem zaleca. Tuchaczewski wyjaśnia prosto i przystępnie. by uczyć się pilnie wojskowości. że czerwonoarmiści na szkoleniach powinni współzawodniczyć.lotników. okrętów podwodnych. I właśnie Tuchaczewski miał w tym wszystkim bezpośredni udział. nie zapominając dodać na końcu „i inne"! Jeżeli zdarzy się potem wojna z którymś z wymienionych państw. Chodziło o to. Właśnie z przywódcami USA. Przemysł wojenny w krajach kapitalistycznych nieustannie. jako przypuszczalnych przeciwników wymienił z nazwy naszych przyszłych aliantów w drugiej wojnie światowej. firma Junkers konstruowała i testowała samoloty do przyszłych podbojów. kto nie współzawodniczy. Burżuazja szuka wyjścia z sytuacji prąc do nowej wojny. Wielkiej Brytanii i Francji Stalin po wojnie dzielił Europę na części. się rozwija. Co to za jedni. 2. Przeciwnie. To jego podpis figurował pod większością tajnych porozumień z Niemcami. ale wymienione przezeń Ameryka. Istniał zresztą powód. nic dodać. Nie podejmuję się zgadywać.WIKTOR SUWOROW Wraz ze wzrostem kryzysu kapitalizmu rośnie niebezpieczeństwo wojny. jaki kraj Tuchaczewski miał na myśli. Widać nie udało im się sklecić antyradzieckiego frontu.. ile Tuchaczewski w swoim ostrzeżeniu mówił o jakichś socjalfaszystach. który potem spadł na nasze głowy. dla którego Tuchaczewski nie wymienił Niemiec. Nasi lotnicy walczyli nie tylko na radzieckich samolotach. samolotów. zgodnie z Traktatem Wersalskim. w Lipiecku . Ale właśnie w tych latach Tuchaczewski kuł ten sam faszystowski miecz. używając zagadkowego terminu „i inne". 189 A. że wykonanie planu pięcioletniego zapewni szczęśliwe i radosne życie naszemu narodowi. ale także na brytyjskich i amerykańskich. t. op. pod Moskwą. A Niemców w tej liczbie nie wymienił. A u ich boku walczyli lotnicy z Francji. w Leningradzie Niemcy projektowali czołgi i okręty podwodne. 183-184. do nowej napaści na Związek Radziecki. ci socjalfaszyści? Hitler i hitlerowcy? Nie. w Filach. nic ująć. że partia prowadzi nas w jasne jutro.2 OCZYSZCZENIE Dalej Tuchaczewski pisze dużo i pięknie o tym.

że wrogowie knują. Stany Zjednoczone? W tym czasie były dla nas niedosiężne.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE W swej przepowiedni Tuchaczewski powiedział: „i inne". 3 że przepowiednie i ostrzeżenia Tuchaczewskiego są genialne. Każdy sierżant w naszej kompanii na porannym przeglądzie zaczynał od ostrzeżeń. że Wielka Brytania. A mówiąc serio. Pasternaka. 4 Okazywało się więc. ale dolarem. Był to okres kolektywizacji. a tymczasem szeregowy Durakow ma nie wyczyszczone buty: niech no się coś stanie . Chociaż z drugiej strony. Lebiediewa-Kumacza. i że w związku z tym należy podnosić wydajność udoju. Kto więc będzie naszym przeciwnikiem? Francja? Odgrodziła się murem i preferowała strategię obronną. za to nie ma wojny! Bo . że jesteśmy otoczeni przez wrogów. jako że sam to niemieckie zagrożenie dopiero tworzył. tym więcej widzieliśmy wrogów. Swoje działania komuniści zawsze Pieśń „Jeśli jutro na bój" do słów W. Portugalia też. Podbijała świat nie bronią. Wówczas Tuchaczewski ostrzegał o brytyjskim zagrożeniu. Tuchaczewski ostrzegał. jak to radzieccy robotnicy nagle gromadnie zaczęli się zapisywać do partii w odpowiedzi na knowania światowej burżuazji. Owo ostrzeżenie w dziwny sposób zbiegło się w czasie z masowym niszczeniem chłopstwa przez wojska Tuchaczewskiego. wysiedleń. ale właśnie Niemcy. to gwoli sprawiedliwości dziejowej przyznajmy również.i tak miała tyle kolonii. nr 5/1991. USA i Francja przygotowują plany inwazji na ZSRR. że się szykują. I Maksym Górki pisał do Stalina listy o tym. tekst polski L. żeby na kogoś napadać. która szykuje nową interwencję przeciw państwu robotniczo-chłopskiemu. Wielka Brytania? Również była dla nas niedosiężna. wielbiciele Tuchaczewskiego mogliby oznajmić. że żadnego niebezpieczeństwa ze strony Wielkiej Brytanii nie było. w 1931 roku Tuchaczewski nie ostrzegał o zagrożeniu niemieckim i nie mógł ostrzegać. P latach trzydziestych można było bez wielkiego trudu wyliczyć. Pozostawił potomnym całe tomy o tym.. Miała ograniczoną liczbę wojsk lądowych i powietrznych. Sam Radek był w swoim czasie aresztowany w Niemczech za przygotowywanie spisku mającego na celu obalenie rządu i ustanowienie władzy komunistycznej. szykujących się do ataku. jako że wróg nie śpi. Zawsze szeptaliśmy z obawą.„Jeśli najdzie nas wróg. Im bardziej wydłużały się kolejki po garnki i naftę. a ona sama nie miała głowy do napadania na nas . kto będzie naszym przeciwnikiem w wojnie. że genialny myśliciel miał na myśli właśnie Urugwaj.. toteż nie była w stanie wpłynąć w istotny sposób na przebieg działań wojennych". Nie było nikogo więcej. że dzieci padają z głodu jak muchy. kto mógłby przeciw nam walczyć. Gariejew: „Anglia przygotowywała się do wojny wyjątkowo pasywnie. A Tuchaczewski stra190 Jeeżeli założymy. szy: byle tylko nie było wojny! To nic. „Mużestwo". że napadną na nas nie jacyś tam wrogowie. 4 W vi . głodu. że trudno je było utrzymać w ryzach. s. zjeżdżając na przodek.". a sama Ameryka nie była tak głupia. że naszymi poważnymi przeciwnikami mogły być tylko Japonia i Niemcy. Hiszpania? Leży zbyt daleko.i co wtedy? I nasze wybitne dojarki na każdym zebraniu kołchozowym ostrzegały. jeśli ciemna zagrozi nam siła. że cały nasz kraj zamieszkują wyłącznie geniusze. Karla Radka. Może miał w tym wypadku na myśli Niemcy? Może ostrzegł nas wszystkich tą aluzją? Może i tak. I nasi górnicy. przysięgali przekroczyć normy wydobycia węgla. Zastępca szefa Sztabu Generalnego generał armii M. eksterminacji milionów ludzi. gdyby potem wybuchła wojna z Urugwajem. że wróg nie śpi. a teraz nasz Sztab Generalny zmuszony jest przyznać. 149. Radzę wszystkim poczytać dzieła sprzymierzeńca Lenina. 191 .

spalono samoloty na lotniskach. który już w 1938 roku przewidział i ostrzegał. Scenariusz wojny był następujący: u nas wszystko jest gotowe do natychmiastowego przekroczenia granicy. Sołncew. A pisarz Szpanów popełnił książkę „Pierwszy cios" o tym-. to jest w osiem godzin po incydencie. a „ewentualność prowadzenia działań wojennych na własnym terytorium praktycznie wykluczono". że napadną na nas Wielka Brytania. ale była to tylko propaganda. Moskwa 1938. I poeci w wierszach. że Niemcy zamierzają nas zaatakować. a my z miejsca przekraczamy granicę. taki scenariusz wojny to wcale nie fantazja pisarza Szpanowa. to tak!". nie wystarczy do określenia prawdziwej wartości jego przepowiedni i ostrzeżeń? 193 Ibid. a wtedy myśmy się oburzyli: „Ach. Rzeczywiście. wypowiedziano wojnę. Francja i USA. K... 5 6 Oto komu należałoby postawić pomnik! Można by na murze Głównej Prokuratury Wojskowej zafundować tablicę pamiątkową z napisem: „Tu pracował największy i najgenialniejszy prokurator wojskowy K. s. jest jeszcze jedno ostrzeżenie Tuchaczewskiego z 1935 roku. I drużyny piłki nożnej mówiły nam to samo. tyle że czasu moskiewskiego. K. s. albowiem wszyscy ostrzegali. ale szykowaliśmy się do walki na cudzej ziemi. 3.. jak to napadli na nas Niemcy. No i ta wojna jakoś zawsze kończyła się tym. jako że wedle słów tegoż generała armii Gariejewa. w razie napaści na naszą ojczyznę. że lada chwila zostaniemy zaatakowani. Ale czyż tego. o tej samej porze. że Niemcy i Japonia szykują się do inwazji na Związek Radziecki". 192 . Ale przecież było jeszcze jedno ostrzeżenie Tuchaczewskiego! Prawda? Przecież potem Tuchaczewski wniósł poprawkę i wśród prawdopodobnych agresorów wymienił nie tylko USA. I nasi sędziowie na pokazowych procesach zaczynali od oznajmienia. Stąd tysiące naszych agitatorów.. naruszając wszystkie zapewnienia o pokoju. 247.. brakuje tylko pretekstu. Sołncew. Autor. trąbiąc przy tym na cały świat. tysiące innych agitatorów i politruków wymieniało z nazwy Niemcy i Japonię. [. Woinskije priestuplienija. że wróg nie śpi. Na ich własnym terytorium. I prelegenci wykładający o polityce międzynarodowej. I nazywali tego wroga po imieniu. Na Japonię Związek Radziecki napadł w 1945 roku bardzo przebiegle wypowiadając wojnę: najpierw uderzono. Czyż można temu zaprzeczyć? Temu zaprzeczyć nie można. że takie same tablice pamiątkowe trzeba by powiesić na każdym budynku. Radek szykował zamach stanu w Berlinie.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE osłaniali strachem: na początku lat dwudziestych. Sołncew. potem oni nie wiadomo dlaczego walnęli w nas z armaty.5 Udawaliśmy zastraszonych. I nasza waleczna armia poniosła sztandar wolności na obce terytorium.. Niemcom szykowano ten sam los. kiedy w Niemczech nie było w ogóle żadnej armii.. A najlepszy film tych czasów to „Jeśli jutro wojna". No i oni dają nam pretekst. że Niemcy i Japonia szykują się do napaści. Zresztą nad całym krajem grzmiała pieśń z tym samym ostrzeżeniem: jeśli jutro wojna. Właśnie tak nasza armia strzegła bezpieczeństwa grodu Lenina: najpierw rozwinęliśmy cztery armie na granicy Finlandii. Problem polega na tym.. kiedy w kraju szalały inflacja i anarchia.] Faszyzm niemiecki i japoński gorączkowo przygotowuje się do 6 wojny przeciw Związkowi Radzieckiemu". żeby wreszcie na nią uderzyć. pobić każdego nieprzyjaciela na jego własnym terytorium.. ogłaszaliśmy całemu światu. tak rozpoczyna swą opowieść: „Armia Czerwona jest w każdej chwili gotowa.. Przypadkowo wpadła mi w ręce książka „Żołnierskie przestępstwa". A my natychmiast rozbiliśmy ich w pył. a potem. Po to właśnie nasza propaganda krzyczała przez dziesiątki lat.. I podczas gdy Tuchaczewski ostrzegał. dowództwo Armii Czerwonej przygotowywało się do wojny jedynie na terytorium nieprzyjaciela. że Japonia nam zagraża.. Anglię i Francję. Również literaci o tym pisali. że nasza armia niosła czerwony sztandar socjalizmu sąsiednim narodom i krajom. Nawiasem mówiąc. ale również Niemcy. co już wiemy o Tuchaczewskim.

podoficerów.977 czołgów.977 niemieckich czołgów powstało nie w jeden rok. to nie w celach obronnych. mówiono.977. Ciekawie przedstawia się porównanie planów Tuchaczewskiego na 1928 rok z realną produkcją czołgów i dział samobieżnych w Niemczech w czasie trwania drugiej wojny światowej: 1939 . aż 2.7. to jego plany są jasne jak na dłoni . W zupełności podzielam ten pogląd.743 u 1940 .276 1943 . jakie kto miał poglądy. 49. Londyn 1978. oficerowi. który z dowódców wojskowych za czym się opowiadał w różnych okresach rozwoju sił zbrojnych. przeciw każdemu ordynansowi i gońcowi. Oceńmy.1. żeby mieć po jednym czołgu przeciw każdemu niemieckiemu generałowi. niestety. 261. że na podstawie szeroko dziś dostępnych materiałów dość trudno jest rozstrzygnąć. Ale wobec tego co zamierzał robić Tuchaczewski z 50-100 tysiącami czołgów? 2. Okazuje się. J a s n a sprawa. Tuchaczewski proponował. oficerów i generałów.piechota i kawaleria.zamierza zdobyć władzę nad światem.. s. a wszystko to . Generał lejtnant lotnictwa W. Seriebrianikow uchylił rąbka tajemnicy.515 1941 .663 1944 . ale budowano je przez wszystkie poprzedzające wojnę lata. która od z górą siedemdziesięciu lat okrywa sekretne propozycje Tuchaczewskiego. W 1928 żaden Hitler nie doszedł jeszcze do władzy.241 czołgów. Cała armia „Wojenno-istoriczeskij żurnał". przeciw każdemu kucharzowi przy kuchni polowej. odpersonalizowana. między innymi. Skoro naprodukował tyle czołgów.5.2 Interesująca jest inna liczba: w ciągu wszystkich lat drugiej wojny światowej Japonia wyprodukowała 3. W Niemczech nie było też ani jednego czołgu.113 1942 . 1 września 1939 roku Hitler rozpoczął drugą wojnę światową mając 2. 4 kwietnia 1988 roku ŹL/nsd się jeden uczciwy człowiek i opowiedział.648 Encyclopedia oj German Tanks oj World War Two. na pewno nie w celach wojny europejskiej. nr 7/1989.3.4.975 1945 . s. skoro Hitler ma takie mnóstwo czołgów.956 Łącznie w ciągu złowrogich miesięcy przed wybuchem wojny w 1939 roku i w ciągu wszystkich lat wojny 24. 194 niemiecka to było sto tysięcy żołnierzy. „Krasnąja zwiezda". jaką to ilazł reformę proponował Tuchaczewski Stalinowi. wyprodukowanie w ciągu następnego. 195 . 1928 roku od pięćdziesięciu do stu tysięcy czołgów. jakie toczyły się dyskusje na temat struktury armii Nasza historia wojskowości została. przeciw każdemu niemieckiemu żołnierzowi w szeregach i w taborze. A Tuchaczewski proponował zbudować 50-100 tysięcy w jeden rok. że w grudniu 1927 roku Tuchaczewski proponował Stalinowi.OCZYSZCZENIE Rozdział 15 Reorganizacja A w ogóle należy stwierdzić.' Porównajmy..

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

czołgów, same lekkie. 3 A oto wniosek: na dziesięć lat przed wybuchem drugiej wojny światowej, kiedy ani Niemcy, ani Japonia nie miały ani jednego czołgu, Tuchaczewski proponował wyprodukować w ciągu jednego roku dwa do czterech razy więcej czołgów, niż wyprodukowały ich Japonia i Niemcy w ciągu całej wojny. Wbito nam do głów formułkę: niemieccy faszyści i japońscy militaryści. Rzeczywiście, skoro wyprodukowali tak ogromną liczbę czołgów: 24.241 i 3.648, to dla każdego jest jasne, że to faszyzm i militaryzm. Ale nasuwa się pytanie: kim był Tuchaczewski na tle faszystów i militarystów, marzących o panowaniu nad światem? II zczyt światowej produkcji czołgów nie tylko w okresie wojny, ale w ogóle w całej historii powszechnej, przypada na rok 1944. Do tego momentu gospodarka wszystkich krajów przestawiła się na nowy, wojenny ład i osiągnęła maksymalną wydajność. Lecz nawet w owym szczytowym roku Związek Radziecki, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, Włochy, Kanada i wszystkie pozostałe kraje świata razem wzięte nie wyprodukowały stu tysięcy czołgów. A Tuchaczewski chciał w samym tylko Związku Radzieckim, w czasie pokoju, w jeden rok wyprodukować więcej czołgów, niż cała światowa gospodarka wyprodukowała ich w najgorętszym okresie wojny. Takie oto zamiary miał nasz strateg w 1927 roku, czyli przed rozpoczęciem industrializacji ZSRR. Stu tysięcy czołgów w czasie pokoju Związek Radziecki nie był w stanie wyprodukować. Pięćdziesięciu tysięcy również. Zresztą w ogóle nie był w stanie. Dopiero po wojnie Związek Radziecki - bez porównania przemysłowo potężniejszy - miał pięćdziesiąt tysięcy czołgów. A nawet trochę więcej. Ale czołgów tych nie wyprodukowano w ciągu jednego roku, gromadzono je przez lata. Przykład: duma radzieckiego przemysłu zbrojeniowe3

go, IS-8 (czyli T-10). Do opracowania projektu przystąpiono w lutym 1949 roku. T-10 został przyjęty na wyposażenie armii w 1953 roku. 4 Na czym polega tajemnica długowieczności tego czołgu? Po pierwsze, T-10 był najlepszym ciężkim czołgiem świata. Po drugie, przez całe swoje długie życie nasze czołgi przebywają w wieloletniej konserwacji. W latach sześćdziesiątych zakłady zbrojeniowe dodają kolejne czołgi do tego, co wyprodukowano w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. W latach siedemdziesiątych dodają następne czołgi. W razie mobilizacji pierwsze rzuty wyruszają na najnowocześniejszym sprzęcie. Potem, kiedy strony walczące osłabią lub wzajemnie zniszczą swoją gospodarkę, będziemy podrzucać kolejne dywizje, korpusy i armie, uzbrojone w czołgi wypuszczone dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Ale i tak to ostrożne, stopniowe gromadzenie sprzętu wyszło nam bokiem. Runęło wielkie przemysłowe mocarstwo. Nogi się pod nim złamały. Niebagatelną rolę w upadku Związku Radzieckiego odegrały właśnie owe tysiące czołgów. A genialny Tuchaczewski proponował Stalinowi, żeby zamiast przez dziesięciolecia budować pancerną potęgę od razu, w jeden rok. Wynik takich działań bardzo łatwo przewidzieć: nogi Związku Radzieckiego złamałyby się natychmiast.

Z

ni

resztą, jak można je było wyprodukować? Zakładów produkcji czołgów w tych czasach nie mieliśmy. Ale gdybyśmy nawet je mieli, i tak trzeba by było przede wszystkim wstrzymać produkcję we wszystkich zakładach budowy maszyn ciężkich: obrabiarek, samochodów, okrętów, lokomotyw, wagonów, traktorów i wszystkich innych, po czym przestawić je na produkcję czołgów. Wyobraźmy sobie, że fabryka wytwarza parowozy serii OW - „owieczki". Przychodzi polecenie:

Sowietskąja wojennąja encyklopiedija, op. cit., t. 7, s. 684.

A. Karpienko, Obozńenije otieczestwiennoj bronietankowoj tiechniki (1905-1995), Sankt Petersburg 1996, s. 425. 197

196

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

wstrzymać produkcję „owieczek", robić parowozy FD Feliks Dzierżyński. Czy człowiek z ulicy w ogóle może sobie wyobrazić ile kosztuje, jak jest trudne i bolesne takie przestawienie produkcji? W fabryce następuje sądny dzień. Załamuje się przez lata usprawniany system pracy. Rozpadają się procesy technologiczne. Wszyscy się denerwują i wyrzekają. Fabryka drży w posadach. W halach pojawia się jedna kontrola po drugiej: czy to aby nie sabotaż? Nikt w tym czasie nie otrzymuje premii. Przeciwnie - wsadzają częściej niż zwykle. Przestawić się, przyuczyć do produkcji nowych części i podzespołów, to mniej więcej to samo, co przyzwyczaić się do nowej żony, ze wszystkimi jej dziwactwami i kaprysami. Takie przyzwyczajanie się trwa latami. Lepiej było nie rozwodzić się z poprzednią żoną. A teraz wyobraźmy sobie, że zakładom parowozowym kazano się przestawić nie na produkcję nowego typu parowozu, ale czegoś zupełnie nowego - czołgów. Stocznia też ma produkować czołgi. I to nie jedna stocznia, ale wszystkie. I zakłady produkcji wagonów też mają robić czołgi. I wszystkie inne fabryki również. Gdyby propozycja Tuchaczewskiego została przyjęta, to należałoby wstrzymać cały przemysł olbrzymiego kraju minimum na rok i przestawić go na produkcję czołgów. Bezpośrednim następstwem takiej przebudowy byłyby ogromne straty produkcyjne, materiałowe, energetyczne i finansowe oraz całkowite unieruchomienie wszystkich wielkich zakładów w kraju co najmniej na rok. Kraj w tym czasie traciłby i niczego nie produkował. Takiego eksperymentu nigdy nikt na świecie nie przeprowadził, bo dla każdego jest jasne, że oznaczałoby to natychmiastową i całkowitą katastrofę. Ale gdybyśmy poświęcili cały 1928 rok na przestawienie gospodarki na produkcję czołgów i gdyby przez cały następny rok przemysł produkował tylko i wyłącznie czołgi i nic więcej, oznaczałoby to jeszcze jedną całkowitą katastrofę. Załóżmy, że wyprodukowalibyśmy wszystkie te czołgi - to co wobec tego zrobić z fabrykami? Utrzymać produkcję czołgów i następnego roku znów wyprodukować 198

ich dziesiątki tysięcy? Ale tylu nie potrzebujemy. To co z nimi robić? Czyli co, po wyprodukowaniu wymaganej przez Tuchaczewskiego liczby czołgów należałoby znowu zatrzymać wszystkie zakłady i przerobić je na parowozowe, samochodowe, budowy okrętów, produkcji traktorów itd? Oznaczałoby to nieprawdopodobne nakłady środków i czasu na odtworzenie produkcji parowozów, traktorów, wagonów, obrabiarek i wszelkiego innego sprzętu. Doświadczenie pokazuje, że na produkcję czołgów przestawiamy się stosunkowo szybko, ale z powrotem - w żaden sposób. Konwersja to sprawa przewlekła, męcząca i rujnująca. Trwa latami i pociąga za sobą wciąż nowe wydatki.

'wieście, trzysta czołgów to - wedle standardów każdej armii - dywizja pancerna. Przypominam kolejny raz: w latach siedemdziesiątych, w czasach zimnej wojny armia amerykańska - armia najpotężniejszego kraju świata - miała w swym składzie szesnaście dywizji, w tym cztery pancerne. Hitler przystąpił do walki o panowanie nad światem, mając we wrześniu 1939 roku sześć dywizji pancernych. W roku 1927 ani Niemcy, ani USA, ani Francja, ani Japonia dywizji pancernych nie miały. Gdyby zrealizowano pomysł Tuchaczewskiego i wyprodukowano 50-100 tysięcy czołgów, to trzeba by było sformować w Związku Radzieckim w ciągu jednego roku od 166 do 500 dywizji pancernych. Załoga czołgu w owym czasie składała się z trzech ludzi. 50-100 tysięcy czołgów oznacza, że w wojskach pancernych należy mieć 150-300 tysięcy żołnierzy. Zgadza się? Nie, nie zgadza. Czołgiści w dywizji pancernej stanowią zdecydowaną mniejszość. Oto dlaczego. Przede wszystkim, czołgi stale i regularnie należy zaopatrywać w materiały pędne i smary. Dlatego każdej kolumnie czołgów musi towarzyszyć kolumna samochodów z cysternami. A poza tym w czołgach potrzebna jest amunicja. Potrzebna jest więc 199

D,

iv

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

kolumna samochodów z amunicją. Prócz tego czołgi trzeba remontować. I to remontować nie w stacjonarnych warsztatach, ale tam, gdzie czołgi działają- w polu. W tym celu należy mieć ruchome warsztaty naprawcze, a ściślej ruchome zakłady naprawy czołgów. To znowu są ludzie i samochody. Wielu ludzi, wiele samochodów. Aby naprawić czołg, trzeba go wyciągnąć z wąwozu, z bagna albo z pola - wyciągnąć pod ogniem nieprzyjaciela i dowlec do ruchomego warsztatu remontowego. Od tego są specjalne pododdziały remontowo-ewakuacyjne. Ale aby naprawić czołg w warunkach polowych, należy w rejon walk nieustannie dostarczać części zamienne. Zastanówmy się, ile to zachodu - dostarczyć na pole bitwy chociażby jeden silnik. A rannych, poparzonych czołgistów trzeba wyciągać z czołgów i odstawiać do szpitali ewakuacyjnych. A więc za naszą kolumną pancerną ciągnie się długi ogon, bez którego pododdziały pancerne nie mogą działać. Zęby smoka to ważna rzecz, ale bez ogona smok nie przeżyje. A poza tym potrzebna mu głowa. Sztab. I to niejedna głowa. Nasz smok ma wiele głów. Każdy batalion ma sztab. Mały, ale jednak. I każdy pułk ma sztab, i każda dywizja, i każdy korpus. I wszystko to samochody, samochody, samochody. I wszystko to należy ochraniać. I żywić całe to bractwo. A żywność trzeba dowozić. Więc znów samochody. Smok potrzebuje jednak oczu i uszu - potrzebuje zwiadu. Wprawdzie ze sztabu armii i ze sztabu frontu przekazują informacje o nieprzyjacielu, ale to nie wystarcza. Wyobraźmy sobie, że zawiązano nam oczy i ktoś stojący obok doradza, jak mamy się bić: uderz lewą, teraz prawą, trochę wyżej... Nic z tego nie będzie. Dlatego każdy pododdział, oddział, związek taktyczny, związek operacyjny musi mieć własny zwiad, własne oczy i uszy. A to znowu są ludzie i samochody. Drogę torują czołgom saperzy, przygotowują mosty i przeprawy, odnajdują i rozbrajają miny i inne przeszkody, szykują kryjówki i maskują pozycje, w razie potrzeby kładą pola minowe, zaopatrują milionowe armie w wodę i wykonują całe mnóstwo innych koniecznych prac. 200

Dlatego w pancernych związkach taktycznych należy mieć wielu saperów i mnóstwo specjalistycznego sprzętu saperskiego. Czołgi trzeba osłaniać i asekurować w walce, ich sukcesy należy utrwalać. Tym zajmuje się piechota zmotoryzowana. Każda dywizja pancerna musi mieć własny pułk piechoty zmotoryzowanej, a każdy korpus jeszcze dodatkowo - własną dywizję piechoty zmotoryzowanej. Działania czołgów należy wspomagać ogniem artyleryjskim. Działania czołgów, piechoty zmotoryzowanej, artylerzystów należy osłaniać przed atakiem z powietrza. Od tego są działa przeciwlotnicze. Wszystkim tym trzeba kierować, wszystkie działania trzeba koordynować. Kierowanie wojskami to strumień informacji przesyłany tysiącami kanałów. Te kanały obsługują pododdziały i jednostki łączności. Wszystko to są samochody, samochody i jeszcze raz samochody. I wielu, wielu ludzi. Oto nasz standard z 1940 roku: operacje tysiąca czołgów (jeden korpus zmechanizowany) wymagały współdziałania 36.080 żołnierzy i oficerów, 358 dział i moździerzy, 266 samochodów pancernych, 352 ciągników i 5.165 samochodów. Dotyczy to bezpośrednio pola walki, i to nie licząc odwodów, nie licząc lotnictwa, nie licząc urządzeń zaplecza, które będą utrzymywać całą tę masę wojsk. Myśleliśmy, że do obsługi jednego czołgu potrzeba trzech czołgistów, trzech wesołych przyjaciół, a tymczasem musi ich być trzydziestu sześciu. Potem wojna wykazała, że przedwojenne wyliczenia były zaniżone. Aby zagwarantować należyte działanie każdego czołgu bezpośrednio na polu walki, należy do niego przydzielić 70-80 ludzi, dwa razy więcej samochodów niż zakładano przed wojną i trzy razy więcej artylerii. Ale nawet gdybyśmy się oparli na zaniżonych przedwojennych założeniach, to i tak dla zrealizowania programu Tuchaczewskiego powinniśmy mieć w wojskach pancernych od 1.800.000 do 3.600.000 żołnierzy i oficerów, 18.000-36.000 ciągników, tyleż dział i moździerzy, 13.000-26.000 samochodów pancernych, 250.000 do 500.000 innych pojazdów. 201

podoficerów. oficerów i generałów. Ale gdzie ich szkolić? Praktycznie wszyscy. to i tak poborowych nie wystarczyłoby nawet na sformowanie samych wojsk pan202 A cernych.to KGB. Ale gospodarki nie da się oszukać. jego gospodarce i narodowi. dowódcami czopów i działonów. ciągników artyleryjskich i samochodów pancernych. dowódców. Jeden procent to krytyczne maksimum. części zamienne. ale właśnie z powodu zbyt wielkiego wysiłku militarnego? VI J o dobrze. saperów. że wszystkie wielkie imperia ginęły nie pod ciosami wrogów zewnętrznych. Te wybiegi wyszły bokiem krajowi. której nie wolno przekroczyć? Czy Tuchaczewski zdawał sobie sprawę. i przemysł. Muszą zostać radiotelegrafistami. a na końcu. olejów i części zamiennych? jak sformować takie wojska pancerne? Powszechnego obowiązku służby wojskowej w tym czasie w Związku Radzieckim nie było. Istnieje sprawdzona od wieków zasada: w siłach zbrojnych państwa w czasie pokoju nie może służyć więcej niż jeden procent ludności. ochrony pogranicza i wszystkich innych tylko półtora miliona ludzi? Czy zdawał sobie sprawę. Posłać wszystkich do dywizji szkolnych? Deż to trzeba by było mieć tych dywizji? 203 .6 miliona żołnierzy. One również nie mają nic wspólnego z armią . to jaka powinna być jej liczebność? Z drugiej strony. A w ostatecznym rezultacie również całej armii. A może Tuchaczewski uważał. zwiadowcami. Tuchaczewski proponował rekonstrukcję wojsk pancernych. w lotnictwie. załóżmy. w wojskach wewnętrznych. oficerowie na trojkach z dzwoneczkami. nie mają nic wspólnego z armią.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Siły zbrojne Niemiec liczyły w tym czasie sto tysięcy żołnierzy. to pozbawiłby samochodów i traktorów całe rolnictwo. A w Armii Czerwonej Tuchaczewski w samych wojskach pancernych samych tylko kierowców musiałby mieć pół miliona. benzynę. wymagają specjalistycznego wyszkolenia.. to w następnych latach nie byłoby już kogo powoływać. Tuchaczewski po prostu nie potrafił dostrzec skutków swoich propozycji.. skrzypiąc kołami . zwiadowców i całej reszty. to MSW. W tamtych czasach Związek Radziecki nie był w stanie dać wojskom pancernym pół miliona aut. gdyby nawet w tym czasie wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej. Czy Tuchaczewski znał tę prostą zasadę jednego procenta? Czy wiedział. A gdyby to zrobił. że wojska pancerne obejdą się bez samochodów? Czołgi zasuwają drogą. Więc go wprowadzić? To już jest poza kompetencjami szefa Sztabu RKKA. celowniczymi. Nie licząc kierowców czołgów. I nie tylko wojskom pancernym. nie będzie czego bronić .fury zaprzężone w woły wiozą amunicję. a to pociągało za sobą głębokie zmiany w strukturze społecznej państwa.8 do 3.. łącznościowców. Gdyby jednak zgromadzono trzy miliony poborowych do wojsk pancernych od razu.. a przed nimi zwiad na rączych rumakach. A nawet ćwierć miliona. A to z kolei są wojska ochrony pogranicza. i transport. to ile by te maszyny pożerały w ciągu roku benzyny. A przecież powinien był je przewidzieć: jeżeli w armii będzie 50-100 tysięcy czołgów. Nie licząc celowniczych. że Tuchaczewski postanowił w samych tylko wojskach pancernych utrzymywać od 1. W swoim czasie nasi przemądrzy stratedzy próbowali oszukać samych siebie biurokratycznymi kruczkami: to są wojska wewnętrzne. w marynarce. którzy trafiają do wojsk pancernych. Takimi wybiegami mydlili oczy amerykańskiej delegacji na rokowaniach w Genewie. a piechota biegiem za czołgami. że jest to granica. i budownictwo.państwo cofnie się w rozwoju o całe dziesięciolecia. A gdyby nawet skierować wszystkie samochody do wojsk pancernych. Jeśli się ten procent przekroczy. popadnie w ruinę i zbankrutuje. mechanikami. ale całej armii nie mógłby dostarczyć tylu samochodów. że w czasie pokoju Związek Radziecki ze stu pięćdziesięciu milionów ludności mógł mieć w armii.

tylko połowę ludzi . w tym pułkami ciężkiej artylerii. W sumie mielibyśmy 249-750 dywizji piechoty zmotoryzowanej i dywizji pancernych. Różnych. korpusów. bardzo szybko taki czołg trafia do remontu albo do przetopienia.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE A co robić z oficerami? Tuchaczewski proponował.sześć. cztery dywizje piechoty. Ale ilu będziemy potrzebować oficerów choćby do skompletowania stu nowych dywizji pancernych! No dobrze. Do kierowania dwiema.. a ziarna nie było gdzie zmagazynować. Trzeba je połączyć w korpusy. VII koro mamy od 166 do 500 dywizji pancernych. pod śniegiem? To tak jak u Chruszczowa przy zagospodarowywaniu nieużytków: zawalimy Rosję zbożem! I zawaliliśmy. Zasypano nim wszystkie drogi. batalionami łączności itd. którzy nie troszczą się o jutro. W tym czasie Niemcy mieli dwanaście dywizji.. trzema dywizjami piechoty trzeba mieć sztab korpusu piechoty z kompletem jednostek zaplecza i wsparcia. a nam trzeba dowódców batalionów. ani zboża. w 1930-1931 roku. jak planuje Tuchaczewski . Ale wyobraźmy sobie taką sytuację: w czasie pokoju wali się z fabryk stalowa lawina. wszystkie stacje kolejowe. Czołgi zejdą z taśm montażowych. Ale przecież siły zbrojne tamtego okresu nie mogły się składać tylko z korpusów pancernych i armii pancernych. Rozbudujemy uczelnie.ani ugorów. Wyprodukujemy. A więc należy mieć od 847 do 3. Oczywiście wszystkie osiem należały do miłującego pokój Związku Radzieckiego. dywizji.. A do kierowania dwoma-trzema korpusami trzeba mieć sztab armii z kompletem jednostek zaplecza i wsparcia. A rezultat .to wówczas. I gdzie ci oficerowie mają mieszkać? Nawet teraz nie jesteśmy w stanie wybudować oficerom mieszkań. Zaorano ugory. to musimy nimi kierować.w 1928 roku. Wobec tego należy sformować dodatkowo 83-250 dywizji piechoty zmotoryzowanej i 83-250 dowództw korpusów pancernych z kompletem jednostek zaplecza i wsparcia.000 dywizji piechoty. Ale również korpusami pancernymi należy kierować. I wszyscy oni będą młodzi i niedoświadczeni. dywizjonami przeciwlotniczymi. Gdyby zaś wówczas stworzono takie mnóstwo dywizji. W czasie pokoju wyszkolenie oficera trwało trzy lata. A my powinniśmy byli mieć samych dywizji piechoty. Korpus pancerny to dwie dywizje czołgów i jedna pie204 S choty zmotoryzowanej. Więc ile sztabów armii potrzeba do kierowania trzema tysiącami dywizji piechoty? I jak działania tych armii koordynować? 205 . Ileż więc powinno ich być? Tuchaczewski takimi wyliczeniami najwyraźniej się nie zajmował. cała Europa zamykała lufciki. W porządku. Potrzebne by więc były sztaby armii pancernych. niech policzy ile trzeba by mieć sztabów korpusów! Niech policzy za genialnego wodza. pułków. a na jego miejsce pojawia się nowy.. życie czołgu na wojnie jest krótkie. Nie przybywa ich. Kto ma ochotę. siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na całym świecie było osiem armii pancernych. by produkować czołgi natychmiast. Co z nią począć? Trzymać w szczerym polu? Na mrozie. zebrano nieprawdopodobnie wielkie plony. Jeżeli w czasie pokoju każda miałaby stan niepełny. W latach sześćdziesiątych. Tuchaczewski należał do tego samego gatunku reformatorów. Tuchaczewski proponował w latach dwudziestych obarczenie znacznie słabszego Związku Radzieckiego bez porównania większym ciężarem. siedem tysięcy . Bo dokąd je zawieźć? A zaorane ziemie rozwiał wiatr. a oficerowie opuszczą uczelnie za trzy lata. kiedy wiał wiatr ze wschodu i niósł czarny pył. Od 26 do 83 armii pancernych. I niech sławi jego mądrość. No i miłujący pokój Związek Radziecki nie wytrzymał takiego ciężaru i rozpadł się. gdzie ziarno w końcu zgniło. Na każdą dywizję pancerną i zmotoryzowaną należy mieć co najmniej trzy. gdzie by mieszkali towarzysze oficerowie? W namiotach? A skąd wziąć tyle namiotów? I gdzie przechowywać te czołgi? W czasie wojny sprawa była prosta: transporty z czołgami jechały z fabryki prosto na front i czołgi od razu ruszały do akcji.

co było wtedy. I tak sprzęt rdzewiał pod gołym niebem. s. lecz także śmiało 5 6 W.. „M. balkonik. Marszałek nie mógł uwierzyć. jak ubierają.6 Każdy. Achromiejew troszczyli się o człowieka. w której wypadło mi służyć. s. teoretyk i historyk wojskowości. Tuchaczewski. Nasi dowódcy zlezą z drzew i zaniosą Europie wolność.to mieć niewielką zawodową armię. A gdzie Tuchaczewski chciał je trzymać w czasie pokoju? Nasza armia i tak była gigantyczna. podziemny garaż dla jego auta. jak żyje brytyjski żołnierz. a strateg Tuchaczewski zamierza dziesiątki razy powiększyć armię. ziemiankach. Czerwoni oficerowie żyli jak Papuasi. szczęście i dobrobyt. co wiem o współczesnej armii. Ponad połowa dowódców. zwolennik wojny błyskawicznej [przyp tłum. kto znalazł się w jego służbowym gabinecie (na przykład generał major Grygorenko) był wstrząśnięty rozmiarami pomieszczenia. Fuller. 5 Czytam i rozpoznaję własną armię.. co do niej należy: obroną kraju. „Krasnaja zwiezda" tak opisuje warunki zakwaterowania w tamtych latach: „Warunki socjalno-bytowe były trudne... I „Krasnaja zwiezda". uwolnić od wszystkich ubocznych trosk i skłonić. który troszczył się o ludzi i uwzględniał ich w swych kalkulacjach. 207 206 . ]. Kraj nie jest w stanie zapewnić oficerom choćby namiotów. vm wykazuje jej słabości w kwestiach strategii i taktyki. Na piętrze są sypialnie. Pokazano mu standardowe mieszkanie brytyjskiego żołnierza: niewielki pokój. IX stnieją dwa sposoby organizacji sił zbrojnych.. 8 Tymi słowy opiewa Tuchaczewskiego marszałek Związku Radzieckiego S. jak się okazuje. Pod rządami szefa Sztabu RKKA panowie oficerowie żyją na drzewach jak szympansy. Z ogrodem. organizator natarcia czołgów w 1917 roku pod Cambrai. „Wojenno-istoriczeskij żurnał". zaopatrzyć ją we wszystko. I to. żeby nie tylko nasi oficerowie byli szczęśliwi. Ogarkow. Nawiasem mówiąc. na parterze część mieszkalna. ale liczbą. pragnął przymusowo uszczęśliwić całą ludzkość. Ale mówimy nie o armii brytyjskiej.. garażem na dwa..WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE o czasie wojny dywizje. nie troszczył się o człowieka.. Proletariacki wódz lubił dobrze sobie żyć. Tuchaczewski nie tylko demaskuje prawdziwą istotę burżuazyjnej nauki wojennej. 96. że oficer brytyjski tak nie mieszka. Fuller to brytyjski teoretyk wojskowości. Na przykład ze Środkowoazjatyckiego Okręgu Wojskowego donoszono: wielu dowódców musiało urządzić sobie «lokum». schronach. I tak oficerowie nie mieli się gdzie podziać. 2 czerwca 1990 r. Mógłbym opowiedzieć.Wojenno-istoriczeskij żurnał". . Prace Tuchaczewskiego wykazują. N. co niezbędne. a sam towarzysz Tuchaczewski mieszka w pałacach. S. równość. ile zarabia. wolał czołgi i samoloty.. akt oskarżenia przeciw Tuchaczewskiemu zaczyna się właśnie od podania rozmiarów jego służbowej willi. nr 2/1964. Chciał. Biriuzow. jak go żywią. nie uwzględnia czynnika ludzkiego". że jest to kwatera żołnierza. Nie uznawał żadnych ograniczeń. Niekiedy z basenem. Zawsze piętrowy. Jest też drugi sposób: bić wroga nie wyszkoleniem. Wszystkie środki pań7 John Frederick Fuller (1878-1966) . na drzewach. jak nieprzekonujące 7 jest stanowisko Fullera. 8/1990. Biriuzow. Za to nasz Sztab Generalny i jego szefowie M. korpusy i armie mieszkały w okopach. 41. Marszałek Związku Radzieckiego Achromiejew w czasach pieriestrojki odwiedził pewien brytyjski pułk. Zresztą nasz kraj jest wielki. a człowieka nie uwzględniał w swych kalkulacjach. Dochodziło do absurdów. robiąc pomosty w ich koronach". łazienka. by zajmowała się tylko tym. który zajmując się w swych kalkulacjach czołgami i samolotami. Mieć gigantyczną armię. a jaśnie pan Tuchaczewski bredził o światowej rewolucji.brytyjski generał. instruktorów politycznych i zaopatrzeniowców nie miała mieszkań. trzy samochody. Pierwszy . Oficer ma dom. braterstwo. wystarczy drzew dla wszystkich oficerów. tylko o Tuchaczewskim. S. całkiem mała kuchnia. nie różni się zbytnio od tego.

na wykopki. i niech sami sobie klecą domy. czołgów i jeszcze raz czołgów.na produkcję broni. I lotników. I dla oszczędności nie damy oficerom mieszkań.. a okręty w bazach.to szkolić lotników indywidualnie.. Było jasne. I wyprodukować tyle czołgów. do wyładunku wagonów. I zwiększać produkcję samolotów.. farbę. No i lotników. niech mieszkają na drzewach. samolotów. że był wrogiem ludu. do czego prowadzi jego „reorganizacja". koszar. kapuście. 1 Oczyszczenie . Francji załoga okrętu podwodnego. znaczy to. deski i tak dalej. jak widać.walczyć ilością. klubów. jak bić wroga w walce. Do końca nie rozumiał znaczenia liczb. którzy będą tej broni używać w walce.to najlepsza technika na świecie. na którym przyjdzie im nocować.. a potem zająć się doskonaleniem swych umiejętności i szykować się do kolejnego wyjścia w morze. Nieszczęście polega na tym. Niech stoją. że dowódcy ukradną. ale mimo to się przy niej upierał. Zero dla ludzi. że niektórzy nasi dowódcy tworzyli armię. Zero na jej poznawanie. nie o tym. Pierwszy sposób . I niech leci do boju. okrętów podwodnych. mieszkań. Ale z liczbami. ile trzeba będzie zbudować parków maszyn. poślemy na budowę Bajkalsko-Amurskiej Magistrali. na wartę. Niektórzy uważają. Nie zastanawiał się. Niech każdy zaliczy na uczelni 200 godzin w powietrzu. że ich utrzymywanie będzie dla kraju rujnujące.. Nie myślał. magazynów i tak dalej. miał pewne trudności.to produkować dziesiątki tysięcy samolotów. I zero na jej konserwację. niech żołnierze kradną cegły. na którą wydatki przewyższały możliwości państwa.. że robotnicy nie będą 208 potrzebni. Armię zaś.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE stwowe przeznaczyć na produkcję czołgów. do sprzątania ulic. Pierwszy sposób: w USA. Tuchaczewski należał do tego właśnie gatunku strategów .. Wielkiej Brytanii. to jest wypocząć. Albowiem wiedział. że taniej będzie ich nie używać! Więc samoloty będą stały na lotniskach. Drugi sposób: ponieważ marynarka jest tak ogromna.. Zdziwienie budzi cierpliwość Stalina: jak można było tak długo trzymać takiego stratega na tak wysokich stanowiskach państwowych? Nie na tym polega nieszczęście. I niech wojska dorabiają na boku. do pracy przy węglu. Drugi sposób . że ludzi mamy głupich. kartoflach. A czołgistów będziemy uczyć „na piechotę". a my oszczędzamy na pododdziałach pomocniczych. Dlatego nasi oficerowie byli zmuszeni myśleć nie o wyszkoleniu bojowym. i tak dalej. znaczy to. Nasi ludzie są wyjątkowo zdolni. Tuchaczewski był gorącym zwolennikiem właśnie takiego sposobu organizacji sił zbrojnych: wszystkie środki państwa .. a za to niech dostają z fabryk i budów gwoździe. Jeżeli zaś rozumiał. I naprodukujemy tyle samolotów i tyle okrętów. i rękami żołnierzyków zrobią wszystko. ile ziemi trzeba przeznaczyć na budowę czołgowisk i poligonów dla takiego mnóstwa czołgów. Więc nie będziemy ich używać. ilu trzeba będzie do tego robotników. Tuchaczewski był gorącym zwolennikiem produkcji czołgów. że był całkowitym i bezgranicznie niebezpiecznym idiotą. która wróciła z rejsu bojowego. cement..odzyskać siły. załoga po powrocie do bazy będzie odgarniać śnieg. Nie na tym polega nieszczęście. do czego prowadzi jego „reorganizacja".. szkło i tak dalej.. pójdzie na patrol. Dać lotnikowi parę godzin. na zagospodarowywanie ugorów. Tuchaczewski nie potrafił przeprowadzić najprostszego wyliczenia następstw swoich działań i propozycji. ale o drzewie. co potrzeba. Nie nauczył się nimi posługiwać. Zmniejszając przy tym wydatki na ich wyszkolenie. że siła armii leży w jej liczebności. żeby się nie nudziła. Jeżeli Tuchaczewski nie rozumiał. warsztatów remontowych. że nasze samoloty czy czołgi są złe . Dlatego najlepsza na świecie broń stawała nie nieefektywna. co będzie konieczne."odbywać służbę w kuchni. ma dwa zadania .

Za takie coś należy rozstrzelać.1 Jestem dumny z mego kraju. Najpierw trzeba będzie poświęcić kilka lat na wyszkolenie instruktorów. Pułki lotnicze. sto dwadzieścia samolotów to dywizja lotnicza. potężną. Chciał jak najlepiej. postępowe. Sformować 416-1. muszą mieć sztaby. Niewątpliwie był on geniuszem. co proponował. Sformułowanie. A przecież jakby to było dobrze. odręczna notatka na autorskim egzemplarzu planu Tuchaczewskiego "ziennik „Krasnaja zwiezda" oznajmia radosnym nagłówkiem: „Marynarka Wojenna Rosji zostanie zmniejszona do rozsądnych rozmiarów". sześć lat. 210 jest przyznaniem. 25 lipca 1997 r. do dziś ich nie mamy. czy już trochę poza nimi? I właśnie z tej perspektywy oceńmy propozycje Tuchaczewskiego. a kiedy pojawią się lotnicy? Za trzy lata? Nie. gdyby każdą decyzję naszych przywódców przedtem analizowano: czy jeszcze jest w granicach rozsądku. niezniszczalną. Szkoda. I wszystko. że dopiero teraz będzie ona zmniejszona do rozsądnych rozmiarów.000 dywizji lotniczych? Więc ile trzeba otworzyć uczelni lotniczych i technicznych? Ile zbudować lotnisk? Samoloty zbudujemy teraz. to przecież nie na nim tylko opiera się lotnictwo. zakłady remontowe. niezwyciężoną. 50-100 tysięcy samolotów? W jeden rok? A gdzie je budować? W jakich fabrykach? Zamienić fabryki mebli na zakłady lotnicze? Ale nie mieliśmy wtedy tylu fabryk mebli. że zbudowano tyle samolotów. dywizje. Stalin. To sabotaż. że dotychczas rozmiary te były nierozsądne. Proponował wzmocnienie armii. Dlatego też analizę zastępuje w nim „zabawa w liczby". rezultatem fascynacji papierowym. korpusy i armie muszą mieć zwiad. Samoloty potrzebują techników. to jednocześnie należy wypuścić mniej więcej taką samą liczbę samolotów. Mówiąc prościej . Samoloty będą teraz. że wcześniej jej nie zmniejszono. muszą mieć łączność. Przypuśćmy jednak. nie za trzy. Znowu jest powód do dumy. Ale jeśli nawet udałoby się sformować personel latający. a marksistowską perspektywę rozwoju Armii Czerwonej -fantastyka. bo bez wsparcia lotnictwa czołgi zamienią się w trumny. Zresztą. było słuszne. inżynierów. Był powód do dumy. Jeszcze niedawno opiewaliśmy naszą marynarkę jako wielką. a lotnicy co najmniej za pięć.idiotyczne. strażników. Cóż więc robić z dziesiątkami tysięcy samolotów. których nie ma kto pilotować? Niech stoją w polu i czekają? A może na razie nie produkować samolotów? Narobić czołgów i zostawić je bez wsparcia lotniczego? Ależ to zbrodnia. Jeżeli wypuści się 50-100 tysięcy czołgów rocznie. „Realizacja" takiego „planu" oznaczałaby bez wątpienia ruinę gospodarki kraju i armii. „Krasnaja zwiezda". zabezpieczenie meteorolo211 . Teraz zmniejszają ją do rozsądnych rozmiarów. a dopiero potem instruktorzy wyszkolą lotników. biurokratycznym maksymalizmem. mechaników. Tylko granice były nierozsądne. racjonalne. Sto.OCZYSZCZENIE Rozdział 16 W granicach rozsądku „Plan" Tuch-go jest wynikiem fascynacji „lewicową" retoryką.

areszty wojskowe. armia czasu pokoju jest ogromna. co niezbędne. A broń staje się przestarzała. by w okresie zagrożenia uruchomić masową produkcję najnowszych typów uzbrojenia. ale nie było też prototypu czołgu. 212 P ) m rzed przybyciem gości należy upiec ciasto. można płacić żołnierzom i oficerom na tyle dobrze.. Używać w walce przestarzałej broni to tak. W rezultacie pokonujemy samych siebie. to ta zmiana nie jest przesadnie kosztowna. Z braku lepszego. przechowalnie spadochronów.. przyjmujemy je na wyposażenie. Jeżeli broni jest niewiele. którą zamierzamy produkować. I. to broń zrobi się przestarzała. To nasz czołg pierworodny. Na Placu Czerwonym wyciągał do 19 km/godz. Ale Zaporożec nie dźwiga na sobie pancerza i nie codziennie jeździ po zaoranym polu. Jeżeli je upieczemy na miesiąc przed przybyciem gości. Właśnie tak postępują mądre władze z produkcją uzbrojenia. jako że niewielką armię można utrzymać w porządku. Przychodzi pora. by upiec więcej. Jaką więc armię chciał stworzyć Tuchaczewski? Czy może zamierzał mieć tylko czołgi bez samolotów i artylerii? II . by ją wymienić i jest to dla państwa tragedia i katastrofa. Tam. a starych się pozbywamy. Dlatego mądrzy ludzie opracowują prototypy. Prędkość maksymalna . co najdziwniej213 . Kraj wychodzi z siebie. że żyjemy w kraju pokonanym. ile ma ich Zaporożec. gdy zajdzie potrzeba. Niewielka (wedle naszych kryteriów) seria tych wozów była potrzebna: konstruktorzy zdobyli pierwsze doświadczenia w budowaniu czołgów. Przypomnijmy sobie dla porównania. ale i prototypu maszyny. Taka armia wymaga w czasie pokoju tytanicznych ilości broni. a wojny nie będzie. uchaczewski nalegał: musimy produkować czołgi! Nasuwa się tu mnóstwo pytań. Tam. usiłując taką armię obuć. co z tego. armia zawsze cieszy się szacunkiem. wojska mogły używać na ćwiczeniach prawdziwych maszyn. Technika bojowa rozwija się szybko. wykarmić i uzbroić. jak częstować gości skamieniałym ciastem. ciasto nieco sczerstwieje. Oto jedno z ważniejszych: jakie czołgi? Produkcja masowa wymaga nie tylko bazy przemysłowej. Można by o tym nakręcić komedię filmową: wielki wódz Tuchaczewski nalega. krzyczy.16 km/godz. W czasie pokoju nie potrzeba go wiele. gdzie rządzą ludzie mądrzy..WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE giczne i nawigacyjne. Bazy przemysłowej w 1928 roku nie było. by stali oni na drabinie społecznej w każdym razie wyżej niż bezdomni włóczędzy. Produkcja zbrojeniowa wymaga kolosalnych nakładów. Dobra gospodyni piecze ciast akurat tyle. Ale natrzaskać takich dziesiątki tysięcy? Po co to komu? A może zakupić prototyp za granicą? Ale nie było co kupić. W 1928 roku nikt na całym świecie nie dysponował modelem czołgu godnym dłuższej serii.. koszary. komendantury. odziać. wypuszczają nowe typy małymi seriami i mają moce produkcyjne i rezerwy wszystkiego. Niewielką armię można wyposażyć w dobre mieszkania. Tak samo jest z bronią: jeżeli wyprodukujemy jej dużo. Pancerz czołgu MS-1 jest nitowany. i ma wszystkie niezbędne składniki. suszarnie spadochronów i jeszcze wiele różnych innych rzeczy. Technika rozwija się szybko. nadającego się do produkcji. Po wielkich zwycięstwach. po dziesięcioleciach bez wojny uświadamiamy sobie nagle. W roku 1927 na wyposażeniu Armii Czerwonej był czołg MS-1 (T-18). domaga się. ile trzeba rodzinie. Moc silnika mówi sama za siebie: 35 koni mechanicznych. Nagle dostrzegamy swoje zapóźnienie we wszystkich dziedzinach. można do niej wcielać ludzi najlepszych. Wciąż się pojawiają nowe typy uzbrojenia. gdzie rządzą ludzie niezbyt mądrzy. żeby produkować czołgi! Natychmiast! W tej chwili! Dziesięć tysięcy! Dwadzieścia! Pięćdziesiąt! Sto tysięcy! Ale wódz nie wziął pod uwagę zupełnej drobnostki: nie było co produkować. potworne arsenały trzeba stale odnawiać i zamienia się to w nieustającą katastrofę. że jeszcze bardzo słabych i niedoskonałych. W starciach granicznych ten czołg mógł być także wsparciem dla wojska. muszą mieć szpitale.

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

sze, zapóźnienie w dziedzinie uzbrojenia. A przecież, zdawało się, że wszystko poświęciliśmy by się zbroić... Oto dlaczego we wszystkich państwach, w których rządzą ludzie mądrzy, szefem Sztabu Generalnego mianuje się najmądrzejszego z generałów. Praca szefa Sztabu Generalnego jest trudna w czasie wojny, ale nie mniej trudna w czasie pokoju. Na czym polega trudność jego pracy? Stąpa po linie. Z jednej strony musi zagwarantować bezpieczeństwo państwa. Z drugiej - nie może na to wydać ani jednego zbędnego rubla. Nie potrzeba wielkiego rozumu, by żądać dziesiątków wciąż nowych krążowników, setek nowych okrętów podwodnych, tysięcy bombowców strategicznych, dziesiątków tysięcy myśliwców i czołgów... Zażądamy tego wszystkiego, naród zaciśnie pasa, odda ostatnią koszulę, ale zbuduje okręty podwodne, czołgi i bombowce. Po jakimś czasie uzbrojenie to stanie się kupą zardzewiałego żelastwa... I kto nam odda ostatnią koszulę? Po co Tuchaczewskiemu w 1927 roku tyle broni? Setki razy więcej niż mieli wszyscy potencjalni agresorzy razem wzięci. Czy ktoś nam wtedy zagrażał? Czy ktoś mógł na nas napaść w 1928 roku? Kto mianowicie? Rumunia? Finlandia? Polska? Estonia w koalicji z Łotwą i z poparciem Litwy? Rozbrojone Niemcy? A może Japonia? Ale Japonia leży na wyspach i po to, by nie dopuścić do przerzutu japońskich wojsk i ich zaopatrzenia na kontynent, po to, by udaremnić dowóz do Japonii surowców strategicznych, należało budować nową flotę na Dalekim Wschodzie. Tuchaczewski był jednak przeciwny flocie. Sto tysięcy czołgów po to, by się bronić przed Japonią, która wtedy czołgów nie miała? A więc po co te sto tysięcy czołgów? Ludowy komisarz obrony Woroszyłow riie był człowiekiem wielkiego rozumu. Mimo wszystko jednak poziomem intelektualnym bez porównania przewyższał Tuchaczewskiego i w kwestiach wojskowości orientował się o wiele lepiej niż on. Czegoś takiego niepodobna sobie wyobrazić, niemniej spróbujmy. Wyobraźmy sobie, że Woroszyłow był równie głupi jak Tuchaczewski, wyobraźmy sobie, że Woroszyłow popie214

rał inicjatywy Tuchaczewskiego. Załóżmy, że Stalin nie wnikał w szczegóły i dał Tuchaczewskiemu zielone światło na jego „wielki skok". W takim wypadku kraj pogrążyłby się w głodzie o wiele straszniejszym, niż ten z 1933 roku. Zabilibyśmy wówczas głodem więcej ludzi niż można było stracić na wojnie, a ci, co by przeżyli, staliby się nieodwracalnymi wrogami tego reżimu i czekaliby na nadejście jakiegokolwiek agresora z niecierpliwością i nadzieją. Tuchaczewski swoim przezbrojeniem zrujnowałby kraj bardziej niż każda wojna. IV Lasową produkcję uzbrojenia należy zaczynać w momencie, gdy postanowiliśmy na kogoś uderzyć lub gdy otrzymaliśmy informację, że ktoś chce uderzyć na nas. W 1928 roku Związek Radziecki nie był gotowy do wielkiej „wojny wyzwoleńczej", toteż nie potrzebował w tym momencie stu tysięcy czołgów w celu „wyzwolenia" Europy. Jeżeli Tuchaczewski uważał, że ktoś szykuje na nas atak w roku 1929, 1930, 1931, to znaczy, że się strasznie przeliczył, to znaczy, że nie powinien był zajmować wysokich stanowisk. Jeżeli Tuchaczewski zdawał sobie sprawę, że w latach 1929, 1930, 1931 nikt na nas nie napadnie, ale mimo to proponował, by w 1928 produkować nie widziane dotąd jak świat światem masy broni, znaczy to, że chciał rozpirzyć na cztery wiatry materialne, energetyczne, produkcyjne i intelektualne zasoby kraju, nie otrzymując niczego w zamian. Jest to złośliwy i świadomy sabotaż. Tuchaczewski proponował, by zrujnować kraj dla uzbrojenia, które w przewidywalnej przyszłości nie miało być wykorzystane. Z każdym rokiem wartość takiego uzbrojenia stawałaby się coraz mniejsza, rosłyby natomiast wydatki na jego przechowywanie. Marszałek Związku Radzieckiego Biriuzow pisał, że propozycje Tuchaczewskiego były jak najbardziej na czasie... Natłuc w 1928 roku prymitywnych czołgów, zmajstrować samoloty z brezentu i zostawić je na trzynaście lat na deszczu, wietrze, śniegu i mrozie po to, by w roku 1941 odeprzeć napaść? 215

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

Oczywiście, w 1927 roku trudno było wyliczyć, kiedy dokładnie wybuchnie wielka wojna, było jednak jasne, że nie w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. A skoro tak, nie był to odpowiedni moment dla masowej produkcji broni. Masową produkcję broni najnowszej generacji należało uruchomić w 1939 roku. I tak właśnie postąpił Stalin. Wszystko, co wyprodukowano przed 1939 rokiem, w wojnie z Niemcami miało mniejszą wartość. I im wcześniej znalazło się na wyposażeniu wojska, tym gorzej. Określając optymalny termin rozpoczęcia masowej produkcji uzbrojenia, Tuchaczewski pomylił się o dwie pięciolatki. I ktoś ma odwagę dowodzić, że jego żądania były na czasie?

całej tej historii jest mnóstwo zdumiewających momentów. Oto jeden z nich. Plany pięcioletnie, jak wiadomo, były planami rozbudowy sił zbrojnych. Przemysł pracował na potrzeby wojenne. Najpierw resort wojskowy sporządzał zapotrzebowania, precyzował ile i jakiej broni zamawia, potem ekonomiści określali na tej podstawie, czy istnieje potrzeba wybudowania nowych fabryk zbrojeniowych, kopalni itd. Broń była produktem finalnym. A co produkowaliśmy jeszcze, oprócz broni? Łóżka i rondle, żelazka i sierpy - wszystko to była produkcja uboczna zakładów zbrojeniowych. Tak więc pierwszy plan pięcioletni rozbudowy sił zbrojnych zaczęto opracowywać w Sztabie RKKA w 1927 roku pod bezpośrednim kierownictwem Tuchaczewskiego. Podstawy planu stanowiły następujące założenia: „Decydującym elementem przyszłej konfrontacji zbrojnej są: a) piechota z silnie rozbudowaną artylerią; b) kawaleria strategiczna; c) lotnictwo". 2 O czołgach Tuchaczewski w początkach 1927 roku w ogóle nie wspominał i nie zamawiał ich produkcji.
2

W,

„Wojenno-istoriczeskij żurnal", nr 8/1968, s. 95.

Wszystko, czego zażądał Tuchaczewski, zostało włączone do planu rządowego. Na podstawie zapotrzebowań armii ekonomiści opracowali pięciolatkę. Komitet Centralny zaaprobował. Zjazd partii przyjął program. Na podstawie planu pięcioletniego zaczęto budować nowe elektrownie, piece hutnicze i martenowskie, walcownie itp., itd. Nie minął nawet rok gdy nagle Tuchaczewski oznajmia, że plan jest niewłaściwy, że trzeba budować 50-100 tysięcy czołgów, i to zaraz. Przede wszystkim, jak już widzieliśmy, jest to niemożliwe. Tym bardziej niemożliwe w jeden rok. A po drugie, co to za wolty? Co to za szarpanina? Na początku roku Tuchaczewski nawet nie wspominał o czołgach i nie włączył ich do planu, po czym w tym samym roku, kiedy plan opracowano, zatwierdzono i zaczęto realizować, strateg się opamiętał... Opracowanie pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego kraju jest rzeczą wyjątkowo trudną. Późniejsze doświadczenia wykazały, że jest to w ogóle niemożliwe - mieliśmy ciągle niedobory wszystkiego. Oczywiście oprócz broni. Ekonomiści pracowali w pocie czoła przez cały rok, jakoś sklecili wskaźniki pierwszego planu pięcioletniego i nagle Tuchaczewski wysuwa nowe propozycje. Główną wadą systemu planowego jest to, że każda próba zmiany obranego kursu prowadzi do ruiny całego planu. Jeżeli ktoś nie otrzyma przewidzianego w planie miliona ton stali, to skutki tego odbiją się na całej gospodarce kraju. To mniej więcej tak, jak wyjąć z mechanizmu zegarka jeden trybik. A Tuchaczewski proponuje nie tylko przeznaczenie lwiej części najlepszej stali na produkcję czołgów, chodzi mu o przestawienie całego przemysłu ciężkiego na nową, nieznaną mu produkcję. Ale jeśli zamiast walcować szyny, zacznie się walcować Płyty pancerne, odbije się to na całym systemie transportu, a następnie na całej gospodarce. Jeżeli nie będzie się produkować rur, to i ropy do czołgów w końcu zabraknie, zabraknie też opon do samochodów. Jeżeli się ograniczy albo w ogóle przerwie produkcję parowozów i wagonów... Jednym słowem Tuchaczewski łamał plan, opracowany przecież na podstawie jego zapotrzebowań. 217

216

WIKTOR SUWOROW

OCZYSZCZENIE

Bezpośredniego niebezpieczeństwa w tym czasie nie było, toteż towarzysz Stalin podjął słuszną decyzję: nie czołgi są teraz potrzebne. Stalin przeznaczył stal na produkcję szyn. Lekkie szyny zastępowano ciężkimi, jednotorowe linie kolejowe zamieniano na dwutorowe. Wzmacniano konstrukcje mostów kolejowych. A obok wznoszono nowe mosty dla drugiego toru. Stare „owieczki" jeszcze z czasów Mikołaja, zastępowano potężnymi lokomotywami FD i SO, tabor dwuosiowych 20-tonowych wagonów energicznie uzupełniano czteroosiowymi 60-tonowymi wagonami. To wszystko stanowiło stalowy fundament przyszłego zwycięstwa. I jeszcze Dnieproges. Czyli aluminium na samoloty. Czyli nasze przyszłe czołgowe diesle W-2, najlepsze na świecie. Wszystkie wysiłki skierowano na Urałmasz. Na Komsomolsk. Na Magnitkę. Na Kuzbas. Potrzebna była baza. VI yobraźmy sobie, że plan Tuchaczewskiego został przyjęty. Wyobraźmy sobie, że w 1928 roku wyprodukowaliśmy te hordy słabych, prymitywnych, bardzo niedoskonałych czołgów. Przez trzynaście lat, do roku 1941, wszystkie przerdzewiałyby do cna, bo nie było ich gdzie przechowywać. I stałyby się beznadziejnie przestarzałe. Ale przez te czołgi przystąpilibyśmy do wojny z przedpotopową siecią kolejową, z muzealnymi parowozami i wagonami. Wszystkie te cuda techniczne, które Związek Radziecki zademonstrował światu w czasie wojny, byłyby niemożliwe. Pomyśleć tylko, ile farby trzeba by było zużywać każdego roku do zamalowywania rdzy na niezliczonych pancerzach czołgowych. Wyobraźmy sobie, że przystąpiliśmy do wojny z tymi przedpotopowymi zardzewiałymi czołgami, ale bez Magnitki, bez Tankogradu, bez Kuzbasu. Obrońcy Tuchaczewskiego twierdzą, że jego założenia były jak najbardziej prawidłowe, tylko liczby należało uściślić. Ale jeżeli uściśli się liczby, to z założeń Tuchaczewskiego nie pozostanie nic. Oprócz szalonych liczb nic w nich nie było.
r

Zresztą, jak uściślić? O tych stu tysiącach nie mówmy. To majaczenie. Pięćdziesiąt tysięcy to też majaczenie. Więc wobec tego ile? 49.000? 48.000? To niewielka różnica. Gospodarka zawaliłaby się już przy czterdziestu siedmiu tysiącach. No więc ile? Dwa razy mniej? 25.000? Mniej więcej tyle miał Związek Radziecki w momencie niemieckiej agresji. Różnica w porównaniu z propozycją Tuchaczewskiego była taka, że tych dwadzieścia parę tysięcy czołgów wyprodukowano nie za jednym zamachem, ale stopniowo. Liczba produkowanych czołgów rosła i poprawiała się ich jakość. Stare typy zastępowano nowymi, w czasie eksploatacji wykrywano wady i usuwano je w następnych modelach. Tuż przed wojną w Związku Radzieckim stworzono prawdziwie unikatową bazę konstruktorską i produkcyjną, opracowano najlepsze na świecie prototypy czołgów, silników czołgowych, najlepsze na świecie gąsienice, najsilniejsze na świecie uzbrojenie czołgowe, zorganizowano pierwszą na świecie produkcję czołgów pływających, jedyną na świecie masową produkcję czołgów ciężkich, największą na świecie produkcję czołgowych diesli. I wszystko to nie przeszkodziło w zorganizowaniu równie silnego przemysłu lotniczego i artyleryjskiego, w modernizacji kolei, stworzeniu silnej bazy paliwowej, energetycznej, metalurgicznej itp., itd. - wszystkiego tego, co doprowadziło do zakończenia wojny w Berlinie. Ponieważ czołgi wypuszczano stopniowo, przystąpiliśmy do wojny z parkiem czołgowym, którego trzy czwarte miało zaledwie pięć lat. Innymi słowy, nasz park czołgowy był najnowocześniejszy, i moralnie, i fizycznie. Marksistowsko-hitlerowscy uczeni śmieją się ze stalinowskich czołgów: wszystkie były przestarzałe... Czołgi KW-1, KW-2, T-28, T-34, T-35, T-37, T-38, T-40 - niczego w tym rodzaju nikt na świecie w 1941 roku po prostu nie miał. A liczba tylko tych najlepszych na świecie i unikatowych ze względu na swą konstrukcję czołgów była większa niż wszystkich czołgów we wszystkich krajach świata razem wziętych. Weźmy jednak „przestarzały" BT-7M. Został przyjęty na uzbrojenie w 1939 roku. W 1941 roku czołgi tego typu
219

218

trzykrotnie większy od najlepszego zagranicznego czołgu tego okresu. Załóżmy więc. a przy okazji z nas wszystkich: zmarnowali geniusza.. Te czołgi jak gdyby nie istniały. cztery razy wyższą. I z nas wszystkich. Podobnie jak czołgowych. Po cóż więc zajmować się starzyzną? I cały świat śmiał się z głupiego Stalina. A Niemcy takiego samolotu nie mieli do końca wojny. Duże zwierzę -już nie małpa. wsypać w nią ziarno i czekać rok. Ta nasza hojność zapewniłaby pracę proletariatowi Anglii i Francji. że do roku 1991 nasi historycy w ogóle nie uwzględniali tej wersji BT-7 w statystyce. przeżuć i połknąć. wyprodukowanego w 1940 roku. Dokładniej . a konstrukcji 1927 i wcześniejszej.. Silników lotniczych wówczas nie mieliśmy. BT-7M miał zasięg 700 km .środki na przyśpieszenie postępu technicznego. i byłby to sprzęt końca lat dwudziestych. co prawda łatanych. Włożyć je do ust. Duże zwierzę westchnęło głęboko i wsypało ziarno w ziemię. No a pancerz? Nie do przebicia. Kraj nasz przed wojną chodził w portkach. nie dbaliby o czołgi Tuchaczew220 skiego tak. Wielka Brytania i USA osiągnęły takie wskaźniki dopiero w latach 1942-1943. 221 . on nalegał na przezbrojenie. a całej zachodniej gospodarce zagwarantowałaby rozkwit.. to co z niego zostanie? A przecież nasi żołnierze-niewolnicy.dwa razy wyższą niż jakikolwiek ówczesny czołg zagraniczny. Teraz miało dwie drogi. nie zaliczyli do nowoczesnych. a on przecież proponował modernizację. I był to diesel. narobilibyśmy brezentowych samolotów na drewnianych szkieletach. byłaby lepsza niż 86? Czy zasięg 100 km byłby lepszy niż 700? Czy 37-milimetrowe działo o krótkiej lufie z szybkostrzelnością dwóch strzałów na minutę byłoby lepsze niż 45-milimetrowe działa z szybkostrzelnością 15 strzałów? Czy trzynastoletni czołg byłby lepszy od takiego. którzy tylko liczą. to sprzęt lotniczy ZSRR w roku 1941 miałby średnią wieku nie trzy i pół roku.. został uznany za przestarzały. że geniusz ocalał i wszystkie jego żądania zostały spełnione. Załóżmy. na tyle przestarzałych. Ten właśnie czołg i marksiści i hitlerowcy zaliczyli do przestarzałych. Czy silnik benzynowy o mocy 35 KM byłby lepszy od 500-konnego diesla? Czy prędkość 16 km/godz. że Stalin miał dość rozumu. Więc co zostałoby z czołgów w 1941 roku? Gdybyśmy posłuchali Tuchaczewskiego. I przystąpiliśmy z takimi samolotami do wojny dlatego. ile godzin i minut pozostaje im do cywila. to przystąpilibyśmy do wojny w przepaskach na biodrach. Gdybyśmy jednak usłuchali geniusza... ale na razie jeszcze nie człowiek .WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE liczyły sobie rok-dwa lata. My zaś pozostalibyśmy w przepaskach na biodrach.. Pierwsza była łatwa i kusząca.nitowanych MS-1. zagranicznym konstruktorom . Druga droga była mniej pociągająca: rozgrzebać ziemię kijem.dwa razy silniejszy od najpotężniejszego zagranicznego silnika czołgowego tego okresu. Prędkość . ale trzy. jeśli będziesz trzymał swój ulubiony samochód przez trzynaście zim na ulicy pod gołym niebem. by nie posłuchać Tuchaczewskiego.nabrało garść ziaren.kapitały. VII O a k i e były początki cywilizacji? Bardzo proste. Do roku 1940 nikt na świecie poza granicami naszego kraju nie miał tak silnego działa czołgowego. ale z setką tysięcy czołgów Tuchaczewskiego . BT-7M miał silnik o mocy 500 koni mechanicznych . który zszedł z taśmy produkcyjnej przed półtora rokiem? Czytelniku. Musielibyśmy dziesiątki tysięcy silników do samolotów i czołgów kupować w Anglii albo we Francji i płacić za to naszymi żywymi złotymi czerwońcami.produkcji 1928 roku.. ale w portkach. jak ty dbasz o swój samochód. I marksiści-hitlerowcy naszego bombowca dalekiego zasięgu DB-3f. burżujom . to natłuklibyśmy w 1928 roku dziesiątki tysięcy bombowców o prędkości 180 km/godz i myśliwców o prędkości 210 km/godz. z jego „przestarzałych" czołgów. że nakupilibyśmy tych silników. I co byśmy z nimi zrobili w 1941 roku? I oto cały świat śmieje się z „przestarzałych" stalinowskich samolotów. Gdyby go posłuchał. Jego 45-milimetrowe działo przebijało pancerz każdego czołgu tamtych czasów. nie usłuchali jego rad. Nikt na świecie nie potrafił skonstruować tak potężnego czołgowego silnika dieslowskiego aż do końca wojny.

3. pułków artylerii w składzie każdej B. Tuchaczewski należał do gatunku małp: chciał mieć czołgi już! A Stalin myślał o dniu jutrzejszym. że teraz nie są potrzebne nitowane czołgi. Według „Krasnaja zwiezda". t. 393. Spróbujcie je osłonić artylerią przeciwlotniczą. Nie licząc ciężkiej i najcięższej artylerii. Dos Heer. 1954" 1 9 6 6 . plus ciężka artyleria i moździerze. 30-40 samolotów to pułk. 300. s. s. 222 W vm pojęć współczesnych. co będzie jutro. Spróbujcie zorganizować ich obronę. Pożerała zbyt wiele amunicji.260 dywizji piechoty i kawalerii. Pustoszymy głębiny Ziemi i niszczymy przyrodę. ale jako artyleryjską. że przemysł niemiecki nie mógł wypuszczać w czasie wojny tylu dział i pocisków. które do czasu wojny i tak się zestarzeją. Jasne. 40 tysięcy samolotów w gotowości bojowej. to tysiąc pułków. 223 . 20 sierpnia 1994 r. Z hakiem. 18. Pomyślmy. 225 batalionów karabinów maszynowych. 3. A Tuchaczewski w czasie pokoju proponował utworzenie pięćdziesięciu dywizji artylerii. Ale Tuchaczewski nie należał do ludzi. Numer nie został wzięty z sufitu. oduczyliśmy się myśleć. żyje nam się i oddycha pełną gębą. nie licząc pułków szkolnych i szkół lotniczych. których i tak nie ma gdzie trzymać. że szef Sztabu RKKA też czasem powinien myśleć. Tuchaczewski jednak nalegał. Każdy pułk powinien mieć jedno główne lotnisko i parę rezerwowych. Ale Tuchaczewski był uparty. 40 tysięcy samolotów. O tym.18. Przemysł niemiecki w czasie wojny nie był w stanie zaopatrywać w pociski choćby jednej takiej dywizji. Nawiasem mówiąc. DA istniała od 25 września 1943 4 roku do kwietnia 1944.000 lotnisk.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Właśnie w tym momencie stało się człowiekiem. Przemysł niemiecki produkował za mało czołgów. Spróbujcie je ochraniać. Stalin tłumaczył mu cierpliwie. Miiller-Hillebrand. A może Tuchaczewski chciał je pozostawić bez osłony przeciwlotniczej? To sabotaż. Stalin zdjął go ze stanowiska szefa Sztabu RKKA i postawił na czele Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. po raz pierwszy pomyślało o jutrze. Nie licząc baterii artylerii w każdym pułku piechoty. Jak małpy. A Tuchaczewski zamiast wykonywać obowiązki służbowe snuł coraz to nowe fantazje. Dywizja Pancerna została rozbita na froncie wschodnim. 5 4 Ibid. „Z uwagi na brak sprzętu nie można było później odtworzyć lub sformować nowych dy5 wizji artyleryjskich. radiostacji? 50 dywizji artylerii? Wszystkie kraje świata przystąpiły do drugiej wojny światowej bez dywizji artylerii. żeby zaopatrzyć całą dywizję artylerii. styczniu 1930 roku narodził się jeszcze jeden projekt Tuchaczewskiego: Armia Czerwona czasu pokoju . a więc nie licząc samolotów szkolnych w każdym pułku bojowym. lecz że w danym momencie należy tworzyć bazę dla przyszłej produkcji czołgów. 18. Poświęciło dzień dzisiejszy na rzecz jutrzejszego. Frankfurt/M. W czasie wojny w Niemczech sformowano tylko jedną taką dywizję . pozostał tylko sztab. futrzanych kurtek. 50 dywizji artylerii." W Niemczech taka dywizja nie mogła się długo utrzymać. Dlatego wykorzystano zdobyte w pierwszych dniach wojny nasze najlepsze na świecie 152-milimetrowe haubicoarmaty ML-20. toteż Niemcy postanowili odtworzyć dywizję nie jako pancerną. 1933-1945. Stalin w 1928 roku osobiście wytłumaczył Tuchaczewskiemu. 40 tysięcy samolotów i 50 tysięcy 3 czołgów w gotowości bojowej. ta prosta rzecz będzie też przyczyną krachu cywilizacji. Dywizję Artylerii.. A ilu trzeba by było lotników? Ile uczelni wojskowych? Jak te tysiące lotnisk oczyszczać ze śniegu? Ile samochodów miałoby obsługiwać tę powietrzną armadę? A może paliwo i załogi dowożono by do samolotów furmankami? Ile wobec tego miałoby być tych furmanek? A ile spadochronów. którzy troszczą się o jutro: dawajcie sto tysięcy czołgów i do diabła z gospodarką.

224 Rozdział 17 Drugie ostrzeżenie Tuchaczewskiego „Dyplomacja" marszałka Tuchaczewskiego stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla polityki Stalina.. o których Tuchaczewski nie pomyślał. I 50. To nie wszystko. nie licząc artylerii przeciwlotniczej. by mieć 50. bez szkolnych pułków i dywizji. proponował modernizację. Ale jeżeli dywizja piechoty. 62-63 -todobno Tuchaczewski ostrzegał nie tylko o niebezpieczeństwie francuskiego.i przeczytać ów artykuł. a więc potrzebne byłyby dywizje czołgów. W granicach rozsądku. Cóż.WIKTOR SUWOROW dywizji piechoty i w każdym korpusie. Plan przewiduje tylko 260 dywizji piechoty i kawalerii.minimum pięć razy więcej niż czołgów. ss. wszystkie one zamienią się w dywizje pancerne albo dywizje zmechanizowane. lecz zdarzyło mu się także wypowiedzieć na temat zagrożenia ze strony niemieckiej w artykule zatytułowanym „Plany wojenne współczesnych Niemiec". kawalerii i artylerii według propozycji Tuchaczewskiego miała wynosić 310. Jego projekty wymagały tylko uściślenia liczb. wystarczy otworzyć czasopismo „Wojennyj wiestn ik". aby zlikwidować całe wyższe dowództwo radzieckie. że był geniuszem. A więc trzeba by dodatkowo sformować jeszcze zwykłe dywizje piechoty. 6/1989. Proponuje. Znowu bez czołgów używanych do szkolenia w każdym batalionie i pułku. zapadła decyzja. Proponował reformy. I nie będziemy próbować. A myśmy mówili o Niemcach. nr 4/1935 . czyli dwadzieścia pięć razy więcej niż miały w tym czasie Niemcy. nie licząc artylerii rejonów umocnionych i artylerii nadbrzeżnej w marynarce. bez uczelni i akademii dla czołgistów. dużo samochodów . Gdzie więc podziać czołgi? Jedyne wyjście to rozdzielić je pomiędzy dywizje piechoty i kawalerii. ani usunąć tylko jego jednego. Kto nie ma 225 . a co za tym idzie.000 czołgów. żeby zaniechał swoich kroków. Obrońców Tuchaczewskiego nie przekonamy. Uważają. Wychodzi po 192 czołgi na każdą dywizję. że mają armaty zamiast masła! A Tuchaczewski proponował je zamiast czego? Ogólna liczba dywizji piechoty. Wobec tego każdej z tych dywizji trzeba by było przydzielić po tysiąc samochodów. Jeżeli w dywizjach będzie tyle czołgów i samochodów.000 czołgów w gotowości bojowej. otrzyma 192 czołgi. jak już wiemy. oczywiście z wyjątkiem ludzi Józefa Wissarionowicza. A Tuchaczewski o dywizjach czołgów zapomniał. Jako że nie udało się ani przekonać marszałka Tuchaczewskiego. I jeśli tyleż czołgów dać dywizji kawalerii. Ale bez czystej piechoty w tych czasach nie można się było obejść. amerykańskiego i brytyjskiego ataku na ZSRR. dla jego osobistego bezpieczeństwa.. to przestanie ona być dywizją kawalerii. oraz 50 dywizji artylerii. przestanie być dywizją piechoty. „Woprosy istorii". Dla zabezpieczenia działań czołgów trzeba mieć. I tu Tuchaczewski znów palnął byka. ale bez których nie dałoby się walczyć.

765 samolotów bojowych różnych typów. Londyn 1981. kto? II Ł^Jwrć róćmy uwagę na tytuł artykułu: „Plany wojenne współczesnych Niemiec". Nie możemy wszakże być tacy łatwowierni. Wiadomo. Tuchaczewski jest bliższy rzeczywistości. że Niemcy zamierzają stworzyć „inwazyjne armie" w sile aż. Były to jednostki przestarzałe już w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej. I jeśli wierzyć Tuchaczewskiemu. to natychmiast. Jednostki te z okrętami liniowymi miały tylko tyle wspólnego. Bowiem po czterech latach „szaleńczego wyścigu zbrojeń". proszę o podniesienie rąk do góry! No. że brytyjska propaganda ochrzciła je w czasie wojny mianem „pancerników kieszonkowych". by go przeczytać? Obrońców geniuszu Tuchaczewskiego. że żadnych planów napaści na Związek Radziecki Niemcy w kwietniu 1935 roku nie mieli i mieć nie mogli. Góralski. która by się wytworzyła.. World War II Almanac: 1939-1945. 1 Otóż. cit. iż Kriegsmarine. zmieniłaby się polityczna i strategiczna sytuacja w Europie i na całym świecie. których budowa ruszyła wiosną 1935 roku. Spytacie: jak to?! Przecież artykuł dotyczy niemieckich planów! Racja. ss. a w maju został zatopiony przez Royal Navy. Tuchaczewski pisze. 89. Ale taR.2 Informując o wojskach lądowych. Kiedy Tuchaczewski w 1935 roku pisał o dziewięciu niemieckich pancernikach. Ale kto znalazł wolną chwilę. zastrzegając przy tym. 226 miral Graf Spee". Niemcy przystąpili do drugiej wojny światowej mając 2. Tuchaczewski bynajmniej nie uprzedzał o ewentualnej napaści Niemiec. chociaż i tutaj prawda w dużym stopniu miesza się ze zmyśleniami. wcześniej opracowane plany napaści na ZSRR nie miałyby racji bytu. Informuje. 227 . wszedł do służby dopiero w sierpniu 1940 roku.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE dostępu do tego tytułu. że ich państwo nie posiadało wspólnej granicy z ZSRR. iż każda niemiecka dywizja piechoty będzie dysponowała batalionami czołgów i dwoma pułkami artylerii. znajdzie ten tekst w drugim tomie „Pism wybranych" Tuchaczewskiego. posiada 9 pancerników. w 1935 roku w skład Luftwaffe wchodziło 2. 2. Jedynymi dużymi okrętami wojennymi Kriegsmarine były wówczas trzy ciężkie krążowniki typu Deutschland: „Deutschland" (z wiadomych względów przemianowany w pierwszych miesiącach wojny na „Liitzow"). Dalej podaje. „Admirał Scheer" i „AdTuchaczewski.. drodzy państwo. w tej liczbie myśliwce. jaką 1 września 1939 roku odegrał „Schleswig Holstein".100 samych tylko bombowców i samolotów rozpoznawczych. 261-268. a w nowej sytuacji. oprócz innych jednostek. że Niemcy reprezentują wielką potęgę militarną. Gdyby Niemcy zdecydowali się na przebicie korytarza do granic Związku Radzieckiego przez terytorium Polski. op. Uważa. W 1935 roku Niemcy nie miały ani jednego prawdziwego pancernika. którzy to zrobili. pierwszy. Podobnie nie można uznać za pancerniki dwóch krążowników typu Scharnhorst („Scharnhorst" i „Gneisenau"). osiągnął pełną gotowość bojową w kwietniu roku 1941. Pozostałe siedem okrętów liniowych to jedynie śmiałe zamysły niemieckich admirałów i bujna wyobraźnia radzieckiego marszałka. jak obraz w kalejdoskopie. a prawda nikogo nie mogła przestraszyć. Dla porządku powinniśmy jeszcze wspomnieć o dwóch okrętach szkolnych. A więc nie dotyczy on jakichś przyszłych zamierzeń. a zarazem przedostatni hitlerowski pancernik. lecz tych. t. zwodowanych w pierwszych latach XX wieku pancernikach „Schlesien" i „Schleswig Holstein". s. „Bismarck". ani „Tirpitza". że uwzględnia okręty liniowe w budowie. 36 dywizji. Zmyślenia widać gołym okiem. Swój artykuł rozpoczyna Tuchaczewski od analizy stanu sił zbrojnych w Niemczech. po prostu dlatego. nie rozpoczęto jeszcze budowy ani „Bismarcka". a na uwagę zasługują tylko ze względu na rolę. W tym miejscu jednak towarzysz Tuchaczewski trochę przesadził. które istniały w Niemczech aktualnie.

cztery brygady i dwanaście batalionów. batalion czołgów i inne jednostki. Żadnych „czołgów najnowszych typów" w 1935 roku w Niemczech nie było. o napędzie benzynowym. miały w swym składzie wielu żołnierzy. i to w coraz większej liczbie". Żadnych jednostek pancernych w składzie piechoty i kawalerii Niemcy w 1935 roku nie mieli.oprócz trzech pułków piechoty . nie pojawiły się one również do samego końca wojny. Gdyby niemiecka piechota i kawaleria posiadały w swym składzie w 1935 roku pododdziały czołgów. ile było czołgów. Rosja jednak wycofała się z pierwszej wojny światowej przed jej zakończeniem. która miałaby dokonać inwazji. Czy takiej siły powinniśmy się byli obawiać? Jedna dywizja. napisany odręcznie w ostatnich dwóch dniach przed rozprawą sądową. że jedna z niemieckich dywizji jest zmotoryzowana. Jeśli chodzi o stan liczebny tych jednostek. lecz tankietkami o masie 5 ton. Marszałek podaje. zawierając separatystyczny 229 Z ni .wszakże u nas w każdym okręgu wojskowym było więcej! Tuchaczewski przytacza dane na temat liczebności wszystkich tych jednostek. Autor pisze o odwetowych planach Hitlera. Opisawszy tę przerażającą potęgę militarną. Tuchaczewski przypisuje owe plany Niemcom.miały znaleźć się dwa pułki artylerii. ponieważ PzKpfw I był pierwszym niemieckim czołgiem. Sam Tuchaczewski domagał się od Stalina 50-100 tysięcy czołgów. Gdyby się z nim zapoznał. Nie wychodzi tego wiele. I tu właśnie zaczyna się prawdziwa zabawa. Podzielmy 219 tankietek na jedną dywizję. wiele koni i wozów. z chwilą rozpoczęcia tajnej mobilizacji Armii Czerwonej. Jeśli więc Tuchaczewski pisze. Tuchaczewski nie wierzył w możliwość niemieckiej napaści na Związek Radziecki. cztery brygady i dwanaście batalionów. wzmocnioną nie istniejącymi pancernikami. przyjęto zasadę: w każdej dywizji piechoty . lecz Francuzów. jak i pokoju. że w Niemczech „jednostki czołgów są regularnie uzupełniane czołgami najnowszych typów. ale bynajmniej nie są one skierowane pod adresem narodu i Armii Czerwonej. Wrócimy jeszcze do tego tematu. zarówno w czasie wojny. jako że ich tam nie ma. ich wojsk i rządu. to 219 tankietek należałoby rozdzielić nie tylko pomiędzy jedną dywizję. W armii niemieckiej zaś dywizje piechoty. Pozostawił bardzo ważny dokument dotyczący tej sprawy. Marszałek utrzymuje także. To znowu fanta228 zje marszałka. że w 1935 roku w skład niemieckich dywizji piechoty wchodziły czołgi. cztery brygady i dwanaście batalionów . I znowu ponosi go wyobraźnia. Oto siła bojowa. a batalionów czołgów w ogóle w piechocie nie było. a poza tym istnieją 4 brygady zmechanizowane oraz 12 batalionów czołgów odwodu naczelnego dowództwa. lecz stosunkowo mało broni ciężkiej. w tym czasie bowiem Niemcy ich nie mieli. to po prostu fantazjuje. Tuchaczewski informuje. które zgodnie z kwalifikacją ówcześnie stosowaną we wszystkich krajach. każda dywizja dysponowała jednym pułkiem artylerii. a straszył 219 tankietkami. W 1935 roku armia niemiecka posiadała 219 „czołgów lekkich" PzKpfw I Aufs. uzbrojonymi w dwa karabiny maszynowe. podobnie zresztą jak najstarszych. w brygadach zmechanizowanych 12 tysięcy oraz 6 tysięcy w batalionach czołgów. by przeczytać artykuł. Wówczas te żałosne „czołgi lekkie" uległyby zupełnemu rozproszeniu. nie znalazł czasu. którzy pisali o ostrzeżeniach Tuchaczewskiego. W 1939 roku. ze słabym opancerzeniem. dywizja zmotoryzowana ma w swym składzie 15 tysięcy żołnierzy. nie wspominałby o ostrzeżeniach. A (SdKfz 101). Tuchaczewski przechodzi do ostrzeżeń. w ogóle nie były czołgami. aden z autorów. lecz na dodatek pomiędzy dywizje piechoty i kawalerii. że oprócz tego istnieją jednostki czołgów w piechocie i kawalerii. bombowcami i czołgami najnowszych typów. Artykuł Tuchaczewskiego natomiast istotnie zawiera ostrzeżenia. Nie bez powodu. ale nie podaje. W ten sposób zorganizowane miały być nasze dywizje piechoty na wypadek wojny.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE kle właśnie były zamierzenia radzieckie.

straci ona wiele czasu na te konieczne działania. które nie widzą zagrożenia. Nic podobnego w ogóle nie można znaleźć ani w żadnym z dwóch tomów pism wybranych Tuchaczewskiego.że nie tylko nie objawia takich zamiarów wobec nikogo. Wojna 1914-1918 roku wykazała dobitnie. Austrię i Czechosłowację przed zagrożeniem ze strony Niemiec. udzielane innemu państwu. że obcy człowiek zaczyna wam raptem udzielać wskazówek. Antyradzieckie wystąpienia stanowią jedynie parawan dla odwetowych planów Niemiec wobec Zachodu (Belgii. teraz lekką ręką udziela pouczeń. Wyobraźcie sobie państwo. co to Hitler. na łamach prasy. czy nie wy? A może zupełnie zmieniliście poglądy? Na waszej piersi błyszczy Order Czerwonego Sztandaru. że Niemcy nie mogą zbudować potęgi na morzu bez zawładnięcia portami Belgii i północnej Francji". nie ma w nim wszakże choćby jednego słowa o tym. Zanim bowiem dojdzie do konfrontacji zbrojnej. licząca 20 dywizji.. gdyż w rzeczywistości jego agresja skierowana jest zupełnie gdzie indziej. a więc o żadnym odwecie w stosunku do niej nie mogło być mowy. który całkiem niedawno prowadził hordy czerwonych żołdaków do Europy.. ani nigdzie indziej. a na nim wid231 . Czechosłowacji i Austrii. że są to bardzo rzeczowe i rozsądne rady. Tuchaczewski natomiast był znany wszędzie. IV 'to wspaniały strateg: w 1931 roku oświadczył publicznie. I właśnie do Francji kieruje Tuchaczewski swoje ostrzeżenia: „Francuska armia. W dodatku ostrzegł Francję. i to tylko dla zamydlenia oczu.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE pokój i tym samym nie znalazła się w grupie zwycięskich państw. w której musiałaby się ona dozbroić. by zrujnować i zdeptać wszystkie kraje. trudna do mobilizacji i przeformowania. a mędrzec Tuchaczewski dostrzega je i wskazuje palcem! I czyni to publicznie. lecz przekonywać ostrożnie kanałami dyplomatycznymi. Belgię.. że Francja zamierza nas zaatakować. a potem przekształcić je w radzieckie republiki.. nie może wystąpić czynnie przeciwko Niemcom. Towarzysz Tuchaczewski posunął się trochę za daleko. Jeszcze mniej mile są oni widziani w sferze stosunków międzynarodowych. jak wychowywać dzieci i prowadzić dom. Ostrzeżenia takiego jednak nie skierował pod adresem własnego narodu i rodzimej armii. ale nieproszonych doradców zwykle posyła się do diabła. Francji) i sąsiadów (Polska. komunista. że nie istnieją żadne zagrożenia: Hitler jedynie szermuje przeciwko 230 nam słowami. nie odkrywając przed całym światem swoich kart. A więc w swoim artykule Tuchaczewski kieruje ostrzeżenia pod adresem Francji. lecz nie ma dość sił. Tuchaczewski utrzymuje. W 1935 roku świat jeszcze nie wiedział.. lecz niepożądane rady ze strony oficjalnych osobistości jednego państwa.. by się bronić przed ewentualną inwazją. Polskę. zwłaszcza w znanym z najbardziej agresywnego tonu czasopiśmie wojskowym. że pięć suwerennych państw to ślepe kocięta. które pokonały Niemcy. Belgii. że niepożądane rady zawsze bywają odrzucane. która dobrze dawała się we znaki Niemcom.. Hitler zamierza uśpić czujność Francji i dlatego nie chce stwarzać sytuacji. Austria). Przeciwnie. Ponadto nie można zapominać o tym. dlatego też w sposób nieunikniony rodziły się wątpliwości i pytania: z jakich to powodów wy. I oto zastępca ludowego komisarza obrony ZSRR. W istocie jest to swego rodzaju zniewaga: założenie. nie wyrywałby się ze swoimi ostrzeżeniami. że w następnej kolejności Hitler zwróci się przeciwko Związkowi Radzieckiemu. martwicie się o bezpieczeństwo takich burżujów jak my? Czy to wy. Gdyby marszałek był choć trochę psychologiem. Polski. Tak więc wszystkie kraje odniosły się do ostrzeżeń Tuchaczewskiego z rezerwą. Chodziło o odwet wobec zwycięskiej Francji. Nie wolno ich też publikować w prasie. kogo powinny się obawiać i na czyj atak być przygotowane. Najcenniejsze nawet. będąc świadom tego. traktowane są jako ingerencja w jego sprawy wewnętrzne i zniewaga. Niewykluczone. że Niemcom potrzebna jest francuska ruda i rozszerzenie bazy morskiej. a w roku 1935 .. Czechosłowacja.

Nie nawoływał bynajmniej naszego narodu do obrony. oto mój rząd upoważnił mnie. Teraz nagle tę Polskę znów polubił i troszczył się o jej bezpieczeństwo. Na to. wszędzie słychać patriotyczne pieśni: Jeśli w kraj nasz spokojny Wedrą nowe się wojny I posypie się na nas grad kul. bo Hitler nie może się obejść bez francuskiej rudy i francuskich portów. który oświadcza wszem i wobec.. powinien posiadać odpowiednie pełnomocnictwa. Tak właśnie Tuchaczewski się wyraził: parawan.. zostaje natychmiast odwołany. Plan Stalina był następujący: niech Hitler całym impetem zmiażdży Europę. Cały artykuł Tuchaczewskiego poświęcony jest planom niemieckiej agresji przeciwko Francji. to po co nosicie odznaczenie? A jeśli nie. że nikt nam nie zagraża. VII I ie wiedział też.. a państwo. Tuchaczewski podjął niebezpieczną grę. gdyby został powołany w skład oficjalnej delegacji i otrzymał odpowiednie pełnomocnictwa. aż tu raptem oświadczył. Wydział Propagandy i Agitacji przez całe lata utrzymywał. a antyradzieckie wypowiedzi i plany Niemców to jedynie parawan służący do tego. udzielać bezcennych wskazówek obcym państwom. nie zdawał sobie sprawy z własnej lekkomyślności.. Któż wobec tego miałby nas zaatakować? Towarzysz Stalin wzywa naród do rewolucyjnej czujności.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nieje złocony napis: PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW. Zastępca ludowego komisarza obrony towarzysz Tuchaczewski mógłby wdać się w rozmowy z przedstawicielami rządów innych państw tylko wówczas. każdy. który realizuje ją poprzez ministerstwo spraw zagranicznych i inne powołane do tego ciała. obawiać się powinna jedynie Francja. Dla zastępcy ludowego komisarza obrony to rzecz szczególnie niebezpieczna wtrącać się do spraw. wiódł swoich komisarzy pod mury Berlina i Paryża.oowarzysz Tuchaczewski grubo przesadził. i depcząc owego trupa. W 1920 roku Tuchaczewski podpisywał rozkazy.. Każdy powinien wiedzieć. chodzi po prostu o uśpienie czujności Francuzów. kto zajmuje oficjalne stanowisko.. to wsadźcie sobie. ŁĄCZCIE SIĘ! Czyżbyście odżegnywali się od tego wezwania? Jeśli tak. W podobnym duchu wypowiadał się Tuchaczewski. przeciwnie. Co najciekawsze. gasił jego zapał. Szczególnie odrażająco brzmieć musiały takie ostrzeżenia w uszach Polaków. Czy Tuchaczewski został upoważniony przez rząd radziecki do udzielania pouczeń suwerennym państwom? Czy miał takie pełnomocnictwa? Czy była to w ogóle jego sprawa? Polityka zagraniczna to domena rządu. drogi towarzyszu. że Hitler nam nie zagraża. Jeśli ambasador choćby na jotę odstąpi od zaleceń swojego rządu. które nie podlegają jego kompetencji i do których w ogóle nie powinien się mieszać. jak bardzo mu to zaszkodzi. by X VI uchaczewski hojną ręką rozdawał cenne wskazówki suwerennym państwom. co do niego należy. bym zabierał głos w jego imieniu. w którym pełnił obowiązki dyplomatyczne . niech unicestwi wszystkie ar233 . Ambasador po przybyciu do kraju swego przeznaczenia składa wizytę głowie państwa i składa listy uwierzytelniające: proszę. tym samym wsadzając szprychy w koła naszej propagandy. by osłonić ich prawdziwe zamiary wobec Francji i uśpić jej czujność. używając w nich określenia: „trup białej Polski". że wrogowie chcą nas zaatakować. Nie wyczuwał. Na każdym rogu wiszą ostrzegawcze plakaty: TRZYMAJ JĘZYK ZA ZĘBAMI! WRÓG NIE ŚPI! Aż tu nagle pojawia się wielki dowódca. Jego antyradzieckie wypowiedzi natomiast to zwykłe mydlenie oczu. wasze rady. wiecie gdzie.przeproszone za jego niewłaściwe zachowanie. 232 T. że głosi opinie sprzeczne z całą polityką państwa.

ale skręciła sobie na nim kark. wśród nich 1 Tuchaczewskiemu. należy go odsunąć. Zgodnie z przewidywaniami Tuchaczewskiego. Francuscy oficerowie i generalicja coraz częściej pojawiali się w radzieckich dywizjach i korpusach.naiwne i prymitywne.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE mie. w decydującym momencie odechciało się wojaczki. Czy Stalin kazał rozstrzelać Tuchaczewskiego natychmiast po opublikowaniu przez niego owego nierozważnego artykułu? Oczywiście. Ci z Pierwszej Konnej. Gibraltaru i Afryki. 234 . a Armia Czerwona . rządy. działania Hitlera nie okazałyby się tak skuteczne i niszczycielskie. Jakira. Przyczyną pogromu Czerwonych Kozaków nie stało się wcale to. Rosja podczas pierwszej wojny światowej próbowała już zrealizować ten wariant. Oto cała przyczyna rewolucji i upadku caratu. a Wielka Brytania i Francja wykorzystały to i odniosły zwycięstwo. W tym samym roku wprowadził stopień marszałka Związku Radzieckiego i nadał go pięciu dowódcom. że Francja skapituluje tak szybko. Jego ograniczenie stanęło na przeszkodzie realizacji planów Józefa Wissarionowicza. Woroszyłowa i Apanasienki. Im dalej. stażystów itd. a my ją potem wyzwolimy. Jednakże plany Stalina były mądre i podstępne. żeby Francja oparła się niemieckiej agresji. gdy nie proszą go 0 radę. Ukraińcy mają dobre przysłowie: nie pchaj się przed ojcem do piekła. gdyby uporanie się z Francją zajęło Hitlerowi ze dwa lata. które miały sprawić. sprawa była o wiele poważniejsza. Stalin tylko pobłażliwie się uśmiechnął.przeć na zachód przez całą Polskę i Niemcy. jak i samych Niemców. a dekownikom. Nie. tym lepiej. tracąc miliony doborowych żołnierzy. w stronę Wielkiej Brytanii. nam zaś w zwycięskim natarciu udaje się rozgromić Niemcy. Ten wariant Tuchaczewski niejednokrotnie przedstawiał kolegom Francuzom. itp. Tak czy owak jednak.. jak Stalin. Hiszpanii. Tuchaczewski nie orientował się w zamysłach Stalina i pchał się ze swoimi niepotrzebnymi radami. znali dyscyplinę i woleli milczeć. Byli żołnierzami. puszczać w ruch „lodołamacz rewolucji". z punktu widzenia Stalina. nikt się nie spodziewał. by przez swoją głupotę nie utrudniał realizacji planu. Tuchaczewski przejawiał równie wielką agresję. czego powinny się obawiać. od Budionnego. Nie ukrywał zresztą swo235 vm . Zaskoczyło to zarówno Francuzów. partie..niech teraz Hitler posunie się jak najdalej na zachód i południe. Tuchaczewski zaś i jego Czerwoni Kozacy mieli własny pogląd na sprawę przyszłej wojny. a z dwóch stron Rosja i Francja. Oczywiście. kapitulacja Francji urządzała Stalina . by dokładnie odwzorować sytuację z pierwszej wojny: pośrodku Niemcy. od tego są inni. Po prostu po to. Polityka? To nie na ich rozum. Obmyślił wszystko o wiele lepiej. Francja się broni. jak tego pragnął Stalin. Primakowa i innych Czerwonych Kozaków. Niemcy wykrwawiły się na wschodnim froncie. Stalin postanowił tego scenariusza nie powtarzać. by milczeć. Tuchaczewski wszakże nie zdawał sobie z tego sprawy. Gdyby to zrobił. Niech się nim cieszy! Do czasu. Tuchaczewskiego zaś . że licytowali się z żołnierzami Pierwszej Konnej o zasługi bojowe podczas wojny domowej. Weszła w modę wymiana delegacji. jeśli miałby on ugrzęznąć u granic Francji? Gdyby Francja i inne kraje usłuchały rad Tuchaczewskiego i wzmocniły swoje siły obronne. Polegał on na tym. Jeśli podkomendny nie rozumie zamysłów dowódcy. gorąco zapraszani przez Tuchaczewskiego. że nie.. którzy przesiedzieli całą wojnę w Moskwie. a nie ma dość rozumu. Francja miała zajmować pozycje za swoimi umocnieniami nad Renem. uchaczewski jednak nie był sam. nie wtrącali się do spraw polityki międzynarodowej i nie podpowiadali Francji ani Polsce. Dla Stalina byłoby korzystniejsze. Czy zatem warto byłoby. Przez trzy lata rosyjskie armie parły na zachód. odkryłby swoje karty.

. natomiast znienawidzonego caratu wcale nie atakuje. To „nasi". który ponad jego głową wzywał graniczące z Niemcami państwa. No bo zaraz zaczęłyby się dociekania: a co on właściwie powiedział nie tak? Wszystko szło zgodnie z planem Stalina.to dzieje czystek. bardzo długo głośna była na świecie historia o tym. Chociaż nie miał do tego prawa.3 Przez pierwsze dwa lata druga wojna światowa toczyła się całkowicie zgodnie z zamysłami Stalina. by szykowały się do odparcia agresji Hitlera. Dopiero potem nastąpił zwrot. 10. 286. Przekartkujmy tomy dzieł Lenina. 10 marca 1942 roku 3 Przemówienie na XV zjeździe WKP(b) w 1927 roku. tylko oczyszczał swoją partię z tych. ale najpierw musimy się cofnąć w czasie. a trudno nam będzie powstrzymać okrzyk zdziwienia: oto wódz. Co byście zrobili z takim pleciugą? Moim zdaniem. A tym bardziej szpiega-kobiety. ludzi o zbliżonych poglądach. Tuchaczewski i Czerwoni Kozacy nie słuchali Stalina. którymi Lenin częstuje socjalistów.. Tuchaczewski wtrącał się w sprawy. nie rozumieli jego planów i nie starali się ich zrozumieć. czyli bolszewicy. Jest w tym coś prawdziwie odrażającego! Hitler. Zamierzał przystąpić do wojny ostatni i dopiero wtedy.WIKTOR SUWOROW ich planów. s. aż tu nagle objawił się Tuchaczewski.. przewyższają ilością setki razy te. niczym pies pośród sfory. Obelgi. skierowane przez Lenina pod adresem cara Mikołaja. należałoby mu zatkać gębę. że niemiecki wywiad podrzucił Stalinowi pewien dokument. żeby odwrócić uwagę tamtych od jego gadaniny. 237 . Sami zaś nie wymyślili nic lepszego niż powtórzenie scenariusza z pierwszej wojny światowej. o których nie miał pojęcia.. cit. dopóki pewien człowiek z bliskiego otoczenia herszta nie zaczyna wygadywać głupstw. Lenin w gruncie rzeczy nie robił nic innego. Chociaż nikt go o to nie prosił. „kiedy kapitaliści pokłócą się między sobą". Rozdział 18 Niemiecki ślad Osobiście nigdy nie wykorzystywałem do swoich celów wywiadu i nie widziałem anijednego szpiega. którzy byli dla niego niewygodni.. dzięki której jego przeciwnicy z innych band powystrzelają się nawzajem. a to „nie nasi". nieustannie gryzie się ze swymi współtowarzyszami walki. i to w taki sposób.. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: oto przywódca bandy wymyślił sprytną kombinację. op. Wrócimy do tej sprawy. Sam bolszewizm także zaczął się od rozłamu. czyli mieńszewicy. t. Wszystko idzie doskonale. Całe dzieje bolszewizmu . [w:l Stalin. które niweczą genialny plan.

Dlatego też mówimy zwykle: „przewrót wojskowy". Ale jak uderzyć w tych. Od razu wszak nastąpiła czystka w NKWD: nie ustrzegliście Kirowa! Dalej czystka Leningradu: odpowiecie nam. którzy pozostawali całkowicie wierni partii i każdy kurs. Potem było odchylenie lewicowe i taki sam los spotkał oskarżonych o nie. wciąż się tak trzymacie centrum? Taka postawa w istocie wydaje się podejrzana . W łonie partii także nastąpiły aresztowania: musimy pomścić śmierć Kirowa! Zresztą w szeregach partyjnych walka z wrogami nie ustawała nigdy. Czyż Stalin sam nie pomyślałby o tym. Pozbyli się swoich sprzymierzeńców eserowców. Tam Sklański. powinien zostać wyniesiony na sam szczyt. W tym samym roku Trocki opublikował 239 . Dziwnym trafem łódka się przewróciła.to prawda. Czy by tego zaniechał? Czy . Ale również złe. O osobiste bezpieczeństwo wodza. by mieć pretekst do ukarania rzekomych sprawców. Towarzysz Stalin wymyślił odchylenie prawicowe i wyrzucił z partii wszystkich tego zwolenników. Współpracownicy Lenina wszyscy co do jednego również zajmowali się czystkami. O jej utrzymanie. Są wśród nich dobre. Zlikwidowano burżujów. którzy przygotowywali zamach na Kirowa. Anarchistów. Ale przecież towarzysz Stalin musiał się kiedyś dobrać i do armii. pytano: a cóż to wy. Tak w pierwszych latach wyglądały najistotniejsze zmiany personalne w Ludowym Komisariacie Obrony. chociaż on się na to nie zgadzał. że posiada zasługi stokroć większe niż oni . świetne.gdyby nie otrzymał niemieckiej fałszywki .to jawnie głosić.i dlatego właśnie on. żeby uchronić się przed najgroźniejszym niebezpieczeństwem? Z pewnością wpadłby na to i bez niemieckiej podpowiedzi.a wy zawsze z partią? Oto prawdziwie wrogie nastawienie! Podczas dokonywania tych czystek nie ruszano armii. uznawali za swój? Genialny Stalin znalazł rozwiązanie i tego problemu: ogłosił. Pozostawali jeszcze centryści. Kirowa zamordowano po to. Mieńszewików. inteligencję. Najbardziej niedorzeczny . chłopstwo. Rozprawiano się ze wszystkimi i wszystkich unicestwiano. sukinsyny. by na jej czele stał zawsze jego człowiek. dla odpoczynku. Wykryto tysiące organizacji przestępczych wszyscy ich członkowie polowali na Kirowa. Kiedy już zupełnie nie było się do czego przyczepić. A potem zaczęła się walka z nacjonalizmem. głupie. A przewrotów zawsze i wszędzie dokonuje wojsko.to zażegnanie niebezpieczeństwa przewrotu.zostawiłby wojsko w spokoju i nie oczyścił jego szeregów? Czystki . Włodzimierz Iljicz zajmował się wyłącznie dokonywaniem czystek. a towarzysza zastępcę ktoś wciągnął pod wodę. Lekarze nie uratowali towarzysza Frunzego.. genialne. Zabieg się nie udał. stanowiła ona jakby wyjątek. Towarzysz Stalin pilnował 238 jedynie. a nie kto inny. że człowiek jest najmądrzejszy pośród swych towarzyszy (a zarazem rywali).. Czystki . Jak leciało. Jego partia wyrosła w walce . pod hasłem poszukiwania zbrodniarzy. że w partii istnieje nader niebezpieczne odchylenie prawicowo-lewackie.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Zagarnąwszy władzę. jaki przyjęła. W tej sytuacji nikt już nie mógł uniknąć ciosu. idiotyczne. Tak postąpił Lew Dawidowicz Trocki. wymyślono „partię przemysłową".całego kraju. W 1924 roku zmarł Lenin. Dzięki zabiegom Stalina ze stanowiska ludowego komisarza do spraw wojska i marynarki został odwołany Trocki. Na polecenie Stalina zrobiono mu operację.to jedna z form walki o umocnienie władzy. II Walczyć o władzę można na wiele sposobów. Jego zastępcę Sklańskiego wysłano do Ameryki z jakimś zleceniem służbowym. Gdy nie można komuś udowodnić odchylenia prawicowego ani też lewicowego. sądzeni z całą surowością prawa. towarzyszu. wypłynął samotnie łódką na jezioro. Miejsce Trockiego zajął Frunze. kupiectwo. Arystokrację. z religią.wszyscy ulegają odchyleniom 1 wahają się . można go oskarżyć 0 prawicowo-lewackie wypaczenie linii partii. za Kirowa! Następnie . Skutecznie. odpowiedzieli więc za to. Wymordowano rodzinę carską.

musi przyznać. W tekście książki wciąż pojawiają się uwagi w rodzaju: „Lenin nie zrozumiał i nie docenił. Nie chcę przez to powiedzieć. 3 F ) O I J. Wszyscy więc czym prędzej pragnęli okazać niezachwianą wierność sforze i nienawiść do pokąsanego przywódcy. Jej autorami byli Zinowiew. Tuchaczewski rwał się do władzy w ten sam.". 3 Piłsudski pierwszy wykpił próby Tuchaczewskiego zrzucenia winy na innych za klęskę poniesioną w bitwie warszawskiej.. Warszawa 1924. Obwoławszy się bohaterem i pretendentem numer jeden do honorów i zaszczytów (oraz do władzy). a nie ją tworzyć. kto był największym bohaterem Października. najgłupszy z możliwych. że p. Warszawa 1990. Trocki. Kamieniew. s. Trzeba tu wyraźnie podkreślić: Tuchaczewski pragnął właśnie redagować historię. mnie w ten sposób danej... że inni pretendenci zwarli szeregi. która trwała nawet po śmierci Lwa Dawidowicza. „Lenin nie wiedział.. Moskwa 1926. nie chcę w całej pełni korzystać z przewagi. ' L..Nurt Lewicy Rewolucyjnej. Rzeczywiście zabrał się za redagowanie wspomnianej książki. przedstawiając się tam jako najwybitniejszy strateg i oskarżając innych o swoje porażki. który wszystko rozumiał i nigdy się nie wahał. Kuusinen.miele tylko własny mózg czy własne serce. Książka ta rozpoczęła skierowaną przeciwko Trockiemu jawną kampanię prasową. Marszałek Józef Piłsudski. s. że bardzo wiele zjawisk w operacjach 1920 r. lecz nieraz mu zaprzecza lub zmuszona jest zaprzeczyć przez działanie i pracę wojsk nieprzyjacielskich. pogromca Tuchaczewskiego. Odpowiedź nastąpiła szybko i była druzgocząca.. Kwiring. która to praca nie tylko nie zawsze odpowiada myślom i zamierzeniom wodza. ze względów czysto taktycznych nie należało krzyczeć o tym na cały świat. Nie chodziło jednak o peany. Postanowił sam zredagować trzytomową publikację „Wojna domowa 1918-1921". Stalin. że było to aż nieprzyzwoite. Zinowiew i Kamieniew to zdrajcy. „Lenin wahał się.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE 1 książkę „Nauki Października". Każdy. Dla całej partyjnej biurokracji był to sygnał. Podczas wojny domowej skompromitował się jak nikt inny. lecz nie mogę się oprzeć wrażeniu. Tuchaczewskiego do dowodzenia wojskiem w ten właśnie abstrakcyjny sposób". Nawołuje w niej do analizy październikowych wydarzeń. Trocki spowodował. jak wielkiej skłonności p. I oto nagle ogłosił się jej zwycięzcą. „Rok 1920". zawdzięczać należy nie czemu innemu. Kret .. Sokolnikow.2 Inni autorzy są mniej łagodnie usposobieni. sposób. Tuchaczewski istotnie tak dowodził.niezwykła abstrakcyjność pracy daje nam obraz człowieka. Toczyła się walka o władzę i w tej walce spory o dawne zasługi były jedynie przykrywką dla przetargów o stołki. wyrzekając się lub nie umiejąc dowodzić codziennie wojskiem w jego pracy. jak i w przedstawianiu wypadków: „. Nie wszyscy jeszcze bowiem uświadamiają sobie. wyśmiewają i lżą Trockiego. „Nauki Października". kto czytał jego książkę „Pochód za Wisłę". Piłsudski. który -jak mówiłem .. 95. 5. Tuchaczewski jednak nie dawał za wygraną. 241 240 9 — Oczyszczenie . rzykład Lwa Dawidowicza nie nauczył Tuchaczewskiego niczego.". w swojej książce „Rok 1920" wykazał nieudolność Tuchaczewskiego zarówno w walce." Nazwiska Stalina w „Lekcjach Października" w ogóle się nie wymienia. Największym zaś bohaterem Października. wyd. lecz o władzę. był oczywiście sam Lew Dawidowicz. Jeśli chodzi o represje. 2 Ob „Urokach Oktiabria". Opublikowano książkę „O «Lekcjach Października"". w której tak opiewał własną chwałę. jestem zdecydowanie przeciw". że artykuł Stalin na zamieszczony we wspomnianej książce jest bardzo łagodny w tonie: „Mówi się o represjach wobec opozycji. zespół redakcyjny „Prawdy" i Centralny Komitet Komsomołu. że autor nie potrafi formułować własnych myśli.. że sfora zwróciła się przeciwko dotychczasowemu przywódcy. Jeśli nawet tak się sprawy miały. Nie chodziło bowiem o lekcje Października.. Ciekawe.

Jego podkomendni naraz jakby się zerwali z łańcucha. był związany z marszałkiem przez wiele lat . który obiecał. jeden przez drugiego. Sam nie wszczynał zwady. Lenina. Teraz przyjrzyjmy się datom. Dwóch z ośmiu oskarżonych tak zwanej grupy Tuchaczewskiego już siedziało. I oto dopiero w grudniu 1936 roku Hitler rzekomo zażądał od swoich służb specjalnych większej aktywności.później sądzony i rozstrzelany razem z Tuchaczewskim. Jakira i Primakowa był przesądzony. W styczniu roku 1937 zrodził się pomysł podrzucenia Stalinowi fałszywki. najważniejszy z Czerwonych Kozaków. To wersja Schellenberga.. a więc na kilka miesięcy przed utworzeniem Armii Czerwonej. 12 sierpnia 1936 roku został aresztowany sam komkor Primakow. książki opiewające niewłaściwych bohaterów. W bitwie warszawskiej główną siłą uderzeniową i manewrową był III Korpus Konny.był jego podkomendnym jeszcze w 1920 roku podczas „pochodu za Wisłę". Dlatego też Stalin uznał. Zarzuty: w największej bibliotece kraju znajdują się nie te książki.komdyw J. aż wreszcie na początku maja 1937 roku fałszywka znalazła się na biurku Stalina. lecz silnym odporem. później odbyły się rozmowy między resortem Jeżowa i Niemcami. Jakira i Primakowa. A oto nieco inna wersja wydarzeń. To wyraźne zgłoszenie pretensji do władzy. Dowódcą Moskiewskiego Okręgu Wojskowego został jeszcze w roku 1917. rozpuszczano plotki. 17 kwietnia 1936 roku aresztowano N. że obetnie Stalinowi uszy. ale każda próba wynoszenia zasług Tuchaczewskiego przez niego i jego popleczników spotykała się z niezbyt głośnym. Turowski. co by tu wymyślić. że za owym eksponowaniem wojennych zasług Tuchaczewskiego kryją się o wiele niebezpieczniejsze intencje. W styczniu 1935 został aresztowany Władimir Iwanowicz Newski. W 1935 roku Gaj był kierownikiem katedry historii wojen w Akademii Wojsk Lotniczych im.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Stalin rozumiał lepiej niż inni. które powinny. co poprzedzało wojnę domową. zaczynają atakować swego szefa. Aresztowanie Gaja powinno było stanowić ostatni sygnał ostrzegawczy dla Tuchaczewskiego. maszyny do pisania „takiej jak na Kremlu". przygotowywano potrzebne dokumenty.. Mógł to być sygnał dla Tuchaczewskiego: daj spokój! Już zbyt natrętnie kreujesz się na bohatera! 13 lipca 1935 roku aresztowano komkora G. rzeczywiste i urojone przewiny. który w przyszłości podzielić miał los Tuchaczewskiego. którym dowodził Gaj. kto 243 . W owym czasie w ZSRR nie istniała historia żadnych innych wojen oprócz historii wojny domowej. przyjaciela Tuchaczewskiego. A pracownicy niemieckiego wywiadu łamią sobie głowy. Sablin. komdywa D. i nie wiadomo skąd pochodzącym. Jakirem i Uborewiczem. 242 Przyczyna aresztowania: wykładał historię w sposób szkodliwy. tego samego Szmidta. Wszystko. którym kieruje komandarm I stopnia Uborewicz. Ten. a teraz zajmowali wysokie stanowiska w wojsku. było jedynie wstępem. 25 września . 20 sierpnia 1936 roku aresztowano komkora nazwiskiem Putna. którzy rozpoczęli kariery za Lenina i Trockiego. Murałowa. Primakow . Szmidta. W 1936 roku Stalin zaczął rozprawiać się ze wszystkimi. dyrektor Biblioteki im. Następnie długo ją przygotowywano. Niemiecka wersja jest następująca: w grudniu 1936 roku Hitler ostro zganił pracowników wywiadu i zażądał od nich konkretnych wyników działań. Od tej chwili los Tuchaczewskiego. które doszły do uszu prezydenta Czechosłowacji. szukano rytownika. Koło historii zostało wprawione w ruch. 9 lipca 1936 roku aresztowano Czerwonego Kozaka. 24 stycznia 1937 roku zostaje zwołana konferencja partyjna Białoruskiego Okręgu Wojskowego. że należy pokonać Tuchaczewskiego jego własną bronią. Właśnie Murałow osłaniał ucieczkę rządu Lenina i Trockiego z Piotrogrodu do Moskwy. zarzucając mu różne. Na wyścigi. Żukowskiego. Oprócz Newskiego aresztowano także dyrektorów najważniejszych wydawnictw i bibliotek w całym Związku Radzieckim. Gaja. 2 września 1936 roku został aresztowany komkor S. a potem Stalina.

wie. Oto najnowsze publikacje na ten temat w piśmie „Nowości wywiadu i kontrwywiadu": ogromny artykuł Władimra Kukuszkina „«Sprawa» Tuchaczewskiego .całe wyższe dowództwo Uralskiego Okręgu Wojskowego. wymieniać jego nazwisko w bezpośrednim związku z działalnością spiskowców? Można było przecież powiedzieć: „podczas delegacji służbowej Putna dopuścił się niedozwolonych czynów". że zwykle nie wymieniano tam nazwisk.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE choć raz uczestniczył w zebraniu partyjnym w Związku Radzieckim. nie podając w wątpliwość ewidentnych nieścisłości i sprzeczności. kto zastanawiał się nad ich sensem i celem.fałszywka nazistowskich służb specjalnych". komkora J. Garkawego i jego zastępcę. komkora M. nr 40-41/1994 r. Wasilenkę. od pół wieku eksploatowanym przez brukową prasę całego świata. musi przyznać. Dziwnym zbiegiem okoliczności dokładnie tego samego dnia cios o miażdżącej sile został wymierzony również w samego Tuchaczewskiego. a świadkowie składali komandarmowi I stopnia Frinowskiemu takie zeznania.jego los był nie tylko przesądzony. że tak łatwo podwładni nie zwracają się przeciwko zwierzchnikowi. Hitlerowskiemu wywiadowi wystarczył dobry analityk w niemieckiej ambasadzie w Moskwie. po co na jawnej rozprawie sądowej. 25 marca 1937 roku . Komuś jednak zależało na uściśleniu. IV od pół wieku. Nieżyczeka. człowiek przestaje rozumieć. Wszystko i tak zostanie zrobione jak należy. W owym czasie niemiecki wywiad wciąż jeszcze szukał rytownika. Tymczasem aresztowania w wojsku nasilały się. A przecież można było zaniechać poszukiwań. któremu autor wierzy bez zastrzeżeń.. ten.dywlntendenta P. gdzie ten prowadził rozmowy z trockistami. Zwłaszcza jeśli jest nim dowódca jednego z najsilniejszych okręgów wojskowych.4 Jakież to rewelacje prezentuje nam towarzysz Kukuszkin? Otóż dokładnie powtarza to. daty aresztowań znane. 11 marca 1937 roku .. Według słów oskarżonego Radka. a zaczyna Kukuszkin. Jeśli jednak Tuchaczewski nie miał żadnego udziału w tajemniczych machinacjach. 244 20 lutego 1937 roku . co wymyślił wredny hitlerowiec SS-Brigadefuhrer Walter Schellenberg. a ten skorzystał z okazji. Z faktu wymienienia nazwiska Tuchaczewskiego na procesie pokazowym można było wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ten. Samego Tuchaczewskiego na razie o nic nie obwiniano: wydelegował przecież Putnę w sprawach służbowych. główne ofiary były już upatrzone i wymienione publicznie z nazwiska. Wszystko. Każdy może sam uzupełnić ten spis i wyciągnąć odpowiedni wniosek. gdzie kończy się Schellenberg. 245 Le /egendy o pozbawionej dowódców armii szerzą się już . 24 stycznia 1937 roku podczas jawnej rozprawy sądowej oskarżony o szpiegostwo. w tym dowódcę. lecz fakt ten oficjalnie podano do publicznej wiadomości. towarzysz Kukuszkin nadaje rangę najnowszych informacji wywiadu. w obecności obserwatorów zagranicznych. Kukuszkin recytuje słowo w słowo. Czytając artykuł. Gusiewa. W tej chwili Tuchaczewski mógł śmiało palnąć sobie w łeb . Wersja Schellenberga-Kukuszkina jest następująca: -Nowosti razwiedki i kontrrazwiedki". kto wie cokolwiek o publicznych stalinowskich procesach. Cały tekst naszpikowany jest gęsto cytatami z Schellenberga. czy też nie. Lista jest o wiele dłuższa.dywkomisarza A. szkodnictwo i przygotowywanie spisku Karl Radek wymienił nazwisko Tuchaczewskiego. Plotkom. Kurkowa. że działał z polecenia Tuchaczewskiego. czystka w szeregach wyższego dowództwa Armii Czerwonej była prowadzona na całego. co ten mówił pięćdziesiąt lat temu. jakich ten od nich zażądał. Jest on zresztą bardzo prosty: bez względu na to. przedstawiając brednie Schellenberga jako swoje odkrycia naukowe. 19 lutego 1937 roku aresztowano dywkomisarza J. czy Stalin otrzymał w maju 1937 roku fałszywkę spreparowaną przez niemiecki wywiad. Tuchaczewski wysłał Putnę do Berlina.

.. ten bez nogawki. Część "judaszowych srebrników* Schellenberg polecił zniszczyć. skupiający w swych rękach całą władzę. jednocześnie zarabiając na tym 3 miliony rubli. objazdowych burdeli i kuchni polowych. obwiązani szmatami. tarzali w błocie i krwi. Na tym kończy się opowiastka. jak ów wybitny profesjonalista oraz trzech amatorów w grudniu 1936 roku zamierzali oszukać samego towarzysza Stalina.. Ci żołnierze płonęli w czołgach. obrośnięci.". chodź tu. żeby obalić Stalina.. Fiihrer z irytacją.przedstawiciel służb specjalnych. przetarły. a pieczątki na dokumentach rozmyte... policyjnego łba SS-Reichsfuhrera nie przyszło. rozgryzając ampułkę z trucizną. 247 . że radzieccy generałowie z Tuchaczewskim na czele zwąchali się z generałami niemieckimi. SS-Reichsfiihrer Himmler... pachnącą jeszcze farbą drukarską książeczką wojskową. czytelniku. inny bez pagonów. Aż tu nagle jeden żołnierzyk legitymuje się nowiuteńką.Hitlera. Trzej spośród nich to politycy. który wyraził chęć nabycia materiałów dotyczących «spisku».WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE „Początek tej złowieszczej akcji miał miejsce w grudniu 1936 roku na zebraniu u Hitlera.. byli obszarpani.podstarzały. Niemieckie służby specjalne rzekomo dowiedziały się o spisku. wystrzępiły. Wzięto go na oko w tym ludzkim mrowisku i zażądano dokumentu dlatego... w brudnych bandażach. ale rozpoznano go. a jeden . Wymieniona suma została przekazana. których numery były znane GPU". Stalin zarządził wypłacenie żądanej sumy w wysokich nominałach.. Pod koniec wojny Himmler próbował się wymknąć. Pośmiejmy się z niej. kiedy kilku niemieckich agentów posługujących się tymi pieniędzmi zostało aresztowanych przez GPU. sprokurował odpowiednie dokumenty. jeszcze inny z oderwanym rękawem. Czterej spiskowcy. Co ów dokument miał zawierać? Informację. Więc zawrócono go: „Ano. olbrzymie pola. W rękach zachodnich sojuszników znalazły się nieprzebrane rzesze niemieckich jeńców wojennych. pomięły się. cuchnący. ogrodzone drutem. Radzieccy przygotowują przewrót. zbesztali go i ten wpadł na pomysł podrobienia dokumentu. Popełnił więc samobójstwo. Wyobraź sobie. wymyty. forsowali wpław rzeki. kolego! Coś z tobą chyba nie tak!". I oto nasz towarzysz Kukuszkin snuje teraz zadziwiającą opowieść o tym. kipiące od ludzi. skrzypiących butach... I to go właśnie zgubiło. Uczestniczyli w nim także Hess. siwiejący żołnierz w nowiuteńkim mundurze. Morze głów. Dokumenty frontowych żołnierzy są zniszczone i rozmazane. że buty powinny być zdeptane. Popełnił samobójstwo rozgryzając ampułkę z trucizną. że zadali ciężki cios zdolności bojowej Armii Czerwonej. „Wkrótce z Moskwy przybył wysłannik Jeżowa. Wymienieni są więc czterej najwyżsi dostojnicy niemieccy. szeleszczącą.. Setki tysięcy. niemieccy . Ich papiery przesiąkły dymem podziemnych schronów. Cóż dla niego znaczyło zażądać wystawienia książeczki wojskowej na nazwisko jakiegoś Hansa czy Fritza? Przygotowano mu po mistrzowsku podrobione papiery. a nawet miliony niemieckich żołnierzy poddawało się Amerykanom i Anglikom. A po246 —« między nimi . żołnierskim potem i tytoniem. zdobyły odpowiednie dokumenty i gotowe są przekazać je Stalinowi. Włożył mundur prostego żołnierza. Lukuszkin kontynuuje swoje relacje o tym. że wszyscy frontowi żołnierze wciąż jeszcze mieli na mundurach ślady walk i zapach klęski. byle tylko nie dostać się do radzieckiej niewoli. Bormann i Himmler.. A było tak. dokumenty wystrzępione.. Rozpoznano go.. W tym miejscu muszę przerwać pasjonującą relację towarzysza Kukuszkina i zrobić małą dygresję.. Do tępego. ale najpierw. przedzierali się przez lasy i bagna. Inicjatorzy politycznego fałszerstwa dokumentów chełpili się tym.. Stop. od których wszystko się zaczęło. jak wybitny profesjonalista i trzej amatorzy wezwali Heydricha. wonią lazaretów.. Właśnie w tym morzu postanowił się rozpłynąć Himmler. Heydrich zażądał 3 milionów rubli w złocie. podrzucając mu fałszywkę.. ostrzyżony i pachnący francuską wodą kolońską.

kto się nie przyznał. że Stalin otrzymał 249 w. A następnie każdy robi porządek we własnej bandzie. o dziwo. zachęca do rozprawienia się z radziecką generalicją. rozstrzeliwać i wieszać. Za Stalina na rozprawach wszyscy przyznawali się do winy. co wiesz o całej sprawie.. całą historię zaś uznać za nieprawdopodobną i niczym nie potwierdzoną. czy proces był jawny. to powinien się zwrócić do Stalina bezpośrednio. Zamiast tego jakieś płotki usiłują sprzedać Stalinowi materiały kompromitujące Tuchaczewskiego. jeśli rzeczywiście miała ona miejsce. radzieccy . I oto członkowie jednej i drugiej spiknęli się. Józefowi Wissarionowiczowi zameldowano: hitlerowska tajna policja wykryła spisek niemieckich i radzieckich generałów. należy ocenić jako głupią i naiwną. Stalin miałby uwierzyć w taką bzdurę? Następna sprawa. należało przedstawić go sądowi.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE 'ceńmy sytuację z perspektywy gabinetu Stalina. że u herszta drugiej bandy. Co powinien zrobić? Gdzie szukać pomocy? Oczywiście. Jeśli zatem Józef Wissarionowicz otrzymał dokument od wywiadu niemieckiego. Jeśli jednak już się tam znalazł. by całe społeczeństwo uwierzyło. chociaż Hitler wie o spisku. Więc jeden powiada do drugiego: mów. które by skompromitowały niemieckich generałów. Cóż w tej sytuacji (zdaniem Stalina) powinien uczynić Hitler? Powinien rozprawić się z niemieckimi spiskowcami.. Stalin przywiązywał wagę do formalnej strony procesów sądowych. którzy są temu przeciwni. że rzeczywiście zdemaskowani zostali prawdziwi spiskowcy i szpiedzy. .. generałowie nadal pozostają na stanowiskach. Żadnych niemieckich dokumentów składowi sędziowskiemu nie przedstawiono. Tak więc jeśli Hitler dowiedział się o spisku radzieckich i niemieckich generałów. że przywódca jednej bandy zwietrzył. a ja ci powiem. Na jakiś czas stać się przyjacielem w biedzie. Obu groziło to samo. Wniosek: próbę wprowadzenia w błąd Stalina. nie ufając nikomu. Jakby w Niemczech w ogóle nie istniał żaden spisek. nie ma mowy nawet o degradacji. Nie chciał uchodzić za pospolitego zbrodniarza.Stalina. a sędziowie . Potem mogą znowu ze sobą wojować. Osobiście 1 niezwłocznie. co się święci. Wywiad niemiecki troszczy się o bezpieczeństwo Stalina. uważając za bardzo istotne. Ten. nawet o nich nie wspomniano. Stenogramy z procesu grupy Tuchaczewskiego zostały opublikowane. I tylko u niego. zdobywa dokumenty. O jaki właściwie dokument chodzi? O list Tuchaczewskiego. Jeśli Hitler istotnie dowiedział się 0 spisku niemieckich i radzieckich generałów. Niemieccy generałowie chcą obalić Hitlera. czy tajny. Tymczasem. ba. powinien był porozumieć się bezpośrednio ze Stalinem. Rozprawa była zamknięta.. po prostu nie stawał przed sądem. Hitler jednak nie szuka kontaktu ze Stalinem. co ja wiem. lecz troszczy się o bezpieczeństwo Stalina i targuje się o pieniądze. w Niemczech nic się nie dzieje. Najwyższa pora coś przedsięwziąć. Aresztować ich. a szefów. VII odróżnieniu od Lenina i Trockiego. Trudno w to uwierzyć. Załóżmy. że w mieście rywalizują dwie bandy. zwłaszcza w oczach swojej armii.umieli dochować tajemnicy. po prostu załatwić. że Stalin „uwierzył w sfałszowany dokument". a nie zależy im na materiałach. Przypuśćmy teraz.wyżsi dowódcy Armii Czerwonej . Wyobraźmy sobie. Mówi się na ogół. 248 VI Żądają pieniędzy. stawiać przed sądem. Stalin wymuszał to na wszystkich. bez względu na to. nie powiadamiając o tym hersztów. który rzekomo napisał do niemieckich generałów. W porządku. i postanowili więcej ze sobą nie wojować. Opublikowano również fragmenty protokołów przesłuchań i konfrontacji. przyznawał się do winy. a Hitler i jego służby specjalne nie myślą o bezpieczeństwie Fuhrera i nie zamierzają rozstrzeliwać generałów-spiskowców. a Hitler nie ratuje własnej skóry. ale i tam o niemieckim dokumencie nie ma nawet wzmianki.

Dlaczego zatem stalinowski sąd przedstawił Tuchaczewskiemu ewidentnie spreparowane zarzuty. Ten. To nasz kanał dezinformacji. lecz każdy czytelnik powieści sensacyjnych. Druga sprawa: pracownicy niemieckiego wywiadu popełnili błąd i GPU. a i tak wykorzystuje się to w rozgrywkach z wywiadem nieprzyjaciela. którzy nie wiedzieli o najprostszych rzeczach. 251 . Jeśli niemiecki wywiad sprzedał Stalinowi list Tuchaczewskiego. gdyby Stalin przedstawił list Tuchaczewskiego. to tylko niemiecka. listu zaś. ja wszystko widzę! O wszystkim wiem! Nie wdając się w zbędne szczegóły.. który tańczy teraz tak. Szpieg znajduje się na naszym terytorium. może z tym robić. bardzo dbał o to. lecz w resorcie towarzysza Jeżowa. Jeśli w sprawę była zaangażowana jakakolwiek agentura. Ale z jakichś powodów tego nie zrobił. jako że numery banknotów zostały zarejestrowane. to komu i w jaki sposób mogłoby to zaszkodzić? Przeciwnie. żeby nawet nie myśleli o zawiązywaniu jakiegokolwiek spisku. Znowu bzdura. 'róćmy vni i od razu nastąpiła wpadka. Potem warto ustawić wszystko tak. że nakryliśmy jego agenta. którzy nigdy nie służyli w wywiadzie i nie czytali kryminałów. Pierwsza sprawa: pieniądze otrzymane od GPU wywiad niemiecki przeznaczył na operacje agenturalne 250 Wn jednak do relacji Schellenberga-Kukuszkina. podobnie jak parowóz bez wody. to znaczy takimi. gestem tym zademonstrowałby swoją siłę: proszę. Tyle że radziecka agentura nie miała z całą sprawą nic wspólnego. iż ten rzeczywiście go napisał.. Wywiad nie może działać bez pieniędzy. żeby szpieg sam nie wiedział. ale wywiadowca nie ma prawa podejmować ich w banku i płacić nimi swemu agentowi. a kogo nie. nie martwili się bynajmniej o to. Prawdziwy szpieg namierzony na naszym terytorium. całkowicie utajniony sposób ktoś gdzieś wprowadza do obrotu. jak mu zagramy. i od razu zaczął nimi opłacać swoje operacje agenturalne i to w dodatku na terytorium Związku Radzieckiego. Należy go zatem „prowadzić" . więc musi podejrzewać całą siatkę. że jego treść odsłoni tajemnice ich siatki agenturalnej. To as wyciągnięty z talii. dałby do zrozumienia swoim marszałkom. Nawet jeśli przeciwnik domyśli się. Schellenberg mógłby się ° tym dowiedzieć dopiero po wojnie. iż wszystko idzie jak po maśle. przekazując list. skąd uciec nie jest tak łatwo. że pracuje na naszą korzyść i wierzył. odkupił od nich list i wrócił z nim do stolicy światowego proletariatu. A dzielny wywiad niemiecki otrzymał pieniądze nie przez bank. by nie ujawniać jej powiązań. resorcie zajmującym się wyłapywaniem szpiegów. Niemcy. to rzecz niezwykle cenna. który jest dowodem jego zdrady i w którego autentyczność uwierzył sam Stalin. albo też na czele niemieckiego wywiadu istotnie stali idioci. Jedno z dwojga: albo Schellenberg tego nie pisał. Nasi chłopcy nie są tak głupi. aż wreszcie wymyślili odpowiedź: list dotarł do Stalina kanałami agenturalnymi. co mu się podoba. Słowem. Oficjalny przedstawiciel strony radzieckiej spotkał się jakoby z Niemcami. nie zechciał wykorzystać? I najważniejsze pytanie: dlaczego Stalin nikomu nie pokazał tego listu? Dlaczego? Długo myśleli kremlowscy historycy. z tego także płynie dla nas korzyść: przeciwnik nie wie kogo zdemaskowaliśmy. Szpiega się aresztuje tylko w ostateczności. żeby od razu aresztować szpiega. kto za coś zapłacił. o jakich dobrze wie nie tylko początkujący wywiadowca. Tymczasem towarzysz Stalin jak się okazuje. gdyż wszystkie ich listy są przechwytywane i kontrolowane przez niego osobiście. Gdyby pokazano ów list naszym dowódcom.przez długi czas ostrożnie i z całą uwagą go śledzić. Dla celów operacji agenturalnych można się jedynie posługiwać pieniędzmi wypranymi. gdyby nasi nakryli niemieckich agentów. który Tuchaczewski skierował do niemieckiej generalicji i że wierzył. tym samym przekazał mu prawo do dysponowania dokumentem w dowolny sposób.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE list. a on nie chciał ujawniać siatki! Bardzo przekonujące wyjaśnienie. żeby odkryć jego powiązania. tylko jacyś durnie. które w specjalny.

którą zwalczał. 253 5 _ . towarzysze redaktorzy od wywiadu i kontrwywiadu. jak wyglądał nasz czerwoniec? I że to moneta. powinien wiedzieć każdy. funtami czy złotem w sztabkach. Ale przecież sam Schellenberg mówił o rublach w złocie. jak biedni pracownicy niemieckiego wywiadu kroją złote ruble nożami ze stali Kruppa.. I ten dureń. wmawia nam. Sam Hitler wywiadu nie lubił. Jakiż sens aresztować pierwszych. Chytrzy Niemcy oszukali Stalina i otrzymali pieniądze od przedstawiciela GPU... tłum. a nie banknot? I że na monetach nie ma żadnych numerów? Zresztą w czasach. Tym tematem zresztą zajmę się osobno. o których mowa. że przed upadkiem Rzeszy zlikwidowano wyższe dowództwo niemieckich służb wywiadowczych.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Niemcy wykazali niewiarygodną głupotę. czytam i rozpływam się ze szczęścia. Zniszczyć pieniądze. a archiwa spalono. gazety... można pęknąć ze śmiechu. ale to. w nowej interpretacji i z nowymi komentarzami. czerwonce były już wycofane z obiegu.GPU. Wywiad niemiecki w okresie drugiej wojny światowej przejawił głupotę. a zatem radziecki kontrwywiad powinien był poczekać do czasu. Po co? Czy nie można ich było wykorzystać do legalnych operacji? Na przykład wypłacać nimi pensje niemieckim dyplomatom w Moskwie. Przez całą książkę przewija się właśnie ta nazwa . Wielki szef niemieckiego wywiadu nie znał nazwy instytucji.. których się namierzyło? Trzecia sprawa: nastąpiła wpadka i Schellenberg nakazuje zniszczyć pieniądze. Nie rozumiecie. który w ogóle nic nie wiedział o Rosji. szanowni redaktorzy.Państwowy Narząd Polityczny. ufnego. A może Schellenberg się po prostu przejęzyczył? Z pewnością nie. naiwnego durnia.]. Stalina zaś. Wyobrażam sobie. 1922-1923 [przyp. Dzielny niemiecki wywiad oszukał instytucję. kupować wodę sodową na Cwietnym Bulwarze. która nie istniała od 13 lat. Jeśli się jest szpiegiem i chce się sprzedać fałszywy dokument. Przeprowadzono ją w roku 1937.. I nagle współczesny komentarz profesora Oksfordu: wywiad ma ogromne znaczenie.. o której można by pisać tomy w duchu „Przygód dobrego wojaka Szwejka". towarzysze z „Nowości wywiadu i kontrwywiadu" wiecie. Operację obmyślono w grudniu 1936 roku. to należy żądać naprawdę dużych pieniędzy. dając szpiegom pieniądze otrzymane w resorcie Jeżowa. że kazał sprokurować fałszywy dokument. Przykład: wywiad niemiecki podrzucił Stalinowi sfałszowany dokument. aż wszystkie banknoty pojawią się na terytorium naszego kraju i wpadną przez nie następni szpiedzy. nie rozumiał i miał go w pogardzie. że Schellenberg kłamie głupio i nieudolnie? Doprawdy. A więc cóż to za złote ruble w banknotach o wysokich nominałach i z numerami? Schellenberg najwyraźniej nigdy rubli na oczy nie widział. Nic zatem nie da się spraw_ U ~ Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije . A wy. pierożki na Dworcu Jarosławskim. to przynajmniej sensownie. Trzeba pamiętać. uważa się za głupiego. a od 10 lipca 1934 roku nie było także OGPU. które istniało do 15 listopada 1923 252 roku. nie zwróciliście uwagi na te drobnostki? Jeśli już kłamać. rozumiał i lubił pracę wywiadu i z wielką przyjemnością kontaktował się z najlepszymi wywiadowcami swoich czasów. O Związku Radzieckim niemiecki wywiad nie wiedział w ogóle nic. Dlaczego zatem wywiad niemiecki zgodził się na ruble w banknotach o dużych nominałach? Na zakończenie jeszcze coś. frankami szwajcarskimi. Wielki Chińczyk żył dwa i pół tysiąca lat temu.. Później nie było już GPU . co pisał o wojnie. W owym czasie towarzysz Stalin płacił zwykle dolarami.. A przecież nie wiem jak zniszczone.. IX 'ostałem książkę „Sztuka wojny" Sun Tzu w nowym przekładzie uniwersytetu w Oksfordzie. pieniądze te nie tracą wartości. I oto Hitlera i jego wywiad podaje się nam jako przykład dobrej roboty.. tylko OGPU. Rozdział o wywiadzie. Z przyjemnością zgodziłbym się wziąć skrzynię złotych rubli przeciętych na pół. w którego autentyczność uwierzył sam Stalin. Siedzę. Cóż. który cenił.

Generał Wołkogonow wyraża S. którzy unicestwili potęgę Hitlera i działania jego chełpliwego wywiadu. nawet nie raczył przerzucić ogólnie dostępnych materiałów dotyczących moskiewskich procesów. ponieważ pomogli tylko Stalinowi pozbyć się tępych. op. 64. Kalinin lo wojnie domowej Związek Radziecki miał na wschodzie jednego. obdarzonego „umysłem analitycznym". Jeśliby nawet czystka w Armii Czerwonej została dokonana dzięki niemieckiemu podstępowi. I jeszcze zapłacono mi za to trzy miliony rubli w złocie! A my chórem powtarzamy te wymysły. Schellenberg podrzucił fałszywkę o otrzymanych od GPU złotych rublach w banknotach o dużych nominałach. To nie Stalin uwierzył w niemieckie kłamstwa. w swoich książkach określa Bluchera jako „znakomitego dowódcę". Moskwa 1963. doradca prezydenta Rosji. Schellenberg. W ciągu dwóch międzywojennych dziesięcioleci niemal bez przerwy najwyższym zwierzchnikiem wojskowym radzieckiego Dalekiego Wschodu był marszałek Wasilij Konstantinowicz Blucher. Ale śmiać się należy nie ze Stalina. ile można przeczytać w powieściach kryminalnych. zmyślając swoje opowiastki. przesunąłby w czasie o parę lat do tyłu relację o zebraniu u Hitlera. Gdyby rzucił na nie okiem. s. Dlatego nie ma co się z nimi patyczkować". że realne działania Stalina wyprzedzały o przeszło rok domniemane przedsięwzięcia hitlerowców. zaczęli snuć niestworzone historie. W okresie pokoju przeciwko Japonii zorganizowano Front Dalekowschodni. lecz z niektórych szacownych ekspertów. lecz niektórzy nasi uczeni. którzy o wywiadzie nie wiedzieli nawet tyle. Dzięki temu pozostało pole do popisu dla wszelkiej maści konfabulantów! Po wojnie rozmaici hochsztaplerzy. co i jak. człowiek numer jeden na liście radzieckich marszałków. 255 . Kalinin. I śmiejemy się z naiwności Stalina. Zwyczajne porównanie wskazuje. Ich poglądy polityczne sprowadzały się niekiedy do dość prostej formuły: „wszyscy burżuje to wrogowie rewolucji. Jak już wiemy. lecz bardzo groźnego przeciwnika: Japonię. To wam. zwalczających się nawzajem zbirów i otworzyć drogę dla nowego pokolenia dowódców. a do tego numerowanych. towarzysze naukowcy. Rozdział 19 Analityczny umysł Niektórzy komuniści sami niezbyt dobrze się orientowali. to posunięcie hitlerowców należałoby oceniać jako głupotę.' Generał lejtnant S.WIKTOR SUWOROW dzić w dokumentach. generał pułkownik Wołkogonow.. Stalin rozstrzelał Tuchaczewskiego? To przecież ja podrzuciłem fałszywkę! To przecież ja wyprowadziłem w pole samego Stalina! To ja jego rękami pozbawiłem Armię Czerwoną dowódców. Chronologia działań wodza jest wszystkim znana i udokumentowana. zaś chronologię działań hitlerowców znamy jedynie na podstawie niczym nie potwierdzonej relacji wielokrotnie przyłapanego na kłamstwie i całkowicie niekompetentnego Schellenberga. cii.

Ale z zupełnie innego powodu. dotychczasowego szefa sztabu. Najgorsze. Marszałek Bliicher został aresztowany 22 października 1938 roku. Tam przeprowadza się analizę sytuacji. „Na kilka miesięcy przed wybuchem wojny dowódcą Frontu Dalekowschodniego mianowano generała armii Josifa Rodionowicza Apanasienkę. czoło. Sowietskąja wojennaja encyklopiedija. tam gdzie nad mapą omawia się różne warianty działań. by należycie ocenić stratę Bliichera i Szterna. Poza tym był nieopanowany. że Bliicher „zmarł w więzieniu" 9 listopada 1938 roku. Na miejsce marszałka Bliichera jako szefa Frontu Dalekowschodniego powołano komkora Grigorija Szterna. takich ludzi Stalin nie potrzebował.3 To twarz (czy raczej gęba) rozwścieczonego jaskiniowca. W początkach roku 1941 Sztern awansował. Potężna. generał armii Josif Apanasienko. policzki. Szybko wpadał we wściekłość. a wówczas winowajca naprawdę dostawał za swoje. 216. Bliicher . grube rysy. Siedział niedługo. t. Bliicher zrobiłby to jak należy. Nagle jego kark nad kołnierzem zaczynał czerwienieć i po chwili płomień ogarniał szyję. Istotnie. „Wojenno-istoriczeskij żurnał" podaje. O generale armii Apanasience najlepiej ze wszystkich opowiedział generał major Piotr Grygorenko w książce „Wojenno-istoriczeskij żurnal". gdzie opracowuje się plany operacji i wojen. Uważam. op. który ich zdradził. lecz w ciszy sali operacyjnej w betonowym bunkrze. kontroluje się i kieruje przebiegiem działań bojowych. nr 2 / 1993. kiedy Apanasienkę ogarnia złość. W maju 1940 roku Sztern został generałem pułkownikiem. Nawet oczy nabiegały mu krwią.niewinną ofiarą. że warto przytoczyć obszerne fragmenty książki Grygorenki. 1.4 Przed wojną podpułkownik Grygorenko był oficerem zarządu operacyjnego sztabu Frontu Dalekowschodniego.. plany i rozkazy. s.dobrym duchem. nie przebierał w słowach.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE jednocześnie wątpliwość. Kiedy Budionny dowodził korpusem. zazwyczaj używał obraźliwego tonu i nie stronił od przekleństw. opracowuje materiały dla dowódcy. obrońcą wdów i sierot. Armii Konnej. 256 „W podziemiu można spotkać tylko szczury". jeden z najbardziej poważanych budionnowców. nie na konferencji partyjnej i nawet nie podczas popijaw po udanym polowaniu na wilki. Po to. Jeśli Stalin był tyranem. często w rozmowie z podwładnymi nabierający szyderczego tonu. uszy. Apanasienko był u niego dowódcą dywizji. że było widać. czyli dzieliła ich różnica zaledwie jednego szczebla. Kiedy Apanasienko dawał komuś reprymendę. weteran 1. to zamordowany w więzieniu Bliicher . Jeśli Stalin doznawał klęsk na początku wojny. W podpolje możno wstrietif tolko krys. a następnie został aresztowany i rozstrzelany.. W tym właśnie najważniejszym organie sztabu służył Grygorenko. Fotografię Apanasienki zobaczyć możemy w „Radzieckiej Encyklopedii Wojskowej". podbródek.. 257 . p . Sama jego powierzchowność była nieprzyjemna.Grygorenko. Jeśli Stalin był oprawcą. II lył to stary kawalerzysta od Budionnego. Zarząd operacyjny to najważniejsza komórka sztabu. nie mówiąc już o tym. głos donośny i ochrypły. Z tego faktu wyciąga się zwykle niepodważalny wniosek. że szła za nim opinia despoty i prostaka bez wykształcenia. 2 Tak szybki zgon można wyjaśnić następująco: Bliicher zmarł torturowany w śledztwie. cit. podobnie jak wszystkie wydziały fabryki pracują na potrzeby montażowni. Nowy Jork 1981. ale jakaś toporna sylwetka. musimy poznać człowieka. Miał więc rzadką możliwość obserwować dowodzącego Frontem Dalekowschodnim generała armii Apanasienkę nie na trybunie. Wszystkie inne komórki sztabowe pracują dla zarządu operacyjnego. Wyglądał jak wyciosany z dębowego pnia. czy „tacy ludzie byli Stalinowi potrzebni".

Nie ma drogi równoległej z linią kolejową. . karał go sam. Grigorij Pietrowicz Kotów przekazał mu plan operacyjny i natychmiast wyjechał na nowe miejsce służby . oznajmiając donośnie: «Do takich bałaganiarzy n *e będę przyjeżdżał*. wypowiadał opinie. zostawiał go tam i wracał drugim. Apanasienko rzucał krótkie uwagi.] Pierwszego września 1941 roku przyjechałem gazikiem z Chabarowska do Kujbyszewki-Wostocznej i zatelefonowałem do Apanasienki.. z oczami nabiegłymi krwią generał ryknął: . Jednakże bardzo szybko ci.Przyślijcie mi natychmiast Molewa! Kilka minut później wbiegł zdenerwowany szef oddziałów inżynieryjnych. A tymczasem się okazuje.. biorąc całą odpowiedzialność na siebie. że któryś z nich zawinił. nie byliśmy zachwyceni zmianą na stanowisku dowódcy. którzy byli bliżej niego. Jeśli uznał jakieś posunięcie za dobre i skuteczne. podejmował decyzję i realizował ją.Apanasienko odwrócił się do mnie . a drogi dojazdowe praktycznie nie istniały. Podczas gdy mówiłem.Słusznie! Stąd najwygodniej wyprowadzić manewr. To prawda. Na tej linii kolejowej są pięćdziesiąt dwa małe tunele i duże mosty. Apanasience towarzyszyła gupa oficerów wybranych przez niego osobiście z myślą o obsadzeniu stanowisk w sztabie frontu. i chętnie ustawiłbym popiersia Apanasienki na początku i na końcu drogi. Następnie wzywał dowódcę do 259 . i co najważniejsze. Stamtąd masz do mnie zadzwonić.Wiem.[ • ] •• Kiedy generał objął dowództwo. Po drugie.To dlaczego nic nie mówisz? A może myślisz. Apanasienko wjeżdżał samochodem w najgorsze roztopy. co w danych okolicznościach było najbardziej celowe. odznaczał się odwagą. Nad kołnierzem Apanasienki pojawiła się czerwona obwódka i szybko popełzła w górę. a także wybrać to. . ale lepiej będzie. że tkwimy tu jak myszy w pułapce! Podbiegł do telefonu i rzucił do słuchawki: .Molew! Wiesz. Jeśli tu powstanie zagrożenie.A tak. że idąca za nim opinia pod wieloma względami jest gołosłowna. Widziałem.Ukrainę. Apanasienko powiedział: . . to. Gdy przeszedłem do sprawy rozmieszczenia rezerw frontu. przekonali się. Jeśli uważał.pierwszego września wsiadasz do gazika i jedziesz do Kujbyszewki-Wostocznej. Nigdy nie zrzucał winy na wykonawców rozkazu. Apanasienko nie miał wykształcenia. ogólnie biorąc. jeśli Japończycy na to pozwolą. . . generał lejtnant Molew. co samo przez się świadczy na korzyść generała. że od Chabarowska do Kujbyszewki nie ma szosy? . Jeśli nie dojedziesz. 258 _ W takim razie wykorzystamy transport samochodowy. Kazakowcew spokojnie. miesiąc na przygotowania. Na liczniku miałem 946 kilometrów. Dlatego też podczas roztopów do miejsc postoju wielu jednostek można było dotrzeć jedynie konno. Molew. jakby mówił o czymś bez większego znaczenia.Nic z tego. nie odwołując się do ministra czy trybunału. A ty . sieć drogowa była już stosunkowo dobrze rozbudowana. że Japończycy ci ją zbudują? Krótko mówiąc. Wszyscy oni byli inteligentni i rozumni. Wystarczy wysadzić choćby jeden z nich i nic już nigdzie nie przewieziemy. generał major Arkadij Kuźmicz Kazakowcew.Przerzucimy. jeśli przejdziemy do konkretnych przykładów. co zostało zrobione. przerzucimy bez trudu swoje rezerwy. «Na Daleki Wschód nikt się nie wedrze!». ale dużo czytał.żachnął się Apanasienko. Apanasienko od razu wyraził chęć zapoznania się z planem operacyjnym. Przede wszystkim dostrzegliśmy olbrzymią wrodzoną inteligencję tego człowieka. cztery miesiące na budowę.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Tak więc.Co to ma znaczyć! Słyszałem ciągle: «Daleki Wschód to niezdobyta twierdza!*. Jednak jednostki wojskowe stacjonowały z dala od niej. potrafił docenić sugestie swoich podwładnych. Z pociemniałą twarzą. nie chciałbym się znaleźć w twojej skórze.J a k to? . nie narażał podwładnych na nieprzyjemności. [. Przybył również szef oddziału operacyjnego. Obejdziemy się bez kolei. zauważył: . Mógłbym powiedzieć o Apanasience jeszcze wiele dobrego.

zakłócona kooperacja z zakładami przemysłu zbrojeniowego na Dalekim Wschodzie. zapomnimy o wszystkim i nie wpiszemy kary do akt. Muszę przyznać. odbywającym służbę na Dalekim Wschodzie. nie powalczyłaby zbytnio. jak Apanasienko.oficer Sztabu Generalnego . Jeśli nie. że ja sam . przez prawie dwadzieścia lat? O niczym. a drogi wewnętrzne. place wyżwirowane lub nawet wyasfaltowane. co to takiego brak przen jezdnych dróg i błoto. i nie widział. Wystarczyło. wiele gorsze. Teraz o każdej porze dnia i roku mogliśmy ruszać do walki.. kończą we wrześniu. Ten. między innymi z Komsomolskiem. A mogło się również zdarzyć. Gdyby. Mniej więcej po miesiącu do każdego miejsca postoju prowadziła przyzwoita szosa. ohydna breja lub rozlewiska o podmokłych brzegach. która za trzaśnie się. że drogi są tam takie same. parki techniczne. Nie. gdzie znajdują się największa na świecie fabryka samolotów i jedna z największych stoczni. Zawsze też były utrzymywane w idealnym stanie. miej żal do siebie!». w wypadku wysadzenia mostu czy tunelu stałyby się niemożliwe również dostawy z centrum kraju. towarzysz Blucher. a nasi dowódcy nie byliby w stanie przerzucić na miejsce walki ani uzupełnień. rozciąga się tajga. Na terenie Kraju Nadmorskiego są pagórki. o wiele. Dotąd w razie alarmu niepodobna było opuścić garnizonów z powodu straszliwego błota. O czym myślał wielki strateg i analityk. A tam gdzie nie ma bagien. jak się wydawało. a więc bez mała od dwudziestu lat. „Literaturnaja gazieta" pisze o tej słabości oględnie i ze zrozu261 . jeżeli się sprawdzisz. lepka. a między nimi bagna. pozbawianiu stanowisk i degradacjach szybko rozchodziły się po jednostkach. Jego decyzje o zwolnieniach ze stanowisk i degradacjach były znane wszystkim. na Dalekim Wschodzie rezydował wspaniały dowódca o analitycznym umyśle. nasze dywizje nie wyruszyłyby z miejsc postoju. Ludzie rzucali wszystko i zabierali się do budowy dróg dojazdowych. przyszło powojować. Osobiście nie znam ani jednego wypadku. żeby Japończycy wysadzili jeden most lub tunel na trasie Kolei Transsyberyjskiej. że cały Daleki Wschód to po prostu jedna wielka pułapka. że Apanasienko nadal interesował się losem ukaranych. gdy Japończycy wyślą kilku dywersantów z dziesięcioma kilogramami dynamitu.. Nie były to dyktatorskie zapędy. Po jakimś czasie wzywał takiego delikwenta i wyznaczał mu okres próbny: «Będę cię miał na oku. marszałek Związku Radzieckiego. Drogi to wówczas gęsta. W ogóle drogi były oczkiem w głowie Apanasienki. towarzysz Blucher? Daleki Wschód to nasz drugi front. Rezydował więc u wysokich brzegów Amuru wspaniały dowódca o analitycznym umyśle. I oto okazuje się.teoretycznie zdawałem sobie sprawę z ich znaczenia. marszałek Blucher. by ktoś się nie poprawił. nie wie. Okres jego dowodzenia Frontem Dalekowschodnim można bez wątpienia nazwać epoką budowy dróg. I oto od czasów wojny domowej.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE siebie. nie daj Boże. drodzy towarzysze. marszałek Związku Radzieckiego. Dowódca ten nie był również taki groźny. ani jedna dywizja z powodu błota i rozlewisk nie opuściłaby miejsca postoju. Ale mało kto wiedział. Słuchy o surowych karach. Mało tego. prawdziwy szacunek dla dróg. Deszcze zaczynają się w maju. Dopiero on wpoił nam wszystkim. towarzysz Blucher. że gdyby alarm bojowy nastąpił w czasie deszczu. a ponadto zostałaby przerwana łączność środkowych regionów kraju z północnym Sachalinem i Kołymą. Niektórzy sądzą. kto nigdy nie był 260 m a Dalekim Wschodzie." róćmy teraz do naszych dowódców. jak w europejskiej części Rosji. Pytanie pierwsze: czym się zajmował przez siedemnaście lat na Dalekim Wschodzie „wspaniały dowódca o analitycznym umyśle". ani amunicji. ale nie potrafiłem tak się o nie troszczyć i zabiegać. cały Front Dalekowschodni i Flota Oceanu Spokojnego też byłyby ich pozbawione. A nawet gdyby się to udało. I najzwyczajniej nic nie robił. Genialny dowódca miał pewną niewielką słabość. że pierwszy. Pod koniec lata zdarzają się straszliwe powodzie.

Świadom tego. Służbę odbywał w moskiewskim Kremlu. I robiliśmy to. Dokonały go wojska rosyjskie właśnie w 1916 roku.arszałek w 1916 roku stało się dla niego jasne. ani żadnego innego. Kapitulacja w obliczu ledwie już dyszącej niemieckiej monarchii wcale nie oznaczała pokoju. Galicja. walczyliśmy aż do 1921 roku i dłużej. 262 iv M. Verdun. by tracić go na libacje. Somma. Pracował w handlu. nie mógł być dobrym strategiem. nie przegrywała wówczas wojny. wiążąc je z nazwami rzek. Rosja więc. Nie wierzę w cuda. amunicji. ponosząc o wiele większe straty niż w latach pierwszej wojny światowej.. 19 lipca 1996 r.Niemcy i tak musiały skapitulować. Istnieje jeden wyjątek od tej zasady: bitwa zwana Wyłomem Brusiłowa. gdzie został podoficerem. zbyt ceni swój czas. czasami". Czytam i dziwię się: więzień polityczny skierowany na Kreml? Chociaż w garnizonie piotrogrodzkim też się to zdarzało.5-letnim wyrokiem za podburzanie do strajku. Rosja wyszła z wojny zhańbiona. że 0 jego libacjach wiedzieli wszyscy. że Blucher i jemu podobni pragnęli jak najszybciej wbić bagnet w ziemię i wrócić do domu. W praktyce . niż w ciągu dwóch poprzednich wojennych lat. Kolejne wydarzenia pokazały. Tak więc w roku 1916 nie wszystko było stracone. W wymienionym czasopiśmie czytamy dalej. Prawdziwy strateg nie ma czasu na pijaństwa. Jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową. To Niemcy nie mieli zasobów naturalnych koniecznych do jej prowadzenia.poniżej zera. które . A więc żeby o tej skłonności mówił cały kraj. jak uczył towarzysz Lenin. Wystarczy popatrzeć na mapę . A więc w zakresie teorii miał osiągnięcia zerowe. przerodzenie się wojny imperialistycznej w wojnę 263 . Blucher ze swoją skłonnością do kobiet i alkoholu. sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat późnej. więc poparli Lenina i Trockiego. Nie pozostawił po sobie żadnych prac. żeby pamiętano 0 niej pięćdziesiąt. W końcu nauczyliśmy się walczyć.nie mogło wyżywić takiej liczby ludności. W sierpniu 1914 roku został powołany do wojska. Dlatego jednak.rezerwistom nie chciało się iść na front. lecz. Przyszły strateg głęboko się mylił. Dostawy drogą morską blokowała Royal Navy. Nasz naród traktuje skłonność do alkoholu z pobłażaniem.zważywszy ówczesne możliwości . karabinów maszynowych. miast. krain: Pojezierze Mazurskie. Długotrwała wojna przede wszystkim okazała się zgubna dla Niemiec. W 1910 roku znalazł się w więzieniu z 2. W 1938 roku doszło do błahego konfliktu z Japończykami z powodu dwóch wzgórz 1 cały Front Dalekowschodni ze „wspaniałym dowódcą" na czele skompromitował się mimo „analitycznego umysłu" wielkiego stratega.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE 5 mieniem: „Blucher pociągał. jak wypłynął ów zapijaczony wojskowy geniusz? nowicz Blucher nie miał wykształcenia wojskowego. Skąd się wziął. Marszałek pił tak. Blucher jednak trafił na front. że już „Literaturnaja gazieta". że wojna jest przegrana. Będziemy o tym mówić dalej. że klęska własnej ojczyzny będzie najkorzystniejsza.. Mając do dyspozycji resztki zasobów roku 1916. którzy głosili. cesarz niemiecki 12 grudnia 1916 roku zwrócił się do cara rosyjskiego z propozycją zawarcia pokoju. Przecież dlatego upadło Rosyjskie Imperium . Nie trzeba było żadnych bitew ani operacji wojskowych . Tak też właśnie było. towarzysz Blucher musiałby pić bardzo dużo 1 regularnie. wbrew przeświadczeniu przyszłego stratega Bliichera. To Niemcy zajmowali niewielkie terytorium. To Niemcy znaleźli się w kleszczach i byli zmuszeni walczyć na dwóch frontach. że nawet po całkowitej utracie potencjału przemysłowego w 1916 roku moglibyśmy jeszcze długo prowadzić wojnę. W 1916 roku przemysł zbrojeniowy wyprodukował dwa razy więcej armat. Związku Radzieckiego Wasilij Konstanti.Niemcy byli odcięci od całego świata i oblężeni ze wszystkich stron. Front po raz pierwszy miał dostateczną ilość amunicji. Żadnych odkryć w dziedzinie wojskowości towarzysz Blucher nie dokonał. bitwy określano.

Fabriciusa. Udowodnił w ten sposób. zaledwie 41 osób miało po jednym orderze. liczącej miliony żołnierzy i dowódców. 265 . Słowem. twórca nowatorskich metod hodowlanych. Udało mu się mianowicie . Kontra. Coś pięknego. Mimo że żaden z nich nie zdążył jeszcze dostać ani jednego orderu. Kiedy na całą Armię Czerwoną. że usłuchali Lenina i Trockiego. mogę z całą odpowiedzialnością oświadczyć. Ktoś komuś o tym napomknął i Bliichera zaczęto odznaczać rzadziej. nasz kraj spotkało właśnie to. żelbetowe dziewoje wznoszą sierpy do nieba. 11. Biografie tych.skrzyżować jadalne jabłko z jadalną gruszką i wyhodować nowy. fontanny szumią. Sklańskiego. „Zasługi Miczurina dla nauki rosyjskiej i światowej są olbrzymie. Kawalerów Orderu Czerwonego Sztandaru honorowano tak. że Blucher był po wielokroć waleczniejszy niż wszyscy pozostali bohaterowie razem wzięci. Londyn 1976.Czapajewa.radziecki sadownik. czyli na milionowe rzesze żołnierzy. sady szumią listowiem.. dlatego. W całej armii ordery miało 264 dziewięć osób: osiem po jednym. za: W. śmierć milionów ludzi i utratę niezliczonych dóbr. Blucher miał ich już całą pierś. sadzono je na miejscu połamanych. wartość tego odznaczenia obniżyło masowe jego przyznawanie. Uborewicza. Blucher . a zwłaszcza po jej zakończeniu. na wszystkich dowódców i żołnierzy przypadało zaledwie jedenaście orderów." .3. Bliicher został legendarnym bohaterem i otrzymał mnóstwo orderów. Taką ich liczbę możnaby tłumaczyć wyjątkowym bohaterstwem towarzysza marszałka. Szczorsa. Co do mnie. lecz wszystkich związanych z nimi ciekawostek. był tylko jeden order. niż wszystkie kraje razem wzięte w latach pierwszej wojny światowej. Blucher zaś posiadał ich już cztery.pierwszemu w świecie . Jednakże podczas wojny domowej. że nie wszystko jest tu zupełnie jasne. Trockiego. że wszystkie teorie genetyczne są niesłuszne. że się złamały.Order Czerwonego Sztandaru. Za to w czasie bratobójczej wojny domowej defetyści bardzo się wyróżnili. Iwan Miczurin . w przestworza. Bliicher miał aż cztery takie odznaczenia.bratobójczą wojnę od Brześcia po Władywostok. niczym wzorcowa miczurinowska jabłoń. Kotowskiego. co obaj ci przywódcy obiecywali . I nie tylko odznaczeń. miał go towarzysz Blucher. To dlatego. znając numery orderów marszałka Związku Radzieckiego Bliichera. Jerofiejew. szczególnie w początkowym jej etapie. jak później Bohaterów Związku Radzieckiego. Nieco później obraz wyglądał tak: w całej armii. To z powodu defetystów nasz kraj zmuszony był walczyć dłużej niż inne i poniósł w wojnie domowej większe straty. w obawie by pod koniec wojny domowej nie załamał się pod ciężarem swoich orderów. Z tego wniosek.. Stavisky'ego [przyp. jestem namiętnym zbieraczem wszelkiego rodzaju odznaczeń. a jabłonie wszystkie połamane. To był osobliwy szyk: idzie człowiek po terenie największej wystawy krajowych osiągnięć gospodarczych.6 I śpiewano u nas nawet o tym piosenki: W spichlerzach sterty zboża Sięgają hen. że defetystom w rodzaju Bliichera spieszno było przegrać pierwszą wojnę światową. która ku zdumieniu i zachwytowi całej postępowej ludzkości. ale trochę dziwne wydają się ich numery: 1. A następnego roku przywożono na wystawę nowe drzewa w donicach. taki heroizm przekraczał granice przyzwoitości. 45. 10. odporny na mrozy niejadalny owoc. order ten był bardzo ceniony. jedna czwarta z nich zdobiła pierś towarzysza Bliichera. Dlatego też.Cyt. „Moskwa-Pietuszki". W czasie drugiej wojny światowej. Aż do 1930 roku w Armii Czerwonej istniało tylko jedno odznaczenie . Budionnego. Od owoców Jabłonie w sadach się gną. Tuchaczewskiego. łamała się pod ciężarem swych owoców. Mieliśmy wielu bohaterów . przypis N. Podczas gdy w całej ogromnej Armii Czerwonej. Tak je naszpikowano środkami chemicznymi. którzy mieli dwa Czerwone Sztandary zamieszczano w oficjalnej historii wojny domowej i studiowano je w wyższych uczelniach wojskowych. rozkwitały jabłonie i grusze.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE domową.

o którym pisałem szczegółowo w „Dniu «M»" .i sądzę. I to frontu jedynego w owym czasie.iż Sztern nie mógł zbyt daleko odbiegać poziomem umysłowym od swojego zwierzchnika. Dalej szło jak po maśle: komisarz brygady. Obsadza się te stanowiska osobami. nie był ani żołnierzem. Służył on w Armii Czerwonej od 1919 roku. instynktownie. ani podoficerem. Po wojnie domowej zmniejszono stan liczebny armii. za to nie rozstawał się z odznaką czekisty. rozstrzeliwać żołnierzy. ku szczytom. Wszędzie i zawsze . a w maju 1938 . To praca dla dobrego wojaka Szwejka.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE radowały ludzkie oczy dojrzewającymi owocami. Całe jego doświadczenie to komisarz-oprawca-chłopiec na posyłki-doradca. Z chłopca na posyłki awansował na głównego doradcę wojskowego republikańskiego rządu Hiszpanii. A poeta nie mógłby przez siedem lat pełnić funkcji kancelisty. a pośród katów i oprawców cieszył się wielkim autorytetem. Wnioskuję z tego . Towarzysza Bliichera uratowano przed takim losem. Cóż. że tę odznakę czeki sta Blticher nosił zasłużenie. ale poniosło go w górę. lecz dopiero w zwycięskim 1919. że on sam swych bojowych odznaczeń jakby się wstydził. nie pozwolono mu się łamać pod ciężarem orderów. W roku 1929 został zauważony. Tak więc Sztern został znowu komisarzem pułku. zajmiemy się kiedy indziej. współpracownik wydziału politycznego 46. Dlaczego Sztern nie przystał do Czerwonych w trudnym roku 1918. Sztern mógłby pozostać przez całe życie u boku swego szefa. DP i I Korpusu Konnego. ale ponieśli wkrótce całkowitą. Wybrał karierę komisarską. Bliichera za owe zwycięstwa torturowano tak długo. Było ich dwóch: Chmielnicki. że ordery nosił nie wszystkie i nie zawsze. Grigorij Michajłowicz. strategia ma w sobie coś z poezji. Jedna z jego żon wspomina. Szternowi udało się uniknąć podobnego losu. Strateg posiada duszę poety. Sztern zaś został szefem sztabu Frontu Dalekowschodniego. ludzi inteligentnych raczej nie umieszcza się na lokkjskich stanowiskach adiutantów i oficerów do specjalnych poruczeń.przynajmniej 267 266 . Bliicher mógłby iść o lepsze nie tylko z Tuchaczewskim. w lot pojmują życzenia właściciela.sprawować kontrolę polityczną nad dowódcą. W latach 1923-1925 . Tym. I to jeszcze u głupkowatego Woroszyłowa. Po pierwsze. Sztern nie miał oczywiście żadnego doświadczenia zarówno w pracy dowódczej. które jak psy. aż zmarł.i tyle. Nikt inny nie zrobił takiej kariery. Gdyby ustanowiono zaszczytny tytuł „Zasłużonego Kata Republiki" lub „Ludowego Kata ZSRR". jak i sztabowej. co doradzał towarzysz Sztern Hiszpanom. s. teraz o jeszcze jednym strategu z Dalekiego Wschodu . Dywizji Piechoty. a szczycił się odznaczeniami innego rodzaju. 81. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić jeden aspekt: marszałka Związku Radzieckiego Klimenta Woroszyłowa wszyscy i wszędzie opisują jako idiotę z harmoszką. ani dowódcą. Nie wiem. nr 1/1990. Ciekawe. „Radziecka Encyklopedia Wojskowa" nie wyjaśnia.został szefem wydziału 7 A „Wojenno-istoriczeskij żurnał". opowiadać dyrdymały o świetlanej przyszłości. Po drugie. 7 Trzeba zresztą przyznać. Jeszcze w styczniu 1937 roku służył u Woroszyłowa. że czytelnik się ze mnązgodzi . komisarzem sztabu 3. bezapelacyjną klęskę. Objął stanowisko oficera do specjalnych poruczeń u Woroszyłowa. ale i z samym Jakirem. U tego więc idioty z harmoszką komisarz Sztern siedem lat służył jako chłopak na posyłki. jak wielu podobnych mu strategów. jak Bliicher wespół ze Szternem rozprawiali się z japońskimi agresorami nad jeziorem Chasan.komisarzem brygady pacyfikacyjnej i dowódcą jednostek specjalnego przeznaczenia Chorezmijskiej Grupy Wojsk.był już szefem sztabu frontu. to czysta robota . politycznego dywizji.Grigoriju Szternie. Sztern i Woroszyłow żyli jak dwa gołąbki. a jesienią łamały się z trzaskiem na podziw i uciechę robotników i chłopów. Błyskawicznie awansował. Najpierw został komisarzem pułku.i Sztern. A zatem Sztern znów zajął się pracą na odcinku politycznym . Widocznie dogodził towarzyszowi Woroszyłowowi.

. Jeśli chodzi o praktykę. Smoleńskiem i wylądował w Moskwie. Głównym tematem była przewidywana wojna. 269 Z . Kiedy był on szefem Sztabu RKKA. mówił o wielkich korzyściach płynących z oczyszczenia szeregów. to właśnie odłamek granitu. Ale niesłusznie. to znaczy. odbył się XVIII zjazd WKP(b). Nie wspomniał o niej również sam towarzysz Stalin. A nawet awansował go na dowódcę frontu. Ani sam szef zarządu towarzysz Sztern. Stalin jednak skazał na śmierć Bliichera. Jeśli chodzi o czystkę. A jeśli chodzi o politykę. Nie uczynił też nic. A jeśli sam się skruszy. Armii i dowódca Frontu Dalekowschodniego. cały Daleki Wschód wisiał dosłownie na jednej nitce.szef sztabu za wszystkie wpadki ponosi taką samą odpowiedzialność jak dowódca. Jeśli na granicie pozostanie rysa . naprawdę nie można było. jeśli po deszczu nie będą one mogły wyjechać z garnizonów? Po co sto tysięcy czołgów. członkowie Komitetu CentralneC go i Biura Politycznego oraz. co zrozumiałe. wszys268 w< vi darzą. Sztern natomiast nie powstrzymał się od poruszenia tego tematu. a towarzyszowi Tuchaczewskiemu bynajmniej nie spędzało to snu z powiek.. zasłużył się raczej negatywnie. Trzymać kogoś takiego jak Sztern na tak odpowiedzialnym stanowisku. ale nie zrobił absolutnie nic. prowadząca wzdłuż Kolei Transsyberyjskiej. y przywódcy partyjni. Ale o czystce na zjeździe już nie mówiono. I tutaj dopiero doszło do kompromitacji. że człowiek znajdzie jakiś kamyczek i nie wie: diament to czy nie? Trzeba wtedy drasnąć nim o granit... ale oszczędził szefa jego sztabu. uważając się za jednego z inspiratorów. którym nie będzie można dostarczyć paliwa i amunicji? Takimi błahostkami jednak strateg Tuchaczewski nie zaprzątał sobie głowy. Wspomniana droga. liczącego tysiące kilometrów frontu zabezpieczyć przerzucanie rezerw w rejony działań bojowych. i to w przededniu wojny. poznał drugą stronę tego zagadnienia.został szefem Głównego Zarządu Obrony Przeciwlotniczej Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR. skoro wystarczy wysadzić w powietrze jeden tunel. dowódcy wojskowi. aby na przestrzeni ogromnego. dowódca 1. Co to był za dowódca.". w marcu 1939 roku. Oddziały kierowanego przez Szterna systemu obrony przeciwlotniczej wykazały karygodne niedbalstwo. Wkrótce. którą każdy mógł przeciąć. Solidnie przyłożył rękę do tej sprawy.. ani podległy mu aparat nic o przelocie niemieckiego samolotu nie wiedzieli. 15 maja 1941 roku niemiecki wojskowy samolot transportowy Ju-52 naruszył granicę powietrzną ZSRR w rejonie Białegostoku. aby wojsko mogło w porze deszczowej opuścić miejsca postoju. Sztern był zdecydowanym zwolennikiem terroru. nad którą nie sposób było przejść do porządku dziennego. by nie sposób ich było przerzucić w rejon działań bojowych? Na co się zdadzą czołgi. się. On przygotowywał projekt wyprodukowania stu tysięcy czołgów. przeleciał bez przeszkód nad Mińskiem. VII dziedzinie teorii wojskowości Sztern nie miał żadnych osiągnięć. co prawda. Zaraz po czystce. Towarzysz Sztern istotnie miał się czym pochwalić.diament. Sztern służył na Dalekim Wschodzie trzy lata jako szef sztabu. Ale po co komu sto tysięcy czołgów. A więc został zdjęty.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE w Rosji . Bowiem to właśnie z powodu błahostek dochodziło w historii do największych katastrof. Tymczasem czekał go nowy awans . przeczytawszy historię drogi zbudowanej wzdłuż Kolei Transsyberyjskiej. milczeli wszyscy czekiści. zorientowaliśmy się już. na którym sprawdzamy wartość naszych dowódców: diament czy nawóz? Nie można tutaj pominąć samego towarzysza Tuchaczewskiego. który zbilansował dotychczasowe i nakreślił nowe zadania. że znaleźliśmy kawałeczek skamieniałych odchodów dinozaura. organizatorów i wykonawców tej akcji: „zlikwidowaliśmy całą rzeszę różnej maści łajdaków.. Pułki i dywizje nie były w stanie w razie alarmu bojowego opuścić miejsc postoju.

Nie chodzi przecież o rzecz bez znaczenia. że Stalin na miejsce stratega-alkoholika Bliichera i stratega-komisarza Szterna wysłał na Daleki Wschód rozsądnego. ani brygadą. Frunzego. Chodzi o to. i od razu wojsko uzyskało możliwość opuszczenia miejsc postoju niezależnie od deszczu. Stało się również możliwe przerzucanie rezerw strategicznych tam. lecz o nasz drugi front. Przytoczę i inne. który po czystce objął stanowisko dowódcy Frontu Dalekowschodniego. a nie tylko „analizowane" w zaciszu gabinetów. Tak więc do pełnienia obowiązków dowódcy frontu był przygotowany zarówno teoretycznie. ukończył z doskonałym wynikiem wyższe kursy akademickie. To on wyszukał gdzieś. a zamiast nich mianować przygłupa-kawalerzystę z Pierwszej Konnej. Już słyszę sprzeciwy: to odosobniony przypadek. Wszystkie co do jednego. czyli okazało się zdolne do podjęcia działań bojowych. a obecni tam geniusze nie orientowali się w najprostszych sprawach i niczego nie potrafili zasugerować swoim szefom. a następnie Akademię Wojskową im. ani korpusem. zdecydowanego i wymagającego Apanasienkę. Za czasów Bliichera C i Szterna takich generałów w sztabie po prostu nie było. Zadowalali go głupcy z kawalerii. uczeni mędrcy przekonują nas. że Stalin zlikwidował genialnych dowódców. Naukowcy twierdzą. który nigdy nie dowodził ani drużyną. 270 . trzy lata był zastępcą dowódcy Białoruskiego Okręgu Wojskowego i trzy lata dowódcą Środkowoazjatyckiego Okręgu Wojskowego. generał armii Apanasienko. ani plutonem. że przed przeprowadzeniem czystki zdolność bojowa Frontu Dalekowschodniego była równa zeru? Wystarczyło usunąć stamtąd kilku „wspaniałych dowódców o analitycznych umysłach". ani dywizją. który nigdy i nigdzie nie pobierał żadnych nauk. niewykształconych i prostackich. Dowódcą dywizji był ponad dziesięć lat. że mądry generał Apanasienko otoczył się inteligentnymi ludźmi. Apanasienko przeszedł wszystkie szczeble drabiny służbowej. Rzecz nie w tym. A więc zasady taktyki. ani pułkiem. że Stalin był idiotą. który w ogóle nie doceniał roli wspaniałych dowódców o analitycznych umysłach. to przecież taki wyjątek podważa całą regułę. sztuki operacyjnej i strategii mogły zostać zastosowane na polu bitwy. który na szczęście nie został wykorzystany. ani batalionem. doświadczonego. trzy lata dowodził korpusem. jak i praktycznie. wykształconego. awansował i przywiózł ze sobą do Chabarowska szefa zarządu operacyjnego. który dostrzegł luki i słabości frontu. Z wyróżnieniem. Nic podobnego. Ale nawet gdyby istotnie był to odosobniony przypadek.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE VIII óż. W przeciwieństwie do marszałka Bliichera. docenił. ani kompanią. gdzie powinny się w razie potrzeby znaleźć. Czyż to nie zadziwiające. Inaczej niż Sztern. generała Kazakowcewa. a na ich miejsce postawił ludzi ciemnych. Przytoczę jednak kontrprzykład.

drugorzutowe. Generał major Freiher W. nawet nie słuchał dalszych wyjaśnień. spod nosa Japończyków przerzucają całe dywizje na zachód. Panzer Battles. s. przyszedł rozkaz bezzwłocznego przerzucenia na zachód wszystMachiavelli. 218. 2 1 Ge kich rezerw uzbrojenia oraz amunicji. op. [.] W miejsce każdej odprawianej na front dywizji Apanasienko kazał formować kolejną. A my się tu mamy martwić o swoje? Natychmiast rozpocząć przerzucanie! Wy . gdyby dowodził tam człowiek. że w pierwszym roku wojny między Japończykami a Niemcami doszło do poważnego konfliktu. że Rosja zdolna jest wydać Seidlitzów.odpowiadacie głową za sprawny i szybki przebieg operacji. Nie pamiętam już którego dnia. 3 J W.. von Mellenthin l enerał major Grygorenko kontynuuje swoją relację na temat dowódcy Frontu Dalekowschodniego. Teraz wiemy już.Zwariowaliście? Tam ponieśli klęskę. Trudno sobie nawet wyobrazić. których można zwolnić i wcielić do wojska. Oto jeszcze jeden fragment jego książki: „Osobowość Apanasienki ujawniła się szczególnie wyraziście na początku wojny. Gdy Apanasienko zorientował się. Apanasienko na miejsce odesłanych dywizji zaczął formować nowe. „Książę" Nikt nie wątpi. ale był to jeden z pierwszych dni wojny. Ale i to nie wystarczyło. cit. [. Wywiad niemiecki utrzymywał. [w:J Machiavelli. Londyn 1979. op. o co chodzi.wielu rosyjskich generałów w latach 1941-1945 bezsprzecznie reprezentowało 2 ten sam poziom. że Sowieci. 273 272 — Oczyszczenie . który potrafiłby jedynie wykonywać rozkazy". 10 Grygorenko. że ani jedna dywizja radziecka nie opuściła swego miejsca postoju. Tylko jego jednego tam wysłuchają*. oburzył się: «Cóż to za dureń zabiera broń z jednego frontu na drugi! Nie jesteśmy jakimś okręgiem na tyłach. Mellenthin. Smorodinow. Trzeba iść do Apanasienki. w każdej chwili możemy zostać rzuceni do walki. jak potoczyłyby się wypadki na Dalekim Wschodzie. Zmobilizować cały transport kolejowy i w ekspresowym tempie przerzucić rezerwy na linię frontu! Załadunek ma trwać dzień i noc. Muratów. Meldować o załadunku i odprawieniu każdego eszelonu w centrali i mnie osobiście.OCZYSZCZENIE Rozdział 20 Zmiana warty Pierwsze przypuszczenie. 361. Wywiad japoński natomiast upierał się. s.zwrócił się do szefa tyłów . Nanke). jakie się czyni o panu i jego umyśle. Twarz i kark mu poczerwieniały i ryknął: . „Książe" (przel. Tak to w okresie od lipca 1941 roku do czerwca 1942 Daleki Wschód dostarczył 22 dywizje piechoty i kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy jako uzupełnienie. Apanasienko zatem polecił prokuraturze przejrzeć akta więźniów.. który przez długi czas kierował sprawami mobilizacji w Sztabie Generalnym. Ogłoszono powszechną mobilizację wszystkich mężczyzn do 55 roku życia włącznie. wysnuwa się z tego jakich przy nim widzi się ludzi... cit. Rommlów . Cz.' Niccoló Machiawelli.] Nikogo o to nie pytając.

dobrze wyszkolone i w pełni wyposażone jednostki. Stalin nie pytał nas o zdanie.Stalin wypytywał o życie na Dalekim Wschodzie. Apanasienko podał ją Stalinowi w najbardziej krytycznym momencie. Bardzo cię proszę..WIKTOR SUWOROW II Jważa się. gdy usłyszałem tę straszną prawdę z ust przywódcy partii i państwa. rozłożył swoje papiery na stole i wskazując palcem na informacje o naszych wojskach.. brakuje nam wystarczającej ilości wojska. i 78. Na stole znalazła się mocna herbata. a następnie od razu. że mieliśmy pomyślny lot i poprosił. dlatego nazywano je syberyjskimi. wymieniając numery dywizji pancernych i dywizji zmechanizowanych. Proszę was. DP (9. wódz nigdy 274 A m nikogo o nic nie prosił. zwrócił się do Apanasienki. Ale nie były to dywizje syberyjskie. żeby się nie sprzeciwiał. słysząc jego głos w słuchawce... Po kilku słowach powitania powiedział: «Mamy bardzo ciężką sytuację między Smoleńskiem a Wiaźmą. 78. ówczesny pierwszy sekretarz chabarowskiego komitetu okręgowego partii: „Linią specjalną zadzwonił do mnie Stalin. ludność wita entuzjastycznie niemieckich żołnierzy*. wielu oddaje się w niewolę. które generał powinien niezwłocznie przerzucić do Moskwy.. [. którym informował mnie o sytuacji na zachodzie kraju. Przez wszystkie lata mojej pracy na Dalekim Wschodzie i w innych miejscach Stalin nigdy do mnie nie telefonował. jaki jest uparty*. I znów krótka pauza.. Dlatego byłem prawdziwie zdumiony. wyrażając zadowolenie. pułków artyleryjskich oraz innych szczególnie ważnych formacji i jednostek. Cała wiedza o wojennym rzemiośle sprowadza się do tego.. Byłem więc zdziwiony tonem. Gdyby Apanasienko nie zdążył na czas.. W końcu jeszcze raz powtórzył: ((Przylatujcie niezwłocznie najszybszym samolotem*. a na czoło wystąpił zimny pot.. Borków. Najsławniejsze z nich to 32... Hitler szykuje się do ataku na Moskwę. byśmy zajęli miejsca przy długim stole. które w tej chwili znajdują się na froncie. DP. Walczyła pod Istrą.. Były to silne. żeby obronić stolicę. Temat ten sam . co było zupełnie nie w jego stylu. Wiem. DP Gwardii) pułkownika Biełoborodowa. Lodowaty dreszcz przebiegł mi po plecach. przyleć jak najszybciej do Moskwy. pokrytym zielonym suknem. DP Gwardii) pod dowództwem pułkownika Połosuchina przybyła znad jeziora Chasan wprost pod ogień artyleryjski i od razu została skierowana do boju w okolice Borodina. U OCZYSZCZENIE oto jeszcze jedna opowieść o generale Apanasience. Relacjonuje A. wysłał zaszyfrowaną depeszę do swego szefa sztabu z poleceniem niezwłocznego wykonania rozkazu. jak należy. że nasze krótkie. by w porę podać tonącemu przysłowiową brzytwę.całkowita klęska. w obecności przywódcy Pykającego fajkę.. że słowo Stalina jest dla nas rozkazem. 32. że Moskwę ocaliły dywizje syberyjskie. potem stanął naprzeciwko nas i zaczął mówić: «Nasze wojska na froncie zachodnim toczą bardzo ciężkie walki obronne. Widać było. Po chwili Stalin podjął temat: «Hitler rozpoczął silne natarcie na Moskwę. robocze spotkanie dobiega końca.. Tonący brzytwy się chwyta. konkretne.. Stalin dyktował. Ukraińcy w ogóle nie zachowują się. Sam nie od razu usiadł. Już dawno przywykliśmy do tego.] W gabinecie Stalin serdecznie uścisnął nam dłonie. w gabinecie. Jestem zmuszony zabrać wojsko z Dalekiego Wschodu. a na Ukrainie . kiedy Stalin powiedział: «Spróbuj urobić Apanasienkę. Jest jesień 1941 roku. A potem. Apanasienko dokładnie notował. DP (późniejszej 29. lecz dalekowschodnie. który później awansował do stopnia generała armii.przerzucenie wojsk z Dalekiego Wschodu na ratunek stolicy. zabierz ze sobą Apanasienkę i spróbuj go jakoś urobić.. niemal przysiadłem z wrażenia. chwilę w milczeniu przechadzał się po gabinecie. żeby się nie sprzeciwiał». Ja 275 . Przybywały z daleka Koleją Transsyberyjską. lecz nakazywał i żądał. przybyła znad Ussuri. kilka kroków po pokoju tam i z powrotem. zrozumcie to i wejdźcie w nasze położenie*.

Zamarłem. nie mam najmniejszych wątpliwości. Frontem Dalekowschodnim dowodził generał armii Apanasienko. . Przyznaję. czeka w celi na wykonanie wyroku.. na którym siedział generał. W pewnej chwili nasz gospodarz zwrócił się do Apanasienki: «Ile masz dział przeciwpancernych?)). Żegnając się. IV oto teraz marksistowsko-hitlerowscy agitatorzy wmawiają nam. by taki kawał chłopa jak on pisał do Stalina listy z wyznaniami w rodzaju: „Umrę ze słowami miłości na ustach do Was. Rendulitsch. Zaraz wezwie ludzi Berii i zginiemy obaj».Możesz mnie zdjąć ze stanowiska. Po chwili jednak znowu oszołomiło mnie zachowanie Stalina. skazany na karę śmierci. kiedy ze strony Japończyków można się było spodziewać dosłownie wszystkiego. Zimmermann. pamiętam jedynie. generał potrafiłby dobrze zaleźć za skórę agresorom. czym będę bronił Dalekiego Wschodu? Tymi lampasami? . czy dałby radę rozprawić się z dwoma lub trzema oprawcami. kiedy Moskwa po raz pierwszy oddawała salut honorowy wojskom. niż radzieckich.. Nie wiem. Prośbę Apanasienki Stalin spełnił dopiero w 1943 roku. Schneider. a więc zanim jeszcze Japonia przystąpiła do wojny z USA. Hoth. Guderian. «Nie. W dniu. pozbawione inicjatywy tępaki i obrzydliwe lizusy. 1941 i 1942.niezbyt głośno ale wyraźnie polecił Stalin. Wiemy o nim niewiele. Znalazł się na Łuku Kurskim. Generał odpowiedział bez chwili namysłu. Przydzielono go od razu na decydujący odcinek frontu. uspokój. Nawet nie dysponując wystarczającymi siłami. Apanasienko zerwał się na równe nogi z krzykiem: «Co to ma być? Wiesz. ale czy do pomyślenia jest. «Uspokój się.i trzepnął się rękami po udach.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE odpowiadałem. co robisz?! Do kurwy nędzy!. Za dołgo do saluta. A jeżeli napadną na nas Japończycy. Gdyby zamknięto go w celi śmierci. Blumentritt. Chociaż w głowie mi się kręciło. Manteufel. Generał armii Josif Rodionowicz Apanasienko zmarł 5 sierpnia 1943 roku. nie . Mellenthin. że Stalin wymordował najlepszych z najlepszych. Morgun.życzliwie odparł głównodowodzący.. «Załaduj i przyślij je także!» . Trzeba jeszcze raz przypomnieć. W żadnym wypadku. Radzieccy 277 Oc 276 . że wymienił dość mizerną w porównaniu z tym. Apanasienko zwrócił się z prośbą o przeniesienie na front. czym już wówczas dysponowała Armia Czerwona. które odniosły wielkie zwycięstwo. Połtawa 1994. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: w 1937 roku zostaje aresztowany Apanasienko i. że pamiętniki generałów niemieckich podobały mi się o wiele bardziej. że w wypadku napaści na Daleki Wschód japońscy generałowie trafiliby w osobie Apanasienki na prawdziwie 4 godnego przeciwnika. *d razu po wojnie niemieccy generałowie zarzucili rynek książki wspomnieniami.Ludzie tak odważni i doświadczeni jak ty potrzebni są par4 tii na Dalekim Wschodzie*". . przesądzające o ostatecznym wyniku wojny. Tippelskirch. Nagle szklanka z herbatą stojąca przed Apanasienką potoczyła się po długim stole w lewo. że opisywane zdarzenie miało miejsce w październiku 1941 roku. 67-71. a krzesło. ss. możesz rozstrzelać. wyraźnie przebijała przez ten zamęt jedna myśl: «To koniec. Pod koniec lat pięćdziesiątych wspomnienia te zalały również nasz kraj: Westphal.. zębami gryzłby kraty i zamki. jakby odskoczyło do tyłu. przeklinałby Stalina od ostatnich. Co do mnie. Przez dwa najtrudniejsze lata. towarzyszu Stalin!". towarzyszu Apanasienko! Czy warto tak się denerwować z powodu tych dział? Możesz je sobie zatrzymać*. ale dział nie oddam!». Kesselring. Dziś nie przypominam sobie konkretnej liczby. Został śmiertelnie ranny w czasie walk pod Biełgorodem w bitwie kurskiej. że wokół niego zostali jedynie głupawi półanalfabeci. czyli w okresie. I F. ale butów z pewnością by im nie lizał. Zeitzler.

. 279 . s. kiedy czytałem wspomnienia generała pułkownika Kurta Zeitzlera. Ale cóż. upartego gęfrajtra. [w:] Rokowyje rieszenija (tłum. 159. Wszystko sprowadzało się u nas do walki wręcz. inteligentni ludzie pozwolili. a nawet zostać rozstrzelany.. który zupełnie się nie orientuje w sprawach wojskowych". ale wszyscy bardzo interesująco.. generał pułkownik Zeitzler traktował Hitlera jak idiotę. z niem. Od północy pod Konotopem znajdowała się 2. Był on szefem Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych w czasie bitwy pod Stalingradem. Nasi generałowie opisywali też co mówił. nazwy miast i imiona bohaterów. jak się panu podoba.. Przyjmę każde inne . Wspomnienia naszych generałów to szkoła bohaterskich aktów odwagi. jak pod gradem kul oficer polityczny Sidorow poderwał żołnierzy do walki.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE generałowie pisali o tym. Grupa Pancerna Kleista. ale za swoją głupotę musi pan odpowiadać sam.. Grupa Pancerna Guderiana. Wkrótce jednak zrodziła się wątpliwość: niemieccy panowie generałowie wszyscy jak jeden mąż byli nadzwyczaj mądrzy i doświadczeni. jaka jest różnica między korpusem a brygadą. jak sierżant Pietrow ostatni nabój wystrzelił do atakujących faszystów. Jego wypełnienie utrudniają następujące czynniki. jak porucznik Siemionow skierował swój płonący samolot na kolumnę czołgów. U Niemców za to jakoś nikt nie dokonywał bohaterskich czynów. dlaczego ci rozumni. Niemcy wzięli Kijów i wielki obszar wokół miasta w gigantyczne kleszcze. by wydawał im rozkazy idiota? Po raz pierwszy ta myśl przyszła mi do głowy. ale ja nie będę ponosił za to odpowiedzialności wobec ojczyzny i historii. Herr Zeitzler. Mówiąc krótko. jakie wywoływały u tępego. Milczeli też inni generałowie. siły przeciwnika prawdopodobnie tyle a tyle ludzi i uzbrojenia. wybrałem drugie.. miał pan wyjście.kleszcze zamkną się na tyłach Frontu Południowo-ZachodK Zeitzler. Moskwa O o. Pamiętniki zaś naszych generałów są pisane jak gdyby przez ten sam zespół maszynistek z Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej. Jeśli tak. Wtedy to pomyślałem: a przecież.. jak dla kogoś z ulicy. Dlatego też za bezsensowne posunięcia Hitlera wszyscy oni ponoszą pełną odpowiedzialność. ułatwiają zaś i sprzyjają takie a takie. zestrzeliwują samoloty z karabinu i przebijają widłami baki z benzyną w transporterach opancerzonych. A oto przykład z naszej historii.. Wspomnienia niemieckich generałów to coś w rodzaju zbioru pasjonujących i pouczających krzyżówek.5 Zeitzler formułował raporty dla głównodowodzącego sił zbrojnych..stanowisko.. W tej sytuacji można było podjąć jedno z trzech rozwiązań.szkoła myślenia. W takim wypadku szef Sztabu Generalnego powinien oświadczyć swemu ukochanemu wodzowi.. do mordobicia. a Hitler . Naszym żołnierzom jakoś zawsze brakowało nabojów. jeśli wola. jak gdyby nikt nigdy nie słyszał o sztuce walki czy taktyce. I wszyscy inni.. szeregowy Iwanów: pragnął wstąpić do partii. kto nie wie. Każdy z nich pisał po swojemu. swego najwyższego zwierzchnika. umierając. jak szeregowy Iwanów ostatnim granatem spalił niemiecki czołg. Dla Niemców wojna była rzemiosłem. Hitlera opisuje jako skończonego kretyna: „Pierwsza część mojego wystąpienia została przedstawiona w formie dostępnej dla człowieka. Fuhrerowi: proszę wojować.zgodnie z ich opi278 nią . Sierżant Pietrow także. granatów i wszystkie generalskie memuary zawierają opisy. Dalej następuje wielostronicowy opis genialnych decyzji Zeitzlera (co jest istotnie bardzo interesujące) i reakcji.. Proszę o zwolnienie z obowiązków.). jak to rzucają się oni z siekierą na czołgi. Moim zadaniem jest. od południa pod Kremieńczugiem 1. które w ten sam tekst wstawiają tylko odpowiednie numery dywizji i pułków. Z takiego to a takiego powodu. nie odznaczał się heroizmem. Wspomnienia niemieckich . Sytuacja była jasna ... Oto co z tego wynikło. a więc opisywali ją z profesjonalnego punktu widzenia: nasze siły liczą tyle a tyle. Mądry Zeitzler nie powiedział tego. mogę dowodzić korpusem lub dywizją.był kompletnym idiotą.

. że był to fatalny błąd.A co z Kijowem? Żuków odpowiada bez wahania: . którzy go bronią. Jestem gotów iść dokądkolwiek. Jeśli zaś wojska niemieckie zawrócą i ruszą na Kijów. powinien był protestować! Mógł przecież zachować się jak Żuków. czy też zawrócić na Kijów.Ale jak to zrobić? . że jego posiadacz napisze po wojnie interesujące wspomnienia. że to się nie może udać. towarzyszu. by mieć własne zdanie i bronić go. więc wojujcie. Nie ma nic gorszego dla przywódcy niż znaleźć się w sytuacji. skoro się na tym zna. że rezygnuje ze swego stanowiska: wy. Na tym polega ich przewaga. zostać choćby dowódcą kompanii. Co robić? Opinia szefa Sztabu Generalnego. Główne dowództwo niemieckie staje przed problemem. wolę i odwagę. niż Kijów i półtora miliona żołnierzy. a wtedy spod Kijowa wyjdzie uderzenie. to ów genialny umysł nic nie jest wart. Jakże często generałowie. Guderian nie godzi się z tą opinią. Jeśli wojska niemieckie ruszą na Moskwę. ale mimo to znaleźli się generałowie. . J a k to poddać się? Kijów trzeba utrzymać! Żuków jednak wie.nacierać prosto na Moskwę. Żuków rzeczywiście został zdjęty ze stanowiska. ich tyły pozostaną odsłonięte. co robić . Ten sam czas i miejsce: Kijów. Wspomnienia wszystkich niemieckich generałów łączy jedno przeświadczenie: Hitler był głupcem i zmuszał nas do wykonywania idiotycznych rozkazów. Potem zresztą będzie z uporem twierdził. Stalin dalej nalega. który głupich rozkazów nie wykonuje. politycy. Męstwo generała zaś na tym. zgadza się 281 . Niemieccy generałowie wypełniali każdy rozkaz. Dwie niemieckie grupy pancerne zacisnęły kleszcze pod Łochwicą.. posłać do diabła największego geniusza wszechczasów i wszystkich narodów. wiecie lepiej. Wystarczyło im odwagi. Niech wojuje Fiihrer. korpusu. frontu. I natychmiast doszło do straszliwej katastrofy. Lepiej więc oddać samo miasto. aleja nie będę ponosił odpowiedzialności wobec narodu i historii. Ale skoro tak sądził. żeby myśleć i wypełniać tylko te rozkazy. Osobiście lubię Guderiana. do czego Niemcy nie są przygotowani. Jeśli generał ma się za geniusza. które wiodą ku zwycięstwu. mnie proszę zwolnić! Ale mądry i przezorny Guderian wykonuje rozkaz bez protestu. To było ich słabością. Męstwo prostego żołnierza polega na tym.jak Apanasienko czy Żuków . gdzie ważyły się losy wojny. generała armii Żukowa była następująca: niezwłocznie wyprowadzić pięć armii spod Kijowa. Nie rozstaję się z jego książkami. Ale oprócz rozumu generał powinien mieć charakter. będzie to stratą czasu i nacierać na Moskwę trzeba będzie w błocie i śniegu. ale waszych absurdalnych rozkazów nie zamierzam wypełniać.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE niego i pięć radzieckich armii znajdzie się w kotle. Tak rzeczywiście było. Ale tylko ten generał zasługuje na miano wielkiego i niezwyciężonego. Ale Żukowa już nie było. Wasi żołnierze potrafią myśleć? Świetnie. Nasi generałowie byle rozkazu nie wypełnią. armii. My za to mamy myślących generałów. Towarzysz Stalin zafrasowany podrapał się w głowę. którzy .nie może pojąć towarzysz Stalin. Prawdę mówiąc. który prowadzi kraj ku katastrofie. ryzykując życie. kiedy całe otoczenie mu potakuje. ale wypełnia idiotyczne rozkazy Fuhrera.. VI Z atrzymajmy się jeszcze chwilę przy opisywanej sytuacji. Rzecz godna podkreślenia: Stalin przed wojną przetrzebił generalicję. Jaki z niego pożytek? Chyba tylko taki. I wtedy Żuków oświadcza. by wykonywać rozkazy i iść śmiało na nieprzyjacielskie bagnety. historycy na Zachodzie chełpią się: nasi żołnierze potrafią myśleć! A rosyjskiego głupiego Wańki nikt myśleć nie nauczył. który doprowadził do klęski. jak chcecie.potrafili. jedno i drugie posunięcie jest śmiertelnie niebezpieczne. a potem wysyłał Żukowa tam. które odetnie Niemców od baz zaopatrzenia. pułku. że bez280 względnie należy ruszać na Kijów.Kijów musi się poddać! Stalin jest oburzony. Więc co robić? Hitler uważa. W 1942 roku zaś Stalin mianował go swoim zastępcą.

I co? Wypełnicie rozkaz głównodowodzącego? Nie. Ale generał armii Rokossowski nie ma zamiaru wypełnić rozkazu trzech marszałków . Z wielkim powodzeniem. skierują jako szeregowego do batalionu karnego. ale oni. trwają przygotowania do najpoważniejszej operacji w dziejach drugiej wojny światowej. okazali się ludźmi zastraszonymi i niczym prości żołnierze ślepo wykonywali rozkazy... napisać pamiętnik: głupi Stalin wyznaczał głupie zadania. Oto opinia generała porucznika Siegfrieda Westphala: „W ciągu lata i jesieni 1944 roku armia niemiecka poniosła największą w swojej historii klęskę. którzy potrafiliby nie tylko myśleć. To zgrupowanie wojsk zostało całkowicie zniszczone. Po pewnym czasie znów zostaje wezwany do gabinetu Stalina. On zadania nie wykona. I ie tylko zresztą Apanasienko i Zukow umieli przeciwstawić się Stalinowi. Myśli. nie dostrzega własnych błędów. W związku z rozbiciem GA «Środek» w krajach nadbałtyckich została odcięta GA «Północ»". nie wiadomo dlaczego. gdzie poddawa282 N. Niech go skażą na śmierć. Można się nie sprzeciwiać. Generał armii Konstanty Rokossowski potrafił sprzeciwić się nie tylko wodzowi. Teraz wzywają po kolei dowódców frontów i wyznaczają im zadania. A niech cię diabli wezmą! Rób. a potem. wsadzą do więzienia. Niech go odwołają ze stanowiska. Przychodzi czas na Rokossowskiego. Nie wypełnię.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE z każdą jego decyzją i jeszcze ją chwali. Generał Rokossowski wychodzi. po śmierci Stalina. Najrozsądniejszy człowiek w takich okolicznościach traci orientację.. A Rokossowski ma własną koncepcję. gdzie jeszcze raz powtarzają mu. to może po takiej operacji ostałoby się choćby kilku. Żukowa i Wasilewskiego.. Myśli. jak uważasz. 22 czerwca Rosjanie przeszli do przeciwnatarcia na froncie Grupy Armii «Środek». siedział w celi śmierci. Nie.6 Pisze generał pułkownik Heinz Guderian: „Klęska zaczęła się 22 czerwca.. krnąbrnemu generałowi proponują. ale sprzeciwić się swemu wodzowi. Rzecz doprawdy niezwykła. A jest o czym pomyśleć. Wychodzi. wszystko obmyślili. Mamy czerwiec 1944 roku. Fiihrer przed wojną nie przeprowadzał czystki wśród swoich generałów. a może i całej ludzkości ... Generał Rokossowski tego zadania nie wykona.ofensywa białoruska. Można przecież nie ryzykować. Wszyscy są tego samego zdania. by wyszedł do przyległego pokoju i przemyślał swoją decyzję. 257-258.naczelnego wodza i dwóch jego zastępców. Właśnie w taki ślepy zaułek zaprowadziła Hitlera jego polityka kadrowa. poważniejszą nawet niż pod Stalingradem. Oto korzyść płynąca z czystki: gdyby Hitler przed wojną urządził noc długich noży swoim generałom. Pierwszego dnia 25 niemieckich Ibid. a ja miałem własną koncepcję. lepszą niż plan Stalina. wejdźcie. 283 I Rokossowski tak właśnie zrobił. s. gdyby ich parę tysięcy wystrzelał. Można wypełnić rozkaz Stalina i jego zastępców. chodzi tylko o cenę i dzień zwycięstwa. ale także całemu jego otoczeniu. vni . Losy wojny są już przesądzone. Znów polecają mu wyjść i przemyśleć wszystko jeszcze raz. Nie chciałby się tam znaleźć jeszcze raz. Żuków i Wasilewski. zdegradują. której on nie zrozumiał i nie docenił. no go torturom.. Wdawać się w spór ze Stalinem to śmiertelne ryzyko. wzięli pod uwagę. A tu jeszcze wspierają Stalina najbliżsi współpracownicy i doradcy. Rokossowski długo się namyślał. że jego zadaniem jest. zaplanowali. Cóż. Mieliście dość czasu? Proszę. Stalin i dwaj jego zastępcy. Byli także inni. Przeszedł już przez lochy oprawców.

Stalin nie dał mu Złotej Gwiazdy ani za Smoleńsk. na wschodnim w tym samym czasie . I oto gigantyczne kolumny niemieckich żołnierzy (nie wychudzonych po pobycie w lagrach.8 Chodzi o ten sam okres. 29 czerwca 1944 roku. W okresie od 1 czerwca do 31 września 1944 roku straty wojsk niemieckich na froncie zachodnim wynosiły 293. W tydzień po rozpoczęciu operacji. Mellenthin. Hitler posiadał doborową kadrę generałów. jak i pod koniec wojny.za osobistą żołnierską odwagę w obliczu wściekłości i dzikiego uporu Stalina.802 żołnierzy. Żukowa i Wasilewskiego!) nie udało się już zaćmić. Gwiazdę Bohatera ZSRR . dt. Stalin nakazał dokładnie sprzątnąć moskiewskie ulice po przejściu kolumny niemieckich jeńców. dlatego polewaczki od dawna nie wyjeżdżały na moskiewskie ulice. ale takich jak Stalin nie miał zarówno na początku. Londyn 1953. ale i GA «Północ» znalazła się w katastrofalnej sytuacji". s. ani za Stalingrad. ani za Moskwę. H. Zawsze: i na początku wojny. A to już heroizm najwyższego rzędu. A była ona jednym z największych wydarzeń wojennych. Ale Stalinowi i to wydawało się za mało. jej realizacji i późniejszych działań przejawił mądrość. Naczelny Wódz polecił wydać benzynę z nietykalnej rezerwy Biura Kontroli Zewnętrznej. op. Zamykały ten pochód nie używane od trzech lat polewaczki. choć należałoby tak zrobić. To był odpowiedni kandydat do poprowadzenia Defilady Zwycięstwa. Guderian. za zwycięstwo nad Hitlerem i jego feldmarszałkami. Z niezrozumiałych powodów Chester Wilmott w swojej książce «Bitwa o Europę» zapomniał o tej operacji. Ani jednego. za nimi niezliczone rzesze żołnierzy. że generałowie Stalina stali pod względem przygotowania nieporównanie wyżej niż generalicja Hitlera. liczyło się tylko zwycięstwo. benzyna też. lecz genialny. Ale tak nadzwyczajna okazja wymagała odpowiedniej oprawy. Wszystko szło na front.. by bronić swego punktu widzenia nawet wobec Stalina.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE dywizji po prostu zniknęło. Niemcy przegrały dlatego. i podczas jej zwycięskiego końca w Armii Czerwonej byli generałowie. Gwiazdę marszałkowską otrzymał za talent dowódczy. kiedy to zachodni sojusznicy wyrazili wątpliwość co do dokładności radzieckich informacji na temat liczby wziętych do niewoli jeńców. 284 .916. Męstwo i odwaga osobista to jeden z podstawowych elementów składowych tego przygotowania. nieporównanie ważniejszym niż desant w Normandii. Rokossowski podczas przygotowań do ofensywy białoruskiej. 339.. lecz prosto z pola bitwy) przepędzono ulicami Moskwy. ani za Kursk. za szerokość perspektyw strategicznego myślenia. Na czele kolumny szli niemieccy generałowie i cale pułki oficerów. że plan Rokossowskiego był nie tylko doskona7 8 ty. inicjatywę i odwagę. generał armii Rokossowski został wyróżniony brylantową gwiazdą marszałka Związku Radzieckiego. 352. którzy mieli głowę na karku i dość męstwa w sercu. Jak w wypadku operacji bojowej.. Nie tylko GA «Środek». Ale geniuszu Rokossowskiego w operacji białoruskej (przeprowadzonej wbrew rozkazom Stalina. Już w drugim dniu ofensywy białoruskiej Stalin zrozumiał.860". w czasie fatalnego lata i tragicznej jesieni 1941 roku. s. Wówczas Stalin polecił pokazać tych jeńców całemu światu. tak więc 30 lipca 1944 roku świeżo upieczony marszałek otrzymał swoją pierwszą Złotą Gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego. Żeby nie został na stołecznym bruku choćby ślad błota z ich butów. Ze względu na swój rozmach i znaczenie.7 Wypowiada się generał major von Mellenthin: „22 czerwca Rosjanie uczcili trzecią rocznicę naszej inwazji na Rosję potężnym natarciem czterech frontów w składzie 146 dywizji piechoty i 43 brygad pancernych. Panzer Leader.. W czasie wojny stolica odwykła od takich luksusów.

. a już zgromadzeni wygrzebują z pamięci historie o braku przygotowania Armii 286 N 1 Czerwonej do wojny i przerażeniu Stalina. W tych czterech słowach zawiera się cały brudny fałsz. że Stalin był słabszy i głupszy od Hitlera. 1939 asze wojenne legendy są pokrętne i zawiłe.słabszego. że w latach czystki padli ofiarą najlepsi dowódcy Armii Czerwonej. Zapytajmy pana ministra. zapytajmy pracowników Głównego Zarządu 287 .OCZYSZCZENIE Rozdział 21 Dziwny Blitzkrieg Raz jeszcze ku granicom mglistym Tabory ciągną poprzez mrok. Wystarczy. Cały świat rozumie doskonale. kwintesencję wszystkich wymysłów marksistowsko-hitlerowskiej propagandy. nasi generałowie głupsi od hitlerowskich. Wystarczy wspomnieć rok 1941.. na czele sił zbrojnych i państwa stał tchórzliwy Stalin oraz ciemni prostacy bez żadnego doświadczenia. strasznie się bał. Bo czy kretyni mogli wnieść wystarczający wkład w rozgromienie hitlerowskich wojsk? Na rocznice i uroczystości związane z wojną Rosja nie jest zapraszana. Komunizm znowu jest tak blisko Jak w dziewiętnastym. Mówi się: przecież nie byliście przygotowani do wojny.. A nasi agitatorzy. To był rok.. że Związek Radziecki był gorzej przygotowany do wojny niż Niemcy. Więc po co was zapraszać? Jeśli cokolwiek zdziałaliście podczas wojny. by jakiś komunista czy hitlerowiec przywołał któryś z nich. numer 4 z 1995 roku. Opowieści o tym. zastępując ich ciemnymi tępakami. jakże mogło być inaczej? Naturalną koleją rzeczy wypływa stąd jeszcze jeden fałszywy wniosek: że Stalin bał się Hitlera. Bowiem człowiek rozumny nie może bać się durnia. lecz ktoś inny. Z owego zdania wynika. Wasi Simonowowie. Uwielbiają to podkreślać i napawać się treścią tych słów. wasza armia została pozbawiona dowódców. który ostrzegał. Szołochowowie na rozkaz partii komunistycznej roztrąbili na cały świat historyjki o unicestwionych geniuszach. nie wiadomo dlaczego. Te powiązane ze sobą mity wzajemnie się potwierdzają. Skoro wytrzebiono genialnych wodzów. Owo krótkie zdanie każe wierzyć. trząsł się ze strachu. całe kłamstwo o wojnie. Wydawcą czasopisma jest Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. braku przygotowania. a tłum zaraz sobie przypomni inne opowieści. Weźmy „Wojenno-istoriczeskij żurnał". Zaledwie socjalistyczny agitator zdąży wymienić nazwisko Tuchaczewskiego. Niekricze.. że wygraliśmy wojnę nie my. z wielokropkiem... jakie są tego przyczyny. STRACH PRZED WEHRMACHTEM. Michail Kulczycki. Te cztery słowa stanowią zwieńczenie. a silny .. to tylko ze strachu. Tak właśnie to napisano. Wspólne przesłanie tych historii jest zawsze takie same: Stalin bał się Hitlera. przerażeniu Stalina.. by w wyobraźni słuchaczy odżyła postać genialnego Tuchaczewskiego. wydrukowany ogromną czcionką tytuł: STALIN CZUJE. Widzimy tu rozciągający się na dwie kolumny.. znajdują szczególne zadowolenie w powtarzaniu w kółko: Stalin się bał. Kłamstwo jedzie na kłamstwie i kłamstwem pogania. że Armia Czerwona była słabsza od Wehrmachtu. wiążą się nierozerwalnie z innymi opowieściami: że Związek Radziecki nie był przygotowany do wojny.

Całe zdanie jest zbyt długie. co głoszą teraz i wszystko. Mało tego. który liczy sobie tysiące generałów i pułkowników. okrążonej Rosji! Nie zwlekajcie! A przecież to bzdura. A stanowisko w tym wypadku może być tylko jedno: spójrzcie tylko na Goebbelsa! Cóż to za głupiec! Jak dalece nie potrafił nas docenić! Zobaczcie. Związek Radziecki zaś był najbogatszym krajem świata. w którym nic oprócz nazwy się nie zmieniło: kochani towarzysze. wszyscy zazdrościli nam i zazdroszczą obfitości surowców naturalnych. jakie terytorium zajmuje? I któż to okrążył Rosję w 1941 roku? Chyba nie Adolf Hitler. czy któryś z was może pokazać Rosję na mapie? Jeśli tak. Czytajcie o zastraszonej. Instytut Historii Wojskowości. nasze czasopismo objawia całemu światu. Rosja w okrążeniu? Kto potrafiłby dokonać takiej sztuki? Towarzyszu ministrze obrony uczyliście się w szkole geografii? Pokazywała wam nauczycielka Maria Iwanowna Rosję na mapie? Zdajecie sobie sprawę. co Goebbels pisał w 1941 roku. I o armii pozbawionej dowódców. więc skraca sieje. tytuł zaś rozciąga się na dwie kolumny. wprowadzając wielokropek i obyczajem brukowej prasy skleja się bijący w oczy tytuł: STALIN CZUJE. formy. Bez względu na wszystkie ich podboje.1 I znowu to samo: Goebbels zanotował to małymi literami.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Politycznego.Finlandia i Rumunia . bez których prowadzenie wojny jest niemożliwe. rosyjskie Ministerstwo Obrony obowiązane jest tę opinię powtarzać. Nie ma w tym nic złego. nr 1/1996. a nawet ducha. które Goebbels zanotował na własny użytek.. Drodzy towarzysze. Dlaczego więc wy. A teraz znaleźli potwierdzenie swoich tez w dziennikach Goebbelsa z 1941 roku. ss. oceńcie łaskawie sytuację.okrążyli Rosję. i to jeszcze wybijając je w tytule? Mamy nasz rodzimy Sztab Generalny. To Niemcy były odcięte od wielu źródeł surowców o strategicznym znaczeniu. kierowane przez niego ministerstwo. „Wojenno-istoriczeskij żurnał" publikuje tekst hitlerowskiego ministra propagandy jako poważne i cenne źródło informacji. na mapie świata z 1941 roku są one zaledwie niewielkim skrawkiem. podległe mu ministerstwo i redakcja wyraźnie zaznaczą własne stanowisko. Wszystko. milczycie. Ministerstwo Obrony. Czyż nie? Nasze Ministerstwo Obrony publikuje w swoim czasopiśmie dzienniki Goebbelsa. To. co minister propagandy Trzeciej Rzeszy zapisywał małymi literami. pozostaje w idealnej zgodności pod względem treści. kiedy w waszym czasopiśmie ukazują się podobne tytuły? To Niemcy wiosną 1941 były okrążone i zablokowane. możecie sobie przeczytać! A skoro Goebbels tak powiedział. panowie generałowie i pułkownicy. Porównajcie powierzchnię naszej ojczyzny z powierzchnią Niemiec. Ministerstwo Obrony Rosji podnosi do rangi tytułu i drukuje olbrzymią czcionką. A nasi towarzysze znów sięgają po największe czcionki. 42-43. że minister. najobrzydliwsze stwierdzenia. stosunek do opublikowanego materiału. 289 A . I o przerażeniu Stalina. dysponujący trzema tysiącami czołgów? I chyba nie przepotężni sojusznicy Hitlera . 288 II oto zapis z dziennika Goebbelsa z 29 kwietnia 1941 roku.. STRACH PRZED WEHRMACHTEM. „Krasnaja zwiezda" od dziesiątków lat wbijają nam do głowy brednie o braku przygotowania. który już się palił Hitlerowi pod tyłkiem. pod warunkiem jednak. Minister obrony Rosji. również opublikowany w wymienionym czasopiśmie: ROSJA W OKRĄŻENIU ZACHOWUJE SIĘ BARDZO BIERNIE. prywatnie. co za brednie wypisuje! Czy takie stanowisko zajął minister obrony Federacji Rosyjskiej? Bynajmniej. Sztab Generalny oraz nasi oficjalni historycy wojskowi w pełni solidaryzują się ze stanowiskiem Goebbelsa. Oprócz tego jeszcze w 1939 roku mądry Stalin zapewnił sobie po cichutku »Wojenno-istoriczeskij żurnał". by zacisnąć kleszcze? Po co więc publikujecie takie brednie. skąd wam to przyszło do głowy? Nasi marksiści wcale nie będą tego ukrywać: tak powiedział Goebbels! Proszę. „Wojenno-istoriczeskij żurnał".

tchórzliwych rosyjskich królikach zahipnotyzowanych przez niemieckiego węża.. to czy rosyjski minister obrony może się jej sprzeciwić? A Główny Zarząd Polityczny. lecz kłamca. że szybko się z nimi rozprawimy". Zapis z 4 maja 1941 roku: „1 maja w Moskwie odbyła się defilada wojskowa. każdy sposób jest dobry. dlaczego miałby być odmiennego zdania? 7 maja: „Stalin i jego ludzie zamarli w bezruchu. że byli w błędzie. Nasz naród to biedacy. Jeszcze w lipcu 1941 roku przejrzał na oczy.itd. historia już ich ukarała za głupotę i pychę. Wszystkie te gebelsowskie brednie. te ohydne kalumnie. jak i Goebbelsa. Dlaczego o tym nie pisze organ rosyjskiego Ministerstwa Obrony? Dlaczego nasi marksistowscy generałowie. że istnieją dwa rodzaje dzienników Goebbelsa. niczym króliki zahipnotyzowane przez węża. tym lepiej. Rosjan. W 1941 roku Hitler i Goebbels głosili tego typu opinie z głupoty. publikując jakieś brudne pomówienia.. I ministerstwo znów przyklaskuje. W dziennikach z 1941 roku widzimy Goebbelsa. Mało tego. którzy uważnie słuchali. A wy nadal wierzycie w przewidywania. nie doceniając ZSRR. Ci. cierpiący na atrofię uczuć narodowych. z Głównego Zarządu Politycznego. radzieckiej armii i jej głównodowodzącego. to to. bez trudu usłyszeli w nich strach przed przyszłością. Dla wszystkich z wyjątkiem naszych generałów i pracowników Głównego Zarządu Politycznego. To rzecz dla wszystkich oczywista. zgadza się z nią. a przecież niejaki Adolf Hitler uważał nas wszystkich za przedstawicieli niższej rasy. Towarzysze rosyjscy generałowie. oficerowie polityczni i pracownicy propagandy do dziś powtarzają bajeczki o sparaliżowanych strachem. wybaczmy tępogłowym hitlerowcom takie zapiski. Wojna bardzo szybko nauczyła wielu rzeczy zarówno Hitlera. Zrozumieli. wyświadczając w ten sposób przysługę hitlerowcom? Dlaczego nasz Główny Zarząd Polityczny i związani z nim historycy opisują hitlerowców jako ludzi mądrych. Nasz minister obrony jednak zniesławia Rosję. przytaczając swoje fantastyczne dane liczbowe. Biedacy zupełnie stracili rozum!". którzy zupełnie stracili rozum. a jak to robi? Cóż. a nas jako otoczonych ze wszystkich stron. Ale wy rozumiecie chyba. Potem jednak niemiecki minister propagandy przyznał się do owego błędu: Hitler się mylił i uświadomił to sobie pod koniec swego nikczemnego żywota. Ale towarzysze z ministerstwa. który się myli. Jedne obejmują czasy p r z e d . że Goebbels się mylił. Towarzyszu ministrze. Zmądrzeli. by rozszedł się cały nakład wydawanego przez nie pisma. publikowane są w kolejnych numerach wspomnianego tylekroć czasopisma. To dobra okazja. Co jest jednak ciekawe. nawet nie troszcząc się o prawdopodobieństwo owych pomówień. Nasi generałowie. wygłaszano płomienne przemówienia i peany na cześć wielkiego Stalina. z redakcji niczego nie zrozumieli. słabych. Goebbels popełnił straszliwy błąd. a drugie p o. itp. Czy i to będziecie publikować? Wybijecie w tytule? foebbels nie spuszcza z tonu. zacofanych i trzęsących się ze strachu głupców? Każdy redaktor brukowca. silnych i ufnych w rychłe zwycięstwo. stara się. Rosjanie usiłują wywrzeć na nas wrażenie. Więc dlaczego nie słyszę waszego śmiechu? Czemu te ohydne pomówienia publikujecie najzupełniej serio? Przepowiedniom Goebbelsa zadało kłam męstwo narodów Związku Radzieckiego. Rosyjskie Ministerstwo Obrony jest zainteresowane tylko tym. prawdę o wojnie wykręcają niczym kota ogonem. waleczność naszej armii." . by kłamstwo w tytule jak najbardziej przypominało prawdę. Skoro Goebbels wyraził taką opinię. żeby go wyśmiać. Pod koniec? Już w 1942 roku Fuhrer zaczął śpiewać inaczej. Nasze Ministerstwo Obrony powtarza także i tę opinię. które się nie spełniły? 290 ni Goebbels się zachłystuje. 291 . Towarzysze z ministerstwa wiedzą: im bardziej obrzuci się swój kraj błotem. To nie jest po prostu kłamca.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE bezpłatną i nieograniczoną pomoc Ameryki. Oto zapis również z 29 kwietnia 1941 roku: „W Finlandii Rosjanie okazali się niewiarygodnymi dyletantami i sądzę..

którzy pokonali hitleryzm. Ministerstwo Obrony i Główny Zarząd Polityczny . Grigorij Naumowicz pisze: „Dzisiaj wielu «mędrców» opisuje na łamach prasy i książek czasy mojego pokolenia jako czasy strachu i uległości. Jego odpowiedzi były precyzyjne niczym wzory matematyczne. kieruję pytanie: czy wolno. zrozumiałej dla mnie formy. tak traktować własną ojczyznę? oto w „Krasnej zwieździe" czytamy tekst reżysera Grigorija Naumowicza Czuchraja pod tytułem: NIE JESTEŚMY POKOLENIEM TCHÓRZY. kretynami. powiedzcie mi. Dlaczego? IV propaganda Ministerstwa Obrony Rosji prześcignęła resort Goebbelsa w opisach głupoty. kraju i armii przed napaściami waszego pisma? Choć kraj nasz jest zaiste zdumiewający: wszyscy wstydzimy się za państwo. który odważy się wystąpić przeciwko potwarzom Goebbelsa i Głównego Zarządu Politycznego? Oficerowie Ukrainy. ukochana i wspaniała ojczyzna! Podtrzymajcie mnie. Właśnie od tych dzienników zacząłem tę książkę.nie. czy są w waszych szeregach odważni? Oficerowie Białorusi. bezsilności i tchórzostwa narodów naszej ojczyzny. bracia kochani. proszę. ale wystarczy. To kłamstwo. [. panowie oficerowie. Do wszystkich was.czym można wyjaśnić postępowanie Stalina przed wojną i w pierwszych miesiącach wojny? Grigorij Konstantinowicz patrzy w podłogę. którzy opisują nasz naród jako słaby. czemu milczycie? Przecież i o wasz honor toczy się spór. by uczciwi obywatele zebrali się przed budynkiem ministerstwa i zażądali odpowiedzi generałów na pytanie. którym odebrało rozum. zahipnotyzowanymi królikami! Rosyjscy oficerowie. prawda o naszych dowódcach i głównodowodzącym.. widocznie szukał prostej. biedakami. nie śpieszył się z odpowiedzią.Proszę powiedzieć .] Spotkania z Żukowem zapadły mi w pamięć na całe życie. poprzyjcie! Bo ja krzyczę na cały świat. dlaczego paragrafów o walce z faszyzmem nie stosuje się wobec Ministerstwa Obrony i wszystkich zasiadających w nim marksistów-hitlerowców z atrofią sumień? Panowie oficerowie. Nie byliśmy tacy znowu tchórzliwi. w których sprzedaje się organ ministerstwa? A także postawić przed sądem naszych oficjalnych historyków wojskowości. kiedy zweryfikował swoje błędy.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE który sam jest w błędzie. który przejrzał na oczy.. . Jest tam prawda o naszej armii i narodzie. Przyjaciele i bracia! A przecież to nasza wielka. Czyż nie pora więc. Chciałem pokazać go w swoim filmie. czy znajdzie się wśród was śmiałek. gdyż nie publikują Goebbelsa z okresu.pytałem . żeby minister obrony wyzwał naszych ojców i dziadów. I właśnie Goebbelsa z tego okresu marksiści-leniniści z jakichś powodów intensywnie publikują i lansują. Goebbels w końcu przyznał się do błędów. Interesowała mnie osobowość Stalina. Pomyślałem: to jest nietaktowne pytanie (wówczas bardzo wiele rzeczy dotyczących początku wojny pozostawało niezna293 A 292 . Ale rosyjskiemu Ministerstwu Obrony i ministrowi osobiście prawda o naszej ojczyźnie z jakichś powodów się nie podoba. komu służycie? Dla jakiego wywiadu pracujecie? I kto. to dzienniki Goebbelsa. głupi i tchórzliwy? Chciałbym wiedzieć. będzie bronił godności narodu. której ten sobie wówczas nie uświadamiał. że nie jesteśmy głupcami. milczał chwilę i potem dopiero zaczynał mówić. tchórzami. Dzienniki zaś z 1945 roku. Dzienniki z 1941 roku świadczą o głupocie autora. Or 'ficjalna a my jak jeden mąż obetrzemy sobie gęby czapkami i więcej o żadnym wstydzie nie ma mowy. od wystraszonych królików. Moje pytania bywały czasem naiwne i głupie. jakie są motywy ich postępowania? I czy nie czas podpalać kioski. Żuków zwykle wysłuchiwał ich uważnie.

Z tego. To on właśnie pomógł Chruszczowowi zdobyć władzę. samolotów ani karabinów.albo nie wierzę. Grigoriju Naumowiczu. Od pięćdziesięciu lat słyszymy o tysiącach niepokojących informacji. Żuków. a ja. ale potwierdził opowieści o tchórzostwie Stalina. Gdyby wspomnienia Żukowa ukazały się za kadencji Chruszczowa. W jakiejś marksistowskiej głowie zaświtała ciekawa myśl: Stalin straszliwie bał się napaści. Bez zgody Żukowa nie byłoby w ogóle XX zjazdu KPZR. zdementował bajeczki Chruszczowa na temat globusa. 2. że na niego napadną. 19 września 1995 r. ile ich mieliśmy.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nych i niejasnych). także nie uważał się za tchórza. Jeśli nie pierwszym. A strach jest złym doradcą". w której możliwość absolutnie nie chciał uwierzyć! Tę myśl podchwycili inni mędrcy. Gdzie się wówczas podziały tak wychwalane żukowowskie cnoty . on wyraził zgodę na „Krasnaja zwiezda".prawość i odwaga? A kiedy Chruszczow kłamał. zwolennikiem nowego pierwszego sekretarza. i Niekricz. za Gorbaczowa pisałby coś innego. A Żuków też nie wyjawił prawdy. W okresie XX zjazdu KPZR Żuków był po Chruszczowie drugim człowiekiem w państwie. Czuchraj. z którego ohydy nasz naród do dziś się jeszcze nie otrząsnął. i Goebbels. Jeśli brakowało karabinów . siedzę za piecem cichuteńko jak myszka . że tylko Stalin się bał. siedząc w prezydium. Jeśli samolotów i czołgów było mało. VI Chruszczow. Spróbujmy zestawić dwie opinie głoszone przez komunistyczną propagandę: 1. ma się rozumieć. Stalin nie wierzył. Grigoriju Naumowiczu. że Stalin jako głównodowodzący posługiwał się globusem. Jedno z dwojga: albo wierzę. które docierały do Stalina różnymi kanałami. I inżynierowie ludzkich dusz głoszą przez dziesięciolecia: nie wierzył w napaść. a więc nie boję się nikogo. Jestem odważniejszy niż Stalin. Ogłoszenie wszystkich demaskatorskich rewelacji Chruszczowa na temat Stalina było możliwe jedynie za zgodą Żukowa i przy jego aktywnej pomocy. siedzę na piecu i przygrywam sobie na bałałajce. Żuków też milczał. Po odsunięciu Chruszczowa od władzy Żuków nagle znowu stał się stalinowcem. Poza tym. wynika. na uczciwość Żukowa w tym wypadku trudno się powoływać. tchórzliwość potwierdzić. 294 ujawnianie stalinowskich błędów i wypaczeń. nie należę do pokolenia tchórzliwych. i Czuchraj opowiadają o tym. klaskał. Mało tego. 295 I . Żuków na pewno nie chce o tym mówić. Zwróćmy uwagę na pewne rozbieżności. Ale my pozwolimy sobie w to wątpić. Stalin nie wierzył ostrzeżeniom o niemieckiej napaści. Ale tego Chruszczow jakoś nie zrobił.powiedzieć. Stalin bał się. To nie ulega wątpliwości. i Żuków. należało podać konkretne liczby. Kiedy więc Chruszczow opowiadał. że na mnie napadną i dlatego się boję. Sam Czuchraj to człowiek niezwykłej odwagi. Grigorij Konstantinowicz podnosi na mnie spojrzenie i wyraźnie wypowiada słowa: . że na mnie napadną. mówiąc.Stalin bał się wojny. Czyżby miał tak słabą pamięć? Za Stalina Żuków był stalinowcem. towarzysz Żuków nie zaprotestował. że Stalin bał się Hitlera. 2 No proszę! Pokolenie Czuchraja do tchórzliwych nie należało. jego pierwszy zastępca. że brakowało nawet karabinów. co mówi jeden i drugi. Za Chruszczowa nagle stał się zagorzałym antystalinowcem. Po prostu taką linię polityczną przyjął Wydział Ideologiczny KC KPZR: globus zdementować. że Armia Czerwona miała mało czołgów i samolotów. W swoich wspomnieniach nie podał liczby naszych czołgów. ale bał się jej. dobrze to pan wymyślił: Stalin był tchórzem. byłyby całkiem inne niż za czasów Andropowa. Za Breżniewa Żuków pisał jedno. że na niego napadną.

to znaczy. towarzysza Mierkułowa. że skrada się do niego wilk. 50. zjeżona sierść . nr 6/1989. że Stalin był przerażony. często współistnieją zgodnie na jednej stronicy. Jeśli tuż pod waszym oknem ktoś ostrzy siekierę. I zaraz pojawia się drugi wizerunek tego samego człowieka z tych samych czasów: beztroski wódz który kompletnie lekceważy nadciągające zagrożenie. że nastąpi.. J. ostrzegają go. Nie wpadać w panikę! Wyczuwamy tu szyderstwo: co za głupiec z tego Stalina. J. I. że wierzył i nie wierzył jednocześnie. a Stalin wciąż w nią nie wierzył. zatytułował jeden z rozdziałów swojej książki: „Spokój! Bez paniki! Gospodarz o wszystkim wie". Jeden wyklucza drugi. który zachowuje olimpijski spokój i lekceważy wszystkie ostrzeżenia. To nie «źródło».". lecz dezinformator. a Stalin w nią nie wierzył. nie śpi głębokim.S. kto się boi. I znów ten wzgardliwy ton: co za tchórz z tego Stalina. Ale to dwie różne sytuacje. oczka przymknął z rozkoszy i pomrukuje zadowolony. Moskwa 1964. I tę notatkę przytacza się na potwierdzenie faktu.. 297 296 . sporządzoną niecały tydzień przed niemiecką inwazją: „Do tow. że to zrobią! Pewien mój szacowny krytyk w stopniu generała pułkownika dowodził. który upomina wszystkich. a na potwierdzenie tego faktu przytaczał słynną notatkę Stalina na informacji agenturalnej. Jednocześnie.4 Tymi zdaniami historyk brytyjski. Przypomnijmy sobie. Był pewien. że nie wierzy w żadne wilki i nie boi się ich. który nie chciał obrazić ministra bezpieczeństwa państwowego. Możecie posłać wasze «źródło» ze sztabu lotnictwa niemieckiego do ciężkiej ch-ry. że po drugiej stronie granicy coś się szykuje. Żuków nie może się dobudzić Stalina. W znanym nam już czasopiśmie Stalin i cały nasz naród przedstawieni są jako zastraszone króliki. zdecyduj się: albo Stalin wierzył w napaść i dlatego się bał. że wojna się nie zacznie". poinformował go o niemieckiej napaści. Erickson. s.i pomrukującego beztrosko. że zostanie napadnięty. pazury gotowe rozorać psi pysk w obronie kociego życia. pułkownik profesor Starinow opowiada. że się boi. 42. I ktoś taki wierzy od razu. Wreszcie mu się udało. W jednym chwytliwym tytule. Bał się. Dwa różne stany.. czy pośle nas do. To skrót towarzysza Stalina. Starinow. A nam opisują Stalina i śmiertelnie przerażonego . lecz bał się. a on nie wierzy w niemiecką napaść! I zaraz autor rysuje obraz przerażonego Stalina.. czy będziecie spać spokojnie? Ten. jak zameldowano dowódcy Zachodniego Specjalnego Okręgu Wojskowego Pawłowowi. ale się jej bał. A jeśli zrobi to drugie. by nie wpadali w panikę. 3 W pamiętnikach Żukowa czytamy. s. a Pawłów na to. odpowiedział: „Spokój! Bez paniki! Gospodarz o wszystkim wie". spokojnym snem.. Miny żdut swojewo czasa.. jak wygląda wystraszony kocur. Londyn 1977. aż tu nagle dowiadujemy się. gdyż czeka na nią zdjęty strachem.. powołując się na Stalina. znaczy. Skrót w tekście nie pochodzi ode mnie. że „tragicznej nocy 22 czerwca Stalin spał spokojnie.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Oto obraz Stalina. The Road to Stalingrad. John. Ba.. Opisy Stalina przestraszonego i Stalina całkowicie opanowanego. Bo wychodzi na to.ogon zadarty. że uprzedzał Stalina o spodziewanej napaści. że Stalin był śmiertelnie wystraszony.5 I przedstawia wybitny brytyjski historyk Stalina jako człowieka.? Jeśli się schowa. Nastraszmy małego chłopca. którego pies zapędził do kąta: zadarty ogon. Co chłopiec zrobi? Schowa się pod kołdrę. Mierkułowa. Budzi go każdy szelest. ale nie wierzył. ani pomylić. Nie można ich ani połączyć. że godzina wybiła. wierzy w nieuchronność niemieckiej inwazji i jest kompletnie spanikowany. albo nie wierzył i dlatego się nie bał.. którego wszelkie posunięcia dyktowane są strachem. że napadną. Niemcy rozpoczynają wojnę. żeby porąbać was na kawałki. zjeżona sierść. profesor John Erickson. który 3 4 5 „Wojenno-istoriczeskij żurnal". Oto nasz słynny dywersant okresu wojny. w jednym akapicie czy zdaniu. Kiedy indziej zaś rozleniwiony kocur wygrzewa się na słoneczku. jaki nam rysują: człowiek śmiertelnie przerażony..

działając zza wysp. Ludzie powodowani strachem mogą zacząć umacniać twierdzę. nie próbujecie chyba ze strachu wyłamać drzwi wejściowych? Dobrze to marszałek Żuków wymyślił: Stalin bał się Hitlera. bo zimą Niemcy nie potrafili wojować. co to takiego przeciągająca się wojna partyzancka w lasach wokół Briańska. Ale dosłownie w przeddzień wojny wszędzie je rozminowano. Ten. chem. I że Stalin był tchórzliwy. wśród bagien Białorusi. Cały kraj zalewał się łzami. coś tu nie gra. to powinien w czasie pokoju stworzyć bazy partyzanckie. nie pozwoliłyby zorganizować przeprawy. kryjówki i tajne składy broni. że ze strachu. a beztroski wódz posyła ich do ciężkiej cholery. Gdyby wysadzono mosty. ale panu . ale sparaliżowani nim równie dobrze mogą nie zrobić nic. choćby najbardziej żałosne. kto nie jest gotowy stawić nieprzyjacielowi czoło na polu bitwy. Niech wrogowie wkroczą. w którą nie wierzył. czy umocnienia były złe. Załóżmy. niech pan mnie poprze! Stalin nie mógł się bać napaści. Gdyby wysadzić wszystkie mosty od zachodniej granicy do Dniepru i na Dnieprze. Bez nich nie mogła działać. to po co było niszczyć dotychczasowe? Dwie linie obrony są przecież pewniejsze niż jedna. że po 17 września 1939 roku zburzono umocnienia wzdłuż starej granicy. czy ze strachu zburzycie ceglane ogrodzenie wokół swego domu? Przypomnijmy sobie „Córkę kapitana" Puszkina. a nocą podrzyna gardła śpiącym wrogom. VII przeanalizujemy słowa marszałka Żukowa o±e: że posunięcia Stalina zostały podyktowane stratym. Przerażenie. Nie chodzi o to. kiedy w końcowych scenach „Czystego nieba" Urbański otworzył dłoń ze Złotą Gwiazdą. a szef Sztabu Generalnego Żuków nie protestował? A może też się przestraszył i ze strachu pomagał Stalinowi niszczyć umocnienia? Ale przecież Stalin niszczy nie tylko umocnienia. I oto nadciąga złoczyńca Pugaczow. Wojna partyzancka to oręż słabszej strony. słabe i niepewne? 298 T. Stalin miał oddziały partyzanckie.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Towarzysz Stalin otrzymuje ostrzeżenie z bardzo ważnego źródła agenturalnego. Czarodziejem. I nie w tym również rzecz. Stąd rodzi się pytanie pod adresem samego Żukowa: dlaczego na to nie zareagował? Wystraszony Stalin w przeddzień niemieckiej napaści burzył linię umocnień. Byle dotrwać do zimy. Umocnienia mogą od biedy chronić jedynie przed wilkami. Moim zdaniem. a Żuków odważny. więc ogarnięty przerażeniem niszczył swoje umocnienia. Ale Stalin swoje umocnienia niszczy. Grigoriju Naumowiczu! Mnie ludzie nie uwierzą. czy dobre . Panika. ale dosłownie w przeddzień inwazji rozkazał wszystko to zlikwidować. Mosty były zaminowane i w każdej chwili mogły zostać wysadzone. Ze strachu? Wielka rzeka Dniepr to prawdziwa rubież obronna. Grigoriju Naumowiczu. jest pan przecież psychologiem! Znawcą duszy ludzkiej. Jeśli Stalin bał się Hitlera. Jeśli boicie się bandytów. Ale w 1940 roku Flotylla Dnieprzańska z bazą w Kijowie została rozformowana.eraz Jeśli ogarnia was lęk w pustym. Operowała na niej Flotylla Dnieprzańska. Linia Stalina. Niech pan powie słowo od siebie.każde umocnienia są lepsze niż żadne. żeby ze strachu zniszczyli umocnienia. O jakie to posunięcia chodzi? Od Bałtyku do Morza Czarnego ciągnęła się linia rejonów umocnionych. Porównajcie ton notatki Stalina z jego strachem przed nieuniknioną i bliską napaścią. bazy. Dowódcą Kijowskiego Okręgu Wojskowego przed mianowaniem na szefa Sztabu Generalnego 299 . jednostki flotylli. A jeśliby je nawet zbudowano. minister bezpieczeństwa bije na alarm. a wzdłuż nowej granicy ich już nie zbudowano. Dlaczego więc odważny szef Sztabu Generalnego temu nie przeszkodził? Niemieckiej armii potrzebne były drogi. Podupadła twierdza w stepie.tak. Czy jednak można sobie wyobrazić. Grigoriju Naumowiczu Czuchraj. ciemnym mieszkaniu. tzw. chowa się w lesie. niech się dowiedzą. nie byłoby żadnego Blitzkńegu.

) Pogranicznicy przecinali ze strachu zasieki z drutów kolczastych. Dlatego.. przybywało nowych magistrali. jak to miało miejsce wiosną 1945 roku. dlaczego Żuków się nie sprzeciwił? Transport taktyczny armii niemieckiej składał się z taboru samochodowego i konnego. rowy przeciwczołgowe. Blitzkńeg nie byłby możliwy. Jeśli wszystko to Stalin zrobił ze strachu. Ze strachu można byłoby rozebrać szyny nawet na długość 500 kilometrów od granicy w głąb kraju. buty. Potem nie byłoby już potrzeby bać się Hitlera.. zwiększano przepustowość rozjazdów. Armia potrzebuje setek tysięcy. (I z powodzeniem go sforsował w pierwszych dniach wojny . Czy to także przejaw stalinowskiego strachu? A XTV Korpus Piechoty szykował się do sforsowania Dunaju w jego dolnym biegu. Posunięcia Stalina Żuków wyjaśnił bardzo prosto: Stalin robił to wszystko ze strachu.. mogły za to uczestniczyć w wojnie ofensywnej. to armie te powinny były zająć pozycje obronne na lewym brzegu Dniepru. I jeśli wszystkiemu zawinił strach Stalina. ani Goebbels nic o tym nie wiedzieli. A Żuków zebrał tam ogromną ich liczbę. Gdyby tajne przesunięcie siedmiu armii było podyktowane strachem Stalina. rozmówki niemieckie. to należało zapasy żywności. No i jeśli Stalin już tak się bał. węgla i paliwa zgromadzić za Dnieprem. W porządku. budować schrony. Ale Żuków? Z jakiego powodu? A przecież to właśnie on sformował dziesięć brygad kolejowych. że bał się Hitlera. a Niemcy nie posiadali wystarczających rezerw na prowadzenie długotrwałej wojny. ustawiać punkty ogniowe. Dodałbym tu coś jeszcze. z rozkazu Stalina prowadzono intensywną rozbudowę linii kolejowych w rejonach przygranicznych. gdzie w żaden sposób nie mogły pomóc w naszej obronie. Ale na rozkaz Stalina i Żukowa wszystko to właśnie przywieziono zza Wołgi i Dniepru właśnie na granice. Ani Hitler. a w tym samym czasie drugi rzut strategiczny Armii Czerwonej potajemnie przesuwał się za linię dawnej granicy państwowej ZSRR. Mądry wywiad hitlerowski nie zauważył najpotężniejszej operacji dyslokacji wojsk w całej historii ludzkości. Załóżmy. Strategiczny z taboru kolejowego. I wiele. Można to zrobić jedynie koleją. wiele innych rzeczy. To wszystko.. Na Krymie IX Specjalny Korpus Piechoty przygotowywano do desantu morskiego na wybrzeżu Rumunii. Ani samochodami. okopy. Z pewnością flotyllę rozformowano z powodu strachu Stalina. Przeciwnie. wzmacniano wytrzymałość mostów. Nawet gdyby Niemcy mieli te tory. milionów ton zaopatrzenia. która istniała do 1939 roku. Ze strachu? Wagonami ku granicom jechały mapy Lotaryngii. ba. Ze strachu? Nie należało też trzymać tak wielu samolotów na przygranicznych lotniskach.. Ale Armia Czerwona nie demontowała torów kolejowych. A jej okręty przerzucono na Dunaj i Prypeć. wówczas nie stracilibyśmy tylu maszyn już podczas pierwszego uderzenia wroga. Korpusy powietrznodesantowe także zupełnie nie były nam potrzebne w wojnie obronnej. ani wozami nie da się go przerzucić z Niemiec pod Woroneż i Czerkassy. Niemcy nie posiadały takiego zapasu torów. albo i za Wołgą. Ale tego nie zrobiły. należało wojska trzymać jak najdalej od granic.. Trzeba więc było rozmontować tory w rejonach przygranicznych 100-200 kilometrów w głąb kraju i wywieźć je za Dniepr. Stalin wiedział o tym i popierał to przedsięwzięcie. docierając do Berlina i Wiednia. kopać transzeje. że Stalin robił to z obrzydliwego tchórzostwa. które w ZSRR były szersze niż w Europie Zachodniej. amunicji. odbudować umocnienia wzdłuż dawnej granicy. Tymczasem na rozkaz Stalina i Żukowa w sposób tajny przerzucano je ku grani300 com.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE był akurat Żuków. żeby jak najszybciej dokonać regulacji szerokości torów kolejowych. odbudowanie linii kolejowych pod ogniem Armii Czerwonej i partyzantów zabrałoby sporo czasu. 301 . Goebbels pisał o zahipnotyzowanych strachem królikach. sformowano je jednak wiosną 1941 roku na rozkaz Żukowa za zgodą Stalina.patrz „Lodołamacz".

samolotów. że stalinowskie obawy uznaliśmy za coś naturalnego i oczywistego. Rozdział 22 Czy były powody do obaw? Do Niemiec wyruszyły pierwsze. Re jeszcze czasu mogły Niemcy wytrzymać takie współzawodnictwo? Czy nie nadejdzie w końcu dzień. ten daje wiarę również wszystkim pozostałym: o nieprzygotowaniu Związku Radzieckiego do wojny. zostaną bez nowych wojsk. na cały naród. dowódców . Kraków 1992. podczas gdy rosyjskie dowództwo znowu i znowu będzie kierować na front nowe armie? Co wówczas nastąpi?1 Hitler Ta skutecznie przyuczono nas do myślenia o bezak JL dyskusyjnej supremacji Hitlera i jego armii. „Moja walka". Zdawać by się mogło. Na miejsce każdej pobitej armii Rosjanie natychmiast wystawiali nową armię.to nie tylko Stalin. o wymordowanych strategach. mimo odniesionego właśnie zwycięstwa. Hitler. szosami -jechały nieskończone transporty rosyjskich jeńców. Od tej chwili ten strumień sunął nieprzerwanie.brak czołgów. Bezustannie .WIKTOR SUWOROW Teraz pozostało tylko wyjaśnić posunięcia samego Żukowa. A skoro już zaistniała taka sytuacja bez wyjścia . którzy stracili rozum i od sparaliżowanych strachem królików. kto uwierzył w strach Stalina. wyzywając nas od biedaków. kiedy Niemcy. Ale nie miało to wielkiego sensu. wiarę tę natychmiast przenosi na nas wszystkich. Oto dlaczego każdy. niekończące się potoki rosyjskich jeńców.koleją. A. o armii bez dowódców. kto uwierzył marksistowsko-hitlerowskim bajeczkom o strachu Stalina. Nie chodzi o Stalina. Ten. że gigantyczne carskie imperium ma niewyczerpane zasoby ludzkie. 303 . ale i cały naród powinien był bać się Hitlera.

Blitzkrieg przeciwko Związkowi Radzieckiemu nie był możliwy również dlatego. 5.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE Ale zastanówmy się przez chwilę: dlaczego Stalin miałby się lękać Hitlera? Niemcy nie miały wystarczających zasobów. A mobilizację do Armii Czerwonej kontynuowano w lipcu. A więc śnieg. nawet w teorii . Ale Blitzkrieg ze Związkiem Radzieckim nie był możliwy. Gdyby Hitler nadal likwidował miesięcznie milion nieprzyjaciół (co zdecydowanie przekraczało jego możliwości). powołano pod broń dodatkowo 5. mróz. 305 11 — Otzyszczenie . to co począć z nadejściem jesieni. op. Wojna błyskawiczna ze Związkiem Radzieckim nie była możliwa. cit.. „Nasze siły są niewyczerpane" . Bez uwzględnienia wojsk NKWD.. t. Nie są to bynajmniej drugorzędne sprawy jak postrzega cię światowa opinia: jak zbrodniarza czy obrońcę prześladowanych. prawie jedenaście. Przez ostatnie pół wieku zostaliśmy dosłownie zasypani opracowaniami. ostrzegał. a potem sojusznikom Stalina i odpowiedzmy sobie na pytanie: który z nich był lepiej przygotowany? Hitler jawił się całemu światu jako agresor. 2 Co daje w sumie 10 milionów z hakiem.. że nawet jeśli ktoś zdoła zająć Rosję. s. Na jak długo?. do 1 lipca 304 1941 roku.założenie mało realne . że nie będzie deszczowego lata. wręcz z nawiązką. że w tym kraju na dwanaście miesięcy w roku tylko cztery sprzyjają prowadzeniu działań wojennych: od 15 maja do 15 września. ale wyjść znacznie trudniej.co jest niemożliwe. czyli należało zaplanować koniec kampanii na grudzień. Ile zatem czasu potrzeba na eksterminację takiej armii? Jakiemu to mądrali wpadł do głowy pomysł jej błyskawicznego rozgromienia.. Na długo przed pamiętnym rokiem 1939 Hitler skutecznie zraził do siebie Stany Zjednoczone Ameryki i niemal cały pozostały świat. wrześniu. Czy mijał się z prawdą? Czy sam Hitler tego nie rozumiał? Czy nie pisał o tym w Mein Kampf? Mobilizacyjne zaplecze ZSRR wynosi 10% liczby ludności.Blitzkrieg. A stalinowska propaganda przedstawiała Związek Radziecki jako niewinną ofiarę.5 miliona żołnierzy i oficerów.zagłady czy triumfu.to wówczas wojna trwałaby pół roku.mawiał towarzysz Stalin. bowiem w czerwcu 1941 roku Armia Czerwona w czasie pokoju liczyła 5. aby mogły sobie pozwolić na długotrwałą wojnę. Nietrudno oszacować. Stalin o tym wieI dział. Nawet w krytycznych warunkach lata 1941 roku. że Hitler w każdym miesiącu zabijałby i brał do niewoli milion radzieckich żołnierzy . sierpniu. Zdarzyło się. Stalin zjednał sobie sympatię całego świata. a potem zimy? Do Rosji łatwo jest wkroczyć. w ciągu trzech miesięcy? II N„iemcy nie były gotowe do wojny. Prusak na rosyjskim żołdzie. Nawet gdyby udało się jakiś cudem podbić przez ten czas cały kraj. czego życzy ci ludność planety .3 miliona ludzi. że Bonaparte Blitzkriegiem zdobył Moskwę. Wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. wówczas wojna potrwałaby rok. w których różnej maści „eksperci" analizują stan przygotowania Hitlera do wojny. oprawca. 343. również Hitler i jego generałowie. i tak nie będzie w stanie jej okupować. Wielki teoretyk wojskowości generał major Karl von Clausewitz. Gdyby Hitler był w stanie podbijać miesięcznie tysiąc kilometrów.to i tak musiałby zakładać przynajmniej rok wojny. Obszar ZSRR liczył z zachodu na wschód kilkanaście tysięcy kilometrów. W toku wojny te zasoby zostały w całości wykorzystane. Miałożby to świadczyć o jego przygotowaniach do wojny? Przyjrzyjmy się sojusznikom Hitlera. radziecki system mobilizacji zadziałał perfekcyjnie i w pierwszym tygodniu wojny. No. wszystkich 2 Sowletskaja wojennaja encykłopiedija. zawierucha. Ale to nie wszystko. I tylko pod warunkiem. uczestnik bitew pod Smoleńskiem i pod Borodino. zaborca. Jeśli założymy. w każdym razie trzeba byłoby przyszykować kożuchy.. Dziwnym trafem żadnemu z nich nie przychodzi jakoś do głowy zastanowić się nad niektórymi znaczącymi faktami. Jedynym rozwiązaniem była wojna błyskawiczna .

A Kongo Belgijskie? Ale dziwnym zbiegiem okoliczności nikt ich nie zajmuje. już miał związane ręce i nogi wojną z Anglią. Kobielaków i Arzamasu z Achtyrką. Armii Czerwonej i Stalinowi zwycięstwa.od Grenlandii po wybrzeża Argentyny i Przylądek Dobrej Nadziei. niech go cholera.. 18 listopada: „Zatory na liniach kolejowych. Wszyscy . rozlewnie win. natomiast jej kolonie to rzeczywiście szmat świata. że niemieckie przygotowania były jednym wielkim gdybaniem. Potrzebował w tym celu dwóch dywizji.. Nie mamy przodków do dział. Pod nosem ma bezbronne południe Francji. o ile jest to front z Rosją. że Hitler był gotowy do wojny na dwa fronty? Dlaczego więc Stalin miał się obawiać takiego scenariusza? Dlaczego nikt nie wyśmiewa się z Hitlera? Dlaczego nikt nie drwi z genialnych hitlerowskich ministrów. ale nie miał sił pokonanej Francji zająć w całości. rzuca się na podbój archangielskich mokradeł i astrachańskich szuwarów. W 1941 roku Hitler nie był już w stanie kontrolować tego. W Rydze. Ale Hitler i jego mądrale-generałowie zachowali się tak. dyplomatów i generałów? Sięgnijmy po powszechnie dostępny dokument: dziennik generała pułkownika Franza Haldera. niemieckiego szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych3. Nasze zdumienie będzie bezgraniczne. Oto zapiski z jego służbowego notatnika.. kwiatami. że grozi nam zalaniem".WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE krajów. Uczono nas. a Bismarck twierdził. podbijać nowe lądy? 306 'wa i pół tysiąca lat temu wielki Chińczyk Sun Tzu ostrzegł dowódców wszystkich nadchodzących pokoleń: nigdy nie walczcie na dwa fronty! Z powodu usytuowania geograficznego i braku surowców.. 29 września: „Pojazdów mechanicznych nie wystarcza nawet dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb odwodów OKH". [. narodów i rządów. A on. Jego Kriegsmarinę walczyła na wszystkich morzach świata . Hitler od samego początku ustawił się w sytuacji. Czy nadal powinniśmy uważać. tylko nieliczne spośród doprawdy ogromnego materiału. Ale Holandia to malutki kraj. że potem cala Europa witała kwiatami Stalina i NKWD.życzyli Związkowi Radzieckiemu. op. winnice. wspaniałe Francuzki.. iż Hitler w 1941 roku będzie potrzebował Konotopu. kurorty. ale jak walczyć z Wielką Brytanią. dla Niemiec walka na dwa fronty musiała oznaczać klęskę. czego zdążył się dotąd nachapać. że Niemcy powinny wystrzegać się wojny również na jednym froncie. 547 transportów odstawiono na bocznice na Wschodzie i w Berlinie". ni 307 . że przyjdzie mu do głowy pchać się jeszcze do Rosji. 26 listopada: „Konne zaprzęgi do dział przeciwpancernych. Można odnieść wrażenie. Wszyscy wielcy Niemcy ostrzegali przed prowadzeniem wojny na dwa fronty.proletariusze i burżuje .] Wyposażenie dywizji piechoty w Bułgarii w sprzęt górski jest niemoHalder. Druga wojna światowa potwierdziła to dobitnie. I oto Stalinowi zarzuca się brak rozumu: że nie przewidział.. ctt. za którą stała „neutralna" Ameryka. chlebem i solą. nie mając przewagi na morzu i w powietrzu? I oto Hitler rzuca się na Związek Radziecki. Tym bardziej nie miał co marzyć o zajęciu francuskich kolonii. Tallinie. Przed Hitlerem rozpościerały się przez nikogo nie kontrolowane kolonialne dominia. 7 października: „Wojna na dwa fronty [w powietrzu] jest niemożliwa".. Zabrakło mu sił na okupację Holandii. czyniącej zwycięstwo niemożliwym. Już zaczęły wznosić się dymy nad Jugosławią.. Zamiast tego Hitler wszczyna bój o tereny na Wschodzie. Kijowie hitlerowców witano radosnym śpiewem. Jakiż analityk mógłby wymyślić. Hitler miał swoje wojska porozrzucane od północnej Norwegii do Afryki Północnej. Z Francją poradził sobie całkiem sprawnie. Zadziwiająca sprawa: Hitler pobił Francję. że potrzebował terenów na Wschodzie. 9 sierpnia 1940 roku: „Lawina papierków wzrosła do takiego stopnia. 21 października: „Ogólna konkluzja: bałagan". a zdołał wygospodarować zaledwie jedną. Wilnie.

Nie tylko Halder.. Jednak żaden geniusz nie potrafi przewidzieć działań idioty.. [. Sens nie jest jasny. zawsze pytał: „Ale w jakim celu?". Ale zapasów benzyny mają ledwie na dwa miesiące.] wystarczy na pierwsze trzy miesiące.. będą się martwić o obsadę dywizjonów plot. Tak właśnie wygląda stan gotowości.. Nawet szef hitlerowskiego Sztabu Generalnego... Cała teoria Blitzkriegu to właśnie głębokie oskrzydlenia pancerne. Wojnę ze Związkiem Radzieckim zamierzają zakończyć do jesieni.. Jak zatem widać.. 28 stycznia: „Materiały pędne . ale Japończycy nie zezwalają na jego wywóz". jakie stawiano im do tej pory". ściągać brakujących kanonierów. Niemieccy stratedzy doskonale rozumieją. Nie ugodzimy tym w interesy Anglii.] Odgrodzenie dużych miast [Francji] jest na dalszą metę niemożliwe. 25. Ten sam dzień. wszystko się samo rozpadnie. Nie poprawimy też istotnie naszej bazy ekonomicznej. który odrzuca wszelką logikę. Z ogumieniem . [. Ale przecież cały plan hitlerowski sprowadza się do jednego: zdobyć Moskwę.. też nie ma pojęcia. po co Niemcy mieliby uderzać na Rosję. Panowie generałowie z hitlerowskiego sztabu planują rozgromić Rosję w ciągu trzech miesięcy.] Dużo bałaganu! Zbyt wiele obiektów chronionych. Przez podstawione osoby Rzesza zdołała zakupić gdzieś niewielką ilość tego strategicznego surowca. A ponieważ nic lepszego nie wymyślili. Będzie to możliwe najwcześniej jesienią". rozwinięcie wojsk i dwa pełne miesiące operacji wojennych. Nie potrafił pojąć. 16 stycznia 1941 roku: „Dywizjony artylerii plot wojsk lądowych: 40 dywizjonów.] Zaopatrzenie w opony .problem bardzo poważny". Nadal ten sam dzień. Dopiero potem. ale kłopot w tym. a jednak decydują się na rozpoczęcie dokładnie takich właśnie działań. 13 grudnia: „Dla lotnictwa będzie to wojna na dwa fronty". które z założenia nie mogą przynieść spodziewanych efektów... 309 . Japonia w owym czasie uchodzi za sojusznika. który planuje wojnę. że zajęcie Moskwy nie oznacza zakończenia wojny. to co wtedy? 14 grudnia: „Szkolenie bojowe zaniedbane". spe308 cjalistów od przeliczania danych celowniczych i kierowania ogniem. W tamtych czasach nie istniały żadne materiały mogące zastąpić kauczuk. jest to dla nich oczywiste. że nie ma w tym żadnej logiki.. Niemieckie zapasy kauczuku wyczerpią się cztery miesiące przed planowanym rozpoczęciem operacji militarnej przeciw ZSRR. 4 grudnia: „Za mało artylerii". jaki byłby sens inwazji na Wschodzie. Potem. że Japonce nie chcą zezwolić na jego wywóz. specjalistów trzeba będzie dopiero wyszkolić.. że na bezkresnych obszarach Rosji takie manewry są skazane na fiasko. sami nie rozumieją. po zwycięstwie. 28 stycznia: „Barbarossa. [. 3 grudnia: „Sytuacja w zakresie materiałów pędnych . którego działań nie warunkują żadne przyczyny. 23 grudnia: „Sytuacja w zakresie produkcji gumy: trudna".sytuacja poważna [.zła.000 ton kauczuku zakupili Francuzi. Kompletny brak pługów śnieżnych! [. A tymczasem okazuje się.. 28 stycznia: „W końcu lutego nasze zapasy kauczuku będą wyczerpane. Cofnijmy się do zapisu z dnia 7 października: wojna powietrzna na dwa fronty nie jest możliwa. więc kiedy go ostrzegano o możliwości niemieckiej agresji. Myśląc logicznie można przewidzieć posunięcia przeciwnika. więc planują dokładnie takie właśnie działania. Jeżeli związani będziemy walką przeciwko Rosji.] Koleje Rzeszy w przyszłości nie będą mogły sprostać tak wielkim wymaganiom. [.] Ryzyko operacji Barbarossa". Tymczasem Stalin kierował się vżelazną logiką.. sytuacja będzie jeszcze trudniejsza.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE żliwe.bardzo źle". Ale jeżeli się nie rozpadnie. dowódców działonów i baterii. również sam Hitler rozumie. 27 listopada: „Operacja obustronnego oskrzydlenia na bezkresnych obszarach nie rokuje sukcesu". być może. w jakim celu Rzesza zamierza zaatakować ZSRR..

której nie mogą obecnie sprostać nasze możliwości zaopatrzeniowe. 19 lutego: „Problemy transportu. natomiast większe straty mieliśmy w ludziach".wszystko to odbiło się na 311 Je prawdziwa „gotowość" Hitlera ujawniła się po Jednak . w wypadku prowadzenia ofensywy na wielką skalę.]. że dysponuje jeszcze 50% potencjału bojowego". na lipiec brakuje 10%". [. 31 maja: „Duże trudności z samolotami dla oddziałów lotnictwa rozpoznawczego". 7 maja: „Rommel w dziki sposób przetasował i rozproszył wszystkie swe oddziały".. zdołamy w oparciu o posiadane zapasy przeżyć dwa do dwóch i pół miesiąca". tzn. Siła bojowa stopniowo maleje". Bez rosyjskich dostaw. Sięgnijmy ponownie po dziennik generała pułkownika Franza Haldera. [. Z czym do gościa. 26 kwietnia: „Brak pojazdów mechanicznych do wymiany pojazdów zużytych. Marzną w majowe afrykańskie noce! I ciągnie ich do Rosji. z 9 lipca. Naruszając otrzymany rozkaz Rommel stworzył sytuację.. 23 kwietnia: „Rommel jako dowódca zupełnie nie dorósł do powierzonych mu zadań".. 22 maja: „17.. 310 15 maja: „Sytuacja na kolei jest niezadowalająca". Generalny kwatermistrz nic już nie ma".. tłum. duże oddziaływanie moralne. 9 lipca: „Sami straciliśmy mało czołgów. 17 lipca: „Duże obciążenie wojsk.. 13 czerwca: „Jesienią zapasy paliw skończą się". 8 lutego: „Furmanki chłopskie: wydać 15.] całkiem dobrze umożliwia szybkie przejście do natarcia. 3 kwietnia: „Dyrekcja Kolei Rzeszy poinformowała o katastrofalnej sytuacji". pod względem zaopatrzenia w amunicję sytuacja jest napięta".000 z uprzężą i woźnicami z Polski". Mowa jest o niemieckiej armii w Libii. 13 lipca: „W czołgach przeciętnie 50% strat". 5 maja: „Wojsko źle znosi nocne chłody. 29 maja: „Brak paliwa! Rezerwy korpusu oficerskiego niewielkie". 12 lipca: „Skuteczność ognia [Rosjan] dobra. 4 lipca 1941 roku: „Hoth melduje.] zmęczenie bez przerwy maszerujących i walczących wojsk . Wiele nowoczesnego. Nie mają żadnych powodów do wystąpienia przeciwko Rosji" [Halder przytacza tu słowa Hitlera przyp. Rommel nie dorasta do zleconych mu zadań". Dywizja Pancerna ma na wyposażeniu 240 różnych typów pojazdów". 11 kwietnia Hitler dostaje ataku histerii: „Heusingerowi udało się chyba złagodzić ten atak nerwowości". które mogłoby stać się dla nas bardzo niewygodne"..] Zaopatrzenie Kolei Rzeszy w węgiel osiągnęło zaledwie minimum normy". 21 maja: „Bardzo duże zapotrzebowanie na sorty mundurowe".. Nie mamy". nie znanego nam dotychczas sprzętu artyleryjskiego". 5 kwietnia: „Batalionów karabinów maszynowych nie da się wydzielić".. 20 lipca: „Wyniszczające walki pojedynczych grup wojsk szybkich [. 11 maja: „Sytuacja w Afryce Północnej jest niewesoła. 17 maja: „OKW w tych dniach zażądało drugiej dywizji do Holandii. Porównajmy to z zapisem sprzed czterech dni. 13 marca: „Z benzyną samochodową i paliwem do silników dieslowskich jest bardzo krucho. I to ma być stan gotowości do wojny? IV 22 czerwca 1941 roku.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE 1 lutego: „Mniej korzystne wrażenie. jeśli idzie o wolę oporu i możliwość uporczywej obrony Włochów"... Węgry są niepewne. 17 marca: „Nie można liczyć na Rumunię.] Sytuacja w zakresie paliw: na czerwiec całkowicie wystarczy. panowie generałowie? Jakimi siłami macie zamiar okupować Rosję?! 20 maja: „Zapasowa dywizja pancerna dla Barbarossy: możliwość uzupełnienia w cztery tygodnie po rozpoczęciu operacji.. 7 kwietnia: „Rozlokowanie wojsk rosyjskich [.

że paliwa wystarczy zaledwie na dwa. Hoth i wielu innych. A tymczasem wyczerpało się po sześciu tygodniach. 313 F > VI Ibid. 23 lipca: „Gdzieniegdzie straty w kadrze oficerskiej dochodzą do 50%!". 5 16 sierpnia 1941 roku: „Od LVIII zużyto tyle amunicji. Jedynie Azjaci mogli próbować podbić Ruś. nie możemy w ogóle prowadzić wojny". Przewertujmy wspomnienia. I jeszcze jeden zapis. że Stalin nie ma żadnych rezerw. jaką się obecnie przewiduje.). Moskwa 1957. nigdy siłą. Mellenthin. Hitler miał na stanie 3. Stalin miał do dyspozycji pokaźne odwody. Zeitzler. Szef Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych od początku do końca dokumentuje jeden niepodważalny fakt: Hitler w najmniejszym stopniu nie był przygotowany do prowadzenia wojny na Wschodzie. szystkie cytowane zapisy pochodzą z dziennika tylko jednego generała. ile wynosi całe zaopatrzenie operacji Barbarossa". Jednej rzeczy nie mogę pojąć: dlaczego marksiści i hitlerowcy pomijają milczeniem cytowane tu źródła? Hitlerowscy generałowie zamierzali okupować Związek Radziecki?! Samo to jest już wystarczającym powodem do drwin. Nie ma już żadnych nowych sił do dyspozycji"... Niemieccy generałowie planując rozgromienie ZSRR zamierzali skierować koleją na wschód 340 transportów z amunicją. Picht. Halder uznał konieczność zawieszenia broni.410 czołgów. z 12 grudnia 1941 roku: „Przy tej wysokości produkcji [czołgów]. s. A rosyjska zima jeszcze nie nadeszła. Terytorium Związku Radzieckiego liczy 22.. Jakimi środkami Hitler zamierzał powtórzyć ten wyczyn wyprawiając się na ZSRR? Przede wszystkim Blitzkrieg zakłada wojnę pancerną. Pisze o tym w notatce z 2 grudnia 1941 roku: „Obrona nieprzyjaciela osiągnęła punkt krytyczny. Halder uważa. 123. niż zaplanowano na całą wojnę: 4 Itogi wtoroj mlrowoj wojny. Ale jeszcze zanim to nastąpiło. Middeldorf. Tendencja spadkowa! Myśli on o potrzebie pokoju". był w błędzie. Planowano rozgromienie Związku Radzieckiego w ciągu trzech miesięcy. Inny cytat z tej samej książki: „W 1939 roku «Wielka Rzesza Niemiecka* posiadała znacznie mniejszy park parowo5 zów i wagonów niż imperium kajzera w 1914 roku".WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nastrojach w najwyższych organach dowodzenia. Generał Halder potwierdza.4 milionów kilometrów kwadratowych. 402. 312 . wiedząc. tym razem z 24 listopada 1941 roku: „Gen. które pozostawili płk Westphal. Trzymiesięczny Blitzkńeg? Śmiechu warte! rzykładem wojny błyskawicznej był hitlerowski najazd na Polskę i agresja na Francję. 7 sierpnia: „Sytuacja w zakresie materiałów pędnych: [. korpusy i armie ruszyły do potężnego przeciwnatarcia. dla Europejczyków to tylko pobożne życzenie. Szczególnie przygnębiony z tego powodu jest Naczelny Dowódca Wojsk Lądowych". płk Fromm 6 przedstawia ogólną sytuację w zakresie gospodarki zbrojeniowej.. Niemiecki wywiad. 5 grudnia 1941 roku świeże dywizje. Rosję można podejść tylko fortelem.]. We wszystkich dziennikach przewija się ten sam lejtmotyw: Niemcy nie były gotowe do wojny. z niem. jak zwykle. s.569 kilometrów kwadratowych trudno oczekiwać spektakularnych Szef Zarządu Uzbrojenia Wojska [przyp. Sbornik statiej (tłum. Mając jeden czołg na 6. Generał Heinz Guderian pozwolił sobie wręcz na następujące stwierdzenie: „Nasze najwyższe dowództwo swoim maniackim uporem 4 prześcignęło nawet Karola XII i Napoleona I". tłum.. że w ciągu pierwszych tygodni walk na terytorium Związku Radzieckiego wojska niemieckie zużyły więcej amunicji.] Wielka akcja sił zbrojnych jest przy tym niemożliwa". generałowie Blumentritt. Kolejna notatka. Tippelskirch.

Dlaczego Stalin miałby się obawiać tych absurdalnych planów i tych genialnych strategów. lecz fatalne przygotowanie niemieckiej armii do zimy: „Odzież naszych żołnierzy. którzy znając wszystkie uwarunkowania wymyślili rosyjski Blitzkńeg. w jaki sposób można zapewnić dostawy części zamiennych dla dywizji. jest narażony na rozliczne zagrożenia. było zaledwie 17 dywizji pancernych. Klin pancerny. który samotnie przebija się do przodu. które przemieszczały się szykiem marszowym. że 17 milionów kilometrów kwadratowych Związku Radzieckiego w ogóle nie nadaje się do działań wojsk pancernych. W tym czasie większość terytorium kraju przykrywa solidna warstwa błocka. Hitler nie miał środków na prowadzenie długiej wojny. Na 190 dywizji rzuconych przez Hitlera na front wschodni. wozów bojowych z Czechosłowacji. rzecz jasna. piechota. Kto podjąłby się naprawy tego sprzętu. Pod każdym względem.000 koni pociągowych. Jesienna słota może nadciągnąć nawet z początkiem września. Rozpoczął wojnę przy katastrofalnym deficycie opon. niepoprawni hitlerowscy apologeci zamykają oczy na fakty. Podobnie w jedynej dywizji kawaleryjskiej. I wbrew haniebnemu zakończeniu wojny. że nie zima zawiniła. też nie miał dość sił i środków. Spróbujmy sobie wyobrazić. Hitler zaatakował 22 czerwca. Trzeba też wiedzieć. Francji. 74. Blumentritt. w dodatku w polowych warunkach. że Hitler był mądrzejszy. autobusów. 74. Czy hitlerowskie plany uwzględniały taki obrót wypadków? W 1812 roku śnieg spadł już 15 października. że mógł zwyciężyć. cit. Mołotow mówił tuż przed napaścią: „Trzeba być idiotą. w każdej konfiguracji napaść na Związek Radziecki była dla Hitlera posunięciem samobójczym. A cała reszta to piechota. Wciąż słyszymy. W trzy miesiące! Decyzja zaatakowania ZSRR była błędem. piechota. wy315 . s. w której zgromadzono 240 typów pojazdów: samochodów osobowych. na który. Stalin najzwyczajniej w świecie nie wierzył. I te konne zaprzęgi miały urzeczywistnić hitlerowski sen o Blitzkriegu? Zamierzali furmankami pocwałować do Władywostoku? W trzy miesiące? A skoro mówimy o koniach: czy 7 8 OCZYSZCZENIE G. nawiasem mówiąc. Nie potrafię sobie wyobrazić tych mędrków. cit. 314 którykolwiek amerykański film pokazał Niemca na furmance? Na filmach widzimy ich obowiązkowo w czołgach. W każdej innej porze roku czołgi nieuchronnie ugrzęzną w błocie i śniegu.. Góralski. Pomimo optymalnego dla Rzeszy wariantu rozpoczęcia wojny. zakładać.8 Za każdym niemieckim czołgiem ciągnęło 220 koni kwatermistrzostwa. Oddziały kwatermistrzowskie korzystały z zaprzęgów konnych". Jugosławii itd. Czy ktokolwiek wziął to pod uwagę? Inna sprawa. że ten motłoch szykuje się do napaści. dlatego zdecydował się na Blitzkńeg. [w:l Rokowyje rieszenija. Nie mógł.. paliwa i amunicji. op. że same czołgi nie stanowią zagrożenia. że Niemcy istotnie są idiotami.WIKTOR SUWOROW efektów. Żadną logiką nie da się wytłumaczyć decyzji napaści na ZSRR. Zaprzężonych. Trzymiesięczny termin upływa 21 września. op. ciężarówek. Kiedy Stalinowi meldowano. Grecji. Czołgi potrzebują wsparcia piechoty. s. R. Na pozostałym obszarze takie operacje są możliwe tylko latem.7 W dniu 22 czerwca 1941 roku hitlerowskie oddziały kwatermistrzowskie na froncie wschodnim miały do dyspozycji 750. Natomiast prawda historyczna jest taka. Hitler i tak skończył samobójczą śmiercią. Ich wyposażenie stanowiło zbieraninę wszelakiego sprzętu. setki kilometrów od baz remontowych? We wszystkich trzynastu niemieckich zmotoryzowanych dywizjach nie było ani jednego czołgu. I miał rację. jaki się właśnie nawinął. Belgii. skoro hitlerowskie zapasy materiałów pędnych i smarów starczały na półtora miesiąca działań. którzy je opracowali? Jakie to kalkulacje pozwalały im wierzyć. I furmanki. że w trzy miesiące dopną swego? Poza tym skąd trzy miesiące? Nie mieli żadnych trzech miesięcy.. by nas zaatakować". Hitler sam przyznał. A rzeczy miały się tak: „W 1941 roku armia niemiecka wciąż jeszcze składała się przede wszystkim z dywizji piechoty. potrzebują zaopatrzenia. że czołgów mieli stukrotnie mniej niż furmanek.

sami wybrali miejsce. 316 . clt. op. że niemiecka wyższa kadra dowódcza nie jest gotowa do wojny.. Ponadto Stalin dysponuje niemal nieograniczonymi możliwościami produkowania takiego sprzętu. Taka wojna może oznaczać tylko koniec Rzeszy Niemieckiej". Hitler nie był w stanie wyłączyć Wielkiej Brytanii z działań wojennych.410 niemieckich czołgów.i sam zawarł pakt ze Stalinem. trzeba mieć broń. jakie mu wyznaczono. [. 0 1 vn Stalin miał do dyspozycji Lotnictwo Bombowe Dalekiego Zasięgu (DBA .Dalniaja Bombardirowocznąja Awiacja). Szkopuł w tym. op.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE posażenie w sprzęt. Hitler nie miał dla tego lotnictwa odpowiednika. Ale końcowy wynik wojny daje odpowiedź na pytanie o stan gotowości. Były tylko oddzielne błyskawiczne operacje.. 9 Nawet dla Hitlera było oczywiste. która nie może mieć szczęśliwego zakończenia". Już w latach 1940-1941 Niemców bombardowało brytyjskie lotnictwo strategiczne. „Przygotowanie" Niemiec do wojny zasługuje na osobne opracowanie. Na tym polega wojna. niż Hitler wszystkich swoich czołgów razem wziętych. jak na owe czasy. 76. Niemieccy generałowie głośno krzyczeli o Blitzkriegu. I źle się dla nich skończyła. 1993. Feldmarszałek von Rundstedt stwierdził w maju 1941 roku: „Wojna z Rosją to bezsensowna awantura. 3.. której wynik byłby z góry przesądzony. ale żadnego BUtzkriegu nie było. Tymczasem Stalin ma do dyspozycji 23. Potrzeba żołnierzy. szerokie gąsienice. Armia Czerwona miała na stanie więcej czołgów-amfibii. że stopień zmotoryzowania Wehrmachtu nie jest adekwatny do tych nierealnych zadań. Ale w oczach stratega z krwi i kości rysował się całkiem inny obraz wydarzeń. potrzeba oficerów i generałów. czas i sposób prowadzenia operacji bojowych. przewyższające wszystkie ówczesne konstrukcje na świecie. charakter. Według ocen Stalina napaść na ZSRR byłaby równoznaczna z samobójstwem Hitlera i jego imperium. I była 317 Rokowyje rieszenija. Wojna rozpoczęła się według ich scenariusza. a więc śmiertelny dla Rzeszy. Smoleńsk. ponieważ nie miał odpowiednich sił powietrznych. że niemieccy generałowie nie są w stanie kierować działaniami wojennymi. ZastoLnyje razgowonj Gitliera. 10 Ale najtrafniej wypowiedział się sam Hitler. Ale samo uzbrojenie niczego nie rozstrzyga. Ani jednego. Blitzkrieg w Polsce. że wciąż nie miał ciężkich bombowców. clt. decydując się na nieuchronną klęskę Niemiec i własne samobójstwo! Lby móc walczyć. wyposażone w potężne armaty o długich. General Giinter Blumentritt oznajmił po zakończeniu wojny: „Niemcy decydując się na zaatakowanie Rosji przegrały wojnę". w tym najnowocześniejsze typy. silniki diesla itp. błyskawiczne rozgromienie Francji. w dodatku na długo przed dojściem do władzy: „Sam fakt zawarcia traktatu pokojowego między Niemcami a Rosją musiałby spowodować nieuchronność przyszłej wojny. stopień zmotoryzowania w żadnym razie nie odpowiadały warunkom tamtej zimy. podbój niemal całej Europy mogły wyprowadzić w pole naiwnych dziennikarzy.] Sztab Generalny Wojsk Lądowych nie przygotował na czas zapasów zimowego paliwa i zimowych ubrań". lufach. s. a wszystkie obszary położone dalej na wschód zdusić lotnictwem strategicznym. Bardzo wysoko cenię niemieckich żołnierzy i oficerów. Natomiast do generałów Niemcy nie mieli szczęścia.11 Dobrze powiedziane! Sam napisał prorocze słowa . Kogo należy za to winić? W 1941 roku Stalin miał już całkowite przekonanie o tym. Wtedy zdecydował opanować europejską część ZSRR do linii Archangielsk-Astrachań. natomiast sama wojna od jesieni 1939 roku przybrała przewlekły. Hitler. Niemieccy generałowie sami wybrali sobie ZSRR za przeciwnika.106 czołgów (nie licząc formacji pancernych NKWD).

Wywierał nieodparty wpływ na ludzi. że Trzecia Rzesza zdecyduje się na tak ekscentryczny rodzaj samobójstwa. jak w 1941 roku Stalin na wieść o niemieckiej agresji śmiertelnie przestraszony zaszył się w swojej podmoskiewskiej daczy-twierdzy Churchill. Nie ma takiej kwestii. a na dalszym planie . W trudnych momentach Stalin był nieprześcignionym mistrzem w znajdywaniu wyjścia z sytuacji bez wyjścia.Stany Zjednoczone. przyjmowaliśmy postawę zasadniczą. Odznaczał się głęboką mądrością i logiką.WIKTOR SUWOROW to ocena słuszna. Stalin nie miał podstaw do lęku. Stalin był równie powściągliwy. cit. Stalin był największym dyktatorem świata. Kwestia.' Winston Churchill l ikita Chruszczow opowiadał. W najbardziej tragicznych chwilach. Stalin uważał Hitlera i jego generałów za ludzi mądrych. Nikt nawet nie sformułował tego prostego pytania: po co Hitler napadł na ZSRR? Czego mu brakowało? Przestrzeni życiowej? Czy rozumu? Rozdział 23 Panika? Stalin sprawiał na nas niezwykłe wrażenie. nad którą nikt się nie zastanawia. nie wiedzieć czemu. której obca była Jakakolwiek panika. Kiedy na konferencji Jałtańskiej wchodził do sali. Dla samego Hitlera zaatakowanie ZSRR było samobójstwem w sensie dosłownym. Tylko że Stalin nie wierzył. a mądry człowiek nie mógł zdecydować się na taką awanturę. Nikt mądry nie wymyśli Blitzkriegu na furmankach. nie mającym sobie równych. Nikt mądry nie zdecyduje się walczyć na dwa fronty. czy Stalin bał się Hitlera. 319 N„ . nie mając odpowiednich bombowców. Nigdy nie ulegał złudzeniom. No i mając za plecami Wielką Brytanię. Zwłaszcza w tak niesprzyjających okolicznościach. Nikt mądry nie zaplanuje rozgromienia lotnictwem strategicznym uralskich i syberyjskich ośrodków przemysłowych. op. wszyscy Jak na komendę wstawaliśmy z miejsc i. Był niezwykle skomplikowaną osobowością. Potwierdzają ostateczny rezultat wojny. Nikt nie próbuje szukać odpowiedzi. tak samo jak w dniach triumfu. Jest inna kwestia.

. Sam odstąpił od sprawowania wszelkich obowiązków państwowych i partyjnych. Właśnie ta legenda uchodzi za niezbity dowód nieprzygotowania Stalina do wojny: po prostu sam wiedział najlepiej. na czym ono polega. To właśnie nas przeraża.. 2 I znów to samo: Stalin bał się. by ponownie wziął ster w swoje ręce. co nie ma prawa oderwać się od ziemi. 1/2. A kiedy tylko się konkretyzuje . gdy zagrożenie jest tuż-tuż. ale to. t.. jaką ma postać. Stalin powinien się uspokoić. dopóki jest nieznane. że potrafi latać na wszystkim. Nie mniej znamienity pilot-oblatywacz Mark Gałłaj próbował swoich sił na 124 typach maszyn latających. Albo zostałoby zażegnane. co ma nastąpić. 123.. Tłum zdumiewająco szybko zapomina o wczorajszych sensacjach. chciał zyskać na czasie. że pozbawiona dowództwa armia nie jest gotowa do walki. Gdy w końcu zagrożenie się ujawP. Żywoty równoległe". acy właśnie jesteśmy: boimy się tego. Stalin wieA. Wtedy znajdzie się nowy odkrywca. by kogokolwiek przekonać.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE w Kuncewie.przeraził się i czmychnął do Kuncewa. Ale gdy wojna stała się faktem. nikogo nie przyjmował.. Znakomity podwodniak.. Ta legenda znalazła wielu podatnych odbiorców. Wydeptuję korytarze wydawnictw proponując im swoje książki o wojnie i wciąż słyszę tę samą odpowiedź: Rosjanie nie byli w stanie stawić oporu. artykułów. Moskwa 1983. Nie ma sposobu. na dworcach. Griszczenko. gdyż widzowie już wiedzą. II T. Zwróćmy uwagę na zachowanie ludzi oglądających w kinie film grozy.. Schwatkapod wodoj. A tymczasem prawda jest taka. s. że kiedy Hitler. Warszawa 1994.a także na tym. Mówiono o nim. gdy staje twarzą w twarz z niebezpieczeństwem.. że człowiek przerażony nigdy tak nie postępuje. W przypadku pilotów-oblatywaczy niebezpieczeństwo najczęściej bywa śmiertelne. Ale oto na ekranie pojawia się złoczyńca . lub właśnie trwa. ale jeszcze nie wiemy.i na sali słychać westchnienie ulgi. Teoretycznie Stalin miał prawo obawiać się niemieckiej napaści zanim do niej doszło. mający na swoim koncie ogromne zasługi bojowe. Bullock. Stalin był pogrążony w głębokiej apatii. co już się stało. bo gdyby się wiedziało. to przeraził się śmiertelnie. 321 320 L^H| . Całkowicie zobojętniał na sprawy bieżące. Gałłaj opisywał stan pilota w chwili. Sala zamiera ze strachu. Książka z miejsca stała się światowym bestsellerem. a kiedy dowiedział się o napaści . I znowu w kawiarniach i pubach usłyszymy: .. Grono szacownych historyków powtórzyło ją w tysiącach książek. Z górą tydzień pozostawał w stanie głębokiej depresji i dopiero 1 lipca członkowie Biura Politycznego zmusili Stalina. Strach utracił swą moc. nie odpowiadał na telefony. Dlatego nowe pokolenia czytelników przyjmują tę książkę jak odkrycie Ameryki. po raz kolejny powtórzy zapomnianą legendę i po raz kolejny zostanie okrzyknięty objawieniem wśród historyków. z nikim się nie spotykał. wówczas nie byłoby niespodziewane. 2 dział to najlepiej. by móc stawić czoło niespodziewanemu zagrożeniu. Jakiemu? Tego nigdy się nie wie.A wie pan. gdy słychać skrzypienie schodów i uchylają się drzwi. Niedawno w Wielkiej Brytanii ukazała się książka opisująca równolegle biografie Hitlera i Stalina. bał się wojny.mobilizujemy wszystkie 3 siły do walki z nim. w milionach wystąpień. W londyńskich autobusach. Z każdym dziesięcioleciem legenda ta obrasta w nowe wcielenia. kapitan II stopnia Piotr Griszczenko. co służy do latania .Słyszał pan. w metrze słychać strzępy rozmów: . że kiedy Hitler napadł na Rosję. tak opisuje ten stan: „Czyhające na nas niebezpieczeństwo jest straszne dopóty. Ale minie trochę czasu i dzieło Bullocka pójdzie w niepamięć. „Wszystkie siły psychiczne pilota są w stanie pełnej mobilizacji. armia została pozbawiona dowództwa. nie przypadkiem na wieść o napaści przeraził się i uciekł do swojej willi. Wtedy nie ma miejsca na emocje". przestaje nas lękać. a kiedy Hitler zaatakował. nie przygotowali się do wojny.. nie interesował się sytuacją na froncie. „Hitler i Stalin.

Najgorsze jest oczekiwanie na wyrok: 25 lat. Tatarkiewicz). czy kaes? A później: . Niewiadome niebezpieczeństwo należy już do przeszłości. 248-249. Scott. skazanymi na śmierć. pierwsza noc w celi. To nowotwór. rosyjski dysydent. by podzielił się swoimi pieniędzmi. 637. człowiek już wie wszystko. Po wielu nocach spędzonych na nerwowym oczekiwaniu najgorszego. W 1979 roku wymieniony na radzieckich szpiegów skazanych w USA [przyp. Potwierdzają to wszyscy . Chińczyków. 4 Przypomnijmy sobie książki naszego dzieciństwa. 322 323 . można spać spokojnie. sąd idzie. Goethe. Przyszło nawet pewne uspokojenie . ale potem przychodzi spokój. Schiller. Byron. . jakie konkretnie. T. Potem dowiaduje się. sparaliżowani strachem. Pomianowski). Skazany na karę śmierci. ale wcale nie tak straszny. W 1970 roku wraz z dziesięcioma wspólnikami aresztowany p r z e d próbą uprowadzenia samolotu pasażerskiego.Niemców. wtedy pilot. którzy przez to przeszli: I jak? . Słowem. Sam Robinson nigdy nie chodził boso.. grożącego niebezpieczeństwa więcej okazywał spokoju. s. Dotyczy to wszystkich . Remarąue. Również Gruzinów.rozstrzelanie. Dickens. niż kiedy obawiał się rzeczy dalekich i nieokreślonych".7 Ludzie.Aresztowanie miało charakter trochę brutalny. 640. jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi. Warszawa 1996. Powiadają to samo. We wszystkich odnajdziemy tę samą prawidłowość. 5 I w tej samej książce: „Zamiłowani myśliwi zapewniają. ss. człowiek zapomina o strachu i ogarnia go spokój. U Waltera Scotta w „Ivanhoe" podobne stany są opisywane kilkakrotnie. kiedy piorun aresztowania już uderzył w jego życie.]. I przychodzi spokój. „Ivanhoe" (przeł. że zając przeżywa gorsze obawy podczas pogoni chartów. Gogol. że Szekspir. analizując popełnione omyłki". jak to sobie człowiek wyobraża.nie trzeba już się bać. ale teraz. którzy rozprawiają się z jeńcami. Przyjrzyjmy się pacjentom kliniki onkologicznej. Awanturujesz się trochę dla przyzwoitości. ale Robinson nie ma pojęcia. Hindusów i Czukczy.. niż kiedy szamocze się już w ich zębach". spodziewający się aresztowania przyjmują je z ulgą. M. że to kilkudziesięciu ludożerców. Gallaj. „W obliczu bezpośredniego. W dzikiej panice zmyka do swej groty. Sienkiewicz. to najczęściej głęboki. ur. Na przykład zbójnicy pojmali kupca Izaaka z Yorku i zamierzają wrzącą oliwą. ss. W imieniu Związku Socjalistycznych. 6 'd książek dzieciństwa przejdźmy do książek naszej młodości.na 15 lat łagrów. czekając na wyniki badań: nowotwór złośliwy? A może nie. Dostojewski. i bez trudu się przyzwyczajasz". mam złe wieści.Napięcie pryska. Przeciwnie. [.. Polaków. Amerykanów. 5 W. opiekają ich na ognisku i zjadają. Czeriez niewidimyje bariery. Żydów.i aresztowani przez komunistów i aresztowani przez faszystów. Sołżenicyn. zamrożona dotąd jego myśl znów zabrała się do dzieła. zamienioną .. na najwyższy wymiar kary .] Dziwne.8 Ja nigdy nie 7 A. Rozmawiałem z ludźmi. Eduard Kuzniecow: „Bardzo prędko sobie uświadamiasz swoją nową sytuację. Oto opis aresztowania z książki Aleksandra Sołżenicyna „Krąg pierwszy": . 8 Eduard Kuzniecow. Zweig wszyscy twierdzili to samo: kiedy nastąpi najgorsze. Rosjan. człowiek się uspokaja.Niestety. skazanego na śmierć. Odkryjemy w nich. kiedy jeszcze czeka. natychmiast się odpręża". Wreszcie lekarz zaprasza do gabinetu: . Kiedy już następuje najgorsze. Oto Robinson Kruzoe maszeruje przez swoją wyspę . 6 Ibid.i raptem spostrzega ślad ludzkiej stopy. 1939. Francuzów. Na wyspie pojawiło się niebezpieczeństwo.Wszyscy odpowiadają bez zastanowienia: wielka ulga. Puszkin. tłum.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nia. „Krąg pierwszy" (przeł. Moskwa 1965. Sięgnijmy do klasyków.Proszę wstać. Innocenty nie czuł 4 a m strachu. Siedzą w poczekalni. Tołstoj. Warszawa 1984. Tkwią tak. J.. nic strasznego. Pytałem tych. niezmącony sen. Zola.pod naciskiem światowej opinii publicznej . Następuje dwustronicowy opis jego przerażenia. rozżarzonym żelazem i innymi wyrafinowanymi sposobami skłonić go.. 98.

Stalin i stalinowscy sędziowie wiedzieli. Zresztą wiemy to sami..WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE siedziałem w celi śmierci. że kiedy tylko zacznie się bitwa. generał pułkownik lotnictwa A. zagłębiając się w litanię nieistotnych szczegółów. gdera". nr 7/1981. [. 58. Trlefie izmierienije. 10 Znamy świadectwa zniecierpliwienia marszałka Żukowa przed rozpoczęciem bitwy pod Kurskiem: pragnął. strach Stalina (jeżeli rzeczywiście się lękał) musiał ustąpić. skazano mnie zaocznie. tlum. jak poprzedzająca go niepewność. kiedy coś idzie opacznie. teraz już zasłużony weteran. 324 9 a doczekać. natomiast w sytuacjach kryzysu panika i strach są im obce. Na samym końcu ogłoszono: kara śmierci. Moskwa 1973. znowu będzie spokojny. Zapytajcie któregokolwiek kombatanta. że wyrok nigdy nie jest tak straszny. bez psychologów.. Ogarnęło mnie dawno zapomniane uczucie ulgi i spokoju . Podjął ją sam Stalin i żaden sędzia nie ośmieliłby się jej kwestionować. Przemawia za tym cała światowa literatura. Na wojnie jest podobnie. Trzydzieści trzy lata później jeden z nich. Jakowlew potwierdza: „Podczas wojny zauważyłem u Stalina osobliwą cechę: jeżeli sprawy na froncie mają się po jego myśli. Obserwowałem to niezliczoną ilość razy". Istnieje pewien szczególny typ silnych ludzi. Gałłaj. których określa się mianem urodzonych przywódców. Do rozpoczęcia hitlerowskiej ofensywy pozostało zaledwie kilka dni. Na przykład decyzja o losie Nikołaja Bucharina zapadła na długo przed rozprawą.l. Na sali zamiast publiczności siedzieli towarzysze po cywilnemu. każdy potwierdzi: najgorsze jest oczekiwanie. To samo powtarzają żołnierze. kiedy przeciwnik wreszcie przystąpi do ataku". umiał inscenizować takie przedstawienia! Cały ten spektakl z ogłaszaniem wyroku lepiej się oglądało niż publiczną chłostę. Stalin musiał się uspokoić. Tupolew: „Nasz Dziad zawsze. konstruktor lotniczy. Taki właśnie był. Potwierdzi to każdy psycholog. Stalin musiał się uspokoić. chodzi nadąsany. . by skończył się czas oczekiwania i żeby Niemcy uderzyli.. s. Mówi. generał pułkownik lotnictwa A. Takich ludzi w normalnych okolicznościach cechuje surowość i władcza postawa. zachowuje spokój: nie awanturuje się. s. Wesoło relacjonował przebieg tamtych wydarzeń: miał talent Stalin. generałowie. Na walkę czeka się jak na zbawienie. Generał lejtnant artylerii G. wymagający i surowy. wręcz radość. na nikogo nie psioczy. Jego doradca do spraw lotniczych. Taki właśnie był Stalin. występował u nas w Akade9 mii. I wiecie co? W noc po wyroku spałem kamiennym snem i miałem cudowne sny. oficerowie. na przykład. jak ręką odjął. W najwyższym dowództwie Rzeszy czuje się nastrój nerwowego oczekiwania: J<Uhrer żyje w nieprawdopodobnym napięciu. Przytoczę fragment dziennika doktora Goebbelsa z 16 czerwca 1941 roku. w razie 10 „Wojenno-istoriczeskij żurnał". cała historia ludzkości. Właśnie dlatego Góring popełnił samobójstwo trzy godziny przed egzekucją. W walce strach mija. Stalin był najbardziej wyrazistym przykładem tego gatunku. Od tej chwili z mojego życia znikły rozmaite troski i lęki. Ale stalinowski sąd „udał się na naradę" i „naradzał się" przez siedem i pół godziny. okazują pogodę ducha.. 72.szkoła wywiadu wojskowego kształcąca kadry GRU [przyp. 325 " M. ale mogliśmy się Wojskowa Akademia Dyplomatyczna . Po czym towarzysze sędziowie wrócili na salę i jeden z nich rozpoczął odczytywanie nieprawdopodobnie długiej sentencji wyroku. Kowtunow: „Może to zabrzmi paradoksalnie. Ta właśnie cecha wyróżnia ich pośród innych śmiertelników i przysparza im sprzymierzeńców. IV 'czekiwanie na śmierć jest gorsze niż sama śmierć. przeciwnie. wtedy pokrzykuje. Tak jest za każdym razem przed rozpoczęciem operacji bojowych. Zaproszono mnie do brytyjskiego Foreign Office i tam przekazano mi gorące pozdrowienia od Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR.] Natomiast kiedy wszystko 11 jest w porządku. W chwili gdy Hitler zaatakował.i tak już zostało.

stale szuka czegoś po kieszeniach. Chruszczow opowiadał. Po 1991 roku na krótki moment udostępniono rozliczne archiwa i badacze uzyskali dostęp do zeszytów. Ale w zachowaniu Stalina nie było żadnych przejawów strachu. Stalin nie mógł spanikować. Z nikim nie rozmawiał. Mikojan.. Przyjmował czasem od godziny 03. że dzień pracy Stalina trwał 24 godziny z niewielkimi przerwami. które normalnie wydają się niemożliwe. Człowiek zalękniony zaczyna bardzo dużo i bardzo szybko mówić. Zapiski awiakonstruktora. 29 i 30 czerwca. to jedynym wytłumaczeniem takiej desperacji jest strach. I przyjmował bez przerwy przez jedenaście godzin. dla Stalina. Kuzniecow. Teraz okazuje się. Żuków.zaczyna żartować. Cel żyzni. rozgląda się nerwowo na boki. po dwanaście godzin. Stalin pracował niemal na okrągło przez cały następny tydzień. kiedy wojna toczyła się już na całego.20 (23 czerwca). Zdarzało się. z tych wpisów możemy ustalić tylko jedno: że w chwilach przerwy w jego gabinecie nie było osób postronnych. Gdyby Stalin przykleił sobie brodę i zbiegł do Tybetu albo do Paragwaju. powtarzam. Człowiek w strachu może porwać się na rzeczy. że od chwili napaści Stalin pracował przez siedem dni na granicy ludzkiej wytrzymałości. Co wcale nie znaczy. Dymitrow. Moskwa że to strach.. A potem nagle. jak się dowiadujemy. nietypowe. 22 czerwca 1941 roku pierwszych gości przyjął o godzinie 05. a ręce same szukają dla siebie zajęcia. Świadectwo Jakowlewa nie jest odosobnione. jego ciało jest w nieustannym ruchu. Manuilski. albo od 01. że nie pracował. Dopiero po upływie tego szalonego tygodnia. Postępował tak. nie nastąpiło to pierwszego dnia. Okazało się.45. powiedzielibyśmy. od 02. kpić. Powiem więcej: zachowywał się w sposób nietypowy dla samego siebie. najbardziej dramatycznych dniach wojny Stalin powinien się był uśmiechać. ukręca guziki marynarki. Człowiek wystraszony miętosi w dłoniach czapkę. i to jak mało kto. 12 A więc. Odwiedzili go: Mołotow. to po agresji nie mógł się wystraszyć jeszcze bardziej. jak nikt przestraszony nie postępuje. trach w pierwszym momencie może paraliżować. w których odnotowywano wszystkich odwiedzających Stalina od 1927 do 1953 roku.00 (25 czerwca) i kończył następnej nocy. 1968. po sześć. Ale na pewno nie strach. Strach skutkuje nagłym przypływem sił fizycznych i zwiększa klarowność myśli. gryzie paznokcie. To wszystko świadczy o intensywnej pracy umysłu. Ale.40 (27 czerwca). W pierwszych. Stalin wystraszył się i dał nogę. Jego zachowanie w pierwszych dniach wojny było. s. Narady trwały po pięć. Kulik.. zerka na zegarek. ale także w kremlowskim mieszkaniu i na daczy w Kuncewie. Woroszyłow.00". Szaposznikow. czasem ją przekraczając. Jest ich cała masa. niczym się nie interesował. Skoro Aleksander Kiereński przebrał się za pielęgniarkę i sanitarką czmychnął z Pałacu Zimowego. 503. Zwłaszcza że. że dzień pracy Stalina dobiegł końca. że kiedy Niemcy napadli. Watutin. Wyszyński. prowadził rozmowy telefoniczne. czasem od 01. Gdyby nawet Stalin lękał się Hitlera. żartować. Beria. staje się bardziej ustępliwy". pracował nie tylko w swoim gabinecie. czy od 00. śmieje się. w dzienniku przyjęć interesantów widzimy dwa dni przerwy. Co może tłumaczyć takie zachowanie? Wszystko. Przeciw327 326 . Strach jest jednym z przejawów instynktu samozachowawczego. 12 A.50 (28 czerwca).. Człowiek w strachu wymyśla rozwiązania na pozór niewyobrażalne. ale na dłuższą metę stymuluje do intensywniejszego działania. Kaganowicz. Jakowlew. Mechlis.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE niepowodzeń . że w pierwszych dniach wojny Stalin pracował. A tymczasem Stalin zachowywał milczenie. Wpis z 21 czerwca 1941 roku: „Ostatni wyszli o godzinie 23. Po wyjściu interesantów zasiadał nad papierami. Timoszenko. Malenkow. Ale to nie oznacza. mówiąc oględnie.25 (24 czerwca).

jodłowe gaje. Niemal wpadłem na obelisk.. Oc dawna intrygowało 'd vi tak wyraziście. wtedy zabrał się do pracy. A potem nagłe uderzenie z kierunku. Moja ulubiona część galerii to pierwsze piętro. A jeszcze lepiej w taką noc wycofać po cichutku 3. Najczęściej przychodziłem tu po południu. wszelkie emocje schodzą na dalszy plan. Oddał zbrojeniówce wszystkie krajowe zasoby. amerykańską.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE nie. Jeżeli wnikniemy w sens tego dzieła. co się dzieje na frontach.. siedzi w spartańsko umeblowanym pokoju na żołnierskim łóżku. Chłopiec dotyka ramienia ojca.. Nie sposób go skopiować: ciemna noc. czy mogło to nastąpić po tygodniu? mnie zagadkowe zachowanie Stalina w pierwszych dniach wojny. Nieszczęście sączy się z zimnego kamienia. w jego kraju i na świecie... Armię Pancerną Gwardii z przyczółka bukryńskiego i pod śpiew słowików przegrupować ją na przyczółku luteżskim. obok niego chłopiec. Jeżeli Stalin nie wystraszył się pierwszego dnia. przesuwając armie pancerne z jednego przyczółka na inny. Popchnął Hitlera do wojny i czekał. czego rzeźbiarz nie umieścił na skromnym postumencie.. Nigdy nie spotkałem reprodukcji tego dzieła. to „Noc nad Dnieprem" Archipa Kuindży. wybudował dom. Jeszcze nie uzmysłowił sobie bezmiaru nieszczęścia. pogorzelisko ledwo obecne. W głębi duszy czuję.. pomógł mu stanąć na nogach. 13 Na pewno nie zdołam przekonać wszystkich. Całość wykonana w białym marmurze. ale mnie się wydaje głęboko trafne. włoską. Potrafię godzinami oglądać cudze płótna: osiki.. aż wojna doprowadzi Europę do bankructwa. Całe życie poświęcił dla Sprawy.. a w podmoskiewskim Kuncewie w leśnej ciszy unosi się zapach żywicy. tłum. Kuindżi! Takie płótno mógł namalować tylko człowiek o duszy czołgisty. gdzieś daleko toczy się wojna. Ukryć ją przed wzrokiem nieprzyjaciela. Nie interesuje go. zielony księżyc koloru semafora w nocnej mgle i księżycowa dróżka na Dnieprze. to „Wieśniak w nieszczęściu" Czyżowa. 328 . Upalne lato.. Przecież to Stalin! VII 'ofnijmy się do tego straszliwego czerwca 1941 roku. Podniosłem wzrok. Ach. już nigdy nie miniemy go obojętnie. Jest pogrążony w samobójczej rozpaczy.. a teraz. Kiedy człowiek intensywnie pracuje. i odbicia na czarnych obłokach. zapominając o bożym świecie. gdzie można by wetknąć armatę przeciwpancerną. pejzaże. że sam jestem niezrealizowanym pejzażystą. Za którymś razem snułem się po salach. W odpowiednim momencie udzielił Hitlerowi poparcia. Siedzi chłop na pogorzelisku. Jaka noc! Jaka przestrzeń! Jaka potęga! To najlepszy moment na sforsowanie rzeki. Stalin. z którego nikt się nie spodziewa. aby podporządkować sobie kraj. Nawet dopalające się głownie z białego marmuru widzimy w kolorze czerni. aby zmusić pozostałych do uległości i wypełniania jego rozkazów. 41 odcieni czerni. Przestawił 329 c. podpierając dłońmi czoło.największe muzeum sztuki rosyjskiej w Moskwie [przyp. Eksterminował miliony ludzi. Na każdym pejzażu wypatruję optymalną lokalizację. Chłop przez całe życie orał jak wół. brzeziny. Nie chce nigdzie uciekać. Ale dramat przebija 13 Galeria Tretiakowska .. Żeby nikt się nie zorientował. że wyobraźnia sama dorysowuje wszystko. Mój ulubiony obraz. francuską. szwajcarską. A moja ulubiona rzeźba. brytyjską. Wytłumaczenie znalazłem niespodziewanie. I oniemiałem. w Galerii Tretiakowskiej. wreszcie stanął na własnych nogach. Zlikwidował wszystkich swoich wrogów. Oczyścił armię z wrogów ludu i podporządkował swej niezłomnej woli. wyobraźnią rozmieszczając działa za wzgórkami. Czasami zachodziłem do galerii i długo z oddali oglądałem dwie tragiczne postaci.]. kiedy niespodziewanie znalazłem się w pobliżu śnieżnobiałego monolitu. Za oknem słychać bzyczenie trzmiela. Przeznaczył tysiące ton złota na zachodnią technologię: niemiecką.

Powinien dać sygnał do obrony. Wcześniej lub później. że wyzwolenie całej Europy zostało ostatecznie uniemożliwione. w najważniejszej rozgrywce życia ktoś przejrzał jego zamysł. w chwili. osobiście nadzorował produkcję czołgów i samolotów. Wygrał już największy i najbogatszy kraj na świecie. ale też sens życia samego konstruktora. Nie da się odwrócić biegu wydarzeń.w potrzasku. Związek Radziecki był skazany na klęskę. że Hitler zdecydował się na wojnę. jak na gracza w kasynie. najszybszy. I oto ostatnie rozdanie. W każdym innym razie . atakować. lotnictwo szturmowe. Ale Stalin rzuca swoje formacje do samobójczych ataków. Wyprodukował ogromne ilości uzbrojenia i przerzucił je do rejonów przygranicznych. po raz pierwszy w życiu. Stawką w grze jest cały świat. Nie ma na to żadnej rady. A on chce atakować. Dlatego głównym celem Stalina było zniszczenie kapitalistycznego otoczenia. Wszystko przegrane. Stalin jest wielkim budowniczym okrętów. śmiertelne ciosy. nadludzkim wysiłkiem. Armia rozbita. Na rozpad. któremu na starcie eksplodowała najpotężniejsza w świecie rakieta. Stalin jest konstruktorem rakiet. Mógł przeżyć tylko w jednym wypadku: gdyby podbił i wchłonął wszystkich wokoło. Po prostu cały jego świat. Wszystko stracone. armie 3. Na którykolwiek numer postawi . Przez cały pierwszy tydzień wysyła swoje wojska do natarcia.zawsze trafia. który gasi pożar w obejściu. . Właśnie dlatego od tego dnia. co jest potrzebne do prowadzenia kampanii na obcym terytorium: czołgi kołowo-gąsienicowe.. A stawki w grze coraz wyższe. paliwa i wszystkiego. że trzyma w dłoni wszystkie atuty. I oto nagle. atakować! Radzieckie samoloty spłonęły na płytach lotnisk polowych. I nagle przeciwnik przebija go asem atutowym. patrzy cały świat. Potem Stalin rzuca się do działania. Przecież wszystkie ruchy i warianty zostały starannie przemyślane: Hitler nie miał prawa zaatakować. 4. wygrał bezwarunkową uległość wszystkich jego mieszkańców. Zgromadził tam gigantyczne zapasy amunicji.va banąuel Na Stalina. Wszystkie stalinowskie przygotowania są zorientowane na atak. logiczne i zrozumiałe: zwycięstwo socjalizmu jest 331 .czekała go nieuchronna destrukcja. cały sens jego życia w jednej chwili się zawalił. Skradzionym z jego własnej talii. któremu zatonął najlepszy. któremu zawsze dopisywało szczęście. ale nie jest w stanie konkurować z normalnymi krajami w pokojowym współzawodnictwie. i 13. spadochroniarzy i piechotę szybowcową. tłumy ludzi i plany kosmicznych podbojów. Tak przetasował karty. Więc jego odosobnienie nie jest przejawem strachu. I wszystko runęło. 10. Nie można już się odegrać. I zawsze . I uderzył pierwszy. jak wieśniak. który nigdy nie przegrał ani jednego rubla. A teraz. grzebiąc pod sobą nie tylko cały kosmodrom. Całe życie to gra. Dopiero w tym momencie Stalin wreszcie uzmysławia sobie. W pierwszych chwilach Stalin po prostu nie wierzy. Dlatego wszystkie tomy jego dzieł są tak proste. Socjalistyczne państwo może rozgromić każde inne.. Związek Radziecki mógł istnieć tylko pod jednym warunkiem: że ludność nie będzie mogła porównywać własnej egzystencji z życiem w krajach ościennych. 22 czerwca 1941 roku. gdy całe to wielkie przedsięwzięcie jest zapięte na ostatni guzik. I oto 28 czerwca docierają komunikaty: Front Zachodni znalazł się w okrążeniu. Stalin jest na pogorzelisku.. W każdym rozdaniu kart ma zawsze „oczko". Stalin jest gotowy do rozgrywki.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE cały przemysł na tryb wojenny. Jakąkolwiek kartę wyciąga z talii zawsze as atutowy.nic. najwspanialszy na świecie niezatapialny „Titanic". 330 Stalin zawsze wyprowadzał w pole wszystkich przeciwników i zadawał im niespodziewane. Na obronę . natarcie bez wsparcia z powietrza jest samobójstwem. największy. Całe życie to wygrana. Hitler pokrzyżował mu plany. Stalin jest hazardzistą. Pracuje jak opętany. który zgarnia sterty żetonów i złotych monet.

machnąwszy z rezygnacją ręką.WIKTOR SUWOROW OCZYSZCZENIE możliwe w jednym kraju. Sam rozumie to najlepiej. Natomiast Stalinowi przypaść miała rola demiurga. Nie zrozumieli go. Hiszpanię. Malenkow. Zbliża się nieuchronna klęska. Dotyka ramienia ojca: ocknij się! Politbiuro zmusza Stalina do powrotu na szczyt władzy. ale Stalin nie wykazuje zainteresowania. cit. Jest ich wielu i wchodzą w milczeniu. Wyzwolenie świata spaliło na panewce i straciło znaczenie.. A Stalin wie. Jakkolwiek dalej potoczyłyby się wypadki. Największego w dziejach ludzkości. Zaszprycuje. Ale wszystko obraca się wniwecz. który przestaje ratować z pożaru ostatnią stodołę. Libię. jak ten wieśniak. zgodnie ze stalinowską intencją.przepadła.tylko w skali globalnej. W oczach Stalina pojawia się przestrach. Hitler. W tym momencie zobojętniał. Francję. Włochy. 30 czerwca 1941 roku. Do 22 czerwca 1941 roku wszystko było proste i logiczne. że sprawa. Stalin czuł się jak Bonaparte po bitwie pod Borodino: na pozór zwycięstwo i droga naprzód stoi otworem. której oddał życie .ale nie Stalina. Indie. wcześniej czy później. Ale oni zjawili się w innym celu. Wietnam. ale Stalin nie mógł już tego należycie wykorzystać. Mołotow. Właśnie dlatego w 1945 roku odmówił przyjmowania Defilady Zwycięstwa. że spłonął już dom. że zagarnie wszystko". Miał uczynić republikami ZSRR Niemcy. jako sztandar.. Bristol. powraca. Ale Hitler też to rozumiał: „Zbolszewizowany świat zdoła przetrwać tylko pod warunkiem. A to było równoznaczne z klęską. może już zapomnieć o podboju całej Europy. Turcję. ale ostateczny triumf . że jakkolwiek miałyby się potoczyć dalsze losy. wokół którego w toku walki gromadzą się resztki rozbitego oddziału.. 1997-1998 CIĄG DALSZY NASTĄPI 332 . co oznaczała niemiecka agresja dla dalszych losów Związku Radzieckiego. ale stoczona bitwa pochłonęła tyle sił. jak kaci do celi skazanego na śmierć. kiedy widzi. W 1941 roku tylko Stalin potrafił w pełni ocenić znaczenie hitlerowskiej napaści. zapomniał. Stalin nie mógł już podbić całego świata. Chiny. że zwycięstwo nie cieszy.to państwo Stalin zwyczajnie przesrał. Zastali go znienacka. Na nieuchronny rozpad. bez poszerzenia granic Związek Radziecki. Hitler rozgromił Europę. A co z Ameryką? Amerykę zdusi się bronią chemiczną indywidualnego użycia. Tunezję. Dwa dni później. op. A Stalin.to chłopiec na pogorzelisku.14 22 czerwca Hitler zadał komunizmowi samobójczy. Austrię. Marks był twórcą wielkiej teorii. Stalin zdał sobie sprawę. W swojej rozpaczy zapomniał o całym świecie. że sam powinien się ratować. W 1941 roku członkowie Biura Politycznego nie zrozumieli. który nie pojmuje ogromu klęski i beznadziejności tego. Globalny komunizm mało ich teraz obchodzi. Mówią mu o ratowaniu ojczyzny. W jednym kraju.. Politbiuro . obora i spichlerz. że wszystko stracone. Teraz troszczą się o własną skórę i własne głowy i dlatego muszą ratować kraj. Nie jest przygotowany na śmierć. całego kraju . Chociaż wie. Grecję. ale śmiertelny cios. wszystkie jego wystąpienia i plany. Było to zwycięstwo całego narodu. I tym dosadnym określeniem Stalin opisał członkom Politbiura zaistniałą sytuację. Lenin obrócił marzenia w rzeczywistość. państwo będące zarzewiem rewolucji światowej . Bowiem bez podboju Europy. do pokoju Stalina wkraczają Beria. A oznaczała tylko jedno: śmierć. Ta myśl wypełnia wszystkie przemówienia Stalina. Koreę. Państwo pozostawione mu przez Lenina. co się stało. Stalin jest im potrzebny jako symbol. jest skazany na zagładę.

Warszawa 1996. Panzer Battles.. Londyn 1979. Posliednije zapisi.. Moskwa.. Moskwa 1973. Warszawa 1972. Warszawa 1999). Sbornik statiej (tłum. Moskwa.. t. 1/55. t.. Pisma i periodyki „Biulietień opozicji". Triefie izmierienije. wyd. Mellenthin W. Zapiski awiakonstruktora.. Londyn 1948-1949. Zapiski agienta Razwiedupra. Moskwa. Ob „Urokach Oktiabria". Kret . Marks K. t.. 1929-1941. Woprosy strategii i operatiwnogo iskusstwa w sowietskich wojennych trudach (1917-1940). Moskwa 1989. Londyn 1987 (wydanie polskie w przygotowaniu .. Paryż-Berlin-Zurych-Nowy Jork... Miny żdut swojewo czasa. Itogi wtoroj mirowoj wojny. Gałłaj M. Jakir J. t. Dubiński I. Moskwa 1957. „Moja walka" {Mein Kampfl.. Smoleńsk 1993. Hopkins. The White House Papers oj Harry L. Lenin W. Dos Heer. Karpienko A.. W podpolje możno wstrietit' tolko krys. Sokołowski W. wyd. „Nauki Października".. Nowy Jork 1986. Moskwa 1959. 334 . „Dzieła". Engels F. Przedświt. Moskwa 1983. Warszawa 1924.. Stalin J. Wospominanija o Grażdanskoj wojnie. Prace zbiorowe Encyclopedia of German Tanks oj World War Two. Czeriez niewidimyje bariery. Sołżenicyn A. Mielgunow S. Osoby] szcziot. 1/13.. Frankfurt/M. Muller-Hillebrand B. Griszczenko R.. Machiavelli N. Za dołgo do saluta. t.. Sołncew K. „Dzieła zebrane". z niem. Londyn 1978.. „Psychologia tłumu". Londyn 1981. Warszawa 1990. „Krasnaja zwiezda". t. „Wybór pism". Olszański A. Warszawa 1994. Moskwa 1965. Izmiena rodinie. 1/2. Kraków 1992. Londyn 1953. Kuzniecow A. Tuchaczewski M. Panzer Leader. Londyn 1989. Felsztyński J. 1/3. Goebbels I. Warszawa 1960-1979. Babi) jar.. Paryż 1927.. Moskwa 1989. Moskwa. Moskwa 1964. Rokowyje rieszenija (tłum. Wołkogonow D. 1954-1966. Sprawocznikpo Gułagu. Moskwa. Hitler A. Gdańsk 1994-1996.„Przewodnik po Gułagu". Morgun F. „Druga wojna światowa". Nowy Jork 1981. Kalinin S. 1/8. Istortja kitąjsko-sowietskoj drużby. t. t. „Dzieła wszystkie". „Rok 1920".. „Krąg pierwszy". Krasnyj tierror w Rossii: 1918-1923. z niem. „Litieraturnaja gazieta". Min P. Halder F. Moskwa 1958. Londyn 1991. Warszawa 1971-1974. Moskwa 1968. Warszawa 1990. 1/2.. „Dziennik wojenny.. Warszawa 1966. Moskwa 1965. World War 11 Almanac: 1939-1945.. „Wojenno-istoriczeskij żurnał". Trocki L. Warszawa 1964. Erickson J. Moskwa 1920-1923 i 1925-1936.. Zastoinyje razgowory Gitliera. Moskwa 1926.OCZYSZCZENIE Bibliografia Bullock A. OPEN. Smoleńsk 1993 Góralski R.). „Moskwa".. Moskwa 1963. Połtawa 1994.Nurt Lewicy Rewolucyjnej. „Wojna i rewolucija". „Strategia wojenna".. Berlin 1924. Londyn 1977.... Cel żyzni. Triumf i tragiedija. Sankt-Petersburg 1996. Warszawa 1949-51. 1/6. Guderian H. „Pisma wybrane".. Żywoty równoległe". Warszawa 1994. Schwatka pod wodoj. Jakowlew A.. wyd. „Mużestwo". Moskwa.. Rossi J. Le Bon G. Codzienne zapisy szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych 1939-1942". Sowietskaja wojennaja encyklopiedija. Gallaj M. „Sztuka wojny". t.. Kruszenije mirowoj rewolucji.. 1933-1945. Warszawa 1983-1990. Churchill W. Raźmyszlienija o mimiwszem.). 1/2. Obozrienije otieczestwiennoj bronietankowoj tiechniki (1905-1995). Starinow I. „Hitler i Stalin. „Nowosti razwiedki i kontrrazwiedki".... 1/39. Moskwa 1938.. Moskwa 1976-1980. Rapoport W. Woinskije priestuplienija. SunTzu.. The Road to Stalingrad. Aleksiejew I. Sherwood R. Piłsudski J. Grygorenko P. Moskwa 1957...