Ă E IV ŢI T C RA LE NST O M DE

INTRODUCERE
În economia şi societatea românească schimbările survenite în ultimii ani au adus cu ele multe probleme, dar şi multe posibilităţi. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. Studiul limbii franceze se bucură de o îndelungată tradiţie în România. În lume ea s-a impus ca limba diplomaţiei şi a artelor. Sonoritatea şi eleganţa ei, precum şi faptul că aveţi acces la o cultură de prestigiu, vor constitui motive în plus pentru a persevera în studiu. Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele Unite. După câteva lecţii şi dumneavoastră veţi constata că obţineţi rezultate rapide cu eforturi relativ mici. Este de ajuns să învăţaţi zilnic 15 minute. Nu vă pierdeţi răbdarea în cursul repetării sistematice a exerciţiilor şi atunci veţi progresa în mod garantat. Parcurgeţi cel mult o jumătate de lecţie într-o zi. Fiecare parte a unei lecţii cuprinde o cantitate suficientă de material nou care trebuie exersat. Cursul pentru nivel intermediar cuprinde 32 de lecţii grupate în 16 caiete. Fiecare lecţie are două părţi. În prima parte a fiecărei lecţii se introduce materia nouă, pentru a cărei înţelegere şi fixare vă sunt propuse o serie de exerciţii. Partea a doua a celei de a doua lecţii nu cuprinde cunoştinţe noi, aici fiind inserate doar exerciţii de verificare. Fiecare lecţie se termină cu o recapitulare a noilor reguli gramaticale şi cu tema pentru acasă. La sfârşitul caietului de curs este prezentat vocabularul introdus în lecţiile respective conţinând cuvintele şi expresiile noi, prezentate în ordine alfabetică, precum şi transcrierea lor fonetică. Acesta este un caiet demonstrativ care cuprinde fragmente din lecţiile de curs, precum şi din caietele de exerciţii. La sfârşitul lecţiei demonstrative este prezentat un model de temă pentru acasă, care nu se trimite pentru corectare. Pe parcursul celor 20 de pagini încercăm să vă familiarizăm cu metoda EUROCOR prezentându-vă cele mai importante elemente ale fiecăreia dintre lecţiile selecţionate. Dumneavoastră v-aţi familiarizat deja cu această limbă şi aţi acumulat un bagaj important de cunoştinţe în acest domeniu. Cursul pentru nivel intermediar vă va ajuta să vă consolidaţi cunoştinţele gramaticale şi să vă dezvoltaţi vocabularul. Atunci când rezolvaţi pentru prima dată un exerciţiu, nu folosiţi de la început filtrul roşu. Folosirea acestuia are sens doar dacă aţi repetat exerciţiul deja de trei-patru ori. Dacă acoperiţi textul scris cu litere roşii cu filtrul roşu, răspunsul corect devine invizibil iar dumneavoastră va trebui să apelaţi la cunoştinţele nou introduse. Prin îndepărtarea filtrului, puteţi verifica dacă aţi rezolvat corect exerciţiul. Atât filtrul roşu cât şi caseta care va fi trimisă împreună cu caietul de curs vă vor ajuta să verificaţi pronunţia cuvintelor învăţate. Profesorii noştri sunt gata să vă acorde tot sprijinul şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR.

1

fiindu-vă astfel mai uşor să le localizaţi sau să le recapitulaţi.2 Problema apărută în acest exerciţiu este prezentată în „Compendiu de gramatică”. Acestea vor scoate în evidenţă diverse genuri de exerciţii sau secţiunile de gramatică. pe marginea fiecărei pagini sau în interiorul acesteia am plasat o serie de simboluri grafice. Textul care urmează după semnul „>” tipărit cu roşu (care nu se vede în cazul folosirii filtrului roşu) arată că exerciţiul trebuie rezolvat conform indicaţiei. N 3(21) Cuvinte noi. i La nivelul acestui semn.Pentru a vă fi mai uşor să studiaţi. În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă. textul cules cu litere înclinate cuprinde caracteristicile lexicale sau gramaticale specifice limbii franceze. le găsiţi totdeauna reliefate prin acest semn grafic.2 Observaţiile cele mai importante care se referă la regulile gramaticale sau la pronunţie. la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. 5. de exemplu completarea unui text sau traducerea unei propoziţii. 2 . Exerciţiu pentru verificarea materialului lexical şi gramatical însuşit. Problema apărută în acest exerciţiu este tratată şi în lecţia 3. la pagina 21. la punctul 5.

aucune. verbul neregulat conduire. lui) non plus. La gară. condiţionalul prezent. la magazin. Verbele monter şi descendre şi particularităţile lor. naştere. concordanţa timpurilor. băuturi. căsătoria. adjectivele şi pronumele nehotărâte. pronumele demonstrative. verbul vouloir la persoana I singular – exprimarea politicoasă a cererii. 3 Lecţia 2 Lecţia 3 Lecţia 4 Vocabular: Gramatică: Lecţia 5 Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Lecţia 6 Lecţia 7 Lecţia 8 Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Lecţia 9 Lecţia 10 Vocabular: Gramatică: Lecţia 11 Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Lecţia 12 Lecţia 13 Lecţia 14 Vocabular: Gramatică: Lecţia 15 Vocabular: Gramatică: . divorţ. Părinţi. condiţionalul trecut. distracţii. Mai-mult-ca-perfectul verbelor care se conjugă cu être. unităţi de timp. pronumele demonstrative. Restaurant. tous. Verbul ouvrir. mobila. Adjectivele nehotărâte.Programa cursului de LIMBA FRANCEZĂ PENTRU INTERMEDIARI Lecţia 1 Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Circulaţia. înmormântare. pronumele nehotărâte. concordanţa timpurilor – acordul participiului trecut cu complementul direct. Prietenie. mai-mult-ca-perfectul. adjectivele nehotărâte aucun. moi (toi. fructe şi legume. Futur Simple al verbului être. Adjectivele demonstrative. permis de conducere. La piaţă. Pronumele le. moarte. toute. congrese. Propoziţia condiţională (continuare). aperitive. Futur Simple al verbelor neregulate. construcţiile moi (toi. lui) aussi. Verbul peser. verbul plaire. Adjectivul nehotărât chaque. Timpul imperfect (imparfait). dispută. Fenomene meterologice. disciplinele sportive. toutes. naître. Concediu. divertisment. La teatru. adjectivele tout. masa. Pronumele relativ neutru quoi. propoziţia condiţională. Logodnă. calendarul. divertisment. bistro. căsnicie. Verbul impersonal pleuvoir . Cumpărături. publicitate. La hotel. mourir. Sport. utilizarea cuvântului même. Structura apartamentului. propoziţia condiţională. verbele neregulate perdre. pronumele interogative. Târguri şi expoziţii. Verbul neregulat rire. Vorbirea directă şi indirectă. în tren.

infinitivul trecut.timpul prezent şi trecut. diateza pasivă . Subjonctivul (continuare). adjectivul verbal. folclor. Comunicare. impozite. se battre. Subjonctivul în fraze. Propoziţia condiţională . Regim politic. Educaţie. Gerondif şi funcţiile sale. vama. intervenţii chirurgicale. consultaţie medicală. Participiul prezent. liceu. la plajă. în propoziţiile simple – precizări. divertisment. La spital. Subjonctivul prezent. guverare. Corespondenţa. Subjonctivul trecut. Muncă. Infinitivul prezent – precizări (continuare). Diateza pasivă la toate timpurile cunoscute. Concordanţa timpurilor. Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor) Concordanţa timpurilor – precizări. croaziere. Învăţământ – colegiu. la tropice. criză. utilizarea infinitivului prezent cu funcţia de complement. La mare. Tradiţii. Boli.precizări. Lecţia 17 Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Lecţia 18 Lecţia 19 Lecţia 20 Lecţia 21 Lecţia 22 Lecţia 23 Vocabular: Gramatică: Lecţia 24 Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Vocabular: Gramatică: Lecţia 25 Lecţia 26 Lecţia 27 Lecţia 28 Lecţia 29 Lecţia 30 Lecţia 31 Lecţia 32 Vocabular: Gramatică: 4 . putere politică. Economie.Lecţia 16 Vocabular: Gramatică: Garaj. service auto. Sărbători (Paşte. studii superioare. Turism. Propoziţia infinitivală. Viitorul anterior. Diateza pasivă a subjonctivului prezent. Precizări legate de acordul particpiului trecut cu subiectul şi complementul direct. sindicate. învăţământ. în avion. Rezervaţii naturale. mijloace de transport. Construcţii şi verbe care cer subjonctivul. Sport şi timp liber. concordanţa timpurilor în trecerea de la vorbire directă la vorbirea indirectă. sporturi nautice. îngrijire medicală. greve. Verbele se plaindre. asigurare socială. fraude. Adormirea Maicii Domnului. La aeroport.

Vom descrie mai jos sistemul de simboluri fonetice folosite comparându-le cu sunetele româneşti similare. Cel mai simplu mod de a învăţa pronunţia vocalelor nazale este prin apăsarea nărilor. În acest caz. – vocala [o] în franceză. sau de o consoană se pronunţă ca un [k] românesc. – vocala [a] se pronunţă la fel ca şi în limba română. • gare > [ga:R] 5 – gară . cafea – „c” urmat de „a”. vom introduce semne speciale. – vocala [ã] este nazală. • café > [kafE] – cafenea. – vocala finală „e” nu se pronunţă deoarece nu este nici accentuată. – vocala [E] se pronunţă mai închis ca „e” românesc. • magasin > [magaz] – magazin – „s” între două vocale se pronunţă [z]. este deschisă şi se pronunţă ca şi când am pronunţa [o] din limba română cu gura mai deschisă. [n] nu se aude clar la sfârşit. încercaţi să pronunţaţi [R] cu ajutorul unui „h” (ceea ce noi numim „r” graseiat). Urmăriţi cu atenţie exemplele şi explicaţiile următoare: • ville > [vil] – oraş – în cuvântul „ville” se pronunţă un singur [l]. – „au” se pronunţă [o].În caietele destinate începătorilor şi cursanţilor de nivel mediu vom utiliza sistemul EUROCOR de transcriere fonetică pe care l-am conceput ţinând seama atât de particularităţile de pronunţie ale limbii române. „o”. – „-in” la sfârşitul cuvântului se pronunţă ca un [ẽ] nazal. Pentru a vă fi mai uşor. nici urmată de o consoană. TRANSCRIEREA FONETICĂ În cazul sunetelor care nu există în limba română. în cele mai multe cazuri. ci se articulează la baza limbii. – „-on” la sfârşitul cuvântului se pronunţă [õ]. – vocala deschisă [e] se aseamănă cu vocala „e” din limba română. • maison > [mezõ] – casă – „ai” se pronunţă [e]. cât şi de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste etape ale învăţării limbii franceze. – [s] între o vocală şi o consoană rămâne neschimbat. „u”. deci ca un [o] nazal. Semnul nazalizării este tilda deasupra vocalei nazale [Î]. În transcrierea fonetică [i] desemnează un „i” semivocalic care se pronunţă ca în cuvântul „ied”. • station > [stasiõ] – staţie – „-tion” se pronunţă [sio]. • restaurant > [RestoRã] – restaurant – [R] diferă de consoana „r” din limba română: nu se pronunţă cu vârful limbii.

– Paul > visite Paris. Completaţi următoarele propoziţii în limba franceză cu cuvintele potrivite: Lucrez la bancă în oraşul nostru. urmat de un „i” foarte scurt. – Marie > entre dans > un magasin. însă îl articulăm în gât şi nu în cavitatea bucală. de pildă. În limba franceză există mai multe feluri de „e” – – – [e] deschis. – > Je montre > la gare à > un étranger. voiture > [vuatUR] – maşină. nu există în limba română. – sunetul transcris fonetic prin [O] din „le”. • – – • – cirque > [sirk] circ– „c” urmat de „e”. El o cunoaşte pe soţia domnului Duval. – Voulez vous > un dessert? – Où est > la station? – Tu vois > la sœur de Marc? – > Elle est belle. „r” în limba franceză se articulează la baza limbii [ga:R]. – > Je travaille à > la banque dans notre ville. – sunetul transcris fonetic prin [U] nu există în limba română. Marie intră într-un magazin. Îl pronunţăm prin rotunjirea buzelor ca pentru „o” şi pronunţăm „e”. Paul vizitează Parisul. – Ce nouveau restaurant se trouve à côté de > la gare. – sunetul transcris prin [ñ] reprezintă un „n” înmuiat. ca şi în limba română – dessert. – Il connaît > la femme de Monsieur Duval. [E] închis – café. Ea vrea să cumpere o carte. Se pronunţă cu buzele ca pentru „u”. Acest nou restaurant se găseşte lângă gară. Arăt gara unui străin. auto „oi” este un diftong care se pronunţă [ua].– vocala [a:] înaintea [R] -ului se pronunţă mai lung ca în limba română. Doriţi un desert? Unde este staţia? Tu o vezi pe sora lui Marc? Ea este frumoasă. „i” sau „y” se pronunţă ca [s] în limba română „qu”corespunde consoanei [k]. 6 . Accentul cade întotdeauna pe ultima silabă. Semnul vocalei lungi este [:]. „e” la sfârşitul cuvintelor nu se pronunţă (numai dacă este accentuat sau urmat de o consoană). Vocala din silaba accentuată a cuvântului este marcată: [magazẽ]. – > Elle veut acheter > un livre.

Citiţi-le clar şi cu voce tare şi încercaţi să reţineţi traducerea lor. domnule! N Expresiile următoare au apărut în propoziţiile de mai sus: être au volant aller à toute vitesse traverser la rue respecter la priorité à droite [etR o volã] [alE a tut vites] [tRaveRsE la RU] [RespektE la pRioRitE a dRuat] passer son permis de conduire > [pasE sõ peRmi dO kõdUiR] > > > > 7 – – – – a fi la volan a merge cu toată viteza a traversa strada a respecta prioritatea de dreapta – a-şi lua permisul de conducere . Citiţi-le cu voce tare şi familiarizaţi-vă cu traducerea lor: Qui est au volant? Faites attention au feu rouge! Il y a beaucoup d’accidents au carrefour de ces deux rues. un fragment din partea întâi a lecţiei 1. Les piétons doivent attendre le feu vert pour traverser la rue. Je passerai mon permis de conduire dans deux mois. verde)/(la semafor) – intersecţia – curba – viteza – agentul de circulaţie – pietonul – prioritatea – permisul de conducere – contravenţia Să introducem acum cuvintele noi în propoziţii. – Pietonii trebuie să aştepte culoarea verde pentru a traversa strada. domnule? – Agentul de circulaţie o să-ţi dea toate indicaţiile necesare. vert) le carrefour le virage la vitesse l’agent de police (r. pentru o corectă şi rapidă asimilare a cunoştinţelor. – Veţi plăti o contravenţie. Monsieur! – Cine este la volan? – Atenţie la culoarea roşie! – La intersecţia acestor două străzi sunt multe accidente. Il faut respecter la priorité à droite.m.) le piéton la priorité le permis de conduire la contravention > [lO volã] > [lO [ofO:R] > [lO fO Ruj (oRãj. – Tu conduci prea repede în curbe. veR)] > [lO kaRfuR] > [lO viRaj] > [la vites] > [lajã dO polis] > [lO piEtõ] > [la pRioRitE] > [lO peRmi dO kõdUiR] > [la kõtRavãsiõ] – volanul – şoferul – culoarea roşie (galben. Allons à toute vitesse! A quelle vitesse roulez-vous. – Îmi voi lua permisul de conducere peste două luni. precum şi de diverse exerciţii de traducere şi completare. N Trecem acum la setul de cuvinte noi. de introducerea cuvintelor şi expresiilor noi în propoziţii. pentru exemplificare. – Să mergem cu toată viteza! – Cu ce viteză circulaţi. le volant le chauffeur le feu rouge (orange. Vă prezentăm în continuare. – Trebuie să respectăm prioritatea de dreapta. Tu vas trop vite dans les virages.Prezentarea noului vocabular al lecţiei este însoţită. Monsieur? C’est 1’agent de police qui te donnera les indications nécessaires. Vous payerez une contravention.

avem prioritate. fiind atenţi la formele verbului „être” la futur simple care sunt marcate cu caractere îngroşate: Mon père est un bon chauffeur. – Vor întârzia şi în seara asta? . – Veţi mai fi acolo la cinci şi jumătate? – Ei întârzie mereu. – La intersecţie o veţi lua la dreapta. Vous êtes au carrefour à 5 heures. nous avons la priorité. – Eu voi fi un bun şofer. Au carrefour vous tournerez à droite. Tu seras au centre dans une demi-heure. – Dar noi vom fi şi mai mulţumiţi de un – Sunteţi la intersecţie la ora cinci. je serai un bon chauffeur. – Sunt deja în centrul oraşului. Nous ralentirons dans le virage. parce qu’il est dangereux. pentru că este periculos. Peut-on stationner ici? Nous pouvons rouler. Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos. Mais nous serons plus contents d’une Renault. Tu ne vois pas le feu rouge? Freine! Il a freiné devant un piéton. – Tu vei fi în centru într-o jumătate de oră. – Noul nostru Mercedes circulă cu viteză foarte mare. – Noi încetinim în curbă. – Se poate staţiona aici? – Noi putem circula. Nous sommes contents de notre petite Fiat. Citiţi cu voce tare şi clar propoziţiile de mai jos şi reţineţi sensul lor din limba română: L’agent de police arrête une voiture qui va trop vite. Renault. Vous y serez encore à 5 heures et demie? Ils sont toujours en retard. – Tu eşti acum la volan? – Paul va fi la volan după tine. Moi.N Vom introduce următoarele verbe regulate de grupa I care apar în lecţia noastră: arrêter (s’arrêter) rouler stationner freiner tourner {i verbul de grupa a doua: ralentir > [RalãtiR] – a încetini > [(s)aREtE] > [RulE] > [stasionE] > [fREnE] > [tuRnE] – a opri (a se opri) – a circula – a staţiona – a frâna – a întoarce Acum vom construi fraze cu noile verbe. C’est toi qui es au volant maintenant? Paul sera au volant après toi. Seront-ils aussi en retard ce soir? 8 – Tatăl meu este un şofer bun. Je suis déjà au centre de la ville. – Agentul de circulaţie opreşte o maşină care merge prea repede. – Nu vezi culoarea roşie? Pune frâna! – El a frânat în faţa unui pieton. ca şi tatăl meu. comme mon père. folosind cuvinte pe care le cunoaşteţi deja. Notre nouvelle Mercedes roule à très grande vitesse. – Noi suntem mulţumiţi de micul nostru Fiat.

..-là cet. Părinţii noştri vor locui în acel apartament de la parter.....là aceşti/aceste acei/acele feminin Plural masculin şi feminin 10 (32) 12.. Ca exemplu. Completaţi spaţiile libere cu substantive însoţite de forma compusă a adjectivului demonstrativ potrivit: Culoarea acestei canapele este frumoasă.. i N În propoziţiile de mai sus am folosit formele compuse ale adjectivelor demonstrative: primul lor element ce.. – > Ce grand miroir-ci est à moi... cât şi conjugarea verbului neregulat „plaire” din lecţia 5..ci cet.. Acea oglindă mică este a ei... acel. cet. Nu-mi place culoarea acelei canapele. cette. – > Ces rideaux-là sont trop chers. cet. Acele perdele sunt prea scumpe. – Je n’aime pas la couleur de > ce canapé-là. Iată formele adjectivelor demonstrative: Singular masculin ce.. acel. – > Ce petit miroir-là est à elle. Această oglindă mare este a mea. – > Ces plantes-ci sont faciles à soigner. vă vom prezenta în continuare atât formele compuse ale adjectivelor demonstrative..-là Atenţie ! Forma cet.-ci ce.-ci . partea întâi.-ci ces. şi mai ales pentru a opune două substantive de acelaşi fel. – On cultive rarement > ces plantes-là. cette. al doilea element. ci sau là stă după substantiv. acest. – Nos parents habiteront dans > cet appartement-là au rez-de-chaussée..De foarte mare importanţă sunt secţiunile de gramatică ale cursului..-ci ces..-12.6 Vă amintim că formele simple ale adjectivelor demonstrative au fost introduse în cursul pentru începători...... – Je veux acheter > ces rideaux-ci.. Aceste plante sunt uşor de îngrijit. Exemplu: cet ami-ci cet hôtel-là – acest prieten – acel hotel acest.. ces precede substantivul.-là este folosită pentru substantivele masculine care încep cu o vocală sau un „h” mut. Pentru a vă fixa formele compuse ale adjectivelor demonstrative rezolvaţi exerciţiul următor. Vreau să locuiesc în acest apartament de la etajul I.-ci cette. Vreau să cumpăr aceste perdele... – Je veux habiter dans > cet appartement-ci au premier étage. Acele plante nu se cultivă decât rar. 9 – La couleur de > ce canapé-ci est jolie. Adăugăm adverbele ci şi là pentru a exprima noţiunea de apropiere sau de depărtare.

il t’a > plu? – Cette couleur-ci nous > plaît. . le va pune în salon. – Ces tableaux-ci lui > plaisent. de exemplu: Mon appartement plaît à tout le monde. plăceţi tuturor. deci plac multor bărbaţi. mais cette couleur-là ne > plaît à personne. vous plaisez à tout le monde! > [se tU kO tU mO ple boku] – Sunt o fată frumoasă. Citiţi cu voce tare propoziţiile şi urmăriţi traducerea lor în limba română. verbul plaire > [pleR] îşi formează viitorul din infinitiv. il les mettra dans le salon. Aceste tablouri îi plac.N Vom învăţa acum verbul neregulat plaire (a plăcea): plaire > [pleR] – a plăcea Veţi găsi formele acestui verb în exemplele de mai jos. – {tii că îmi placi mult? > [sO kanapE nO mO ple pa – Această canapea nu-mi place dU tu] deloc. jO ple a boku dom] Sais-tu que tu me plais beaucoup? Ce canapé ne me plaît pas du tout. suprimând e final şi adăugând apoi terminaţiile viitorului: Tu plairas à toute ma famille. > [eskO nu plezõ a notR diRektO:R] > [madmuazel vu plEzE a tu lO mõd] – Placem directorului nostru? – Domnişoară. Est-ce que je plairai à ta mère? > [set kulO:R ma plU] > [jO vudRe lUi pleR] > [eskO jO pleRE a tameR] Verbul plaire este adesea însoţit de prepoziţia à. – Aceste perdele nu ne plac. – Apartamentul meu place tuturor. Formele verbului plaire sunt scrise cu caractere îngroşate: Je suis une belle fille alors > [jO sUi Un bEl fii alo:R je plais à beaucoup d’hommes. – Ce spectacle. Ţi-a plăcut acest spectacol? Această culoare ne place. dar culoarea aceea nu place nimănui. Je voudrais lui plaire. completaţi propoziţiile de mai jos cu verbul plaire la forma potrivită. – Aş vrea să-i plac. Est-ce que nous plaisons à notre directeur? Mademoiselle. Ca toate verbele terminate în -re.> [se Rido nO nu plez pa] Cette couleur m’a plu. 10 – Est-ce que ça te > plaît? – Je sais que ce film te > plaira. – O să-i plac oare mamei tale? Ces rideaux ne nous plaisent pas. – Această culoare mi-a plăcut. – Ai să placi întregii mele familii. apoi citiţi-le cu voce tare: Îţi place? {tiu că acest film o să-ţi placă. Pentru a reţine bine formele verbului plaire rezolvaţi următorul exerciţiu.

nu este frig în apartament.Ces sacs en cuir vous > plaisent? Să trecem la ultimul exerciţiu din această parte a lecţiei. > Ces rideaux-là. Traduceţi din limba română în limba franceză: În această încăpere nu este mult loc. Madame? – Cette musique te > plaît? . > Qu’est-ce que tu mets dans ton armoire? > Quand les radiateurs sont chauds. c’est dangereux. > Cette petite maison-là est en bois. Căsuţa aceea este din lemn. Cine va pune masa în sufragerie? De ce ai coborît în pivniţă? Acest tacâm de argint îmi place mult. Acest bufet îmi place. > Qui mettra le couvert dans la salle à manger? > Pourquoi es-tu descendu dans la cave? > Ce couvert en argent me plaît beaucoup. doamnă? Îţi place această muzică? Vă plac aceste genţi din piele? – Tu nous > plairas toujours. este periculos. Culorile acestor perdele ne plac pentru că se potrivesc cu covorul. Cui plăceţi. > Il ne faut pas monter au grenier. de quelle couleur sont-ils? 11 . o să-i placă. Ce culoare au acele perdele? > Dans cette pièce-ci il n’y a pas beaucoup de place. Nu trebuie să urcaţi în pod. mais il ne va pas bien avec notre table et nos chaises. > Les couleurs de ces rideaux-ci nous plaisent parce qu’elles vont bien avec le tapis. Să cumpărăm farfurii din plastic. elles sont si pratiques en vacances! > Je voudrais donner à mon amie cette plante-là. > Cette couleur-ci va mieux avec la couleur de mes cheveux. > Ce canapé-ci est moins confortable que ce canapé-là près de la fenêtre. Această canapea este mai puţin confortabilă decât canapeaua de lângă fereastră. dar nu se potriveşte cu masa şi cu scaunele noastre.Ai să ne placi întotdeauna. > Achetons des assiettes en plastique. elle lui plaira. > Ce buffet-ci me plaît. – A qui > plaisez-vous. Această culoare se potriveşte cu culoarea părului meu. Ce pui în dulapul tău? Când caloriferele sunt calde. > Ce garçon-ci m’a beaucoup plu. Acest băiat mi-a plăcut mult. il ne fait pas froid dans l’appartement. sunt atât de practice în vacanţă! Aş vrea să dau această plantă prietenei mele.

> Je trouve les voitures Diesel meilleures. > Pourquoi les organisateurs de cette cérémonie ont ouvert toutes les fenêtres? > Nous avons distribué beaucoup de catalogues et prospectus pour faire la publicité de notre stand. parce qu’elles consomment moins. > Quand aura lieu la cérémonie d’ouverture de la foire? > Le public admirait l’Exposition Internationale d’Art Moderne. dialog). > L’hôtesse vous informera où se trouve le pavillon qui vous intéresse. o să verific în agendă când sunt liber. Însoţitoarea vă va informa unde se află pavilionul care vă interesează. > J’ai eu du mal à nettoyer ce pare-brise sale. Când va avea loc festivitatea de deschidere a târgului? Publicul admira Expoziţia Internaţională de Artă Modernă. Cooperarea noastră prezintă mai degrabă dezavantaje. Care sunt avantajele unei maşini pe benzină? În acest domeniu sunt cel mai bun. text. > Notre coopération présente plutôt des inconvénients. Traduceţi propoziţiile următoare în limba franceză: La (ora) 11 fix trebuie să fiu la mecanic. Vă prezentăm în continuare o astfel de secvenţă din lecţia 16. > Faites-moi le plein. Mi-a fost greu să curăţ acest parbriz murdar. je vais vérifier dans mon agenda quand je suis libre. > Quel type de carburant est le moins cher? 12 Consider maşinile (cu motor) Diesel mai bune pentru că ele consumă mai puţin. > A 11 (onze) heures précises je dois être chez le garagiste. vă rog! Maşina mea a fost mai scumpă la cumpărare decât a ta. Care tip de carburant este cel mai ieftin? . Care este programul conferinţelor pe perioada congresului? Am creat o filială în Asia şi aceasta a fost ideea noastră a tuturor. Faceţi-mi plinul. ce are rolul verificării finale a vocabularului însuşit urmat de un util exerciţiu de fonetică. O clipă.Finalul fiecărei lecţii este prevăzut cu un exerciţiu de traducere (propoziţii separate. > Un instant. s’il vous plaît! > Ma voiture a été plus chère à l’achat que la tienne. > Quel est le programme des conférences pendant le congrès? > Nous avons créé une succursale en Asie et c’était notre idée commune. > Quels sont les avantages d’avoir une voiture à essence? > Dans ce domaine-ci je suis le meilleur. De ce organizatorii acestei festivităţi au deschis toate ferestrele? Am împărţit multe cataloage şi prospecte pentru a face publicitate standului nostru.

ordinaire. la pression. El mi-a spus că nu a găsit uneltele acelea. j’aurais réparé ta voiture. aş fi avut ocazia să cunosc cât de cât această ţară extraordinară. El a aflat că maşina lui este stricată. être en panne – faire le plein. Du-te la benzinărie şi opreşte-te în faţa pompei (de benzină). la voiture. le véhicule. > Nous nous sommes tous rendus à la réunion. la station-service. > J’aurais la possibilité d’écouter le discours de votre spécialiste. réparer – le garage. le catalogue – le garage. > Le garagiste m’a dit que la pression des pneus était bonne. te rog. la porte du garage. le pare-brise. În încheierea lecţiei. > Si j’avais eu hier des pièces de rechange. Ne-am dus cu toţii la reuniune. s’il te plaît. le discours. le véhicule. te rog. consommer [e] [E] [g] [j] [z] [s] [k] 13 . Ce tip de carburant cumperi. > Si j’avais participé au congrès de médecins en Amérique l’an dernier. l’amour – la station-service. la pièce de rechange – le gazole. le gazole. citiţi cu voce tare cuvintele următoare în care se repetă acelaşi sunet: [U] [u] [õ] [ã] Î [e ] – le carburant. ţi-aş fi reparat maşina. l’essence. de l’essence ou du gazole? > Je n’achète que de l’essence sans plomb. uşa garajului. sans plomb – le carburant. distribuer – l’outil. Aş avea posibilitatea să ascult discursul specialistului vostru. > Ferme. Mecanicul mi-a spus că presiunea pneurilor e bună. > Va à la station-service et arrête-toi devant le distributeur (d’essence). j’aurais eu l’occasion de connaître un peu ce pays exceptionnel. Dacă aş fi participat la congresul medicilor (care s-a desfăşurat) anul trecut în America. s’il te plaît.Dacă aş fi avut nişte piese de schimb ieri. benzină sau motorină? Nu cumpăr decât benzină fără plumb. la pièce. consommer – le carburant. la pièce de rechange. la pression – nettoyer. le véhicule. Închide. Diesel – la pression. le super. > Il m’a dit qu’il n’avait pas trouvé ces outils-là. le garagiste. commun – la pièce de rechange. l’essence. la station-service. > Quel type de carburant achètes-tu. la voiture Diesel. le garagiste. l’essence. > Il a appris que sa voiture était en panne.

LECŢIA 14 – PARTEA A DOUA Citiţi cu voce tare textele următoare şi traduceţi-le în limba română: 14 . ci doar exerciţii de recapitulare a celor învăţate pe parcursul celor două lecţii. cotidiană. Aceste exerciţii reprezintă elemente extrem de folositoare în comunicarea uzuală.Ultima parte a caietului de studiu nu conţine noţiuni de vocabular sau gramatică noi. Vă oferim în continuare două fragmente din lecţia 14.

........................................................................................................ Vendredi avant midi ........................ 7..... În cadrul acestor caiete au fost folosite alte simboluri grafice................................................................................................. şi dispunerea grafică plăcută.... Lundi avant midi ............................... Ecris ce qu’il faisait chaque jour en employant les temps qu’il faut: avant midi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche – organiser un congrès – assister à une conférence – avoir la répétition au théâtre – avoir rendez-vous au bureau – préparer un prospectus – visiter toute la foire – faire la grasse matinée soir – participer à la réunion des organisateurs – prononcer un discours – avoir un dîner en famille – jouer un match de football – faire la publicité de quelques articles – aller à la chasse – aller chercher ses enfants à la campagne 1........................................................................................................ 15 ................. Samedi avant midi ..................................................................Vom prezenta în continuare câteva fragmente din caietele de exerciţii I şi II.................................. et le soir ..................................................................................................................... et le soir ........................................................................... Mardi avant midi ................. 3.......................... 2......................... et le soir ............................... et le soir ............................. Veţi remarca caracterul interactiv al exerciţiilor............. 4.. ....................................... Jeudi avant midi ................................................................................................................................. Mercredi avant midi ................................................................. ce au rolul de a evalua cunoştinţele lecţiilor 1-8 şi 9-16........... et le soir . 5..... et le soir ............................................................ Acestea sunt: Exercice 25 Ces derniers jours l’emploi du temps de Nicolas était très chargé................................. et le soir ...... a căror rezolvare se găseşte în cea de-a doua parte a caietului....................... Dimanche avant midi ......................................................................................................................... ............................................ 6................................................................................................................................................................... ...........................................................

......... 3........... .... Dans .Exercice 7 Regardez le dessin et complétez oralement les phrases suivantes: 1............... il y a beaucoup de voyageurs..................... Quelques-uns remplissent des .......... Il lui donne un ............. 6... – conduire une voiture? – régler la note d’hôtel? – se marier? – traverser la rue? – s’arrêter dans l’hôtel? – faire des achats? – conduire prudemment? – ne pas manquer son train? – pouvoir rire? – savoir bien parler une langue étrangère? 16 ... règle sa note à la réception........ ..... 5............................. au .................. Une cliente demande sa .............. Exercice 8 Répondez aux questions ci-dessous. Remplissez le tableau et écrivez les phrases entières: Que faut-il faire pour....... 2......... Le client est satisfait............... change les draps dans la chambre au premier étage....................... Associez convenablement le début de chaque phrase à sa fin... 4. au deuxième étage................ Le portier ....

atunci participiul trecut al acestui verb se acordă în gen şi număr cu acest complement.3 Aţi învăţat regula concordanţei timpurilor.La sfârşitul fiecărei lecţii se află o succintă recapitulare a celor mai importante aspecte prezentate. . Nous avons vu une équipe de football célèbre. Paul m’a dit qu’il faisait partie d’un club sportif. de exemplu: Les joueurs que nous avons invités arrivent en retard. a părea sportiv – a face parte din … – a practica/a face un sport – a face schi 10. RECAPITULAREA LECŢIEI 10 10. pratiquer un sport faire du ski – a pierde un meci – a lupta contra/împotriva … – a câştiga (o victorie) – a avea un aer sportiv. – Am văzut o echipă de fotbal celebră. remporter une victoire avoir l’air sportif faire partie de. Nous l’avons vue au stade. Amintiţi-vă: Dacă propoziţia principală e la un timp trecut. – Ştiţi că ei au pierdut meciul? – Ştim. de exemplu: Savez-vous qu’ils ont perdu le match? Nous le savons.2 A fost introdus pronumele neutru «le». Această subordonată se traduce în limba română prin prezent...4 Regula următoare se referă la acordul participiulul trecut cu complementul direct: În cazul în care complementul direct sau pronumele care îndeplineşte această funcţie stă înaintea verbului la un timp trecut compus. Iată expresiile care au legătură cu acest subiect: perdre un match lutter contre . care înlocuieşte propoziţia subordonată. 10.. 10. Vă prezentăm mai jos un fragment al recapitulării lecţiei 10. – Paul mi-a spus că face parte dintr-un club sportiv. Am văzut-o la stadion.1 În lecţia 10 aţi făcut cunoştinţă cu vocabularul din sport.. având rolul sistematizării şi verificării modului în care au fost asimilate cunoştinţele. 17 – Jucătorii pe care i-am invitat sosesc cu întârziere. propoziţia subordonată va fi la imperfect pentru a exprima o acţiune simultană cu a principalei.

.La sfârşitul fiecărui caiet se găseşte un vocabular. copilul – lemnul – din lemn – bufetul – canapeaua – caracterul – pivniţa – (a fi) celibatar – aceasta – aceea – acestea – acelea – acesta – acela – aceştia – aceia – ceremonia – Charles > [la [ãbR l’argent (m. > [sãtRal] aller chercher > [[ake ] > [[akUn] l’amour (m.) > [lamuR] – fiecare (fem.) [laRjã] – > camera cu un pat – > a [ã aRjã] trenul schimba – > fiecare (adjectiv) [laRmuaR] – cheia > [asistE] – clientul > [la bag] – clienta > [lO bEbE] – compartimentul [lO b a] – > complet. plină u – > biroul de bagaje de mână [lO bUfe] – legătura. VOCABULARUL LECŢIILOR 3 {I 4 accompagner attraper (le train) aucun aucune l’aller simple l’aller–retour au milieu le bruit le calme centrale chacun chacune la chambre à un lit changer de train chaque la clé le client la cliente le compartiment complet complète la consigne la correspondance la couchette la couverture (être) debout descendre (à l’hôtel) descendre (les bagages) descendre (du train) descendre (l’escalier) le détail > [akõpañE] > [atRapE lO tRẽ] > [okẽ] > [okUn] > [lalE sẽpl] > [lalE ROtuR] > [o miliO] > [lO bRUi] > [lO kalm] aller bien avec .. în ordine alfabetică şi cu transcrierea lor fonetică. amănuntul > [sel la] > [sOlUi si] > [sOlUi la] > [sO si] > [sO la] > [la seRemoni] > [[aRl] 18 .) assister (à) > [lO kliiã] la bague > [la kliiãt] le bébé > [lO kõpaRtimã] > [kõple] le bois > [kõplet] (en) bois > [la kõsiñ] buffet le > [la koRespõdãs] le canapé > [la ku[et] le caractère > [la kuveRtUR] la cave > [etR dObu] a lotel] > [desãdR (être) célibataire (lE baga:j)] > [desãdR celle-ci > [desãdR celle-là ] dU tRe leskaliE] > [desãdR celles-ci > [lO dEtai] celles-là celui-ci celui-là ceux-ci ceux-là la cérémonie Charles [ã b a] – > completă. corespondenţa > [lO kanapE] – cuşeta > [lO kaRakter] – cuvertura. banii – din argint – dulapul – a asista – inelul – bebeluşul.) – a însoţi – a prinde (trenul) – nici un – nici una – (bilet) dus (simplu) – (bilet) dus-întors – în mijloc VOCABULARUL LECŢIILOR 5 {I 6 – zgomotul – liniştea. a merge cu – a se duce după/să caute/să aducă – dragostea – argintul. Vă prezentăm câte un fragment al vocabularului din caietele lecţiilor 3-4 şi 5-6. -ă > [alE [eR[E] – fiecare (masc. calmul > [alE bieẽ avek] – central. plin u – a se potrivi cu. pătura > [la kav] – (a fi) în picioare – > a [etR sElibateR] poposi (la hotel) – > a [sel si] (bagajele) coborî – > a [sel la] (din tren) coborî – > a [sel si] (scara) coborî – detaliul.) a e li] tRe ] > [[ãjE dO(en) argent > [[ak] > [la klE] l’armoire (f.

Cunosc mulţi băieţi. TEMA PENTRU ACASĂ 8 A. 3. La soirée est gâtée par cette dispute. 5. Quelques-uns étaient bien amusantes. te rog! C. Cette bague en argent. Comptez à moi. 5. Je voudrais me débrouiller seul. Traduceţi în limba franceză propoziţiile următoare: 1. 4. aflată la sfârşitul fiecărei lecţii. Il rit beaucoup et il fait rire tout le monde. 6. J’occupe mes loisirs à regarder la télé. 7. Vă puteţi familiariza cu cerinţele de rezolvat urmărind tema pentru acasă a lecţiei 8. 6. Rescrieţi propoziţiile următoare corectând greşelile: 1. 3. Nous avons eu plusieurs rencontres avec notre professeur. 2. Traduceţi în limba română propoziţiile următoare: 1. 4. Contez pe curajul tău. 19 . 7. L’amitié ne compte pas pour lui. Noi râdeam toată seara. dar am încredere doar în câţiva. L’amitié est une chose précieux. Il faut faire quelqu’un. Malheureusement le choix de distractions n’est pas grand. 5. est-elle précieuse? B. reprezintă modalitatea optimă de a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii franceze. 6. Te-ai certat cu cineva? Ce îţi lipseşte? V-aţi distrat bine? Ajută-l. 2. 2. s’il vous plaît! Ils ont débrouillé sans aide. J’aidais à ma mère toute la matinée. 4.Tema pentru acasă. 3.

www.eurocor. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru.ro 20 .Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Limba franceză pentru nivel intermediar. 021/33. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR înscriindu-vă la cursul de Limba franceză pentru nivel intermediar! tel.33.225.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful