/

BASME VIETNAMEZE

____ 1 _

H, KJ,I ~ van Tan s-au prieteni din copillitrie. Au cre-scur jmprcuoa, tmpreuna au in\';:itJ.t ~i st-au Jur,ll ca 1.1 btne ~i ILL rJu sl sa ajutc U1ft u ~ pe altul.

Ajungind s1t1denli. au IUI-ull in aceeas inC:ille.e ~i crne-t vedea se bucure de maraa lor pnetentc

~i S-.jI inliillpl,lLt d Hi! Ku ~i ... d~1 eel dinlit examen e le ~I imparo1iur ~i l-a ~i nUI'riJI pe J.a1..li mandarin in provincia alliLuftJl~, Ha Ku 'jJ-.a luat zfua uUJ):i. de Ill. prfetcnulful :&i u plecat.

I Au trecut esa d,M.'.lt luni de zile ~ studentul Van T")R ~-a (JtI~ In gtnd sa.-i fa ... ~ 1-. vlzi!!l \'l!stiliJlui ~~ •• pneten. Dar IHJ ~Li.1 O("a 1101 ~I,JI mandarin Ic pl}rlllKi se sfug! lor Si flu tn~du ie ni manu!

____ ~___ _ ., __ to_"_'~"_,"_d_'_"_"_"_.;_"_"'_,,"_d_'_,"_"_d_'_","_\_. '_' ........ 1IiiII

MAN D ARI NUl.PU ReEL

Cin.d a 'Vrut sa tntre Van Tan fn p:t.latul m.1t'lct..lf11'IJI'UI. I.;} po.)r(.j I-oil InlirTIp.inat 0 sluga dololanl.. Vlzind c.'i ~hrd-e-r'l\ll \'rne f.i!rd nici 1,111 dar, a grail sluga

- S.~p1nul 11-l bUoCur~ ochii cu Pl'~Ci$orii lui de aur ~i-a dat porvnd sl uu ne J.1i1'J(>nit."

In .fill. urmJjloart' a venit Van Tan din nou, Vlzlndu-I c..1 lar jll~le (:1,1 miioil!! gcale, slUHil cea dolobn.:i i-a Iill,:ur !

- Staplnul 5C rood acum eu malmuta ca-e-t C I,Hi.! <lrill8ii1 ~i a ddl poofUnca 51!. nu fie: snnjenn.

Dati s-a ivit pentru a herO O,)r.1l.;1 pcune p~IOItului. s-a m'lntar

!Iuga ~i l-a grilit srud~nl1Jlr~j:

- :5t~ptnul I"" doJ'$('h-idc LI~i1. numai celcr ee-l aduc darurl. Van Tan oil ;l!tt1JII,ll ru"il'~r:.!h.~ slugii ~i 01 rasl1um ~

- Bine. Mtl ne ... {J i v cnl cu ploconal.

A curnparat oil doua .li Van Tan din pI.lrt:\ un purrt~1 [rirl, r·OI ~C"za~ pc -0 t.j]~, l-a acoperu cu Col n;:!iramj de rn~[,;r~~ ~i rndreprar entre palat

Vl!.zlnd 5111~;Jj dl studentul vfne ru dan.l~i, f-e dat drumul In U·SII mand-3rillulul. Mull 01 ;)ir~rt<!t bictul student pfnl s.:I i se iveascl prJelemii ! Clnd ~.!. ivit tla Ku, etudentu! abia dad I-.J curoscct. Mandarinul purta V(.,.minte lung.i de matase. cusure CIJ p.:1~ri ,. dobnoace In Iel de fel de culorL s.e flid",leoil cu ucbte ro~il" pe C.1rt' 0 purta pe cap, Im;:»odobitl ru 0 b!l~ tr"noaliric de ''I'I~rgcall,

M.and,.ulnul il b~tul drn F)"Ime- ¥i "SllJga cedi dolofan.! i-a adus itUl'Lt' de- b~lt'I' pe 0 la\·Jj de aut. M.muiuinul a IU.l[ nul torn de PI" twl un mlcz de nuel, pe care 1-;). !>C"QS dm Irunzc. A.tuflt:i 3J IUdt )i -tudcntul 0 nuca ~1-,1 putrlVii-O,,, in rilul pcrculul.

- Co faci 1 5<-iII rnlrat m,lrl4j.ariflul

V.1Il Tan nu l-a raspun ... , 'lIar .. Uir;::uL ucf pkca:ciuni .adinci In fii~a. purcelului ~i .:. r()qlt UJ gles Lara, ca 5a-1 aud~ :sIu~ile :

• "0.;'.·1 - pl~roM (~ .slln f1"·.n~r;,r ill lrum·",'le t~Il'i~ ~ inf~~rJl rudl~ n(t. nlo~r.ll1. I.'

_ 0, purcefule. prilne~tE!-mi t"rl\lLtu .. Irtle I Nici prtn gi"nd nu-nu rrecusc 'l~ at ascmenea putcrt ~i cA numat mullLlmi'~ tie mi-am punrt vedea eel m.ai bua pneten ,.

Grliind ~, Vilt'! Tan 5'a rMucil pc d1die ~, fJr) .1-1 ilTUnr..,1 tmcar 0 ptJ\'lre ffii!!lda.rinului s.~co,iu de rosine • a ic~it din palat, ,,"'ici(.ii'ld n-a lTlili tncercat V"I'I Tao 55·1 iartll'leJlsdi pc lacomul mandarin.

Dar dc-"tlmd toli ~UI)II~il i-au ~i;. roue cr lUI H.l Ku ... MJnda-

-Inul-perccl".

CROITORUL ~I CHfA

U 11 tnt;:"lter (fOltOr avee 0 calla, un bai~~~ pe numc Son Ditcii !.C pnccpca «(0110(1.11 I,) cusut, sau ba, nu 51:! prea ~tie, ~af ce se ~ie 0 ca etill lSin";l $1 hulm~v, Se-n1impLa CJ. ~teml ~I calla 5.li plccc I .. carcva oiIt.ts..'i ~l·1 lucreae ~I-n.d.atj se ~I 11/8.1 aceta eu dDU:i stramini de urez fieri ; un .. , m .... i n\lIlt;:, poe'l,lt\J i;.Ivl1tlt, oI'Ilt,1l, mai mid, pcntru calf.1i Dar nici n-apuca biata Calf,;j w sc .n.irl,g,J de min-care, elI-i ~i tregca croncrul nfadlil1i1 OirJ.i)illlr.;, li4ilJ4.l [J.lrt:

s.U P~U~~5:i ~ 1 rnlocal azl, i ~ r eu n-am pus nimic In gu r~ de ierr, I;.; am 101 luer .... t,

<6

lJi te-asa. ort de cne uri li SE! .rducea cne UNa... Urnbla Son fllmi.nd ~ crattorul :salul pcruru emrndct.

","'cma1fll,llind Indura foemea, hDt!ri Sun :sa-I In'Vc~e mil'llc pc !;tJipin.

I s-a {:Ioruncit (:roitoruJyi intr-eu rind sJl-1 OUasa un vcsrrunt oe slIrb.'Hoare chiar m.1mbrinvlul. Vl:nind Zll,lo1 ctnd sJ.-i lncerco hama, ~-'IU infl\I:;.d1 crollurul ~i calf .. fa p,llol' 0 slug.'1 ill mandarinuhlJ ,I dat Cll uchi~ de ei ~i Je-.D spus

- I.}omnjrur croil(Jri, uecej! pe 1,jJ bLJ'-;'llri~, unde \':'1 afle,lpla mste 1-1::' I,

CJ(J1C(lru! a slidl indilUi _

- ~t~n a prtl~;'it aai, l.lr cu n-am minot de ieri, c."l .jim tot iUCr,lI.

~I, rnfi:!],ind .l4ulin!r-o rOBojill~,,~ plC!cat 1.1: bLJd!1iril!!_

FJilInlind, S,~" en g.tt. :..a p'lFng.i de nll'("'I.", Sf POO~k di ar II

pljn~ ch iar, Cr.J1.:.J lTI.lnd,lrjn ul n-.,I r f ill I rJI tucma I ,U~I nci. - Und .. II l: st1l..plnul I ,a rill I t'bd t malld.:uinul.

IUjf~ILlI ,I oftat di" rdrunchi ~I~d r3~fl'url\

- 5.l1J111.nul. hi~tur rneu "l.ipfn m,inincii se 1-iL b1.jcll!.~rie I

- ~I ~(' asta II din(!'zi ~

- o .. ro nu ~Ii(i d ~tll~lflUI rnr-u i~i pie,de min!ih' SdptAmin.l

de S:1jll.;imin;l? $i Cd sfl~ I..: atune! huC"a'j-buI~'i pinza loiIu m~ta~ mU~h'nillo,._. Nnroc C.I pot SpUlll..: intotdl',tuna din.l'n!e dJ.d \IdpillUI Vii ,a"'~.1 ~u nu 0 i .... bucnire r1~ nebuni(" !

Darcurn de-IJ dili seama f

Am eu semtll:lc mere. Dadl sl.iprnur nu martind'i una, ci dou •• ~11J:chlnj €Ie OlCZ. inseanmli c:J boala ~ .jJplOf.l~I", Daca. dupl r e- a mtnc.n, Incepe t..'i umble cu mtlnfl(.'" pe logojin.ll, il'~ Se.1nllld di pt?51t" 0 dt~ 5e~,jJplldl s:;. aOjltl1ellSci pin]'". sau m.:tila"5f'~ rnu~Leriulvi,

'7

_ ~_I ~ine mult ~ d. rnuebet cu neiin~te rnendarlnul.

_ A, nu I Ncrnai ee-l IriliRI dcuazecl de bete de bambus 1,1 c~ 10 te, l.l-ndal.1-~i virK! in fire I

G~Jir~1 ,1~1, Son a seas din rogOjin.:s, re h.ll'i'l, ,lcul pe care cronowt il inflpsese ecojo. ~i-abia H screev-, C'ind, hop I se lvi din buciitJne }i crOllo-rut.

51;! ple 'c ~ fruno)O$ iflo\ll1ie-.l mand..llrlnului ~i-i spuse ;

_ MultulPC'.sc, striilutiLc dof'fll'l! Orez mal gustos dedi I ..

domnfe-voastra n-am mine a ! J'IIicaierl.

M.and.arinul se nase lntr-o parte ~i-I ji'l!~I;r~ : - Dar ctte sHilctrfnl eu orez ai mlncat i

_ Dow.:!, ~~'.'!ILJd.p.- domn. chiar douji - ra~pumlCl muJluml1 ~r(}il'llrul.

~i, aecztndu-se pe rog(JJlrr:i, se-ntlnse dup~ at; Der, te-l (leo undo nu-l I Crottorul, caru n!ci nu pr~~ vedea blne. a Incqml sl clute ecul. de zor, in roBojiniir,

_ Pu n e~1 mll'1;1 pe ell a tlpat man&rrl'lul ci:ille ~lo~l. Apuc.:Ili-1 de miini. di alunlruen tml ensle-n blJdi~ minunotti m:;ril~ r

I ndau ce sluSi le-t 'n,ref)linJr.il porunce. mandar! nul a ~lQrh II cHH!.50n:

_ H, st-acu'. fncepe lcectrea [ I,) b:ltul de bambus de colo ~ tragc-t bl:ipi-'ulul Uu dcuazeci d'C 10vill,lr( peste calctlele goelc I Ceo sa R41i \'Orblm de mul~umi,ca cu cne Son l-a lndeplinit porunca!

_ Oar pentru te, peflhu ce ml pedepsrjt r a intrebal voitoluL _ Penlru ca 53 Ii tre;II'; bcala mai degrab;! - i-a ri5pt.J"s

maodannul.

- Ce boal~? t-arn lost boln"""l'1rdodat.!I !

_ Cum n-.ai fost bolnsv ~ Calfa. spuee c.:i-!i prerat nunttle ~'~rrrin:t de slJlt.llmtnl_._

Auzind una ca iI.na, I-~ prins crottorul pn Son de e:~J'er ~l ill

4B

- Dare nu-l adev.a.rat? a grlir Son. J;rcft.cli singur : ori de cite un amt iU.mlnd, domnia ta zici drl am mtncar foarte bine, P.H(,j un om s:lflltr;J5 ~une de!tple fljmtad cA-] ~tul ~ Vorbe d"blt'.!I I1U pO<llfc rash decn dl'IC IiU" iii roare r'I'IinlJle!

Din "itl,); ilceeol croilorvf nu s -a mat a~hs de urevu! lui Son.

SOGATANUl pACALIT

Un bog.H.m ~·Ide,)n dl' la ,oIIrii evea 0 fil,iii f,umDasa. 0 multi1m' de n;1cll buni de im.uriiloafC ~i~au uirnis pe,jlorii Ia caSil bogi1- tanulUi, dar 1 ••• 1 cd nemduplecat i-a respins pe totl ~I-,) zis :

- Am ~a~mi mlirit Iata dupJ. eel (~~ mil "'.~ pJ,ioli (r~ d'()uaori.

Numai d nlmem n-a lzbutlt Y-I p~dle.:t~J de tIilul firi pe vkleenul bogjtan.

Nu depane de cas') lui Iceui')' Ui'! blet p.1~lltt. ~i, ,~c."'i a .... enn 1 pa~tlJ'rlJllil b08ltJ.O ~i 1-,) "\f)llj;

W • \~~ ~ .. ~~

- Dad te-et plcllh de douii mi. ml-o d",r po fie-fa de tk.."'"V-ilSta ~

,., rts bog;nanul :

- Ti-o d3U, ~18ur d ,i-o dau. Numal <~ nbncn! nu rnA peale

paC!1i de dou:i orr, .a~a d. n-ai s![ m..:i p~t;:iik~ti nict tu. - ~j da(.i te-et p.icilli, totu~ll

BOj:lll.lnului l-a sa/it landiJ.):

- 1"'0 din loc, l.1l1d'~""l:;ul1!' I Hal. di s.lnt ~I.) s:M plec I",

pe~('l,Iit I a ea, m-a~tea.p.I.llu rnrca.

Ah.lIIlci l-e r3spun~ pit ~LtJfU I ;

- Ingilduie-mi !i.;~ rtmrg cu tine. Am stHi deu ~i CC! prind eu.

- Fie, .a~,)u~,tc ~i visleqte !

S-~ ~~l'''''al phtorul la \lisle sl-a inu reptat ILIn tree dlitre un tee OJ Hufari~. Sifa el cr tarul nu-! adinc ecole, cl are pe ll;f'ld pletron ill! ~i d prl n p.'! r!lle .lJc:~r('a nu-s JlE1-l i de fel.

A .lrtmt,u p~~ttHU I undue. .a tras, dar de 5t'l1» n-.a ~ pU~lJt~1JO scoa re •• s..a .gii~;:kt de 0 pratr~'" - ~i-il d.ll el S('>imoil. Oar boga~ 100J'lului ;...aZIS:

- Tii, Ula)flic I Am prrne un peste em de marc, ca nici nu-l per sooate din ara I

- M.<Ji d·ti ejut - a gr.iit bogjtanul eel trr.llplrel. D.at nu

ut t.a dt Irwuialil : pcstele-i al meu [

Al,.I prlm .1mi.nooi a uage. undi~i1. nici d a-a cttnm. Atune] OIl zJ, p.l~torul :

- SIal ~ d~u 0 fu~ pina acasii, sa beau 0 canli. cu ceat Ceaiul tml (13 putere.

" r~mas bog;Il.anul ~iflgu" in IUfllrli:, a. an'induUd munue [J'C balul undj~ej, ~i l-a asteptar pe f!~~IOr.

I" ln "remelt cit a hpo$lf, a Ct,lMi)2it.at p:i<str)ry.1 ur' dil...ri ~11" atumnt ~i un oIItde-l, iii rltll curnp:1rjlt,ldle in ~il'lr :s.i -rill in3t)oj~t la bog:rt.1n. Din nou a-au apecet amtndol sl ITlI:gll., trag, hag,. d.u undna limine nemi~cilt.a..

- Nu no-a rnal i'3mas decn ~ mil atune tn a~ - .!r zls pastorul. ~j lot ~I [!U pC~lcl~, cu mjna,

5-..1 aruncat r",'bturul in a.p~, a inol.1( ptn:l<n st~lfJril' ~ s-a a.scuns.. ADDlo d S'ld! cit iI stat • .apol tar .... inotolt pe sub ap~ ~I a le~Jt Chiolr tinga Juntre.

A-r'Hrebaf bogatanul :

- Unde~ai piefit ~ 011 pe'!1.ele I

- Nu te SUp:ilil c-,am z~bovjl atlt - i-a rJspuns pl~lor\l1 Am

nlmerjt pc nepuaa m.1S~ lilI lin praznic al dragonuluj -ilpdor. ToerJiIiIi i}i 5erneazl cet 0 r'r'1i~ de ani.

- ~i cu a!' te-a Q~piirtil.t dragcnu I ?

- Nici nu-mt pol am inti reate fell,.lJile cu care m-a dn~'It_

Mr. clnd am plcat, mr-a d..'!rult s~~p'in~1 upeloe un ~(;ullt~ CIJ mavrilate :5-i un peste afu ma I.

;"uzinfJ ",r'roll ca asta, b()~~ I a mrl oil pnna sJj treroute do[' ldccmte. - Dl-i'rii ropede s~cule!ul cu margiit JlaJIll !

r-e raslluflsp1,!.t.rrrul ;

- Nu te 5urr~r.:r, crnsfjf~ far..'!, d.lr ;1111 1J.~lLl sacule!lIl cu m~r<g.l'i ri ta It! pe fun(l ul apct.. la re til tti ce mal pot!1te mt-e an dr.j!gcnut ! Am fo-:.t nevoit sJi-J tlf'l 001 .. mlrn!1Jull munue, s:t, r'IIu~1 seep ... - Of, niitiirau vrednl t de d i~wct ! l-a 5trilg,U CU r;1uttLto bogl-

tanut Cuifi de-al evur in-drazneal.a sa schlmbt mlirgiifit.arele pe un p~~te ~

- No It> oll.rn.ij~i - i-a ri15puns Il.isforul, ' -a m fligMuif dr.lS(). nutu! clI liii tu dupa m;Irgllritare_ :Z\'itit'~to deg'dbl In undt', pinii n~9f.llroC~ SI;'ipinul apelor .s..'1-i dl.'d ahcuiva skulelul co margarit"~re !

Nepragelind (I clip.'II. s-a zvirla boglHanul in ilpa }i alit de 7dfilv.lin a 0311 cu c..tIJUr de-o piatrl. tnnl .,brol iI putut sa mal i..l~:Ji. t-a uas atune! p~.slorul'n lunue ~I P'ol trnrcbat •

- Pard te-at lovll? C~ nencroore I Nome c.lI am eu ni~t[! rl'i1curi etrasn ice tmpor r IV.l loviluriro-r I

~i, .apurlnd {litle-lui rQ')u, pa~t{l-ful l-a (recal blne-blne rana. de-a uri:l.I .b08~tilrnul ca din gUl.:l d.e ~ __ rpe. t.a Slri&iitele lui au p-.r lns or;:r;!rrrl~nii oil alcrga cmre el. Ahlilci j1Io~S10ru' oil seus :

_ 1\ venit vremec 1-1-ti Implinc~11 f!g1duia.~;). _ C~ f.;\g;.lduial.3. -f a inlrebat minJos bogat.ll"u,lI.

_ I. ~QcQf~te de cne on IC·.'!M p.iiciil'it ~:zl! A(;u'. d~ nu f.J!l.!1

De raulalc, s-a schimono$,lt ra.ta. bog,.'1lanutui O,lf lnapQi nu

rna; putea da, di·1 tluzise lot !.iIlI.Il.

A$a a-a tnsurat pii~lorul eel ~lI~t m {alii bogatal1ultll.

LOGO D N I CUl PROSTANAC

loll provincia Tai.,'lgu(,'fl triiiil Q v;ldl,l'V.\. Sj-a\'ea un fccior tOiffi pros:tllnac, pre nume Viet Sci.

Od.\tl. vlet 50i a vazut in u~ un ... i cobbe 0 ral) nescus de lrurnoas:li.;" venn a~.j ~i oil ~p.j:).;

- Miiicul.1. am .. .iiril I., m.lrglne.l satului 0 lata nc~pu~ de

frlJmoa~_ rngaduie--mi s.a MJ-nror cu ea.

_ lnsoera-tc, ,uiIC;l 0 v rea 5:1 Ie la - l-e ra.sjlLln~ marna. - Dar CLlII) S') ~11'i .Iad vrea sau bill !

_ Da-i ni~tc betel. Dad nu ~i-I [napoi')1-l, se cheam~ d r-et ptacut, D.ad Li.1 ii'l,'iJ.1'Ojazlj, CilI':Hi <111. lo,goc:lnk:ll. i\i4-i la ncl cblccful cnmtnrutut

Dfmlneate, cind Viet Soi 1~i p~81i.rcd betel!,!l, m.aM;:J+§.iI. 1+.:1 spus ; - Pl.rln~itDr fete! sa Ic~ar.a~i cin~l(.'\l (1,!\'f'~ltj. Nu lene v L P.i. tor ce face talll legednlcei, rrnplfncste-! teste dQr!tl,,,,,'e.

- MI+ol .l'imlml de sralurile tale, mlicu ~~ - a ta.Bi'iti u i l fKIQ+ rul rel pro~Ii:lit't~C,

~, iaea, a efuru Vit"t SOi I~ r::'()lJb.,l fru mcaeet I"" de t Vkl Sou i IJelelul ~ lata l-a primit. S~a bucurat VioPl SQf 101 :5' • .1 zls : ~~cu' trebule ~~ urmez al dcdea sfat OIl maicuLt'i, s:.1 uu fenevesc, s:i ft.tc lot ce race ~l • .aUI tetel, sl-i tmpllnesc toatc d'oriJi'l'le ... ~

~, dol:di. " vJz..,! Viet 501 ell talAl fetci ill apucat tOf)C)I1JJ sl-a ie.:;it din eoliba, indal.:J a S:Jnt ~ er clLt'i IDe. ill pus min a pe ;;,1 douea toper et-a lnnns-o dup.5 Diitrin_

B:Utitll,1 9 lntrat In pMurc ~i ~·a Qpr.it lin!!rl un palmier U5GIt. Nurn.~i ('e ;!I tnceput a da cu roporul, d Vtet _~ol f-a ~I prim de miin i sl-e zts ;

_ rt1~~(lt,lle--mi sa tal eu p..'Jlm1erul !

T ale-l ! 3 reslil rnu 11tlmil h~jftn.ul ~i 5-a j,ndreptott c:aLrt' un

bambus.

",bi,llneepme 53 dee cu LQPOFI.lI, cl Viet Soi l-e april din ncu : - TngliduicMmi!iJ, 1",1 eLt ccpacu! !

- Dine, o.te5 r)uledle nu te ajuUi ~ tal IMhulcrul, tate bam-

husul - iI. grjit b:l.trfnuj ~i s-a lndrcptat dil'! ncu -dltre palmier, Dar nic! rh[ apucat s1l. dt:'a (;I datil ca Il,!tne;1 ttl rrunchiul pelmtcru lul, ell 'Viet Sol 5E! alla tar tnar t'1t~ 11,11.

_ N I), n 1,1 - a zts logod f'liCl,JI eel pro5tan.ilC - trnl cu f'l0$C-

in.-d"lorl/llp._ Tndati!li.am ~.'Hi Mi ~Im.erul!

... E nebua. pc cit !C p.ue~ - a 8100il im~it'ti-nt;~L blttlnu!

~i ... zis CU J!lIi15 tere ' .

- Bi~, talc p.,llmlerul $1 II!'U am s.1 dobce bambusel.;

Din oou S·;'! tnd-eptat baLrfnul catre hambus s! din nou. CIJI'll a izbit cu tOl)OftJl, cum I ..... prif\~ VI~t Sol de mina,

_ Nu re oetem. dJj·1 retez PU tndat.:!. !

p E nebu n, rali do.af ~I ponte l" - 5-a mcrcdt 111;\1 b:ttrln nl sl-e tulu-o dIre 1:OISd.,

,..fa tot ra face ~i tatill l(tgodrli(-t'I~ ~ !jf-a aminlit Viet 50i cuvtntclc mamct ~j" .. rI,)IH-O 1.1 fug! poe urmele ~trinuluj,

Cilld' a "j7ut b~ttir1tJl r.:LViel Sol gonejte du~ el, d{" I:lroM~, $.J imr'Cdt (03l ne o tuei ~i ~t·a agal.at piiilari.a in LI"Q Cr.;)('i\. DJ"::; .I'J ,llt,l:n~ tn d.eptu! tutel. ~i-9I !.COs Viet Sci paliJri.J CEI':' i'lOu_' ~I a aSl~iItt-(J ~i el de- craca. Fiindu·j ,greu:s.'!i ale-go (U roperul, bi1trlnul I"" It:'padat in iarb;j. It.tunci }j~a Z\litli t lVpo'l,Ll'in iam:Ji ~i Vie' Sol.

Fugce ecu" bdtrinul lara .. .."i m;)i "rese drumul. La un cot se-mr)iwidi de c bY1uJ'ug.1 }i ('JlZL,_L in ~lIn" Nicl nu izhuli-<c inc;:' ~;:i las.:I, (.:I VIet 501<;e ~1 prlbu!jl ling:! er, De s:paima. biitrjl1yl a tnghetat loculul. Vlel Soi ~t:!itea ~i el cutce: ~i nu se dintl''',

• cbunul, ee cit se pate. s-a lcvit de mcarte r ie lH4curli. h.;:ilrirtl"ll. 5-.0 l.a",. entre C.l51l degra~, pin;!! !1'!J-~i vme-n ure-.

Cu ch lu cu v.ai .a iesl t din sen ~ ~i s-a iOOrept.lt spre cas1li. Crnd, detJorlaU, a ude cl c! neva fi calc'; pu I,) rrue, Se uill lnd~r:!il - VIe-t:5oi r

Fe cit II unceu ptclc .. rcle, b::Urtrtul a luat-o din nou la sii;n<litoa5a_

Mai mull mort dectt \,11.1, bltrinul a afuns In sat, iI do11 OUZI',) in cchba lui ~i·a rJt;ftll

- A·nn(.'bui'ill Viet :501 ! Alearg~ dupa mine CU fOpotul IVrea s:i rna utidll. I v,j mnOJtl ~11)e vel I Ft:'ri,j+va de nebun !

':;',p~fi.j]l-e de mcarte. marna :ti lata ~~!J ilt!it inlt-utl ungher lntl,)f'lf'("lt. 8ltrtf'tul 5-.1 ascuns [ntr-un ~"LC', in O::J.re ~nuse oree.

[n vrernea asta a dar buzna $i Vitl1 Set in collbj.. V.'i:dnd ciii

L,LI ,11 ftllel s-a vtrn in sac, s-a bagat IJt~U:: el . xtama ~i lata au lipil.t atune! cil O!\.L ptnut ~ - Sl:iIi ~j I Aj utor I Ne omO,,1f,'j I

1J.1lril'lni .l bolborosit '}i cI .

- 5:iri~i ! Ajutor ! Ne otnc).ar! !

Amintindu+~i de: 'If().bele maid·si, viet SO'i a rJrln~ a racnt ~i e! cll tlpnee 3trra,. irllJ1tNlnl c:u cetlelp ;

- Sari ~i I All.lmr ! Ne on.lOar.a 1

67

La asemenea :nti:g.'1te, iire~te, s-a aQ\lI'IoiITIOI sarul. Oemenn 1-~lI sees din sac pc Wlrinui fnsp~iminL<J.t

_ S-a rcuturm hJltrinul 00 plc<Jv" de crez }i, rnlnic-, hi 1.15"!i. ulreloi!looI'IIC _

_ C.lr:\-1"" din casa mea I

~i-a pict.) I rtf06tlna-cul d._· 'Vlel Sol dUm Ca'5d, Tnt drumul n-a. f.arul de ...... i. s) se tnrrebe de ce fur..e;e atungat. Odor n·' flU1U! s.li.~i r.ibpun~r., ru nlci un prct.

eiCa tot n6nS\IIM.iI r.:!mas Vit't Sol ~[ plna-n ziua tle:o, azs. TDiI~3 [llme.l a aflat d, 1".Ii ~e jlie de ce •• ~,41 iogodnicci nu t-a rlJcJt,

VUlPEA A SCAPAT. TlGRUL A FOST UCIS

Fuglnd oci.Jtl .ul.lpl ~II"I icpure. vulpca s-.a priibu$lt tntr-o gro;t~ .adind, SF' zOi11,l1 cit s-a 1b~'ut( labcle ~i Ie-JI jullt. botu! ~i !-.i1 zdrellt. dar tot n .. ;1 putut 53 i.a~!I..

DCs[J-ailrl.:1.tares-ilf'lui v 1ildritt

Tn "1E!mN aceea 1i8rul \/in.l pri., o!IprO[1iE:'re, 5-a dat cl IIng.5.

buze ,sro[1li ~i-a lnlre:bal ;

_ Ce It:r.,l v ir1t, vulpe, In :sr001)) ~ Ce te y.[difC'~Lll

1-<1 r;)'5plIn.s vulpt:l :

_ O.,'lie nu stli (J ceryl va radea dI~tlizi pe pamlnt $i cli-i va

-sHivl pe toti ~

_ N.;;IIm au:zd - ~ m:i.rlulisit liS/ul, 'ili'l~~mintil.t,

_ O,="",iJl m ern ilSClm-s in g:r~fI.l iI~t3 i1.Qincl. AC:Lit nu mal rue de ca ~~-l'Ilj Iio friel.

- Hal, dl-te m')i fncolo t .:t S{rig,at tigrul, nerJhd;i(Qr. a ~ m:1i vir ~ eu oleaca-n groap:! j

- Pen'ru Cltle, ~tapiM!. ~ t~'(.1Ie IDe tntot(i-eiHm<l - a rostit

C.)r~ mlilinimo.ls.'i vulpee.

and l-a 'I3:tut pe tlgrv alitun, I-a tntrebat ; - Spune. stlptne. n·41i uds az! ?

- Nu - I-a r.1~pul1~ tigml - n-.1m ;!!\!lIt noroe

- Foarte blnt' 1

- NI) prlcep de ce te IJUr.url I ~ • .,) mirat ti!:lful.

Alunci ... ulpea ~j-.a iziJ.1t I,aQele ~ia.4! Zf5,

- Ar,., unde-rnl shu mill',!,=" I ;"m uitat sJ~li spurt c.l eel ell} uch:lc- sau 5thJIOO~.f" -ilL;, nu sap:!: I1ICi in groapa CE!.l mai atlrnd!

-$i, ~r!ind a~~, 1"'IiJ m W~C.i1 L de m~(.t;J. Sr·a !~I1n.:! tlgrlll cceda 1i a-a ul tilt uri. I u vulpe. Dar 'IIUIIJe"", I}ra si!li se ~~rloE", IF,J] muscat rilJ de tot de ur«he.

- T e fiillc bUl::.lp ! So-a. ~troP1-it Stiipinu I junglel.

- D~ld ma ueiz; sau Itl.1 lcvcstr. cede eerul peste line I ol

grll I vefpua ~i jar I-a 1l11J~C'.u de ureche.

Atunci tfgrul II: :ZVi~II'(] din 8P"Oap..'l ~I-" r~~njt; - Sa t-IJ s:trivellscl pe une cerul, l'IeobroiiUllCl I D.r asta ~ dulol wlpee. sa iaslli dm gmapii,

S-.a repent pifta tnn-c poj.:tn~, undc un \'!cat 7'ii Mte.a b'VQIII ~I i-a P'O"Mli. re-I cu figrul. v.teaml n-a m .. i stat sll pjolrdl : S-ol 'I!I[()-piat de gla.'"tp~ ~ l-e ucls.

CUM L-A SPERIAT IEPUReLE H JlGRU

[cpurete s-a-ntilnir odata cu elefantul.

_ Ce-i cu tille, unchtcte ~ t-e int~at. De a: ti-s Oc hll stit

de ~l~: m::l mai peate tnvcseft, dad. lrt'hUie sa l1'Of Iii. Pfli'lZ 1 l-a ri\spul1S ejefantul,

~:;: ~:Z~1 ::~~li~~~hluLe eler~",? Pr~ve"ite dl ~li de uri~~, _ Tl~ll:l ta.r~WI'lJi porpe~te de liII tlgru - .,1 spus t'1t'fanl~1. rhuAind attt de .aP,ig,. tncn Irunzctc plinscti u ." SCUllll~ dm cepad. TCIo.1tl:i tara~liI pome~te de I" 11g1U. MI-il. pO~n(" ca 1.1 prlnz s.1 ml!i 1 nfii 1',o!!Z la a.u.~pll.t(]aK', ~i mf-e Qe:l£lUl t din:!. "1M nfnd ';:1'1'010_ ..

- Ai ~I f:ld.!.it de doc sa te t.eflLi ' De Hgr-u,,, _ .a RrJit sepu-

rele. Suie-mil pe capul Uiu ~i-ai i..,1 scapi !

Dad elcfantul I Ii dar J"icl,!itare. lepult'ICO' .a mal spus :

- AnJ' le-e c.;itrc ad.1plitoarc. ~a I'\y una dOff te-et lwi OJ

NUl'nai (e-" eobcrtt eletenur! C~lrt' tevor, c';; tigrul :r,JI ~i lvit in dep.r1arc. Alul1Ici iepurp.lc- a scos un ~i~l, I-~ muscat d~ creche pe elt!r.ant ~i·.l urigat.

- Pnu, CEl carne Sl1.'tD<lsl r Niej nu se peats mtl"l~'" I Mar deBr.j)bi'li m fa-ce clin I~iclt!a ~ui elufant un esremur pcntru pu! l ~ 1COrJUfaJe 1·,1 ruvil ne eletan t CI,I J;,"!i!:J.u!a. E Il!!f~rllu I 0 d.)L1 a d!izul gramadll sr s-e ~ueFl("lJ~ c-a rnue!t.

Sc·", in5plrmrnL<1t ti.crlli. of. ca m.u fi.ar.a I Dmlr-a singura leviturl a dobcrtt tillar elerarnal...

I'r de pe cepe! elufantului, iepurt-IC! a ~ .. IL pe malul adaplto.lrt:"i, s-a tmors dille IIgm ~i...u gr.1it :

- In ~f1r~it. \·I)i prinzl }i cu ca lumee ! Dc cind m,ji ~Iju Ih'lRt rntncat ccve mar gcstos dedi licat .re tlgrtr !

~r. ridic1ndu~e pe labele dif"ldiir.it. lepurnle f.ir.:i hid ~_.' fl1. drept .. t catre ~IJpinul jvnglei.

l\,'t'maiputindu-~I infrina !>~irna. t!grul a z:blfg!,it-o in dcsl~_ Arunci Jep\rrcte i-a ~irigat din lIrmli !

- N-'li sJi-ml sc.api' S.lI jo1ii cd ll~resc ol)J"1 loatl padureo -L (urn dau de tine. fum te tnShil I

A 101 fugil ugrul ]1ln:)'n ~lerol lut • JcolQ S-J otlrhnil. ,li r.'i~u~ flat ~i ~I-.) epue ;

"Cu U~rt' d-a-tc,r-! m .. i b-ine ~~ n-al de-e lar;f'r Pol!" .j.)t~ rn.'! ~r mu I In corhul (jl' -illllut1 !~

Zis ~I l1<.ul.

],al elfi'f4l~tur le-a povesm lutur("u <:hhJniijor din JlJOgla cum a scJp.a~ ;5i eLI tmfp l-eu Jaudat oe icpuJa~ul cet iStet in vrem(.' ce .1~ ris de ligrulcel prost.