E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea se împlineºte, cuprinde sufletele ºi le înnobileazã.

Fie ca Magia Sãrbãtorilor de Iarnã, cu zvon de cântece ºi clopoþei, sã aducã fericire, sãnãtate ºi bunãstare în cãminul dumneavoastrã stimaþi gorjeni.

Sãrbãtorile de iarnã oferã ocazia, conducerii USMO, de a transmite tuturor celor celor care au lucrat ºi lucreazã în minerit, sincere felicitãri pentru eforturile depuse ºi putere de muncã în continuare. Multã sãnãtate ºi prosperitate, dumneavoastrã ºi celor dragi!

Sãrbãtori fericite!
Subprefect, Marcel Romanescu

Sãrbãtori fericite!
Preºedinte, Marin Condescu

Nr. 0057 - 23 - 29 decembrie 2010 - GRATUIT

AU TRECUT ANII…
Amintirile unui martor ocular la evenimentele de la Târgu- Jiu, din DECEMBRIE 1989
Fie ca sãrbãtorile de iarnã sã vã gãseascã plini de viaþã, sãnãtoºi ºi fericiþi! Conducerea PD-L Gorj vã doreºte putere de muncã ºi sã aveþi parte numai de clipe fericite alãturi de familie ºi prieteni!

Sãrbãtori Fericite!
Preºedinte, Ion Ruºeþ

Pag. 8-9
Se împlinesc în aceste zile 21 de ani de la Revoluþia din DECEMBRIE 1989. Aceasta nu s-a derulat numai la Timiºoara ºi la Bucureºti, ci ºi la Târgu-Jiu. Unul dintre cei care a participat la evenimentele, petrecute atunci, în municipiul nostru, a fost ºi Ion Rovenþa. Iatã cum îºi aminteºte acesta felul în care au reacþionat târgujienii în acele zile memorabile... Fie ca Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii Domnului nostru Iisus Hristos sã lumineze sufletul tuturor gorjenilor, sã le aducã liniºte, sãnãtate ºi speranþã de mai bine în Noul An.

Fie ca apropierea sãrbãtorilor de iarnã sã reprezinte pentru toþi locuitorii comunei Turceni, un prilej de bucurii. Sã aveþi parte de clipe fericite alãturi de cei dragi, multã sãnãtate ºi fericire!

Sãrbãtori Fericite!
Primar, Ion Iordache

La Mulþi Ani!
Ion Cãlinoiu, Preºedintele Consiliului Judeþean Gorj CMYK

Consiliul Local ºi Primãria Târgu-Jiu transmite acum, în pragul sãrbãtorilor de iarnã, cele mai sincere felicitãri ºi urãri de liniºte ºi împlinire tuturor gorjenilor.

Sãrbãtori Fericite!
Primar, Florin Cârciumaru

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful