You are on page 1of 2

și

Implementat de:

Invitație pentru Precalificare / Exprimarea interesului


ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN CAHUL: Termenul de depunere
CONTRACT #2: 30 iunie 2020
12:00 h ora din Moldova
CONSTRUCȚIA NOUĂ A SEAU CAHUL (UTC +2:00 h)

Țara: Republica Moldova

Nr. de referință: 45232420-2

Nr. Aciziții KfW: 505 383

Agenția de Executare a Proiectului (AEP): Municipalitatea Cahul (AEP 1) și


Agenția de Dezvoltare Regională Sud
(AEP 2),

Municipalitatea Cahul, prin Guvernul Republicii Moldova, a primit finanțare de la Guvernul


Federal German prin KfW Entwicklungsbank (KfW) pentru îmbunătățirea infrastructurii de
alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul. O parte din finanțe vor fi utilizate pentru plata
contractului pentru proiectarea și construcția noii stații de epurare a apelor uzate din Cahul.

Municipalitatea Cahul intenționează să precalifice contractanții pentru contractul de lucrări nr:


45232420-2 pentru proiectarea și construcția noii stații de epurare a apelor uzate din Cahul,
cuprinzând printre altele următoarele lucrări:

 Tratarea mecanică a apelor uzate, cuprinzând:


- Camera de recepție,
- Grătare fine,
- Stație de recepție fecale,
- Controlul mirosului,
- Eliminarea nisipului și a materiilor plutitoare,
- Măsurarea debitului,
- Decantor primar.
 Tratarea biologică a apelor uzate, cuprinzând:
- Stație de pompare intermediară,
- Eliminarea carbonului organic,
- Decantor secundar,
- Stație de pompare a nămolului,
- Conductă de evacuare a efluentului cu cămin de control și conductă de evacuare
(aproximativ 4,5 km lungime de-a lungul secțiunilor cu un nivel parțial ridicat al
apelor subterane, traversarea liniei feroviare existente, traversarea barajului de

/conversion/tmp/scratch/476681495.docx
WSS Cahul PQ Contract 2 WWTP Cahul – 03/2020
Municipality Cahul – RDA South Fichtner Water & Transportation GmbH

protecție împotriva inundațiilor, traversarea canalului fluvial vechi).


 Tratarea nămolurilor incluzând stabilizarea, îngroșarea și deshidratarea;
 Sisteme auxiliare și infrastructură, cum ar fi clădirea administrativă cu laborator, rețele
electrice , garaje și atelier, încăperea pentru grătare, clădirea de tratare a nămolului,
conectare la infrastructura publică, etc.;
 Sistem SCADA pentru întregul sistem de canalizare din Cahul;
 Instruire, darea în exloatare.

Precalificarea va fi efectuată prin procedurile specificate în documentul de precalificare și este


deschisă tuturor solicitanților eligibili, astfel cum sunt definite în Ghidul KfW pentru achiziții
(www.kfw-entwicklungsbank.de), versiunea ianuarie 2019.

Lucrările vor fi licitate în conformitate cu Documentele Standard de Achiziții KfW. Contractul


de lucrări va respecta reglementările din Condițiile FIDIC ale Contractului pentru Proiectare și
Construcția Stației (Proiectare de către contractant - Cartea Galbenă).

Solicitanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și un set complet de documente
de precalificare în limba engleză, gratuit, la depunerea unei cereri scrise prin e-mail la
următoarea adresă:

primariacahul@gmail.com

Toate e-mailurile trebuie trimise și la adresa:

jan.vogt@fwt.fichtner.de

Cererile pentru precalificare trebuie depuse în plicuri însemnate clar și transmise la adresa de
mai jos până la ora 12:00, ora din Moldova (UTC +2: 00 h) la 30 iunie 2020. Cererile depuse
după termenul limită vor fi respinse.

Municipalitatea Cahul
În atenția: Dl. Nicolae Dandis
Piata Independentei 6
3909, or. Cahul
Republica Moldova

/conversion/tmp/scratch/476681495.docx

You might also like