You are on page 1of 50

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice


naționale și a Programului de reparație/întreținere periodică a drumurilor
publice naționale, locale, comunale și a străzilor
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 2 lit. a1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020
nr. 172/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399,
art. 321), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
1) Programul de reparație a drumurilor publice naționale, conform anexei
nr. 1;
2) Programul de reparație/întreținere periodică a drumurilor publice
naționale, locale, comunale și a străzilor, conform anexei nr. 2.

2. Finanțarea lucrărilor preconizate în anexele nr. 1 și nr. 2 se va efectua de


către Ministerul Economiei și Infrastructurii din contul mijloacelor bugetului de
stat, pe măsura acumulării resurselor financiare necesare.

3. Funcțiile de beneficiar pentru lucrările executate conform anexelor nr. 1


și nr. 2 vor fi îndeplinite de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. După
finalizarea lucrărilor prevăzute în Programul de reparație/întreținere periodică a
drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (cu excepția
lucrărilor pentru drumurile publice naționale), volumul lucrărilor îndeplinite va fi
transmis la balanța autorităților administrației publice locale de nivelurile întâi și
al doilea, prin act de transmitere al lucrărilor respective, conform
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.

4. Achizițiile necesare pentru realizarea Programelor nominalizate se vor


efectua conform prevederilor legale.

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
2

5. Prezenta hotărâre intră în vigoarea la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul economiei
și infrastructurii Serghei Railean

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
4

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.

PROGRAMUL
de reparație a drumurilor publice naționale

Cheltuieli totale: 250 000 mii lei, inclusiv:

Lungimea Volumul
Nr. Numărul Denumirea Tronsonul, Tipul
tronsonului, alocaţiilor,
crt. drumului drumurilor km lucrărilor
km mii lei
Orhei –
Reparaţia
Bravicea –
1. R21 21,20 - 34,20 13,0 54 889,0 îmbrăcămintei
Călăraşi
rutiere
(Morozeni)
R30 – Tudora –
Reparaţia
Palanca –
2. R31 0,00 - 11,00 11,0 20 000,0 îmbrăcămintei
frontiera cu
rutiere
Ucraina
Basarabeasca – Reparaţia
3. R36 Ceadîr-Lunga – 20,31 - 32,71 12,4 74 499,0 îmbrăcămintei
R29 rutiere
Reparaţia
Delacău – 7,99 - 9,13;
4. G109 7,2 20 000,0 îmbrăcămintei
Bulboaca – R2 13,4 - 19,43
rutiere
M3 –
Sagaidacul Nou
– Satul Nou –
Mihailovca –
Reparaţia
R26
5. G122 5,14 - 18,08 12,9 20 000,0 îmbrăcămintei
(L580
rutiere
Mihailovca –
Sagaidac –
Valea Perjei, km
0 - 12,94)
Cemișlia – Reparaţia
6. G125 Iargara – Sărata 2,70 - 24,50 21,8 20 000,0 îmbrăcămintei
Nouă rutiere
Ceadâr-Lunga –
Congaz –
Dimitrovca – Reparaţia
7. G135 G131 10,00 - 18,00 8,0 40 612,0 îmbrăcămintei
(tronsonul rutiere
Baurci –
Congaz)
Total 86,3 250 000,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
5

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.

PROGRAMUL
de reparație/întreținere periodică a drumurilor publice
naționale, locale, comunale și a străzilor

Cheltuieli totale: 1 125 000 mii lei, inclusiv:

Total
Nr.
Denumirea raionului
crt. Numărul de primării Volumul alocațiilor, mii lei

1 2 3 4
1. Anenii Noi 26 29 676,0
2. Basarabeasca 7 8 068,0
3. Briceni 28 30 140,0
4. Cahul 37 40 156,0
5. Călăraşi 28 30 696,0
6. Cantemir 27 30 140,0
7. Căuşeni 27 30 233,0
8. Cimişlia 23 25 225,0
9. Criuleni 25 28 285,0
10. Dondușeni 22 23 185,0
11. Drochia 28 30 696,0
12. Dubăsari 11 12 149,0
13. Edineţ 32 34 777,0
14. Făleşti 33 38 208,0
15. Floreşti 40 44 329,0
16. Glodeni 19 21 608,0
17. Hînceşti 39 43 494,0
18. Ialoveni 25 28 656,0
19. Leova 25 27 080,0
20. Nisporeni 23 25 318,0
21. Ocniţa 21 23 185,0
22. Orhei 38 43 309,0
23. Rezina 25 26 709,0
24. Rîşcani 28 31 253,0
25. Sîngerei 26 31 809,0
26. Şoldăneşti 23 23 927,0
27. Soroca 35 38 394,0
28. Ştefan Vodă 23 24 390,0
29. Străşeni 27 30 047,0
30. Taraclia 15 16 415,0
31. Teleneşti 31 33 664,0
32. Ungheni 33 38 579,0
Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
6

1 2 3 4
33. UTA Găgăuzia 26 30 233,0
34. Mun. Bălţi 3 27 133,0
35. Mun. Chișinău 19 123 834,0
Total 898 1 125 000,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
7

Anexă
la Programul de reparație/întreținere
periodică a drumurilor publice naționale,
locale, comunale și a străzilor

Volumul
Nr.
Tipul lucrărilor Raion/primărie alocațiilor,
crt.
mii lei
1 2 3 4
Raionul Anenii Noi
1. Reparația unor străzi din localitate com. Botnăreşti 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Calfa 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chetrosu 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Chirca 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ciobanovca 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Cobusca Veche 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Geamăna 1 205,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Ochiul Roş 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Teliţa 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ţînţăreni 1 205,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Zolotievca 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Anenii Noi 1 669,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Bulboaca 1 205,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cobusca Nouă 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Delacău 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Floreni 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Bîcului 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrbovăţ 1 206,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Maximovca 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mereni 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Merenii Noi 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Puhăceni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Roşcani 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şerpeni 1 113,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Speia 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Varniţa 1 206,0
Total pe raionul Anenii Noi 26 29 676,0
Raionul Basarabeasca
1. Reparația unor străzi din localitate com. Iserlia 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate or. Basarabeasca 1 391,0
3. Reparația unor străzi din localitate s. Abaclia 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate s. Başcalia 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate s. Carabetovca 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate s. Iordanovca 927,0
7. Reparația unor străzi din localitate s. Sadaclia 1 113,0
Total pe raionul Basarabeasca 7 8 068,0
Raionul Briceni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bălcăuţi 1 020,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Berlinţi 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Bogdăneşti 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
8

4. Reparația unor străzi din localitate com. Colicăuţi 1 113,0


5. Reparația unor străzi din localitate com. Halahora de Sus 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Larga 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Mărcăuţi 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Medveja 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Mihăileni 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate or. Briceni 1 299,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Lipcani 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Balasineşti 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Beleavinţi 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Bulboaca 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Caracuşenii Vechi 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Corjeuţi 1 298,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Coteala 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cotiujeni 1 113,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Criva 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Drepcăuţi 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Grimăncăuţi 1 113,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Hlina 927,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Pererita 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şirăuţi 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia-Şirăuţi 927,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tabani 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Teţcani 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Trebisăuţi 1 020,0
Total pe raionul Briceni 28 30 140,0
Raionul Cahul
1. Reparația unor străzi din localitate com. Burlăceni 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Burlacu 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chioselia Mare 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cucoara 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Doina 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Găvănoasa 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Larga Nouă 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Lebedenco 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Manta 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Moscovei 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Pelinei 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Tartaul de Salcie 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Zîrneşti 1 206,0
14. Reparația unor străzi din localitate mun. Cahul 1 577,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Alexanderfeld 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Alexandru Ioan Cuza 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Andruşul de Jos 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Andruşul de Sus 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Badicul Moldovenesc 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Baurci-Moldoveni 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Borceag 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Brînza 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Bucuria 927,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Cîşliţa-Prut 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Colibaşi 1 206,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Crihana Veche 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
9

27. Reparația unor străzi din localitate s. Giurgiuleşti 1 020,0


28. Reparația unor străzi din localitate s. Huluboaia 927,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Iujnoe 927,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Lopăţica 927,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Luceşti 927,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Roşu 1 112,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia Mare 1 206,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Taraclia de Salcie 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Tătăreşti 1 020,0
36. Reparația unor străzi din localitate s. Vadul lui Isac 1 020,0
37. Reparația unor străzi din localitate s. Văleni 1 113,0
Total pe raionul Cahul 37 40 156,0
Raionul Călărași
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bahmut 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Buda 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Dereneu 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrjauca 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Onişcani 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Răciula 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Săseni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Sipoteni 1 391,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ţibirica 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Tuzara 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Călăraşi 1 484,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Bravicea 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Căbăieşti 927,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Frumoasa 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Hirova 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Hogineşti 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Meleşeni 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Nişcani 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Păuleşti 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Peticeni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrjolteni 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Pituşca 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Rădeni 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Sadova 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Temeleuţi 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Vălcineţ 1 113,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Vărzăreştii Noi 1 020,0
Total pe raionul Călărași 28 30 696,0
Raionul Cantemir
1. Reparația unor străzi din localitate com. Antoneşti 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Baimaclia 1 299,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cania 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Chioselia 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Cîietu 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Ciobalaccia 1 298,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Cîşla 1 020,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Enichioi 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Goteşti 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Lingura 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
10

11. Reparația unor străzi din localitate com. Pleşeni 1 298,0


12. Reparația unor străzi din localitate com. Plopi 1 298,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Sadîc 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Ţiganca 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Toceni 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate or. Cantemir 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Capaclia 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cîrpeşti 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Cociulia 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Coştangalia 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Haragîş 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Lărguţa 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Porumbeşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şamalia 927,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Stoianovca 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tartaul 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Vişniovca 1 020,0
Total pe raionul Cantemir 27 30 140,0
Raionul Căușeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Baccealia 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Baimaclia 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chircăieştii Noi 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cîrnăţenii Noi 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Fîrlădeni 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Grădiniţa 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Pervomaisc 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Tănătarii Noi 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ucrainca 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Zaim 1 298,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Căinari 1 206,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Căuşeni 1 484,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Chircăieşti 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cîrnăţeni 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Copanca 1 205,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Coşcalia 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Grigorievca 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Hagimus 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Opaci 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Plop-Ştiubei 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Ciufleşti 927,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Săiţi 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Sălcuţa 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Tănătari 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Taraclia 1 113,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tocuz 1 113,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ursoaia 1 020,0
Total pe raionul Căușeni 27 30 233,0
Raionul Cimișlia
1 Reparația unor străzi din localitate com. Albina 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Codreni 1 020,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Ecaterinovca 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Gradişte 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrtop 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
11

6. Reparația unor străzi din localitate com. Ialpujeni 1 113,0


7. Reparația unor străzi din localitate com. Javgur 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Lipoveni 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Porumbrei 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate or. Cimişlia 1 669,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Batîr 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Cenac 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Ciucur-Mingir 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Galbenei 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Ivanovca Nouă 927,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Mihailovca 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Sagaidac 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Satul Nou 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Selemet 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Suric 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Topala 927,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Troiţcoe 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Valea Perjei 927,0
Total pe raionul Cimișlia 23 25 225,0
Raionul Criuleni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bălăbăneşti 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bălţata 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Boşcana 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Dolinnoe 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Drăsliceni 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrtopul Mare 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Hruşova 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Micleşti 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Paşcani 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Răculeşti 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Criuleni 1 484,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Cimişeni 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Corjova 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Coşerniţa 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Cruglic 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Dubăsarii Vechi 1 206,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Işnovăţ 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Izbişte 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Jevreni 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Măgdăceşti 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Maşcăuţi 1 112,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Oniţcani 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Rîşcova 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia-Duşca 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Zăicana 1 020,0
Total pe raionul Criuleni 25 28 285,0
Raionul Dondușeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Elizavetovca 1 020,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Frasin 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Moşana 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Sudarca 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Teleşeuca 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Tîrnova 1 298,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
12

7. Reparația unor străzi din localitate or. Donduşeni 1 298,0


8. Reparația unor străzi din localitate s. Arioneşti 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Baraboi 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Briceni 927,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cernoleuca 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Climăuţi 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Corbu 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Crişcăuţi 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Donduşeni 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 928,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Pivniceni 928,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Plop 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Pocrovca 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Rediul Mare 928,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Scăieni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Ţaul 1 113,0
Total pe raionul Dondușeni 22 23 185,0
Raionul Drochia
1. Reparația unor străzi din localitate com. Baroncea 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Cotova 1 205,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Fîntîniţa 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Hăsnăşenii Noi 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Palanca 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Pelinia 1 391,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Pervomaiscoe 1 020,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Petreni 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Şalvirii Vechi 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Şuri 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Drochia 1 484,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Antoneuca 927,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Chetrosu 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Dominteni 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Drochia 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Gribova 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Hăsnăşenii Mari 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Maramonovca 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Miciurin 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mîndîc 1 113,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Moara de Piatră 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Nicoreni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Ochiul Alb 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Popeştii de Jos 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Popeştii de Sus 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Sofia 1 113,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ţarigrad 1 113,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Zguriţa 1 020,0
Total pe raionul Drochia 28 30 696,0
Raionul Dubăsari
1. Reparația unor străzi din localitate com. Cocieri 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Corjova 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Coşniţa 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Molovata Nouă 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate s. Doroţcaia 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
13

6. Reparația unor străzi din localitate s. Holercani 1 020,0


7. Reparația unor străzi din localitate s. Marcăuţi 927,0
8. Reparația unor străzi din localitate s. Molovata 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Oxentea 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrîta 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Ustia 1 113,0
Total pe raionul Dubăsari 11 12 149,0
Raionul Edineț
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bleşteni 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Brătuşeni 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Burlăneşti 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cepeleuţi 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Constantinovca 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Cuconeştii Noi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Hincăuţi 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Parcova 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Rotunda 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ruseni 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Zăbriceni 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate mun. Edineţ 1 669,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Cupcini 1 484,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Alexeevca 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Bădragii Noi 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Bădragii Vechi 927,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Brînzeni 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Chetroşica Nouă 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Corpaci 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Feteşti 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Gaşpar 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Goleni 928,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Gordineşti 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Hancăuţi 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Hlinaia 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Lopatnic 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Şofrîncani 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Stolniceni 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Terebna 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrnova 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Trinca 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Viişoara 1 020,0
Total pe raionul Edinet 32 34 777,0
Raionul Fălești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Albineţul Vechi 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Călugăr 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chetriş 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Ciolacu Nou 1 391,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Egorovca 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Făleştii Noi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Hiliuţi 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Horeşti 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Işcălău 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Logofteni 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Natalievca 1 298,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
14

12. Reparația unor străzi din localitate com. Obreja Veche 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Pietrosu 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Pînzăreni 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Pompa 1 206,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Pruteni 1 298,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Risipeni 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Sărata Veche 1 298,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Scumpia 1 391,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Taxobeni 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate or. Făleşti 1 484,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Bocani 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Călineşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Catranîc 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Glinjeni 1 113,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Hînceşti 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ilenuţa 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Izvoare 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Mărăndeni 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Musteaţa 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Năvîrneţ 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrliţa 1 112,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Răuţel 1 113,0
Total pe raionul Fălești 33 38 208,0
Raionul Florești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alexeevca 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Ciutuleşti 1 391,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cuhureştii de Jos 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cuhureştii de Sus 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Frumuşica 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Ghindeşti 1 298,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Gura Căinarului 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Gura Camencii 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Iliciovca 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Izvoare 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Japca 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Nicolaevca 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Prajila 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Prodăneşti 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Roşietici 1 206,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Sevirova 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Ştefăneşti 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Trifăneşti 1 113,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Vărvăreuca 1 206,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Văscăuţi 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate or. Floreşti 1 391,0
22. Reparația unor străzi din localitate or. Ghindeşti 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate or. Mărculeşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Băhrineşti 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Caşunca 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Cerniţa 928,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ciripcău 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Coşerniţa 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Cunicea 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
15

30. Reparația unor străzi din localitate s. Domulgeni 1 020,0


31. Reparația unor străzi din localitate s. Lunga 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Mărculeşti 927,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Napadova 1 020,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Putineşti 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Rădulenii Vechi 1 020,0
36. Reparația unor străzi din localitate s. Sănătăuca 1 020,0
37. Reparația unor străzi din localitate s. Temeleuţi 1 020,0
38. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrgul-Vertiujeni 928,0
39. Reparația unor străzi din localitate s. Vertiujeni 1 020,0
40. Reparația unor străzi din localitate s. Zăluceni 927,0
Total pe raionul Florești 40 44 329,0
Raionul Glodeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Balatina 1 484,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Camenca 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cuhneşti 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Danu 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Iabloana 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Viişoara 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate or. Glodeni 1 484,0
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cajba 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuciulea 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cobani 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Duşmani 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Fundurii Noi 928,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Fundurii Vechi 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Hîjdieni 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Limbenii Noi 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Limbenii Vechi 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Petrunea 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Sturzovca 1 113,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Ustia 1 020,0
Total pe raionul Glodeni 19 21 608,0
Raionul Hîncești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bobeica 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bozieni 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cărpineni 1 484,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cotul Morii 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Crasnoarmeiscoe 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Drăguşenii Noi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Ivanovca 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Lăpuşna 1 391,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Leuşeni 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Mereşeni 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Mingir 1 298,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Mireşti 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Oneşti 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Paşcani 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Pogăneşti 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Sărata-Galbenă 1 484,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Secăreni 1 206,0
18. Reparația unor străzi din localitate mun. Hînceşti 1 484,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Bălceana 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
16

20. Reparația unor străzi din localitate s. Boghiceni 1 020,0


21. Reparația unor străzi din localitate s. Bujor 1 113,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Buţeni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Călmăţui 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Caracui 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Căţeleni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Cioara 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuciuleni 1 112,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Dancu 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Fîrlădeni 927,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Fundul Galbenei 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Logăneşti 1 113,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Negrea 1 020,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Nemţeni 1 020,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Obileni 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Pervomaiscoe 927,0
36. Reparația unor străzi din localitate s. Şipoteni 927,0
37. Reparația unor străzi din localitate s. Sofia 1 020,0
38. Reparația unor străzi din localitate s. Stolniceni 1 020,0
39. Reparația unor străzi din localitate s. Voinescu 1 020,0
Total pe raionul Hîncești 39 43 494,0
Raionul Ialoveni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Gangura 1 299,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Mileştii Mici 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Răzeni 1 391,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Ruseştii Noi 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ţipala 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Zîmbreni 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate or. Ialoveni 1 484,0
8. Reparația unor străzi din localitate s. Bardar 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Cărbuna 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cigîrleni 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Costeşti 1 391,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Dănceni 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Hansca 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Horeşti 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Horodca 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Malcoci 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Moleşti 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Nimoreni 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Pojăreni 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Puhoi 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Sociteni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Suruceni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Ulmu 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Văratic 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Văsieni 1 113,0
Total pe raionul Ialoveni 25 28 656,0
Raionul Leova
1. Reparația unor străzi din localitate com. Băiuş 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Beştemac 1 020,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cazangic 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cneazevca 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
17

5. Reparația unor străzi din localitate com. Hănăsenii Noi 1 113,0


6. Reparația unor străzi din localitate com. Sărata Nouă 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Sărăteni 1 020,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Sărăţica Nouă 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Tigheci 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Tomaiul Nou 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Vozneseni 1 206,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Iargara 1 206,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Leova 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Borogani 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Ceadîr 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Colibabovca 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Covurlui 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cupcui 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Filipeni 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Orac 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Romanovca 927,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Sărata-Răzeşi 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Sîrma 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Tochile-Răducani 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Tomai 1 113,0
Total pe raionul Leova 25 27 080,0
Raionul Nisporeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bălăneşti 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Boldureşti 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Brătuleni 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cioreşti 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ciuteşti 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Iurceni 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Marinici 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Selişte 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Şişcani 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Valea-Trestieni 1 298,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Vărzăreşti 1 298,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Nisporeni 1 391,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Bălăureşti 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Bărboieni 928,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Bolţun 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Bursuc 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Călimăneşti 927,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cristeşti 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Grozeşti 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mileşti 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Soltăneşti 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Vînători 928,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Zberoaia 1 020,0
Total pe raionul Nisporeni 23 25 318,0
Raionul Ocnița
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bîrlădeni 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Calaraşovca 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Corestăuţi 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Dîngeni 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Grinăuţi-Moldova 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
18

6. Reparația unor străzi din localitate com. Lencăuţi 1 113,0


7. Reparația unor străzi din localitate com. Lipnic 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Mihălăşeni 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ocniţa 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Vălcineţ 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Frunză 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Ocniţa 1 298,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Otaci 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Bîrnova 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Clocuşna 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Gîrbova 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Hădărăuţi 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Mereşeuca 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Naslavcea 927,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Sauca 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Unguri 1 020,0
Total pe raionul Ocnița 21 23 185,0
Raionul Orhei
1. Reparația unor străzi din localitate com. Berezlogi 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bieşti 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chiperceni 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Ciocîlteni 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Crihana 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Cucuruzeni 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Donici 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Ghetlova 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ivancea 1 391,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Jora de Mijloc 1 391,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Mălăieşti 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Mîrzeşti 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Morozeni 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Pelivan 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Piatra 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Pohrebeni 1 206,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Puţintei 1 206,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Selişte 1 298,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Step-Soci 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Trebujeni 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate com. Vatici 1 206,0
22. Reparația unor străzi din localitate com. Zorile 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate or. Orhei 1 484,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Bolohan 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Brăviceni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Bulăieşti 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Clişova 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Isacova 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Mitoc 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Neculăieuca 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Peresecina 1 298,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Podgoreni 1 020,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Pohorniceni 927,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Sămănanca 927,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Susleni 1 112,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
19

36. Reparația unor străzi din localitate s. Teleşeu 1 020,0


37. Reparația unor străzi din localitate s. Vîşcăuţi 1 020,0
38. Reparația unor străzi din localitate s. Zahoreni 1 020,0
Total pe raionul Orhei 38 43 309,0
Raionul Rezina
1. Reparația unor străzi din localitate com. Ghiduleni 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Horodişte 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Lalova 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Mincenii de Jos 1 020,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Pereni 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Pripiceni-Răzeşi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Saharna Nouă 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Sîrcova 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Solonceni 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ţareuca 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Rezina 1 669,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Buşăuca 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Cinişeuţi 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cogîlniceni 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Cuizăuca 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Echimăuţi 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Gordineşti 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Ignăţei 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Lipceni 927,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mateuţi 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Meşeni 928,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Otac 928,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Păpăuţi 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Pecişte 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Trifeşti 927,0
Total pe raionul Rezina 25 26 709,0
Raionul Rîșcani
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alexăndreşti 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Branişte 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Duruitoarea Nouă 1 020,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Gălăşeni 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Grinăuţi 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Malinovscoe 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Pociumbeni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Răcăria 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Recea 1 298,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Şumna 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Vasileuţi 1 298,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Costeşti 1 391,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Rîşcani 1 577,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Aluniş 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Borosenii Noi 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Corlăteni 1 206,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Hiliuţi 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 927,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Mihăileni 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Nihoreni 1 113,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Petruşeni 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
20

22. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrjota 1 020,0


23. Reparația unor străzi din localitate s. Pociumbăuţi 928,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şaptebani 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Singureni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Sturzeni 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Văratic 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Zăicani 1 020,0
Total pe raionul Rîșcani 28 31 253,0
Raionul Sîngerei
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alexăndreni 1 484,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bălăşeşti 1 112,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Bilicenii Noi 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Bilicenii Vechi 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Bursuceni 1 112,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Chişcăreni 1 391,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Ciuciuieni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Copăceni 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Coşcodeni 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Cotiujenii Mici 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Cubolta 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Dobrogea Veche 1 206,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Drăgăneşti 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Dumbrăviţa 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Grigorăuca 1 206,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Heciul Nou 1 112,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Iezărenii Vechi 1 112,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Izvoare 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Pepeni 1 484,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Prepeliţa 1 391,0
21. Reparația unor străzi din localitate com. Sîngereii Noi 1 298,0
22. Reparația unor străzi din localitate com. Ţambula 1 206,0
23. Reparația unor străzi din localitate com. Tăura Veche 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate or. Biruinţa 1 113,0
25. Reparația unor străzi din localitate or. Sîngerei 1 484,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Rădoaia 1 206,0
Total pe raionul Sîngerei 26 31 809,0
Raionul Șoldănești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alcedar 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Climăuţii de Jos 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cotiujenii Mari 1 299,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Dobruşa 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Rogojeni 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Salcia 1 020,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Vadul-Raşcov 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate or. Şoldăneşti 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Chipeşca 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cobîlea 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cuşmirca 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Fuzăuca 928,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Găuzeni 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Glinjeni 928,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Mihuleni 927,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Olişcani 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
21

17. Reparația unor străzi din localitate s. Parcani 927,0


18. Reparația unor străzi din localitate s. Pohoarna 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Poiana 927,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Răspopeni 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Sămăşcani 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Şestaci 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Şipca 927,0
Total pe raionul Șoldănești 23 23 927,0
Raionul Soroca
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bădiceni 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bulboci 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Căinarii Vechi 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cosăuţi 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Cremenciug 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Dărcăuţi 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Holoşniţa 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Iarova 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Nimereuca 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ocolina 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Parcani 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Pîrliţa 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Regina Maria 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Rubleniţa 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Schineni 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Şolcani 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Stoicani 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Tătărăuca Veche 1 298,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Vădeni 1 206,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Vărăncău 1 113,0
21. Reparația unor străzi din localitate com. Vasilcău 1 206,0
22. Reparația unor străzi din localitate com. Voloviţa 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate mun. Soroca 1 484,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Băxani 927,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Dubna 927,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Egoreni 927,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Hristici 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Oclanda 927,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Racovăţ 1 112,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Redi-Cereşnovăţ 927,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Rudi 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Şeptelici 927,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Trifăuţi 927,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Visoca 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Zastînca 1 020,0
Total pe raionul Soroca 35 38 394,0
Raionul Ștefan Vodă
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alava 1 020,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Purcari 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Răscăieţi 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate or. Ştefan Vodă 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate s. Antoneşti 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate s. Brezoaia 927,0
7. Reparația unor străzi din localitate s. Căplani 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
22

8. Reparația unor străzi din localitate s. Carahasani 1 020,0


9. Reparația unor străzi din localitate s. Cioburciu 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Copceac 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Crocmaz 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Ermoclia 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Feşteliţa 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Marianca de Jos 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Olăneşti 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Palanca 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Popeasca 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Semionovca 928,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Ştefăneşti 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Talmaza 1 206,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Tudora 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Volintiri 1 113,0
Total pe raionul Ștefan Vodă 23 24 390,0
Raionul Strășeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Codreanca 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Găleşti 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Ghelăuza 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Grebleşti 1 020,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Lozova 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Micăuţi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Micleuşeni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Pănăşeşti 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Rădeni 1 298,0
10. Reparația unor străzi din localitate mun. Străşeni 1 577,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Bucovăţ 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Căpriana 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Chirianca 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cojuşna 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Dolna 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Negreşti 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Oneşti 927,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Recea 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Romăneşti 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Roşcani 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Scoreni 1 112,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Sireţi 1 206,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Tătăreşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ţigăneşti 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Voinova 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Vorniceni 1 206,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Zubreşti 1 113,0
Total pe raionul Strășeni 27 30 047,0
Raionul Taraclia
1. Reparația unor străzi din localitate com. Albota de Jos 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Albota de Sus 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Budăi 1 020,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cealîc 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Salcia 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Vinogradovca 1 298,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
23

7. Reparația unor străzi din localitate or. Taraclia 1 391,0


8. Reparația unor străzi din localitate or. Tvardiţa 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Aluatu 928,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Balabanu 927,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cairaclia 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Corten 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Musaitu 927,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Novosiolovca 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Valea Perjei 1 113,0
Total pe raionul Taraclia 15 16 415,0
Raionul Telenești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Băneşti 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Brînzenii Noi 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Căzăneşti 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Chiţcanii Vechi 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ghiliceni 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Mîndreşti 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Negureni 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Pistruieni 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ratuş 1 298,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Sărătenii Vechi 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Suhuluceni 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Tîrşiţei 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Zgărdeşti 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate or. Teleneşti 1 484,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Bogzeşti 927,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Budăi 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Chiştelniţa 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cîşla 927,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Ciulucani 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Codrul Nou 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Coropceni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Crăsnăşeni 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Hirişeni 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ineşti 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Leuşeni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Nucăreni 927,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ordăşei 927,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Scorţeni 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Ţînţăreni 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Văsieni 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Verejeni 1 020,0
Total pe raionul Telenești 31 33 664,0
Raionul Ungheni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Agronomovca 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Alexeevca 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Boghenii Noi 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Buciumeni 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Cioropcani 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Condrăteşti 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Floriţoaia Veche 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrceşti 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Măcăreşti 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
24

10. Reparația unor străzi din localitate com. Mănoileşti 1 391,0


11. Reparația unor străzi din localitate com. Morenii Noi 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Negurenii Vechi 1 298,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Petreşti 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Pîrliţa 1 298,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Sculeni 1 484,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Sineşti 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Todireşti 1 206,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Valea Mare 1 391,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Zagarancea 1 298,0
20. Reparația unor străzi din localitate mun. Ungheni 1 484,0
21. Reparația unor străzi din localitate or. Corneşti 1 113,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Bumbăta 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Buşila 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Cetireni 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Chirileni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Corneşti 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Cornova 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Costuleni 1 113,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Măgurele 927,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Năpădeni 927,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Rădenii Vechi 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Teşcureni 1 020,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Unţeşti 1 020,0
Total pe raionul Ungheni 33 38 579,0
U.T.A. Găgăuzia
1. Reparația unor străzi din localitate com. Congazcicul de Sus 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Etulia 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Svetlîi 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Tomai 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate mun. Ceadîr-Lunga 1 484,0
6. Reparația unor străzi din localitate mun. Comrat 1 484,0
7. Reparația unor străzi din localitate or. Vulcăneşti 1 577,0
8. Reparația unor străzi din localitate s. Avdarma 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Baurci 1 298,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Beşalma 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Beşghioz 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Bugeac 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Carbalia 927,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cazaclia 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Chioselia Rusă 927,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Chiriet-Lunga 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Chirsova 1 206,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cioc-Maidan 1 113,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Cişmichioi 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Congaz 1 391,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Copceac 1 298,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Cotovscoe 927,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Dezghingea 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ferapontievca 927,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Gaidar 1 113,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Joltai 1 020,0
Total pe U.T.A. Găgăuzia 26 30 233,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
25

Municipiul Bălți
1. Reparația unor străzi din localitate mun. Bălți 25 000,0
2. Reparația unor străzi din localitate s. Elizaveta 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate s. Sadovoe 1 020,0
Total pe municipiul Bălți 3 27 133,0
Municipiul Chișinău
1. Reparația unor străzi din localitate com. Băcioi 1 669,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bubuieci 1 484,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Ciorescu 1 391,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cruzeşti 1 112,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Grătieşti 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Stăuceni 1 391,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Tohatin 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Truşeni 1 484,0
9. Reparația unor străzi din localitate mun. Chișinău 100 000,0
10. Reparația unor străzi din localitate or. Codru 1 484,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Cricova 1 391,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Durleşti 1 484,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Sîngera 1 577,0
14. Reparația unor străzi din localitate or. Vadul lui Vodă 1 298,0
15. Reparația unor străzi din localitate or. Vatra 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Budeşti 1 206,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Coloniţa 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Condriţa 927,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Ghidighici 1 206,0
Total pe municipiul Chișinău 19 123 834,0
TOTAL 896 1 125 000,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice


naționale și a Programului de reparație/întreținere periodică a drumurilor
publice naționale, locale, comunale și a străzilor
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 2 lit. a1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020
nr. 172/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399,
art. 321), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
1) Programul de reparație a drumurilor publice naționale, conform anexei
nr. 1;
2) Programul de reparație/întreținere periodică a drumurilor publice
naționale, locale, comunale și a străzilor, conform anexei nr. 2.

2. Finanțarea lucrărilor preconizate în anexele nr. 1 și nr. 2 se va efectua de


către Ministerul Economiei și Infrastructurii din contul mijloacelor bugetului de
stat, pe măsura acumulării resurselor financiare necesare.

3. Funcțiile de beneficiar pentru lucrările executate conform anexelor nr. 1


și nr. 2 vor fi îndeplinite de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. După
finalizarea lucrărilor prevăzute în Programul de reparație/întreținere periodică a
drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (cu excepția
lucrărilor pentru drumurile publice naționale), volumul lucrărilor îndeplinite va fi
transmis la balanța autorităților administrației publice locale de nivelurile întâi și
al doilea, prin act de transmitere al lucrărilor respective, conform
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.

4. Achizițiile necesare pentru realizarea Programelor nominalizate se vor


efectua conform prevederilor legale.

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
2

5. Prezenta hotărâre intră în vigoarea la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul economiei
și infrastructurii Serghei Railean

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
4

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.

PROGRAMUL
de reparație a drumurilor publice naționale

Cheltuieli totale: 250 000 mii lei, inclusiv:

Lungimea Volumul
Nr. Numărul Denumirea Tronsonul, Tipul
tronsonului, alocaţiilor,
crt. drumului drumurilor km lucrărilor
km mii lei
Orhei –
Reparaţia
Bravicea –
1. R21 21,20 - 34,20 13,0 54 889,0 îmbrăcămintei
Călăraşi
rutiere
(Morozeni)
R30 – Tudora –
Reparaţia
Palanca –
2. R31 0,00 - 11,00 11,0 20 000,0 îmbrăcămintei
frontiera cu
rutiere
Ucraina
Basarabeasca – Reparaţia
3. R36 Ceadîr-Lunga – 20,31 - 32,71 12,4 74 499,0 îmbrăcămintei
R29 rutiere
Reparaţia
Delacău – 7,99 - 9,13;
4. G109 7,2 20 000,0 îmbrăcămintei
Bulboaca – R2 13,4 - 19,43
rutiere
M3 –
Sagaidacul Nou
– Satul Nou –
Mihailovca –
Reparaţia
R26
5. G122 5,14 - 18,08 12,9 20 000,0 îmbrăcămintei
(L580
rutiere
Mihailovca –
Sagaidac –
Valea Perjei, km
0 - 12,94)
Cemișlia – Reparaţia
6. G125 Iargara – Sărata 2,70 - 24,50 21,8 20 000,0 îmbrăcămintei
Nouă rutiere
Ceadâr-Lunga –
Congaz –
Dimitrovca – Reparaţia
7. G135 G131 10,00 - 18,00 8,0 40 612,0 îmbrăcămintei
(tronsonul rutiere
Baurci –
Congaz)
Total 86,3 250 000,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
5

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.

PROGRAMUL
de reparație/întreținere periodică a drumurilor publice
naționale, locale, comunale și a străzilor

Cheltuieli totale: 1 125 000 mii lei, inclusiv:

Total
Nr.
Denumirea raionului
crt. Numărul de primării Volumul alocațiilor, mii lei

1 2 3 4
1. Anenii Noi 26 29 676,0
2. Basarabeasca 7 8 068,0
3. Briceni 28 30 140,0
4. Cahul 37 40 156,0
5. Călăraşi 28 30 696,0
6. Cantemir 27 30 140,0
7. Căuşeni 27 30 233,0
8. Cimişlia 23 25 225,0
9. Criuleni 25 28 285,0
10. Dondușeni 22 23 185,0
11. Drochia 28 30 696,0
12. Dubăsari 11 12 149,0
13. Edineţ 32 34 777,0
14. Făleşti 33 38 208,0
15. Floreşti 40 44 329,0
16. Glodeni 19 21 608,0
17. Hînceşti 39 43 494,0
18. Ialoveni 25 28 656,0
19. Leova 25 27 080,0
20. Nisporeni 23 25 318,0
21. Ocniţa 21 23 185,0
22. Orhei 38 43 309,0
23. Rezina 25 26 709,0
24. Rîşcani 28 31 253,0
25. Sîngerei 26 31 809,0
26. Şoldăneşti 23 23 927,0
27. Soroca 35 38 394,0
28. Ştefan Vodă 23 24 390,0
29. Străşeni 27 30 047,0
30. Taraclia 15 16 415,0
31. Teleneşti 31 33 664,0
32. Ungheni 33 38 579,0
Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
6

1 2 3 4
33. UTA Găgăuzia 26 30 233,0
34. Mun. Bălţi 3 27 133,0
35. Mun. Chișinău 19 123 834,0
Total 898 1 125 000,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
7

Anexă
la Programul de reparație/întreținere
periodică a drumurilor publice naționale,
locale, comunale și a străzilor

Volumul
Nr.
Tipul lucrărilor Raion/primărie alocațiilor,
crt.
mii lei
1 2 3 4
Raionul Anenii Noi
1. Reparația unor străzi din localitate com. Botnăreşti 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Calfa 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chetrosu 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Chirca 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ciobanovca 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Cobusca Veche 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Geamăna 1 205,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Ochiul Roş 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Teliţa 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ţînţăreni 1 205,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Zolotievca 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Anenii Noi 1 669,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Bulboaca 1 205,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cobusca Nouă 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Delacău 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Floreni 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Bîcului 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrbovăţ 1 206,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Maximovca 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mereni 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Merenii Noi 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Puhăceni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Roşcani 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şerpeni 1 113,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Speia 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Varniţa 1 206,0
Total pe raionul Anenii Noi 26 29 676,0
Raionul Basarabeasca
1. Reparația unor străzi din localitate com. Iserlia 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate or. Basarabeasca 1 391,0
3. Reparația unor străzi din localitate s. Abaclia 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate s. Başcalia 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate s. Carabetovca 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate s. Iordanovca 927,0
7. Reparația unor străzi din localitate s. Sadaclia 1 113,0
Total pe raionul Basarabeasca 7 8 068,0
Raionul Briceni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bălcăuţi 1 020,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Berlinţi 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Bogdăneşti 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
8

4. Reparația unor străzi din localitate com. Colicăuţi 1 113,0


5. Reparația unor străzi din localitate com. Halahora de Sus 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Larga 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Mărcăuţi 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Medveja 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Mihăileni 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate or. Briceni 1 299,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Lipcani 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Balasineşti 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Beleavinţi 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Bulboaca 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Caracuşenii Vechi 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Corjeuţi 1 298,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Coteala 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cotiujeni 1 113,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Criva 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Drepcăuţi 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Grimăncăuţi 1 113,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Hlina 927,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Pererita 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şirăuţi 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia-Şirăuţi 927,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tabani 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Teţcani 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Trebisăuţi 1 020,0
Total pe raionul Briceni 28 30 140,0
Raionul Cahul
1. Reparația unor străzi din localitate com. Burlăceni 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Burlacu 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chioselia Mare 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cucoara 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Doina 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Găvănoasa 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Larga Nouă 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Lebedenco 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Manta 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Moscovei 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Pelinei 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Tartaul de Salcie 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Zîrneşti 1 206,0
14. Reparația unor străzi din localitate mun. Cahul 1 577,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Alexanderfeld 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Alexandru Ioan Cuza 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Andruşul de Jos 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Andruşul de Sus 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Badicul Moldovenesc 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Baurci-Moldoveni 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Borceag 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Brînza 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Bucuria 927,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Cîşliţa-Prut 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Colibaşi 1 206,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Crihana Veche 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
9

27. Reparația unor străzi din localitate s. Giurgiuleşti 1 020,0


28. Reparația unor străzi din localitate s. Huluboaia 927,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Iujnoe 927,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Lopăţica 927,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Luceşti 927,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Roşu 1 112,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia Mare 1 206,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Taraclia de Salcie 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Tătăreşti 1 020,0
36. Reparația unor străzi din localitate s. Vadul lui Isac 1 020,0
37. Reparația unor străzi din localitate s. Văleni 1 113,0
Total pe raionul Cahul 37 40 156,0
Raionul Călărași
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bahmut 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Buda 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Dereneu 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrjauca 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Onişcani 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Răciula 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Săseni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Sipoteni 1 391,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ţibirica 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Tuzara 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Călăraşi 1 484,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Bravicea 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Căbăieşti 927,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Frumoasa 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Hirova 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Hogineşti 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Meleşeni 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Nişcani 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Păuleşti 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Peticeni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrjolteni 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Pituşca 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Rădeni 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Sadova 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Temeleuţi 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Vălcineţ 1 113,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Vărzăreştii Noi 1 020,0
Total pe raionul Călărași 28 30 696,0
Raionul Cantemir
1. Reparația unor străzi din localitate com. Antoneşti 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Baimaclia 1 299,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cania 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Chioselia 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Cîietu 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Ciobalaccia 1 298,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Cîşla 1 020,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Enichioi 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Goteşti 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Lingura 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
10

11. Reparația unor străzi din localitate com. Pleşeni 1 298,0


12. Reparația unor străzi din localitate com. Plopi 1 298,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Sadîc 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Ţiganca 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Toceni 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate or. Cantemir 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Capaclia 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cîrpeşti 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Cociulia 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Coştangalia 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Haragîş 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Lărguţa 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Porumbeşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şamalia 927,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Stoianovca 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tartaul 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Vişniovca 1 020,0
Total pe raionul Cantemir 27 30 140,0
Raionul Căușeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Baccealia 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Baimaclia 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chircăieştii Noi 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cîrnăţenii Noi 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Fîrlădeni 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Grădiniţa 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Pervomaisc 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Tănătarii Noi 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ucrainca 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Zaim 1 298,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Căinari 1 206,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Căuşeni 1 484,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Chircăieşti 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cîrnăţeni 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Copanca 1 205,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Coşcalia 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Grigorievca 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Hagimus 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Opaci 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Plop-Ştiubei 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Ciufleşti 927,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Săiţi 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Sălcuţa 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Tănătari 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Taraclia 1 113,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tocuz 1 113,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ursoaia 1 020,0
Total pe raionul Căușeni 27 30 233,0
Raionul Cimișlia
1 Reparația unor străzi din localitate com. Albina 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Codreni 1 020,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Ecaterinovca 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Gradişte 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrtop 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
11

6. Reparația unor străzi din localitate com. Ialpujeni 1 113,0


7. Reparația unor străzi din localitate com. Javgur 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Lipoveni 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Porumbrei 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate or. Cimişlia 1 669,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Batîr 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Cenac 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Ciucur-Mingir 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Galbenei 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Ivanovca Nouă 927,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Mihailovca 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Sagaidac 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Satul Nou 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Selemet 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Suric 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Topala 927,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Troiţcoe 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Valea Perjei 927,0
Total pe raionul Cimișlia 23 25 225,0
Raionul Criuleni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bălăbăneşti 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bălţata 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Boşcana 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Dolinnoe 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Drăsliceni 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrtopul Mare 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Hruşova 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Micleşti 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Paşcani 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Răculeşti 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Criuleni 1 484,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Cimişeni 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Corjova 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Coşerniţa 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Cruglic 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Dubăsarii Vechi 1 206,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Işnovăţ 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Izbişte 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Jevreni 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Măgdăceşti 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Maşcăuţi 1 112,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Oniţcani 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Rîşcova 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia-Duşca 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Zăicana 1 020,0
Total pe raionul Criuleni 25 28 285,0
Raionul Dondușeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Elizavetovca 1 020,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Frasin 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Moşana 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Sudarca 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Teleşeuca 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Tîrnova 1 298,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
12

7. Reparația unor străzi din localitate or. Donduşeni 1 298,0


8. Reparația unor străzi din localitate s. Arioneşti 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Baraboi 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Briceni 927,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cernoleuca 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Climăuţi 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Corbu 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Crişcăuţi 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Donduşeni 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 928,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Pivniceni 928,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Plop 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Pocrovca 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Rediul Mare 928,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Scăieni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Ţaul 1 113,0
Total pe raionul Dondușeni 22 23 185,0
Raionul Drochia
1. Reparația unor străzi din localitate com. Baroncea 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Cotova 1 205,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Fîntîniţa 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Hăsnăşenii Noi 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Palanca 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Pelinia 1 391,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Pervomaiscoe 1 020,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Petreni 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Şalvirii Vechi 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Şuri 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Drochia 1 484,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Antoneuca 927,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Chetrosu 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Dominteni 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Drochia 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Gribova 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Hăsnăşenii Mari 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Maramonovca 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Miciurin 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mîndîc 1 113,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Moara de Piatră 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Nicoreni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Ochiul Alb 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Popeştii de Jos 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Popeştii de Sus 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Sofia 1 113,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ţarigrad 1 113,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Zguriţa 1 020,0
Total pe raionul Drochia 28 30 696,0
Raionul Dubăsari
1. Reparația unor străzi din localitate com. Cocieri 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Corjova 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Coşniţa 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Molovata Nouă 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate s. Doroţcaia 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
13

6. Reparația unor străzi din localitate s. Holercani 1 020,0


7. Reparația unor străzi din localitate s. Marcăuţi 927,0
8. Reparația unor străzi din localitate s. Molovata 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Oxentea 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrîta 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Ustia 1 113,0
Total pe raionul Dubăsari 11 12 149,0
Raionul Edineț
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bleşteni 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Brătuşeni 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Burlăneşti 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cepeleuţi 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Constantinovca 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Cuconeştii Noi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Hincăuţi 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Parcova 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Rotunda 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ruseni 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Zăbriceni 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate mun. Edineţ 1 669,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Cupcini 1 484,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Alexeevca 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Bădragii Noi 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Bădragii Vechi 927,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Brînzeni 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Chetroşica Nouă 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Corpaci 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Feteşti 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Gaşpar 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Goleni 928,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Gordineşti 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Hancăuţi 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Hlinaia 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Lopatnic 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Şofrîncani 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Stolniceni 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Terebna 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrnova 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Trinca 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Viişoara 1 020,0
Total pe raionul Edinet 32 34 777,0
Raionul Fălești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Albineţul Vechi 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Călugăr 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chetriş 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Ciolacu Nou 1 391,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Egorovca 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Făleştii Noi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Hiliuţi 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Horeşti 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Işcălău 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Logofteni 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Natalievca 1 298,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
14

12. Reparația unor străzi din localitate com. Obreja Veche 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Pietrosu 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Pînzăreni 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Pompa 1 206,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Pruteni 1 298,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Risipeni 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Sărata Veche 1 298,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Scumpia 1 391,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Taxobeni 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate or. Făleşti 1 484,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Bocani 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Călineşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Catranîc 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Glinjeni 1 113,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Hînceşti 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ilenuţa 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Izvoare 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Mărăndeni 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Musteaţa 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Năvîrneţ 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrliţa 1 112,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Răuţel 1 113,0
Total pe raionul Fălești 33 38 208,0
Raionul Florești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alexeevca 1 298,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Ciutuleşti 1 391,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cuhureştii de Jos 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cuhureştii de Sus 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Frumuşica 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Ghindeşti 1 298,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Gura Căinarului 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Gura Camencii 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Iliciovca 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Izvoare 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Japca 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Nicolaevca 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Prajila 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Prodăneşti 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Roşietici 1 206,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Sevirova 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Ştefăneşti 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Trifăneşti 1 113,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Vărvăreuca 1 206,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Văscăuţi 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate or. Floreşti 1 391,0
22. Reparația unor străzi din localitate or. Ghindeşti 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate or. Mărculeşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Băhrineşti 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Caşunca 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Cerniţa 928,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ciripcău 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Coşerniţa 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Cunicea 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
15

30. Reparația unor străzi din localitate s. Domulgeni 1 020,0


31. Reparația unor străzi din localitate s. Lunga 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Mărculeşti 927,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Napadova 1 020,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Putineşti 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Rădulenii Vechi 1 020,0
36. Reparația unor străzi din localitate s. Sănătăuca 1 020,0
37. Reparația unor străzi din localitate s. Temeleuţi 1 020,0
38. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrgul-Vertiujeni 928,0
39. Reparația unor străzi din localitate s. Vertiujeni 1 020,0
40. Reparația unor străzi din localitate s. Zăluceni 927,0
Total pe raionul Florești 40 44 329,0
Raionul Glodeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Balatina 1 484,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Camenca 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cuhneşti 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Danu 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Iabloana 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Viişoara 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate or. Glodeni 1 484,0
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cajba 1 020,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuciulea 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cobani 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Duşmani 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Fundurii Noi 928,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Fundurii Vechi 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Hîjdieni 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Limbenii Noi 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Limbenii Vechi 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Petrunea 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Sturzovca 1 113,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Ustia 1 020,0
Total pe raionul Glodeni 19 21 608,0
Raionul Hîncești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bobeica 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bozieni 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cărpineni 1 484,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cotul Morii 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Crasnoarmeiscoe 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Drăguşenii Noi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Ivanovca 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Lăpuşna 1 391,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Leuşeni 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Mereşeni 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Mingir 1 298,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Mireşti 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Oneşti 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Paşcani 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Pogăneşti 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Sărata-Galbenă 1 484,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Secăreni 1 206,0
18. Reparația unor străzi din localitate mun. Hînceşti 1 484,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Bălceana 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
16

20. Reparația unor străzi din localitate s. Boghiceni 1 020,0


21. Reparația unor străzi din localitate s. Bujor 1 113,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Buţeni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Călmăţui 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Caracui 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Căţeleni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Cioara 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuciuleni 1 112,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Dancu 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Fîrlădeni 927,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Fundul Galbenei 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Logăneşti 1 113,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Negrea 1 020,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Nemţeni 1 020,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Obileni 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Pervomaiscoe 927,0
36. Reparația unor străzi din localitate s. Şipoteni 927,0
37. Reparația unor străzi din localitate s. Sofia 1 020,0
38. Reparația unor străzi din localitate s. Stolniceni 1 020,0
39. Reparația unor străzi din localitate s. Voinescu 1 020,0
Total pe raionul Hîncești 39 43 494,0
Raionul Ialoveni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Gangura 1 299,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Mileştii Mici 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Răzeni 1 391,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Ruseştii Noi 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ţipala 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Zîmbreni 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate or. Ialoveni 1 484,0
8. Reparația unor străzi din localitate s. Bardar 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Cărbuna 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cigîrleni 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Costeşti 1 391,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Dănceni 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Hansca 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Horeşti 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Horodca 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Malcoci 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Moleşti 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Nimoreni 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Pojăreni 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Puhoi 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Sociteni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Suruceni 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Ulmu 1 113,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Văratic 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Văsieni 1 113,0
Total pe raionul Ialoveni 25 28 656,0
Raionul Leova
1. Reparația unor străzi din localitate com. Băiuş 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Beştemac 1 020,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cazangic 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cneazevca 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
17

5. Reparația unor străzi din localitate com. Hănăsenii Noi 1 113,0


6. Reparația unor străzi din localitate com. Sărata Nouă 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Sărăteni 1 020,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Sărăţica Nouă 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Tigheci 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Tomaiul Nou 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Vozneseni 1 206,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Iargara 1 206,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Leova 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Borogani 1 113,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Ceadîr 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Colibabovca 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Covurlui 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cupcui 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Filipeni 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Orac 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Romanovca 927,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Sărata-Răzeşi 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Sîrma 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Tochile-Răducani 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Tomai 1 113,0
Total pe raionul Leova 25 27 080,0
Raionul Nisporeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bălăneşti 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Boldureşti 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Brătuleni 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cioreşti 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ciuteşti 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Iurceni 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Marinici 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Selişte 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Şişcani 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Valea-Trestieni 1 298,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Vărzăreşti 1 298,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Nisporeni 1 391,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Bălăureşti 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Bărboieni 928,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Bolţun 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Bursuc 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Călimăneşti 927,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cristeşti 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Grozeşti 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mileşti 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Soltăneşti 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Vînători 928,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Zberoaia 1 020,0
Total pe raionul Nisporeni 23 25 318,0
Raionul Ocnița
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bîrlădeni 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Calaraşovca 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Corestăuţi 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Dîngeni 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Grinăuţi-Moldova 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
18

6. Reparația unor străzi din localitate com. Lencăuţi 1 113,0


7. Reparația unor străzi din localitate com. Lipnic 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Mihălăşeni 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ocniţa 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Vălcineţ 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Frunză 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Ocniţa 1 298,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Otaci 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Bîrnova 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Clocuşna 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Gîrbova 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Hădărăuţi 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Mereşeuca 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Naslavcea 927,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Sauca 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Unguri 1 020,0
Total pe raionul Ocnița 21 23 185,0
Raionul Orhei
1. Reparația unor străzi din localitate com. Berezlogi 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bieşti 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Chiperceni 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Ciocîlteni 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Crihana 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Cucuruzeni 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Donici 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Ghetlova 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ivancea 1 391,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Jora de Mijloc 1 391,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Mălăieşti 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Mîrzeşti 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Morozeni 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Pelivan 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Piatra 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Pohrebeni 1 206,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Puţintei 1 206,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Selişte 1 298,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Step-Soci 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Trebujeni 1 206,0
21. Reparația unor străzi din localitate com. Vatici 1 206,0
22. Reparația unor străzi din localitate com. Zorile 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate or. Orhei 1 484,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Bolohan 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Brăviceni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Bulăieşti 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Clişova 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Isacova 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Mitoc 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Neculăieuca 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Peresecina 1 298,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Podgoreni 1 020,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Pohorniceni 927,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Sămănanca 927,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Susleni 1 112,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
19

36. Reparația unor străzi din localitate s. Teleşeu 1 020,0


37. Reparația unor străzi din localitate s. Vîşcăuţi 1 020,0
38. Reparația unor străzi din localitate s. Zahoreni 1 020,0
Total pe raionul Orhei 38 43 309,0
Raionul Rezina
1. Reparația unor străzi din localitate com. Ghiduleni 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Horodişte 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Lalova 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Mincenii de Jos 1 020,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Pereni 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Pripiceni-Răzeşi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Saharna Nouă 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Sîrcova 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Solonceni 1 113,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ţareuca 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Rezina 1 669,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Buşăuca 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Cinişeuţi 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cogîlniceni 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Cuizăuca 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Echimăuţi 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Gordineşti 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Ignăţei 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Lipceni 927,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mateuţi 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Meşeni 928,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Otac 928,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Păpăuţi 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Pecişte 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Trifeşti 927,0
Total pe raionul Rezina 25 26 709,0
Raionul Rîșcani
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alexăndreşti 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Branişte 1 298,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Duruitoarea Nouă 1 020,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Gălăşeni 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Grinăuţi 1 113,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Malinovscoe 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Pociumbeni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Răcăria 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Recea 1 298,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Şumna 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Vasileuţi 1 298,0
12. Reparația unor străzi din localitate or. Costeşti 1 391,0
13. Reparația unor străzi din localitate or. Rîşcani 1 577,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Aluniş 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Borosenii Noi 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Corlăteni 1 206,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Hiliuţi 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 927,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Mihăileni 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Nihoreni 1 113,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Petruşeni 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
20

22. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrjota 1 020,0


23. Reparația unor străzi din localitate s. Pociumbăuţi 928,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Şaptebani 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Singureni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Sturzeni 1 020,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Văratic 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Zăicani 1 020,0
Total pe raionul Rîșcani 28 31 253,0
Raionul Sîngerei
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alexăndreni 1 484,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bălăşeşti 1 112,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Bilicenii Noi 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Bilicenii Vechi 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Bursuceni 1 112,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Chişcăreni 1 391,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Ciuciuieni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Copăceni 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Coşcodeni 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Cotiujenii Mici 1 206,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Cubolta 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Dobrogea Veche 1 206,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Drăgăneşti 1 298,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Dumbrăviţa 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Grigorăuca 1 206,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Heciul Nou 1 112,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Iezărenii Vechi 1 112,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Izvoare 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Pepeni 1 484,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Prepeliţa 1 391,0
21. Reparația unor străzi din localitate com. Sîngereii Noi 1 298,0
22. Reparația unor străzi din localitate com. Ţambula 1 206,0
23. Reparația unor străzi din localitate com. Tăura Veche 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate or. Biruinţa 1 113,0
25. Reparația unor străzi din localitate or. Sîngerei 1 484,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Rădoaia 1 206,0
Total pe raionul Sîngerei 26 31 809,0
Raionul Șoldănești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alcedar 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Climăuţii de Jos 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Cotiujenii Mari 1 299,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Dobruşa 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Rogojeni 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Salcia 1 020,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Vadul-Raşcov 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate or. Şoldăneşti 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Chipeşca 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cobîlea 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cuşmirca 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Fuzăuca 928,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Găuzeni 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Glinjeni 928,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Mihuleni 927,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Olişcani 1 020,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
21

17. Reparația unor străzi din localitate s. Parcani 927,0


18. Reparația unor străzi din localitate s. Pohoarna 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Poiana 927,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Răspopeni 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Sămăşcani 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Şestaci 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Şipca 927,0
Total pe raionul Șoldănești 23 23 927,0
Raionul Soroca
1. Reparația unor străzi din localitate com. Bădiceni 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Bulboci 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Căinarii Vechi 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cosăuţi 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Cremenciug 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Dărcăuţi 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Holoşniţa 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Iarova 1 113,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Nimereuca 1 206,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Ocolina 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Parcani 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Pîrliţa 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Regina Maria 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate com. Rubleniţa 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate com. Schineni 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate com. Şolcani 1 113,0
17. Reparația unor străzi din localitate com. Stoicani 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate com. Tătărăuca Veche 1 298,0
19. Reparația unor străzi din localitate com. Vădeni 1 206,0
20. Reparația unor străzi din localitate com. Vărăncău 1 113,0
21. Reparația unor străzi din localitate com. Vasilcău 1 206,0
22. Reparația unor străzi din localitate com. Voloviţa 1 113,0
23. Reparația unor străzi din localitate mun. Soroca 1 484,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Băxani 927,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Dubna 927,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Egoreni 927,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Hristici 1 020,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Oclanda 927,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Racovăţ 1 112,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Redi-Cereşnovăţ 927,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Rudi 1 020,0
32. Reparația unor străzi din localitate s. Şeptelici 927,0
33. Reparația unor străzi din localitate s. Trifăuţi 927,0
34. Reparația unor străzi din localitate s. Visoca 1 020,0
35. Reparația unor străzi din localitate s. Zastînca 1 020,0
Total pe raionul Soroca 35 38 394,0
Raionul Ștefan Vodă
1. Reparația unor străzi din localitate com. Alava 1 020,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Purcari 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Răscăieţi 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate or. Ştefan Vodă 1 298,0
5. Reparația unor străzi din localitate s. Antoneşti 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate s. Brezoaia 927,0
7. Reparația unor străzi din localitate s. Căplani 1 113,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
22

8. Reparația unor străzi din localitate s. Carahasani 1 020,0


9. Reparația unor străzi din localitate s. Cioburciu 1 020,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Copceac 1 020,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Crocmaz 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Ermoclia 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Feşteliţa 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Marianca de Jos 927,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Olăneşti 1 113,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Palanca 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Popeasca 1 020,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Semionovca 928,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia 1 113,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Ştefăneşti 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Talmaza 1 206,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Tudora 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Volintiri 1 113,0
Total pe raionul Ștefan Vodă 23 24 390,0
Raionul Strășeni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Codreanca 1 113,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Găleşti 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Ghelăuza 1 113,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Grebleşti 1 020,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Lozova 1 298,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Micăuţi 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Micleuşeni 1 113,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Pănăşeşti 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Rădeni 1 298,0
10. Reparația unor străzi din localitate mun. Străşeni 1 577,0
11. Reparația unor străzi din localitate or. Bucovăţ 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Căpriana 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Chirianca 1 020,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cojuşna 1 206,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Dolna 1 020,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Negreşti 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Oneşti 927,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Recea 1 020,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Romăneşti 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Roşcani 1 020,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Scoreni 1 112,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Sireţi 1 206,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Tătăreşti 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ţigăneşti 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Voinova 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Vorniceni 1 206,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Zubreşti 1 113,0
Total pe raionul Strășeni 27 30 047,0
Raionul Taraclia
1. Reparația unor străzi din localitate com. Albota de Jos 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Albota de Sus 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Budăi 1 020,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Cealîc 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Salcia 1 020,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Vinogradovca 1 298,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx
23

7. Reparația unor străzi din localitate or. Taraclia 1 391,0


8. Reparația unor străzi din localitate or. Tvardiţa 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate s. Aluatu 928,0
10. Reparația unor străzi din localitate s. Balabanu 927,0
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cairaclia 1 020,0
12. Reparația unor străzi din localitate s. Corten 1 020,0
13. Reparația unor străzi din localitate s. Musaitu 927,0
14. Reparația unor străzi din localitate s. Novosiolovca 1 020,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Valea Perjei 1 113,0
Total pe raionul Taraclia 15 16 415,0
Raionul Telenești
1. Reparația unor străzi din localitate com. Băneşti 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Brînzenii Noi 1 113,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Căzăneşti 1 206,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Chiţcanii Vechi 1 113,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Ghiliceni 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Mîndreşti 1 206,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Negureni 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Pistruieni 1 206,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Ratuş 1 298,0
10. Reparația unor străzi din localitate com. Sărătenii Vechi 1 113,0
11. Reparația unor străzi din localitate com. Suhuluceni 1 113,0
12. Reparația unor străzi din localitate com. Tîrşiţei 1 113,0
13. Reparația unor străzi din localitate com. Zgărdeşti 1 113,0
14. Reparația unor străzi din localitate or. Teleneşti 1 484,0
15. Reparația unor străzi din localitate s. Bogzeşti 927,0
16. Reparația unor străzi din localitate s. Budăi 1 020,0
17. Reparația unor străzi din localitate s. Chiştelniţa 1 113,0
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cîşla 927,0
19. Reparația unor străzi din localitate s. Ciulucani 1 020,0
20. Reparația unor străzi din localitate s. Codrul Nou 927,0
21. Reparația unor străzi din localitate s. Coropceni 1 020,0
22. Reparația unor străzi din localitate s. Crăsnăşeni 1 020,0
23. Reparația unor străzi din localitate s. Hirişeni 1 020,0
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ineşti 1 020,0
25. Reparația unor străzi din localitate s. Leuşeni 1 020,0
26. Reparația unor străzi din localitate s. Nucăreni 927,0
27. Reparația unor străzi din localitate s. Ordăşei 927,0
28. Reparația unor străzi din localitate s. Scorţeni 1 020,0
29. Reparația unor străzi din localitate s. Ţînţăreni 1 020,0
30. Reparația unor străzi din localitate s. Văsieni 1 020,0
31. Reparația unor străzi din localitate s. Verejeni 1 020,0
Total pe raionul Telenești 31 33 664,0
Raionul Ungheni
1. Reparația unor străzi din localitate com. Agronomovca 1 206,0
2. Reparația unor străzi din localitate com. Alexeevca 1 206,0
3. Reparația unor străzi din localitate com. Boghenii Noi 1 298,0
4. Reparația unor străzi din localitate com. Buciumeni 1 206,0
5. Reparația unor străzi din localitate com. Cioropcani 1 206,0
6. Reparația unor străzi din localitate com. Condrăteşti 1 113,0
7. Reparația unor străzi din localitate com. Floriţoaia Veche 1 206,0
8. Reparația unor străzi din localitate com. Hîrceşti 1 298,0
9. Reparația unor străzi din localitate com. Măcăreşti 1 206,0

Y:\007\ANUL 2020\HOTĂRÂRI\9096\9096-redactat-ro.docx

You might also like