Narodne umotvorine sa posebnim osvrtom na bajke

35

LITERATURA

1. Bošković S. M.: (1998): Svijet bajke i dete, Umjetnost i dete,
Podgorica
2. Crnković M.: (1987): Sto lica priče, Zagreb
3. Dimić M.: (1964): Bajke evropskih naroda (predg. uz knjigu),
Beograd
4. Marjanović, V.: (2001): Književnost za decu i mlade - književna
kritika, Beograd, Naučna knjiga
5. Milinković Z. M.:(2003): Devojka brža od konja, Učiteljski fakultet,
Užice.
6. Milinković, M.: (1999): Horizonti detinjstva, Ogledi i studije iz
književnosti za decu, Užice, Učiteljski fakultet
7. Mitrović D.: (1969): Problemi estetskog vaspitanja, Beograd, ,
8. P.Pešić, R. Milošević - ðorñević, N.: (1996): Narodna književnost,
Beograd, Trebnik
9. Petrović, T.: (1996): Narodna književnost za decu kod Srba, Učiteljski
fakultet, Vranje,
10.Prop V.: (1982): Morfologija bajke, Beograd,
11.Rečnik književnih termina, (1986):Beograd,
12.Rosandić D.:(1976):Književnost u osnovnoj školi, Školska knjiga,
Zagreb.

Gornji Milanovac. 16.Narodne umotvorine sa posebnim osvrtom na bajke 36 13.Vuković N. S.. Beograd. Narodna knjiga – Alfa 14.. 5.: (1996): Uvod u književnost za djecu i omladinu. Basna i Vukasovićeve M. Školska knjiga.: (1989): Teorija književnosti. 15. M..: (1985): Naša narodna književnost. V. Zagreb.: (1997): Poetika usmenih proznih oblika. Podgorica.: (1985): Savremene basne. Kulturni centar 17.Solar.Stanisavljević.Sekulić.Samardžija. I. Beograd. Književnost. .

.......... 35 .............7..4........................................ 23 2............................................................ Transformacija bajke u fantastičnu priču.......................... 33 LITERATURA.......................................................................................................... 24 2.................... 7 1............Narodne umotvorine sa posebnim osvrtom na bajke 37 SADRŽAJ UVOD.......................................................................... Smisao narodne bajke ...............................1..................... Spor u vezi sa bajkom ...............................................................4..... 15 II NARODNE UMOTVORINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA BAJKE ....... 18 2............................................................ Poslovice .....................................................5......... 11 1........... 5 1...............................................3....1........3...............................................................2............................................................... Pitalice.. 9 1.........................6..................................................................................... 29 2................................ 25 2.............................................................................................. 30 2.......................................... Značenje bajke .............................................................................2.......................................... 12 1. Anegdote ................................................................................................5...................... Legende... 4 1................................................................................................................ Junak narodne bajke............................................................ Zagonetke.................................. Kompozicija i stil bajke .......................... 2 1..6........................................ 1 I NARODNE UMOTVORINE ....................................... Šaljive priče ............................................................... 31 III ZAKLJUČAK........................................................ Novele ..............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful