1. Definiţi coordonatele.

Coordonate= secventa de n numere destinata pozitionarii unui punct intr-un spatiu ndimensional. Obs: Intr-un sistem de referinta si coordonate coordonatele acestea sunt certificate de unitati de masura. 2. Definiţi sistemul de coordonate; Sistemul de coordonate=set de reguli matematice prin care este descrisa pozitia unui punct intrun anumit sistem de coordonate. 3. Definiţi sistemul de referinţă şi coordonate (CRS – Coordinate Reference System). Sistemul de referinta si coordonate=cuprinde un sistem de coordonate relationat cu realitatea prin intermediul unui datum.Un sistem de referinta si de coordonate este compus din doua parti: - partea matematica=sistemul de coordonate; - partea fizica=datumul , care poate fi: geodezic , ingineresc , vertical. Datumul geodezic implica si definirea unui elipsoid: dimensiunile acestuia,pozitia si orientarea acestuia in relatia sa cu Pamantul. Obs :datumul geodezic si vertical va fi referit la Pamant. 4. Definiţi sistemul de referinţă (datumul); Datum=parametru sau set de parametri care definesc forma si marimea Pamantului,precum si pozitia originii ,scara si orientarea unui sistem de referinta si coordonate. 5. Definiţi componentele unui CRS geografic (2D);  Sistem de coordonate elipsoidal=pozitia unui punct este data de ~ b semiaxa mica a elipsoidului; ~ Θ complementul latitudinii reduse β ; ~ L longitudinea geocentrica;  Datum geodezic=exprima relatiile de legatura intre sistemul de coordonate elipsoidal si Pamant;cuprinde si definirea unui elipsoid. 6. Definiţi componentele unui CRS vertical;  Sistem de coordonate ce depinde de gravitate.  Datum vertical=descrie relatiile de legatura intre gravitatea Pamantului si altitudine. De regula ,suprafata de referinta pentru altitudini este nivelul mediu al marilor ,determinat pe baza unor masuratori efectuate zilnic pe o perioada lunga de timp.Ca referinta pentru altitudini poate fi utilizata si suprafata unui elipsoid. 7. Definiţi componentele unui CRS compus;  Sistem de referinta si coordonate geografic(2D)=ce cuprinde datum geodezic + sistem de coordonate elipsoidal.  Sistem de referinta si coordonate vertical=ce cuprinde sistem de coordonate ce depinde de gravitate + datum vertical.  Sistem temporal.

1

Axa mica a elipsoidului de referinta este paralela la directia CIO.8. in care numarul geopotential este zero. . Definiţi conform normelor europene componentele unui CRS geodezic.U = potentialul normal al gravitatii.punctul zero – suprafata de nivel de referinta unde potentialul campului gravitational al Pamantului este egal cu potentialul normal al elipsoidului. Definiţi conform normelor europene componentele unui CRS vertical. GRS80-elipsoid echipotential (de nivel):U=Uo=constant. 2 . -M masa interioara.(a. Datumul vertical EVRS – realizat prin nivel zero al mareografului NAP(Normal Amsterdam Peil) . UELN = Reteaua Europeana Unica de Nivelment.  Sistem de coordonate elipsoidale 9. EUVN (European Vertical Network) = sistem de altitudini de referinta relatat la campul gravitational. Sistem de referinta Terestru Euroapean 1989 este compus din:  Datum geodezic ETRS’89 – bazat pe elipsoidul GRS80(Sistem de Referinta Geodezic 1980).b) semiaxele elipsoidului.este determinat in mod unic prin : . -ω viteza unghiulara.Primul meridian este paralel la meridianul zero al longitudinilor adoptat de BIH.

Ex:CRS elipsoidal—cartezian. coord.U = potentialul normal al gravitatii.b) semiaxele elipsoidului. Pe baza celor 4 parametri si a teoriei elipsoidului echipotential se pot calcula alte elemente ca: (f)=turtirea .radiani—grade . -ω viteza unghiulara de rotatie a Pamantului. Datumul geodezic WGS84(World Geodetic System 1984) este un sistem de referinta de tip CTRF (Conventional Terrestrial Reference Frame) definit pe baza a peste 1500 de puncte de referinta a caror precizie relativa este de ordinul a circa 1-2 cm. (b) = semiaxa mica .diferind putin prin coeficientul armonic zonal. Transformarea de coordonate=schimbarea coordonatelor dintr-un sistem de referinta si coordonate intr-un alt sistem de referinta si coordonate bazate pe datumuri diferite . 11. Axa mica a elipsoidului de referinta este paralela la directia CIO. Romania(2000).Prima etapa de compensare s-a realizat in 1986. s. . Obs: Parametrii elipsoidului WGS-84 sunt apropiati de sistemul GRS-80. Datumul geodezic ETRS89 este datumul bazat pe elipsoidul GRS80 (Geodetic Reference System1980) si sistemul de coordonate geodezice elipsoidale GRS80-elipsoid echipotential (de nivel):U=Uo=constant. Definiţi conversia şi transformarea de coordonate. -M masa interioara.Compensarea datelor a fost realizata la centrul de calcul UELN. Lituania (2001).Acest sistem de referinta cartezian geocentric are asociat un elipsoid echipotential definit de 4 parametri: ~ a=semiaxa mare.Aceste relatii pot fi impartite in doua categorii: . 3 .este determinat in mod unic prin : . geografice—coord. Conversia de coordonate=schimbarea coordonatelor bazata pe o relatie unula-unu .feet—metri Obs:conversia de coordonate foloseste parametri care au valori constante(specificate) . ~ K=G∙M=constanta gravitationala geocentrica(inclusiv atmosfera).nu valori determinate empiric. 10.printr-o relatie unu-la-unu.a. ~C2.Incepand cu 1998 a fost extinsa prin retele nationale de nivelment din Estonia si Letonia (1999).dintr-un sistem de referinta si coordonate in altul bazat pe acelasi datum.set de parametri de transformare=se stabilesc pe baza analizei unor statii de control cu coordonate cunoscute in ambele sisteme.Primul meridian este paralel la meridianul zero al longitudinilor adoptat de BIH. ~ ω P =viteza unghiulara de rotatie a Pamantului. proiectate .set de formule care descriu matematic procesul de transformare.0 =coeficient armonic zonal normalizat de ordinul 2. Operatia de transformare se poate realiza daca se cunosc relatiile de legatura intre cele doua datumuri.(a.De aici rezulta diferenta turtirii celor doi elipsoizi si o diferenta neglijabila a semiaxei mici. Definiţi datumul geodezic ETRS89 şi datumul geodezic WGS89.

14. Prezentaţi schema de conversie şi transformare de coordonate pentru CRS S42 (România) şi CRS ETRS89 (Uniunea Europeană). folosirea din ce în ce mai largă a tehnologiilor satelitare de poziţionare. La ce serveşte ETRS89 conform Ordinului Directorului general ANCPI / 2009 cu privire la implementarea ETRS89 în România (Art. 4 .Obs:transformarea de coordonate foloseste parametri determinati empiric pe baza unui set de puncte cu coordonate cunoscute in ambele sisteme de referinta si coordonate. • EUREF are sarcina să pună la dispoziţie un sistem de referinţă unic şi omogen pentru a fi folosit în Europa în toate activităţile ştiinţifice şi practice ce au nevoie de georeferenţiere şi navigaţie. Asigurarea acestei infrastructuri moderne necesare determinării poziţiei implică şi implementarea unui sistem de referinţă şi coordonate modern conform tendinţelor actuale la nivel european.acest standard international trateaza doar referentierea spatiala prin coordonate. Principalele argumente în favoarea unui SRC geocentric constau în: • Conservarea preciziei ridicate a coordonatelor punctelor determinate pe baza tehnologiilor GNSS şi implicit îmbunătăţirea calităţii reţelei geodezice naţionale. Pentru aceasta. ISO TC 19111 . • Realizarea produselor cartografice pan-europene în sistemele de referinţă şi de coordonate europene. 13. care utilizează sisteme de referinţă şi coordonate geocentrice. 12. EUREF va oferi baza ştiinţifică şi metodologia pentrucombinarea măsurătorilor eterogene.3) ? Modernizarea reţelei geodezice naţionale a inclus în ultimii ani. cercetări în Ştiinţele Pământului şi aplicaţii multidisciplinare. • Asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii datelor spaţiale naţionale cu standardele europene şi internaţionale. Susţinerea adoptării Sistemului de Referinţă şi de Coordonate (SRC) ETRS89 în fiecare ţară din Europa vine în principal din partea organizaţiilor care lucrează cu date spaţiale la nivel naţional şi internaţional. Ce reprezintă pentru dumneavoastră ISO TC 19111 şi EUREF ? ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) este o federaţie mondială de organisme naţionale de standardizare (comitete membre ale ISO).

În cazul in care coordonatele punctelor sunt determinate prin tehnologie GPS . elaborate pentru realizarea la nivelul acestei zone a sistemului integrat de astfel de servicii =dist medie intre statii:~70km 16. ETRS89 oferă poziţii geocentrice. trilateraţie. Ce reprezintă pentru dumneavoastră RTCM SC 104 şi EUPOS ? RTCM SC 104 =Transmisie de date intre receptori GPS. pentru executarea lucrărilor de introducere a cadastrului general. cu precizii milimetrice. Reţeaua geodezică de îndesire şi ridicare se execută prin metode cunoscute: triangulaţie. sau tehnologii geodezice bazate pe înregistrări satelitare (Global Positioning System – GPS . În configuraţia reţelei geodezice de îndesire vor fi incluse cel puţin 4 puncte din reţeaua geodezică de sprijin. 3D. Reţeaua geodezică de îndesire se realizează astfel încât să asigure densitatea de puncte necesare în zona de lucru şi în zona limitrofă. = proiect European privind implementarea unui serviciu de pozitionare standardizat.sisteme globale de poziţionare). 15. într-un sistem de referinţă omogen pentruEuropa. •EUREF coopereaza foarte strans cu EuroGeographics si cu Agentiile nationale de Geodezie si Cartografie din Europa. Care este standardul actual din România cu referire la realizarea reţelelor geodezice de îndesire şi de ridicare ? Reţea geodezică de îndesire 1. EUPOS = European Position Determination System = compus dintr-un grup international de experti ce provin din domeniul Geodeziei . 2. denumit EUPOS (European Position Determination System) =format din reprezentantii a 17 tari. in plus EUREF este perfect pentruactivitati cartograficein Europa. în timp ce EUVN oferă aceleaşi lucrur ipentru altitudini. triangulaţie-trilateraţie. astfel încât poligonul format să încadreze toate punctele reţelei de îndesire. 3. reţele de drumuiri poligonometrice.• EUREF a dezvoltat activităţi de intreţinere a ETRS89 si EUVN. = grup de ţări central şi est-europene. la proiectarea reţelei se va ţine seama de următoarele: − reţeaua de îndesire şi ridicare trebuie să se sprijine pe minimum 4 puncte din reţeaua 5 . RTCM(Radio Technical Commission for Maritime Services – Comisia Tehnica de Frecvente Radio pentru Servicii Maritime) este organul de conducere pentru transmisiile utilizate pentru servicii maritime SC 104 = Special Committee 104 (Comitetul Special 104 al RTCM) a definit formatul pentru transmisiile corectiilor GPS Versiunea standard RTCM SC 104 a fost special conceputa pentru a transmite cerintele de pozitionare. • EUREF reprezinta baza pentru georeferentiere in Europa si a fost recomandata de EU pentru a fi utilizat de Eurocontrol si EuroGeographics. Cadastrului.

Densitatea unei reţele geodezice de ridicare se stabileşte în raport cu suprafaţa pe care se execută lucrările şi cu scopul acestora. Punctele reţelelor geodezice de ridicare sunt determinate prin intersecţii înainte. prin încadrarea în configuraţia lor a cel puţin 4 puncte din reţeaua geodezică de sprijin. retrointersecţii. − punctele de sprijin vor trebui să fie uniform repartizate. Se va asigura o densitate de cel puţin 1 6 . Reţelele geodezice de ridicare sunt create în scopul asigurării numărului de puncte necesare măsurătorilor topografice şi cadastrale de detaliu. 6. Punctele din reţeaua de îndesire trebuie să asigure o densitate de 1 punct / 5 kmp. s0 = abaterea standard a unităţii de pondere. în extravilan şi 1 punct/kmp în intravilan. Numărul minim de sesiuni s într-o reţea cu p puncte şi cu utilizarea a r receptoare se calculează cu relaţia: s = (p − n)/(r − n) pentru n ≥ 1 în care n este numărul punctelor de legătură între sesiuni. Dacă un punct este staţionat de m ori atunci numărul de sesiuni se calculează cu relaţia: s = m× p / r 4. tehnologie GPS. atât în interiorul reţelei cât şi la marginea acesteia. − toate punctele noi vor fi determinate cu ajutorul a minimum trei vectori. 2. printr-o transformare Helmert cu ajutorul a minimum 4 puncte din reţeaua geodezică de sprijin. drumuiri poligonometrice. se vor determina coordonatele plane ale punctelor reţelei de îndesire şi ridicare în sistemul de proiecţie Stereografic 1970. intersecţii combinate.geodezică de sprijin. Qxx . Qyy = elementele de pe diagonala principală a matricii cofactorilor(coeficienţilor de pondere) a necunoscutelor. utilizându-se puncte din reţeaua geodezică de sprijin şi de îndesire. Reţea geodezică de ridicare 1. Reţelele geodezice de ridicare se proiectează astfel încât să se asigure determinarea punctelor care delimitează unităţile administrativ-teritoriale şi intravilanele. După compensarea ca reţea liberă. 5. corespunzătoare coordonatelor X şi respectiv Y ale punctului i. − se va prevedea determinarea punctelor de legătură dublu-staţionate în sesiuni diferite. precum şi a celor care definesc parcelele/corpurile de proprietate. Abaterea standard medie de determinare a punctelor reţelei geodezice de îndesire nu trebuie să depăşească ± 5 cm în poziţie planimetrică şi se calculează cu relaţia: în care: n = numărul de puncte din reţea. Reţelele geodezice de îndesire se compensează ca reţele libere.

reţeaua geodezică de ridicare se compensează ca reţea constrânsă pe punctele reţelelor de sprijin şi de îndesire. Materializarea se va face. direcţii măsurate. Din fiecare punct materializat se vor asigura vizibilităţi către cel puţin alte două puncte din reţeaua geodezică de îndesire şi ridicare sau din reţeaua geodezică de sprijin. abaterile standard. materializarea se poate face şi cu picheţi metalici cu diametrul de 25 mm şi cu lungimea de 15 cm . ±30 cm în zone colinare. după natura solului. în zonele asfaltate sau betonate. asigurând o densitate a punctelor de minim 4 puncte/kmp. − schema măsurătorilor efectuate (schiţa vizelor). În intravilan. ±50 cm în zone de munte. Aceasta se calculează cu relaţiile: 5. . Materializarea pe teren se va face cu o densitate impusă de configuraţia terenului şi densitatea detaliilor (în principal limite de proprietate). 1punct/2kmp în zone colinare şi 1 punct/5 kmp în zone de munte. preciziile obţinute. Documentaţia tehnică întocmită după executarea reţelelor geodezice de sprijin. metoda de compensare a reţelei. distanţe măsurate). III. cu marcarea vizibilităţilor (schiţa vizelor). prelucrarea datelor (softul folosit. − inventar de coordonate inclusiv pe suport magnetic (fişier ASCII conform modelului prezentat în anexa nr. IV) şi coordonatele noi ale aceloraşi puncte. − descrierile topografice (anexa nr. Abaterea standard de determinare a unui punct nu trebuie să depăşească: ± 10 cm în intravilan iar în extravilan ± 20 cm în zone de şes. denumirile/numerele punctelor vizate. pe suport magnetic. − schema dispunerii punctelor vechi şi noi. cuprinzând descrierea generală a lucrării. îndesire şi ridicare supusă operaţiunilor de recepţie va cuprinde: − memoriul tehnic.tabel din care să reiasă diferenţele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I. II. − fişiere ASCII. instrumente utilizate. elipsa erorilor pentru fiecare punct geodezic nou determinat). 4.8) şi schiţele de reperaj pentru punctele vechi şi noi. 3. rezultate în urma compensării reţelei.punct/kmp în zonă de şes.15). etc. cu datele rezultate din măsurătorile de teren (denumirea/numărul punctului de staţie. Indiferent de instrumentele şi procedeele tehnice utilizate la executarea măsurătorilor. 7 . repere şi mărci standardizate.. bătuţi la nivelul solului. cu borne. metode de lucru.

ANCPI) ? 8 . − se va prevedea determinarea punctelor de legătură dublu-staţionate în sesiuni diferite.coordonatele punctelor retelelor de indesire is ridicare se vor obtine prin determinari relative la Reteaua GEodezica Nationala GNSS formata din statii GNSS permanente(clasa A) si borne de indesire (clasa B sau C).punctele retelelor geodezice de ridicare (minim 2 puncte) se vor determina prin metoda statica sau rapid statica.534/2001 cu privire la realizarea reţelelor GNSS(GPS) de îndesire şi de ridicare? În cazul in care coordonatele punctelor sunt determinate prin tehnologie GPS . la proiectarea reţelei se va ţine seama de următoarele: − reţeaua de îndesire şi ridicare trebuie să se sprijine pe minimum 4 puncte din reţeaua geodezică de sprijin.2 borne clasa B sau C. a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15a – Ord. − toate punctele noi vor fi determinate cu ajutorul a minimum trei vectori.ANCPI) ? Modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS statice conform Deciziei nr.1/2008. Prezentaţi modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS cinematice post-procesare conform Deciziei nr.634/2006 . .17.o borna si o statie GNSS permanenta) 19. Prezentaţi modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS statice conform Deciziei nr.1/2008. .634/2006 . Care sunt în esenţă precizările din Ord. atât în interiorul reţelei cât şi la marginea acesteia. a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15a – Ord. a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15b Ord. − punctele de sprijin vor trebui să fie uniform repartizate.1/2008.ANCPI) .634/2006 . Dacă un punct este staţionat de m ori atunci numărul de sesiuni se calculează cu relaţia: s = m× p / r 18.reteaua geodezica de ridicare va fi incadrata in RGN_GNSS prin minim 2 puncte (2 statii GNSS permanente . Numărul minim de sesiuni s într-o reţea cu p puncte şi cu utilizarea a r receptoare se calculează cu relaţia: s = (p − n)/(r − n) pentru n ≥ 1 în care n este numărul punctelor de legătură între sesiuni.

Modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS cinematice postprocesare conform Deciziei nr. 20. a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15b – Ord. -2 determinari(prin initializari) la momente de timp diferite folosind corectii diferentiale de la aceeasi statie de referinta. -varianta de determinare RTK:cu o statie de referinta reala sau virtuala.ANCPI) ? In cazul determinarii coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS se pot utilize metodele de masutate (rapid) statica. 21. -coordonatele geocentrice ale punctelor de detaliu determinate (media celor 2 determinari pentru punctele materializate ) si precizii in sistem geocentric cartezian si/sau elipsoidal. In ce an şi în ce localitate a fost instalată prima staţie GPS permanentă din România ? 9 . -2 determinari(prin initializari) la momente de timp diferite folosind corectii diferentiale de la o statie de referinta reala si/sau una sau mai multe statii de referinta virtuale. -tipul de solutie pentru coordonatele determinate (fixed.cinematica sau pseudo-cinematica.634/2006 – ANCPI) ? In cazul determinarii coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS. a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie (Anexa 15a – Ord.1/2008. Pentru punctele de detaliu materializate pe teren.Orice determinare de pozitie a punctelor de detaliu se va face dupa realizarrea retelei geodezice de ridicare Punctele retelei de ridicare vor constitui si puncte in care se va realize verificarea masuratorilor cinematice prin determinarea lor si in mod cinematic(minim 2 puncte).Punctele retelei de ridicare vor constitui si puncte in care se va realiza (auto)verificarea masuratorilor cinematice prin determinarea lor si in mod cinematic(minim 2 puncte).float).634/2006 .se pot utiliza metodele de masurare (rapid)statica.Orice determinare de pozitie a punctelor de detaliu se va face numai dupa realizarea retelei geodezice de ridicare.se va realiza o dubla determinare a coordonatelor in mod cinematic folosind una din variantele de mai jos: -2 determinari(prin initializari) la momente de timp diferite folosind corectii diferentiale de la statii de referinta reale diferite.care definesc limitele imobilului. -numele proiectului(job). -data si ora cand s-a determinat punctul respectiv.1/2008. -numele/identificatorul punctului determinat in mod RTK.cinematica sau pseudo-cinematica. In zonele in care acest soft nu a fost implementat oficial se vor calcula parametrii locali de transformare conform Ordinului Ministrului Administratiei Publice si se preziinta rezultatele. Transcalculul coordonatelor determinate cinematic din sistemm geocentric in sistem national de referinta se va realiza utilizand soft-ul TransDat pus la dispozitie in mod gratuit de catre ANCPI. Prezentaţi modalitatea de realizare a măsurătorilor GNSS cinematice în timp real (RTK) conform Deciziei nr.

Sisteme informaţionale specifice diferitelor domenii de activitate (administraţie locală. sprijinul autorităţilor publice (poliţie. plan de proiecţie stereografic 1970). cercetare ştiinţifică ROMPOS® este sprijinit de un serviciu de conversie şi transformare a coordonatelor TransDat. gaze naturale).rompos.pentru a putea atinge precizii de pozitionare in timp real de nivel decimetric sau centimetric . Ce reprezintă ROMPOS ? ROMPOS este un sistem de determinare a pozitiei. măsuratori în construcţii şi inginerie. 23.pentru aplicaţii cinematice în timp real cu o precizie de poziţionare între 0. ROMPOS® RTK (0. un sistem complementar de pozitionare care furnizeaza utilizatorilor informatii suplimentare (“ corectii diferentiale “) pe langa cele receptoinate direct de la satelitii GNSS . monitorizarea flotelor.5m) Sisteme Informatice Geografice (SIG). cu perspective extinderii pana la 73 de statii in 2009. măsuratori batimetrice. ROMPOS® GEO (sub 2 cm) Reţele geodezice de sprijin şi de îndesire. geodinamică.a. managementul dezastrelor. turism.5 şi 2cm -ROMPOS® GEO (Geodezic) pentru aplicaţii postprocesare şi o precizie de poziţionare sub 2cm ROMPOS® DGNSS (3m . utilităţi publice . fotogrammetrie aeriană. salvare).ro) ? 48 statii. Care sunt serviciile furnizate de sistemul ROMPOS şi preciziile de poziţionare specifice fiecărui serviciu? ROMPOS® este un sistem de determinare a poziţiei care include următoarele tipuri de servicii: -ROMPOS® DGNSS – pentru aplicaţii cinematice în timp real cu o precizie de poziţionare între 3m şi 0. meteorologie. 24.5m -ROMPOS® RTK . precum şi alte sisteme locale (ca de exemplu sistemul de proiecţie local Bucureşti).a. pompieri.apă. Sisteme Informatice Geografice (SIG). s.5m – 2 cm) Cadastru. incluzând sistemele de referinţă ETRS89 şi S-42 (elipsoid Krasovski 1940.0. reţele de sprijin pentru trasarea şi urmărirea în timp a construcţiilor. ş. scanare laser. imobiliar-edilitar.Prima statie GPS permanenta (BUCU) a fost instalata in anul 1999 in Bucuresti(in cadrul Facultatii de Geodezie UTCB) 22. navigaţie maritimă şi aeriană. navigaţia vehiculelor. hidrografie. până la sfârşitul anului 2008 (conform www. În viitor va fi disponibil şi un serviciu pentru determinarea legăturii dintre altitudinile elipsoidale determinate pe 10 . cercetare ştiinţifică. canal. Care este numărul total de staţii GNSS permanente instalate în România de către ANCPI şi UTCB.

În acest timp. EVRS2000) prin determinarea (cvasi)geoidului pe teritoriul României. (A DSP is a specialized microprocessor adept at high-speed arithmetic and real-time data transfer to and from the real world. completarea si transmiterea acestuia la ANCPI-Centrul National de Servicii ROMPOS sau Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara cel mai apropiat. dar şi pentru că receptoarele GNSS pot fi realizate digital.baza ROMPOS® şi altitudinile normale (Marea Neagră 1975. Receptorul GNSS trebuie: -sa fie capabili si setati sa inregistreze date de la 8 sateliti simultan. 25.) (Un DSP este un microprocesor specializat de mare viteză cu timp real de transfer de date către şi de la lumea reală. 4. -receptoarele GNSS si alte echipamente cum sunt computerele sa fie protejate impotriva caderilor de current. -unghiul de elevatie sa fie mai mic de 5 grade. sau de operare de scenarii. Cele mai multe receptoare moderne GNSS nu sunt uşor adaptabile la schimbări în frecvenţa de operare. -receptoarele trebuie setate sa inregistreze date de la toti satelitii. Care sunt caracteristicile principale luate în considerare la achiziţia unui receptor GNSS ? Mai mult de douăzeci şi cinci de ani au trecut de cand primul SATELIT GPS a intrat în orbita.ro )sau prin Serviciul HelpDesk (telefon. 11 .).Informarea generala si de detaliu disponibila pe site-ul ROMPOS (www.Aprobarea accesului la serviciile ROMPOS si semnarea contractului de prestari servicii intre furnizor (ANCPI) si beneficir. Limitarea duratei de funcţionare a receptorului GNSS va deveni din ce în ce mai importanta pentru ca noi semnale de la sateliţii GPS sa poata fi detectate.Descarcarea de pe site-ul ROMPOS a unui Formular(contract) de inregistrare.Comunicarea beneficiarului a modalitatii de acces la seviciul/serviciile contractate) 26**. inclusive de la cei mai noi lansati.fax. -sunt de preferat receptoarele care sa urmareasca toti satelitii GNSS vizibili.e-mail) 2. 3. Software-ul receptoarelor pot realiza toate un semnal digital programabil de procesare cu ajutorul unui microprocesor sau DSP. care a fost posibila din cauza evolutiei tehnologiei de semiconductoare. a existat o evoluţie remarcabilă în proiectarea şi exploatarea sistemului global de navigaţie prin satelit cu receptoare(GNSS). Exista o reducere a dimensiunii şi a consumului de energie a unui receptor GNSS . mai degrabă decât cu circuite analogice. Care este modalitatea prezentă de contractare a serviciilor ROMPOS ? 1. structura de semnal.rompos.

Dezvoltarea receptoarelor GNSS include un număr mare de studii pentru a investiga existenta RTK –ului la modelele de receptoare. Poate că atunci când se utilizează îmbunătăţirea L2-CS pare să nu fie atât de important. 28**. cu accesibilitate civila. L2c este un nou code folosit de GPS.27. ca urmare a aparitiei sistemului Galileo şi din cauza modernizarii GPS-urilor. si va avea o frecventa mult mai mare decat L2c. 29. De asemenease se va lucra să se permită o mai rapidă soluţie de ambiguitate. in comparatie cu receptoarele ce dispun doar de frecventa L1. ca şi în cazul cu o singură frecvenţă pe receptor. de asemenea. Care sunt caracteristicile specifice ale unui receptor GNSS care are capabilitate RTK ? Caracteristicile unui receptor GPS sunt: . utilizate ca semnale civile. RTK Receiver Design cu L2 (semnalul civil) şi îmbunătăţirile performanţei acestora Aparitia frecventei L2 a reusit sa imbunatateasca receptoarele RTK. receptorul L2-CS are deja o performanţă mai bună decât atunci când numai frecventa L1 este primita. care afectează receptoarele GNSS cu o singură frecvenţă şi duce la limitarea lungimii vectorului de determinat ? Ionosfera 30. un punct important de subliniat este evoluţia în funcţie de numărul de sateliţi disponibili cu L2-CS. atunci când se utilizeaza L2-CS in loc de L2-P (Y) în dublă frecvenţă pentru receptoare. dar dubla frecvenţă a receptoarelor poate fi mai complexa. Îmbunătăţirea va fi si mai importanta .masurare cinematica in timp real (RTK) -acuratete RTK si acuratete post-procesare -frecventa ampla -lucru in mod static dar si dinamic -acuratete la pozitionare autonoma si in timp real -adaptare la conditii atmosferice . acestea fiind noile condiţii limită .. în cazul în care timpul va permite o pozitionare RTK mai fiabila şi mai precisa.Ce reprezintă pentru dumneavoastră caracteristicile L2C şi L5 disponibile la un receptor GPS ? L2c si L5 sunt semnale de frecventa. o îmbunătăţire de performanţă. difuzate de sateliti GPS. Pentru timp de bază cele mai utile îmbunătăţiri e durata medie necesară pentru a stabili ambiguitate. Dar. Care este sursa de erori sistematice cea mai problematică. Va putea fi utilizat si in aplicatii maritime sau aeriene. Care sunt cele două fişiere de date necesare prelucrării datelor GNSS rezultate la măsurătorile realizate prin metoda de măsurare statică ? Efemeridele si Coordonatele 12 . Rezultatele arată. de asemenea. Cu doar câtiva sateliţi emisi. Este un semnal mult mai puternic decat L1. care în cazul folosirii unui dual L1/L2-CS va fi de aproximativ numai un minut. L5 va fi un semnal utilizat in curand de GPS. Aceasta imbunatatire este mai semnificativa in cazul in care receptorul dispune de dubla frecventa L1 si L2 .

Instrumentul poate fi compatibil cu Leica TPS400.GPS şi GLONASS . indiferent de corecţia de date.Face posibila inregistrarea de puncte. TPS800 Leica System 1200 şi TPS şi GPS. GPS900 Rover este simplificată şi optimizata pentru a reduce oboseala operatorului. Leica GPS900 are software-ul de la bord uşor de folosit pentru un singur om. * Concept de operare unitar * Programe puternice pentru aplicatii * Tehnologia SmartTrack GPS * SmartCheck 30km RTK * Foarte robust * Programabil de catre utilizator * Usor. Measjul RTCM de tip 2 e genarat automat cand un set nou de efemeride ale satelitilor este receptat . Din acest motiv in aceasta perioada serviciul RTK va functiona prin furnizarea de corectii diferentiale in mod „single station” (de la fiecare statie). software-ul pot fi uşor exploatate folosind ¼ VGA touchscreen.E utilizat atunci cand statia de referinta transmite un mesaj de tip 1.beneficiaza de receptionarea mai multor sateliti decât vechile aparate Standardele includ acum corectarea datelor proiectate de Leica Geosystems pentru a se asigura că rezultatele sunt în concordanţă şi trasabile oriunde în reţea Noua tehnologie oferă poziţionarea exactă în toate reţelele. 13 . Calculeaza diferenta dintre efemeridele vechi si cele noi.3 pe baza protocolului TCP/IP utilizand datele de conectare (adresa IP şi porturile de acces aferente pentru fiecare statie). Dispune de RTK. Explicaţi conţinutul mesajelor RTCM de tip 1 şi 2. Mesajul RTCM de tip 18 e purtatorul de faza cu datele necorectate si purtatorul de faza al datelor corectate. Calculeaza eroarea razei de masurare pentru fiecare inregistrare. Utilizatorii vor accesa datele de timp real (RTK) in format RTCM2. 32. graficele aflate la bord.31. Pictograma de pe bază. Leica GPS900 este uşor de utilizat. Explicaţi conţinutul mesajelor RTCM de tip 18 şi 19. Caracteristici principale ale receptorului Leica System 900. 32. cu sau fără cod şi atribut de informaţii. modular * Statie de referinta GPS * Tastatura. Mesajul RTCM de tip 19 este pseudo-distanta necorectata masurata si pseudodistanta corectata. Mesajul RTCM de tip 1 este pentru corectarea razei si e primul mesaj in codul fazei diferentiale de pozitionare (DGPS). 32. Cum se numeşte protocolul de comunicaţie utilizat pentru accesul la datele RTK furnizate de ROMPOS sau un sistem similar ? In cadrul Centrului National de Servicii ROMPOS se implementeaza un nou soft care va imbunatati functionarea serviciilor.

In cazul pozitionarii tridimensionale absolute statice: • cu ajutorul codurilor – se determina coordonatele receptorului la fiecare epoca (t) cu ajutorul a minim 4 sateliti. • pozitionare cu faza purtatoarei=folosind masuratori ale fazei purtatoare(“cycles”). antene. RTK GPS + urmărire. Cu HiPer Pro. • pozitionare combinata=receptorul trece alternativ din starea de repaos in starea de miscare. Precizaţi numărul minim de sateliţi necesari determinării unei poziţii tridimensionale absolute statice. astfel încât HiPer Pro system sa poata ţina toată ziua de lucru. Topcon Channel Scan detectează semnale radio şi compensează în mod automat schimbarea de canale. HiPer Pro caracteristici:  compacta. o crestere de performanţă şi o mai bună precizie pentru GPS. uşoara  frecvenţă duala. 36. Caracteristici principale ale receptorului Topcon Hyper Pro GGD. Clasificarea metodelor de poziţionare funcţie de momentul în care se determină poziţia. există un numar mai mic de echipamente pentru transportu. Clasificarea metodelor de poziţionare funcţie de tipul observaţiilor extrase din semnalul satelitar.aceasta insemnand mai multa acoperire prin satelit. aparate radio şi baterii. integrat ce cuprinde o transmisie radio UHF cu baza in receptor.  bluetooth integrat pentru comunicare  controller  long UHF radio HiperPro are un design inovator. Cablurile externe de la baterii. oferă o completa utilizare a Hiper Pro. 37. 35. • pozitionare statica=receptorul se afla in repaos.33. • pozitionare cinematica=receptorul se afla in miscare. aparate de radio şi RTK. Clasificarea metodelor de poziţionare funcţie de starea de mişcare a receptorului. Recapitulare 34. HiPer Pro utilizeaza tehnologia avansata de comunicaţii fără fir (Bluetooth) . 14 . Gama HiPer Pro include Topcon GPS si technolgia de urmărire prin satelit GLONASS . • pozitionare in mod post-procesare = pozitia este determinata la un anumit interval de timp dupa momentul efectuarii observatiilor satelitare. • pozitionare cu coduri=corelarea semnalului satelitar receptionat cu codul propriu generat de receptor. integrata in sistemul RTK GPS. • pozitionare in timp real = pozitia este determinata in momentul efectuarii observatiilor satelitare. eliminând necesitatea de utilitati externe.  24 GPS + 11 sateliti GLONASS  receptor complet integrat / antena.

de necunoscute). de momente de înregistrare. nj • n t ≥ 3 + nj + nt nj – nr.de sateliti observati simultan de un receptor (i) nt.de exemplu: 39. Corecţiile transmise de receptorul bază pot fi corecţii de pseudodistanţe (PRC-Pseudo-Range-Corrections) şi corecţii de variaţie a pseudodistanţelor (RRC15 . nt – nr. Notatii: nj. Inecuatia se rezolva in numere intregi.de epoci de inregistrare spre cei nj sateliti nj • nt –numarul total de observatii(nr. de sateliţi nt – nr.de ‘ambiguitati ‘ spre nj sateliti)+ nt (erori ale ceasului receptorului pentru cele nt epoci) Inecuatia reprezinta conditia de rezolvare a sistemului de ecuatii din cazul pozitionarii absolute cu ajutorul observatiilor fazei purtatoarei.numit si receptor-baza. cunoscând semnificaţia mărimilor care intervin: nj • nt ≥ 3 + nj + nt nj – nr. de necunoscute=3 (coordonatele)+(nr. de ecuaţii ≥ nr. Discutaţi inecuaţia de mai jos. (nr. (nr.• cu ajutorul observatiilor fazei purtatoarei: -nr.ambiguitati spre cei nj sateliti). de momente de înregistrare.nr. Explicaţi noţiunea de corecţie diferenţială DGNSS şi RTK ?.).de necunoscute). care apare în cazul poziţionării satelitare statice cu obs. n j ⋅ nt − observatii 3 + n j + nt − necunoscut e n j ⋅ nt > 3 + n j + nt inecuatia se rezolva in nr .necunoscute:3 coordonate+nt (erori ale ceasului receptorului pentru nt epoci) +nj (nr.de regula mobil pe baza observatiilor directe spre sateliti si a unor corectii diferentiale transmise in timp real de la un alt receptor fix .ecuatiilor) Nr.nr. int regi : n j = 2 sateliti ⇒ nt ≥ 5 epoci de observatii n j = 3 sateliti ⇒ nt ≥ 3 epoci de observatii n j = 5 sateliti ⇒ nt ≥ 2 epoci de observatii 38. In cadrul pozitionarii absolute diferentiale se determina pozitia unui receptor. de fază (diferenţe simple de ecuaţii de obs. de sateliţi. de ecuaţii ≥ nr.

ale fazei purtătoarei.deci in cazul pozitionarii relative cinematice este necesara receptionarea simulatana a minim 4 sateliti. de ecuaţii ≥ nr. de ecuaţii ≥ nr. Precizaţi eroarea sistematică care se elimină la efectuarea diferenţelor simple de ecuaţii de obs. 41. Precizaţi eroarea sistematică care se elimină la efectuarea diferenţelor duble de ecuaţii de obs. -nt numar de diferente de corectii de ceas ale receptoarelor. de sateliţi. 43. Se elimina ambiguitatile . φ j = 1 / λ ⋅ ρ j AB (t ) + N j AB − f j ⋅ ∆AB (t ) unde numarul de necunoscute este: -3 coordonate relative (ΔXB.de necunoscute). 40. (nr. cunoscând semnificaţia mărimilor care intervin: nj • nt ≥ 3nt + nj + nt nj – nr. Precizaţi eroarea sistematică care se elimină la efectuarea diferenţelor triple de ecuaţii de obs.). ΔYB. nj • nt ≥ 3nt + nj + nt nj – nr. care apare în cazul poziţionării satelitare cinematice cu obs. nt – nr. nt – nr. de fază(diferenţe simple de ecuaţii de obs. -nj numarul de ambiguitati spre cei j sateliti observatiisimultan. ΔZB). Conditia sistemului de ecuatii este: nj ⋅ nt ≥ 3 + nj + nt Numarul de epoci de observare trebuie sa satisfaca inegalitatea: nt ≥ Cazuri particulare: -nj=1 satelit comun observat ⇒ nu exista solutie -nj=2 sateliti comuni observati ⇒ nt≥5 epoci de observatii. nj −1 16 .numarul necunoscutelor unde: 3nt-coordonatele nj.de necunoscute) nj • nt –numarul total de observatii (nr.Rate of Range Corrections). Vor rezulta astfel nj * nt ecuatii.ambiguitatile nj-corectiile de ceas ale receptorului B Din inecuatie se obtine conditia adica nj trebuie sa fie mai mare decat 4 . (nr. Aceste corecţii se pot determina utilizând pseudodistanţele determinate pe baza codurilor transmise de sateliţi (varianta DGNSS – Differential GNSS) sau pe baza măsurătorilor efectuate folosind faza undei purtătoare (varianta RTK – Real Time Kinematic). Se elimina erorile de ceas ale celor doua receptoare (avand in vedere ca observatiile sunt simultane) 42. de momente de înregistrare. ale fazei purtătoarei. Discutaţi inecuaţia de mai jos. nj + 3 . de momente de înregistrare. Pt observatiile statice se folosesc 2 receptoare A si B care efectueaza nj observatii de sateliti comuni pe perioada a nt epoci de observatie folosind acelasi interval de inregistrare. de sateliţi. ale fazei purtătoarei.ecuatiilor) 3nt + nj + nt. Se elimina corectia de ceas a satelitului observat.

Explicaţi notiunea de iniţializare a observaţiilor satelitare cinematice.-nj=3 sateliti comuni observati ⇒ nt≥3 epoci de observatii. -nj=4 sateliti comuni observati ⇒ nt>3 epoci de observatii. Initializarea reprezinta procesul prin care se determina ambiguitatile initiale .Metode de initializare: -initializare statica pe un punct de coordonate cunoscute -initializare statica pe un punct de coordonate necunoscute -initializare prin permutarea antenelor (“antenna swap”) -initializare in miscare (OTF-“on the fly”) 17 . 44.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful