Stresul reprezintă sindromul de adaptare pe care individul îl realizează în urma agresiunilor mediului; este un ansamblu care cuprinde încordare

, tensiune, constrângere, forță, solicitare, tensiune. Pornind de la conceptul de stres, menționăm că termenul aparține lui Hans Hugo Bruno Selye care consideră că stresul se leagă de sindromul de adaptare. Hans Selye definește stresul ca ansamblu de reacții al organismului uman față de acțiunea externă a unor agenți cauzali (fizici, chimici, biologici și psihici) constând în modificări morfo-funcționale, cel mai adesea endocrine. În cazul în care agentul stresor are o acțiune de durată vorbim de sindromul general de adaptare care presupune o evoluție stadială.

Caracteristicile stresului Orice tip de stres apare pe fondul adaptării permanente a organismului la mediu, când se poate produce un dezechilibru marcant între solicitările mediului și posibilitățile de răspuns reale ale individului. Adaptarea presupune păstrarea integrității organismului care este în permanență amenințată de agenții stresori de toate tipurile. În plus adaptarea presupune realizarea unui echilibru dinamic cu mediul. Stresul apare în momentul când acest echilibru al adaptării se perturbă. Această perturbare este reversibilă. Stresul reprezintă, după Landy, un dezechilibru intens perceput subiectiv de către individ între cerințele organismului și ale mediului și posibilitățile de răspuns individuale. În funcție de natura agentului stresor, stresul poate fi psihic, fizic, chimic și biologic. În funcție de numărul persoanelor afectate, stresul poate fi individual sau colectiv.

Stresul psihic Paul Fraisse definește stresul psihic ca totalitatea conflictelor personale sau sociale ale individului care nu-și găsesc soluția pe moment. Mihai Golu definește stresul psihic ca stare de tensiune, încordare sau disconfort, determinată de agenți afectogeni cu semnificație negativă, stare de frustrare (reprimare) a unor trebuințe, dorințe sau aspirații. Stresul psihic are un dublu caracter: primar și secundar. Caracterul primar vorbește depre stres ca rezultat al unei agresiuni recepționată direct în plan psihic. Caracterul secundar vorbește depre stres ca reacție de conștientizare în plan psihic a unui stres fizic, căruia individul îi acordă o semnificație de realipula.

situații perturbatoare cauzate de agenți fizici (zgomote. Acest lucru este condiționat de dispozițiile de moment ale individului și de semnificația pe care o acordă în acel moment individul. particularitățile contextului social. prin stare de stres psihic. la o gamă largă de agenți stresori. pentru individ ei având caracter potențial de a produce stres psihic. profesie sau la nivel intelectual.             semnificația unui eveniment. lipsa condițiilor interne. angajarea individului într-o acțiune sau relație exagerată. în afară de faptul că nu produce stres psihic la toți indivizii. Acest caracter potențial este validat de semnificația cu care îl investește individul. Vulnerabilitatea psihică este o trăsătură proprie doar anumitor persoane și se manifestă prin reacționare ușoară. Unul și același agent stresor psihic. voliționale. Apariția și amploarea stresului psihic depind mult de caracterele genetice ale individului (caractere cognitive. situațiile conflictuale existente în familie. subsolicitare / suprasolicitare. modul subiectiv de a percepe solicitările mediului. criza de timp. Situații generatoare de stres psihic: existența unor circumstanțe neobișnuite pentru individ care îl surprind pe acesta nepregătit pentru a le face față.Caracteristicile stresului psihic: Agenții stresori psihici sunt: stimulii verbali (inclusiv cei care aparțin limbajului interior) care sunt vehiculați pe căi nervoase la cortex. nu produce stres psihic de fiecare dată la același individ. Aceștia se diferențiază total de celelalte categorii de agenți stresori din cauza semnificației lor. vibrații. motivaționale și afective). izolarea. apariția unui obstacol fizic sau psihic în calea unui scop care duce la frustrare. . fluctuații de temperatură). Vulnerabilitatea psihică la stres este constituțională sau dobândită.

în plus față de distress.  .    consecințele acțiunii agenților stresori care de cele mai multe ori sunt plăcute. în funcție de numărul indivizilor afectați. durată. noutate și bruschețe. Asupra individului acționează constelații de agenți stresanți. biologici. trăirile plăcute ale individului). ei sunt: unici și multiplii.Există două forme speciale de stres (Selye): distress și eustress. psihologici. Se diferențiază de distress prin: natura agenților stresori (eustress – stimuli plăcuți ai ambianței. caracter de amenințare permanentă pentru individ și caracter negativ al consecințelor agenților stresori. Parametrii de acțiune ai unui agent stresor: intensitate. în funcție de asociere. care devin agenți stresori psihici veritabili atunci când bombardează repetat scoarța cerebrală și când au intensitate peste medie. eustress-ul implică și stres fizic. Distress-ul implică toate tipurile de stres enumerate (stresul obișnuit). luminoși etc). în funcție de natura lor. repetabilitate. ei sunt: conglomerați și configurați. Există două categorii de agenți stresori: unii care acționează pe calea celui de-al doilea sistem de semnalizare (agenții psihogeni) și stimulii senzoriali externi. în funcție de dominanța acțiunii. ei sunt: agenți stresori cu semnificație strict individuală. ei sunt: fizici (sonori. ei sunt: principali și secundari. Eustress-ul este starea de stres specială care este validată prin anumite reacții endocrine specifice. chimici. Clasificarea agenților stresori:     în funcție de numărul lor. colectivă și generală. Agenții stresori ai stresului psihic au următoarele caracteristici: caracter potențial stresant (generează stres psihic doar în anumite condiții).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful