1.BH.

BESPLATNE NOVINE

SUPERINFO
Petak, 24. decembar 2010 / broj 101

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...

tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.ba

11 20

NOVO U ZENICI
Interview sedmice

Nebojša Nikolić

APOTEKA Merima

str. 3

Zimovanje na Smetovima
str. 11

Nagrade
str. 7

Svi u Arenu
Zmajevi za zeničko srce str. 10

Bulevar Kulina bana (bivši restoran Niagara) 032/242-222

2

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

3

UBOTA 25. 12. S NIŽE CIJENE

IntervIew sedmIce

NebojšA NIkolIć

Jednoglasni kod najvažnijih odluka
mrtav grad. Industrije nije bilo, a sve ono što nam je nekada bila pokretačka snaga nije postojalo. Mi smo svi priželjkivali malo bolja vremena. Danas je situacija za razliku od perioda koji sam pomenuo, a koji nije tako daleko, znatno povoljnija. Zahvaljujući entuzijazmu i ljubavi Zeničana prema svom gradu, zahvaljujući ZEPS-u, pokrenutoj integralnoj proizvodnji u Željezari, kao i izgradnji infrastrukturnih objekata kao što su privredna zona, stadion, muzej, Arena i slično, što priznali ili ne, jeste zasluga i općinske administracije i Vijeća općine Zenica, stvoren je puno povoljniji ambijent za privredu u Zenici. Danas je Zenica jedan od najboljih, ako ne i najbolji i najprivlačniji grad u BiH za privredna ulaganja. Danas u Zenici imamo Prevent, Cimos, RM-LH, Messer, Francu Zmajevac i mnoge druge firme. Zenica je otvoren i jako pristupačan grad za privredne aktivnosti i ovom prilikom pozivam sve one koji žele da razvijaju i pokrenu biznis u našem gradu, da to učine i siguran sam da se neće pokajati“. Težište aktivnosti bilo je i na unapređenju kvaliteta života građana? „U svakom slučaju, u zadnjih nekoliko godina Zenica je samo u sportsku infrastrukturu uložila više nego svi gradovi u Federaciji, a vjerovatno i u cijeloj BiH. Ono na što se definitivno ide jeste rekonstrukcija bazena u Crkvicama. Idejni projekat je gotov. Sastavni dio tog projekta, čija će realizacija početi, će biti i zatvoreni bazen. Neosporna činjenica je da Zenici kao gradu zatvoreni bazen jako bitan kako bi zaokružili svoju cjelinu u sportskoj infrastrukturi.“ Kakav je plan rada Vijeća za narednu godinu? „Vijeće svake godine donosi program rada i on, pored djelovanja svih institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine, uključuje i praćenje realizacije započetih aktivnosti iz ranijeg perioda. Definitivno mislim da ćemo u narednoj godini riješiti pitanje radnika Komrada, a ono što je bitno je da ćemo nastaviti praksu reagovanja po svim pitanjima vezanim za stanovnike općine Zenica“.

-10%

Koliko se Općinsko vijeće u ovoj godini bavilo problemima koji su od velike i vitalne važnosti za Zeničane? „Vijeće općine Zenica ima svoj plan rada. Pored tema koji se tiču direktne nadležnosti općine Zenica, na gotovo svakoj sjednici se raspravlja i o onim temama koje su u nadležnosti kantona, Federacije ili države. Sve se radi s ciljem da općinska administracija i Vijeće, kao direktni predstavnici građana, daju inicijative i smjernice višim organima vlasti kako bi donijeli što bolja rješenja iz svoje nadležnosti a koji se direktno tiču kvaliteta života u Zenici. Koliko u tome uspjevamo cijene građani, ali držim da je naš rad veoma interesantan za građane Zenice, da raspravljamo i dotičemo se svih onih tema koje se tiču svakodnevnog života Zeničana.“. Šta je od bitnijih stvari realizovano na Vijeću u 2010. godini? „Rezultati rada Vijeća u 2010. godini sa svojim odlukama biće takvi da će opredijeliti kvalitet života u nekoliko sljedećih decenija. Iako to nije naša direktna nadležnost, Vijeće općine je održalo nekoliko tematskih sjednica vezanih za zaštitu okoliša. Prvi put od nastanka željezare na ovim prostorima do danas taj privredni subjekt koji je neosporno najveći zagađivač, dobio je okolinske dozvole. One predstavljaju pravni okvir, preciziraju tačne rokove sa datumima za dovođenje proizvodnje u skladu sa okolinskim standardima. Prati se stanje zaštite okoliša i daju konkretne aktivnosti i zadaci za rješavanje problema. Zenica je dobila federalnog inspektora za zaštitu okoliša sa stalnim sjedištem u našem gradu, formiran je štab za ekscesne situacije i slično. Moram naglasiti da smo mi u ovoj godini, prvi u državi, izvršili analizu tla i biljaka u blizini industrijske zone i donijeli zaključke o daljim aktzivnostima. Krenuli smo i u realizaciju projekta izgradnje termoelektrane u Zenici. Dali smo prethodno saglasnost na koncesiju za izgradnju hidroelektrane Vranduk, te saglasnost na potpisivanje Ugovora o prijateljskom okruženju sa Elektroprivredom BiH. Ugovorom se precizira izgradnja komunalne infra-

strukture u mjesnim zajednicama koje gravitiraju hidroelektrani. Usvojili smo sve neophodne odluke vezane za kreditno zaduženje Općine Zenica za potrebe izgradnje glavne gradske magistrale, razmatrali i intenzivirali aktivnosti vezane za izgradnju regionalnog vodovoda Plava voda. Zatim, usvojen je četverogodišnji plan ulaganja Općine Zenica iz oblasti putne i vodovodne infrastrukture, kao i oblasti javne rasvjete. Donijeli smo odluku o raspisivanju javnog poziva vezanog za deponiju industrijskog otpada Rača, prihvatili plan sanacije za koji su od strane općine osigurana sredstva za sanaciju i uklanjanje deponije komunalnog otpada Siđe, donijeli odluku o zbrinjavanju svih nosioca stanarskog prava čime je omogućeno rušenje kasina u Blatuši, a Vijeće općine Zenica je na zadnjoj sjednici dalo i saglasnost na kupovinu zemljišta za azil za pse. Vjerovatno i uvijek može i mora biti bolje“. Koliko je Zenica bila uspješna u otvaranju vrata privrednicima? „U prirodi čovjeka je da jako brzo zaboravi loše trenutke iz svog života. Prije samo 15-ak godina Zenica je u privrednom smislu bila skoro

znamo Mi
Ulica ZAVNobIH-a 78a, naselje bRIST Tel: 032/407-987, Fax: 032/449-193, GSM: 061/841-524

jama! sa bo

4

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

5

ZDK
Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o privremenom finansiranju ZDK za period januar-mart 2011. godine. Ovom odlukom je utvrđen iznos od 66,3 miliona maraka (tačno 66.312.700,00 KM) za privremeno finansiranje. Na ovoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu. Vlada je odobrila poticaje u oblasti poljoprivrede, i to: 50.000 KM na ime podrške za otkup brojlera, 35.400 KM je odobreno registriranim farmama za proizvodnju kravljeg mlijeka, dok je na ime podrške za otkup svježeg voća i povrća odobreno 46.657 KM.

Najmenadžer Mahir Mujić
U Banja Luci je održano tradicionalno, dvadesettreće po redu, proglašenje najmenadžera Bosne i Hercegovine, gdje je tridesetak privrednika po granama i oblastima privrede proglašeno najuspješnijima. Priznanje za najmenadžera u malom biznisu uručeno je i direktoru kompanije EZ d.o.o. iz Busovače, Mahiru Mujiću, za proizvodnju hemijskih sredstava za čišćenje. Inače, kompanija EZ Busovača, kako nam je istakao Mujić, egzistira od 1989. godine. Na tržištu je prisutno sa tri različita, ali međusobno povezana proizvodna programa i to: Program proizvodnje sredstava za održavanje higijene, pod prepoznatljivim imenom TISal, Citral i Lilla, Program proizvodnje kozmetičkih preparata pod nazivom „Royal line“, te Program proizvodnje ekološki prihvatljive brizgane i puhane ambalaže. U okviru programa „TISal“, “Citral”, “Lilla” i „ROYAL LINE“ imamo oko tridesetak proizvoda za široku potrošnju u 80 različitih pakovanja. Plasman i distribuciju proizvoda obavljamo na kompletnoj teritoriji BiH, kao i na teritoriji Hrvatske, Srbije i Slovenije. Poseban akcent dat je na razvoj tehnologije, stalno uvođenje novih proizvoda, kao i permanentno usavršavanje postojećeg kadra. Visoke standarde kvaliteta, kao i zavidan dizajn proizvoda, poduzeće održava zahvaljujući poslovnim i prijateljskim vezama sa poznatim svjetskim proizvođačima srodnih djelatnosti. Sirovine koje se koriste u proizvodnji su isključivo EU porijekla što garantuje visok stepen kvaliteta proizvoda, sukladnost sa Standardima i Direktivama Evropske Unije što pridonosi uklanjanju štetnih tvari za okoliš, kancerognenih materija i alergenih faktora.

Zimi u susret

Priznanje “najnačelnik” za Matu Zovku
U Banja Luci je održana tradicionalna manifestacija proglašenja najmenadžera Bosne i Hercegovine. Dodijeljeno je i nekoliko priznanja ljudima koji nisu direktno u biznisu, ali je njihov značaj za podsticaj razvoju biznisa u našoj državi jako veliki. Tako je priznanje “najnačelnik” uručeno prvom čovjeku Općine Žepče Mati Zovki. “Drago mi je da neko prati kako i koliko rade načelnici. Mi smo u proteklom periodu uspjeli riješiti veliki broj problema, kako bismo od jedne podijeljene i nerazvijene lokalne zajednice napravili sredinu koja je danas prepoznatljiva za ulaganje i poduzetništvo, sa najmanjim taksama i naknadama, ali i najjednostavnijim administrativnim procedurama.”, kaže za naš magazin načelnik Zovko. Godinu na izmaku naš sagovornik ocjenjuje kao lakšu od prethodne. “Možda smo dolazak dobili smo i potvrdu da nam je kod Razvojne banke Federacije BiH odobren kredit koji će nam omogućiti da dovršimo izgradnju sportske dvorane. U pitanju su sredstva od oko milion maraka, a tokom 2011. godine ovaj objekat, koji će biti na raspolaganju učenicima, ali i žepačkim sportašima, bit će stavljen u funkciju. Nažalost, za ovaj, kao i još neke kapitalne projekte poput Glazbene škole, nismo imali podršku i pomoć viših nivoa vlasti.”, kaže načelnik Zovko i dodaje da će Općina Žepče i u budućnosti činiti sve da mlade ljude, posebno visokoobrazovane, zadrži u svom gradu i da im osigura uslove za egzistenciju. “Ovu priliku iskoristio bih da čestitam Božićne i novogodišnje blagdane te da svim ljudima u vremenu koje je pred nama poželim zdravlje, uspjeh i više životne radosti”, riječi su načelnika Zovke.

Radni sastanak
U vezi sa temom izgradnje vodovoda Dobropolje-Mekiš, održan je radni sastanak delegacije MZ Dobropolje-Mekiš i predstavnika KP “RAD” Tešanj sa Općinskim načelnikom i saradnicima. Razgovarano je o izgradnji primarnog voda sa rezervoara R1, kao i voda kroz Dautovaču, te daljim prioritetima i finansinranjem na temelju odluke Općinskog vijeća o finansiranju vodovoda.

Otvaranje zimske turističke sezone obilježeno je brojnim događanjima čiji su domaćini bili Kupres, Kozara, Bjelašnica i Jahorina. Na Kupresu se predstavila Turistička zajednica ZDK, a svoje mjesto na ovoj manifestaciji imala je i općina Maglaj. Načelnik Mehmed Mustabašić predstavio je maglajske turističke potencijale, a direktorica festivala “Studentsko ljeto” Rašida Mulalić govorila je o festivalu koji ove godine slavi četiri decenije, a etablirao se kao turistički brend Maglaja. Posebno interesovanje posjetilaca privukli su Mapexovi nagrađeni proizvodi rakije jabukovača, kruškovača i viljamovka.

krize 2008. godine svi olako shvatili, ali u ovu godinu smo obazrivije ušli. Ponašali smo se domaćinski, a zadovoljni smo činjenicom da je općinski proračun za 2010. godinu, koji je iznosio oko 5,2 miliona maraka, ispunjen gotovo stopostotno. Problemi su se pojavljivali kada su u pitanju neporezni prihodi kao što su rente ili takse na promet nekretninama, jer su ljudi očigledno zazirali od gradnje i većih, nesigurnijih investicija. Kriza je pogodila sve grane gospodarstva, građevinu, drvopre-

rađivače, metalski sektor, tekstilce. Mi u Žepču smo imali sreću da je strani investitor putem tvrtke “Car Trim” koja proizvodi auto-presvlake, uposlio više od 300 radnika. To je u dobroj mjeri ublažilo posljedice krize u našoj općini.”, kaže načelnik Zovko, te najavljuje zadržavanje stabilizacijskog trenda u godini koja je pred nama. “Usvojili smo proračun za 2011. u formi nacrta, a planirana sredstva iznose gotovo 5,3 miliona maraka. Trećina je namijenjena za kapitalne investicije. Ovih dana

6

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

7

Novo na tržištu!
IZ PONUDE IZDVAJAMO: najsuvremenije sisteme i filtere za vodu ionske omekšivače kao zaštitu od kamenca mehaničke filtere mehaničke predfiltere UV sterilizatore za bakteriološku zaštitu deferizatore demanganizatore filtere za perilice…

Rent‒A Filter

sistem besplatan, na korištenje voda bez kamenca, klora, metala, 100lit/24h ugradnja ispod sudopera ugradnja 117,00 km sporazumni servis 2 puta godišnje

Nova revolucionarna infracrvena tehnologija oživljava vašu mrtvu kosu. Hit u Beverly Hillsu!

Prva hladna presa za obnovu kose, dvije ploče na presi ne proizvode temperaturu višu od temperatureljudskog dlana. Sadrži oko 88% keratina koji se iz dlake gubi prekomjernim mehaničkim tretiranjem, hemijskim procesima kao i spoljašnjim faktorima. Naši saloni su certificirani za ovu tehnologiju, i sasvim uspješno vraćamo keratin 100% prirodni bez formalina i formaldehida u dlaku. Na taj način dlaka promijeni molekularnu strukturu, učvrsti kutikulu, daje vlažnost dlaki, poboljšava boju, tretira je i učvršćuje, obnavlja ekstenzije, dodaje keratin vlasima, bez zagrijavanja. Brazilski keratin se može naći u najeksluzivnijim frizerskim i spa salonima u Americi, Kanadi Meksiku Argentini kao i u našim salonima: Charm 1 032407-660 i Charm 2 032/221-907

Prva vatra

Nagrada žepčacima
U Kuala Lumpuru 1. decembra 2010. godine je održana svečana ceremonija dodjele internacionalne nagrade Arapskog zaljevskog razvojnog fonda AGFUND za projekte ruralnog razvoja. Nagrade su dodijeljene u tri kategorije. Udruga poduzetnika i poslodavaca - UPIP Žepče je osvojila nagradu u kategoriji “Najbolji projekt iz nevladinog sektora”. Pobjednički projekt UPIP-a Žepče je “Uspostava Agro-inkubatora Žepče- infrastrukturna podrška razvoju agrobiznisa”, a odabran je u konkurenciji od 12

Žalbe
Općinski sud u Zenici zaprimio je ukupno trideset i jednu žalbu na registraciju Privrednog društva „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići. Među podnositeljima je više osoba, među kojima je jedna povukla žalbu. Jučer je istekao rok za žalbe. „Sud će u narednom periodu pregledati svaku žalbu i ima mogućnost da odbaci neblagovremene, nepotpune i nedopuštene žalbe. Ukoliko

VRHUNSKO GRIJANJE
Niski troškovi u startu • Bez cijevi i kotlovnice • Izuzetno brza ugradnja Niska potrošnja • Povoljna cijena • Atraktivan dizajn • Ekološki proizvod Potpuno bešuman rad • Ušteda prostora • Dug vijek trajanja • Bezopasan za djecu • 24 mjeseca garancije • Osiguran servis i rezervni dijelovi

Prije useljenja u novu zgradu Općine Fojnica načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić je potpalio prvu vatru u novoj kotlovnici nove zgrade općine Fojnica, te je pustio i vodenu pumpu kotlovnice u pogon. U novoj zgradi Općine Fojnica općinske službe već rade a zvanično otvaranje nove zgrade općine Fojnica je najavljeno za 12 januar iduće godine. Povodom 21. decembra Dana rudara, svi uposlenici RMU „Kakanj” dobili su tradicionalnu novčanu nagradu u iznosu od 250 KM, a na prigodnoj svečanosti u penziju su ispraćena 84 uposlenika RMK „Kakanj”. Mirsad Kebo, potrpedsjednik Federacije BiH prisustvovao je polaganju cvijeća na spomen obilježjima i odavanju počasti poginulim rudarima.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

Rudari

K O N V E K T O R I
GENERALNI ZASTUPNIK ZA BIH • BESPLATNA DOSTAVA U BIH ZA 24h

nominiranih projekata iz cijelog svijeta. Predsjedniku udruge Ivici Čuriću nagradu su uručili Premijer Malezije Najib Tun Razak, saudijski princ Turky Talal Abdulaziz al-Saud, te nosilac Nobelove nagrade za mir Muhamed Yunus. Delegaciju iz BiH na svečanosti dodjele su činili izvršna direktorica UPIP-a Žepče Mira Jović i konsultant Naidin Ahmetspahić. Pored brojnih uzvanica ceremoniji je prisustvovao i ambasador BiH u Maleziji gospodin Ensar Eminović.

to ne učini na vrijeme, dostavit će i te žalbe zajedno sa predmetom drugostepenom – Kantonalnom sudu Zenica na odlučivanje po žalbi“, kaže Alisa Radončić, portparol Općinskog suda u Zenici. Među podnositeljima žalbi ima i fizičkih i pravnih lica, pa je tako u jednoj žalbi deset zajedničkih podnositelja.

Tel/fax: 032 404 778

kratina@bih.net.ba

www.digifot.ba

NAJJEFTINIJE FOTOGRAFIJE U GRADU !!!
Krediti bez žiranata i jamaca!

Nobel Corporation doo adresa: BIH-88000 Mostar, Bleiburških žrtava 27d telefon: (387 36) 328 044 telefon/fax: (387 36) 320 556 mobitel: (387 63) 312 605 e- mail: atlantic@nobel.ba e- mail: filteri@nobel.ba www. nobel.ba

Naši poslovni objekti u Zenici: Poslovnica 1: Biznis centar Aksa Radno vrijeme od 8 do 20 h Nova poslovnica Poslovnica 2: Maršala Tita 57 (Kameni most) Radno vrijeme od 9 do 21 h

8

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

9

Čestit Božić i sretna Nova 2011. godina

Filmska sekcija
U Osnovnoj školi Arnauti u Arnautima kod Zenice prije pet godina je počela sa radom filmska sekcija. U tekućoj školskoj godini sekciju pohađaju učenici VII i VIII razreda Semin Bašić, Safet Trakić, Emin Trakić, Bekir Stabančić, Mubina Arnaut, Adna Arnaut, Amina Arnaut i Edin Brkić. Učenici su na takmičenju iz tehničkog stvaralaštva i na festivalu filma prezentovali nekoliko svojih filmova i postigli zapažene rezultate. Neki od filmova koji su predstavljeni su: „Mrak škola“, „Nagluhi Salko“, „Komšinice“, „Šišman Hamid“, „Kad dobri krenu lošim putem“ i „Dosjetljivi udovac“. U toku su pripreme za snimanje igranog filma „Sad je dosta“ u čijoj realizaciji pored nastavnice Maide Mulasmajić pomažu direktor škole Mahir Arnaut i pedagoginja Nedžmudina Spahić-Muslić.

Oldtimer rally
Nedavno je u Fojnici osnovan Old timer klub OTK “Fojnica” iz Fojnice i za kratko vrijeme su učestvovali na nekoliko festivala oldtimera. Za blagdan Sv.Nikole su posjetili Dubrovnik, kada tradicionalno domaćini Dubrovčani organiziraju sada već sedmi oldtimer auto rally Dubrovnik 2010. “Tu je bilo preko četrdeset oldimera iz Hrvatske, Slovenije i BiH. Uprkos lošem vremenu, vozilo se i do Straduna, a domaćini su nas primili izuzetno srdačno i imali smo jako lijepo iskustvo i dobro druženje”, kaže Nevenko Karačić, član OTK “Fojnica”.

Povelja prijateljstva izviđača
Izviđači iz Širokog Brijega i Nemile kod Zenice potpisali su povelju prijateljstva. Svečani čin ozvaničili su svojim potpisima čelni ljudi ova dva izviđačka kolektiva – OI „Široki Brijeg“ - Ivica Šaravanja i OI „Safet Ribić“ Nemila - Damir Kljun. Ovo je drugi slučaj bratimljenja skauta sa ovih prostora, nakon što je prošle godine potpisana povelja o bratimljenju između Odreda izviđača „Duga“ Ljubače kod Tuzle i Udruge izviđača „Slavonski hrast“ iz Osijeka. U poplavi pesimističnih vijesti, ova bi mogla nagovijestiti da mladost BiH ide nekim novim putem. „Druženje u Širokom Brijegu nastavljeno je radno - razgovorima o nastavku dosadašnje plodne saradnje i realizaciji zajedničkih akcija u narednoj godini, a nije manjkalo ni relaksirajućeg druženja koje je proteklo u posjeti širokobriješkim sportskim terenima, obilasku arheoloških nalazišta u okolini grada, te uživanju u prirodnim ljepotama i znamenitostima ovog kraja“, kaže Ramiz Mujkanović, predsjednik Savjeta odreda „Safet Ribić“.

Belvedere
U Visokom je održana premijera filma “Belvedere” Ahmeda Imamovića, kojoj je, pored brojnih gostiju i građana prisustvovao i Rusmir Hrvić, novi direktor Vispaka, koji je izrazio želju da ovaj film bude prikazan i u Tešnju.

BH

Javno preduzeće ElEKTROPRIVREDA BOsNE I hERcEGOVINE d.d. sarajevo Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica

“AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE” SARAJEVO “SAVA RIVER WATERSHED AGENCY” SARAJEVO

Sarajevo, ul. Grbavička 4/3 Telefon: + 387 33 20 98 27 + 387 33 56 54 44 + 387 33 56 54 00 Fax: + 387 33 56 54 23 E-mail: info@voda.ba, jvp@bih.net.ba

Čestit Božić, sretnu i uspješnu 2011. godinu! Neka Vam Nova godina donese zdravlje i sreću!

10

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

Apel

Nevolja je ovih dana natjerala i članove porodice 49-godišnjeg Zeničanina Zufera Šabića da se obrate našoj redakciji. Zuferu koji je trenutno na dijalizi tri puta sedmično, hitno je neophodna transplatacija bubrega nakon koje bi mogao nastaviti normalno živjeti. Kćerka Dženana obratila se svim dobrim ljudima da daju svoj doprinos u prikupljanju potrebnih sredstava (51.000 EUR). Uplate se mogu izvršiti na ž.r. u IK banci Zenica br. 2160101256964 (na ime Šabić Zufer JMBG: 0911961190013).

Još nekoliko plemenitih humanitarnih akcija čiji je cilj prikupljanje novčanih sredstava za liječenje Kenana Kremića, biće realizirano narednih dana u Zenici. U cijelu priču uključili su se i naši najbolji nogometaši, bivši i aktuelni reprezentativci. Pod motom “Zmajevi za zeničko srce” u Areni će se 30. decembra održati veliki sportsko-revijalni spektakl uz učešće nogometnih zvijezda Spahića, Džeke, Pjanića, Ibričića i Misimović, te Bolića, Baljića, Dedića, Šabića, Tolje, Brkića i Japaur, a među akterima će se naći i brojne poznate ličnosti Enis Bešlagić, Tarik Filipović, Hari Mata Hari, Adnan Jakupović i druga mnoga poznata imena, koji su dolazak načelno do-

svi u Arenu

Kolačići
Zeničani i mnogi ljudi dobre volje su do sada nesebično učestvovali u mnogim akcijama prikupljanja novca za spas mladog života našeg sugrađanina Kenana Kremića, i do sada je prikupljeno više od polovine novca potrebnog za liječenje. Nastavljamo sve dok se ne obezbijedi potreban iznos! “Kolačići za našeg Kenana” naziv je akcije koju organizuju Kenanova porodica, prijatelji, komšije, radne kolege i mnogobrojni građani Zenice. Zeničani i Zeničanke u petak, subotu i nedjelju (24., 25. i 26. decembra) će donirati suhe kolačiće na štand koji će se nalaziti na platou ispred kina u Zenici. Donirani kolačići će tokom ova tri dana biti poklanjani svima koji budu dali prilog za liječenje našeg Kenana. Putem mnogobrojnih akcija do sada je prikupljeno oko 234.000 KM, a akcija ”Kolačići za našeg Kenana” je samo jedna stepenica na putu do potrebnog iznosa od oko 350.000 KM. Nadamo se da ćete svi biti dio ove humane i velikodušne akcije.

SMETOVI
Informacije i prijave: 061 608 130 – Edin Durmo www.scorpio.ba 061 153 501 – Jure Miljak info@scorpio.ba IZVIÐAČKO ZIMOVANJE – sMETOVI 2011. Savez izviđača općine Zenica organizuje zimovanje u izviđačkom ekološkom domu na Smetovima na bazi 6 dana (5 punih pansiona). Cijena zimovanja iznosi 75,00 KM u koju su uključeni prevoz na relaciji Zenica-Smetovi i natrag, 5 punih pansiona (+ topli napitci u toku dana). Za realizaciju cjelodnevnog programa zimovanja zaduženi su izviđački lideri i izviđački instruktori. Zimovanje će se održati u tri smjene i to: 1. Smjena od 03.01. – 08.01. 2011. 2. Smjena od 10.01. – 15.01. 2011. 3. Smjena od 17.01. – 22.01. 2011. Informacije i uplate možete izvršiti u izviđačkim prostorijama u ulici Maršala Tita 20, od ponedjeljka do petka u terminima od 18:00 do 20:00 sati.

11

Zmajevi za zeničko srce
govorili, a čija se potvrda dolaska očekuje čim usklade svoje obaveze, budući da se ovaj događaj dešava pred novogodišnje praznike. Svi oni u Zenicu dolaze samo s jednim ciljem-pomoći liječenje Kenana Kremića. Organizatori akcije nadaju se da će se sugrađani i ovog puta odazvati te do posljednjeg mjesta ispuniti Arenu. Cijena ulaznice će iznositi 5 KM, a moći će se kupiti na štandu ispred kina u Zenici od 24. do 26. decembra.

Poznato izletište zeničana koje je od centra grada udaljeno oko 8 kilometara i koje se nalazi na 1025 metara nadmorske visine, idealno je mjesto za provesti zimske praznike i raspust. Pored nekoliko planinarskih domova koji nude ugodan smještaj, i ove godine je organizirano zimovanje i škola skijanja za mlade i djecu.

sMETOVsKA PAhUlJIcA 2010. Klub ekstremnih sportova Scorpio iz Zenice i ove zime organizira tradicionalnu, sada već 13. po redu, školu skijanja za djecu i omladinu na sniježnim padinama Smetova. Škola počinje 03. januara 2011. i organizira se u tri petodnevne smjene: 1. smjena 03 – 07. januar (sastanak sa roditeljima u četvrtak 23.12.2010.) 2. smjena Smjena 10 – 14. januar (sastanak sa roditeljima u četvrtak 06.01.2011.) 3. smjena 17 – 21. januar (sastanak sa roditeljima u četvrtak 13.01.2011.) Za sve polaznike škole obezbijeđen je svakodnevni prevoz, kompletna ski-oprema, učitelji skijanja, ski-lift, čajevi i ručak, te sanitetsko obezbjeđenje i osiguranje. Sastanci sa roditeljima će se održati u prostorijama Ekonomske škole u Zenici. Cijena kompletnog petodnevnog aranžmana iznosi 120 KM.

Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

12

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

13

14

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

15

STAMbeNI kReDITI SA AkCIjSkoM kAMAToM 6,8% !!!
Saradnjom agencije za promet nekretnina "bRANelI" i "SPARkASSe bANk" otvara Vam se mogućnost kupovine nekretnina u agenciji bRANelI po najpovoljnijim uslovima uz najniže kamatne stope!

Novosti iz Telekabela
Mokušnice 59,50 m2, sprat 1 Cijena 42.000 €

Rođendanska torta

Takmičenje
U Zavidovićima je održano 12. federalno takmičenje učenika iz programa koji se realizira pri organizacijama Crvenog križa „Poznavanje opasnosti od mina“. Organizator i domaćin takmičenja je bio Crveni križ Zavidovići. Učešće u takmičenju je uzelo devet ekipa, koje su nosile simbolične nazive po cvijecu: ruža, orhideja, đurđevak, karanfil. Prema mišljenju učesnika, učenika osnovnih

Jelka
Udruženja "Damar omladine", KUD "Visoko" i Franjevački samostan "Sveti Bonaventura" realizovali su projekat pod nazivom "Dan suživota, solidarnosti i tolerancije u Visokom". Počelo je kićenjem jelke ispred općinske zgrade u kojem su učešće uzeli brojni građani. Nakon svečanog paljenja lampica na okićenoj jelki uslijedio je svečani koncert gdje se plesalo, igralo i pjevalo uz burne aplauze.

Crkvice, 47 m2. cijena 56.400 Km

Stan u Blatuši 72 m2, sprat 7 cijena 1.100 Km/m2

Poslovni Prostor, Babina Rijeka, 37 m2. cijena 48.000 Km

Kuća u Drivuši, Cijena 90.000 kM

Babina Rijeka 55 m2, ukupno površine 90 m2, sprat 8. cijena 70.000 Km

Kuća u Klopču, 2 sprata, garaža. cijena 100.000 Km

Akcija darivanja krvi na Odjelu za transfuziju krvi u Kantonalnoj bolnici održana je u organizaciji Crvenog krsta općine Zenica. Među onima koji su se odazvali pozivu za učešće u akciji bilo je i 38 uposlenika Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica. Svakako najpoznatija učesnica akcije bila je Emma Škaljo, bh. rekorderka u streljaštvu, i kandidatkinja za nastup na Olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu.

Darivanje krvi

Nakon što su prošili ponudu ponudu TV kanala u zeničkom kablovskom operateru Telekabel saznali smo da od januara 2011. uvode i novosti za svoje korisnike. Budući da su do sada kanali Arena sporta bili u eksperimentalnoj fazi i nisu se naplaćivali, a od januara prema ugovoru sa Arena sport će se dodatno naplaćivati. U ponudi od 1. januara će biti: Analogni paket Sadrži: 48 analognih TV kanala uz naknadu od 12,00 KM Osnovni Digitalni paket Sadrži: analogni paket i 68 TV kanala u digitalnom obliku uz naknadu od 16,00 KM Za svaki dodatni osnovni digitalni paket cijena se uvećava za 4,00 KM Dodatni digitalni paket (Arena sport 2,3,4, uz još dva kanala) će biti zaključani i dostupni po cijeni od 9,80 KM.

Dragi čitatelji, vaš Superinfo, prve besplatne novine u BiH, prve novine oslobođene težine crne hronike i politike, koje dobre vijesti donose na vaš kućni prag, ovaj mjesec su proslavile svoj četvrti rođendan i izdale svoj jubilarni, stoti broj. Na press konferenciji održanoj tim povodom, predstavili smo svoj, po mišljenu mnogih, hrabar i inovativan projekat, našu ideju vodilju, početke, i planove za razvoj i širenje područja distribucije. Plan Superinfa je da pokrije preostale gradove iz SBK, sa

Šećerna bolest (diabetes mellitus)
Šećerna bolest je hronično stanje koje nastaje kad gušterača prestane potpuno ili djelomično proizvoditi inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu zbog otpornosti stanica na njega. Osnovna osobina bolesti je povišena razina šećera u krvi. Višak šećera «lijepi» se na zidove malih i velikih krvnih sudova te ih oštećuje. Ta oštećenja koja se događaju tokom vremena nisu bolna, ali polako narušavaju rad organa u kojima se nalaze krvni sudovi. Najčešće pogođeni organi, odnosno dijelovi tijela, su oči, bubrezi, te nervne ćelije. Te promjene nazivamo hroničnim komplikacijama šećerne bolesti. Pretjerana žeđ, često mokrenje, glad, neočekivani pad ili porast tjelesne težine, slabost, umor, zamagljen vid, razdražljivost, sporo zacjeljivanje rana i modrica, trnci ili gubitak osjeta u šakama ili stopalima, česte infekcije zubnog mesa ili kože. Ako neka osoba ima više od 2-3 gore navedena simptoma koji traju duže vrijeme mora otići svom ljekaru da izvrši kontrolu visine šećera u krvi. Zdrava prehrana i redovita tjelesna aktivnost izrazito su važne u liječenju oba tipa šećerne bolesti. Međutim, to ponekad nije dovoljno već su nam potrebni i lijekovi. Osobe koje boluju od dijabetesa tipa 1 svakodnevno moraju nadomjestiti inzulin jer ga njihova gušterača više ne može sama proizvoditi. Liječenje dijabetesa tipa 2 (uz uvijek potrebnu dijetu i tjelovježbu) provodi se oralnim antidijabeticima (tabletama za liječenje šećerne bolesti), njihovom kombinacijom te inzulinom kada se iscrpe zalihe prirodnog inzulina u gušterači.

porastom tiraža na 30 do 40.000 primjeraka novina. Nastavit ćemo da se bavimo temama koje se tiču običnog čovjeka, i onim pozitivnim vijestima iz našeg okruženja. Nakon formalnog dijela, presjekli smo rođendansku tortu i u ugodnoj atmosferi zajedno sa predstavnicima svih medija Zeničkodobojskog kantona proslavili ovaj, za nas izuzetno značajan događaj. Trudit ćemo se da i u budućnosti opravdamo povjerenje velikog broja naših komintetnata, i vas, naših vijernih čitatelja.

škola, educiranje o minama je još uvijek itekako korisno mladim generacijama. Konačan poredak na kraju takmičenja izgledao je ovako: prvo mjesto osvojila je ekipa Unsko-sanskog kantona, drugi su bili predstavnici Sarajevskog kantona, dok su treće plasirani bili ekipa Bosansko-podrinjskog kantona.

Stan u centru, 71 m2, 2. sprat. cijena 100.000 KM

Babina Rijeka, 57 m2, PVC, PP Vrata, Renovirano 100 % sprat 2. cijena 80.000 Km

Stan u Blatuši, 71 m2. cijena 78.000 Km

U duhu Božića

simptomi šećerne bolesti:

Stan novogradnja. cijena 1.450 KM /m2 (uključen PDV)
“BRANELI” d.o.o. Zenica je smještena u samom centru grada Zenice, u Ulici Masarykova 33 (Preko puta BH Pošte). Agenciju sačinjava tim od tri stalno uposlena agenta, četiri saradnika, pravnik te financijski savjetnik, a glavna preokupacija je posredovanje i usluge u prodaji nekretnina na području grada Zenice.

Kuća u Vraci. cijena160.000 Km

Travnička, 1. sprat, 86 m2. Cijena 1.100 kM/m2

KONTAKTI: Adresa: Masarykova 33 (Preko puta BH Pošte), 72000 Zenica, GSM: +38761616557, Tel: +38732481380, E-mail: eldimbra@hotmail.com

Stan novogradnja, "JABUKA" 88 m2. Cijena 140.800 kM

Tradicionalna božićna priredba učenika Franjevačke klasične gimnazije u Visokom održana je pred velikim brojem učenika, roditelja, profesora i građana Visokog. Priredbi su prisustvovali resorna ministrica ZDK Zdenka Merdžan i kardinal vrhbosanski Vinko Puljić. Učenici su izveli dvije predstave u duhu Božića kojim su pokazali dio svog dramskog stvaralaštva. Nakon priredbe priređena je zakuska, a posjetioci su pogledali izložbu učeničkih radova o temi Božića.

Principi u liječenju šećerne bolesti

Što su razine šećera u krvi bliže normalnim vrijednostima, smanjit će se mogućnost komplikacija šećerne bolesti.

16

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

17

Goraždanska 28a Radno vrijeme: 7,00 - 17,00 h. Nedjelja: 7,30 - 14,00 h.

DISkoNT MAXI

Maramice vlažne baby 70/1 Airwick komplet

Sapun Dove crem

Pivo tuzlansko 0,33 l

0,95

1,00

0,65

Vino Blatina 1 l

9,05

4,25

Ulje dijamant 1l

2,60

Povodom 35 godina umjetničkog i pedagoškog rada profesor Ahmo Muharemović, održao je u Bosanskom narodnom pozorištu koncert. Kao gosti nastupili su Ivica Šarić - bas, Edin Karamazov - gitara i dirigent, profesor Ognjen Bomoštar. Osim njih nastupili su profesori Muzičke akademije Sarajevo i članovi Sarajevske filharmonije Sarajevo, te glumci Šefika Korkut-Šunje i Žarko Mijatović,

Koncert profesora

Multimedijalni centar

Šest decenija
Dječija, omladinska i lutkarska scena BNP Zenica 25. januara 2011. godine slavi 60 godina postojanja i rada. U povodu ovog jubileja bit će održana manifestacija „Dani Dječije scene“ koja će trajati od 21. do 25. januara. Publika će u ovom periodu imati priliku pogledati četiri predstave sa repertoara Dječije scene, te dvije gostujuće dječije predstave. Premijera predstave „Patuljak iz

Vino Žilavka 1 l Sok Borovnica 1,5 l

4,00

1,65

Sok višnja 1,5 l

2,20

Coca cola 2 l

1,55

Ajvar Bonum 1/1 kg Sirup narandža Malpi 1 l

Sok swity 0,2 l Čokolada Milka lješnjak 100 gr

1,30

Čokolada Samo Ti 3+1

0,50

2,00

2,55

Sirup narandža hit-vit 1 l

književnik Kemal Mahmutefendić i akademski slikar Muhamed Bajramović, kao i članovi Kamernog simfonijskog orkestra Zenica te Kamernog mješovitog hora.

Omladinski kutak je multimedijalni centar koji se nalazi u JU Javna biblioteka, u Zavidovićima i radi punim kapacitetom. Svakodnevno, kroz ovu prostoriju prođe više od sedamdeset učenika, koji pored pristupa računarima, internetu, knjigama, i drugim sadržajima, mogu da se neformalno obrazuju kroz različite kurseve i male škole. Jedan od takvih kurseva je i besplatni kurs engleskog jezika koji traje šest mjeseci kroz četiri stepena. Kako kaže direkto-

rica biblioteke, Amela Hodžić, cilj je da učenici nauče engleski jezik, da bi mogli pohađati kurseve iz drugih različitih oblasti, koji su uglavnom na engleskom jeziku. Također, učenici mogu pohađati kurs informatike, kao i dobijati lekcije iz matematike i latinskog jezika. Pored toga, u planu je pokretanje škole videa i tv žurnalistike, na kojoj će učenici moći naučiti sve o montaži televizijskih priloga i osnovama televizijskog novinarstva.

zaboravljene zemlje“ rađene po tekstu Ahmeta Hromadžića, u režiji Miroljuba Mijatovića, zakazana je za 23.decembar a prva repriza dan kasnije.

4,10

1,80

Ajvar Rial 1/2 kg Čokolada shogetten 100 gr Šećer sitni 1kg

1,10

1,70

1,55

Kompot primavera 1/1

1,00

Čokolada Mauxion 100 gr

0,80

0,85

Oblatna Tina Juha centropak 2 kom

Šarena salata 1/1 Bio Beni Superetta salama 400 gr

1,00

1,20

0,60

Zenička pečenica 1 kg

Pileća pašteta 100 gr

13,20

0,95

Sretna Nova 2011. godina

18

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

19
Prijavite se za novi koncept rada u području WELLNESSA!

Cvjećara IvančICa

Štosmajerova 36 preko puta zgrade „Izgradnje“. Mob. 061 461 567 Radno vrijeme od 9 do 20

Koncert guitara acoustica

TRAŽITE POSAO?

Svim katolicima sretan i čestit Božić Svim građanima sretna Nova 2011 godina
U organizaciji Udruženja građana za razvoj kulturne i muzičke scene „Harfa“ Zavidovići, u Maloj sali Centra za kulturu, održan je mini koncert pod nazivom “Guitara acoustica“. Uz ugodnu atmosferu i ambijent, bila je ovo prilika da se brojnoj zavidovićkoj publici predstave polaznici više muzičkih sekcija pomenutog udruženja. Na koncertu su svoje umijeće pokazali gitaristi, ali i članovi vokalne sekcije udruženja Harfa. „Publika je pjevala sa nama sve numere. Ovo je naš prvi koncert i prvo predstavljanje pred publikom. Namjera nam je bila da organizujemo jedno nezaboravno večer, te da se podsjetimo na poznate domaće i strane hitove. Željeli smo da predstavimo ovu mladost koja radi pri Harfi, i oni su se pokazali u najboljem svjetlu. Mladi su dokaz da naš grad ima talenata, samo sa njima mora da se radi.“, kazao nam je Sandi Crljić, zavidovićki muzičar i predsjednik „Harfe“.

TREBATE DODATNU ZARADU?

-

Stručna edukacija fleksibilno radno vrijeme mogućnost karijere internacionalno poslovanje
062 992 851 i 063 861 390
ponedjeljak - petak od 10 - 16 h

Veliki fan Čelika
Elvis Jahić – Lelo (34) iz zeničkog naselja Crkvice veliki je fan NK Čelika i nogometne reprezentacije naše zemlje. Od svoje desete godine je uz svoj voljeni klub kojeg je pratio na svim bh. stadionima, a prije rata i na većini gostovanja u ex Jugoslaviji. „Nekad smo pratili utakmice Čelika sa istoka, ali nove generacije su se preselile na jug i mogu reći da se tamo najbolje osjećam kada svi zajedno uz pomoć dlanova i grla stvorimo veličanstvenu atmosferu“, priča Lelo kojem su najdraže utakmice svakako one Intertoto kupa protiv Denizlispora i genta na Bilinom polju, a od onih gostujućih u Solinu kada su crvenocrno pobjedom izborili ulazak u tadašnju jugoslovensku elitu. Lelo ima i jedan neobičan hobi – sakupljanje ulaznica sa nogometnih mečeva na kojim je bio. Više stotina šarenih papira koji ne mogu stati ni u dvije pune najlon vrećice dokazuju da ima veliki staž u tome. Tu su i karte sa mečeva naše najbolje vrste, a ističe se među njima i ona sa meča na Marakani 12.oktobra 2005.godine kada su bh.navijači bili brutalno napadnuti.

Orka 2010

Kakanjski festival

Tri državna rekorda, dvije štafete sarajevske Bosne i jedna članice tuzlanskog Zmaj Alpamma obilježili su plivački miting “Orka 2010” koji je u organizaciji PK Zenica Željezara održan u Zenici. Kada su u pitanju zenički plivači najviše uspjeha su imali Amar Borić (GKVS Čelik) koji je osvojio zlato na 50 m leđno i bronzu

na 50 m prsno, te na kraju zauzeo drugo mjesto u ukupnom plasmanu u B kategoriji, te Faris Bečić (PK Zenica Željezara) koji je osvojio bronzane medalje na 50 m delfin i 50 m slobodno, koji je na kraju zauzeo treće mjesto u ukupnom poretku. Na takmičenju je učestvovalo 234 plivača i plivačice iz 12 bh.klubova.

Pop-rock festival za mlade u Kaknju okupio je veliki broj talenata od kojih je na finalnoj večeri nastupilo njih 15. Amer Bečić i Anel Ćosić trijumfovali su u duetu. Druga je bila Medina Obralija, a treća Ines Lennon Selimović. Novčanim nagradama organizatora pridružio se i kaknjski načelnik sa dodatnim finansijskim bonusom za sve učesnike.

20

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

21

Emma druga
Zeničanka Emma Škaljo osvojila je drugo mjesto i srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji na „Grand prix Beograda 2010“ u streljaštvu. Emma je ostvarila 393 kruga od mogućih 400 u gađanju zračnom puškom, a ispred nje je bila Srbijanka Tašana Bogatinovski. Dobar rezultat napravio je i Emmin klupski kolega iz SK Zenica Belmin Begić koji je imao „upucanih“ 580 krugova. Inače, na Grand prix Beograda 2010 nastupilo je 250 takmičara iz 14 zemalja.

Čelik jesenji prvak

Radnik na čelu
Zenica je bila domaćin turnira 2. kola Premijer lige BiH. Najuspješniji su bili bokseri domaćeg Čelika koji su osvojili 9 bodova. Bokseri Radnika iz Bijeljine osvojili su bod manje, Banovići i Ljubuški 6, odnosno 5 bodova, dok su Emil Markić i Tomislav Žuljević 4 boda donijeli Zrinjskom. Na tabeli nakon 2.kola vodi Radnik sa 22, drugi Čelik ima 13, treći Zrinjski 10, četvrti su Banovići sa 6, a peti je Ljubuški sa 5 bodova.

Mladost savladala Bosnu i Aladžu

Bozićni turnir
U povodu velikog katoličkog blagdana Božića u organizaciji Udruženja za sport i rekreaciju “Katarina” Fojnica, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i sporta SBK/KSB, u sportskoj dvorani u Fojnici se igrao tradicionalni malonogometni Božićni turnir “Fojnica ‘10”. Od početka mjeseca, pa do 19. decembra odigrano je 55 utakmica. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa PP”Marković” iz Kiseljaka, višestruki pobjednici ovog turnira, kojima su pripali novčana nagrada u iznosu od 3777 KM, pehar i diploma. U prepunoj dvorani u Fojnici posljednjeg dana ovogodišnjeg turnira su se u borbi za treće mjesto sastale ekipe “Pivnica beer bar” Busovača i “Čelik” Kreševo.

Zeničani se revanširali
Od početka susreta pred prepunom dvoranom navijača, kako Kaknja, tako i Čelika, igrači Ivice Marića nametnuli su svoj ritam igre i u gostima savladali ekipu Kaknja sa 96:90. U odnosu na prvu utakmicu u Zenici, Čelik je nadigrao domaćine u svim segmentima košarkaške igre, pa su u trećoj četvrtini vodili i sa čak 20 poena razlike. Kakanj je u završnici uspio da stigne Čelik, ali nije imao dovoljno snage za kvalitetniju završnicu. Po svemu sudeći, Čelik izlazi iz krize dovođenjem novog trenera i par pojačanja, uz koje dosadašnji igrači pružaju sve bolje partije. Treba istaći da je Ivan Opačak postao pravi lider ekipe Čelika, da u zadnje vrijeme pruža vrhunske partije, koje će sigurno donijeti bolju poziciju Čelika na tabeli. Mladi Begagić svojim dalekometnim pogocima za pobjede Čelika pokazuje da se na njega treba ozbiljno računati u budućnosti.

Čelik solidan

Nogometni susreti
Rukometaši zeničkog Čelika sa stopostotnim učinkom od 11 pobjeda u isto toliko mečeva i gol-razlikom 442:251 postali su jesenji prvaci sjeverne grupe Prve lige Federacije BiH. Na ovaj način Zeničani su najavili ekspresni povratak u Premijer ligu. Doajen zeničkog i bh. slikarstava, akademski slikar Tomislav Perazić je, u znak sjećanja na osvojenju titulu jesenjeg prvaka, klubu uručio svoju grafiku. Klub je uručio i nagrade najboljim pojedincima, Emiru Šahinoviću - Bubiju, Mirzi Dervenčić, Hasi Ćosiću i Anesu Bečiću.

Okončan je prvi dio sezone IWBL - regionalne košarkaške lige za žene. Jedini predstavnik naše zemlje, ekipa zeničkog Čelika bila je solidna, te sa omjerom 4-7 uz utakmicu manje zauzima deveto mjesto od 12 ekipa koliko se takmiči. Susret sa prošlogodišnjim viceprvakom Jolly JBS Šibenikom koji se trebao igrati u subotu u Zenici odgođen je na zahtjev hrvatskog kluba za 2. februar 2011. godine.

Aktuelno stanje u kakanjskim nogometnim klubovima „Rudar“ i „Mladost“, planovi za budućnost i mogućnosti jačanja saradnje bile su teme razgovora koji je upriličen u uredu načelnika. Gosti načelnika Jašarspahića bili su članovi uprava oba kakanjska nogometna kluba. Prevazilaženje krize i infrastrukturni problemi dominirali su sastankom. Načelnik Jašarspahić obećao maksimalnu podršku.

Svim građanima Zeničko-dobojskog kantona želimo sretne i uspješne predstojeće praznike

Stonoteniseri zeničke Mladosti zablježili su dvije uzastopne pobjede u Premijer ligi. U okviru 6.kola savladali su sarajevsku Bosnu sa 4:1, a u derbi susretu 7.kola bili su bolji od Aladže sa 4:2. Pobjedom u drugom meču preuzeli su Aladži drugu poziciju na tabeli. Na tabeli vodi Vogošća sa 16 bodova iz 8 mečeva. Druga je Mladost sa 12 bodova iz 7 kola. Treću i četvrtu poziciju dijele Aladža i Banja Luka sa po 10 bodova. Od petog do osmog mjesta sa 6 bodova plasirali su se Vitez, Top Stens-Cazin, Bosna i Novi Grad-Sarajevo. Deveti je Borac Raiffesen Banja Luka sa 2 boda, a deseti CM Vitez bez bodova.

www.zedoturizam.ba

22

Petak, 24. decembar 2010.

Petak, 24. decembar 2010.

23

Regionalni lider u trgovini lijekovima i sanitetskim materijalom PHARMACON, sada i u Zenici! Nova apoteka MERIMA nudi artikle više od 100 vodećih farmaceutskih kompanija. djeluje od 1995. godine, usvojio je ISO 9001 : 2008 standard za kvalitet. Brza dostava 5000 artikala na području cijele BiH. Apoteke:
TINA Žepče, 032/888-093 STARI GRAD Maglaj, 032/603-899 DINA Begov Han, 032/684-679
PHARMACON Žepče, Poslovni centar XP 72230 Žepče, , (uz magistralni put M-17), 032/884-022, 884-002, 888-036 (fax)
1 2 6 8 9 11 13 15 16 23 25 28 32 35 39 42 46 43 36 40 41 44 47 45 29 33 34 37 38 26 30 31 24 27 12 14 17 18 19 20 21 10 3 4 5 7

pharmacon@tel.net.ba; pharmacon@pharmaconzepce.com

22

NOVO U NAŠEM GRADU !!! `S DREAMLAND IMAN „ nešto novo, egzotično, orijentalno, neobično u našem gradu. “ Sasvim Prodavnica „IMAN`S DREAMLAND“ u sklopu firme „BRANELI“ d.o.o. prati vodeće svjetske gastronomske trendove i nudi Vam veliki izbor od preko 300 artikala orijentalnih, azijskih, meksičkih, italijanskih začina i hrane najbolje kvalitete i najpoznatijih svjetskih proizvođača: GO-TAN, CASA FIESTA, JAMIE OLIVER, PATAKS... Pored ovoga iz ponude izdvajamo: SOJA SOSEVE, PROIZVODI OD SOJE, PROIZVODI OD RIŽE, PROIZVODI OD KOKOSA, SUŠENO I KONZERVIRANO VOĆE I POVRĆE, ULJA, NUDLE I TJESTENINA....

Kvalitetno, organsko, hranjivo, egzotično orijentalno, sve na jednom mjestu... Posjetite nas u ulici Masarykova 33 preko puta BH TELECOMA ili se informišite na broj telefona 032/481-380

Vodoravno: 1. Ime ličnosti sa slike; 6. Vrsta male žirafe; 8. Masnoća; 9. Greška, eng.; 11. Pravac u književnosti; 13. Inicijali glumca Vidovića; 14. Nomenklatura, skr.; 15. Cesar, car; 17. Naspram, suprotno; 22. Be Right There, skr. 23. Počistiti metlom; 25. Naročit, pun osobina; 27. Mjera za površinu; 28. Dio kilograma; 30. Sredstvo za pisanje; 32. Osnovni element, skr.; 33. Blaga zaštita, zaklon; 35. Najduža rijeka u Evropi; 37. Glasnik, tur.; 39. Information Technology Institute, skr.; 40. Osoba koja skita; 42. Šepati; 44. Poluotok u Ukrajini; 46. Ime Indijskog državnika Gandija; 47. Upitna zamjenica. Uspravno: 1. Prvo slovo abecede; 2. Vrsta izumrle ptice; 3. Čavao; 4. Nužnik, zahod; 5. Associated Press; 7. Muško ime; 8. Prezime ličnosti sa slike; 10. Dobio koru, okorjel; 12. Otpadak od drveta; 16. Scientific Technology Options Assessment, skr.; 17. Omiliti, postati mio; 18. Petogodišnji plan; 19. Republika Srpska, skr.; 20. Napad; 21. Vrsta drame, mirakul; 24. Pjevački sastav, hor; 26. Gradska magla; 29. Aparat za stimuliranje mišića; 31. Zadnjonepčani glas; 34. Društveni sloj u Indiji; 36. Vrsta drveta; 38. Umjereno pržena kahva, tur.; 41. Najveći sisar; 43. Uzdah; 45. Stara autooznaka Mostara.
Rješenja iz prošlog broja: lahuri, a alan, nafora, an, git, davati, eta, et, legitimnost, imam, srebro, ći, ujesti, p, zona, nomen, sit, štap, di,trogir, irak, raketodrom, ut, sipa, des, kilt, insert.

Također, u ponudi su ručno pravljeni organski kolačići, posebne recepture, bez margarinina, najkvalitetnijeg prizvođača kolačića “SLATKA VAROŠ” iz Gračanice Obezbjeđujemo veće količne za keteringe , kao i za praznične i svadbene prilike po vrlo povoljnim cijenama...

IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063 992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; superinfo@superinfo.ba; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000; Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, redakcija: Fikreta Hadžiavdić, Emina Smajlagić; tehnički urednik Selver Omerović; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984

Sretne i ugodne nastupajuće praznike uz 75 digitalnih tv kanala želi vam

Telekabel
Zenica
KANAL (MHz) FREK FREK (MHz) KANAL FREK (MHz) KANAL FREK (MHz) 698

KANAL

BHT FTV RTRS OBN TV BN PINK BH TV SA HAYAT HRT 1 HRT 2 NOVA H RTL OTV TRAVEL & LIVING ANIMAL – PLANET NATIONAL GEOGRAPHIC CARTOON NETWORK DISCOVERY CNN JIM JAM RTV ZENICA HALLMARK EUROSPORT 1 EUROSPORT 2 ARENA SPORT 1 ARENA SPORT 2 SCT 7 SCT HQ TV1 RTS 1 RTS 2 RTS SAT B92 KANAL D RT CG BN MUSIC ARTE HD ZDF HD ERSTE HD

DM SAT BALKANIKA VIVA MTV ADRIA ALFA AMNA TV HEMA DICOVERY ID TV SLO 1 TV SLO 2 RAI UNO FASHION ARD MKTV AL JAZEERA SAUDI 1 TRT TVE TV5 VOX ARENA SPORT 3 ARENA SPORT 4 RTL RTL2 SUPER RTL ZDF KABEL 1 PRO SIEBEN SAT 1

BHT FTV RTRS OBN 754 TV BN PINK BH TV SA HAYAT HRT 1 HRT 2 762 NOVA H RTL OTV TRAVEL & LIVING ANIMAL – PLANET NATIONAL GEOGRAPHIC CARTOON NETWORK DISCOVERY 770 CNN JIM JAM RTV ZENICA HALLMARK EUROSPORT 1 EUROSPORT 2 ARENA SPORT 1 ARENA SPORT 2 778 SCT 7 SCT HQ TV1

698

DM SAT BALKANIKA VIVA MTV ADRIA ALFA AMNA TV HEMA DICOVERY ID TV SLO 1 TV SLO 2 RAI UNO FASHION ARD MKTV AL JAZEERA SAUDI 1 TRT TVE TV5 VOX ARENA SPORT 3 ARENA SPORT 4 RTL RTL2 SUPER RTL ZDF KABEL 1 PRO SIEBEN SAT 1 EXTREME REALITY FOOD NETWORK ROMANTICA DAVINCI LEARNING SCI FI MGM BLOOMBERG

754

722

722

762

730

730

770

738

738

778

746

706 (QAM 256)

RTS 1 EXTREME RTS 2 REALITY RTS SAT 746 FOOD NETWORK B92 ROMANTICA KANAL D 786 DAVINCI LEARNING RT CG Štrosmajerova 14, Zenica SCI FI BN MUSIC Telefoni: 032/446-110, 032/446-111 MGM ARTE HD www.telekabel.ba, info@telekabel.ba 706 (QAM 256) BLOOMBERG ZDF HD ERSTE HD

786

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful