Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la www.lucrari-proiecte-licenta.

ro
FILIAŢIA FAŢĂ DE MAMĂ PLANUL LUCRĂRII CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE ….......... SECŢIUNEA I : Evoluţia reglementării filiaţiei în România........................................................2 .1

SECŢIUNEA a II–a: Cadrul legislativ prezent al filiaţiei….........4 SECŢIUNEA a III–a: Conflicte de legi în materia filiaţiei ........5 filiaţiei……....…...6

SECŢIUNEA a IV–a : Definiţia şi clasificarea

CAPITOLUL II DOVADA FILIAŢIEI FAŢǍ DE MAMĂ.......................................9 SECŢIUNEA I : Condiţiile în care se dovedeşte filiaţia faţă de mamă prin certificatul de naştere…............9 : Certificatul de naştere şi folosirea stării civile concordante…............…......11 : Cazurile în care se pot pune în discuţie starea civilă a copilului……….14 : Dovada naşterii în cazul adopţiei….....15

SECŢIUNEA a II–a SECŢIUNEA a III-a SECŢIUNEA a IV-a

CAPITOLUL III RECUNOAŞTEREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ………….....18 SECŢIUNEA I : Noţiunea recunoaşterii filiaţiei faţă de mamă….....................................................18 : Cazurile în care recunoaşterea poate interveni ………………………...........19

SECŢIUNEA a II-a

SECŢIUNEA a III-a SECŢIUNEA a IV-a SECŢIUNEA a V-a SECŢIUNEA a VI-a SECŢIUNEA a VII-a SECŢIUNEA a VIII-a SECŢIUNEA a IX-a SECŢIUNEA a X-a

: Copiii care pot fi recunoscuţi………...23 : Formele recunoaşterii filiaţiei faţă de mamă......………………………...25 : Înscrierea recunoaşterii filiaţiei faţă de mamă ...……...…………………...29

: Natura juridică a recunoaşterii filiaţiei faţă de mamă…………………….........31 : Caracterele recunoaşterii filiaţiei faţă de mamă…………………………32 : Capacitatea cerută pentru recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă………………..35 : Contestarea recunoaşterii faţă de maternitate……..……...…………....37 : Nulităţile recunoaşterii de maternitate..39

CAPITOLUL IV ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE PENTRU STABILIREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ......43 SECŢIUNEA I : Noţiunea şi clasificarea acţiunilor în justiţie pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă…....43 : Cazurile în care acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită….....................................45 : Unele situaţii speciale în care se poate introduce acţiunea în stabilirea maternităţii…....................47 : Exercitarea dreptului la acţiune pentru stabilirea maternităţii…………..51 : Împotriva cui se porneşte acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă………...55

SECŢIUNEA a II-a

SECŢIUNEA a III-a

SECŢIUNEA a IV-a

SECŢIUNEA a V-a

SECŢIUNEA a VI-a

: Imprescriptibilitatea dreptului la acţiune în stabilirea filiaţiei faţă de mamă.............56

CAPITOLUL V CONTESTAREAÎN JUSTIŢIE A MATERNITĂŢII ……………. SECŢIUNEA I : Contestarea în justiţie a maternităţii care rezultă din certificatul de naştere eliberat pe baza înregistrării naşterii….....…………..57 : Contestarea în justiţie a maternităţii care rezultă din certificatul de naştere eliberat pe baza recunoaşterii maternităţii………..59 : Contestarea în justiţie a maternităţii care rezultă din certificatul de naştere eliberat pe baza hotărârii judecătoreşti….60

57

SECŢIUNEA a II-a

SECŢIUNEA a III-a

SECŢIUNEA a IV-a SECŢIUNEA a V-a :

: Libertatea probelor……………………….62 Aspecte de drept procesual civil………...64

CAPITOLUL VI FILIAŢIA ÎN CADRUL ASISTENŢEI MEDICALE A PROCREĂRII………................66 CAPITOLUL VII CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA.......................................72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful