Compensaţii şi beneficii ale angajaţilor

Compensaţie = se referă la ceea ce angajaţii primesc în schimbul muncii depuse şi include plăţi şi beneficii (compensaţie totală) sau doar plăţi (cash compensation). Compensaţie strategică = implică practicile de recompensare aliniate la realizarea obiectivelor strategice ale organizaţiei, adică o armonizare a sistemelor de recompensare cu obiectivele strategice ale firmei. Beneficii = includ recompense financiare care nu sunt plătite direct în bani (asigurări de viaţă, de sănătate...) şi recompense non-finaciare (loc de parcare, birou cu vedere....). Tipuri de recompense pentru angajaţi
Recompense

Financiare

Non-financiare

Directe (cash) salar de bază stimulente (bonusuri şi comisioane ) permisiuni (ore suplimentare, schimbarea turelor)

Indirecte (beneficii) asigurare servicii medicale şi de sănătate îngrijirea copiilor asistenţă/consiliere program de muncă flexibil vacanţe

Post Muncă interesantă Provocări Responsabilitate Recunoaştere Avansare Feed-back privind performanţa

Mediu Politici şi practici eficiente de HR Supervizare competentă Colegi plăcuţi Tratament corect Oportunităţi pentru învăţare şi dezvoltare Comunicare deschisă şi frecventă Siguranţa carierei Suport organizaţional

Politica formală privind compensarea ar trebui: • • • să reflecte obiectivele strategice şi cultura organizaţiei; să articuleze obiectivele pe care o organizaţie vrea să le atingă, prin programul său de compensaţii; să fie comunicată tuturor angajaţilor;

MRU master POC Curs 10/2009

1

condiţiile recompensei contribuţie • oferirea strategice ale organizaţiei. respectarea cerinţelor legale. angajaţilor pentru îmbunătăţi continuu performanţele şi pentru a lupta în vederea atingerii obiectivelor strategice ale organizaţiei. nivelul de competitivitate dorit. • • • • • întărirea valorilor şi culturii organizaţionale. evaluarea postului – determinarea sistematică a valorii relative a posturilor în cadrul organizaţiei.• • să fie percepută ca dreaptă şi echitabilă. Compensaţii stimulatoare Raţiunile utilizării tipurilor de compensaţii de către organizaţie ar putea fi: 1. echitabil. promovarea identificării angajatului cu obiectivele organizaţiei (bonusuri anuale şi distribuirea/împărţirea profitului). evaluarea performanţei – determinarea nivelului de performanţă pentru fiecare angajat. MRU master POC Curs 10/2009 2 . oferirea unei compensaţii regulate şi revederea performanţelor. să ofere o bază pentru proiectarea şi implementarea programelor de compensaţii şi beneficii. • corespunzătoare postului respectiv. plata pentru performanţă – relaţionarea plăţii cu performanţa şi comportamentul dorit din partea angajatului. corespunzătoare promovare. la angajaţi. a dezvolta şi întări comportamente dorite asigurarea menţinerii compensaţiilor la controlul costurilor compensaţiilor. Componentele programului de compensaţii Componentele unui program sistematic de compensaţii sunt reprezentate de: • • • • analiza postului cu cele două componente ale sale – descrierea postului şi specificarea postului. Obiectivele unui program de compensaţii • • • Pentru organizaţie atragerea şi păstrarea asigurarea motivarea unui tratament angajaţilor drept şi a-şi • • Pentru angajaţi asigurarea unui tratament drept şi valoroşi. echitabil. o măsurare acurată şi corespunzătoare a pentru la performanţă şi atingerea unor bazate pe sau transfer obiectivelor compensaţii performanţă.

.. angajaţii primesc plata integrală. asigurare de viaţă (sumă fixă sau multiplu al salarului anual). creşterea competitivităţii la nivel de remuneraţie – se urmăreşte ca practicile compensatorii să fie mai competitive comparativ cu cele practicate de alte organizaţii. planuri de stimulare la nivel individual – folosite în recompensarea angajaţilor pentru atingerea sau depăşirea criteriilor de performanţă specifice. a.. 3. de sănătate.). planurile de recunoaştere – în care se folosesc diferite tipuri de recompense (bani. asigurare medicală – unele organizaţii pun accent pe programe de sănătate educaţionale preventive. Planuri de compensaţie stimulatoare 1. planuri de stimulare la nivelul grupurilor mici – pentru recompensarea muncii în echipă. profit. dreptul de a fii membru în. Tipuri de beneficii Beneficiile pot fi: • • obligatorii – cele care trebuie oferite prin lege (concediul anual).. pot fi folosite doar acolo unde performanţele pot fi măsurate şi au ca prim obiectiv creşterea performanţei individuale şi discriminarea în special la nivelul performanţelor de top. Beneficii = includ recompense financiare care nu sunt plătite direct în bani (asigurări de viaţă. anumite facilităţi... încurajarea performanţei la nivel individual.) şi recompense non-finaciare (loc de parcare. birou cu vedere. 4. 4. 2. 2.. în proiecte de grup sau în departamente. Exemple: 1. planuri de stimulare la nivelul grupurilor mari (organizaţie) – de obicei se urmăresc realizările globale (vânzări. 3.2.. mărfuri.). controlul costurilor compensaţiilor stabilite – compania îşi ajustează costurile totale în vederea atingerii obiectivelor – dacă sunt atinse. voluntare – cele oferite de către angajator (concediu anual adiţional. de grup sau în cadrul afacerii respective (acordarea de comisioane.. călătorii. iar dacă nu. MRU master POC Curs 10/2009 3 . dacă sunt depăşite primesc mai mult.)..).. s-ar putea ca anumite componente să nu fie plătite. plata în funcţie de produsele realizate).

. John. 7.). de pierdere a greutăţii..). 5. într-un interval orar disponibil. Wiley and Sons.J. concediul de maternitate sau paternitate. stagiul militar. 6. Australia. 4. programe de sănătate cu caracter preventiv (fitness. 9. Human resource management. reducerea stresului.. Stone. planuri legate de pensionarea angajaţilor. MRU master POC Curs 10/2009 4 . 8.3. concediul de boală. program flexibil de lucru – permite angajatului să-şi aleagă când începe şi când termină activitatea. concediu de disabilitate – pentru perioadele în care sunt indisponibili pentru un interval de timp în care nici nu primesc venituri. sărbători legale.. (2005). Ltd. concediu pentru îngrijirea bătrânilor.R. concediu pentru îngrijirea copilului. plata pentru orele nelucrate (concediul anul. programe de asistenţă pentru angajaţi – în care aceştia sunt ajutaţi să facă faţă problemelor personale care interferează cu activitatea profesională şi le afectează performanţa la locul de muncă. Referinţe bibliografice 1. 10. concediu de studii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful