SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2011 TINGKATAN 5 BAB OBJEKTIF

/ HASIL PEMBELAJARAN 1 1 PENGHASILAN SENI VISUAL X 1. ASAS SENI REKA 1.1 memahami proses, gubahan dan fungsi seni visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni. 1.2 menghasilkan hasil kerja seni berdasarkan idea dan proses. 2. SENI HALUS A) LUKISAN 2.1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus 2.2Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan 2.3Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran B) CATAN 2.4 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus 2.5 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan 2.6 Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran C) ARCA 2.7 Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui hasil karya 2.8 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan 2.9 Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran D) CETAKAN 2.10 Membuat karya seni secara kritis dan kreatif 2.11 Menjalankan aktiviti secara terancang 2.12 Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran MINGGU 2 3 4 Januari X X TARIKH 5

X

X

Februari X

X

X

BAB

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN 1 3. KOMUNIKASI VISUAL A) REKA BENTUK GRAFIK 3.1 Menggunakan pelbagai jenis Muka taip 3.2 Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai 3.3 Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur B) MULTIMEDIA 3.4 Menggunakan perisian komputer dalam pembelajaran grafik dan multimedia 3.5 Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai 3.6 Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur UJIAN 1

MINGGU 2 3 4 MAC

TARIKH 5

APRIL 4. REKA BENTUK X A) REKA BENTUK INDUSTRI 4.1 Memahami dan mengetahui keperluan semasa 4.2 Menyesuaikan reka bentuk mengikut cita rasa dan kehendak semasa / masa depan 4.3 Menyatakan secara berkesan tentang hasil kerja B) REKA BENTUK HIASAN DALAMAN 4.4 Memahami beberapa prinsip asas dalam hiasan dalaman 4.5 Mengetahui cara menyediakan pelan lantai, lukisan perspektif dan model 4.6 Membuat model dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai. C) REKA BENTUK LANDSKAP 4.7 Memahami elemen dalam lanskap dan persekitaran X X

X

X

4.8 Menggubah imej visual dalam bentuk 2D dan 3D 4.9 Membuat model dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai. BAB OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN 1 5. KRAF TRADISIONAL DAN DIMENSI BARU (PILIHAN) A) TEMBIKAR 5.2 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf 5.3 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. 5.4 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan B) ANYAMAN 5.5 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf 5.6 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. 5.7 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan MEI C) UKIRAN KAYU 5.5 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf X 5.6 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. 5.7 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN JUN D) TEKAT 5.8 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf 5.9 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. 5.10 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan E) BATIK 5.11 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf 5.12 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. 5.13 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan MINGGU 2 3 4 TARIKH 5 X

X

F) TENUNAN 5.14 Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam kraf 5.15 Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. 5.16 Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan BAB OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN 1 2 SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL 1. PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA 1.1Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme 1.2Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni Visual 1.3Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks sejarah 2. TOKOH 2.2 Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni Visual 2.3 Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks sejarah Minggu Ulangkaji menjawab soalan latih tubi melengkapkan kerja kursus dan folio X MINGGU 2 3 4 Julai TARIKH 5

X

X

Ogos X September

Oktober PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN deepavali

November

DISEDIAKAN OLEH: ISRIHAN BINTI MOHAMAD

CATATAN

cuti tahun baru cina 1-6/2/2011

selasa 15/2/2011 cuti maulidur rasul

CATATAN

cuti pertengahan penggal 12.3.2011 - 20.03.2011

Ujian 1 bermula 4/3/2011

CATATAN

2/5/2011 cuti hari buruh 17/11/2011 wesak day peperiksaan pertengahan tahun bermula 23/5/2011 sesi pagi

cuti pertangahan tahun 28.05.2011 - 12.06.2011 peperiksaan pertengahan tahun bermula 13/6/2011 sesi petang

CATATAN

cuti peristiwa 4/7/2011

percubaan PMR 8-16/8/2011 percubaan SPM 13-29/9/2011 cuti pertengahan penggal 27.08.2011 - 04.09.2011 PMR 3/10/2011 peperiksaan akhir tahun

bermula 10/10/2011 cuti akhir tahun bermula 19/11/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful