SUKATAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 4

Masa Sukatan Pelajaran Catatan

BAB 1 – PENYIASATAN SAINTIFIK
1. Menganalisis Kaedah Penyiasatan Saintifik (KPS)
• • •

Aras 1

Menerangkan kepentingan KPS. Mengenal pasti langkah dalam KPS. Menghuraikan setiap langkah dalam KPS.

Aras 2

Aras 3

2. Mensintesis Kaedah Penyiasatan Saintifik

Aras 1
  

Membuat inferens. Mengenal pasti pemboleh ubah. Membuat hipotesis. Mengawal pemboleh ubah. Merancang kaedah penyiasatan. Mengumpul data. Mentafsir data. Membuat kesimpulan. Menyediakan laporan eksperimen.

Aras 2
    

Aras 3

3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan KPS
• •

Mengenal pasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains. Mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintif. Mempraktikkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan KPS

Mengenal pasti zarah subatom. Mengitlakan bilangan proton dan elektron atom unsur yang berlainan. • Aras 1   Menerangkan prinsip penyusunan unsur dalam jadual berkala. Menerangkan nombor nukleon. Menerangkan maksud kumpulan dan kala. • • • Aras 1  Memerihalkan perkembangan idea tentang atom. Menghubungkaitkan bilangan proton. Aras 2  • Aras 3  2. bukan logam dan separuh logam. Mengaplikasikan idea tentang nombor proton dan nombor nukleon dalam unsur. Menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah jirim. • Aras 1   Menerangkan nombor proton. Menjelaskan dengan contoh maksud isotop. Mengenal pasti kedudukan logam. Memahami pengelasan unsur dalam jadual berkala. • Aras 2   • Aras 3  4. neutron dan elektron dengan nombor proton dan nombor nukleon sebarang unsur. Memahami struktur atom. • Aras 2  . Menghuraikan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.BAB 2 – JIRIM DAN BAHAN 1. • • Aras 1  Menerangkan teori kinetik jirim. Menganalisis perubahan keadaan jirim. Aras 2  Aras 3  3. Membanding dan membezakan zarah subatom.

• Aras 2    • Aras 3   7. Menyatakan contoh bahan yang terdiri daripada atom. • Aras 1   Membandingkan dan membezakan atom. Mencirikan bukan logam. Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizikalnya. • Aras 1   Mencirikan bahan tulen. Menghubungkaitkan sifat logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian. molekul dan ion. Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat didalamnya. Membandingkan dan membezakan bahan yang terdiri daripada atom. molekul dan ion berdasarkan sifat fizikalnya Menghubungkaitkan sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom. • Aras 1   Mencirikan logam. molekul dan ion dengan daya tarikan antara zarah di dalamnya. Menyenaraikan kegunaan bukan logam dalam kehidupan harian. Menghubungkaitkan sifat bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian. Menerangkan kaedah penulenan bahan. Menyenaraikan kegunaan logam dalam kehidupan harian. molekul dan ion. Menghubungkaitkan sifat bahan dengan kaedah • Aras 2  . • Aras 2   • Aras 3  6. Memahami logam dan bukan logam. 5.• Aras 3  Menerangkan kepentingan jadual berkala. Menghubungkaitkan sifat fizikal bahan dengan susunan dan tarikan zarah didalamnya. Menganalisis kaedah penulenan bahan dalam kehidupan harian.

Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan memberi manfaat kepada manusia.penulenan. Menerangkan neuron. Aras 2  • Aras 3  2. \mewajarkan kepentingan menggunakan akal fikiran dalam usaha memanfaatkan kepelbagaian sifat dan keadaan pelbagai bahan kurniaan Tuhan dalam alam. • Memerihalkan kehidupan manusia jika tiada kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam alam. • • Aras 1  Menerangkan maksud koordinasi badan. Mengenal pasti setiap jenis neuron dan fungsinya. Membandingkan dan membezakan jenis neuron. • Aras 2  Menjelaskan dengan contoh tindakan refleks. Mengenal pasti 2 sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi badan. 8. Memahami wujudnya koordinasi badan. Menganalisis koordinasi saraf. Aras 2    • Aras 3  3. Menerangkan efektor. Memahami sistem saraf manusia. Menerangkan kepentingan koordinasi badan. • Aras 3  Menjelaskan melalui contoh penggunaan kaedah penulenan dalam penghasilan bahan keperluan harian. • BAB 3 – KOORDINASI BADAN 1. Menerangkan fungsi bahagian dalam neuron. • • Aras 1  Menerangkan bahagian dalam sistem saraf manusia. • Aras 1   Menerankan reseptor. .

Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi minda. . • Aras 2  • Aras 3  6. Menerangkan kinestesis. Menerangkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin utama. Mengenal pasti kelenjar endokrin utama. Memahami koordinasi kimia dalam badan. • Aras 1   Menerangkan hormon dan kelenjar endokrin. Aras 3    kinestesis 4. Menyatakan fungsi bahagian utama otak manusia. Memahami otak manusia dan kerencamannya. Menerangkan maksud minda. Menerangkan tindakan terkawal. Menerangkan tindakan luar kawal. Menganalisis koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin. • Aras 2    • Aras 3  5. Membuat urutan lintasan yang dilalui oleh impuls dalam tindakan refleks. Menerangkan kepentingan dalam koordinasi badan. Meramalkan kesan daripada kecederaaan bahagian tertentu otak manusia. Menerangkan reseptor regang. • Aras 1     Mengenal pasti bahagian utama otak manusia.  • Menerangkan arka refleks. Meramalkan kesan ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan. Membandingkan dan membezakan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal.

Mewajarkan pentingnya mengelakkan diri daripada gejala ketagihan mengambil • Aras 2  • Aras 3  . • Aras 2  • Aras 3  7. Menjanakan idea langkah mencegah penyalahgunaan dadah. Mengenal pasti faktor yang mengakibatkan penyalahgunaan dadah. Menilai kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan. • • Aras 1  Menerangkan maksud dadah. kesihatan dan perlakuan. Aras 2   • Aras 3    8. Menyatakan kesan pengambilan minuman beralkohol terhadap kordinasi badan. Menerangkan penyalahgunaan dadah. Menilai kesan pengambilan minuman beralkohol terhadap koordinasi badan. • Aras 1  Menjelaskan dengan contoh minuman beralkohol. Mewajarkan pentingnya mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala penyalahgunaan dadah. Menjelaskan melalui contoh penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu ransangan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. kesihatan dan perlakuan.• Aras 1  Membandingkan dan membezakan koordinasi kimia dengan koordinasi saraf. Menerangkan kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Menyatakan kesan penyalahgunaan dadah terhadap kordinasi badan.

• • • Memerihalkan kehidupan manusia jika fungsi sistem saraf terjejas. Menghargai kepentingan sistem saraf dan sistem endokrin berfungsi dengan baik. Menghargai keharmonian dalam koordinasi badan. Memahami prinsip dan mekanisme pewarisan sifat. 10. keharmonian dalam • BAB 4 – KETURUNAN DAN VARIASI 1. Mengenal pasti sifat dominan dan sifat resesif pada manusia. Mewajarkan pentingnya koordinasi badan. Memerihalkan kehidupan manusia jika fungsi sistem endokrin terjejas. Menerangkan penentuan sifat oleh gen. Menerangkan mitosis. • Aras 2    • Aras 3  2. • Memerihalkan kehidupan manusia jika tiada keharmonian dalam koordinasi badan.minuman beralkohol. • Aras 1   Menerangkan maksud gen dominan dan resesif. • Aras 1   Menerangkan maksud gen dan kromosom. Meramalkan kehidupan manusia jika fungsi sistem saraf terjejas. • • Aras 2  Aras 3   . Menerangkan mekanisme pewarisan sifat. Menentukan nisbah hasil kacukan genetik. Menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis. Membandingkan dan membezakan mitosis dan meiosis. Menyatakan jenis pembahagian sel. 9. Memahami proses pembahagian sel. Menerangkan meiosis.

Menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan. Aras 2    • Aras 3  5. Memahami mutasi dalam kehidupan. Menyenaraikan contoh dan kesan mutasi. Menerangkan kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. Membandingkan dan membezakan kembar seiras dan tak seiras. Memahami penentuan seks anak dan kejadian kembar pada manusia. Menaksir kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. • • Aras 1  Menerangkan maksud mutasi. Menjelaskan dengan contoh jenis variasi.3. Mengenal pasti faktor yang menyebabkan mutasi. Menganalisis variasi di kalangan hidupan. • Aras 1  Menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang. Memahami kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. • Aras 2  • Aras 3  6. Menyenaraikan variasi pada kehidupan. • • Aras 1  Menerangkan maksud kromosom seks. Mengenalpasti jenis mutasi. Menerangkan kebaikan dan keburukan mutasi dalam kehidupan. Mengelaskan variasi sesuatu populasi kepada variasi • Aras 2   . Membandingkan dan membezakan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Menerangkan mekanisme penentuan seks anak. Aras 2   • Aras 3  4. • Aras 1    Menerangkan maksud variasi.

Menyedari penyelidikan genetik perlu dimanfaatkan untuk kebaikan manusia sejagat. • • • Aras 1  Memerihalkan penghasilan tenaga nuklear. Mengetahui Penghasilan tenaga nuklear dan kegunaannya. • Aras 3 . Memerihalkan proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. bahan radioaktif dalam • Aras 2  Menaksir kesan penggunaan bahan radioaktif dan tenaga nuklear terhadap hidupan.selanjar dan variasi tak selanjar. Menghuraikan kepentingan variasi. Membandingkan dan membezakan sinaran radioaktif. Menerangkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat. Menerangkan sinaran radioaktif. • BAB 5 – TENAGA NUKLEUR 1. Menerangkan proses pereputan radioaktif. Memahami bahan radioaktif. 7. Aras 2  Aras 3  3. • Aras 3   Mengenal pasti faktor yang menyebabkan variasi. Menilai kesan penggunaan bahan radioaktif dan tenaga nuklear terhadap kehidupan. • Aras 1   Menerangkan bahan radioaktif. • Menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik akan memudaratkan kehidupan manusia sejagat. • Aras 1  Menerangkan kegunaan kehidupan harian. Menyatakan penggunaan tenaga nuklear. • • Aras 2  Aras 3  2.

4. • Aras 2  • Aras 3  3. Mengagumi keagungan Tuhan mencipta zarah unsur radioaktif yang digunakan untuk menghasilkan tenaga yang banyak. • Aras 1    Menerangkan perubahan haba dalam tindak balas kimia. Mengenal pasti tindak balas endotermik. Memahami perubahan kimia dan perubahan fizik. • Aras 2  • Aras 3   2. Memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian. • Aras 1 . Menjelaskan melalui contoh perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas kimia dalam industri. Menghubungkaitkan perubahan suhu sekeliling bahan tindak balas dalam tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Mensintesiskan siri kereaktifan. Memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian. • Aras 1   Menerangkan maksud perubahan kimia. Membandingkan dan membezakan perubahan kimia dan perubahan fizik. • BAB 6 – TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA 1. Mewajarkan kepentingan menggunakan akal fikiran dalam usaha memanfaatkan penggunaan unsur radioaktif untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Menerangkan maksud perubahan fizik. Menganalisis perubahan haba dalam tindak balas kimia. • Memerihalkan keupayaan manusia meneroka dan menyelidik tenaga yang tersimpan dalam nukleus bahan radioaktif. Mewajarkan kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan sempurna. Mengenal pasti tindak balas eksotermik.

• Aras 1  Menerangkan penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Memahami elektrolisis. Aras 2  • Aras 3  5. Aras 2  • Aras 3   4. Mengenal pasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen. • • Aras 1  Menyatakan maksud elektrolisis. Menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya. Menjelaskan dengan contoh proses pengekstrakan logam daripada bijihnya dengan menggunakan karbon.   • Memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan air. Membandingkan dan membezakan kecergasan tindak balas logam. Mengaplikasikan siri kereaktifan logam. Menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis • • Aras 2  Aras 3  . Memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan asid. Menyatakan pelbagai jenis sel dan kegunaannya. Memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan oksigen. 6. Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. • • Aras 1  Menerangkan kepentingan siri kereaktifan logam. Menerangkan proses elektrolisis menggunakan elektrod karbon. suatu elektrolit Aras 2  • Aras 3  Menerangkan penggunaan elektrolisis dalam industri.

Mengenal pasti bahagian dalam gambar rajah sinar bagi cahaya yang melalui kanta cembung dan sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Menghubungkaitkan kesan cahaya ke atas bahan kimia dengan cara penyimpanan bahan kimia berkenaan. Mencirikan imej yang dibentuk oleh kanta cekung. WARNA DAN PENGLIHATAN 1. Menerangkan peranan cahaya dalam menghasilkan tindak balas kimia. • Aras 1  Mengenal pasti tindak balas kimia yang memerlukan tenaga cahaya. Membandingkan dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung. Memerihalkan penggunaan sumber tenaga tanpa mencemarkan alam sekitar. Menghargai kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia. • Aras 2  • Aras 3  8. Mensintesis pembentukan imej. • Aras 2     • Aras 3  . • BAB 7 – CAHAYA. 7.sel. Mencirikan imej yang dibentuk oleh kanta cembung. Memahami tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya. Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan panjang fokus kanta cembung. • • Memerihalkan penggunaan sumber tenaga secara berhemat. Melukis gambar rajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Melukis gambar rajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cembung. • Aras 1    Mencirikan imej yang dibentuk oleh cermin satah. Memerihalkan kepentingan memanfaatkan tindak balas kimia dalam penghasilan tenaga.

Menerangkan fungsi bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej. Menghuraikan proses penyerakan cahaya. • • • Aras 1  Mengenal pasti warna primer dan warna sekunder. • Aras 2  • Aras 3  3. Aras 2  Aras 3  4. Mensintesis pembentukan imej oleh mata dan alatan optik. Menganalisis penyerakan cahaya. Membandingkan dan membezakan mata dengan alatan optik yang sesuai daripada segi pemfokusan dan pengawalan amaun cahaya. Menghuraikan proses penyebaran cahaya. • Aras 1   Mengenal pasti bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej. Menganalisis penambahan dan penolakan cahaya berwarna. Mengawal pemboleh ubah dalam kajian menentukan panjang fokus kanta cembung. Aras 2  Aras 3 . • • • Aras 1  Menyatakan maksud penyerakan cahaya. Menganalisis penyebaran cahaya. Aras 2  Aras 3  5. Menjelaskan melalui contoh penyerakan cahaya dalam fenomena alam. 2. • • • Aras 1  Menyatakan maksud penyebaran cahaya. Menerangkan penghasilan warna sekunder. Menganalogikan struktur dan fungsi bahagian mata dengan alatan optik yang sesuai dalam pembentukan imej. Menjelaskan melalui contoh penyebaran cahaya dalam fenomena alam.

Menganalisis pencampuran pigmen. Menilai kepentingan warna dalam kehidupan harian. • Aras 2  • Aras 3  9. Menerangkan fungsi sel rod dan sel kon pada mata dalam penglihatan objek berwarna. • Aras 1   Menerangkan maksud pigmen. Menghubungkaitkan prinsip penolakan cahaya berwarna dengan penglihatan objek berwarna. Mengaplikasikan prinsip penolakan cahaya berwarna dalam penglihatan objek berwarna. Menjelaskan dengan contoh penglihatan objek berwarna dalam cahaya putih. Menghargai penciptaan pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia. Menyenaraikan penggunaan pigmen. . • Aras 2   • Aras 3   7. Menjelaskan dengan contoh penglihatan objek berwarna dalam cahaya berwarna. • Aras 1  Menerangkan penggunaan warna dalam kehidupan harian. 6. Menjelaskan melalui contoh tindakan cahaya terhadap pigmen. • Aras 1  Menerangkan prinsip penolakan cahaya berwarna oleh objek. Membandingkan dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna. Menerangkan dengan contoh kepentingan warna kepada kehidupan. Membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen. Mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan harian. Menghuraikan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna. • Aras 2   • Aras 3  8.

• Aras 2  • Aras 3 . Menghubungkaitkan perubahan sifat logam yang dijadikan aloi dengan susunan zarahnya. Menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalam kehidupan harian. Menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan. • Aras 2   • Aras 3   3. Memahami penggunaan ammonia dalam industri. Memberikan contoh aloi. • Aras 1  Menyenaraikan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. Menghubungkaitkan ammonia dengan pembuatan baja urea dalam industri.• Menghubungkaitkan penciptaan pelbagai alatan optik dengan manfaat yang diperoleh manusia untuk kesejahteraan hidup. BAB 8 – BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN 1. • Aras 1   Mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran. • Aras 1     Menyatakan maksud aloi. Menerangkan proses penghasilan baja ammonia. Menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri.Menganalisis kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar. Mengenal pasti faktor yang memberi kesan terhadap penghasilan ammonia. Memerihalkan kepentingan aloi dalam industri. Menerangkan penghasilan ammonia secara industri. Menerangkan pengaloian boleh mengubah sifat logam. Menerangkan aloi superkonduktor. Memahami sifat aloi dan penggunaannya. • Aras 2   • Aras 3  2.

• . 4. Memerihalkan pentingnya manusia mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mengawal pembuangan bahan sisa industri. Menjelaskan melalui contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri untuk menghindar pencemaran. Menyedari keperluan memelihara dan memulihkan alam sekitar daripada dicemari bahan sisa industri demi kesejahteraan kehidupan manusia. • Memerihalkan kehidupan manusia dalam alam sekitar yang telah dicemari oleh bahan sisa industri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful