Echilibru chimic.

Principiul lui Le Châtelier
Principiul lucrării: Principiul Le Châtelier: Dacă asupra unui sistem aflat în echilibru chimic se exercită o acţiune din exterior, echilibrul se deplasează în sensul diminuării sau anulării acţiunii exercitate. Factorii care influenţează deplasarea echilibrului chimic sunt: - variaţia concentraţiei reactanţilor sau a produşilor de reacţie din amestecul aflat în echilibru; creşterea concentraţiei reactanţilor deplasează echilibrul chimic în direcţia formării produşilor de reacţie, în timp ce creşterea concentraţiei produşilor de reacţie deplasează echilibrul chimic în direcţia produşilor iniţiali. - variaţia temperaturii în funcţie de caracterul exoterm sau endoterm al celor două reacţii (reacţia directă şi reacţia inversă); creşterea temperaturii va deplasa echilibrul chimic în sensul favorizării reacţiei endoterme (-Q), iar micşorarea temperaturii va deplasa echilibrul chimic în sensul favorizării reacţiei exoterme (+Q). - variaţia presiunii, în cazul echilibrelor care implică substanţe gazoase şi în care are loc variaţia numărului de moli de gaz; creşterea presiunii va deplasa echilibrul chimic în direcţia în care se află mai puţini moli de gaz, iar micşorarea presiunii deplasează echilibrul chimic în direcţia în care se află mai mulţi moli de gaz. Starea de echilibru se stabileşte când vitezele cu care se desfăşoară cele două reacţii opuse şi simultane sunt egale. Pentru reacţia chimică reversibilă de forma: ν ∑νi Ai ∑ ' A'i
i= 1

k1 k2

i= 1

(1) (2)

Viteza reacţiei directe este:
v1 = k1 ∏C νii A
i =1
n

n

Viteza reacţiei inverse este:
v 2 = k 2 ∏C ν ii A
i =1

(3)
n ′

la echilibru v1 = v2, deci

k1 ∏C νii ,ech = k 2 ∏C νii′,ech A A
i =1 i =1

n

(4)

rezultă:

C ν i′′ k1 ∏ Ai ,ech Kc = = i =1 n k2 ∏CνAii ,ech
i =1

n

(5)

unde: k1 şi k2 reprezintă constanta de viteză pentru reacţia molară a reactantului (Ai) şi produsului de reacţie (A’i); Kc, constanta de echilibru a reacţiei exprimată în unităţi de concentraţii molare. Pentru reacţiile chimice care decurg în soluţii lichide există următoarele relaţii de legătură între valorile constantei de echilibru exprimate prin activităţi termodinamice, K, prin număr de moli Kn, prin fracţii molare Kx şi prin concentraţii molare Kc: K = Kx = Kn∙n∆ν

 = kc 

S-a notat cu n, numărul total de moli la echilibru, V, volumul total al soluţiei, ∆ ν = Σ ν ’i - ν i Scopul lucrării: în această lucrare se studiază influenţa concentraţiei asupra echilibrului chimic, efectuând următoarea reacţie, care decurge în soluţie: FeCl3 galben roscat
+ 3 NH4SCN

V  n

∆ν

(6)

Fe(SCN)3 rosu intens

+

3 NH4Cl

incolor

incolor ( 7)

Aparatură şi substanţe:

În ce sens se deplasează echilibrul chimic al reacţiei dacă: 0.în eprubeta 4 se introduc câteva picături de soluţie de NH4Cl şi se procedează la fel.soluţia obţinută se toarnă în volume egale (10 mL) în patru eprubete. să se determine: a) constanta de echilibru Kc.5H2(g) → NH3(g) + 45. se notează temperatura T a soluţiei. conform principiului lui Le Chatelier.Aparatură: pahar Berzelius. Pentru reacţiile 2 CO 2 ( g ) ⇔ 2CO ( g ) + O 2 ( g ) CO 2 ( g ) + H 2 ( g ) ⇔ CO ( g ) + H 2 O( l ) şi . . cunoscând: concentraţiile iniţiale ale 0 0 reactanţilor C FeCl 3 = C NH 4 SCN = 0. se procedează la fel ca în primul caz.eprubeta 1 se păstrează ca etalon de comparaţie. la t = 1500C: A2B4 → 2AB2 Dacă la echilibru s-au găsit 4 molL-1 AB2. termometru Substanţe: soluţii de clorură ferică (FeCl3). Culoare iniţială Se adaugă în exces FeCl3 NH4SCN NH4Cl Culoare finală Sensul de deplasare al echilibrului chimic 1 2 3 4 Să se discute deplasarea echilibrului chimic pentru cele 3 cazuri studiate. . Se agită conţinutul eprubetei şi se notează observaţia referitoare la modificarea intensităţii culorii în comparaţie cu eprubeta etalon. Calcule şi rezultate: Se completează tabelul următor: Nr. pipete.0005 mol Fe(SCN)3.05 mol / L. pe baza bilanţului material. eprubete. sulfocianură de amoniu (NH4SCN). nech Concentraţii molare la echilibru. la care se adaugă câte 0. iar iniţial s-au luat în lucru 3 molL-1 A2B2.într-un pahar Berzelius se introduc 39 mL apă distilată măsuraţi cu un cilindru gradat. . clorură de amoniu (NH4Cl) solidă Modul de lucru: . cilindru gradat.în eprubeta 2 se introduc 4. no Moli consumati Moli la echilibru. notându-se variaţia de culoare observată. Se completează schema de bilanţ material: Concentraţie Moli iniţiali.95 KJ a) creşte presiunea totală a echilibrului b) scade temperatura sistemului c) creşte concentraţia N2 d) creşte concentraţia NH3 e) creşte concentraţia N2 şi NH3 2.5 mL soluţie de FeCl3 şi NH4SCN măsurate cu o pipetă gradată. Să se calculeze compoziţia de echilibru. şi ştiind că la echilibru în cei 40 mL soluţie (rezultată prin amestecarea reactanţilor cu apa) se formează 0.5N2(g) + 1.în eprubeta 3 introduc câte 4÷5 picături soluţie NH4SCN şi un vârf de spatulă NH4Cl. cech FeCl3 NH4SCN FeSCN NH4Cl -Se calculează constanta de echilibru Kc : -Se calculează entalpia liberă de reacţie ∆ G cu relaţia: ∆ G = . . . R= 0.5 picături soluţie de FeCl3. b) valoarea lui Kp corespunzător.R T ln K (8) Probleme 1.082 atmLK-1 3. Se consideră reacţia în fază gazoasă.

În reactia de esterificare catalizată dintre acidul acetic şi etanol constanta de echilibru Kc= 4 la t=250C. KC şi Kx. 1 mol ester. b) 1 mol acid. Interpretati rezultatele prin principiul lui Le Chatelier. b) să se calculeze Kp în mm Hg. Pentru reacţia SO2 (g) + ½ O2 (g) ⇔ SO3 (g). Pentru reacţia A + B ⇔ 2C + D s-a lucrat cu un amestec echimolecular de A şi B (2 mol/L din fiecare reactant). c) 1 mol acid. 2 moli de apa. 5.Să se arate: a) cum influenţează creşterea concentraţiei fiecărui component al reacţiei. 6. Ştiind că se consumă 50% din fiecare reactant. Ce cantităţi de ester se vor forma în amestecul final dacă se porneşte de la urmatoarele amestecuri: a) 1 mol acid si 2 moli alcool. b) cum influenţează creşterea presiunii echilibrului chimic. 2 moli de alcool. constanta Kp = 85 atm-1/2. 4. să se calculeze constantele Kc şi Kp. CH 3COOH + C 2 H 5OH ⇔ CH 3COOC 2 H 5 + H 2O . dacă la echilibru există o presiune de 2 atm. . c) să se calculeze Kc la 5000C. 2 moli alcool. Se cere: a) scrierea expresiilor lui KP. la temperatura de 5000C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful