You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 6-7-2020

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074


Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Cały Kościół Katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Nic nie wie-
dzielibyśmy o tej tajemnicy naszej wiary, gdyby nam nie została przedstawiona. To sam Pan
Jezus po przyjściu na świat pouczył nas kim jest Bóg Ojciec, kim jest On sam i kim jest Duch KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Święty - jeden Bóg w trzech Osobach Boskich. ks. Andrzej Maślejak
Każdy z nas wierzy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jednak różnimy się między sobą proboszcz
jakością wiary. Są katolicy, w których światło wiary ledwo się pali. Są ci którzy zachowują Ks. Robert Wojsław
przykazania, ale boją się poświecenia i zaangażowania. Są wreszcie ci, którzy promieniują wikariusz
swoją wiarą, dzięki temu, że zaufali całkowicie Bogu i bezinteresownie Mu służą. Tacy ludzie Ks. Siarhei Anhur
to świadkowie wiary. wikariusz
W obecnym czasie pandemii koronowirusa wiara nasza została poddana próbie. Wszyscy
przeżywamy jakiś tajemniczy lęk. Zaczynamy się bać dzisiejszego świata. Zaczynamy się bać
dzisiejszych naukowców i ich eksperymentów. Są bardzo mądrzy, ale po co nam ta ich mą- SIOSTRY MISJONARKI
drość, jeśli będzie służyła manipulacji i zniszczeniu człowieka. CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Carver Alan Ames, autor znanych książek "Oczami Jezusa" i "Niebo Przemówiło", napisał,
POLONII ZAGRANICZNEJ
że kiedy nauka i rozum wykorzystywane są w niewłaściwy sposób, to przyczyniają się tylko s. Aleksandra Antonik
do pomnożenia grzechu. A w życiu wiary chodzi o to, aby człowiek zaakceptował kto go przełożona
stworzył, kim jest i po co został stworzony. Jeśli zaakceptujemy Jezusa jako swojego Mistrza s. Małgorzata Polańska
i Pana, to Jezus pomoże nam pokonać zło, które nas atakuje. Musimy jedno zrozumieć: Je-
zus na krzyżu został obciążony wszystkimi grzechami, ale się nie poddał, mimo, że wiedział NIEDZIELNE MSZE ŚW.
jak nisko może upaść człowiek i cała ludzkość. Nie poddał się, bo nas kocha, bo przyszedł,
aby nas uratować. Kto uwierzy i zaakceptuje Jego miłość, odnajdzie drogę do domu Ojca, sobota - 4:00pm
pozna swoją przyszłość i zrozumie, że droga do Boga opiera się tylko na miłości, przebacze- Saturday - 5:30pm
niu i wynagrodzeniu za grzechy. in English
Przeżywając obecny kryzys ludzie zastanawiają się i pytają: Czy będzie lepiej po pan- niedziela - 8:00, 9:30,
demii? Wielu twierdzi, że nie będzie. Dlaczego? Bo jeśli ci co rządzą tym światem dojdą do 11:15 (z udziałem dzieci),
wniosku, że się nie opłaca by ludzie żyli na co dzień zasadami wiary, to będą ją niszczyć i 1:00, 7:00
będzie gorzej. (z udziałem młodzieży)
Depozytariuszem wiary jest nasz Kościół Katolicki. Zobaczmy, jak on jest dzisiaj niszczony
od zewnątrz i od wewnątrz, jak jest słaby. Szatanowi bardzo zależy, aby zniszczyć Kościół, bo Codzienne Msze Św.
wtedy przez swoje sługi będzie panował nad światem i poprowadzi ludzkość ku zagładzie. od poniedziałku do soboty
Jak to dobrze, że mamy obietnicę samego Jezusa, iż bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła.
Nie zwyciężą, ale musimy opowiedzieć się za Jezusem.
o 9:00am;
od poniedziałku do piątku
Czy będzie lepiej? Moi drodzy parafianie i przyjaciele? W obecnym czasie każdy z was o 7:00pm
musi sobie na to pytanie osobiście odpowiedzieć. Wiara mówi nam o jednym - jeśli się na-
wrócimy, jeśli będziemy dążyć do świętości, to Bóg da nam wszystko co potrzebujemy, da
nam Jego miłość i Jego świętość, które staną się źródłem naszego pokoju i szczęścia. Na Biuro Parafialne czynne:
świecie może nie być lepiej, ale jak w naszej duszy będzie mieszkał Bóg, to na pewno będzie- od poniedziałku do piątku
my się czuć lepiej. W dzisiejszą uroczystość oddajmy cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 10:00am -12:00pm
słowami psalmu 95: "Pan jest Bogiem wielkim, wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W 1:00pm - 5:00pm
Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą. Jego własnością jest morze, które sam w soboty
stworzył i ziemia, którą uczyniły Jego ręce. Przyjdźcie uwielbiajmy Go padając na twarze, 10:00am - 2:00pm
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albo-
wiem On jest naszym Bogiem, a my Jego ludem". Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

7:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Emilii Roland


w dniu urodzin
NIEDZIELA - 7 CZERWCA 7:00 +Eugeniusz Ślinko
8:00 - O Boże bł. dla Mieczysława Basak w 95 urodziny 7:00 +Rozalia Piech
9:30 - O Boże bł. dla ks. Roberta z ok. Imienin
SOBOTA - 13 CZERWCA
11:15 +Za zmarłych z rodzin: Kielar, Strzepka, Jucha,
Szczyrek, Bartnik i Bieniasz oraz dziękczynna za dar 9:00 +Marianna Hanek (25)
zdrowia dla rodziny 9:00 - O Boże bł. dla Ambrożego Pietrasik z ok. uro-
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Renaty i Piotra z ok. dzin
15 rocz. ślubu 4:00 +Anna, Antoni, Tadeusz Kania
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca 5:30 +Maria Pior (1 rocz. śmierci)
1:00 - O potrzebne łaski dla rodziny
NIEDZIELA - 14 CZERWCA
1:00 - O Boże bł. z ok. urodzin dla Tomka
1:00 +Paulina Wilżak 8:00 +Marianna Hanek (26)
1:00 +Helena i Władysław Lachowicz 9:30 +z rodzin Ostenda i Sulikowskich
1:00 +Rozalia Badowska - od rodziny Stolarczyk 11:15 +Elżbieta, Michał Sacha
1:00 +Jan Kosakowski (7 rocz. śmierci) 1:00 - O Boże bł. dla Graduantów
1:00 +Danuta Siwik, Helena Rozenberg, Nikodem 1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Teresy i Edmunda
Kurec, Helena Prokopowicz Latawiec z ok. 50-lecia małżeństwa
1:00 +Franciszek, Stanisław, Jan, Eugeniusz Chacińscy 1:00 - O zdrowie i Bożą opiekę dla Rory i Martyny z
- od Jerzego Sokołowskiego ok. urodzin
1:00 +Emilia Trojanowska, Jan, Krystian Trojanowscy 1:00 - O potrzebne łaski dla Rodziny
1:00 +Emilia Pietrkiewicz 1:00 - W intencji Renaty i Mariana z ok. 25 lecia mał.
7:00 +Marianna Hanek (19) 1:00 +Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabatów
7:00 +Jan i Janina Powierż, Elżbieta Groszek i Włady- 1:00 +Rozalia Badowska-Dolores Golaszewski z rodz.
sław Nasiłowski 1:00 +Helena i Władysław Lachowicz
PONIEDZIAŁEK - 8 CZERWCA 7:00 - Za Parafian

9:00 - Dziękczynna za otrzymane łaski i o dalszą opiekę


MB Częstochowskiej POSŁUGA W KOŚCIELE
9:00 +Nachama Kopley
LEKTORZY
7:00 +Marianna Hanek (20)
Sobota/Niedziela 6 - 14
WTOREK 9 CZERWCA
4:00 - A. Marchel
9:00 - O Boże bł. dla Joziah z ok. 1 urodzin 5:30 - W. Występek
8:00 - A. Jachulski, I. Jędrzejczak
9:00 +Ryszard Przygoda 9:30 - B. Zywalewska, A. Bryczkowska, S. Dobrzyński
7:00 +Marianna Hanek (21) 11:15 - S. Ledzinska
ŚRODA 10 CZERWCA 1:00 - J. Gmurowska, K. Grzesiak, M. Grot
7:00 - J. A. Wróbel
9:00 - Za Parafian
KOLEKTORZY
9:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla s. Małgorzaty z ok.
Imienin Sobota/Niedziela 6 - 14
7:00 +Marianna Hanek (22) 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - G. Mikłoajczyk, I. Szklarski
CZWARTEK - 11 CZERWCA 9:30 - A. Bieciuk, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
9:00 +Za zmarłych rodziców i Jadwigę, Alojzego Woj- 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
ciech i Teresę, Józefa Urban 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
9:00 +Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 +Marianna Hanek (23)
Serdecznie dziękujemy parafianom
PIĄTEK - 12 CZERWCA za przesłanie donacji na parafię
przez pocztę oraz
9:00 +Marianna Hanek (24) za donacje złożone w czasie
7:00 - O Boże bł. i zdrowie dla Jana Pietrasik nawiedzenia kościoła w ostatnią
7:00 - O bł. i dary Ducha Św. dla Grupy Modlitewnej niedzielę w tygodniu.
7:00 - O Boże bł. dla rodziny Bienkowski
7:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Kazimiery Ruchała w Bóg zapłać za troskę o Kościół
dniu urodzin
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA CZERWIEC 20’


Intencja ewangelizacyjna: Droga serca.
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi ży-
W miesiącu czerwcu, cia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.
poświęconym Sercu Pana Jezusa,
zapraszamy na różaniec o godz. 6:30pm
i litanię do Najświętszego Serca Jezusa
od poniedziałku do piątku. Myśli z książki "Niebo Przemówiło"
Carver Alan Ames
Wszystko co Bóg przekazuje ludzkości dawane jest w
Ogłoszenia miłości. Ludzie muszą to przyjąć, a następnie korzysta-
1. Z powodu pandemii koronowirusa Kościół ma być wy- jąc z Bożych darów postępować z miłością. Często dzie-
pełniony tylko w 25 procentach. W naszym kościele w je się tak, że czytają i wydaje im się, że rozumieją, a
niedziele na Mszy św. powinno uczestniczyć około 200 następnie nie robią nic lub robią tylko niewiele z tego o
osób. Do uczestniczenia we Mszy św. udostępniona jest co Bóg prosi.
również sala parafialna. Na przestrzeni dziejów ludzie otrzymywali od Boga
Porządek Mszy św. na weekend: w sobotę o 4:00 pm, wskazówki jak żyć, ale często nie słuchali, a wyniki te-
o 5:30 po angielsku, w niedzielę o 8:00 rano, 9:30, 11:15, go wszyscy mogą zobaczyć. Ból, cierpienie i grzech są
1:00 i 7:00 wieczorem. Najbardziej zapełnione Msze sw. powszechne w świecie, a przecież zamiast ich powinny
są o 9:30 i 11:15. Kto może przyjść na mszę św. o 4:00 po królować miłość, pokój i nadzieja. Ludzie musza słu-
południu w sobotę, o 8:00 rano w niedzielę albo o 7:00
wieczorem, to serdecznie zapraszamy, bo wtedy jest mniej
chać Boga, swojego Ojca Niebieskiego, słuchać rad,
ludzi. Dla bezpieczeństwa trzeba zachować odległość od które im daje. Jeśli tak zrobią, życie będzie dobre, gdyż
następnych osób. Rodziny mogą siedzieć razem. do tego zostało stworzone.
W dzień powszedni Msze św. są rano o 9:00 i wie- Boże słowa, Boże rady i Boża pomoc są dla wszyst-
czorem o 7:00. kich ludzi, gdyż przesłanie dla każdego człowieka jest
2. W niedzielę będą pomagać w zajmowaniu miejsc w takie samo - należy kochać Boga bardziej niż wszyst-
kościele przedstawiciele Rady Parafialnej i Marszałkowie. kich, a także kochać siebie wzajemnie tak jak Bóg ko-
Ławki po każdej Mszy św. będą dezynfekowane. chał nas przez swojego Syna Jezusa. To bardzo ważna
3. Msze św. o 9:30 i 11:15 będą transmitowane live- wskazówka, a jednak dla wielu pozostaje ukryta za
stream. chmura pychy i egoizmu.
4. Przystępowanie do Komunii św. - proszę, aby przy ba- Jeszcze raz powtarzam moim dzieciom na ziemi, aby
laskach były tylko 3 osoby, by zachować odległość między postępowały wedle słów miłości i prowadziły dobre,
sobą. Komunia św. będzie udzielana przy balaskach i w szczęśliwe oraz spełnione życie.
kaplicy św. Maksymiliana. Jeszcze raz powtarzam moim dzieciom na ziemi, ze
5. Jeśli będzie większa ilość osób, do uczestnictwa we je kocham i chcę, aby były ze Mną zawsze.
Mszy św. będzie również dostępna sala parafialna.
Jeszcze raz powtarzam moim dzieciom na ziemi, aby
6. Składka na Mszy św. nie może być zbierana przez po-
dawanie koszyczka z rąk do rąk. Proszę składać donacje
słuchały Ojca, który je stworzył i który wie, co jest dla
na kościół do przygotowanych skrzynek w kościele, w ko- nich najlepsze.
rytarzu przy kaplicy św. Maksymiliana i w lobby. Serdecz- Pod krzyżem stała nie tylko Matka Boża, stała tam
nie dziękujemy za ofiary złożone na kościół. cała ludzkość i kiedy Jezus oddał życie, Jego miłość
spoczęła na całej ludzkości. Pod krzyżem płakała nie
tylko Matka Boża, całe niebo cierpiało wraz z Jezusem.
Pod krzyżem zostały zmyte grzechy nie tylko tego po-
NABOŻEŃTWO FATIMSKIE
kolenia, ale grzechy wszystkich pokoleń. Pod krzyżem
W sobotę, 13 czerwca zapraszamy na jest teraz niewielu chętnych do pokuty i proszenia o
nabożeństwo fatimskie. Msza święta o godz. przebaczenie. Pod krzyżem muszą stanąć teraz wszy-
9:00 rano, a po Mszy Św. nabożeństwo fa- scy, aby uczestniczyć w Bożym miłosierdziu. Pod krzy-
timskie. żem muszą teraz wszyscy szukać ochrony w postaci
boskiej miłości Chrystusa".

ŻYCZENIA IMIENINOWE
W dzisiejszą niedzielę, 7 czerwca
swoje imieniny obchodzi ks. Robert
Wojsław SCh. Życzymy Księdzu błogo-
sławieństwa Bożego, opieki Matki Bo-
żej oraz zdrowia na każdy dzień
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ŻYCZENIA IMIENINOWE MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPIĄCYCH
W środę, 10 czerwca swoje imieniny ob-
chodzić będzie s. Małgorzata Polańska. Ży- Irena, Antoni Popławski, Józef Wasi-
czymy Siostrze błogosławieństwa Bożego, lewski, Anna Celińska, Maria Rożek,
opieki Matki Bożej oraz darów Ducha Świę- Eleonora, Teresa Szymański, Anna
tego w realizacji powołania. Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Rożek, Barbara W, Marek
N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Sta-
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA nisława Mandziuk, Morgan Czerwiń-
W czwartek 11 czerwca po ski, Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław
Mszy św. o godz. 7:00 pm wyru- Basak, Dorota Kuniec, Roma Muszyńska, Izabella, Maria,
Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
szy procesja do czterech ołtarzy.
Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska,
Prosimy o przygotowanie ołtarzy
Siery, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla Babbie, Ma-
następujące grupy: rian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran
I ołtarz – Dunajec, Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Adam Tobiasz; Da-
II ołtarz – Harcerze, nuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta,
III ołtarz – Rycerze Kolumba, Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski, Witold Bąk, Tade-
IV ołtarz - Grupa Modlitewna i usz, Barbara Schmyd, Anna Szauruszewicz, Halina Ol-
Wojownicy Maryi. szewska
Prosimy przedstawicieli organizacji o przyjście w stro- Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
jach galowych. nazwisk bliskich chorych i cierpiących.

Modlitwa zanurzenia
DZIEŃ OJCA w Przenajdroższej Krwi Chrystusa
21 czerwca obchodzić bę- na zakończenie dnia
dziemy Dzień Ojca. W tym Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi ten koń-
dniu będziemy pamiętać i mo- czący się dzień. Zanurzam ludzi, których spotkałem: bło-
dlić się za naszych ojców, za- gosław tym, którzy myśleli, albo mówili o mnie dobrze,
równo żyjących jak i zmarłych. którzy wyświadczyli mi dobro. Błogosław także tym, któ-
Imiona ojców prosimy wypisać rzy wyrażali się o mnie źle - niech ich myśli i słowa mnie
na specjalnych kopertkach które dołączone są do rocz- nie dotykają, ale im też nie szkodzą. Jeśli mieli racje -
nego zestawu kopert niedzielnych oraz wystawione przepraszam, jeśli nie mieli - wybaczam. Popełnione wo-
przy biuletynach. bec mnie zło obróć w dobro - ich i moje.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje,
które dziś zaistniały, wszystkie sprawy, które załatwiłem,
RÓŻANIEC DLA MĘŻCZYZN rozmowy, które przeprowadziłem. Zanurzam wszystko, co
Dzisiaj, w pierwszą niedzielę zrobiłem, co było dobrze - pobłogosław, co było źle - w
miesiąca, 7 czerwca zapraszamy swoim miłosierdziu napraw. Proszę, aby Twoja Krew prze-
szczególnie mężczyzn na różaniec nikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli
do kaplicy św. Maksymiliana uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech
Kolbe po Mszy o 9:30. Inicja- zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
torzy różańca jako Wojownicy
Cały dzień składam Bogu Ojcu przez wstawiennictwo
Maryi przez swoją modlitwę będą
Maryi, zawierzając jej moja przeszłość, przyszłość i teraź-
wymadlać wiele łask dla swoich rodzin i parafii.
niejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Proszę Cię, Je-
zu, o dobrą spokojną noc dla mnie i moich bliskich oraz o
dobrą śmierć dla tych, którzy dzisiaj przejdą do wieczno-
GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH ści. Amen.
Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem na-
szych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status spo- UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
łeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci SERCA PANA JEZUSA
osoba pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem
jest nam łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy W piątek, 19 czerwca będziemy ob-
silniejsi i wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary chodzić Uroczystość Najświętszego Ser-
tryb życia. Jesteśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie ca Jezusowego. Z inicjatywy papieskiej
zmieni się na lepsze. jest to także dzień modlitw o świętość
kapłanów. Ze względu na rangę uroczy-
Wtorek, 7:00pm w sali pod plebanią.
stości w ten piątek, nie obowiązuje po-
Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się kutna praktyka wstrzemięźliwości od
na aspekcie duchowym, psychologicznym i medycz- pokarmów mięsnych.
nym.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Zastępca: Marek Bieciuk i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Maria Szaflarska
Barbara Fiśkiewicz, ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Joanna Przybylska,
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Wojciech Orlik, sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Paweł Rakowiecki, Zespół Młodzieżowy „Credo”
Mateusz Wasiołek, Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Zbigniew Ziarnowski, Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Daniel Myzia Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
FILMY Z NASZEJ PARAFII NA INTERNECIE
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Wszystkie najnowsze filmy video z naszej parafii można
oglądać na stronie Youtube. Wystarczy wejść na YouTube
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
i wpisać Częstochowa - Michigan - USA albo Jozef Le- czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
dzinski - video Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Kontakt: Kordynator
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przedszkole parafialne Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
ANGEL’S CORNER CENTER
Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
stanu Michigen.
Sala Jana Pawła II
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like