1 Kurt Klynen

O
p

s
t
a
p

m
e
t

d
e


i
P
o
d
Stadsverkenning
Wat? 3
Waarom? 4
Hoe? 5
Spelend leren 5
Integratie 6
Werken aan ICT-eindtermen 7
iPod Touch 9
Hardware 9
Randapparatuur 10
Software - Leerkrachtentools 11
Aan de slag! 13
Voorbereiding 13
Tijdens de leerwandeling 14
Terug in de klas 15
20 Apps voor onderweg 16
Nuttige info 17
Tips en trucs 17
Handleidingen 20
Video-oefeningen 20
Voorbeeld 20
Links 20
Ter info 20
Bronnen 20
Checklist 21
2 Kurt Klynen
Inhoudstafel
Wat?
Ik geef les, dus jij leert ... of toch niet? De tijd dat je als leerkracht vooraan in de klas stond en je
leerlingen moesten herhalen wat jij net gezegd, had is alweer een tijdje voorbij. Tijden
veranderen en zo ook de manier van lesgeven. Leerlingen moeten leren omgaan met de massa
aan informatie die op hun afkomt. Ze hebben dus veel meer aan een leerkracht die hun kan
helpen selecteren wat de juiste informatie is, hun leert samenwerken of hun stimuleert in
problemen op te lossen.
Leren kan tegenwoordig waar en wanneer leerlingen willen. Al chattend lossen ze hun huiswerk
op. Mocht die weg geblokkeerd zijn, dan vragen ze het toch even op Facebook, Netlog,
Twitter, .... of simpelweg via sms. Er zijn zoveel mogelijkheden om aan informatie te geraken
dezer dagen dat je ze beter omarmt, dan probeert te blokkeren. Het zou je een fulltime job
opleveren, waarvan je op voorhand weet dat je ze niet gedaan krijgt.
Mobiel leren is niet nieuw. Je gaat nu waarschijnlijk ook al met je leerlingen op bos- of
zeeklassen. Het verschil is dat je tegenwoordig met één klein toestel de hele trip al kan
voorbereiden of zelfs naar je toe kan halen. Als je dan ter plaatse komt, kan je er onmiddellijk
invliegen.
3 Kurt Klynen
“Mobiel leren waar en
wanneer je wil”
Diegene die het niet meer weten halen hun mobiele apparaat boven en herbeluisteren het nog
een keer. Mobiel leren kan met andere woorden eender waar en eender wanneer plaatsvinden.
Je moet dus niet in je klas zitten om te kunnen leren.
De kunst is om klein te beginnen en het dan te integreren in je dagelijks lesgeven. Vandaar dat
een leerwandeling zich hiertoe uitstekend leent. Je hebt een schat aan activiteiten die je kan
verrijken, waardoor je wandeling een onvergetelijke belevenis wordt. Deze leerwandeling zal
nooit meer dezelfde zijn. Door de verschillende mogelijkheden van één speciek toestel, met
name de iPod Touch, zullen je leerlingen leren, communiceren, samenwerken, problemen
oplossen, reecteren, ... creëren en dat allemaal door een simpele ‘touch’.
Waarom?
Waarom? Dat was de eerste vraag die collega’s en mijn directie stelden. Neem dan maar wat
extra boeken mee op de leerwandeling. Ik stelde deze vraag ook aan anderen en zo kwam dit
lijstje met argumenten tot stand:

Het bespaart je een hoop geld, want in één iPod zitten verschillende woordenboeken,
atlassen, werkschriftjes, agenda’s, encyclopedieën, ...

Voor elke leeractiviteit een app. In de iTunes Store zitten zoveel applicaties dat je voor elke les
wel minstens één app vindt.

Het werkt intuïtief. Je moet geen nieuwe software leren kennen. Alles wijst zichzelf uit. Zelfs
een kleuter kan er mee overweg.

Je hebt je informatie onmiddellijk bij de hand. Je hoeft niet langer te wachten op een
computer die moet opstarten.

Bijna al je leerlingen hebben er al één in hun broekzak zitten.

Leren wordt persoonlijk. Hoewel iedereen hetzelfde toestel gebruikt, staat het vol met andere
applicaties. Het is daarom een perfect toestel voor differentiatie. Met zo’n apparaat in de
handen van je leerlingen kunnen ze leren wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben.
Telkens opnieuw, want het toestelletje kan blijven herhalen zoveel de
leerling dat maar wil.

Het verhoogt hun motivatie en is realistisch. Doordat ze leren werken
met hedendaagse middelen, die ze kennen, zien ze ook het nut ervan
in. Als ze thuis komen kunnen ze het geleerde dan toepassen.

...
4 Kurt Klynen
?
Hoe?
Stel je een doorsnee klas met 23 leerlingen voor. Stapels verbeterwerk, toezichten te doen,
werkblaadjes kopiëren tijdens de speeltijden, huiswerk verbeteren, nieuwe leermethode
inschakelen, eindtermen om te halen, oudercontacten,... en dan ook nog eens nieuwe hardware
en bijbehorende software onder de knie moeten krijgen. Hoe kan één leerkracht toestellen
beheren, leerinhouden klaar maken en dan nog meten of de leerlingen het begrepen hebben?
Simpel. Je moet heus geen superman/vrouw zijn. Laat je leerlingen een handje meehelpen.
Vraag aan een vijftal leerlingen om ‘iPod-helden’ te worden. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor
alle vragen, hard- of software, omtrent deze toestellen. Zij kunnen je zelfs helpen om het aan je
collega’s uit te leggen. Jij kan je focussen op je lesgeven en zij leren vaardigheden zoals
probleemoplossend denken, samenwerken, ... Een win-win voor iedereen dus!
Spelend leren
Eens je vertrouwd bent met de iPod en een aantal van zijn basisstappen, neem dan even de tijd
om ermee te spelen. Spelenderwijs leer je veel meer dan stap voor stap een handleiding te
volgen. Durf daarna het toestel aan je leerlingen toe te vertrouwen, want uiteindelijk gaan zij
ermee aan de slag. Belangrijk is om je iPod dan te voorzien van enkel educatieve apps.
Wanneer je in je eigen klas aan de slag wil gaan met iPods, voorzie dan deze volgende fases:

Oude wijn in nieuwe zakken:
Bekijk samen met je leerlingen welke leeractiviteiten, die je nu met pen en papier doet, je kan
vervangen door de iPod. Maak hiervan een lijst en laat de leerlingen hun ideeën er naast
schrijven. Je kan hiervoor bijvoorbeeld een wiki gebruiken.

Onbekend terrein:
In een volgende fase begeef je je als leerkracht op onbekend terrein. Die toestellen kunnen
natuurlijk meer dan alleen maar bestaande activiteiten vervangen. Samen met je klas ga je op
zoek naar lesactiviteiten die tot nu toe niet mogelijk waren met bestaande leermiddelen. Er zal
een hele nieuwe wereld open gaan. Denk al maar eens aan internettoegang en de talrijke
bronnen die daarmee gepaard gaan. En dan heb je nog geen duik genomen in app-wereld.
5 Kurt Klynen
TIP:
Vraag feedback aan je leerlingen. Ze willen je maar al te graag helpen om een app uit te leggen
of om één van hun nieuwe vondsten te tonen. Dit kan een aanleiding zijn voor een
spreekoefening.
Integratie
Nu de speeltijd voorbij is en je de iPod onder de knie hebt kan je hem eindelijk gaan gebruiken
in je dagelijkse manier van lesgeven. Vanaf dit punt kan je lesgeven en dus ook je rol als
leerkracht veranderen. Misschien begin je een les waarbij de leerlingen al op voorhand de
leerstof gehoord hebben op hun iPod, waardoor je hen onmiddellijk aan het werk kan zetten?
Misschien komen ze nu samen om hun informatie te vergelijken met elkaar zodat jij individueel
feedback kan geven? Misschien zwier je wel al je banken en stoelen aan de kant? Je blijft
misschien niet langer binnen om te leren. Neem die dingen eens mee op je leerwandeling en
geniet van de mogelijkheden die je nu allemaal in één toestel mee hebt. Hoe je het ook draait of
keert, eens je op de digitale snelweg zit, verken je nieuwe wegen. De ene keer als chauffeur, de
andere keer als passagier. Maar uiteindelijk ben jij het wel als leerkracht die deze wegen
bewandelt met een bepaalde leervisie in je achterhoofd.

6 Kurt Klynen
Werken aan ICT-eindtermen
Als je een iPod in je leerwandeling gebruikt, zullen je leerlingen vlotjes de volgende ICT-
eindtermen bereiken:
* http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/lager/eindtermen/ict.htm
1. ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
Jij reikt je leerlingen de tools aan en zij bepalen het uiteindelijke resultaat. Allemaal afhankelijk
van hun creativiteit.
2. ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
Eén van de laatste stappen is het delen van je creatie(s). Je wil je ouders, medeleerlingen,
collega’s, maar ook wildvreemden laten meegenieten van je nieuwste ontwerpen. Het internet is
hiervoor een dankbaar medium.
3. ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier om te
communiceren.
Eens de resultaten er zijn, komen die online te staan en dan komen de tongen los. Kinderen zijn
trots op hun werk en nemen geen blad voor hun mond om te commentariëren op andermans
werk.
7 Kurt Klynen
4. Zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
Jij geeft als leerkracht de opdrachten, probleemstellingen en de keuzemogelijkheden. Je
leerlingen zullen allemaal een basiskennis verwerven, maar afhankelijk van hun creativiteit en
nieuwsgierigheid verwerven ze zelfstandig extra kennis.

5. Met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en
bewaren.
Planning is een belangrijke fase in het digitale proces. Je leerlingen moeten op zoek naar
geschikte informatie. Deze zie je achteraf in de resultaten terug komen.
6. Bereid hun handelen bij te sturen na reectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik.
Plannen, creëren, leren, publiceren, inspireren, reecteren. Niet noodzakelijk in die volgorde,
maar elk van deze doe-stappen komen wel aan bod.
7. Afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-
toepassingen.
Je leerlingen maken in elke fase van hun leerwandeling gebruik van andere media. Er zijn
genoeg apps om een leerrijke ervaring tot stand te brengen. De keuze is aan hen.
8 Kurt Klynen
iPod Touch
Hardware
9
Overzicht van de iPod touch
iPod touch van de vierde generatie
Microfoon
(achterzijde)
Aan/uit-knop
Knopvoorde
sluimerstand
volumeknoppen
(aandezijkant)
Koptelefoonpoort
Luidspreker
Dockaansluiting
Camera aan
voorzijde
Thuisknop
Aanraakgevoelig
scherm
Appsymbolen
Statusbalk
Hoofdcamera
(achterzijde)
1
De iPod touch in één oogopslag
iPod touch van de derde generatie
Koptelefoon-
aansluiting
volume-
knoppen
Koptelefoonpoort Dockaansluiting
Wi-Fi-antenne
Thuisknop
Aanraakgevoelig
scherm
lngebouwde
luidspreker
Appsymbolen
Statusbalk
Uw beginscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van het iPod touch-model dat u
hebt en of u de volgorde van de symbolen hebt gewijzigd.
Accessoires
Bij de iPod touch worden de volgende accessoires geleverd:
Dockconnector-naar-USB-kabel Apple koptelefoon
Onderdeel Functie
Apple koptelefoon Hiermee kunt u het geluid van muziek en video's,
FaceTime-gesprekken, audioboeken, podcasts en
games weergeven.
Dockconnector-naar-USB-kabel Hiermee kunt u de iPod touch op uw computer
aansluiten om tegelijkertijd gegevens te
synchroniseren en het apparaat op te laden. Als u
het apparaat alleen wilt opladen, sluit u de USB-
lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) op het
apparaat aan. U kunt de kabel op het optionele
dock of rechtstreeks op de iPod touch aansluiten.
10 Hoofdstuk 1 De iPod touch in één oogopslag
bron © Apple
Voor meer info bekijk de handleidingen rubriek.
9 Kurt Klynen
Randapparatuur
De laatste nieuwe iPods beschikken over een ingebouwde camera en bijhorende microfoon.
Voor oudere modellen zijn deze hulpmiddelen een must.
Hoofdtelefoon Microfoon Fotolader

Stylus Bescherming KofferSync-dock Pico-beamer Documentcamera
10 Kurt Klynen
Software - Leerkrachtentools
Zoals eerder al werd vermeld moet je geen nieuwe software leren. Hieronder volgt een overzicht
van enkele apps die je als leerkracht binnen handbereik moet hebben als je aan de slag gaat met
een iPod in je klas. Veel van deze apps staan al standaard op de toestellen.
11 Kurt Klynen
Dictafoon
Hiermee neem je al je
geluidsfragmenten ter plaatse op.
Audio
Verzamel hier al je geluidsfragmenten,
instructies, podcasts, ...
Remote
Bedien je iTunes-bibliotheek van op je
iPod.
Video
Verzamel hier al je
videofragmenten.
Foto’s
Verzamel hier al je
afbeeldingen.
iBooks
Verzamel hier al je
boeken, werkschriftjes,
documenten, ...
Youtube
Toon lmpjes
rechtstreeks van op
Youtube.
Camera
Hiermee kan je lmen
en fotograferen. Enkel
op de nieuwste iPods.
Dropbox
Een USB-stick op je
iPod.
Klok
Stel een timer in of houd
gewoon het uur in
het oog via deze klok.
Je kan ze ook aanpassen
voor buitenlandse steden.
Mail
Zorg dat je op de dag zelf alle
bevestigingen in je mailbox hebt.
Contacten
Verzamel hier al de contactgegevens
van je leerlingen, noodnummers, ...
Kalender
Noteer al je afspraken en tijdstippen in
deze kalender app.
Printen
Hiermee kan je van op je iPod
documenten afprinten.
Weer
Check nog even vlug het
weerbericht voor je op
uitstap vertrekt.
Kaarten
De weg verloren? Zoek
dan even op waar je bent
via deze kaarten.
Safari
Hiermee kan je surfen
op internet.
Evernote
Surf op internet en
verzamel met deze
app allerlei informatie.
van tekst tot video.
Notities
Hiermee maak je vlug wat
notities tijdens je
leerwandeling.
Rekenmachine
Hiermee reken je nog vlug uit wat
die drankjes kosten tijdens de
middagpauze.
12 Kurt Klynen
A
a
n

d
e

s
l
a
g
!
Aan de slag!
Voorbereiding
Een goede voorbereiding is cruciaal, zeker als je met ICT aan de slag gaat. Hier zijn alvast enkele
tips:

Zorg dat je batterijen opgeladen zijn.

Voorzie alle iPods van een beschermhoes
en folie.

Zet voldoende audio-, foto- en
videomateriaal op de iPods.

Test de apps die je gekozen hebt.
Misschien is er recentelijk een update uit
waardoor er nieuwe mogelijkheden
ontstaan.

Kies geen ICT om de ICT. Het toestel is
een middel, GEEN doel. Je hebt toch ook
meerdere zintuigen?

Als je met een microbeamer aan de slag
wil gaan, moet je een plaats zoeken waar
je de beelden duidelijk op kan
projecteren.

Neem bij je eerste verkenning genoeg foto’s, geluidsfragmenten en video zodat je zelf of
samen met de leerlingen een wandelgids kan maken die daarna op de iPods gezet zal worden.
Je kan deze ook aanbieden op je klaswebsite (blog) of verwerken in een voorbereidende
presentatie.

Laat de leerlingen informatie opzoeken via links (webquest) die jij hun doorgeeft. Zo kom je
voorbereid op je leerwandeling aan. Mocht je tijdens je wandeltocht kunnen beschikken over
internettoegang, dan kan je deze verwerken in één van de opdrachten. ( zie ook tips en trucs
over het verkorten van url’s)

Verken de wandeling en de gevaarlijke punten (stopplaatsen, verkeersborden,
oversteekplaatsen, ...). Neem hiervan foto’s zodat de leerlingen deze punten herkennen op de
dag zelf.

Maak voor jezelf digitale geheugensteuntjes die je op de stopplaatsen kan gebruiken.

Ga op zoek naar archiefbeelden. Zo kan je de leerlingen op een tocht door de tijd nemen
tijdens de wandeling en hun laten vergelijken met de huidige gebouwen.

Stippel via de digitale kaarten de route uit. Bezorg deze op voorhand en zet duidelijk de
stopplaatsen en eventuele belangrijke punten (eetplaats, gebouwen, monumenten, ...) hierop.

Voorzie alternatieven voor onverwachte technische problemen.

Neem een kijkje tussen de bestaande podcasts in de iTunes Store om ideeën op te doen.
13 Kurt Klynen
Tijdens de leerwandeling
De iPod geeft je nieuwe mogelijkheden. Verken deze dan ook. Het is een toestel om informatie
te consumeren, maar zeker ook om te creëren. Laat je leerlingen dus voldoende activiteiten
uitvoeren waarbij ze zelf aan de slag moeten gaan. Kijken en luisteren kunnen ze op voorhand of
achteraf ook nog!
Digitale activiteiten:

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Noteer in een graek hoeveel maal je een typisch stadskenmerk
tegenkomt. Dit kan ook met horen en ruiken.

Interview de inwoners van de stad. Stap op hun af als een
echte stadsreporter.

Neem geluiden op.

Speel een stukje toneel en neem dit op.

Zet het verhaal in de juiste volgorde. Je geeft je leerlingen
op een stopplaats enkele audiofragmenten en zij moeten
samen tot het juiste verhaal komen. Je kan dit door op
elke iPod een andere zin te zetten of op elk toestel
dezelfde opdracht.

Zoek het eens op. Maak gebruik van de
woordenboeken.

Componeer een stadslied.

Speel muziek na uit een bepaalde tijd

Straatnamen

Maak een stripverhaal.

Zoek de verschillen op de foto en in de realiteit.

Maak een ipboekje van een dansje, een toneel, ...

Teken een gebouw met zijn typische kenmerken na.
Je kan dit vanaf nul doen, maar je kan ook een bestaande foto
overtrekken.

Noteer de straatnamen in je notities en maak een foto op elk punt. Bepaal eventueel de
coördinaten.

Laat de leerlingen met een digitaal kompas lopen.

Fotografeer een talige boodschap met de woorden die je kan terugvinden in het straatbeeld.
Denk hierbij aan reclame, posters, graffiti, uithangborden, ...

Neem een foto en teken dan zelf een graffiti-tag er op.

Stadspoëzie, maak een videogedicht over de stad.

Film een live nieuwsbericht op één van je stopplaatsen.

Neem een foto van een winkel en maak er een reclameslogan voor.

Geef je leerlingen vragen die ze moeten opzoeken op het internet.

...
14 Kurt Klynen
Terug in de klas
Eens je terug in de klas bent kan je de activiteiten waarvoor je niet genoeg tijd had tijdens de
leerwandeling verder uitdiepen. Zet je leerlingen hierbij creatief aan het werk met het
verzamelde foto-, video- en audiomateriaal. Zo kan je onder andere:

een virtuele tocht maken van je leerwandeling met Google Earth.

de wandeling herbeleven door ze uit te tekenen op je digitale schoolbord.

een wandelgids maken.

een poster maken.

een documentaire maken over de stad.

een stripalbum maken over de monumenten in de stad.

een quiz over de stad maken.

een hoorspel maken.

een fotoreportage maken.

een artikel schrijven voor in de schoolkrant.

een interview voor de klasradio.

een brochure maken over wandelen in de stad.

een liedje componeren over wat je geleerd hebt.

...
15 Kurt Klynen
“Voor iKids is dit hun
leefwereld”
20 Apps voor onderweg
16 Kurt Klynen
Easy Chart
Hiermee maak je graeken van de
gegevens die je onderweg hebt
verzameld.
Woordenboek
Hiermee kan je moeilijke woorden uit
12 verschillende talen opzoeken.
Idea Sketch
Hiermee maak je mindmaps van al je
ideeën. Ideaal voor groepswerk.
eClicker
Dit is een votingsysteem. Hiermee kan
je vragen beantwoorden die je van de
leerkracht of gids krijgt. Je hebt hiervoor
ook ‘eClicker Host’ nodig.
Google Earth
Hiermee verken je de hele stad of
wereld virtueel.
Gyrocompass 3D
Dit digitaal kompas past ook
augmented reality toe. Enkel mogelijk
op de iPod Touch 4.
Skype
Hiermee kan je de leerlingen laten
communiceren.
Atomic Web Browser
Hiermee kan je surfen op internet. Het
voordeel aan deze browser is het
werken met tabbladen.
Adobe Photoshop Express
Hiermee kan je foto’s
bewerken.
Doodle Buddy
Hiermee kan je
tekenen.
ReelDirector
Hiermee kan lms
maken.
InAWorld...Drama
Hiermee kan je
lmtrailers maken.
Bijvoorbeeld een
promolm voor de stad.
Lifecards - Postcards
Hiermee kan je
postkaarten maken en
versturen.
Storyrobe
Hiermee maak je digitale
(stads)verhalen.
Combineer foto’s en spraak.
FlipBook
Hiermee maak je
animatielmpjes.
Comic Touch Lite
Hiermee maak je
stripverhalen.
SonicPics
Combineer foto’s en spraak
om een verhaal te maken.
StoryKit
Hiermee maak je een
digitaal boekje.
Strip Designer
Hiermee maak je
stripverhalen.
MiniPiano
Hiermee kan je piano
spelen.
Nuttige info
Tips en trucs
Een iPod in de handen van je leerlingen opent voor hen
nieuwe wegen naar leren. Ga zeker niet blindelings aan
de slag met deze toestellen. Hieronder volgt een lijst met
aandachtspunten om er vlot met te kunnen werken en je
lesgeven te organiseren.
Synchroniseer al je toestellen op één computer. Maak het jezelf gemakkelijk en verzamel al je
lesmateriaal op één computer. Vanuit de iTunes-bibliotheek is het een koud kunstje om nieuwe
bestanden te synchroniseren met de iPods. Als je meer dan één computer gebruikt, is het aan te
raden om met kleurcodes te werken. Zo weet je welke iPods bij de juiste computer horen. De
computer waarmee je synchroniseert kan een PC of een Mac zijn. Sommige mensen hebben
laten weten dat Windows wel eens durft vast te lopen bij het synchroniseren van meerdere iPods
tegelijk. Macs lijken hiermee vlot overweg te kunnen.
Geef een naam aan je iPods. De eerste keer als je een iPod aan je computer koppelt, kan je een
naam geven aan het toestel. Kies een duidelijk te herkennen structuur. Ik raad je aan om te
beginnen met een nummer, gevolgd door de naam van de leerling, je eigen naam, schoolnaam
of naam van het vak. Je kan deze naam op gelijk welk moment nog wijzigen.
Zorg voor een persoonlijke achtergrond met een nummer en naam op elk toestel. Een
gemakkelijke manier om een iPod te identiceren is door de achtergrond te personaliseren. Als
je dan op de Home-knop duwt, zie je onmiddellijk bij wie het toestel hoort. De achtergrond kan
eender welke foto zijn vanuit de foto-app. Een kleine zoektocht op internet brengt je op heel wat
sites die diverse achtergronden aanbieden.
17 Kurt Klynen
Vink automatisch synchroniseren aan. Stel je iPod zo in dat hij bij het aansluiten aan je
computer iTunes opent en direct begint te synchroniseren. Dit spaart je heel wat tijd uit. Alle
nieuwe gegevens van op de iPod en op de computer worden met elkaar uitgewisseld. De eerste
keer moet je dit per toestel instellen. Alle volgende keren doet iTunes dit voor jou.
Maak (slimme) afspeellijsten. Om het automatisatieproces te versnellen maak je gebruik van
een afspeellijst. Zo kan je de volledige lijst naar je iPod slepen in plaats van bestand per bestand.
Alles wat wijzigt in de lijst op je computer, wijzigt dan ook automatisch op de iPod na de
synchronisatie. Je maakt zo een lijst door in iTunes onderaan links op het plusteken te klikken.
Geef een naam aan de lijst en sleep er de gewenste audio, podcasts, video's en audioboeken
naartoe.
Verwijder regelmatig gebruikte informatie. Omdat je een exacte kopie maakt van je iTunes-
bibliotheek op je computer, zal alles wat je daar verwijdert ook verdwijnen op je iPod. Je doet er
dus goed aan om podcasts, geluidsfragmenten, video’s of audioboeken die je niet meer nodig
hebt te verwijderen. Waarschijnlijk wil je ze wel volgend schooljaar of bij een volgend project
gebruiken. Daarom zet je al dit materiaal best in een folder op je bureaublad. Als je het een
volgende keer nodig hebt, moet je het enkel maar in iTunes slepen.
Label of graveer je iPod. Het is belangrijk voor leerkrachten en
leerlingen om hun iPods te kunnen herkennen. Ze nummeren is één
oplossing. Bij aankoop van een iPod online krijg je de mogelijkheid
om een willekeurige tekst er in te laten graveren. Denk er wel aan
dat de beschermhoes over deze gravure komt, zodat deze niet
langer zichtbaar is. Je kan daarom de iPod ook vooraan labelen. Zorg
dat ze dezelfde nummers hebben als op het scherm. Mocht je nog
verder willen gaan, werk dan met kleurencodes in de hoesjes.
Maak één iTunes klasaccount aan. Maak voor je klas een aparte iTunes-account aan, zodat je
privé en werk gescheiden blijft. Om podcast en iTunesU aeveringen te downloaden heb je
geen account nodig. Je hebt er wel één nodig als je audioboeken en apps wil afhalen. Zelfs voor
de gratis apps.
Zorg voor een uitleenprocedure. Krijgen de leerlingen hun iPod als ze de klas binnen komen?
Is er een ‘iPod-expert’ die helpt met uitdelen? Hoe weet je of alle toestellen terug binnen zijn? Dit
is een persoonlijke aanpak in je klas. Je begint door duidelijke afspraken te maken en deze
stappen te herhalen.
18 Kurt Klynen
Beveilig de iPods als je ze niet gebruikt. Steek ze achter slot en grendel als je ze niet gebruikt.
Niets zo vervelend als een gestolen toestel.
Zorg dat elke leerling zijn eigen hoofdtelefoon heeft. Het is niet leuk en
zeker niet hygiënisch om een hoofdtelefoon te gebruiken die eerst bij iemand
anders in zijn oren heeft gezeten. Kijk een beetje rond en ga op zoek naar
goedkope setjes die je kan vervangen. De draden van de hoofdtelefoons
geraken nogal makkelijk in de war. Het is dan ook aan te raden om een
oprolmechanisme te voorzien. In je klas kan je de hoofdtelefoons net zoals de
jassen aan een kapstok hangen. Label elke plaats met de naam van de
leerlingen en dan voorkom je dat ze mekaars hoofdtelefoons gebruiken.
Verkort URL’s. Als je op stap bent en je wil vlug iets opzoeken, dan is het vervelend om
ellenlange URL’s in te moeten typen. Maak gebruik van een URL-verkorter zoals tinyurl.com of
bit.ly. Hoe korter de URL, hoe makkelijker om te typen.
Hier zijn nog enkele sites:
moourl.com
tiny.cc
goo.gl
is.gd
ow.ly
19 Kurt Klynen
Handleidingen
iPodTouch
Audacity
Garageband
iMovie
MovieMaker
Photostory
Video-oefeningen
Garageband
iMovie
Voorbeeld
http://www.storynations.com/ - Een site vol met audiogidsen over steden, de zoo, etsroutes, ...
Links
http://www.apple.com/benl/ipod/ - Officiële site van Apple met technische uitleg over de iPod
http://www.ipod-touch.be/ - Een beknopte site met basisinformatie over de iPod Touch
http://www.apple.com/benl/support/ipod/ - Een ondersteunende site met handleidingen over
iPods en iTunes
http://learninginhand.com/ - Engelstalige site over mobiel leren
http://slidetolearn.ning.com/ - Engelstalige community van leerkrachten die mobiel leren
toepassen in hun lesgeven
http://ictatelier.be/ - Site met praktijkvoorbeelden en mogelijkheden tot nascholingen.
Ter info
http://www.mechelenblogt.be/2008/01/ipod-wandelingen-mechelen - Stadsblog omtrent
digitale wandelingen in Mechelen
Bronnen
http://learninginhand.com/
http://slidetolearn.ning.com/
http://www.apple.com/
20 Kurt Klynen
Checklist
Zijn de batterijen van alle toestellen opgeladen?
Hebben alle toestellen een beschermende hoes + folie?
Hebben alle leerlingen hun eigen hoofdtelefoon?
Zijn de iPods voorzien van een label?
Heeft elke iPod zijn persoonlijk achtergrond?
Heb je draagbare speakers mee?
Heb je een voeding mee om iPods tijdens de pauze op te laden indien nodig?
Heb je doekjes bij om de schermen proper te maken?
Heb je externe microfoons bij (enkel nodig bij oudere modellen)?
Staat alle informatie (podcast, geluidsfragmenten, video’s, ...) op alle iPods?
Staan alle apps er op die je nodig hebt?
Werken de apps?
Zijn de apps duidelijk ingedeeld op de iPod (per thema, per vak)?
Spelen de lmpjes af?
Heb je afspeellijsten aangemaakt?
Heb je belangrijke sites in de bladwijzers staan?
Heb je URL’s verkort?
21 Kurt Klynen
iT
e
a
c
h

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful