ROLUL RATIUNII SI VOINTEI UMANE IN APARITIA NEVOILOR DE PROTECTIE A MEDIULUI

NATURAL

Ca urmare a creşterii economice generale, progreselor obţinute in toate domeniile vieţii economice şi sociale, omul a ajuns astăzi să dispună de mijloace tehnice atat de perfecţionate, incat consumă cantităţi imense de resurse naturale regenerabile şi neregenerabile, exploatand tot mai intens factorii de mediu şi modificand natura intr-un ritm rapid. Neimpunand insă asupra acţiunilor sale un control adecvat şi conştient, omul lasă cale liberă dezlănţuirii unor dezechilibre economice, cu efecte negative asupra calităţii vieţii sale cat şi asupra evoluţiei biosferei. Din aceste motive in randurile oamenilor de ştiinţă, ale oamenilor politici, ale populaţiei оn ansamblu, s-a format treptat convingerea că, оn condiţiile civilizaţiei contemporane, activitatea economică presupune nu numai preocuparea de a spori volumul şi calitatea bunurilor materiale şi a serviciilor prin asigurarea оn mod curent a unei eficienţe economice ridicate, ci şi o grijă crescandă de a proteja mediul inconjurător, care in ultima analiză, constituie condiţia materială de bază a creşterii economice. Devine tot mai evident faptul că, in condiţiile unui mediu puternic degradat şi poluat, un standard de viaţă materială fie el şi foarte ridicat işi pierde orice sens, nemaiţinand seama de influenţa negativă a acestui mediu asupra evoluţiei in perspectivă a fenomenelor naturale şi biologice şi, prin aceasta, asupra creşterii economice inseşi. In asemenea imprejurări apare tot mai necesară elaborarea şi adoptarea unei politici economice de largă perspectivă, in care să-şi găsească locul o strategie ecologică concretizată in acţiuni speciale de protejare a mediului inconjurător, integrate in programe de dezvoltare economică, precum şi in crearea unor mecanisme economico-sociale de infăptuire a acestor programe, ca şi in realizarea unui cadru legislativ şi instituţional adecvat. Devine astfel necesar studiul acestor fenomene in cadrul unei discipline care să inbine armonios elementele de bază ale economiei cu sfera protecţiei mediului, şi căreia din punct de vedere didactic se numeşte economia mediului. Economia mediului, aşa cum a fost definită, este o disciplină de graniţă intre ecologie şi ştiinţele economice, care studiază repartiţia pe glob a resurselor naturale, precum şi utilizarea lor in concordanţă cu menţinerea echilibrului ecologic оn natură.

Economia mediului stabileşte priorităţile atat in domeniul economic cat şi al protecţiei mediului. are menirea de a imbina dezvoltare economic-socială cu protejarea permanentă a mediului ambiant. astfel incat interesele omului şi integritatea naturii să coexiste armonios.Economia mediului. dar şi a ecologismului ingust. . Economia mediului trebuie să militeze impotriva economismului excesiv. care exclude necesitatea dezvoltării economice necesare societăţii contemporane. conservator.