You are on page 1of 16

Klenoty svetovej

literatúry

XX rokov edície MM

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 1 20.3.18 14:28


Recenzenti napísali
o knihách z edície MM

„Hoci nejde o kasové trháky, „Autorka píše krásnym a silným ja-


Vydavateľstvo SLOVART prináša zykom, jazykom, ktorý pozná veľkú
takmer každý mesiac vo svojej ruskú dušu i drsné ruské reálie.“
skvelej edícii minimálne jednu M. Gešvantner, .týždeň
knihu z veľkej a bohatej literatúry – M. Stepnovová:
sveta. Jednoducho povedané: bez Bezbožná ulička
stovky kníh z edície MM by sme
boli o veľa ochudobnení.“
.týždeň – S. Rushdie: Deti polnoci „Shalev má jedinečný dar písať
o smutných, často až hrozných
veciach a udalostiach takým spô-
„Preklad nie je zaujímavý len sobom, že vám je pri čítaní dobre.“
tým, že ide o príbeh sexuálneho M. Gešvantner, .týždeň
zneužívania v prostredí kláštornej – M. Shalev: Dve medvedice
školy. Autor píše radikálne a bez
ostychu, nemaskuje sa za literár- „Mnohovravné, podmanivé dielko,
ne ozdoby.“ nástojčivo obhajujúce ľudskú
Ľ. Jaško, SME Magazín o knihách dôstojnosť.“
– J. Brouwers: Drevo M. Procházka, medziknihami.sk
– L. de Bernières: Mandolína
kapitána Corelliho
„Prvotina vznikala neuveriteľných
šestnásť rokov a vo vynikajúcom
preklade Dariny Zaicovej pred
„Prekvapivé, temné
časom rozšírila rady klenotmi
a strhujúce dielo.“
nadupanej edície MM.“
A. Ostrihoňová, SME Magazín
M. Procházka, medziknihami.sk
o knihách – I. McEwan:
– H. Yanagihara: Lesní ľudia
V orechovej škrupinke

2 Edícia MM

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 2 20.3.18 14:28


Milí milovníci dobrého čítania,
dnes sa Vám to bude zdať zvláštne, ale pred dvadsiatimi
rokmi nevychádzali v prekladoch do slovenčiny takmer
žiadne tituly náročnejšej literatúry. Náruživí čitatelia
kupovali české preklady a slovenský knižný trh žil
z ligotu po desaťročia odopieranej žánrovej literatúry,
predovšetkým anglo-amerického pôvodu.
Zdalo sa nám to ako dobrý nápad: začať edíciu,
ktorá slovenským čitateľom priblíži písanie a myslenie
rôznorodých národov a kultúr. Spoločným znakom
zaradených kníh mal byť predovšetkým príbeh –
pretože sme verili na silu rozprávania – a originalita
autorských prístupov.
Prvým editorom edície bol Roman Brat, neskôr
Mária Štefánková a v súčasnosti už po mnoho rokov
tituly vyberá Darina Zaicová. Im trom – a spolu s nimi
desiatkam prekladateľov, priateľov
a zahraničných partnerov – patrí
najväčšia vďaka za to, že v edícii
vyšli zásadné diela 20. a 21. storočia,
tituly nositeľov Nobelovej ceny za
literatúru, o ktorých u nás predtým
prakticky nikto nepočul, a romány,
ktoré nám pomáhajú porozumieť
ľuďom a národom, s ktorými máme
zdanlivo málo spoločné.
Ak už ste našimi čitateľmi, patrí
Vám naša veľká vďaka. Ak nimi
ešte nie ste, závidíme Vám všetky
tie skvelé knihy, ktoré ešte máte
pred sebou!

Juraj Heger, vydavateľ

Edícia MM 3

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 3 20.3.18 14:28


Prvá séria
1998 - 2003
autor loga edície MM: Martin Shooty Šútovec
PREČÍTANÉ

4 Edícia MM

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 4 20.3.18 14:28


PRVÁ SÉRIA 1998 - 2003 5

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 5 20.3.18 14:28


Druhá séria
2003 - 2013
autor dizajnu: Oleg Kolomijec

PREČÍTANÉ

6 Edícia MM

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 6 20.3.18 14:28


DRUHÁ SÉRIA 2003 - 2013 7

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 7 20.3.18 14:28


141
titulov

1. séria: 42

2. séria: 67
3. séria: 32

Od niektorých autorov
si už nové knihy nepre-
čítame. Ich diela sú však
večné.

Knižné osudy na
striebornom plátne

XX rokov edície MM v
SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 8 20.3.18 14:28
Cestujte okolo sveta Nositelia Nobelovej ceny
na stránkach kníh za literatúru

autori autorky

Tisíce strán edície MM prečítate za


36 dní bez spánku

v číslach
SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 9 20.3.18 14:28
Druhá séria
2003 - 2013
autor dizajnu: Oleg Kolomijec

PREČÍTANÉ

10 Edícia MM

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 10 20.3.18 14:28


DRUHÁ SÉRIA 2003 - 2013 11

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 11 20.3.18 14:28


Tretia séria
2013 - súčasnosť
autor dizajnu: Dodo Dobrík

Autor: Michail Šiškin


Názov: Listovník
Preklad: Ján Štrasser

Autor: Andrej Nikolaidis


Názov: Syn, Príchod
Preklad: Karol Chmel

Autor: Colm Tóibín


Názov: Brooklyn
Preklad: Igor Navrátil

Autor: Auður Ava Ólafsdóttir


Názov: Ratolesť
Preklad: Zuzana Stankovitsová

Autor: Anna Funder


Názov: Všetko, čo ku mne patrí
Preklad: Jana Juráňová

Autor: Per Petterson


Názov: Odmietam
Preklad: Petra Mikulášová

Autor: Pavel Sanajev


Názov: Pochovajte ma za lištu
Preklad: Ján Štrasser

Autor: Paolo Giordano


Názov: Ľudské telo
Preklad: Mária Štefánková

12 Edícia MM

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 12 20.3.18 14:28


Autor: Haruki Murakami
Názov: Bezfarebný Cukuru
Tazaki a roky jeho putovania
Preklad: Dana Hashimoto

Autor: Erik Menkveld


Názov: Veľké mlčanie
Preklad: Adam Bžoch

Autor: Michela Murgia


Názov: Accabadora
Preklad: Miroslava Vallová

Autor: Sylvia Plath


Názov: Sklenený zvon
Preklad: Igor Navrátil

Autor: Paolo Giordano


Názov: Čierna a strieborná
Preklad: Mária Štefánková

Autor: Guram Odišarija


Názov: Prezidentov kocúr
Preklad: Ivana Kupková

Autor: Sjón
Názov: Máni Steinn. Chlapec,
ktorý nebol
Preklad: Zuzana Stankovitsová

Autor: Adelaida García Morales


Názov: Mlčanie Sirén
Preklad: Sofia Tužinská

TRETIA SÉRIA 2013 - SÚČASNOSŤ 13

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 13 20.3.18 14:28


Autor: Ian McEwan
Názov: Právo na život
Preklad: Katarína Jusková

Autor: Louis de Bernières


Názov: Prach, čo padá zo snov
Preklad: Otto Havrila

Autor: Salman Rushdie


Názov: Dva roky, osem me-
siacov a dvadsaťosem nocí
Preklad: Otakar Kořínek

Autor: Louis de Bernières


Názov: Mandolína kapitána
Corelliho
Preklad: Oľga Kralovičová

Autor: Hanya Yanagihara


Názov: Lesní ľudia
Preklad: Darina Zaicová

Autor: Andrzej Stasiuk


Názov: Východ
Preklad: Tomáš Horváth

Autor: Marina Stepnovová


Názov: Bezbožná ulička
Preklad: Ján Štrasser

Autor: Jeroen Brouwers


Názov: Drevo
Preklad: Adam Bžoch

14 Edícia MM

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 14 20.3.18 14:28


Autor: Meir Shalev
Názov: Dve medvedice
Preklad: Silvia Singer

Autor: Ľudmila Ulická


Názov: Jakubov rebrík
Preklad: Ján Štrasser

Autor: Paolo Maurensig


Názov: Lüneburský variant
Preklad: Mária Štefánková

Autor: Ian McEwan


Názov: V orechovej škrupinke
Preklad: Katarína Jusková

Autor: Paolo Giordano


Názov: Osamelosť prvočísiel
Preklad: Mária Štefánková

Autor: Haruki Murakami


Názov: Slon mizne
Preklad: Dana Hashimoto

Autor: Dragan Velikić


Názov: Vyšetrovateľ
Preklad: Karol Chmel

Autor: Tahar Ben Jelloun


Názov: Manželstvo pre potešenie
Preklad: Igor Navrátil

TRETIA SÉRIA 2013 - SÚČASNOSŤ 15

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 15 20.3.18 14:29


PRIPRAVUJEME

máj máj august

Vydavateľstvo SLOVART

Navštívte nás:
Bojnická 10
83000 Bratislava

Sledujte nás online:


Web: www.slovart.sk
Facebook: Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
Instagram: @slovart_vyd

SLOVART_MM_BROZURA_A5_V9_BLACK.indd 16 20.3.18 14:29