Trigonometrie

Funcţia sinus
sin : este periodică (perioada principală T
*
=2  | 1 , 1 ÷ ÷ | t ), impară, mărginită.
Funcţia arcsinus
arcsin : | | 1,1 ,
2 2
t t
÷ ÷ ÷

|
este impară, mărginită, bijectivă.
Funcţia cosinus
cos : este periodică (perioada principală T
*
=2  | 1 , 1 ÷ ÷ t ), pară, mărginită.
Funcţia arccosinus
arccos :
| | | |
1,1 0,t ÷ ÷ mărginită, bijectivă.
Funcţia tangentă
tg: \ ;
2
k k
t
t
¦
+ e ÷
´
¹ )
 
¹
`
 este periodică (perioada principală T
*
=t ), impară, nemărginită.
Funcţia arctangentă
:
2 2
arctg ,
t t |
÷ ÷

\ .

|
|
este impară, mărginită, bijectivă.
Funcţia cotangentă
ctg: { } \ ; k k t e ÷   .  este periodică (perioada principală T
*
=t ), impară, nemărginită.
Funcţia arccotangentă
( : 0, arcctg ) t ÷  mărginită, bijectivă.

TEORIE PERIODICITATE ŞI PARITATE
O funcţie f: se numeşte periodică dacă există T  ÷  e 
*
astfel încât = , f ( ) T x + f ( ) x ¬xe .
Dacă printre numerele T>0 există un cel mai mic T
*
>0 atunci acesta se numeşte perioada principală a
funcţiei f.
O funcţie f: se numeşte impară dacă  ÷  ( ) ( ) f x f ÷ = ÷ x , ¬xe .
O funcţie f: se numeşte pară dacă  ÷  ( ) ( ) f x f x ÷ = , ¬xe .


Valorile funcţiilor trigonometrice în primul cadran :x

0
6
t


4
t

3
t

2
t

sinx
0
1
2

2
2

3
2


1
cosx
1
3
2

2
2

1
2


0
tgx
0
1
3


1

3

/
ctgx
/

3

1
1
3


0

Semnele functiilor trigonometrice şi monotonia pe cadrane:

x I II III IV
sinx + + ÷ ÷
cosx + ÷ ÷ +
tgx + ÷ + ÷
ctgx + ÷ + ÷
x I II III IV
sinx
   
cosx
   
tgx
   
ctgx
   

Identităţi fundamentale
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2
s i n c o s c o s s i n
2 2
c
2 2
s i n c o s 1 1
s i n a r c s i n a r c s i n s i n
c o s a r c c o s a r c c o s c o s
a r c s i n a r c c o s
2 2
x x x x
t g x t g x c t g x t g x
x x t g x c t g x
x x x x
x x x x
t g a r c t g x x a r c t g t g x x
x x a r c t g x a r c c t g x
t t
t t
t t
| | | |
÷ = ÷ =
| |
\ . \ .
| | | |
÷ = ÷ =
| |
\ . \ .
+ = · =
= =
= =
= =
+ = + =
)
)
)


Reducerea la primul cadran


( ) ( ) (
( ) ( ) (
( ) ( ) ( )
( ) ( ) (
sin sin , sin sin , sin sin 2
cos cos , cos cos , cos cos 2 -x
, , 2
, , 2
II I III I IV I
x x x x x
x x x x x
tgx tg x tgx tg x tgx tg x
ctgx ctg x ctgx ctg x ctgx ctg x
t t
t t
t t
t t
÷ ÷
= ÷ = ÷ ÷ = ÷ ÷
= ÷ ÷ = ÷ ÷ =
= ÷ ÷ = ÷ = ÷ ÷
= ÷ ÷ = ÷ = ÷ ÷
x t
t
t
t
÷


Formule paritate

( )
( )
( )
( )
sin sin
cos cos
x x
x x
tg x tgx
ctg x ctgx
÷ = ÷
÷ =
÷ = ÷
÷ = ÷


Formule pentru sume şi diferenţe de unghiuri

( )
( ) x cos y sin y cos x sin y x sin
x cos y sin y cos x sin y x sin
÷ = ÷
+ = +
( )
( ) y sin x sin y cos x cos y x cos
y sin x sin y cos x cos y x cos
+ = ÷
÷ = +
( )
( )
( )
( )
1
1
1
1
tgx tgy
tg x y
tgx tgy
tgx tgy
tg x y
tgx tgy
ctgx ctgy
ctg x y
ctgy ctgx
ctgx ctgy
ctg x y
ctgy ctgx
+
+ =
÷ ·
÷
÷ =
+ ·
· ÷
+ =
+
· +
÷ =
÷

Formule pentru unghiuri duble

2 2 2
2
2
sin 2 2sin cos
cos 2 cos sin 2cos 1 1 2sin
2
2
1
1
2
2
2
x x x
x x x x
tgx
tg x
tg x
ctg x
ctg x
ctgx
=
= ÷ = ÷ = ÷
=
÷
÷
=
x

Formule pentru unghiuri triple


3
3
3
2
3
sin3 3sin 4sin
cos3 4cos 3cos
3
3
1 3
3
3
3 1
x x x
x x x
tgx tg x
tg x
tg x
ctg x ctgx
ctg x
ctgx
= ÷
= ÷
÷
=
÷
÷
=
÷

Formule pentru jumătăţi de unghiuri


1 cos
sin
2 2
1 cos
cos
2 2
1 cos sin 1 cos
2 1 cos 1 cos sin
1 cos sin 1 cos
2 1 cos 1 cos sin
x x
x x
x x x
tg
x
x x
x x x
ctg
x
x x
÷
= ±
+
= ±
÷ ÷
= ± = =
+ +
+ +
= ± = =
÷ ÷Formule pentru substituţia cu
2
x
t tg =


2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
sin =
1
1
2
1-tg
1
2
cosx = unde
1 2
1
2
x
2tg
2
2
tgx =
1
1-tg
2
1-tg
1
2
ctgx= =
x
2
2tg
2
x
tg
t
x
x
t
tg
x
t x
t tg
x
t
tg
t
x
t
x
t
t
=
+
+
÷
= =
+
+
=
÷
÷Formule pentru trasformarea sumelor în produse
sin sin 2sin cos
2 2
sin sin 2sin cos
2 2
cos cos 2cos cos
2 2
cos cos 2sin sin
2 2
sin cos sin sin 2 cos
2 4
x y x y
x y
x y x y
x y
x y x y
x y
x y x y
x y
x x x x x
t t
+ ÷
+ =
÷ +
÷ =
+ ÷
+ =
+ ÷
÷ = ÷
| | | |
+ = + ÷ = ÷
| |
\ . \ .

Formule pentru trasformarea produselor în sume


( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
1
sin cos sin sin
2
1
cos cos cos cos
2
1
sin sin cos cos
2
x y x y x y
x y x y x y
x y x y x
· = + + ÷

· = ÷ + +

· = ÷ ÷ +

y


Ecuatii trigonometrice fundamentale:

sin 1 2
2
sin 0
sin 1 2
2
cos 1 2
cos 0
2
cos 1 2
x x k
x x k
x x k
x x k
x x k
x x k
t
t
t
t
t
t t
t
t
t
= ÷ ¬ = ÷ +
= ¬ =
= ¬ = +
= ÷ ¬ = +
= ¬ = +
= ¬ =| | ( )
{ }
| | { }
{ }
{ }
sin 1,1 1 arcsin /
cos 1,1 arccos 2 /
/
/
k
x a S a k k
x a S a k k
tgx a S arctga k k
ctgx a S arcctga k k
t
t
t
t
= e ÷ ¬ = ÷ + e
= e ÷ ¬ = ± + e
= ¬ = + e
= ¬ = + e


( )
1 2
1 2
2 2
sin sin 2 2 1
cos cos 2 2
1
sin cos
x y x y k sau x y k
x y x y k sau x y k
tgx tgy x y k
ctgx ctgy x y k
a x b x c se înmulţeşte cu
a b
t t
t t
t
t
= ¬ = + + = +
= ¬ = + + =
= ¬ = +
= ¬ = +
+ =
+


( )
( )
( )
( )
arcsin
arccos arccos
x arcsinx
x x
arctg x arctgx
arcctg x arcctgx
t
t
÷ = ÷
÷ = ÷
÷ = ÷
÷ = ÷


Teorema sinusurilor: R 2
C sin
c
B sin
b
A sin
a
= = =

Teorema cosinusurilor: a
2
=b
2
+c
2
-2b
2 2
cos cos
2
b c a
c A A
bc
2
+ ÷
· · ¬ =ctgx  ctg  x    . ctgx  ctg   x  . tgx  tg   x  . III  I sin x   sin  x    . cos x   cos   x  . tgx  tg  x    . IV  I sin x   sin  2  x  cos x  cos  2 -x  tgx  tg  2  x  ctgx   ctg  2  x  Formule paritate sin   x    sin x cos   x   cos x tg   x   tgx ctg   x   ctgx . cos x   cos  x    .Semnele functiilor trigonometrice şi monotonia pe cadrane: x sinx cosx tgx ctgx I + + + + II + III IV x sinx cosx tgx ctgx I     II     III     IV          + +  +   Identităţi fundamentale     x   cos x s in   2      x   c tg x tg  2   2 s in x  c o s 2 x  1     x   s in x cos   2      x   tg x c tg  2   tg x  c tg x  1 a r c s i n x   c o s a r c c o s x   t g a r c t g x   x s in x x s i n x   a r c c o s c o s x   a r c t g t g x   x a rc s in x x a rc s in x  a rc c o s x   2 a r c tg x  a r c c tg x   2 Reducerea la primul cadran II  I sin x  sin   x  .

Formule pentru sume şi diferenţe de unghiuri sinx  y   sin x cos y  sin y cos x sinx  y   sin x cos y  sin y cos x cos x  y   cos x cos y  sin x sin y cos x  y   cos x cos y  sin x sin y tgx  tgy 1  tgx  tgy tgx  tgy tg  x  y   1  tgx  tgy ctgx  ctgy  1 ctg  x  y   ctgy  ctgx ctgx  ctgy  1 ctg  x  y   ctgy  ctgx tg  x  y   Formule pentru unghiuri duble sin 2 x  2sin x cos x cos 2 x  cos 2 x  sin 2 x  2 cos 2 x  1  1  2sin 2 x 2tgx tg 2 x  1  tg 2 x ctg 2 x  1 ctg 2 x  2ctgx Formule pentru unghiuri triple sin 3x  3sin x  4sin 3 x cos 3x  4 cos3 x  3cos x tg 3x  3tgx  tg 3 x 1  3tg 2 x ctg 3 x  3ctgx 3ctgx  1 Formule pentru jumătăţi de unghiuri ctg 3x  sin cos tg 1  cos x x  2 2 1  cos x x  2 2 x 1  cos x sin x 1  cos x    2 1  cos x 1  cos sin x x 1  cos x sin x 1  cos x    2 1  cos x 1  cos sin x ctg .

Formule pentru substituţia cu t  tg x 2 x 2 = 2t sin x  x 1 t2 1  tg 2 2 x 1-tg 2 2 2 = 1 t cosx  x 1 t2 1  tg 2 2 x 2tg 2 = 2t tgx  x 1 t2 1-tg 2 2 x 1-tg 2 2 2 = 1 t ctgx= x 2t 2tg 2 2tg unde t  tg x 2 Formule pentru trasformarea sumelor în produse x y x y sin x  sin y  2sin cos 2 2 x y x y sin x  sin y  2sin cos 2 2 x y x y cos x  cos y  2 cos cos 2 2 x y x y cos x  cos y  2sin sin 2 2     sin x  cos x  sin x  sin   x   2 cos  x   4 2   Formule pentru trasformarea produselor în sume 1 sin x  cos y  sin  x  y  sin  x  y   2 1 cos x  cos y  cos x  y  cos x  y   2 1 sin x  sin y  cos x  y  cos x  y   2 .

1  S   1 arcsin a  k / k   k cos x  a   1.1  S   arccos a  2k / k   tgx  a  S  arctga  k / k   ctgx  a  S  arcctga  k / k   sin x  sin y  x  y  2k1 sau x  y   2k2  1  cos x  cos y  x  y  2k1 sau x  y  2k2 tgx  tgy  x  y  k ctgx  ctgy  x  y  k a sin x  b cos x  c se înmulţeşte cu arcsin   x    arcsinx arccos   x     arccos x arctg   x   arctgx arcctg   x     arcctgx 1 a  b2 2 Teorema sinusurilor: a b c    2R sin A sin B sin C b2  c2  a2 2bc Teorema cosinusurilor: a2=b2+c2-2b c  cos A  cos A  .Ecuatii trigonometrice fundamentale: sin x  1  x   sin x  0  x  k sin x  1  x   2  2 k  2 k 2 cos x  1  x    2k  k 2 cos x  1  x  2k cos x  0  x    sin x  a   1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful