rl

~

(J .

10

M" ') i az ,all:ra~

3i@~ g

A I 'k~ r ~I ~ 'k ~"]- I

'111'1I'1t'!'an~·:· ,'II I~, r: n:' ". ]n~I' . erte m:"'; ·'"'Z~."

U.Il.. -'. , I , • _. :_:,_. 1_ '.' 1".'_ ."' I

54

10'1

A ' -k.l lnd III I-~ .

1I'.rl'"'J:!IlIl, .: ("" ''!!Ii U, nll'F( ~nlll~' 1] "II' t

~ u,a -.:.," 'u.. ,J..'.It_,Il1.1,'~ ,Lite; til, '_

I

b I

m

- i b

l~ •

m [J1",OfJ

n

, g

"b

I I

. It t.

. r

,

p

D. 7·

irs

.. '

m fI fI U

··a t, .j

am

ur-nk

n

1" k

nn-

It l? ult (Ji1il.'un l\~ nn ""TU] k ll'~ 1 .J F'J1

I Z" In II .

- 't _.~ ~ I ~ l u-

- -c- ,t - 11,_

01 ' __ 1,- K

Ilk b role, ~rt uk- ,mil I, n ~[ nt -

~

I 'I ~ II mL ' ~ II iL. t ~.... -

kkor se '1 iadjunk vi-za a veie '1'[,10 ' 0wa.IJ~o·:<to,L, na m. g, oualtm, ~iitt~k

~rz'k ~,~, zirko Mar roo·,t kciz~

, n~g il I, n

Ug) gpndolJunk aurankra, mint s ... m.'lre .... nergiapa,j . unkra, 11m ly meg. \ '" bennunk t az rtalmas kiHe. b ,co] ~ . rak _ 61t m gQi (' i ",zi I) thn\k

t nk ~ ~ .. 11_ - ~ '~I' ilii I - 1

- . ' n. - I· uu,eg ,ra--~,., 'u,11 __ .

',n m _ ordltv . ~-'in ·1 h unarabb j, m ,rjuk F:o]' tar 'uk tIS! .letb n e·· 'Ji ,~nn· ~ ~ohb er .. zzuk m,aj,d jobban m 'guRlta,1L

u

k

·z

I1.VI S~ r

- II

-··._ln1 Ie

II ~ ~

[ l'fU'I·

aurn il'~ " m ,_mi, _ onbai n m,'~ -

liill·~. ~:<

oil I , I 'I

" K l r ~ J _ n - I,' ,,' ,,[1 r

a .. '

In ,'1111

,~ol,

kk.l If ... k"-!:I'". S" I .

al k~

1 lhllt( l.anurn .. "if. kl:.! l i,; ug 'NTl

Ul rm

.' rd, ar anna.k t, ik.

J

-

"I. ura

','. ,IUVB. -m ,kama, "ZK.Olf idl. J'~ n. k, _ m j'g~. an Ie]-

16dn" ~ .:, na,mlk . ,".~aj, n .. _ ha n· ug~cl s-

.::.In"~ ill k t6tl:ik, I~,.'·ko! u~~nhtiln - am~or a hormenjril'ik I', I,U "." ,"s, ik tODlb"!Mk - kalc' .. - .k.u studt .. ll8tszi k;"

A J lnott,ek au:raj~, ·]l"eI[,~'. . ..lh., :it "'., ,e16 ,I' r _ dull h.Qgy . r gnnai"~ , '. ~la;< c' I 'I·' \"ilf '~ h. a . ado,tt .. ~ mell,}' ~. pte:lJl tun~prmlj hi,/ 0 - - Q do]~

"CJik,om"

,

---- .......... 7

A 11·. t r __ ·tr.g

Us liiln,tt!n

·1 I' 11, colK_

. [l1j·.:m 1o\t gl!

.. ~l a mteg, _h oj

LS

rm . nt ltep volt Jiitni az aura .Ili ; am ak . upan fa k II ht'll. me i emer hqgy ilfra: faa ezeket i':IZ . Drglllburkokar. G akoro~Jwd: ~- ..... ~,~~an, akkor e adjukl ar6balkoz~ t. ha JI .. tr Izarogton

I , Ito pes 'g .' .er 1 ghI.I"b azon mulik, hog bilwk'e it in.ilunk, . r leg ilnk hlIz (;) k abban, hogy ", loban l;hnJl~~ ~ fOgjuk az aurinkat. N~ 1 g iink k: bitu k, n gondoikodjunk

I m rt az al goll"llm: . Ilgju aurs J ':', I . p' ... ' gUnk t. legyimk til-

rcnJleJek. ki oak 0\ I bb', n'lt, . k a m gtapa ,'tl.lM a. ' eg ~ k I a

gy rJatU(kat kiJfonb6:o:1 i1'nyv,i .. '00· ok ktlzott. ktllbnbo'o h Iyi e. ~eJt.~.rn1g . gtalaJ.juk, 'munh 1 gink I bb m g J'" lcorilJmeu,l'k

b 'rD,), -'0-' I

.. l~ t ._:_"

akti,·a.1hatunk,

27

1 '" Amrllk~r e9yl~\~;U) I vag,y,I~lflk I Inyu ~ll~d~ k5rilnn'nv,ek kal~tt Jumlani\ 'Ie legy ·Sl'~fie· ag~~1 tUlgy m ndhAt 't~(J[Jlnk,1 a taliilJ,o n: ~ e·!Jyen. V~g!yD 11k, n jnilny Imel, - I. I,egzefts~~, hQlf Im,e.!§InrUlied,llu nk, ISS. megtaJ i3lIiliLJk; be _ so e~~n$ul)illjnklA:t~ Tuda1itos II Emlnk. magu nkban I nagy SJ .. ~B\lQ nl~ ~g,rCi he aural tc;jl1k Brzieke'lni es ~igg~~k ~enn e'll IFlQ:Qry 5jlJ(e.'rulllnl· fog ..

2., j'~ 2m iJ!suk, Bgymasl~u::'j~: ki1:t: '~eny,ernnket USlY ~ hogy ~J~lba'IYI 5; ~n.tim:8~~r !lleg,'~n a 'kilttOk leVa 'M,'JIoli" siQ1., Par pe'~Ci·i~l. flgye~j[jlnk a k~J~elnik kOlZOI ~etJt~l-:v{j Iml§le!l,s~gIVll~" Mli nden tap'.astllhi~JlllInkatl minl ~e'ldaul m ~e~ll!yelre~' b~:tsewg~es.it tl\U!tal\Q.san ,j!iJ~k 'meg"

Iii eVtit:oJsan t'';sl ilSuk teny']'!elink~\i e~g,y,m astcd kilw I .. ee IO~1 " iii Qen~ime,t,en~~·~ ,m~id ujlr,8, ka,l;eli:m ' 'k o_ket- leg,'" m!btl~z," NIB' 'r~l~a~[~'lsz:e a '~el2l(~H 'I_'katl MiO~g~a;Ssulk Di(et ,eg~fegynFs;ab~Qfi.. mfnthal tap'~o,]n;ank, ~,Qrtk~ atrs'l h~:gy 'IS¥_'91Jl SIS '6nntkezlene:k egymissaL

4;0, AlhelY ad i:1,""V'isI3~a m~!Q~ij tik, ·'t:enyi~re]nlke'~1 ~jt 'a,~· pai!2ItiJJjIUik:~ h,ogy a ~i7i,tllLik Ile~o teir me gV,al[otzik . ~El iJtaiiJoliin, n~galniy,b8~ elEIISltikus, 1!9:r2es. ,tl$! uhoQY' ~It tanyeru nk. lil,U'ol~Ddl k e:glYlm!a!Uo~I.~ lag, !':~eHC k ~ m:III1;~ha n'~tUll,na: a 'k,Q(~tuk 111'1\110 t,j1IW. ,A;mkior' visi.on~ kmZ_lal~ ftj'a,~ a ~e~z~'ilr.l'kS~~ rulQlCln,Qs n~lom,98,t lerzu nk kt)ZUJ.R11 is !Silyan eJ~'sJ[j.nk, ~am ad; mli nttla, olSZJe~

'-

p;~e Ili]rtfH'1I1k. 82: [Bn,e~I~litl iame~,y 'mlintfjlgy Ikjin~QmJJ'-

mM ,a, lkd~z;llek Imen1efl"

- ~ ~

, ~ 1-' Iy:an elksJ mJilt kereru1s~ulnlk ,a Q. akor!, SJ,a I amikor nem ,ttJJ~arhmnak meg ben IrIIl nket &s ha;zJ~h,-Junk~ Kapcsn~JIJ'k: b~; I eh~'fo nun1k (l zOlen e.frogrzit·I,6t I hog -;, telef;o nos .. f-

loes ss zOkkenth . ,ssen Iki bennO n· ".~ Vgyu$c, 11._ .' Z

relnlke~~ t6ksnt ,ElZok>at ;,"mal .. ~·. ,zof'gesukkel csor I'm· '~lal _ siJ k!ksl @ll~clnh - tjiBK. ,a iglyellmtl nket I k lanns ttl ·In taltal a. ·tem kark ·lokre. Az (·n.ergl J be .s gyako~ tl I ,Okml;!JJ' I,Jru'k k8.1~[l~ k &nsrglakozpci .~] ·tt n"sd 27. at aO

3" Hamarcsan, Itr ziJnk @'S b I I . _:

IN nt!i.et. mfJ E.~I· I .: IIJI1l

2. Jo~b kBZUlMlkll tl an .' ~Bil I.~ rei: hel· e' .::_k ,.Ij ~ III .1- ~ ;5 Gllnti m' lim- tIVO!~sag r a be..!, tk. - funk '~Ol_ I, IN~' ~ rr'J on hozzi~ me rt ,EI ~k()!r nsrn ~\o.glllJk . r -1:n I urank' .. I L - ss" Jr'! m02::&ssuk Jobb k. IJ I nkJat 'f .11-1- '. J k ru " '1 ,n ko;zb fill 'ij'9VI~ ~ Oik IilIl-=, I mt~ :. _p ,- ~. lun·:

ban m· l m f1 I "flf Ike, nt.

'. rnnu

\ .. ' Uf

'00·

, "

n U-

.~ mtg .. : p,jU

'" .. ' al<u.rl" . J '~",'" .nTP. ....

,

:t Ir /,

1 II 0 ~, " 11K Ie agl¥- 'fiH1am aJlYOs &2IObBban legl, h aJ\(; n" ;z ~ nu '.JlaJ, >IlemElern Lazul]lun, 91 O.bd 31. oldaJ) JOOb kez nkat em;el Ok ma,Q nk 81:8 'S;Z -,tnl 'rJ t IUiji_ ' .' ~J

2~ N'liufJnh "nih 'gye'ln -: fa 'e' ''lit '_QY meJia, 'en - '9, h-, "S

~i~8Jenul lIZ Iy[a '-, rn-uu)',. I ,'osl fez tsu " _ ' 82, mU1n'kiat A'hgg lel,~IJi9 Jobban eUaltlllun', I SZU" , -'- fli. kJJ8jlDlodln alZ' Unaln',riJ I El -

_ _ oro

auran,_"

on

1. Oiysn ~di·, psn10t ,vaJus,zU'rnk, ,2 krs," I1ce1~z6s.Haz,. ~mikQr :ssnk; &e,m 'zav,a;m;at meg bennOrake'f. js eg~ [,dy,an'tOkrot. amelyet; '1el rm6- (Retl9 ten[, vrl_S 't. ImeQ. ~ege·zzmk '8'1 a, f,B.zf~, ~, Dt.a.kodfiilot ('Iasd 31 cl~dlr),

I" N.i{zzuk;a [tOHori;)e.r.t a. h:iiJle:tonk '~b.h)tU t'er I c" tate·t~ Inkibm fiU' nezzunk~ 'min IkOZvart=

IBnQ~, I~ L~'"$Ulk,' 'e~ a szemunket ' II

,3.. iEhlor apfm "f'-'11,ekvt fogrunk. liini a 'FejOnk

'~~. "E~ - - ,·u··,,.I;I'iii'ln!iP 'To ,",.~fi,;.""" .I,t., -

l"i\iPr _ ,. &, az: :a,,- rldn; [I:""" will\!' ~;llJr~ 1$ n~,Z2:'lnlk.

a telJllbmk f~I' ~as fi9rvsfjuk. Imeg,~ hogy kilrSifa~ kJ~lnak~e: belnn a szfnsk.

1. KOrj n"k mg v,8)"a~U:. hog', meg ~,gy;lh~essOk a 'efic: k to I aurlt ,KI8 rj k m,egl, h09,y' _U,jan v.ag, utJ .. n &g Iqos szrn~i eJ.lf,. Vegezluk em ,a.la~rtD [~afitod.Jtot, I~s_d 31. olds).

yelJ k mag a je61fdtt 'Yo" m go

y kOzban .IIazUJlulk II SZB'mJ. m~t.

Q a

.. 1 Ir

- '~ -

~ bb '. leo rO,t ~,~, J;

.t un-Din ~, k, ho -, fi£ll' :~

: ...:

t,

-

mat tkOMi

~- k_ 11, "tll ~n' ~ . n -:10_

I.~dlr q~ r l~, u/ullbJ ~ I ,! uh III M II ~"tln U} I, ~I 'Im~ 11ilnl

I klk 0 "Utd I Ih ~I' l'lt/11l k ,1,11.1'1 11~!lg~ !o.1

'1lllhui lin, Ilih /.I/tl[HI

ze Dont al_ [ ,

To

,- • ,I

fa - ZI z,ril_ 8_ ill]

ak. ru - bi70n I odm]' II r ko~ ,Ihatjuk. -, '~ol t 16 en ~~ru kezd e -.' a~mr[eg~il'lR,

z- ttne --

\

o una 'Ilhlnl

, " ]:I H al

I

0' .. ·'-'as·,·,la·"

.' ." ._'

i iii iliiili

l:n) ~ . '·0

ha .F,I,tatiba, 1

on k

__ )1'~~iik magunka' P r . d ttl I .. II I ,,~. rtJll~1t, . ~tI t g kr\n Iku· mrg __ 1)tJ] 11 .... '.,. .. edunk, nagY'on alb~ inu ~ bngy a:G l'rH?'~~g~8 xu m Mad

_&.1'1..,...... k ' p.z' U1 ,- 6. no y , I" V I'Tog V II' ~n[ I j1k nilkfi

....:~L '.I n - · ~. , n J ilL - I . d, I F Ith

J!'U,K ,. t." ' J 'J 8.-11 1 I, , _ ~ ,,t;" '. Cl1 '

- - I 'ki\"~~

g 1 1- nni __ ' ] p'U ~ I" n k 'T ztu ,I,

hh . h_~tfllt,- t, kll'l git:

L rd ~HB "D" h zl -y -'karl olay nr an I ml .

. . .z:zu ~Jnt· ~fJS .' I v " (Sri Ak

leg nspan . . .. _ ._ . I

ker1l1l1kat vagy' ~ 1lUVB par-kat, fI'kJ ,a~a.m6~~ 1\\ k d.

'JITle h~ly(J'nke·1' II -lilEiZ~JIIlJ~ 1<8n~ U~~ e~~' hr~oga-16 'terill,slat 6.s fJG~udj(j nk nBnyal, a! gyepr _, ~ nedrv.es a' . I karOf' 19, 1;ek'u hl- 'Ulnk HE! I" fl. I cs I" het6s4g,On! I 81 gl h ·k~F.l. ~ .. ,. ~., 'n V.·g8U, k Bl a-yaknnalat I ..

naM. fqg

2. H ~ n~)uk lea. SZ~BmIU n ~.t 8·8 Gnge-d~u'k._ hOg_y veg~a~~Ua-

I Ink. lml'tBZul~Jarua:k. l~l~mg Zlll nk lalSsal~ m B ~yen Mia ,gy tes:nllnk~ . razru rrfJQ~~,ik.1 a .ogy' mind, n tasl . Us. Q e-

-. . ~li' i;~r6.fl'iln,l"'b~ri Senl.! he· ha . I !s kepzre'lUl( ez -

I !lOll\, It..... ,'ioU ul\: - . e

·t;oivam8ltd. Et'_:zzuk; a nap m,elsg,et 'ies'l'unk(Jm ~'S

" ur

~ , _ WLSgn u ttl 11' rtls al

m- 9 ·6myez unk h nUl _, Uhk !

EhfEt~zu~ a b. lj1Mrltm 'it kCrUl'ilwd sJ1t'tJe 'ZI l"'Iyuga~ma1

~ t ~I.U I ," k I lhaJ n7.6d~J_n k a t "~Wd:~ bIt. l~~uk' r ," I kat! 1~11\1 ha

,,~ ... _... mukorlm. Pcl • ul, . \. bid minJ' . li!~~1 harm . J, I C - - b'tlllloz k.1pt. lU'j g./ .] moehk ~s JI h' ul,

if; U

11 _- bin. ,a1c.a

luk., !logy '0, , !m\t ' 1 c:sup~ m _ - , 1 ViliA 's-z6 k{1rmY1fllbb d 19unk W'j ft;i I _',~ IOyan ~

_ ,il'dutsta,1Vt hannahl hona ame~ ,

heg,0S. a - , Oll' I'

- I lid

2: Fi)~uuk m._~ a kri alyt a 10mpa V'~~"e~

v -Ghe1 tisl:1;ltsu _ m - a - D' ~ __ ,'_ 'e~

'I' JI.IIC:!~-f!o, :a tisz' ... "..,._,..... hogy m.nd a

3. ~tU k .' . az et~wh .

mmd'enid m-, ar,_ I basm&'S e~-etQ lava

a:1yt lolysn hri~Bn ahol silli a -. - ~~[)S;w

ug -"1 n tile

.. · ... 'HITaw:2nkat ke-zojuk ,'iz' alni, Mllk n~,iU ~, rnerr es korj,bb~n 1

kra ,?orulh t. eld ul 01 rdh.mJt.,u _ I I)

~ .

ro z k 1. I n zinunkke], 111 tve e "

I 1 r ,lJ.munkn,. E mb~· C'le~eJi) n r! \~

_:'Jf:ltYDef'SC'~ T udatt a I an u J l onz Z1Jjk a t a 'Zl11rn:~ run e I } d,Ollllnan iU

k h 'dum. halm d1k _ el bermunk, U

EI('

_.,:'::.

" " " .

k l n)~k in nunt C'nt"f' ... nkai m,~ olatunk .

..

z aurae l mz,

n I t kn},l~ urank +ud n rete l" b n n uk t { ~ l 2 ~ k h

~ P ditul, nt 1', r.' t ghcn thk .t1J~IO'1

hunk. ;.u' 1'1'clhc:tm' v oiIl' aut nk t~ b ulyet·. J ez In ~ n I I. t ~~ 7.~lIl'Hlt g. r\lt fu~ l~b lZlkahsiln I" h' ~,I \ an a t ,tllnkr~ - t"ll mt1~ mentali bl kkboz 1~llkol~~~bh t n t~

I!;;I

at

k

mit.

o,,,j b, IIWrefD te.szunk SAt" r

1 ~.,

ru

B~rmelIlL . mOdSll!Lri IS 1I':'las2: IU , iii ~12 a m iii

U Yilnat Lassan, S 6i!s res n 111m 'lI'fonu~

at a les1:lInlwl oIYiJ1[, llul!! 1M a aUran

arne,1 , I\rol ugy lallu vag,. 6reuuk ogy. ornol abb Oda:ig . III re SZOrul B zzu n LIiIuIIlLQ Wlan a

b rl un e'bu, no I p:e en

Ha p~lthiu' Zi\rara fgl3 me-

get erzse'lLm a q)"cmrun

'ol . I azt B a-

hSZlftO gy ,ulBlta~ t~isd 5.3 H a be :'e~ez- lJ,k. maradlunk rn ~W LLgodbm tva'

ur iOrnlJ I mu 11, l~~ \ 1 1 J,tl J'1l l,llJ.lk dunk I II h"~nl~ t.~ "'iukhot Un'

F1J, , ~ I n ('8'. ., I· ~n a )r-n _ ze rte I hdu ~~ r 'liol~n h r&n

J.ll 1 kt .Il."'h .. -st"

h

/: url1b I

o Ida I)

I j

]

Z fUJ

· [Ij ll(ltit

..

"UDi'l1

'nk ~

urer ~Z]·

.. SZ8ftvadl'lV'1 V8l,at,all k6pBlsBgl. varsemy.,Uem.

." L.. ..... I .... ~ oilii;,A, ... . NIJI 'ilU!'!iJI.lIi¥IUl.tl~'

,gy!ktrcsaikfii!

MNaiu ea,Y nag'yon err(Js,en Vllibiralo al{n kC11 nyeden fel~&delh. tJOk . ,au, ban. Alt Je zl ha9V a vlzsg'~ II'. SZ8iml, I, " 'v, I haJlll<Qzol It d'YI dllna;m .JUS as 'vIsrra n I e1- II m MI dl. s mlndenbern e~~ 8'kar I '~In I ,I, eZl~ ha, 'keld menri h~t S!J ,I:

1 tt veze ~ gyaJ" U, ha masQlk, nYD[mdO~s~lnl keU laml 'Sz:mnve(l&~,es n Isz I, nyu~az '[ethell szar8it aktiyan B:in~l~ ~s hi JllBmos r\81]951 U~Mnll u I!U t delgadm

,A szta pres olyen elmbsrt ,8'h,'z, al. ellS'll fJZ 81918~', a l ·WIFQS ~agy IorflJu!

p ~ 'a azmnban narago1' . SI In! ~e'ZtBJesll mul!':

· a _ rj _

8I11ItallElCMlI, szeretstlslj8S11 Mmogat6, rm4dlumi adol[tslgok

halndszem csakn1 -

_~._ .. : 6inyaIat.At 1st atJuk at aurakban Y~llagos l~iUitol m te . b\i1tlCl•• ~-~~H~t IndlD<»csklg+ Ezek m nd a bAlo,r Valt.S'2a1 al et~ ol~alru su. _RIJi.:::ilkfiHik .. $PfritUillis caba van. is ak~ Qrys,k'rran rinde[~rk tudat4ban yan en ne'k akar ne:m Emiber.ee:ges es ... ·:ilOltsva. 'agyen SZ0 akal ICBg'en G'kt61. aka r bBratQIF~ urn kapessegel JeJDI~ mig' a halvany biDer £Ill1 ............ ...,.,. szarnAra. aki~AEd( ·a~ auraj8be.n a bfbor WI. fthIi~rwA I 'onto a hD;Y tok ;:eesen frftJh:halte.k IB'gyefil~ .. MOan az c5ket kbrulv8VQ VI lag rD~I" a fel ~egekb9n Jarm es

ric m

Ali: sRl~sll~&t~ ~oh5d'b az ls.tellj'he 1m DlilacB.akra

&pl· aiMs "1iagas.b relildttl tudas. hfdno'kI --pass.: . valamenn,l ClWB

lo:'yan em c 9rrel ~nek aran s - n _ az a far Ha Juson seu nkb B. hc-" a ktl,~ _ p~on mOvesz,B,- aJta1aban a' 11";I<£1nU dlcstjnnyel ,BbrR.ol ak. 2L szenteka, I btu HZ nem tar I - 11'enul egy sze nnel van d algunk lMinthlZDnaJmll, awnek mari!f5zrnii D ImRIR. lehetosegekke ~ as kr p 9uegekkel ~ - nd Ike!I?~, ahhoz. 1l0Q)! kOtUlvsve V-I~ -got Az U en ·mb _r e.r, sen SPlrtlUtiJlS la 'no-

and£dke--;zhet A pJszlkos aran;(.m u '. az any 'gL i _.

lH'IOiOI ..... e.. Vidamlnt a vU 'gl 11 alom ~:: J1 ~agy - elzh-

~ lahet6S6g'1 fele.ajil1m us ttatrnadik sza·m osakm

tizisr Ids Jg6nyO gy6kdrc8akra

81kozunk ak~nek szurk z 2I!Ulr,ajEi 'zamnha1unk nli

6& nem akar Pi~~Onnl a tdmegtJrSi. Alkalmaz~odOI l'tciJIB' .. aJrnokrat ami niJt1a azt i.s Jar .ntirletil hagy tUlllsagos~m haH~'

111.11 is meg ngedl masokn k hogy raen) bJss~k 88J819], ri r kell, hogy. szurke urat nsrn ." g'BSlS gtl'~ j hogy nenl ensrg ahHanyra vezEI'~he~o,"e v sm hogy .a megfigy - It s.ze1mel,V h.rmgs2lk ~ ~III. grnl n.J1ra.r1"1~ szorul as rnasek a~nyakaJh n ktsf!1ytelen ~1~

rr hn

ltalakUhis, 'villo . As I p'ihe1n6s, ~CLR'S gy01c8rcHkra

I h a azt I ~ju k t1ro gy v . ~.akln9· ~ekete az aura a men ez nsm (I 1- j91. Altai' ban ~zt· Jls!z111 hog~' -_ iR~t~ 91 ak13f [lI~Olnl a vdag 1 'l, 'II Qe~ mel'O ~tiJ~hZ'ln)Ulg~t oUlOUe maglJ8 Ez. rl nagy<ul C\flatow

engad ~,yt aura]an k vllmga~a;ta e - tt e.s keel· 1Jun\\ fal ana hog,y A feket - ur ~ - .lre~'1e csn elkl!!'·1 akar !e te s . ~

masik sz.1 nben ~. Diy .n '. em Iy·re rs u llh t m

rengete~1 P11h Bin _ i;~_' ';J - n sz:ukssge. A 'von ~ suru - asta, I no~y :alel1¥llnk n 1 k(.l 101 , S OIl3SI mennjllsegil nergl!31

....

] urank

nnu ii, L n m - g~ . "U,n.: .~ ·11 ,0 I a nL

k i u J h, ,g} rn . ,~ y an. I. r r~'~ ~ lJ.D k L]I hr1,

al'~~l n hil e·l. sod 1kuJIlmk

'"-I n kikl me. - ~gy(Jtt h~ly~. tet, rra programollal

Isz

a Q

'nti ti,

en k 0 k I~. uek it ru "nl!. a nap \ I.'g~ re

koz :.

peci h;s f~r\fJl.Jc1~va.l . '- n~lt'rk,cduhk pI _., zclto g)' kaJ-] '~f, I,

'ta'

IAlMI:¥I It olyan 10 "S!,' ~Qt am~ kia' 's'Ink) 'Benn zaViaJr

1 ,ennOnltat (JI~unk Ie e' 1"1 szekna' 69",. hogy

punlt at· J BJon It.gyen l'~.iemmOk meg be'l~ DR111, ...... O yunk.tr 11Uul,~/tJnl~,~e:~ ,~bb!d 31 o1,dat)

e egy a 'le's~llJnikl1e~ sokkaJ sz€!JI,8sebb 1 n8L~lY' simisly Ikbru~balu' legy mete111Ie,t a. 'fa.. .,. fO ~tt lebe"Q.

_~SllJlJt\ 81. hDqy. 9.Z Iii kora~gllassan e~llndulle • ..... 1"!Ii~\la a fellO nko nBS', au ranlk~n~ Ahogy 'foke;-

mag aba S~. v m' nden ne·gat'fv e'rze~, .. mtWQI rot e.s tap,as~talatQt~ ,sm'a,ly Ime:gtapad~ 8lZ

• ~'Vizu. _~~2alih.~rLl~ k" vagy h:al. nsrn 'v.agyUlnk WJ..IiJIu_ .... _k. s,16g ~ h~ 'hJ,d,j[~~, hQg~ ,11-2. meglu.rte,ndt

a koronQot: lafiShifl 'Iefel.e haiiadnl. 8ges:zsn ~ Ei<kor ·tQ~ "bh tmji~d a ~'b~e,~'nko n ,'~: Ie' a maaava.~ vh;.zi ",alalmtennv~ au rankban m a.M\'92.irHIEISl. A, ftd I mragabs szJ vla es. m,egfis;za

u laseD I~ m lelB ~_ poz It~v . "nsrgle IAnt V1-52,&

mr,litt feJ~kfel,n&Hmk~ '~sllk;ml ·s·l)~mm!~1 u~Jonk nyuQSJ'dtan Ha s1l0kseget 6rezzu.k me!gtsa gy:akorlatOt.

-,

ID;akol] t k.ill'l aJo ,-~ aura I~.lt ! arnllli;L tes

ere akarunk hatm I pe~ltia1lJ.~ a gy mrunlra~m +'be-n etkeztk, ha tn' rg ,k \' a vun L glOI'D) 1 'I} ankor

t rmkor ",' ul !I ',I,' Ha Inr'!t.,k - n icm

~... ~

a urd ~ b )a n

nk _I v gty rllc:epze ~}Uft el e1~k~ 's~eme~ 8pp veIl . zzu.k . 'gva~rll. llQ!~ Ez lIttl1;ib~ f hasznas,~ ha va:laml m a;tl: rny~~a keU

Di=1!!1I\f."'

gzemOnl<et a '9~ a~dF1 Bit Vlfg z· sa ktl~belJrl

el.sY surUJI '.- t8rnrY$2'n1J hj;n)'fUhaoy, II ahcQy !rftKIOI lefo1ymk vsg t~ az. e;@s:z "teSnJ J~iln. le.e

. 'k k '! ·t]~ "'"' t l~ t· ~ .,!',I.

en rgla ":"1. /',~, . ,_I"'Q

J1emefte n 8Se!m8'l:1iY utSJ1 ~ le'h et~ leaham'a~

k8 n....... ~ .".<Ii.,..,.. H m ~ . 'Ii I d~-

u k el e~t a gy.a~f'!~r\iiI1'. 1 _& ,ar 11lI' JiLl ,

UBIllC" melylk mSl6ve~, ak"funk 'I,og~alkozn I

B'ZO rl~ a~ r9ZZ'Ed Ha n em 'tudjuk., m·irJ uk 61lap~·t*t 'ke zz ed' (llasd 5~61. Dlt~allr, ml[g

.:8Q~~D" att a te:r ·1 etel, ame,~y" t hJfrOn;i~, ne~

~'tlt:lr:IV zavarosnak. ,~U2: ook.

1- 01'll' UflarWlan anI!'{ I . -: tsketa nn ~ .. a lLlnr;O{I'IIIIn'I'"!l'L ;at. nlSten mag~al "15211

- l~m-_

--...-. ..... ,

J_ a fl.SQau", lEN1j~h:Io'Li~,

2. Kezzei Dtimt$Ul' , I

& tar. I iH au

meg B~et6 rr!E.CZ_9n Kep!@~\uk u

ens] 1i1 au~~ e:SI beleles~ e, kUl n'as tai~ tMyba EIQlon~hJl!h3' I hog~ e'l ~gjl1 lktk~a'I c15Moz: bekl~ IUnk btZ:~J'\~o$ emle . . ·11. vagy ~z:e

-.~ It - a 9yakb ~Bi az r 'engi'di so . _ sz " vc111'c,IUk all e'Fl rg

kaJI os kar1\l1 • ho@y segJ~lg BrUJrgla~a

.I .. l

- f 1

u ra I. r

I

h 1

I}- r ,1,

ld ke nY'~ ~m . SM::J"O tekOdJ ~Ink lei, vagy k nye1rn,es 82, KOS. 'Olvan Lddpon':o1 '11,-lor senkl 'se,m z ,'. ,·'rl~at meg bet]n "kat szemunket I I~~ulju Ik. 9'1, ' alidJuk mag bel~

(Ittsd 3'1 o~d all KjJpzeljpk €I 1. hogry : gr SgY'on 'fQk~i!iU nk J~val a h!J ~nk I:o~btt laku Ig;Bf.T ~al 111 at6, Ez I ,s:Z~9nln r

n k pzel JOlt e ~ h,e 9Y a sl,ken nM la' &an e ........ _.1l0iii1 k fale HII I,]IJ k, azt '~eJ~emmjs nanga'-. ..... _'_. ml'kizb, n ~a-ssan 'VI g~gvIIs;gaJIJa liuran- RYC:sel:lJDel:KB~ 'v Q' m [.' 13 rul s kist k f . S Z9" '~.

PO k 'f h~ .

:al lH tl "

ane~{U~ hog} G", I uJon utas as . Is emuung at S2ken . f \I, ~'~ a ".~p.&

3., A szkenf1ler a tat un,. e B mald lfI·SZ n :: o~ ~un· nin egy masodl ell eno~ fog tunk. va m_

. mad 'b' 0

~Qndot r lordl· m

jt Am (Dr 'k-ennar u,a I

~~ I &g par ,', """'. 'lUll'"

tunk h () gyan tud j 'U k "I: l:'l~h.,o,r:i:.z n :i, U' zl ha .. ., at kOZlI,:: 11,- 'll·j,1 ~_Z ,a uri; t 1"~1 '1", '\ ~lr ~ ztItd _":, n llu)ldbiZi:-, t nnrt tjuk rakat ha ,n,~Junk u,gra_ :z"kb~l.

_ I; JkaJ]JJl1iirz", ~ ~ P, ~,Zi 't{,[," 11~,g) [01. , gy_

n m,cgi Il,ag, on ,rutl~,~j~lro n hi 'Lu~ ,~

korl ,~hlla an a, j n _, '1,."gU"a!1

l'[ ,~ I r.i, ka - kulonds i "ko 1 h l~~k P Slt l L U1bh.lt.m ,'.i ~ - guJ 110; hh, b~_ ~,len ,mH~ akar tobb l ~ ROlLI I uk ku m bma I j ~ k ~,7") r~ ,] 01 L~~.b .. ",. ...... rt.IIIIJ. n' ~JJUk1 hugy h tul ht I k ~: II[HltJjl 1.1 r ~n m, ~ il

loll.ordunu~ I 11

t.o tal tat I uk rl'h." -

1l!c.rglJ'l~ln.a.k U 1lL iI"iIlluJ7 'ha:."Ii.lu;lll kl li]'~ , . _kolnk \ 'I uk t ~p 'll!= 11· OoNlakhohc kl J lef\\ -h~tluk ~ .• , ~

h.aliitt I'nl.l n,' ,un'~ ·"111\ ~ lo\t l: h 1

n~kunk 1 .1lhah\ . rue ,

- - c

He. eU~18Jl}1J bevenol eszs

nak £1I81e ~ nag if1 m ke He abt,. szoo u .

J, H B a kS1.elas ser n u~ srzase e·'IIslasszuk kl az anna meg'elelO eSt€! a lolyad t1Q..b. lis at cse

If. Ill. Il 11. l II~

b~ II lin l

ha,\/n.alh,ujuk a B. akllr t I

\ t ] 1'L1l!

thetunk n .. g~ "",1.; Ill' ' l oh r 'lIh i.'~ I H( 'il! T,h:a uk

jobh an nt m , 11uk III gunk~,ll Ut" tdu runk n\ g unklu. Tilt oll. '~rukJ'IlOI akal gP)g,I",,.\.'rll,, IJh,:g '>1 t I~ b ak la".j L l1l~bh " kuh no",~ n akk I I, nhb ~ \.l!.. n L l h( ~~I 1 h II J~ 19

k J ~

esztt ~,(~

het eszenc a kombinalJunk de va Jdb:i, , uk ki amB~ ekte fa1 tel1 nOI Sol11 - Vegyunk eglY 3D mll'I,IIIH.eres CSefJpen10- nnu:met a gyogyszartarban~ es mInden klB2.~nclaball cseppentsonk be·le ~9t~~,el tel asvan vizlel Ez les2 a gy6g-

:KlRi1:tnk

b n~g'YSZ8r fogyass u'nk nagy csep IIKnOI. mig Job ban nem erez z uk m a.g u nk t

, I~ .. ~

6SITESE

. " . I plJa1koz~1 1 la

I· g n(;]{~ moz' I' 1 a pozil'" ~ kapc'o~1 tc ~

6 hmaHatok kozelege mind-min - kivaJ6\m1J ho zajandn J ..

ved 1m z 'ehe"z,. eg ;, tJi

h · I' . '" ~ t, - ~~ '~I ' m_ r 'I '

nat. rL rru 'I. u ••.. g '1.' :~I""gu)!j!K1 ,l1ml. nltlt ~apo~

___ "4'n~lpn ola ban a -I auran kal,

!Ii

1

tik idonk hatjrk ma.jd fi ..... · . .1:'0' ......

&lr aur id nk:n ziik.

lh till C~vf"'JI·"""II"" dt ak

I n1''- runk

~I~ ~u an nemi

y sz ~ n, m.ndkJ· t la;~pi.m 18- Z \,I . laJilln m. Bitt ne m, te1nelt . e ~

- ~,

......... """.L_ ..... e hcg~' a libu'nk a UMti·,n van. se ~ laz· n ,az b'iClnKDBn 1~'h!hal'1l~ ZB=:!I~I la;zulJ1unk ' .. I

nag.O nagy a Ia,ti,. ~ n', Is, a1ake rek nCinek kl, e;melye~ mjlyern ,IU ..... "-OIiiH;ll· k, ahegy 'ish:di haJadnB m1ig iirfA'lNA In g nem ,gl,e~Bl'e' Qi· z trla1o- 1iJR('I~JIIIIi~.~'l a bol,go eneJ uill ~ v· ILab _ nk

""_'<i!'IIoIIDiI"IISZlk, ese 1 SQ.I -Izser,eg .s

a ;y~kere~ elink a, ~'Ifd k02ep]:m" " t lagzeteke't. 4reZZ1~'k att,.;' a e~d ._.!n_~., beligmMe,~ f, ,Uah31 hQ.J!d tal ..

a. ¥ ez az energl I ~. e flamU'~ 11

a f8]U nk \8t jl ,ig, , rill 91 te1J8.sen rwugodtan p;.:r perc 9 i majd nyu!\o\l 1abu nka e~:, ni'~nk 'fet

rr n

I iUl!\ lU mat ~1 ih .. [ dU1 Nll'1k \ ihr~~L} 1'~N t~;~l~N~'~l~: ~~

....

\ h 1-.; I, \ t 1 ~ I~ 1'1' I fl I m I nurk \ 1

U lL m 'U\ l kuu In

~BIH_1:nllll. kk,'

Ill~ .[·l" ~n 11

,u~J.!.h n .... ,/~ 1 IILn in h~d I U

, I

rusil ~Il

1. El uqy 'k~v'tO, fiy kaT i t, he ~ f ldln, K l

k " d n ncs 1 \ I nd 'I do nk 'y i tog

z 1\._ b-

k I 1D - Y l \~u

2. H IO'~lunk !~r: tj - U~bt Iun\l ~~u

m I Jm~vn

b rb n k Ijuk, ln~ m-u

r "

, 11 IlIh Un

t ~I I. 'r\

N n

II, 1- III: It . ~ H I

III 11\ I

~- n kt'llrn [ 'I nn _nlk kl!! UI I Uti'S kor r z Ok_ I IU.lI~ ~ob~ k " w~k

~ 1\ I III I I I.m ~ I III In ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful