Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN DUA (SEK. MENENGAH SETIABUDI, GOMBAK) TAHUN : 2011

Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Halus iii. Alat dan media: pensel pensel warna pen dakwat arang krayon pastel perisian komputer Teknik : garisan selari garisan zig-zag teknik titik. ARAS 2 i. Menggunakan pelbagai alat. Menghasilkan lukisan dengan pelbagai media dan teknik. Memahami peranan asas seni reka dalam lukisan. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan Membuat kajian unsur seni yang terdapat pada objek buatan manusia dan alam semulajadi. iii. media dan teknik dalam lukisan dengan tema yang tertentu. Menyediakan portfolio . 2. Perbincangan / Komen / Pendapat 4 5 24 Jan 31 Jan 7 Feb 28 Jan 4 Feb 11 Feb y Lukisan 1. Membuat kemasan v. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang iv. 6 ARAS 1 i . Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2 MINGGU 1 2 3 TARIKH 3 Jan 7 Jan 10 Jan 14 Jan 17 Jan 21 Jan TOPIK SUB-TOPIK ORIENTASI Asas Seni Reka y Unsur Seni Asas Seni Reka y Prinsip Rekaan OBJEKTIF/ HASIL PEMBELAJARAN Pengenalan kepada subjek dan sesi suai kenal Mengetahui dan memahami semua aspek Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN Penghasilan seni visual Penghasilan seni visual Seni Halus Membincangkan contoh-contoh hasilan seni yang mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam hasil karya. Membanding beza jenis komunikasi visual. Mengenalpasti dan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan lukisan 3. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan ii. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus ii. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengwujudan idea iv. ARAS 3 i.

Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. Kebersihan. media dan teknik dalam lukisan dengan tema yang tertentu. Media: Cat air Cat poster Media campuran Teknik: basah atas basah basah atas kering berus kering kecatan (panterly) Ketelitian.Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2 7 8 14 Feb 21 Feb 18 Feb 25 Feb Seni Halus y Catan .Cat air . Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu. ARAS 2 Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Halus Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang Membanding beza jenis komunikasi visual.Arca Stabail 1. Memahami konsep.Cat Poster . jenis dan teknik penghasilan Mengkaji dan menilai arca berfungsi dan estetika berdasarkan contoh arca yang sedia ada.Arca Mobil .Media Campuran y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan. y y 9 10 11 12 13 28 Feb 4 Mac 7 Mac 11 Mac 14 Mac 18 Mac 21 Mac 25 Mac 28 Mac 1 Apr ULANGKAJI / REVISION UJIAN 1 / TEST 1 CUTI PENGGAL PERTAMA / FIRST TERM HOLIDAY Seni Halus ARCA . Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan . Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan ARAS 1 i . Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengwujudan idea Membuat kemasan Menyediakan portfolio Membuat kajian unsur seni yang terdapat pada objek buatan manusia dan alam semulajadi. arca 2. ARAS 3 Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan Menggunakan pelbagai alat. Menghasilkan catan alam benda/objek semulajadi dengan pelbagai media dan teknik di samping memberi penekanan terhadap penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan dalam hasil kerj a.

ARAS 3 i. 3.Arca Berfungsi . Membuat kemasan v. media dan teknik cetakan.Arca Estatika estatika. iii. Menhhasilkan arca luakan / arca binaan / tambahan dengan menggunakan media yang bersesuaian seperti: Tanah liat Plater of paris Polisterin Kayu Dawai Buluh Rotan sabun ARAS 2 i.Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2 14 15 4 Apr 11 Apr 8 Apr 15 Apr . ARAS 1 i . Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang iv. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus ii. Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. media dan teknik dalam arca dengan tema yang tertentu. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengwujudan idea iv. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasilkan arca stabail. Menyediakan portfolio 16 17 18 Apr 25 Apr 22 Apr 29 Apr Seni halus Cetakan 1 (Pengenalan) y Cetakan Timbulan y Cetakan Stensilan y Monoprint Mengetahui dan memahami pelbagai jenis. Menghasilkan lakaran rekacorak / rekabentuk berkaitan dengan tema. Menggunakan pelbagai alat. Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Halus iii. Menghasilkan cetakan menggunakan teknik: Timbulan Stensilan Monoprint (Alatan dan bahan yang bersesuaian dengan teknik yang dipilih) .atau mobail ARAS 1 i . Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Membanding beza jenis komunikasi visual. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada : Imbangan Bentuk Ruang Tapak binaan ii.

Menghasilkan kajian motif da n corak dalam bentuk 2D Menghasilkan ukiran tebuk tembus / bunga timbul dengan menggunakan motif tradisional yang mudah . budaya. Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu. Menghasilkan motif ukiran kayu dalam bentuk 2D ARAS 2 i. Menghasilkan ukiran berdasarkan motif bersa iz kecil. Mengumpul gambar kraf ukiran kayu tradisional. 2.Mengetahui dan memahami asas kraf ukiran kayu. Memahami kraf ukiran kayu tradisional.Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2 ARAS 2 Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Halus Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang Membanding beza jenis komunikasi visual. Mengenalpasti pelbagai motif dalam merekacorak dalam ukiran kayu 3. media dan teknik dalam cetakan dengan tema yang tertentu. ARAS 3 Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada susun atur rekacorak / rekabentuk Menggunakan pelbagai alat. kemasan dan pemeliharaan. nilai. Mengumpul maklumat ukiran kayu dengan memberi perhatian kepada fungsi. Mengolah motif ukiran kayu yang sesuai dalam hasil kerja dalam bentuk 2D ii. Menghasilkan kraf ukiran dengan menggunakan getah EVA . iii. ARAS 1 i. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengwujudan idea Membuat kemasan Menyediakan portfolio 18 19 20 21 2 May 9 May 16 May May 23 May May 6 May 13 May 20 27 Kraftangan Tradisional Ukiran ULANGKAJI / REVISION PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / MID TERM EXAMINATION PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / MID TERM EXAMINATION 1. ii.

Menghasilkan kraf tekat yang ringkas. Menghasilkan tekat bersaiz kecil dengan menggunakan motif tradisional yang mudah. kemasan dan pemeliharaan. Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu. Merekabentuk dan menghasilkantekat dengan menggunakan motif yang mudah. Memahami pelbagai kompenan dan elemen reka bentuk grafik. Mengolah motif tekat yang sesuai dalam hasil kerja dalam bentuk 2D ii.Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2 ARAS 3 i. nilai. budaya. Menghasilkan kajian motif dan corak dalam bentuk 2D. Menghasilkan motif tekat bersaiz kecil. 3. Merekabentuk dan menghasilkanbarangan kraf ukiran dengan menggunakan motif yang digubah. Pelajar menghasilkan pelbagai lakaran ilustrasi Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk grafik dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka. Mengumpul maklumat / gambar kraf tekat tradisional. CUTI PERTENGAHAN TAHUN / MID TERM HOLIDAY CUTI PERTENGAHAN TAHUN / MID TERM HOLIDAY Kraftangan Tradisional Kraftangan Tradisional Ukiran (Sambungan) Tekat 1 & 2 1.Mengetahui dan memahami asas kraf tekat. 2. Menghasilkan reka bentuk grafik 3. Mengumpul maklumat tekat dengan memberi perhatian kepada fungsi. ARAS 3 i. ii. ARAS 1 i. Alat dan bahan: Benang biasa Benang emas Kain baldu Kain kapas Kad manila Gam Jarum Pemidang Cuban 22 23 24 25 26 27 30 May 3 Jun 6 Jun 10 Jun 13 Jun 17 Jun 20 Jun 27 Jun 4 Jul 24 Jun 1 jul 8 Jul . 28 29 11 Jul 18 Jul 15 Jul 22 Jul Reka Bentuk Grafik Ilustrasi 1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik 2. Menghasilkan motif tekat dalam bentuk 2D ARAS 2 i. iii. Memahami kraf tekat tradisional dan dimensi baru.

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti. ARAS 3 i. Membuat lukisan figura yang sesuai dengan reka bentuk grafik yang dipilih. ARAS 1 i . 31 32 33 34 1 Aug 8 Aug 15 Aug 22 Aug 5 Aug 12 Aug 19 Aug 26 Aug Seni halus Cetakan y Cetakan Timbulan y Cetakan Stensilan y Monoprint 35 29 Aug 2 Sep CUTI PENGGAL KEDUA (AIDIL FITRI) . Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Membuat Reka Bentuk Grafik mudah ARAS 2 i. Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi ULANGKAJI / REVISION UJIAN 2 / TEST 2 UJIAN 2 / TEST 2 Mengetahui dan memahami pelbagai jenis. Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi. media dan teknik cetakan.Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2 30 25 jul 29 Jul ARAS 1 i. ii. Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan komputer dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Reka letak Perswpektif Muka taip Satah Imbangan ii. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual. ii.

Barat dan serantau. media dan teknik dalam cetakan dengan tema yang tertentu. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada susun atur rekacorak / rekabentuk ii. Membuat pernyataan tentang Seni Visual dalam kehidupan dan budaya. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus ii. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang iv. karya dan sumbangan 37 12 Sep 16 Sep Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Seni Halus di malaysia Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Halus iii.Mengetahui dan memahami perkembangan seni visual di Malaysia ARAS 1 1. 2. Pengenalan ii. Membuat kemasan v. 1. Menggunakan pelbagai alat.Mengumpul maklumat sejarah Seni Halus sebelum merdeka dari aspek: y Pengenalan y Tokoh. ARAS 3 i. Membanding beza jenis komunikasi visual. Menyediakan portfolio 1. Tokoh dan sumbangan 3.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam. ULANGKAJI / REVISION PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / FINAL EXAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / FINAL EXAM PROGRAM & AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN / AFTER EXAM PROGRAM & ACTIVITY PROGRAM & AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN / AFTER EXAM PROGRAM & ACTIVITY CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN / END YEAR HOLIDAY 40 3 Oct 7 Oct Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Artis dan Tokoh Kraf 41 10 Oct 14 Oct 42 43 44 45 46 47 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov 14 Nov 21 Nov 21 Oct 28 Oct 4 Nov 11 Nov 18 Nov 25 Nov .Menghuraikan perkembangan seni halus dari aspek: i. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengwujudan idea iv. iii.Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Tingkatan 2 36 5 Sep 9 Sep Seni Halus Cetakan 2 (Sambungan) ARAS 2 i. Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan ) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni Visual terkenal di Malaysia 38 19 Sep 23 Sep Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Artis dan Tokoh Seni 39 26 Sep 30 Sep Pelajar didedahkan dengan Kritikan Mudah karya ARAS 2 catan/ arca tempatan yang popular.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful