http://syazalina83.blogspot.

com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Tajuk: Ringkasan

HIDUP ATAU BUKAN HIDUP? Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hidup dan benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Sains Hayat 1.1 Memahami cirri benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1 .1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 4 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kad gambar Kad imbasan – benda hidup, benda bukan hidup. Lembaran Kerja1 - Penilaian Lembaran kerja 2 - Penilaian Lembaran kerja 3 - Pemulihan Lembaran kerja 4 - Pemulihan Lembaran kerja 5 - Pengayaan Lembaran kerja 6 - Pengayaan

Kandungan Standard: Standard pembelajaran:

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Aktiviti kajian lapangan (luar bilik darjah) 1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yang terdapat di kawasan kajian. 1.2 Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkan pemerhatian mereka. 2. Kembali ke bilik darjah 2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup dan 2 contoh gambar benda bukan hidup di dalam ruangan yang disediakan pada papan tulis.(Guru belum memperkenalkan/menyebut benda hidup dan benda bukan hidup) 2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang disediakan itu. Guru membimbing murid sambil menanya i. Kenapa saya kumpulkan gambar – gambar ini? ii. Apakah yang sama dalam gambar ini? iii. Apakah beza pada gambar ini? 2.3 Murid menerangkan kenapa lakaran mereka ditempatkan di dalam ruangan tersebut.

6

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

2.4 Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepas perbincangan.(Guru membimbing murid mengenal pasti kriteria yang digunakan untuk pengelasan) 3. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup dengan menggunakan kad imbasan. 3.1 Murid menampal kad imbasan ke ruangan pengelasan yang telah dibuat. 4. Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup 4.1 Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi gambar/model kepada kumpulan murid. 4.2 Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. 4.3 Pembentangan hasil kerja kumpulan. Penilaian: Aktiviti Pemulihan: Menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian. Murid menyiapkan lembaran kerja 3 dan 4. Murid menyiapkan lembaran kerja 5 dan 6.

Aktiviti Pengayaan:

7

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Nota

TARIKH:

Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman.Tanpa makanan dan minuman benda hidup akan mati. Benda hidup bernafas, bergerak dan membiak. Benda hidup juga melalui proses tumbesaran. Benda bukan hidup adalah benda yang tidak pernah mengalami proses hidup.Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Benda bukan hidup tidak bernafas,tidak bergerak dan tidak membiak. Benda bukan hidup juga tidak melalui proses tumbesaran.

tumbuhan

benda hidup

haiwan

pokok kelapa

kucing

burung

pokok pisang

ikan

ular

bukan benda hidup
bola beg cerek
8

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

1

TARIKH:

Bulatkan ( O ) pada benda hidup Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup.

9

Markah:

/ 14

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

2

TARIKH:

Tandakan (  ) pada jawapan yang betul.
Contoh

benda hidup

benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

Markah:
10

/ 6

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

3A

TARIKH:

Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.

11

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

3B

TARIKH :

Tampal gambar pada ruangan yang betul.

benda hidup

benda bukan hidup

Markah :
12

/ 10

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

TARIKH : Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup 4

benda hidup

benda bukan hidup

Markah:
13

/ 5

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 1.

5

TARIKH :

Tandakan (  ) pada benda hidup dan ( X ) pada benda bukan hidup.

Air mineral

Markah:
14

/ 10

http://syazalina83.blogspot.com
Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

6

TARIKH :

Kumpulkan benda hidup dan benda bukan hidup. Tulis perkataan pada ruangan yang disediakan di bawah.

baldi

monyet

lampu suluh

bayi

jam

siput

kapal benda hidup

pokok pisang

basikal

benda bukan hidup baldi

15

Markah:

/ 8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.