MENCONTOHI SOLAT RASULULLAH SAW Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang beriman agar

sentiasa bersolat seperti solatnya baginda sebagaimana sabdanya:

ْ ّ َ ُ ْ ِ ْ ُ ُ ْ ََ َ َ ْ ّ َ ‫صلوا كما رايتموني اصلي‬
“Solatlah kamu sebagimana kamu melihat aku solat”.1 Perintah di hadis ini merupakan perintah yang wajib. Adapun cara atau sifat Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersolat ialah: 1. MENYEMPURNAKAN WUDUK.

Bagi setiap muslim yang ingin mendirikan solat maka diwajibkan agar terlebih dahulu menyempurnakan wuduknya, kerana tidak diterima solat seseorang yang tidak sempurna wuduknya. Begitulah perintah dari syara sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

َ ْ ُ ُ ْ ‫ّ َ ِ َ َ ْ ِغ‬ ‫اذا قمت الى الصلة فاسب ِ الوضوء‬ َِ َ ْ ُ َ ِ
“Apabila engkau hendak mengerjakan solat maka sempurnakanlah wudukmu. 2

1 2

. H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad. . Muttafaqun ‘Alaihi.

1

2.MENGHADAP KE KIBLAT TERMASUKLAH HUJUNG JARI-JEMARI KEDUA KAKI. Perlu diberi perhatian dalam menjaga kesempurnaan solat, iaitu setelah berdiri tegak dan menghadap ke kiblat, maka sebelum bertakbir hendaklah menghadapkan jari jemari kedua kaki ke arah Kiblat, kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

.‫يستقبل باطراف اصابعهما القبلة‬ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ََ ُ ِ ْ َ ْ َ
“Baginda menghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki baginda ke arah Kiblat”.3

ْ ّ َ ‫ُ ّ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ َْ َ ف‬ ‫.ثم استقبل القبلة َكبر‬
“Kemudian menghadapkan kiblat maka bertakbirlah”.4 Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tegak untuk solat dan menghadap ke kiblat (termasuk jari-jemari kedua kaki), lalu baginda mengucapkan “Allahu Akbar” tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelum bertakbir, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi’in dan imam yang empat pernah melakukannya.5 3. MENGUCAPKAN TAKBIR “ALLAHU AKBAR”

َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ّ َ ِ ّ َ ِ ٍ َ َ ٌ َ َ ّ ِ َ َ ُ ّ ِ ‫انه ل تتم صلةِلحد من الناس حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء‬ ُ َْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ّ ُ ُ َ ِ َ َ ‫مواضعه ، ثم يقول : ال أكبر‬
3 4

. H/R Bukhari dan Abu Daud. . Ibid. 5 . Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, hlm. 19. Ibn Qaiyyim al-Jauziyah.

2

“Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia mengucapkan: Allahu Akbar”. 6 Semasa mengangkat kedua tangan sama ada kerana takbiratul ihram atau takbir intikal (takbir peralihan) maka keadaan kedua telapak tangan baginda dihadapkan ke arah kiblat.7

ُ ْ ِ ْ ّ َ ُْ ِ ْ َ َ ُ ْ ِ ْ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ ُ ّ ِ َ ّ ُ َ ْ ِ ‫مفتاح الصلة الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم‬
“Pembuka solat adalah bersuci, pengharamannya setelah bertakbir dan penghalalannya setelah memberi salam”.8

ُ َ َْ ْ َ َ ِ ْ ُ َّ ِ ْ ِْ ّ ِ ُ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ ‫كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه‬
“Baginda bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya”. 9

‫كان اذا مرض رفع ابو بكر صوته يبلغ النا َ تكبيره صلى‬ َّ ُ َ ْ ِ ْ َ ‫َ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ٍ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ّ س‬ .‫ال عليه وسلم‬ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ
“Diketika baginda sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan mengucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia”.10 Ada pun cara mengangkat kedua tangan semasa baginda bertakbir ialah:

6 7

. . 8 . 9 .

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, hlm 19. Ibn Qaiyyim Al-Jauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi dan Hakim. H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. 10 . H/R Muslim dan Nasaii.

3

13 . H/R Abu Daud. “Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya setanding bahunya ketika memulakan solat. 4 . ‫حتى يحاذي بهما اذنيه‬ ِ ْ َُ ُ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َّ “Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa mengangkat kedua tangannya setanding telinganya setiap kali bertakbir”. Ibnu Khuzaimah. Tamam dan Hakim.‫كان يرفعهماممدودة الصابع ل يفرج بينهما ول يضمها‬ َ ّ ُ َ َ َ َ ُ َْ َ ُ ّ َ ُ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ “Baginda mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jemarinya lurus ke atas. Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya”. 14 . 15 . H/R Muslim. 15 11 12 . Muttafqun ‘Alaihi. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi.11 ِ ْ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ ِ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫ان رسول ال صلى ال عليه وسلم ، كان اذا كبر رفع يديه‬ َّ ِ َ ْ ُ َ ّ َ .‫ان النبي صلى ال عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا‬ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ّ ِ ّ ّ َ ‫ْ َ َ َ ّ َ َ َِ َ َ ّ َ ّ ُ ْ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ّ ُ ْع‬ ِ ‫افتتح الصلة ، واذا كبر للركوع ، واذا رفع راسه من الركو‬ . H/R Bukhari dan an-Nasaii. setiap kali bertakbir untuk ruku’ dan setiap kali bangkit dari ruku’”.12 . .13 “Adakalanya Nabi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir”.14 “Kadang kala mengangkat kedua tangannya sesudah ucapan takbir”. H/R Bukhari dan an-Nasaii.

‫نحو الرض‬ ِ ََْْْ َ “Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam diketika solaltnya. 18 . H/R Baihaqi dan Hakim. menundukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)”. 19 16 17 . .“Ada kalanya mengangkat kedua tangannya sebelum ucapan takbir”.‫منها‬ َ ِْ “Semasa baginda memasuki Ka’bah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah baginda keluar darinya”. Ibid.18 ِ َّ ‫كان ينهى عن رفع البصر الى السمآء‬ َِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ “Baginda dengan keras melarang mengadah (memandang/mendongak) ke langit”.16 4. H/R Bukhari dan Abu Daud. 5 . 17 َ َ َ ّ َ ِ ِ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ ‫لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج‬ . H/R Bukhari dan Abu Daud. MENGARAHKAN PANDANGAN MATA KE BUMI (KE TEMPAT SUJUD) ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫كان صلى ال عليه وسلم اذا صلى طاطا راسه ورمى ببصره‬ َّ َ َ . 19 . disahihkan oleh Hakim.

‫صلته ما لم يلتفت‬ ْ ِ ََْ ْ َ َ ِ َِ َ “Apabila kamu bersolat.21 ‫ل يزال ال مقبل على العبد فى صلته ما لم يلتفت ، فاذا‬ َ َِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ََ ً ِ ْ ُ ُ ُ َ َ َ .‫صرف وجهه انصرف عنه‬ ُ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ّ َ “Allah akan sentiasa menghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri.23 20 21 .(‫ترجع اليهم )وفى رواية :او لتخطفن ابصارهم‬ ْ ُ ُ َ ْ َ ّ َ ّ َ ُ َ ْ َ ٍ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َِ ُ ِ ْ َ “Hendaklah orang-orang berhenti mengadah (memandang/menjenguk) ke langit ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. H/R Bukhari dan Muslim. Jika hamba itu memalingkan wajahnya. H/R Tirmizi dan Hakim.22 ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ُ َ ْ ّ ُ ُ َِ ْ َ ٌ َ ِ ْ ِ ‫اختلس يختلسه الشيطان من صلة العبد‬ “(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan syaitan terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyu’)”.َ ْ َ َِ ّ ‫لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السمآء فى الصلة او ل‬ ِ ِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ّ َ ِ َ ْ َ َ . H/R Bukhari dan Abu Daud. Disahihkan oleh keduanya. (Dalam riwayat lain: Atau mata-mata mereka akan dicabut”. 6 . Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Allah pun akan berpaling darinya”. . kerana Allah akan sentiasa menghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri”. 23 . janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri. H/R Abu Daud dan lain-lain. 22 .20 ‫فاذا صليتم فل تلتفتوا ، فان ال ينصب وجهه لوجه عبده فى‬ ِ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ ّ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ِ َ .

25 . 5. H/R Abu Daud. Abu Daud. Tirmizi menghasankan salah satu hadis ini. 27 . Ibnu Khuzaimah. memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. 26 . Nasaii.27 24 . H/R Nasaii dan Daraqutni dengan sanad sahih. H/R Ahmad. pergelangan atau lengan kiranya”. BERSEDEKAP DI DADA Cara bersedekap (meletakan kedua tangan) bukan di bawah pusat.Menurut Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahullah. bukan di pusat atau di perut tetapi di atas dada sebagaimana penjelasan dari hadis-hadis sahih yang berikut: ِ ِ ّ َ ِ ْ ّ َ َ ْ ُ ْ ِ ّ َ ِ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ‫كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد‬ “Baginda meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak kirinya. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.24 ‫كان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى‬ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ ً َ ْ َ َ َ “Kadang kala baginda menggenggamkan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya”.26 َ ِ ْ َ ََ ِ ِ َ ُ َ َ ‫يضع هذه على صدره‬ “Baginda meletakkan tangannya pada dadanya”. H/R Bukhari dalam sahihnya. 7 . Ahmad dan Abu Syeikh.25 ِّْ ‫كان يضعهما على الصدر‬ ََ َ ُ ُ َ َ َ َ “Baginda meletakkan kedua tangannya (bersedekap) di dada”.

Cara-cara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh imam Ishak bin Rahawaih dan Imam Marwazi dalam kitab Masail hlm 222. H/R Bukhari dan Muslim. ِ ِْ ّ ِ َ ْ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara cara bersolat seorang lelaki dan seorang wanita.29 Menurut Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. 8 . Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam Bukhari: “Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan solat”. Membiza-bizakan cara solat lelaki dan wanita adalah suatu yang bid’ah. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih.28 َِ ّ ‫كان ينهى عن الختصار فى الصلة‬ ِ ِ َ ِْ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ “Baginda melarang dari bercekak pinggang dalam solat”.‫كان يضع يده اليمنى على اليسرى‬ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ “Baginda meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan kirinya”. termasuk solat 28 29 . H/R Muslim dan Abu Daud. .

oleh itu. lalu solat dengan khusyu’ dan melakukan ruku’ dengan baik. 174. khusyu’ dan tawadu’ dalam solat. Ia menjadi kesempurnaan solat sebagimana terdapat dalam sabda baginda: ّ َ َ ّ َ َ َ َ ْ ََ َ َّ ُ َّ ِ ّ َ ِ ٍ َ َ ٌ َ َ ّ َِ َ ‫ل تتم صلةِلحد من الناس حتى يكبر ويحمد ال جل وعز‬ . MEMBACA DOA IFTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah.30 Sewaktu solat. 9 .‫لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله‬ ُ ُّ ُ ْ ّ َ ِ َ َ ً َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ “Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib.berjamaah. H/R Muslim. Nasruddin al-Albani. pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lalu selama ia tidak melakukan dosa besar dan hal itu berlaku setahun penuh”. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sebagaimana sabda baginda: ‫ما من امرئ تحضره صلة مكتوبة فيحسن وضوء ها‬ َ َ ْ ُ ُ ُ ِ ْ َُ ٌ َْ ُْ َ ٌ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ٍ ِ ْ ْ ِ َ ‫وخشوعها وركوعها ال كانت كفارة لما قبلها من الذنوْ ِ ما‬ َ ‫َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ّ َ َ ْ َ ّ َ ً ِ َ َ َْ َ ِ َ ّ ُ ب‬ . . sehingga ibu jari (jari-jari) kaki baginda juga dihadapkan ke arah Kiblat.‫ويثني عليه ، ويقرأ بما تيسر من القرآن‬ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ ّ َ َ َ ِ ََ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َ 30 31 .31 6. Lihat: Sifat Solat Nabi. baginda sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat. hlm. lalu berwuduk dengan sempurna.

antara contohnya: ِ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ِْ َ ْ ِ َ ّ ُ ّ َ ‫اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق‬ ‫والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب البيض‬ ُ َْ َ ْ ُ ْ ّ ّ َُ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ ِّ َ ّ ُ ّ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ‫ِ َ ّ َ ِ َ ّ ُ ّ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ّ ْ ِ َ ْ َر‬ ‫من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والب َد‬ “Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. 32 Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam diwaktu solat fardu dan sunah ada berbagai-bagai. .33 ‫وجهت وجهي للذي فطر السموات والرْض حنيفا مسلما وما‬ َ َ ً ِْ ُ ً ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ َ ّ َ َ َ ْ ِ ّ َ ِ ْ َ ُ ْ ّ َ ِ ْ ِ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ ُ َُ ْ َِ َ ّ ِ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ََ ‫انا من المشركين . ‫رب العالمين . ل شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين‬ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ّ َ َ ََ ُ ْ ِ ُ َ ِ َ ِ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ْ ّ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ّ ِ َ َِ ‫اللهم انت الملك ، ل اله ال انت سبحانك وبحمدك انت ربي‬ ُ َِ ْ َ ْ َ ّ ُ ّ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ ‫وانا عبدك ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفرلي ذنبي‬ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِِ ْ َ َ ْ َ ّ ِ َ ْ ُُ ُ ِ ْ ََ ُ ِّ ً ْ ِ َ ‫جميعا انه ليغفر الذنوب ال انت ، واهدنيِلحسن الخلق ل‬ ْ َّ ُ ِ ْ َ َ َ ََّ ْ َّ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ّ ِ َ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ ‫يهديِلحسنها ال انت ، واصرف عني سيئها ل يصرف عني‬ ّ ّ َ َ ْ َ َ ِ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ّ َ َ ْ َ ّ ِ َ َ ّ َ ‫سيئها ال انت ، لبيك وسعديك ، والخير كله فى يديك ، والشر‬ 32 33 . menyanjungNya dan membaca ayat-ayat al-Quran yang dihafalnya”. memuji Allah ‘Azza wa-Jalla. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.“Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. H/R Bukhari. ان صلتي ونسكي ومحياي ومماتي ل‬ . 10 . ada yang panjang dan ada yang pendek. H/R Abu Daud dan Hakim. dengan air dingin (air batu) dan embun”.

Ya Allah! Engkaulah Penguasa. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. Solatku. Aku berada dalam kekuasaan Mu dan aku kembali kepada Mu.34 Dalam solat sunnah baginda sering membaca doa ini: . 11 . Engkaulah Tuhanku dan aku hambamu. tiada tuhan selain Engkau semata-mata. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. Tuhan alam semesta. sedang segala keburukan tidak datang dari Mu.‫منك ال اليك ، تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك‬ َ ْ َ ِ ُ ْ ُ ََ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ّ ِ َ ْ ِ “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh langit dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. ibadahku. hlm 110. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak mengampuni semua dosa. Orang yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pertunjuk. Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk.‫ال اكبر كبيرا ، والحمد ل كثيرا ، وسبحان ال بكرة واصيل‬ ً ْ ِ َّ ً َ ْ ُ ِ َ َ ْ ُ َ ً ْ ِ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ً ْ ِ َ ُ َ ْ َ ُ َ 34 . Oleh itu ampunilah semua dosaku. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. Nasruddin al-Albani. Aku jawab seruan Mu dan aku mohon pertolongan Mu segala kebaikan di tangan-Mu. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu”. Aku telah menganiya diriku dan aku mengaku dosa-dosaku. tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa Mu kecuali hanya Engkau semata.َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ‫ليس اليك والمهد من هديت ، انابك واليك ، لمنجاول ملجا‬ . hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah. Lihat: Sifat Solat Nabi.

H/R Riwayat Abu Daud. Ibn Majah. dari semburannya (yang menyebabkan gila). Daraqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-zahabi. Lihat: Irwa’ al-Ghalil. segala puji yang begitu banyak hanya milik Allah.36 . H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan sanadnya yang hasan. Daraqutni dan Hakim.‫ونفخه ونفثه‬ ِ ِْ ََ ِ ِ ْ ََ “Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari syaitan terkutuk dari semburannya.35 7. 1/50.“Allah Maha Agung lagi Maha Besar. Ibn Majah.37 ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ ِ ْ َِ ْ ِ ْ ِ ّ ِ ِ ُ ْ ُ َ ‫أعوذ بال السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه‬ . Abu ‘Awanah dan disahihkan oleh Tirmizi. MEMBACA TA’AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta’awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. dari kesombongannya dan dari hembusannya”. dari kesombongannya dan dari hembusan (yang menyebabkan kerosakan akhlak”. 38 . iaitu: ِ ِْ ّ ِ َ ّْ َ ِ ِ ِ ُْ ُ َ ‫أعوذ بال من الشيطان الرجيم‬ “Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk”. Maha Suci Allah pada pagi hari dan petang hari”. demikian pendapat Ahmad dalam “Masail Ibnu Hani. H/R Abu Daud. 342. 37 . H/R Muslim.‫أعوذ بال من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه‬ ِ ِْ ََ ِ ِ ْ ََ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ِ ِ ِ ُ ْ ُ َ “Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lihat: Akbar As-Bahan 1/210 Nabi membaca doa tersebut dalam solat sunnah. 12 .38 35 . 36 .

Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. “Tidak menyambung satu ayat dengan ayat berikutnya”. H/R Bukhari. Diriwayatkan oleh ‘Amr ad-Dani dalam kitab Al-Muktafa 5/2. Abu ‘Awanah. Muslim. MEMBACA AL-FATIHAH SEBAGAI RUKUN Nabi Muhammd sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat.39 8. Lihat: Al-Irwa no 343. 13 .40 ْ ِ ْ َ َ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ‫قال ال تبارك وتعالى: قسمت الصلة بيني وبين عبدي‬ .‫عليهم ول الضآلين )قال( : فهؤلء لعبدي ولعبد ماسال‬ َ ََ َ ِ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ ّ ّ َ َ ْ ِ ْ ََ “Allah Tabaraka wa-Ta’ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah mejadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. يقول ال تعالى: اثنىعلي‬ : ‫عبدي . ‫الحمدِل رب العالمين . ‫نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سال‬ َ ََ َ ْ ِ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ : ُ ‫وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم : اقرؤوا . H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65. يقول ال تعالى : حمدني عبدي‬ ْ ِ ْ َ ْ َِ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ُ ْ َ َْ ّ ََ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ‫ويقول العبد : الرحمن الرحيم .ِ ِْ ّ ِ َ ْ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah”. يقول العبد : اياك نعبد واياك نستعين )قال‬ َ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ّ َِ ُ ُ ْ َ َ ّ ِ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ ّ َ ‫فهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ماسال ، يقول العبد : اهدنا‬ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ََ َ ْ ِ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ّ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ّ ‫الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب‬ . Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Azzahabi. 39 40 . . ويقول العبد: مالك يوم الدين ، يقول ال تعالى‬ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ِ ْ ّ ِ ْ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ ََ ْ ِ ْ َ : (‫مجدني عبدي . Tahawi dan Ahmad. يقول ال َب‬ ‫ُ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ ِ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْع ْ د‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ .

43 َ ِ ٌ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َّ ْ َ ‫من صلىصلة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي‬ ٍ َ َ ُ َْ ٌ َ ِ َ ِ ٌ َ ِ ‫خداج هي خداج غير تمام‬ 41 . Abu ‘Awanah dan Baihaqi. Allah menyahut: Ini bahagian Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. Bila seorang membaca Iyyakan na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Muslim. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya”. hlm. siraatal laziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim wa lad daalin.Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca alHamdulillahi Rabbil ‘alamin. 43 . 42 . 14 . Bila hamba membaca Maaliki yaumid din. Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Bila hamba membaca ihdinas siraatal mustaqim. H/R Bukhari. H/R Daraqutni. Allah ‘Ta’ala menyahut: Hamba-Ku menyanjung-Ku. disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Allah Ta’ala menyahut: Hamba-Ku memuji-Ku. Hadis ini mempunyai syahid dari hadis Jabir yang di riwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim.41 (‫لصلة لمن لم يقرأ )فيها( بفاتحة الكتاب )فصاعدا‬ ً ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ِ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ َ “Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah”.42 ِ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ُ ُ ّ َُ ْ َ َ ٌ َ َ ُ ِ ْ َ َ ‫ل تجزئ صلة ل يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب‬ “Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya”. Abu ‘Awanah dan Malik. H/R Muslim. 144.

H/R Abu Daud. Hlm.“Barangsiapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat). jika tidak. Lihat: Sahih Abu Daud 807. wala haula wala quwata illa billah”. takbir dan tahlil”. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. tetapi sanadnya sahih.45 َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ّ ِ َ َِ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ‫قل : سبحان ال والحمدِل ول اله ال ال ، وال اكبر ، ول‬ . takbir dan tahlil sebagimana sabda baginda: ُ ْ ّ َ َ ُ ْ ّ َ َ َ ِ َ ْ َ ّ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ٌ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ‫فان كان معك قرآن فاقرأبه ، وال فاحمد ال وكبره وهلله‬ “Maka jika kamu menghafal suatu ayat al-Quran. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. dihasankan oleh Tirmizi. diperintahkan membaca tahmid.46 Selepas membaca al-fatihah. H/R Abu Dawud dan Tirmizi. bacalah tahmid. bacalah ayat tersebut. Bacaan pada rakaat pertama lebih pajang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat. 15 . maka diperintahkan oleh Rasululah agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. . hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. solatnya kudung tidak sempurna”. Ibnu Khuzaimah 1/80. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. 46 .‫حول ول قوة ال بال‬ ِ ِ ّ ِ َّ ُ َ َ َ ْ َ “(Jika tidak menghafal al-Fatihah) ucapkahlah: Subhanallah. H/R Muslim dan Abu ‘Awanah. Hakim. baginda memendekkan bacaannya sebagaimana sabda baginda: 44 45 . wal-hamdulillah.44 Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. 47 . Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.47 Jika ada tangisan bayi. Lihat: al-Irwa’ 303. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. solatnya kudung. 20. Tabrani dan Ibnu Hibban.

Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: . 16 . Akan tetapi.48 9. tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi sehingga aku memperpendek solatku.َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ ِ ُ ْ ّ َِ ِ َ ّ ‫اني لدخل فى الصلة ، واني اريد اطالتها ، فاسمع بكاء‬ ِ ُ ُ ْ َ ْ ِّ ْ‫الصبي فأتجوز فى صلتي مما أعلم من شدة وجد امه من‬ ِ ِ ّ ُ ِ ْ َ ِ ّ ِ ْ ِ ُ َْ َ ّ ِ ْ ِ َ َ ِ ُ ّ َ َ ََ ّ ِ ّ ِ ِ َُ ‫بكائه‬ “Aku melakukan solat dan aku ingin memperpanjangkan bacaannya. ‫هل قرا معي منكم احد انفا ؟ قلنا : نعم ، انا يا رسول ال‬ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ً ِ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ ََ َ ْ َ ‫فقال : اني اقول : مالي انازع ؟ قال ابوهريرة : فانتهى‬ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ُ ِ َُ ْ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ ِّ َ َ َ ‫الناس عن القراة مع رسول ال صلى ال عليه وسلم فيما‬ َ ْ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ّ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ ِ ََ ِ ْ ِ َ ُ ّ ِ ْ ُ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ ِ ََ ِ ْ ِ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ َ َ ‫جهر فيه رسول ال بالقراة حين سمعوا ذلك من رسول‬ . Saya wahai Rasulullah. Dan bacaan 48 . MAKMUM TIDAK MEMBACA KETIKA IMAM MEMBACA DENGAN NYARING (JAHR) Diamnya makmum untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyaring merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). H/R Bukhari dan Muslim.‫ال ، وقرؤوا فى انفسهم سرا فيما ل يجهر فيه المام‬ ُ َ ِ ْ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ ِْ ّ ِ ْ ِ ِ َُْ ِ ْ ُ َ ََ ِ “Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama dengan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. Baginda bersabda: Aku katakan kepadamu mengapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya dengan suara nyaring. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tangisan bayi itu”.

MAKMUM DIWAJIBKAN MEMBACA ALFATIHAH DENGAN SIR (TANPA KEDENGARAN SUARA) KETIKA SOLAT ZUHUR DAN ASAR Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain.‫ال الخير . jika ia bertakbir.51 10. Ibn Majah. Humaidi dan Muhamili. bertakbirlah kamu dan jika ia membaca.itu mereka dengar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya”. Kerana baginda bersabda: ‫ايكم قرا سبح اسم ربك العلى ؟ فقال رجل : انا ، ولم اردبها‬ َ ِ ْ ِ ُ ْ ََ َ َ ٌ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ ِ ّ َ ََ َ ْ ُ ّ َ . Tahawi. Abu ‘Awanah dan Siraj.49 َ َ َ َ ِ َ ْ ُ ّ َ َ ‫ِ ّ َ ُ ِ َ ْ ِ َ ُ ُ ْ َ ّ ِ ِ َ ِ َ َ ّر‬ ‫انما جعل المام ليؤتم به ، فاذا كب َ فكبروا ، واذا قرأ‬ ‫فانصتوا‬ ْ ُِ ْ َ “Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. Abu Daud.50 ٌ ََ ِ ُ َ ِ َ ِ ْ ُ ََ ِ َ ٌ َ ِ ُ َ َ َ ْ َ ‫من كان له أمام فقرأة المام له قراة‬ “Barangsiapa solat mengikut imam. Daraqutni dan Ibnu Abi Syaibah. tetapi saya bermaksud baik. 17 . . H/R Muslim. 52 . Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu”. maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga”. 51 . Ahmad. H/R Ahmad. Muslim. فقال : قد عرفت ان رجل خالجنيها‬ َ ْ َِ َ َ ً ُ َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ّ ِ “Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a’laa? Seseorang menjawab : Saya. Malik. H/R Abu Daud. Abu ‘Awanah.52 49 50 . H/R Bukhari. diamlah kamu sekalian”.

baginda mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang”. 55 .53 ُ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ّ َ ْ ِ َ ُ َ َّ ُ ْ ّ ِ ‫ان المصلي يناجي ربه ، فلينظر بما يناجيه به ، وليجهر‬ ِ ْ ُ ْ ِ ٍ ْ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ ‫بعضكم على بعض بالقرآن‬ “Orang yang solat sedang bermunajat kepada Tuhannya. وان المام يقولوا آمين‬ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ِ ْ ّ َِ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ِ َ َ ْ ّ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ّ ََ ُ َ ِ ِ َ ّ َ َ ِ ٍ ْ َ ِ َ ‫وفى لفظ : اذا امن المام فامنوا فمن وافق تامينه تامين‬ َ ِْ ِ َ ّ ‫الملئكة )وفى لفظ آخر ( : اذا قال احدكم فى الصلة : آمين‬ ِ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ِ َ َ ٍ ْ َ ِ َ ِ َ َِ َ ْ 53 54 .54 11. dan Malik. 18 . oleh kerana itu.55 : ‫اذا قال المام : غيرالمغضوب عليهم ول الضآلين فقولوا‬ ْ ُْ ُ َ َ ْ ّ ّ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ َ ِ ْ َ َ َ ِ . Ahmad dan Siraj. H/R Bukhari. . MEMBACA AMIN DENGAN SUARA NYARING BERSERTA (SEIRING DENGAN) IMAM : ‫كان صلى ال عليه وسلم اذا انتهى من قراءة الفاتحة قال‬ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ َ َ .َ ْ ُ ْ ّ ََ ْ ُ ْ ََ ‫خلطتم علي القرآن‬ “Kamu (membaca dengan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku”.‫آمين يجهر ويمد بها صوته‬ ُ َْ َ َ ِ ّ ُ ََ ُ َ ْ َ َ ْ ِ “Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca al-fatihah (dalam solat). H/R Bukhari. H/R Bukhari dan Abu Daud. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan al-Qurannya sehingga mengganggu lainnya”. ‫آمين ! فان الملئكة تقولوا آمين .

kerana malaikat juga mengucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. H/R Bukhari. ucapkanlah amin. 19 . Dalam rawayat lain: Apabila imam mengucapkan amin. Barangsiapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat (di riwayat lain disebutkan): Bila seseorang antara kamu mengucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit. .ُ َ َ ُِ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ َ ّ ‫والملئكة فى السمآء : آمين ، فوافق احدهما الخر غفر له‬ ِ ُ َ َِ َ ْ َ ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ‫ما تقدم من ذنبه‬ “Bila imam selesai membaca ghairil magduubi ‘alaihim waladhaallin. 58 . H/R Muslim dan Abu ‘Awanah.57 َِ ّ ‫ماحسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلم‬ ََ ْ ُ َ َ َ َ َ ٍ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ َْ ِ ْ ِ ّْ َ ‫والتامين خلف المام‬ “Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam”. Nasaii dan Darimi.58 ِ ِْ ّ ِ َ ْ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ 56 57 . Ahmad dan Siraj. Ibnu Khuzaimah. Ibn Majah.56 ُ ُ ُ ّ ِ ُ َ ْ ِ ْ ُْ ُ َ ‫فقولوا آمين يحبكم ال‬ “Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (mengabulkan permohonan) kamu”. doosa-dosanya yang lalu diampunkan”. H/R Bukhari. Muslim. hendaklah kamu mengucapkan amin.

Ahmad dengan sanad yang sahih. setelah al-Fatihah baginda membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua 59 . H/R Bukhari dan Muslim. 63 . Harun atau Isa).62 Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut Musa. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ahmad. Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. 60 . 65 Di pagi Jumaat kadang kala baginda membaca suarh as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. sesungguhnya Dia melihat engkau”. H/R Bukhari dan Muslim.60 Surah Yasin.‫تراه، فان كنت ل تراه فانه يراك‬ َ َ َ ُ ّ َِ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َِ ُ َ َ “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal.66 Pada solat sunnah Fajar (sunnah Subuh).64 Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat.59 12.َ ّ َ َ ٍ ّ َ ُ َ َ َ ّ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ّ َ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ‫قال رسول ال صل ال عليه وسلم : صل صلة مودع كانك‬ . 64 . MEMBACA BEBERAPA SURAH (AYAT) SETELAH MEMBACA AL-FATIHAH Di solat Subuh ada kalanya baginda membaca surah alWaqiah. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. 66 65. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). tetapi pada rakat kedua baginda membaca surah pendek. Zalzalah. H/R Nasaii. Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. al-Falaq. Ada kalanya membaca surah al-Baqarah sehingga 60 ayat atau lebih. Kerana pada rakaat pertama baginda membaca surah panjang.63 Jika terganggu oleh batuk baginda terus ruku’. 62 . 20 . disahihkan oleh Haitamy dalam kitab Asnal Matalib. 65 . an-Nas. Walaupun engkau tidak dapat melihatNya. at-Thur. Bukhari dan Muslim. Abu Ya’ala dan al-Maqdisi.61 Surah ar-Rum. 61 . H/R Ahmad.

77 67 68 . Imam as-syafie.72 Kadang-kadang membaca Izaz Sama’un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq. H/R Tahawi. H/R Ahmad dan Muslim.baginda membaca ayat 64 di surah Ali Imran.73 Diketahui juga baginda membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya.74 Pada solat Asar: Pada dua rakaat pertama baginda membaca surah.68 Surah al-Kafirum pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan baginda bersabda: “Dua surah ini adalah yang terbaik”. 75 . H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) baginda bersabda: Orang benar-benar mengenal Tuhannya”. H/R Muslim dan Abu Daud. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. H/R Bukhari dan Muslim. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. 70 . H/R Ahmad dan Muslim.69 Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: “Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya.71 Ada kalanya membaca surah at-Tareq. . 21 . H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnnya yang sahih 77 .. 76 . al-Buruj. 72 .75 Para sahabat mengira baginda melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat mengejar rakaat pertama. Pada rakaat pertama baginda membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. H/R Ahmad dan Muslim. 71 . H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya.76 Pada rakaat ketiga dan keempat baginda membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua.. 69 . 74 . H/R Muslim dan Abu Daud. H/R Msulim.70 Di solat Zohor: Baginda membaca pada rakaat pertama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). kira-kira separuh darinya. Ibn Hibban dalam sahihnya. 73 .67 Surah al-Mukminun ayat 52.

154. lalu baginda mengalami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran.78 Dalam solat Maghrib. Tabrani.80 Kadang kala membaca surah at-Thur. Al-Albani.Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan: Baginda membaca alFatihah pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala menguatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. baginda terkadang membaca surahsurah pendek. Maqdisi. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2 Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. 84 . Abu Daud. 22 . H/R Abu Daud. Ibnu Nashr dan Tabrani.84 78 79 . Ibnu Hibban. 83 . Lihat: Sifat Solat Nabi.81 Terkadang baginda membaca surah al-Anfal untuk rakaat pertama dan kedua. Tatkala selesai baginda bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Mengapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku”. H/R Ahmad. 59. Nasaii. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wasaddu ‘an-sabilillah…… (Surah Muhammad 47). Terkadang baginda membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A’raf untuk rakaat pertama dan kedua. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad sahih. Ahmad. H/R Bukhari dan Muslim. Ibnu ‘Asakir (2/296/2) dan Ad-Dhiya’ dengan sanad yang sahih. 80 . H/R Bukhari.79 Ada kalanya baginda membaca surah-surah panjang atau surah sederhana.82 Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang baginda membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. Rasulullah bersabda: ّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ّ َ َ ِ ْ َ َ َ ّ ُ َ َ ْ ِ ََ َ َ ً َ َ ّ َ ‫صلى صلة ، فقرا فيها ، فلبس عليه ، فلما انصرف قالِلبي‬ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ‫: اصليت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فما منعك ان تفتح علي‬ “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Ibnu Khuzaimah. 81 . 82 .83 Perhatian: Nabi memerintahkan agar membetulkan bacaan imam bila didapati imam keliru atau salah dalam membaca ayat. . Siraj dan Mukhallash.

RUKU’. H/R Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: (nota kaki) Sifat Solat Nabi.85 Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas. 89 . Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. 87 . lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak. Tabrani.89 sebagaimana sabdanya: ُ َ ْ ََ ُ َّ ُ ّ ُ ‫ثم يكبر ويركع‬ “Kemudian bertakbir dan ruku’”. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim 88 . Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. Nasruddin al-Albani. H/R Bukhari dan Muslim.87 Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. H/R Abu Daud dan Nasaii.90 Rasulullah telah memperingatkan orang-orang yang tidak sempurna ruku’nya dengan ancaman yang keras: ، ‫راى رجل ل يتم ركوعه ، وينقر فى سجوده وهو يصلي‬ ْ ّ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ّ ِ ُ َ ً ُ َ ََ . 154. 86 . 23 . Ibn Hibban.13. Hlm. 90 .88 Dan terus ruku’. ‫فقال : لومات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد‬ ٍ ّ َ ُ ِ ِّ ِ ْ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ّ َُِ ْ ِ ّ ُ ََ َ ّ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َ ُ ُ ْ َ ‫ينقر صلته كما ينقر الغراب الدم ، مثل الذي ليتم ركوعه‬ ِ ْ ََ ْ ّ َ َ ْ ّ ُ ُ َْ ْ ِ ّ ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ُ ْ ََ ‫وينقر فى سجوده مثل الجائع الذي ياكل التمرة والتمرتين‬ ‫ليغنيان عنه شيئا‬ ًْ َ ُ ْ َ ِ َِْ َُ 85 .86 Kemudian baginda mengangkat tangan kanan dan kirinya.

lalu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. H/R Bukhari dan Muslim. Baihaqi.93 َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ ِ ْ َ ْ ِ ّ ً َ ِ َ ِ ّ َُ ْ َ ‫اسوا الناس سرقة الذي يسرق من صلته قالوا : يارسول‬ ‫ال وكيف يسرق من صلته ؟ قال : ل يتم ركوعها‬ َ َ ْ ُ ُ ّ ُِ َ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ُ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ ‫وسجودها‬ َ َْ ُ ُ َ 91 . H/R Thayalisi. Ia sujud seperti burung gagak mematuk makanan. Ad-Dhiya’ dan Ibnu Askir dengan sanda hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera”.“Baginda pernah melihat orang ruku’ dengan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. ia mati di luar agama Muhammad. H/R Abu Ya’ala. Al-Ajiri.92 Antara cara ruku’ yang tidak sempurna ialah ruku’ yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: َ ْ َ ْ ْ َ َ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫نهاني خليلي صلى ال عليه وسلم ان انقر فىصلتي نقر‬ َّ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ْ َُ ِ َ ْ ّ َ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ّ ‫الديك، وان التفت التفات الثعلب ، واقعي كاقعاء القرد‬ “Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. sebagaimana orang ruku’ tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya”. 92 .91 Adapun cara-cara (sifat) ruku’ yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. Hadis Hasan. 24 . Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Tabrani. iaitu yang menyerupai ruku’ Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda: َ ْ ُ ّ َ َ ْ ُ ّ ْ ّ َِ ‫اتموا الركوع والسجود‬ “Sempurnakanlah ruku’ dan sujud kamu sekalian”. 93 .

Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no.94 Antara kesempurnaan ruku’ ialah tenang (khusyu’) dan mensifati ruku’ Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. mempastikan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ّ َ ُ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫كان صلى ال عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه‬ َّ َ َ “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya”. H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi.‫كان يمكن يديه من ركبتيه كانه قابض عليه‬ ِ ْ ََ ٌ ِ َ ُ ّ ََ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ َ “Baginda menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lututnya”.‫كان يفرج بين اصابعه‬ ِ ِ ِ َ َ َ َْ ُ ّ َُ َ َ “Baginda merenggangkan jari-jemari tangannya”.98 94 . 25 . iaitu ketika ruku’ merenggangkan jari-jemari tangannya. 96 . Tabrani dan Hakim. 809. 95 .“Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Abu Daud. 97 .95 Baginda menyuruh para sahabat meletakkan telapak tangannya pada kedua lututnya. 98 .96 . H/R Bukhari dan Abu Daud. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak menyempurnakan ruku’ dan sujud”.97 . Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Ibnu Syaibah.

، ‫اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ، ثم فرج بين اصابعك‬ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ّ َ ّ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ .‫ثم امكث حتى ياخذ كل عضو ماخذه‬ ُ َ َ َْ ٍ ْ ُ ّ ُ َ ُ َْ َّ ْ ُ ْ ّ ُ
“Apabila kamu Ruku’ letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, kemudian renggangkanlah jari-jarimu, kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya”.99

ُ َ ْ ِ ْ ََ ّ ُ ْ َ ّ َ ُ ّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ ‫كان اذا ركع بسط ظهره وسواه حتىلوصب عليه الماء‬ .‫لستقر‬ ّ َ َْ َ
“Apabila baginda ruku’ baginda meluruskan dan meratakan punggungnya.100 Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya, air tersebut tidak akan bergerak”.101

ْ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ ‫فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ، ومدد ظهرك ومكن‬ .‫لركوعك‬ َ ِ ْ ُُ ِ
“Jika kamu ruku’ letakkanlah kedua tanganmu pada kedua lututmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tanganmu untuk ruku’.102

.‫كان ل يصب راسه ول يقنع‬ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ ّ ُ َ َ َ َ
“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya”.103

99

. H/R Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka. . H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad sahih. 101 . H/R Abdullah bin Ahmad, Tabrani dan Ibnu Majah. 102 . H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. 103 . H/ R Bukhari dan Abu Daud.
100

26

‫يا معشر المسلمين ، انه ل صلة لمن ل يقيم صلبه فى‬ ِ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ ّ ِ َ ْ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ َ .‫الركوع والسجود‬ ِْ ُ ّ َ ِ ْ ُّ
“Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan ruku’ dan sujud dengn meluruskan punggungnya”.104

.‫لتجزء صلة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود‬ ِ ْ ُ ّ َ ِ ْ ُ ّ ِ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُ َّ ِ ُ ّ ُ َ َ ُ ِ ْ َُ
“Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan ruku’ dan sujud dengan meluruskan punggungnya”.105 14. Bacaan-bacaan (doa-doa dan zikir) dalam ruku’. Ruku’ termasuk rukun, ada beberapa bacaan, zikir dan doa yang boleh dibaca dalam ruku’, tetapi tidak boleh membaca al-Quran dalam ruku’ walaupun sunnah dipanjangkan tempoh melakukan ruku’ dan sujud, sebagaimana dapat difahami dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

َ ْ َ ُ َ َ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫كان صلى ال عليه وسلم يجعل ركوعه ، وقيامه ، بعد‬ َّ َ َ َ ِ ًْ ِ َ ِ ْ ََ ْ ّ َ ْ ِ ُ ََ ِْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ُ ّ ‫الركوع وسجوده ، وجلسته ، بين السجدتين قريبا من‬ .‫السواء‬ ِ َّ
“Baginda sallallahu ‘alaihi wa-sallam ruku’, berdiri setelah ruku’, sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masing-masing hampir sama”.106

ِْ ُ ّ ‫كان ينهى عن قراء ة القرآن فى الركوع والسجود‬ ِ ْ ُ ّ َ ِ ْ ُْ ِ َ َ ِ ْ َ َ َْ َ َ
104 105

. H/R Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih. . H/R Abu ‘Awanah, Abu Daud dan Shami, disahihkan oleh Daraqutni. 106 . H/R Bukhari dan Muslim.

27

“Baginda melarang membaca al-Quran dalam ruku’ dan sujud”.107 Antara doa-doa (zikir-zikir) dalam ruku’ ialah:

ِ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ‫سبحان ربي العظيم‬
“Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung”. 3 kali.108 Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga 109 kali. Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama ruku’nya hampir sama dengan berdirinya, padahal baginda membaca tiga surah yang panjang, iaitu al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar.110

ِ ِ ْ َ َِ ِ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ‫سبحان ربي العظيم وبحمده‬
“Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya” 3kali.111

ِ ْ ّ ِ َ َِ َ ْ ّ َ ٌ ْ ّ ُ ٌ ْ ُّ ‫سبوح قدوس رب الملئكة والروح‬
“Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan ruh”.112

ْ ِْ ِ ْ ّ ُ ّ َ َ ِ ْ َ ِ َ ّ ّ َ َ َ َ ْ ُ ‫سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي‬
107 108

. H/R Bukhari dan Abu ‘Awanah. . H/R Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Daraqutni, Tahawi, Al-Bazzar, Ibnu Khzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. 109 . Lihat: Sifat Solat Nabi. Nasruddin al-Albani. 110 . Lihat: Sifat Solat Nabi. Al-Albani. 111 . H/R riwayat Abu Dawud, Daraqutni, Ahmad, Tabarani dan Baihaqi. Menurut Nasruddin al-Albani hadis ini sahih. Lihat: Sifat Solat Nabi. 112 . H/R Muslim dan Abu ‘Awanah.

28

dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu. penglihatanku. Engkau Tuhanku. tuhan seru sekalian alam”. dagingku. semua langkah semata-mata untuk Allah. H/R Bukhari dan Muslim. semuanya tunduk hanya kepada Allah.115 َ ْ َ ُ ْ ّ َ َ َ ْ ََ َ ُ ْ َْ َ َ ََ ُ ْ َ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ُ ّ َ ‫اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت انت‬ ْ‫ربي ، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي‬ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ ّ َ . darahku. H/R Abu Daud dan Nasaii dengan sanad sahih. H/R Muslim.‫وعصبي وماستقلت به قدمي ل رب العالمين‬ َ ْ ِ َ َ ْ ّ َ ِ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ “Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku ruku’. .116 113 114 .‫ل رب العالمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ ِ “Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku ruku’. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!”. uratku. tuhan seru sekalian alam”. hanya kepada-Mu aku beriman. 115 . H/R Nasaii dengan sanad sahih. Abu ‘Awanah. Engkau Tuhanku. Pendengaranku. pendengaranku. hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal. baginda membaca zikir seperti berikut: ِ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ََ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ْ ِ َ َ ْ ُ ‫سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة‬ “Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan.113 Apabila solat malam (Qiyamul-lail). segala kekuasaan. akalku.114 َ َ َ َ َ ْ ّ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ََ ُ ْ َ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ُ ّ َ ‫اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت انت ربي خشع لك‬ (‫سمعي وبصري ومخي وعظمي )وفي رواية :وعظامي‬ ْ ِ َ ِ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ّ ُ َ ْ ِ َ ََ ْ ِ ْ َ . 116 . penglihatanku. tulangku. hanya kepada-Mu aku beriman. Tahawi dan Daraqutni. kebesaran dan keagungan”.“Mahasuci Engkau. 29 .

‫وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء‬ ِ َ ّ َ ِ ًْ ِ َ ِ ْ ََ ْ ّ َ ْ َ ُ ََ ِْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan ruku’. Nota kaki. Tetapi ada kalanya baginda ruku’ kira-kira sama dengan lamanya saat berdiri.117 Ruku’ Yang Lama (Panjang): Lamanya ruku’ Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sekira sepuluh bacaan tasbih. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah. Hlm. begitu juga pula semasa sujud. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. Rasulullah tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. baginda menseimbangkan solatnya mengikut kesesuaian keadaan. Ibn Qaiyim. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh (kadar lama masanya) masing-masing hampir sama”. sebagaimana baginda kerjakan pada waktu solat malam dan sendirian.118 ِ ْ ُ ّ َ ْ َ ُ َ َ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫كان صلى ال عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع‬ َّ َ َ . 23. Al-Albani. 30 . Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya”.Perhatian: Menurut Imam Nawawi rahimahullah: “Yang utama adalah membaca semua doa-doa ruku’ sekaligus dalam satu ruku’ jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. berdiri setelah ruku. Mengikut Sunnah nabi lebih baik daripada melakukan bid’ah”.119 Dilarang membaca al-Quran dalam ruku’: 117 118 . tetapi baginda terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. Namun. Dalam solat. . Beliau menegaskan: “Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. hlm. H/R Bukhari dan Muslim. 119 . 161.

Dalam ruku’ hendaklah kamu membaca bacaan untuk mengagungkan Allah Azza wa-Jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan”. Muslim dan Abu ‘Awanah. H/R Muslim dan Abu ‘Awanah.122 120 121 . . sesungguhnya aku dilarang membaca al-Quran dalam ruku’ atau sujud.Nabi Muhammad sallallahu ‘alihi wa-sallam membaca alQuran sama ada solat wajib atau solat sunnah. 31 . hlm 162. Nasruddin al-Albani. Lihat: Sifat Solat Nabi. (Nota kaki). 122 .120 ِْ ُ ّ ‫كان ينهى عن قراء ة القرآن فى الركوع والسجود‬ ِ ْ ُ ّ ِ ِ ْ ُْ ِ َ َ ِ ْ َ َ َْ َ َ “Nabi melarang membaca al-Quran semasa ruku’ dan sujud”.121 ُ ْ ُ ّ ّ َ ً َ َ ْ َ ً ِ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ ّ َِ َ َ ‫ال واني نهيت ان اقرا القرآن راكعا او ساجدا فاماالركوع‬ ِ ْ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ ُ ّ ّ ََ ّ َ َ ّ َ ّ ّ ِ ْ ِ ْ ُ ّ َ َ ‫فعظموا فيه الرب عز وجل ، واما السجود فاجتهدوا فيه‬ .‫الدعاء فقمن ان يستجاب لكم‬ ْ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ٌ ِ َ َ ِ َ ّ “Ketahuilah.

H/R Abu Daud dan Hakim Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. 126 .15. H/R Bukhari dan Abu Daud. 127 . 36. 722. . H/R Bukhari dan Msulim. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. ُ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َّ ِ ّ َ ِ ٍ َ َ ٌ َ َ ّ ََِ ‫لتتم صلة لحد من الناس حتى يقول : سمع ال لمن حمده‬ . Ibn Bazz.124 Semudian sambil berdiri baginda mengucapkan: َُِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ ‫سمع ال لمن حمده‬ “Allah mendengar orang yang memujinya”125 Kemudian setelah tegak berdiri mengucapkan:126 ُ ْ َ ْ َ ََ َ ّ َ ‫ربنا ولك الحمد‬ “Wahai Tuhan kami! Segala puji hanya untukMu”. 125 .‫حتى يستوي قائما‬ ً ِ َ َ ِ َْ َ َّ “Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga mengucapkan: Sami’allahu liman hamidah sehinggalah berdiri tegak”. 32 .127 123 124 . mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu.123 Ketika i’tidal baginda berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. Hlm. Ibn Bazz. 36. Lihat: Kaifiyah Solat Nabi. Hlm. Bangun dari ruku’ dan berdiri i’tidal Kemudian mengangkat kepala bangkit dari ruku. Lihat: Sahih Abu Daud No.

Allah mendengar kamu sekalian. 130 .129 ، ‫اذا قال المام سمع ال لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد‬ ُ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ ْ ُْ ُ َ ُ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ِ ْ َ َ َ ِ . Abu ‘Awanah. H/R Bukhari dan Muslim. dosa-dosanya masa lalu diampunkan”.‫فانه من وافق قوله قول الملئكة غفر له ماتقدم من ذنبه‬ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ِ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ّ ِ َ “Apabila imam mengucapkan “sami’allaahu liman hamidah” sahutlah dengan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd”.‫شيء بعده‬ ُُْ َ ٍ ْ َ Tetapi menurut Nasruddin al-Albani rahimahullah tentang hadis ini ialah: ُ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ّ َ ْ ُ ِ ُ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ّ ِ ‫انماجعل المام ليؤتم به واذا قال : سمع ال لمن حمده‬ ‫َ ُ ُْ ْ َ ّ ُ ّ َ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َع ُ َ ُ ْ َ ِ ّ ل‬ َ ‫فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، يسم ُ ال لكم ، فان ا‬ : ‫تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى ال عليه وسلم‬ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ّ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ . Lihat: Kaifiyah Solat Nabi.‫سمع ال لمن حمده‬ َُِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ “Imam tidak lain dijadikan untuk dikuti.130 Menurut Nasruddin al-Albani: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca “sami’allahu liman hamidah” seperti 128 129 . bila dia mengucapkan sami’allahu liman hamidah. Barangsiapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. makmun tidak mengucapkan: َُِ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ ‫سمع ال لمن حمده‬ maka penggantinya mengucapkan:128 ْ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ّ َ ‫ربناولك الحمدملء السموات وملء الرْض وملء ماشئت من‬ . kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan NabiNya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memujiNya”. hendaklah kamu mengucapkan ‘Allahumma rabbana wa-lakal hamd. Ibn Bazz. 33 . . Ahmad dan Abu Daud. H/R Muslim.Menurut Ibn Bazz. hlm 36.

131 “Setelah baginda benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah bangkit dari ruku’ maka baginda . Lihat: Sifat Solat Nabi.‫يقوم‬ ُ ْ َُ “Bahkan baginda terkadang dianggap lupa oleh sahabatnya kerana berdiri begitu lama”. hlm. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. hlm. makmun boleh mengucapkan “sami’allahu liman hamidah” dan lain-lain seprti yang diucapkan oleh imam. Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puashati dengan keterangan yang kami jelaskan. Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul “Al-Hawi Lil Fatawa”.134 131 132 . H/R Bukhari. 23. Nasruddin al-Albani. Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam: “Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat”. Muslim dan Ahmad. . 34 .yang dibaca imam. Kerana Nabi berdiri tuma’ninah ketika i’tidal dan lamanya hampir sama dengan saat ruku’: ‫كان يقوم احيانا حتى يقول القائل : قد نسي من طول ما‬ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ً َْ َ ُ ْ ُ َ َ َ . Akan tetapi. 23.mengucapkan: Rabbana walakal hamd”132 Berdiri i’tidal dan tuma’ninah: Tuntutan baginda tentang lamanya berdiri setelah ruku’ ialah sama dengan lamanya ruku’133. 1/592. Dengan ini. 133 . Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallhu ‘alaihi wa-sallam membaca “sami’allahu liman hamidah” ketika menjadi imam. 134 . Mereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Syuthi “Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami’allahu Liman Hamidah”. Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan “rabbana wa lakal hamd” seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari ruku’. hadis ini menerangkan bacaan “rabbana walakal hamd” dilakukan setelah imam mengucapkan “sami’allahu liman hamidah”. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. Hlm 164.

‫ترجع العظام الى مفاصلها‬ َ ِِ َ َ َِ ُ َ َ ْ َ ِ ْ َ “Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya. . 35 . Lihat: “Al-Kabir “ dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. 169. Hakim. (Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri i’tidal. luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya”.‫انه ل تتم صلة لحد من الناس إذا لم يفعل ذلك‬ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ّ َ ِ ٍ َ َ ٌ َ َ ّ ِ َ َ ُ ّ ِ “Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu”. 138 . 137 . Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (i’tidal) ketika berdiri di antara ruku’ dan sujud”. Syafie dan Ahmad. Darimi. Sujud.138 135 136 . Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyu’ kerana Allah sambil mengucapkan “Allahu Akbar”: . Lihat: Sifat Solat Nabi. ‫ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما ، فياخذ كل عظم ماخذه‬ ُ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ّ ُ َ ُ ْ َ َ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ َّ َ َ َْ ْ َ ْ ّ ُ ‫وفى رواية : واذا رفعت فاقم صلبك ، وارفع راسك حتى‬ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ٍ َ َ ِ َ َ .136 . Al-Albani.‫لينظر ال عزوجل إلى صلة عبد ل يقيم صلبه بين ركوعها‬ َ ِ ْ ُ ُ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َ ٍ ْ َ ِ َ َ َِ ّ َ َ ّ َ ُ ُ ُ ْ َ َ “Allah. H/R Bukhari dan Muslim.‫كان صلى ال عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا‬ ً َ َ ْ ِ ْ َ َ ُ ّ َ ُ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ َ َ “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud”.135 .137 16. H/R Ahmad dan Tabrani..

kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap”.‫كان احيانا يرفع يديه إذا سجد‬ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ ً َْ َ َ َ “Ada kalanya (terkadang) baginda mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud”. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. bukan lutut. 141 . Mukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. Daraqutni. Cara dan sifat Nabi turun untuk sujud ialah: . baginda mengucapkan takbir dan baginda merenggangkan tangannya dari rusuknya.142 ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ِ َ ُ ْ َ ِ ْ َ َ ْ ّ ِ ‫ان اليدين تسجدان كمايسجد الوجه ، فاذا وضع احدكم وجهه‬ . H/R Abu Ya’la sanadnya Jayyid. Daruqutni dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. kemudian mengucapkan: “Allahu Akbar”.‫حتى تطمئن مفاصله‬ ُ َِ َ َ ّ ِ َ ْ َ ّ َ “Solat seseorang tidak sempurna sehingga mengucapkan “Sami’allahu Liman Hamidah” sampai dia berdiri tegak. kemudian sujud”. 142 .‫كان إذا اراد أن يسجد كبر ويجافى يديه عن جنبه ثم يسجد‬ ُ ُ ْ َ ّ ُ ِ ِْ َ ْ َ ِ ْ َ َ ِ َ َُ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ “Bila hendak sujud.140 . H/R Ibnu Khuzaimah. H/R Abu Daud dan Hakim.‫كان يضع يديه على الرض قبل ركبتيه‬ ِ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ َ “Baginda meletakkan (mendahulukan) kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya”. H/R Nasaii. 36 . . Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih.ْ َ ِ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َّ ِ ّ َ ِ ٍ َ َ ٌ َ َ ّ ََِ ‫لتتم صلة لحد من الناس حتى يقول : سمع ال لمن‬ َ ‫َ ِ َ ُ َ ّ َ ْ َ ِ َ َ ِ ً ُ ّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ّ َ ْج‬ ‫حمده ، حتى يستوي قائما ثم يقول : ال أكبر ، ثم يس ُد‬ .141 Mendahului dua tangan. Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih.‫فليضع يديه ،وإذا رفع فليرفعهما‬ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ 139 140 .139 .

H/R Muslim 1/355.144 Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah. 145 .‫والقدمين‬ ِ ْ َ َ َ َْ “Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam baginda bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab “Taujihul Ashabi” dengan sanad lain. dahi. ‫“ لصلة لمن لم يمس انفه الرض‬Tidak sah solat orang yang tidak menyentuh ْ hidungnya ke tanah”. dua lutut dan dua kaki”. Ibnu Khuzaimah dalam “As-Sahih” 1/320.“Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. 147 . Antaranya sujud di atas tujuh anggota: ‫عن النبي صلىال عليه وسلم قال : أمرت ان اسجد على‬ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ّ ِ ّ ِ َ ، ‫سبع اعظم : على الجبهة ، والنف ، واليدين ، والركبتين‬ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ََ ٍ ُ ْ َ ِ ْ َ . hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya”. Rasulullah bersabda: ‫“ لصلة لمن لم يمس انفه الرض‬Tidak sah solat seseorang َ َ ْ َ ْ َ ِ ََ َ َ yang hidungnya tidak menyentuh bumi”. 144 . Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.145 dua tangan. 37 .143 َ َ ِ َ ُ ّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ ّ َ ََ ُ ِ َ ْ َ َ َ ‫كان يعتمدعلىكفيه ويبسطهماويضم اصابعهماويوجههاقبل‬ ِ َْ ِ ْ ‫القبلة‬ “Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan menghadapkannya ke arah kibalat”. H/R Hakim dalam “Al-Mustadrak”. 146 . H/R Hakim dalam Mustadrak. H/R Ibn Khuzaimah. H/R Baihaqi dengan sanad sahih. Baihaqi dan Hakim. dan apabila ia mengangkat wajahnya. hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya.146 Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya147 atau mengangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa 143 .

dua lutut.149 Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. Hlm.153 148 149 . iaitu kening sekaligus hidung. 151 . 135. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya. maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. 152 . No. Lihat: Al-Qaulul Mubin.‫انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف‬ ٌ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َّ ُ ْ ِ ّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ّ ِ “Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat menyanggul rambutnya”. hlm. Baginda bersabda: ِ ِ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ٌ ‫امرناان نسجد على سبع اعظم : على الجبهة واشار بيده‬ ُ َ ْ َ َ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ِ ْ ّ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ َ ‫على انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين ول نكفت‬ َّْ ‫الثيب والشعر‬ َ َّ “Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. Lihat: Al-Qaulul Mubin. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya. Hlm 135. 153 . Hlm136. Masyhur Hasan Salman. 38 .152 . Masyhur Hasan Salman. Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh.menyentuh bumi148. Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. 137. Masyhur Hasan Salman. jari-jemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut”. Lihat: Al-Qaulul Mubin. H/R Muslim.150 Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. dua telapak tangan. . . Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban. 150 .491. Lihat: Al-Qaulul Mubin.151 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. Hasan Salman. H/R Bukhari dan Muslim dalam As-Sahih 1/355.

H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih.159 Merapatkan kedua tumitnya.157 . H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih.‫منك إلى موضعه‬ َ ِ ِ ْ َ َِ َ ْ ِ “Apabila engkau sujud.َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ ََ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ َ ُ َ َ ‫كان يمكن انفه وجبهته من الرض ، وقال : اذا سجدت‬ . Ibnu Khuzaimah. Tabrani dan Abu Nu’aim. 159 .154 Dan juga baginda bersabda: Apabila kamu sujud.161 154 155 .‫فمكن لسجودك‬ َ ِْ ُ ُ ِ ْ َّ َ “Baginda menekankan hidung dan dahinya ke tanah.156 . H/R Daraqutni. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Hakim.158 ‫يستقبل بصدور قدميه ، وبأطراف اصابعهما القبلة ، ويرص‬ ّ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ََ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ِ ْ َ ْ َ . H/R Tahawi. Dan disetujui oleh Zahabi. 160 .‫كان يمكن ايضا ركبتيه واطراف قدميه‬ ِ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ ِ ْ ََْ ُ ً ْ َ ُ ّ َ ُ َ َ “Baginda menekankan juga kedua lututnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah”. tekanlah wajahmu dan kedua tanganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke tempatnya”. Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. Disahkan oleh Hakim. 158 .160dan menegakkan kedua telapak kakinya”.155 ٍ ْ َ ّ ُ ّ ِ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ ‫اذا انت سجدت فامكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم‬ . 39 . . H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Mulaqqan 27/2. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj.‫لصلة لمن ليصيب انفه من الرض مايصيب الجبين‬ َ ْ َِ ْ ُ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ِ َُ ْ َ ِ َ َ َ َ “Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. sujudlah dengan menekan”. 161 . 157 . H/R Bukhari dan Abu Daud. 156 .‫عقبيه ، وينصب رجليه‬ ِ ْ َْ ِ ُ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ َ “Menghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat.

162 ْ ُ ْ َ َّ ِ ْ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ِ ََُ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ‫كان يرفعهما عن الرض ، ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو‬ . Muslim. 10. .‫اذا سجدت فضع كفيك وار َع مرفقيك‬ َ ْ َ َ ْ ِ ْ ‫ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ّ ْ َ َ ْف‬ “Apabila kamu sujud.166 Ibn Qaiyim berkata: “Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dikerjakan oleh orang-orang jahil”.‫بياض ابطيه من ورائه‬ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ََ “Baginda mengangkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak baginda terlihat orang di belakangnya”. nescaya ia dapat melaluinya”. 166 . 165 . H/R Bukhari dan Muslim. 167 . Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban. H/R Muslim. hlm. 40 .164 . 164 .165 ِ َْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ّ ‫اعتدلوا فى السجود ، ول يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب‬ ِ ْ ُِ َ ْ ِ “Sujudlah kamu dengn lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing”. ‫كان ل يفترش ذراعيه‬ ِ ْ َ َ ِ ُ ِ َْ َ َ َ َ “Nabi tidak membentangkan lengannya”. H/R Muslim dan Abu ‘Awanah.167 162 163 . letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu”. Lihat: Al-Farusiyyah. H/R Bukhari.. H/R Bukhari dan Abu Daud.163 ْ ّ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ‫َ ّ َ ْ َ ّ َ ِ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ ُر‬ ‫حتى لو ان بهيمة ارادت ان تم ّ تحت يديه مرت‬ “Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. Abu Daud dan Ahmad.

170 . setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu”. antaranya: ‫سبحان ربي العلى‬ ََ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ ُ 1. Ibnu Majah. H/R Ibnu Abi Syaibah. Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat.169 Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberpa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Ahmad. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Ibnu Khuzaimah.170 Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang 168 . 41 . Al-Maqdisi dan Hakim. kerana jika kamu berbuat demikian. Abu Daud.‫لتبسط ذراعيك وداعم على راحتيك وتجاف عن ضبعيك فانك‬ َ ّ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ّ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ . (3kali).168 ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ Doa-doa atau zikir-zikir dibaca dalam sujud: Semasa sujud hendaklah tuma’ninah. Tabrani dan Hakim. tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. Disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi. 169 . kerana tanpa tuma’ninah samalah seperti mencuri dalamn solat: “Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tuma’ninah) adalah pencuri yang paling keji”. “Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi”. Daraqutni.‫اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك‬ َ َ َ َ ْ ِ ٍ ْ ُ ّ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ َ َ َ ِ “Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu.

“Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. berilah aku keampunan!”. An-Nashr. (3kali). Tabrani dan Baihaqi. Daraqutni. Ahmad. 176 . 177 . Hlm. An-Nisaa dan Ali Imran). Lihat: Sifat Solat Nabi. 178. H/R Muslim dan Abu ‘Awanah. Lihat: Sifat solat Nabi. 174 . Hlm 178.171 ِ ِ ْ َ ِ َ َْ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ ُ ‫سبحان ربي العلى وبحمده‬ 2. 3:110. sedangkan baginda membaca tiga surah yang pajang (Al-Baqarah. Nasruddin al-Albani. dan dengan memujiMu wahai Tuhan.175 Antara bacaan zikir yang sering dibaca dalam ruku’ dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran176 “Hendaklah engkau mengucapkan tasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadaNya. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Abu Daud. Hlm.174 ْ ِْ ِ ْ ّ ُ ّ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ّ َ ّ ُ ّ َ َ َ ْ ُ ‫سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي‬ 4. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat” 177 zikir tersebut ialah: 171 172 . 173 . 179. . 175 . Menurut al-Albani: Hadis sahih. 42 . “Mahasuci lagi Mahakudus173 Tuhan semua malaikat dan ruh”. Tuhan Kami. Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta’ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan.bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. Al-Albani. “Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan selaga puji bagiNya”.172 ِ ْ ّ ِ َ َِ َ ْ ّ َ ٌ ْ ّ ُ ٌ ْ ُّ ‫سبوح قدوس رب الملئكة والروح‬ 3. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagimana disebut dalam bab solat malam.

‫قدمي ل رب العالمين‬ َ ِْ َ َ ْ ّ َ ِ ْ ِ َ َ 5. pendengaranku. “Wahai Tuhan. Tuhan seru sekalian alam”. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan penglihatan.180 178 179 . Tahawi dan Daraqutni. “Ya Allah! Hanya kepadaMu aku ruku’. wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tahawi dan Daraqutni. Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya”. ampunilah seluruh dosaku. baik yang dahulu atau yang akan datang. “Wahai Tuhan! Hanya kepada Mu aku bersujud.‫وبصره فتبرك ال احسن الخالقين‬ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َََ ُ َ َ ََ 6. baik yang kecil maupun yang besar.179 ُ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ِ ََ ُ َ ّ ََ ُ ّ ِ َ ُ ّ ِ َ ُ ُّ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ ّ ُ ّ َ ‫اللهم اغفرلي ذنبي كله ودقه وجله ، واوله واخره وعلنيته‬ ُّ ِ َ ‫و سر ه‬ 7. Engkau Tuhanku. H/R Muslim. H/R Muslim dan Abu ‘Awanah. Engkaulah Tuhanku. hanya kepadaMu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. 43 . penglihatanku. . H/R Muslim. hanya kepada Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. Abu ‘Awanah. baik yang terang-terang atau yang tersembunyi”.178 Doa di bawah ini baginda baca dalam ruku’ dan sujud sebagaimana doa di atas: َ ‫اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك اسلمت ، وانت ربي سج‬ ‫َ ّ ُ ّ َ َ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ّ ْ َ َد‬ ُ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ َ ّ َ َ ُ َ ََ ْ ِ ّ ْ ِ ْ َ ‫وجهيِللذي خلقه ، وصوره فاحسن صوره ، وشق سمعه‬ . Semua langkahku semata-mata untuk Allah. 180 .َ َ َ ْ ّ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ُ ّ َ ‫اللهم لك ركعت ، وبك امنت ، ولك اسلمت ، انت ربي ، خشع‬ ِ ِ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ّ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ َ ‫لك سمع وبصري ومخي وعظامي وعصبي ومااستقلت به‬ . akalku. Abu ‘Awanah. tulangbelulangku dan urat-uratku tunduk kepadaMu.

‫وجعل فى نفسي نورا، واعظم لي نورا‬ ً ْ ُ ْ ِ ْ ِ ْ ََ ً ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ 11. 183 . Abu ‘Awamah.182 َ ْ َ ّ ِ َ َ َِ َ ِ ْ َ ِ َ ّ ُ ّ َ َ َ ْ ُ ‫سبحانك اللهم وبحمدك لاله ال انت‬ 9. 44 . wahai Tuhan segala puji bagiMu tiada tuhan kecuali Engkau”. H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasaii disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.ُ ْ ُ َ ْ ِ َ ُ َ ِ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ ‫سجد لك سوادي وخيالي ، وامن بك فؤادي ، ابوئ‬ ْ ِ ْ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ّ ََ َ ِ َ ْ ِ ِ ‫بنعمتك علي هذي يدي وماجنيت على نفسي‬ “Bersujud kepadaMu fikiranku dan angan-anganku. “Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. Inilah kedua tanganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku”. Nasai dan Ibnu Nashr. Aku mengharapkan nikmatMu kepadaku. 181 . H/R Abu Daud dan Nasai dengan sanad sahih. masukkan cahaya pada pendengaranku. H/R Ibnu Nashir. masukkan cahaya pada lisanku. H/R Muslim. beriman kepadaMu hatiku. 182 .181 ِ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ََ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ‫سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة‬ 8.184 ‫اللهم اجعل فى قلبي نورا ،وفى لسان نورا ، واجعل فى‬ ِ ْ َ ْ َ ً ْ ُ ِ َ ِ ِ َ ً ْ ُ ْ َِْ ِ ْ َ ْ ّ ُ ّ َ ْ‫سمعي نورا ، واجعل فى بصري نورا ، واجعل من تحتي‬ ِْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ً ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ً ْ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ً ْ ُ ْ ِْ ِ َ ْ َ َ ً ْ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ً ْ ُ ‫نورا ، واجعل من فوقي نورا ، وعن يميني نورا ، وعن‬ ، ‫يساري نورا ، واجعل امامي نورا ، واجعل خلفي نورا‬ ً ْ ُ ْ ِ َْ ْ َ ْ َ ً ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ًُْ ْ ِ َ َ . 184 .183 ُ ْ َْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ْ ّ ُ ّ َ ‫اللهم اغفرلي مااسررت وما اعلنت‬ 10. “Mahasuci Engkau. Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku. “Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan”. kebesaran dan keagungan”. Bazaar dan Hakim. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.

masukkan cahaya pada penglihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku., letakkan cahaya di belakangku, dan letakkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahya untukku”.185

ْ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ُ ْ َ ََ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ُ ْ ُ َ ْ ّ ِ ّ ُ ّ َ ‫اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من‬ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ً َ َ ْ ِ ْ َُ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ِ َ ْ ُ ُ ‫عقوبتك واعوذ بك منك لاحصي ثناء عليك انت كمااثنيت‬ .‫علىنفسك‬ َ ِ ْ َ ََ
12. “Wahai Tuhan! Dengan keredaanMu aku berlindung dari kemurkaanMu dengan pengampunanMu aku berlindung dari siksaMu, dengan perlindunganMu aku berlindung dari ancamanMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadapMu sebagaimana Engkau memuji diriMu sendiri”.186 Iniah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.. Sujud di atas kain, baju atau sebagainya. Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota, namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallhu ‘alaihi wasallam:

185 186

. H/R Muslim, Abu ‘Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. . H/R Muslim, Abu ‘Awanah dan Baihaqi.

45

‫عن انس رضي ل عنه قال: كنا نصلي مع رسول ال صلى‬ َّ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ّ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ َِ ّ َ ْ ِ ّ ِ ْ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫ال عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن‬ .‫جبهته من الرض ، بسط ثوبه فسجد عليه‬ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ
“Dari Anas Radiallahu ‘anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam pada hari yang sangat panas. Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi, maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya”.187 Kesalahan yang berkaitan dengan sujud sahwi. Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari baginda. Dan baginda sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara tanda wajibnya sujud sahwi ialah: “Baginda mengerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakapcakap dengan para sahabat”.188 Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: “Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu “Hurairah, baginda bersabda: Jika salah seorang kamu mengerjakan solat, maka akan didatangi oleh syaitan. Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. Jika salah seorang mengalami hal sedemikian itu, maka hendaklah dia mengerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)”.189
187 188

. H/R Bukhari 385, 542 dan 1208. . Lihat: Majmu al-fatawa. 23/24. 189 . Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/26.

46

Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad, bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid, malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali.190 Tata cara sujud sahwi. Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, antaranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: “Semasa para sahabat memberi tahu baginda bahawa solat baginda sebanyak lima rakaat, maka baginda mengerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan baginda telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat”. 2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

ِ ْ ََ ُ ‫عن عمران بن حصين ، ان رسول ال صلى ال عليه‬ َّ ِ َ ْ ُ َ ّ َ ِ ْ َ ُ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ َّ َ ٍ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َّ َ ‫وسلم صلى صلة العصر ثلث ركعات . فسلم ، فقيل له‬ .‫: فصلى ركعة ، ثم سلم ثم ، سجد سجدتين ، ثم سلم‬ َ َّ ّ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ّ ُ َ َّ ّ ُ ً َ ْ َ َّ َ
“Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah mengerjakan solat asar hanya
190

. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/43.

47

Lalu baginda diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Apabila merasa ragu. Abu Daud 1018.191 3. At-Thayalisi 847. 48 . maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam. Ibnu Hibban 4/2663. Ibnu al-Jarud 245. 4. Apabila merasa ragu.-Baihaqi 2/335. Ibnu Khuzaimah 2/130. Kesalahan membaca zikir (doa sujud sahwi). H/R Muslim 574. maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 354.tiga rakaat. 355. Setelah itu barulah melakukan salam penutup”. tetapi masih ada unsur yakin. Ibnu Majah 1215. Ahmad4/427. Lantas baginda menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi. tetapi tidak terlalu yakin. maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 191 . Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu padahal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat. At-Tahawi dalam syarah al-Maani 1/442-443. Al. Abu ‘Uwanah 2/198-199. 359. 5. An-Nasaii3/26.

Di dalam kitab ‫ السنن والمبتدعات‬penulis telah menjelaskan tentang doa ini: ‫ولم يحفظ عنه )ص( ذكر خاص لسجود السهو ، بل اذكاره‬ ‫كسائر اذكار سجود الصلوات ، واما ما يقال من انه يقول‬ (‫فيه : سبحان من ل يسهوا ول ينام ، فلم يفعله النبي )ص‬ ‫و ل اصحاب ، ولم يدل عليه دليل من السنة البتة ، وانما‬ ، ‫هو منام رآه بعض كبار مخرفى الصوفية فل تلتفتوا اليه‬ ‫وخذوا دينكم من كتب السنة الصحيحة وما عداه فردوه الى‬ ْ ُُ َ ‫قائله أ ثم اثبات هذا فى المؤلفات وجعله دينا وشرعا ضلل‬ ‫كبير وفساد عريض . tetapi doa rekaan orang-orang sufi. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syara.‫تركها‬ “Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun diberitakan bahawa beliau mengatakan “Subhana man laa yashu wa laa yanam. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam atau para sahabat baginda. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. والشافعية يسجدون للسهو اذا صلوا‬ ‫خلف من لم يبسمل او يقنت وهذا جهل وخطا وبدعة يجب‬ . kerana ia bukan dari hadis atau athar.Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: ُ ََ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ‫سبحان من ل يسهو ول ينام‬ “Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur)”. Doa itu 49 . Bahkan doa dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa.

Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. 50 . Lebnon. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. 74-75. Allahu ‘alam. ِ ِْ ّ ِ َ ْ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ Haram Membaca Al-Quran Semasa Sujud. janganlah mengerjakan hal tersebut.192 Dengan ini. Kerana tiada hujjah. Dar-Kutub al-Ilmiyah. Oleh kerana itulah. ini adalah kejahilan. Muhammad Abdussalam. Hlm. mengkhususkan membaca doa “Subhana man la yashu wa laa yanam” adalah bid’ah. 192 . Birut. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. tiada asal usul atau perintan dari syara. Selain itu lemparkan jauh-jauh. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar.sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi. kesalahan dan bid’ah yang wajib ditinggalkan”. Lihat: As-Sunan wal-Mubtadi’at.

تفسير‬ (10/48).‫اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثرو الدعاء فيه‬ ِ ْ َ ُ َ ّ ْ ُ ِ ْ ََ ٌ ِ َ َ ُ ُ ِ ّ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ “Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. وكذل‬ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ٍ َ َ َ ََ َ ّ ‫الصلة على سجادة فيها صورة ، ففيه تشبيه بعبادة الصنام‬ .Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa ruku’ atau sujud. tikar. H/R Muslim.‫والصور‬ ِّْ َ “Menurut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang menghadap gambar. Abu ‘Awanah dan Baihaqi. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud”. kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagimana yang dijelaskan oleh para ahli fiqh: ِ َ ّ ِ ّ ِ َ َ َ‫ّ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِْ ِ ْ ا‬ ‫ذهب الفقهاء على الصحيح من قولهم ِلى كراهية الصلة‬ ََ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ٍ َ ِ ِ ْ َ َ ٌ َ َ ٍ َ ْ ُ ْ َ ٍ َ ْ ُ َِ ‫الى صورة منصوبة ، سواء كانت فى جدار ، ام في غير‬ ‫ِ َ ٍ َ ّ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ً ِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ً َ َ َ ِك‬ َ ‫جدار لن فيه تشبيها بعبادة الوثان والوثان ايضا. 194 Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gambar. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud.193 Sujud Di Atas Sejadah Yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. kain atau sejadah. Lihat: 1/432) ‫ . sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: . perbuatan ini juga ada persamaannya dengan 193 194 . ‫الفقهه على المذاهب الربعة‬ ‫القرطبي‬ 51 .)كشاف القناع‬Dan ‫)362/1(. kecuali lantai. .

Ini terjadi pada 27hb. . 198 .‫جبهته وانفه اثر الماء والطين. 200 . وكان يصلى على الخم َة‬ ِ ‫َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ِ َ ّ ْ ِ َ َ َ ُ َ ّ َ َ ْ ُ ْر‬ ِ ْ ِ َ ْ ََ َ ‫وعلى الحصير‬ “Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim.196 ‫فابصرت عيناي رسول ال صلى ال عليه وسلم وعلى‬ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ .‫احدهم ان يمكن جبهته من الرض بسط ثوبه فسجد عليه‬ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ ّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ 195 196 . ‫كشف القناع‬ 52 .”195 “Pernah baginda sujud di atas tanah yang lecak. Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan.200 ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ‫َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ّ ْ َ َ َ ُ ِ ِ ّ ِ ْ َر‬ ‫كان اصحابه يصلون معه فى شدة الح ّ ، فاذا لم يستطع‬ .199 .‫كان عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس‬ َ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ ّ َ ْ ِ َ َ ً ّ َ ِ ْ ََ َ َ “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hitam kerana lamanya dipakai”. . 185. Abu Sa’id al-Khudri menceritakan:”. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. 197 . H/R Muslim dan Abu ‘Awanah.197 Kadang-kadang baginda solat di atas khumra (tikar selembar sapu tangan). Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya.198 Di atas tikar kecil”. Lihat: (1/474 ) ‫)733/1( وبدائع الصنائع‬ َ ََ Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. 199 .menyembah gambar (patung) atau berhala. sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah lecak.

Muslim dan Abu ‘Awanah. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. meletakkan kedua tangan di atas lutut. 11. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat.202 Bangun Dari Sujud Dan Cara-cara Duduk. 25. Oleh kerana itu. 53 . menegakkan kaki kanan.205 201 202 .‫كان صلى ال عليه وسلم يرفع راسه من السجود مكبرا‬ ً ّ َ ُ ِ ْ ُ ّ َ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ َ َ “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun dari sujudnya sambil bertakbir”. membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. tidak menggerakkan jari. .203 Kemudian duduk iftirasy.“Para Sahabat baginda berjamaah solat dengan baginda ketika cuaca panas. Ibnu Qaiyim. dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut”. 204 . Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil”. . 203 . Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. H/R Bukhari dan Muslim. Ibn Bazz. Lihat: ‫ كيفية صلة النبي‬hlm.‫كنائسهم وبيعهم‬ ْ ِ ِ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ََ “Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umatku. 205 . Hlm.204 hujung tangan ada di atas lutut. H/R Ahmad.201 ‫وجعلت الرض كلها لي ولمتي مسجدا وطهورا ، فاينما‬ َ َ ْ َ َ ً ْ ُ َ َ ً ِ ْ َ ْ ِ ّ ُ ِ ْ ِ َ ُّ ُ ْ َ ْ ْ َ ِ ُ َ َ ، ‫ادركت رجل من امتي الصلة فعنده مسجده وعنده طهو َه‬ ُ ‫َ ْ َ َ ْ َ ُ ً ِ ْ َ ّ ِ ْ ّ َ ُ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ِ ُ ُ َ ِ ْ َ ُ َ ُ ْر‬ ‫وكان من قبلي يعظمون ذلك ، انما كانوا يصلون فى‬ ِ َ ْ َّ ُ ْ ُ َ َ ّ ِ َ َِ َ ْ ُ ّ َ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ .

H/R Nasaii dengan sanad sahih.206 (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. Hlm.. 212 . H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnul Qaiyim).207 Kemudian baginda membentangkan kaki kirinya. 187. kemudian baginda duduk di atas telapak kakinya dengan tenang”. hlm.‫كان احيانا يقعي ، ينتصب على عقبيه وصدور قدميه‬ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ِ َ ََ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ ً َ ْ َ َ َ “Kadang kala baginda duduk iq’a.211 . 211 .212 206 207 . 4/89. Lihat: Al-Bada’i. H/R Bukhari dan Baihaqi.210 َ َْ ِ ْ َ ِ ِ َ َِ ُ ِ ْ َ ْ َ ‫يستقبل باصابعها القبلة‬ “Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat”.“Baginda terkadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir”. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. H/R Muslim. AlAlbani. 208 . Lihat: Sifat Solat Nabi. kemudian mengucapkan Allahu Akbar. H/R Bukhari dan Abu Daud.209 ‫كان ينصب رجله اليمنى‬ َ ْ ُ ْ ُ َْ ِ ُ ِ ْ َ َ َ “Baginda menegakkan telapak kaki kanannya”. . 54 . 186. Lihat: Sifat Solat Nabi. 104-106 dan Baihaqi. kemudian bangun dari sujud sampai duduk dengan tegak”. Al-Bani. hlm.208 ‫لتتم صلة لحد من الناس حتى يسجد ، حتى تطمئن مفاصله‬ ُ ُِ َ َ ّ ِ َ ْ َ ّ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ ّ َ ِ ٍ َ َ ٌ َ َ ّ ِ َ َ . 209 . Abu ‘Awanah dan Abu Syekh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. iaitu duduk dengan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya”.‫، ثم يقول : ال اكبر ، ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا‬ ً ِ َ َ ِ َ ْ َ َّ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ّ ُ “Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. 210 .

Dirawayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadis. 213 . juz 5/12/1 dari Thawus. disahkan olehnya dan oleh yang lain.Walaupun Ibnul Qayim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. 188. Tirmizi. Lihat: Sifat Solat Nabi. 213 Wajib Tuma’ninah (memanjangkan waktu) Duduk. Abu Daud. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Bacalah kitab As-Sahihah no. Hlm. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasruddin al-Albani rahimahullah. Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. Hadis ini sanadnya sahih. Sejumlah besar sahabat dan tabiin serta yang lain mengamalkan sunnah ini. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. Kemudian berkata Al-Albani: “Bagaimana boleh dikatakan seperti itu padahal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. Menurut beliau bahawa: “Ibnul Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallalm hanya dengan cara ini (iftirasy).383. kecuali perkataan penghuni kubur ini. 55 . Al-Albani. tidak ada cara lain. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini dalam kitab Al-Asl”. Nota kaki.

‫كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته‬ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ً ْ ِ َ َ ْ ُ َ ّ َ َ ُْ ِ ُ َ َ “Baginda memperlama duduknya hingga hampir sama lamanya dengan sujudnya”. Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada hal-hal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut. 216 . 218 .218 Doa-Doa Dibaca Ketika Duduk Antara Dua Sujud. 188 (nota kaki). Hlm. 217 . H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. Lihat: Sifat Solat Nabi. . H/R Bukhari dan Muslim.215 .Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud dengan tuma’ninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan214 dan baginda memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: . iaitu: 214 215 . 56 .216 .‫لتتم صلة احدكم حتى يفعل ذلك‬ َ َِ ُ َ ْ َ ّ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ َ ّ ِ َ َ “Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tuma’ninah)”. H/R Bukhari dan Muslim. Al-Albani. Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud.217 Ibnul Qaiyim berkata: Sunnah ini (tuma’ninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih.‫يمكث حتى يقول القائل : قد نسي‬ َ ِ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ “Kadang kala baginda diam lama sampai ada orang yang menyangka baginda telah lupa”.

221 Dan boleh juga dibaca sekali gus dengan doa di atas. Hlm. 19. Hlm. (lihat nota kaki). ampunilah aku”.220 Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: . 189. kerana baginda membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. 220 . H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. Tirmizi. 189. kasihanilah aku. Lihat: Masail. Lihat: Sifat solat Nabi.‫وارفعني واهدني ، وعافني ، وارزقني‬ ْ ِْ ُ ْ َ ْ ِِ َ َ ْ ِِ ْ َ ْ ِْ َ ْ َ “Ya Allah! Ampunilah aku. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. Hlm. 57 . tetapi berlaku juga dalam solat fardu. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab Musykil Atsar.222 (Membaca sekali gus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. Al-Albani. 221 . Sifat Solat Nabi. berilah aku petunjuk.‫اللهم اغفرلي‬ ْ ِْ ِ ْ ّ ُ ّ َ “Ya Allah! Ampunilah aku”. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. Lihat. 189. Demikianlah pendapat Imam Syafie. angkatlah darjatku. Lihat: Sifat Solat Nabi. lindungilah aku. sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza.223 219 . Al-Albani. Ibnu Majah dan Hakim. Hlm. Ahmad dan Ishaq.، ‫اللهم ، وفى لفظ : رب اغفرلي ، وارحمني ، واجبرني‬ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ْ ّ َ ٍ ْ ِ َ َ ّ ُ ّ َ . H/R Abu ‘Awanah. jadikanlah aku sehat dan berilah aku rezeki”. Al-Bani. Imam Ahmad memilih doa ini. 223 .219 Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: ْ ِْ ِ ْ ِ ْ ِْ ِ ْ ّ َ ‫رب اغفرلي اغفرلي‬ “Ya Allah! Ampunilah aku. 222 .

224 ِ ِْ ّ ِ َ ْ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ Cara bangun (bangkit) dari sujud: Cara baginda hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. 226 .225 ٍ ْ َ ّ ُ َ ِ ْ َ ّ َ ً ِ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِْ ِ ََ ً ِ َ ِ َ ْ َ ‫يستوى قاعدا على رجله اليسرى معتدل حتى يرجع كل عظم‬ . Lihat: Sifat solat Nabi. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya.)جلسة الستراحة‬Itulah yang dinyatakan oleh 224 225 . Tempat Meletak Kedua-Dua Tangan Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas paha dengan hujung-hujung jari tangan pada lututnya.226 Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat (‫ . seolah-olah mengenggamnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. .‫الى موضعه‬ ِ ِ ِ ْ َ َِ “Baginda duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan”. H/R Bukhari dan Abu Daud. Al-Jibrin. Nasruddin al-Albani. 40. 58 .Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekali gus doadoa di atas) untuk tuma’ninah ketika duduk antara dua sujud. Hlm.

Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda). kemudian bangkit berdiri. 230 . jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. Lihat: Al-Irwa’. Lihat: Sifat solat Nabi.229 Dan menurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa baginda bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya).‫تركها فل حرج وليس فيها ذكر ول دعاء‬ “(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud.228 Berkata Ibnu Hani’: Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tangannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak.230 227 228 .12. Hlm.227 Berkata Ibn Bazz rahimahullah: ‫يجلس جلسة خفيقة مثل جلوسه بين السجدتين ، وتسمى‬ ‫جلسة الستراحة وهي مستحبة فى اصح قول العلماء ، وان‬ . Albani. Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)”. Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail. Hlm 19. Nota kaki. Abdul Aziz bin Bazz. Albani. Lihat: Ssifat Solat Nabi. Juz. . Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah menurut qaul yang paling sahih. 191. Ibid. Marwazi (1/147/2). 2. 59 . Hlm 82-83. Nota kaki. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi dan tidak mahu menyalahinya. Imam Ahmad pun berkata demikian. Lihat: ‫ ثلث رسائل فى الصلة‬hlm.Imam Syafie. 229 .

iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tangannya”. No 562. H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih. Ini yang lebih rajih (sahih). Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanda yang sahih.925 dan 968. Lihat. H/R Syafie dan Bukhari. Albani. 233 .ِ ْ َ ْ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ َ َ ‫كان صلىال عليه وسلم ينهض معتمداعلىالرض‬ ِ ّ ِ ّ ِ َ ْ ّ َِ ‫الىالركعة الثانية‬ “Kemudian Nabi Sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua dengan tangan bertumpu ke tanah”. Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat).‫كان يعجن فى الصلة يعتمد على يديه اذا قام‬ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ ََ ُ ِ َ ْ َ ِ َ ّ ِ ُ ِ َْ َ َ “Baginda melakukan ‘ajin ketika solat. .232 Menurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: “Nabi bangkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tangannya adalah hadis palsu. Semua hadis yang maksudnya seperti itu adalah lemah”.231 Cara menumpukan tangan ke tanah ketika mahu bangun ialah secara ‘ajin. Mengepal (menggenggam) jari-jemari tangan. 2.233 Setelah berdiri di rakaat kedua: 231 232 . . 60 . Lihat: Ad-Da’ifah. Sifat Solat Nabi. ‘Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1.

237 . H/R Muslim dan Abu ‘Awanah .234 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana baginda sabdakan kepada orang tersebut: . 236 . 238 .‫ثم افعل ذلك فى صلتك كلها‬ َ ُّ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ّ ُ “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu”. dia dianggap tidak solat. 193. H/R Malik dalam Al-Muwwata’.‫واستفتح بالحمد ل ولم يسكت‬ ْ ُ ْ َ ْ ََ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ “Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan dengan membaca “Al-Hamdulillah” tanpa diam terlebih dahulu”.236 “Barangsiapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah. Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52. baginda duduk iftirasy. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. H/R Ibnu Majah.238 Iaitu seperti duduk 234 235 .235 ٌ َ َ ِ ٍ ََْ ّ ُ ِ ‫فى كل ركعة قراء ة‬ “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)”. kecuali orang yang solat di belakang imam”. H/R Nasaii 1/153 dengan sanad yang sahih. Al-Albani.237 Duduk Tasyahhud Awal: Apabila solat yang dilakukan oleh baginda hanya dua rakaat. 61 .Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua baginda terus membaca al-Fatihah tanpa diam seketika: ِ ّ ِ ّ ِ َ ْ ّ ِ َ َ َ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫كان صلى ال عليه وسلم اذا نهض فى الركعة الثانية‬ َّ َ َ . seperti solat subuh. Hlm.

241 Cara meletak dan keadaan jari-jemari semasa tasyahhud: Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahhud awal atau akhir. ِ ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫كان صلى ال عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته‬ َّ َ َ ِ ِ ُ ْ َِ ُ ْ ِ ُ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ِ ّ َ َ ِ َ َ ُ ِ ْ َ َ ‫اليسرى ، ويقبض اصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه‬ َ ْ ُْ . 13-14.antara dua sujud. H/R Bukhari dan Abu Daud. 62 . maka ditegakkan kaki baginda yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy). maka duduknya selepas sujud kedua. Ibn Bazz. Begitulah cara duduk pada tasyahhud (tahiyat)239 awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. seperti solat fajar (Subuh). hendaklah kamu tuma’ninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu.240 Begitu juga apabila baginda solat hanya dua rakaat. Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan.‫التي تلى البهام الى القبلة ويرمي ببصره اليها‬ َ ْ َِ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ َْ ِ ْ َِ َ َ ْ ِ ْ َِ ْ ِ ّ 239 240 . Lihat: ‫ ثلث رسائل فى الصلة‬hlm. Nabi bersabda: َ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ّ ِ َ ْ َ ِ َ ّ ِ َ َ ِ َ ْ ََ َ َِ ‫فاذا جلست فى وسط الصلة ، فاطمئن وافترش فخذك‬ . Jumaat atau Hari Raya. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanu wa-Ta’ala. 241 . digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. kemudian bacalah tasyahhud”. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jayyid. .‫اليسرى ، ثم تشهد‬ ّْ َ َ ُّ َ ْ ُْ “Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat.

Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia menggerakkan telunjuknya”. Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqa (208). Hlm. Humaidi dalam Musnadnya 131/1. Lihat: Sifat Solat Nabi. 244 . 63 . Ibnu Khuzaimah (1/86/1-2). Abu ‘Awanah. H/R Muslim dan Abu ‘Awanah.242 Abu Ya’ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu Umar: “Menggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahhud) sebagai pengusir syaitan. Menggerak-gerakkan jari telunjuk: Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahhud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan).“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dengan mengembang. Nasruddin al-Albani. tetapi baginda menggenggam semua jari tangan kanannya dengan mengacukan telunjuknya ke kiblat dan mengarahkan pandangan matanya ke telunjuknya”. 195. 245 . Nasaii. H/R Abu Daud. Abu Ya’la memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar.‫كان اذا اشار باصبعه وضع ابهامه على اصبعه الوسطى‬ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ََ ُ َ َ ْ ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِِ َ َ َ َ ِ َ َ “Ketika baginda mengacukan telunjuknya. Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485).243 . ibu jarinya memegang jari tengah”.244 ُ َ ََ َ ِ ِ ُ ِْ َ َ َ ‫كان يحلق بهما حلقه‬ “Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan245 (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)”. H/R Muslim. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: 242 . Nota kaki. Ibnu Khuzaimah. 243 .

. Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain”. 196. Oleh kerana itu.247 Menurut Nasruddin al-Albani: “Mengikut sunnah telah menunjukkan bahawa menggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. mereka 246 247 .246 Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). Hal yang anih sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunah Nabi. Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. Albani. Lihat: Sifat Solat Nabi. Akan tetapi. Beliau menjelaskan lagi: “Menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahhud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam”. padahal mereka tahu riwayatnya sah. Ibid. Hlm.‫كان رفع اصبعه يحركهايدعوبها‬ َ ِْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ُ ُ َ َْ ِ َ َ َ َ َ “Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa”. Dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya. 64 . hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia.. tidak patut dilakukan dalam solat.

seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. Dalam kaedah “Ditetapkan” maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja. Sanad hadis tidak sah. bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. bahkan menyalahi hadis sahih. Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: “Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya”. Nasruddin al-Albani.kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. 197. 65 . Dan tidak ada balasan buat orang yang berbuat demikian kecuali…… Adapun mengacukan telunjuk sebentar. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. maka hujjah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujjah”. Lihat: Sifat Solat Nabi.248 248 . Oleh kerana itu. mencela perbuatan menggerak-gerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihui wa-sallam. Padahal dia tahu bahawa mencela perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. Jika hadis ini sah. Hlm. Padahal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. Nota kaki.

249 . antaranya: . H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. 66 . Ahmad. lalu sabdanya kepada orang itu: 249 .250 .‫راى رجل يدعوا باصبعيه فقال : احدْ احد واشار بالسبابة‬ ِ َ ّ ّ ِ َ َ ََ ْ ّ َ ّ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ً ُ َ ََ “Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil mengacukan dua jarinya.Fadilat menggerak-gerakkan jari telunjuk: Selain menghalau syaitan terdapat fadilat-fadilat lain. H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). 250 . 73/1. Bazzar.‫لهي اشد على الشيطان من الحديد ، يعني : السبابة‬ َ َ ّّ َ ْ ِْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ّ ََ ّ َ َ َ ِ َ “(Menggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi”. Tabrani dalam Ad-Doa hlm. Abdul Ghani al-Muqaddasi dalam As-Sunan 12/2. Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam Musnadnya 249/2 dan Baihaqi.‫كان صلى ال عليه وسلم يفعل ذلك فى التشهدين جميعا‬ ً ْ ِ َ ِ ْ َ ّ َ ّ ِ َ َِ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ َ َ “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (menggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahhud (tasyahhud awal dan akhir)”. Abu Ja’far.

253 251 . Hadis ini juga mempunyai syahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. 198. 252 . H/R Ibnu Abi Syaibah. 67 . Hlm. Pendapat ini dikemukan oleh Ibnu Hazam”.‫احدكم من الدعاء اعجبه اليه ، فليدع ال عز وجل به‬ ِ ِ ّ َ َ ّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ِ ْ َِ ُ َ َ ْ َ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ ُ َ َ “Apabila kamu duduk pada setiap dua rakaat. kemudian hendaklah seseorang kamu memilih doa yang disukainya dan hendaklah ia mengajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia”. Lihat: Sifat Solat Nabi.251 Membaca doa di penghujung tasyahhud awal atau akhir: Disunnahkan untuk membaca pada penghujung tasyahhud awal atau akhir berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam: ْ َّ َََْ ‫اذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا : التحيات الخ … وليتخير‬ ُ ّ ِ ّ َ ْ ُْ ُ َ ِ ْ َ َ ْ َ ّ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ . ucapkanlah AtTahaiyyat …. Ahmad dan Tabarani dengan sanad sahih.. Nasaii dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi. Nota kaki. 253 .252 Menurut Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahullah: “Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahhud sekalipun pada tasyahhud awal. H/R Nasaii.Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya mengacukan jari telunjuk”.

Abu Daud. 68 .‫حتى يرى بياض خده اليسر‬ ِ َ ْ َ ْ ِ ّ َ ُ ََ َ ُ َّ “Baginda mengucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya mengucapkan: As-salamu ‘alaikum warahmatullah.255 254 255 . sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ‫تحليلها التسليم‬ ُ ْ ِ ْ َ َ ُْ ِ ْ َ “Dihalalkan setelah mengakhirinya (solat) dengan mengucapkan salam”. Nasaii dan Tirmizi. . H/R Muslim.ِ ِْ ّ ِ َ ْ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ Cara Melakukan Salam Dan Mengucapkannya Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya mengucapkan: Assallamu ‘alaikum wa-rahmatullah. H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam: ‫كان يسلم عن يمينه : السلم عليكم ورحمة ال ، حتى يرى‬ َ ُ ّ َ ِ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ، ‫بياض خده اليمن ، وعن يساره : السلم عليكم ورحمة ال‬ ِ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ ّ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ّ َ ُ َ َ .254 Apabila melakukan dan mengucapkan salam.

69 . sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. H/R Nasaii.‫يميل الى الشق اليمن شيئا اوقليل‬ ً ْ َِ ْ َ ً ْ َ ِ َ ْ َ ْ ّ ّ َِ ُ ْ ِ َ “Terkadang baginda mengucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: As-salamu ‘alaikum.257 ِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ ً َ ِ َ ً َ ِ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ً َ ْ َ ‫احيانا كان يسلم تسلمة واحدة : السلم عليكم . dan ketika berpaling ke kiri hanya mengucapkan: As-salamu ‘alaikum”.256 ، ‫كان اذا قال عن يمينه : السلم عليكم ورحمة ال ، اقتصر‬ َ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ ّ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ . tidak juga dari para sahabat. Darquthni dan Abdur Razzaq. dengan sedikit memalingkan wajahnya ke kanan”. Siraj. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid’ah 256 257 . Ibnu Khuzaimah.“Ada kalanya pada bacaan salam yang pertama baginda menambah ucapan: Wabarakatuh”.‫احيانا على قوله عن يساره السلم عليكم‬ ْ ُ ْ ََ ُ َ ّ َ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ِْ َ ََ ً َ ْ َ “Ketika berpaling ke kanan baginda terkadang mengucapkan: As-salamu ‘alaikum wa-rahmatullah.258 Mengusap (Menyapu) Muka Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. kepala dan muka dengan tangan. tabi’in. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih. Abu ‘Awanah. H/R Abu Daud. . تلقاء وجهه‬ . 258 . H/R Muslim. tabi’ut at-tabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. Tabrani.

tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk.259 Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke 259 . H/R Muslim. as-salamu alaikum warahmatullah”. dan mengisyaratkan dengan tangannya ke kanan dan ke kiri. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelasakan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-Umm: ِ ْ ََ ُ ‫عن جابر بن سمرة قال : كنا مع رسول ال صلى ال عليه‬ َّ ِ ِ ْ ُ َ َ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ُ ‫ّل‬ ‫وسلم فاذا سلم قال احدنا بيده عن يمينه وعن شماله : الس َم‬ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َّ َ . ‫عليكم ، السلم عليكم . واشار بيده عن يمينه وعن شماله‬ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ ‫فقال النبي صلى ال عليه وسلم : ما بالكم تومئون بايديكم‬ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ّ ِ ّ َ َ َ ‫كانها اذناب خيل شمس او ل يكفى او انما يكفى احدكم ان‬ ٍ ُْ ‫يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلم‬ . “Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. mengisyaratkan dengan tangan kamu.yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. 1. Hlm. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. 122.‫عليكم ورحمة ال السلم عليكم ورحمة ال‬ (1). 70 . Jld. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tangannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya mengucapkan: As-salamu ‘alaikum wa-rahmatullah. berkata salah seorang dari kami dengan tangannya ke kanannya dan ke kirinya dan mengucapkan: As-salamu ‘alaikum. as-salamu ‘alaikum. maka ketika baginda memberi salam. Lihat: Al-Umm.

. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. Siraj. Hal ini setelah dilihat oleh baginda. kemudian baginda bertanya yang berupa larangan: “Mengapa kamu menggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu mengucapkan salam. mereka tidak melakukannya lagi”. Maka ia wajib ditinggalkan. Maka menyapu tengkuk. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid’ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Muslim.kiri ketika menoleh ke kiri. 260 261 . 71 .261 Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah. Abu ‘Awanah. kemudian ia mengucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri”.236.260 Pada riwayat yang lain baginda bersabda: “Seseorang antara kamu cukup meletakkan tangannya di atas pahanya. Lihat: Sifat Solat Nabi. isyarat atau sebagai penutup solat. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu menggerakkan tangannya. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Hlm. malah tidak ada hujjah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. kepala dan kemudian muka disetiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah.

setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut.‫، ول تسالوه بظهورها ، وامسحوا بها وجوهكم‬ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ْ َُ ْ َ َ َ 72 . Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka. Antara hadis-hadis tersebut ialah: ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ‫َ ْ ُ َ ّ ِ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِ َّ س‬ ‫عن محمد بن كعب القرظي عن بن عبا ٍ قال : قال رسول‬ ْ ُ ّ ُ َ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ْ َُ َ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫ال صلى ال عليه وسلم : اذا سالتم بال فسلوه ببطون اكفكم‬ َّ ِ .Menyapu Muka Setiap Kali Selesai Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini.

beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. Hadis No. 264 .السنن الكبرى‬ 263 . Dan sapulah dengannya muka kamu”. “Dari Muhammad bin Ka’ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku . Lihat: Sunan Ibn Majah. H/R At-Tabrani dalam 10/10779 ‫ . jangan memintanya dengan belakangnya. H/R Ibnu Majah dalam Sunan.المعجم الكبير‬Az-Zahabi dalam 1/536 Al-Baihaqi. 1181. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah.‫فرغت فامسح بهما وجهك‬ َ ََ َ َِِ ْ َ ْ َ َ ْ ََ (3). 1/373. janganlah berdoa dengan kedua-dua belakangnya. 1/373. maka mintalah dengan telapak tangan kamu.262 ّ ِ ْ َْ ِ َ َ ِ ْ ِ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ َ َْ ْ َ ّ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ‫عن صالح بن حسان النصاري عن محمد بن كعب القرظي‬ : ‫عن بن عباس قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ ‫اذا دعوت ال فادع بباطن كفيك ، ول تدع بظهورها ، فاذا‬ َ َِ َ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ْ َ َ َ َ ْ ّ َ ِ ِ َ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ . sapulah wajahmu dengan kedua tanganmu”.المستدرك‬ 73 .(2). maka berdoalah dengan telapak tanganmu. Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis yang dari Soleh bin Hassan al-Ansari dari Muhammad bin Ka’ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar.264 3.263 Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawai yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. Ia dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. Maka setelah selesai. “Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. 2/212 ‫. dari Muhammad bin Ka’ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. 262 ‫.

268 7. 2/180. 269 .katakan hadisnya mungkar.269 265 266 . Al-Bani. Tambahan ‫“ وامسحوا بها وجوهكم فهي زيادة منكرة‬Dan َ َ ْ ُ ٌَ َِ َ ِ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ُ َ ْ َ sapulah muka kamu. 74 . maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. 268 . maka ia adalah tambahan yang mungkar”.المعجم الكبير‬ Ibid. Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah. Lihat: 2/212 ‫ .265 4.السنن الكبرى‬Al-Baihaqi.ميزان العتدال‬Az-Zahabi.267 6. Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah: Soleh bin Hassan ( ‫)متروك‬ “Ditinggalkan”. Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. Lihat: 1/6 ‫ . 267 .266 5. . Lihat: 10/319 ‫.

2/433.271 270 271 . Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani.‫وجهه‬ َُْ َ (4).َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ّ ِ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ّ َ ‫حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن ابي سفيان‬ ‫ْ ُ َ ِ ّ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ َِ ْ ِ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ْ َ ّ ب‬ ِ ‫الجمحي عن سالم بن عبد ال عن ابيه عن عمر بن الخطا‬ ‫رضي ال عنه قال : كان رسول ال صلى ال عليه وسلم اذا‬ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َّ َ ُ ّ ُ َ ْ َ ِ َ ّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ‫رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه . Dia seorang perawi yang sangat lemah. قال‬ ‫محمد بن المثنى فى حديثه : لم يردهما حتى يمسح بهما‬ َ َ ِ َ َ ْ َ َّ َ ُ ّ ُ َ ْ َ ِ ِْ َ َ َ َُّ ْ ُ ْ ُ ّ َ َ .270 1. H/R Tirmizi. “Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jumahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat tangannya dalam berdoa. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Baginda tidak mengembalikannya keduanya sehingga mengusap dengan kedua tangannya wajahnya”. 75 . 2. Berkata Nasruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan. Baginda tidak mengembalikan kedua tangannya sehingga mengusap wajahnya. 5/3386. Lihat: Irwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. . Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri.

272 4. Berkata Ibnu Makula: Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad. Lihat: 16/67 ‫ . 76 . Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis. Lihat: ‫ تهذيب التهذيب‬oleh Ibnu Hajar. 274 . .3. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi. Lihat: 2/841 272 273 ‫ .العلل المتنهية‬Ibnu al-Jauzi. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: Hammad bin Isa al-Juhani adalah perawi yang lemah.العلل‬Ibnu Abi Hatim ar-Razi. Lihat: 2/351 ‫ . Abu Zur’ah ar-Razi rahimahullah berkata: Hadis (Hammad) ini adalah hadis mungkar yang diyakini tidak ada asalnya. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani.274 .273 5.سير اعلم النبلء‬Az-Zahabi.

276 2.‫بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم‬ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َِ َ ِ ْ ُ ُ ِ (5). hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1.‫واهية وهذا الطريق امثلها وهو ضعيف ايضا‬ 275 276 .َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن عبد ال بن عباس ان رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َّ ِ َ ْ ُ َ ّ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ِْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ِ ََ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ‫قال : ل تستروا الجدر من نظر فى كتاب اخيه بغير اذنه‬ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ّ ُ َ ِ ْ ُ ُ ِ َ ْ َُ ِ ّ ِ ُ ُ ْ َ َ ّ ِ َ ‫فانما ينظر فى النار ، سلو ال ببطون اكفكم ول تسالوه‬ . H/R Ibn Majah dan Abu Daud. “Dari Abdullah bin Abbas. sesungguhnya Rasulullah sallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu menutupi dinding-dinding (dengan kain). Jika kamu telah selesai berdoa. Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: “Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman alHijazi) ‫“ مجهول‬Tidak diketahui/tidak dikenali”. maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka. maka usaplah wajah kamu dengan telapak tangan kamu”. Lihat: ‫ تقريب التهذيب‬Ibnu Hajar.275 Menurut para ulama hadis. Berkata Abu Daud: ‫روي هذا الحديث من غير وحه عن محمد بن كعب كلها‬ . sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. 77 . Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. .

yang semuanya sangat lemah. namun hadis ini juga adalah lemah”.مختصر سنن ابي داود‬ 78 . MASUK MASBUK KETIKA IMAM SEDANG RUKU’ Ramai yang terkeliru (insya Allah tidak disengajakan) meyakini bahawa apabila seseorang masbuk dalam keadaan imam sedang ruku’.“Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka’ab. Lihat: 2/1432 ‫. Walaupun sanad ini aalah yang terbaik. maka kemasukan yang masbuk ke saf dan terus rukuk bersama imam dianggap tidak mendapat satu rakaat yang bersama imam. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid’ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh.277 Dengan penjelasan di atas. Allahu a’lam bissawab wal-musta’in. Mereka berpegang kepada sabda Rasulullah: 277 .

Ketika kami sampai di tengah-tengah masjid. Al-Baihaqi dalam As-Sunan 11/90-91 sanadnya sahih. imam sedang ruku’ maka Abdullah (Ibnu Masoud) bertakbir dan ruku’. 3381. Kemudian kami berjalan sambil ruku’ sehingga sampai ke saf. 79 .ْ ِ ٍ ْ ُ ْ َ ُ ْ ِ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ٍ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ‫عن زيد بن وهب : خرجت مع عبد ال يعني ابن مسعود من‬ َ ّ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ََ ِ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ َ ‫داره الى المسجد ، فلما توسطنا المسجد ركع المام ، فكبر‬ ‫عبد ال وركع وركعت معه ، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا‬ َْ َ َْ َّ َ ْ ِ ِ َ َْ َ َ ّ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ َ ّ ُ َ ِ ْ َ َ ّ ََ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ّ ّ ‫الى الصف حين رفع القوم رؤسهم فلما قضى المام الصلة‬ َِ ‫ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ّ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُم‬ ّ ‫قمت وانا أرى اني لم أدرك ، فأخذ عبد ال بيدي وأجلسني ث‬ . saya berdiri kerana menganggap bahawa saya belum mendapat (terlepas satu) rakaat. Lantas (setelah selesai solat) beliau berkata: Sesungguhnya engkau telah mendapat rakaat”. H/R Ibnu Abi Syaibah.278 PENDAPAT YANG LEBIH RAJIH (SAHIH) Sebenarnya pendapat yang lebih rajih (sahih) dan menepati sunnah ialah: Makmum mendapat satu rakaat bersama imam jika masuk ke saf dalam keadaan imam masih ruku’ iaitu dalam keadaan masih sempat rukuk bersama imam sebagaimana yang dapat difahami dari hadis-hadis sahih: 278 . Abdurrazak 11/283. Maka Abdullah (Ibnu Masoud) menarik tangan saya dan menahan saya agar tetap duduk. sayapun ruku’ bersama beliau. lihat: Al-Musannaf 1/99/1-2.‫قال : انك قد أدركت‬ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َ “Dari Zaid bin Wahab: Saya keluar bersama Abdullah (Ibnu Masoud) dari rumahnya menuju masjid. Setelah Imam selesai solat. At-Tabrani dalam Al-Mu’jamul Kabir 111/32/1. AtTahawi dalam Syarah al-Ma’ani 1/231-232. (setelah sampai ke saf) jamaah sedang mengangkat kepala mereka untuk berdiri (berdiri i’tidal).

Lihat Al-Ausat 1/33/1 dan Mu’jam as-Saghir. maka sesungguhnya (perbuatan/amalan) yang demikian itu adalah amalan sunnah (menurut sunnah)”. Amr 279 . Lihat: Musannaf 11/284/3386 oleh Abdur Razak. Dan menurut beliau sanad hadis ini sahih. Ketika solat telah selesai.ُ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ّ َ ‫حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا حرملة بن يحي ، حدثنا ابن‬ ْ َ ُ ْ ُ ّ َ ُ ََّ َ ِ ْ َّ ُ ْ َ ِ َ ُ َّ ٍ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ُ ُ ْ ِ ْ َِ َْ َ ٍ َ َ ‫وهب : أخبرني ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن الزبير‬ ، ‫على المنبر يقول : اذا دخل أحدكم المسجد والنا ُ ركوع‬ ٌ ْ ُ ُ ‫ََ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ِ َ َ ّ س‬ ‫ّ ّ َِن‬ ّ ‫فليركع حين يدخل ، ثم يدب راكعا حتى يدخل فى الصف ، فا‬ ِ َ ُ ْ َ َّ ً َ َ ّ ُ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ََْ . sedangkan para makmum sedang ruku’. 1571. Maka Imam terus ruku’. Menurut Syeikh Nasruddin al-Albani: Harmalah adalah siqah.‫ابن الزبير فعله‬ ُ ََ َ ِ ْ َ ّ َ ْ “Dari Uthman bin al-Aswad: Aku masuk bersama Abdullah bin Tamim ke masjid. Al-Baihaqi 11/106. beliau berkata di atas mimbar: Apabila seseorang antara kamu masuk ke masjid. Dan disepakati oleh az-Zahabi. telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dan mengkhabarkan kepada saya dari ‘Ata’ bahawa ia (‘Ata’) mendengar dari Ibnu az-Zubair.‫ذلك السنة‬ ُ ّ ّ َ َِ “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nasr (beliau berkata): Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya. kemudian ia berjalan sambil ruku sehingga masuk ke dalam saf solat. Dikeluarkan oleh Tabrani.279 ِ ْ ِ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ ََ ُ َْ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ‫عن عثمان بن السود قال : دخلت أنا وعبد ال بن تميم‬ ‫المسجد فركع المام ، فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى‬ َّ َ ْ ِ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ْ ِ َّ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ّ َ َ ّ ّ ‫دخلنا الصف ، فلما قضينا الصلة قال لي عمرو : الذي‬ ََْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ ِ ِ َ ُ ْ ِ ُ ْ ُ ُ َ ْ ِ َ ْ ّ ِ ً ِ َ ْ َ َ ‫صنعت آنفا ممن سمعته؟ قلت : من مجاهد ، قال : قدرأيت‬ . 80 . kami berjalan sambil ruku’ hingga masuk ke dalam saf. Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya No. saya dan Abdullah bin Tamimpun ruku’. dia perawi Bukhari dan Muslim. Al-Hakim 1/214 dan menurut beliau sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

281 . 81 .281 “Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif: Sesungguhnya ia melihat Zaid bin Tsabit masuk masjid ketika imam ruku’. maka beliaupun berjalan sambil ruku’ dengan harapan sampai ke saf. Abdul Razak. Mereka berpegang dengan sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: ْ َُ َ َ َ ّ ّ ‫ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف ؟ فقال أبو‬ َِ َ َ ّ ُ ّ ّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ّ ْ ُ ّ َ . Menurut al-Albani: Para perawinya terpercaya. bahawa seseorang yang masbuk sedang imam dalam keadaan ruku’ maka ia tidak mendapat rakaat kerana masuk ke saf dalam keadaan imam sedang ruku’ dan tertinggal al-Fatihah.bertanya kepadaku: Yang engkau lakukan tadi dari siapa engkau mendengarnya? Aku menjawab: Dari Mujahid. Lihat: Musannaf 11/284. H/R Al-Baihaqi 11/90. kemudian beliau berjalan sambil ruku’ sehingga sempat sampai ke saf (yang jamaah masih dalam keadaan ruku’)”. فقال النبي صلى ال عليه وسلم : ول تعد‬ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ّ ِ ّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ “Siapakah yang tadi ruku’ di belakang saf kemudian sambil berjalan menuju ke saf? Abu Bakrah menjawab: Aku.‫بكرة انا . Maka beliau berduapun ruku’ sambil berjalan masuk ke saf”. Lihat: Irwa’ul Ghalil No. H/R Al-Baihaqi 11/9083/106 dengan sanadnya yang sahih. Ia berkata: Sesungguhnya aku melihat Ibnu az-Zubair melakukan seperti itu”. Oleh yang demikian beliau bertakbiratul ihram dan beliau terus ruku’.280 “Dari Abu Bakrah bin Abdur Rahman bin al-Harith bin Hisyam bahawa Abu Bakr as-Siddiq dan Zaid bin Tsabit masuk masjid ketika imam sedang ruku’.282 BAGAIMANA DENGAN LARANGAN NABI SAW? Terdapat sebahagian kaum muslimin yang mempertahankan pendapatnya. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Semoga Allah 280 . 282 . 110. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya yang sahih.

فقال النبي صلىال عليه‬ . Dengan ini.‫وسلم : زادك ال حرصا ول تعد‬ ْ ُ َ َ َ ً ْ ِ ُ َ َ َ َ َّ َ 283 .. H/R Abu Daud. Ahmad. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA LARANGAN Sebenarnya apa yang ditegah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ialah berlari. Kerana apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Abu Bakrah ialah agar beliau sempat bersama imam dalam rakaat-rakaat yang terawal.283 Dilarang Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam hadis ini ialah agar Abu Bakrah tidak mengulangi perbuatannya yang tergesa-gesa atau terburu-buru untuk bersama imam. dan janganlah engkau ulangi lagi”.menambahkan kepadamu semangat menjaga ibadah. Perkara ini dapat difahami juga dari hadis-hadis sahih di bawah ini: “Abu Bakrah pernah sampai di masjid ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sedang dalam keadaan ruku’. Baihaqi. Maka Nabi mendengar suara sandal (langkah) Abu Bakrah yang sedang berlari-lari ingin mendapatkan rakaat solat bersama Nabi. Ketika Nabi selesai solat baginda bersabda: ِ ْ َ َ ُ َّ ّ ِ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ِ ّ ِ َ ‫من الساعي ؟ فقال ابوبكرة : أنا. 82 . tergesa-gesa atau terburuburu menuju ke saf solat setelah didapati imam telah memulakan solat. bukanlah perbuatan bid’ah sesiapa yang masuk ke saf dalam keadaan berjalan untuk mendapat rakaat bersama imam kerana larangan Rasulullah ialah agar tidak terburu-buru atau tergesagesa menuju solat setelah imam sudah memulakan solat. Tahawi dan Ibnu Hazam.

maka janganlah kamu mendatanginya dengan berlari-lari.“Siapa tadi yang berlari-lari (menuju ke saf)? Abu Bakrah menjawab: Saya.‫السكينة والوقار‬ ُ َ َ ْ َ ُ َْ ِ ّ “Jika kamu mendatangi solat. H/R Ahmad 5/42. (sebaliknya) wajib bagi kamu mendatanginya dengan tenang dan tidak terburuburu”. H/R Ahmad 5/45 286 .286 284 285 . lalu aku ruku’ di belakang sebelum sampai ke saf”. Sesungguhnya perasaanku memaksa diriku agar bergesa-gesa (ruku’ dengan berlari-lari). maka yang dilarang oleh Rasulullah ialah perbuatan tergesa-gesa (sambil berlari-lari) menuju ke saf solat. Penjelasan ini dapat difahami dari hadis seterusnya. Hadis Mutaffaq ‘alaihi.285 Pengakuan Abi Bakrah di hadis ini ialah bahawa beliau tergesagesa (berlari-lari untuk ke saf). Lihat: Sahih Ibnu as-Sakan . 83 . Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ‫اذا أتيتم الصلة فل تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم‬ .‫راكع . Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat untuk menjaga ibadah maka janganlah engkau ulangi lagi”.284 َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن ابي بكرة قال : جئت ورسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ِ َ َ ٍ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ . وقد حفزني النفس فركعت دون الصف‬ ّ ّ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ّ ْ َِ َ َ ْ َ َ ٌ ِ َ “Dari Abu Bakrah beliau berkata: Aku sampai ketika Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sedang ruku’.

KULLIAH IBADAH MENCONTOHI SOLAT 84 .

RASULULLAH OLEH: Abu Farouq (Rasul Bin Dahri) MASBUK KETIKA 85 .

)أحمد وابوداود والنسائي والترمزي‬ ٍ َْ َ ِ ِ َ ْ ِ َ 86 . عن طلق بن علي قال : سمعت النبي )ص( يقول‬ ُ ْ َُ ّ ِ ّ ُ ْ ِ َ َ َ ّ َِ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ (‫لوتران فى ليلة.IMAM RUKU’ OLEH: RASUL BIN DAHRI CONTOH SOLAT WITIR RASULULLAH Pada satu malam tidak ada dua witir: : ‫)1(.

‪.‬ ‫َ َ ْ ِ ْ ُ ّ ّ ْ ِ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ ُ‬ ‫)3(.‬ ‫ُ َ َ ْ ِ َ َّ َ ُ ْ ِ ُ ِ َ َ ٍ َ َ ْ ِ ُ ِ ْ َ ُ ّ‬ ‫َّ‬ ‫782‬ ‫. الوتر فيما بين صلة العشاء الى طلوع الفجر.‫‪“Dari Talqi bin Ali berkata: Aku mendengar Rasulullah‬‬ ‫‪sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Tidak ada dua witir‬‬ ‫782. عن عائشة رضي ال عنها قالت : كان رسول ال‬ ‫صلى ال عليه وسلم يوتر بثلث ل يفصل بينهن. عن أبي هريرة )ر( قال : أوصاني خليلي )ص(‬ ‫َ َ َ ْ َ ِ ْ َِ ِْ ْ‬ ‫َ ْ َِ ْ ُ ِ ْ َ َ‬ ‫بثلث : بصيام ثلثة أيام من كل شه ٍ ، وركعتي الضحى ،‬ ‫ِ َ َ ٍ ِ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ ّ ٍ ِ ْ ُ ّ َ ْر َ َ ْ َ َ ِ ّ َ‬ ‫وان أوتر قبل ان أرقد.‬ ‫َْ َ َ‬ ‫)4(. Abu Daud.‬ ‫ََ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ‬ ‫‪Pada kebiasaannya. )احمد‬ ‫ُ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ِ َ ِ َ َ ُُ ْ ِ ْ َ ْ ِ‬ ‫وابوداود وابن ماجه والترمزي(. Nasaii dan Tirmizi‬‬ ‫78‬ . )البخارى ومسلم(.”‪pada satu malam‬‬ ‫:‪Waktu untuk berwitir‬‬ ‫)2(. عن عائشة )ر( قالت : من كل الليل قد أوتر رسول‬ ‫َ ْ َ ِ ََ‬ ‫ال )ص( من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره الى‬ ‫ِ ْ َ ّ ِ ّ ْ ِ ََ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ُ ِ َ‬ ‫السحر. )مسلم(‬ ‫َ َِ َ َ ِ َ ُ‬ ‫)5(. baginda tidak dipisahkan antara‬‬ ‫:‪rakaat kedua dengan rakaat ketiga‬‬ ‫َ ْ َ ِ َ َ َ ِ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ِ‬ ‫)6(. H/R Ahmad. عن جابر )ر( قال : قال رسول ال )ص( : من خاف‬ ‫َ َ َ َ َ ُُْ ِ‬ ‫َ ْ َ ٍِ‬ ‫َ ْ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ِ ِ ّ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ُ ْ َ‬ ‫أن ل يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم‬ ‫ِ َ ُ َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ ّ ْ ِ َِ ّ َ َ َ ِ ِ ّ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ٌ‬ ‫آخره فليوتر آخر الليل ، فان صلة آخر الليل مشهودة‬ ‫وذلك أفضل. )البخاري ومسلم واحمد وابوداود والترمزي‬ ‫ّ َِ‬ ‫والنسائي وابن ماجه(.

290 َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن عائشة قالت : كان رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ‫يصلى ما بين أن يفرغ من صلة العشاء الى الفجر احدى‬ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ . maka diboleh bersolat witir walaupun hanya satu rakaat. . namun tidak boleh menyerupai solat Magrib. No. sebagaimana sabda Rasulullah: 288 289 . H/R Bukhari. H/R Ahmad. Muslim.288 Menurut Syeikh Nasruddin al-Albani. sanad hadis ini lemah ‫“ ضعيف‬dhaif” 289 kerana Nabi pernah bersabda: ْ َ ْ ََْ ٍ َ ِ َ ِ َ ِْ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ‫ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل‬ “Dan sesiapa yang mahu berwitir satu rakaat. Ahmad. H/R Abu Daud. 291 . Al-Albani.291 Dengan hadis sahih ini. Ahmad. 88 . Tidak menyurupai solat Magrib: Walaupun tidak dipisahkan antara rakaat kedua dengan ketiga. iaitu selepas solat Isya sehingga fajar sebelas rakaat.“Dari ‘Aisyah radilalahu ‘anha berkata: Adalah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berwitir tiga rakaat.‫عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة‬ ٍ َ ِ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ً َ ْ َ َ َ َ َ “Dari ‘Aisyah radiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah solat (tahajjuud). 290 . Nasaii dan Ibnu Majah. Abu Daud. 421. Ibnu Majah dan Nasaii. maka lakukanlah”. Lihat: Irwa al-Galil. baginda tidak memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut”. baginda salam setiap dua rakaat dan berwitir dengan satu rakaat”.

dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam baginda bersabda: Janganlah kamu witir dengan tiga rakaat (jangan menyurupai Magrib).293 Solat witir empat rakaat dengan satu salam: 292 293 .‫ال احد ، ول يسلم ال فى آخرهن‬ ّ ِ ِ ِ ِ ّ ِ ُ َّ ُ َ َ ٌ َ َ ُ “Dari Ubay bin Ka’ab. وفى‬ َ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِ ْ ِ َُ ْ َ َ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َِ ّ ِ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ِ َِ ّ ِ َ ْ ّ ‫الركعة الثانية : قل ياايها الكافرون. Dirakaat kedua: Qul ya ayyuhul kafirun. Dirakaat yang ketiga: Qul huwallahu ahad”. وفى الثالثة : قل هو‬ . 89 . H/R Sahih riwayat Daruqutni. berwitirlah dengan llima rakaat atau tujuh rakaan. Maka agar tidak menyerupai solat Magrib.ُ ‫)7(. Abu Daud. . tidak dilakukan tasyahhud awal.292 Makksud menyerupai solat Magrib ialah dengan membaca tasyahhud (tahyyat) awal. Ahmad dan Ibn Majah. عن أبي هريرة رضي ال عنه عن النبي صلى ال‬ َّ ّ َ ّ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ‫َ َ ْ ِ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ْ ِ َ َ ٍ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ ْ ٍ َ ْ َ ْع‬ ٍ ‫عليه وسلم قال : لتوتروا بثلث ، اوتروا بخمس او سب‬ (‫ول تشبهوا بصلة المغرب. Dan janganlah (witir kamu) menyerupai solat Magrib”. H/R Nasaii. sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca dalam solat witir (dirakaat pertama): Sabbihisma rabbikal a’la. )رواه الدارقطني‬ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ُ َّ ُ َ َ “Dari Abi Hurairah radiallahu ‘anhu. Bacaan Rasulullah dalam solat witir: ِ ْ ََ ُ ‫عن أبي بن كعب رضي ال عنه ، أن النبي صلى ال عليه‬ َّ ّ ِ ّ ّ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ْ َ ِ ْ ّ َ ُ ْ َ ‫وسلم كان يقرأ فى الوتر : سبح اسم ربك العلى.

H/R Bukhari 2/47. maka lakukanlah. maka jangan ditanya tentang bagusnya dan lamanya. sesungguhnya ia pernah bertanya kepada ‘Aisyah bagaimana solat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam di bulan Ramadan.‫تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلثا‬ ً َ َ ْ َّ ُ ّ ُ ّ ِ ِ ْ ُ َ ّ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ “Dari Abi Salamah bin Abdrurrahman. kemudian baginda solat empat rakaat. Maka sesiapa yang sukka berwitir dengan lima rakaat. Maka ‘Aisyah menjawab: Tidak pernah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat di bulan Ramadan dan tidak dibulan lainnya lebih dari sebelas rakaat.294 Sifat solat witir yang telah ditinggalkan: Ada kalanya Nabi solat witir tujuh rakaat. sesiapa yang berwitir dengan tiga rakaat maka 294 . maka jangan ditanya tentang bagusny dan lamanya. lima rakaat. Muslim 2/166. Baginda solat empat rakaat.ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ َ ََ ُ ّ َ ِ َ ْ ّ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ََ ْ ِ َ ْ َ ‫عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت‬ : ‫صلة رسول ال صلى ال عليه وسلم فى رمضان فقالت‬ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ ِ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫ماكان رسول ال صلى ال عليه وسلم يزيد فى رمضان‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َّ ُ ً َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ‫ول فى غيره على احدى عشرة ركعة ، يصلي‬ َ َ ً َ ْ َ ْ َّ ُ ّ ُ ّ ِ ِ ْ ُ َ ّ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ‫أربعا فل تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فل‬ . 90 . kemudian baginda solat tiga rakaat (witir)”.‫يوتر بثلث فليفعل ، ومن احب أن يوت َ بواحدة فليفعل‬ ْ َ ْ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ِ ‫ُ ْ ِ َ ِ َ َ ٍ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ ُ ْ ِر‬ “Dari Abi Ayyub berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Solat witir itu adalah haq. ada kalanya tiga dan pernah juga satu rakaat: : ‫عن أبي أيوب قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ْ‫الوتر حق فمن احب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن احب أن‬ َ ّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََْ ٍ ْ َ ِ َ ِْ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ّ َ ُ ْ ِ َْ .

297 َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن عائشة قتالت : كان رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ ٌ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ‫ُ َّ ْ ِ َ ّ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ٍ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َِ َ ِ ِ ْس ل‬ َ ٍ ‫يصلي من الليل ثلث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخم‬ . dan jaganlah kamu menyerupai solat Magrib”.298 295 296 . 298 . H/R Abu Daud. Ibnu Majah dan Nasaii.295 ُ ِ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن أبي هريرة عن النبي صلى ال عليه وسلم قال : ل توتر‬ َّ ّ ِ ّ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ َ . H/R Bukhari. Nsaii dan Ibnu Majah. 91 .296 Witir lima dan tujuh dengan dua tahyyat dan satu salam: َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن أم سلمة قالت : كان رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ّ ُ ْ َ . . dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam baliau bersabda: janganlah kamu witir denga tida rakaan (maksudnya jangan menyerupai solat Magrib). H/R Ahmad. baginda tidak duduk dalam solat witir yang lima rakaat tersebut kecuali pada rakaat yang terakhir”.‫بثلث اوتروا بخمس او سبع ول تشبهوا بصلة المغرب‬ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ٍ ْ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ ْ ُ ِْ َ ٍ َ َِ “Dari Abi Hurairah. 297 . tetapi bverwitirlah dengan lima rakaat atau dengan tujuh rakaat. H/R Daruqatni. Ahmad. Muslim dan Ahmad.lakukanlah dan sesiapa yang solat witir dengan satu rakaat maka kerjakanlah”. baginda berwitir dari yang tiga belas rakaat dengan lima rakaat.‫يجلس فى سيء من هن ال فى آخرهن‬ ّ ِ ِ ِ ِ ّ ِ ّ ُ ْ ِ ٍ ْ َ ِ ُ ِْ َ “Dari ‘Aisyah berkata: Pernah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat malam tiga belas rakaat.‫يوتر بسبع وبخمس ل يفصل بينهن بسلم ول كلم‬ ٍ َ َ َ َ ٍ َ َ ِ ّ ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ ٍ ْ َ َِ ٍ ْ َ ِ ُ ِْ ُ “Dari Ummi Salamah ia berkata: Rasulullah sallahu ‘alaihi wa-sallam pernah solat witir tujuh rakaat dan lima rakaat dengan tidak memisahkan anbtara rakaat-rakaat tersebut dangan salam atau perkataan”.

kemudian solat lagi yang lamanya kurang dari dua rakaat sebelumnya. Baginda memulakan dengan dua rakaat yang ringan (pendek bacaannya).299 َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن ابن عباس قال : كان رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َّ ِ ُ ٍ ُ َ َ َ َ َ ٍ ّ َ ِ ْ ِ َ .Solat malam Rasulu sallallahu ‘alahi wa-sallam menjadi tiga belas rakaat di hadis ini. 92 . lalu solat lagi dua rakaat yang lamanya kurang dari dua rakaat sebelumnya. Tetapi solat malam baginda ialah sebelas rakaat. kemudian baginda solat witir satu rakaat.‫ركعة‬ ً ََْ “Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahawasanya dia berkata: Aku pernah memerhatikan dengan teliti cara solat malamnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Muslim 2/183. Kenyataan ini diperkuat melalui hadis seterusnhya: ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ ّ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ّ َِ ُ ْ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ‫عن زيد بن خالد الجهني أنه قال :َلرمقن صلة رسول ال‬ ّ ُ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ّ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫صلى ال عليه وسلم الليلة ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم‬ َّ ِ ْ َ َ ْ َ َّ ّ ُ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ َّ ‫صلى ركعتين طويلتين ، طولتين طولتين ، ثم صلى ركعتين‬ ‫َ ُ َ ُ ْ َ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ ُ ّ َّ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ ْ َ ّ ِ ْن‬ ِ ‫وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتي‬ ‫قبلهما ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلى‬ َّ ّ ُ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ّ َ ْ ُ َ ُ َ ِ ْ َ َ ْ َ َّ ّ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ َ ّ ُ َ ُ َْ َ ِ ْ َ ّ َ ْ ُ َ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ ‫ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم أوتر فذلك ثلث عشرة‬ . kemudian solat dua rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya.‫يصلى من الليل ثلث عشرة ركعة‬ ً َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ّ َ ِ َّ ُ 299 . dua rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya. kemudian solat dua rakaat yang amat panjang (panjang bacaannya). kemudian solat lagi dua rakaat yang lamanya kurang dari dua rakaat yang sebelumnya. termasuk dua rakaat pertama iaitu solat iftitah. maka semuna tiga belas rakaat”.

300 . Jika merasa takut atau khawatir tidak dapat menyempurnakan umrah kerana sakit atau keuzuran. 2/183. 93 . apabila mendekati atau sampai di miqat bacalah niat dengan lafaz: ً َ ْ ُ َ ْ َّ ‫لبيك عمرة‬ Ertinya: “Aku penuhi penggilanMu untuk menunaikan ibadah umrah”. maka tempat (tahalul)ku adalah di mana Engkau menahanku”. maka bacalah: ْ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ ٌ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ ‫فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني‬ Ertinya: Jika aku terhalang oleh suatu halangan.300 Untuk yang berumrah.“Dari Ibnu Abbas berkata: Pernah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat malam tiga belas rakaat”. H/R Muslim.

boleh doa apa saja.‫إن الصفا والمروة من شعائر ال‬ ِ ِ ِ ََ ْ ِ ََ ْ َ ْ َ َّ ّ ِ Selepas itu baca: 94 . أعوذ با‬ ‫َ ّ ُ ّ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َ َ ُ ْ ُ ِ ل‬ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ُْ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َِ ِ ْ ِ ِ ْ ‫العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من‬ . kemudian berdoa di Multazam dan minum air zam-zam. ‫الحمد والنعمة لك والملك ، ل شريك لك‬ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ ّ َ َ ْ َ ْ Apabila sampai di pintu masjid al-haram di Mekkah atau Madinah masa ketika masuk bacalah doa: ، ِ ‫بسم ال ، والصلة والسلم َلى رسول ا‬ ‫ِ ْ ِ ِ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ عَ َ ُ ْ ِ ل‬ ِ ‫أللهم افتح لي أبواب رحمتك .‫الشيطان الرجيم‬ ِ ِْ ّ ِ َ ّْ Ketika tawaf di mulaikan dari Hajar Aswad.Selepas itu teruskan baca talbiyah iaitu: ّ ِ َ ْ َّ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ َّ َ ْ ِّ ّ ُ ّ َ ْ َّ ‫لبيك اللهم لبيك ، لبيك ل شريك لك لبيك ، إن‬ . tiada doa khusus. Setelah itu ke Safa dan sebelum sampai di Safa bacalah ayat: .‫وقنا عذاب النار‬ ِ ّ َ َ َ ََ َ Selepas tawaf solat di belakang maqam Ibrahim. Tetapi ketika sampai di Rukun Yamani bacalah doa: ً ََ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ً ََ َ َْ ّ ِ َِ ََّ ‫ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الخرة حسنة‬ .

‫وعده ، ونصر عبده ، وهزم الحزاب وحده‬ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ Ulang zikir di atas sebanyak tiga kali. Selepas itu bacalah apa sahaja doa yang mahu dibaca. menghadaplah ke arah Kiblat dan bacalah: ُ ََ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ‫ل اله ال ال وحده لشريك له ، له الملك وله‬ ٍ ْ َ ّ ُ ََ َ ُ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ‫الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء‬ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ٌ ْ َ َ ‫قدير ، ل اله ال ال وحده ل شريك له ، أنجز‬ . 95 .ِ ِ ‫َ ْ َُ ِ َ َ َ َ ل‬ ‫نبدأ بما بدأ ا ُ به‬ Apabila sampai di bukit Safa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful