You are on page 1of 7

http://syazalina83.blogspot.

com

M E N G G A M B A R
Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid, kertas lukisan, pensel warna, pensel HB, dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan, gambar rumah

Tajuk Masa Media

EMK

:

Elemen Kreativiti dan Inovatif

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

1 16

http://syazalina83.blogspot.com
STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.2.1

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Garisan – selari dan melengkung (olahan garisan menghasilkan rupa) Rupa – organik dan geomatri (dihasilkan daripada garisan) Warna – primer ( biru, kuning dan merah) Harmoni – (bentuk, rupa, dan warna)

Prinsip rekaan

1.2

Aplikasi Seni 1.2.1

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 1.1.2.2 Alat – (tiada) Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna

1.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – lukisan

1.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 1.3.2

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (garisan, warna dan rupa) dan prinsip rekaan (imbangan dan kepelbagaian) dalam penghasilan karya

1.4

Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

2 17

http://syazalina83.blogspot.com

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
 Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan.  Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan.  Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung.  Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut

dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.
 Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam

menghasilkan garisan tersebut.

Aplikasi Seni
 Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan

melengkung.
 Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-

garisan tersebut.
 Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan

digunakan dalam membuat garisan. Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan

guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1
 Murid membuat garisan selari dan melengkung

berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Langkah 2
 Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung

untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru.

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan

aktiviti.

3 18

http://syazalina83.blogspot.com

M E N G G A M B AR
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna, palet, dan surat khabar lama warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

Bahan: kertas lukisan, pensel dan warna air, atau

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

4 19

http://syazalina83.blogspot.com
STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa – organik dan geometri Warna – primer dan sekunder Harmoni – warna, bentuk, rupa Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi

1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2

1.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 Alat – berus warna, palet, dan surat khabar lama Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – catan (basah atas kering)

1.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4

Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

5 20

http://syazalina83.blogspot.com

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik
 Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada

ILUSTRASI AKTIVITI

pokok, bunga, awan, dinding, dan atap rumah.
 Berdasarkan objek yang disebutkan, guru meminta murid

mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan.
 Guru menunjukkan satu hasil karya yang

mengandungi gambar rumah, awan, dan pokok bunga.

Aplikasi Seni
 Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada

2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera, warna air atau warna poster.
 Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan

persamaan antara kedua-dua gambar itu.
 Guru memberikan penerangan tentang media yang

digunakan dengan cara yang betul.
 Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna

pada permukaan kertas lukisan. Ekspresi Kreatif
 Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru

berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1
 Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna

kepada murid.
 Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan

Contoh lakaran murid

beberapa batang pokok atau bunga. Langkah 2
 Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti

masing-masing dengan bimbingan guru.

6 21

http://syazalina83.blogspot.com

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.  Murid memberi pendapat tentang karya rakan.

Contoh lakaran yang

7 22