http://syazalina83.blogspot.

com

Mata Pelajaran Tahun Hari / Tarikh Masa Fokus Standard Kandungan

Pendidikan Muzik 1 Cemerlang Isnin / 8 Mac 2010 60 Minit (8.40 - 9.40 pagi) Ekspresi: - tempo cepat dan lambat Pengalaman Muzikal 1. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 2. Membuat gerakan mengikut muzik.

Standard Pembelajaran

1. Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat. 2. Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

Objektif Pengajaran

Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Menyanyi Lagu Selamat Pagi mengikut tempo. 2. Menepuk detik lagu Selamat Pagi.

Pengalaman Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar

Murid pernah menyanyi lagu kanak-kanak. CD 1 : Track 01 (Selamat pagi – vokal) Track 02 (Selamat Pagi – instrumental) CD 2 : Track 01 (Tanggal 31 – tempo cepat) Track 02 (Pahlawan Ku – tempo lambat) Kad ikon : askar dan orang tua

Penyerapan Nilai Kemahiran Berfikir EMK (Elemen Merentas Kurikulum)

Berdisiplin – mengikut arahan Membezakan tempo cepat dan lambat. Kreativiti Menyanyi dengan mengubah tempo secara kreatif 96

http://syazalina83.blogspot.com

Masa/ Langkah

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Guru mempamerkan gambar askar. 2. Guru meminta murid menunjukkan cara askar berkawad. Murid berkawad seperti askar. 3. Guru mempamerkan gambar orang tua 4. Guru mempamerkan gambar orang tua berjalan. 5. Guru meminta murid menunjukkan orang tua berjalan. 6. Murid berjalan seperti orang tua.

Strategi P&P/ABM/ Nilai

Set Induksi Tempo cepat (5 minit) dan lambat

Gambar askar

Gambar orang tua

7. Guru menyoal murid.  Kemahiran Contoh: Berfikir : Apakah perbezaan antara cara membanding askar berkawad dengan orang tua beza berjalan? Andaian Jawapan : askar berkawad cepat. Orang tua berjalan lambat.

Langkah 1 (10 minit)

Menepuk detik 1. Murid mendengar dan memberi tumpuan kepada lagu Selamat Pagi. 2. Murid mendengar dan menepuk detik lagu Selamat Pagi dengan bimbingan guru. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti menepuk detik seperti menepuk peha, bahu dan pipi).

 CD 1 Track 01

 CD 1 Track 02

Langkah 2 (10 minit)

Menyanyi men- 1. Guru membimbing murid mengikut tempo yanyikan lagu Selamat Pagi. 2. Murid menyanyikan lagu Selamat Pagi mengikut tempo.

 CD 1 Track 01

 CD 1 Track 02

97

http://syazalina83.blogspot.com

Masa/ Langkah Langkah 3 (10 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Strategi P&P/ABM/ Nilai

Gerakan mengikut tempo

1. Murid mendengar dan memberi  CD 2 Track 01 tumpuan kepada lagu Tanggal 31. 2. Murid membuat gerakan cepat dengan iringan lagu. Contoh: berkawad. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti gerakan cepat) 3. Murid mendengar dan memberi tumpuan kepada lagu Pahlawan Ku.
 CD 2 Track 01

 CD 2 Track 02

4. Murid membuat gerakan lambat  CD 2 Track 02 dengan iringan lagu. Contoh : berjalan seperti orang tua. (Catatan : guru mempelbagaikan aktiviti gerakan lambat)

Langkah 4 (10 minit)

Menepuk detik 1. Guru mempamerkan kad ikon mengikut askar. tempo cepat dan lambat 2. Guru membimbing murid untuk menepuk detik mengikut tempo cepat. 3. Murid menepuk detik mengikut tempo cepat. 4. Guru mempamerkan kad ikon orang tua berjalan.

 Kad ikon askar.

 Kad ikon orang

tua berjalan

5. Guru membimbing murid menepuk detik mengikut tempo lambat. 6. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat. 5. Murid menepuk detik berdasarkan gambar ikon yang ditunjukkan oleh guru.

98

http://syazalina83.blogspot.com

Masa/ Langkah Langkah 5 (10 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Strategi P&P/ABM/ Nilai

Bergerak men- 1. Guru membahagikan kelas gikut tempo kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 cepat dan lammenepuk detik manakala kumpubat lan 2 membuat gerakan. 2. Murid melakukan aktiviti menepuk detik dan gerakan berdasarkan gambar ikon yang dipamerkan oleh guru.

Penutup (5 minit)

Guru berbincang bersama murid tentang perubahan tempo yang dialami semasa menyanyi dan membuat gerakan.

99

http://syazalina83.blogspot.com

Warna Ton Penerokaan suara manusia iaitu suara bercakap, suara menyanyi, suara memanggil dan suara berbisik - intonasi - pic tinggi dan rendah

CD 1 Track 03 : Mari Menyanyi (vokal) Track 04 : Mari Menyanyi (instrumental) CD 2 Track 03 : Audio pic tinggi dan rendah Track 21 : Pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan.

1. Lampiran 1 Unit 2 2. Borang pentaksiran ms. 88 3. CD 2 Track 21 (pic tinggi dan rendah)

1. Mendengar dan mengajuk warna ton suara manusia seperti bercakap, memanggil, berbisik dan menyanyi. 2. Menyanyi lagu Mari Menyanyi. (CD 1 Track 03 dan 04) 1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. 2. Mengajuk pic dengan tepat. 3. Mendengar dan mengajuk pic tinggi dan rendah. (CD 2 Track 03) 4. Pentaksiran. Lampiran 1 Unit 2.

1. Menggunakan suara yang sesuai mengikut situasi. Contoh semasa di pasar dan bilik darjah. 2. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah berpandukan lagu Mari Menyanyi. 3. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi atau rendah secara kreatif. 4. Soal jawab tentang warna ton. Contoh soalan: ― Antara suara berbisik dengan suara memanggil, suara mana yang lebih lembut?‖

6

http://syazalina83.blogspot.com

CD 1 Track 03

7

http://syazalina83.blogspot.com

CD 1 Track 04

8

http://syazalina83.blogspot.com

CD 1 Track 04

9

http://syazalina83.blogspot.com

Pentaksiran Unit 2 CD 2 Track 21 ( Pic tinggi dan rendah )
Arahan 1. Dengar DUA pic yang dibunyikan. 2. Bulatkan gambar untuk pic kedua yang didengar sama ada pic tinggi atau pic rendah

pic rendah

pic tinggi

1

2

3

68

BIL NAMA

SKOR 3 3 1 2 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat Mengenal pasti pic tinggi dan rendah

PENTAKSIRAN UNIT 1- 5

http://syazalina83.blogspot.com

88 UNIT 2 2 3 13 3 Memainkan perkusi mengikut detik 4 5 Mendengar dan mengenal pasti dinamik kuat dan lembut JUMLAH SKOR Mengenal pasti warna ton suara manusia lelaki dan perempuan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful