FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS "Falsafah Pendidikan Khas mempunyai matlamat yang sama dengan Falsafah Pendidikan Biasa yang

meliputi semua aspek pendidikan. Ia menyediakan perkembangan optima kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat."

Huraian Falsafah Pendidikan Khas

Melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Khas Memperseimbangkan peluang-peluang pendidikan dalam aspek peruntukan kewangan, pakar khidmat sokongan khas, peruntukan fizikal, pembangunan dan lain-lain.

Menyediakan perkembangan kemahiran intelek dan psikomotor secara menyeluruh dan bersepadu untuk menghasilkan individu yang terpelajar dan seimbang dalam masyarakat.

• •

Menekankan Pendidikan Bagi Semua (Education for all). Segala program yang dirancang dan dibentuk hendaklah berlandaskan kebolehan kefungsian, bukan kepada kategori / labelling. Memperkukuhkan keadaaan bahawa kanak-kanak dengan keperluankeperluan khas pada asasnya adalah kanak-kanak dan pergaulan berterusan dengan kanak-kanak biasa adalah berfaedah; kelas khas rancangan percantuman, normalisasi, persekitaran yang tidak terhad, intergrasi sosial, intergrasi berfungsi, intergrasi setempat dan pengsealiran (mainstreaming).

Menghasilkan individu yang mempunyai kesedaran, semangat, kesetiaan, aspirasi dan nilai yang tinggi agar dapat bersatu dan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat majmuk.

Menghasilkan sumber tenaga manusia untuk pembangunan ekonomi negara.

guru khas beredar (intinerant teacher) dan lain-lain. sahsiah yang baik. • . Menentukan supaya pelajar-pelajar dengan keperlaun-keperluan khas rancangan percantuman sekolah biasa terlibat dalam cadangan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV untuk persediaan peperiksaan SPM. Menekankan pembekalan perkhidmatan-perkhidmatan yang bersifat pencegahan awal daripada yang bersifat pemulihan. guru khas audiologi/guru khas pakar perunding. • • Menentukan perlaksanaan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV di sekolah menengah khas untuk persediaan SPM. berdisiplin dan progresif agar dapat memberi sumbangan dalam pembangunan bangsa dan negara.• Menyediakan individu yang mempunyai nilai moral yang tinggi. • • • Menekankan pendekatan pendidikan dan pemulihan yang terdiri daripada pasukan multi disciplinary. Mewujudkan norma-norma yang berteraskan keperluan-keperluan khas dari aspek tenaga pendidikan khas dan tenaga khidmat sokongan khas seperti jurupulih pertuturan/bahasa. • • • Menghasilkan program-program yang berteraskan pra-vokasional dan vokasional supaya murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluankeperluan pendidikan khas mempunyai kemahiran-kemahiran bekerja sendiri. Menentukan supaya sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat penglihatan dan rabun dapat mengambil peperiksaan SPM(Vokasional). • Pendidikan khas adalah sebahagian dari pendidikan biasa dengan pengubahsuaian dimana perlu. Melaksanakan Rancangan Pendidikan Individu (IEP). • Menyediakan kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas dengan program seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa dan belajar bersama-sama mereka. bertanggungjawab. • Menghasilkan perkhidmatan-perkhidmatan program yang menekankan kepada pelbagai model perkhidmatan. Mewujudkan program transisi bagi murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas untuk mendapatkan penyesuaian dalam budaya kerja.

• Menentukan sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di SMP Khas Vokasional mengambil peperiksaan SPMV dan MLVK. .• Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di sekolah menengah pendidikan khas mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia. • Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di kelas-kelas khas rancangan percantuman mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sayap Vokasional.

beriman. berkemampuan merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha ynag berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran . berjaya dalam hidup dan memberi sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. OBJEKTIF Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk individu dengan keperluan khas • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada individu dengan keperluan khas. . berdikari. berhaluan. • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan terkini. • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri murid-murid. • Memastikan tenaga pengajar mencukupi dan terlatih • VISI Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid berkeperluan khas kearah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. MISI Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang berdikari. berupaya .

Adibah Noor .Terlalu Istimewa Ku tak tergambar wajahmu Sinar mata itu Lirik senyumanmu Pesona yang membelai Wajahmu bercahaya Memberi bahagia Tiap yang memandang Hati jadi salju (Korus) Kau terlalu istimewa Kasih dan sayangmu terpancar Seikhlas tiada batasan Terus membara Terkilan rasa jiwa Ingin ku lihat mu dewasa Apa daya Tuhan lebih menyayangimu Ku pasti kau berbahagia Duduk di sampingnya Mendengar cerita Sekadar rahsia (Ulang korus) Tak tertanggung rindu… Mendengar suaramu… Tawa mengusik jiwa… Oh… (Ulang korus) .

Namun Ku Punya Hati Senyum mu tak seghairah Gerak gaya tidak selincah Mata ku tak seayu Kicau burung pun tak semerdu Namun ku punya hati Juga gaya ku perasaan Hidup ku yang begini Kadar waktu diizin Tuhan Tidak ku minta lahir ke dunia Tidak ku duga cacat begini Bukan ku minta kasih dan manja Bukan ku rayu bantu simpati Maafkan wahai teman Ku menumpang di sudut dunia Mencari ketenangan Sampai masa ku pergi jua .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful