Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan berbilang agama.

Kaum Melayu
merupakan etnik terbesar di Malaysia dan diikuti oleh kaum-kaum lain seperti Cina, Ìndia dan lain-lain.
Jadual di bawah ini merupakan jumlah populasi penduduk di setiap negeri di Malaysia pada tahun 2009 dan
2010:
NEGERI POPULASI 2009 POPULASI 2010
SELANGOR 6, 457, 649 6, 885, 615
JOHOR 3, 549, 185 3, 655, 688
SABAH 3, 463, 112 3, 516, 931
SARAWAK 2, 446, 469 2, 480, 476
PERAK 2, 172, 970 2, 187, 841
KEDAH 1, 873, 500 1, 910, 174
KELANTAN 1, 623, 808 1, 636, 553
KUALA LUMPUR 1, 468, 984 1, 475, 337
PAHANG 1, 462, 397 1, 473, 005
PULAU PÌNANG 1, 400, 073 1, 416, 909
TERENGGANU 1, 156, 590 1, 168, 259
NEGERÌ SEMBÌLAN 989, 693 1, 005, 486
MELAKA 709, 402 726, 395
PERLÌS 215, 495 213, 863
LABUAN 93, 867 92, 916
SUMBER: Jabatan Perangkaan Malaysia
Jadual seterusnya mempamerkan peratusan populasi penduduk di Malaysia berdasarkan kaum etnik:
AUM ETNI PERATUSAN (%)
MELAYU 53.3
CÌNA 26.0
ASLÌ 11.8
ÌNDÌA 7.7
LAÌN-LAÌN 1.2
SUMBER: Bureau of East Asian and Pacific Affairs
Jadual di bawah ini menunjukkan peratusan populasi penduduk di Malaysia mengikut agama yang dianuti:
AGAMA PERATUSAN (%)
ÌSLAM 60.4
BUDDHA 19.2
KRÌSTÌAN 9.1
HÌNDU 6.3
LAÌN-LAÌN 5.0
SUMBER: Bureau of East Asian and Pacific Affairs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful