You are on page 1of 2

NEDERLANDS

VERKLARING VAN DE VINCENTIAANSE FAMILIE


IN VERBAND MET RACIALE DISCRIMINATIE
De Vincentiaanse Familie is een wereldwijde beweging die bestaat uit
meer dan 4 miljoen gelovigen en meer dan 160 kerkelijke instellingen die
al meer dan 4 eeuwen de meest behoeftigen in onze wereld dienen.

Als leden van Vincentiaanse Familie wensen en willen we niet onbewogen blijven in het
licht van de discriminatie die miljoenen mensen vandaag de dag nog steeds ondergaan ten ge-
volge van hun huidskleur, hun nationale afkomst, hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun
overtuigingen of hun cultuur. Racisme is een kanker die onze samenleving aantast en wereld-
wijd aanwezig is, in elk land en in elke samenleving. Het is niet alleen een ernstige overtreding
gericht tegen iemand die anders is, maar het is ook een belediging voor onze menselijkheid en
voor de intrinsieke waardigheid van elk mens, en een zeer ernstige zonde.
Als leden van de Vincentiaanse familie en als gelovigen vertrouwen we op een God die alle
mensen gelijk heeft geschapen en die dus allemaal Gods kinderen zijn. Racisme is daarom het
tegenovergestelde van geloof in de God die ons het leven heeft gegeven. Als christenen treden
we in de voetsporen van Jezus Christus, die nooit onderscheid maakte tussen mensen en ieder-
een met waardigheid en respect behandelde.
Als leden van de Vincentiaanse Familie willen we instaan voor de meest vergetenen in
onze samenleving en, onder hen, vooral voor diegenen die gediscrimineerd worden omdat ze

Vincentian Family Office


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, Vereinigte Staaten von Amerika
Büro: (215) 713-3984. Email: vfo@famvin.org. Web: https://famvin.org/vfo-en/
anders zijn. Sint Vincentius a Paulo , onze stichter, herinnert ons eraan dat we onze naaste moe-
ten liefhebben, simpelweg omdat onze naaste “het beeld van God en het voorwerp van diens
liefde” is. We herbevestigen onze inzet om de uitgeslotenen, behoeftigen, daklozen, allen die
om welke reden dan ook gediscrimineerd worden, te dienen. We verbinden ons ertoe onze inzet
te vergroten en maatregelen te nemen zodat niemand door discriminatie wordt lastiggevallen
of overlijdt. We verbinden ons ertoe onze stem te verheffen in op elk forum waar we aanwezig
zijn deze onrechtvaardigheden aan de kaak te stellen. We verbinden ons ertoe om een stem
te geven aan degenen die uitgesloten en gediscrimineerd worden, zodat zij de hoofdrolspelers
van hun eigen geschiedenis kunnen zijn.
Raciale vooroordelen hebben geen plaats in onze samenleving, in geen enkele openbare of
particuliere instelling en moeten krachtig worden bestreden. Het kwaad dat het veroorzaakt,
treft niet alleen de persoon die wordt misbruikt en zelfs vermoord, maar bederft en vernietigt
het sociale weefsel en ontmenselijkt relaties, waardoor irrationele haat ontstaat. We dringen
er daarom bij alle autoriteiten op aan om grondige maatregelen te nemen die ervoor zorgen
dat gevallen van segregatie, racisme, verschillende behandeling en geweld tegen een persoon,
gebaseerd op welke vorm van discriminatie dan ook, zich niet herhalen.
Het menselijk leven is belangrijk, ongeacht huidskleur, nationale afkomst, geslacht, sek-
suele geaardheid, overtuigingen of cultuur.

Ondertekend door het uitvoerend comité van de Vincentiaanse Familie :

Rev. Tomaž Mavrič, CM, Sr. Françoise Petit, DC, Rose de Lima Suzanne Johnson,
Congregation of the Mission, Daughters of Charity Ramanankavana, Association of Intemational Charities
Voorzitter van de VFEC Association of Intemational Charities

Renato Lima de Oliveira, Ricardo Tavares, Bro. Lawrence Obiko, CMM, Bro. Broer Huitema, CMM,
Society of St. Vincent de Paul Society of St. Vincent de Paul Congregation of Brothers of Mary, Congregation of Brothers of Mary,
Our Lady of Mercy Our Lady of Mercy

Sr. Grace Hartzog, SC, Sr. Eileen Haynes, SCL, Sr. M. Teresa Slaby, SC, Sr. Barbara Flad, SC,
Sisters of Charity Federation: Sisters of Charity Federation: Sisters of Charity Federation: Sisters of Charity Federation:
North America North America Strasbourg Strasbourg

Rev. Sebastian Rev. Sanjai Devis, VC,


Thundathikkunnel, VC, Vincentian Congregation
Vincentian Congregation