ARHITEKTONSKI FAKULTET, SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PREDMET: PROJEKTOVANJE 7 PROFESOR: DOC. MR. MEVLUDIN ZEČEVIĆ DIPL. ING.

ARH. ASISTENT: SENAIDA HALILOVIĆ DIPL. ING. ARH. STUDENT: TATJANA MIJATOVIĆ ŠKOLSKA GODINA 2010/2011

HRVATSKA

NEVENA KUZMANIĆ..340 m2 Godina projekta: 2009 Nagrade: Na drugom po redu Svjetskom festivalu arhitekture održanom u Barceloni od 4.. Lic.01 ARHITEKTONSKI FAKULTET.Ceng.Ceng. DINKO UGLEŠIĆ. ANAMARIA PLESTINA.Ceng. Constr. RUŽICA PALIJAN. Arch. IVAN CIKEŠ. MARKO ĐURAN. Arch. Alan Leo Plestina Lokacija: Zagreb..Techn... TAMARA STANTIĆ BRČIĆ. Lic. DARKO MAKAR. Lic. GORAN JANJUŠ.Ceng....IVICA ZMIŠA. Lic. HRVOJE ŠARIĆ. do 6. TOMISLAV ILIČKOVIĆ.. Lic. Lic.Ceng.. Arch.Student.Student. Arch. ANDREJ MARKOVIĆ. REA GIASCHI.Arch.. Arch. SANJA TUŠEK.Techn. Tamara Stantić Brčić. Student Konstrukcija: BERISLAV MEDIĆ. Lic.Arhc. Civil Eng. studio UPI-2M ponio je titulu najboljeg u kategoriji DIZAJNA KONSTRUKCIJE za ARENU ZAGREB . Arch..Techn.. Berislav Medić. KREŠO CERAJ. Arch. Constr.. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC Arhitekti: UPI-2M / Nenad Borgudan.Arch.Ceng. Constr... NENAD BORGUDAN. Projektovana površina: 90..Arch. Lic. Lic. studenog.. Hrvatska Projektantski tim: ALAN LEO PLESTINA.. Lic. VEDRAN JUKIĆ. MARKO NIKIĆ.Ceng. HRVOJE MIHAL.

više nego bilo koji Republike Hrvatske. Remetinečki gaj sa istoka. Ja dr an a sk av en ija Remetinec ARENA ZAGREB ARENA CENTAR Re me tin eč ki ga j Jarušica UŽA LOKACIJA REGULACIONI PLAN KOMPLEKSA . sagrađene kao jedan od šest novih sportskih ŠIRA LOKACIJA kompleksa za 21. Sportski Projekat je nastao u suradnji objekat. arena je postala novo snažno žarište urbanističkog razvoja tog područja a to je potpomognuto izgradnjom snažnih saobraćajnica i same infrastrukture potrebne areni. Svjetsko rukometno prvenstvo sa cjenom od 300 miliona eura. odabrana lokacija je u nerazvijenom djelu Zagreba u okruženju zgrada socijalnog stanovanja i nekultivisanih njiva. To nas dovodi do nastanka najveće sportske arene u Hrvatskoj. Arena Zagreb. Nalazi se na samom južnom ulazu u grad i bilo je jako značajno da svojim izgledom bude prepoznatljiv simbol grada Zagreba jer je to prvo zdanje koje će putnik vidjeti kada dolazi sa juga u grad i posljednje kada bude prolazio kroz Zagreb na putu ka moru Već za vrijeme same izgradnje. Tako dvorana ovog privatnog partnerstva i kapaciteta je u mogućnosti da finansiranje rada ove oformi zajednicu dajući joj građevine i danas predstavlja identitet i postajući fokalna veliku kontroverzu uprkos tačka okruženja. predstavljaju stremljenja nekoga društva ujedno trošeći nevjerovatne sume za izgradnju ali i generišući ogromne profite. ima Zagreba i građevinske firme mogućnost da oblikuje naselje Ingre u koncepciji javnoili grad. U posljednjih 150 godina. Smještena je na lokaciji veličine 29 540 m2 i sa svih strana je okružena saobraćajnicama Remetinec sa zapada. Grada drugi tip objekta u istoriji. Ovakvi njenom regionalnom značaju objekti su nacionalni ponos i koji ima.ARHITEKTONSKI FAKULTET. Jarušica sa juga i Jadranskom avenijom sa sjevera. otkako 02 TATJANA MIJATOVIC LOKACIJA U UVOD odnosu na svoj značaj. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 je sport kodificiran i profesionaliziran. Na ovaj način sportske dvorane međunarodnog značaja postaju najvredniji alat urbanog razvoja ukoliko se mudro sa njima raspolaže. daje velikog udjela u urbanizaciji od sela do grada a kao posljedica je meteorski rast popularnosti istog.

Za postizanje kvalitetnog projektnog rješenja međunarodnih standarda angažovana je raznovrsna međunarodna konsultantska podrška. okružen novim rezidencijalnim zonama. Na rebrasti kavez oko objekta podsjeća nas sam konstruktivni sklop sačinjen od 86 zakrivljenih stubova od prednapregnutog betona međusobno povezanim svjetlosno promjenjivim omotačem od polikarbonatnih LOKACIJSKI PODACI Dvorana je locirana u dijelu grada za koji je u narednom periodu planirano veliko širenje. ODNOS IZGRAĐENIH I SLOBODNIH POVRŠINA ka ce u ntr prilazni trg arena pješački plato 154 212 . SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 ploča koji omogućava promjenu izgleda fasade rasvjetom.03 s KONCEPT „RIB CAGE EXTERIOR” ARHITEKTONSKI FAKULTET. Novoformirana građevna čestica dimenzija 212x154m ima osiguran kolni priključak izravno iz ulice Remetinečki gaj koja je posebnim semaforskim mikrolokacija raskršćem povezana sa 60% Jadranskom avenijom na sjeveru. Cjela građevina je integrisana u prostor pješačkom platformom sa pristupnom pješačkom tribinom i tri rampe.Odnos 40% izgrađenog i slobodnog prostora je 40% : 60% čime zadovoljava standarde izgradnje ovakve namjene. Prometna je povezanost projekat cjelog kompleksa značajno poboljšana denivelacijom i rekonstrukcijom Jadranske avenije i ostalih saobraćajnica kao i uvezivanjem pješačkog saobraćaja kroz glavnu žižuprilazni trg same arene. U prostornom smislu čini centralni objekat zabavnorekreativno-poslovnog kompleksa. 109 mjesta na razini prizemlja i za autobuse i reportažna kola Za ovaj koncept su WAF sudije izjavile: „Ovo je projekat gdje je konstrukcija istinski poboljšala arhitekturu“. što čini ukupan broj od 926 mjesta za automobile. Građevina se sastoji od kompaktnog "rib cage" volumena velike dvorane sa ophodnom platformom i male dvorane na posebnom postamentu. Visoki nivo podzemne vode spriječio je izgradnju još jedne podzemne etaže za garaže a sama veličina parcele nije dozvoljavala dodavanje parking mjesta u parteru pa su u tu svrhu uračunata i 3300 parking mjesta šoping centra „Arena Centar“. iz c en tra 38 mjesta. TATJANA MIJATOVIC urbanističke karakteristike lokacije Za ovu dvoranu je projektno rješenje obezbjedilo 817 parking mjesta u garaži od kojih je 48 za invalidne osobe.

Na ovom spratu se takođe nalazi restoran sa direktnim pogledom na borilište koji se takođe može koristiti neovisno. kao i prostor ureda za iznajmljivanje. iznutra kao što su djelimično dostupni i izvana što im omogućava rad neovisno o radu dvorane. workshop-i ili kongresi. Posjetitelji ulaze na glavnu tribinu direktno sa 1. . sadržajima za trenere. Sve opisane zone su međusobno nezavisne i opslužuje ih dovoljan broj odvojenih prilaza sa jasnim kružnim komunikacijama – brzo i lako ulaženje kao i izlaženje je time jasno osigurano i onemogućeno je križanje ruta različitih korisnika. Centralno igralište arene se lako može transformisati u zavisnosti od konkretnih potreba. Drugi sprat je rezervisan za VIP goste i medijsko osoblje koje ima svoje potpuno opremljene prostorije sa mogućnošću korištenja za više U prizemlju se nalaze borilišta sa svim neophodnim Prvi sprat predstavlja glavni pješački prilaz i pješačku komunikaciju sa 4 glavna ulaza. Da bi još jasnije obilježili komunikacije korišteno je kodiranje komunikacija bojom. Četvrti sprat je rezervisan za tehničku opremu i uvezan je visećim stazama ispod samog krova koje služe za podešavanje svjetla i zvuka koji su tu smješteni. sprata ili penjući se na treći sprat i prolazeći kraj prostorija za katering koji su dostupni namjena kao što su konferencije.FUNKCION ALNI SKLOPOVI 04 ARHITEKTONSKI FAKULTET. sudije. izvođače i sportiste. Podzemni nivo se sastoji od garaža u koje pristupamo preko dvije automobilske rampe. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC Dispozicije funcija slijede putanje različitih korisnika.

Konstrukcija podzemne garaže je od AB okvira sa rasterom stupova 8x8m u oba smijera. Ti su elementi razmješteni uokolo oboda dvorane na razmaku od 5.42m do37. Konstrukcija ophoda tribina se sastoji od AB ploča oslonjenih preko AB greda na stupove na rasteru 8x8m. 120cm u obodnom i 80cm u dijelu s podrumom odnosno sa podrumom i prizemljem. Prema krajevima dvorane postavljaju se ukošeno tako da najveći ugao zakretanja iz ravnine nosivog sustava iznosi α=6⁰. izolacijom. Građrvina je temeljena na ploči promjenjive debljine: 60cm u središnjem dijelu. Dvorana za treninge ima tlocrt 37.5m do 102. Sam konstrukcijski sistem krovne konstrukcije se sastoji od 23 ovješena nosača na Armiranobetonske prednapregnute fasadne lamele su nosivi dio krovne slijeganje terena ispod temelja . Gledalište je AB okvirna konstrukcija sa dvije okomite ravnine djelovanja. Svaki se glavni nosač sastoji od HEB Krovna profila kao pojasnice ovješene na nosivo glavno uže oblika konstrukcija dvorane je parabole preko vertikalnih i ovješena čelična konstrukcija dijagonalnih šipki. Sam krov smještene na obodu dvorane.ARHITEKTONSKI FAKULTET.25m po dužoj stranici dvorane u rasponu od 90. Sastoji se od AB stupova i čelične krovne konstrukcije od rešetkastih nosača sa rasponima od 22m. Lamele su zamišljene kao montažni stupovi.8m.4m.33m i promjenjivih su visina. Lamele se prednapreže za 12 kablova a svaki od njih je sastavljen od 7 užadi.5m. Srpastog su oblika a visine se kreću od 26. prethodno betonirani i prednapregnuti u oplati te transportirani i montažno spojeni sa monolitnom AB konstrukcijom. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 razmaku od 5. KONSTRU KCIJA 05 TATJANA MIJATOVIC konstrukcije. Opterećenje oslonjena na uzdužnu se sa glavnih užadi prenosi na armiranobetonsku okvirnu prednapregnute AB lamele konstrukciju. U ravnini HEB presjeka pojasnice smještene su podrožnice koje su na nju postavljene okomito.4x22. Dvije uzdužne stabilizacijske prostorne rešetke ukrućuju cjelokupnu krovnu plohu i povezuju je sa donjom zonom građevine je u blagom nagibu servisnih platformi (cat-walkdo 6% izveden kao čelični ova) i sustavom nosača roštilj sa trapeznim limom predviđenih za fiksiranje obložen toplinskom i PVC scenske opreme. Obodni su AB zidovi debljine 25cm.7m i svijetlu visinu 9.

Ovakav položaj omogućuje lak I brz pristup opremi motorizovanim vozilima radi rukovanja I remonta. sprinkler centrala sa spremnikom vode) a čine ga dvije kotlovnice sa ukupno 5 kotlova. garderoba i sala za sastanke. ostave i radionice a kao posebni dio. TEHNIČKI BLOK se hodnik za tehničko osoblje odlaganje opreme odlaganje opreme hodnik za tehničko osoblje kotlovnica sa 3 kotla . odvojen hodnikom nalaze se 4 kancelarije.06 ARHITEKTONSKI FAKULTET. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC radionice i ostave kancelarije tehničkog osoblja kotlovnica sa 2 kotla nalazi u prizemlju i vertikalno se oslanja na dio tehničkog bloka koji se nalazi u podzemnoj etaži (elektroinstalacije.

sprinkler centrala sa spremnikom za vodu. a u sklopu su garaže tehnički prostori za elektroinstalacije. Za evakuaciju iz garaže i pristup u prizemlje služi 13 stubišta i 10 dizala.07 ARHITEKTONSKI FAKULTET.0m) je smještena podzemna garaža i pomoćni prostori. spremište i prostorija za kontrolu ulaza. Podzemna garaža je spojena internim prometnicama na razini prizemlja sa dvjema ulaznoizlaznim kolnim rampama u nagibu od 12%. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC ANALIZIRANA ETAŽA 817 PARKING MJESTA U PODRUMSKOJ ETAŽI PARKING MJESTA ZA AUTOMOBILE 926 PARKING MJESTA ZA AUTOBUSE 38 RAMPE ZA PODZEMNU GARAŽU 13 STUBIŠTA VEZANA ZA GARAŽU DODATNI PARKING ARENE CENTAR PARKING U podrumu (kota -4. Namjenjena je parkiranju osobnih vozila posjetitelja dvorane. .

Uz to i manju standarde za organizaciju dvoranu za trening sa svojim sportskih priredbi vezanih za: prostorijama i malim multifunkcionalnim prostorom RUKOMET na drugom spratu koji se KOŠARKU može koristiti za ODBOJKU minikongrese.ARHITEKTONSKI FAKULTET. Ostatak tribina je U oviru kulturno-zabavnih fiksan i on broji 10 336 mjesta sadržaja moguće je podjeljenih na nižoj i višoj organizirati koncerte. garderobe. STOLNI TENIS Prema glavnom rasporedu BOKS tribina za rukometnu utakmicu. tribini i uključuje i 314 mjesta pozorišne predstave. izložbe.540 sjedećih mjesta 14. radionice ili za MALI NOGOMET predavanja.610 + 1 x 1. sajmove.Glavna tribina GIMNASTIKU I RITMIČKU Fleksibilnost ovog djela se GIMNASTIKU najjasnije očituje kroz TENIS transformnost glavne tribine. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 Arena je projektovana kao višenamjenski objekat i kao takav u sebi sadrži jasno definisane prostore: katering.815 sjedećih mjesta ZNAČAJKE TRIBINA .800 sjedećih mjesta 7.020 sjedećih mjesta + VIP lože + prostori za medije RAZNE ORGANIZACIJE BORILIŠTA 10. urede i Dvorana zadovoljava slične prostore. konvencije i Za druge sportove kongrese.730 – 24. raspoređenih po VIP ložama. Donji DIZANJE UTEGA dio tribina. sanitarije.000 mjesta LINIJA VIDLJIVOSTI 2 x 6. 15 redova. poput stolnog tenisa postoji Multifunkcionalnost mogućnost postavljanja 08 TATJANA MIJATOVIC BORILIŠTA I TRIBINE dodatnih mjesta u parteru a za događaje poput koncerta postoje i mjesta za stajanje što dodatno povećava kapacitet 15. je DVORANSKU ATLETIKU sklopiv i on broji 4 556 mjesta AKTIVNOSTI NA LEDU (plus dodatnih 132 I OSTALE DVORANSKE slobodna/besplatna mjesta u SPORTOVE parteru). HRVANJE ove tribine broje 15 024 KARATE sjedeća mjesta od kojih su TAEKWONDO 151 mjesto za gledaoce sa JUDO posebnim potrebama.

pogled na borilište VIP lože .gradimo.hr 2010. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC ugostiteljstvo . www. www.DETALJI FUNKCIONALNIH CJELINA 09 ARHITEKTONSKI FAKULTET.zagrebarena.hr 2010.o.upi-2m. www.hr .nisu fizički izdvojene garderobe za posjetioce kodiranje bojom izlaza usmjeravanje bojom ka izlazima cat-walk staze ispod krovne konstrukcije tribine u punom kapacitetu BIBLIOGRAFIJA: publikacija: "Arena Zagreb" Ingra d.enel.hr 2010.com.o. 2008. www.

SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC KLUBOVI I UPRAVA DVORANA ZA TRENING SPORTISTI IZVOĐAČI BORILIŠTE 32m x 64 m SA PRIPADAJUĆIM PROSTORIMA KAFE UREDSKI PROSTORI POMOĆNI I TEHNIČKI PROSTORI VIP ULAZ OSNOVA PRIZEMLJA .GRAFIČKI PRILOZI 10 ARHITEKTONSKI FAKULTET.

SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC KATERING KATERING GARDEROBE WC BORILIŠTE 32m x 64 m WC HODNE LINIJE POSJETIOCA WC GARDEROBE WC KAFE KAFE OSNOVA 1. SPRATA .11 ARHITEKTONSKI FAKULTET.

SPRATA .12 ARHITEKTONSKI FAKULTET. SALE VIP I MEDIJA VIP I MEDIJA RESTORAN VIP I MEDIJA OSNOVA 2. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC MULTIFUNKC.

13 ARHITEKTONSKI FAKULTET. SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC WC GARDEROBE WC HODNE LINIJE POSJETIOCA WC BORILIŠTE 32m x 64 m WC WC GARDEROBE WC OSNOVA 3. SPRATA .

SARAJEVO KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE 7 TATJANA MIJATOVIC +18.55 +13.05 +09.26 PRESJEK 1-1 +18.05 +09.03 +05.14 ARHITEKTONSKI FAKULTET.26 PRESJEK 2-2 .55 +13.03 +05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful