You are on page 1of 1

Đề Cương Chuyên Đề Truyền Động Điện

1. Cấu trúc của hệ truyền động điện và các tiêu chuẩn sai lệch
của HTTĐ.Lấy VD…
2. Phân tích các mạch ứng dụng của khuếch đại thuật toán
:mạch cộng ,mạch so sánh…( Vẽ sơ đồ và đưa ra dạng sóng)
3. Vẽ sơ đồ và phân tích hoạt động viết hàm truyền đạt của các
bộ P,PI,PID.
4. Vẽ sơ đồ nguyên lý và phân tích hoạt động của các khâu đo
sau:
- Đo một chiều
- Đo xoay chiều (đo dòng , đo áp..)
5. Phân tích các mạch đo tốc độ bằng Fattoc và encoder.
6. Vẽ sơ đồ nguyên lý của hệ biến tần .Nêu các luật điều khiển
trong biến tần .như luật điều khiển Uf
7. Biểu diễn trên 3 trục toạ độ .XYZ, αβ ,DQ
8. Nêu cấu trúc và phân tích các ứng dụng của hệ truyền động :
4 chuyên đề (ĐC KĐB. Hệ Mentor II , ĐC Bước , ĐC Secvor)