EDITORIAL

De la retincenţă la ignoranţă şi viceversa sau doar discreţie
From rejection to ignorance and vice-versa or simply discretion
by Aitala Avramescu

A

nalize, estimări, statistici, cifre, toate menite să expună realitatea. Dar, cum bine spunea cineva, realitatea, mai ales cea a acestor zile, poate fi uşor deformată. Când vine vorba de piaţa de gambling, un domeniu tabu încă pentru multe generaţii, reacţia celor aflaţi în măsură să ofere informaţii în cifre e una extrem de refractară. Motivele? Ori nu există interes pentru a se contabiliza concret nişte date, ori mentalitatea privind jocurile de noroc e de o obtuzitate împământenită, astfel că datele sunt preluate şi interpretate cât se poate de negativ. Sau, pur şi simplu, nu există. La o astfel de întrebare am obţinut un răspuns sec din ambele tabere: actorii din gambling mizează în acest context economic pe o situaţie de limită, pe linia de plutire, în timp ce autorităţile susţin că datele privind domeniul jocurilor de noroc sunt “evazive” pentru că domeniul însuşi e “lacunar”. La primii solicitaţi atitudinea a fost una reticentă, iar din partea instituţiilor statului, ignorantă. Doar Institutul Naţional de Statistică (INS) a putut prezenta câteva date disponibile, cele legate de câştigurile salariale. Printr-un calcul simplu, aşa cum era de aşteptat, situaţia actuală salarială e în scădere, ca în mai toate segmentele de activitate. Astfel că, potrivit INS, câştigul salarial mediu net al unui angajat în domeniul jocurilor de noroc în prima jumătate a lui 2010 a fost de 1256 RON, în timp ce, în aceiaşi perioadă a anului trecut, el însuma 1305 RON, iar ultimul semestru al lui 2009 indica un salariu de 1316 RON. Datele Institutului mai arată că, pentru cercetare, “începând cu luna ianuarie 2010, eşantionul a cuprins 25.000 unităţi economico-sociale. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu minim 4 salariaţi, care reprezintă 92,73% din numărul total al salariaţilor din acest sector”. Poate că geamurile fumurii ale spaţiilor cu jocuri de noroc îşi au rostul lor pe vremea asta de criză – să nu se vadă realitatea crudă din interior. Sau, poate, pentru o autosugestie, o transpunere mai altfel a proverbului „pe-afara-i vopsit gardul si-năutru-i leopardul”, arată că leopardul e de fapt, la modul propriu vorbind, acel animal puternic, aşa cum gamblingul îşi doreşte să fie, ferit de ochii indiscreţi ai curioşilor, într-o lume selectă. Sau, poate că întrebarea ar trebui adresată altfel: există interes din partea cuiva implicat în a prezenta date financiare din domeniul gamblingului?

nalysis, estimations, statistics, numbers, all these intended for exposing the reality. As someone once said, reality can be easily distorted. When we are talking about the gambling market, an area still taboo for many generations, the reaction of the ones who should provide information on numbers is a rejection. Motives? Either there is no interest in accounting the data, or the mentality regarding the gambling is extremely obtuse, and therefore the data is taken over and interpreted as negative as possible. Or, they simply don’t exist. Both parts gave us a vague answer to this question: the actors in the gambling industry count on an extreme situation within the economic context, they keep the water line, while the state authorities said that the data regarding the gambling domain are “evasive”, since the domain itself is “slippery”. For the first solicitors the attitude was a reticent one, and the state institutions were simply ignorant. Only the National Statistics Institute (INS) could present certain available data, the ones connected to the incomes. By a simple calculation, as expected, the situation of the incomes is decreasing, as it happens within all the activity segments. Therefore, according to INS, the medium income of an employee in the gambling segment was, in the first half of 2010, 1256 RON, while for the same period of 2009 the income was 1305 RON, and for the last semester of 2009 it was 1316 RON. The information of the institute shows that for research, “starting with January 2010, the sample gathered 25,000 of economical institutions.” Regarding the economical segment, there have been included the research institutions with a minimum of 4 employees, representing 92,73% of the total number of the employees within this sector. Perhaps the dark windows of the gambling spaces are justified during this period - they stop up the cruel reality inside. Or, maybe for autosuggestion, a different transpose of the saying “this is not what it looks like”, shows the fact that inside you can find a different world, hidden from the indiscrete eyes of the outside. Or perhaps the question should sound differently: is there any interest to present the financial data of the gambling activities?
NR. 7 CASINO INSIDE 1

A

40

28 66

6 6 10 14 18 20 24 28 32 34 38
AVI BAREL, CEO AL MAXBET Dacă vrei să supravie uiești, încearcă să te perfec ionezi!
LOTERIA EUROPEANĂ ÎN LUME (III) LOTERIA Naţională, una dintre cele mai populare forme de gambling din Marea Britanie PARTOUCHE Un brand care nu lasă nimic la voia întâmplării CASINO WAR Doar distrac ie, fără strategie DRACULA'S GAMES Born in Transylvania REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE Toamna schimbărilor legislative VICTOR MARIN, MANAGING DIRECTOR PLAY STAR EUROPE LTD: "Suntem pregătiţi de atac!" POKERSTARS ANUNŢĂ EPT VIENA €500.000 GARANTAŢI PENTRU PRIMUL LOC DICŢIONAR Limbajul jocurilor de noroc TOYS FOR GAMBLERS - Cele mai scumpe parfumuri din lume numite şi “diamante curgătoare”

40 46 50 54 58 62 66 70 72 74

ROBERT TURCESCU Nu mizez niciodată pe o singură carte! SINGAPORE - Este sau nu o amenin are pentru industria de gambling din Macau? DIVERTISMENTUL Noua strategie de marketing a cazinourilor VENITURILE CAZINOURILOR Declin în Vest şi creştere spectaculoasă în Orient BEGE EXPO, EDITIA A III A - Locul unde minţile cele mai luminate ale jocurilor se întâlnesc pentru cooperare, parteneriate şi dezvoltarea afacerii pe teritoriul Europei de Sud Est ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ŞI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.) PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ DIN LAS VEGAS Mii de angajaţi americani au părăsit Strip-ul CHIOS CASINO Un concept deosebit PAI GOW - Străvechiul spirit chinezesc care face jocul de poker mult mai distractiv BIG LITTLE TOURNAMENT Transformă o nscriere mică ntr-un scor uriaş la Full Tilt Poker

2 CASINO INSIDE NR. 7

78
www.casinoinside.ro
Managing Partners Dan Bernovici dan@casinoinside.ro Marius Răileanu marius@casinoinside.ro Editor in-chief: Aitala Avramescu aitala@casinoinside.ro Art Director & DTP: Marius Gonţoiu Editors: Adina Stan adina@casinoinside.ro The Insider insider@casinoinside.ro Philip Kotler philip@casinoinside.ro Amalia Mădălina Bălăbăneanu amalia@casinoinside.ro Distribution: Adrian Dima distribution@casinoinside.ro Photo: Adrian Stoicoviciu Advertising: office@casinoinside.ro Casino Inside folosește serviciile agenţiei de presă Agerpres Printed by: RH printing BOARD OF ADVISORS Sorin Constantinescu (Președinte A.O.C.R.), Michelle Cummings (Manager General Casino Bucharest), Liviu - Petrișor Popovici (President of Romanian Betting Organizers Association) Andrei Frimescu (Marketing Manager Casino Palace), Sorin Georgescu (General Manager MAXBET), Cristina Călinoiu (Marketing Manager Poker Stars România), Martin Ivanov (Manager General Casino Technology România), Carmen Joiţa (Marketing Manager Regent Casino), Cristian Pascu (Presedinte Executiv A.O.P.J.N.R.) ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

86

82 78 82 86 90 93
CIPRIAN HRIŞCĂ Pokerul rămâne un hobby, aşa cum a început FEMEILE DIN INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC Rolul femeii în domeniul cazinourilor TRIȘORII DE POKER ŞI CAZINO Hall of Fame LEGISLAŢIE Prevederi importante în legislaţia românească privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (II) CATALOG Our Friends

90

4 CASINO INSIDE NR. 7

6 CASINO INSIDE NR. 7

AVI BAREL

Regula numărul 1: Dacă vrei să supravie uiești, încearcă să te perfec ionezi!

PIAŢA DE GAMBLING SE VA AȘEZA PE UN FĂGAȘ NORMAL DE LA SINE
Rule no. 1: You want to survive, try to be better!

The gambling market will adjust by itself
O prezenţă discretă, Avi Barel, CEO al Maxbet, rămâne încrezător în ceea ce privește dezvoltarea industriei jocurilor de noroc, după o perioadă marcată de criza economică, 2012 fiind anul în care lucrurile vor căpăta o turnură normală. Ingredientele “magice” ale unei afaceri de succes sunt: personal calificat, atitudine flexibilă și cunoștinţe întemeiate, toate dezvăluite întrun interviu pentru revista Casino Inside. La prima vedere acestea sunt lucrurile obișnuite, dar rezultatul e garantat. Care este reţeta secretă a Maxbet? Reţeta constă în faptul că am putut crea un mediu de lucru bun pentru întregul staff, cu manageri de primă mână în business. Acești manageri pun mult suflet și pasiune în ceea ce fac. La finalul zilei, acesta este lucrul care face diferenţa între noi și alte companii. Un alt “ingredient” extrem de important în industria jocurilor de noroc este flexibilitatea. Noi funcţionăm într-o industrie extrem de dinamică, în care nu există suficient personal calificat. Compania trebuie să aibă flexibilitate în luarea deciziilor de fiecare zi, altfel totul se duce pe o pantă negativă. A face greșeli este o coordonată a procesului, și, paradoxal, a reprezentat un ingredient necesar pentru succesul companiei Maxbet. Deși sunt tineri, managerii noștri sunt responsabili pentru deciziile pe care le iau și ne mândrim cu asta. Trebuie să știm când și cum să dăm mână liberă managerilor și să fim convinși că vor lua cea mai bună decizie, chiar în momentele de criză, mai ales că vorbim aici de beneficiul companiei. În al treilea rând, calificarea are, de asemenea, un rol foarte important în această afacere. Cunoștinţele nu se adună într-o singură zi. Sunt rezultatul unor studii și schimbări multiple. Maxbet are o lungă istorie în acest domeniu, iar managerii au acumulat multă experienţă, precum și multe cunoștinţe ce se reflectă în produsul final. Într-adevăr, una dintre satisfacţiile cele mai mari este să observ diferenţa dintre cunoștinţele managerilor noștri faţă de managerii altor companii. Care sunt diferenţele dintre compania dvs. şi alte companii care oferă acelaşi tip de servicii? În esenţă, am putut crea, în opinia clienţilor, mult mai multe săli de joc decât competitorii noștri. Ne-am stabilit un target foarte exact - să fim cu un pas înaintea competitorilor, și să fim atât de eficienţi încât să nu poată nimeni să ţină pasul cu noi. Acest lucru se reflectă mai ales în noile produse sau în noile sisteme din cazino. Într-adevăr, când vine vorba de echipamante, “cele mai bune jocuri din lume” nu este doar un slogan, ci un target propus a fi atins și depășit în fiecare zi, pentru a face cele mai bune produse în domeniu. În al doilea rând, ne concentrăm atenţia asupra SIP wide - zona de Jackpot. Sistemul este unul dintre cele mai avansate și, pe de o parte, ne oferă posibilitatea de a da clienţilor noștri cele mai bune șanse de câștig, și, pe de altă parte, să creăm o gamă mult mai atractivă de săli de joc. În esenţă, strategia de marketing condusă de Sorin Georgescu, Managerul General, și Ioana Bazavan, Manager de marketing, a reprezentat piesa de rezistenţă a companiei, detasându-se de altele din acest domeniu. La capitolul evenimente - pe care le oferim în fiecare lună - nu ne depășește nimeni. A discrete wire, Avi Barel, Chief Executive Officer at Maxbet, remains confident regarding the gambling industry development after a significant economic crisis, 2012 being the year when things will settle in their places. The “magical” ingredients of a successful business are: qualified stuff, flexible attitude and good knowledge, all shared in an exclusive interview for Casino Inside magazine. These are ordinary things, at first sight, but they give a guaranteed result. Which is the secret recipe of Maxbet? Personal, to make a business. The recipe consists in the fact that we have been able to create something of working environment that is interesting to caring staff, with the managers in the front desk business. These managers put a lot of passion and dedication to success. At the end of the day, this makes the difference from others companies. Another “ingredient” which is arguably most important in gaming halls industry is flexibility. We are in an extremely dynamic business and is not enough the personnel; if the company is not flexible enough in the daily decision making, everything goes to its detriment. Making mistakes is part of the process and paradoxically has been a necessary ingredient for Maxbet ultimate success. Although young, our managers are responsible for their decisions and take a lot of pride it. One has to know when and how to give managers free hand and to ensure that at chain of decision making they can challenge any decision when it is for company benefit. Thirdly, the knowledge obviously has a significant role in this business; it does not come in one day. It is the result of a lot of doing, changes and studies. Maxbet has long history in gaming industry and managers have acquired a lot of experience and knowledge which is reflected in our end product. Indeed, one of my biggest personal pride and satisfaction is to see the difference in knowledge in our second line management personal compared to other gaming halls companies. Which are the differences between you and the others companies that offer the same services? In essence, we were able to create in the eye of customers much more interesting gaming floor than our competitors. We have set a target to be at all times one step ahead the others on the slot market by setting up a certain standard that our competitors would find hard to cope with. It is especially reflected with new products or new casino systems. Indeed, when it comes to our equipment, „best games in the world” is not a mere slogan, but a daily continuing target for us to provide the best products that exist in this industry. Secondly, a lot of attention is given to our unique SIP wide – area Jackpot. The system is most advanced and enable us, from one side, to give our clients the best odds and chances in the market and, from other side, a much more interesting and exciting gaming floor. In essence, brilliant on-going marketing strategy led by our General Manager Sorin Georgescu and Marketing Manager Ioana Bazavan
NR. 7 CASINO INSIDE 7

Toate acestea înseamnă că ai noștri clienţi știu că aici, la Maxbet, pot găsi cele mai bune equipamente de slot, jackpot, bonus club, un sistem progresiv și nu numai în România, ci oriunde în lume, acolo unde Maxbet activează. Ne interesează fiecare detaliu. Ne concentrăm să devenim din ce în ce mai buni. Acesta este un proces continuu de perfecţionare pe care nu îl vedem și la alte companii să se manifeste cu o asemenea intensitate. Care sunt cele mai mari obstacole cărora trebuie să le faceţi faţă? Criza financiară ne determină să căutăm scuze și cauze. Unele sunt corecte, altele, nu. Eu spun cu sinceritate că, în privinţa anumitor aspecte, legislaţia referitoare la industria jocurilor de noroc este rezonabilă și corectă. Alte aspecte, ca în alte domenii, cer o atitudine activă de bunăvoinţă și cooperare pentru a le îmbunătăţi. Eu cred cu tărie în concurenţa pe o piaţă liberă unde, dintr-un anumit punct de vedere, nu i se poate cere guvernului să vină cu soluţii magice în perioadele financiare de dezechilibru, dar, în egală măsură, operatorii de jocuri au dreptul să corecteze și să adapteze acele elemente care sunt necesare a se a ajusta. Un alt obstacol major cu care se confruntă industria îl reprezintă impozitul de 25% pe câștigurile individuale. Vreau să cred că o soluţie rezonabilă se poate găsi între asociaţiile de profil și Ministerul de Finanţe în beneficiul tuturor. Pe lângă asta, taxele de joc nu sunt exagerat de mari sau de mici decât în alte domenii, și, în general, răspund cerinţelor acestei pieţe dincolo de toate controversele, care stau la baza acestei crize economice. Este adevărat că taxele - tva ul și impozitele, contribuţiile către stat - sunt ridicate, dar nu se aplică doar industriei jocurilor de noroc, ci tuturor domeniilor din România. Astazi, piedica principală - criza financiară - nu ţine de nimeni și nimic. Pe termen scurt, companiile care-și doresc să reziste pe piată, trebuie să reducă drastic cheltuielile, iar operatorii de jocuri sunt de acord că, pe termen lung, cea mai importantă problemă ce trebuie abordată nu o reprezintă cheltuielile, ci veniturile. Acestea sunt relativ scăzute și depind, într-un fel sau altul, de mediul economic care afectează toţi investitorii în același fel. Cred că piaţa se va regla de la sine. Dacă vrei să supravieţuiești, trebuie să te perfecţionezi! Aceasta este regula numărul 1.
8 CASINO INSIDE NR. 7

has been one of main tools for Maxbet distinguishing itself from competitors. We are second to none in this field with the number of events and prizes we offer every month. All this mean that our clients know that here, at Maxbet, you can find the best slots industry can offer, exciting jackpots, a bonus club, a progressive system and this is not only in Romania, but all over the world where Maxbet activates. We pay attention for every detail. We force ourselves to become better; this is an ongoing process that I don’t see at other companies in such intensity. Which are the main obstacles you face in this industry? The financial crisis drives people to look for causes and excuses. Some are right some are not. I would honestly say that in some aspects gaming regulations are quite reasonable and fair. Some other aspects, like in any jurisdiction, demand an active attitude of good will and co-operation to improve. I believe strongly in free competition market, where from one side one cannot ask authorities protection in a form of magic solutions in less successful times, but equally gaming operators to have the right and access to correct and adjust the elements that are necessary to correct. A major obstacle the industry is facing is the 25% tax on individual wins. I want to believe that a reasonable solution is found between gaming associations and the finance ministry for the benefit of all. Beside that, gaming taxes are not substantially higher or lower than other jurisdictions and, generally speaking, meet the needs of this market despite all the controversies, which are based mainly on economic crisis. It is true that employment tax and VAT are high, but is not an unique feature to gaming industry but to all industries in Romania. Today, the real barrier is not something that is depending on anybody – the financial crisis. For short run companies that wish to survive must cut drastically expenses, but gaming operators would agree that for long run the main issue to tackle is not the expenditure, but the revenues which are relatively low and depending, one way or another, on economic environment which affects all investors in the same way. I believe that the market will adjust by itself. You want to survive, try to be better! – this is the rule number one.

AVI BAREL

Cum apreciaţi atitudinea autorităţilor în ceea ce priveşte activitatea de pe piaţa neagră? Din punctul meu de vedere, acest lucru nu reprezintă o mare problemă pe piaţa de gambling din București. Cred că în afara Bucureșiului problema este mai mare. Cei care doresc să respecte industria, vor alege o companie autorizată în domeniu. Fenomenul există, dar nu va afecta principalul curent de activitate al industriei jocurilor de noroc. În România, ca şi în alte ţări europene, se vorbeşte despre “jocul responsabil”. Cum contribuie Maxbet la acest concept? Nu este responsabilitatea unei anumite companii să creeze un sistem de reglementare a problemei în domeniu. Acesta este un program iniţiat de guvern, împreună cu mai multe asociaţii din industria jocurilor de noroc, dar care nu există încă pe deplin în România. Pentru a dezvolta un astfel de concept este nevoie de implicarea mai multor instituţii și de cooperare, pentru a combate problema și a găsi soluţii. Așa ceva nu se poate realiza doar cu aportul unei singure companii. Întregul concept trebuie să fie o colaborare cu autorităţile, pe de o parte, și asociaţiile cazinourilor, pe de altă parte. Cum afectează criza economică afacerea Maxbet şi care sunt aşteptările pentru anul 2011? Vom încerca să găsim un echilibru în cadrul nevoilor actuale în așa fel încât costurile companiei să fie reduse, asta ca strategie pe termen lung în vederea dezvoltării afacerii. Criza economică nu-ţi dă voie să faci greșeli. Suntem în procesul de derulare a unor activităţi noi- săli de joc mici cu pariuri sportive, ceea ce va satisface, desigur, nevoile pieţei, mai ales din afara Bucureștiului. Dacă m-aţi fi întrebat în 2006 despre cum va arăta anul 2009, aș fi prezentat o imagine mult mai încurajatoare decât asta. Nu sunt ghicitor în stele, dar realitatea spune clar că totul depinde de situaţia economică. Astăzi, industria jocurilor este la un pas de schimbare, inevitabil, întrucât s-a dezvoltat foarte repede. Cred că anul 2011 va fi unul mai mult sau mai puţin la fel ca 2010, cu mici îmbunătăţiri. În următorii 3 ani se va vedea o creștere lentă a industriei. Realitatea nu este chiar așa de sumbră. În 2012 lucrurile vor intra pe cursul normal, și cred sincer că industria jocurilor de noroc va avea un viitor strălucit.

How you appreciate the authorities’ attitude regarding the activity on the black market? From my point of view, this is not a big problem for the gambling industry in Bucharest. I estimate outside Bucharest is much bigger problem. The person who really wants to respect this industry, give himself better odds, will choose an authorized company. The phenomenon obviously exists, but it will not affect the main stream activity of the gambling industry. In Romania, as in other European countries, it speaks more often about “the responsible game”. How Maxbet contributes to this concept? It’s not the responsibility of a specific company to create a system that will help a gambling problem. This is a program organized by the Government and more associations from gambling industry which does not exist yet fully in Romania. To develop such concept requires more institutions involved and a large cooperation to defend the problems and to find solutions. Something like this cannot be done by one company in a certain place. This entire concept should be like a social understanding between the state, from one side, and the casinos associations, from the other. How the economic crisis affected the Maxbet business and what are the outlooks for 2011? We try to find the balance between present needs to minimize costs to company long term strategy to develop the business. The economic crisis doesn’t give the privilege to make errors. If you had asked in 2006 how 2009 will look, I have put everything in a more encouraging picture than it was. I’m not a fortune teller but reality says everything depends on economic situation. Today, the gaming industry is going on an inevitable step of changing since it grew up too fast. I think 2011 will be more or less same like 2010 with minor improvements. I believe that ahead of the industry three years of slow improvement process. The reality is not quite so black. In 2012 the things will start to settle in their places and I believe better days are ahead of the industry.

NR. 7 CASINO INSIDE 9

LOTERIA NAŢIONALĂ, UNA DINTRE CELE MAI POPULARE FORME DE GAMBLING DIN MAREA BRITANIE
National Lottery, one of the most popular forms of gambling in the UK
TEXT PHILIP KOTLER

Pentru cei împătimiţi, nu este un secret faptul că loteria are un istoric îndelungat. Nu cu mult timp în urmă, s-a dezvăluit faptul că loteria are origini regale- și astfel, utilizarea fondurilor loteriei pentru cauze nobile reprezintă parte din tradiţie. Într-o scrisoare, regina Elisabeth I a Angliei anunţa decizia de a creea o “loterie”cu scopul strângerii de fonduri “în slujba binelui public”. Loteria Naţională este cea mai mare loterie din Marea Britanie.
10 CASINO INSIDE NR. 7

It's no secret to lottery fans that the game has a long history. Just recently, however, a document has come to light that proves that lottery also has a royal pedigree -- and that the use of lottery funds for good causes is a part of its tradition. A letter written by Queen Elizabeth I of England announced her decision to create a "lotterie" with the intention of raising funds to be "employed to good and public acts”. The National Lottery is the largest lottery in the United Kingdom.

LOTERIA DIN MAREA BRITANIE
Acţionarul este Camelot Group, căruia i s-a acordat licenţa în 1994, 2001 și din nou în 2007. Loteria este reglementată de către Comisia Loteriei Naţionale, oferind jucătorilor din Marea Britanie posibilitatea de a câștiga milioane de lire sterline în fiecare săptămână. Deși termenul de Loterie Naţională se referă, în general, la cel mai important joc de loto care are loc în fiecare miercuri și sâmbătă, există și alte jocuri de loterie la care jucătorii din Marea Britanie pot lua parte. Jocurile populare precum Dream Number, EuroMillions, Daily Plays, Thunderball, Lotto HotPicks, la care se adaugă și un număr din ce în ce mai mare al cardurilor răzuibile și câștiguri milioane săptămânal, ceea ce înseamnă că, indiferent cine ești, unde ești sau unde locuiești, poţi juca în maniera care ţi se potrivește perfect. Sub egida Loteriei Naţionale există o serie de alte jocuri cu reguli aparte. Dacă vrei să ai posibilitatea unui câștig în fiecare zi, încercă Daily Play. Jocurile alternative sunt create pentru cei care savurează ritualul așteptării rezultatelor Loteriei Naţionale din zilele de miercuri și sâmbătă. Dream Number este un joc loto unic din trei motive. În primul rând, acest joc oferă jucătorului un număr format din 7 cifre ales aleator, neavând obligaţia să își aleagă singur numerele. În al doilea rand, solicită jucătorul să aleagă numerele în ordinea corectă câștigării unui premiu. Şi, în al treilea rând, 28% din preţul biletului (28 de pence din fiecare liră sterilă) se redirecţionează către fondul Olimpiadei din Londra din 2012. Iulie 2006 a fost momentul în care Dream Number a înlocuit Lotto Extra. Euromillions este unul dintre cele mai mari jocuri din lume. Nouă ţări iau parte la premiul garantat în fiecare săptămână. Nu este de mirare că acestea sunt, de departe, cele mai așteptate rezultate ale Loteriei Naţionale din lume. Posibilitatea de a achiziţiona bilete la Euromillions pe internet, oferă posibilitate de joc tuturor doritorilor din întrega lume, nu numai celor din ţările participante. Thunderball oferă un premiu de 500.000 de lire sterline, alături de alte premii mai mici ușor de câștigat. Jucătorii trebuie să selecteze 5 numere și un Thunderball, astfel încât toate numerele lor să se potrivească și să atingă jackpotul Thunderball pus la bătaie de Loteria Naţională. Daily Play este jocul pentru cei care sunt nerăbdători să afle rezultatele Loteriei Naţionale. Se joacă în fiecare zi a săptămânii, cu excepţia zilelor de duminică și ziua de Crăciun, și fiecare jucător are șanse foarte mari de câștig. Jucătorii trebuie să aleagă șapte numere de la 1 la 27. Este, de asemenea, singurul joc al Loteriei Naţionale care oferă premiu de consolare dacă nici unul dintre numere nu se potrivește. Hotpicks este un joc loto unic, în sensul că nu are propria extragere. În schimb, este bazat pe numerele extrase pentru cel mai important de joc loto. În orice caz, spre deosebire de jocul principal de loto, nu este nevoie ca jucătorul să aleagă 6 numere. În momentul jocului, se pot alege opţiunile “Pick 1”, “Pick 2”, “Pick 3”, “Pick 4” sau “Pick 5”. Cu cât se aleg mai multe numere, cu atât șansa de câștig este mai mare. Cartoanele răzuibile sunt cunoscute ca jocuri cu câștig imediat, întrucât oferă posibilitatea de a câștiga un premiu ”pe loc”. Sunt, de fapt, jocuri la care jucătorul trebuie
NR. 7 CASINO INSIDE 11

It is operated by Camelot Group, to whom the license was granted in 1994, 2001 and again in 2007. The lottery is regulated by The National Lottery Commission. The National Lottery gives UK Lottery players the chance to win millions of pounds each and every week. Although the term National Lottery is generally used to refer to the main Lotto game that takes place every Wednesday and Saturday, there are several other National Lottery games that UK players can participate in. Popular games such as Dream Number, EuroMillions, Daily Play, Thunderball, Lotto HotPicks plus an ever expanding range of National Lottery scratchcards, thrill millions each week and mean that whoever you are, or wherever you live, you can play in a way that suits you perfectly. There are all sorts of games under the National Lottery banner, each with its own character and personality. If you want a fresh chance to win every day, try the Daily Play. Alternatively the traditional Lotto game is for those who enjoy the ritual of waiting for the National Lottery results every Wednesday and Saturday night. Dream Number is a rather unique lottery game for three reasons. First, it gives players a randomly selected seven digit number instead of requiring them to pick their own numbers. Second, it requires a player to get their numbers picked in the right order for them to win a prize. And third, 28% of the ticket price (28 pence from every £1) goes directly towards the fund for the London Olympics in 2012. Dream number replaced Lotto Extra in July 2006. Euromillions is one of the biggest games in the world. Nine

LOTERIA DIN MAREA BRITANIE
countries take part guaranteeing huge prizes each and every week. No wonder these are some of the most eagerly awaited National Lottery results in the world. The ability to buy lottery tickets online means that EuroMillions can be played by individuals all over the world, and not only in the countries that formally participate. The Thunderball game offers a top prize of £500,000 and also has a range of smaller prizes that are easier to win. Players select five main numbers and one Thunderball, and they have to match all of their numbers to land the National Lottery Thunderball jackpot. The Daily Play is for those who can’t wait for the National Lottery results. Draws take place every day, of the week except on Sundays and Christmas Day, with a great chance to win. Players must select seven numbers from one to 27. It is also the only National Lottery game to offer a consolation prize if you fail to match any numbers. Lotto Hotpicks is a unique lottery game in that it does not have its own lottery draw. Instead, the game is based on the numbers that are drawn for the main Lotto game. However, unlike the main Lotto game, the HotPicks game doesn’t require the player to pick six numbers. When playing HotPicks the player can “Pick 1”, “Pick 2”, “Pick 3”, “Pick 4” or “Pick 5”. The more numbers you choose to play, the greater the potential reward is for winning. să răzuiască partea argintie de pe carton pentru a descoperi simbolurile ascunse. Cele mai multe cartoane răzuibile costă 1 liră sau 2 lire, deși uneori există jocuri cu jackpoturi mai mari care pot costa până la 5 lire sterline. Cel mai important lucru legat de acest joc este faptul că poţi să joci și după achiziţionare, ceea ce oferă posibilitatea de a solicita un premiu modest, până la 75 de lire (uneori până la 200 de lire). Premiile de până la 10.000 de lire sterline pot fi ridicate de la orice oficiu al Loteriei Naţionale. Toate premiile sunt plătite ca sume forfetare și nu sunt impozabile. 50 de pence din fiecare liră se redirecţionează către fondul de premii, 28 de pence către ”cauze nobile”, așa cum a fost stabilit de către Parlament (deși acest lucru este considerat de unii o taxă ascunsă de susţinere a Fondului de Loterie, un fond constituit ca susţinere a cheltuielilor publice), 12 pence către Guvernul Britanic sub formă de impozit și 5 pence comision de vânzare, în timp ce Camelot primește 4.5 pence pentru acoperirea costurilor de producţie și 0.5 profit. Loteria Naţională returnează către sociatatea civilă cel mai mare procent decât orice altă loterie. Jucătorii trebuie să aibă minim 16 ani pentru a putea participa la loterie, precum și la celelalte jocuri ale Loteriei Naţionale. Scratchcards are also known as Instants or Instant Win games because they allow you to win a prize “in an instant”. They are in fact game cards which require the player to scratch off silver-covered areas in order to reveal hidden game symbols underneath. Most scratch cards cost just £1 or £2, although there are occasionally games with much higher jackpots than can cost as much as £5. The great thing about scratch cards is that you can play them after buying them, and this allows you to pop back into the retailer to claim a modest prize of up to £75 (or sometimes £200). Prizes of up to £10,000 can be claimed at any National Lottery Post Office. All prizes are paid as a lump sum and are tax-free. Of every pound spent on Lottery games, 50 pence goes to the prize fund, 28 pence to 'good causes' as set out by Parliament (though some of this is considered by some to be a stealth tax levied to support the Big Lottery Fund, a fund constituted to support public spending), 12 pence to the British Government as duty and 5 pence to retailers as commission, while Camelot receives 4.5 pence to cover operating costs and 0.5 pence profit. The National Lottery returns a higher percentage of revenue back to society than any other Lottery. Players must be at least 16 years of age to participate in the lottery, either in the drawn lottery games or by purchase of lottery scratch cards.

12 CASINO INSIDE NR. 7

Partouche, un brand care nu lasă nimic la voia întâmPlării
a brand that leaves nothing to chance
14 CASINO INSIDE NR. 7

Partouche,

Partouche casino
Cu o gamă largă de servicii, de la hoteluri de lux la restaurante, săli de spa, showrooms, golf rooms, Partouch Group rămâne o afacere de familie cu o reputaţie incontestabilă, mai ales pe piaţa europeană de gambling. International Partouch Group, fondată în anul 1973 în Franţa, este lider European pe piaţa cazinourilor acreditate, acest gen de afacere fiind activitatea principală a companiei. Partouche Group deţine în jur de 55 de cazinouri, incluzând operaţiuni de gambling în Franţa (47), Belgia, Spania, Elveţia și Tunisia. Compania este operatorul de cazino numarul 2 din Europa și oferă o gamă largă de mese de joc, inclusiv ruletă, blackjack, bacarat și jocuri de zaruri, dar și sloturi și jocuri video. Pe lângă gaming, Partouche Group oferă, de asemenea și o gamă largă de alte servicii, de la hoteluri de lux la restaurante, spa, showrooms, golf rooms. Are parteneriate cu aproape 250 de asociaţii, cluburi și alte organizaţii sportive. Compania este operaţională prin diferitele sale filiale, printre care și Cazinoul Djerba SA din Tunisia, World Series of Backgammon din Marea Britanie și Partouche Interactiv, implicat, printre multe altele, în dezvoltarea telefoniei mobile și a jocurilor pe internet. Partouche Group este condus chiar de fondatorul său, Isidore Partouche și familia acestuia. În anul 2007, familia Partouche anunţa faptul că ar putea vinde compania. Patrick Partouche, președintele Partouche Group a refuzat, la vremea aceea, o ofertă de 21,5 euro/ acţiune din partea unui dezvoltator. Din anul 2000, Partouche Casino Online și-a extins aria de activitate, acest segment fiind foarte bine primit. Prin oferta de progressive jackpot, regular jackpot și un număr de 2 jocuri noi în fiecare săptămână, Casino Partouche este unul dintre cele mai active cazinouri pe internet. Devenind milionar la Partouche Poker Tour Partouche Group este principalul actor în lumea pokerului prin organizarea a peste 10.000 de campionate pe an în cele 47 de spaţii de joc și prin organizarea Turneului de Poker Partouche (PPT), cel mai mare campionat din Europa și ai săi 3 milioane de euro garantaţi. Încă din anul 2008, Partouche Poker Tour s-a impus pe piaţă ca fiind cel mai mare eveniment în cadrul circuitului internaţional de profil. Mii de turnee satelit în cadrul celor 41 de cazinouri participante, 6 Super Satellite și Main Event-ul din Cazinoul Palm Beach din Cannes- acesta este modul de a câștiga milionul de euro promis campionului. În 2009, peste 500.000 de jucători de poker înscriși au beneficiat de serviciile Grupului, într-o atmosferă de noroc și strategie. În acest an, Main Event Sezon 3 a început pe 2 septembrie și a adus laolaltă un număr de 35.000 de jucători. Postul de televiziune Eurosport a transmis finala live în 59 de ţări. Printre participanţi, s-au remarcat nume cunoscute ale pokerului mondial precum Erik Seidel, Mike Matusow, Dario Minieri, Phil Laak, Antonio Esfandiari, David Williams și alţii. După succesul înregistrat de PPT, Partouche se aventurează în afara graniţelor Franţeia lansând un nou turneu de poker internaţional: Partouche Poker Million. Alte campionate de poker marca Partouche sunt PPT Ladies și PPT pentru studenţi. Echipa de jucători profesionști a Grupului Partouche este reprezentaNR. 7 CASINO INSIDE 15

With a variety of services, from luxury hotels, to restaurants, spas, showrooms and golf rooms, Partouche Group remains a family business with a unique reputation in the gambling world, especially in Europe. The International Partouche Group, founded in 1973 in France, is the European land based casino leader. The casino business is the main activity of the Group. Partouche Group operates about 55 casinos, including gaming operations in France (47), Belgium, Spain, Switzerland and Tunisia. The company is Europe’s No. 2 casino operator and offers a range of table games, including roulette, blackjack, baccarat and craps, as well as fruit machines, video games and slot machines. As well as gaming, Partouche Group offers a variety of other services, from luxury hotels, to restaurants, spas, showrooms and golf rooms. It is also partnered with about 250 associations, clubs or other sports organisations. The Company is operational through its various subsidiaries, including Casino de Saint Amand SA and Hotel International de Lyon SA in France, Le Grand Casino de Djerba SA in Tunisia,

Partouche casino
World Series of Backgammon in the United Kingdom and Partouche Interactive, engaged in the development of mobile phone and Internet games, among others. Partouche Group is controlled by founder Isidore Partouche and his family members. The Partouche family reported in 2007 that is in talks to sell Partouche Group. Patrick Partouche, the chairman of French Groupe rejected at that time an offer of 21.5 euros a share from a property developer Since 2000 Casino Partouche’s Online Casino has been open for business and has been very well used and respected. Offering progressive jackpots, regular jackpots and an average of 2 new games every week, Casino Partouche is one of the most active casinos on the Internet. Becoming a millionaire at Partouche Poker Tour Partouche Group is a leading player in the poker world through the organization of more than 10,000 tournaments per year in its 47 Poker Rooms and the Partouche Poker Tour (PPT), the largest poker tournament ever held in Europe and its 3 million euros guaranteed. Since its inception in 2008, the Partouche Poker Tour has established itself as one of the major events on the international circuit. Thousands of satellite tournaments in 41 participating casinos Partouche, 6 Super Satellite and a Main Event at the Palm Beach Casino in Cannes: this is the way to go to win the million euro promised to the champion. More than 500,000 poker players have attended, in 2009, the Group’s facilities in the atmosphere of luck and strategy. This year, Main Event Season 3 started on September 2nd and over 35,000 participants were present. The finale table was broadcasted live in 59 countries on Eurosport. Among the most famous names in poker were Erik Seidel, Mike Matusow, Dario Minieri, Phil Laak, Antonio Esfandiari, David Williams and others. Following the huge success of the PPT, Partouche is venturing outside of France with the launch of an exciting new international poker tour: Partouche Poker Million! Others Partouche poker tournaments are PPT Ladies and PPT Etudiants. The Partouche Pro Team means Eric Sagne (“Pshico87”), Bruno Launais, Antonia Alomar, Julien Labussiére, Antonin Teisseire and Alain Roy. Another concept created by Partouche is The Pasinos (Les Pasinos) which is inspired by innovative entertainment complexes in Las Vegas, offering games, event space, food and international shows. The Company also offers a large fleet of 5,967 slot machines and video games authorized in 2008. Always in headlines Partouche Technologies is seen as the largest and the biggest online software supplier for the interactive casino games, considered the most important subsidiary of the entire company. Nowadays, the Group is indeed the largest privately owner of gambling sector in France especially because has received recently eCOGRA accreditation. It’s not so easy to receive the accreditation from eCOGRA because the procedure that needs to be followed is quite difficult and most of the companies are therefore not able to fulfill them but Partouche Group was successful in achieving accreditation mainly by following all the independent standards set up by eCOGRA for the protection of players. This accreditation now provides surety to the players that they are playing fair games and the software can be trusted upon. eCOGRA is a non-profit, London-based player protection and standards organisation that provides an international framework for best operational practice requirements, with particular emphasis on fair and responsible gambling. These requirements are enforced through onsite reviews and continuous monitoring. Since 2003, eCOGRA certification has become synonymous with the highest industry levels of professional conduct and superior operating standards.

tă de Eric Sagne (“Pshico87”), Bruno Launais, Antonia Alomar, Julien Labussiére, Antonin Teisseire și Alain Roy. Un alt concept marca Partouche este Les Pasinos inspirat de complexele de entertainment din Las Vegas, prin oferta de jocuri, spaţii pentru evenimente, catering și spectacole internaţionale. Compania pune la dispoziţie, de asemenea, un număr de 5.967 de sloturi și jocuri video autorizate în anul 2008. Mereu pe prima pagină Partouche Tehnologies este cel mai mare furnizor de software online pentru jocurile interactive de cazino, fiind considerat cel mai important segment al întregii companii. În prezent, grupul este cel mai mare deţinător privat de jocuri de noroc din Franţa, în special datorită recentei acreditări eCOGRA. Această acreditare nu este deloc ușor de obţinut, din pricina procedurii complexe pe care companiile trebuie să o urmeze, dar pe care, de cele mai multe ori, nu reușesc să o ducă la bun sfârșit. Partouche Group a primit această acreditare mai ales datorită faptului că a îndeplinit toate standardele stabilite de către eCOGRA în ceea ce privește protecţia jucătorilor. Această acreditare asigură toţi jucătorii că jocurile sunt corecte și softul este de încredere. eCOGRA este o organizaţie non profit, cu sediul în Londra, care se ocupă de protecţia jucătorilor și a standardelor de joc, reprezentând prevederile cerinţelor de practică, axându-se în mod special pe un gambling corect și responsabil. Aceste prvederi sunt impuse printr-o continuă monitorizare și revizuire. Din anul 2003, acreditarea eCOGRA a devenit sinonimă cu cel mai ridicat nivel al industriei de gambling, prin standarde ridicate și performanţă profesională.
16 CASINO INSIDE NR. 7

Casino War, doar distracţie, fără strategie
CASINO WAR, NO STRATEGY, JUST FUN
Casino War se bazează pe popularul joc de cărţi War și este considerat unul dintre cele mai ușoare jocuri de cărţi oferit în cazino. Credeţi sau nu, Casino War se bazează pe un joc de copii. Acest joc este oferit în cazinouri de puţin timp, nu are vârsta altor jocuri pe care le practicaţi de obicei într-un casino, dar, cel mai important, este faptul Casino War is based on the popular card game War and is generally considered to be one of the easiest card games to master in the casino. Believe it or not Casino War was actually based on the children’s game of War. This game has only been around for a little while at Casinos and it not as old as some of the other games you would play,

18 CASINO INSIDE NR. 7

PREZENTARE
că te determină să dorești să joci din ce în ce mai mult. Regulile sunt foarte clare. Jucătorul și dealerul primesc câte o carte, iar scopul este să primești o carte cu o valoare mai mare (se joacă cu 6 cărţi, de la As la 2). Casino War începe cu un jucător care declară suma pe care dorește să o pună în joc, apoi primește o carte. Dacă acestă carte are o valoare mai mare decât cea a dealerului, jucătorul câștigă, și vice versa. În acest joc, jucătorul are 2 posibilităţi în cazul în care cărţile au aceeași valoare. Jucătorul se poate preda, și pierde (sau păstrează jumătate din pariu și se lasă în voia a ceea ce urmează) ori se poate declara ”război”. Pentru a utiliza această opţiune, jucătorul trebuie să parieze o sumă egală cu pariul iniţial. Dealerul împarte 3 cărţi din pachet și înmânează următoarea carte jucătorului. Sunt împărţite încă trei cărţi, iar dealerul primește o carte cu faţa în jos. Ambii jucători întorc cărţile pentru a le vedea și cartea cu valoare mai mare determină căștigătorul. Cel mai bun lucru este acela că dacă jucătorul declară război și rezultatul este egal, jucătorul căștigă, și primește încă o sumă adiţională, echilaventul sumei din pariul iniţial. Încă un element în plus este acela că avantajul casei este foarte mic, sub 3% dacă jucătorul declară război. Predarea are un avantaj de casă de 3.7%. În orice caz, dacă jucătorul pariază egalitate, avantajul casei crește la 18%, așa că este recomandat să nu se folosească opţiunile jocului. Casino War este un joc foarte simplu; nu trebuie să vă gândiţi la strategii sau la calcule mentale rapide. Cu dorinţa de a câștiga bani, cu doar un mic avantaj al casei, Casino War este în mod cert, un joc pe care toţi începătorii ar trebui să îl joace. Dacă doriţi să învăţaţi cum se joacă Casino War online, primul lucru este să faceţi un Ante pariu prin selectarea monedei. Apoi veţi tasta ”Ante” pe tabla pe care doriţi să jucaţi, apoi tastaţi butonul ”deal” pentru a primi o carte de la dealer. Dacă doriţi să provocaţi dealerul la război, tastaţi butonul Raise. Când jucaţi Casino War online, aveţi posibilitatea de a câștiga mai mulţi bani prin tastarea butonului ”Tie Bet”. Se pariază 10 la 1 numai dacă prima rundă este egalitate. Casino War online este un joc excelent pentru unul care mizează pe noroc curat, atâta timp cât nu este implicată nici cel mai mică urmă de strategie, ci doar amuzament.

but the greatest thing about it is the thrill that draws you in wanting to play more and more. The rules of a Casino War game are very straightforward. The player and dealer each get a card, and the goal is to get another card that has a higher value (the game is played with six decks, and rank from Ace to 2). Casino War commences with a player declaring the amount he or she will wager and is then given a card. If it is higher than the one the dealer got, the player wins, and vice-versa. In Casino War, the player has two options if the cards are of equal value. The player may surrender, and lose (or keep half the bet, depending on the perspective), or one can decide to go to „war”. To use this option, the player must wager an amount equal to the original bet. The next step in Casino War has the dealer mucking three cards from the deck, and handing, face down, the proceeding card to the player. Three more cards are burned and the dealer takes a hole card. They both turn up their cards, and the one with the higher value wins all the money on the table. The great thing about Casino War is that if the player declares war and the result is a tie, he/she wins, and is paid out an additional amount equivalent to the original bet. Even better is that the house edge here is very low, less than 3% if you declare war. Surrendering has a house edge of 3.7%. However, betting that the outcome is a tie will increase the edge to 18%, so do not use this gambling option. Casino War is as simple as it gets; there’s no need to worry about odds, tactics or making quick mental calculations. With high prospects of winning money, and only a small advantage for the house, it’s definitely a game that all novices should play. If you want to learn how to play Casino War online the first thing you should do is make an ante bet by selecting a coin size. You will then click in the Ante circle on your table you want to play on, then hit on the Deal button where you would receive a card from the dealer. If you want to challenge the dealer by going to war then you would click on the raise button. When you play Online Casino War you have another way of making more money by clicking on the „Tie Bet”. The Tie Bet pays out 10 to 1 only if the first deal is a tie. Online Casino War is a great game for a pure gamble, since there is little to no strategy involved in the game just straight fun.
NR. 7 CASINO INSIDE 19

Toamna schimbărilor legislative

The autumn of the legislative regulations
24 CASINO INSIDE NR. 7

ReglementăRi legislative
Noile prevederi legislative ce pot fi adoptate de plenul Parlamentului României în perioada următoare repun pe tapet deciziile luate de Guvern anul trecut prin OUG 77/2009. În numărul anterior am dezvoltat schimbările ce pot surveni în rândul jocurilor on-line şi ale turneelor de poker. Pentru această ediţie ne propunem să punctăm şi să motivăm alte modificări ce ar putea ajuta la bunul mers al activităţii jocurilor de noroc. “În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în şedinţa din data de 23 iunie 2010, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport cu amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 şi amendamente respinse prezentate în Anexa nr.2.” aşa neau fost anunţate seriile de reglementări legislative ce au fost luate în discuţie în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. Iată si alte informaţii de interes maxim ce derivă din raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Termenul de soluţionare a cererilor privind acordarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.” La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulţi organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de participaţiune încheiat în condiţiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partenerilor.” Limitarea asocierii la un număr de doi parteneri aducea o îngrădire nejustificată în domeniul jocurilor de noroc . La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) Monitorizarea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încredinţată, sub directa supraveghere a comisiei altor instituţii şi autorităţi de stat abilitate sau către operatori economici autorizaţi în acest sens.” Având în vedere complexitatea domeniului reprezentat de jocurile de noroc on line, s-a prevăzut posibilitatea încredinţării acestei activităţi, sub directa supraveghere a instituţiilor de stat către operatori pri-

The new legislative regulations that can be adopted within the plenary meeting of the Romanian Parliament next period, might focus on all the decisions adopted by the Romanian Govern last year, through the Urgent Ordinance no. 77/2009. Within the last issue of the magazine, we have developed the changes that can occur within the players on line and poker tournaments. For this issue, we have decided to focus on regulations that can help the good functioning of gambling. “According to the debates of the project Law for approving the urgent ordinance of the Romanian Government 77/2009, regarding the organization and gambling operation, within the meeting on June 23, 2010, the Commission proposes to the Plenary of the Deputy Chambers for debating and adopting the report with amendments rejected in Annexes no.2”. This way we have learnt about the series of legislative regulations taken into discussion within the Permanent Bureau of the Chambers of the Deputy. Here there are the most important issues that derive from the report on the Legislative project for approval of the Urgent ordinance of The Romanian Government no.77/2009 regarding the organization and operation of the gambling: Article 1, paragraph (4), modifies and shall have the following content: “(4) The requests regarding the licenses approval for gambling organization or gambling operation authorizations shall be resolved within 30 days from the deposition of the entire documentation” Article 1, paragraph (5) shall be modified and shall have the following content: “(5) excepting the provisions of paragraph (2), according to which gambling is being operated directly by the license owner, gambling operation can be mutually operated by 2 or moNR. 7 CASINO INSIDE 25

vaţi. Investiţiile necesare activităţii vor fi astfel asumate de către un operator economic. Totodată, în măsura în care varianta de mai sus nu este considerată, din varii motive, oportună, supravegherea va fi efectuată de autorităţile statului. S-a urmărit legiferarea ambelor variante pentru o mai mare flexibilitate în abordarea acestui domeniu nou. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: “(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate solicita date şi informaţii referitoare la activitatea de organizare, exploatare şi monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorităţi de stat, autorităţi de supraveghere sau operatori economici, care deţin competenţe directe sau indirect referitoare la această activitate, indiferent de nivelul şi forma de implicare.” Această modificare a fost introdusă pentru situaţiile în care Comisia are nevoie de un răspuns operativ din partea altor instituţii implicate. Se creează cadrul legal care să fundamenteze astfel de solicitări. În practică, s-a dovedit că forma existentă a articolului nu este acoperitoare. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art.10 alin.(1) lit.b) paragraful (ii), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ, etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare declarată, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin.(4), a mijoacelor băneşti, inclusiv a cardurilor bancare de credit şi/sau
26 CASINO INSIDE NR. 7

re gambling organizers who have agreed a participation contract under the provisions of the law in force, the administrative recall being shared within all the partners ” The limitation of the number to two partners would have grounded the gambling domain. Article 2, paragraph (3), shall be modified and shall have the flowing content: “(3) The monitorization of the activities within the gambling domain shall be achieved by the Minister of Public Finances, directly or together with other institutions of the state, under the provisions of the law in force. For certain types of gambling, the monitorization can be committed, under strict surveillance of the commission or other institutions of the state, by economical operators authorized for developing this activity.” Regarding the complexity of the gambling activity on line, there has been provided the possibility of committing this activity, under strict surveillance of the institutions of the state to the private operators. The investments necessary for this activity shall be assumed by an economical operator. At the same time, if the up mentioned measure is not being taken under consideration, regardless the motives, the surveillance shall be developed by the authorities of the state. The legislation of both variants has been regarded, in order for a better and flexible approach of this new domain. Article 2, paragraph (3) shall be followed by one paragraph, article (4), with the following content:

ReglementăRi legislative
debit.” Prin modificarea adusă la art. 5 alin. (5) se are în vedere instituirea unui cadru mai permisiv şi, totodată, mai uşor de urmărit şi verificat al transferurilor de bani, datorită capacităţii acestora de stocare de informaţii privind titularul, sumele depuse, sumele retrase, data şi locul retragerii sau efectuarea plăţii, iar în cazul plăţii directe prin card bancar, a beneficiarului sumelor respective şi denumirea produselor sau serviciilor achiziţionate. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin.(6) şi (7), cu următorul cuprins: “(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României. (7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică autoritatea sau, după caz, operatorul economic care este autorizat să exercite monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin.(1) lit. g), h) şi i) situate pe teritoriul României.” Prin completarea art. 5 cu alin. (6) si (7) se urmăreşte definirea noţiunii de echipament tehnic ce va fi folosit în activitatea de jocuri de noroc online precum şi instituirea obligaţiei ca acestea să se afle în locaţii pe teritoriul României pentru a se putea asigura monitorizarea şi controlul acestora de către organele abilitate în acest sens, şi a se elimina eventualele discuţii referitoare la jurisdicţionalitate. “(4) within executing its attributions, the Commission can solicit to any state authority, surveillance authority or economical operator that posses direct or indirect competence on this activity, regardless the implication level or form, data and information regarding the organizing, operating and monitoring of gambling activity”. This regulation has been introduced for the particular situations when the Commission needs an operative answer from the authorities involved. The legal framework for answering this kind of demands shall be created. In practice, it has been proved that the existing form of the article does not cover the demands. Article 5, paragraph (5) shall be modified and shall have the following content: “(5) there shall be rejected the payment modalities that concur to the gambling operation, defined in article (10), paragraph (1), point (ii), the payment instruments used by the financial and banking system (payment orders, drafts, order tickets, etc) or other valuable/ declared value tickets, except for the modalities described at paragraph (4), of the payment instruments, including the bank cards or/ and credit/ debit cards” Through the regulations of the article 5, paragraph 5, the institutionalization of a permissive framework shall be achieved. At the same time, the monitorization of the payment transfers shall become an easier procedure, due to the capacity of stoking the information on the titular, the amounts, the deposits, data and place of the amount withdrawal, if the payment was made by bank transfer, the beneficiary of the amounts and the name of the products and services achieved. Article 5, following paragraph (5), two more paragraphs shall be introduced, paragraph (6) and (7), with the following content: “(6) By technical equipments that support the organization, operation and broadcast of the gambling shall be understood the entire equipments and technical procedures assimilated, throughout the gambling organizer develops his activity on the territory of Romania” (7) By technical equipments that support the monitorization and surveillance of the gambling shall be understood the entirely equipments and technical procedures or assimilated, throughout the authority or, if necessary, the economical operator authorized for monitor and survey the gambling defined in article 10 paragraph (1), point g),h), i). develop the specific activity. By completing article 5 with paragraph (6) and (7), the defying of the technical equipment concept that shall be used within gambling activity on line, as well as establishing the obligation of the rooms to be settled on the Romanian territory, in order to develop a better monitoring and control by the authorized institutions, is developed. For this purpose, certain discussion regarding the jurisdiction measures shall be eliminated.
NR. 7 CASINO INSIDE 27

Managing Director Play Star euroPe ltD: “SunteM Pregătiţi De atac!”
Actorii din industria de gambling sfidează criza

Victor Marin,

Victor Marin, Managing Director Play Star Europe Ltd: “We are ready to attack”
The actors of the gambling industry defy the economic crisis

28 CASINO INSIDE NR. 7

Victor Marin
Unicul distribuitor al serviciilor Cash Code în Europa de Est propune noi soluţii tehnice, are planuri de extindere şi, în plus, se poate lăuda cu o cifră de afaceri în creştere în primul semestru din acest an. În aceste condiţii, totul e pregătit pentru a accesa diferite oportunităţi. Care a fost prima dumneavoastră interacţiune cu industria de gambling? Dacă ne puteţi face un scurt istoric al firmei Play Star… Primul meu contact cu industria jocurilor de noroc (în calitate de furnizor de echipamente, nu ca jucător!) a fost în 2006, când firma Danemar a fost selectată ca partener oficial în România al firmei Cash Code. Doi ani mai târziu, ca urmare a bunelor rezultate avute de către Danemar în România şi Bulgaria, cei de la Cash Code ne-au încredinţat distribuţia pentru întreaga Europă de Est, cu recomandarea să facem o nouă firmă. Aşa a apărut Play Star Europe. Astăzi Danemar activează în industria de vending, ticketing şi parking din România, iar Play Star Europe în vânzări şi service, în industria jocurilor de noroc şi a terminalelor pentru plăţi electronice (kiosk) din întrega Europă de Est, având parteneri în Bulgaria, Estonia, Belarus, Moldova, Serbia şi Albania. Ce impact a avut asupra afacerilor dumneavoastra modificarea legislaţiei din domeniu în România, începând cu luna iunie 2009? Cum s-a materializat acesta? Legislaţia a devenit mai restrictivă după modificările din 2009 şi, din păcate, acest lucru a venit într-un moment total neprielnic. Avântul pe care îl luase industria jocurilor de noroc în 2008 a fost stopat şi, desigur, că acest lucru s-a resimţit şi în vânzările noastre. Însă operatorii de cazinouri sunt întreprinzători şi au început să relocheze maşini în alte pieţe din Europa. Pentru relocări au avut nevoie de serviciile noastre, servicii care, într-o mică masură, au suplinit veniturile din vânzări. Care sunt principalele obstacole pe care le întâmpinaţi în desfăşurarea activităţii în acest moment? Nu pot spune că avem obstacole reale în activitate, din contră, cifra de afaceri a Play Star a crescut în 2010. Totuşi, în 2010, ne-am confruntat cu un fenomen interesant: ca urmare a închiderii pieţei jocurilor de noroc din Rusia, un număr mare de maşini de joc second hand au invadat România. Marea lor majoritate erau echipate cu validatoare Cash Code şi toate au avut nevoie de modificări şi recondiţionare. Astfel, un număr important de validatoare au trecut prin laboratorul nostru de service, echipamentele plecând de la noi în perfectă stare de funcţionare şi cu o garanţie de funcţionare de 6 luni. Această activitate a generat venituri importante în 2010. Cu ce noutăţi vine pe piaţa din România, Play Star Europe în acest an? Pregătiţi ceva special pentru târgul Entertainment Arena Expo 2010? Lucrăm de ceva vreme la un proiect şi sperăm să fim gata până în Noiembrie. Datorită modificării legislaţiei în domeniu, care acum prevede o schemă extinsă pentru personalul din cazinouri, din ce în ce mai mulţi operatori sunt interesaţi de o soluţie tehnică prin care să poată face plata câştigurilor jucătorilor prin intermediul unei maşini automate. Lucrăm la un astfel de automat în care vom integra “nava Amiral” a firmei Cash Code şi anume validatorul Bill to Bill – validator care ştie să facă plăţi în bancnote, recirculând până la 3 denominări (10, 50 şi 100 RON pentru cazul monedei noastre). Cum arată echipa din spatele Play Star Europe, aici, in România? Nu suntem o firmă cu mulţi angajaţi, dar îmi place să cred că suntem eficienţi! Dispunem de un sistem informatic avansat care ne permite o comunicare eficientă şi, în plus, suntem foarte bine pregătiţi. Personalul tehnic participă la cursuri de specialitate de cel puţin două ori pe an, cursuri organizate în diferite colţuri ale lumii. Astfel, au posibilitatea să se cunoască cu alţi colegii din diferite ţări şi să lege prietenii. În felul acesta pot oricând schimba informaţii şi experienţă din domeniul tehnic, toate acestea fiind în favoarea clienţilor. Dintotdeauna, şi eu şi colegii mei, am avut relaţii de prietenie cu beThe exclusive distributor of Cash Code products and services in Eastern Europe proposes new technical solutions, plans business expansion and an increasing turnover in H1 for this year. Under these circumstances, various opportunities seem to come up. What was your first contact with the gambling industry? Please give us a short history of Play Star… My first contact with the gambling industry as an equipment supplier (not as a player!) was in 2006 when Danemar was selected to operate in Romania as the official partner of Cash Code company. Two years later, as a result of Danemar’s good performances in Romania and Bulgaria, the representatives of Cash Code entrusted us with the distribution of Cash Code products in Eastern Europe, recommending us to create a new company specialized in gaming. This is how Play Star Europe was founded. Today, Danemar operates in Romania in industries such as vending, ticketing, and parking, while Play Star Europe operates in sales and services, gambling, and electronic payment terminals (kiosk), having customers in Bulgaria, Estonia, Belarus, Moldavia, Serbia and Albania. The legislation for gambling industry in Romania has changed starting with June 2009. What was the impact on your business? The legislation became more restrictive after the amendments made in 2009 and, unfortunately, this came in a critical moment for us. The gambling industry’s development that started in 2008 stopped and, of course, this affected our business, too. But the casino operators have plenty of initiative and started to relocate the machines in other markets in Europe. For relocations, they needed our services, which, on a small extend, have substituted our sales revenues. What are the main obstacles you have to deal with? I cannot say that we have real obstacles in our activity; on the contrary, our turnover increased in 2010. However, in 2010, we have been confronted with an interesting phenomenon: as a result of the closure of gambling market in Russia, a large number of second hand machines entered the Romanian market, most of them being equipped with Cash Code validators. They needed modifications and reconditioning; therefore, an important number of banknote validators have returned to our service lab, and went out in perfect state of operation and with a 6-month warranty. This activity generated important revenues for us in 2010. What does Play Star bring on the Romanian market? Do you have something special prepared for the Entertainment Arena Expo 2010? We are working on a project that we hope to finish in November. Due to the modification in gaming legislation, that requires extended personnel for casinos, an increasing number of operators are interested in finding a technical solution that allows payments to be made automatically, recycling the banknotes the machine receives and using them to dispense as change. We are planning to introduce such a device that will integrate the Cash Code’s “flagship” – the Bill to Bill validator that makes payments with banknotes, returning up to 3 denominations (10, 50 and 100 RON for our currency). How does the team behind Play Star Europe look like, here, in Romania? We are not a large company, we don’t have many employees, but we are efficient! We developed an advanced infrastructure that allows us a good Communication between us and with our customers and partners, and we are a very qualified team, authorized by the producer. The entire team participates to international training sessions at least twice a year. As a result, we have the opportunity to meet with our colleagues form other countries and to maintain connections. We regularly exchange technical information and knowledge, all these contributing to the benefit of our clients. My colleagues and I have always been in friendship relations with our partners and cusNR. 7 CASINO INSIDE 29

Victor Marin

neficiarii noştri. În astfel de condiţii, obligaţia morală de a-ţi servi cu promptitudine un prieten este, cred eu, cel puţin la fel de importantă ca şi o relaţie contractuală. Care sunt măsurile pe care le luaţi pentru a depăşi impedimentele apărute în piaţă în momentul de faţă şi care credeţi că va fi impactul lor asupra businessului pe care-l conduceţi? Care consideraţi că este atuul dumneavoastră în lupta cu concurenţa? Crize economice (şi politice!) au fost şi vor mai fi. Crizele vin şi pleacă de când e lumea! Am convingerea că, într-o bună zi, industria jocurilor de noroc va străluci din nou, iar noi vom fi acolo gata de ”atac” ! În momentul de faţă ne concentrăm atenţia şi către alte industrii ce se află în plină dezvoltare în regiunea noastră: ticketing şi parking, banking şi, nu în ultimul rând, kiosk (terminale electronice de plată). Avem marea şansă ca echipamentele noastre să fie folosite în mai multe domenii şi, chiar dacă unele industrii stagnează sau sunt în regres, altele înfloresc. Mai mult, echipamentele noastre şi-au câştigat o bună reputaţie răspunzând cu succes la particularităţile pieţei balcanice. Spre exemplu, România este o ţară în care disciplina în construcţii lasă mult de dorit. Din această cauză, avem parte de foarte mult praf. Chiar dacă sălile de joc au mochete antistatice, bancnotele din polimer electrizandu-se, atrag praful şi îl depun apoi în validatoare, iar, în timp, apar deficienţe în funcţionare. Echipamentele nostre sunt special proiectate să funcţioneze în condiţii extreme: mecanismul de centrare şi de transport al bancnotei este unul foarte avansat d.p.d.v. tehnic (fiind patentat de Cash Code, alte firme competitoare neavând drept de a-l reproduce) şi reuşeşte să manevreze bancnota din polimer fără probleme. Nu mulţi producători se pot lăuda cu acest lucru. Cum credeţi că vor evolua afacerile dumneavoastră în contextul economic actual? Care sunt perspectivele pentru 2011? Aşa cum spuneam mai devreme, Play Star Europe a avut o creştere a cifrei de afaceri de peste 30% în primul semestru a lui 2010, în condiţiile în care Danemar are aproximativ aceeaşi cifră de afaceri ca în 2009. Nu ne putem plânge! Noi pieţe, noi provocări apar în fiecare clipă, important este să fii pregătit să accesezi aceste oportunităţi.
30 CASINO INSIDE NR. 7

tomers. Under these circumstances, our moral obligation is to promptly serve our friend who is, I believe, as much as important as a contract agreement. What are the methods you apply in order to defeat the impediments appeared in today’s market and what do you think will be the impact on your business? What are your strengths in facing the competition? Economic (as well as political) crises are cyclical. They will always come and go. I believe that very soon, the gambling industry will stand out again and we will be “ready to take action”. We are now focused on other industries that are in full development in our region: ticketing, parking, banking, and kiosk. We have the great opportunity to have equipment that is used in different fields, and even if some industries stagnate or regress, others flourish. Moreover, our equipment have won a good reputation, promptly answering to the particularities of the Balkan market. For example, Romania is a country where construction is somehow disorganized. That is why we have a lot of dust. Even if the gabling rooms have antistatic carpets, the polymer banknotes electrify, attract dust and deposit it inside the validators creating operation problems. Our equipment is designed for extreme situations: the core system and the banknote transportation use advanced technologies (patented by Cash Code) that transport effortlessly the polymer banknote. Not many manufacturers can pride with such innovative technologies. How do you see the future of your business within the actual economical context? What are the perspectives for 2011? As previously said, Play Star Europe had a 30% increasing turnover in the first semester of 2010, while Danemar stayed the same as 2009. New markets and new opportunities appear every day; it is important to be prepared to get hold of them.

POKERSTARS ANUNŢĂ EPT VIENA €500.000 GARANTAŢI PENTRU PRIMUL LOC
POKERSTARS ANOUNCES EPT VIENNA - €500,000 GUARANTEE FOR THE FIRST PLACE
Din 26 până pe 31 octombrie, cea mai mare serie europeană de turnee face popas în Viena From October 26 to October 31 the Biggest European Tournaments series stops in Vienna
PokerStars.net, sponsorul European Poker Tour (EPT), anunţă un nou eveniment EPT în capitala austriacă. La șase ani de la ultima oprire în Viena, orașul va găzdui pentru cinci zile un eveniment cu intrarea de €5.300 și €500.000 garantaţi pentru primul loc. Între 26 și 31 octombrie, în cazinoul în stil renascentist Concord Card Casino din cadrul Palatului Kursalon din City Park, fanii pokerului se vor bucura de o nouă tranșă de evenimente live. “Sunt nerăbdător să joc într-un eveniment EPT chiar în orașul meu”, a spus Johannes Steindl, membru al TeamPro PokerStars Austria. Locuiesc în Viena de trei luni și este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Voi da tot ce am pentru a câștiga și a aduce acasă trofeul și marele premiu!” Viena este capitala culturală a Europei, bucurânduse odinioară de operele lui Mozart, Beethoven, Schubert și Johann Strauss, fără a uita a-i menţiona pe Hedy Lamarr și Maria von Trapp. O mulţime de jucători locali sunt așteptaţi să vină în capitala austriacă, inclusiv jucătorii Team PokerStars Pro Sebastian Ruthenberg și Sandra Naujoks, împreună cu Johannes Steindl și Ambasadorul PokerStars, Boris Becker. Sezonul 7 al EPT a debutat în săptămîna 11 – 16 august, în frumoasa capitală a Estoniei, Tallinn, cu un eveniment de șase zile, cu un buy-in de €4.250. La următoarea oprire, între 28 august – 2 septembrie, în uluitoarea staţiune Vilamoura, jucătorii de pretutindeni au avut plăcerea de a se întrece la masa de poker în evenimentul de €5.300, dar și pe terenul de golf în ceea ce a purtat numele de ‘Fairways and Felts Challenge’. European Poker Tour, seria de turnee de poker sponsorizată de PokerStars.com, este cel mai popular, mai mare și mai bănos eveniment de poker din Europa. Desfășurând numai jocuri freezeout de Hold’em No Limit și având un buy-in general de 5.000 Euro, cu 10.000 în finală, European Poker Tour a depășit oficial Turneul Mondial de Poker (World Poker Tour) și a devenit al doilea cel mai mare eveniment de gen din lume (urmând îndeaproape World Series of Poker). De fapt, nu este o prea mare surpriză, dacă luăm în considerare popularitatea crescândă de care se bucură în pokerul din Europa, dar și faptul că numai PokerStars a trimis un număr de peste 2.500 de jucători la evenimentele EPT. Pentru știri și detalii, vizitaţi: www.ept.com Despre PokerStars.net: PokerStars.net este cel mai mare site de poker din lume, cu mai mult de 36 de milioane de membrii peste tot în lume. Este alegerea numărul unu a celor mai buni jucători de poker și organizează mai multe turnee zilnice decât oricare alt site de gen. Are, totodată, cel mai bun sistem de securitate online. A
32 CASINO INSIDE NR. 7

EPT VIENA
livrat mai multe mâini decât oricare alt site, adică PokerStars.net, the sponsor of ETP, announces a new EPT event that will take place in the mai bine de 43 de miliarde de mâini, în mai mult de Austrian capital. Since the last stop in Vienna, six years ago, for five days, the town will host an 280 de milioane de turnee jucate pînă azi din 2001. event with buy in of €5,300 and €500,000 guarantee for the first place. From October 26 to October 31, in Concord Card Casino within Kursalon Palace in City Park, the poker fans will enPokerStars.net operează peste tot în lume având joy a new series of live events. licenţă acordată de către Guvernul Insulei Man. Noile componente ale familiei PokerStars, Poker“I am anxious to perform within an EPT tour right in my home town”, said Johannes Steindl, Stars.it și PokerStars.fr își desfășoară activitatea member of TeamPro PokerStars Austria. I have been living in Vienna for three month now and I sub licenţă din partea Guvernului italian și a celui really think this is one of the most beautiful towns in Europe. I will do my best for winning this francez. competition and to bring home the trophy and the big prize!” PokerStars.net a fost înscris în Guiness Book, lăudându-se cu multiple recorduri, precum cel pentru „Cel mai mare turneu de poker” și „Cel mai mare număr de jucători pe un site de poker”. PokerStars.net ridică cu regularitate ștafeta, fiind gazda unora dintre cele mai mari turnee de gen din lume atât online, cât și live: ♠ The World Championship of Online Poker (WCOOP) – prima serie anuală de turnee de poker în lume ♠ The Spring Championship of Online Poker (SCOOP) ♠ The World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) ♠ The World Cup of Poker - un eveniment unic în piaţa de profil, o combinaţie între jocul online și cel live, în care echipele diverselor naţiuni se întrec într-o experienţă extraordinară PokerStars.net este sponsorul oficial al unora dintre cele mai mari turnee live de poker din lume: ♠ The European Poker Tour atrage cel mai mare număr de jucători și generează în prezent printre cele mai mari fonduri de premiere ♠ The North American Poker Tour este un nou și interesant turneu organizat în SUA ♠ The PokerStars Caribbean Adventure, găzduit pe ţărmul Insulei Paradisului din Bahamas, este turneul cu cele mai mari premii într-un turneu din afara Statelor Unite și este locul unde mii de jucători concurează pentru premii de milioane ♠ The Latin American Poker Tour – unește jucători din cele două Americi, nordică și sudică ♠ The Asia Pacific Poker Tour - este același tip de turneu, organizat în zona Pacificului ♠ Turnee regionale - The Italian Poker Tour, The Australia-New Zealand Poker Tour, ori The UK and Ireland Poker Tour, Estrellas Poker Tour și The Russian Poker Series PokerStars.net este sponsorul unei echipe de top - Team PokerStars Pro – un grup de jucători profesioniști ce bate lumea în căutarea unor senzaţii tari la masa de poker și a noi titluri de campion. Puteţi găsi o listă a acestora la http://www.pokerstars.net/ team-pokerstars/. Vienna is the cultural capital of Europe; in olden times artists like Mozart, Beethoven, Schubert and Johann Strauss, as well as Hedy Lamarr and Maria von Trapp developed their pieces of art. Many local poker players are expected to come to Vienna, including Team PokerStars Pro players Sebastian Ruthenberg and Sandra Naujoks, together with Johannes Steindl and Boris Becker, PokerStars Ambassador. The seventh season of EPT started in August, between 11 and 16, in the beautiful capital of Estonia, Tallinn, with a six-day event, with a €4,250 buy in. On the next stop, between August 28 and September 2nd, in the amazing resort Vilamoura, the poker players everywhere had the pleasure to meet at the poker table within a 5,300 $ event, but also on the golf field for the ‘Fairways and Felts Challenge’. European Poker Tour, the tournament poker series sponsored by PokerStars.com, is the most popular, the largest and richest poker event in Europe. With a 5,000 euros buy in and with 10.000 euros for the finals, playing only Hold’ em and No Limit freezeout, The European Poker Tour overtook the World Poker Tour and became the second greatest poker event in the world (closely to World Series of Poker). It is not a surprise, though, if we consider the increasing popularity of poker in Europe, but also the fact that only PokerStars has sent a number of 2.500 players to the EPT events. For news and details, please visit: www.ept.com About PokerStars.net: PokerStars.net is the larger poker site in the world, with more then 36 million members in the world. It is also no.1 option of the best poker players and it organizes more daily tournaments then any other gambling site. It also has the best security system online. It has more drawing poker hands then any other site, more then 43 billion, in more then 280 millions of tournaments from 2001 until nowadays. PokerStars.net operates all over the world, with the license awarded by the Government of Man Island. The new components of the Pokerstars family, PokerStars.it and PokerStars.fr develop their activity under the license awarded by the Italian and French Governments. PokerStars.net has been recorded in the Guinness Book, due to its multiple records, as the one for „The greatest poker tournament“ and „the largest number of players on a poker site“. PokerStars.net keeps up the lath and hosts some of the biggest on line and live poker tournaments in the world: ♠ The World Championship of Online Poker (WCOOP) –the first annual poker tournaments series in the world ♠ The Spring Championship of Online Poker (SCOOP) ♠ The World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) ♠ The World Cup of Poker - a unique event, a combination of online and live gaming, where the teams of the different nations compete within the frame of a wonderful experience PokerStars.net is the official sponsor of some of the biggest live poker tournaments in the world ♠ The European Poker Tour attracts the largest number of players and generates one of the biggest awards fund. ♠ The North American Poker Tour is a new and interesting tournament organized in USA ♠ The PokerStars Caribbean Adventure, hosted by the Shore of Paradise Island in Bahamas, is the tournament that offers the largest number of awards outside USA, the place where thousands of players compete for large amounts. ♠ The Latin American Poker Tour – brings together players from North and South America ♠ The Asia Pacific Poker Tour - the same type of tournament, organized within the Pacific area ♠ Regional tournaments - The Italian Poker Tour, The Australia-New Zealand Poker Tour, or The UK and Ireland Poker Tour, Estrellas Poker Tour and The Russian Poker Series PokerStars.net is the sponsor of a top team - Team PokerStars Pro - a group of professional players who travel around the entire world searching for new sensations on the poker table and new champion titles. You can find a list of the Team PokerStars Pro on http://www.pokerstars.net/team-pokerstars/.
NR. 7 CASINO INSIDE 33

Limbajul jocurilor de noroc
Ai avut vreodată ocazia să intri într-un casino şi să îţi treacă pe la urechi tot felul de termeni pe care nu îi înţelegi? Te-ai aşezat la o masă de joc şi ai auzit o abordare precum ”ochi de şarpe” pe care ai luat-o drept insultă? Referitor la sistemul de joc online, cunoşti terminologia pe care o folosesc ceilalţi utilizatori? Dacă nu, este timpul pentru un curs de termeni specifici! Mai jos găseşti termenii pe care trebuie să îi cunoşti. Aceasta este o listă care te ajută să înţelegi mai bine limbajul jocurilor de noroc, fie că eşti începător, fie că eşti un veteran al jocurilor de noroc.

The language of gambling
Do you ever go to a casino and hear a whole bunch of lingo you don’t understand? Do you join a craps table and hear something about snake eyes and think you have just been insulted? What about online, do you know the chat terminology other players are using? If not, it’s time for a crash course in casino terminology! Following are terms you need to know. This is another list from a more comprehensive and complete range that will help newcomers and even old pros learn the language of gambling.
Gambler Gambler poate avea mai multe înţelesuri- poate caracteriza o persoană care pariază bani. Poate fi, de asemenea, sinonim cu maniac. Acest gen de gambleri sunt consideraţi ”fish” (vezi numărul anterior al revistei). Poate însemna un jucător de poker cu experienţă, un profesionist. Potrivit lui Doyle Brunson, gambler reprezintă porecla pentru jucătorul de poker ajuns la cel mai înalt nivel de experienţă. Acesţia pot câştiga sume impresionante de bani în cadrul unor jocuri cu mize foarte mari. Gamblers Anonymous Un grup de susţinere a persoanelor cu probleme legate de gambling. Gap Concept Conceptul Gap este un termen introdus de David Sklansky. Este un concept de strategie a jocului referitor la faptul că ai nevoie de o mână mai bună pentru a face call la o plusare preflop din partea unui adversar decât atunci când tu eşti cel care face plusarea iniţială. „Gap” este, drept urmare,
34 CASINO INSIDE NR. 7

Gambler A gambler can mean many things: -It can mean anyone who wagers money. -It can be synonymous with a maniac. Often, people who enjoy drawing, even with bad odds are called gamblers. These types of gamblers are considered fish (see the previous issue of the magazine). It can mean a professional, solid poker player. According to Doyle Brunson, a gambler is the nickname of the highest breed of poker player. They can win significant amounts of money at high stakes games. Gamblers Anonymous A group that supports people with gambling problems. Gap Concept The gap concept is a term coined by David Sklansky. It is a tournament strategy concept relating to the idea that it takes a stronger hand to call a raise preflop than to make the original raise. In essence, there is a „gap” between the hands that can make a raise and hands that can call a raise.

DICTIONAR
diferenţa dintre valoarea pariului unei mâini cu care un jucător va face call la o plusare şi valoarea mâinii cu care acest jucător va paria. În pokerul de turneu, mizele au o valoare foarte mare. Orice jucător este liber să încerce un steal, dar pentru plusare este nevoie de o mână mult mai bună, întrucât nu poţi câştiga o mână preflop necontestată. Gay Waiter O mână de start ce conţine o damă şi un trei. German Virgins Două cărţi de 9 ca mână de plecare se numeşte German Virgins, întrucât ”nine (nouă)” din limba engleză înseamnă ”nu” în limba germană. Aşa că atunci când spui ”nouă, nouă” în engleză, în germană înseamnă ”nu, nu”. GG Termen folosit de majoritatea jucătorilor pentru a caracteriza un ”joc bun”. Ghost Dog Cărţi de 4 şi 7 cu faţa în jos care fac pereche sau nu. Golf Bag Culoare de trefle. Grease Mituire Grinder Un jucător semi profesionist care îşi asigură o mare parte din existenţă din jocul de poker, deşi suma acumulată nu este impresionantă. Un grinder poate obţine venituri rezonabile din jocurile cu miză mică şi medie, dar nu poate acumula sume mari în cadrul jocurilor cu mize mari. Gross Winnings Câştigul brut (mize plus câştiguri) Gutshot Remiză la chintă. Un astfel de exemplu este o mână cu următoarele cărţi- 8, 9, J, Q, cu scopul de a se completa cu un zece. Half-Hacked În cadrul jocului de poker Hold ‚Em, în timpul unui showdown sau după un bluff, jucătorul câştigător arată doar o singură carte adversarului şi o aruncă pe cealaltă. Hammer Cărţi de 7 şi 2. ”Dropping the hammer” se referă la jucătorul care câştigă cu cea mai slabă mână de start. Hand Se referă la cărţile pe care le ai în mână, sau la tot ceea ce se petrece în timpul jocului pornind de la amestecarea cărţilor din pachet. Heads Up Se referă la situaţia în care pentru marele câştig se bat doar doi jucători. De exemplu, un joc între doi adversari este un joc heads up. Un alt exemplu de ”heads up” este atunci când un jucător contribuie la câştig şi celălalt plusează. Câştigul este ”heads up” la flop întrucât doar doi jucători contribuie la pot. High Card High Card înseamnă a deţine o mână de poker care nu are nimic special. Jucătorul nu are nici straight (chintă), nici flush (culoare), nici pereche. Mâna lor de poker se referă doar la cea mai mare carte pe care o deţin. Un jucător cu o mână formată din A, K, J, 7, 5 un atu ar fi asul, în timp ce celelalte sunt cărţi mari, dar fără pereche. High Roller Un jucător care pariază sume mari de bani. High Society Argou folosit pentru a caracteriza jetoane în valoare de 10.000.000 de dolari Hilton Sisters La mâna de start jucătorul primeşte două dame. Hit A cere o altă carte. Cartea cerută se numeşte de asemenea, hit. Hockey sticks Un număr de doi şeptari ca mână de start. Holding Your Own A juca fără a pierde sau a câştiga. Hole Card Cartea cu faţă în jos pe care dealerul o primeşte în timpul unei partide de blackjack. În jocurile de poker Hold’em şi Stud, aceasta reprezintă cartea cu faţă în jos oferită fiecărui jucător. Hooks O pereche de Juveţi. In a tournament, stealing the blinds holds a lot of value. Thus, one can be fairly liberal with raising the pot pre-flop in order to make a steal. However, to call a bet requires a much better hand because you can not win the hand preflop uncontested. Gay Waiter A starting hand consisting of a Queen and Three (a queen with a „tray”). German Virgins Two nines (99) as a starting hand is called German Virgin, because the English number „nine”, sounds like the German word „nein”, which means „no” in English. So when you say „nine, nine” it sounds like you say „no, no” in German. GG Acronym used by many players for „good game”. Ghost Dog Hole cards of 4 7, suited or not. Golf Bag A flush of clubs. Grease A bribe. Grinder A grinder is a semi-professional player that make most of his money playing poker, though he do not make much money. A grinder can beat lower and mid-stakes games but can not beat or make much money at the higher stakes games. Gross Winnings The total payout (total stakes + winnings). Gutshot An inside straight draw. An example of a gutshot is to have 8 9 J Q, aiming to hit a ten. Half-Hacked When in Hold ‚Em poker, during a showdown or after a bluff, the winning player shows only one card to the opposing player and mucks the other. Hammer Hole cards of 7 & 2. „Dropping the hammer” refers to winning with this worst starting hand in poker. Hand Refers to the cards that you hold, or to everything that happens in a card game between shuffles of the deck of cards. Heads Up Heads Up refers to when there are only two people in the pot. Example, a one versus one game is a heads up match. Another example of „heads up” is if one person raises preflop and only one person calls. The pot is „heads up” at the flop because there are only two people competing for the pot. High Card High Card means to hold a poker hand that does not contain anything special. Someone does not hold any paired cards, a straight, or a flush. Thus, their poker hand is simply referred to their highest ranking card. A person with A K J 7 5 would have a high card ace, while the rest of the cards are kickers. High Roller A player who wagers large amount of money. High Society Gambler slang for $10,000.00 in chips. Hilton Sisters To be dealt two queens at the beginning of a hand (Q, Q). Hit The act of asking another card. The extra card dealt is also called a hit. Hockey sticks A pair of sevens as your starting hand. Holding Your Own Breaking even. Without winning or loosing. Hole Card The face-down card that the dealer gets whilst playing Blackjack. In Stud and Hold‘em poker, it is the face-down cards dealt to each player. Hooks A Pair of Jacks. House A casino or gambling center. Also the operators of a gambling operatiNR. 7 CASINO INSIDE 35

DICTIONAR

House Camera de joc sau cazinoul unde se desfăşoară jocul. De asemenea, reprezintă şi ”casa” unde se fac operaţiunile. Hot Streak O perioadă norocoasă cu multe câştiguri. Hourly Rate Acest termen reprezintă cât câştigă sau pierde un jucător pe parcursul unei ore. De exemplu, să presupunem că cineva pierde 100 $ la jocul de poker după 20 de ore de joc. Rata pe oră este de – 5$. De asemenea, se referă şi la pariurile cele mai mari pe oră. De exemplu, dacă jucătorul care a pierdut 100$ cu o limită de 1-2 $, înseamnă că pierderea a fost de fapt de 50 de mize mari în 20 de ore. Rata acelui jucător poate fi -2.5 mize mari pe oră. Idiot End Acest termen se referă la jucarea unei mâini până se obţine o chintă. De exemplu, dacă jucătorul deţine 4, 5 şi flopul (a doua rundă de pariu) este 6, 7, 9, trebuie să joci mâna pe o chintă foarte mică. Dacă primeşte un 8, jucătorul va pierde în faţa adversarului cu o carte de 10. Implicit Collusion Într-un turneu în cadrul căruia, dacă, de exemplu, doar primii 5 jucători sunt serviţi şi mai rămân 6 (dintre care ultimul are o miză foarte mică), implicit collusion determină toţi jucătorii de la masă să ceară flat call (sec) în aşa fel încât să elimine miza cea mai mică şi să ducă mâinile la finish. Această strategie nu este niciodată menţionată la masă, ci doar se presupune. Inside Bets Un pariu de ruletă plasat pe orice număr sau combinaţie de numere. Insurance ”Insurance” este oferită atunci când cartea pe care o are dealerul în faţă este un As. Jucătorul îşi poate asigura pariul. În cazul în care dealerul are blackjack, asigurarea se dublează. În cazul în care dealerul nu are blackjack, pariul este pierdut. ITM Termen foslosit pentru ”în mijlocul câştigului”. O poziţie de finish în cadrul unui campionat de poker suficient de bine poziţionat ca şi posibilitate de plată.
36 CASINO INSIDE NR. 7

on. Hot Streak A lucky period with a lot of winnings. Hourly Rate Hourly rate refers to how much one wins or losses per hour. For example, suppose someone lost $100 playing poker over 20 hours of play. That person’s hourly rate is -$5. People also refer to hourly rate in terms of big bet/hour. For example, if that person who lost $100 was playing $1-$2 limit, this means he or she lost 50 big blinds over 20 hours. Thus that person’s hourly rate could also be measured as -2.5 big bets an hour. Idiot End This refers to drawing to the lower end of a straight. For example, if you hold a 4 5 and the flop is 6 7 9, you are drawing to a very low straight. If you hit an 8, someone with even just a ten will beat you. Implicit Collusion In a tournament where, for example, only the top 5 players are paid and there are 6 remaining (the last of whom is terribly short-stacked), implicit collusion involves all players at the table flat-calling through the river for the maximum likelihood that the short stack be busted by having all hands see the finish. This strategy is never mentioned at the table, merely assumed. Inside Bets A roulette bet placed on any number, or small combination of numbers. Insurance It’s offered when the dealer face-up card is an Ace. Player can insure his bet. In case the dealer has a natural Blackjack the insurance is paid double. In case the dealer doesn’t have a natural blackjack the insurance bet is lost. ITM The acronym for in the money - A finishing position in a poker tournament high enough to have a payout.

Cele mai scumpe parfumuri din lume numite și “diamante curgătoare”

La nivel mondial, cei mai importanţi cinci jucători pe piaţa de parfumuri ale acestei industrii de 17.8 miliarde de dolari sunt Givaudan, International Flavors & Fragrances, Firmenich, Symrise şi Quest International. Egiptenii au fost primii utilizatori ai parfumurilor, urmaţi de chinezi, hinduşi, israeliţi, cartagieni, arabi, greci şi romani, fiind, în același timp, şi cei care au inventat sticluţele de parfum.

The most expensive fragrances in the world called “liquid diamonds”
Globally, the flavors and fragrances form a $17.8 billion industry of which the top five players are Givaudan, International Flavors & Fragrances, Firmenich, Symrise and Quest International. The Egyptians were the first clan to use perfume followed by the ancient Chinese, Hindus, Israelites, Carthaginians, Arabs, Greeks, and Romans, they being also those who invented glass and perfume bottles.
Clive Christian’s Imperial Majesty -215.000$ Creaţia designerului britanic Clive Christian a intrat în Cartea Recordurilor ca cel mai scump parfum din lume. Sticluţa de parfum este decorată cu un colier din aur de 18 carate încrustat cu un diamant de 5 carate. În fiecare an sunt produse doar 5 sticluţe de parfum. Dintre cele 5 sticluţe de parfum produse (2 au fost păstrate pentru arhivă), trei au fost deja vândute. Parfumul se gasește în ediţii limitate, datorită extravaganţei și rarităţii ingredientelor pe care le conţine: ylang ylang, vanilie tahitian, ananas, prună, piersica albă, trandafir, iasomie indiană, stânjenel albastru, garoafă, tonka, santal Indian. Aceste ingrediente au nevoie de cel puţin 6 luni pentru a cristaliza aroma dorită. Parfumul a fost decorat de către Regina Victoria pentru calitate și excelenţă. Preţul include și livrarea produsului într-un Bentley.
38 CASINO INSIDE NR. 7

Clive Christian’s Imperial Majesty -$215,000 British designer Clive Christian’s creation has recently been voted in the Guiness Book of World Records the most expensive perfume in the world. The 16.9-ounce perfume bottle is stuck into the 18-carat gold collar that is adorned with a five-carat diamond. Only five bottles are made annually. Of the five bottles released for sale (the others were kept for Christian’s archives), three have been sold. It is available in limited quantity by year due to the extravagance and rarity of its ingredients namely: ylang-ylang, gentle Tahitian vanilla, pineapple, plum, mirabelle, white peach, rose, jasmine, orris, carnation, benjoin balm, tonka seeds and Indian sandalwood. The delicate fragrance takes approximately six months to crystallize until it has reached its desired stage of spiciness. The fragrance was awarded by Queen Victoria for its excellence and quality. Also the price includes delivery in a Bentley...

TOYS FOR GAMBLERS
Clive Christian No. 1 – 2.150$ Parfumul este o combinaţie extravagantă de iasomie indiană, mandarină și lemn de santal. Sticluţa este realizată din cristal prelucrat manual și decorată cu un colier din aur de 18 carate încrustat cu un diamant de 5 carate. Capacul este realizat după modelul original agreat de Regina Victoria. Clive Christian No. 1 $2,150 This perfume is an extravagant combination of Indian jasmine, mandarin and sandalwood. Its bottle is handmade from lead crystal, while the neck is 33-karat gold-plated sterling silver, set with a solitaire. The stopper is designed after the original pattern granted by Queen Victoria. Baccarats Les Larmes Sacrees de Thebe – 1.700$ Baccarat, cunoscut mai degrabă ca făuritorul de cristale fine, a intrat în această afacere la sfârșitul anilor ‘90 cu trei ediţii limitate, producţie proprie. Parfumul este o combinaţie de tămîie și mir. Din acest produs mai există doar 6 sticluţe de parfum la Roja Dove Haute Parfumerie, în Londra. Preţul ridicat se datorează ambalajului, creat sub formă de piramidă din cristale Baccarat, iar aroma evocă era egipteană. Baccarats Les Larmes Sacrees de Thebe - $1,700 Baccarat, better known as the maker of high-quality crystal, entered the fragrance business in the late 1990s with three limited-edition fragrances of its own. Baccarats Les Larmes Sacrées de Thebe combines frankincense and myrrh. There are only six bottles of Les Larmes Sacrées de Thebes left at the Roja Dove Haute Parfumerie at Harrods, in London. The price is largely due to the pyramid-shaped bottle, made of Baccarat crystal, and the fragrance is meant to evoke the ancient Egyptians. Annick Goutal’s Eau d’Hadrien – 1.500 $ Annick Goutal, creatoare de parfum, fost model și pianistă laureată, a creat Eau d’Hadrien, un parfum proaspăt realizat dintr-un amestec de citrice, lămîi siciliene, grapefruit și chiparos. Sticluţa este realizată din cristal Baccarat. Annick Goutal’s Eau d’Hadrien - $1,500 Annick Goutal is a European perfumer, former model and prize-winning pianist. Her Eau d’Hadrien is a fresh, citrus blend of Sicilian lemons, grapefruit and cypress. The bottle is made of Baccarat crystal. Caron’s Poivre – 2.000$ Acest parfum este o combinaţie de lavandă, iasomie, lăcrămioară, garoafă roșie, lemn de santal, cedru, tonka și mosc. Producătorul acestui parfum, Caron, este una dintre ultimele case de parfumuri cu degustător de miros - Monsieur Fraysse, cunoscut și ca Maestrul parfumurilor. Poivre, creat în anul 1954, înseamnă, în franceză, piper. Caron’s Poivre $2,000 This perfume is a concoction of lavender, jasmine, rose, Lily of the valley, carnation, cedar, sandalwood, Tonka and musk. The maker of this perfume, Caron, is one of the last perfume houses to still have an inhouse ‚nose’ (Monsieur Fraysse) - also called a master perfumer. Poivre, which was originally created in 1954, means pepper in French. Chanel No 5 – 1.850$ Unul dintre cele mai renumite parfumuri din lume conţine, în mare parte, iasomie. Chanel no.5 este probabil cel mai cunoscut parfum, primul care poartă numele designerului și emblema parfumurilor de elită a tuturor timpurilor. A fost primul parfum al creatoarei pariziene Gabrielle ‚Coco’ Chanel. Istoria a dezvăluit faptul că Chanel a comandat crearea a 6 parfumuri de către Ernest Beaux. Ele au purtat mărcile No.1, No.2, până la No.6. Chanel a fost plăcut impresionată de No.5, și l-a ales ca formulă câștigătoare. Iniţial, Chanel oferea gratuit acest parfum clienţilor săi. Acest parfum rămâne cel mai bine vândut produs al Parfumes Chanel, compania estimând că la fiecare 30 de secunde o sticluţă de parfum este vândută în lume. Chanel No 5 $1,850 One of the world’s most famous perfumes relies heavily on jasmine. Chanel No. 5 is perhaps the world’s best-known fragrance, the first perfume to bear a designer’s name and the benchmark for elite perfumes ever since. It was the first fragrance from Parisian couturier, Gabrielle ‚Coco’ Chanel. History has it that Chanel commissioned renowned perfumer Ernest Beaux to make six perfumes. They were labelled No. 1, No. 2, etc. through No. 6. Chanel liked No.5 the most and that became the chosen formula. Initially, this perfume was given to some of Chanel’s clients for free at her boutique. It remains the best-selling fragrance of Perfumes Chanel and the company estimates that a bottle is sold worldwide every 30 seconds.
NR. 7 CASINO INSIDE 39

Robert Turcescu,

less player, more human “I never bet one card only”
When he is not engaged in journalistic projects, “the boy from Pitesti” finds the time to talk about the years in college, impressions on the gambling world, but especially about realities like “journalist career” and “the courage of the Romanians to defeat hypocrisy”. He is a character with at least one trump - honesty.
40 CASINO INSIDE NR. 7

mai puţin jucător și mai mult OM: “Nu mizez niciodată pe o singură carte!”
Când nu e angrenat în tot felul de proiecte jurnalistice,“băiatul din Piteşti” găseşte timp să povestească amintiri din studenţie, impresii despre lumea jocurilor de noroc, dar, mai ales, realităţi despre “cariera de ziarist” şi “curajul românului de a ieşi din ipocrizie”. E un personaj cu cel puţin un atu – sinceritate.
TEXT AITALA AVRAMESCU

Robert Turcescu,

ROBERT TURCESCU

NR. 7 CASINO INSIDE 41

How much luck and how much passion there have been in your journalist career in Romania? Before answering punctually, I have to confess a dilemma: I have no idea about what a career means or if the 17 years that I have spent within the press area can be called “journalistic career in Romania”. I say that with surprise, not false modesty. Theoretically, I could continue doing this work many years from now on, but I don’t know if I really want to. It has changed too much and to the worst. Today, and I cross my heart, I would break all the computers connected to the internet from all the editorial offices. I use internet too much, the same as my colleagues, but for a journalist, the contact with the virtual reality cancels the feeling, develops false impressions about the real world, and, the most painful, turns us into some lazy characters. I miss the first years, you know the saying… to go the rounds for good news is a joy every day. Those times are long gone, though. Yes, there was passion, talent is something I cannot ponder, and my lucky chance is called the freedom of working after 1989. Years ago, with this job you could earn a decent salary. If you only rely on fortune, it is as risky as possible. You might miss the winning pot or never catch it. Cât a fost noroc şi cât a fost pasiune şi talent de-a lungul carierei dvs. de jurnalist în presa din România? Înainte de a răspunde punctual, trebuie să mărturisesc o dilemă: habar n-am ce înseamnă “carieră” în meseria asta! Sau dacă aproape 17 ani de presă, cât am adunat eu până acum, înseamnă “carieră de jurnalist în presa din România”. Şi n-o spun cu falsă modestie, ci cu mirare. Pentru că, teoretic, aş mai putea face meseria asta încă mulţi ani de acum înainte, dar nu ştiu dacă mai vreau. S-a schimbat prea mult şi prea mult în rău. Azi, o spun cu mâna pe inimă, dacă s-ar putea, aş da de pământ cu toate computerele conectate la internet din redacţii. Să fiu bine înţeles, folosesc adeseori excesiv netul, ca mai toţi colegii mei, dar pentru un jurnalist contactul aproape exclusiv cu realitatea virtuală anulează simţuri, naşte percepţii false asupra lumii înconjurătoare şi, cel mai dureros lucru, leneveşte. Mi-e dor de-nceputul de ani, vorba cântecului, când a pleca pe teren pentru o ştire era o bucurie zilnică. Dar, mă rog, vremurile acelea s-au dus… să-ţi răspund punctual acum… pasiune a fost multă, talentul mi-e greu să-l cântăresc eu, norocul s-a numit libertatea de a face meseria asta după 1989. Cred că marele noroc a fost acela de a fi prins în anii din urmă şi o perioadă în care s-au putut câştiga bani din presă. În rest, dacă te bazezi pe noroc în meseria asta, zic eu că e mai mult decât riscant. S-ar putea să nu nimereşti niciodată sau prea târziu cartea câştigătoare. Cum se vede din-afară lumea jocurilor de noroc în general şi cum se încadrează ea din punctul dvs. de vedere în peisajul actual autohton? Am fost o dată în Las Vegas. Am văzut acolo, de aproape, ce nebunie înseamnă lumea asta. M-a bufnit râsul când am intrat în toaleta unui hotel-cazino de acolo şi am văzut că până şi lângă pisoar instalaseră un aparat de joc… Erau acolo, în cazinouri, oameni de toate vârstele, mai puţin copii… Ce să zic, e o lume fascinantă, dar eu, băiat din Piteşti,
42 CASINO INSIDE NR. 7

How does the gambling world look like from the outside and how does it fit the real world? I have been in Las Vegas once. I have seen the craziness of this world. I entered the toilet in a casino-hotel and I started to laugh when I saw a machine right next to a urinal. I have seen people of all ages, except for children, of course. It is a fascinating world, but for me, the boy from Pitesti, raised up with a deep concern for earning on my own, I was not very impressed by the possibility of earning large amounts easily on roulette or poker, even if, I have to admit, in Las Vegas I have spent a hundred or two… I couldn’t have done it other way, the temptation was overwhelming… In Romania I have never entered in a casino to play, but not because of a preconception or something… in my student years I went to the casino on Calea Victoriei a few times to… eat for free! We used to dress up nicely, enter, go around the tables, drink a glass of champagne, eat a snack and go out quickly, before the security guys would think of us as some impostors… Now, I’m amused by this situation, but that was the place where I saw and ate Manchuria roe for the first time. But the security guy realized we were just hanging’… old times… How do you comment upon the fact that, recently, poker has been recognized as the official sport of mind? Well, it is. From time to time I use to play poker with my friends. Not for money, of course, we play hold’em, the one who loses the game, brings a bottle of vine. Whoever says poker is just a game, it wrong! You have to watch the cards, to calculate, to raise your bet when necessary, to bluff… fortune is fortune, but if you’re not smart enough, better stay away from the table, go to the kitchen and prepare the coffee! In a world surrounded by “Scrap” and “Daily dilemma”, there

ROBERT TURCESCU
crescut cu bani puţini şi învăţat să muncească mult pentru fiecare leuţ, n-aş putea spune că m-am lăsat fascinat de varianta unor câştiguri facile la ruletă sau la poker, chiar dacă, recunosc, în Las Vegas am lăsat şi eu la masa de joc o sută-două de dolari. Nici nu se putea altfel, tentaţia era prea mare… În România n-am intrat niciodată într-un cazino să joc ceva, dar nu e vorba de nicio prejudecată. Când eram student am mers de câteva ori la cazino, pe Calea Victoriei, să… mâncăm pe gratis! Era o fază acolo, intrai îmbrăcat frumos, în costum, te învârteai printre mese, beai un pahar cu şampanie, mâncai un aperitiv şi ieşeai repede să nu se prindă băieţii de la pază ca esti impostor… Acum râd, dar prima oară când am văzut icre de Manciuria acolo a fost. Şi acolo am mâncat, până s-au prins “băieţii” că eram atârnători! Vremuri… Cum comentaţi faptul că, recent, pokerul a fost recunoscut oficial drept sport al minţii? Păi, este! Din când în când joc cu prietenii, n-o facem pe bani, jucăm hold’em pe jetoane, cine pierde dă o sticlă cu vin… cine spune că pokerul e joc doar de noroc se înşală amarnic! Trebuie să fii atent la cărţi, să calculezi, să ştii să plusezi când e cazul, să ştii să blufezi de asemenea… Norocul e noroc, dar dacă nu te duce mintea, mai bine nu intri la masa de joc şi te duci la bucătărie să faci cafele! Într-o lume plină de “Fiare vechi” şi “Dileme cotidiene”, sunt foarte puţini cei care ştiu că mai apar şi “mari speranţe” chiar şi în domeniul acesta al jocurilor de noroc. Astfel că, nume precum Dan Murariu, Mihai Manole, Liviu Ignat, Cristian Dragomir şi alţii, care sunt printre cei mai buni jucători din lume, găsesc mediatizare doar în revistele de profil. După părerea dvs. ar fi mai bine să rămână apreciaţi doar în această sferă? De ce e privită cu atâta reticenţă şi prejudecată industria de gambling aici, în România? Comunismul ne-a “învăţat” că jocurile de noroc sunt decadente, imorale, nesănătoase. Ani mulţi am fost dresaţi să jucăm doar Loz în plic şi loto. Când nemţii au bombardat cazinoul de la Sulina a pierit o lume. O lume care se îmbrăca frumos, care socializa lângă masa de joc… Relaţia noastră, a românilor, cu “norocul” e una bizară: îl invocăm, dar nu-i dăm şanse să ne atingă! De-aia nici n-avem prea mult noroc. E ca în bancul ăla cu evreul care se ruga să câştige la loto şi după mulţi ani i s-a arătat Dumnezeu spunându-i cu exasperare: “Da’ joacă odată!”… Turismul de gambling autohton a fost şi va continua să fie, din păcate, un domeniu prea puţin exploatat, aproape inexistent, în timp ce, în alte ţări europene se pun bazele unor proiecte gigant. Ce ne lipseşte? Curajul de a ieşi din ipocrizie. Românul e ipocrit şi n-are curajul să-şi asume decizii aparent scandaloase. Avem o rezervă teribilă de a ne arăta aşa cum suntem de fapt şi nu ştim sau nu vrem să ne asumăm riscuri, fie ele chiar şi minore. Dacă n-am fost noi în stare să plusăm în turism pe mitul lui Dracula şi am preferat o amărâtă de frunză, ce să mai zic?!… Prin atâtea hăţişuri ale jurnalisticii, probabil că pasiunea pentru muzică destinde puţin atmosfera. Cum arată o zi liniştită din viaţa lui Robert Turcescu? Stau în mica mea gradină şi citesc sau ascult muzică, repet game la chitară, mă întâlnesc cu oameni dragi. Pun din ce în ce mai mult preţ pe timp şi ăsta e chiar un noroc în lumea de azi. Mă joc cu fiica mea, Ioana, sau cu micuţul Alexandru, copilul Oanei, dar îmi găsesc zeci de minute sau chiar ore şi pentru a mă bucura de introspecţii benefice care mă ajută de fiecare dată să ajung la concluzii liniştitoare. Una dintre ele e aceea că şi în situaţia nefericită în care nu-ţi intră o chintă royală, viaţa e frumoasă câtă vreme eşti prezent la “masa de joc”. Eu nu mizez niciodată pe o singură carte şi asta cred că-mi dă un fel de putere care mă face să mă simt mai puţin jucător şi mai mult om.
NR. 7 CASINO INSIDE 43

are few people who learn about the “Incoming talents”, even within this particular domain. Therefore, names like Dan Murariu, Mihai Manole, Liviu Ignat, Cristian Dragomir and others, great talents, ones of the best players in the world, are promoted only within the professional magazines. On your opinion, would they rather remain appreciated only within this environment? Why is the gambling industry in Romania looked at with such reticence? The communism “taught us” to consider gambling degrading, immoral, unhealthy. Years after years, we have been trained to play only Lotto and tickets. When the Germans bombed the casino in Sulina, an entire world has vanished. A world where people would dress nicely, would make friends right to the gaming table… our relationship with fortune is so bizarre: we call it down, but never give it the possibility to touch us! That is why we are so unlucky. It’s like the old joke about a Jew who was praying to win the lottery and after many years, God told him desperately: “will you play, for God’s sake?!” The Local gambling tourism has been and continues being, unfortunately, an unexploited area. It is almost inexistent, while within other European countries they are preparing the bases for great projects. What do we miss? The courage of defeating hypocrisy. The Romanians are hypocrites; we have no courage in assuming decisions that seem scandalous. We have this strange reticence to show the real face, the real us, we don’t take chances. For instance, we were not able to promote the myth of Dracula, we preferred a lousy leaf, what can say more? Through the secret corners of journalism, probably the passion for music lightens up the atmosphere. How does a relaxing day look like for Robert Turcescu? I stay in my small garden, read, listen to music, rehearse on my guitar and meet close and dear friends. I treasure time more and more and this is quite good. I play with my daughter, Ioana, spend time with Alexandru, Oana’s baby boy, but I find minutes or even hours to enjoy the benefic introspections that help me every day to find comforting conclusions. One of these refers to the unhappy situation when you don’t get a straight flush; life is wonderful as long as we are present at “the table”. I never bet one card only and I think this gives me the strength that makes me less player and more human.

Singapore este sau nu o ameninţare pentru industria de gambling din Macau?
Macau a devenit, anul trecut, cel mai important centru de gambling, devansând Las Vegasul. Nu este puțin lucru, datorită influxului de capital venit din inima Chinei.

Dintre toate centrele de gambling, analiștii prezic faptul că Macau cunoaște cel mai mare succes, având reputaţia de “Mecca jocurilor de noroc”, cu toate că a fost molipsit de infuzia de investiţii. Dar, pe o scară mult mai mică decât Las Vegas, Macau a reușit să își administreze veniturile. Având o poziţie extrem de importantă, ca centru turistic în Asia, Singapore a decis să legalizeze jocurile de noroc, arzând câteva etape, de unde a apărut și întrebarea dacă Singapore poate fi sau nu o ameninţare pentru industria de gambling din Macau. Cu cele trei turnuri ce înconjoară Sky Park, Cazinoul Marina Bay Sands, dechis în data de 27 Aprilie, completează perfect orizontul orașului Singapore. Simbolizezază, de asemenea, o nouă fază a politicii industriale conduse de guvern, o etapă de succes, interesantă, dar și cu un anume grad de risc. Guvernul privește turismul ca pe un domeniu în plină dezvoltare, iar faptul că oferă vizitatorilor posibilitatea
46 CASINO INSIDE NR. 7

Of all the gambling centers being developed, analysts are predicting Macau to be the most successful. It has the benefit of having a longstanding reputation as a gambling Mecca, albeit one that has been tainted by mob involvement. But, despite being on a much smaller scale than Las Vegas, Macau has managed to rival the former’s revenues. In a bid to cement its position as a tourism hub in Asia, Singapore has decided to legalize gambling and burned several stages, appearing the question if Singapore could be or not a threat for Macau gambling industry? With its three high-rise towers topped by a sweeping open-air SkyPark, the Marina Bay Sands casino, which was opened on April 27th, is a striking addition to the Singapore skyline. It also symbolizes an interesting, and potentially risky, new phase in the city-state’s highly successful government-led industrial policy. The government has identifi-

analiza
ed tourism as having big potential for growth, and offering visitors the opportunity to gamble is seen as a crucial part of its plan. Marina Bay Sands follows the slightly less spectacular Resorts World Sentosa, which opened in February and included Singapore’s first casino (as well as a Universal Studios theme park). Yet whereas Singapore’s government has been unreservedly enthusiastic in its attempts to attract other industries, ranging from biotech to hedge funds, it clearly has mixed feelings about its pursuit of the gambling. It can scarcely bring itself to utter the word casino, preferring instead to describe its new attractions as “integrated resorts”. Locals are actively discouraged from exposing themselves to the perils of gambling, not least through a US $100 charge that they, but not foreign tourists, must pay simply to enter the integrated resorts. This did not stop 36,000 people, including many locals, turning up at Marina Bay Sands in its first 24 hours. Bankrupts are banned from the new casinos, and a free telephone line has been created for families to call to get their relatives banned—not something one would imagine Las Vegas or Macau offering. The recent travails of those rival resorts are a reminder that the gambling industry is risky not only for punters but also for investors and the places that host it. Yet Singapore’s timing may be good. Macau has rebounded strongly from its post-financial crash low, while even Las Vegas is becoming less of the ghost town it seemed a year ago, when visitors were scared off by a combination of recession and President Barack Obama’s criticism of firms holding conventions there. There has even been speculation that Wynn Resorts will move its headquarters from Las Vegas to Macau because the prospects for growth there look so good. Singapore regards Macau’s strength not as a competitive threat but rather as proof of concept. Although Singapore is being fussy about who gets into its casinos, it is unlikely to be as capricious as China is being about what goes on inside them: the Chinese authorities are reported to be considering imposing further restrictions

Singapore is it or not a threat for Macau gambling industry?
The gaming world seems to be putting its money on East Asians’ notorious gambling instincts. Macau overtook Las Vegas last year as the world’s biggest gambling centre – in no small measure because of the inflow of punters from mainland China.
de a juca, reprezintă o parte extrem de importantă a acestui plan de dezvoltare. Marina Bay Sands a fost deschis imediat după mai putin spectaculosul Resorts World Sentosa (inaugurat in februarie) care includea primul cazino din Singapore (precum și un parc tematic Universal Studios). În timp ce guvernul a fost extrem de entuziasmat în încercările sale de a atrage și alte domenii de dezvoltare, de la biotech până la fonduri speculative, s-a ajuns la un mix de raţiune și simţire asupra gamblingului. Prin aceste metode, se poate ajunge chiar și la rostirea mai greoaie a cuvântului cazino, preferând să descrie noile atracţii ca “soluţii alternative integrate de petrecere a timpului”. Localnicii au încercat constant să nu se expună pericolului jocurilor se noroc, mai ales prin impunerea taxei de 100$ pe care trebuie să o plătească pentru a intra într-un cazino. Este o taxă impusă doar penNR. 7 CASINO INSIDE 47

tru localnici, nu și pentru turiști. În orice caz, acest lucru nu a oprit un număr de 36.000 de oameni, printre care și localnici, să vină la Marina Bay Sands în primele 24 de ore de la deschidere. Cei faliţi nu sunt primiși în cazinouri, mai mult, a fost instalată o linie telefonică specială pentru anunţarea familiilor sau rudelor - ceea ce nu s-ar putea întâmpla niciodată în Las Vegas sau Macau. Momentele de declin ale centrelor rivale sunt o dovadă a faptului că jocurile de noroc sunt un domeniu extrem de riscant, nu numai pentru reprezentanţi, dar și pentru investitori și locurile în care sunt găzduite. Macau și-a revenit puternic după declinul financiar, în timp ce chiar și Las Vegasul nu mai este orașul fantomă de acum un an, când vizitatorii erau speriaţi de combinaţia dintre recesiune și de criticele aspre ale președintelui Barack Obama asupra firmele ce deţineau acţiuni în acea zonă. Au existat speculaţii potrivit cărora Wynn Resorts își va muta sediul central din Las Vegas la Macau întrucât perspectivele de dezvoltare erau promiţătoare. Singapore consideră puterea regiunii Macau nu ca pe un competitor, ci, mai degrabă, ca pe o confirmare a conceptului în sine. Deși Singapore are o preocupare aparte legată de cine intră în cazinourile proprii, nu devine atât de suspicios precum China referitor la ceea ce intră în cazino. Autorităţile chineze urmează a impune restricţii legate de cazinourile din Macau. Sheldon Adelson, directorul Las Vegas Sands, este convins că Asia nu e încă saturată
48 CASINO INSIDE NR. 7

on Macau’s tables. Sheldon Adelson, the boss of Las Vegas Sands, is also convinced that Asia is still far from saturated with casinos, even after Singapore’s two openings—he thinks it could still have room for the equivalent of five Las Vegases. For Singapore, the immediate opportunity is to give the many business people who visit a reason to stay for the weekend rather than leave as soon as their work is done. The new resorts have certainly learned from Las Vegas to offer the punters far more than just gambling. Marina Bay Sands will host international entertainers and celebrity chefs. Its SkyPark, convention facilities, art installations and so on are all set in a visually striking modern complex approached via the “world’s first curved double-helix bridge”. Adelson has no doubts that Singapore’s new industrial strategy will succeed. Although Marina Bay Sands opened late, and is the costliest casino resort ever built, at $5.7 billion (more than $2 billion over budget), he expects to make his money back within five years. If so, Singapore’s government will have another industrial-policy triumph to boast about—assuming, that is, that it can overcome its official distaste for saying anything positive about gambling. On the other hand, Macau will continue to flourish as it is more appealing to Asian customers due to cultural similarities and short traveling distances for Asian countries. Even though Singapore shares a

analiza
de cazinouri, chiar și după cele 2 premiere din Singapore, încă mai este loc pentru echivalentul a 5 Las Vegasuri. Pentru Singapore, oportunitatea imediată este de a oferi oamenilor de afaceri posibilitatea de a petrece și weekendul aici, nu să plece imediat după ce și-au încheiat întâlnirile. Reprezentanţii noilor centre au luat lecţii de la Las Vegas de a oferi vizitatorilor mai mult decât gambling. Marina Bay Sands va fi gazda unor bucătari vestiţi, va găzdui și spectacole recunoscute pe plan internaţional. SkyPark, faciltăţile, expoziţiile de artă, toate acestea fac parte dintr-un complex modern foarte apropiat de ceea ce numim “primul pod dublu curbat helix din lume”. Adelson nu are îndoieli în ceea ce privește succesul noii sale strategii de investiţie. Deși Marina Bay Sands a fost deschis destul de târziu, cu o investiţie de 5,7 miliarde de dolari, depășind bugetul cu 2 miliarde de dolari, se așteaptă să își amortizeze cheltuielile în următorii 5 ani. Dacă acest lucru se confirmă, atunci guvernul Singaporez se va lăuda cu un nou triumf al politicii industriale, în acest fel negând declaraţiile oficiale legate de orice lucru negativ despre gambling. Pe de altă parte, Macau continuă să înflorească și devine o regiune din ce în ce mai atractivă pentru consumatorii asiatici. Chiar dacă oferă aceleași avantaje, se poate crede că Singapore poate reprezenta o mică ameninţare pentru industria de gambling din Macau. Însă, sursele din piaţă spun că reglementările stricte din cazinouri și cerinţele stricte legate de declarare vor descuraja afacerile de top și vor împiedica industria de gambling din Singapore să se dezvolte. Veniturile brute din industria de jocuri de noroc din Macau aproape s-au dublat în mai, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Se așteaptă o scădere a veniturilor în a doua parte a anului 2010, datorită investiţiior mai mici în sectorul lucrativ și VIP, întrucât chinezii cu un nivel ridicat al veniturilor sunt supuși politicilor monetare mult mai stricte, informează International Casino Review. Structura pieţei susţine teoria potrivit căreia gamblerul VIP este regele. Veniturile de la cei care joacă la mese cu mize mari a ajuns la 124% în comparaţie cu 58% pentru consumatorii de masă. Conform analizelor unui reprezentant Deutsche Bank în Hong Kong, creșterea “a fost determinată de creșterea capitalului operatorilor veterani” și, în mod natural, operatorii expuși jocurilor la nivel înalt au simţit pe drept cuvânt acest beneficiu. La întrebarea acestui articol, factorii de decizie care pot răspunde sunt doar evoluţia pieţei în contextul economic dat, împreună cu jucătorii. similar proximity advantage, it is believed that Singapore places little threat to Macau’s gaming business. Market sources say that Singapore’s strict casino regulations and full disclosure requirements will discourage VIP business and create hurdles for Singapore’s gaming business to grow. Whilst Gross Gambling Revenues in Macau almost doubled in May compared to last year’s figures, earnings are expected to slow into the second half of 2010 due to less spend in the lucrative and dominant VIP sector as rich Chinese take a hit from an underperforming stock market and stricter monetary policies, International Casino Review informs. The structure of the market dictates that the VIP gambler is king. Revenue from those who play on high-limit tables reached 124% compared with 58% for mass-market custom. The growth has been, according to a Hong Kong – based Deutsche Bank AG analyst, “fuelled by a sudden increase in capital among junket operators”. And, naturally, those operators most exposed to high level gamblers have felt this benefit the most. At the question introduced in this article, only the evolution of market in the economic context, along with the players will decide which is the correct answer.

NR. 7 CASINO INSIDE 49

Divertismentul, noua strategie de marketing a cazinourilor
Cazinourile româneşti plătesc bani grei pentru atragerea clienţilor noi sau pentru fidelizarea celor existenţi. Criza economică i-a împins pe operatori să introducă divertismentul în strategia de marketing. Dacă în anii de glorie ai industriei entertainment-ul era folosit doar la zile mari, acum a devenit o regulă.

Entertainment, the new marketing strategy of the casinos
TEXT AMALIA BĂLĂBĂNEANU

The Casinos in Romania pay a lot of money for attracting new clients or keeping the existing ones. The economical crisis made the operators introduce entertainment as marketing strategy. During the glorious years of this industry, entertainment was only used for special occasions, but these days it is a rule.
Reprezentanţii industriei de profil se bat în oferte care mai de care mai tentante, astfel că, o seară petrecută la cazinou nu se mai poate rezuma doar la diferenţa dintre cash in şi cash out. Petreceri tematice, prezentări de modă, muzică live, dans, jocuri demonstrative pentru parteneri şi clienţi, evenimente sportive, turnee de poker, dar şi petreceri
50 CASINO INSIDE NR. 7

The representatives of the gambling industry compete for offering products as tempting as possible; therefore, a night spent in a casino can no longer limit to the difference between cash and cash out. Thematic parties, fashion presentations, live music, dancing, demonstrative games for partners and clients, sports events, poker tourna-

MARKETING
ments, as well as holiday parties, Valentines Day, Chinese New Year’s Eve, March the 1st and 8. All these are now an important part of the marketing strategy of each casino in Bucharest. “These actions have become a must do for all the casinos… the only thing that brings the difference and improves profitability is the innovative spirit that transforms the parties in a memorable event. The successful events are the ones based on the greatest ideas, and the organizers must be the most creative persons”, explained Carmen Joita, Marketing Director at Regent Casino Irina Ciubotariu, marketing manager at Olympic Casino, doesn’t consider entertainment as a solution for keeping the clients closer, but a form of offering them something special. The efforts of the gambling operators increase at the same rhythm as the demands of the clients. “It is important to take into account the clients’ preferences and to provide diversity; this should keep the entertainment interesting and attractive. The quality of the entertainment is also very important; we have to make a careful selection of the artists involved, but also of the equipment, set up, and costumes”, declares Andrei Frimescu, Marketing & PR Manager at Casino Palace. The marketing strategy explained by Carmen Joita focuses on a unique experience of the client in a casino. Along the large number of games, the players can also relax within certain entertainment moments created especially for them. “The product the clients buy and the casino sells is a complex and exciting gambling experience. This experience is created by a series of elements- location, atmosphere, events and promotions, and of course, the chance for winning. Today, casinos mean more then gambling, they have become the unique destination for fun and this is the reason why we say we offer rather entertainment as gambling experience”, declares the Marketing Director of Regent Casino Irina Ciubotariu says most of the clients of Olympic Casino are already used to have a special Friday night, with entertainment organized especially for them. In the middle of the week, Regent Casino doubles the number of clients. According to Carmen Joita, Chinese night has this particular effect on the number of entries. The costs of entertainment are different according to the timing and magnitude, starting with 1000 euros and going up to tens of

organizate de sărbători, de Ziua Îndrăgostiţilor, de Anul Nou Chinezesc, de 1 şi 8 Martie. Toate acestea se regăsesc acum în planul de marketing al fiecărui cazinou din Capitală. “Aceste acţiuni sunt deja un must do pentru toate cazinourile… ceea ce le diferenţiază şi duce la creşterea profitabilităţii sunt gradul de inovaţie şi noutatea, care fac din ele petreceri unice şi memorabile. Evenimentele de succes sunt cele care au la bază cele mai bune idei, iar cei care participă la organizarea acestora trebuie să fie din ce în ce mai creativi”, a explicat Carmen Joiţa, director de marketing la Regent Casino. Irina Ciubotariu, marketing manager la Olympic Casino, consideră că evenimentele nu sunt chiar o metodă de fidelizare, ci doar o formă prin care oferi ceva special clienţilor deja existenţi. Eforturile depuse de operatorii de jocuri de noroc, cresc direct proporţional cu pretenţiile clienţilor. “Este important să ţinem cont de preferinţele clienţilor şi să asigurăm un grad de diversitate, care să păstreze, totuşi, evenimentele interesante şi atractive. În egală măsură este esenţială calitatea entertainment-ului şi aici intervin aspecte legate atât de artiştii prezenţi pe scenă, cât şi de calitatea echipamentului, creativitatea decorurilor şi cea a costumelor”, a declarat pentru Casino Inside Andrei Frimescu, marketing & PR manager la Casino
NR. 7 CASINO INSIDE 51

MARKETING
Palace. Explicaţia lui Carmen Joiţa pentru noua strategie de marketing vizează experienţa unică, pe care clientul o poate trăi în cadrul unui cazinou. Pe lângă paleta largă de game-uri, jucătorii se pot delecta şi în cadrul unor evenimente, organizate special pentru ei. “Produsul pe care clienţii vin să-l cumpere, şi ceea ce cazinoul vinde, este o experienţă de joc complexă şi incitantă. Această experienţă este creată folosind o serie de elemente, de la locaţie, ambianţa şi atmosfera, evenimentele şi promoţiile organizate şi, până la şansa percepută de câştig. Astăzi cazinourile înseamnă mai mult decât jocuri de noroc, ele au devenit destinaţii unice de divertisment şi de aceea spunem că oferim, mai degrabă, entertainment sub forma unei experienţe de joc”, susţine directorul de marketing al cazinoului Regent. Irina Ciubotariu spune că majoritatea clienţilor cazinoului Olympic s-a obişnuit cu faptul că vinerea se organizează ceva special pentru ei. La mijlocul săptămânii, cazinoul Regent îşi dublează numărul de clienţi. Potrivit lui Carmen Joiţa, Seara Chinezească are acest efect asupra volumului de intrări. Costurile pentru evenimentele de divertisment, diferă în funcţie de durata şi amploarea lor, începând de la 1.000 de euro şi ajungând şi până la zeci de mii de euro. Deşi petrecerile pentru clienţi par costisitoare, potrivit lui Andrei Frimescu o bună organizare poate genera profit. “Este important ca planificarea evenimentelor să asigure cel puţin recuperarea costurilor. În acest sens, cheltuielile trebuie corelate cu factori precum segmentul de clienţi pentru care se organizează evenimentul respectiv sau numărul de invitaţi. De asemenea, este important şi contextul în care se organizează evenimentele, de exemplu, ca acţiuni independente sau ca parte dintr-un mix de acţiuni de promovare a diverselor oferte ale cazinoului”, completează marketing & PR managerul Casino Palace. Fie că au vizat atragerea clienţilor noi, fie că se adresau celor deja existenţi, evenimentele bine organizate au dat roade. “Majoritatea acţiunilor de entertainment este integrată altor activităţi de marketing şi este concepută special pentru a încuraja clienţii să vină în cazinou. În funcţie de eveniment, de modul în care este promovat şi, nu în ultimul rând, de stimulentele oferite, cadouri, premii sau puncte de fidelitate, putem vorbi de atragerea clienţilor noi sau de fidelizarea jucătorilor existenţi. Toate aceste acţiuni combinate, evenimente şi promoţii, neau adus anul acesta un flux continuu de clienţi noi, şi aproximativ 20% dintre aceştia au revenit”, a explicat Carmen Joiţa. Dacă în oraşul luminilor cazinourile pompează în permanenţă sume generoase în activităţi de divertisment, pe Calea Victoriei doar criza i-a pus pe operatori pe jar şi i-a determinat să ofere şi entertainment clienţilor lor. Din cauza faptului că acţiunile de acest gen nu au fost introduse de la deschiderea unităţilor, evenimentele organizate atrag mulţi clienţi, dar mai puţini jucători. “Promovate bine aceste evenimente îţi pot aduce clienţi noi, în cea mai mare parte pe cei consumatori de evenimente. Însă, ceea ce contează este atmosfera pe care o creezi în cazinou, fără a influenţa valoarea sau numărul pariurilor”, a conchis Irina Ciubotariu.
52 CASINO INSIDE NR. 7

thousands of euros. Even if the parties for client are not cheap, according to Andrei Frimescu, a good organization of the event can provide profit. “It is important to have a planning of the events, and at least be able to cover the costs. Therefore, the expenses must be correlated with factors as the clients to which the event is dedicated to, and, of course, the number of guests.” The context of the organization is also important; for example, as independent actions or part of a number of promotion actions of the casino”, said the marketing & PR manager of Casino Palace. The events well organized had a real success and good results, either they have been prepared for attracting new clients or for the existing clients. “Most of the entertainment actions are integrated to other marketing activities and are conceived especially for encouraging the clients to come to the casino. According to the event, the way it is promoted, and, not at least, what the casino is offering- gifts, awards or fidelity points, we can talk about attracting new clients or keeping the existing ones. All these combined actions, entertainment and promotion, provided a continuous flux of new clients of which around 20% have returned”, explained Carmen Joita. If in the city of lights the casinos are supported continuously with important amounts for the entertainment activities, on Calea Victoriei only the economical crisis determined the operators to offer entertainment to the clients. Since the entertainment actions have been introduces quite recently within the industry, they attract more clients then players. “With good promotion, these events can bring a large number of clients, especially the ones interested in entertainment. What really matters is the atmosphere created in the casino, without influencing the value or number of the bets”, concluded Irina Ciubotariu.

54 CASINO INSIDE NR. 7

gambling industry

Veniturile cazinourilor,

şi creştere spectaculoasă
TEXT Amalia Bălăbăneanu

declin în Vest

Reveniri spectaculoase, scăderi semnificative la nivelul profitului, așteptări mari într-o perioadă economică dificilă.

în orient

The revenues of the casinos - decline in the West, spectacular increase in the East
Spectacular comebacks, significant decline of the profit, great expectations in a very delicate economic period.

NR. 7 CASINO INSIDE 55

Industria internaţională a jocurilor de noroc este caracterizată de fenomene antitetice. Rezultatele economice publicate de principalii operatori arată că piaţa de profil este departe de a se fi stabilizat. Pariurile câştigătoare se fac în trend cu economia. Astfel, dacă Orientul aduce profit cazinourilor din zonă, unităţile de profil din ţări precum Grecia au avut de suferit. Un exemplu în acest sens îl constituie şi Queenco Leisure International, care, conform rezultatelor financiare date publicitatii pe primele 6 luni ale lui 2010, a înregistrat un venit net de 47,7 milioane de euro, în scădere cu 10,2 milioane de euro faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Deşi, potrivit reprezentanţilor companiei, numărul vizitelor a rămas constant şi în concordanţă cu perioadele anterioare, criza acută din Republica Elenă a afectat media pariului per jucător. Afacerile marilor cazinouri din Macau înfloresc în plină criză. Creşterea semnificativă a veniturilor din jocurile de noroc în peninsula chineză, precum şi deschiderea unei noi proprietăţi Encore în aprilie 2010 au dus la dublarea profitului net înregistrat de gigantul Wynn. Astfel, în prima jumătate a anului, compania a încheiat cu un profit net de 245,7 milioane de dolari. Venituri în creştere cu 40% numai în august 2010. O notă de cercetare a grupului independent de brokeraj şi investiţii, CLSA Ltd, arată că numai în această lună veniturile celui mai mare centru de gambling din lume ar putea ajunge la circa 2 miliarde de dolari. Mai mult, în primele două săptămâni ale lui august afacerile operatorilor din Macau s-au majorat cu 51% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Grupul Atlantic City Casinos, deţinut de magnatul imobiliar Donald Trump, a înregistrat o scădere a profitului brut de exploatare cu 22,6%, în al doilea trimestru al acestui an. Criza prelungită din industrie, cauzată de economia deficitară, dar şi deschiderea unor săli de slot machines în statele vecine au dus la un declin pregnant al afacerilor unităţilor din New Jersey. Profitul brut de exploatare al Atlantic City Casinos s-a situat la doar 149 de milioane de dolari, în primele trei luni ale anului, faţă de 192,5 milioane de dolari, cât s-au înregistrat în aceeaşi perioadă din 2009. În schimb, unităţile din Pennsylvania şi-au consolidat businessurile şi au raportat o creştere de două cifre procentuale a veniturilor brute din activitatea slot machines-urilor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Campionatul Mondial de Fotbal marchează un gol în profitul operaţio56 CASINO INSIDE NR. 7

The international gambling industry is characterized by antithetic facts. The economic results published by the main operators point the fact that the market is far from its stabilization. The winning bets are made according to the economical trend. Therefore, if the East brings profit to the casinos in the area, the relevant units in countries like Greece stand the racket. For example, according to the financial results of the January- June 2010, Queenco Leisure International recorded a net income of 4.4 million dollars, 10.2 million dollars less then the same period of last year. Even if, according to the agents of the company, the number of the visitors remained constant, and keeping with the previous period, the acute crisis in the Hellenic Republic affected the average of the bet per player. The business of the great casinos in Macau blossoms in the middle of the crisis. The significant increase of the gambling revenues in the Chinese peninsula, as well as the opening of a new Encore property in April 2010, led to the reduplication of the net profit of the Wynn giant. The first half of 2010 brought the company a net profit of 245.7 million dollars. 40% increased revenues for august 2010. A new research of the independent brokerage and investment group, CLSA Ltd, shows that only this month the revenues of the greatest gambling center could reach around 2 billion dollars. Moreover, in the first two weeks of August the business of the operators in Macau increased with 51% compared with the same period of 2009. Atlantic City Casinos Group, the property of the real estate magnate, Donald Trump, registered a decrease of the operating gross profit with 22.6% in the second trimester of 2010. The long drawn out crisis caused by the economical deficit, but also by the opening of certain slots machines in the neighborhoods, led to a pregnant deficit of the business of the units in New Jersey. The operating gross profit of Atlantic City Casinos reached only 149 million dollars in the firsts three month of 2010, towards 192.5 million dollars during the same period of 2009. In return, the units in Pennsylvania consolidated their business and reported a two percent increase of the gross profit for slots machines activity, compared to the same period of last year. The World Cup marks a hole in the trimester operational profit of the Austrian gambling on line company, Bwin. The 27% decline in the second trimester was caused by the marketing charges for the World

gambling industry
nal trimestrial al companiei austriece de gambling online, Bwin. Declinul de 27% din cel de-al doilea trimestru a fost cauzat de costurile de marketing pentru campionatul de fotbal, dar şi de pregătirile intensive pentru start-up-ul din Franţa. Această activitate intensă, asociată cu costurile start-up-ului, nu îi descurajează pe reprezentanţii companiei, întrucât Cupa Mondială la fotbal le-a adus o cifră de afaceri record pentru pariurile sportive. Astfel, veniturile brute din jocurile de noroc au fost în creştere cu aproximativ 35%, ajungând până la 127,2 milioane de euro. Sportul rege a făcut scorul şi pe rezultatele financiare ale Trans World Corporation, care deţine şi operează cazinouri, sub brandul American Chance Casinos, în Republica Cehă, de-a lungul frontierelor germane şi austriece şi gestionează un cazinou în apropiere de Split în Croaţia. Astfel, dacă în lunile aprilie şi mai afacerile au decurs pe măsura aşteptărilor, în iunie clienţii au dat jocurile de noroc pe FIFA 2010. La finele celui de-al doilea trimestru, veniturile companiei s-au situat la 8 milioane de dolari, în scădere cu 700.000 de dolari, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Nici în Noua Zeelandă rapoartele nu arată mai bine. Sky City Entertainment Group Ltd, cel mai mare operator de cazinouri din această ţară, a înregistrat un regres al venitului net de circa 12%, ajungând la 72 de milioane de dolari, în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2010. Potrivit reprezentanţilor companiei, situaţia incertă a mediului economic din Australia şi Noua Zeelandă va continua să se reflecte în evoluţia jocurilor de noroc. Pentru a menţine vânzările şi pentru restabilirea limitelor de profit, după o recesiune care a redus drastic cheltuielile în ţara de origine, Sky City a încetinit volumul investiţiilor şi a redus promovarea pe pieţele unde operează. Las Vegas-ul, în cădere liberă. Şi operatorul Station Casinos a raportat o pierdere de 12,6% pentru cel de-al doilea trimestru din 2010, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile nete înregistrate de companie în perioada aprilie – iunie 2010 au fost de doar 233,6 milioane de dolari. Empire Resorts, compania care deţine Monticello Casino & Raceway, a înregistrat pierderi de 9 milioane de dolari pe acţiuni comune în cel de-al doilea trimestru al anului, în ciuda veniturilor mai mari cu peste 800.000 de dolari şi a majorării fluxului de clienţi cu 14%. Potrivit publicaţiei „Times Herald-Record”, cea mai mare parte din declinul înregistrat a fost cauzată de câştigul de 7,1 milioane de dolari, obţinut de fostul CEO, Iosif Bernstein. Acesta a primit 1,5 milioane de dolari numerar, iar restul sumei în opţiuni pe acţiuni. Pierderile operaţionale ale companiei în lunile aprilie – iunie 2010 au fost de 88.000 de dolari, în scădere de la 2,7 milioane de dolari, cât au fost în aceeaşi perioadă a lui 2009. Evoluţia afacerilor marilor operatori de jocuri de noroc a înregistrat, de regulă, acelaşi trend cu economia ţării gazdă. Dacă unităţile din Vest au fost grav afectate de recesiune, Macau este acum un adevărat generator de profit pentru cazinouri. Datorită acestor schimbări, tot mai mulţi operatori de jocuri de noroc vizează extinderea în peninsula chineză, pentru a compensa pierderile de peste ocean.

Cup, but also by the intense preparations for the start up in France. This intense activity, connected to the start up costs, don’t discourage the company representatives, since the World Cup brought a record turnover for sport bets. Therefore, the gambling gross profit had an increase of 35%, reaching 127.2 million euros. Football, the “King of Sport” scored even on the financial results of Trans World Corporation that possesses and operates casinos, under American Chance Casinos brand, in the Czech Republic, along the German and Austrian borders and manages a casino close to split, in Croatia. If in April and May the business went as expected, in July the clients changed gambling with FIFA 2010. At the end of the second trimester, the revenues of the company reached 8 million dollars, with a 700.000 dollars decrease compared with the same period of 2009. The reports don’t look good in New Zeeland, either. Sky City Entertainment Group Ltd, the largest casinos operator in the country, registered a 12% regress of the net profit, reaching 72 million dollars, at the end of the financial year, on June 30, 2010. According to the representatives of the company, the uncertain situation of the economical environment in Australia and New Zeeland will continue reflect on the evolution of gambling. In order to maintain the sales and to reestablish the profit limits, after a recession that reduced drastically the expenses in the country, Sky City slowed down the investment volume and reduced the promotion of the markets where it operates. Las Vegas, free fall. Station Casinos operator reported a loss of 12.6% for the second trimester in 2010, compared to the same period of 2009. The revenues of the company in April- June 2010 were only 233.6 million dollars. Empire Resorts, the owner of Monticello Casino & Raceway, registered losses of 9 million dollars on common shares for the second trimester of the year, despite the larger incomes of 800,000 dollars and the increasing flux of clients with 14%. According to „Times HeraldRecord”, the biggest part of the decline was caused by the 7.1 million dollars revenue of the former CEO, Iosif Bernstein. He received 1.5 million dollars cash, and the rest on shares. The operational losses of the company within April- June 2010 were 88,000 dollars, decreasing from 2.7 million dollars, as they were last year. Generally, the evolution of the most important gambling operators registered the same trend with the economy of the hosting country. If the hosting units in West were severely affected by the recession, Macau is now the real profit generator for casinos. Due to these changes, more and more gambling operators seek for extending within the Chinese peninsula, in order to compensate the losses registered over the seas.
NR. 7 CASINO INSIDE 57

BEGE Expo,

editia a III a - locul unde minţile cele mai luminate ale jocurilor se întâlnesc pentru cooperare, parteneriate și dezvoltarea afacerii pe teritoriul Europei de Sud Est

3RD BEGE EXPO - THE PLACE WHERE GAMING MINDS MEET FOR COOPERATION, PARTNERSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT IN SOUTH EASTERN EUROPE
Expoziţia Eastern European Trade Show, dedicată industriei de jocuri de noroc și entertainment va avea loc în perioada 4-6 octombrie 2010 la Inter Expo & Congress Center din Sofia, Bulgaria. În acest an, încă o dată relaţiile de afaceri deja existente vor fi consolidate, în timp ce se va ţine pasul cu cele mai recente concepte și idei din domeniu. Suntem mândri să prezentăm o ediţie de excepţie, cu elemente din cele mai variate: DIVERTISMENT - O oportunitate pentru reprezentanţii acestui domeniu de a oferi informaţii despre diversificarea industriei de amusement din Europa de Est, și de a prezenta oportunităţile acestei pieţe din întrega lume.
58 CASINO INSIDE NR. 7

The leading Eastern European Trade Show dedicated to the gaming and entertainment industry will be held on 4 - 6 October 2010 at Inter Expo & Congress Center in Sofia, Bulgaria. This year once again will consolidate existing business relationships while keeping up with the latest concepts and ideas. We are proud to present a truly exceptional environment as we invite closely related sectors to be a part of the 3rd BEGE Expo: AMUSEMENT - An opportunity for those in the amusement division to provide information about the diversification of the eastern European amusement industry, and tap into the rising opportunities of

BEGE EXPO
the international market. GAMING - An opportunity for all involved in the gaming industry, including casino operators, slot managers, gaming equipment manufacturers and distributors to introduce their new products, trends and new technologies to the industry. TOURISM - A chance for the tourist industry to focus on uncovering key channels for business exchanges and co-operation, as well as to provide professional services to the industry. SECURITY & SURVEILLANCE - Those in this sector can utilize this event to propose and exhibit services to perspective operators, and demonstrate valuable surveillance techniques, which will assist in avoiding security incidents within casino and hotel property. DIGITAL SIGNAGE – A technology, which creates the right atmosphere and encourages your customers to stay and spend more time with your product and as a result improves your point of sale marketing. Exhibiting your digital signage solutions will help you either to promote further your product or acclimatize to a fresh and flourishing market. FOOD & BEVERAGE - A chance for the food and beverage suppliers to cultivate new practices as well as an opportunity to explore and develop methods to reevaluate the target audience. Vendors are encouraged to observe and respond to valuable menu proposal for hotels and casinos. The exhibitors list include key gaming industry players, including: JPL with WMS, Alpha Game Technology, JCM, Casino Technology, Bell Fruit Group, EGT, Advansys, Alfastreet with Abbiati, FAZI, Admiral, GPI, Art Design and others. This year also will be presented players from the amusement sector like: Sega, K&B Distribution – official distributor of Roberto Sport for Bulgaria, Magic Coin, MicroIntellect, Jakar, WizzyCast and Avant-X Technologies Alliance operating in Digital Signage and Marketing field and others.

GAMING - O oportunitate pentru cei implicaţi în industria jocurilor de noroc, inclusiv operatori, manageri de sloturi, producători de echipamente și distribuitori, de a face cunoscute cele mai noi produse, trenduri și tehnologii din cadrul industriei de gambling. TURISM - Ocazie pentru operatorii din industria turismului de a se concentra în descoperirea unor noi oportunităţi de schimb de afaceri și cooperare, ca și în promovarea serviciilor profesionale de turism. SECURITATE ȘI SUPRAVEGHERE - Cei implicaţi în acest domeniu pot folosi acest eveniment ca oportunitate pentru propunerea și prezentarea serviciilor și, de asemenea, să facă demonstraţii ale sistemelor de supraveghere ce asigură siguranţa în cazinouri și hoteluri. PLATFORMĂ DE INFORMARE AUDIO/VIDEO – O tehnologie ce creează o atmosferă oportună și încurajează consumatorii să petreacă cât mai mult timp cu produsul promovat și, ca rezultat, îmbunătăţește marketingul punctului de vânzare. Promovarea produselor prin soluţiile Digital Signage vă ajută la promovarea ulterioară a produsului dvs. sau la adaptarea la un segment nou și de succes al pieţei. FOOD & BEVERAGE - O oportunitate pentru furnizorii de food & beverage de a aplica noi practici, precum și șansa de a explora și dezvolta metode de reevaluare a tragetului de consumatori. Vânzătorii sunt încurajaţi să observe și să răspundă dorinţelor exprimate de hoteluri și cazinouri.
NR. 7 CASINO INSIDE 59

BEGE EXPO
Starting with traditionally unique panels, the representatives of gaming Associations including Serbia, Croatia, Romania, Greece, Bulgaria, Republic of Macedonia, Austria and Poland will review changes in the regulatory environment, outlining the challenges and opportunities, which the industry of every country has experienced during 2010 and will make their forecasts for the upcoming years. Besides the panel of gaming equipment manufacturers, EEGS will present an exclusive Operators’ voice including Grand Casino Beograd, Princess Casinos, Club Hotel Casino Loutraki and Hotel Casino International, who will give a unique opportunity to deliver to each attendee the best ways one Casino is taking advantage of the events happening besides. To avoid registration line-ups and delays, pre-show online registration before 30 September 2010 guarantees to each visitor free access to the BEGE Expo Trade Show Floor. A shuttle bus from/to all the hotels and from/to the venue of BEGE Expo is free of charge if a room reservation is made through the official site of the BEGE Expo. The identity of the Southeastern Europe is determined by its geographical position and historical conditions, as a crossroad of various cultures. The region has combined area of 550,000 km2 and a population of 55 million people. That is why the two parallel events which will be held at the Inter Expo & Congress Center on 4-6 October are aiming to deliver not only understanding about the region, but also to discover the unlimited opportunities about partnerships and investments. More information about the BEGE Expo and EEGS can be seen at www.balkangamingexpo.com and www.eegamingsummit.com CONTACT PERSONS: Sales Manager: Nataliya Baevska Phone: +359 2 81 29 438; Mobile: + 359 887 650 187 Fax: + 359 2 81 29 479 E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; info@balkangamingexpo.com Web: www.balkangamingexpo.com Conference Manager: Agne Braziunaite Phone: + 359 2 8129512 Mobile: + 359 885 966 991 Fax: + 359 2 81 29 479 E-mail: agne@eegamingsummit.com; info@eegamingsummit.com Web: www.eegamingsummit.com

Lista de expozanţi include și jucători din cadrul industriei jocurilor de noroc, printre care JPL with WMS, Alpha Game Technology, JCM, Casino Technology, Bell Fruit Group, EGT, Advansys, Alfastreet cu Abbiati, FAZI, Admiral, GPI, Art Design, și alţii. De asemenea, în acest an vor fi prezenţi și participanţi din cadrul departamentelor de divertisment precum: Sega, K&B Distribution – distributor oficial al Roberto Sport pentru Bulgaria, Magic Coin, MicroIntellect, Jakar, WizzyCast și Avant-X Technologies Alliance cu promovare prin sistemele Digital Signage Marketing. Pornind de la gama tradiţională, reprezentanţii Asociaţiilor de jocuri, inclusiv Serbia, Croaţia, România, Grecia, Bulgaria, Macedonia, Austria și Polonia, vor face schimbări în ceea ce privește linia reglementărilor, prin sublinierea oportunităţilor și a provocărilor pe care industria jocurilor de noroc a experimentat-o în fiecare ţară pe parcursul anului 2010. De asemenea, se va avea în vedere o estimare a anilor următori. Pe lângă gama de producători de echipamente, EEGS va prezenta un Operatorţs voice în premieră care include și Grand Casino Beograd, Princess Casinos, Club Hotel Casino Loutraki și Hotel Casino International, ce va oferi posibilitatea de a trimite, fiecărui participant, cele mai bune modalităţi de a recepţiona ceea ce se întâmplă în fiecare locaţie. Pentru evitarea unor întârzieri de înscriere, înregistrarea online se va face cel târziu la data de 30 septembrie 2010, ceea ce va asigura fiecărui vizitator acces gratuit la BEGE Expo Trade Show Floor. Un autobuz gratuit care va executa traseele de la și înspre toate hotelurile și sălile de desfășurare a evenimentului este pus la dispoziţie de organizatori pentru toţi cei care rezervă o cameră prin siteul oficial al BEGE Expo. Identitatea Europei de Sud est este determinată de poziţia georgrafică și trecutul marcat de o varietate de culturi. Regiunea are o suprafaţă de 550.000 de km și o populaţie de 55 de milioane de locuitori. De aceea, cele două evenimente care vor avea loc la Inter Expo & Congress Center între 4-6 octombrie, au scopul nu numai de a face cunoscută regiunea, dar și de a descoperi oportunităţile nelimitate ale parteneriatelor și investiţiilor. Mai multe informaţii pot fi accesate la adresele www.balkangamingexpo.com și www.eegamingsummit.com PERSOANE DE CONTACT: Sales Manager: Nataliya Baevska Telefon: +359 2 81 29 438; Mobil: + 359 887 650 187 Fax: + 359 2 81 29 479 E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; info@balkangamingexpo.com Web: www.balkangamingexpo.com Conference Manager: Agne Braziunaite Telefon: + 359 2 8129512 Mobil: + 359 885 966 991 Fax: + 359 2 81 29 479 E-mail: agne@eegamingsummit.com; info@eegamingsummit.com Web: www.eegamingsummit.com
60 CASINO INSIDE NR. 7

ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.)
ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.) este o asociaţie profesională ce reunește în prezent 71 de membri, organizatori de jocuri de noroc din România, care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc cu mașini electronice cu câștiguri (slot-machines) sau bingo și producători de echipamente de jocuri de noroc . Prin acţiunile întreprinse, A.O.P.J.N.R. slujeste interesele marii majorităţi a agenţilor economici din aceste categorii. Scopul A.O.P.J.N.R.: Sprijinirea membrilor săi în vederea desfăsurării activităţii în conformitate cu prevederile legale și în condiţii de eficienţă și rentabilitate. Pe tot parcursul activităţii, A.O.P.J.N.R. va urmări apararea și promovarea intereselor profesionale, economice și juridice ale membrilor săi. Istoric În anul 1995 ia fiinţă A.O.P.J.N.R. care reunea la acea vreme un număr de 21 organizatori și producători de jocuri de noroc din România. Era prima asociaţie de profil apăruta în ţara noastră și chiar de la înfiinţarea ei avea să se confrunte cu o multitudine de probleme legate de acest nou tip de activitate economică. Unele din primele dificultăţi cu care s-a confruntat asociaţia au fost lipsa unui cadru legal bine definit, corespunzător dinamicii activităţii din acea perioadă și necesitatea de a convinge autorităţile de utilitatea acceptării A.O.P.J.N.R. ca partener de dialog în vederea elaborării unei noi legislaţii în acest domeniu. Anul 1996 a reprezentat un moment de maximă importanţă pentru noi, A.O.P.J.N.R. devenind membru cu drepturi depline al EuromatEuropean Gaming and Amusement Federation. Apariţia T.V.A. a declanșat o nouă etapă a dialogului A.O.P.J.N.R. cu autorităţile, acţiune ce s-a finalizat prin scutirea de T.V.A. a activităţii de organizare a jocurilor de noroc. În anul 1999 apare, ca rezultat al colaborării dintre Ministerul Finanţelor și reprezentanţii A.O.P.J.N.R., Hotărârea de Guvern Nr. 251 ca normă de aplicare a O.U.G. Nr.69/1998 și care, prin conţinutul ei, face
62 CASINO INSIDE NR. 7

un pas înainte pe calea îmbunatăţirii cadrului legal în acest domeniu și recunoaște utilitatea A.O.P.J.N.R. prin acceptarea participării reprezentanţilor acesteia la ședintele Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc. A.O.P.J.N.R. s-a implicat activ în elaborarea sau modificarea unor acte normative din domeniu din care amintim cele referitoare la timbrul social, casele de marcat electronice fiscale, timbrul monumentelor istorice etc. În prezent A.O.P.J.N.R., continuând eforturile depuse încă din anul 2007, duce o intensă activitate în vederea amendării și finalizării noilor acte normative privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (O.U.G. 77/2009 și H.G. 870/2009) Sediul iniţial al asociaţiei a fost stabilit în București, Str. Spiru Haret, Nr.15, sector 1, în prezent asociaţia are sediul în București, Str.Elizeu, Nr.24, Et.1, Ap.2, sector 1. Afilierea la A.O.P.J.N.R. oferă o multitudine de avantaje: • reprezentarea la nivel naţional a organizatorilor de jocuri de noroc de tip mașini electronice cu câștiguri sau bingo în sală și a producătorilor de echipamente de joc în procesul de elaborare a actelor normative din domeniu; • primiti prin e-mail sau fax toate documentele importante referitoare la modificările legislative în domeniu, articole din presă, communicate ale autorităţilor, noutăţi legate de industria internaţională a jocurilor de noroc etc.; • aveţi acces la toate informaţiile de pe site-ul A.O.P.J.N.R., inclusiv la statutul asociaţiei; • veţi fi consultaţi şi se va ţine cont de opiniile dumneavoastră în procesul elaborării sau modificării actelor normative din domeniu; • puteţi intra în legătură cu alţi membri care activează în acest domeniu în vederea unor schimburi de informaîii care să ducă la îmbunătăţirea calităţii activităţii dumneavoastră; • conducerea executivă vă stă permanent la dispoziţie în legatura cu intrebările și sugestiile dumneavoastră; • cel puţin o dată pe an veţi fi invitaţi să participaţi la Adunarea Generală a asociaţiei.

A.O.P.J.N.R.

ÎN ATENŢIA ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE NOROC Pe această cale vă informăm că, în cadrul ședintei Comisiei pentru buget, finanţe și bănci a Camerei Deputaţilor, din data de 23.06.2010 au fost adoptate ultimele modificări ale proiectului de lege privind aprobarea O.U.G. 77/2009. Ca urmare, conform procedurilor europene, statul român a adresat Comisiei Europene – TRIS notificarea nr.2010/382/RO din data de 02.07.2010 prin care face cunoscut acesteia conţinutul actual al proiectului de lege mai sus menţionat. Conform procedurilor, urmează o perioadă de așteptare până la data de 04.10.2010 în care ţările membre ale U.E. pot face observaţii privind conţinutul actului normativ și pot solicita modificări ale acestuia. După expirarea perioadei de așteptare, actul normativ împreună cu eventualele observaţii sau modificări solicitate este remis statului român în vederea dezbaterii finale în plenul Camerei Deputaţilor și adoptării acestuia. Pentru a se înscrie în A.O.P.J.N.R. solicitantul va adresa o Cerere de Înscriere către Președintele Consiliului Director. Cererea de Înscriere tip se pune la dispoziţia celui interesat la simpla solicitare a acestuia la tel./fax 021/312 15 42 sau e-mail: aopjnr@yahoo.com . Contact ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.) București, Str.ELIZEU, Nr.24, Et.1, Ap.2, Sector 1 Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 GSM: 0744 244 604 E-mail: aopjnr@yahoo.com Website: www.aopjnr.ro Nu ezitaţi ! Pentru unirea eforturilor voastre Pentru o mai largă reprezentare Pentru creșterea influenţei decizionale Deveniţi MEMBRU al A.O.P.J.N.R.

A.O.P.J.N.R. intenţionează să continue demersurile, de această dată pe lângă C.E.-TRIS, în vederea modificării textului Art.15(6)a)(i) al O.U.G. 77/2009. Având în vedere modificarea textului punctului (i) care reduce numărul minim de slot-machine /locaţie de la 20 la 15 și a punctului (iii) al acestui articol, ce va limita numărul de slot-machine ce poate fi amplasat în locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri sau loto între 2 si 5, A.O.P.J.N.R. consideră că în consecinţă este imperios necesară modificarea textului punctului (i) și va supune atenţiei două variante: 1. „minimum 10 mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfășoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;” 2. „minimum 15 mijloace de joc în locaţiile din municipiul București și minimum 10 mijloace de joc în alte locaţii decât în municipiul București pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfășoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc”. Considerăm că, la momentul actual, faţă de inflexibilitatea reprezentanţilor M.F.P. care nu au fost de acord cu reducerea de la 20 la 15 a numărului minim de mașini/locaţie, diminuare obtinuţă cu mari eforturi de către A.O.P.J.N.R., o mai mare șansă de aprobare în plenul Camerei Deputaţilor ar avea-o varianta nr.2 în sprijinul căreia am putea invoca și precedentul creat la cazinouri, unde se prevede un număr diferit de echipamente pentru București faţă de provincie. În măsura în care în urma consultărilor pe care le avem cu asociaţiile reprezentative din alte domenii ale jocurilor de noroc vom identifica prevederi de interes comun care ar trebui modificate, prin solicitări adresate Comisiei Europene, vi le vom comunica în timp util. Vă rugăm ca după analizarea acestor propuneri să trimiteţi cât mai urgent, în scris, prin poștă, către A.O.P.J.N.R. o adresă oficială prin care să vă manifestaţi susţinerea pentru una din variantele propuse sau pentru ambele variante.

NR. 7 CASINO INSIDE 63

A.O.P.J.N.R.

În cele ce urmează vă propunem o variantă orientativă a textului acestei adrese: S. C. ................................................ date de identificare Către, Asociaţia Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România În atenţia D-lui George Niculescu – Președinte S.C................. S.R.L. , organizator de jocuri de noroc în baza licenţei seria ...... din ............ vă solicităm prin prezenta să întreprindeţi demersurile necesare pe lângă Comisia Europeană – TRIS și Parlamentul României – Camera Deputaţilor în vederea modificării textului Art.15(6)a)(i) al O.U.G. nr.77/2009 după cum urmează: (i) se va introduce textul variantei agreate sau al ambelor variante dacă este cazul. Data Reprezentant-funcţie Semnătură Ștampilă

Propunem, de asemenea, următoarele amendamente la articolele de mai jos: Art.14 se va completa cu următorul text:” Pentru autorizaţiile și licenţele în vigoare la data modificării, nivelul taxelor va rămâne nemodificat până la expirarea valabilitaţii acestora.” Art.17(2) (h1) se va elimina sau modifica pentru a nu da naștere la interpretări sau abuzuri. Având în vedere că aceasta este ultima șansă de a putea face modificările pe care le doriţi, vă rugăm să trataţi cu maximă seriozitate solicitarea noastră și să trimiteţi în timp util această adresă în vederea redactării materialelor ulterioare necesare acestui demers. ÎN LOC DE CONCLUZIE 1) Dialogul este preferabil confruntării! La negocieri ar trebui să se ţină cont în primul rând de glasul majorităţii; clasa de mijloc este necesar să fie sprijinită și încurajată și în domeniul jocurilor de noroc! 2) Cred în șansă și în dreptul operatorilor mici și medii de slot-machine - care reprezintă majoritatea din cei 400 de operatori rămași în activitate - de a coexista pe piaţă alături de marii operatori, într-un sistem concurenţial stimulativ, fără bariere legislative care să favorizeze pe cei mari în dauna celor mulţi. În condiţii de taxare și reglementare adaptate realităţii, există loc pentru toţi, fiecare categorie are segmentul ei specific de jucători! Cristian Pascu, președinte executiv al AOPJNR
64 CASINO INSIDE NR. 7

66 CASINO INSIDE NR. 7

CASINO JOBS

MII de ANgAJAţI AMerICANI Au părăSIt StrIp-ul thOuSANdS Of AMerICAN eMplOyeeS hAve left StrIp BOulevArd
Piaţa forţei de muncă din Las Vegas e în colaps. Mii de americani, angajaţi în industria gambling-ului de peste Ocean, au rămas pe drumuri, în urma restructurărilor făcute de cazinourile din oraşul luminilor. Valul disponibilizărilor a început în urmă cu doi ani, însă îşi mai face resimţite efectele şi acum. Săptămâna de lucru îşi micşorează numărul de ore de la o lună la alta, reducerile salariale sunt la ordinea zilei, iar siguranţa locului de muncă este singura preocupare a angajaţilor. Creşterea cheltuielilor şi mărirea taxelor au făcut victime şi pe Strip Boulevard. Nici angajaţilor marilor cazinouri din Las Vegas nu le-a surâs norocul. Marii reprezentanţi ai industriei de gambling au anunţat mii de disponibilizări, în ultimii doi ani. Una caldă, alta rece La jumătatea lunii iunie, Wynn Resorts Ltd a reîncadrat 3.700 de angajaţi la program şi salarizare în regim full-time, dar a disponibilizat 261 de persoane din cadrul a două unităţi de pe Strip Boulevard. Potrivit lui Steve Wynn, CEO-ul cazinoului, cele 261 de posturi au fost restructurate întrucât erau „overstaffed”. Totodată, CEO-ul Wynn Resorts a adăugat că The labor market in Las Vegas is in collapse. Thousands of Americans, employed of the gambling industry over the seas, remained without work, after the reorganization of the casinos. The reductions began two years ago, but they still feel the effect. The working week has less hours from month to month, the salaries are reduced every day, and the certitude of the working place is the main concern of the employees. The employees on Strip Boulevard have fallen victims to the increasing of the taxes and expenses. The employees of the casinos in Las Vegas were unfortunates, too. Many representatives of the gambling industry have announced a lot of lay offs on the last two years. Good times, bad times In the middle of June, Wynn Resorts Ltd rehired 3700 people on full time bases, but has dismissed 261 persons within two units on Strip Boulevard, the situation being overstaffed. According to Steve Wynn, Wynn Resorts CEO had added that reintroducing the 3700 employees would increase the salary level with 7.7 million dollars.
NR. 7 CASINO INSIDE 67

CASINO JOBS

reintroducerea celor 3.700 de locuri de muncă va creşte nivelul salarizării cu 7,7 milioane de dolari. Preţul ridicat al benzinei şi problemele economice i-au ţinut pe clienţi departe de oraşul luminilor. Astfel au justificat reprezentanţii Pechanga Resort & Casino disponibilizarea a circa 400 de angajaţi, în iulie 2008. În 2008 Harrah’s Entertainment, care deţine şi operează unităţi ca Paris Las Vegas, Bally’s, Bill’s, Flamingo, Imperial Palace, Harrah’s sau Caesars Palace, a disponibilizat circa 1.500 de angajaţi. În acelaşi an, şi MGM Mirage, care deţine zece proprietăţi pe Strip Boulevard, a redus 1.500 de posturi. Dintre aceştia, 440 ocupau poziţii manageriale în unităţile din Las Vegas, Michigan şi Mississippi. Potrivit revistei Forbes, la 29 ianuarie 2009, International Game Technology avea să restructureze 200 de posturi din sectorul fabricaţiei. Compania este specializată în designul, dezvoltarea, fabricarea, distribuţia şi vânzarea jocurilor şi sistemelor computerizate de joc. Nici în Asia afacerile nu au mers mai bine. La finele lui 2008, subsidiara asiatică a corporaţiei Las Vegas Sands, Venetian Macao, a disponibilizat 500 de angajaţi, iar celorlalţi li s-a solicitat reducerea săptămânii de lucru de la 48 de ore la 40 de ore. Loviţi puternic de criza financiară, managerii cazinourilor nu au mai ţinut cont nici de sentimentele angajaţilor lor. Astfel, înaintea Crăciunului din 2008, 216 angajaţi au aflat vestea disponibilizării lor. Potrivit analistului financiar Thomas Drowley, o asemenea atitudine arată cât de disperaţi au devenit reprezentanţii Las Vegas Sands.
68 CASINO INSIDE NR. 7

The increased price of gas and the economic issues kept the clients away from the city of lights. This is the explanation of Pechanga Resort & Casino for letting 400 employees go in July 2008. Harrah’s Entertainment holds and operates units like Paris Las Vegas, Bally’s, Bill’s, Flamingo, Imperial Palace, Harrah’s or Caesars Palace. In 2008, the company dismissed around 1500 employees. The same year, MGM Mirage, that holds ten properties on Strip Boulevard, reduced 1500 workplaces. 440 of the employees were holding managerial positions within the units in Las Vegas, Michigan, Mississippi. According to Forbes magazine, on January 29, 2009, International Game Technology restructured 200 positions within the manufacture area. The company is specialized in design, development, manufacturing, distribution and sales of the games and computer gaming systems Asia was facing the same situation, at the end of 2008, the Asian subsidiary of Las Vegas Sands, Venetian Macao, dismissed 500 employees, and the others were asked to reduce the working time from 48 to 40 hours per week. Hit by the financial crisis, the managers of the casinos didn’t consider the feelings of the employees. Before the Christmas holidays in 2008, 216 employees learned about being laid off. According to Thomas Drowley, the financial adviser, such an attitude shows the desperation of the representatives of Las Vegas Sands.

Vă invităm să savuraţi una din pasiunile străvechi ale umanităţii: pariul sportiv!
Atunci când vorbim despre pariurile sportive, vorbim despre pasiunea de a paria, dar şi despre pasiunea pentru sport. Pariurile sportive au marea calitate de a îmbina aceste două permanenţe ale spiritului uman: plăcerea dusă până la extaz de a urmări desfăşurarea unei competiţii sportive cu pasiunea misterioasă şi niciodată elucidată pe deplin pentru noroc. Pentru că, dincolo de cunoştinţele despre echipe sau jucători, pariul înseamnă şi noroc, iar acest lucru a depăşit întotdeauna înţelegerea umană, provocându-i în acelaşi timp limitele. De aici vine şi pasiunea unică pe care o naşte în toţi participanţii orice formă de pariu sportiv, unde se îmbină într-un cocteil de neevitat arta marilor sportivi cu bucuria câştigurilor binemeritate. Şi ce este mai îmbătător decât să stai alături de jucătorii preferaţi, fiind parte din joc? Pentru că pariurile sportive mai au şi această calitate inegalabilă: te fac parte din competiţie. Eşti acolo, înăuntru, la fel de mult ca şi portarul care prinde sau scapă balonul, ca şi golgheterul care înscrie aruncând tribunele în aer. În ceea ce priveşte pasiunea pentru sport, pariurile sportive îţi dau posibilitatea să fii fan, să trăieşti emoţia meciului sau a competiţiei de orice fel ar fi ea mai bine decât în orice altă situaţie. Nu mai eşti doar telespectator sau privitor din tribună, eşti acolo pe teren, eşti parte din joc, eşti printre campioni. Tocmai de aceea, pasiunea pentru pariurile sportive nu va dispărea, aşa cum nu poate dispărea iubirea pentru sport şi admiraţia pentru realizările sportivilor. Dincolo de sport însă, pariurile sportive apelează la ceva mult mai adânc, la credinţă şi noroc, aşa cum au fost ele practicate de oameni încă din vechime. E un fel de a recunoaşte că şi în competiţiile sportive, dincolo de pregătire şi concentrare, mai intervine şi ceva care se află dincolo de controlul uman. De aceea li se urează sportivilor şi echipelor jucătoare noroc. Dacă totul ar fi doar antrenament atunci am avea o problemă de matematică de rezolvat şi atât. Umanul e mai mult decât calculul inerent pe care îl poţi face cu privire la o echipă sau alta sau la un sportiv sau celălalt, şi tocmai de aceea pariul sportiv face apel la partea de incertitudine, de necunoscut şi de neaşteptat din existenţa noastră. Dacă rezultatele ar fi previzibile, viaţa nu ar mai fi la fel. Iar actul de a paria nu ar mai avea sens. Prin pariul sportiv însă, cel care joacă participă nu numai la jocul sportivilor, ci şi la marele joc al norocului pe care niciun om nu-l controlează, dar care-i fascinează pe toţi oamenii de mii de ani. Vechimea pariurilor sportive este o dovadă clară cât de universal uman este sentimentul de incandescenţă pe care-l naşte o competiţie sportivă şi cât de tare ne fascinează rezultatul final pe care nu-l putem prezice şi care scapă puterilor umane. În acest mister stă toată frumuseţea unui pariu, iar cei care practică acest joc ştiu despre ce este vorba. Pentru ca această plăcere să revină şi să rămână, ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA face eforturi, încă din 2004, pentru crearea unui cadru legislativ normal, similar celui din ţările europene, în care participanţii la pariurile sportive să fie protejaţi şi să aibă toate şansele să câştige. Multe din eforturile Asociaţiei au fost răsplătite de rezultate, iar, în prezent, românii se bucură de condiţii foarte bune în exercitarea acestei pasiuni. În continuare, Asociaţia are grijă ca tot ceea ce înseamnă pariuri sportive să fie în cadru legal, iar cetăţenii să se simtă protejaţi şi să se poată bucura în cadre legale, fără niciun risc. Alternativa pariurilor la negru este nu numai periculoasă, dar şi atrage după sine consecinţe extrem de neplăcute. Pentru a avea garanţia succesului şi a plăcerii de a paria în condiţii de siguranţă, membrii Asociaţiei - agenţiile de pariuri sportive STANLEYBET, MOZZART şi PUBLICBET - sunt alături de clienţii lor, reprezentând companiile din industria de profil care depun eforturi susţinute pentru ca reglementările legale să fie respectate şi să fie în avantajul jucătorilor. Vă invităm de aceea să fiţi alături de noi parte din marea experienţă a pariurilor sportive în condiţii legale, beneficiind de dreptul şi de posibilitatea de a câştiga, bucurându-vă, în plus, de pasiunea de a trăi sportul la cote maxime. ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR DE PARIURI DIN ROMÂNIA vă stă alături în savurarea unei pasiuni străvechi a umanităţii - pariul sportiv!

Chios Casino, un concept deosebit

Chios Casino, a special concept
70 CASINO INSIDE NR. 7

EVENIMENT
Chios Casino s-a redeschis de la inceputul lunii iulie, dar petrecerea de inaugurare a avut loc, pe 24 iulie. Evenimentul a fost unul grandios, peste 200 de persoane raspunzand invitatiei de a-si incerca norocul la cel mai nou si mai luxos casino din Transilvania. Bauturi fine si preparate sofisticate, atmosfera antrenanta, asigurata de muzica de calitate a formatiei clujene Chantal, acestea au fost ingredientele unei nopti reusite intr-un casino care isi propune sa concureze cu marile locatii asemanatoare din intreaga lume. Casino-ul clujean are deocamdata 94 de angajati, din care 80 de tineri cu media de varsta sub 20 de ani si cu studii superioare in proportie de 80%. Fie ca sunteti o persoana publica, sau doriti pur si simplu sa aveti parte de intimidate in timp ce jucati, alegerea perfecta pentru dumneavoastra este sala de joc privata. Aici, puteti juca in liniste, fara a fi deranjat, puteti invita pe oricine vreti, puteti discuta orice doriti. Personalul foarte bine pregatit va avea grija sa va bucurati de toate beneficiile si facilitatile unui mare cazino in intimitatea propriei camere. Bufetul cazinoului ofera un sortiment bogat de preparate culinare, specialitati aromate, salate asortate si deserturi delicioase. Barul casinoului este locul ideal pentru a savura o bautura impreuna cu prietenii sau, pur si simplu pentru a va relaxa, fara a pierde contactul cu atmosfera de joc. Casinoul Chios aduce o gama larga de jocuri de noroc, pe langa clasicele American Poker, Black Jack si turneele de Texas Hold’em non-stop, casinoul aduce o varianta imbunatatita a Black Jack-ului, pe care o numeste „Black Jack cu surprize”. De asemenea, cei care vor merge la Chios Casino vor putea incerca si Punto Banco, cunoscut sub denumirea de Baccarat, dar si 3*5*7 Poker sau alte versiuni ale popularului joc de carti. In total, patru mese de ruleta, patru de BlackJack, trei mese de poker Texas Hold’em, 17 Slot Machines si o ruleta electronica, toate cu jackpot, isi asteapta clientii.

Chios Casino reopened at the beginning of July, but the grand opening party took place on July, 24. The event was spectacular, over 200 persons responded to the invitation of the most luxurious casino in Transylvania. Soft drinks and sophisticated cooking, entertaining atmosphere offered by the music of Chantal, a special band in Cluj, these were the ingredients of a successful night in a casino that aims to compete the same locations in the world. For the moment, the casino in Cluj has only 94 employees, 80 of them youngsters under the age of 20, 80% with college studies. Either you are a public figure, or you just want to have intimacy while gambling, the perfect choice for you is the private gambling room. Here you can play peacefully, without being disturbed, you can invite anyone, and you can talk about anything. The well trained personnel shall see about all the facilities and enjoys of the largest casino within the intimacy of your own room. The buffet of the casino offers a variety of culinary preparations, flavored specialties, assorted salads and delicious deserts. The lounge of the casino is the perfect place for enjoying a drink with your friends or just for relaxing, without losing the contact with the gambling atmosphere. Chios Casino has a large number of gambling, along the classic American Poker, Black Jack and Texas Hold’ em non stop, the casino also launches the improved Black Jack, called “Surprise Black Jack”. The ones who wish to go to Chios Casino can also try Punto Blanco, known as Baccart, as well as other versions of the popular cards game. Four roulettes tables, four Black Jack tables, three Texas Hold’ em poker tables, 17 Slots Machines and an electronic roulette, all jackpots, are waiting for their customers.
NR. 7 CASINO INSIDE 71

FOTO CITYNEWS.RO

Pai Gow, străvechiul spirit chinezesc care face jocul de poker mult mai distractiv
Pai Gow, that ancient Chinese spirit which makes the poker game more entertaining

72 CASINO INSIDE NR. 7

PAI GOW
Acest joc asiatic tradiţional se joacă cu piese care arată precum cele de domino. Pentru o mai buna înţelegere, a fost introdusă o versiune americană ce utilizează cărţile de joc obișnuite, iar rangurile mâinilor au fost adaptate la modelul mâinilor din jocul de poker. Jocul de poker Pai Gow este o combinaţie a vechiului joc chinezesc de Pai Gow şi poker. Pao Gow înseamnă “realizează nouă”. În China antică, termenul P’ai era folosit şi pentru cărţi şi pentru piesele de domino. Acelaşi termen reprezenta ambele obiecte, întrucât în China nu exista nicio diferenţă între cele două. Chinezii au început să îl joace cu mii de ani în urmă, utilizând piese de domino. În modernism, Pokerul Pai Gow a devenit o atracţie extraordinară pentru jucătorii din zone precum California sau Nevada. În timp ce oamenii obişnuiau să joace Poker Pai Gow cu piese de domino, în versiunea americană a jocului erau utilizate cărţi de joc obişnuite. Pokerul Pai Gow se bazează pe aceleaşi coordonate de joc ca şi multe alte jocuri de cărţi. De cele mai multe ori, cei care învaţă acest joc, devin jucători împătimiţi. Pokerul Pai Gow se joacă cu 52 de cărţi de joc şi 1 joker. Jokerul poate juca rolul unui as sau wild card pentru completarea unor mâini precum straight, flush sau straight flush. Jocul se desfaşoară pe o masă de blackjack cu maxim 6 jucători şi un bancher. Jucătorii joacă împotriva bancherului. În cele mai multe cazuri, cazinoul are rolul de bancă, deşi jucătorii pot să crediteze jocul dacă doresc. Este nevoie să aibă suficienţi bani pentru a acoperi toate pariurile celorlalţi jucători. Cazinoul colectează un procent de 5 % din toate pariurile căştigătoare. Pentru începerea jocului, jucătorii trebuie să plaseze pariurile în funcţie de minimul mesei. La rândul său, dealerul îşi va împărţi cele şapte cărţi în două mâini şi le va aşeza cu faţa în sus. Acest lucru se face indiferent de numărul de jucători de la masă. Dealerul aruncă zarurile pentru a stabili cine primeşte prima mână. Jucătorii văd cele 7 cărţi pe care le-au primit şi le aşază într-o mână de 2 şi una de 5. Mâna de 2 cărţi se aşază în faţă, iar mâna de 5 cărţi în spatele ei. Dacă ambele mâini bat cele două mâini ale dealerului, jucătorul câştigă. Dacă jucătorul câştigă cu o mână şi pierde cu cealaltă, jocul se încheie cu un „Push” şi nu există niciun căştigător. Dacă oricare dintre mâinile jucătorului are aceeaşi valoare ca cele ale dealerului este “Egalitate” şi dealerul câştigă. Dacă cele două mâini ale dealerului bat ambele mâini ale jucătorului, acesta din urmă pierde. În momentul în care jucătorul stabileşte mâinile, valoarea mâinii de 5 cărţi trebuie să fie întotdeauna mai mare decât valoarea mâinii de 2 cărţi. Dacă jucătorul face o greşeală şi mâna de 2 cărţi este mai mare, este “Foul” şi jucătorul pierde automat. Atunci când cazinoul are rolul de bancă, dealerii trebuie să stabilească mâinile ţinând cont de anumite reguli, numite “House Way”. Dacă jucătorul nu este sigur de modalitatea de a îşi stabili mâna, poate ruga dealerul să procedeze conform principiului “House Way” – Regula Casei. Acest lucru împiedică jucătorul să facă anumite greşeli. Într-adevăr, Pai Gow este o altă variantă de poker. Se poate spune că Pai Gow urmează în mare parte regulile de blackjack, unde jucătorii joacă împotriva bancherului şi nu unul împotriva celuilalt.

This traditional Asian game is played with tiles that look like dominos. To make it easier to understand, an American version was introduced using standard playing cards and the ranking of hands were fashioned after poker hands. The game of Pai Gow Poker combines the ancient Chinese game of Pai Gow and Poker. Pai Gow literally means, “Make nine”. In ancient China, the word p’ai stood for both the cards and the dominoes. The same word represented both the objects, as there is no significant difference between cards and dominoes in China. Chinese people started playing it thousands of years ago with domino tile sets. In modern times, Pai Gow Poker has become a great attraction among the gamblers in cities like California and Nevada. While people used to play the Chinese Pai Gow with domino tiles, its American version uses normal cards. Pai Gow Poker has a very similar playing style with many other card games. People who learn the game often end up being avid players. Pai Gow Poker is played with a standard 52-card deck and one joker. The joker can be used as an ace or a wild card to complete a straight, a flush or straight flush only. The game is played on a blackjack-size table with up to six players and a banker. The players are playing against the banker. In most cases, the casino acts as the banker although players can chose to bank the game if they wish to. This would require having enough money to cover all of the other player’s bets. The casino collects a five- percent commission on all winning bets. To start the game, the players make their bets according to the table minimum. The dealer shuffles the cards and deals out seven stacks containing seven cards. This is done no matter how many players there are. The Banker shakes a cup containing three dice to determine who gets the first hand. The player looks at their seven cards and sets them into a twocard hand and a five-card hand. There is a place marked on the table to place your hands. The two-card hand is placed in front and the five-card hand is placed behind it. If both of your hands beat the Banker’s two hands you win. If one of your hands beats the Bankers and one loses it is a push and there are no winners. If either of your hands has the exact same value as the Banker’s hand it is a tie, which is called a copy and the Banker wins. If the Banker’s two hands beats both of your hands you lose. When you are setting your hands, your five-card hand must be a higher value than your two-card hand. If you make a mistake and the two-card hand is higher it is a “foul” and you lose automatically. When the casino acts as the Banker, the dealers must set their hands according to certain rules, which is called the “House Way.” If you are unsure of how to set your and you can ask the dealer to set it the “House Way.” This will keep you from making a mistake. Yes, Pai Gow is another variant of poker, but with a certain twist to it. You can say that the game goes pretty much along the lines of blackjack where players wage their games against the banker and not amongst themselves.
NR. 7 CASINO INSIDE 73

78 CASINO INSIDE NR. 7

CIPRIAN HRIȘCĂ

CIPRIAN HRIȘCĂ: “POKERUL RĂMÂNE UN HOBBY, AȘA CUM A ÎNCEPUT”
Fără a se ascunde după o glugă şi ochelari de soare, primul român ajuns la masa finală într-un turneu EPT, în 2008, la Budapesta, rămâne un tip echilibrat; ştie foarte bine ce loc ocupă pokerul în viaţa sa – pur şi simplu divertisment.

Ciprian Hrișcă: “Poker remains a hobby, as it was at the beginning”
Without hiding behind sunglasses and a hood, the first Romanian who played at the final table within a ETP contest in 2008, at Budapest, remains a balanced guy; he knows exactly what is the place of the poker game in this life - simply amusement.
Cum a început pentru tine povestea numită poker? Totul a început de când eram mic. Era o tradiţie la mine acasă să jucăm duminica în familie poker cu cinci cărţi pe scobitori, beţe de chibrit și pedepse. Atmosfera era strict una de amuzament. De Texas Hold’em m-am apucat foarte târziu, prin 2007-2008, împreună cu colegii de serviciu. După o perioadă, acest lucru a devenit o tradiţie, începând să jucăm săptămână de săptămână. Iniţial nu prea știam despre ce e vorba, însă, după aceea am început să studiez singur, să aprofundez. Nu prea aveam de la cine să învăţ pentru că atunci toată lumea era la început. Am debutat cu adevărat în jocul de poker în cazino, după care am luat calea turneelor. Parcursul meu a fost unul destul de simplu, nimic spectaculos. Asta poate fi istoria oricăHow did the story begin? It all started when I was just a kid. In my family there was this tradition on every Sunday to play poker with 5 cards on toothpicks, matches and punishments. The atmosphere was strictly amusing. I have started playing Texas Hold’em late, in 2007-2008, together with my colleagues at work. After a while, it became a tradition, starting to play weekly. I didn’t know exactly what the game was about, but after taking some time to study on my own, I learned the rules. Everybody was a beginner; I had nobody to learn from. I had my debut in poker playing in a casino, and after that, I followed the tournaments. My way was quite simple, there is nothing spectacular to talk about... this can be the history of any
NR. 7 CASINO INSIDE 79

rui jucător din orice sport, inclusiv de poker. Pentru mine pokerul a început ca un hobby și așa vrea să și rămână. Ai simţit că ai avut niște abilităţi anume pentru poker sau le-ai descoperit pe parcurs? Pasiunea pentru poker am avut-o de mic, cât în ceea ce privește abilitatea consider că alţii sunt mai în măsură să aprecieze asta. Eu văd totul ca pe o chestiune de studiu pentru că mi-a plăcut foarte mult matematica, mi-au plăcut probabilităţile, statisticile. Din punctul meu de vedre, pokerul e un joc absolut matematic și mai puţin de noroc. Pokerul trebuie să respecte matematica; în plus are legătură și cu managementul atunci când vine vorba de atitudinea speculativă la masa de joc, de numărul de chipsuri, de adversar, are legătură cu disciplina. Sunt foarte mulţi factori care afectează un joc de poker. Că poţi obţine anumite avantaje foarte mari de pe urma faptului că adversarul se trădează foarte ușor și că nu
80 CASINO INSIDE NR. 7

player, including a poker player. For me, poker started as a hobby and I intend to keep it like this. Have you felt certain abilities for the poker game or you have discovered them on the run? My passion for poker started when I was a kid; regarding the abilities, I think the others should judge that. I see this as a study since I loved mathematics, probabilities and statistics. From my point of view, poker is more mathematics and less fortune. Poker must respect mathematics; more, it is connected to management, when it comes to the speculative attitude at the gaming table, the number of chips and the competitor. It is connected to discipline. There are many factors involved. In order to obtain certain advantages on the fact that the competitor shows easily his thoughts, for example, this is a trump that comes in years... one cannot have it from the beginning.

CIPRIAN HRIȘCĂ
beneficiază de avantajul bluffului, spre exemplu, acesta este un atu pe care un jucător și-l câștigă în timp. Nu-l poţi avea de la început. Să înţeleg că ai reușit până în prezent să faci o auto-analiză, încercând să identifici care sunt punctele tale slabe, care sunt cele forte... Da, evident! Îmi cunosc puntele slabe în proporţie de 90%. Însă aici intervine diferenţa între mine și profesioniști. Mie îmi e mult mai greu sămi gestionez defectele, să le stăpânesc. Eu am avântul câștigătorului. În momentul în care am intrat în bani, joc până la masa finală. Nu mi-a plăcut niciodată să mă zbat în mediocritate. De aceea rezultatele mele sunt de top, vreau să fiu printre primii. Ce îi trebuie unui jucător de poker pentru a ajunge să aibă rezultatele tale? Multă muncă! Nu poţi face performanţă în poker atâta timp cât nu ai grijă de fiecare aspect al muncii tale. Dacă intervine cel mai mic dezechilibru, eu prefer să nu joc. Am avut o perioadă de 2-3 luni când nu am atins cărţile. Am așteptat acel moment în care să-mi vină o poftă nebună să joc pentru că mi-e frică de rutina care intervine în viaţa jucătorului de poker care pierde. Mă feresc mereu de lucrul acesta. Nu vreau să ajung vreodată să spun că am avut un run prost. Aceasta nu e abordarea unui profesionist care trăiește din lucrul acesta, ci a unuia căruia îi place să joace poker din toată inima. Eu când mă așez la masă simt plăcerea de a juca și atunci dau totul. Mi-e drag să ne distrăm împreună la masă, să simt acele lucruri mărunte care poate, pentru alţii, nu reprezintă nimic. Îmi place să-mi fac prieteni la masa de joc, iar asta pe mine mă ajută, îmi oferă acea stare de relaxare necesară concetrării pe o perioadă lungă de timp. Eu nu cred în gluga trasă pe cap si ochelari fumurii, la urma-urmei suntem niște oameni normali. Eu prefer să găsesc alte metode de a mă „proteja” de adversar. Îmi place mai mult viaţa decât pokerul, dar, totuși pokerul face parte din viaţa mea, însă nu pot spune că este viaţa mea. Aici e diferenţa. În momentul în care nu o să-mi mai facă plăcere, nu o să mai joc. Am avut de-a lungul vieţii și alte pasiuni precum șahul; pentru bridge am pierdut chiar și ani de facultate. În momentul în care am găsit ceva care m-a motivat mai mult, așa cum a fost pokerul, m-am focusat numai pe asta. Pot fi considerat un om al extremelor. Consider, totuși, că în viaţă sunt alte lucruri mult mai importante precum familia, prietenii. Sunt în stare să renunţ oricând la un joc de poker, chiar și la o masă finală, ca să ajut un prieten sau un membru al familiei. De aceea am spus că pokerul a început ca un hobby și așa vreau să și rămână. Dacă vrei să câștigi bani de pe urma pokerului sau să faci din poker un business, asta este altceva. Însă pentru a fi profesionist nu se limitează totul la câștiguri și rezultate. Poţi fi profesionist chiar dacă nu ai rezultate notabile, întrucât poate interveni talentul. Dar e drept, nu oricine poate juca poker. Eu am talentul necesar, însă nu am menirea de a fi profesionist - sunt realist. Pentru alţii, însă, mirajul banilor e primordial, lucru ce-i privează de o viaţă normală, intevenind dezechilibrul. Cum stau lucrurile pe partea de on-line? Prefer să joc pe free-chipsuri pentru că e singurul loc în care pot face experimente. Dacă vreau să schimb ceva în jocul de poker, aici îmi permit să fac mai multe încercări. Prefer jocul live și nu on-line pentru că pentru mine pokerul e un mod de a descoperi lumea, de a comunica, lucruri pe care în faţa unui computer nu le poţi face. Dintre turneele la care ai participat, care ţi-a rămas la suflet? EPT de anul trecut de la Barcelona pentru că am fost foarte aproape de o performanţă, dar, totodată, am avut parte de un element de ghinion desăvârșit care mi s-a întipărit în minte. A fost pentru prima oară când am avut parte de așa ceva și, sper, și pentru ultima oară. După patru ore de joc eram chip-leaderul turneului; am avut zece mâini consecutive în care am pornit ca favorit, dar le-am pierdut pe toate. La fel de mult mi-a plăcut și EPT Budapesta 2008, pentru că pe lângă competiţia existentă aici, orașul e minunat, mă simt bine acolo. Și în Barcelona și în Budapesta mă simt ca acasă. Cum e viaţa ta de zi cu zi? Deţin mai multe business-uri, începând de la service auto și până la agenţii imobiliare. Îmi place să ies cu prietenii la fotbal, bowling. Când gasesc o după-amiză liniștită îmi fac timp să citesc și o carte ceea ce mă face să ma simt bine, eu cu mine.
NR. 7 CASINO INSIDE 81

Until now you have analyzed yourself, trying to identify your weak points, as well the strong ones… Yes, of course! I know about 90% of my weak points. But here’s the difference between me and the professional players. I have difficulties in managing my defects, to control them. I have the winner’s enthusiasm. Once, I start spending, I go to the final table. I have never liked mediocrity. That is why my results are on top; I want to be on top. What does a poker player need in order to have the same results as you? A lot of work! You cannot have the highest results in poker, unless watching each aspect of your work. If I have the smallest imbalance, I prefer not to play. I had a 2-3 month period when I didn’t touch the cards. I waited for that particular moment when the unstoppable wish came towards me. I don’t like the routine of the loser. I use this all the time. I don’t want to have a bad run. This is not the approach of a professional player; it’s rather the approach of a player that loves the game. When I sit at the table, I feel the pleasure and I give it all. I love having fun at the table, to experience and feel those small things that for others might mean nothing. I like making friends at the table, this helps me a lot, it gives me the necessary relaxation to concentrate for a long period. I don’t believe in sunglasses or a hood, we are usual people. I prefer finding other methods to “protect” against the competitor. I love life more then poker, but poker is a part of my life, yet I cannot consider it my life. That’s the difference. If I don’t like it any more, I’ll stop playing. Over the years, I had other passions, chess for example. For bridge I have lost a few years of college. Once finding something that gave me a bigger motivation, as poker, I have focused on that. I can be considered a man of extremes. Yet, I consider there are many other important things in life – family, friends. I can give up a poker game at any moment, even a final table, if I have to help a friend or a member of my family. That’s why I’m saying that poker it was just a hobby for me, and I would like to keep it like this. If you want to earn money, or to turn the poker game into business, this is different. But in order to become a professional player, results and earnings are not enough. You can be a professional even if you don’t have great results, because talent can weigh in. Not all of us can play poker, it’s true. I have the skills, but it’s not my destiny- I am realistic. For others, though, money comes first, but disconnects you from your own life, ruining the balance. What about the poker game online? I prefer playing free chips because it is the only way to experiment. If I want to change something within the poker game, this gives me the possibility to try things. I prefer playing live and not on line, for me poker is a way to discover the world, to communicate, things that cannot be done in front of the computer. You have participated to several tournaments. Which one remained in your mind and heart? The EPT last year in Barcelona… I was so close to win, but, at the same time, I had a bad chance I cannot forget. It was the first time when I felt something like that, and, I hope, for the last time. After four hours of playing I was the chip leader of the tournament; I had 10 consecutive hands, starting as favorite and I lost them all. I also enjoyed the EPT in Budapest in 2008 because, besides the competition, the city is great, I feel so good there. Barcelona and Budapest make me feel like home. How does a usual day look like for you? I hold several businesses, starting with a car service, to real estate. I like playing football with my friends, or I go bowling. When I find time, I read a good book; this really makes me feel comfortable with myself.

FEMEILE DIN INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC
Partea I- Rolul femeii în domeniul cazinourilor

WOMEN IN GAMING INDUSTRY
Part I - The role as a woman in the casino field

de Aitala Avramescu
82 CASINO INSIDE NR. 7

GAMBLING INDUSTRY
Mai există, încă, în zilele noastre, percepţii subiective legate de femei? Sondaje recente au relevat faptul că femeile încă luptă cu conservatorismul culturii afacerilor, iar numărul funcţiilor de conducere deţinute de femei cunoaște o puternică variaţie. De-a lungul anilor, femeile au reprezentat doar o minoritate în cadrul departamentului de management al afacerilor la nivel înalt. În orice caz, s-a remarcat o evoluţie rapidă- vieţile femeilor au cunoscut o schimbare notabilă în ultimii 50 de ani. Femeile au început să ocupe poziţii importante în domenii precum educaţia, afacerile, chiar în cadrul instituţiilor publice unde în anii 50 nici nu visau să fie acceptate. După câteva decenii de transformări economice, politice și sociale, femeile au devenit, fără contestaţie, egale în drepturi cu bărbaţii la nivelurile profesionale și de afaceri cele mai înalte. “Glass ceiling” este un termen inventat în anii 70 în Statele Unite pentru a descrie barierele nevăzute și artificiale create de prejudiciile de atitudine care blocau accesul femeilor la pozitiile de conducere. Potrivit unui studiu realizat de compania PriceWaterhouseCoopers în anul 2003, dintr-un total de 50% al forţei de muncă și 51.3% din numărul total de angajaţi ai industriei cazionourilor din S.U.A., femeile sunt încă reprezentate la un nivel destul de mic în cadrul departamentelor de management al afacerilor. “Deschizătoarele de drumuri” în domeniul cazinourilor Claudine Williams din Las Vegas a fost o deschizătoare de drumuri într-o perioadă în care bărbaţii controlau lumea afacerilor în Nevada. A fost prima femeie care a condus un cazino și primul președinte al unei instituţii financiare. Mai târziu, a devenit un filantrop de vază al societăţii, cu implicare, în primul rand, în acţiuni legate de copii și educaţie. L-a întâlnit și a lucrat cu Shelby Williams vreme de câţiva ani înainte de a deveni și parteneri de viaţă, în anul 1950. În anul 1964, Williams a venit în Las Vegas și a achiziţionat cazinoul Silver Slipper. Au condus și au dezvoltat cazinoul până în 1969, când l-au vândut lui Howard Hughes. Cuplul s-a concentrat, apoi, pe o nouă afacere, prin deschiderea cazinoului Holiday (Cazino plutitor) vis a vis de Caesars Palace în anul 1973. Williams a împlinit dorinţa soţului de a deveni un partener adevărat cu abilitatea ei de a înflori în mijlocul unei lumi dominate de bărbaţi. Au împărţit toate coordonatele afacerii. În acelaţi timp, de-a lungul unei perioade grele care l-a răpus pe Shelby în anul 1977, Claudine a preluat funcţia de președinte și administrator. Este prima femeie care a ajuns într-o poţiţie de conducere în industria jocurilor de noroc din istoria statului Nevada. După două etape de extindere a Cazinoului, Williams și-a vândut toate acţiunile către Holiday Inn Corporation, ulterior Harrah, preluând funcţia de președinte al consiliului de directori a hotelului- cazino. A decedat în mai 2009. Jeanne Hood, președinta Four Queens în anii 70, a fost un pilon important în evoluţia pe scara funcţiilor de conducere din industria jocurilor de noroc a femeilor din Las Vegas. După decesul soţului său, David Hood, în anul 1977, Hood a preluat funcţiile de președinte și director general al cazinoului Four Queens până în anul 1993. O femeie modestă, Hood a dat interviuri rar și a încercat să nu folosească niciodată poziţia sa ca argument. Hood declara, pentru Review Journal în anul 1985, la momentul la care ea și Claudine Williams erau singurele femei care conduceau astfel de companii, că nu este “feministă” și a încercat, pe cât posibil, să evite discuţiile care duceau în această direcţie. “Simt că oamenii ar trebui perfecţionaţi”, a declarat pentru Review Journal. “Nu mă intereseazaă dacă este vorba de o femeie sau de un bărbat, dacă aparţine de o religie sau alta, de o etnie sau alta. Cred că e important e să știe fiecare ce trebuie să facă pentru a avea acest job. Eu sunt aici pentru că sunt calificată pentru acest post”. Deși nu a vorbit prea mult despre rolul pe care îl are în industria cazinourilor, influenţa ei este una notabilă, chiar și la un an după dispariţia dintre noi. Marian Ilitch este, de asemenea, o femeie antreprenor a industriei de entertainment. În anul 2005 a devenit acţionar unic al Cazinoului MotorCity din Detroit, după ce, în anul 1999, a cumpărat o parte din acţiuni. MotorCity devine, astfel, cel mai mare și de succes cazino deţinut de o femeie. În anul 2008, cazinoul Hotel Motor City a investit 300 de milioane de dolari pentru un proiect de renovare a locaţiei, adaugându-se un hotel de lux, spa, centru de conferinţe, câteva restaurante noi, o sală de teatru cu 1800 de locuri și o zonă de joc permanentă. Are there still biased perceptions toward women today? Some recent research reported that women still face resistance in conservative business cultures, and the number of boardroom tables at which they hold seats varies widely by industry. Over the years, women have been only a small minority in the high levels of business management. Nevertheless, fast-forward now-women’s lives have changed noticeably over the last fifty years. Women have found themselves in business positions, educational institutions, and public offices they never would have dreamed of filling in the 1950s. Still, after several decades of economic, political, and social changes, women are by no means equal partners with men in the highest levels of business and the professions. The „glass ceiling” is a term coined in the 1970s in the United States to describe invisible and artificial barriers, created by attitudinal prejudices that block women from attaining senior-level leadership positions. According to a PriceWaterhouseCoopers research, in 2003, despite comprising almost 50 pc of the total labor force and 51.3 pc of employees in the U.S. casino industry, women are still underrepresented in high levels of business management. Female casino ‚pioneers’ Claudine Williams of Las Vegas was a trailblazer for women when men controlled Nevada’s business world. She was the first woman in the state to head a major casino and the first to chair a financial institution. In later life, she became a leading community philanthropist with education and child welfare at the top of her list. She met and worked with Shelby Williams for several years before they married in 1950. In 1964, the Williamses came to Las Vegas and bought the Silver Slipper casino. They operated and developed the Silver Slipper until 1969, when they sold it to Howard Hughes. The couple then focused their efforts on a new business, opening the Holiday Casino (a.k.a. the Riverboat Casino) across from Caesars Palace in 1973. Williams credited her husband’s desire for a true partner with her ability to rise within the male-dominated casino world. They shared all aspects of the business together. Consequently, during Shelby’s long illness and after his death in 1977, Claudine stepped into the office of president and general manager. She was the first woman to do so in the history of the Nevada gaming industry. After two expansions of the Holiday Casino, Williams eventually sold all of her interest to the Holiday Inn Corporation (later Harrah’s) and assumed the chairmanship of the board of directors for the hotel-casino. She died in May, 2009. Jeanne Hood, who was president of the Four Queens in the 1970s, helped raise the profile of women casino executives in Las Vegas. Hood took over as president and chief executive officer of the Four Queens upon the death of her husband, David Hood, in 1977. In 1985, she became president and chief executive officer at Elsinore, a publicly traded gaming subsidiary of the Hyatt hotel chain that owned the Four Queens. She remained president of the Four Queens until 1993. The unassuming Hood rarely gave interviews and tried to downplay her role as a woman in the casino industry. Hood told the Review-Journal in 1985, when she and Claudine Williams were the only women running Las Vegas resorts, that she was not a “woman libber” and steered away from questions that went that direction. “I just feel that people have to be qualified,” she told the newspaper. “I don’t care whether they’re a woman or a man, or what color or race they belong to. I think they need to know what they are doing in order to have the job. Because I’m qualified, I’m here.” While she didn’t talk about her place in casino history often, her influence is undeniable, even one year after his death. Marian Ilitch is also one of the leading entrepreneurs in the entertainment industry, buying stake in MotorCity Casino in Detroit, in 1999 and then, in April 2005, she became its sole owner. he purchase by Marian keeps the casino ownership within the Detroit community and makes MotorCity the largest and most successful casino in the country that is owned by a woman. In 2008, MotorCity Casino Hotel completed a $300 million expansion and renovation project adding a luxury hotel, spa, conference center, several new restaurants, 1,800-seat theatre and permanent gaming area.
NR. 7 CASINO INSIDE 83

GAMBLING INDUSTRY
Discrete presence, active atitude Everyone struggles for whatever business it is at the moment and everyone tries to figure out an approach. In Romanian gambling industry, women are a discrete presence, but more active as attitude and management. Michelle Cummins, General Manager of Casino Bucharest and South-East Europe Area Manager for Casinos Austria International (CAI) is one of those persons who have drawn well to fulfill responsibilities, especially these days, when the competition among casinos is very interesting, but she has o complex strategy. “Our biggest accomplishment is that we never stand still. We do not believe in complacency; true perfection is something we constantly work towards and this requires great flexibility, creativity and a willingness to constantly adapt”, said Cummins for Casino Inside Magazine. And yet, a casino job is not for everyone. The financial incentive is fairly strong, but… “Working in a casino is like magic, it is different from other jobs, as you cannot stay away, you cannot escape from this world. Besides, it has a spirit of adventure that cannot be found anywhere else”, Odette Nestor, CFO Regent Casino, believes. Which are the strongest points in this position: intuition, impartiality? Yes and much more like humor, spontaneity, fair-play and, not at least, the ability to take decisions in crisis situation. Monica Batsis, Manager of Casino Bucharest, knows this better: “For this business, a woman manager is best suited. The reason I say this is because when conflicts appear between men, which are in fact unavoidable in this type of activity; it could interfere the typical masculine pride, the kind of competition which generally occur between men in disputes, like, for instance, between the casino manager and the client, this conflict can negatively influence the company-customer relationship. Whereas if a woman has the final call, the approach will be different as the woman is more flexible and adaptable than most men in finding the best and least offensive solutions. In such cases, intuition, one of the trumps of a woman, is very important. Carmen Joita, Marketing Manager of Regent Casino Bucharest is another name who makes the Romanian gaming industry more active.

Prezenţă discretă, atitudine activă Toată lumea se luptă să aibă o parte din afacerea care este în trend, încercând diverse abordări. În industria de gambling din România, femeile au o prezenţă discretă, dar o atitudine activă în zona de management. Michelle Cummins, Manager General al Casino Bucharest și Manager pe Zona de Sud Est a Europei pentru CAI (Casinos Austria International) este una dintre acele persoane care a creat o strategie de îndeplinire a responsabilităţilor, mai ales în zilele noastre, când competiţia între cazinouri este extrem de interesantă. “Marea noastră realizare este că nu stăm niciodată pe loc. Nu credem în atitudinea mulţumirii de sine, perfecţiunea este căutarea noastră continuă; căutarea necesită flexibilitate, creativitate, precum și dorinţa și capacitatea de adaptare continuă la provocările pieţei”, a declarat Cummins pentru revista Casino Inside. Și, totuși, nu oricine poate ocupa un post într-un cazino. Motivaţia financiară poate fi un stimulent suficient de puternic, însă… “A lucra într-un cazino e ceva magic, e cu totul diferit faţă de alte joburi, nu poţi sta departe de această lume, te acaparează. Dincolo de asta, există și un spirit de aventură pe care nu îl găsești nicăieri altundeva”, crede Odette Nestor, Director Financiar Regent Casino. Care sunt cele mai importante coordonate pentru această poziţie: intuiţia, imparţialitatea? Da, dar la acestea se adaugă umorul, spontaneitatea, fair play, și nu în ultimul rând abilitatea de a lua decizii în momentele de criză. Monica Batsis, Manager Casino Bucharest, știe foarte bine aceste lucruri: “pentru acest business cu precădere este mult mai important ca pe poziţia de manager să fie o femeie. Spun asta deoarece, între bărbaţi, atunci când apar momente tensionate sau anumite controverse, oarecum inerente în acest tip de activitate; se poate resimţi acel orgoliu tipic masculin, un gen de competiţie ce poate apărea între doi bărbaţi într-o dispută, în acest caz, între Managerul Cazinoului și client, care poate afecta negativ relaţia companie-clientelă. Pe când, în momentul în care o femeie este cea care are decizia finală, abordarea este alta și, totodată, disponibilitatea unei femei pentru flexibilitate, maleabilitate este mai mare decât în cazul bărbaţilor găsind soluţiile cele mai bune si neofensive în orice situaţie. În acest caz, intuiţia, un atu al feminităţii, joacă un rol foarte important”. Carmen Joiţa, Marketing Manager la Regent Casino București este un alt nume care face ca industria jocurilor de noroc din România să fie un domeniu extrem de activ.
84 CASINO INSIDE NR. 7

Trișorii de poker și cazino de Hall of Fame

Poker and Casino Cheats Hall of Fame
Mii de trișori și-au arătat îndemânarea încă de când au luat fiinţă sălile de poker, mesele de cazino și sloturile. Aceștia sunt cei mai mari trișori de poker și cazino din istorie, iar poveștile despre perioadele petrecute în camerele de joc sunt fabuloase.

TOMMY GLENN CARMICHAEL
Tommy Glenn Carmichael s-a născut in iulie 1950 și este considerat al doilea cel mai mare trișor al sloturilor din istorie. Un inventator ingenios, a conspirat cu un grup de elită de hoţi pentru a fura milioane din cazinouri. De-a lungul a aproape 20 de ani, Carmichael a confecţionat dispozitive care au făcut posibil furtul din sloturi din Statele Unite și Insulele Caraibe. Carmichael și-a început prima ”operaţiune” în 1980 cu un singur dispozitiv, cu un furt de 35 de monezi de câte 5 cenţi dintr-un cazino de lângă Vegas. Curând însă, vechile aparate au fost înlocuite cu altele noi, determinându-l să acţioneze în cazinouri mai mici. A fost prins și condamnat la 5 ani de temniţă. Aici, l-a întâlnit pe Mike Balsamo. Cei doi și-au propus să se caute unul pe altul după eliberare, dar în anul 1987, când a fost eliberat, Carmichael a descoperit că mașinile erau schimbate. International Game Technology (IGT) a introdus o nouă tehnologie a aparatelor de poker și sloturi, prin utilizarea unor microprocesoare și a unui sistem de generare a numerelor în mod alea86 CASINO INSIDE NR. 7

Thousands of poker and casino cheats have plied their crafts since poker rooms, casino table games and slot machines have been in existence. These poker and casino cheats are the best in poker and casino cheating history, and their lifetimes spent in poker rooms and casinos are fabulous stories.

TOMMY GLENN CARMICHAEL
Tommy Glenn Carmichael was born in July, 1950, and is considered the second best slot cheat of all time. An ingenious inventor, he conspired with an elite group of thieves to bilk millions from casinos. For almost 20 years Carmichael designed slot cheat devices that made it possible for him to steal from slot machines across the Caribbean and the United States. Carmichael began his first “operation” in 1980 with the device, bilking a 5-cent machine at a casino near the Vegas strip, proudly strolling out with $35 in nickels. But Las Vegas had begun replacing the old machines with newer ones, forcing him to the smaller casinos around him. He was caught at one of them and was sentenced to 5 years in jail. Inside, Carmichael met Mike Balsamo. They agreed to find each other after their release, but when freedom came in 1987, Carmichael found the machines replaced. Bally and International Ga-

TRISORI
tor. Fără ezitare, Carmichael a achiziţionat una dintre mașinile produse de IGT- Fortune one, un aparat video poker. Inventează sliderul- labă de maimuţă- confecţionat din corzi de chitară și oţel pe care îl introduce în interiorul mașinii, prin canalul de eliberare a monedelor pentru a manipula butonul de eliberare a acestora în colșul de colectare. În anul 1991, sliderul devenise inutil, în urma computerizării aparatelor. Carmichael a găsit însă o altă cale; păcălind un constructor că este client, și-a asigurat ”intrarea” în tainele noilor sloturi. De acolo, a fost doar un pasacela de a învăţa să lupte cu aparatul, așa că l-a cumpărat și în câteva zile a inventat un nou dispoizitiv cu laser. Dispozitivul era construit dintr-o baterie cu cameră de luat vederi și un mini bec electric, utilizat pentru luminarea interiorului aparatului și acoperirea unui senzor, determinând eliberarea monedelor. Era un dispozitiv indetectabil, iar Carmichael a făcut o avere prin vânzarea lui către alţi trișori, deși această metodă de a face bani nu s-a dovedit a fi de lungă durată. În data de 4 octombrie 1996, Carmichael a fost prins în timp ce utiliza acest dispozitiv. A fost acuzat de posesie a unui dispozitiv cu scop de fraudare, acuzaţie la care ulterior s-a renunţat. În 1998 a fost arestat pentru aceleași fapte, în Laughlin, Nevada. Anul următor, în Altlantic City, norocul nu a mai fost de partea sa. Autorităţile i-au pus telefonul sub urmărie și au înregistrat convorbiri cu alţi trișori legate de acest dispozitiv. Carmichael, împreună cu alţi 6 asociaţi, a pledat vinovat pentru conducerea unei asociaţii ilegale de gambling, și-a pierdut cele două proprietăţi și i-a fost interzis accesul în cazinouri. Acum numele lui se regăsește pe Lista Neagră a statului Nevada și este exclus oficial din cazinourile locale. Carmichael lucrează acum la un nou dispozitiv, un așa zis detector de fraudă, numit Protector; potrivit spuselor sale, acest dispozitiv detectează și anulează toate dispozitivele de fraudă.

JOE CLASSON
Joe Classon s-a născut în anul 1933 în New York. Împreună cu fratele să mai mare, Henry, a intrat în lumea jocurilor de noroc în anii 40, alături de unchiul Stanley Classon, un jucător decăzut din zona de est a New York ului. În timp ce Henry și-a folosit abilităţile de jucător de poker pentru a deveni trișor, Joe s-a înrolat în armată și a fost detașat în Coreea. În timpul pauzelor, Joe juca deseori poker cu colegii, la vremea aceea dovedind a fi un jucător cinstit. Prima sa experienţă legată de fraudă a fost ca victimă, nu ca trișor. Împreună cu colegii săi, era deseori escrocat de către un caporal. Când și-au dat seama, i-au dat o săpuneală pe care și-a amintit-o multă vreme de atunci încolo. După război, Joe s-a reunit cu fratele său, devenit, între timp, un trișor profesionist. La început, Joe a ezitat să intre în această lume, având dorinţa de a deveni broker, dar a cedat și a participat, alături de fratele său, la un act de fraudă în Puerto Rico în anul 1954. Acolo Henry l-a învăţat pe Joe arta de a măslui roţile ruletei, postposting, procedură pe care o executau cu mare succes în Puerto Rico, Cuba și Las Vegas. Joe s-a despărţit de fratele său și a început operaţiunile de fraudă în cazinouri împreună cu Jerry Palmer și Duke Swenson. Joe Classon a condus cea mai bună echipă de trișori de blackjack, zaruri și ruletă din anul 1969 până la retragerea sa, în 1989.

me Technology had begun rolling out a new high-tech slot and video poker machines, which used microprocessors and random number generator software. Undaunted, Carmichael purchased an IGT Fortune One video poker machine. He invented the monkey paw (slider) made from a guitar wire and spring steel, which he inserted into the machine through the payout chute to trip a switch. This caused the release of coins from the hopper, the bucket holding in the quarters. By 1991 the slider was useless, owing to the computerization of the machines. Fooling a manufacturer into thinking he was a customer, Carmichael was shown the inside of the latest slot machine. From there, he learned how to beat it. He bought one and in a few days invented a new device – the light wand. The wand was built with a camera battery and a miniature bulb, used to shine into the machine and blind a sensor, causing the hopper to pay out coins. It was nearly undetectable, and Carmichael made a fortune selling it to other cheats, although that money-making idea may not have been a good one in the long-run. On October 4, 1996, Carmichael was caught with the light wand while escaping from security. He was charged with possession and manufacture of a cheating device, which were later dropped. In 1998 he was arrested of similar offenses in Laughlin, Nevada. The following year in Atlantic City, his luck ran out. The authorities had tapped his phone and recorded conversations with other cheats using his device. Carmichael, with six others, was charged and pled guilty to running an illegal gambling enterprise. He lost his two homes and was ordered to stay out of casinos. He is now in Nevada's Black Book, officially excluded from the state's casinos. Carmichael is currently tinkering with a supposedly anti-cheating device, the Protector. He claims that his invention will stop all known cheating devices.

JERRY PALMER
Jerry Palmer s-a născut în anul 1948. Prima sa experienţă legată de gambling a fost în armată, deși, contrar lui Joe Classon, nu a luat parte la nici un incident de fraudă pe parcursul stagiului militar și nici nu a avut vreo cunoștinţă legată de fraudarea jocurilor de noroc până la reîntâlnirea cu vechiul său bun prieten din liceu, Duke Swenson. După o trimitere la vatră dezonorantă, Jerry s-a reîntâlnit cu Duke în California. În acea perioadă, Duke se întreţinea dintr-un job part time

JOE CLASSON
Joe Classon was born in New York City in1933. He and his older brother Henry were introduced to the gambling world in the 1940s by his uncle Stanley Classon, who was a degenerate gambler on New York’s Lower East Side. While Henry honed his poker skills into cheating skills, Joe was drafted and served his country in Korea. During breaks in combat Joe often played poker with the troops, and at the time he was an honest player. His first experience at cheating actualNR. 7 CASINO INSIDE 87

TRISORI
ly came as a victim, not a cheater. He and his fellow soldiers were regularly cheated out of their money by a crooked corporal dealing seconds. When they finally caught on, they gave the corporal a platoon pummeling that he was never likely to forget. After the war, Joe fell in with his brother Henry, who had already become a full-time cardsharp and dice cheater. At first Joe was reluctant to get involved with cheating, having his heart set at becoming a stockbroker, but eventually he caved in and joined his brother on a casino cheating venture to Puerto Rico in 1954. There, Henry taught Joe the art of pastposting roulette wheels, which they did very successfully in Puerto Rico, Cuba and Las Vegas. Joe split ways with Henry and began his own casino cheating operation with Jerry Palmer and Duke Swenson. Joe Classon ran the world’s best blackjack, craps and roulette pastposting team from 1969 until his retirement in 1989.

JERRY PALMER
Jerry Palmer was born in 1948 and first became exposed to gambling in the Army, although, unlike Joe Classon, he did not witness any cheating incidents during his military service and had no prior knowledge of cheating at gambling before hearing about it from Duke Swenson, his best high school friend. Upon an honorable discharge from the US Army, Jerry hooked up with Duke in California. In order to finance it, Duke was part-timing with the Classon Pastposting Team. He recounted to his friend Jerry how he’d met Joe Classon through his girlfriend who was working as Classon’s secretary during the short time that Classon actually owned a legitimate financial consulting firm. Duke explained to Jerry how he, his girlfriend and Classon were beating Las Vegas’s and Reno’s casinos with the art of pastposting. He told Jerry that it was really unbelievable, but the casinos were falling for it like dominoes. Jerry, who’d had aspirations of forming a rock band, quickly shelved his guitar and joined up with Duke and Joe Classon. In 1969 and 1970, the Classon Pastposting Team worked only roulette wheels and craps tables. Jerry sat down at a blackjack table and very calmly did the first blackjack move at the Aladdin in Las Vegas. He marched up and down the pits, hitting virtually every table with the same move and getting paid. Although these moves were done with two or three $100 black chips pastposted under $5 red chips, they soon upped the ante to $500 purple chips and then $1,000 yellow chips, sometimes using $25 green chips as the “cappers,” the chips on top. With incredible success, a payoff rate higher than 95%, the blackjack move became the main weapon in the Classon Team’s arsenal, and was pastposting’s #1 move for twenty-five years until the advent of the Savannah move in 1995. Unfortunately, Jerry did not get to see his blackjack invention being used with $5,000 chips. He died of a drug overdose in 1994, two years after he left the casino cheating business because of his drug addiction. He is credited as the sole inventor of the blackjack move, which has earned millions of dollars in the world’s casinos.

la Echipa de Pastposting a lui Classon. I-a povestit prietenului său Jerry de întâlnirea cu Joe Classon, ce avusese loc în urmă cu ceva vreme, prin prietena sa, ce lucra la vremea aceea ca secretară a lui Joe, pe vremea când acesta avea o companie de consultanţă financiară. I-a povestit, de asemenea, cum împreună cu prietena sa și cu Joe fraudau cazinourile din Las Vegas și Reno, prin postposting. Deși părea de necrezut, cazinourile erau un teren deja cucerit. Jerry, care la vremea aceea aspira la o carieră într-o trupă rock, și-a pus chitara în cui și s-a alăturat echipei. În 1969 și 1970, Echipa de Postposting a lui Classon măsluia numai roţile de ruletă și mesele de craps. Jerry s-a așezat la masa de blackjack și, foarte calm, a acţionat pentru prima dată în cazinoul Aladdin din Las Vegas Folosea apoi aceeași metodă de fraudare cu succes la toate mesele de joc. Mișcările erau executate cu 2 sau 3 jetoane negre de 100 $ plasate sub jetoanele roșii de 5$, care curând au ajuns la jetoane violet de 500 $ și, mai apoi, la cele galbene de 1000 $, uneori utilizând jetoanele verzi de 25$ deasupra. Succesul era de necontestat, cu o rată de câștig de 95%, mișcarea din blackjack devenea cea mai importantă armă din arsenalul Echipei lui Classon și a reprezentat mișcarea postposting de top pentru 25 de ani, până când a venit la putere mișcarea Savannah în anul 1995. Din păcate, Jerry nu a apucat să își vadă invenţia ajunsă la jetoane de 5000 de dolari. A decedat în 1995 în urma unei supradoze, la doi ani după ce a părăsit lumea cazinourilor din pricina dependenţei de droguri. A fost declarat inventatorul mișcării din blackjack, ce a adus câștiguri de milioane de dolari cazinourilor din întrega lume.
88 CASINO INSIDE NR. 7

Prevederi importante în legislaţia românească privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (II)

PROVISIONS STIPULATED WITHIN THE ROMANIAN LEGISLATION REGARDING THE ORGANIZATION AND GAMBLING OPERATION (II)
Art. 21: - (1) Răspunderea pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă revine în totalitate persoanelor juridice care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc. (2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure jucătorilor participarea la joc cu şanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard şi de abilitate a jucătorilor. (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi: a) să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale şi să ţină o evidenţă unitară a activităţii desfăşurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea; b) să facă dovada deţinerii legale în proprietate sau în folosinţă prin asociere în participaţiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de inchiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizaţi
90 CASINO INSIDE NR. 7

Art.21: - (1) The responsibility for the organization and gambling operation under the circumstances of the hereby emergency ordinance belongs entirely to the juridical persons who possess the license for gambling organizing. (2) Gambling organizers must provide the players equal chances, equal stakes, played on arbitrary elements, or, regarding the bets, on hazard elements and ability of the players. (3) Gambling operators must: a) develop the activities for which they have been authorized under the circumstances of the hereby emergency ordinance, regardless the type of the activity, only with the personnel engaged under contract and keep an unitary record of the activity in development, organized within the financial quarters, regardless the number of locations where the activity develops; b) present the prove of the legal possession or use by association or participation, on the provisions of a leasing contract or loan con-

LEGISLATION
şi pentru instalaţiile auxiliare aferente, cu excepţia programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licenţă; c) să nu utilizeze denumirea de „cazinou”, „casino” sau derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care exploatează acest gen de activitate şi numai pentru locaţiile autorizate în acest sens. (4) Organizatorii de pariuri sunt obligaţi să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Art. 22: - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) şi la art. 21 alin. (2), (3) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective şi/sau sumele provenite din operaţiunile economice aferente, după caz, se confiscă. Art. 23: - (1) Constituie infracţiune fapta săvârşită de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoană fizică, după caz, de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. (2) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte: a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora; b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate; c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare; d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri; e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie; f) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicaţie, televiziune ori radio, prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligenţă sau perspicacitate şi care presupun o taxă de participare. (3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu constituie organizare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) activităţile se desfăşoară de către organizatorii de jocuri de noroc pe baza regulamentelor de joc aprobate; b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori în vederea exploatării jocurilor de noroc pentru care au fost autorizaţi sau facilitează numai comunicarea între organizator şi participanţi . Art. 24: - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani organizarea şi desfăşurarea de jocuri sau activităţi, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust. (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă fapta de a propune în mod repetat unor persoatract, for the game instrumentality authorized by the law in force and for the auxiliary devices, except for the software that can be utilized by license; c) not to use the name “casino” or derived, except for the organizers who operate this particular activity and only for the locations authorized for this purpose only. (4) Gambling organizers must develop the operation of the activities for which they have been authorized under the circumstances of the hereby emergency ordinance, throughout data processing programs, unique at the organizing level, regardless the number of locations where the activity develops, with the obligation to centralize the information within an electronic central system placed on the Romanian territory that must mark out the total number of the participating taxes collected and the total number of the awards. Art.22: - (1) The failure to comply with the obligations provided within article.5 paragraph (5), article 12 paragraph (2) and article 21 paragraph (2), (3) and (4) represents contravention and it is sanctioned with fine from 20,000 lei to 40,000 lei (2) The failure to comply with the obligations provided within article 20 represents contravention and it is sanctioned with fine from 50,000 lei to 100,000 lei, and the instrumentalities of the game and/ or the amounts derived from the afferent economical operations, where applicable, are confiscated. Art.23: - (1) The deed carried by the administrator, manager or other legal representative of a juridical person or natural person, where necessary, to develop, without a license or authorization, any activity regarding gambling represents contravention and it is sanctioned with imprisonment from 1 to 3 years or fine. (2) The following deeds represent contravention and they are sanctioned with imprisonment from 1 to 5 years or fine a) Gambling organization through communication systems as internet, intranet, as well as through other communication systems (telephone equipment- mobile or not) b) Organization through radio networks or through other assimilated transmission devices; c) The organization of bets based on the results of certain clandestine contests organized under other circumstances than the ones provided within the law in force; d) The organization of clandestine games with results that can be influenced by the dexterity of the game device user, with the purpose for obtaining certain revenues; e) The organization of bingo games, under the provisions of the same gambling authorization, in more then one location; f) The organization of contest-games with earnings of any kind through telephone lines or other telecommunication systems, television or radio, that determines the earning of certain material advantages as result of the answers to general knowledge questions, intelligence or perspicacity and that involve a participating tax. (3) The meaning of the clandestine contests and clandestine games shall be the one provided within the applicable methodological norms of the hereby emergency ordinance. (4) within the meaning of the hereby emergency ordinance, the activities that fulfill the following cumulative conditions do not represent gambling organization through the communication systems as internet or intranet, as well as through other communication systems (telephony systems) or assimilated a) the activities developed by the gambling organizers with respect to the gambling regulations approved; b) the communication systems are utilized strictly by the organizers with the purpose of operating the gambling they have been authorized or facilitate only the communication between the organizer and participants. Art.24: - (1) The organization and development of activities and gambling, regardless their denomination, that involve the proposal to certain persons to collect or deposit amounts, or register on a list, giving the hope that there is a chance to have earnings based upon the increasing number of the persons registered or recruited, regardless the method for collecting or registering on lists with the purpose of obtaining unjust earnings for him/her self or a third, represents conNR. 7 CASINO INSIDE 91

LEGISLATION
ne să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă în condiţiile prevăzute la alin. (1). Art. 25: - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care: a) alterează sau înlocuieşte prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit; b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit; c) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvenţa plăţii într-un joc de noroc; d) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, ştiind că acestea sunt falsificate; e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase. Art. 26: - Reclama, publicitatea sau orice activitate promoţională pentru activităţile şi jocurile interzise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Art. 27: - (1) Licenţele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai mult decât cuantumurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, constituind în inţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc. (2) Operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi doresc continuarea activităţii pentru care au fost autorizaţi sunt obligaţi să solicite, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenţă. (3) În situaţia în care operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost autorizaţi, vor achita taxa de autorizare aferentă licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, în cuantumul şi la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) notifică renunţarea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora; b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului economic din care să rezulte că mijloacele de joc sunt dezafectate şi nu sunt utilizate în scopul pentru care a fost emisă licenţa pentru exploatarea jocurilor de noroc. (4) În cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitări de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc în termenul prevăzut la alin. (2) sau ale căror solicitări obţin aviz negativ, o nouă solicitare poate fi depusă după expirarea termenului de valabilitate a tuturor licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise în favoarea acestora până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Licenţele acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se încadrează în categoria activităţilor care pot fi autorizate îşi pierd valabilitatea de drept în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
92 CASINO INSIDE NR. 7

travention and it is sanctioned with imprisonment from 2 to 7 years. (2) The deed of proposing repeatedly to certain persons to deposit or collect money or register on a list under the circumstances described in paragraph (1) represents contravention and it is sanctioned with imprisonment from 1 to 3 years or fine Art.25: - It represents contravention and it is sanctioned with imprisonment from 6 month to 2 years or fine any deed of a person who: a) alters or replaces through any method the result of a game after being ascertained b) places or modifies a bet after the result of a game is ascertained; c) uses or possesses any device that is used to alter the chances and selection methods, that modifies the result of the game, the amount or the frequency of payment while a game is in progress; d) uses or possesses with the purpose of using false tallies- or any other material support of the participating tax to the respective games- within a gambling room, with knowledge upon their falseness. e) Organize or operate false games. Art.26: - The publicity or any method for promoting the activities and games forbidden according to the hereby emergency ordinance represents contravention and it is sanctioned with fine from 50,000 lei to 100, 000 lei. Art.27: - (1) The licenses for gambling operation provided to the economical operators no later then the date of entry into force of the hereby emergency ordinance maintain validity until expiration date, under the circumstances regarding the payment of the taxes related to the gambling operation license on the terms and exact amount provided by the hereby emergency ordinance, but not over the amount provided by the hereby emergency ordinance, within the meaning of the hereby emergency ordinance gambling operating license. (2) The economical operators that possess licenses for gambling operation, valid on the date of entry into force of the hereby emergency ordinance and wish to continue developing the authorized activity, must solicit, under the circumstances of the hereby emergency ordinance, the license for gabling organization, within 120 days to the date of entry of the applicable methodological norms of the hereby emergency ordinance (3) If the economical operators that posses the license for gambling services valid until the entry into force of the hereby emergency ordinance do not wish to continue the authorized activity, will pay the afferent authorization tax for gambling services, on the terms and exact amount provided by the hereby emergency ordinance, if they fulfill the following provisions: a) Within 90 days until the entry into force of the hereby emergency ordinance notify the responsible financial authorities. b) Subjoin a statement of the administrator of the economical operator that reveals the gaming equipments are disposed and they are not used with the purpose provided by the license of gambling operation. (4) Regarding the gambling organizers who do not subjoin requests for obtaining the license for gambling operation within the period of time stipulated within paragraph (2) or the requests receive negative solution, a new request can be subjoined after the expiration period of all the licenses for gambling operation emitted in their favor until the entry into force of the hereby emergency ordinance. (5) The licenses provided to the economical operators until the date of entry into force of the hereby emergency ordinance for gambling operation that, according to the hereby emergency ordinance, does not frame the activities that can be organized, lose their validity within 90 days from the date of entry into force of the hereby emergency ordinance.

OUR FRIENDS

Novotel Bucharest City Centre Calea Victoriei 37B Tel: +4021 308 85 00 Fax: +4021 308 85 01 Mail: h5558@accor.com Web: www.accorhotels.com

Bd. Iancu de Hunedoara NR. 74, 011745 București, România. T: +40 372080080; M: +40 733200209; F: +40 372080081; E: guest@capitalplaza.ro www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Bucharest, Romania Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 Fax: +40 31 106 11 19 E-mail: reservations@rinhotels.ro Webpage: www.rinhotels.ro

Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88; 0040 740.00.00.99; Fax: 0040 21- 311.16.45 www.casinopalace.ro

CASINO BUCHAREST HOTEL INTERCONTINENTAL Blv. Nicolae Balcescu, NR. 7 , București, sect.1 Tel. 0213122600 www.casinobucharest.ro

Regent Casino Calea Victoriei 37B, Bucure[ti Tel.: +40 21 405 00 20 Tel.: +4 0733 33 2003 Fax: +40 21 405 00 34 www.regentcasino.ro

Havana Casino Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3, București. Telefon: 021.313.98.23

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti, Calea 13 Septembrie 90, București, România Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808 marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel, Str. Episcopiei 1-3, București, România. Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11 hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

NR. 7 CASINO INSIDE 93

B-du Vasile Milea, nr.4, sector 6, București incinta Afi Palace Cotroceni, et. 1, MegaFun Area tel: 0314329140 office@blingbet.ro www.blingbet.ro

S.C. BAUM S.R.L. Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, Sibiu, România Tel./Fax: +40 269 865379 E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro Web: www.baumgames.ro

GameWorld București Mall Adresa: Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 75-59, etaj 2, sect. 3, București

City Slot Moșilor Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București City Slot Drumul Taberei Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București City Slot Giurgiului Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Plaza România, Sector 6 Tel: 021 317 50 05 Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Tel.: 031 425 73 30

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628; +40 745 384 855 Fax: +40 21 316 62 24 E-mail: intertop@admiral.ro Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277 Otopeni Jud. Ilfov

S.C. Max Bet S.R.L. Str. Foișorului, NR. 76-58 ,Sector 3, București , România Tel: +4 031 405 29 49 Fax: +4 021 323 21 74 E-mail: office@maxbetromania.com

Bd. Regina Elisabeta, nr. 23, sector 5 , București

94 CASINO INSIDE NR. 7

OUR FRIENDS

EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT) Calea Dudesti, Nr.135, Sector 3, Bucuresti Telefon: 0743.107.602/ 0748.210.519 aura.luta@egt-bg.com plamen.valkanov@egt-bg.com

Str. Vlad Judeţu nr. 36, sector 3, București +4 0733.33.23.40 office@alfastreet.ro www.alfastreet.ro

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Telefon/Fax 031 805 16 14 Mobil 0728528988

Play Star Europe www.cashcode.ro București, România Tel: 021 3107372 Fax: 021 2314639

București, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 GSM: 0744 244 604 E-mail: aopjnr@yahoo.com Website: www.aopjnr.ro

Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România Romanian Bookmakers Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5 Office Center sector 2

78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, district 3, Bucharest Tel: 0721.172.387 Fax: 021 - 320.41.70 E-mail: andutza7@yahoo.com

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental, Blvd. N. Bălcescu 4, Bucharest 010051, România Tel: +40 (0)742 227466 Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

NR. 7 CASINO INSIDE 95

OUR FRIENDS

HYPOBET Pariuri hipice live Tel: 021 210.41.40 Fax: 021 410.41.16 www.hipobet.ro

SC Bet Cafe Arena SRL Bulevardul Mircea Eliade, Nr 2, București, Sector 1 Tel: 021.455.04.50 E-mail: office@1x2betcafearena.ro www.1x2betcafearena.ro

SC Public Bet SRL Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Telefon +40 21 242 34 61 Fax +40 21 242 34 67 www.publicbet.ro

Tel: (021) 300.13.50 Fax: (021) 300.13.54 www.stanleybet.ro

Laurenţiu Iordan Director Marketing Strada Virtutii numarul 9 Phone: +40 372 922 422 Email: laurentiu.iordan@powerclub.ro

Expo 24 Romania Strada Cornelia Nr. 10 Bucuresti, Romania T: 021 335 6681 F: 021 335 6680 M: 0788 00 81 00 contact@expo24.ro

www.greenmodel.ro

Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria. www.balkangamingexpo.com. Email: info@balkangamingexpo.com Sales Manager: Nataliya Baevska Phone: +359 2 81 29 438. Mobile: + 359 887 650 187. Fax: + 359 2 81 29 479 E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; info@balkangamingexpo.com Web: www.balkangamingexpo.com

Agencja ReklamowaWigor 53-660 Wrocław ul. Sokolnicza 34-38 phone/faks: +48 71 359 62 71 phone/faks: +48 71 359 08 51 office@wigor-targi.com

96 CASINO INSIDE NR. 7