METODA CONTABILITATII Este reprezentata de o teorie care pune in functiune principii generale de studii a obiectului contabilitatii.

Aceasta teorie este cunoscuta sub denumirea de teoria partidei duble. Teoria partidei duble are la baza urmatoarele principii: a.Principiul gestionar - Are in vedere faptul ca totalitatea bunurilor drepturilor si obligatiilor formeaza o entitate gestionara in cadrul unitatii economice. b.Principiul periodicitatii si continuitatii - Are in vedere faptul ca activitatea desfasurata in unitatea economica poate fi decupata pe perioade denumite exercitii financiare, perioade urmarite distinct in contabilitate c.Principiul dublei reprezentari - Are la baza reprezentarea fiecarui element patrimodial din 2 puncte de vedere:   din punct de vedere al continutului economic; din punct de vedere al sursei de acoperire sau finantare.

d.Principiul inregistrarii cronologice si sistematice - Inregistrarea cronologica are in vedere inregistrarea fenomenelor si proceselor economice in ordinea stricta de desfasurare. Inregistrarea sistematica presupune reflectarea tuturor operatiunilor (miscarilor) in pozitii distincte, separate patrimonial e.Principiul inregistrarii sintetice si analitice. - Inregistrarea analitica presupune inregistrarea operatiunilor la nivelul felurilor, sortimentelor, pozitiilor individuale ale elementelor patrimoniale. Inregistrarea sintetica are in vedere componentele centralizatoare in cadrul patrimoniului si in documentele financiar-contabile. PROCEDEELE METODEI CONTABILITATII Sunt: 1.Documentele sunt acte justificative care atesta operatiunile economice derulate in cursul unei perioade de timp. Ele reprezinta de fapt suportul primar al informatiei financiar-contabile. 2.Evaluarea este procedeul metodei contabile potrivit caruia sunt comensurate in etalon monetar fenomenele si procesele economice. 3.Calculatia este procedeul metodei contabile care comensureaza cheltuielile si veniturile ocazionate de activitatile desfasurate, precum si rezultatele obtinute. 4.Contul este un instrument utilizat in contabilitate prin care se inregistreaza cronologic si sistematic operatiuni care reflecta existenta si miscarea valorilor economice. Totalitatea conturilor utilizate de contabilitate in scopul realizarii obiectului sau formeaza sistemul conturilor. Contabilitatea dispune de un sistem de conturi in care reflectarea tuturor operatiunilor rezultate din miscarea si transformarea elementelor patrimoniale are la baza dubla inregistrare. Aceasta trasatura a contabilitatii face posibila cuprinderea cu ajutorul sistemului

In acelasi timp. Cu ajutorul balantei de verificare se ofera conducerii fiecarei unitati posibilitatea de a cunoaste volumul modificarilor survenite in structura patrimoniului. deci furnizeaza informatii generale privitoare la situatia economica si financiara a societatii si relatiile ei cu alte unitati.de conturi a intregului sau obiect de studiu si mentinerea unui echilibru permanent. cu ajutorul balantei de verificare se centralizeaza intreaga activitate economica a unitatii patrimoniale reflectata distinct in conturi pe parcursul intregii perioade de gestiune. Contul furnizeaza informatii necesare pentru caracterizarea fiecarui bun economic. sursa de finantare. Deoarece bilantul cuprinde situatia patrimoniului unitatii la un momentdat. cat si cumulat din perioadele precedente de gestiune. -sub aspectul surselor de provenienta pentru care contabilitatea utilizeaza notiunea de pasiv patrimonial.Balanta de verificare este instrumentul utilitar de contabilitate pentru a controla respectarea dublei inregistrari a elementelor patrimoniale din cadrul unitatilor economice si sociale.Bilantul este procedeul metodei contabile prin care se infaptuieste dubla reprezentare a situatiei patrimoniului unitatii si a rezultatelor obtinute. necesar pentru verificarea exactitatii datelor inregistrate in conturi. Deasemenea. el exprima in acelasi timp rezultatul utilizarii si valorificarii acestui patrimoniu in perioada data. rezultat final. creand prin aceasta garantia exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi. atat pentru perioada curenta. etc. 6. proces economic. 5. prin bilant se prezinta si rezultatele finale ale unitatii sub forma de profit sau pierdere. in vederea adoptarii deciziilor ce se impun pentru conducerea activitatii unitatii pe perioade viitoare. . Cu ajutorul bilantului se prezinta la un momentdat in expresie valorica patrimoniul unitatii sub dublu aspect si anume: -sub aspectul destinatiei economice pentru care contabilitatea utilizeaza notiunea de activ patrimonial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful